Lumby Sogns Nr årgang Februar maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007"

Transkript

1 Lumby Sogns Kirkeblad Nr årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande

2 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to præster. Ved fødsler, navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus præstegård Bispeengen 11 Tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen fredag, eller efter aftale. Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard Lumby præstegård H.C. Lumbyes Vej 40A Tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen mandag, eller efter aftale Lumby Sogns Kirkekontor Lars Skjerning Stougaard Kordegn og kasserer for begge Kirker Stigevej 253 Tlf. & Fax Nye Åbningstider: Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag kl Lørdag efter aftale. Organist ved Lumby og Stige kirker Vakant, fungerende organist Svend-Erik Wedin Tlf Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 Tlf Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fischer Kanefarten 30 Tlf Lumby Sognegård H.C. Lumbyes Vej 40B Tlf Graver Lumby Kirke Kurt Henriksen Telefon tid Tlf privat. Nøddehaven Agedrup Tlf Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58 Tlf Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget 9 Tlf Stige Sognehus Stigevej 253 Tlf v/ Torben Hedelund Skippervej 58 Tlf Graver Stige Kirke Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige Tlf Træffes mellem kl , mandag til torsdag Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn, tlf Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk Arkiv H.C. Lumbyes Vej 9 holder åbent den 2. mandag i måneden kl og den 4. mandag i måneden kl Lumby Sogns hjemmeside Find gudstjenester, prædikener m.m. Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og stemmeret. Lumby Menighedsråd holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Møde tid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Møde tid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil Kirkebilen kører alle sønog helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemaen kl Ved henv. på tlf.: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe inden fredag kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Video og fotografering Stige kirke: Fotografering og videooptagelser under gudstjenester forbudt. Lumby kirke: Fotografering under gudstjenesten kun tilladt nede i kirken, hvis man bliver på sin plads. Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video og fotografering tilladt i begge kirker, hvis man bliver på sin plads nede i kirken. Stige og Lumby menighedsråd Næste kirkeblad Udkommer i begyndelsen af maj.

3 Hvorfor synger I aldrig gospel i kirken? En af sidegevinsterne ved at være præst er, at man i selskabelig sammenhæng skal stå til regnskab for alt, hvad kirken foretager sig. Ligesom folkeskolelærere og sygeplejersker og læger må forsvare henholdsvis folkeskolen og sygehusvæsenet, når de i festligt lag røber, hvad de laver til daglig, sådan tages man som præst til indtægt for snart sagt alt, hvad der går i kirken. Sådanne selskabelige samtaler indledes ofte med ord som Hvorfor synger I aldrig gospel i kirken? eller Hvorfor er kirken så dårlig til at sælge sit budskab? eller Tror du heller ikke på Gud?. Sådanne indledningsspørgsmål fører ofte vidt omkring og ganske ofte til en god samtale om det at være kirke og kristen. Der lægges i sådanne spørgsmål op til, at der skal gøres status over kirkens situation. Hvordan går det egentlig i folkekirken? Er det en sund og god virksomhed? Eller er der meget tilbage at ønske? Bruger vi kræfterne og resourcerne rigtigt i folkekirken, og hvad får vi egentlig udrettet, når det kommer dertil? Spørgsmålet er let at stille, men svaret er svært at give, for det kommer an på, hvordan man ser på det. Går det godt i folkekirken? Ja, medlemsprocenten er da fortsat temmelig høj, omkring 83% af befolkningen er medlem, og det til trods for de senere års indvandring af mennesker med anden tro. Medlemsprocenten er dog langsomt, men støt faldende, og det er klart, at mange medlemmer ikke får så meget valuta for deres kirkeskattekroner, for en del af medlemmerne bruger stort set kun kirken i forbindelse med begravelse. Andre medlemmer får en hel del mere ud af skattekronerne eksempelvis ved at deltage i gudstjenester jævnligt eller deltage i nogle af de mange studiekredse, arrangementer, undervisning og koncerter, som tilbydes i kirkeligt regi. Man kan vel ikke påstå, at medlemmerne ligefrem overrender kirken, men på den anden side så er der ganske mange mennesker, som hen over årene finder vej hen i kirken af den ene eller den anden årsag. Gudstjenestefrekvensen pr. medlem kan vel dårligt kaldes en succes, da kun omkring 2% af medlemmerne jævnligt går i kirke. På den anden side er det vel heller ikke så dårligt endda, at omkring 40 % finder vej hen i kirken til gudstjeneste mindst én gang årligt. Det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Hvis man medregner deltagelse i bryllup og begravelse og almindeligt turistbesøg i kirken, ja, så er der ganske mange medlemmer, som kommer flere gange årligt. Er kirken der, hvor medlemmerne

4 har brug for den, kunne man også spørge? Er tærsklen til kirkedøren lav nok, når man står og har brug for kirken og præsten? Igen afhænger svaret af øjnene, der ser. En undersøgelse viser, at medlemmerne er overordentlig tilfredse med den service, de har fået i forbindelse med bisættelse og begravelse. 9 ud af 10 svarer, at de har været tilfredse med kirkens og præstens arbejde, når det gælder dødsfald. Så her må man sige, at kirken er, hvor den skal være, er let af få adgang til, og at den yder den service, som folk forventer. Men netop samtalerne i festligt lag indikerer på den anden side, at kirken på andre måder ikke altid lever op til det, som folk forventer, og som de kunne have brug for. Mere gospel f.eks.? Selvfølgelig kan man altid spørge, om det er kirkens opgave til enhver tid og på enhver måde at yde den service, som folk forventer. For er vi, når alt kommer til alt, en virksomhed, der har et produkt, vi gerne vil sælge. Eller er vi netop noget andet end det? Vi er noget andet end en virksomhed, tror jeg. Vi har et budskab, som vi gerne vil forkynde for folk, og vi vil gerne gøre det på en sådan måde, at det er forholdsvist let for folk at komme til at høre det budskab. På den anden side vil vi selvfølgelig ikke tvinge budskabet ned i halsen på folk, og vi vil ikke ligefrem forfølge folk med kirkens budskab, for man skal have lov at sige nej tak. Og man skal også have lov til i fred og ro at være et folkekirkemedlem, som kun bruger kirken til begravelse. På den anden side skal der også være nogle passende tilbud til de mennesker, som gerne vil have lidt mere kontakt til kirken end kun begravelse, men som på den anden side måske netop føler, at tærsklen til kirkens rum kan være lidt høj, når det gælder deltagelse i den almindelige gudstjeneste hver søndag. Dem, som måske gerne vil til en koncert en gang imellem. Dem, som gerne vil have deres børn døbt i kirken og gerne vil konfirmeres og giftes. Dem, som måske gerne vil tage imod et tilbud om minikonfirmandundervisning osv. Dem, som med andre ord gerne vil have en passende anledning til at komme i kirken. Og her kunne man jo lave et væld af arrangementer og koncerter og tiltag, som ville være gode til at skabe kontakt til forskellige mennesker. Men problemet er, at kirken ikke har uanede ressourcer. Vi har ikke uendelige mængder af penge og personaletimer. Så derfor bliver det altid et valg, hvad man bruger tiden og pengene på. Så man kan sige, at kirken på det lokale sted gør det, så godt den nu kan med de ressourcer og muligheder, man har til rådighed på det enkelte sted. For kirkens opgave er at forkynde den kristne tro og bygge menigheden op lokalt. Og menigheden er i vores tilfælde mange forskellige

5 ting. Menigheden er dem, som en enkelt gang kommer og deltager i en begravelse eller et bryllup. Menigheden er dem, som har deres jævnlige gang i kirken, men også dem, som kommer en gang i mellem ved særlige lejligheder. Menigheden er alle de mennesker, som vi som personale og præster ved kirken får kontakt med i mange forskellige anledninger. Dem, vi taler med i forbindelse med dåb, bryllup og begravelse og navneændring. Menigheden er så meget forskelligt, når vi taler om folkekirken. Derfor er der simpelthen i sagens natur en begrænsning for, hvad vi kan gøre for det enkelte medlem. Og derfor er der måske ikke altid nogen tilbud fra kirkens side, som man lige kan bruge. Derfor har vi ikke gospel hver søndag, selvom der måske er et behov for det, hvem ved? Men en enkelt gang i mellem så kommer der alligevel en gospelkoncert. Derfor kan det måske nok opleves sådan, at vi ikke altid er gode nok til at sælge vores budskab til de forskellige målgrupper. Men vi gør vores bedste. Og selvfølgelig tror vi da på Gud. Det er jo det, der er selve kernen i kirken, og uden troen på den treeninge Gud, ville der meget snart ikke være nogen kirke overhovedet. Kirke er så mange ting, og langt de flest medlemmer bidrager til det at være kirke enten sjældent eller oftere. Men alle er alligevel en del af helheden. Dog ville der ingen kirke være, hvis ikke der var mennesker, som så at sige passede deres kirkegængerembede. Dem, som kommer i kirken om søndagen, er nemlig dem, der holder gudstjenesten og dermed kirken i gang, så kirken også er der, den dag man står og har brug for den. Karen Nedergaard, sognepræst Minikonfirmander Så er der startet et nyt hold minikonfirmander i sognehuset i Stige her i januar. Der er 23 børn fra Stige skole og fra 4.B i Søhusskolen. Vi hygger os hver torsdag med sang, fortælling og leg. Palmesøndag den 1. april kl. 14 bliver der holdt familiegudstjeneste i Stige kirke, hvor minierne vil medvirke i gudstjenesten. Bagefter er der kaffe og kage i sognehuset. Alle er meget velkomne til at komme. Lærer Kirsten Schmidt

6 Gudstjenester Februar Søndag d. 18. februar (Fastelavn) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Børnekoret under ledelse af Ulrika Grabe medvirker ved begge gudstjenester. Søndag d. 25. februar (1. s. i fasten) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl. 9.30: Sørensen Marts Søndag d. 4. marts (2. s. i fasten) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 11. marts (3. s. i fasten) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 18. marts (Midfaste) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 25. marts (Mariæ Bebudelse) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift Stige kl. 9.30: Nedergaard April Søndag d. 1. april (Palmesøndag) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl. 14: Sørensen, familiegudstjeneste, afslutning minikonfirmander Torsdag d. 5. april (Skærtorsdag) Lumby kl. 11: Sørensen, bil Stige kl : Sørensen Fredag d. 6. april (Langfredag) Lumby kl. 11: Nedergaard Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 8. april (Påskedag) Lumby kl. 11: Sørensen Stige kl. 11: Nedergaard, bil, lift Mandag d. 9. april (2. påskedag) Lumby kl : Nedergaard, Anne Sophie Broholt Jensen medvirker på horn Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 15. april (1. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, bil Søndag d. 22. april (2. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil

7 Søndag d. 29. april (3. s. ef. påske) Lumby kl. 11: Konfirmation (Søhusskolen), bil Stige kl. 9.30: Sørensen Maj Fredag d. 4. maj (St. Bededag) Lumby kl. 9: Sørensen Stige kl. 11: Konfirmation (Stige Friskole) Søndag d. 6. maj (4. s. ef. påske) Lumby kl. 10: Konfirmation (Søhusskolen B) Stige kl. 9.30: Konfirmation (Stige skole A) Stige kl. 11: Konfirmation (Stige skole B) Søndag d. 13. maj (5. s. ef. påske) Lumby kl. 10: Konfirmation (Søhusskolen A) Stige kl. 11: Nedergaard, bil Torsdag d. 17. maj (Kristi Himmelfart) Lumby kl.11: Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 20. maj (6. s. ef. påske) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Søndag d. 27. maj (Pinsedag) Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift Stige kl. 11: Sørensen Mandag d. 28. maj (2. pinsedag) Lumby kl : Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, bil Bibelmaraton Det lange løb gennem bibelen fortsætter. Der er dog ikke tale om et udmarvende løb, der tærer på kræfterne. Men snarere om et løb, der giver nye kræfter og ressourcer. Det er forunderligt at opdage, at bibelens mennesker ligner os selv til forveksling, og at man kan bruge bibelens beretninger som inspiration i sit eget liv. Vi mødes tirsdage fra kl i Lumby Sognegård på følgende datoer: 27. feb. 13. marts 27. marts og 10. april. Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, kan man sagtens være med. Vi løber ikke hurtigere, end at alle kan følge med. Vi slutter også altid af med kaffe og kage og en god snak. Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

8 Lumby og Omegns Borgerforening Forår 2007 Generalforsamling Onsdag d. 14. februar 2007 kl i skolens aula. Her er din mulighed for at blive hørt og få indflydelse Mød talrigt op og støt det lokale samfund. Bestyrelsen Formand: Jens Peder Pedersen (på valg) Kasserer: Verner Pedersen Sekretær: Dennis Hansen (på valg) Inge Christoffersen (på valg) Hanne Schultz Sørensen (på valg) Rikke Andersen Anita Gilsing Kontingent: husstand: kr pr. år. enlige: 40.- pr. år. Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i Her er mulighed for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling. Årets arrangementer: Fællesspisning i skolens aula: Onsdag d. 28. februar kl Torsdag d. 22 marts kl Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden. Pensionistudflugt Dato for årets pensionistudflugt bliver mandag d. 11. juni. Turen går til Kalundborgegnen. Nærmere program og tilmelding følger i næste kirkeblad.

9 Sankt Hans aften på Lumby mølle. Der startes kl med fællesspisning i møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at benytte de optændte grill. Kl tændes bålet. Børnedyrskue søndag d. 16. september kl foregår ligeledes på Lumby Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding. Støt lokalsamfundet bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening! Familie og Samfund Lumby Stige Søhus Marts Onsdag d. 14. marts kl Anette fra Friendtex viser forårstøj. Aulaen i Lumby April Tirsdag d. 17. april Eftermiddagstur med eftermiddagskaffe på Ulriksholm og besøg hos keramikler Ida Mortensen, Kertinge Maj Juni Ud i det grønne Meddeles senere, eller kontakt Anna Marie Rasmussen Tlf.: Ferie Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra mandag d. 19. februar søndag d. 25. februar, begge dage inkl. Sognepræst Werner Elof Sørensen har vinterferie fra lørdag d. 17. marts søndag d. 25. marts, begge dage inkl.

10 Så skal der atter bygges på Lumby Mølle Gennem mange år har det været bestyrelsens store ønske at få bygget et magasinhus til alt materiel, der bruges i forbindelse med arrangementerne på Lumby Mølle. Efter at have lavet en projektbeskrivelse, søgte foreningen midler hos flere fonde, herunder også erindringsmøntmidlerne. Det var derfor en af de helt store julegaver, da Lumby Mølle modtog tilsagn om kr ,- til projektet med en ny magasinbygning. Nu mangler bare den resterende finansering på omkring Kr ,-, så kan projektet sættes igang. Dette sker forhåbentlig i løbet af foråret. Dette års aktiviteter er fastlagt til følgende Mors Dag, søndag d. 13.maj, kl Dansk Mølledag, Søndag d. 17. juni, kl Sct. Hans, lørdag d. 23. juni, kl Åben Mølle, onsdag d. 4. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 11. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 18. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 25. juli, kl Åben Mølle, onsdag d. 1. august, kl Møllemarked, søndag d. 26. august, kl Børnedyrskue, søndag d. 15. september, kl Mølle-nisse jul, søndag, d.25. november, kl Se mere på: Med venlig hilsen Lumby Møllegaard Folkekirken og de fremmede Vorherre bevares Under denne lidt provokerende titel vil flygtninge- og invandrerpræst Leif Munksgaard, Odense holde foredrag i Lumby Sognegård, onsdag d. 25. april kl Han vil fortælle om folkekirkens arbejde blandt flygtninge og indvandere. Der vil som vanligt blive serveret kaffe og kage. Alle er velkomne. Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

11 Formanden for Stige Kirkedistrikts årsberetning Samarbejde, åbenhed, ånd og tone og ikke mindst humor - er nogle af de ord jeg oplever når jeg skal tale om Stige Kirkedistrikt Menighedsråd. Jeg føler, at vi i fællesskab og enighed løser opgaverne i rådet og i de nedsatte udvalg. Endnu er et kirkeår er ved at rinde ud så vi skal se lidt tilbage på, hvad der er blevet udført i det forgangne år. På kirkegården har vi fået afdækket vores affaldscontainere og på selve afdækningen er der nu blevet anbragt nogle redskaber river mv. - således man ikke selv skal have disse redskaber skjult bag ved gravstenen. På pladeplænen er gangene blevet omlagt og der er opsat bænke. Foran indgangen til kirken er der nu anlagt sten, hvor der i stensætningen er lagt et hjerte. Denne belægning bevirker bl.a., - at det er nemmere for gangbesværede, at gå ind i kirken. De nygifte brudepar bruger flittigt fotografering foran kirken - hvor de bruger det lille hjerte som symbol for deres kærlighed. I kirken er flisegulvet slebet omkring alteret, og der er lagt nyt tæppe i Skibet. Vores kirkegårdsbestemmelser er ligeledes blevet revideret. Endelig er der nu lagt lys på vor kirke et meget smukt syn. Vort menighedsrådsmedlem Jan Svenstrup har påtaget sig opgaven, at lave en beskrivelse af de enkelte gravstene i mindelunden. I sognehuset er stolene blevet ombetrukket, et nyt loft i gangen og et nyt indgangsparti vil blive færdiggjort inden årets udgang. Sognehuset har i årets løb været meget benyttet hvorfor det har været nødvendigt at få vikarer der kan hjælpe værten. Vi fejrede også Pastor Werner Sørensens 25 års jubilæum i Stige Sognehus det var en dejlig dag. På personalesiden har vi måtte tage afsked med kordegneassistent Lis Winther som har søgt andet arbejde p.g.a. besparelser på netop denne stilling i 2007 i Lumby Sogns Kirkedistrikt. Ligeledes har vor organist Ellen Wilbour sagt sin stilling op det betyder, at vi nu i skrivende stund arbejder på, at finde en kompetent afløser der kan tage sig af koret, som Ellen ledede med stor iver og engagement. Aktivitetsudvalget har igen i år gjort en god indsats. Vor pensionistudflugt gik i år til Jylland der var tilmeldt 170 pensionister og første mål var KRYB I LY Kro ved Taulov - her blev der serveret kaffe med boller og kringle men der manglede den traditionelle lagkage med flødeskum og jeg kan love, - at jeg skal gøre mit bedste for, - at man til næste år kan få lag-

12 kage med flødeskum. Derefter gik turen til KOLDINGHUS, hvor der var rundvisning. Udflugten sluttede med et besøg på Børkop Vandmølle, hvor der blev serveret en fin middag. alt i alt en dejlig tur. Jazzkoncerten med Riwerside City Band fyldte Stige Kirke til bristepunktet dejligt at se så mange i kirken og opbakningen omkring vore arrangementer. Renæssanceaften var virkelig en oplevelse for alle sanser. Menighedsrådene m.fl. lavede renæssancemad, og vi hørte om hvordan man levede og tænkte i renæssancen. Der var renæssancemusik ved Midtfyns Konsort, udstilling, fællessang og en beretning om Sjællands første lutherske biskop, Peder Palladius. En dejlig aften i Lumby Sognegård. Men der er mange andre tilbud til sognebørnene bl.a. sangaftner, foredrag, bibelmaraton, eftermiddagsmøder, pinse,- høstgudstjenester, Alle helgens, minikonfirmander og kor. På vores hjemmesiden kan man nu læse præsternes prædiken på skærmen men det er nu efter min mening bedre, - at høre til de talte ord af præsten i kirken - i det virksomme liv. De kommende år bringer igen store udfordringer til kirkedistrikterne i Lumby Sogn. På budgetsiden skal vi imødese besparelser i kirkedistrikterne. Hvad dette medfører, må vi naturligvis se på, når Kirkeministeriet og Provstiet melder ud. I vore fællesmøder med Lumby Kirkedistrikt og Stige Kirkedistrikt arbejder vi fortsat på, at udvikle målsætninger for det kristne liv og vækst i vort sogn, og dermed er medvirkende til, at fastholde den Lutherske frihed i Folkekirkens budskab. Vi skal også i tiden se på muligheden for en sammenlægning af de to kirkedistrikter. Men det er de to menighedsråds vigtigste opgave, sammen med kirkens ansatte at skabe de bedste rammer for vore præster for deres virke i vort sogn. På sigt skal vi også se på muligheden for en hjælpepræst til sognet da indbyggerantallet i vort sogn stiger og fordi vore dygtige præster løber og cykler stærkere og stærkere. Vi skal ligeledes være bedre til at tage imod nye tilflyttere i vort kirkedistrikt ved at lave en evt. velkomsthilsen fra kirken der beskriver de tilbud vi har mv. - det kunne gøres ved at invitere til en gudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset. Vi skal fortsat i samarbejde og i fællesskab løse de kommende opgaver i Vi skal også deltage i de kursustilbud der gives til menighedsrådsmedlemmer, så vi bliver endnu bedre til at løse opgaver i Stige Menighedsråd. Tak til personalet for veludført arbejde. Tak til rådet og udvalgene for et godt og frugtbart samarbejde.

13 Tak til vore to præster vi er meget glade for jeres virke her i sognet. Torben Hedelund Stige Kirkedistrikt Menighedsråd Forårsfest 2007 Da Gartnerskolen er sat til salg, har vi i menighedsrådene besluttet at holde vores traditionelle forårsfest fredag d. 16. marts kl , dette år i Stige Sognehus. Der vil være musikalsk underholdning v. Rosinante, optræden v. børnekoret under ledelse af Urika Grabe, fællessang og kaffe m. boller og lagkage. Pris: 40 kr., som opkræves på dagen. Tilmelding senest mandag d. 12. marts til kirkekontoret Ved tilmelding bedes man oplyse, om man kører med bussen, eller om man selv sørger for transport. Bussen kører efter nedenstående plan: Gadekæret i Lumby Tårup Lumby Præstegård Brittavej H. C. Lumbyes Vej v. Børnehaven Lobovænget v. Enrum Æbleparken v. Søhuscentret Klostergården, Børnecentret Blomsterhaven Hedelundsparken v. Butikscentret Stige kirke Stigehaven Stige Sognehus Venlig hilsen og vel mødt! Lumby Sogns Aktivitetsudvalg Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård Den første mandag i hver måned kl Emnet er mennesker vi møder i det nye testamente. Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle vore fremskridt i teknik og videnskab, er det stadig kærligheden, synden og døden, der er de store spørgsmål, vi tumler med. Derfor er det godt at se, hvordan Jesu samtid tog imod ham. Måske kunne vi lære noget. Sognepræst Werner Elof Sørensen

14 Personalenyt Værtinde ved Lumby Sognegård Susanne Knudsen har opsagt sin stilling pr. 1. februar Det er med beklagelse, at Lumby Menighedsråd må tage afsked med en dygtig og engageret værtinde efter 12 års ansættelse. Susanne Knudsen har med venlighed og indlevelsesevne ydet et stort arbejde for sognet. Tak for godt samarbejde gennem årene fra Lumby Menighedsråd, personalet v. kirken og præsterne Lumby Menighedsråd søger ny værtinde/vært, og stillingen vil forhåbentlig allerede være besat, når dette blad udkommer. Kordegneassistent Lis Winther er fratrådt sin stilling pr. 1. november og er blevet kordegn i Vor Frue kirke, Odense. Hendes afsked skyldes, at kordegneassistentstillingen i meget nær fremtid bliver nedlagt på grund af besparelser. Det vil også betyde, at kirkekontorets åbningstid bliver reduceret. Se i øvrigt info-siden her i kirkebladet ang. de nye åbningstider. Menighedsrådene, præsterne og personalet ved begge kirker vil gerne takke Lis Winther for en god arbejdsindsats og et godt samarbejde. Organist Ellen Wilbour har ligeledes valgt at opsige sin stilling på grund af helbredsproblemer. Derfor søger Lumby og Stige menighedsråd en ny organist, som vi forhåbentlig vil kunne ansætte i begyndelsen af sommeren. Organist Svend-Erik Wedin vikarierer i den periode, hvor vi står uden fast organist, ligesom Urika Grabe har påtaget sig at stå for koret i vakanceperioden. Vi er dem begge meget taknemmelige for deres hjælp med at få tingene til at fungere. Urika Grabes telefonnummer er: elller , hvis man er interesseret i at være med i børnekoret. Lumby og Stige Menighedsråd

15 Koncert med Syngedrengene fra Assens Søndag d. 29. april kl. 16 i Lumby Kirke Syngedrengene v. Vor Frue kirke i Assens er Danmarks ældste drengekor og har i 2006 fejret sit 150-års jubilæum. Koret består af 17 drenge og 18 unge mænd og voksne. Koret synger mange koncerter rundt omkring, især på Fyn, men også lejlighedsvis i andre dele af Danmark. I sommeren 2005 har koret været på en turné til Rio de Janeiro i Brasilien, og i år er der planer om, at koret skal til Schweiz og Norditalien. Til koncerten i Lumby kirke vil koret synge traditionel kirkemusik fra renæssancen til nutiden, men også danske sange i nye arrangementer vil være at finde i programmet. Koret ledes af organist v. Vor Frue kirke i Assens, Finn Pedersen. Han er uddannet ved Musikkonservatoriet i København og har tidligere virket som 2. organist ved Helsingør Domkirke. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkomne. Fungerende organist Svend-Erik Wedin

16 Trykcentralen Fyn A/S Tlf

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande marts Lumby Sogns KIRKEBLAD august Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 til alle Årgang 41, nr. 1 2010 husstande KIRKEN OG SAMFUNDET I min yndlingsfilm Forrest Gump findes en kostelig scene,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Årgang 44, nr. 3 2013

Årgang 44, nr. 3 2013 KIRKEBLAD november 2013 - februar 2014 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 44, nr. 3 2013 husstande ARTIKLER Lumby Sogns udvikling Som jeg erindrer Lumby Sogns udvikling til et pastorat Det er godt at

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Årgang 45, nr. 2 2014

Årgang 45, nr. 2 2014 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 2 2014 husstande ARTIKLER KONFIRMANDFORBEREDELSEN og den nye skolereform 2 Som det sikkert i større eller mindre grad er alle bekendt,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Årgang 45, nr. 3 2014

Årgang 45, nr. 3 2014 KIRKEBLAD november 2014 - februar 2015 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 3 2014 husstande ARTIKLER RO Jeg tror, rigtig mange mennesker i dag har en stor længsel efter stilhed, nærvær og ro.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere