Infomappe for Kristianslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infomappe for Kristianslund"

Transkript

1 BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling Husorden Husorden Haveregulativ Råderetskataloget - info Husdyrreglement Haveudvidelser Håndtering af boligen Indeklima Fugtproblemer Udluftning Vedligeholdelseskataloget - info Spareråd, varme og el Udlejning Oversigt Affaldshåndtering Miljørigtig affaldshåndtering og renovation Husordenen er vores fælles leveregler, ligesom den er et bilag til den indgåede lejekontrakt. Den er grundlaget for at skabe nogle sikre, trygge og ensartede rammer i vores dagligdag. Husordenen er fastsat og vedtaget af beboerne på det årlige beboermøde. Vi skal derfor opfordre alle til at sætte sig ind i disse fælles leveregler på forhånd tak. Revideret 2. september 2009 Afdelingsbestyrelsen Kristianslund: Kristianslund 6 A, 4000 Roskilde Kan træffes: Bestyrelsens lokale, 6 A, gård 2 - Første onsdag i måneden kl. 18:00-18:30 E- mail: Hjemmeside:

2 BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Parkvænget Roskilde Åbningstider Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E- mail: Hjemmeside: Fejl, service og reparationer af lejemålet Al henvendelse (kun) til kundecenteret i ovenstående åbningstider. Beboerkonsulenten: Beboerklager sendes ligeledes til kundecenteret. Kundecenteret Telefon: E- mail: Vagtordning uden for åbningstiderne Telefon: Der kan f.eks. være tale om følgende skader. Strømsvigt Varme og vand Kloak Undersøg altid først, om sikringer er sprunget eller om eventuelt HFI-relæ har givet udslag. Rørbrud eller totalt svigt af varme, varmt eller koldtvandsforsyningen. Totalt kloakstop. Men inden tilkald og brug af vagtordningen så husk Spørg evt. først dine naboer, om de også har samme problem, inden du tilkalder nogen. Eksempler på ting, der kan vente Defekt komfur eller køleskab, tilstoppede afløb i køkken og bad, en enkelt vaskemaskine i vaskeri og selvforskyldte fejl - disse ting repareres ikke uden for normal arbejdstid. For tilkald af håndværkere udenfor normal arbejdstid koster minimum kr , hvilket beboeren selv skal betale, hvis tilkald, i henhold til ovennævnte er unødvendigt. Endvidere vil der ved misbrug blive opkrævet et gebyr på ikke under 400,00 kroner. Kontakt til YouSee - TV signal, internet og telefoni YouSee leverer vores TV pakker, der kan også bestilles internet og telefoni til fast lav pris. Kundeservice: Fejlmelding og support , regninger og salg Det er vigtigt at sikre sig, at det er en generel fejl inden fejlmelding - spørg hos naboerne. Side 2

3 AT BO TIL LEJE i Kristianslund AT BO TIL LEJE I EN BOLIGAFDELING Når man bor til leje i en boligafdeling, har man stadig et ansvar for sine omgivelser og byggeriet. Der er kun lejeren / beboeren til at betale for hver en lille ting der udføres. Alt for ofte hører vi dette det ordner ejendomsfunktionærerne da (viceværten), de fejer og reparerer tingene. Men det er absolut en sandhed med meget store modifikationer. Nogle tror, at dette arbejde er gratis ydelser, noget der bare følger med, når man bor til leje i et boligselskab. Men alt hvad man smider, skal ryddes op. Alt hvad man ødelægger eller udøver hærværk imod skal repareres og det er der som sagt kun beboerne til at betale for. Reparationer og vedligeholdelse er en betragtelig udgift hvert år. Betalingen foregår enten ved større eller mindre huslejestigninger. Huslejen reguleres en gang om året. Det sker også, at den enkelte beboer afkræves betaling for sine handlinger. HENSYN OG ANSVAR Når man har valgt at leve tæt sammen, er det nødvendigt at udvise hensyn, ansvar og respekt over for hinanden samt området som helhed. Gør vi ikke det, kommer vi hurtigt til at leve i et utrygt, nedslidt og snavset område, hvor intet fungerer. Det er der jo ret beset ingen der har interesse i eller ønsker. Derudover er det langt billigere og medfører mindre husleje, når vi passer på tingene eller rydder op efter os. I stedet for at smide et stykke papir eller en flaske, så skal vi samle tre op. Det betyder i virkeligheden så lidt for den enkelte, at yde denne beskedne indsats. Til gengæld betyder det meget for helheden og kvaliteten af vores dagligdag, når vi er positive og tænker over den måde vi omgås tingene og hinanden på - vi kan kalde det hjælp til selvhjælp. ET SMUKT STED AT BO Kristianslund er ubetinget en af de smukkeste boligafdelinger i Roskilde, der er grønt og flot i enhver krog. Vi har en smuk natur omkring os, vi har kun få minutter til bymidten. Kort sagt, vi har alle muligheder - muligheder som mange velbegrundet misunder os. TRYGHED OG DIN MEDVIRKEN Det har stor betydning, at vi alle passer på vores omgivelser og samtidig viser hensyn over for hinanden, der er ingen andre til at gøre det det er både nemt og koster ikke noget. I den forbindelse er den samlede husorden, samt siderne om håndtering af boligen, vigtige sider. Det er positiv information, disse sider er med til at sikre lejerne deres rettigheder og en tryg hverdag, men selvfølgelig følger der også nogle pligter med - sådan er livet. Det er netop denne positive sammensætning og det initiativ, der er med til at sikre et velfungerende Kristianslund - både på den sociale side og ikke mindst på den økonomiske side. Begge dele er jo væsentlige ting i vores hverdag. Så derfor er det vigtigt, at du læser og sætter sig ind i, hvordan det hele hænger sammen. På forhånd tak - Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i Kristianslund Side 3

4 HUSORDEN for Kristianslund HUSORDENEN Husordenen er grundlaget for de fælles leveregler i Kristianslund. Beboere, gæster og andre med ærinde i Kristianslund skal udvise hensyn og værne om området som helhed. Lejeren er ansvarlig for sine børn, gæster og andre besøgendes adfærd i lejemålet og området som helhed. Gentagne overtrædelser af afdelingens husorden behandles jf. lejelovgivningen. Lejer har pligt til at vedligeholde sit lejemål efter Boligselskabet Sjællands regler og anvisninger. 1. KØRSEL, TRAFIK OG FÆRDSEL I OMRÅDET Al færdsel/trafik i området skal ske med stor forsigtighed og der skal udvises hensyn. Færdselsloven er også gældende i Kristianslund/hele området. Al færdsel med motorkøretøjer, motorcykler og knallerter må kun foregå på de anlagte trafikveje. Kørsel på græsarealer, fortove og stisystem er ikke tilladt motorcykler, knallerter og cykler skal trækkes på disse områder. Støjende adfærd og leg med motorkøretøjer, motorcykler og knallerter i området er ikke tilladt. Højeste tilladte hastighed for motorkøretøjer, motorcykler og knallerter er 30 km/t. Der skal udvises et særligt hensyn ved kørsel til og fra gårdene. 2. PARKERING Cykler, knallerter og motorcykler skal henstilles i de dertil indrettede cyklestativer, cykelskure og parkeringsarealer. Det er ikke tilladt, at- efterlade/henstille cykler, barnevogne og lignende i opgangene i punkt /etagehusene. parkere udenfor de afmærkede områder/parkeringspladser. parkere eller henstille campingvogne, trailere og lignende i området. parkere i de med gult afmærkede kryds - det er rednings- og brandvej. parkere helt eller delvist på græsarealerne. parkere så man spærrer for anlagte stier, gennemgange og adgangsveje. parkere i indkørslen til gårdene og foran punkthusene. parkere motorkøretøjer over 3500 kg indenfor bebyggelsen/området. parkere køretøjer med større totallængde end 5,60 meter i området/bebyggelsen- (et køretøj skal kunne holde/parkeres inden for en af de afmærkede parkeringspladser). parkere/henstille køretøjer uden nummerplader/indregistrering i området. andre end brugerne parkerer på handicap-parkeringspladserne. parkere varevogne, gulpladebiler / firmavogne og andre større køretøjer inde i gårdene. de henvises til de øvrige parkeringsarealer uden for gårdene. Side 4

5 3. BEPLANTNING, GRÆSAREALER OG LEG I OMRÅDET Vi skal alle, både beboere, gæster og andre med ærinde i Kristianslund, værne om beplantning og græsarealer. Det er ikke tilladt, at- sætte telt op på græsarealerne - børnetelte i weekenden er undtaget. campere i området. spille bold i gårdene eller op af bygninger og skure. Enhver form for leg skal foregå under hensyn til beboere, bygninger og køretøjer. glas, glasflasker, bue og pil samt andet farligt legetøj medbringes på legepladser og på andre af bebyggelsens områder. 4. HAVER, REPOSER OG ADGANGSVEJ (Der henvises også til haveregulativet vedr. renholdelse). A-lejemål - stuelejligheder i rækkehusene skal renholde og vedligeholde de tilknyttede haver. skal holde det tilhørende fliseareal fra hoveddør og ud til stisystem rent og ryddeligt. har den fulde råderet over hele arealet / indgangspartiet fra hoveddør og ud til afdelingens fælles stisystem. B-lejemål - 1. sal i rækkehusene skal holde den tilhørende repos ren og ryddelig. skal holde adgangsvej / trappe ryddeligt og rent. har den fulde råderet over trappe og tilhørende repos for lejemålet. Lejemål 4 rums boligerne med 2 etager i rækkehusene skal renholde og vedligeholde de tilknyttede haver. skal holde det tilhørende fliseareal fra hoveddør og ud til stisystem rent og ryddeligt. Lejemål - i punkthusene (etagehusene) skal regelmæssigt holde rent på, under og umiddelbart rundt om deres dørmåtte. må ikke henstille affald, møbler, kunst, fodtøj eller andet i opgangen. cykler og barnevogne må ikke parkeres i opgangen. 5. MUSIK OG ANDRE STØJKILDER Støjende adfærd, musik, reparationer, brug af maskiner og lignende skal altid begrænses mest muligt. Reparationer og arbejde, hvor der bankes, støjes samt anvendes værktøj og maskiner må kun foretages hverdage , lørdage , søn og helligdage Radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter samt enhver form for lyd / støjafgivende apparater / genstande, skal foregå på et rimeligt niveau under hensyn til omkringboende naboer. Ophængte (udendørs) vindfløjter, klokkespil, triangler og enhver anden form for lydafgivende instrumenter / genstande må ikke være til gene. Ved evt. beboerhenvendelse/ klage over støjgener fra sådanne, skal pågældende genstand omgående og ubetinget fjernes. Når der spilles musik eller udøves andre former for støj / lydafgivende aktiviteter, skal det foregå for lukkede døre og vinduer. Efter midnat (00.00) skal musik og enhver anden form for støjende adfærd afsluttes. Side 5

6 6. AFFALDSHÅNDTERING OG RENOVATION I OMRÅDET Der henvises til den af områdekontoret annoncerede og anviste affaldshåndtering herunder også skiltningen på materialegården og renovationsrum. KUN - køkkenaffald/dagrenovation og papir må henkastes i de dertil indrettede renovationsrum ude i gårdene. henkaste/efterlade nogen former for affald / effekter ved eller i området omkring materialegården uden for de anviste åbningstider. henkaste haveaffald, pap, storskrald og lignende i renovationsrummene. henkaste/efterlade affald, storskrald og andre effekter ved og omkring renovationsrummene, i gårdene. Pap skal skæres op/minimeres, før det henkastes i de dertil indrettede luger i materialegården. Der må ikke henkastes andre former affald end rent pap i lugerne. Papir aviser, reklamer og lignende, skal henkastes i de dertil indrettede luger i gårdene. Batterier skal sorteres fra det øvrige affald og henkastes i de opsatte beholder på renovationsrummene i gårdene. Glas skal sorteres fra det øvrige affald og henkastes i de opstillede glascontainere. Ejendomsfunktionærernes anvisninger omkring affaldshåndtering skal altid efterleves. Ved overtrædelser omkring evt. henkastning af affald og forurening i bebyggelsen, betaler overtræderen for oprydningen, hvilket områdekontoret administrerer og fastsætter betaling for (minimumbeløbet er fastsat til 500,00 kroner). 7. FÆLLESVASKERIER Må kun anvendes i tidsrummet af støjmæssige hensyn. Maskiner og lokale skal efterlades i ryddelig og rengjort stand. Skal efterlades med slukket lys og lukkede vinduer. Maskinerne skal tømmes umiddelbart efter vaskens ophør. Der må ikke udøves nogen form for reparation eller overlast på maskinerne. Øvrige ophængte regler og anvisninger skal efterleves. Evt. skader og fejl skal straks meddeles Boligselskabet Sjælland. 8. UDLEJNING AF AFDELINGENS LOKALER Beboere kan leje beboerhus og andre lokaler i afdelingen. Kontrakter og de fastsatte regler for de enkelte rum/lokaler skal i den forbindelse overholdes. Ansvarlig lejer hæfter for alle påførte skader, ødelæggelser, forurening, mangler samt utilstrækkelig rengøring efter leje - ude som inde. Musik og adfærd skal forgå uden gener for naboer (se afsnit for musik/støj i området). En lejer kan udelukkes fra at leje lokaler, hvis der sker misbrug og brud på kontrakt/regler. 9. FACADER OG BYGGERIER Det er ikke tilladt, at ændre på området, dets anlæg, bygninger, maskiner og beplantning, uden forudgående skriftlig tilladelse via servicekontoret og boligselskabet. bore huller, lime eller på anden måde at ændre ved de udvendige facader / byggeriet. henkaste eller efterlade nogen form for affald/renovation og effekter i området. det er ikke tilladt at kaste nogen form affald eller andet ud fra vinduer. Udbedring efter ødelæggelser, ureglementerede tiltag, henkaste affald, forurening og hærværk sker for udøvers / ansvarlig lejers regning. 10. HUSDYR Hold af (et) husdyr er tilladt (der henvises til husdyrreglement). Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Side 6

7 HAVEREGULATIV for Kristianslund HAVEREGULATIV Lejemål, der har haver, har vedligeholdelsespligten af disse. Ønsker man at ændre på grundprincippet i haven - terrasse, græs - (f.eks. fliser i hele haven), skal det ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Alt, der udføres/opsættes af byggemæssig karakter, skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet og stand, samt forud ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. I nødvendigt omfang indbringer kundecenteret / Boligselskabet Sjælland verserende ansøgninger og sager for afdelingsbestyrelsen og det årlige beboermøde. VEDLIGEHOLDELSE Haven skal holdes pæn og ryddelig - må ikke fremstå som en oplagsplads. Der må ikke opbevares større mængder haveaffald og effekter, der kan give anledning til lugtgener og rod. Ukrudt skal regelmæssigt fjernes, så det ikke danner frø/andet til gene for naboerne. HÆKKE Hækkene danner rammen om haverne og må på ingen måde fjernes. Hækplanter, der visner/dør skal udskiftes med nye, dette kan foregå via områdekontoret. Der kan fjernes det nødvendige antal hækplanter i forbindelse med opsætning af havelåge, og det ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Hækkene skal vedligeholdes og klippes regelmæssigt, de må ikke stå uklippede og brede sig ud over stisystemet/flisekant. Højden af hække må max. være 1,80 m. Hækkene skal klippes to gange årligt senest 1. juli og 1. oktober. Højden af hækkene i skel til nabo skal vedligeholdes/klippes af naboerne i fællesskab. Der skal være enighed om højden på hæk i skel til nabo, man kan f.eks. ikke alene vedtage at klippe hække i skel uhensigtsmæssigt lang ned. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og andet - både på havesiden, under hækken og udvendigt mod sti og fliser. HEGN Hvis man ønsker at opsætte hegn, skal hækkene tilgodeses. Hegnet skal minimum placeres i en afstand af 50 cm. fra hækken inde i egen have, så hækkene ikke ødelægges og stadig kan vedligeholdes/klippes. Opsætning af hegn skal forud ansøges og godkendes, herunder plan, materialevalg og farve. Der ansøges via kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Farven på hegn skal følge farvevalget på byggeriet i den pågældende gård. Opsætning af hegn skal foregå i håndværksmæssig korrekt udførelse. Materiale: Flethegn, dyrehegn eller tilsvarende. Højden af hegn: Må max. være 1,80 m. Længden af hegn: Ud fra facaden må max. være 4,00 m. Dyrehegn: Dyrehegn i en højden 0,80 meter, må opsættes indvendigt og rundt langs hækken. GRÆSPLÆNER Græsplænen skal jævnligt vedligeholdes/klippes. Græsplænen må ikke fremstå som naturgrund. Anvendelse af plæneklippere og andre maskiner, hverdage kl , lørdage kl , søndage og helligdage kl Side 7

8 TRÆER I HAVERNE Træer skal vedligeholdes, stammes op, beskæres eller stynes, så de ikke breder sig uhensigtsmæssigt og generer naboerne. Træer må ikke genere naboer eller vokse op og dække for overboendes vinduer. Træer, der er plantet i hækkene i skel til nabo eller yderst i haverne, må ikke fældes uden samtykke fra naboer og forudgående tilladelse af kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. De forskellige typer frugttræer, der er plantet yderst i hækkene, vedligeholdes via afdelingens driftsplan. Man kan derfor bede om hjælp til dette. SKURE OG LIGNENDE Der må ikke opstilles skure og lignende, ligesom der ikke må udføres tilbygninger af nogen art. Der må ikke nedgraves eller støbes svømmebassiner samt andre effekter/anordninger. Forud for evt. væsentlige ændringer eller byggemæssig tiltag ansøges der om det pågældende OVERDÆKKET TERRASSE, MARKISER, SOLSEJL, DRIVHUS OG KATTEGÅRD For lejemål med haver. Det er tilladt at bygge en overdækning af terrasse, opsætte markise, solsejl, drivhus eller kattegård. Markiser, solsejl og overdækkede terrasser er underlagt en bestemt konstruktion, og regelsæt, tegninger og farvevalg er tilpasset området og pågældende bygning/gård. Inden igangsætning ansøges kundecenteret / Boligselskabet Sjælland om de fornødne tilladelser, vejledning og tegninger. En tilladelse kan tilbagekaldes og det ansøgte forlanges nedtaget, såfremt det ikke er udført i en håndværksmæssig korrekt kvalitet og udseende, eller opførte ting ikke vedligeholdes (håndteres af Byg & Anlæg). FODRING AF FUGLE M.M. Det er ikke tilladt at henkaste nogen form for foder på jorden. Fodring må kun foregå fra gængse og opsatte fuglehuse samt foderautomater. Ønsker en beboer at opsætte et fuglehus uden for egen have, skal dette ansøges kundecenteret / Boligselskabet Sjælland. Enhver form for fodring må ikke være til gene for andre beboere. MISLIGEHOLDELSE Manglende vedligeholdelse og overtrædelser af afdelingens husorden/haveregulativ behandles af Boligselskabet Sjælland jf. lejelovgivningen, og kan medføre opsigelse af lejemålet. Forud for dette udsendes en skriftlig henstilling og varsling med en tidsfrist til at udbedre det påtalte. Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Råderetskataloget for Kristianslund Ifølge bekendtgørelse nr af 13. december 2000 om drift af almene boliger kapitel 18 er der mulighed for, at lejeren kan få tilladelse til at udføre forbedringsarbejder og eventuel opnå godtgørelse, hvis lejeren bliver nødt til at flytte fra en lejlighed man har forbedret. Da der er tale om et lejemål i et alment boligselskab, er der naturligvis en række regler gældende for, hvordan disse forbedringer og forandringer kan udføres. Det kræver tilladelse - inden du går i gang med enhver form for ændring af boligen. Sådan gør du indledningsvis - Vi vil ikke komme ind på omfanget her, men det er vigtigt, at du forud kontakter Boligselskabet Sjælland - kundecenteret, hvis du påtænker at foretage ændringer af dit lejemål. De vil så orientere dig om omfang, mulighed og den samlede procedure. Du kan også forud orientere dig på afdelingens hjemmeside. Side 8

9 HAVEUDVIDELSER i Kristianslund REGLER FOR HAVEUDVIDELSER Haveudvidelser kan ansøges og evt. bevilges. Det kræver, at det arkitektonisk passer ind i området og ikke besværliggør Service Centerets daglige arbejde, og at eventuelle andre regler kan efterleves. Arkitektonisk eksempel: Hvis en beboer i 114 A ønsker haveudvidelse mod græsplæne, kræver det at hele blokken til og med 120 A bliver enige og alle foretager en haveudvidelse herunder hensynet til det arkitektoniske og arbejdsmæssige i hverdag. Og sådan fremdeles i hele afdelingen. Haveudvidelser kan kun ske ved genplantning af hæk (2 rækker planter, bøg). Der skal anvendes planter på minimum 1,20 meter i højden. Afdelingen kan beslutte, at et gartnerfirma udfører plantningen af den nye hæk. Det er beboerens ansvar at vande, gøde og renholde hækken regelmæssigt i opvækst perioden og fremadrettet opfylde haveregulativet. Tilladelse ansøges via Boligselskabet Sjælland og håndteres efter gældende regler. Ansøgningen videresendes til afdelingsbestyrelsen, som så træffer en afgørelse i samråd med Service Centeret. Ansøgningen vedlægges en tegning / grundrids, beskrivelse og tidsskema for arbejdet. Påbegyndt anlægsarbejde skal være afsluttet inden for 30 dage. Arbejdet færdigmeldes til Boligselskabet Sjælland, som efterfølgende foretager det nødvendige i forbindelse med endelig godkendelsen. Ved fraflytning kan man ikke få udbetalt refusion. IMPLEMENTERING / OVERDRAGELSE AF FÆLLESAREAL Implementering / overdragelse af uhensigtsmæssige dele af fællesarealer til et lejemål - f.eks. de mindre græsarealer foran lejeres hække, eller andre lignende uhensigtsmæssige dele af fællesarealer, kan ligeledes foretages i afdelingen. Arealet implementeres i et lejemål så det udgør en helhed som have. Disse aftaler indgås imellem lejer, bestyrelse og servicecenteret, da det betragtes som en del af drift og vedligeholdelse. Som kompensation for lejemålets overtagelse af den fremtidige vedligeholdelse, udfører afdelingen følgende arbejde - betaler for fjernelse af gamle hækstykker og plantning af ny hæk. Al øvrigt jordarbejde og færdiggørelse påhviler alene lejemålet, og arbejdet færdiggøres inden for 30 dage. Det er beboerens ansvar at vande, gøde og renholde hækken regelmæssigt i opvækst perioden og fremadrettet opfylde haveregulativet. En aftale og tidsplan kan være afhængig af omfang og afdelingens budget. Måtte en beboer selv ønske at betale en implementering, håndteres det som en haveudvidelse. Revideret i juli 2009 af afdelingsbestyrelsen. Side 9

10 HUSDYRREGLEMENT for Kristianslund HUSDYRREGLEMENT Det er vedtaget (den 14. november 1995), at det er tilladt at holde husdyr i begrænset omfang. Antal dyr pr. husstand: 1 hund eller 1 kat. Derudover kan man have følgende anden kategori af husdyr: Fugle, små gnavere og andre lignende smådyr. Antallet af fugle, små gnavere og andre lignende smådyr må kun foregå i mindre omfang, indendørs, og under hensyn til nedenstående betingelser og regler, ligesom husordenen også skal kunne overholdes (ikke hønsehold og lignende i afdelingen). BETINGELSER OG REGLER Husdyr/husdyrhold er betinget af - at det/de på ingen måde er til gene eller farlige, i forhold til beboere og området som helhed - ejere/lejere og gæster skal udvise hensyn med deres dyr. Hunde uanset race eller andre dyr som udviser farlig og aggressiv adfærd, må ikke forefindes eller tage ophold i afdelingen, hverken som fast ophold eller gæstehund - der er absolut nultolerance omkring hunde og hunderacer der udviser farlig og aggressiv adfærd. Lovgivning om hundehold / besiddelse / hunderacer skal overholdes, ligeledes al øvrig lovgivning omkring dyrehold. Specielt angående hunde er der også krav om ansvarsforsikring. Støjende adfærd og lugtgener af enhver art kan ikke accepteres. Er man i tvivl om antal, definition af de nævnte typer husdyr eller andet vedr. husdyrhold i afdelingen, kontaktes afdelingsbestyrelsen eller Boligselskabet Sjælland. Hundeluftning må ikke foregå i gårdene og legeområderne, samt andre opholdssteder. Mindre børn må ikke egenhændigt udføre luftning af hunde, de kan ikke sikkerhedsmæssigt og forsvarligt håndtere disse, samt efterleve den øvrige husorden. Husdyrs efterladenskaber/afføring må ikke henligge eller efterlades i området, det skal omgående samles op/fjernes og pakkes forsvarligt ind i lukkede plasticposer, inden det henkastes i opsatte skraldespande eller affaldsluger (hensynet til lugtgener). Hunde skal føres i snor, under hensynet til de øvrige beboeres sikkerhed. Hunde og katte skal bære halsbånd med tydeligt navn og adresse på ejer. Katte skal holdes indendørs eller føres i snor, for at undgå disses efterladenskaber i området, samt hensynet til at undgå andre gener for beboerne. Husdyr må ikke medbringes på vaskerierne og legepladser. SANKTIONSMULIGHEDER Hunde uanset race eller andre dyr som udviser begyndende farlig eller aggressiv adfærd, skal ubetinget fjernes fra afdelingen, hvilket skal foretages med omgående virkning. I forbindelse med ethvert husdyr/husdyrhold, kan Boligselskabet Sjælland i samråd med afdelingsbestyrelsen, tilrettevise og definere retningslinjer samt omfanget af sanktioner. Ved utilstrækkelig overholdelse af betingelser, retningslinjer og regler - samt ved realistiske og rimelige klager, kan tilladelsen / retten til at have husdyr/husdyrhold ophæves. Der fremsendes forud en skrivelse fra Boligselskabet Sjælland, med de relevante klager og evt. krav om ændringer, samt indklagedes mulighed for skriftligt svar. Efterleves en fremsendt klage/krav ikke, vil tilladelsen / retten til husdyr/husdyrhold ubetinget blive ophævet, med krav om fjernelse af det/de pågældende dyr. Gentagne overtrædelser af afdelingens husorden/husdyrreglement behandles af Boligselskabet Sjælland - jf. lejelovgivningen og kan medføre opsigelse af lejemålet. Forud for dette udsendes en skriftlig henstilling og varsling, med en tidsfrist til at udbedre det påtalte. Således vedtaget på afdelingens beboermøde, den 2. september Side 10

11 HÅNDTERING af din bolig i Kristianslund Pas på fugtproblemer og kondens i din bolig Vejledning og information Et korrekt indeklima i din bolig - er vigtigt Balancen i luftfugtighed, varme og udluftning skal være i orden Side 11

12 Udluftning er vigtig En tidssvarende bolig skal være tæt, så varmespild undgås. Men i bestræbelserne på at få lukket alle huller og utætheder, må du ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation er en betingelse for sundheden, både for beboerne og ikke mindst boligen. I den følgende vejledning kan du læse om de skader, der kan opstå ved manglende ventilation. Vanddampen skal ud En familie producerer i gennemsnit 15 liter vand dagligt i form af usynlige vanddampe. Vanddampene kommer dels fra dig selv (transpiration, udånding), dels fra brug af køkken, badeværelse og andre lignende aktiviteter. Vanddampen skal ud af huset igen hver dag. Derfor skal du lufte ud. I en utæt bolig sker en del af dette ganske af sig selv. Er boligen meget tæt, må du selv gøre en indsats - se her hvorfor og hvordan. Udluftningen skal forgå hyppigt men kort Alle radiatorventiler lukkes, efterfølgende åbnes et par vinduer eller en dør, en udluftning bør ikke tage mere end 5-10 minutter. På den måde bliver al fugt og dårlig luft trukket ud, det bør absolut foretages 2-3 gange dagligt. Derefter lukkes alle vinduer og døre igen, radiatorventilerne indstilles på samme indstilling som før, lejligheden vil så være gennemluftet, frisk og varm igen. Har du dug indvendig på termoruderne, er det tegn på ubalance mellem fugtighed og udluftning. Damp kan blive til vand Luften kan indeholde store mængder af vanddampe, uden det kan ses eller mærkes. Jo koldere luften er, jo mindre vanddamp kan den indeholde. Når varm luft bliver afkølet, vil noget af den vanddamp, luften indeholder, blive til små vanddråber, dug eller tåge. Det sker f.eks. når varm luft strømmer op langs kolde vinduer eller ydervægge. Hvis der samtidigt står store møbler, f.eks. sofaer og reoler op ad væggen, kan temperaturen inde ved væggen blive så lav, at der dannes mug og skimmel på væggen. Møblerne skygger ganske enkelt for varmen, og så begynder problemerne. Side 12

13 Vand kan være skadeligt Hvis du ikke sørger for ordentlig ventilation, vil fugtigheden hurtigt give problemer. Fugtigt træværk bliver nemt angrebet af råd og svamp. Fugt på ydervægge kan være årsag til mug, og at der bliver jordslået. Begge dele kan give allergi og luftvejslidelser, især hvis du i forvejen har tendens til overfølsomhed af forskellig slags. Hvis der er for høj fugtighed, lever de mikroskopiske husstøvmider særdeles godt specielt i og omkring sengene. Ved lav luftfugtighed tørrer miderne ud og dør. Husstøvmiden er lille og gennemsigtig, så selv under lup kan den ikke ses. Men du kan være sikker på, at hvert eneste gram støv indeholder tusindvis af husstøvmider. Disse mider eller miderester kan medvirke til allergi. Derfor er det vigtigt - at du også lufter dyner og madrasser, ofte og ude i den friske luft. Test om din bolig er for tæt Hvis boligen er meget tæt, bliver luftfugtigheden for høj. En høj luftfugtighed kan ikke altid ses eller mærkes direkte netop derfor er det særdeles vigtigt, at du lufter ordentligt ud. NB! Selv om fugtigheden ikke er for høj, kan vinduer godt dugge bag tætte gardiner. Du må så placere gardinerne anderledes, så varm luft kan strømme op langs vinduerne. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på omkring luftfugtighed. Vinduerne / termoruderne dugger. Skuffer og døre binder. Sur og muggen luft. Mug og jordslåede pletter på kolde ydervægge. Råd og svamp i træværk. Udslag på hygrometer. Hvis skuffer og døre, som før gik let, pludselig begynder at binde, er det ofte et sikkert tegn på, at luften er for fugtig inden døre. Luftarter som kan være farlige Dårlig ventilation kan også medføre andre gener end dem, der skyldes fugt. Der kan være luftarter i boligen, der er generende, giftige, allergifremkaldende eller på anden måde skadelige. Bygningsmaterialer, inventar, tekstiler, lim og rengøringsmidler kan afgive sådanne luftarter og giftige dampe. Formaldehyd er et eksempel på en luftart, som kan genere slimhinderne, give hovedpine og ligeledes udgøre en risiko for kræft så igen er udluftningen vigtig. Elsparepærer skal håndteres sikkert Elsparepærer indeholder giftigt kviksølv, derfor er det særdeles vigtigt, at de håndteres som farligt affald. De afleveres i materialegården ved anviste affaldshåndtering på ulige uger. Er du så uheldig, at en sparepære går i stykker, må du ikke bruge en støvsuger, da kviksølvet så bliver blæst ud i rummet - også næste gang du bruger støvsugeren. Brug i stedet gummihandsker eller evt. en plasticpose til at tage de store stykker op. De små rester fra pæren kan evt. samles op med et stykke stift papir / pap eller ved at bruge klistersiden af et stykke tape. Tør efter / dup med våd køkkenrulle. Resterne fra pæren og de brugte redskaber til rengøringen placeres forsvarligt i en tæt beholder evt. syltetøjsglas / andet. Side 13

14 Kuldebro og sorte striber I nogle lejemål / byggerier kan der opleves kuldebroer, hvilket bl.a. opstår på grund af temperaturforskelle i og omkring konstruktionen. Det er byggetekniske problemer, som vi ikke skal komme ind på her - det kræver grundlæggende, at der skal ændres væsentligt i konstruktion og isolationsforhold. Har du disse sorte striber / kuldebroer på vægge eller lofter, kan du ofte minimere problemet en del ved at skabe en bedre balance i indeklimaet. Du skal være særdeles opmærksom på, at såfremt der tørres tøj i lejligheden eller brændes stearinlys i et større omfang, forværres problemet væsentligt. Vasketøj, der hænges op indendørs, skaber en ekstrem luftfugtighed. Alt hvad du tænder / brænder af skaber forbrænding og stærkt forurenende partikler. Stearinlys og olielamper skal bruges med stor betænksomhed absolut minimalt. Ellers sker der det, at soden sætter sig forholdsvis mere, hvor der er temperaturforskelle altså en anelse fugtigt på grund af disse temperaturforskelle. Derudover spreder stearinlys partikler, såkaldte aerosoler der består af sodpartikler og delvist afbrændte materialer. Hvis der er for mange aerosoler i luften, bliver indeklimaet dårligt. Udsættes man for det i længere tid, kan det være sundhedsskadeligt for luftvejene. Det kan sammenlignes med passiv rygning, derfor kan det også være sygdomsfremkaldende. Termostatventilens funktion Ved udluftning af rummet er det vigtigt, at der lukkes for termostatventilerne. Falder temperaturen under 7-8 c, så åbner termostaten automatisk, selvom den tilsyneladende er lukket, idet den har en indbygget funktion frostsikring. Termostatventilen har en indbygget føler i termostathovedet, det bevirker, at den automatisk åbner, lukker og tilpasser varmen efter den temperatur du har indstillet den til. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler og lignende - for så fungerer den ikke korrekt. Så termostatventilen arbejder, åbner og lukker helt af sig selv for varmen og styrer temperaturen i lejligheden. Derfor kan radiatoren skifte mellem at være varm og kold eller være varm foroven og kold forneden! Skal du være væk fra boligen i længere tid, må du ikke skrue helt ned for termostatventilerne, det har hverken byggeriet, ejendele eller inventar godt af. Stil ikke termostaterne lavere end 1 - eller det der svarer til, at temperaturen kan holdes konstant på c. Lave temperaturer giver store problemer med fugt og kulde i bygningsmaterialerne og efterfølgende dårligt indeklima. Side 14

15 Indstilling af termostatventiler Start med at stille termostatventilen et sted mellem 2 og 3, det giver ca c. Er der for koldt, er det nok at skrue 1/3 trin op. Det svarer til en temperaturstigning på 1 c. Der kan gå lang tid, før varmen er reguleret, så vent et par timer med at vurdere, om den nye indstilling giver varme nok. Det hjælper ikke noget at skrue helt op for termostaten, hvis du ikke kan opnå korrekt temperatur f.eks. 21 c i lejligheden, hvor samtlige radiatorer er i drift og vinduerne lukket. Er termostatventilerne justeret op til 4, og der ikke er varme nok (ca. 21 c), er der brug for professionel hjælp kontakt kundeservice i Boligselskabet Sjælland. Inden du tilkalder nogen, bør du evt. først tjekke med dine naboer, om de har samme problem, der kunne være midlertidig svigt eller reparation på anlægget. Tjek også om alle radiatorer varmer ensartet, og om alle vinduer er lukkede. Brug et termometer når du indstiller termostaten eller vurderer varmen. Den bedste placering af termometeret er ved en indervæg i 1,5 meters højde. Start med at stille termostaten et sted mellem trin 2 og 3, som er standardindstillingen. Når du har den rette temperatur i boligen, skal du ikke stille mere på termostaten, kun når der luftes ud og åbnes døre og vinduer. Varmeanlægget Hvis der er natsænkning på et centralvarmeanlæg, er det ikke nødvendigt at ændre på radiatorernes indstilling om natten. Der er natsænkning på anlægget i Kristianslund, hvilket er aktivt i tidsrummet Varmecentralens automatik sikrer, at lejligheden kan varmes op til 22 c året rundt. Der er ikke sæsonlukket for varmen, så har du 22 c eller mere i lejligheden, åbner termostatventilerne ikke. Alle rum skal være opvarmede Dog behøver alle rum ikke at have samme temperatur, det kan f.eks. være - stuen 21 c, soveværelset 18 c. Men ved for stor forskel mellem stuetemperatur og soveværelsestemperatur vil varmen trække igennem skillevægge og døre, så varmen ikke kan holdes i stuen, hvilket så foranlediger, at du kan risikere at sidde og fryse. Er vinduet i soveværelset tillige åbent, er den helt gal. Det betyder dog ikke, at du skal sove i et varmt soveværelse. Men før du går i seng, skrues der ned for varmen og luftes godt ud, så soveværelset er friskt og køligt til natten. Om morgenen skruer du så op for varmen, efter udluftning. Glem ikke naboerne Den kolde lejlighed kan trække varme fra nabolejlighederne, så måske kan / bør temperaturen slet ikke sænkes ret meget. Ønsker du at skrue ned for varmen, når du går på arbejde, kan det godt lade sig gøre men absolut ikke for meget! Men det bedste er at lade termostaterne klare opgaven. Husk så også at skrue op for varmen igen, når du kommer hjem, så lejligheden atter varmes op. Med for lave temperaturer varer det længe, før lejligheden er varmet op igen. Side 15

16 Diverse huskeråd Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Men HUSK - hvis du skruer for langt ned, opstår der andre problemer. Besparelser på varmen skal gennemføres med omtanke. Sluk for radiatorerne ved udluftning, åbne døre og vinduer. 1 c temperatursænkning i lejligheden sparer 6-10 % på fyringsudgifterne. Du får færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggeluft. Derfor er det meget vigtigt, at du lufter meget ud i det første år efter indflytning. Anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for hyppigere udluftninger. Hvis der ryges, er det en god idé, at man altid holder udluftningsventilerne åbne. Kontakt straks kundeservice hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, når der gribes ind med det samme. I Kristianslund har vi et elektrisk / mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler disse må ikke tildækkes, og de skal holdes rene. Der er også udluftningsventiler i vinduerne. Disse ventiler bør altid holdes åbne. Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Du skal derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt for at fjerne den fugt. Et godt indeklima er afhængigt af, at du sørger for tilstrækkelig og rigtig ventilation. Eksempler og resultater på at bruge energi / varme med omtanke Det er skattefrit, det koster ikke noget det er penge lige ned i lommen Sådan gør familien - (2009 tal) Så meget sparer de om året kwh kr. Familien indstiller radiatorer mellem 2 og 3, så temperatur i stue og opholdsrum bliver mellem 18 og 21 c ,00 Tænd lidt for alle radiatorer selvom én kan klare behovet og skru ned for radiatoren, når der luftes ud ,00 Undgå at lufte ud i længere tid, så skal der bruges ekstra meget energi til at varme vægge og møbler op igen ,00 Er der for koldt er det nok at skrue 1/3 trin op - det svarer til 1 grad Brug et termometer når du indstiller temperaturen og vent et par timer med at vurdere den nye indstilling Brug sparebruser med reduceret vandforbrug, og afkort tiden under bruseren ,00 I alt ,00 Husk at aflæse og kontrollere din måler hver måned, det er mekanik og kan gå i stykker. Side 16

17 Boligens opholdsrum Luft kraftigt ud i 5-10 min. pr. gang 2 3 gange om dagen. Specielt rygere bør lufte godt ud. Og husk - at din røg kan ofte trænge ind i nabolejligheder og være til gene, såfremt du ikke er omhyggelig med at få røgen luftet ud. Husk også vejledningen om olielamper og stearinlys. Hvis ruderne begynder at dugge så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varmen i rum som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mug og skimmelpletter på væggene. Boligens køkken Du må aldrig lukke eller tilstoppe en aftræksordning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator / emhætte køre - for fuld kraft under og 10 min. efter madlavningen. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet, og der spares også på elektriciteten (penge). Et par tips til egen hjælp og servicering i køkkenet Husk at rense dit filter i emhætten - det er særdeles vigtigt. Metalfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine, eller vaskes / renses manuelt med lidt knofedt. Fiberfiltrene udskiftes de købes f.eks. i Hvidt & Frit butikken / anden butik, der reparerer eller sælger hvidevarer. Ved strømsvigt - kontroller at HFI-relæet ikke er slået fra, det kan ske ved fugt i elinstallation. Næste punkt er at kontrollere sikringerne, de kan være sprunget / blevet defekte. Disse installationer sidder i entreen. Ved sprunget sikring, sluk alle apparater, bring sikring og HFI-relæ i orden, og tænd så for apparaterne - et af gangen, så du finder stedet, hvor fejlen er. Side 17

18 Boligens soverum Luft ud og sørg for - at sengetøj ofte bliver luftet grundigt, det kan gøres i weekenderne. Vend madrasserne hyppigt og luft ligeledes madrasserne. Du må ikke lade dit soverum være uopvarmet. Husk også vejledningen om de tusindvis af små usynlige husstøvmider. Hvis ruderne dugger så sørg for bedre udluftning ud til det fri - eller eventuelt til boligens andre rum. Boligens baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksordning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tørring af tøj i lejligheden - kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft altid godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler skal altid føres direkte til det fri. Det er vigtigt, at din elektriske udsugning fungerer i baderummet. Den tænder og slukker, kører mere eller mindre, alt efter hvor fugtigt der er i rummet. Et par tips til egen hjælp og servicering i badeværelset Ved tilstoppet toilet dump et par spande varm vand i toilettet, det skal foregå fra lidt højde og foregå hurtigt, så vandet laver tryk / pres på tilstopningen. Rensning af kloakken / afløbet i badeværelset - tag risten op, vask den og afløbsbrønden af med en børste samt lidt sæbevand. Derefter tages brusehovedet af bruseslangen, så spuler du helt ned i bunden af afløbsbrønden, det gøres med alt det tryk, der kan opnås, bedst med varmt vand det forhindrer tilstopning og lugtgener. Det anbefales at denne rensning udføres en gang om måneden. Side 18

19 Rengøring af boligen Det er vigtigt at gøre rent, men for megen rengøring kan også være skadeligt for indeklimaet. Under rengøring og støvsugning bliver støvet hvirvlet op og kan kun fjernes ved udluftning. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at gøre grundigt rent - én gang om ugen. Vælg rengøringsmidler uden parfume. Vær forsigtig med gulvene, de har ikke godt af for meget vand, brug en hårdt opvredet klud, når du vasker dem. Det kan også anbefales at tørre efter med en tør gulvklud. Det er vigtigt at tørre op i badeværelse efter badning, det forhindrer kalk og skimmelsvamp. Rens i øvrigt også afløb i håndvask og bad jævnligt (vejledning under afsnit badeværelse). Overdrevent brug af vand er generelt med til at forringe indeklimaet, det skaber ubalance i luftfugtigheden. Test selv hvordan dit indeklima er Vær meget opmærksom på de punkter, du kan svare ja til Det lugter muggent, når du træder ind i din bolig. Hvis der ryges, lugter der af tobaksrøg i mange timer efter, rygningen er holdt op. Der er tit damp på indersiden af termovinduerne om vinteren. Der er skimmelsvamp (sorte pletter) på vinduesrammer eller vægge. Luften føles indelukket på badeværelset. Kan du svare ja til blot et af punkterne, er det tegn på dårligt indeklima. Følger du rådene i denne vejledning, kan mange indeklimaproblemer undgås eller begrænses, og ikke mindst hjælper det på sundheden. Vedligeholdelsesreglementet for Kristianslund Vi henviser til vedligeholdelsesreglementet, hvilket omhandler lejerens (dine) pligter omkring vedligeholdelse og håndtering af lejemålet. Det er en væsentlig del af lejekontraktens betingelser, derfor er det særdeles vigtigt, at du sætter dig ind i dette dokument. Vedligeholdelsesreglementet udleveres sammen med lejekontrakten, ligesom det kan ses på afdelingens hjemmeside Du kan også kontakte Boligselskabet Sjælland og få det udleveret, såfremt du ikke har andre muligheder. Er du i tvivl om noget vedrørende dit lejemål Så kan du kontakte - Boligselskabet Sjælland Kundecenteret. Kontakt info: Se side 2 Side 19

20 Nyttige elspareråd Målsætningen er, at Kristianslund skal være en grøn og energibesparende afdeling, hvilket vi allerede lever op til - så nu opfordrer vi også alle beboerne til at gøre det samme. Det er skattefrit, det koster ikke noget det er penge lige ned i lommen. Belysning Ca. en femtedel af hjemmets elforbrug går til belysning, men dette kan reduceres væsentligt ved at bruge sparepærer, da disse kun forbruger en femtedel af den elektricitet, en almindelig elpære bruger - og samtidig holder op til 10 gange længere. Husk desuden altid at slukke lyset i de rum du ikke opholder dig i. Standbyforbrug I private hjem udgør standbyforbruget ca. 10 % af det samlede forbrug det svarer til ,00 kr. årligt. Computer, TV, video og mange andre apparater står standby. Men husk, du skal i stedet slukke på stikkontakten, på den måde kan du spare mange penge. Der kan også med fordel anvendes elspareskinner, de findes i flere forskellige varianter. Vaskemaskine og tørretumbler Fyld altid vaskemaskinen op når du vasker. Vask ved lavest mulige temperatur og fravælg evt. forvask tøjet bliver stadig rent, men der spares 20 % på elforbruget. Oven i det kan der yderligere spares 40 % - ved at bruge de nye vaskemidler der vasker rent ved 15 c. Generelt bruger nye apparater mindre strøm end de gamle. Hvidevarer som er A mærkede bruger mindre strøm, hvilket du bør have med i dine overvejelser, når du køber nye hvidevarer. Brug tørresnoren frem for tørretumbleren, når vejret tillader det. Bruger du tørretumbleren, så læs i brugsanvisningen, hvor meget tøj du bør tørre ad gangen både for lille og for stor tøjmængde giver et højt elforbrug. Tøj bør ikke tørres inde, da det danner kondens. Køl og frys Temperaturen i køleskabet skal være +5 c. For hver grad temperaturen sænkes herunder, stiger elforbruget med 2-5 %. Det er derfor vigtigt at holde øje med temperaturen i køleskabet. Det kan du gøre ved at stille et glas vand i køleskabet i et døgn og herefter måle temperaturen på vandet i glasset. Temperaturen på vandet skal være +5 c. Temperaturen i din fryser bør være -18 c. Elforbruget stiger med 2-5 %, for hver grad, temperaturen sænkes herunder. Køkkenapparater Du sparer el ved at koge vand i elkedel frem for i en gryde på komfuret. Kog altid kun den mængde vand du skal bruge. Hæld kaffen på termokande frem for at lade den stå på kaffemaskinens varmeplade. Afkalk elkedel og kaffemaskine jævnligt det er med til at holde elforbruget nede. Skema med elforbrug i en lejlighed Tallene er baseret på en gennemsnitlig fordeling af apparater i danske boliger. Fordelingen det er et gennemsnit, kwh årligt (uden elvarme) 2009 tal. 29 % Køleskab og fryser kwh 21 % TV, PC, Stereo kwh 19 % Belysning kwh 15 % Madlavning kwh 8 % Diverse (støvsuger, hårtørrer m.v.) kwh 8 % Vaskemaskine og opvaskemaskine kwh Teknologien skifter hele tiden, så undersøg altid produkternes strømforbrug når du køber nyt. Side 20

21 Udlejning: (Helligdage og andre særlige dage lukket). Lejemulighed: Reservation: Kun for beboerne - det er ikke tilladt at proforma leje, leje med henblik på andre eller videregive det lejede, til personer uden for afdelingen. Der kan kun reserveres lokaler 12 måneder forud. Telefontid: Mandag Bank: Konto. nr Der må ikke indbetales uden det reference. nr. som udleveres af afdelingen. Beboerhuset Afdelingen har et pænt og velfungerende beboerhus. Køkkenet er med professionelle hvidevarer. Der er gryder, potter, pander, termokander, service og porcelæn til rådighed. Der er musikanlæg med CD afspiller i begge sale. Store sal Lille sal 70 personer 30 personer Hele huset Depositum 2000,00 Leje 1500,00 Lille sal Depositum 1500,00 Leje 800,00 Der er kun en udlejning pr. weekend. Nøglen udleveres fredag, lejer må gå ind og dække op fra udleverings tidspunkt. Rengøring kan foregå frem til tidspunktet for aflevering af nøgle. Beboerhuset udlejes ikke til: Gymnasiefester og lignende større ungdomsfester - erfaringen har vist, at det giver naboproblemer med støj og generelt ødelæggelser på hus og omgivelser. Lejer sørger selv for rengøring. F 2 - mindre lokale Der kan dækkes op til 30 personer. Kun til mindre arrangementer og møder, begrænset køkkenudstyr og service. Der må ikke spilles musik i lokalet. Leje 300,00 pr. dag. Ikke depositum. Arrangementer skal afsluttes: Senest kl Lejer sørger selv for rengøring. Gæsterum Mangler du plads til overnattende gæster, har afdelingen to gæsterum - G4 og G5. Der er 4 sengepladser i hvert rum. Der følger dyner og hovedpuder med i lejen, sengelinned skal lejer selv medbringe. Leje 200,00 pr. døgn. Ikke depositum. Lejer sørger selv for rengøring. Afdelingsbestyrelsen / Udlejningen priser, forbehold for prisstigninger.

22 Affaldshåndtering Alt affald og renovation skal håndteres således. Storskrald Hver 2. mandag (ulige uger) i tidsrummet Det foregår ved materialegården, hvor der stilles en container op - kun på selve dagen. Køkkenaffald Kun køkkenaffald må kastes i affaldslugerne ude i gårdene. Poserne skal lukkes / bindes for, inden de kastes i renovationsrummene. Haveaffald og alt andet affald SKAL bringes til STORSKRALD (ulige uger). Papir Henkastes i renovationsskurene, der er en luge specielt til papir. Pap Må kun henkastes i de specielle luger ved materialegården, kan ske dagligt. Glas Afleveres i de opstillede containere / beholdere, uden for gårdene. Batterier Afleveres i de ophængte beholdere på renovationsskurene. Elsparepærer Afleveres som farligt affald i materialegården - også hver 2. mandag. Hunde efterladenskaber Samles op og posen skal lukkes / bindes for, inden de kastes i de opsatte skraldebøtter i området eller renovationslugerne. Det er ikke tilladt At henkaste / stille affald af nogen art ved materialegården, eller andre steder i området - alt affald skal håndteres som anført. Ved evt. misbrug / overtrædelser Opkræves forureneren udgiften for oprydning. Beløbet er fastsat til min. 500,00 - hvilket håndteres af BOSJ / Servicecenteret. Opsat skiltning skal efterleves. Alternativt Kan du også frit bruge den kommunale renovationsplads KARA, Vestre Hedevej 25, 4000 Roskilde ( Sygesikringskort er adgangskort ). Tak for hjælpen - Afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland.

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere