Lumby Sogns Nr årgang September - November 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007"

Transkript

1 Lumby Sogns Kirkeblad Nr årgang September - November 2007 Til samtlige husstande

2 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets to præster. Ved fødsler, navneforandringer og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus Præstegård Bispeengen 11 Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen fredag, eller efter aftale. Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard, Lumby præstegård H. C. Lumbyes Vej 40A Tlf Træffes bedst , undtagen mandag, eller efter aftale. Lumby Sogns Kirkekontor: Lars Skjerning Stougaard, kordegn og kasserer for begge kirker Stigevej 253 Tlf. og fax: Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9 12, torsdag tillige kl , fredag Organist ved Lumby og Stige kirker. Dennis Dingfeld, Waldstr. 36, Flensburg, tlf Mail: Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 Tlf Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fischer Kanefarten 30 Tlf.: Lumby Sognegård v. Ingrid Hansen, Taksvænget 14, H C Lumbyes Vej 40B Tlf.: Graver ved Lumby Kirke: Kurt Henriksen Telefontid Tlf Privat: Nøddehaven 11 Bullerup, 5320 Agedrup Tlf.: Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58 Tlf Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget 9 Tlf Stige Sognehus Stigevej 253 Tlf.: v/ Torben Hedelund, Skippervej 58 Tlf: Graver ved Stige Kirke: Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige Tlf.: Træffes bedst kl mandag torsdag privat tlf: Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn, tlf Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk Arkiv, H. C. Lumbyes Vej 9, holder åbent d. 2. mandag i måneden kl og den 4. mandag i måneden kl Lumby Sogns hjemmeside Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale og stemmeret. Lumby Menighedsråd holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Møde tid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Møde tid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil Kirkebilen kører alle sønog helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemaen kl Ved henv. på tlf.: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe inden fredag kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Video og fotografering Stige kirke: Fotografering og videooptagelser under gudstjenesten forbudt. Lumby kirke: Fotografering under gudstjenesten kun tilladt nede i kirken, hvis man bliver på sin plads. Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video og fotografering tilladt i begge kirker, hvis man bliver på sin plads nede i kirken. Stige og Lumby menighedsråd Næste kirkeblad Udkommer i November 2007 find gudstjenester, prædikener m.m.

3 Gudstjenesten en overset oase i hverdagen! Jeg har engang hørt komikeren Jacob Haugaard fortælle om fordelen ved at gå i kirke. Han forklarede det ved at bruge en mand i sin bedste alder som eksempel. En mand, som har en kone og to børn og et spændende og krævende job. En mand, som til hverdag har travlt med arbejde og familieliv og alle de praktiske gøremål, som hører med, når man har eget hus og have. I virkeligheden en meget almindelig mand med en meget almindelig, ganske lykkelig og travl tilværelse. Som Jacob Haugaard retorisk spurgte: Hvem kan så bebrejde en sådan mand, hvis han bruger en time søndag formiddag på at gå i kirke?. Det er der vel ikke nogen, der kan? De fleste ville vel synes, at det var helt i orden, hvis en sådan mand brugte en time om ugen helt for sig selv. En time, hvor man bare kunne sidde i stilhed og fred i kirken og lade roen falde over sig, og måske lade tankerne løbe. Eller bare sidde og tænke på ingenting. En time, som kunne bruges til at oplade batterierne, inden han igen begav sig tilbage til sin travle hverdag og sine mange gøremål. Jacob Haugaard kommer her ind på en lidt overset side af gudstjenesten; nemlig det med, at gudstjenesten kan være en mulighed for ro og fordybelse midt i en travl hverdag. Når man kommer til gudstjeneste, så behøver man jo ikke at følge med i det hele. Man behøver ikke nødvendigvis forstå alt det, der foregå. Man behøver ikke kende salmerne eller vide, hvornår det er, at man skal op og stå. Man kan jo bare gøre som de andre, og så ellers være tilstede i øjeblikket, fordybe sig i sine egne tanker og føle roen og freden krybe ind under huden. Gudstjenesten kan være det sted og den mulighed, man kan have, for at holde pause i hverdagen. Man kan deltage i en gudstjeneste, uden at blive afkrævet svar på, hvem man er, og hvorfor man er kommet. Næsten ubemærket kan man sætte sig ind på sin plads og lige så stille gå igen, når gudstjenesten er forbi, uden at nogen kræver én til regnskab for ens bevæggrunde. Uden at der bliver krævet noget af en hvor mange steder kan man egentlig komme i dag, uden at der bliver krævet noget af en? Man kan bare komme som den, man er, og med de forudsætninger som man nu engang har. Og så kan det da godt ske, at man sådan hen ad vejen, når man er kommet flere gange i kirken, begynder at se en sammenhæng og en mening i det, der foregår. Måske begynder man at kunne genkende ritualet fra gang til gang, og man begynder måske at kunne genkende en salmemelodi. Men pointen er, at kirkegang ikke

4 er en intellektuel præstation. I virkeligheden skal man bare være der, når man går til gudstjenesten. Man skal være stille for sig selv. Og så kan det ske, at man midt i sin indre stilhed, begynder at bede til Gud og høre Guds stemme. I Lumby og Stige Menighedsråd har vi besluttet, at vi vil gøre en indsats for at få lidt flere sognebørn til at deltage i søndagsgudstjenesten. Indenfor de nærmeste par år vil alle i sognet derfor modtage en særlig indbydelse til at deltage i én af årets mange gudstjenester. Brug gudstjenesten som en oase i hverdagen! Sognepræst Karen Nedergaard

5 Alle Helgen 2007 Gennem nogle år har vi markeret Alle Helgens søndag ved at læse navnene op på dem, der er døde i årets løb, i forbindelse med gudstjenesten. Det er gammel skik på den måde at mindes de døde med glæde og taknemmelighed. Mange mennesker benytter tilmed Alle Helgens søndag til et besøg på kirkegården. De pårørende til årets afdøde fra Lumby Sogn vil få tilsendt en særlig indbydelse til at deltage i gud- stjenesten, men alle er naturligvis hjertelig velkomne. Vi læser navnene op på dem, der i årets løb er blevet bisat eller begravet fra enten Lumby eller Stige kirke. Dem, der er blevet bisat elle begravet fra kirkegårdskapellet eller fra en anden kirke, men som boede i Lumby Sogn, vil vi ligeledes læse navnet op på. Alle Helgens-gudstjenesterne er kl. 11 i begge kirker d. 4. nov. Sognepræsterne De nye konfirmander 2007 I løbet af september begynder konfirmandundervisningen i sognet. De enkelte klasser vil gennem skolen få besked om, hvornår undervisningen finder sted. Gennem nogle år har vi indledt konfirmandundervisningen med en lang dag fra kl Vi har erfaret, at den lange dag er en god måde for konfirmander og præst at lære hinanden at kende på. Efter den lange introduktionsdag inddeles konfirmanderne i mindre grupper, som hver især mødes med præsten til en uformel samtale om, hvorfor man har valgt at blive konfirmeret, og hvad man kan forvente sig af forløbet. Dernæst fortsætter undervisningen på traditionel vis med 2 lektioner om ugen pr. hold. Der vil undervejs i forløbet blive inviteret til orienterende forældremøder. Desuden skal det nævnes, at det hører med til konfirmandundervisningen, at man lærer gudstjenesten at kende. Derfor vil de nye konfirmander blive opfordret til at deltage i sognets gudstjenester, meget gerne ifølge med deres forældre. Vi glæder os til at møde de nye konfirmander. Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

6 Gudstjenester September Søndag d. 2. sept. (13. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 9. sept. (14. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil, lift, HØST Stige kl. 9.30: Sørensen Søndag d. 16. sept. (15. s. ef. Trin.) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil Søndag d. 23. sept. (16. s. ef. Trin.) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil Søndag d. 30. sept. (17. s. ef. Trin.) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil, lift, HØST Oktober Søndag d. 7. okt. (18. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil Stige kl. 9.30: Sørensen Søndag d. 14. okt. (19. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 21. okt. (20. s. ef. Trin.) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil Søndag d. 28. okt. (21. s. ef. Trin.) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil November Søndag d. 4. nov. (Alle Helgen) Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil, lift Stige kl. 11: Nedergaard Søndag d. 11. nov. (23. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil Stige kl. 9.30: Sørensen Søndag d. 18. nov. (24. s. ef. Trin.) Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 25. nov. (Sidste s. i kirkeåret) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil Søndag d. 2. dec. (1. s. i advent) Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil, lift Stige kl. 14: Nedergaard

7 Ferie Sognepræst Karen Nedergaard har ferie i uge 40, fra mandag d. 1. okt. til og med søndag d. 7. okt. Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie i uge 41 og 42, fra mandag d. 8. okt. til og med søndag d. 21. okt. Høstgudstjenester 2007 Traditionen tro har vi i september måned høstgudstjenester med efterfølgende kirkefrokost og hyggeligt samvær. I Lumby kirke er der høstgudstjeneste d. 9. sept. kl. 11 og derefter frokost i Lumby Sognegård. I Stige kirke er der høstgudstjeneste d. 30. sept. kl. 11 og derefter frokost i Stige Sognehus. Præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer i sognet, og menighedsrådsformændende vil orientere om det forgangne års menighedsrådsarbejde. Ved begge lejligheder er der desuden mulighed for at hilse på vores nyansatte organist Dennis Dingfeld. Af hensyn til indkøb af mad bedes man tilmelde sig kirkefrokosten på kirkekontoret, tlf eller senest tirsdagen før høstgudstjenesten. Der er kirkebil både til gudstjenesten og kirkefrokosten, og alle er hjertelig velkomne. Lumby og Stige Menighedsråd

8 Lumby og Omegns Borgerforening Efterår og vinter 2007/2008 Sjov og fritid arrangerer byfest i skolegården lørdag d. 1. september. Se opslag i udhængsskabet ved købmanden. Børnedyrskue på Lumby Mølle søndag d. 16. september, kl Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfolder fås på skolen og ved købmanden. Klub 96 afholder hyggebanko i skolens aula på følgende dage: 2007: 2008: Mandag d.3.9. kl Mandag d.7.1. kl Mandag d kl Mandag d.4.2. kl Mandag d kl Mandag d.3.3. kl Mandag d kl Mandag d.7.4. kl Hyggebanko er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne. Juleklip på skolen I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også borgerforeningen et værksted, hvor der er mulighed for at bruge sine kreative evner. Onsdag d. 28. november kl Juletræstænding Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden. Juletræet pyntes i samarbejde med Lumby børnehave. I forbindelse med at juletræet tændes, synges et par julesange, og der serveres lidt til ganen. Alle er velkommen. Søndag d. 2. december Pyntes kl og tændes kl Forsamlingshuset: Husk: Høstfest i forsamlingshuset lørdag d. 22. sept. kl. 18. Indbydelse følger senere.

9 Familie og Samfund Lumby Stige Søhus September: torsdag d. 13. kl. 14 Eftermiddagstur til De japanske haver, Vøjstrupvej 43, Broby Oktober: torsdag d. 4. kl. 19 Besøgn hus kunstneren Jens Galschiøt, Banevænget 22, Næsby Tirsdag d. 23. kl. 19 Foredragsaften med debat. Foredragsholder Leif Davidsen. Landbogården, Rugårdsvej 197, Tarup November: tirsdag d. 6. kl. 19 Emnedag på LandboFyn. Program med tilmelding; se medlemskort. December: mandag d. 10. kl. 19 En aften med lokalhistoriker Johs. Wendt-Larsen. Lumby Sognegård. Januar: onsdag d. 16. kl. 19 Kaffe og The Huset, Vintapperstræde, præsenterer specialiteter. Skolekøkkenet Lumby Skole Februar: torsdag d. 7. kl. 19 Generalforsamling. Aulaen på Lumby Skole Torsdag d. 14. kl Generalforsamling KURSUS på Spurvelundsskolen Tilmelding: medlemmer: se sedler øvrige ring evt. til formanden Anna-Marie Rasmussen, Lumby Mølle Møllemarked, søndag d. 26. august, kl Børnedyrskue, søndag d. 16. september, kl Mølle-nisse jul, søndag, d. 25. november, kl Se mere på: Med venlig hilsen Lumby Møllegaard

10 Hvad er en kvartergudstjeneste? Hvad har de nu fundet på, de folkevalgte i hhv. Lumby og Stige menighedsråd (selvfølgelig i samarbejde med vore præster Karen Nedergaard og Werner Elof Sørensen) Vi har gennem de sidste par år samarbejdet på tværs af de to menighedsråd, bl.a. ved afholdelse af fællesmøder to gange om året, hvor præsterne er kommet med oplæg til drøftelse og debat. Vi har efterfølgende diskuteret livligt, og her er der opstået mange idéer til nye tiltag. Der er flere tiltag i støbeskeen, men helt konkret vil vi nu afprøve ideen med KVARTERGUDSTJENESTE Som udgangspunkt kunne vi godt tænke os at gøre vore smukke kirker mere synlige og bruge dem til mere end blot dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Disse begivenheder er jo unikke i sig selv, og en rigtig god tradition i Den danske Folkekirke. Men hvorfor ikke en gang imellem blot gå i kirke for at overvære en ganske almindelig gudstjeneste? De fleste familier i dag har en utrolig hektisk hverdag, hvor stort set hver en time er planlagt. Stress, travlhed, frustrationer over ikke at kunne nå det hele, ulvetimer, døgnet har for få timer! Kendte begreber for de fleste! Her er det så gudstjenesten kunne være en mulighed for ro, fordybelse, afstresning midt i en travl hverdag, stilhed og meditation. Og så er det at gå til gudstjeneste fuldstændig uforpligtende. Det er ikke nødvendigt, at man forstår alt, hvad der sker til en gudstjeneste. Man kan bare gøre som de andre og langsomt lære gudstjenesten at kende. Man går netop ikke til gudstjeneste med sin fornuft, men med hjertet. Man skal egentlig bare være tilstede og åben for, hvad der sker. Gudstjenesten er en mulighed for at komme i dialog med sig selv Gud og bibelen - med afsæt i præstens prædiken, som meget ofte kan relateres til vores egen dagligdag. Altså en chance for at høre noget, som man kan tage med sig hjem og tænke lidt over. Vi vil også lige pointere, at salmesang og orgelspil, som er en stor del af gudstjenesten, altid er en fornøjelse. Gudstjenesten kan ligeledes (hvis man ønsker det) være en mulighed for fællesskab og kontakt til andre, der også går i kirke. Men det er også helt legalt, blot at komme til gudstjenesten og ellers være i fred. Dette indlæg skal betragtes som optakt til en indbydelse fra menighedsrådene til de forskellige kvarterer i menigheden (heraf or-

11 Èn af mine konfirmander spurgte sidste år, hvad det der bibelmaraton var for noget. Jeg tror, at han forestillede sig, at det måske kunne forgå sådan, at vi trænede til maraton, alt imens vi løb med en bibel i hånden. Det, skal jeg skynde mig at sige, er ikke tilfældet. Vi mødes hver anden tirsdag i efteråret og vinteren og taler om de 18 kapitler i bibelen, som vi har læst siden sidst. Vi kommer vidt omkring, og vi tager os god tid. Der bliver også tid til Bibelmaraton det). Vi vil snarest starte med at indbyde de første kvarterer til gudstjeneste. Vi havde tænkt os, efter kvartergudstjenesten, at byde på frokost/kaffe til dem, der kunne være interesseret. Vi ønsker meget, at dette tiltag bliver taget vel imod, til stor glæde for hele kvarteret, menigheden, menighedsrådene og præsterne. Lillian Madsen På vegne af Lumby og Stige Menighedsråd kaffe og kage og hyggelig snak. Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, så kan man sagtens være med på holdet. Det kræver ikke særlige forudsætninger. Bibelmaraton foregår i Lumby Sognegård fra kl Efterårets datoer er: d. 4. og d. 18. september, d. 2. og d. 23. oktober, d. 6. og d. 20. november. Sognepræsterne Skibsfører Marius Jørgensens og hustrus legat Legatet kan søges af borgere i Stige, der har betydelige boligudgifter. Legatet uddeles i portioner på mindst 1200 kr. Ansøgningsfristen er mandag d. 17. september. Ansøgningsskemaer kan fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen eller på legatets kontor, c/o advokat Henry Larsen, Domhusgården, Albanigave 44, 5000 Odense C. Minikonfirmander Også i år vil så vidt muligt alle 4.klasser i sognet blive tilbudt minikonfirmandundervinsning. Der vil snarest komme brev ud med nærmere oplysninger herom. Lærer Kirsten Schmidt.

12 Ny organist i Lumby Sogn Nogle af jer har nok lagt mærke til, at organisten er blevet et nyt ansigt, så derfor er det nu tid til at præsentere mig selv. Mit navn er Dennis Dingfeld, og jeg er ansat som organist ved Lumby og Stige kirker pr. 1.juli Jeg er født i 1982 i Flensborg. Min skolegang havde jeg i den danske skole i Sydslesvig og sluttede i 2002 med studentereksamen fra Duborg-Skolen. Fra var jeg studerende ved det Jydske Musikkonservatorium i Århus, hvor min hovedfagslærer var Frode Stengaard. I min studietid har jeg ligeledes været til mesterkurser rundt om i Europa hos orgelverdenens store navne. Siden juli 2007 har jeg så været organist i denne menighed, efter jeg har været i Ugle Herreds Danske menigheder i 9 år. For tiden bor jeg endnu i Flensborg, men dette ændrer sig, da min forlovede og jeg (vi skal giftes til oktober) flytter til denne dejlige danske ø. Jeg håber, at jeg i min tid her i menigheden kan få lejlighed til at glæde jer med noget god orgelmusik til koncerter såvel som til gudstjenesterne. Ligeledes er korledelsen lagt i mine hænder. Koret starter den første onsdag i september. Korskolen skal også startes op igen. En nøjagtigt dato følger senere. Jeg glæder mig til at se menigheden og lære den bedre at kende med tiden. Organist Dennis Dingfeld Sangaften Torsdag d. 1. nov. indbydes til sangaften i Lumby Sognegård kl Vores nye organist Dennis Dingfeld vil stå for aftenen og fortrinsvis præsentere os for nogle af de alternative salmemelodier, som vi ikke har tradition for at bruge i vores kirker, men som kan være gode og spændende at kende alligevel. Der bliver også lejlighed til at synge de mere velkendte salmemelodier. Undervejs serveres der som vanligt kaffe og kage. Alle er velkomne. Aktivitetsudvalget

13 Kirkekoret Bemærk at Dennis Dingfeld starter med koret igen første uge i september. Han vil tage kontakt til sognets skoler og give nærmere besked om tid og sted. Folkekirken her og nu med udgangspunkt i missionsbefalingen Under denne overskrift holder tidl. chefredaktør på Ekstra Bladet, Sven Ove Gade, foredrag om sig bog "Ta et brækmiddel" onsdag d. 3. okt. i Søhus Præstegård" Han opfordrer folkekirken til at træde i karakter midt i en ånds-svag tid. Der er kaffe og kage undervejs, og alle er velkomne. Aktivitetsudvalget Peter s ilddåb Tirsdag d. 27. november kl i Stige kirke får vi besøg af skuespilleren Caspar Koch. Han vil fremføre sin forestilling Peter s ilddåb, der handler om disciplen Peters liv og hans møde med Kristus, og hvordan dette møde påvirkede hans liv og gav ham en livsopgave. Forestillingen varer 2 timer, og alle er velkomne. Aktivitetsudvalget Eftermiddagsmøder Den første mandag i hver måned fra kl i Søhus Præstegård, Bispeengen 11. Emnet er: Mennesker vi møder i det ny testamente Kirkebil til og fra Søhus præstegård: Æbleparken kl og Munkemaen v. postkassen kl Ved bestillingen af taxa på tlf kan man blive kørt til og fra bopælen. Første eftermiddagsmøde er mandag d. 3. september. Sognepræst Werner Elof Sørensen

14 Kommende konfirmationer Søndag d. 27. april. Lumby: Søhusskolen B. Stige: 9.00 Stigeskoler Stige: Stige skole. Torsdag d. 1. maj. Lumby: Søhusskolen A. Søndag d. 4. maj. Lumby: Lumby skole. Stige: 9.00 Stige friskole Søndag d. 3. maj Lumby: 9.00 Søhusskolen A Lumby: Søhusskolen B Fredag d. 8. maj Stige: Stige friskole Lumby: Søhusskolen Søndag d. 10. maj. Stige: 9.00 Stige skole A Stige: Stige skole B Fredag d. 30. april. Stige: Stige friskole. Lumby: Søhusskolen. Søndag d. 2. maj. Stige: 9.30 Stige skole B. Stige: Stige skole A. Søndag d. 9. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A Søndag d. 1. maj. Stige: 9.30 Stige skole A. Stige: Stige skole B. Lumby: Søhusskolen. Søndag d. 8. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A. Stige: Stige friskole Fredag d. 4. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen A. Lumby: Søhusskolen B. Stige: Stige friskole. Søndag d. 6. maj. Stige: 9.30 Stige skole B. Stige: Stige skole A. Lumby: Søhusskolen Søndag d. 5. maj. Stige: 9.30 Stige skole A. Stige: Stige skole B. Lumby: Søhusskolen. Torsdag d. 9. maj. Lumby: 9.00 Søhusskolen B. Lumby: Søhusskolen A. Stige: Stige friskole.

15 Fremtidige konfirmationer. Konfirmationen er en festdag for hele familien. Den bliver gerne planlagt lang tid i forvejen. Af samme grund offentliggør vi tiderne for de næste 6 års konfirmationer i kirkebladet hvert år i august-september nummeret. Når først vi har meldt et tidspunkt ud, er det derfor svært at ændre. Skal der ske en ændring af tidspunkterne, skal det være på en måde, så de familier, der har regnet med vore tidspunkter, ikke kommer i klemme. Da kommunen sløjfede 7. klasserne på Lumby skole for ca. 4 år siden, og anbefalede at man flyttede børnene til Søhusskolen, fik vi et problem, som vi forsøgte at løse ved at fastholde det allerede lovede tidspunkt til Lumby konfirmanderne. Samtidig bad Søhusskolen os om at samle de to klassers konfirmationer på samme dag. Det har vi gjort ved at sætte en konfirmation kl og en kl En ordning vi har kørt med for år tilbage. Der kan så være nogen, der helst vil konfirmeres på et andet tidspunkt. Måske vil de helst have det kl. 9.00, for at undgå parkeringsproblemer, eller måske vil de helst have det kl af andre grunde. De familier forsøger vi at komme i møde ved at lave en alternativ dag for søhuskonfirmanderne. I 2008 er det Lumby skoles tidspunkt den 4. maj kl , der kan benyttes. Det vil sige, at der fremover vil være en alternativ dag for familier fra Søhusskolen, der gerne vil have et andet konfirmationstidspunkt end klassens. Den samme ordning har vi forsøgsvis lavet for konfirmanderne fra Stige skolerne søndag den 27. april 2008 kl i Stige kirke. Karen Nedergaard og Werner Elof Sørensen.

16 Trykcentralen Fyn A/S Tlf

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Årgang 45, nr. 2 2014

Årgang 45, nr. 2 2014 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 2 2014 husstande ARTIKLER KONFIRMANDFORBEREDELSEN og den nye skolereform 2 Som det sikkert i større eller mindre grad er alle bekendt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Årgang 45, nr. 3 2014

Årgang 45, nr. 3 2014 KIRKEBLAD november 2014 - februar 2015 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 3 2014 husstande ARTIKLER RO Jeg tror, rigtig mange mennesker i dag har en stor længsel efter stilhed, nærvær og ro.

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Årgang 44, nr. 3 2013

Årgang 44, nr. 3 2013 KIRKEBLAD november 2013 - februar 2014 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 44, nr. 3 2013 husstande ARTIKLER Lumby Sogns udvikling Som jeg erindrer Lumby Sogns udvikling til et pastorat Det er godt at

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande marts Lumby Sogns KIRKEBLAD august Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 til alle Årgang 41, nr. 1 2010 husstande KIRKEN OG SAMFUNDET I min yndlingsfilm Forrest Gump findes en kostelig scene,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere