Husorden for Frederiksholm Karré 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Frederiksholm Karré 3"

Transkript

1 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet i husordenen, end: "VIS HENSYN" Men som i færdselsloven har det vist sig ikke at være helt tilstrækkeligt. For vi har også forskellige interesser og måder at indrette vores liv på, så for at kunne trives sammen har vi beboere derfor i fællesskab besluttet at opstille disse 3 simple leveregler: 1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige. 2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter. 3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i Karré 3 Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder.

2 2 Musik og støj Vi bor tæt, og derfor skal radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. høres og ses under størst mulig hensyn til naboerne. Når du hører radio eller ser fjernsyn om aftenen etc. så tænk på, at der er beboere, der skal tidligt op. Der henstilles til, at man benytter høretelefoner samt at man lukker vinduer og døre når der høres høj musik eller lign. Giv dine naboer besked, når du vil holde fest, så du sikrer dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22:00. Hold døre og vinduer lukkede også om sommeren - så støjen generer dine naboer mindst muligt. Husk at rigtigt mange beboere har soveværelse ud til gården, så derfor sæt en dæmper på støjen fra leg og socialt samvær i gården senest kl. 22:00. Maskiner og støj El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet: Mandag til fredag: kl. 08:00-19:30 Weekend kl. 10:00-19:30 Affald Af hensyn til miljøet sorterer vi vores affald. Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen passe på miljøet og holde udgifterne og dermed vores husleje nede. Det er ikke så svært der er tydelige skilte ved alle containere i containerrummet. Storskrald skal henstilles i storskraldsrummet. Fællesarealer Ryd op efter dig selv på fællesområderne. Renholdelse af fortovet omkring hele karreen er afdelingens ansvar, så hjælp vores ejendomsfunktionærer ryd op efter din hund husk plasticposen - og smid ikke affald på fortovet. Fodring af fugle og andre dyr på fællesarealerne er forbudt, da det tiltrækker rotter, og rottebekæmpelse er besværligt og dyrt for afdelingen. Afdelingen står for rengøring af fortrapper og bagtrapper. Af hensyn til brandfare og rengøring skal reposen holdes fri af private ting og skrald, og opgangene fri for cykler, barnevogne og andre effekter. Det er vigtigt - i tilfælde af brand - at brandvæsenet kan komme til, og flugtvejene er åbne.

3 3 Døre til trappeopgange og kældernedgange skal holdes lukkede. Leg og ophold på trapper og i kældre må ikke finde sted. Porten i Peter Sabroes Gade skal altid holdes lukket. Dog kan der søges om tilladelse hos bestyrelsen til at porten holdes åben for et kortere tidsrum ved særlige lejligheder. Brugen af gården Vi har en fantastisk gård, fordi vi passer på bygninger og gårdanlæg. Bebyggelsens grønne områder og anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er nænsomme overfor beplantningen. Pluk gerne af frugttræerne, men gør det med forsigtighed, og vent til frugterne er modne. Evt. forvoldte skader på ejendommen, inventar eller beplantning kan forlanges erstattet, hvis beboere, deres børn eller gæster måtte være skyld i dette. Til børnenes boldspil har vi indrettet en boldplads med hegn udenom, så andre ikke generes, og vinduer undgår skader. Hold al boldspil i boldburet, og snak med dit barn om hvorfor det er sådan. Ophold i gården skal ske under hensyntagen til omkringliggende beboere. Ejendomsfunktionærerne har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os andre. Så lad os derfor rydde op efter os selv dette gælder også vores børns legetøj. Cykler/knallerter/ barnevogne Der skal være plads til børnenes leg, hyggeborde og bænke, grønne bede m.m. i gården. Derfor skal cykler, knallerter og barnevogne parkeres så de ikke er til gene for andre. Brug cykelstativer, cykelkældre og barnevognsrum. Knallerter må ikke tages indenfor pga. brandfaren. Der må ikke køres på knallert eller andre motorkøretøjer i gården. Der må gerne cykles i gården, dog ikke på græsarealerne, men husk vær opmærksom og Grill Der er indrettet 6 grillsteder i gården som er til fri afbenyttelse for beboerne. Husk at bruge grillstarterne og korrekt optændingsmateriale, så sod lugt og røg ikke generer de omkringboende. Vi griller ikke i gården udenfor de opstillede grillsteder.

4 4 Udluftning Udluftning er vigtig for at undgå skimmelsvamp, mug og fugtdannelse i lejligheden. Det hører med til den indvendige vedligeholdelse, som påhviler lejeren. Derudover kan man opnå en økonomisk gevinst ved at lufte ud, eftersom at frisk luft er nemmere at opvarme end mættet fugtig luft. Lav gennemtræk i lejligheden 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad. Undgå så vidt muligt at tørre tøj inden døre. Hold friskluftsventiler i vinduesrammerne åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene og utildækkede. De bidrager til luftgennemstrømning og afhjælper forekomst af skimmelsvamp. Svamp, mug og fugt i lejligheden er sundhedsfarligt og det er dyrt for afdelingen at udbedre opståede skader. Hvis svamp, mug og fugt i lejligheden skyldes forkert beboeradfærd vil det kunne betragtes som mislighold, og evt. skader vil derfor blive udbedret for lejers regning. Haver og altaner Haverne er en del af vores karrés ansigt udadtil. Hold derfor din have pæn og ryddelig. Sørg for at beplante og vedligeholde haven, så ukrudt og evt. træer og buske ikke vokser vildt og generer nabohaverne. Der må ikke laves terrasseoverdækning, opstilles skure eller andre huse i haverne. Det er også i haverne forbudt at fodre fugle og andre dyr pga. faren for at tiltrække rotter. Haveareal og altaner må ikke benyttes til oplagsplads for affald, storskrald, gl. cykler el. lign. Der må gerne grilles i haverne under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre beboere. På grund af brandfare må der dog ikke grilles på altaner, loggiaer og terrasser. Der henvises i øvrigt til de regler for haven, der evt. er indskrevet i din lejekontrakt. HUSDYR Det er tilladt at holde husdyr under følgende betingelser: Det er tilladt at holde 2 husdyr. Det kræver en skriftlig tilladelse fra lokalkontoret på Mozarts Plads 1A. Ansøgningsskemaet får du enten hos driftsleder Khan eller på lokalkontoret Mozarts Plads 1A. Formularen skal i udfyldt stand afleveres til lokalkontoret, som derefter undersøger følgende: Er ansøger registreret lejer - er

5 5 der andre husdyr i lejemålet kan det ansøgte tillades i forhold til husordenen er forsikringen i orden er hunden vaccineret/øremærket. En hund skal til stadighed være forsikret. Attest med øremærkenr. m.v. samt ejers navn og adresse, forsikringsselskabets navn/policenummer lægges i lejemålsarkivet. Når husdyret bortskaffes eller dør, skal dette meddeles lokalkontoret, som annullerer attesten. Hvis nyt husdyr anskaffes, skal der fremskaffes en ny attest. Alle dyr i Karré 3 skal være vaccineret, være chippet eller øretatoveret og være lovpligtig forsikret. Der må holdes medium hunde ud fra Dansk Kennelklubs regler om voksne medium hunde, som er op til 43 cm fra jorden og op til skulderen. Billede der illustrerer hvordan hunden måles er vedhæftet. Der må IKKE holdes hunderacer, som er forbudt ved dansk lovgivning, hunde som er krydsninger af disse racer er heller ikke tilladt. En hund eller kat skal altid uden for boligen bære halsbånd, som er forsynet med skilt, der angiver ejers navn og adresse. Katte skal være indekatte. Kattebakkens indhold skal kommes i plastpose, som lukkes omhyggeligt. Kattebakker må ikke stå på altaner, haver, terrasser eller trapper. En hund må ikke luftes i gården, og ejeren er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyggelsens trappeopgange og fortove. Fjern hundens efterladenskaber og rengør evt. trapper og gange. Modtager lokalkontoret en skriftlig berettiget klage over husdyr, vil tilladelsen umiddelbart herefter blive ophævet. Sker dette, er husdyrets ejer forpligtet til straks at sørge for at husdyret fjernes fra lejemålet/ejendommen. Efterkommes et påbud om at fjerne et husdyr ikke, betragtes dette som misligholdelse af lejeforholdet, således at boligorganisationen kan opsige/ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Optræden og adfærd Alle beboere bør vise hensyn og forståelse for det at bo alment. Det vil sige udvis tolerance, forståelse og hensyntagen til hinanden. Vedtaget af afdelingsmødet i Karré 3 den 9. september 2014

6 6

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden for afdeling R, Bjergmarken & Samsøvej

Husorden for afdeling R, Bjergmarken & Samsøvej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling R, Bjergmarken & Samsøvej Formål: Husordenen er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere