BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk"

Transkript

1 BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer 4 Ejerforhold 4 Forhandler 4 Placering af dele 5 Placering af dele 6 Instrumentpanel stort 7 Brug af instrumentpanel 8 Brug af tændingslås 9 Brug af Fjernbetjening 9 Kontakter på håndtag 10 Bagagerummet 11 Påfyldning af benzin og olie 12 Udskiftning af gearolie 13 Start af scooteren 14 Start med kickstarter 15 Igangsætning/Kørsel 15 Bremser Serienummer 18 Vedligeholdelse 19 Fejlfinding 20 Specifikationer 21 Elektrisk diagram 22 Service og vedligeholdelse 23 Serviceskema

3 Forord: Vi ønsker dig tillykke med din nye SuperBike XT50QT For at få bedst mulig køreglæde og sikkerhed skal du læse og forstå denne manual, før du køre på scooteren. Den korrekte vedligeholdelse af din scooter er beskrevet her i manualen. Du sikrer dig en lang problemfri drift af din scooter, ved at følge instruktionen fra denne manual. Din forhandler er inde i teknisk vedligehold og service, så tøv ikke med at bruge hans erfaring ved evt. problemer. Indkøring af scooteren: For at din scooter får en lang levetid, er det vigtig, at den bliver kørt forsigtigt til. Undgå kraftig acceleration (opgasning) og kraftige opbremsninger, samt ikke at køre med fuld gas i længere tid ad gangen! Overnævnte forholdsregler gælder for de første 1000 Km. Superprices ApS Bike & Motor Superprices ApS Bike & Motor Sikkerhedsforskrifter: Overhold færdselsloven og husk du er den bløde trafikant! Max. Hastighed for SuperBike XT50QT er 30 KM/t. Brug altid en godkendt styrthjelm (lovkrav). Løsthængende tøj kan være farligt, brug derfor tætsiddende tøj og handsker. Køreegenskaberne på din scooter er afhængig af, om du kører med eller uden bagage. Bagagen må ikke overstige 10 Kg under sædet og 2 Kg i bagageboksen samt 2 Kg i handskerummet! For at forlænge din scooters levetid skal du altid holde den ren, derved ser du også hvis der er fejl eller slid på den. Ved rengøring af scooteren, brug sæbevand og en klud. Brug ikke en højtryksrenser til rengøring. Superprices ApS Bike & Motor Reklamationsbetingelser: Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdatoen til slutbruger og dækker ved almindelig brug, under forudsætning af, at serviceintervaller er overholdt. Banekørsel og motorsport er ikke almindelig brug! Serviceeftersynene skal være foretaget af et autoriseret værksted, i modsat fald bortfalder reklamationsretten. Se (http://shop.superprices.dk/info.asp?text=15), eller ring Tlf.: for nærmeste forhandler. Reklamationsretten bortfalder ved skader opstået på grund af naturligt slid samt konstruktionsmæssige ændringer, ukyndig behandling, manglende vedligeholdelse, overlast, misbrug eller skødesløs behandling. Reklamationsretten omfatter materialer og/eller fabrikationsfejl Superprices ApS Bike & Motor 3

4 VIN/stel og motornummer: VIN/stelnummeret og motornummeret bruges til at registrere scooteren. Samtidig bruges det også ved reklamationer og bestilling af reservedele. Placering af nummerere er vist her ved siden af! VIN/Stel Nr.: Motor Nr.: Superprices ApS Bike & Motor Ejers navn og adresse: Navn.: Forhandler: Stempel.: Adresse.: By & post nr.: Dato.: 4

5 Placering af dele: 1: Bagagebærer 2: Sæde 3: Styr 4: Forbremse greb 5: Forlygte 6: Sidespejl 7: Batterikasse 8: Centerstøtteben 9: Udstødning 5

6 Placering af dele: 10: Bagbremse greb 11: Gashåndtag 12: Bagagerum 13: Lås til sæde 14: Baghjul 15: Kick starter 16: Side støtteben 17: Forhjul 6

7 Instrumentpanel: 1: Tændingslås/ratlås 2: Startkontakt 3: Lyskontakt 4: Gashåndtag 5: Forbremse greb 6: Højre sidespejl 7: Blinklys indikator 8: Speedometer 9: Benzinmåler 10: Venstre sidespejl 11: Kontakt til langt lys 12: Bagbremse greb 13: Blinklyskontakt 14: Horn 7

8 Brug af instrumentpanel: 3: Speedometeret Speedometeret viser den hastighed du køre i Km/t. Maksimal lovlig hastighed er 30Km/t. 4: Blinklys Blinklysindikatoren viser dig den retning du blinker til, venstre eller højre. 5: Langt lys indikator Langt lys indikatoren lyser hvis du har tændt det lange lys (fjernlyset). 1: Benzinmåler E betyder tom og F betyder fuld tank. Kontrol skal foregå når scooteren står vandret/på center støttebenet, for korrekt aflæsning. Viseren går på E når motoren slukkes 2: Kilometertæller Kilometertælleren registrere den samlede totaldistance der er kørt, service eftersyn skal foretages derefter (se interval bagerst i hæftet). Tællerens mindste interval er 0,1 Km. 8

9 Brug af tændingslås og fjernbetjening/alarm: Tændingslåsen bruges til at slå tænding til og fra så scooteren kan startes, samtidig kan den låse styret så det ikke kan drejes. On position kan der startes med kick-starter eller el-start. Når der drejes fra On til Off position stopper motoren. Når der skal drejes til Lock position, skal styret først drejes helt til venstre, tryk derefter nøglen ind og drej mod Lock, nu er ratlåsen låst. Du skal ikke trykke nøglen ind når du skal låse op, drej blot til højre. Husk altid at tage nøglen med dig, når du forlader scooteren. Fjernbetjening for Alarm, start/stop! Fjernbetjeningen har 2 knapper. Knap 1 har to funktioner: Alarmen til eller alarm fra. Når alarmen er slået fra OG nøglen er drejet i position Off på tændingslåsen, kan man starte scooteren med knap 2. Motoren stoppes igen ved at trykke på knap 1. Alarmen giver en høj hyletone hvis der er nogle der prøver at flytte/stjæle din scooter. Alarmen kører i ca. 30 sek. 9

10 Kontakter på håndtag: 4: Lyskontakt Hovedkontakt for lys har 3 positioner I venstreposition er alt lys tændt! I midterposition er positionslys tændt! 1: Blinklys Tryk kontakten til venstre eller højre position og blinklyset bliver aktiveret i den retning man ønsker at dreje til. Kontakten slukkes når man er færdig med at dreje ved at trykke ind på knappen. 2: Horn Trykkontakt for horn. 3: Fjernlys Omskifter mellem fjernlys og nærlys, lampe tænder i instrument ved fjernlys tændt (husk at blænde ned når der kommer andre trafikanter imod dig). I højreposition er lyset slukket! Kontrollér at lyset er tændt, inden du kører. 5: Startkontakt Startkontakt til start af motoren. Drej tændingslåsen i position ON og klem bag bremsegrebet ind samtidig med at du trykker på start knappen. Starter motoren ikke inden 5 sekunder, brug da kickstarteren for ikke af tømme batteriet helt for strøm. Motoren kan være vanskeligere at starte når det er koldt. Brug derfor kickstarteren for at undgå batteriet tømmes! 10

11 Bagagerummet under sædet: Bagagerummet: Bagagerummet åbnes ved, at sætte startnøglen i bagagerummets nøglehul (på venstre side af scooteren under sædet) og drej nøglen til højre. Tag samtidig fat i bagerste del af sædet og løft op i det. Når du skal lukke rummet igen, trykkes sædet ned til der høres et klik. Løft lidt op i sædet for at kontrollere, at låsen er låst rigtigt. Nøglen skal ikke bruges ved lukning af sædet! Bagagerummet må max. laste 10 Kg og må kun bruges til ting der tåler varme. Opbevare ikke brændbar væsker i rummet! 11

12 Påfyldning af benzin og olie: Benzin: Benzinpåfyldning finder sted bag sædet. Tag tankdækslet af og påfyld blyfri benzin, oktan 95. Fuld tank er 5,5 liter. Påfyld benzin forsigtigt for at undgå spild! Motorolie: Brug kun 4-takt motorolie SAE10W-30! Olien skal altid være synlig på oliepinden, men må ikke overstige krydsene på pinden! Olieskift: Motoren køres varm og slukkes! Pas på udstødningen, som er meget varm! Skru olieproppen ud i bunden af motoren og lad olien løbe ud i en beholder. Skru oliepinden ud for at give luft, så olien løber hurtigere ud. Når olien er løbet ud, monteres olieproppen og der påfyldes ny motorolie type SAE10W-30, ca. 0,75 liter. Kontrollér med oliepinden at korrekt mængde er påfyldt. Monter oliepinden igen. Første olieskift ved Km, derefter iht. vedligeholdelsesskema side Det er vigtigt at kontrollere mellem olieskift, om der mangler olie og evt. efterfylde! 12

13 Gearolie: Gearolie: Udskiftning af gearolie efter de første Km, derefter ved hver Km eller hvert år som minimum. Brug gearolie SAE80W90. Fuld mængde er 0,11 liter. Ved udskiftning, fjern skruerne som er vist på billedet og lad olien løbe ud i en beholder. Monter bundskruen og fyld nyt olie på igen! Husk at montere skruerne efter påfyldning og tjek de begge er spændt korrekt! Det er vigtigt at kontrollere oliemængden, mellem olieskift og evt. efterfylde hvis der mangler olie. 13

14 Start af scooteren: Før start 1. Kontroller olie og benzin. 2. Kontroller dæktryk. Her ser man også efter om dækkene er i orden uden revner. 3. Kontroller at dækkene ikke er slidt ned til slidindikatormærket. 4. Kontroller at bremserne virker ved at skubbe scooteren frem og tilbage og samtidig bremse. Bremsehåndtaget skal kunne trykkes 10 mm ind, men ikke mere end 20 mm. 5. Placer scooteren på centerstøttebenet. 6. Stå på venstre side af scooteren, når du starter den. Drej tændingsnøglen til position ON. Aktivér højre eller venstre håndbremse for at den elektriske starter virker! Tryk på startknappen. Gashåndtaget må ikke aktiveres under start! Slip omgående startknappen når motoren er i gang. Hvis den startknappen ikke bliver sluppet, risikerer startmotoren at tage skade! Den elektriske starter må ikke holdes inde i mere end 3 sekunder. Hvis motoren ikke starter efter 2-3 forsøg, drej gashåndtaget ¼ omgang og forsøg igen! Hvis der ikke er strøm på batteriet, kan kickstarteren bruges til at starte scooteren med! Lad motoren blive varm før du starter på turen, dette giver din motor et langt liv! HUSK! Start aldrig scooteren i et lukket rum på grund af giftige udstødningsgasser! 14

15 Brug af kickstarter og kørsel: Kickstarter: Drej tændingslåsen til position ON Placerer scooteren på centerstøttebenet. Aktivere en af bremserne og tryk ned på sædet med højre hånd. (for at give stabilitet på scooteren) Giv et hårdt tryk på kickstarteren med højre fod. Gentag dette, hvis motoren ikke starter i første forsøg. Kørsel/igangsætning: 1. Når motoren er startet, aktiveres venstre bremsegreb, mens scooteren skubbes frem for at få den ned fra støttebenet. 2. Hold begge hænder på styret. Stig op fra venstre side. Behold en fod på jorden. Se om der er fri bane, før du sætter i gang. 3. Blink ud, slip bremsen og giv lidt gas for at starte langsomt. Kontroller hastigheden ved at regulere på gashåndtaget. Huskede du at tage hjælmen på hovedet? 15

16 Bremser: Bremser: Tag gassen af og brug begge bremser samtidig, for maksimal udnyttelse af bremseevnen på scooteren. Husk at aktivere bremserne langsomt for en blød opbremsning. Ved hård opbremsning kan du vælte hvis hjulene blokerer. I regn, sne og på glatte veje skal du være ekstra forsigtig, når du bremser. Undgå hvidestreger, kloakdæksler og jernplader da disse er meget glatte, specielt i regnvejr. Vær forsigtig når der skal krydses jernbanespor! I regn kan bremserne have nedsat effekt (dette kan også ske efter en vask). Brems da i god tid! Ved kørsel på løst underlag, sand, grus eller græs skal man være ekstra forsigtig med forbremsen. Blokerer forhjulet er der stor risiko for at vælte! Kontrol af forbremser: Kontrol af bremsevæskebeholderen. Denne finder du på højre del af styret, under frontskærmen. 1. Scooteren sættes op på centerstøttebenet på et jævnt underlag. Frontskærmen afmonteres. Vip scooteren lidt fra side til side for at se væskestanden. 2. Kontrollér om bremsevæsken er over min. niveauet. 3. Efterfyld bremsevæske, hvis væskestanden er under min. niveauet. 4. Kontrollér bremseslangerne for utætheder. 5. Kontrollér bremseklodserne regelmæssigt, hvis de er slidt ned til under 1,5 mm skal de udskiftes. 6. Hvis bremsen er fjedrende, skal den kontrolleres på et serviceværksted! Husk at bremse i god tid! Husk bremsen er din sikkerhed!! 16

17 Bremser: Bremser: Kontrol og justering af bagbremse: 1. Sæt scooteren op på centerstøttebenet. 2. Kontroller frigang på bremsegrebet. Frigang skal være mm. Justering foregår således: Stram møtrikken ved baghjulets bremsearm. Kontrollér at baghjulet løber frit, når bremsen ikke er aktiveret. Hvis scooteren ikke bremser korrekt efter justering, kontakt dit autoriserede serviceværksted. Overskrider vinkelen 90 i forhold til kablet på bremsearmen, skal bremsebakkerne udskiftes! Bremseklodserne skal skiftes hvis de kommer under 1,5 mm! Brug kun originale bremseklodser! Husk at bremse i god tid! 17

18 Serienummer: Serienummer: Stel/motorens serienumre bruges til at registrere scooteren. De bruges også til at hjælpe forhandleren, ved evt. bestilling af reservedele. Stelnummeret er påsat under en lille plade under handskerummet (VIN). Motorens serienummer er påstemplet den bagerste del af krankboksen på motoren. Stel/motornummer bruges også til forsikringen og politiet, så dette er meget vigtig at gemme! Noter det på side 4 i denne manual! 18

19 Vedligeholdelse: Vedligeholdelse: Hvis scooteren bruges når der saltes, skal den vaskes daglig. Ellers kan aluminiumsog forkromede dele tage skade. Skader der opstår på grund af manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien! Langtidsopbevaring: Vask og tør scooteren grundig. Beskyt den ved at indsmøre eller sprøjte alle dele med syrefri olie (VD40). Fjern tændrøret, kom lidt olie i cylinderen, træd på kick starteren, så motoren drejer rundt, derved fordeles olien i cylinderen. Monter tændrøret igen. Afmonter batteriet, rengør polerne og oplad det helt, inden du sætter det i et frostfri lokale. Scooteren skal opbevares i et tørt rum! Klargøring efter langtidsopbevaring sker ved at vaske scooteren, så al olie og snavs fjernes. Smør kabler og bevægelige dele med olie, således at rustangreb forebygges. Monter batteriet efter det er blevet fuldt opladet. Test scooteren på et sikkert sted for evt. fejl! 19

20 Fejlfinding: 20

21 Specifikationer: 21

22 Elektrisk diagram: 22

23 Service og vedligeholdelse: 23

24 24

25 Superprices ApS Bike & Motor 25

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΧΡΗΣΤΗ Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja Instruktionsbog

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc FR GB DE IT ES NL GR SE PT FI Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VOLVO S40. TP 7012 (French). AT 0347. Printed in Sweden, Elanders Graphic Systems AB, Gšteborg 2003 CONDUITE ET ENTRETIEN S40 TP 7012 WEB EDITION

VOLVO S40. TP 7012 (French). AT 0347. Printed in Sweden, Elanders Graphic Systems AB, Gšteborg 2003 CONDUITE ET ENTRETIEN S40 TP 7012 WEB EDITION 2004 VOLVO S40 TP 7012 (French). AT 0347. Printed in Sweden, Elanders Graphic Systems AB, Gšteborg 2003 CONDUITE ET ENTRETIEN S40 TP 7012 WEB EDITION 2004 Indledning Kære Volvo-ejer Vi håber, du får glæde

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning Indhold Introduktion...1 Kort og godt...3 Nøgler, døre og vinduer...17 Sæder, støtter...45 Opbevaring...77 Instrumenter og udstyr...87 Lygter...125 Infotainmentsystem...135 Klimastyring...229 Kørsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere