Infomappe for Kristianslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infomappe for Kristianslund"

Transkript

1 BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling Husorden Husorden Haveregulativ Råderetskataloget - info Husdyrreglement Haveudvidelser Håndtering af boligen Indeklima Fugtproblemer Udluftning Vedligeholdelseskataloget - info Spareråd, varme og el Udlejning Oversigt Affaldshåndtering Miljørigtig affaldshåndtering og renovation Husordenen er vores fælles leveregler, ligesom den er et bilag til den indgåede lejekontrakt. Den er grundlaget for at skabe nogle sikre, trygge og ensartede rammer i vores dagligdag. Husordenen er fastsat og vedtaget af beboerne på det årlige beboermøde. Vi skal derfor opfordre alle til at sætte sig ind i disse fælles leveregler på forhånd tak. Revideret 2. september 2009 Afdelingsbestyrelsen Kristianslund: Kristianslund 6 A, 4000 Roskilde Kan træffes: Bestyrelsens lokale, 6 A, gård 2 - Første onsdag i måneden kl. 18:00-18:30 E- mail: Hjemmeside:

2 BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Parkvænget Roskilde Åbningstider Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E- mail: Hjemmeside: Fejl, service og reparationer af lejemålet Al henvendelse (kun) til kundecenteret i ovenstående åbningstider. Beboerkonsulenten: Beboerklager sendes ligeledes til kundecenteret. Kundecenteret Telefon: E- mail: Vagtordning uden for åbningstiderne Telefon: Der kan f.eks. være tale om følgende skader. Strømsvigt Varme og vand Kloak Undersøg altid først, om sikringer er sprunget eller om eventuelt HFI-relæ har givet udslag. Rørbrud eller totalt svigt af varme, varmt eller koldtvandsforsyningen. Totalt kloakstop. Men inden tilkald og brug af vagtordningen så husk Spørg evt. først dine naboer, om de også har samme problem, inden du tilkalder nogen. Eksempler på ting, der kan vente Defekt komfur eller køleskab, tilstoppede afløb i køkken og bad, en enkelt vaskemaskine i vaskeri og selvforskyldte fejl - disse ting repareres ikke uden for normal arbejdstid. For tilkald af håndværkere udenfor normal arbejdstid koster minimum kr , hvilket beboeren selv skal betale, hvis tilkald, i henhold til ovennævnte er unødvendigt. Endvidere vil der ved misbrug blive opkrævet et gebyr på ikke under 400,00 kroner. Kontakt til YouSee - TV signal, internet og telefoni YouSee leverer vores TV pakker, der kan også bestilles internet og telefoni til fast lav pris. Kundeservice: Fejlmelding og support , regninger og salg Det er vigtigt at sikre sig, at det er en generel fejl inden fejlmelding - spørg hos naboerne. Side 2

3 AT BO TIL LEJE i Kristianslund AT BO TIL LEJE I EN BOLIGAFDELING Når man bor til leje i en boligafdeling, har man stadig et ansvar for sine omgivelser og byggeriet. Der er kun lejeren / beboeren til at betale for hver en lille ting der udføres. Alt for ofte hører vi dette det ordner ejendomsfunktionærerne da (viceværten), de fejer og reparerer tingene. Men det er absolut en sandhed med meget store modifikationer. Nogle tror, at dette arbejde er gratis ydelser, noget der bare følger med, når man bor til leje i et boligselskab. Men alt hvad man smider, skal ryddes op. Alt hvad man ødelægger eller udøver hærværk imod skal repareres og det er der som sagt kun beboerne til at betale for. Reparationer og vedligeholdelse er en betragtelig udgift hvert år. Betalingen foregår enten ved større eller mindre huslejestigninger. Huslejen reguleres en gang om året. Det sker også, at den enkelte beboer afkræves betaling for sine handlinger. HENSYN OG ANSVAR Når man har valgt at leve tæt sammen, er det nødvendigt at udvise hensyn, ansvar og respekt over for hinanden samt området som helhed. Gør vi ikke det, kommer vi hurtigt til at leve i et utrygt, nedslidt og snavset område, hvor intet fungerer. Det er der jo ret beset ingen der har interesse i eller ønsker. Derudover er det langt billigere og medfører mindre husleje, når vi passer på tingene eller rydder op efter os. I stedet for at smide et stykke papir eller en flaske, så skal vi samle tre op. Det betyder i virkeligheden så lidt for den enkelte, at yde denne beskedne indsats. Til gengæld betyder det meget for helheden og kvaliteten af vores dagligdag, når vi er positive og tænker over den måde vi omgås tingene og hinanden på - vi kan kalde det hjælp til selvhjælp. ET SMUKT STED AT BO Kristianslund er ubetinget en af de smukkeste boligafdelinger i Roskilde, der er grønt og flot i enhver krog. Vi har en smuk natur omkring os, vi har kun få minutter til bymidten. Kort sagt, vi har alle muligheder - muligheder som mange velbegrundet misunder os. TRYGHED OG DIN MEDVIRKEN Det har stor betydning, at vi alle passer på vores omgivelser og samtidig viser hensyn over for hinanden, der er ingen andre til at gøre det det er både nemt og koster ikke noget. I den forbindelse er den samlede husorden, samt siderne om håndtering af boligen, vigtige sider. Det er positiv information, disse sider er med til at sikre lejerne deres rettigheder og en tryg hverdag, men selvfølgelig følger der også nogle pligter med - sådan er livet. Det er netop denne positive sammensætning og det initiativ, der er med til at sikre et velfungerende Kristianslund - både på den sociale side og ikke mindst på den økonomiske side. Begge dele er jo væsentlige ting i vores hverdag. Så derfor er det vigtigt, at du læser og sætter sig ind i, hvordan det hele hænger sammen. På forhånd tak - Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i Kristianslund Side 3

4 HUSORDEN for Kristianslund HUSORDENEN Husordenen er grundlaget for de fælles leveregler i Kristianslund. Beboere, gæster og andre med ærinde i Kristianslund skal udvise hensyn og værne om området som helhed. Lejeren er ansvarlig for sine børn, gæster og andre besøgendes adfærd i lejemålet og området som helhed. Gentagne overtrædelser af afdelingens husorden behandles jf. lejelovgivningen. Lejer har pligt til at vedligeholde sit lejemål efter Boligselskabet Sjællands regler og anvisninger. 1. KØRSEL, TRAFIK OG FÆRDSEL I OMRÅDET Al færdsel/trafik i området skal ske med stor forsigtighed og der skal udvises hensyn. Færdselsloven er også gældende i Kristianslund/hele området. Al færdsel med motorkøretøjer, motorcykler og knallerter må kun foregå på de anlagte trafikveje. Kørsel på græsarealer, fortove og stisystem er ikke tilladt motorcykler, knallerter og cykler skal trækkes på disse områder. Støjende adfærd og leg med motorkøretøjer, motorcykler og knallerter i området er ikke tilladt. Højeste tilladte hastighed for motorkøretøjer, motorcykler og knallerter er 30 km/t. Der skal udvises et særligt hensyn ved kørsel til og fra gårdene. 2. PARKERING Cykler, knallerter og motorcykler skal henstilles i de dertil indrettede cyklestativer, cykelskure og parkeringsarealer. Det er ikke tilladt, at- efterlade/henstille cykler, barnevogne og lignende i opgangene i punkt /etagehusene. parkere udenfor de afmærkede områder/parkeringspladser. parkere eller henstille campingvogne, trailere og lignende i området. parkere i de med gult afmærkede kryds - det er rednings- og brandvej. parkere helt eller delvist på græsarealerne. parkere så man spærrer for anlagte stier, gennemgange og adgangsveje. parkere i indkørslen til gårdene og foran punkthusene. parkere motorkøretøjer over 3500 kg indenfor bebyggelsen/området. parkere køretøjer med større totallængde end 5,60 meter i området/bebyggelsen- (et køretøj skal kunne holde/parkeres inden for en af de afmærkede parkeringspladser). parkere/henstille køretøjer uden nummerplader/indregistrering i området. andre end brugerne parkerer på handicap-parkeringspladserne. parkere varevogne, gulpladebiler / firmavogne og andre større køretøjer inde i gårdene. de henvises til de øvrige parkeringsarealer uden for gårdene. Side 4

5 3. BEPLANTNING, GRÆSAREALER OG LEG I OMRÅDET Vi skal alle, både beboere, gæster og andre med ærinde i Kristianslund, værne om beplantning og græsarealer. Det er ikke tilladt, at- sætte telt op på græsarealerne - børnetelte i weekenden er undtaget. campere i området. spille bold i gårdene eller op af bygninger og skure. Enhver form for leg skal foregå under hensyn til beboere, bygninger og køretøjer. glas, glasflasker, bue og pil samt andet farligt legetøj medbringes på legepladser og på andre af bebyggelsens områder. 4. HAVER, REPOSER OG ADGANGSVEJ (Der henvises også til haveregulativet vedr. renholdelse). A-lejemål - stuelejligheder i rækkehusene skal renholde og vedligeholde de tilknyttede haver. skal holde det tilhørende fliseareal fra hoveddør og ud til stisystem rent og ryddeligt. har den fulde råderet over hele arealet / indgangspartiet fra hoveddør og ud til afdelingens fælles stisystem. B-lejemål - 1. sal i rækkehusene skal holde den tilhørende repos ren og ryddelig. skal holde adgangsvej / trappe ryddeligt og rent. har den fulde råderet over trappe og tilhørende repos for lejemålet. Lejemål 4 rums boligerne med 2 etager i rækkehusene skal renholde og vedligeholde de tilknyttede haver. skal holde det tilhørende fliseareal fra hoveddør og ud til stisystem rent og ryddeligt. Lejemål - i punkthusene (etagehusene) skal regelmæssigt holde rent på, under og umiddelbart rundt om deres dørmåtte. må ikke henstille affald, møbler, kunst, fodtøj eller andet i opgangen. cykler og barnevogne må ikke parkeres i opgangen. 5. MUSIK OG ANDRE STØJKILDER Støjende adfærd, musik, reparationer, brug af maskiner og lignende skal altid begrænses mest muligt. Reparationer og arbejde, hvor der bankes, støjes samt anvendes værktøj og maskiner må kun foretages hverdage , lørdage , søn og helligdage Radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter samt enhver form for lyd / støjafgivende apparater / genstande, skal foregå på et rimeligt niveau under hensyn til omkringboende naboer. Ophængte (udendørs) vindfløjter, klokkespil, triangler og enhver anden form for lydafgivende instrumenter / genstande må ikke være til gene. Ved evt. beboerhenvendelse/ klage over støjgener fra sådanne, skal pågældende genstand omgående og ubetinget fjernes. Når der spilles musik eller udøves andre former for støj / lydafgivende aktiviteter, skal det foregå for lukkede døre og vinduer. Efter midnat (00.00) skal musik og enhver anden form for støjende adfærd afsluttes. Side 5

6 6. AFFALDSHÅNDTERING OG RENOVATION I OMRÅDET Der henvises til den af områdekontoret annoncerede og anviste affaldshåndtering herunder også skiltningen på materialegården og renovationsrum. KUN - køkkenaffald/dagrenovation og papir må henkastes i de dertil indrettede renovationsrum ude i gårdene. henkaste/efterlade nogen former for affald / effekter ved eller i området omkring materialegården uden for de anviste åbningstider. henkaste haveaffald, pap, storskrald og lignende i renovationsrummene. henkaste/efterlade affald, storskrald og andre effekter ved og omkring renovationsrummene, i gårdene. Pap skal skæres op/minimeres, før det henkastes i de dertil indrettede luger i materialegården. Der må ikke henkastes andre former affald end rent pap i lugerne. Papir aviser, reklamer og lignende, skal henkastes i de dertil indrettede luger i gårdene. Batterier skal sorteres fra det øvrige affald og henkastes i de opsatte beholder på renovationsrummene i gårdene. Glas skal sorteres fra det øvrige affald og henkastes i de opstillede glascontainere. Ejendomsfunktionærernes anvisninger omkring affaldshåndtering skal altid efterleves. Ved overtrædelser omkring evt. henkastning af affald og forurening i bebyggelsen, betaler overtræderen for oprydningen, hvilket områdekontoret administrerer og fastsætter betaling for (minimumbeløbet er fastsat til 500,00 kroner). 7. FÆLLESVASKERIER Må kun anvendes i tidsrummet af støjmæssige hensyn. Maskiner og lokale skal efterlades i ryddelig og rengjort stand. Skal efterlades med slukket lys og lukkede vinduer. Maskinerne skal tømmes umiddelbart efter vaskens ophør. Der må ikke udøves nogen form for reparation eller overlast på maskinerne. Øvrige ophængte regler og anvisninger skal efterleves. Evt. skader og fejl skal straks meddeles Boligselskabet Sjælland. 8. UDLEJNING AF AFDELINGENS LOKALER Beboere kan leje beboerhus og andre lokaler i afdelingen. Kontrakter og de fastsatte regler for de enkelte rum/lokaler skal i den forbindelse overholdes. Ansvarlig lejer hæfter for alle påførte skader, ødelæggelser, forurening, mangler samt utilstrækkelig rengøring efter leje - ude som inde. Musik og adfærd skal forgå uden gener for naboer (se afsnit for musik/støj i området). En lejer kan udelukkes fra at leje lokaler, hvis der sker misbrug og brud på kontrakt/regler. 9. FACADER OG BYGGERIER Det er ikke tilladt, at ændre på området, dets anlæg, bygninger, maskiner og beplantning, uden forudgående skriftlig tilladelse via servicekontoret og boligselskabet. bore huller, lime eller på anden måde at ændre ved de udvendige facader / byggeriet. henkaste eller efterlade nogen form for affald/renovation og effekter i området. det er ikke tilladt at kaste nogen form affald eller andet ud fra vinduer. Udbedring efter ødelæggelser, ureglementerede tiltag, henkaste affald, forurening og hærværk sker for udøvers / ansvarlig lejers regning. 10. HUSDYR Hold af (et) husdyr er tilladt (der henvises til husdyrreglement). Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Side 6

7 HAVEREGULATIV for Kristianslund HAVEREGULATIV Lejemål, der har haver, har vedligeholdelsespligten af disse. Ønsker man at ændre på grundprincippet i haven - terrasse, græs - (f.eks. fliser i hele haven), skal det ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Alt, der udføres/opsættes af byggemæssig karakter, skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet og stand, samt forud ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. I nødvendigt omfang indbringer kundecenteret / Boligselskabet Sjælland verserende ansøgninger og sager for afdelingsbestyrelsen og det årlige beboermøde. VEDLIGEHOLDELSE Haven skal holdes pæn og ryddelig - må ikke fremstå som en oplagsplads. Der må ikke opbevares større mængder haveaffald og effekter, der kan give anledning til lugtgener og rod. Ukrudt skal regelmæssigt fjernes, så det ikke danner frø/andet til gene for naboerne. HÆKKE Hækkene danner rammen om haverne og må på ingen måde fjernes. Hækplanter, der visner/dør skal udskiftes med nye, dette kan foregå via områdekontoret. Der kan fjernes det nødvendige antal hækplanter i forbindelse med opsætning af havelåge, og det ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Hækkene skal vedligeholdes og klippes regelmæssigt, de må ikke stå uklippede og brede sig ud over stisystemet/flisekant. Højden af hække må max. være 1,80 m. Hækkene skal klippes to gange årligt senest 1. juli og 1. oktober. Højden af hækkene i skel til nabo skal vedligeholdes/klippes af naboerne i fællesskab. Der skal være enighed om højden på hæk i skel til nabo, man kan f.eks. ikke alene vedtage at klippe hække i skel uhensigtsmæssigt lang ned. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og andet - både på havesiden, under hækken og udvendigt mod sti og fliser. HEGN Hvis man ønsker at opsætte hegn, skal hækkene tilgodeses. Hegnet skal minimum placeres i en afstand af 50 cm. fra hækken inde i egen have, så hækkene ikke ødelægges og stadig kan vedligeholdes/klippes. Opsætning af hegn skal forud ansøges og godkendes, herunder plan, materialevalg og farve. Der ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Farven på hegn skal følge farvevalget på byggeriet i den pågældende gård. Opsætning af hegn skal foregå i håndværksmæssig korrekt udførelse. Materiale: Flethegn, dyrehegn eller tilsvarende. Højden af hegn: Må max. være 1,80 m. Længden af hegn: Ud fra facaden må max. være 4,00 m. Dyrehegn: Dyrehegn i en højden 0,80 meter, må opsættes indvendigt og rundt langs hækken. GRÆSPLÆNER Græsplænen skal jævnligt vedligeholdes/klippes. Græsplænen må ikke fremstå som naturgrund. Anvendelse af plæneklippere og andre maskiner, hverdage kl , lørdage kl , søndage og helligdage kl Side 7

8 TRÆER I HAVERNE Træer skal vedligeholdes, stammes op, beskæres eller stynes, så de ikke breder sig uhensigtsmæssigt og generer naboerne. Træer må ikke genere naboer eller vokse op og dække for overboendes vinduer. Træer, der er plantet i hækkene i skel til nabo eller yderst i haverne, må ikke fældes uden samtykke fra naboer og forudgående tilladelse af kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. De forskellige typer frugttræer, der er plantet yderst i hækkene, vedligeholdes via afdelingens driftsplan. Man kan derfor bede om hjælp til dette. SKURE OG LIGNENDE Der må ikke opstilles skure og lignende, ligesom der ikke må udføres tilbygninger af nogen art. Der må ikke nedgraves eller støbes svømmebassiner samt andre effekter/anordninger. Forud for evt. væsentlige ændringer eller byggemæssig tiltag ansøges der om det pågældende OVERDÆKKET TERRASSE, MARKISER, SOLSEJL, DRIVHUS OG KATTEGÅRD For lejemål med haver. Det er tilladt at bygge en overdækning af terrasse, opsætte markise, solsejl, drivhus eller kattegård. Markiser, solsejl og overdækkede terrasser er underlagt en bestemt konstruktion, og regelsæt, tegninger og farvevalg er tilpasset området og pågældende bygning/gård. Inden igangsætning ansøges kundecenteret / Boligselskabet Sjælland om de fornødne tilladelser, vejledning og tegninger. En tilladelse kan tilbagekaldes og det ansøgte forlanges nedtaget, såfremt det ikke er udført i en håndværksmæssig korrekt kvalitet og udseende, eller opførte ting ikke vedligeholdes (håndteres af Byg & Anlæg). FODRING AF FUGLE M.M. Det er ikke tilladt at henkaste nogen form for foder på jorden. Fodring må kun foregå fra gængse og opsatte fuglehuse samt foderautomater. Ønsker en beboer at opsætte et fuglehus uden for egen have, skal dette ansøges kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Enhver form for fodring må ikke være til gene for andre beboere. MISLIGEHOLDELSE Manglende vedligeholdelse og overtrædelser af afdelingens husorden/haveregulativ behandles af Boligselskabet Sjælland jf. lejelovgivningen, og kan medføre opsigelse af lejemålet. Forud for dette udsendes en skriftlig henstilling og varsling med en tidsfrist til at udbedre det påtalte. Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Råderetskataloget for Kristianslund Ifølge bekendtgørelse nr af 13. december 2000 om drift af almene boliger kapitel 18 er der mulighed for, at lejeren kan få tilladelse til at udføre forbedringsarbejder og eventuel opnå godtgørelse, hvis lejeren bliver nødt til at flytte fra en lejlighed man har forbedret. Da der er tale om et lejemål i et alment boligselskab, er der naturligvis en række regler gældende for, hvordan disse forbedringer og forandringer kan udføres. Det kræver tilladelse - inden du går i gang med enhver form for ændring af boligen. Sådan gør du indledningsvis - Vi vil ikke komme ind på omfanget her, men det er vigtigt, at du forud kontakter Boligselskabet Sjælland - kundecenteret, hvis du påtænker at foretage ændringer af dit lejemål. De vil så orientere dig om omfang, mulighed og den samlede procedure. Du kan også forud orientere dig på afdelingens hjemmeside. Side 8

9 HAVEUDVIDELSER i Kristianslund REGLER FOR HAVEUDVIDELSER Haveudvidelser kan ansøges og evt. bevilges. Det kræver, at det arkitektonisk passer ind i området og ikke besværliggør Service Centerets daglige arbejde, og at eventuelle andre regler kan efterleves. Arkitektonisk eksempel: Hvis en beboer i 114 A ønsker haveudvidelse mod græsplæne, kræver det at hele blokken til og med 120 A bliver enige og alle foretager en haveudvidelse herunder hensynet til det arkitektoniske og arbejdsmæssige i hverdag. Og sådan fremdeles i hele afdelingen. Haveudvidelser kan kun ske ved genplantning af hæk (2 rækker planter, bøg). Der skal anvendes planter på minimum 1,20 meter i højden. Afdelingen kan beslutte, at et gartnerfirma udfører plantningen af den nye hæk. Det er beboerens ansvar at vande, gøde og renholde hækken regelmæssigt i opvækst perioden og fremadrettet opfylde haveregulativet. Tilladelse ansøges via Boligselskabet Sjælland og håndteres efter gældende regler. Ansøgningen videresendes til afdelingsbestyrelsen, som så træffer en afgørelse i samråd med Service Centeret. Ansøgningen vedlægges en tegning / grundrids, beskrivelse og tidsskema for arbejdet. Påbegyndt anlægsarbejde skal være afsluttet inden for 30 dage. Arbejdet færdigmeldes til Boligselskabet Sjælland, som efterfølgende foretager det nødvendige i forbindelse med endelig godkendelsen. Ved fraflytning kan man ikke få udbetalt refusion. IMPLEMENTERING / OVERDRAGELSE AF FÆLLESAREAL Implementering / overdragelse af uhensigtsmæssige dele af fællesarealer til et lejemål - f.eks. de mindre græsarealer foran lejeres hække, eller andre lignende uhensigtsmæssige dele af fællesarealer, kan ligeledes foretages i afdelingen. Arealet implementeres i et lejemål så det udgør en helhed som have. Disse aftaler indgås imellem lejer, bestyrelse og servicecenteret, da det betragtes som en del af drift og vedligeholdelse. Som kompensation for lejemålets overtagelse af den fremtidige vedligeholdelse, udfører afdelingen følgende arbejde - betaler for fjernelse af gamle hækstykker og plantning af ny hæk. Al øvrigt jordarbejde og færdiggørelse påhviler alene lejemålet, og arbejdet færdiggøres inden for 30 dage. Det er beboerens ansvar at vande, gøde og renholde hækken regelmæssigt i opvækst perioden og fremadrettet opfylde haveregulativet. En aftale og tidsplan kan være afhængig af omfang og afdelingens budget. Måtte en beboer selv ønske at betale en implementering, håndteres det som en haveudvidelse. Revideret i juli 2009 af afdelingsbestyrelsen. Side 9

10 HUSDYRREGLEMENT for Kristianslund HUSDYRREGLEMENT Det er vedtaget (den 14. november 1995), at det er tilladt at holde husdyr i begrænset omfang. Antal dyr pr. husstand: 1 hund eller 1 kat. Derudover kan man have følgende anden kategori af husdyr: Fugle, små gnavere og andre lignende smådyr. Antallet af fugle, små gnavere og andre lignende smådyr må kun foregå i mindre omfang, indendørs, og under hensyn til nedenstående betingelser og regler, ligesom husordenen også skal kunne overholdes (ikke hønsehold og lignende i afdelingen). BETINGELSER OG REGLER Husdyr/husdyrhold er betinget af - at det/de på ingen måde er til gene eller farlige, i forhold til beboere og området som helhed - ejere/lejere og gæster skal udvise hensyn med deres dyr. Hunde uanset race eller andre dyr som udviser farlig og aggressiv adfærd, må ikke forefindes eller tage ophold i afdelingen, hverken som fast ophold eller gæstehund - der er absolut nultolerance omkring hunde og hunderacer der udviser farlig og aggressiv adfærd. Lovgivning om hundehold / besiddelse / hunderacer skal overholdes, ligeledes al øvrig lovgivning omkring dyrehold. Specielt angående hunde er der også krav om ansvarsforsikring. Støjende adfærd og lugtgener af enhver art kan ikke accepteres. Er man i tvivl om antal, definition af de nævnte typer husdyr eller andet vedr. husdyrhold i afdelingen, kontaktes afdelingsbestyrelsen eller Boligselskabet Sjælland. Hundeluftning må ikke foregå i gårdene og legeområderne, samt andre opholdssteder. Mindre børn må ikke egenhændigt udføre luftning af hunde, de kan ikke sikkerhedsmæssigt og forsvarligt håndtere disse, samt efterleve den øvrige husorden. Husdyrs efterladenskaber/afføring må ikke henligge eller efterlades i området, det skal omgående samles op/fjernes og pakkes forsvarligt ind i lukkede plasticposer, inden det henkastes i opsatte skraldespande eller affaldsluger (hensynet til lugtgener). Hunde skal føres i snor, under hensynet til de øvrige beboeres sikkerhed. Hunde og katte skal bære halsbånd med tydeligt navn og adresse på ejer. Katte skal holdes indendørs eller føres i snor, for at undgå disses efterladenskaber i området, samt hensynet til at undgå andre gener for beboerne. Husdyr må ikke medbringes på vaskerierne og legepladser. SANKTIONSMULIGHEDER Hunde uanset race eller andre dyr som udviser begyndende farlig eller aggressiv adfærd, skal ubetinget fjernes fra afdelingen, hvilket skal foretages med omgående virkning. I forbindelse med ethvert husdyr/husdyrhold, kan Boligselskabet Sjælland i samråd med afdelingsbestyrelsen, tilrettevise og definere retningslinjer samt omfanget af sanktioner. Ved utilstrækkelig overholdelse af betingelser, retningslinjer og regler - samt ved realistiske og rimelige klager, kan tilladelsen / retten til at have husdyr/husdyrhold ophæves. Der fremsendes forud en skrivelse fra Boligselskabet Sjælland, med de relevante klager og evt. krav om ændringer, samt indklagedes mulighed for skriftligt svar. Efterleves en fremsendt klage/krav ikke, vil tilladelsen / retten til husdyr/husdyrhold ubetinget blive ophævet, med krav om fjernelse af det/de pågældende dyr. Gentagne overtrædelser af afdelingens husorden/husdyrreglement behandles af Boligselskabet Sjælland - jf. lejelovgivningen og kan medføre opsigelse af lejemålet. Forud for dette udsendes en skriftlig henstilling og varsling, med en tidsfrist til at udbedre det påtalte. Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Side 10

11 HÅNDTERING af din bolig i Kristianslund Pas på fugtproblemer og kondens i din bolig Vejledning og information Et korrekt indeklima i din bolig - er vigtigt Balancen i luftfugtighed, varme og udluftning skal være i orden Side 11

12 Udluftning er vigtig En tidssvarende bolig skal være tæt, så varmespild undgås. Men i bestræbelserne på at få lukket alle huller og utætheder, må du ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation er en betingelse for sundheden, både for beboerne og ikke mindst boligen. I den følgende vejledning kan du læse om de skader, der kan opstå ved manglende ventilation. Vanddampen skal ud En familie producerer i gennemsnit 15 liter vand dagligt i form af usynlige vanddampe. Vanddampene kommer dels fra dig selv (transpiration, udånding), dels fra brug af køkken, badeværelse og andre lignende aktiviteter. Vanddampen skal ud af huset igen hver dag. Derfor skal du lufte ud. I en utæt bolig sker en del af dette ganske af sig selv. Er boligen meget tæt, må du selv gøre en indsats - se her hvorfor og hvordan. Udluftningen skal forgå hyppigt men kort Alle radiatorventiler lukkes, efterfølgende åbnes et par vinduer eller en dør, en udluftning bør ikke tage mere end 5-10 minutter. På den måde bliver al fugt og dårlig luft trukket ud, det bør absolut foretages 2-3 gange dagligt. Derefter lukkes alle vinduer og døre igen, radiatorventilerne indstilles på samme indstilling som før, lejligheden vil så være gennemluftet, frisk og varm igen. Har du dug indvendig på termoruderne, er det tegn på ubalance mellem fugtighed og udluftning. Damp kan blive til vand Luften kan indeholde store mængder af vanddampe, uden det kan ses eller mærkes. Jo koldere luften er, jo mindre vanddamp kan den indeholde. Når varm luft bliver afkølet, vil noget af den vanddamp, luften indeholder, blive til små vanddråber, dug eller tåge. Det sker f.eks. når varm luft strømmer op langs kolde vinduer eller ydervægge. Hvis der samtidigt står store møbler, f.eks. sofaer og reoler op ad væggen, kan temperaturen inde ved væggen blive så lav, at der dannes mug og skimmel på væggen. Møblerne skygger ganske enkelt for varmen, og så begynder problemerne. Side 12

13 Vand kan være skadeligt Hvis du ikke sørger for ordentlig ventilation, vil fugtigheden hurtigt give problemer. Fugtigt træværk bliver nemt angrebet af råd og svamp. Fugt på ydervægge kan være årsag til mug, og at der bliver jordslået. Begge dele kan give allergi og luftvejslidelser, især hvis du i forvejen har tendens til overfølsomhed af forskellig slags. Hvis der er for høj fugtighed, lever de mikroskopiske husstøvmider særdeles godt specielt i og omkring sengene. Ved lav luftfugtighed tørrer miderne ud og dør. Husstøvmiden er lille og gennemsigtig, så selv under lup kan den ikke ses. Men du kan være sikker på, at hvert eneste gram støv indeholder tusindvis af husstøvmider. Disse mider eller miderester kan medvirke til allergi. Derfor er det vigtigt - at du også lufter dyner og madrasser, ofte og ude i den friske luft. Test om din bolig er for tæt Hvis boligen er meget tæt, bliver luftfugtigheden for høj. En høj luftfugtighed kan ikke altid ses eller mærkes direkte netop derfor er det særdeles vigtigt, at du lufter ordentligt ud. NB! Selv om fugtigheden ikke er for høj, kan vinduer godt dugge bag tætte gardiner. Du må så placere gardinerne anderledes, så varm luft kan strømme op langs vinduerne. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på omkring luftfugtighed. Vinduerne / termoruderne dugger. Skuffer og døre binder. Sur og muggen luft. Mug og jordslåede pletter på kolde ydervægge. Råd og svamp i træværk. Udslag på hygrometer. Hvis skuffer og døre, som før gik let, pludselig begynder at binde, er det ofte et sikkert tegn på, at luften er for fugtig inden døre. Luftarter som kan være farlige Dårlig ventilation kan også medføre andre gener end dem, der skyldes fugt. Der kan være luftarter i boligen, der er generende, giftige, allergifremkaldende eller på anden måde skadelige. Bygningsmaterialer, inventar, tekstiler, lim og rengøringsmidler kan afgive sådanne luftarter og giftige dampe. Formaldehyd er et eksempel på en luftart, som kan genere slimhinderne, give hovedpine og ligeledes udgøre en risiko for kræft så igen er udluftningen vigtig. Elsparepærer skal håndteres sikkert Elsparepærer indeholder giftigt kviksølv, derfor er det særdeles vigtigt, at de håndteres som farligt affald. De afleveres i materialegården ved anviste affaldshåndtering på ulige uger. Er du så uheldig, at en sparepære går i stykker, må du ikke bruge en støvsuger, da kviksølvet så bliver blæst ud i rummet - også næste gang du bruger støvsugeren. Brug i stedet gummihandsker eller evt. en plasticpose til at tage de store stykker op. De små rester fra pæren kan evt. samles op med et stykke stift papir / pap eller ved at bruge klistersiden af et stykke tape. Tør efter / dup med våd køkkenrulle. Resterne fra pæren og de brugte redskaber til rengøringen placeres forsvarligt i en tæt beholder evt. syltetøjsglas / andet. Side 13

14 Kuldebro og sorte striber I nogle lejemål / byggerier kan der opleves kuldebroer, hvilket bl.a. opstår på grund af temperaturforskelle i og omkring konstruktionen. Det er byggetekniske problemer, som vi ikke skal komme ind på her - det kræver grundlæggende, at der skal ændres væsentligt i konstruktion og isolationsforhold. Har du disse sorte striber / kuldebroer på vægge eller lofter, kan du ofte minimere problemet en del ved at skabe en bedre balance i indeklimaet. Du skal være særdeles opmærksom på, at såfremt der tørres tøj i lejligheden eller brændes stearinlys i et større omfang, forværres problemet væsentligt. Vasketøj, der hænges op indendørs, skaber en ekstrem luftfugtighed. Alt hvad du tænder / brænder af skaber forbrænding og stærkt forurenende partikler. Stearinlys og olielamper skal bruges med stor betænksomhed absolut minimalt. Ellers sker der det, at soden sætter sig forholdsvis mere, hvor der er temperaturforskelle altså en anelse fugtigt på grund af disse temperaturforskelle. Derudover spreder stearinlys partikler, såkaldte aerosoler der består af sodpartikler og delvist afbrændte materialer. Hvis der er for mange aerosoler i luften, bliver indeklimaet dårligt. Udsættes man for det i længere tid, kan det være sundhedsskadeligt for luftvejene. Det kan sammenlignes med passiv rygning, derfor kan det også være sygdomsfremkaldende. Termostatventilens funktion Ved udluftning af rummet er det vigtigt, at der lukkes for termostatventilerne. Falder temperaturen under 7-8 c, så åbner termostaten automatisk, selvom den tilsyneladende er lukket, idet den har en indbygget funktion frostsikring. Termostatventilen har en indbygget føler i termostathovedet, det bevirker, at den automatisk åbner, lukker og tilpasser varmen efter den temperatur du har indstillet den til. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler og lignende - for så fungerer den ikke korrekt. Så termostatventilen arbejder, åbner og lukker helt af sig selv for varmen og styrer temperaturen i lejligheden. Derfor kan radiatoren skifte mellem at være varm og kold eller være varm foroven og kold forneden! Skal du være væk fra boligen i længere tid, må du ikke skrue helt ned for termostatventilerne, det har hverken byggeriet, ejendele eller inventar godt af. Stil ikke termostaterne lavere end 1 - eller det der svarer til, at temperaturen kan holdes konstant på c. Lave temperaturer giver store problemer med fugt og kulde i bygningsmaterialerne og efterfølgende dårligt indeklima. Side 14

15 Indstilling af termostatventiler Start med at stille termostatventilen et sted mellem 2 og 3, det giver ca c. Er der for koldt, er det nok at skrue 1/3 trin op. Det svarer til en temperaturstigning på 1 c. Der kan gå lang tid, før varmen er reguleret, så vent et par timer med at vurdere, om den nye indstilling giver varme nok. Det hjælper ikke noget at skrue helt op for termostaten, hvis du ikke kan opnå korrekt temperatur f.eks. 21 c i lejligheden, hvor samtlige radiatorer er i drift og vinduerne lukket. Er termostatventilerne justeret op til 4, og der ikke er varme nok (ca. 21 c), er der brug for professionel hjælp kontakt kundeservice i Boligselskabet Sjælland. Inden du tilkalder nogen, bør du evt. først tjekke med dine naboer, om de har samme problem, der kunne være midlertidig svigt eller reparation på anlægget. Tjek også om alle radiatorer varmer ensartet, og om alle vinduer er lukkede. Brug et termometer når du indstiller termostaten eller vurderer varmen. Den bedste placering af termometeret er ved en indervæg i 1,5 meters højde. Start med at stille termostaten et sted mellem trin 2 og 3, som er standardindstillingen. Når du har den rette temperatur i boligen, skal du ikke stille mere på termostaten, kun når der luftes ud og åbnes døre og vinduer. Varmeanlægget Hvis der er natsænkning på et centralvarmeanlæg, er det ikke nødvendigt at ændre på radiatorernes indstilling om natten. Der er natsænkning på anlægget i Kristianslund, hvilket er aktivt i tidsrummet Varmecentralens automatik sikrer, at lejligheden kan varmes op til 22 c året rundt. Der er ikke sæsonlukket for varmen, så har du 22 c eller mere i lejligheden, åbner termostatventilerne ikke. Alle rum skal være opvarmede Dog behøver alle rum ikke at have samme temperatur, det kan f.eks. være - stuen 21 c, soveværelset 18 c. Men ved for stor forskel mellem stuetemperatur og soveværelsestemperatur vil varmen trække igennem skillevægge og døre, så varmen ikke kan holdes i stuen, hvilket så foranlediger, at du kan risikere at sidde og fryse. Er vinduet i soveværelset tillige åbent, er den helt gal. Det betyder dog ikke, at du skal sove i et varmt soveværelse. Men før du går i seng, skrues der ned for varmen og luftes godt ud, så soveværelset er friskt og køligt til natten. Om morgenen skruer du så op for varmen, efter udluftning. Glem ikke naboerne Den kolde lejlighed kan trække varme fra nabolejlighederne, så måske kan / bør temperaturen slet ikke sænkes ret meget. Ønsker du at skrue ned for varmen, når du går på arbejde, kan det godt lade sig gøre men absolut ikke for meget! Men det bedste er at lade termostaterne klare opgaven. Husk så også at skrue op for varmen igen, når du kommer hjem, så lejligheden atter varmes op. Med for lave temperaturer varer det længe, før lejligheden er varmet op igen. Side 15

16 Diverse huskeråd Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Men HUSK - hvis du skruer for langt ned, opstår der andre problemer. Besparelser på varmen skal gennemføres med omtanke. Sluk for radiatorerne ved udluftning, åbne døre og vinduer. 1 c temperatursænkning i lejligheden sparer 6-10 % på fyringsudgifterne. Du får færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggeluft. Derfor er det meget vigtigt, at du lufter meget ud i det første år efter indflytning. Anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for hyppigere udluftninger. Hvis der ryges, er det en god idé, at man altid holder udluftningsventilerne åbne. Kontakt straks kundeservice hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, når der gribes ind med det samme. I Kristianslund har vi et elektrisk / mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler disse må ikke tildækkes, og de skal holdes rene. Der er også udluftningsventiler i vinduerne. Disse ventiler bør altid holdes åbne. Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Du skal derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt for at fjerne den fugt. Et godt indeklima er afhængigt af, at du sørger for tilstrækkelig og rigtig ventilation. Eksempler og resultater på at bruge energi / varme med omtanke Det er skattefrit, det koster ikke noget det er penge lige ned i lommen Sådan gør familien - (2009 tal) Så meget sparer de om året kwh kr. Familien indstiller radiatorer mellem 2 og 3, så temperatur i stue og opholdsrum bliver mellem 18 og 21 c ,00 Tænd lidt for alle radiatorer selvom én kan klare behovet og skru ned for radiatoren, når der luftes ud ,00 Undgå at lufte ud i længere tid, så skal der bruges ekstra meget energi til at varme vægge og møbler op igen ,00 Er der for koldt er det nok at skrue 1/3 trin op - det svarer til 1 grad Brug et termometer når du indstiller temperaturen og vent et par timer med at vurdere den nye indstilling Brug sparebruser med reduceret vandforbrug, og afkort tiden under bruseren ,00 I alt ,00 Husk at aflæse og kontrollere din måler hver måned, det er mekanik og kan gå i stykker. Side 16

17 Boligens opholdsrum Luft kraftigt ud i 5-10 min. pr. gang 2 3 gange om dagen. Specielt rygere bør lufte godt ud. Og husk - at din røg kan ofte trænge ind i nabolejligheder og være til gene, såfremt du ikke er omhyggelig med at få røgen luftet ud. Husk også vejledningen om olielamper og stearinlys. Hvis ruderne begynder at dugge så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varmen i rum som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mug og skimmelpletter på væggene. Boligens køkken Du må aldrig lukke eller tilstoppe en aftræksordning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator / emhætte køre - for fuld kraft under og 10 min. efter madlavningen. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet, og der spares også på elektriciteten (penge). Et par tips til egen hjælp og servicering i køkkenet Husk at rense dit filter i emhætten - det er særdeles vigtigt. Metalfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine, eller vaskes / renses manuelt med lidt knofedt. Fiberfiltrene udskiftes de købes f.eks. i Hvidt & Frit butikken / anden butik, der reparerer eller sælger hvidevarer. Ved strømsvigt - kontroller at HFI-relæet ikke er slået fra, det kan ske ved fugt i elinstallation. Næste punkt er at kontrollere sikringerne, de kan være sprunget / blevet defekte. Disse installationer sidder i entreen. Ved sprunget sikring, sluk alle apparater, bring sikring og HFI-relæ i orden, og tænd så for apparaterne - et af gangen, så du finder stedet, hvor fejlen er. Side 17

18 Boligens soverum Luft ud og sørg for - at sengetøj ofte bliver luftet grundigt, det kan gøres i weekenderne. Vend madrasserne hyppigt og luft ligeledes madrasserne. Du må ikke lade dit soverum være uopvarmet. Husk også vejledningen om de tusindvis af små usynlige husstøvmider. Hvis ruderne dugger så sørg for bedre udluftning ud til det fri - eller eventuelt til boligens andre rum. Boligens baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksordning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tørring af tøj i lejligheden - kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft altid godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler skal altid føres direkte til det fri. Det er vigtigt, at din elektriske udsugning fungerer i baderummet. Den tænder og slukker, kører mere eller mindre, alt efter hvor fugtigt der er i rummet. Et par tips til egen hjælp og servicering i badeværelset Ved tilstoppet toilet dump et par spande varm vand i toilettet, det skal foregå fra lidt højde og foregå hurtigt, så vandet laver tryk / pres på tilstopningen. Rensning af kloakken / afløbet i badeværelset - tag risten op, vask den og afløbsbrønden af med en børste samt lidt sæbevand. Derefter tages brusehovedet af bruseslangen, så spuler du helt ned i bunden af afløbsbrønden, det gøres med alt det tryk, der kan opnås, bedst med varmt vand det forhindrer tilstopning og lugtgener. Det anbefales at denne rensning udføres en gang om måneden. Side 18

19 Rengøring af boligen Det er vigtigt at gøre rent, men for megen rengøring kan også være skadeligt for indeklimaet. Under rengøring og støvsugning bliver støvet hvirvlet op og kan kun fjernes ved udluftning. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at gøre grundigt rent - én gang om ugen. Vælg rengøringsmidler uden parfume. Vær forsigtig med gulvene, de har ikke godt af for meget vand, brug en hårdt opvredet klud, når du vasker dem. Det kan også anbefales at tørre efter med en tør gulvklud. Det er vigtigt at tørre op i badeværelse efter badning, det forhindrer kalk og skimmelsvamp. Rens i øvrigt også afløb i håndvask og bad jævnligt (vejledning under afsnit badeværelse). Overdrevent brug af vand er generelt med til at forringe indeklimaet, det skaber ubalance i luftfugtigheden. Test selv hvordan dit indeklima er Vær meget opmærksom på de punkter, du kan svare ja til Det lugter muggent, når du træder ind i din bolig. Hvis der ryges, lugter der af tobaksrøg i mange timer efter, rygningen er holdt op. Der er tit damp på indersiden af termovinduerne om vinteren. Der er skimmelsvamp (sorte pletter) på vinduesrammer eller vægge. Luften føles indelukket på badeværelset. Kan du svare ja til blot et af punkterne, er det tegn på dårligt indeklima. Følger du rådene i denne vejledning, kan mange indeklimaproblemer undgås eller begrænses, og ikke mindst hjælper det på sundheden. Vedligeholdelsesreglementet for Kristianslund Vi henviser til vedligeholdelsesreglementet, hvilket omhandler lejerens (dine) pligter omkring vedligeholdelse og håndtering af lejemålet. Det er en væsentlig del af lejekontraktens betingelser, derfor er det særdeles vigtigt, at du sætter dig ind i dette dokument. Vedligeholdelsesreglementet udleveres sammen med lejekontrakten, ligesom det kan ses på afdelingens hjemmeside Du kan også kontakte Boligselskabet Sjælland og få det udleveret, såfremt du ikke har andre muligheder. Er du i tvivl om noget vedrørende dit lejemål Så kan du kontakte - Boligselskabet Sjælland Kundecenteret. Kontakt info: Se side 2 Side 19

20 Nyttige elspareråd Målsætningen er, at Kristianslund skal være en grøn og energibesparende afdeling, hvilket vi allerede lever op til - så nu opfordrer vi også alle beboerne til at gøre det samme. Det er skattefrit, det koster ikke noget det er penge lige ned i lommen. Belysning Ca. en femtedel af hjemmets elforbrug går til belysning, men dette kan reduceres væsentligt ved at bruge sparepærer, da disse kun forbruger en femtedel af den elektricitet, en almindelig elpære bruger - og samtidig holder op til 10 gange længere. Husk desuden altid at slukke lyset i de rum du ikke opholder dig i. Standbyforbrug I private hjem udgør standbyforbruget ca. 10 % af det samlede forbrug det svarer til ,00 kr. årligt. Computer, TV, video og mange andre apparater står standby. Men husk, du skal i stedet slukke på stikkontakten, på den måde kan du spare mange penge. Der kan også med fordel anvendes elspareskinner, de findes i flere forskellige varianter. Vaskemaskine og tørretumbler Fyld altid vaskemaskinen op når du vasker. Vask ved lavest mulige temperatur og fravælg evt. forvask tøjet bliver stadig rent, men der spares 20 % på elforbruget. Oven i det kan der yderligere spares 40 % - ved at bruge de nye vaskemidler der vasker rent ved 15 c. Generelt bruger nye apparater mindre strøm end de gamle. Hvidevarer som er A mærkede bruger mindre strøm, hvilket du bør have med i dine overvejelser, når du køber nye hvidevarer. Brug tørresnoren frem for tørretumbleren, når vejret tillader det. Bruger du tørretumbleren, så læs i brugsanvisningen, hvor meget tøj du bør tørre ad gangen både for lille og for stor tøjmængde giver et højt elforbrug. Tøj bør ikke tørres inde, da det danner kondens. Køl og frys Temperaturen i køleskabet skal være +5 c. For hver grad temperaturen sænkes herunder, stiger elforbruget med 2-5 %. Det er derfor vigtigt at holde øje med temperaturen i køleskabet. Det kan du gøre ved at stille et glas vand i køleskabet i et døgn og herefter måle temperaturen på vandet i glasset. Temperaturen på vandet skal være +5 c. Temperaturen i din fryser bør være -18 c. Elforbruget stiger med 2-5 %, for hver grad, temperaturen sænkes herunder. Køkkenapparater Du sparer el ved at koge vand i elkedel frem for i en gryde på komfuret. Kog altid kun den mængde vand du skal bruge. Hæld kaffen på termokande frem for at lade den stå på kaffemaskinens varmeplade. Afkalk elkedel og kaffemaskine jævnligt det er med til at holde elforbruget nede. Skema med elforbrug i en lejlighed Tallene er baseret på en gennemsnitlig fordeling af apparater i danske boliger. Fordelingen det er et gennemsnit, kwh årligt (uden elvarme) 2009 tal. 29 % Køleskab og fryser kwh 21 % TV, PC, Stereo kwh 19 % Belysning kwh 15 % Madlavning kwh 8 % Diverse (støvsuger, hårtørrer m.v.) kwh 8 % Vaskemaskine og opvaskemaskine kwh Teknologien skifter hele tiden, så undersøg altid produkternes strømforbrug når du køber nyt. Side 20

21 Udlejning: (Helligdage og andre særlige dage lukket). Lejemulighed: Reservation: Kun for beboerne - det er ikke tilladt at proforma leje, leje med henblik på andre eller videregive det lejede, til personer uden for afdelingen. Der kan kun reserveres lokaler 12 måneder forud. Telefontid: Mandag Bank: Konto. nr Der må ikke indbetales uden det reference. nr. som udleveres af afdelingen. Beboerhuset Afdelingen har et pænt og velfungerende beboerhus. Køkkenet er med professionelle hvidevarer. Der er gryder, potter, pander, termokander, service og porcelæn til rådighed. Der er musikanlæg med CD afspiller i begge sale. Store sal Lille sal 70 personer 30 personer Hele huset Depositum 2000,00 Leje 1500,00 Lille sal Depositum 1500,00 Leje 800,00 Der er kun en udlejning pr. weekend. Nøglen udleveres fredag, lejer må gå ind og dække op fra udleverings tidspunkt. Rengøring kan foregå frem til tidspunktet for aflevering af nøgle. Beboerhuset udlejes ikke til: Gymnasiefester og lignende større ungdomsfester - erfaringen har vist, at det giver naboproblemer med støj og generelt ødelæggelser på hus og omgivelser. Lejer sørger selv for rengøring. F 2 - mindre lokale Der kan dækkes op til 30 personer. Kun til mindre arrangementer og møder, begrænset køkkenudstyr og service. Der må ikke spilles musik i lokalet. Leje 300,00 pr. dag. Ikke depositum. Arrangementer skal afsluttes: Senest kl Lejer sørger selv for rengøring. Gæsterum Mangler du plads til overnattende gæster, har afdelingen to gæsterum - G4 og G5. Der er 4 sengepladser i hvert rum. Der følger dyner og hovedpuder med i lejen, sengelinned skal lejer selv medbringe. Leje 200,00 pr. døgn. Ikke depositum. Lejer sørger selv for rengøring. Afdelingsbestyrelsen / Udlejningen priser, forbehold for prisstigninger.

22 Affaldshåndtering Alt affald og renovation skal håndteres således. Storskrald Hver 2. mandag (ulige uger) i tidsrummet Det foregår ved materialegården, hvor der stilles en container op - kun på selve dagen. Køkkenaffald Kun køkkenaffald må kastes i affaldslugerne ude i gårdene. Poserne skal lukkes / bindes for, inden de kastes i renovationsrummene. Haveaffald og alt andet affald SKAL bringes til STORSKRALD (ulige uger). Papir Henkastes i renovationsskurene, der er en luge specielt til papir. Pap Må kun henkastes i de specielle luger ved materialegården, kan ske dagligt. Glas Afleveres i de opstillede containere / beholdere, uden for gårdene. Batterier Afleveres i de ophængte beholdere på renovationsskurene. Elsparepærer Afleveres som farligt affald i materialegården - også hver 2. mandag. Hunde efterladenskaber Samles op og posen skal lukkes / bindes for, inden de kastes i de opsatte skraldebøtter i området eller renovationslugerne. Det er ikke tilladt At henkaste / stille affald af nogen art ved materialegården, eller andre steder i området - alt affald skal håndteres som anført. Ved evt. misbrug / overtrædelser Opkræves forureneren udgiften for oprydning. Beløbet er fastsat til min. 500,00 - hvilket håndteres af BOSJ / Servicecenteret. Opsat skiltning skal efterleves. Alternativt Kan du også frit bruge den kommunale renovationsplads KARA, Vestre Hedevej 25, 4000 Roskilde ( Sygesikringskort er adgangskort ). Tak for hjælpen - Afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland.

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Feggesundvej Aggersundvej Sebbersundvej Information til nyere beboere Afdeling 8 Kære nye beboer. Vi byder jer hjerteligt velkommen i Boligforeningen

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJEMÅL

BETINGELSER FOR LEJEMÅL ORDENSREGLEMENT 1. GENERELT Dette ORDENSREGLEMENT er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens 27 stk.

Læs mere

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 6

Lejlighedsmappe Afdeling 6 Lejlighedsmappe Afdeling 6 Møllebakken 4 42, Parkvej 52 74, Fjordvej 50 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere