ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende"

Transkript

1 ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende

2 Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende SIDE 24 Et godt undervisningsmiljø En håndbog i undervisningsmiljøvurderinger for studerende 1. udgave, 1. oplag Udgivet af Danske Studerendes Fællesråd H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv, 1553 Købehavn V Kontakt: Web: // Håndbogen er udarbejdet i 2012 af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) på baggrund af erfaringer fra DSF s medlemsorganisationer, og i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Følgende har bidraget til håndbogen: Mads Engholm, Ungdommens AnalyseEnhed, Peter Mikkelsen og Sidsel Munkebo Hansen, Sammenslutningen af Unge med Handicap: René Ruby og Vivi Kløcker, Handicappede Studerende og Kandidater: Anne Marie Larsen, Gwen Gruner-Widding og Line Vind Lerstrup, Danske Studerendes Fællesråd Layout: Peter Dollerup Kapitel 3: Udførelse SIDE 16 Kapitel 4: Opfølgning SIDE 22 Forholdende for studerende med handicap SIDE 28

3 KÆRE LÆSER D enne håndbog er til dig, der er ikke en facitliste hvor man skal nå vil bruge undervisningsmiljøvurderingen til at skabe et godt undervisningsmiljøvurdering. Så læs alle punkterne for at have lavet en god undervisningsmiljø på din uddannelse. i håndbogen og vælg hvilke områder Undervisningsmiljøloven fastslår, at alle uddannelsesinstitutioner I har interesse for og ressourcer til at undersøge på netop jeres uddannelse. med tre års mellemrum skal lave en vurdering af undervisningsmiljøet. Uanset hvem der udfører undersøgelsen i praksis, er det de studerendes undervisningsmiljø der vurderes, derfor skal vi som studerende: I første kapitel gennemgår vi fem typiske spørgsmål om undervisningsmiljø. I andet kapitel gennemgår vi hvordan man forbereder en undervisningsmiljøvurdering, herunder hvordan man kan Høres i undersøgelserne inddrage internationale studerende og studerende med handicap. De to Inddrages i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsmiljø-vurderingen grupper vokser i disse år, men fylder stadig meget lidt blandt de aktive i langt de fleste studenterorganisationer. Det betyder, at de let kan blive overset, når Inddrages i processen omkring opfølgning på undersøgelsen samt den efterfølgende evaluering af processen. vi vurderer undervisningsmiljøet. Tredje og fjerde kapitel handler om hvordan man gennemfører en undervisningsmiljøvurdering, og hvordan man bagefter følger op på den gennem en handlingsplan. Hvis du er en af de studenterrepræsentanter der skal deltage i undervisningsmiljøvurderingen, kan du bruge håndbogen som inspiration til hvordan Bagerst i håndbogen er der lister med spørgsmål som I kan overveje at inddrage jeres undervisningsmiljøvurdering. I får mest muligt ud af vurderingen på dit uddannelsessted. Håndbogen God læse- og arbejdslyst! Undervisningsmiljøvurderinger er vigtige for at skabe et godt og levende studie 4 Indledning Indledning 5

4 Kapitel 1: FEM SPØRGSMÅL OM UNDERVISNINGSMILJØ Er der forskel på undervisningsmiljø og studiemiljø? Nej. De to ting dækker i praksis det samme. I hverdagen taler man oftest om studiemiljøet, så det er det mest kendte ord. I lovgivningen bruger man dog ordet undervisningsmiljø og derfor bruger vi det også her. Hvad er undervisningsmiljø? I lovgivningen er undervisningsmiljø opdelt i tre aspekter, der til sammen skal give studerende gode rammer for at gennemføre deres uddannelse: Det fysiske undervisningsmiljø er de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionen som lokalernes størrelse og indeklima. Det fysiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt borde og stole er gode at arbejde ved, og om der er lokaler til de undervisningsformer de studerende gerne vil have. Samt om der er plads til gruppearbejde eller læsepladser og om der er plads til de studerendes egne aktiviteter som fredagsbar og fagråd. Det psykiske undervisningsmiljø er de ting der påvirker studerendes psykiske 6 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 7

5 Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppe-lokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid 8 Indledning Indledning 9

6 velbefindende. Det er ofte en blanding af hvordan den enkelte studerende har det på uddannelsesstedet og hvordan det sociale fællesskab mellem de studerende fungerer. Det psykiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt uddannelsesstedet støtter op om fællesskaber blandt studerende, fx om der er sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Det psykiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt der er den nødvendige studievejledning og -rådgivning. Det æstetiske undervisningsmiljø er indretningen, udsmykningen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer som lokaler, gange og udendørsarealer. Det æstetiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt rammerne er med til at gøre uddannelsen til et rart, spændende og inspirerende sted at være. Gode sanseoplevelser som fx flotte synsindtryk er vigtige, fordi de er med til at stimulere studerendes nysgerrighed og evne til at studere og udfolde sig generelt. Der er også forhold af betydning for undervisningsmiljøet som ikke passer ind i en af de tre kategorier. Dette gælder fx spørgsmålet om hvorvidt studerende får Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. information i ordentlig tid om pensum og lokaler. Hvorfor arbejde med undervisningsmiljø? Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. Uddannelsesstederne er de studerendes arbejdsplads og studerende har lige så meget brug for et godt og sikkert undervisningsmiljø som arbejdstagere har for et godt arbejdsmiljø. Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppelokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid - og i sidste ende for dygtige dimittender. Resultaterne af et dårligt undervisningsmiljø har mange negative konsekvenser. Et dårligt fysisk undervisningsmiljø med for mange studerende i undervisningslokalerne eller dårlig udluftning kan føre til hovedpine og luftvejsproblemer, dårlige stole og borde kan give ondt i ryggen og lys- og lydforhold kan umuliggøre at følge med i hvad underviseren siger. Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed og derfor ender i højrisiko gruppen for ikke at kunne gennemføre deres uddannelse. Hvordan får studerende indflydelse på undervisningsmiljøet? Studerende har mulighed for at få indflydelse på flere måder. Tag emnet op i uddannelsens bestyrelse, hvor der typisk sidder to eller flere studenterrepræsentanter. I bestyrelsen kan studenterrepræsentanterne også foreslå hvordan ledelsen skal inddrage de studerende i arbejdet med undervisningsmiljøet. Lovgivningen giver studerende ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter, der taler de studerendes sag over for uddannelsens ledelse i det daglige arbejde med undervisningsmiljøet. Det er typisk den lokale studenterorganisation der vælger repræsentanterne. Ifølge lovgivningen skal ledelsen inddrage studenterrepræsentanter når der skal laves undervisningsmiljøvurderinger. Hvad er en undervisningsmiljøvurdering? Undervisningsmiljøvurderingen er en skriftlige vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, som uddannelsesinstitutionens Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed ledelse (det kan fx være rektoratet, dekanatet, institutlederen eller studielederen) har ansvar for at gennemføre. Ifølge lovgivningen skal undervisningsmiljøvurderingen se på alle tre dele af undervisningsmiljøet, men det i høj grad op til den enkelte uddannelsesinstitution at bestemme, hvordan man vil prioritere de forskellige dele. Det er meget forskelligt, hvem der vælges til at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen. Nogle steder løses opgaven af et eksternt konsulentfirma, andre steder af en intern forskningsenhed eller det teknisk-administrative personale. På DPU har studenterorganisationen gennemført undersøgelsen. Der ligger mange undervisningsmiljøvurderinger på internettet hvis I er interesserede i hvordan andre konkret har lavet deres undervisningsmiljøvurdering. 10 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 11

7 Kapitel 2: FORBEREDELSE af undervisningsmiljøvurderingen U ndervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den, fx et fakultet, et uddannelsessted eller et institut. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå, så I kan forberede jer og gøre jeres indflydelse gældende gennem hele processen. Dette kapitel beskriver hvordan man kan påvirke det forberedende arbejde før undervisningsmiljøvurderingen udføres. Få nedsat et udvalg Ledelsen på uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for at undervisningsmiljøvurderingen udføres hvert tredje år. Som studerende kan vi opfordre ledelsen til at nedsætte et udvalg, som har ansvar for at planlægge arbejdet med undervisningsmiljøvurderinger. Det fungerer ofte bedst hvis udvalget udpeger én person som overordnet ansvarlig for at undervisningsmiljøvurderingen bliver udført i overensstemmelse med udvalgets ønsker. Det er en god ide at insistere på, at udvalget som minimum rummer to studenterrepræsentanter for det er gennem udvalgsarbejdet at studerende kan få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen. Studenterrepræsentanter har Undervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå. 12 Forberedelse Indledning 13

8 ret til at deltage på lige fod med resten af udvalgets medlemmer. Tal om timing og ambitionsniveau Udvalget skal tænke over hvor meget tid der er til at gennemføre undersøgelsen, og hvor lang tid der kan afsættes til de enkelte trin i processen. Udvalget skal også overveje hvornår på året, det er bedst at gennemføre undersøgelsen. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder. Det er en god ide at udvalget fra starten bliver enige om, hvad der ambitionsniveauet for undersøgelsen. Nogle gange bliver undervisningsmiljøvurderingen kun lavet for at overholde loven. Men hvis der er ambitioner og budget til mere, kan der være uanede mængder af relevant viden gemt i en veludført undersøgelse. En sådan undersøgelse kan både give relevant statistik og komme med anbefalinger til hvordan undervisningsmiljøet konkret kan forbedres. En grundigt udført undersøgelse giver også bedre muligheder for at opnå reel opfølgning på resultaterne. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder Inddragelse af internationale studerende Der er næsten internationale studerende i Danmark, og antallet af internationale studerende vokser på mange uddannelser. Derfor skal uddannelsessteder og studenterorganisationer forholde sig til, hvordan man får et studiemiljø til at fungere for folk, der ikke taler dansk og som ikke har den samme kulturbaggrund som de fleste danske studerende. Undervisningsmiljøvurderinger kan være med til at vise hvor der skal sættes ind for at skabe et studiemiljø der inkluderer internationale studerende. Hvis I har internationale medstuderende på jeres uddannelse, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. Bagerst i håndbogen er en tjekliste som I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for internationale studerende. Inddragelse af studerende med handicap Studerende med handicap har særlige behov i forhold til, hvordan vi indretter undervisningsmiljøet på vores uddannelser. Danmark har underskrevet FNs handicapkonvention som forpligter den danske regering til at sørge for, at borgere med handicap kan tage en videregående uddannelse på lige fod med andre uden at blive diskrimineret. Unge med handicap er langt fra lige så godt repræsenterede som unge generelt på de lange videregående uddannelser. I 2007 havde en ud af hver fyrre studerende et handicap. Til sammenligning er det omkring hver tiende dansker der har et handicap. Hvis I har medstuderende der har et handicap, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. I kan også bruge tjeklisten bagerst i håndbogen til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for studerende med handicap. TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes under forberedelsen af undervisningsmiljøvurderingen Skal der nedsættes et udvalg og hvem skal sidde i dette? Hvilke studenterrepræsentanter skal der sidde i udvalget. Hvordan kan studerende få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen hvis der ikke nedsættes et udvalg? Udover ledelsen hvem er så den hovedansvarlige for gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen? Hvor meget tid er sat af til at lave undersøgelsen? Hvornår på året skal undervisningsmiljøvurderingen gennemføres og hvordan kan planlægningen af undervisningsmiljøvurderingen spille bedst sammen med uddannelsesinstitutionens øvrige aktiviteter? Hvor ambitiøs skal undersøgelsen være, herunder hvor stort er budgettet? 14 Forberedelse Forberedelse 15

9 UDFØRELSE Kapitel 3: af undervisningsmiljøvurderingen Indhold i undervisningsmiljøvurderingen En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde både en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet og en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. For at leve op til loven skal vurderingen udover den konkrete undersøgelse af undervisningsmiljøet også indeholde en handlingsplan med forslag til retningslinjer for opfølgning på undersøgelsens resultater. Det er en god ide at lave anbefalinger i undervisningsmiljøvurderingen, så kan anbefalingerne bruges når handlingsplanen skal laves. Valg af metoder til undersøgelsen Generelt kan det anbefales at tage flere metoder i brug, både kvalitative og kvantitative. Når I skal vælge metode, så tænk over hvem der skal læse og bruge resultaterne af undersøgelsen. Hvis man 16 Udførelse Udførelse 17

10 TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes ved udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerende først mangler inspiration til hvordan undervisningsmiljøet kan kortlægges, har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) lavet et redskab som findes på deres hjemmeside Nogle gange beslutter udvalget at uddannelsesinstitutionen selv skal udføre undersøgelsen. Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerendes før man laver selve undervisningsmiljøvurderingen. På den måde får man en idé om, hvilke områder de studerende mener er vigtige at undersøge på netop jeres uddannelsesinstitution. Hvis I bruger spørgeskemaer Hvis I bruger spørgeskemaer, skal svarprocenten gerne være over 50 procent. Mange undervisningsmiljøvurderinger har problemer med meget lave svarprocenter. Det er meget vigtigt at spørgeskemaet ikke er for langt, det kan afholde folk fra at udfylde det. Det er bedre med få gode spørgsmål, end med mange der ikke bliver besvaret. Det er også vigtigt at planlægge undersøgelsen så der er tid nok til dataindsamling. Det kan tage lang tid at indhente nok data til, at der kan analyseres på dem Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen anbefalinger der kan bruges som guidelines når handlingsplanen skal laves? Indeholder undervisningsmiljøvurderin gen en handlingsplan med retningslinjer for opfølgning? Hvilke metoder skal anvendes i udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen; kvalitative, kvantitative eller begge dele? Skal der laves en forundersøgelse, for eksempel i form af fokusgruppeinterview med studerende? Hvilke muligheder er der i forhold til at opnå en høj svarprocent hvis I bruger spørgeskemaer? 18 Udførelse Indledning 19

11 Kapitel OPFØLGNING 4 på undervisningsmiljøvurdering N år undervisningsmiljøvurderingen er gennemført, skal resultaterne af undersøgelsen omsættes i handlingsplaner og retningslinjer for gennemførelsen af handlingsplanerne. 20 Indledning Indledning 21

12 Gør handlingsplanen konkret og forpligtende Hvis handlingsplanen indeholder målbare krav om konkrete tiltag på undervisningsmiljøområdet, kan der senere evalueres på om der er sket forbedringer på områderne TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan over vejes ved opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen Indeholder handlingsplanen målbare krav? Indgår undervisningsmiljøet i institutionens udviklingskontrakt?? Er undervisningsmiljøvurdering, herunder handlingsplan og retningslinjer for opfølgning på handlingsplan tilgængelig på nettet? Skal der laves en evaluering af arbejdsprocessen omkring undervisningsmiljøvurderingen og af om handlingsplanen resulterer i konkrete forbedringer? Det er vigtigt at der er en klar ansvarsfordeling i forhold til at følge op på handlingsplanens elementer. Ellers risikerer opfølgningen på handlingsplanen at drukne, især hvis handlingsplanerne går ind over flere forskellige råd, nævn eller afdelingers ansvarsområder. Handlingsplan kan være for hele institutionen, men nogle steder betyder størrelsen og den fysiske placering af fakulteter og institutter at det er smartere at lave handlingsplanen på eksempelvis institutniveau.. En måde at fastholde ledelsen på opfølgning på handlingsplanen, er at skrive kravene fra handlingsplanen ind i uddannelsens udviklingskontakt med Videnskabsministeriet (sådan en kontrakt har alle uddannelser under Videnskabsministeriet). Dette vil også øge gennemsigtigheden i forhold til om der bliver fulgt op på handlingsplanen. Ifølge undervisningsmiljøloven skal undervisningsmiljøvurderingen være tilgængelig for studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen. Evaluering af processen Efter undervisningsmiljøvurderingen er lavet, er det vigtigt at evaluere arbejdsprocessen og de brugte metoder så man kan bruge erfaringerne næste gang uddannelsesstedet skal lave en undervisningsmiljøvurdering. Evalueringen kan også se på hvilke dele af handlingsplanen, der er blevet gennemført og hvilke områder der halter. 22 Indledning Udførelse 23

13 INTERNATIONALE STUDERENDE Og undervisningsmiljø O verfor er syv spørgsmål, I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering inddrager internationale studerendes forhold på uddannelsen. Dereftert er fem fakta der udgør baggrundsviden for spørgsmålene. Internationale studerende er både udvekslingsstuderende som kommer til Danmark gennem samarbejdsaftaler med deres egen uddannelse, full degree-studerende der har valgt at læse en hel eller dele af en uddannelse i Danmark og udenlandske PhD-studerende. Der kan være forskel mellem grupperne på hvad der har betydning for undervisningsmiljøet. Fx er det måske mindre problematisk for udvekslingsstuderende end for studerende der tager hele deres uddannelse i Danmark hvis de ikke får nogen danske venner. 1 Er alle vigtige informationer om uddannelsen tilgængelige på engelsk? 2 Bliver frivillige sociale og faglige aktiviteter som fredagsbarer, fester og foredrag annonceret på engelsk? 3Gør uddannelsesstedet en indsats for at få de internationale studerende med i læsegrupper og gruppearbejde? 4 Har de studerendes organisationer tilbud til de internationale studerende, hvor man kan være aktiv, selvom man ikke taler dansk? 5 Har uddannelsesinstitutionen mentor- eller buddy-ordninger, hvor en dansk studerende hjælper en international studerende med at lære studiemiljøet og det danske samfund at kende? 6 Er studiestarten tilrettelagt, så danske og internationale studerende kan lære hinanden at kende i fælles introduktionsaktiviteter? 7 Støtter uddannelsesstedet de studenteraktiviteter, hvor danske og internationale studerende kan mødes og lære hinanden at kende? 24 Internationale studerende Internationale studerende 25

14 5 fakta om INTERNATIONALE STUDERENDE 1 Knap tre fjerdedele af de internationale studerende (74 %) svarer, at et godt fællesskab mellem danske og internationale studerende på studie er afgørende for deres sociale og kulturelle udbytte af studieopholdet i Danmark. 2 Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde. Også introduktionsdage er et godt sted for internationale studerende at møde nye venner. Hvis man vil give internationale studerende gode muligheder for at finde venner på uddannelsen, er der derfor både brug for de sociale aktiviteter som fredagsbarer og fester, og for at uddannelsesstedet sætter rammer for læsegrupper, gruppearbejde, introduktionsdage og mentor/ buddy-ordninger. 3 De fleste internationale studerende oplever deres danske medstuderende som venlige og gode til at tale engelsk når de er sammen med internationale studerende men også som svære at komme i kontakt med. 4 Næsten hver tredje internationale studerende får ikke danske venner på deres uddannelse. 5 Næsten hver fjerde internationale studerende oplever ensomhed på deres uddannelse i Danmark. Oplevelsen af ensomhed indebærer blandt andet at være ked af at skulle gøre så mange ting alene, at føle at man ikke har nogen at tale med og at det er svært at blive venner med andre Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde Kilde: Undersøgelsen Den gode velkomst, som kan læses på under UngdommensAnalyseEnhed 26 Internationale studerende Internationale studerende 27

15 HANDICAP Studerende med og undervisningsmiljø Brug de følgende spørgsmål til at finde ud af hvordan undervisningsmiljøet er for studerende med handicap. Har uddannelsesinstitutionen en handicappolitik, som beskriver, hvordan man giver lige adgang til uddannelserne for studerende med handicap? Bliver studiestarten brugt til at informere alle studerende om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen og hvordan man tager hensyn til studiekammerater med et handicap? Bliver undervisere og andre ansatte informeret om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen? Og lærer de, hvordan de kan opdage og forstå de studerende med handicap og hvordan de kan håndtere deres særlige behov og vilkår på uddannelsen? Tager studiestartsforløbet hensyn til, at studerende med handicap skal kunne deltage? Og er rusvejlederne/ tutorerne uddannet til at håndtere de særlige behov og ønsker, studerende med handicap har i forhold til studiestarten fx i den måde man tilrettelægger rusturene? Tilbyder uddannelsen vejledning til handicappede studerende i sommermånederne, så de kan få hjælp til at søge støtte (fx fysiske hjælpemidler, tolkebistand m.m.) i så god tid, at hjælpen kan være klar til studiestart eller semesterstart? Tilbyder uddannelsen at hjælpe studerende med handicap med at finde et studierelevant erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen eller med at finde ud af, hvordan man gør det muligt at komme på praktik- og udlandsophold som en del af uddannelsen? 28 Studerende med handicap Studerende med handicap 29 Tilbyder uddannelsen pædagogisk hjælp til læsegrupper til at planlægge deres arbejde, så studerende med handicap får det bedst mulige udbytte af at være med? Hjælper uddannelsesstedet studerende med handicap til at holde møder og komme i kontakt med nye studerende med handicap, eller til at mødes og hjælpe hinanden i netværk eller grupper, fx for at dele erfaringer om, hvordan man søger støtte eller organiserer sin hverdag på uddannelsen bedst muligt? Er de frivillige sociale og faglige aktiviteter på uddannelsen som fester, fredagsbarer og foredrag tilrettelagt, så studerende med handicap kan deltage? Er der sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Er der adgang til at bruge mikrofon og teleslyngeanlæg, når der er debatter eller foredrag?

16 STUDERENDE med handicap E t åbent, inkluderende og velfungerende undervisningsmiljø øger muligheden for, at alle gennemfører studietiden bedst muligt. Især for studerende med handicap er undervisningsmiljøet af afgørende betydning for om og hvordan uddannelsen kan gennemføres. Uddannelsesinstitutionerne har forskellige støtte- og vejledningsinstanser, som alle i samarbejde skal sikre, at studerende med handicap får de bedste muligheder for at gennemføre studiet på lige fod med studerende uden et handicap. Indsatsen skal starte allerede før studiestart, hvor tutorer og rusvejledere skal tilbydes hjælp til tilrettelæggelsen af introforløb, hvor alle studerende kan være med. I selve studieforløbet skal den studerende med handicap kunne gøre brug af de forskelige vejlednings- og støtteordninger. Det følgende afsnit opsummerer, hvilke spørgsmål det kan være relevant at stille, når undervisningsmiljøet skal vurderes ud fra dets kvalitet for studerende med handicap. Der er især lagt vægt på specialpædagogiske støttevejlederes (SPS-vejlederes) rolle, og på den fysiske tilgængelighed for studerende med handicap. Specialpædagogisk støttevejledere (SPS-vejledere) Får alle studerende ved deres studiestart mundtlig og skriftlig information om, hvordan man kan søge vejledning og støtte hos en specialpædagogisk støttevejleder (SPS-vejleder) på uddan 30 Studerende med handicap Indledning 31

17 nelsesstedet, hvis man har et handicap? Står det tydeligt på uddannelsens hjemmeside og i det skriftlige velkomstmateriale til de studerende? Har SPS-vejlederne fået : Efteruddannelse, der ruster dem fagligt til at løse opgaven med at vejlede studerende med handicap om deres muligheder for støtte? Tildelt timer nok til, at de kan hjælpe studerende med handicap med at skrive ansøgninger om støtte og til at sikre, at ansøgningerne bliver behandlet hurtigt og effektivt? Samarbejder SPS-vejlederne med kommunen og andre myndigheder, fx i forhold til muligheden for at få ekstra hjælpemidler eller revalidering. Er der sikret en ordentlig erfaringsoverlevering fra de erfarne SPS-vejledere, når der starter en ny SPS-vejleder på uddannelsesstedet? Fysisk tilgængelighed og hjælpemidler Kan uddannelsens hjemmesider og de dokumenter der linkes til i fx PDF- og Word-format bruges af de programmer, der kan læse teksterne op for brugeren? Du kan finde flere oplysninger om dette emne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Ved uddannelsens ansatte, hvilke undervisningslokaler, der er indrettet, så de egner sig til undervisning for studerende med handicap? Bruger man den viden til at planlægge, hvor man lægger undervisningen, hvis man ved at der er studerende med handicap på holdet eller årgangen? Er der afsat plads i biblioteker og undervisningslokaler til fysiske hjælpemidler som kørestole eller specialbyggede borde og stole? Er der strømstik til elektriske hjælpemidler? Er der plads til at have en tolk med? Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se underviseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? Er der mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som fx teleslyngeanlæg eller mikrofoner og højttalere, så studerende med begrænset hørelse kan høre underviseren eller så studerende, der ikke kan være til stede på grund af deres handicap, kan følge undervisningen over internettet? Er underviserne i givet fald villige til Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se under viseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? 32 Studerende med handicap Indledning 33

18 at bruge de tekniske hjælpemidler, når der er brug for det, fx ved at tale i mikrofon eller bruge et webkamera? Er der adgang med elevator eller ramper til alle etager og lokaler, så studerende med begrænset bevægelsesevne, fx kørestolsbrugere, kan komme frem eller er det muligt at lægge undervisningen i de rum, hvor adgangen er i orden, hvis der er behov for det? Er elevatorer og lokaler mærket med punktskrift, så blinde og svagtseende også kan orientere sig? Er der så langt mellem undervisningslokalerne, at studerende med begrænset bevægelsesevne får svært ved at nå at komme fra ét undervisningslokale til det næste i pauserne? Kan de nå frem til toiletterne eller kantinen og tilbage til undervisningslokalet i pauserne? Er der gode forbindelser med offentlig transport til uddannelsesstedet og er der handicap-parkeringspladser? Tjeklisten bygger på resultaterne fra en landsdækkende undersøgelse som Danske Studerendes Fællesråd offentliggjorde i Du kan finde hele undersøgelsen på Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside: under Ungdommens AnalyseEnhed. FLERE MÅDER at skabe bedre undervisningsmiljø for studerende med handicap 1 2 Handicappolitik En handicappolitik er et rigtig godt redskab til at sikre studerende med handicap lige muligheder for at tage en uddannelse. På hjemmesiden kan du finde eksempler på handicappolitikken på forskellige uddannelsesinstitutioner og du kan se, om din uddannelsesinstitution har lavet en handicappolitik. Frem til juni 2013, kan jeres uddannelsesinstitution få gratis hjælp af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i form af sparring, feedback eller workshops hvis I vil lave en handicappolitik. Studiestart Har I brug for inspiration til, hvordan studiestarten kan indrettes, så studerende med handicap kan deltage på lige fod med andre? Så kontakt Studiestartsnetværket på 34 Studerende med handicap Studerende med handicap 35

19 Udgivet med støtte fra Vanførefonden

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Udarbejdet af Jane Nørgaard Øhle, analysekonsulent Baggrund For at nå regeringens mål om at 60 % af en ungdomsårgang

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

''DE ANDRE TROR, JEG ER DOVEN'' en undersøgelse af muligheder og barrierer for studerende med handicap

''DE ANDRE TROR, JEG ER DOVEN'' en undersøgelse af muligheder og barrierer for studerende med handicap ''DE ANDRE TROR, JEG ER DOVEN'' en undersøgelse af muligheder og barrierer for studerende med handicap Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap.

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED

VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED EN UNDERSØGELSE AF BARRIERER FOR STUDERENDE MED HANDICAP PÅ DE LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DANSKE

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret I efteråret 2012 besluttede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 Dato:15. dec 2009 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 15. dec 2012 UMV en indeholder

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere