ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende"

Transkript

1 ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende

2 Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende SIDE 24 Et godt undervisningsmiljø En håndbog i undervisningsmiljøvurderinger for studerende 1. udgave, 1. oplag Udgivet af Danske Studerendes Fællesråd H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv, 1553 Købehavn V Kontakt: Web: // Håndbogen er udarbejdet i 2012 af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) på baggrund af erfaringer fra DSF s medlemsorganisationer, og i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Følgende har bidraget til håndbogen: Mads Engholm, Ungdommens AnalyseEnhed, Peter Mikkelsen og Sidsel Munkebo Hansen, Sammenslutningen af Unge med Handicap: René Ruby og Vivi Kløcker, Handicappede Studerende og Kandidater: Anne Marie Larsen, Gwen Gruner-Widding og Line Vind Lerstrup, Danske Studerendes Fællesråd Layout: Peter Dollerup Kapitel 3: Udførelse SIDE 16 Kapitel 4: Opfølgning SIDE 22 Forholdende for studerende med handicap SIDE 28

3 KÆRE LÆSER D enne håndbog er til dig, der er ikke en facitliste hvor man skal nå vil bruge undervisningsmiljøvurderingen til at skabe et godt undervisningsmiljøvurdering. Så læs alle punkterne for at have lavet en god undervisningsmiljø på din uddannelse. i håndbogen og vælg hvilke områder Undervisningsmiljøloven fastslår, at alle uddannelsesinstitutioner I har interesse for og ressourcer til at undersøge på netop jeres uddannelse. med tre års mellemrum skal lave en vurdering af undervisningsmiljøet. Uanset hvem der udfører undersøgelsen i praksis, er det de studerendes undervisningsmiljø der vurderes, derfor skal vi som studerende: I første kapitel gennemgår vi fem typiske spørgsmål om undervisningsmiljø. I andet kapitel gennemgår vi hvordan man forbereder en undervisningsmiljøvurdering, herunder hvordan man kan Høres i undersøgelserne inddrage internationale studerende og studerende med handicap. De to Inddrages i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsmiljø-vurderingen grupper vokser i disse år, men fylder stadig meget lidt blandt de aktive i langt de fleste studenterorganisationer. Det betyder, at de let kan blive overset, når Inddrages i processen omkring opfølgning på undersøgelsen samt den efterfølgende evaluering af processen. vi vurderer undervisningsmiljøet. Tredje og fjerde kapitel handler om hvordan man gennemfører en undervisningsmiljøvurdering, og hvordan man bagefter følger op på den gennem en handlingsplan. Hvis du er en af de studenterrepræsentanter der skal deltage i undervisningsmiljøvurderingen, kan du bruge håndbogen som inspiration til hvordan Bagerst i håndbogen er der lister med spørgsmål som I kan overveje at inddrage jeres undervisningsmiljøvurdering. I får mest muligt ud af vurderingen på dit uddannelsessted. Håndbogen God læse- og arbejdslyst! Undervisningsmiljøvurderinger er vigtige for at skabe et godt og levende studie 4 Indledning Indledning 5

4 Kapitel 1: FEM SPØRGSMÅL OM UNDERVISNINGSMILJØ Er der forskel på undervisningsmiljø og studiemiljø? Nej. De to ting dækker i praksis det samme. I hverdagen taler man oftest om studiemiljøet, så det er det mest kendte ord. I lovgivningen bruger man dog ordet undervisningsmiljø og derfor bruger vi det også her. Hvad er undervisningsmiljø? I lovgivningen er undervisningsmiljø opdelt i tre aspekter, der til sammen skal give studerende gode rammer for at gennemføre deres uddannelse: Det fysiske undervisningsmiljø er de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionen som lokalernes størrelse og indeklima. Det fysiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt borde og stole er gode at arbejde ved, og om der er lokaler til de undervisningsformer de studerende gerne vil have. Samt om der er plads til gruppearbejde eller læsepladser og om der er plads til de studerendes egne aktiviteter som fredagsbar og fagråd. Det psykiske undervisningsmiljø er de ting der påvirker studerendes psykiske 6 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 7

5 Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppe-lokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid 8 Indledning Indledning 9

6 velbefindende. Det er ofte en blanding af hvordan den enkelte studerende har det på uddannelsesstedet og hvordan det sociale fællesskab mellem de studerende fungerer. Det psykiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt uddannelsesstedet støtter op om fællesskaber blandt studerende, fx om der er sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Det psykiske undervisningsmiljø handler også om hvorvidt der er den nødvendige studievejledning og -rådgivning. Det æstetiske undervisningsmiljø er indretningen, udsmykningen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer som lokaler, gange og udendørsarealer. Det æstetiske undervisningsmiljø handler om hvorvidt rammerne er med til at gøre uddannelsen til et rart, spændende og inspirerende sted at være. Gode sanseoplevelser som fx flotte synsindtryk er vigtige, fordi de er med til at stimulere studerendes nysgerrighed og evne til at studere og udfolde sig generelt. Der er også forhold af betydning for undervisningsmiljøet som ikke passer ind i en af de tre kategorier. Dette gælder fx spørgsmålet om hvorvidt studerende får Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. information i ordentlig tid om pensum og lokaler. Hvorfor arbejde med undervisningsmiljø? Man har længe anerkendt arbejdsmiljøets betydning for ansatte. Uddannelsesstederne er de studerendes arbejdsplads og studerende har lige så meget brug for et godt og sikkert undervisningsmiljø som arbejdstagere har for et godt arbejdsmiljø. Ordentligt indeklima, en stol til alle, auditorier med godt udsyn, nok læsepladser og gruppelokaler og en sjov og inddragende fredagsbar er alt sammen afgørende for en god studietid - og i sidste ende for dygtige dimittender. Resultaterne af et dårligt undervisningsmiljø har mange negative konsekvenser. Et dårligt fysisk undervisningsmiljø med for mange studerende i undervisningslokalerne eller dårlig udluftning kan føre til hovedpine og luftvejsproblemer, dårlige stole og borde kan give ondt i ryggen og lys- og lydforhold kan umuliggøre at følge med i hvad underviseren siger. Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed og derfor ender i højrisiko gruppen for ikke at kunne gennemføre deres uddannelse. Hvordan får studerende indflydelse på undervisningsmiljøet? Studerende har mulighed for at få indflydelse på flere måder. Tag emnet op i uddannelsens bestyrelse, hvor der typisk sidder to eller flere studenterrepræsentanter. I bestyrelsen kan studenterrepræsentanterne også foreslå hvordan ledelsen skal inddrage de studerende i arbejdet med undervisningsmiljøet. Lovgivningen giver studerende ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter, der taler de studerendes sag over for uddannelsens ledelse i det daglige arbejde med undervisningsmiljøet. Det er typisk den lokale studenterorganisation der vælger repræsentanterne. Ifølge lovgivningen skal ledelsen inddrage studenterrepræsentanter når der skal laves undervisningsmiljøvurderinger. Hvad er en undervisningsmiljøvurdering? Undervisningsmiljøvurderingen er en skriftlige vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, som uddannelsesinstitutionens Et dårligt psykisk undervisningsmiljø kan medføre at studerende rammes af stress, eksamensangst eller ensomhed ledelse (det kan fx være rektoratet, dekanatet, institutlederen eller studielederen) har ansvar for at gennemføre. Ifølge lovgivningen skal undervisningsmiljøvurderingen se på alle tre dele af undervisningsmiljøet, men det i høj grad op til den enkelte uddannelsesinstitution at bestemme, hvordan man vil prioritere de forskellige dele. Det er meget forskelligt, hvem der vælges til at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen. Nogle steder løses opgaven af et eksternt konsulentfirma, andre steder af en intern forskningsenhed eller det teknisk-administrative personale. På DPU har studenterorganisationen gennemført undersøgelsen. Der ligger mange undervisningsmiljøvurderinger på internettet hvis I er interesserede i hvordan andre konkret har lavet deres undervisningsmiljøvurdering. 10 Fem spørgsmål Fem spørgsmål 11

7 Kapitel 2: FORBEREDELSE af undervisningsmiljøvurderingen U ndervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den, fx et fakultet, et uddannelsessted eller et institut. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå, så I kan forberede jer og gøre jeres indflydelse gældende gennem hele processen. Dette kapitel beskriver hvordan man kan påvirke det forberedende arbejde før undervisningsmiljøvurderingen udføres. Få nedsat et udvalg Ledelsen på uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for at undervisningsmiljøvurderingen udføres hvert tredje år. Som studerende kan vi opfordre ledelsen til at nedsætte et udvalg, som har ansvar for at planlægge arbejdet med undervisningsmiljøvurderinger. Det fungerer ofte bedst hvis udvalget udpeger én person som overordnet ansvarlig for at undervisningsmiljøvurderingen bliver udført i overensstemmelse med udvalgets ønsker. Det er en god ide at insistere på, at udvalget som minimum rummer to studenterrepræsentanter for det er gennem udvalgsarbejdet at studerende kan få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen. Studenterrepræsentanter har Undervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelsesinstitution eller på mindre dele af den. Derfor er det vigtigt, at I som studerende finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå. 12 Forberedelse Indledning 13

8 ret til at deltage på lige fod med resten af udvalgets medlemmer. Tal om timing og ambitionsniveau Udvalget skal tænke over hvor meget tid der er til at gennemføre undersøgelsen, og hvor lang tid der kan afsættes til de enkelte trin i processen. Udvalget skal også overveje hvornår på året, det er bedst at gennemføre undersøgelsen. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder. Det er en god ide at udvalget fra starten bliver enige om, hvad der ambitionsniveauet for undersøgelsen. Nogle gange bliver undervisningsmiljøvurderingen kun lavet for at overholde loven. Men hvis der er ambitioner og budget til mere, kan der være uanede mængder af relevant viden gemt i en veludført undersøgelse. En sådan undersøgelse kan både give relevant statistik og komme med anbefalinger til hvordan undervisningsmiljøet konkret kan forbedres. En grundigt udført undersøgelse giver også bedre muligheder for at opnå reel opfølgning på resultaterne. Hvis studerende og personale skal deltage i eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede tidspunkter som eksamensperioder Inddragelse af internationale studerende Der er næsten internationale studerende i Danmark, og antallet af internationale studerende vokser på mange uddannelser. Derfor skal uddannelsessteder og studenterorganisationer forholde sig til, hvordan man får et studiemiljø til at fungere for folk, der ikke taler dansk og som ikke har den samme kulturbaggrund som de fleste danske studerende. Undervisningsmiljøvurderinger kan være med til at vise hvor der skal sættes ind for at skabe et studiemiljø der inkluderer internationale studerende. Hvis I har internationale medstuderende på jeres uddannelse, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. Bagerst i håndbogen er en tjekliste som I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for internationale studerende. Inddragelse af studerende med handicap Studerende med handicap har særlige behov i forhold til, hvordan vi indretter undervisningsmiljøet på vores uddannelser. Danmark har underskrevet FNs handicapkonvention som forpligter den danske regering til at sørge for, at borgere med handicap kan tage en videregående uddannelse på lige fod med andre uden at blive diskrimineret. Unge med handicap er langt fra lige så godt repræsenterede som unge generelt på de lange videregående uddannelser. I 2007 havde en ud af hver fyrre studerende et handicap. Til sammenligning er det omkring hver tiende dansker der har et handicap. Hvis I har medstuderende der har et handicap, er det en god ide at spørge om de vil bidrage til vurderingen. I kan også bruge tjeklisten bagerst i håndbogen til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering undersøger forholdende for studerende med handicap. TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes under forberedelsen af undervisningsmiljøvurderingen Skal der nedsættes et udvalg og hvem skal sidde i dette? Hvilke studenterrepræsentanter skal der sidde i udvalget. Hvordan kan studerende få indflydelse på undervisningsmiljøvurderingen hvis der ikke nedsættes et udvalg? Udover ledelsen hvem er så den hovedansvarlige for gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen? Hvor meget tid er sat af til at lave undersøgelsen? Hvornår på året skal undervisningsmiljøvurderingen gennemføres og hvordan kan planlægningen af undervisningsmiljøvurderingen spille bedst sammen med uddannelsesinstitutionens øvrige aktiviteter? Hvor ambitiøs skal undersøgelsen være, herunder hvor stort er budgettet? 14 Forberedelse Forberedelse 15

9 UDFØRELSE Kapitel 3: af undervisningsmiljøvurderingen Indhold i undervisningsmiljøvurderingen En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde både en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet og en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. For at leve op til loven skal vurderingen udover den konkrete undersøgelse af undervisningsmiljøet også indeholde en handlingsplan med forslag til retningslinjer for opfølgning på undersøgelsens resultater. Det er en god ide at lave anbefalinger i undervisningsmiljøvurderingen, så kan anbefalingerne bruges når handlingsplanen skal laves. Valg af metoder til undersøgelsen Generelt kan det anbefales at tage flere metoder i brug, både kvalitative og kvantitative. Når I skal vælge metode, så tænk over hvem der skal læse og bruge resultaterne af undersøgelsen. Hvis man 16 Udførelse Udførelse 17

10 TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan overvejes ved udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerende først mangler inspiration til hvordan undervisningsmiljøet kan kortlægges, har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) lavet et redskab som findes på deres hjemmeside Nogle gange beslutter udvalget at uddannelsesinstitutionen selv skal udføre undersøgelsen. Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide at afprøve spørgsmålene på nogle studerendes før man laver selve undervisningsmiljøvurderingen. På den måde får man en idé om, hvilke områder de studerende mener er vigtige at undersøge på netop jeres uddannelsesinstitution. Hvis I bruger spørgeskemaer Hvis I bruger spørgeskemaer, skal svarprocenten gerne være over 50 procent. Mange undervisningsmiljøvurderinger har problemer med meget lave svarprocenter. Det er meget vigtigt at spørgeskemaet ikke er for langt, det kan afholde folk fra at udfylde det. Det er bedre med få gode spørgsmål, end med mange der ikke bliver besvaret. Det er også vigtigt at planlægge undersøgelsen så der er tid nok til dataindsamling. Det kan tage lang tid at indhente nok data til, at der kan analyseres på dem Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen en beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer? Indeholder undervisningsmiljøvurderingen anbefalinger der kan bruges som guidelines når handlingsplanen skal laves? Indeholder undervisningsmiljøvurderin gen en handlingsplan med retningslinjer for opfølgning? Hvilke metoder skal anvendes i udførelsen af undervisningsmiljøvurderingen; kvalitative, kvantitative eller begge dele? Skal der laves en forundersøgelse, for eksempel i form af fokusgruppeinterview med studerende? Hvilke muligheder er der i forhold til at opnå en høj svarprocent hvis I bruger spørgeskemaer? 18 Udførelse Indledning 19

11 Kapitel OPFØLGNING 4 på undervisningsmiljøvurdering N år undervisningsmiljøvurderingen er gennemført, skal resultaterne af undersøgelsen omsættes i handlingsplaner og retningslinjer for gennemførelsen af handlingsplanerne. 20 Indledning Indledning 21

12 Gør handlingsplanen konkret og forpligtende Hvis handlingsplanen indeholder målbare krav om konkrete tiltag på undervisningsmiljøområdet, kan der senere evalueres på om der er sket forbedringer på områderne TJEKLISTE Følgende spørgsmål kan over vejes ved opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen Indeholder handlingsplanen målbare krav? Indgår undervisningsmiljøet i institutionens udviklingskontrakt?? Er undervisningsmiljøvurdering, herunder handlingsplan og retningslinjer for opfølgning på handlingsplan tilgængelig på nettet? Skal der laves en evaluering af arbejdsprocessen omkring undervisningsmiljøvurderingen og af om handlingsplanen resulterer i konkrete forbedringer? Det er vigtigt at der er en klar ansvarsfordeling i forhold til at følge op på handlingsplanens elementer. Ellers risikerer opfølgningen på handlingsplanen at drukne, især hvis handlingsplanerne går ind over flere forskellige råd, nævn eller afdelingers ansvarsområder. Handlingsplan kan være for hele institutionen, men nogle steder betyder størrelsen og den fysiske placering af fakulteter og institutter at det er smartere at lave handlingsplanen på eksempelvis institutniveau.. En måde at fastholde ledelsen på opfølgning på handlingsplanen, er at skrive kravene fra handlingsplanen ind i uddannelsens udviklingskontakt med Videnskabsministeriet (sådan en kontrakt har alle uddannelser under Videnskabsministeriet). Dette vil også øge gennemsigtigheden i forhold til om der bliver fulgt op på handlingsplanen. Ifølge undervisningsmiljøloven skal undervisningsmiljøvurderingen være tilgængelig for studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen. Evaluering af processen Efter undervisningsmiljøvurderingen er lavet, er det vigtigt at evaluere arbejdsprocessen og de brugte metoder så man kan bruge erfaringerne næste gang uddannelsesstedet skal lave en undervisningsmiljøvurdering. Evalueringen kan også se på hvilke dele af handlingsplanen, der er blevet gennemført og hvilke områder der halter. 22 Indledning Udførelse 23

13 INTERNATIONALE STUDERENDE Og undervisningsmiljø O verfor er syv spørgsmål, I kan bruge til at sikre at jeres undervisningsmiljøvurdering inddrager internationale studerendes forhold på uddannelsen. Dereftert er fem fakta der udgør baggrundsviden for spørgsmålene. Internationale studerende er både udvekslingsstuderende som kommer til Danmark gennem samarbejdsaftaler med deres egen uddannelse, full degree-studerende der har valgt at læse en hel eller dele af en uddannelse i Danmark og udenlandske PhD-studerende. Der kan være forskel mellem grupperne på hvad der har betydning for undervisningsmiljøet. Fx er det måske mindre problematisk for udvekslingsstuderende end for studerende der tager hele deres uddannelse i Danmark hvis de ikke får nogen danske venner. 1 Er alle vigtige informationer om uddannelsen tilgængelige på engelsk? 2 Bliver frivillige sociale og faglige aktiviteter som fredagsbarer, fester og foredrag annonceret på engelsk? 3Gør uddannelsesstedet en indsats for at få de internationale studerende med i læsegrupper og gruppearbejde? 4 Har de studerendes organisationer tilbud til de internationale studerende, hvor man kan være aktiv, selvom man ikke taler dansk? 5 Har uddannelsesinstitutionen mentor- eller buddy-ordninger, hvor en dansk studerende hjælper en international studerende med at lære studiemiljøet og det danske samfund at kende? 6 Er studiestarten tilrettelagt, så danske og internationale studerende kan lære hinanden at kende i fælles introduktionsaktiviteter? 7 Støtter uddannelsesstedet de studenteraktiviteter, hvor danske og internationale studerende kan mødes og lære hinanden at kende? 24 Internationale studerende Internationale studerende 25

14 5 fakta om INTERNATIONALE STUDERENDE 1 Knap tre fjerdedele af de internationale studerende (74 %) svarer, at et godt fællesskab mellem danske og internationale studerende på studie er afgørende for deres sociale og kulturelle udbytte af studieopholdet i Danmark. 2 Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde. Også introduktionsdage er et godt sted for internationale studerende at møde nye venner. Hvis man vil give internationale studerende gode muligheder for at finde venner på uddannelsen, er der derfor både brug for de sociale aktiviteter som fredagsbarer og fester, og for at uddannelsesstedet sætter rammer for læsegrupper, gruppearbejde, introduktionsdage og mentor/ buddy-ordninger. 3 De fleste internationale studerende oplever deres danske medstuderende som venlige og gode til at tale engelsk når de er sammen med internationale studerende men også som svære at komme i kontakt med. 4 Næsten hver tredje internationale studerende får ikke danske venner på deres uddannelse. 5 Næsten hver fjerde internationale studerende oplever ensomhed på deres uddannelse i Danmark. Oplevelsen af ensomhed indebærer blandt andet at være ked af at skulle gøre så mange ting alene, at føle at man ikke har nogen at tale med og at det er svært at blive venner med andre Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt læsegrupper og gruppearbejde Kilde: Undersøgelsen Den gode velkomst, som kan læses på under UngdommensAnalyseEnhed 26 Internationale studerende Internationale studerende 27

15 HANDICAP Studerende med og undervisningsmiljø Brug de følgende spørgsmål til at finde ud af hvordan undervisningsmiljøet er for studerende med handicap. Har uddannelsesinstitutionen en handicappolitik, som beskriver, hvordan man giver lige adgang til uddannelserne for studerende med handicap? Bliver studiestarten brugt til at informere alle studerende om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen og hvordan man tager hensyn til studiekammerater med et handicap? Bliver undervisere og andre ansatte informeret om, at der kan være studerende med handicap på uddannelsen? Og lærer de, hvordan de kan opdage og forstå de studerende med handicap og hvordan de kan håndtere deres særlige behov og vilkår på uddannelsen? Tager studiestartsforløbet hensyn til, at studerende med handicap skal kunne deltage? Og er rusvejlederne/ tutorerne uddannet til at håndtere de særlige behov og ønsker, studerende med handicap har i forhold til studiestarten fx i den måde man tilrettelægger rusturene? Tilbyder uddannelsen vejledning til handicappede studerende i sommermånederne, så de kan få hjælp til at søge støtte (fx fysiske hjælpemidler, tolkebistand m.m.) i så god tid, at hjælpen kan være klar til studiestart eller semesterstart? Tilbyder uddannelsen at hjælpe studerende med handicap med at finde et studierelevant erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen eller med at finde ud af, hvordan man gør det muligt at komme på praktik- og udlandsophold som en del af uddannelsen? 28 Studerende med handicap Studerende med handicap 29 Tilbyder uddannelsen pædagogisk hjælp til læsegrupper til at planlægge deres arbejde, så studerende med handicap får det bedst mulige udbytte af at være med? Hjælper uddannelsesstedet studerende med handicap til at holde møder og komme i kontakt med nye studerende med handicap, eller til at mødes og hjælpe hinanden i netværk eller grupper, fx for at dele erfaringer om, hvordan man søger støtte eller organiserer sin hverdag på uddannelsen bedst muligt? Er de frivillige sociale og faglige aktiviteter på uddannelsen som fester, fredagsbarer og foredrag tilrettelagt, så studerende med handicap kan deltage? Er der sociale aktiviteter, som er for mindre grupper af studerende eller hvor alkohol ikke spiller en stor rolle? Er der adgang til at bruge mikrofon og teleslyngeanlæg, når der er debatter eller foredrag?

16 STUDERENDE med handicap E t åbent, inkluderende og velfungerende undervisningsmiljø øger muligheden for, at alle gennemfører studietiden bedst muligt. Især for studerende med handicap er undervisningsmiljøet af afgørende betydning for om og hvordan uddannelsen kan gennemføres. Uddannelsesinstitutionerne har forskellige støtte- og vejledningsinstanser, som alle i samarbejde skal sikre, at studerende med handicap får de bedste muligheder for at gennemføre studiet på lige fod med studerende uden et handicap. Indsatsen skal starte allerede før studiestart, hvor tutorer og rusvejledere skal tilbydes hjælp til tilrettelæggelsen af introforløb, hvor alle studerende kan være med. I selve studieforløbet skal den studerende med handicap kunne gøre brug af de forskelige vejlednings- og støtteordninger. Det følgende afsnit opsummerer, hvilke spørgsmål det kan være relevant at stille, når undervisningsmiljøet skal vurderes ud fra dets kvalitet for studerende med handicap. Der er især lagt vægt på specialpædagogiske støttevejlederes (SPS-vejlederes) rolle, og på den fysiske tilgængelighed for studerende med handicap. Specialpædagogisk støttevejledere (SPS-vejledere) Får alle studerende ved deres studiestart mundtlig og skriftlig information om, hvordan man kan søge vejledning og støtte hos en specialpædagogisk støttevejleder (SPS-vejleder) på uddan 30 Studerende med handicap Indledning 31

17 nelsesstedet, hvis man har et handicap? Står det tydeligt på uddannelsens hjemmeside og i det skriftlige velkomstmateriale til de studerende? Har SPS-vejlederne fået : Efteruddannelse, der ruster dem fagligt til at løse opgaven med at vejlede studerende med handicap om deres muligheder for støtte? Tildelt timer nok til, at de kan hjælpe studerende med handicap med at skrive ansøgninger om støtte og til at sikre, at ansøgningerne bliver behandlet hurtigt og effektivt? Samarbejder SPS-vejlederne med kommunen og andre myndigheder, fx i forhold til muligheden for at få ekstra hjælpemidler eller revalidering. Er der sikret en ordentlig erfaringsoverlevering fra de erfarne SPS-vejledere, når der starter en ny SPS-vejleder på uddannelsesstedet? Fysisk tilgængelighed og hjælpemidler Kan uddannelsens hjemmesider og de dokumenter der linkes til i fx PDF- og Word-format bruges af de programmer, der kan læse teksterne op for brugeren? Du kan finde flere oplysninger om dette emne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Ved uddannelsens ansatte, hvilke undervisningslokaler, der er indrettet, så de egner sig til undervisning for studerende med handicap? Bruger man den viden til at planlægge, hvor man lægger undervisningen, hvis man ved at der er studerende med handicap på holdet eller årgangen? Er der afsat plads i biblioteker og undervisningslokaler til fysiske hjælpemidler som kørestole eller specialbyggede borde og stole? Er der strømstik til elektriske hjælpemidler? Er der plads til at have en tolk med? Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se underviseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? Er der mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som fx teleslyngeanlæg eller mikrofoner og højttalere, så studerende med begrænset hørelse kan høre underviseren eller så studerende, der ikke kan være til stede på grund af deres handicap, kan følge undervisningen over internettet? Er underviserne i givet fald villige til Er lydforholdene, belysningen og muligheden for at se under viseren i orden, så studerende med begrænset syn eller hørelse også kan deltage i undervisningen? 32 Studerende med handicap Indledning 33

18 at bruge de tekniske hjælpemidler, når der er brug for det, fx ved at tale i mikrofon eller bruge et webkamera? Er der adgang med elevator eller ramper til alle etager og lokaler, så studerende med begrænset bevægelsesevne, fx kørestolsbrugere, kan komme frem eller er det muligt at lægge undervisningen i de rum, hvor adgangen er i orden, hvis der er behov for det? Er elevatorer og lokaler mærket med punktskrift, så blinde og svagtseende også kan orientere sig? Er der så langt mellem undervisningslokalerne, at studerende med begrænset bevægelsesevne får svært ved at nå at komme fra ét undervisningslokale til det næste i pauserne? Kan de nå frem til toiletterne eller kantinen og tilbage til undervisningslokalet i pauserne? Er der gode forbindelser med offentlig transport til uddannelsesstedet og er der handicap-parkeringspladser? Tjeklisten bygger på resultaterne fra en landsdækkende undersøgelse som Danske Studerendes Fællesråd offentliggjorde i Du kan finde hele undersøgelsen på Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside: under Ungdommens AnalyseEnhed. FLERE MÅDER at skabe bedre undervisningsmiljø for studerende med handicap 1 2 Handicappolitik En handicappolitik er et rigtig godt redskab til at sikre studerende med handicap lige muligheder for at tage en uddannelse. På hjemmesiden kan du finde eksempler på handicappolitikken på forskellige uddannelsesinstitutioner og du kan se, om din uddannelsesinstitution har lavet en handicappolitik. Frem til juni 2013, kan jeres uddannelsesinstitution få gratis hjælp af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i form af sparring, feedback eller workshops hvis I vil lave en handicappolitik. Studiestart Har I brug for inspiration til, hvordan studiestarten kan indrettes, så studerende med handicap kan deltage på lige fod med andre? Så kontakt Studiestartsnetværket på 34 Studerende med handicap Studerende med handicap 35

19 Udgivet med støtte fra Vanførefonden

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere