Lumby Sogns Nr årgang Februar maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007"

Transkript

1 Lumby Sogns Kirkeblad Nr årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande

2 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to præster. Ved fødsler, navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus præstegård Bispeengen 11 Tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen fredag, eller efter aftale. Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard Lumby præstegård H.C. Lumbyes Vej 40A Tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen mandag, eller efter aftale Lumby Sogns Kirkekontor Lars Skjerning Stougaard Kordegn og kasserer for begge Kirker Stigevej 253 Tlf. & Fax Nye Åbningstider: Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag kl Lørdag efter aftale. Organist ved Lumby og Stige kirker Vakant, fungerende organist Svend-Erik Wedin Tlf Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 Tlf Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fischer Kanefarten 30 Tlf Lumby Sognegård H.C. Lumbyes Vej 40B Tlf Graver Lumby Kirke Kurt Henriksen Telefon tid Tlf privat. Nøddehaven Agedrup Tlf Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58 Tlf Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget 9 Tlf Stige Sognehus Stigevej 253 Tlf v/ Torben Hedelund Skippervej 58 Tlf Graver Stige Kirke Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige Tlf Træffes mellem kl , mandag til torsdag Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn, tlf Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk Arkiv H.C. Lumbyes Vej 9 holder åbent den 2. mandag i måneden kl og den 4. mandag i måneden kl Lumby Sogns hjemmeside Find gudstjenester, prædikener m.m. Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og stemmeret. Lumby Menighedsråd holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Møde tid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Møde tid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil Kirkebilen kører alle sønog helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemaen kl Ved henv. på tlf.: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe inden fredag kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Video og fotografering Stige kirke: Fotografering og videooptagelser under gudstjenester forbudt. Lumby kirke: Fotografering under gudstjenesten kun tilladt nede i kirken, hvis man bliver på sin plads. Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video og fotografering tilladt i begge kirker, hvis man bliver på sin plads nede i kirken. Stige og Lumby menighedsråd Næste kirkeblad Udkommer i begyndelsen af maj.

3 Hvorfor synger I aldrig gospel i kirken? En af sidegevinsterne ved at være præst er, at man i selskabelig sammenhæng skal stå til regnskab for alt, hvad kirken foretager sig. Ligesom folkeskolelærere og sygeplejersker og læger må forsvare henholdsvis folkeskolen og sygehusvæsenet, når de i festligt lag røber, hvad de laver til daglig, sådan tages man som præst til indtægt for snart sagt alt, hvad der går i kirken. Sådanne selskabelige samtaler indledes ofte med ord som Hvorfor synger I aldrig gospel i kirken? eller Hvorfor er kirken så dårlig til at sælge sit budskab? eller Tror du heller ikke på Gud?. Sådanne indledningsspørgsmål fører ofte vidt omkring og ganske ofte til en god samtale om det at være kirke og kristen. Der lægges i sådanne spørgsmål op til, at der skal gøres status over kirkens situation. Hvordan går det egentlig i folkekirken? Er det en sund og god virksomhed? Eller er der meget tilbage at ønske? Bruger vi kræfterne og resourcerne rigtigt i folkekirken, og hvad får vi egentlig udrettet, når det kommer dertil? Spørgsmålet er let at stille, men svaret er svært at give, for det kommer an på, hvordan man ser på det. Går det godt i folkekirken? Ja, medlemsprocenten er da fortsat temmelig høj, omkring 83% af befolkningen er medlem, og det til trods for de senere års indvandring af mennesker med anden tro. Medlemsprocenten er dog langsomt, men støt faldende, og det er klart, at mange medlemmer ikke får så meget valuta for deres kirkeskattekroner, for en del af medlemmerne bruger stort set kun kirken i forbindelse med begravelse. Andre medlemmer får en hel del mere ud af skattekronerne eksempelvis ved at deltage i gudstjenester jævnligt eller deltage i nogle af de mange studiekredse, arrangementer, undervisning og koncerter, som tilbydes i kirkeligt regi. Man kan vel ikke påstå, at medlemmerne ligefrem overrender kirken, men på den anden side så er der ganske mange mennesker, som hen over årene finder vej hen i kirken af den ene eller den anden årsag. Gudstjenestefrekvensen pr. medlem kan vel dårligt kaldes en succes, da kun omkring 2% af medlemmerne jævnligt går i kirke. På den anden side er det vel heller ikke så dårligt endda, at omkring 40 % finder vej hen i kirken til gudstjeneste mindst én gang årligt. Det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Hvis man medregner deltagelse i bryllup og begravelse og almindeligt turistbesøg i kirken, ja, så er der ganske mange medlemmer, som kommer flere gange årligt. Er kirken der, hvor medlemmerne

4 har brug for den, kunne man også spørge? Er tærsklen til kirkedøren lav nok, når man står og har brug for kirken og præsten? Igen afhænger svaret af øjnene, der ser. En undersøgelse viser, at medlemmerne er overordentlig tilfredse med den service, de har fået i forbindelse med bisættelse og begravelse. 9 ud af 10 svarer, at de har været tilfredse med kirkens og præstens arbejde, når det gælder dødsfald. Så her må man sige, at kirken er, hvor den skal være, er let af få adgang til, og at den yder den service, som folk forventer. Men netop samtalerne i festligt lag indikerer på den anden side, at kirken på andre måder ikke altid lever op til det, som folk forventer, og som de kunne have brug for. Mere gospel f.eks.? Selvfølgelig kan man altid spørge, om det er kirkens opgave til enhver tid og på enhver måde at yde den service, som folk forventer. For er vi, når alt kommer til alt, en virksomhed, der har et produkt, vi gerne vil sælge. Eller er vi netop noget andet end det? Vi er noget andet end en virksomhed, tror jeg. Vi har et budskab, som vi gerne vil forkynde for folk, og vi vil gerne gøre det på en sådan måde, at det er forholdsvist let for folk at komme til at høre det budskab. På den anden side vil vi selvfølgelig ikke tvinge budskabet ned i halsen på folk, og vi vil ikke ligefrem forfølge folk med kirkens budskab, for man skal have lov at sige nej tak. Og man skal også have lov til i fred og ro at være et folkekirkemedlem, som kun bruger kirken til begravelse. På den anden side skal der også være nogle passende tilbud til de mennesker, som gerne vil have lidt mere kontakt til kirken end kun begravelse, men som på den anden side måske netop føler, at tærsklen til kirkens rum kan være lidt høj, når det gælder deltagelse i den almindelige gudstjeneste hver søndag. Dem, som måske gerne vil til en koncert en gang imellem. Dem, som gerne vil have deres børn døbt i kirken og gerne vil konfirmeres og giftes. Dem, som måske gerne vil tage imod et tilbud om minikonfirmandundervisning osv. Dem, som med andre ord gerne vil have en passende anledning til at komme i kirken. Og her kunne man jo lave et væld af arrangementer og koncerter og tiltag, som ville være gode til at skabe kontakt til forskellige mennesker. Men problemet er, at kirken ikke har uanede ressourcer. Vi har ikke uendelige mængder af penge og personaletimer. Så derfor bliver det altid et valg, hvad man bruger tiden og pengene på. Så man kan sige, at kirken på det lokale sted gør det, så godt den nu kan med de ressourcer og muligheder, man har til rådighed på det enkelte sted. For kirkens opgave er at forkynde den kristne tro og bygge menigheden op lokalt. Og menigheden er i vores tilfælde mange forskellige

5 ting. Menigheden er dem, som en enkelt gang kommer og deltager i en begravelse eller et bryllup. Menigheden er dem, som har deres jævnlige gang i kirken, men også dem, som kommer en gang i mellem ved særlige lejligheder. Menigheden er alle de mennesker, som vi som personale og præster ved kirken får kontakt med i mange forskellige anledninger. Dem, vi taler med i forbindelse med dåb, bryllup og begravelse og navneændring. Menigheden er så meget forskelligt, når vi taler om folkekirken. Derfor er der simpelthen i sagens natur en begrænsning for, hvad vi kan gøre for det enkelte medlem. Og derfor er der måske ikke altid nogen tilbud fra kirkens side, som man lige kan bruge. Derfor har vi ikke gospel hver søndag, selvom der måske er et behov for det, hvem ved? Men en enkelt gang i mellem så kommer der alligevel en gospelkoncert. Derfor kan det måske nok opleves sådan, at vi ikke altid er gode nok til at sælge vores budskab til de forskellige målgrupper. Men vi gør vores bedste. Og selvfølgelig tror vi da på Gud. Det er jo det, der er selve kernen i kirken, og uden troen på den treeninge Gud, ville der meget snart ikke være nogen kirke overhovedet. Kirke er så mange ting, og langt de flest medlemmer bidrager til det at være kirke enten sjældent eller oftere. Men alle er alligevel en del af helheden. Dog ville der ingen kirke være, hvis ikke der var mennesker, som så at sige passede deres kirkegængerembede. Dem, som kommer i kirken om søndagen, er nemlig dem, der holder gudstjenesten og dermed kirken i gang, så kirken også er der, den dag man står og har brug for den. Karen Nedergaard, sognepræst Minikonfirmander Så er der startet et nyt hold minikonfirmander i sognehuset i Stige her i januar. Der er 23 børn fra Stige skole og fra 4.B i Søhusskolen. Vi hygger os hver torsdag med sang, fortælling og leg. Palmesøndag den 1. april kl. 14 bliver der holdt familiegudstjeneste i Stige kirke, hvor minierne vil medvirke i gudstjenesten. Bagefter er der kaffe og kage i sognehuset. Alle er meget velkomne til at komme. Lærer Kirsten Schmidt

6 Gudstjenester Februar Søndag d. 18. februar (Fastelavn) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Børnekoret under ledelse af Ulrika Grabe medvirker ved begge gudstjenester. Søndag d. 25. februar (1. s. i fasten) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl. 9.30: Sørensen Marts Søndag d. 4. marts (2. s. i fasten) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 11. marts (3. s. i fasten) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 18. marts (Midfaste) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 25. marts (Mariæ Bebudelse) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift Stige kl. 9.30: Nedergaard April Søndag d. 1. april (Palmesøndag) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl. 14: Sørensen, familiegudstjeneste, afslutning minikonfirmander Torsdag d. 5. april (Skærtorsdag) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl : Sørensen Fredag d. 6. april (Langfredag) Lumby kl. 11: Nedergaard Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 8. april (Påskedag) Lumby kl. 11: Sørensen Stige kl. 11: Nedergaard, bil, lift Mandag d. 9. april (2. påskedag) Lumby kl : Nedergaard, Anne Sophie Broholt Jensen medvirker på horn Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 15. april (1. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 22. april (2. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil

7 Søndag d. 29. april (3. s. ef. påske) Lumby kl. 11: Konfirmation (Søhusskolen), bil Stige kl. 9.30: Sørensen Maj Fredag d. 4. maj (St. Bededag) Lumby kl. 9: Sørensen Stige kl. 11: Konfirmation (Stige Friskole) Søndag d. 6. maj (4. s. ef. påske) Lumby kl. 10: Konfirmation (Søhusskolen B) Stige kl. 9.30: Konfirmation (Stige skole A) Stige kl. 11: Konfirmation (Stige skole B) Søndag d. 13. maj (5. s. ef. påske) Lumby kl. 10: Konfirmation (Søhusskolen A) Stige kl. 11: Nedergaard, bil Torsdag d. 17. maj (Kristi Himmelfart) Lumby kl.11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 20. maj (6. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 27. maj (Pinsedag) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift Stige kl. 11: Sørensen Mandag d. 28. maj (2. pinsedag) Lumby kl : Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Bibelmaraton Det lange løb gennem bibelen fortsætter. Der er dog ikke tale om et udmarvende løb, der tærer på kræfterne. Men snarere om et løb, der giver nye kræfter og ressourcer. Det er forunderligt at opdage, at bibelens mennesker ligner os selv til forveksling, og at man kan bruge bibelens beretninger som inspiration i sit eget liv. Vi mødes tirsdage fra kl i Lumby Sognegård på følgende datoer: 27. feb. 13. marts 27. marts og 10. april. Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, kan man sagtens være med. Vi løber ikke hurtigere, end at alle kan følge med. Vi slutter også altid af med kaffe og kage og en god snak. Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

8 Lumby og Omegns Borgerforening Forår 2007 Generalforsamling Onsdag d. 14. februar 2007 kl i skolens aula. Her er din mulighed for at blive hørt og få indflydelse Mød talrigt op og støt det lokale samfund. Bestyrelsen Formand: Jens Peder Pedersen (på valg) Kasserer: Verner Pedersen Sekretær: Dennis Hansen (på valg) Inge Christoffersen (på valg) Hanne Schultz Sørensen (på valg) Rikke Andersen Anita Gilsing Kontingent: husstand: kr pr. år. enlige: 40.- pr. år. Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i Her er mulighed for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling. Årets arrangementer: Fællesspisning i skolens aula: Onsdag d. 28. februar kl Torsdag d. 22 marts kl Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden. Pensionistudflugt Dato for årets pensionistudflugt bliver mandag d. 11. juni. Turen går til Kalundborgegnen. Nærmere program og tilmelding følger i næste kirkeblad.

9 Sankt Hans aften på Lumby mølle. Der startes kl med fællesspisning i møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at benytte de optændte grill. Kl tændes bålet. Børnedyrskue søndag d. 16. september kl foregår ligeledes på Lumby Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding. Støt lokalsamfundet bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening! Familie og Samfund Lumby Stige Søhus Marts Onsdag d. 14. marts kl Anette fra Friendtex viser forårstøj. Aulaen i Lumby April Tirsdag d. 17. april Eftermiddagstur med eftermiddagskaffe på Ulriksholm og besøg hos keramikler Ida Mortensen, Kertinge Maj Juni Ud i det grønne Meddeles senere, eller kontakt Anna Marie Rasmussen Tlf.: Ferie Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra mandag d. 19. februar søndag d. 25. februar, begge dage inkl. Sognepræst Werner Elof Sørensen har vinterferie fra lørdag d. 17. marts søndag d. 25. marts, begge dage inkl.

10 Så skal der atter bygges på Lumby Mølle Gennem mange år har det været bestyrelsens store ønske at få bygget et magasinhus til alt materiel, der bruges i forbindelse med arrangementerne på Lumby Mølle. Efter at have lavet en projektbeskrivelse, søgte foreningen midler hos flere fonde, herunder også erindringsmøntmidlerne. Det var derfor en af de helt store julegaver, da Lumby Mølle modtog tilsagn om kr ,- til projektet med en ny magasinbygning. Nu mangler bare den resterende finansering på omkring Kr ,-, så kan projektet sættes igang. Dette sker forhåbentlig i løbet af foråret. Dette års aktiviteter er fastlagt til følgende Mors Dag, søndag d. 13.maj, kl Dansk Mølledag, Søndag d. 17. juni, kl Sct. Hans, lørdag d. 23. juni, kl Åben Mølle, onsdag d. 4. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 11. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 18. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 25. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 1. august, kl Møllemarked, søndag d. 26. august, kl Børnedyrskue, søndag d. 15. september, kl Mølle-nisse jul, søndag, d.25. november, kl Se mere på: Med venlig hilsen Lumby Møllegaard Folkekirken og de fremmede Vorherre bevares Under denne lidt provokerende titel vil flygtninge- og invandrerpræst Leif Munksgaard, Odense holde foredrag i Lumby Sognegård, onsdag d. 25. april kl Han vil fortælle om folkekirkens arbejde blandt flygtninge og indvandere. Der vil som vanligt blive serveret kaffe og kage. Alle er velkomne. Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

11 Formanden for Stige Kirkedistrikts årsberetning Samarbejde, åbenhed, ånd og tone og ikke mindst humor - er nogle af de ord jeg oplever når jeg skal tale om Stige Kirkedistrikt Menighedsråd. Jeg føler, at vi i fællesskab og enighed løser opgaverne i rådet og i de nedsatte udvalg. Endnu er et kirkeår er ved at rinde ud så vi skal se lidt tilbage på, hvad der er blevet udført i det forgangne år. På kirkegården har vi fået afdækket vores affaldscontainere og på selve afdækningen er der nu blevet anbragt nogle redskaber river mv. - således man ikke selv skal have disse redskaber skjult bag ved gravstenen. På pladeplænen er gangene blevet omlagt og der er opsat bænke. Foran indgangen til kirken er der nu anlagt sten, hvor der i stensætningen er lagt et hjerte. Denne belægning bevirker bl.a., - at det er nemmere for gangbesværede, at gå ind i kirken. De nygifte brudepar bruger flittigt fotografering foran kirken - hvor de bruger det lille hjerte som symbol for deres kærlighed. I kirken er flisegulvet slebet omkring alteret, og der er lagt nyt tæppe i Skibet. Vores kirkegårdsbestemmelser er ligeledes blevet revideret. Endelig er der nu lagt lys på vor kirke et meget smukt syn. Vort menighedsrådsmedlem Jan Svenstrup har påtaget sig opgaven, at lave en beskrivelse af de enkelte gravstene i mindelunden. I sognehuset er stolene blevet ombetrukket, et nyt loft i gangen og et nyt indgangsparti vil blive færdiggjort inden årets udgang. Sognehuset har i årets løb været meget benyttet hvorfor det har været nødvendigt at få vikarer der kan hjælpe værten. Vi fejrede også Pastor Werner Sørensens 25 års jubilæum i Stige Sognehus det var en dejlig dag. På personalesiden har vi måtte tage afsked med kordegneassistent Lis Winther som har søgt andet arbejde p.g.a. besparelser på netop denne stilling i 2007 i Lumby Sogns Kirkedistrikt. Ligeledes har vor organist Ellen Wilbour sagt sin stilling op det betyder, at vi nu i skrivende stund arbejder på, at finde en kompetent afløser der kan tage sig af koret, som Ellen ledede med stor iver og engagement. Aktivitetsudvalget har igen i år gjort en god indsats. Vor pensionistudflugt gik i år til Jylland der var tilmeldt 170 pensionister og første mål var KRYB I LY Kro ved Taulov - her blev der serveret kaffe med boller og kringle men der manglede den traditionelle lagkage med flødeskum og jeg kan love, - at jeg skal gøre mit bedste for, - at man til næste år kan få lag-

12 kage med flødeskum. Derefter gik turen til KOLDINGHUS, hvor der var rundvisning. Udflugten sluttede med et besøg på Børkop Vandmølle, hvor der blev serveret en fin middag. alt i alt en dejlig tur. Jazzkoncerten med Riwerside City Band fyldte Stige Kirke til bristepunktet dejligt at se så mange i kirken og opbakningen omkring vore arrangementer. Renæssanceaften var virkelig en oplevelse for alle sanser. Menighedsrådene m.fl. lavede renæssancemad, og vi hørte om hvordan man levede og tænkte i renæssancen. Der var renæssancemusik ved Midtfyns Konsort, udstilling, fællessang og en beretning om Sjællands første lutherske biskop, Peder Palladius. En dejlig aften i Lumby Sognegård. Men der er mange andre tilbud til sognebørnene bl.a. sangaftner, foredrag, bibelmaraton, eftermiddagsmøder, pinse,- høstgudstjenester, Alle helgens, minikonfirmander og kor. På vores hjemmesiden kan man nu læse præsternes prædiken på skærmen men det er nu efter min mening bedre, - at høre til de talte ord af præsten i kirken - i det virksomme liv. De kommende år bringer igen store udfordringer til kirkedistrikterne i Lumby Sogn. På budgetsiden skal vi imødese besparelser i kirkedistrikterne. Hvad dette medfører, må vi naturligvis se på, når Kirkeministeriet og Provstiet melder ud. I vore fællesmøder med Lumby Kirkedistrikt og Stige Kirkedistrikt arbejder vi fortsat på, at udvikle målsætninger for det kristne liv og vækst i vort sogn, og dermed er medvirkende til, at fastholde den Lutherske frihed i Folkekirkens budskab. Vi skal også i tiden se på muligheden for en sammenlægning af de to kirkedistrikter. Men det er de to menighedsråds vigtigste opgave, sammen med kirkens ansatte at skabe de bedste rammer for vore præster for deres virke i vort sogn. På sigt skal vi også se på muligheden for en hjælpepræst til sognet da indbyggerantallet i vort sogn stiger og fordi vore dygtige præster løber og cykler stærkere og stærkere. Vi skal ligeledes være bedre til at tage imod nye tilflyttere i vort kirkedistrikt ved at lave en evt. velkomsthilsen fra kirken der beskriver de tilbud vi har mv. - det kunne gøres ved at invitere til en gudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset. Vi skal fortsat i samarbejde og i fællesskab løse de kommende opgaver i Vi skal også deltage i de kursustilbud der gives til menighedsrådsmedlemmer, så vi bliver endnu bedre til at løse opgaver i Stige Menighedsråd. Tak til personalet for veludført arbejde. Tak til rådet og udvalgene for et godt og frugtbart samarbejde.

13 Tak til vore to præster vi er meget glade for jeres virke her i sognet. Torben Hedelund Stige Kirkedistrikt Menighedsråd Forårsfest 2007 Da Gartnerskolen er sat til salg, har vi i menighedsrådene besluttet at holde vores traditionelle forårsfest fredag d. 16. marts kl , dette år i Stige Sognehus. Der vil være musikalsk underholdning v. Rosinante, optræden v. børnekoret under ledelse af Urika Grabe, fællessang og kaffe m. boller og lagkage. Pris: 40 kr., som opkræves på dagen. Tilmelding senest mandag d. 12. marts til kirkekontoret Ved tilmelding bedes man oplyse, om man kører med bussen, eller om man selv sørger for transport. Bussen kører efter nedenstående plan: Gadekæret i Lumby Tårup Lumby Præstegård Brittavej H. C. Lumbyes Vej v. Børnehaven Lobovænget v. Enrum Æbleparken v. Søhuscentret Klostergården, Børnecentret Blomsterhaven Hedelundsparken v. Butikscentret Stige kirke Stigehaven Stige Sognehus Venlig hilsen og vel mødt! Lumby Sogns Aktivitetsudvalg Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård Den første mandag i hver måned kl Emnet er mennesker vi møder i det nye testamente. Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle vore fremskridt i teknik og videnskab, er det stadig kærligheden, synden og døden, der er de store spørgsmål, vi tumler med. Derfor er det godt at se, hvordan Jesu samtid tog imod ham. Måske kunne vi lære noget. Sognepræst Werner Elof Sørensen

14 Personalenyt Værtinde ved Lumby Sognegård Susanne Knudsen har opsagt sin stilling pr. 1. februar Det er med beklagelse, at Lumby Menighedsråd må tage afsked med en dygtig og engageret værtinde efter 12 års ansættelse. Susanne Knudsen har med venlighed og indlevelsesevne ydet et stort arbejde for sognet. Tak for godt samarbejde gennem årene fra Lumby Menighedsråd, personalet v. kirken og præsterne Lumby Menighedsråd søger ny værtinde/vært, og stillingen vil forhåbentlig allerede være besat, når dette blad udkommer. Kordegneassistent Lis Winther er fratrådt sin stilling pr. 1. november og er blevet kordegn i Vor Frue kirke, Odense. Hendes afsked skyldes, at kordegneassistentstillingen i meget nær fremtid bliver nedlagt på grund af besparelser. Det vil også betyde, at kirkekontorets åbningstid bliver reduceret. Se i øvrigt info-siden her i kirkebladet ang. de nye åbningstider. Menighedsrådene, præsterne og personalet ved begge kirker vil gerne takke Lis Winther for en god arbejdsindsats og et godt samarbejde. Organist Ellen Wilbour har ligeledes valgt at opsige sin stilling på grund af helbredsproblemer. Derfor søger Lumby og Stige menighedsråd en ny organist, som vi forhåbentlig vil kunne ansætte i begyndelsen af sommeren. Organist Svend-Erik Wedin vikarierer i den periode, hvor vi står uden fast organist, ligesom Urika Grabe har påtaget sig at stå for koret i vakanceperioden. Vi er dem begge meget taknemmelige for deres hjælp med at få tingene til at fungere. Urika Grabes telefonnummer er: elller , hvis man er interesseret i at være med i børnekoret. Lumby og Stige Menighedsråd

15 Koncert med Syngedrengene fra Assens Søndag d. 29. april kl. 16 i Lumby Kirke Syngedrengene v. Vor Frue kirke i Assens er Danmarks ældste drengekor og har i 2006 fejret sit 150-års jubilæum. Koret består af 17 drenge og 18 unge mænd og voksne. Koret synger mange koncerter rundt omkring, især på Fyn, men også lejlighedsvis i andre dele af Danmark. I sommeren 2005 har koret været på en turné til Rio de Janeiro i Brasilien, og i år er der planer om, at koret skal til Schweiz og Norditalien. Til koncerten i Lumby kirke vil koret synge traditionel kirkemusik fra renæssancen til nutiden, men også danske sange i nye arrangementer vil være at finde i programmet. Koret ledes af organist v. Vor Frue kirke i Assens, Finn Pedersen. Han er uddannet ved Musikkonservatoriet i København og har tidligere virket som 2. organist ved Helsingør Domkirke. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkomne. Fungerende organist Svend-Erik Wedin

16 Trykcentralen Fyn A/S Tlf

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Lumby Sogns KIRKEBLAD

Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Sogns KIRKEBLAD Nr. 1 37. årgang Februar - April 2006 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets to præster.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 39, nr. 4 2008 husstande LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN Egentlig burde emnet interessere os alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det i øjnene.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING Leve livet i Guds kærlighed. Jeg tror alle mennesker gerne vil leve i kærlighed med Gud og mennesker. Det viser min erfaring mig. Jeg tror aldrig jeg

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande marts Lumby Sogns KIRKEBLAD august Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 til alle Årgang 41, nr. 1 2010 husstande KIRKEN OG SAMFUNDET I min yndlingsfilm Forrest Gump findes en kostelig scene,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP Durup Kirke Tøndering Kirke Nautrup Kirke DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD Juni Juli August 2010. Nr. 3 69. årgang Foto: Poul Hansen Ny dåbskande i Durup Kirke Som det sikkert er de fleste bekendt, er

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 4 2009 husstande DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG STATEN Med sagen om de afviste asylansøgere i Brorsonskirken er forholdet mellem staten og kirken

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere