ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende"

Transkript

1 ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende

2 Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende SIDE 24 Et godt undervisningsmiljø En håndbog i undervisningsmiljøvurderinger for studerende 1. udgave, 1. oplag Udgivet af Danske Studerendes Fællesråd H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv, 1553 Købehavn V Kontakt: Web: // Håndbogen er udarbejdet i 2012 af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) på baggrund af erfaringer fra DSF s medlemsorganisationer, og i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Følgende har bidraget til håndbogen: Mads Engholm, Ungdommens AnalyseEnhed, Peter Mikkelsen og Sidsel Munkebo Hansen, Sammenslutningen af Unge med Handicap: René Ruby og Vivi Kløcker, Handicappede Studerende og Kandidater: Anne Marie Larsen, Gwen Gruner-Widding og Line Vind Lerstrup, Danske Studerendes Fællesråd Layout: Peter Dollerup Kapitel 3: Udførelse SIDE 16 Kapitel 4: Opfølgning SIDE 22 Forholdende for studerende med handicap SIDE 28

3 KÆRE LÆSER D enne håndbog er til dig, der er ikke en facitliste hvor man skal nå vil bruge undervisningsmiljøvurderingen til at skabe et godt undervisningsmiljøvurdering. Så læs alle punkterne for at have lavet en god undervisningsmiljø på din uddannelse. i håndbogen og vælg hvilke områder Undervisningsmiljøloven fastslår, at alle uddannelsesinstitutioner I har interesse for og ressourcer til at undersøge på netop jeres uddannelse. med tre års mellemrum skal lave en vurdering af undervisningsmiljøet. Uanset hvem der udfører undersøgelsen i praksis, er det de studerendes undervisningsmiljø der vurderes, derfor skal vi som studerende: I første kapitel gennemgår vi fem typiske spørgsmål om undervisningsmiljø. I andet kapitel gennemgår vi hvordan man forbereder en undervisningsmiljøvurdering, herunder hvordan man kan Høres i undersøgelserne inddrage internationale studerende og studerende med handicap. De to Inddrages i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsmiljø-vurderingen grupper vokser i disse år, men fylder stadig meget lidt blandt de aktive i langt de fleste studenterorganisationer. Det betyder, at de let kan blive overset, når Inddrages i processen omkring opfølgning på undersøgelsen samt den efterfølgende evaluering af processen. vi vurderer undervisningsmiljøet. Tredje og fjerde kapitel handler om hvordan man gennemfører en undervisningsmiljøvurdering, og hvordan man bagefter følger op på den gennem en handlingsplan. Hvis du er en af de studenterrepræsentanter der skal deltage i undervisningsmiljøvurderingen, kan du bruge håndbogen som inspiration til hvordan Bagerst i håndbogen er der lister med spørgsmål som I kan overveje at inddrage jeres undervisningsmiljøvurdering. I får mest muligt ud af vurderingen på dit uddannelsessted. Håndbogen God læse- og arbejdslyst! Undervisningsmiljøvurderinger er vigtige for at skabe et godt og levende studie 4 Indledning Indledning 5

4 Kapitel 1: FEM SPØRGSMÅL OM UNDERVISNINGSMILJØ Er der forskel på undervisningsmiljø og studiemiljø? Nej. De to ting dækker i praksis det samme. I hverdagen taler man oftest om studiemiljøet, så det er det mest kendte ord. I lovgivningen bruger man dog ordet undervisningsmiljø og derfor bruger vi det også her. Hvad er undervisningsmiljø? I lovgivningen er undervisningsmiljø opdelt i tre aspekter, der til sammen skal give studerende gode rammer for at gennemføre deres uddannelse: Det fysiske undervisningsmiljø er de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionen som lokalernes størrelse og indeklima. Det fysiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt borde og stole er gode at arbejde ved, og om der er lokaler til de undervisningsformer de studerende gerne vil have. Samt om der er plads til gruppearbejde eller læsepladser og om der er plads til de studerendes egne aktiviteter som fredagsbar og fagråd. Det psykiske undervisningsmiljø er de ting der påvirker studerendes psykiske 6 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 7

5 Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppe-lokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid 8 Indledning Indledning 9

6 velbefindende. Det er ofte en blanding af hvordan den enkelte studerende har det på uddannelsesstedet og hvordan det sociale fællesskab mellem de studerende fungerer. Det psykiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt uddannelsesstedet støtter op om fællesskaber blandt studerende, fx om der er sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Det psykiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt der er den nødvendige studievejledning og -rådgivning. Det æstetiske undervisningsmiljø er indretningen, udsmykningen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer som lokaler, gange og udendørsarealer. Det æstetiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt rammerne er med til at gøre uddannelsen til et rart, spændende og inspirerende sted at være. Gode sanseoplevelser som fx flotte synsindtryk er vigtige, fordi de er med til at stimulere studerendes nysgerrighed og evne til at studere og udfolde sig generelt. Der er også forhold af betydning for undervisningsmiljøet som ikke passer ind i en af de tre kategorier. Dette gælder fx spørgsmålet om hvorvidt studerende får Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. information i ordentlig tid om pensum og lokaler. Hvorfor arbejde med undervisningsmiljø? Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. Uddannelsesstederne er de studerendes arbejdsplads og studerende har lige så meget brug for et godt og sikkert undervisningsmiljø som arbejdstagere har for et godt arbejdsmiljø. Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppelokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid - og i sidste ende for dygtige dimittender. Resultaterne af et dårligt undervisningsmiljø har mange negative konsekvenser. Et dårligt fysisk undervisningsmiljø med for mange studerende i undervisningslokalerne eller dårlig udluftning kan føre til hovedpine og luftvejsproblemer, dårlige stole og borde kan give ondt i ryggen og lys- og lydforhold kan umuliggøre at følge med i hvad underviseren siger. Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed og derfor ender i højrisiko gruppen for ikke at kunne gennemføre deres uddannelse. Hvordan får studerende indflydelse på undervisningsmiljøet? Studerende har mulighed for at få indflydelse på flere måder. Tag emnet op i uddannelsens bestyrelse, hvor der typisk sidder to eller flere studenterrepræsentanter. I bestyrelsen kan studenterrepræsentanterne også foreslå hvordan ledelsen skal inddrage de studerende i arbejdet med undervisningsmiljøet. Lovgivningen giver studerende ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter, der taler de studerendes sag over for uddannelsens ledelse i det daglige arbejde med undervisningsmiljøet. Det er typisk den lokale studenterorganisation der vælger repræsentanterne. Ifølge lovgivningen skal ledelsen inddrage studenterrepræsentanter når der skal laves undervisningsmiljøvurderinger. Hvad er en undervisningsmiljøvurdering? Undervisningsmiljøvurderingen er en skriftlige vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, som uddannelsesinstitutionens Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed ledelse (det kan fx være rektoratet, dekanatet, institutlederen eller studielederen) har ansvar for at gennemføre. Ifølge lovgivningen skal undervisningsmiljøvurderingen se på alle tre dele af undervisningsmiljøet, men det i høj grad op til den enkelte uddannelsesinstitution at bestemme, hvordan man vil prioritere de forskellige dele. Det er meget forskelligt, hvem der vælges til at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen. Nogle steder løses opgaven af et eksternt konsulentfirma, andre steder af en intern forskningsenhed eller det teknisk-administrative personale. På DPU har studenterorganisationen gennemført undersøgelsen. Der ligger mange undervisningsmiljøvurderinger på internettet hvis I er interesserede i hvordan andre konkret har lavet deres undervisningsmiljøvurdering. 10 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 11

7 Kapitel 2: FORBEREDELSE af undervisningsmiljøvurderingen U ndervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den, fx et fakultet, et uddannelsessted eller et institut. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå, så I kan forberede jer og gøre jeres indflydelse gældende gennem hele processen. Dette kapitel beskriver hvordan man kan påvirke det forberedende arbejde før undervisningsmiljøvurderingen udføres. Få nedsat et udvalg Ledelsen på uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for at undervisningsmiljøvurderingen udføres hvert tredje år. Som studerende kan vi opfordre ledelsen til at nedsætte et udvalg, som har ansvar for at planlægge arbejdet med undervisningsmiljøvurderinger. Det fungerer ofte bedst hvis udvalget udpeger én person som overordnet ansvarlig for at undervisningsmiljøvurderingen bliver udført i overensstemmelse med udvalgets ønsker. Det er en god ide at insistere på, at udvalget som minimum rummer to studenterrepræsentanter for det er gennem udvalgsarbejdet at studerende kan få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen. Studenterrepræsentanter har Undervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå. 12 Forberedelse Indledning 13

8 ret til at deltage på lige fod med resten af udvalgets medlemmer. Tal om timing og ambitionsniveau Udvalget skal tænke over hvor meget tid der er til at gennemføre undersøgelsen, og hvor lang tid der kan afsættes til de enkelte trin i processen. Udvalget skal også overveje hvornår på året, det er bedst at gennemføre undersøgelsen. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder. Det er en god ide at udvalget fra starten bliver enige om, hvad der ambitionsniveauet for undersøgelsen. Nogle gange bliver undervisningsmiljøvurderingen kun lavet for at overholde loven. Men hvis der er ambitioner og budget til mere, kan der være uanede mængder af relevant viden gemt i en veludført undersøgelse. En sådan undersøgelse kan både give relevant statistik og komme med anbefalinger til hvordan undervisningsmiljøet konkret kan forbedres. En grundigt udført undersøgelse giver også bedre muligheder for at opnå reel opfølgning på resultaterne. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder Inddragelse af internationale studerende Der er næsten internationale studerende i Danmark, og antallet af internationale studerende vokser på mange uddannelser. Derfor skal uddannelsessteder og studenterorganisationer forholde sig til, hvordan man får et studiemiljø til at fungere for folk, der ikke taler dansk og som ikke har den samme kulturbaggrund som de fleste danske studerende. Undervisningsmiljøvurderinger kan være med til at vise hvor der skal sættes ind for at skabe et studiemiljø der inkluderer internationale studerende. Hvis I har internationale medstuderende på jeres uddannelse, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. Bagerst i håndbogen er en tjekliste som I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for internationale studerende. Inddragelse af studerende med handicap Studerende med handicap har særlige behov i forhold til, hvordan vi indretter undervisningsmiljøet på vores uddannelser. Danmark har underskrevet FNs handicapkonvention som forpligter den danske regering til at sørge for, at borgere med handicap kan tage en videregående uddannelse på lige fod med andre uden at blive diskrimineret. Unge med handicap er langt fra lige så godt repræsenterede som unge generelt på de lange videregående uddannelser. I 2007 havde en ud af hver fyrre studerende et handicap. Til sammenligning er det omkring hver tiende dansker der har et handicap. Hvis I har medstuderende der har et handicap, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. I kan også bruge tjeklisten bagerst i håndbogen til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for studerende med handicap. TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes under forberedelsen af undervisningsmiljøvurderingen Skal der nedsættes et udvalg og hvem skal sidde i dette? Hvilke studenterrepræsentanter skal der sidde i udvalget. Hvordan kan studerende få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen hvis der ikke nedsættes et udvalg? Udover ledelsen hvem er så den hovedansvarlige for gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen? Hvor meget tid er sat af til at lave undersøgelsen? Hvornår på året skal undervisningsmiljøvurderingen gennemføres og hvordan kan planlægningen af undervisningsmiljøvurderingen spille bedst sammen med uddannelsesinstitutionens øvrige aktiviteter? Hvor ambitiøs skal undersøgelsen være, herunder hvor stort er budgettet? 14 Forberedelse Forberedelse 15

9 UDFØRELSE Kapitel 3: af undervisningsmiljøvurderingen Indhold i undervisningsmiljøvurderingen En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde både en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet og en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. For at leve op til loven skal vurderingen udover den konkrete undersøgelse af undervisningsmiljøet også indeholde en handlingsplan med forslag til retningslinjer for opfølgning på undersøgelsens resultater. Det er en god ide at lave anbefalinger i undervisningsmiljøvurderingen, så kan anbefalingerne bruges når handlingsplanen skal laves. Valg af metoder til undersøgelsen Generelt kan det anbefales at tage flere metoder i brug, både kvalitative og kvantitative. Når I skal vælge metode, så tænk over hvem der skal læse og bruge resultaterne af undersøgelsen. Hvis man 16 Udførelse Udførelse 17

10 TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes ved udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerende først mangler inspiration til hvordan undervisningsmiljøet kan kortlægges, har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) lavet et redskab som findes på deres hjemmeside Nogle gange beslutter udvalget at uddannelsesinstitutionen selv skal udføre undersøgelsen. Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerendes før man laver selve undervisningsmiljøvurderingen. På den måde får man en idé om, hvilke områder de studerende mener er vigtige at undersøge på netop jeres uddannelsesinstitution. Hvis I bruger spørgeskemaer Hvis I bruger spørgeskemaer, skal svarprocenten gerne være over 50 procent. Mange undervisningsmiljøvurderinger har problemer med meget lave svarprocenter. Det er meget vigtigt at spørgeskemaet ikke er for langt, det kan afholde folk fra at udfylde det. Det er bedre med få gode spørgsmål, end med mange der ikke bliver besvaret. Det er også vigtigt at planlægge undersøgelsen så der er tid nok til dataindsamling. Det kan tage lang tid at indhente nok data til, at der kan analyseres på dem Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen anbefalinger der kan bruges som guidelines når handlingsplanen skal laves? Indeholder undervisningsmiljøvurderin gen en handlingsplan med retningslinjer for opfølgning? Hvilke metoder skal anvendes i udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen; kvalitative, kvantitative eller begge dele? Skal der laves en forundersøgelse, for eksempel i form af fokusgruppeinterview med studerende? Hvilke muligheder er der i forhold til at opnå en høj svarprocent hvis I bruger spørgeskemaer? 18 Udførelse Indledning 19

11 Kapitel OPFØLGNING 4 på undervisningsmiljøvurdering N år undervisningsmiljøvurderingen er gennemført, skal resultaterne af undersøgelsen omsættes i handlingsplaner og retningslinjer for gennemførelsen af handlingsplanerne. 20 Indledning Indledning 21

12 Gør handlingsplanen konkret og forpligtende Hvis handlingsplanen indeholder målbare krav om konkrete tiltag på undervisningsmiljøområdet, kan der senere evalueres på om der er sket forbedringer på områderne TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan over vejes ved opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen Indeholder handlingsplanen målbare krav? Indgår undervisningsmiljøet i institutionens udviklingskontrakt?? Er undervisningsmiljøvurdering, herunder handlingsplan og retningslinjer for opfølgning på handlingsplan tilgængelig på nettet? Skal der laves en evaluering af arbejdsprocessen omkring undervisningsmiljøvurderingen og af om handlingsplanen resulterer i konkrete forbedringer? Det er vigtigt at der er en klar ansvarsfordeling i forhold til at følge op på handlingsplanens elementer. Ellers risikerer opfølgningen på handlingsplanen at drukne, især hvis handlingsplanerne går ind over flere forskellige råd, nævn eller afdelingers ansvarsområder. Handlingsplan kan være for hele institutionen, men nogle steder betyder størrelsen og den fysiske placering af fakulteter og institutter at det er smartere at lave handlingsplanen på eksempelvis institutniveau.. En måde at fastholde ledelsen på opfølgning på handlingsplanen, er at skrive kravene fra handlingsplanen ind i uddannelsens udviklingskontakt med Videnskabsministeriet (sådan en kontrakt har alle uddannelser under Videnskabsministeriet). Dette vil også øge gennemsigtigheden i forhold til om der bliver fulgt op på handlingsplanen. Ifølge undervisningsmiljøloven skal undervisningsmiljøvurderingen være tilgængelig for studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen. Evaluering af processen Efter undervisningsmiljøvurderingen er lavet, er det vigtigt at evaluere arbejdsprocessen og de brugte metoder så man kan bruge erfaringerne næste gang uddannelsesstedet skal lave en undervisningsmiljøvurdering. Evalueringen kan også se på hvilke dele af handlingsplanen, der er blevet gennemført og hvilke områder der halter. 22 Indledning Udførelse 23

13 INTERNATIONALE STUDERENDE Og undervisningsmiljø O verfor er syv spørgsmål, I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering inddrager internationale studerendes forhold på uddannelsen. Dereftert er fem fakta der udgør baggrundsviden for spørgsmålene. Internationale studerende er både udvekslingsstuderende som kommer til Danmark gennem samarbejdsaftaler med deres egen uddannelse, full degree-studerende der har valgt at læse en hel eller dele af en uddannelse i Danmark og udenlandske PhD-studerende. Der kan være forskel mellem grupperne på hvad der har betydning for undervisningsmiljøet. Fx er det måske mindre problematisk for udvekslingsstuderende end for studerende der tager hele deres uddannelse i Danmark hvis de ikke får nogen danske venner. 1 Er alle vigtige informationer om uddannelsen tilgængelige på engelsk? 2 Bliver frivillige sociale og faglige aktiviteter som fredagsbarer, fester og foredrag annonceret på engelsk? 3Gør uddannelsesstedet en indsats for at få de internationale studerende med i læsegrupper og gruppearbejde? 4 Har de studerendes organisationer tilbud til de internationale studerende, hvor man kan være aktiv, selvom man ikke taler dansk? 5 Har uddannelsesinstitutionen mentor- eller buddy-ordninger, hvor en dansk studerende hjælper en international studerende med at lære studiemiljøet og det danske samfund at kende? 6 Er studiestarten tilrettelagt, så danske og internationale studerende kan lære hinanden at kende i fælles introduktionsaktiviteter? 7 Støtter uddannelsesstedet de studenteraktiviteter, hvor danske og internationale studerende kan mødes og lære hinanden at kende? 24 Internationale studerende Internationale studerende 25

14 5 fakta om INTERNATIONALE STUDERENDE 1 Knap tre fjerdedele af de internationale studerende (74 %) svarer, at et godt fællesskab mellem danske og internationale studerende på studie er afgørende for deres sociale og kulturelle udbytte af studieopholdet i Danmark. 2 Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde. Også introduktionsdage er et godt sted for internationale studerende at møde nye venner. Hvis man vil give internationale studerende gode muligheder for at finde venner på uddannelsen, er der derfor både brug for de sociale aktiviteter som fredagsbarer og fester, og for at uddannelsesstedet sætter rammer for læsegrupper, gruppearbejde, introduktionsdage og mentor/ buddy-ordninger. 3 De fleste internationale studerende oplever deres danske medstuderende som venlige og gode til at tale engelsk når de er sammen med internationale studerende men også som svære at komme i kontakt med. 4 Næsten hver tredje internationale studerende får ikke danske venner på deres uddannelse. 5 Næsten hver fjerde internationale studerende oplever ensomhed på deres uddannelse i Danmark. Oplevelsen af ensomhed indebærer blandt andet at være ked af at skulle gøre så mange ting alene, at føle at man ikke har nogen at tale med og at det er svært at blive venner med andre Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde Kilde: Undersøgelsen Den gode velkomst, som kan læses på under UngdommensAnalyseEnhed 26 Internationale studerende Internationale studerende 27

15 HANDICAP Studerende med og undervisningsmiljø Brug de følgende spørgsmål til at finde ud af hvordan undervisningsmiljøet er for studerende med handicap. Har uddannelsesinstitutionen en handicappolitik, som beskriver, hvordan man giver lige adgang til uddannelserne for studerende med handicap? Bliver studiestarten brugt til at informere alle studerende om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen og hvordan man tager hensyn til studiekammerater med et handicap? Bliver undervisere og andre ansatte informeret om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen? Og lærer de, hvordan de kan opdage og forstå de studerende med handicap og hvordan de kan håndtere deres særlige behov og vilkår på uddannelsen? Tager studiestartsforløbet hensyn til, at studerende med handicap skal kunne deltage? Og er rusvejlederne/ tutorerne uddannet til at håndtere de særlige behov og ønsker, studerende med handicap har i forhold til studiestarten fx i den måde man tilrettelægger rusturene? Tilbyder uddannelsen vejledning til handicappede studerende i sommermånederne, så de kan få hjælp til at søge støtte (fx fysiske hjælpemidler, tolkebistand m.m.) i så god tid, at hjælpen kan være klar til studiestart eller semesterstart? Tilbyder uddannelsen at hjælpe studerende med handicap med at finde et studierelevant erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen eller med at finde ud af, hvordan man gør det muligt at komme på praktik- og udlandsophold som en del af uddannelsen? 28 Studerende med handicap Studerende med handicap 29 Tilbyder uddannelsen pædagogisk hjælp til læsegrupper til at planlægge deres arbejde, så studerende med handicap får det bedst mulige udbytte af at være med? Hjælper uddannelsesstedet studerende med handicap til at holde møder og komme i kontakt med nye studerende med handicap, eller til at mødes og hjælpe hinanden i netværk eller grupper, fx for at dele erfaringer om, hvordan man søger støtte eller organiserer sin hverdag på uddannelsen bedst muligt? Er de frivillige sociale og faglige aktiviteter på uddannelsen som fester, fredagsbarer og foredrag tilrettelagt, så studerende med handicap kan deltage? Er der sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Er der adgang til at bruge mikrofon og teleslyngeanlæg, når der er debatter eller foredrag?

16 STUDERENDE med handicap E t åbent, inkluderende og velfungerende undervisningsmiljø øger muligheden for, at alle gennemfører studietiden bedst muligt. Især for studerende med handicap er undervisningsmiljøet af afgørende betydning for om og hvordan uddannelsen kan gennemføres. Uddannelsesinstitutionerne har forskellige støtte- og vejledningsinstanser, som alle i samarbejde skal sikre, at studerende med handicap får de bedste muligheder for at gennemføre studiet på lige fod med studerende uden et handicap. Indsatsen skal starte allerede før studiestart, hvor tutorer og rusvejledere skal tilbydes hjælp til tilrettelæggelsen af introforløb, hvor alle studerende kan være med. I selve studieforløbet skal den studerende med handicap kunne gøre brug af de forskelige vejlednings- og støtteordninger. Det følgende afsnit opsummerer, hvilke spørgsmål det kan være relevant at stille, når undervisningsmiljøet skal vurderes ud fra dets kvalitet for studerende med handicap. Der er især lagt vægt på specialpædagogiske støttevejlederes (SPS-vejlederes) rolle, og på den fysiske tilgængelighed for studerende med handicap. Specialpædagogisk støttevejledere (SPS-vejledere) Får alle studerende ved deres studiestart mundtlig og skriftlig information om, hvordan man kan søge vejledning og støtte hos en specialpædagogisk støttevejleder (SPS-vejleder) på uddan 30 Studerende med handicap Indledning 31

17 nelsesstedet, hvis man har et handicap? Står det tydeligt på uddannelsens hjemmeside og i det skriftlige velkomstmateriale til de studerende? Har SPS-vejlederne fået : Efteruddannelse, der ruster dem fagligt til at løse opgaven med at vejlede studerende med handicap om deres muligheder for støtte? Tildelt timer nok til, at de kan hjælpe studerende med handicap med at skrive ansøgninger om støtte og til at sikre, at ansøgningerne bliver behandlet hurtigt og effektivt? Samarbejder SPS-vejlederne med kommunen og andre myndigheder, fx i forhold til muligheden for at få ekstra hjælpemidler eller revalidering. Er der sikret en ordentlig erfaringsoverlevering fra de erfarne SPS-vejledere, når der starter en ny SPS-vejleder på uddannelsesstedet? Fysisk tilgængelighed og hjælpemidler Kan uddannelsens hjemmesider og de dokumenter der linkes til i fx PDF- og Word-format bruges af de programmer, der kan læse teksterne op for brugeren? Du kan finde flere oplysninger om dette emne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Ved uddannelsens ansatte, hvilke undervisningslokaler, der er indrettet, så de egner sig til undervisning for studerende med handicap? Bruger man den viden til at planlægge, hvor man lægger undervisningen, hvis man ved at der er studerende med handicap på holdet eller årgangen? Er der afsat plads i biblioteker og undervisningslokaler til fysiske hjælpemidler som kørestole eller specialbyggede borde og stole? Er der strømstik til elektriske hjælpemidler? Er der plads til at have en tolk med? Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se underviseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? Er der mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som fx teleslyngeanlæg eller mikrofoner og højttalere, så studerende med begrænset hørelse kan høre underviseren eller så studerende, der ikke kan være til stede på grund af deres handicap, kan følge undervisningen over internettet? Er underviserne i givet fald villige til Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se under viseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? 32 Studerende med handicap Indledning 33

18 at bruge de tekniske hjælpemidler, når der er brug for det, fx ved at tale i mikrofon eller bruge et webkamera? Er der adgang med elevator eller ramper til alle etager og lokaler, så studerende med begrænset bevægelsesevne, fx kørestolsbrugere, kan komme frem eller er det muligt at lægge undervisningen i de rum, hvor adgangen er i orden, hvis der er behov for det? Er elevatorer og lokaler mærket med punktskrift, så blinde og svagtseende også kan orientere sig? Er der så langt mellem undervisningslokalerne, at studerende med begrænset bevægelsesevne får svært ved at nå at komme fra ét undervisningslokale til det næste i pauserne? Kan de nå frem til toiletterne eller kantinen og tilbage til undervisningslokalet i pauserne? Er der gode forbindelser med offentlig transport til uddannelsesstedet og er der handicap-parkeringspladser? Tjeklisten bygger på resultaterne fra en landsdækkende undersøgelse som Danske Studerendes Fællesråd offentliggjorde i Du kan finde hele undersøgelsen på Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside: under Ungdommens AnalyseEnhed. FLERE MÅDER at skabe bedre undervisningsmiljø for studerende med handicap 1 2 Handicappolitik En handicappolitik er et rigtig godt redskab til at sikre studerende med handicap lige muligheder for at tage en uddannelse. På hjemmesiden kan du finde eksempler på handicappolitikken på forskellige uddannelsesinstitutioner og du kan se, om din uddannelsesinstitution har lavet en handicappolitik. Frem til juni 2013, kan jeres uddannelsesinstitution få gratis hjælp af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i form af sparring, feedback eller workshops hvis I vil lave en handicappolitik. Studiestart Har I brug for inspiration til, hvordan studiestarten kan indrettes, så studerende med handicap kan deltage på lige fod med andre? Så kontakt Studiestartsnetværket på 34 Studerende med handicap Studerende med handicap 35

19 Udgivet med støtte fra Vanførefonden

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED

VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED VI ER JO IKKE EN DEL AF UNIVERSITETETS BEVIDSTHED EN UNDERSØGELSE AF BARRIERER FOR STUDERENDE MED HANDICAP PÅ DE LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SAMMENFATNING OG 14 ANBEFALINGER DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning...

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2 1. INDLEDNING OG MÅL... 2 2. ANALYSER... 2 2.1 Generel tilfredshed... 2 2.2 Klassen og kammeraterne...

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 KU s studiemiljøstrategi SCIENCE

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Delpolitik for: Studiestart

Delpolitik for: Studiestart Godkendt i direktionen: 2. juni 2006 Senest opdateret: 6. april 2009 Delpolitik for: Studiestart 1.0 Formål Gennem etablering af delpolitik for studiestart for alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Læs mere

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder:

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 vedrørende Campus Aarhus N er sket i en arbejdsgruppe nedsat af Campusledelsen, Campus Aarhus N. Handlingsplanen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV Sådan! Dato: 30. juni 2015 Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

VIA University College

VIA University College Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse.2014 SIH scorer på alle parametre højest i forhold til alle vi kan sammenligne os med. Svarprocenten er meget høj, 85% Datas validitet

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle MIO/31.maj 2010 1 Indhold Introduktion... 3 Formål... 3 Procedure for undervisningsmiljøvurderingen... 4 Tidsplan:...

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Vi vurderer undervisningsmiljøet Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø, der trådte i kraft den 1. august 2001, kræver, at alle uddannelsessteder, offentlige og private, udarbejder en skriftlig

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Page 1 of 5 Redegørelse for Dalumskolens handleplan i forbindelse med undervisningsmiljøvurdering. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Lovtekst: Kapitel 4 - Undervisningsmiljøvurdering 6. Uddannelsesstedets ledelse

Læs mere

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelsens baggrund og formål Den kvalitative undersøgelse af studiemiljø på humaniora er en del af en samlet undervisningsmiljøvurdering,

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Udarbejdet af Jane Nørgaard Øhle, analysekonsulent Baggrund For at nå regeringens mål om at 60 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Dato:10. april 2013 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. juni 2016 UMV en indeholder

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax:

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax: Evaluering og opfølgningsplan. Nakskov d. 8. januar. Undervisningsministeriet giver en vis frihed til den enkelte private frie skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer,

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til studieledere og institutledere på humaniora S A G S N O T A T Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM

Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM Her indsætter I uddannelsesstedets logo Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM Dato: MARTS 2017 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2020 UMV en indeholder

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse I følge DCUM (Danske Center for Undervisnings Miljø), Lov nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

1 Indledning 2 Demokrati omkring studiemiljø 3 Økonomisk støtte til studiemiljø 4 Fysisk studiemiljø

1 Indledning 2 Demokrati omkring studiemiljø 3 Økonomisk støtte til studiemiljø 4 Fysisk studiemiljø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Studiemiljøpapir 1 Indledning Et godt studiemiljø understøtter den enkelte studerendes læring, udvikling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere