Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)"

Transkript

1 BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT - civilingeniør 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) 2. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en af følgende bacheloruddannelser: En teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i it eller datalogi En diplomingeniøruddannelse i svagstrøms- eller ikt-retningerne Andre teknisk-videnskabelige bachelor- eller diplomingeniøruddannelser med et indhold af datalogi/it svarende til de ovenstående vil også kunne give adgang efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. 4. Formål Uddannelsen i Teknisk IT sigter mod at kvalificere kandidaterne til at varetage udvikling af pålidelige tekniske it-systemer inden for uddannelsens specialiseringsområder. Kandidaterne opnår samlet kompetence til at anvende moderne metoder, teknologier og principper til at forstå, designe og implementere systemer inden for emner dækket af kandidatens specialisering. Uddannelsen sigter mod ansættelse i virksomheder, der udvikler tekniske it-systemer. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 1 af 12

2 Kandidaterne er især kvalificeret til stillinger i virksomheder der er beskæftiget med udvikling og produktion af apparater og tekniske systemer. Kandidaterne vil eksempelvis kunne udvikle indlejrede og/eller distribuerede realtidssystemer eller multimediededikeret hardware og software baseret på signalbehandling af lyd og billeder. Uddannelsen udbyder specialiseringer i form af faglige moduler, der dækker emner som distribuerede realtidssystemer, indlejrede systemer, sikkerhed, netværk og protokoller, multimedieteknologi, signalbehandling, digital audio og video, og regulerings- og modelleringsteknikker. Hvert fagligt modul har et omfang, der sikrer en faglig progression og en resulterende selvstændig kompetence. Uddannelsen indeholder strukturerede forløb rettet mod specialeskrivning. 5. Uddannelsens sammensætning De studerende tilbydes specialisering inden for en række områder - inden for hvilke uddannelsens specialeprojekt gennemføres. Uddannelsens centrale faglige kerne bestemmes af den studerendes valg af specialisering. For hvert område er der fastlagt et obligatorisk program med et omfang på 30 ECTS, som skal gennemføres inden specialestudiet kan påbegyndes. Den studerende skal gennemføre yderligere kurser inden for uddannelsens faglige område i et omfang på 30 ECTS, jfr. kursuskataloget, som udgives årligt. Ud over uddannelsens faglige kerne består uddannelsen af valgfrie elementer med et omfang på 30 ECTS; heraf skal 20 ECTS vælges inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Det samlede program for kandidatuddannelsen sammensættes under vejledning fra lærere tilknyttet uddannelsen; det samlede program godkendes af studielederen. 5.1 Faglig kerne (90): Obligatorisk program (30) Kurser udvalgt inden for uddannelsens område (30) Speciale (30) Det obligatoriske program afhænger af den valgte specialisering (se 5.3) 5.2 Tilvalg (30): Valgfrie kurser inden for det teknisk-naturvidenskabelige område (20) Valgfrie kurser (10) 5.3 Udbudte specialiseringer Der udbydes følgende specialiseringer, som har disse obligatoriske programmer. Distribuerede realtidssystemer: o Indlejrede systemer o Distribuerede systemer Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 2 af 12

3 o Realtidssystemer o Concurrency o Softwarearkitektur Multimedieteknologi: o Signalbehandling o Digital kontrol o Regulerings- og modelleringsteknik o Informationsteori og transmissionssystemer o Digitale medier 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Teknisk IT - cand. scient. techn. 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. scient. techn. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science and Technology (Information Technology) 2. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en af følgende bacheloruddannelser: Bacheloruddannelsen i datalogi Andre bacheloruddannelser med et indhold af datalogi/it svarende til de ovenstående vil også kunne give adgang efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 3 af 12

4 4. Formål Uddannelsen i Teknisk IT sigter mod at kvalificere kandidaterne til at varetage udvikling af pålidelige tekniske it-systemer inden for uddannelsens specialiseringsområder. Kandidaterne opnår samlet kompetence til at anvende moderne metoder, teknologier og principper til at forstå, designe og implementere systemer inden for emner dækket af kandidatens specialisering. Uddannelsen sigter mod ansættelse i virksomheder, der udvikler tekniske it-systemer. Kandidaterne er især kvalificeret til stillinger i virksomheder der er beskæftiget med udvikling og produktion af apparater og tekniske systemer. Kandidaterne vil eksempelvis kunne udvikle indlejrede og/eller distribuerede realtidssystemer eller multimediededikeret hardware og software baseret på signalbehandling af lyd og billeder. Uddannelsen udbyder specialiseringer i form af faglige moduler, der dækker emner som distribuerede realtidssystemer, indlejrede systemer, sikkerhed, netværk og protokoller, multimedieteknologi, signalbehandling, digital audio og video, og regulerings- og modelleringsteknikker. Hvert fagligt modul har et omfang, der sikrer en faglig progression og en resulterende selvstændig kompetence. Uddannelsen indeholder strukturerede forløb rettet mod specialeskrivning. 5. Uddannelsens sammensætning De studerende tilbydes specialisering inden for en række områder; inden for hvilke uddannelsens specialeprojekt gennemføres. Uddannelsens centrale faglige kerne bestemmes af den studerendes valg af specialisering. For hvert område er der fastlagt et obligatorisk program med et omfang på 30 ECTS, som skal gennemføres inden specialestudiet kan påbegyndes. Den studerende skal gennemføre yderligere kurser inden for uddannelsens faglige område i et omfang på 30 ECTS, jfr. kursuskataloget, som udgives årligt. Ud over uddannelsens faglige kerne består uddannelsen af et sammenhængende program i eletronik og teknologi med et omfang på 30 ECTS. Det samlede program for kandidatuddannelsen sammensættes under vejledning fra lærere tilknyttet uddannelsen; det samlede program godkendes af studielederen. 5.1 Faglig kerne (90): Obligatorisk program (30) Kurser udvalgt inden for uddannelsens område (30) Speciale (30) Det obligatoriske program afhænger af den valgte specialisering (se 5.3) 5.2 Tilvalg i elektronik og teknologi (30): Kurser i teknologi (primært fra IHA) Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 4 af 12

5 5.3 Udbudte specialiseringer Der udbydes følgende specialiseringer, som har disse obligatoriske programmer. Distribuerede realtidssystemer: o Indlejrede systemer o Distribuerede systemer o Realtidssystemer o Concurrency o Softwarearkitektur Multimedieteknologi: o Signalbehandling o Digital kontrol o Regulerings- og modelleringsteknik o Informationsteori og transmissionssystemer o Digitale medier 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Procesteknologi - civilingeniør 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i procesteknologi; på engelsk Master of Science in Engineering (Process Technology) 2. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en af følgende bacheloruddannelser: En teknisk-videnskabelig bachelor uddannelse i kemi, kemi og teknologi eller bioteknologi. En diplomingeniøruddannelse med specialisering eller tilvalg i kemi eller bioteknologi. Andre teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser med et indhold af kemi svarende til de ovenstående vil også kunne give adgang efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 5 af 12

6 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. 4. Formål Uddannelserne i procesteknologi sigter mod at kvalificerede kandidaterne til at arbejde med kemiske, molekylærbiologiske og biologiske processer i stor skala på pilot- og procesanlæg. Udgangspunktet for uddannelsen er en kombination af de faglige spydspidsområder indenfor kemi og molekylærbiologi på Aarhus Universitet og de tilsvarende faglige miljøer på Ingeniørhøjskolen i Århus, der beskæftiger sig med procesteknik, teknisk termodynamik samt projektplanlægning og styring. Ved at kombinere et dybt kendskab til de fundamentale kemiske og biologiske processer med en større anvendelses- og procesbevidsthed, repræsenteret ved Ingeniørhøjskolens faglige profil, er det målet at uddanne kandidater, der kan være bindeled og formidlere mellem udvikling og produktion. Uddannelsens indhold af ledelsesaspekter, projektplanlægning og patentforhold, skal endvidere stimulere kandidaterne til egentlig entrepeneurvirksomhed. Uddannelsen sigter mod ansættelse i virksomheder indenfor kemi, bioteknologi og fødevareteknologi; i energi- og miljøsektoren eller i nogle af de mange mindre innovationsfirmaer, der er vokset frem omkring universiteternes forskningsmiljøer. 5. Uddannelsens sammensætning Uddannelsen er sammensat af et fagligt kerneprogram på 90 ECTS og et tilvalgsprogram på 30 ECTS. 5.1 Faglig kerne i procesteknologi (90) Procesteknik og Design (10) Kemiske enhedsoperationer (10) Projektforløb i procesteknologi (30) Et videregående kursus i organisk kemi/bioteknologi (10) o Bachelorer i kemi og teknologi vælger mellem Videregående organisk kemi (10) Videregående bioteknologi (10) o Diplomingeniører vælger mellem Organisk syntese (10) Uorganisk Analytisk Kemi (10) Bioteknologi (10) Speciale (30) Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 6 af 12

7 5.2 Tilvalgsprogram (30) Sammensætningen af tilvalgsprogrammet afhænger af den studerendes adgangsgrundlag. I det omfang bacheloruddannelsen indeholder elementer, som ækvivalerer de her nævnte har den studerende valgfrihed blandt kurser udbudt inden for uddannelsens område, jfr. kursuskataloget som udgives hvert år. Diplomingeniører o Fysisk kemi (10) o Valgfri kurser inden for uddannelsens område (20) Bachelorer i kemi og teknologi o Reguleringsteknik (5) o Modellering og simulering (5) o Materialer og overflader (5) o Materialelære (5) o Teknisk og industriel automation (5) o Programmering og datakommunikation (5) 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Procesteknologi - cand. scient. techn. 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. scient. techn i procesteknologi; på engelsk Master of Science and Technology (Process Technology) 2. Adgangskrav En naturvidenskabelig bachelorgrad i en kemi, molekylærbiologi, medicinalkemi, eller nanoteknologi. Andre bacheloruddannelser med et indhold af kemi svarende til de ovenstående vil også kunne give adgang efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 7 af 12

8 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. 4. Formål Uddannelserne i procesteknologi sigter mod at kvalificerede kandidaterne til at arbejde med kemiske, molekylærbiologiske og biologiske processer i stor skala på pilot- og procesanlæg. Udgangspunktet for uddannelsen er en kombination af de faglige spydspidsområder indenfor kemi og molekylærbiologi på Aarhus Universitet og de tilsvarende faglige miljøer på Ingeniørhøjskolen i Århus, der beskæftiger sig med procesteknik, teknisk termodynamik samt projektplanlægning og styring. Ved at kombinere et dybt kendskab til de fundamentale kemiske og biologiske processer med en større anvendelses- og procesbevidsthed, repræsenteret ved Ingeniørhøjskolens faglige profil, er det målet at uddanne kandidater, der kan være bindeled og formidlere mellem udvikling og produktion. Uddannelsens indhold af ledelsesaspekter, projektplanlægning og patentforhold, skal endvidere stimulere kandidaterne til egentlig entrepeneurvirksomhed. Uddannelsen sigter mod ansættelse i virksomheder indenfor kemi, bioteknologi og fødevareteknologi; i energi- og miljøsektoren eller i nogle af de mange mindre innovationsfirmaer, der er vokset frem omkring universiteternes forskningsmiljøer. 5. Uddannelsens sammensætning Uddannelsen er sammensat af et fagligt kerneprogram på 90 ECTS og et tilvalgsprogram på 30 ECTS. 5.1 Faglig kerne i procesteknologi (90) Procesteknik og Design (10) Kemiske enhedsoperationer (10) Projektforløb i procesteknologi (30) Teknisk Termodynamik 1 og 2 (10) Speciale (30) 5.2 Tilvalgsprogram (30) I det omfang bacheloruddannelsen indeholder elementer, som ækvivalerer de her nævnte har den studerende valgfrihed blandt kurser udbudt inden for uddannelsens område, jfr. kursuskataloget som udgives hvert år. Reguleringsteknik (5) Modellering og simulering (5) Materialer og overflader (5) Materialelære (5) Teknisk og industriel automation (5) Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 8 af 12

9 Programmering og datakommunikation (5) 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Teknisk Geologi - civilingeniør 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk Geologi; på engelsk Master of Science in Engineering (Earth Science) 2. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en af følgende bacheloruddannelser: En teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i geoteknik En diplomingeniøruddannelse (retninger: Bygning med tilvalg af geotekniske discipliner) Andre teknisk-videnskabelige bachelor- eller diplomingeniøruddannelser med et indhold svarende til de ovenstående vil også kunne være adgangsgivende efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. 4. Formål Formålet med kandidatuddannelsen i Teknisk Geologi er at give de studerende kvalifikationer, således at de kan varetage stillinger indenfor miljø og råstofsektoren både indenfor det private erhvervsliv (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer) og den offentlige administration. Uddannelserne er rodfæstet i det forskningsbaserede faglige miljø, der er omkring kvartær geologi, geoteknik og hydrologi ved Aarhus Universitet og på Ingeniørhøjskolen i Århus. Kandidaternes kompetence til at løfte de ønskede opgaver opnås ved at kombinere relevante elementer fra teknisk videnskab med elementer fra naturvidenskab, så det giver anvendelsesorienteret viden med et højt forståelsesniveau, baseret på universitetets forskningsnære undervisning. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 9 af 12

10 Den studerende har selv ansvaret for at tilpasse uddannelsens sammensætning, dog vil der ved optagelsen være en individuel tilrettelæggelse af et studieprogram der supplerer den studerendes forudsætninger så det nødvendige høje faglige niveau opnås. Sammensætningen sker under vejledning. 5. Uddannelsens sammensætning Uddannelsen er sammensat af et obligatorisk kerneprogram på 70 ECTS og tilvalg inden for teknisk geologi med et omfang på 50 ECTS. 5.1 Faglig kerne i teknisk geologi (70) Anvendt Kvartær (25) Mineraler og Bjergarter (5) Sedimentologi (5) Danmarks Geologi fra Kridt til i dag (5) Speciale inden for teknisk geologi (30) 5.2 Tilvalg (50) Derudover aftales mellem studieleder og studerende kurser med et omfang på 50 ECTS indenfor kurser på kandidat niveau indenfor emnerne: Grundvandsmodellering Hydrokemi Hydrogeologi GIS Videregående sedimentologi Sedimentære materialer Glacial Geologi Geofysik Grundvandssænkning 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 10 af 12

11 Teknisk Geologi - Cand. Scient. techn. 1. Uddannelsens betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. scient. techn.i Teknisk Geologi; på engelsk Master of Science and Technology (Earth Science) 2. Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en af følgende bacheloruddannelser: Bacheloruddannelsen i geologi eller geofysik Andre bacheloruddannelser med et svarende til de ovenstående vil også kunne give adgang efter universitetets vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer. 3. Omfang Kandidatuddannelsens omfang er på 120 ECTS. 4. Formål Formålet med kandidatuddannelsen i Teknisk Geologi er at give de studerende kvalifikationer, således at de kan varetage stillinger indenfor miljø og råstofsektoren både indenfor det private erhvervsliv (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer) og den offentlige administration. Uddannelserne er rodfæstet i det forskningsbaserede faglige miljø, der er omkring kvartær geologi, geoteknik og hydrologi ved Aarhus Universitet og på Ingeniørhøjskolen i Århus. Kandidaternes kompetence til at løfte de ønskede opgaver opnås ved at kombinere relevante elementer fra teknisk videnskab med elementer fra naturvidenskab, så det giver anvendelsesorienteret viden med et højt forståelsesniveau, baseret på universitetets forskningsnære undervisning. Den studerende har selv ansvaret for at tilpasse uddannelsens sammensætning, dog vil der ved optagelsen være en individuel tilrettelæggelse af et studieprogram der supplerer den studerendes forudsætninger så det nødvendige høje faglige niveau opnås. Sammensætningen af programmet sker under vejledning. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 11 af 12

12 5. Uddannelsens sammensætning Uddannelsen er sammensat af et kerneprogram på 80 ECTS og et tilvalgsprogram inden for miljøtekniske fag med et omfang på 40 ECTS. 5.1 Faglig kerne (80) Derudover aftales mellem studieleder og studerende kurser med et omfang på 50 ECTS indenfor kurser på kandidat niveau indenfor emnerne: Grundvandsmodellering (10) Hydrokemi (10) Hydrogeologi (10) GIS (10) Videregående sedimentologi (10) Sedimentære materialer (10) Glacial Geologi (10) Geofysik (10) Speciale inden for teknisk geologi (30) 5.2 Tilvalg i miljøtekniske fag (40) Geoteknik (5) Projektledelse (5) Afværgeforanstaltninger (5) Risikovurdering (5) Udvidet geoteknik (5) Biologiske afværgeforanstaltninger (5) Undersøgelsesmetoder (5) Grundvandssænkning (5) 6. Øvrige bestemmelser For uddannelsen gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af studieordningens generelle ramme med hensyn til dispensation, merit, studievejledning osv. Udkast til studieordninger for cand. polyt./cand. scient. techn. uddannelserne ved AU Side 12 af 12

BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT. Indhold og kompetenceprofil: Titler og adgangsgrundlag:

BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT. Indhold og kompetenceprofil: Titler og adgangsgrundlag: BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT Indhold og kompetenceprofil: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT har et omfang af 120 ECTS og udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for civilingeniøruddannelsen i teknisk it. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i AUTOMATION Diploma of Engineering in Control Engineering Studiestart september 2010, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Nikolaj Knøsgaard Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK Master of Science (MSc) in Structural Engineering Studieordning 2015, Version

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I MILJØTEKNOLOGI

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I MILJØTEKNOLOGI Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I MILJØTEKNOLOGI Master of Science (MSc) in Engineering (Environmental Engineering) Studieordning

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser.

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. fra Laborant AK til Bioanalytiker på: Hospitalslaborantskolen i København Seme Merit i Fagområder/fag Specielle kriterier Supplerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Studieordning for Diplomingeniør i Kemi 2013 Nr. 1. gældende fra august Indholdsfortegnelse

Studieordning for Diplomingeniør i Kemi 2013 Nr. 1. gældende fra august Indholdsfortegnelse Studieordning for Diplomingeniør i Kemi 2013 Nr. 1. gældende fra august 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Gyldighedsperiode... 2 Adgangskrav... 2 Studiestartsprøve... 2 Formål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BIOTEKNOLOGI, PROCESTEKNOLOGI OG KEMI

BIOTEKNOLOGI, PROCESTEKNOLOGI OG KEMI Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i BIOTEKNOLOGI, PROCESTEKNOLOGI OG KEMI Diploma of Engineering in Biotechnology, Process Technology and Chemistry

Læs mere