ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg."

Transkript

1 ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april årg. 1

2 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle i den danske folkekirke: Som de fleste ved, fik vi efter folketingsvalget sidste år en ny kirkeminister. Han hedder Manu Sareen, er inder af fødsel, men kom til Danmark som barn. Her har han som voksen selv valgt at lade sig døbe og indtræde i folkekirken. Mange husker ham for, at han på et tidspunkt overvejede at melde sig ud, fordi homoseksuelle ikke måtte blive viet i Den Danske Folkekirke. Han meldte sig dog ikke ud, men arbejder nu som kirkeminister på at give homoseksuelle ret til at blive viet i kirken. Sidste år sendte han så spørgsmålet om homovielser ud til høring blandt menighedsråd og præster, også Orø menighedsråd. Jeg selv skrev et personligt høringssvar, og da jeg mener, at alle har ret til at kende min indstilling til spørgsmålet, vil jeg herunder bringe den del af mit høringssvar, der vil være relevant i den forbindelse: Høringssvar: Jeg kan ikke se et problem ved at velsigne homoseksuelles forhold i kirken. Hvis vi skal gå frem efter ordene i det ritual, vi har nu, 2

3 har vi i forvejen adskillige problemer: Vi vier folk, der er skilt. Vi vier folk, hvor vi ved, at forholdet er voldeligt og præget af misbrug. Vi vier folk, der er gamle, og ikke har mulighed for forplantning længere. sød myte, bevares, men hvis vi skal til at lægge Adam og Evahistorien til grund for indstiftelsen af ægteskab i Danmark anno 2012, vil kirken få et problem med at blive taget alvorligt! I Det nye Testamente finder vi kun et bud: buddet om at elske sin næste. Paulus siger, at al kærlighed er fra Gud. Hvis vi går til Bibelen, finder vi kun forbud imod homoseksualitet i Det gamle Testamente, hvor det står sammen med forbud imod, at en mand går i dametøj, at man afbryder et samleje, for ikke at få børn men også forbud imod at en mand barberer sit skæg og studser sine bakkenbarter samt krav om, at kvinder bærer tørklæde. Jeg mener ikke, at vi som kristne er forpligtede på Det gamle Testamente og dets skabelsesberetning. Den er en Og det slås fast med syvtommersøm, at vi ikke har ret til at dømme hinanden, hverken ude eller inde. Dommen er Guds. Jeg har aldrig velsignet folks seksualitet, kun deres kærlighed, og hvem kan 3

4 hævde, at to homoseksuelles kærlighed ikke er lige så smuk som to heteroseksuelles? Hvis al kærlighed er fra Gud, er deres kærlighed det vel også? Velsignelsen i kirken er ikke en direkte velsignelse. Den er et ønske om, at Gud vil give brudeparret sin velsignelse. Det er ikke Guds velsignelse, der strømmer ud af præstens hænder. Derfor er der ikke noget forgjort i at velsigne homoseksuelle i kirken. Vi udtrykker jo blot et ønske om, at de vil være under Guds velsignelse. Hvis Gud er af en anden opfattelse, kan han bare holde sin velsignelse tilbage. Som jeg ser det, er det først, når vi afviser at vie homoseksuelle i kirken, at vi går fejl, for så er det, vi dømmer hinanden. Vi tror, at dommen er vores, ikke Guds. Nogle siger, at dette spørgsmål vil splitte folkekirken. Det tror jeg ikke på. Det har ikke splittet den svenske kirke. De præster, der hævder, at de vil træde ud af folkekirken, hvis homovielser bliver indført, kan sammenlignes med dem, der hævdede, at de ville forlade kirken, hvis man gav tilladelse til, at kvinder kunne blive præster. Der var ingen, der trådte ud, da de kvindelige præster blev en realitet. De blev, og har så siden vist deres protest ved at nægte at give kvindelige præster hånden eller ved at 4

5 rense deres kirker rituelt, hvis en kvindelig præst har haft gudstjeneste i den. De skal nok blive. De får bare lov til at sige nej, ligesom de siger nej til at vie fraskilte og trykke kvindelige præster i hånden. heteroseksuelle skal have den mulighed. For ikke at spille Guds dommere, mener jeg, at vi må henvise alle til den borgerlige vielse, og derefter give alle mulighed for en kirkelig velsignelse bagefter. Det ideelle mener jeg dog må være, at alle har mulighed for at blive viet i kirken. 2) Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket ritual skal i givet fald anvendes? Min besvarelse af de tre høringssvar: 1) Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse? Svar: Hvis homoseksuelle stadig ikke må vies i kirken, mener jeg heller ikke at Svar: Jeg mener, at vi skal bruge det ritual, vi har i forvejen, med mulighed for at udelade læsningerne fra skabelsesberetningerne og indsætte andre læsninger, hvis brudeparret ønsker det. I forvejen virker det malplaceret 5

6 at læse om, at en mand skal forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru hvis begge ægtefæller bliver gift for 2. eller 3. gang, eller har boet sammen i 10 år og fået fem børn, inden de er blevet gift. 3) Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken? Svar: Det kan vel ikke være så svært. Når man har ret til at nægte at vie fraskilte, kan man vel også få ret til at nægte at vie homoseksuelle. Med venlig hilsen Kirsten Schmidt, Orø Attester: Jeg er blevet gjort opmærksom på af min provst, at jeg ikke må sende personlige papirer som dåbsattester, vielsesattester og den slags med posten, folk skal afhente dem personligt ved min dør. Flere har undret sig over, at de ikke automatisk får en fødselsattest, når de har født et barn eller en ny dåbsattest, når de har meldt sig ud af Folkekirken. Men det er altså fordi de skal bestille den hos mig og derefter afhente den personligt. Kirsten Schmidt. 6

7 Mogens Hoff, Emmaus Udflugt til Galleri Emmaus Lørdag d. 17. marts kl. 12,15 kan du komme med på udflugt til Emmaus galleri og kursuscenter, som i 2011 er åbnet i lokalerne på den tidligere Haslev Udvidede Højskole, Højskolevej 9, 4690 Haslev. Vi får en guidet rundvisning, og drikker medbragt kaffe på stedet. Galleri Emmaus er galleriet for kristen religiøs kunst. De sælger og udstiller moderne kunst af anerkendte og professionelle kunstnere, der vover at beskæftige sig med de bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål. Turen koster kr. 50,00 inklusive transport, og der er bindende tilmelding senest onsdag d. 14/3. Læg en konvolut med dit navn og 50 kr. i kirkehusets postkasse: Bygaden 54B. Vi mødes på kirkens parkeringsplads og kører sammen i private biler. Har du evt. mulighed for at køre, må du gerne meddele det ved tilmeldingen. Påskekoncert med ClassiChorus. Onsdag d. 11. april kl. 19,30 får vi igen besøg af ClassiChorus, det kor, der sang julen ind i Orø Kirke d. 14. december sidste år. Denne gang er det en påskekoncert med temaet forår/påske. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 7

8 Konfirmationen 2012: Søndag d. 6. maj kl. 11,00 er der konfirmation i Orø kirke. Årets konfirmander er: Jasmin Eugenie Jensen, Brøndevej 40, Orø, 4300 Holbæk. Oliver Arendt Petersen, Stauninggårdsvej 4B, Orø, 4300 Holbæk. Emil Hauge Zangenberg, Brøndevej 38, Orø, 4300 Holbæk. Katrine Emilie Dalsgaard Øyås, Salvigvej 3, Orø, 4300 Holbæk. Der vil være reserveret to bænke til hver konfirmands familie og pårørende. Søndag d. 13. maj kl. 14,00 i kirkehuset: Tjekkernes svar på Kingo både i tid og skrivestil. Sanne Arendse Hedegaard, som flyttede til Orø sidste år, vil fortælle om Adam Michna, som var kromand, adelsmand, salmedigter og organist. Sanne vil krydre foredraget med lidt billeder og spille eksempler på hans musik på CD. og så bliver der også plads til lidt skrøner. Alle er velkomne, gratis adgang. 8

9 En pinselig fællesgudstjeneste 2. pinsedag, d. 28/5 kl , indbyder en lang række kirker og kirkesamfund igen til en fælles friluftsgudstjeneste for hele Holbæk provsti. Vi vil i år prøve at vende tilbage til det naturlige: en un-plugged gudstjeneste, hvor kun de allermest nødvendige hjælpemidler kommer i brug; musikken bliver leveret af trompeter; altertavlen er Vorherres natur, og højttalere bliver indskrænket til det allermest nødvendige. Vi håber på at kunne være ved Skarresø lige i udkanten af Jyderup og skulle det blive dårligt vejr, flytter vi indendørs i Holmstrup Kirke. Man kan finde de nyeste oplysninger på forsiden af Kirsten Schmidt Kirkens hjemmeside: Orø Kirke kan besøges på internettet på adressen Man kan også downloade kirkebladet. Husk, at fotos, som I har taget i kirken fra aktiviteter og lignende, kan afleveres til webmaster Gogo Næsted, Bygaden 16, Orø. Der er kommet nye billeder fra Fastelavn i Orø kirke

10 Menighedsrådsmøder: Næste menighedsrådsmøder er tirsdage d. 6. marts, d. 3. april og d. 8. maj kl. 19,30 i Kirkehuset. Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden. Dagsorden for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside en uge før. Samtidig vil en udskrift af protokollen være fremlagt i våbenhuset og på hjemmesiden. Kirkekaffe. Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesten den første søndag i hver måned i Kirkehuset ved præstegården. Menighedsrådet ChristArt.com Kirkebilen: Kirkebilen kører ikke blot til kirke, men også til foredrag og andre arrangementer i kirkeligt regi. Ring på tlf og sig, at du ønsker taxaen som kirkebil, så betaler Orø menighedsråd transporten. 10

11 Telefonnumre : Sognepræst: Kirsten Schmidt, Bygaden 54A, Orø mandag fri. Graver: Henriette Oxbøll mandag og lørdag fri Menighedsrådsformand: Per Eldon: Kirkeværge: Lene Hansen, træffes man-fre kl Kontaktperson: Lene Hansen. samme som ovenfor. Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke: Organist: Susanne Kammersgaard Kirkesanger: Tine Hagedorn-Olsen Øvrige informationer: Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præstens og graverens ugentlige fridag (undtagen i tilfælde af dødsfald) 11

12 Arrangementer: 17. marts, udflugt til galleri Emmaus: kl. 12, april, koncert med Classichorus: kl. 19,30 6. maj, Konfirmation: kl. 11, maj, Tjekkernes svar på Kingo: kl. 14,00 Gudstjenester: 4. marts, 2. søndag i fasten: kl. 10,00 Kirkekaffe 11. marts, 3. søndag i fasten: kl. 10, marts, Midfaste: kl. 10, marts, Mariæ bebudelses d kl. 19,30 1. april, Palmesøndag: kl. 11,00 Kirkekaffe 5. april, Skærtorsdag: kl. 19,30 6. april, Langfredag: kl. 10,00 7. april, Lørdagsdåb: kl. 11,00 8. april, Påskedag: kl. 10,00 9. april, 2. påskedag: kl. 10, april, 1. søndag efter påske: kl. 10, april, 2. søndag efter påske: kl. 10, april, 3. søndag efter påske kl. 10,00 4. maj, Bededag: kl. 14,00 Kirkekaffe 6. maj, 4. søndag efter påske: kl. 11,00 Konfirmation 13. maj, 5. søndag efter påske: kl. 10, maj, Kristi himmelfarts dag kl. 10,00 Gudstjenester på Elnebjerg: Torsdag d. 1. marts: kl. 14,00 Torsdag d. 12. april: kl. 14,00 Torsdag d. 3. maj: kl. 14,00 12

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan?

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Orø Kirkeblad Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad marts/april 2011 er d. 1. februar.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Nr. 4 Juli/august 2015 24. årg. Orø Kirkeblad

Nr. 4 Juli/august 2015 24. årg. Orø Kirkeblad Nr. 4 Juli/august 2015 24. årg. Orø Kirkeblad 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad september/oktober 2015 er tirsdag d. 4. august. Den fortabte

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke MARTS - APRIL - MAJ 2010 35. ÅRGANG I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen

Læs mere

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser Sct. Johannes Kirke Herning Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015 Døbte 1.1.2015-28.2.2015 Ask Michael Neigaard Selma Bunch Isager Alma Pape Brøgger Malte Jensen Se også... ACT HERNING

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte 1 K i r k e l i g v e j v i s e r Personale Alle fire sogne Sognepræst Torben Petersen Præstestien 2, 4653

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere