BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT (XT250-16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)"

Transkript

1 BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT (XT250-16)

2 FORORD Tak fordi du valgte en XT (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende vedligeholdelse og fejlfinding. Endvidere finder du oplysninger om brug af motorcyklen samt gode råd om, hvordan du får størst mulig glæde af den. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de viste illustrationer og faktiske forhold ved motorcyklen, gælder sidstnævnte frem for illustrationerne.

3 INDHOLD I. Sikkerhed... 1 II. Tekniske specifikationer... 3 III. Motorcyklens dele... 4 IV. Betjening... 7 Benzinhane... 7 Start motoren... 8 Betjeningsknapper i højre håndtag... 9 Betjeningsknapper i venstre håndtag Gearskift V. Eftersyn, justering og vedligeholdelse Olietjek Olieskift Rensning af oliebeholder Eftersyn af tændrør Eftersyn og rensning af luftfilter Justering af gaskabel Justering af tomgangshastighed Kontrol og justering af ventilspillerum Eftersyn af bremser Justering af forbremse Justering af bagbremse Justering af kædestramning Smøring af trækkæde Vask af motorcyklen Opbevaring Ibrugtagning efter opbevaring Tilspændingsmomenter Klargøring efter opmagasinering Vedligeholdelsesskema Eldiagram... 25

4 I. SIKKERHED Sikkerhedsregler Før motoren startes, skal motorcyklen kontrolleres for at forhindre personuheld og skader på motorcyklen. Kun personer, som har bestået en køreprøve og som har erhvervet et kørekort, må køre på motorcyklen. Der skal udvises fuld opmærksomhed under kørslen og de nedenfor anførte regler skal overholdes. Kør ikke for tæt på andre køretøjer; Giv plads til andre køretøjer; Overhold altid gældende færdselsregler; Da for høj hastighed er årsag til mange ulykker, skal hastigheden tilpasses efter forholdene. Vær særlig opmærksom i vejkryds samt når du passerer ind- og udkørsler fra f.eks. parkeringspladser. Under kørslen holdes fast på styret med venstre hånd og i gashåndtaget med højre hånd. Fødderne skal være på fodhvilerne. 1

5 Sikkerhedsudstyr 1. Brug sikkerhedsudstyr som styrthjelm med visir, motorcykelbriller og handsker under kørslen. 2. Løst tøj er uegnet til kørsel på motorcykel, da tøjet kan sætte sig fast i bevægelige dele, fodhvileren eller i hjulene, hvilket kan medføre risiko for uheld og skader. Ændring af motorcyklen Bemærk: Det er ulovligt at eftermontere dele eller fjerne originale dele fra motorcyklen. Alle nationale og lokale love og regler skal overholdes i relation til køretøj og trafik og producenten påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af uautoriserede dele. 2

6 II. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Emne Type 125 Type 150 Emne Type 125 Type 150 Længde 2260 mm 2260 mm Cylinderdiameter x slag 56,5 x 49,5 62 x 49,5 Bredde 855 mm 855 mm Kompressionsforhold 9.2:1 9.2:1 Højde 1150 mm 1150 mm Motoreffekt, max. 7,8 KW/8500 o/min. Akselafstand 1515 mm 1515 mm Drejningsmoment, max. 8,2N.m/7000 o/min. Dødvægt 136 kg 136 kg Tomgangshastighed 1500o/min/100 o/min. 8,7 kw/8500 o/min. 9,2 N.m/7000 o/min. 1500o/min/100 o/min. Last 150 kg 150 kg Cylindervolumen 124,0 ml 149,0 ml Forhjul 110/ /90-16 Tændrør D8TC D8TC Baghjul 130/ /90-15 Tændrørsgab 0,6 0,8 mm 0,6 0,8 mm Max. hastighed 80 km/t 80 km/t Ventilspillerum Indsugningsventil: 0,05 mm Bremseafstand 7 m (30 km/t) 7 m (30 km/t) Udstødningsventil: 0,08 mm Indsugningsventil: 0,05 mm Udstødningsventil: 0,08 mm Opstigningshøjde Frihøjde 130 mm 130 mm Tankkapacitet 14 l 14 l Tænding CDI CDI Udvekslingsforhold 1. gear 2, gear 1, gear 1, gear 1, gear 0,960 Endelig reduktion 2,733 3

7 III. MOTORCYKLENS DELE 4

8 5

9 6

10 IV. BETJENING Benzinhane Påfyldning af benzin Benzintanken kan rumme 4,5 liter benzin, og motorcyklen kører på blyfrit benzin, oktan 90 eller højere. Når der skal påfyldes benzin, sættes motorcyklen på hovedstøttebenet, hvorefter benzintankdækslet tages af og der tankes benzin gennem tankhullet. RES: Når armen på benzinhanen er indstillet på RES, forsynes motorcyklen med benzin fra reservetanken (reservetanken kan kun bruges, når der ikke er mere benzin i hovedtanken). Når reservetanken er slået til, skal der tankes hurtigst muligt. Reservetanken indeholder 1 liter benzin. Benzinhanens indstillinger ON: Når armen på benzinhanen indstilles på ON, aktiveres benzintilførslen. OFF: Når armen på benzinhanen indstilles på OFF, er benzintilførslen afbrudt. 7

11 Start motoren Advarsel: Start aldrig motoren i garage eller lagerrum, da udstødningsgassen fra motorcyklen indeholder giftig kulilte. 1. Indstil tændingsafbryderen på ON. 2. Kontrollér, at motorcyklen er i frigear. 3. Kontrollér, at der er benzin i benzintanken. 4. Sæt benzinhanearmen på ON. Start af kold motor: Træk i chokeren på karburatoren (for at lukke chokeren) Drej gashåndtaget 1/8 til 1/4 omgang. Start motoren ved hjælp af den elektriske starter eller kickstarter. Drej gashåndtaget lidt for at øge hastigheden, således at motoren varmes op. Drej chokerarmen nedad for at åbne gasspjældet, når motoren er varmet tilstrækkeligt op. Forsigtig: Motoren kan kun startes, når motorcyklen er i frigear. Motoren kan tage skade af længere tids tomgangskørsel (specielt ved høj hastighed). Stop motoren: Slip gashåndtaget for at reducere motorhastigheden. Sæt motorcyklen i frigear. Indstil tændingsafbryderen på OFF. Indstil benzinhanen på OFF. 8

12 Betjeningsknapper i højre håndtag Elektrisk starter Den elektriske startknap sidder under højre styr. Når tændingskontakten er indstillet på ON og motorcyklen er i frigear, trykkes på knappen for at starte motoren. Lyskontakt Frontlyskontakten har 3 indstillinger: samt o (en hvid prik) Når kontakten står på denne indstilling, er der lys i forlygte, baglygte og instrumenter. Når kontakten står på denne indstilling, er der lys i baglys, positionslys og instrumenter. o I denne indstilling er forlys, baglys, positionslys og instrumenter slukket. 9

13 Betjeningsknapper i venstre håndtag 1. Nedblændingskontakt 2. Blinklyskontakt Venstre Højre 3. Hornknap Tryk på knappen for at aktivere hornet 10

14 Gearskift Motorcyklen er forsynet med manuelt gearskifte. Der må ikke skiftes gear med fuld gas. Gearskiftepedalen skal betjenes korrekt. Der må ikke trædes på gearskiftepedalen under kørslen. Hvis det sker, kan koblingen beskadiges, især hvis der skiftes gear meget pludseligt. Gear: (N) Frigear (1) 1. gear (2) 2. gear (3) 3. gear (4) 4. gear (5) 5. gear Vær opmærksom på følgende under kørslen: 1. Undgå unødig tomgangskørsel, specielt ved høje hastigheder. Hvis dette ikke overholdes, kan der ske alvorlige skader på de forskellige komponenter. 2. Skift til et lavere gear, når du føler, at der ikke er tilstrækkelig effekt ved opadkørsel. 3. Brug for- og bagbremse sammen - aldrig kun forbremsen alene - og undgå at køre i frigear, specielt når det går nedad og når der køres med høj hastighed. 4. Tag farten af, før du bremser. 11

15 V. EFTERSYN, JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE Olietjek Før kørsel kontrolleres det, om der er olie på motoren. Sæt motorcyklen på støtteben på en jævn overflade. Oliestanden skal være mellem den øverste og nederste streg på oliemåleren. Der skal anvendes god 4-takts motorolie, SE eller SD iht. API-systemet, type SAE15W-40. Ved at anvende denne type motorolie, sikres motoren en lang levetid. Der kan dog anvendes passende alternative motorolier med samme anvendelsestemperatur iht. skemaet. Oliemåler Olieskift Motorolien har stor betydning for motorens funktion og derfor skal motorcyklen regelmæssigt kontrolleres for motorolie. Der skiftes olie for hver kørte km på følgende måde: 1. Fjern skrueproppen i bunden af motoren og tap den gamle olie af. 2. Rens oliefiltret og montér det igen. 3. Påfyld 0,8 l motorolie og lad motoren køre i tomgang i 2-3 minutter. 4. Stop motoren i 1-2 minutter og kontrollér at olieniveauet befinder sig mellem øverste og nederste streg på oliemåleren. 5. For at undgå motorstop må der kun bruges olie af den anførte type. 12

16 Rensning af oliebeholder 1. Tap al olie af beholderen. 2. Demontér de relevante dele. 3. Rens alle delene. 4. Påfyld olie igen. Rensning af oliebeholderen bør kun udføres af kvalificerede mekanikere på serviceværksted. Eftersyn af tændrør 1. Demontér tændrørshætten og skru tændrøret af med en tændrørsnøgle. 2. Rens tændrøret omhyggeligt. Udskift tændrøret, hvis der er rust eller sodaflejringer på det. 3. Justér elektrodeafstanden til 0,6 0,7 mm. 4. Der skal anvendes tændrør af følgende type: NHSP LD D8TC (fremstillet i Kina). 5. Olieaftapningsprop 13

17 Eftersyn og rensning af luftfilter Demontér luftfiltret og kontrollér, om det er snavset. Demontering: Fjern dækslet i højre side, demontér skrue og tag luftfiltret ud. Rensning: Rens filtret i filterrens og aftør det med en tør klud. Dyp filtret i ren motorolie, pres det tørt og sæt det på plads igen. Anbefalet olie: 15W/40QE Bemærk: Luftfiltret skal være intakt. Ellers er der risiko for at motoren suger støv og snavs til sig, hvilket medfører kortere levetid for motoren. Det bør undgås, at der kommer vand i filtret, f.eks. i forbindelse med vask af motorcyklen. Filtret må aldrig renses med benzin eller andre stoffer med lav antændelsestemperatur. 14

18 Justering af gaskabel Kontrollér, at justeringsomløberen og låsemøtrikken på gaskablet fungerer korrekt. Kontrollér, at gashåndtaget har den nødvendige frigang på 2-6 mm. Hvis der ikke er tilstrækkelig frigang, drejes justeringsomløberen, indtil den ønskede frigang opnås. Efter justering startes motoren og frigangen kontrolleres igen. Gentag justeringsproceduren, hvis der er behov for det. Bemærk: Forsøg aldrig at kompensere for fejl i andre systemer ved at justere tomgangshastigheden. Kontakt forhandleren for regelmæssigt eftersyn af karburator. Indstilling af tomgangshastighed bør kun ske når motoren er varm eller ca. 10 minutter efter at motorcykelkørsel er stoppet. Justering af tomgangshastighed Bemærk: Kontrol af tomgangshastighed: 1. Sæt motorcyklen på støttebenet. 2. Justér tomgangshastigheden ved hjælp af tomgangsskruen til ca omdr./min. 15

19 Kontrol og justering af ventilspillerum For stort ventilspillerum medfører støj og evt. skader på motoren. For lille eller intet ventilspillerum vil forhindre ventilen i at lukkes og medføre ventilskade og effekttab. Derfor skal ventilspillerummet kontrolleres regelmæssigt. Kontrol af ventilspillerum skal ske med kold motor på følgende måde: 1. Demontér hætterne på midterhul og tophul (tændingsreguleringsinspektionshul) på venstre krumtaphusdæksel. 2. Fjern hætterne på de to ventiler på cylinderhovedet. 3. Før T nøglen ind i midterhullet på krumtaphusdækslet, pres den imod møtrikken på svinghjulet og drej herefter svinghjulet med urets retning, indtil T-mærket på svinghjulet passer med mærket øverst på krumtaphusdækslet. Drej vippearmen let. Hvis vippearmen er løs, er dette tegn på frigang, og det betyder, at stemplet befinder sig i øverste topdødpunktet for kompressionsslaget, hvor ventilen kan justeres. Hvis vippearmen derimod er stram, betyder det, at stemplet befinder sig i nederste topdødpunkt for kompressionsslaget. I så fald drejes T nøglen 360 grader med urets retning, indtil de indgraverede mærker er ud for hinanden og ventilen kan justeres. Efterfølgende kontrolleres ventilspillerummet ved at indføre en måler mellem justeringsskruen og ventilskaftet. Spillerummet skal være 0,05 mm både for indblæsnings- og udblæsningsventiler. Eftersyn af bremser 1. Træk i for- og bagbremse og kontrollér slid på bremseskoene. Hvis mærket på bremsetromledækslet befinder sig ud for mærket på bremsekammen, er bremseskoene slidte og skal udskiftes. 2. Udskiftning skal ske på et autoriseret værksted. Det anbefales at bruge originale reservedele. 16

20 Justering af forbremse 1. Forbremsen har en frigang på cm som vist på figuren til højre. 2. Kontrollér beholderkapaciteten og foretag opfyldning, hvis det er nødvendigt for at opnå korrekt niveau. Dette bør kontrolleres regelmæssigt. 3. Kontrollér, om bremseskiven er slidt ned til mærket. I så fald skal den udskiftes. Hvis den ikke er slidt ned til mærket, men der er revner som vist på billedet, skal bremseskiven udskiftes. Bremseskiver skal udskiftes parvis også hvis det kun er den ene, der er slidt ned. Bremseskive Bremseskiveenhed 17

21 Justering af bagbremse Sæt motorcyklen på støtteben, når bagbremsen justeres. 1. Bagbremsepedalen kan bevæge sig mm som vist på billedet til højre. 2. For at justere bremsen drejes justeringsmøtrikken med urets retning for at reducere bremsepedalens frigang og mod urets retning for at øge frigangen. Justering af kædestramning 1. Når kæden skal efterses, løsnes akselmøtrikken. 2. Drej herefter kædejusteringsmøtrikkerne i venstre og højre side for at regulere kædespændingen. De indgraverede markeringer skal være ud for hinanden på begge sider. 3. Spænd låsemøtrikken og bagakselmøtrikken til et moment på Nm. 4. Det anbefales at kontrollere kædespændingen regelmæssigt. 5. Når baghjulets position ændres i forbindelse med kædejustering, påvirkes bagbremsepedalens frigang. Derfor skal bagbremsens frigang kontrolleres efterfølgende og skal justeres om nødvendigt. 18

22 Smøring af trækkæde 1. Sluk motoren. 2. Smør drivkæden med motorolie eller kædeolie. Bemærk: Når baghjulsakslen har bevæget sig til bageste position eller hvis kæden er løs pga. slid, skal den udskiftes med en ny. Bagakselmøtrik 19

23 Vask af motorcyklen Motorcyklen skal vaskes regelmæssigt for at forhindre at lakken falmer og for at lette kontrollen af, om der er sket skader eller om motorcyklen lækker olie. Bemærk: Visse dele af motorcyklen kan tage skade i forbindelse med højtryksrensning. Undgå højtryksrensning af følgende dele: hjulnav udstødningsrør benzintank og nederste del af sædet karburator hovedlås og tændingsafbryder instrumenter 1. Tør først motorcyklen af og vask derefter med rent vand for at fjerne snavs og forebygge rust. Plastdele rengøres ved aftørring med en ren klud eller svamp dyppet i neutralt rengøringsmiddel. Herefter vaskes med rent vand. 2. Når den vaskede motorcykel er tør, smøres kæden. Lad herefter motoren køre i tomgang i nogle minutter. 3. Før der køres på motorcyklen igen, afprøves bremserne flere gange og der foretages evt. nødvendig justering og reparation. 20

24 Opbevaring Hvis motorcyklen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. om vinteren, anbefales det at træffe visse foranstaltninger for at forhindre fejlfunktion og skader på delene under oplagringen. Desuden skal der foretages nødvendig vedligeholdelse, således at motorcyklen er klar, når den igen skal tages i brug. 1. Skift motorolie og oliefilter 2. Tap benzin af benzintank og karburator, sprøjt antirustmiddel på benzintankens inderside og luk benzintanken. Bemærk: Hvis motorcyklen skal opbevares i mere end 1 måned, skal brændstoffet i karburatoren tømmes helt ud. Dette er vigtigt, da man derved sikrer, at karburatoren fungerer optimalt efter oplagring. Advarsel: Benzin er meget brandfarligt og kan forårsage eksplosion under bestemte betingelser. Ved tømning af benzintanken må der derfor ikke ryges, ligesom der ikke må være flammer eller gnister i det område, hvor benzin tappes af. 3. Tag tændrøret ud, hæld ca ml motorolie på cylinderen. Træd flere gange på kickstarteren for at fordele olien i cylinderen og sæt til slut tændrøret på plads igen. Bemærk: Tændingslåsen skal være indstillet på (OFF), før der trædes på kickstarteren. For at beskytte tændingssystemet mod skader skal tændrøret, skal tændrørshætten sættes på. 4. Vask motorcyklen godt, tør den af og påfør et jævnt lag voks på lakerede overflader samt rustbeskyttelse på kromoverflader. 5. Pump dækkene op iht. det anbefalede dæktryk og klods motorcyklen op ved hjælp af træklodser, således at dækkene er fri af jorden. 6. Opbevar motorcyklen på et skyggefuldt, køligt sted uden fugt og ikke i direkte sollys, gerne i en lukket garage. Dæk den godt til (dog ikke med plastic eller malede materialer). 21

25 Ibrugtagning efter opbevaring 1. Fjern overdækningen og rengør motorcyklen. Skift motorolie, hvis motorcyklen ikke har været brugt i mere end 4 måneder. 2. Tøm overskydende rustbeskyttelsesmiddel i benzintanken ud og påfyld ny benzin. 3. Før der køres på motorcyklen, skal de nødvendige eftersyn foretages. Det anbefales at køre med lav hastighed på et sted med ringe trafik for at afprøve motorcyklens funktion, før der køres normalt på den. Drejningsmomenter Nr. Type Moment (Nm) 1 Forakselmøtrik Bagakselmøtrik Møtrik, som fastgør ankerplade på forgaffel til lodret rør Motorfastgørelsesmøtrik Bagarmsmøtrik Udstødningslyddæmpermøtrik Bolt, der fastgør ankerplade på forgaffel til støddæmper Fodhvilerfastgørelsesbolt

26 Klargøring efter opmagasinering 1. Fjern overdækningen og rengør motorcyklen. 2. Udskift batteriet om nødvendigt. Sæt batteriet på. 3. Fjern rustbeskyttelse i benzintanken og påfyld benzin. 4. Udfør eftersyn før kørsel. Afprøv motorcyklen ved lav hastighed på et lukket område uden trafik. Vedligeholdelse Motorcyklen skal efterses og vedligeholdes iht. nedenstående skema, hvor I betyder: C betyder: R betyder: A betyder: L betyder: Eftersyn, rensning, justering, smøring og/eller evt. udskiftning Rensning Udskiftning Justering Smøring * betyder: Disse dele efterses af forhandleren, med mindre du selv har det nødvendige værktøj og de krævede kvalifikationer ** betyder: Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at eftersyn og service foretages af forhandleren. BEMÆRK: 1. Eftersyn skal foretages oftere, når der køres i våde eller støvede områder. 2. Ved højere kilometertal følges de her angivne vedligeholdelsesintervaller 23

27 Vedligeholdelsesskema Interval Kilometerstand (note 2) Vedligehold 1000 km 4000 km 8000 km km Bemærkning ** Brændstofsystem I I ** Brændstoffilter C C C C ** Gasspjæld I ** Karburator I I Luftfilter (note 1) C C C Tændrør I ** Ventilafstand I Motorolie R årligt Udskiftes for hver 300 km, 600 km, 1000 km, 2000 km Oliestandsmåler R årligt C ** Kædespænding A A A A ** Tomgangshastighed I I I I Drivkæde I&L I&L I&L I&L Batteri Månedligt I I I Bremsesko/slid I I I I Også skiver Bagbremse I I I I ** Bremseslange R hvert 4. år I I I I ** Bremsevæskebeholder I I I I ** Bremsevæske R hvert 2. år Udskiftes hvert 2. år ** Forbremsesystem I I I I ** Bremselys I I I I ** Forlys I I I I I Kobling I I I I ** Sidestøtteben I I I ** Ophæng I I I ** Bolte og møtrikker I I ** Styreleje I I 24

28 Eldiagram 25

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MOTORCYKEL 250-4

BETJENINGSVEJLEDNING MOTORCYKEL 250-4 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORCYKEL 250-4 http://www.lifan4you.dk INDLEDNING Tillykke med valget af din nye motorcykel, som vi håber, du får megen glæde af. Denne vejledning indeholder de nødvendige anvisninger

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Information vedrørende tilkøring af scootere. Vigtige forholdsregler De første 1.000 km er den vigtigste fase i din scooters levetid. I denne periode kan en korrekt tilkøring ikke alene forlænge din nye

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24. november 2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

INTRODUKTION. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, som måtte være opstået i forbindelse med tilbehør, som fabrikken ikke har godkendt.

INTRODUKTION. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, som måtte være opstået i forbindelse med tilbehør, som fabrikken ikke har godkendt. INTRODUKTION Tak fordi du har valgt denne RS1 scooter. Den repræsenterer høj teknologi og stabilitet. Denne scooters udstødning overholder den nyeste emissionsstandard. Det er derfor en meget miljøvenlig

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Model Texas Touring 200 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

50 cc ATV LO50 Kitten

50 cc ATV LO50 Kitten Brugsanvisning Varenr.: 9027267 50 cc ATV LO50 Kitten Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk ATV Model: Kitten 50 ccm. Varenummer: 9027267 Beskrivelse: 50 ccm.

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk Købebevis Instruktion Service Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af CPI Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

RETRO MANUAL. www.trend-import.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import DK:

RETRO MANUAL. www.trend-import.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import DK: TMS importeres og distribueres af Trend-import DK: Danmark Trend- i mport DK Lunikvej 0 A 670 Greve Tel: +45 68 804 Fax: +45 490 777 Autoriseret TMS Forhandler: RETRO MANUAL FORORD Vi ønsker dig tillykke

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

E A D B C F H G J I M N K O L Q M P N M L R

E A D B C F H G J I M N K O L Q M P N M L R Instruktionsbog A B D E C F H G J I K M N O L Q P N M M L R X Y Z S 1 2 20 mm T 10 9 4 4 12 11 8 U V 3 9 12 10 W 11 8 6 6 PEUGEOT MOTOCYCLES recommande recommends empfiehltraccomanda recomienda beveelt

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DINLI 901 ON-ROAD DINLI 901 ON-ROAD DINLI 901 ON-ROAD. - Kan indregistreres som en personbil.

DINLI 901 ON-ROAD DINLI 901 ON-ROAD DINLI 901 ON-ROAD. - Kan indregistreres som en personbil. DINLI 901 ON-ROAD - Kan indregistreres som en personbil. DINLI 901 ON-ROAD Motor; 1 cyl. 448cc, DOHC, 4 ventiler, vandkølet. HK; 20 HK. (48 HK.)* Topfart; 85-100 km/t. (140-150 km/t.)* Gear; 5 gear + bak.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9055757 ATV 50cc Kitten II Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk ATV 50cc Kitten II - Varenr. 9055757 Beskrivelse: Lille 50cc

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

Prøvekørsel. Tekst: Stefan Engelsfelt Foto: Asian Motor Company og Gunnar Skrydstrup. Asian Motor Company i Skørping har i over fem år importeret

Prøvekørsel. Tekst: Stefan Engelsfelt Foto: Asian Motor Company og Gunnar Skrydstrup. Asian Motor Company i Skørping har i over fem år importeret Prøvekørsel Tekst: Stefan Engelsfelt Foto: Asian Motor Company og Gunnar Skrydstrup Dadyw Regal Raptor DD 250E-9B ligger i den dyre ende af prisskalaen for kinesiske motorcykler. Dadyw gør noget ud af

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

MOTOREN LEVERES UDEN OLIE.

MOTOREN LEVERES UDEN OLIE. 2008/3 DK Betjeningsvejledning F4BM F5BM MOTOREN LEVERES UDEN OLIE. Påfyld olie inden ibrugtagning. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk DK - Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang SERVICE - DATA. Mærke Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang 1981 1984 MOTOR Antal cl. 4 takt cyl. Luftkølet Boring x slaglængde, volume 83.0mm 69.2 mm 749 cm³ Cylinder kompressionsforhold 8.7:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Udpaknings- og klargøringsanvisning. ver. 1.01 Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i anvisningen. 1. Start med at fjerne pap emballagen. 2. Fjern de 2 stålwire,

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Reservedelskatalog ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9-4733 Tappernøje- Tlf+fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 ATV150 FIG.1 Motor, krumtaphus V 1-1 LO150F1-1 Motorside, venstre 1 JL-111000-01 1-2(1-10)

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere