Midtby Info. Område Midtbyen. Generel info, telefonnumre og åbningstider Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtby Info. Område Midtbyen. Generel info, telefonnumre og åbningstider 2015. Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side 1"

Transkript

1 Midtby Info Generel info, telefonnumre og åbningstider 2015 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Side 1

2 Denne lille tryksag, henvender sig til borgerne i Aarhus Midtby, og bliver rundsendt til alle pensionister i området. Vi vil hermed gøre opmærksom på de mange tilbud, der findes på vore Lokalcentre. I bladet er det mere udførligt beskrevet, men her en lille appetitvækker på det, du kan finde på de følgende sider. Vi tilbyder: < < Cafe er - med dejlig mad og god atmosfære. < < Fitness - selvtræning. Et godt og billigt tilbud! < < Svømmehal med op til 330 C varmt vand. < < Kunstudstillinger med mulighed for et godt køb. < < Møllekværnen, et populært mødested hver torsdag. < < Petanquebaner. Kom og lån kugler og spil ganske gratis. < < Kolonihavehus. Lån nøglen til huset og tag kaffen med derud. < < Sundhedsklinikker med mange muligheder. < < Gratis netcafeer med hjælp fra frivillige. Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf Fax Side 2

3 Indhold Områdechefen...Side 04 Frivilligområdet Cafeer Åbningstider og priser i cafeerne Forebyggelsesområdet Selvtræning Kolonihavenyt Varmtvandsbassin Sundhedsklinikker...14 Hukommelsesproblemer/demens Kontinensproblemer...16 Møllekværnen...17 Søndagsklubben på Carl Blochs Gade Søndagsklubben på Møllestien Sociale medier og ældre Seniornetcafeer Aktivitetsrådet på Carl Blochs Gade Brugerrådet på Møllestien Brugerrådet på Vestervang Telefonnumre og træffetider Side 3

4 Nyt fra områdechefen Kære alle. Det er ved at være et års tid siden, I har modtaget en publikation fra Område Midtbyen. Sidste år traf vi det valg, at vi hellere vil prioritere at bruge penge til en annonce i Lokalavisen en gang om måneden frem for Midtbyposten, for at komme hurtigere ud med nyheder om arrangementer. Jeg lovede også sidste år, at vi fremover en gang om året - ville udsende noget information som i gamle dage, da jeg ved, at der mange, der har bladet liggende for at have telefonnr. og andre informationer om Område Midtbyen indenfor rækkevidde. Så hermed den årlige publikation og lidt nyheder fra Område Midtbyen. Digitalisering var året, hvor Danmark for alvor skulle digitaliseres. Den 1. november skulle alle være på digital post, med mindre man havde bedt om fritagelse. I afdelingen for Sundhed og Omsorg ansatte man derfor midlertidigt nogle IT hjemmehjælpere til at hjælpe ældre medborgere med på digitaliseringsbølgen. Rigtig mange er kommet i gang og har fået NemID og bruger det til ansøgning om f.eks. pension, boligstøtte, varmetillæg og andre ting. Hvis man ikke har søgt om fritagelse og har brug for hjælp, så er der stadigvæk mulighed for at få hjælp fra vore IT hjemmehjælper Torsten i Område Midtbyen. Torsten skriver lidt om det på side 19, og hvad han kan være behjælpelig med. Desuden har vi også netcafeer på både Vestervang og Carl Blochs Gade, hvor der i visse tidsrum er hjælp at hente fra IT kyndige frivillige. Endvidere arbejder vi i øjeblikket på at få gang i den sidste af vores netcafeer på Lokalcenter Møllestien. Det er et prioriteret projekt i Frivillige og forsikringer. Der har været noget snak og skriverier om forsikringer og frivillige. Afdelingen for Sundhed og Omsorg har været på forkant og har igennem flere år haft forsikring for alle frivillige hjælpere. Nu har Statsforvaltningen imidlertid udsendt en udtalelse om, at det ikke længere Side 4

5 er lovligt for kommuner at tegne ulykkes og ansvarsforsikringer for frivillige. Indtil videre vil Statsforvaltningens udmelding betyde følgende for frivillige i Aarhus Kommune: Frivillige vil ikke længere være dækket af en ansvarsforsikring, men uændret er, at man er dækket af kommunens ulykkesforsikring. Frivillige chauffører er som hidtil dækket fuldt ud, når de kører i lokalcentrenes busser. Det er, som om lovgivningen ikke er fulgt med udviklingen i forhold til det frivillige arbejde. Derfor vil vores rådmand Jette Skive også tage det op med socialministeren. Vi kan håbe på, der kommer en god løsning på problemet. Generationernes Hus på Aarhus Ø. Aarhus Ø på havneområdet hører til Område Midtbyen og dermed også det nye byggeri, som i daglig tale hedder Generationernes hus. Generationernes Hus kommer til at bestå af boliger til ældre, en børnehave og ungdomsboliger, samt ca. 25 boliger til handicappede. Det bliver et spændende byggeri, hvor man for første gang blander generationer i samme hus. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper og en styregruppe på tværs af magistratsafdelinger til at arbejde sammen om projektet. Som tidsplanen er nu, kan vi nok ikke forvente byggeriet færdigt før end i 2019, da der er mange, der skal inddrages i processen. Ombygning af cafeen på Møllestien. Vi arbejder i øjeblikket på at få moderniseret cafeen på Møllestien samt at få en indgangsdør ud til Grønnegade meget tæt på Vestergade. Begge dele er et led i, at få åbnet mere op til vores nærmiljø, og gerne få nogle nye kunder i cafeen. Med det vil vi gerne skabe mere liv i cafeen og på lokalcentret. I øjeblikket er vi ved at indhente tilbud. Jeg regner bestemt med, at vi kan åbne dørene til en nyindrettet cafe inden sommerferien. I er altid velkomne til at henvende jer enten til mig eller en anden leder ved Område Midtbyen, hvis der er nogle ting, I ønsker yderligere information om. Der er en nyrevideret telefonliste bagerst i bladet. Mange venlige hilsner Anette Poulsen. Side 5

6 Cafeer Vi tilstræber, at vore cafeer er et mødested for alle på tværs af generationer. Vi har løbende arrangementer. Hold øje med opslag i de forskellige cafeer samt i vores månedlige annonce i Lokalavisen Midt. Hvor skal du holde din næste fødselsdag, konfirmation, sølvbryllup mm? Område Midtbyen tilbyder leje af lokaler og bespisning. Pris for leje af lokaler er 125,- kr. pr. time. Forplejning bestilles i Caféen det pågældende sted. For indhentning af tilbud, kontakt Område Midtbyen på telefon eller mail: Side 6

7 Åbningstider i Carl Blochs Gades café Hverdage mandag - torsdag kl Tirsdag tillige kl Fredag kl Lørdag - søndag kl Cafeen kan kontaktes på tlf Åbningstider i Møllestiens café Hverdage mandag - fredag kl Onsdag tillige kl Lørdag, søndag og helligdage kl Cafeen kan kontaktes på tlf /53. Åbningstider i Vestervangs café Hverdage mandag - torsdag kl Fredag kl Varm mad kan købes fra kl Lørdag, søndag og helligdage: Lukket Varm mad serveres mod forudbestilling Cafeen kan kontaktes på tlf Diverse priser i cafeerne 2015 Hovedret Kr. 48,00 Biret Kr Lun ret Kr Lille salat Kr. 20,00 Stor salat Kr. 25,00 Smørrebrød Kr. 14,00 Kage Kr. 10,00 Flødekage Kr. 18,00 1 kop kaffe Kr. 06,00 Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i cafeernes åbningstid. Side 7

8 Frivilligområdet Overvejer du at blive frivillig? Ved de tre lokalcentre i Område Midtbyen med tilhørende ældre og plejeboliger har vi kontakt med en stor gruppe mennesker, som yder en flot frivillig indsats på mange områder. Vi er altid klar til at lave nye aftaler med voksne mennesker med overskud og lyst til at være sammen med ældre medborgere i forskellige sammenhænge. Har du lyst til at være frivillig, så er der lige nu følgende muligheder: At give en hånd med i en af Caféerne At vejlede i IT i en Senior-Netcafé At være besøgsven eller gåtursven for en ældre medborger, der savner netværk At skabe hygge og hjælpe til ved arrangementer for beboere i en plejeboligenhed At følge en beboer til aktiviteter på centrene eller i lokalområdet. At være pilot på en rickshaw cykel Måske har du en idé til en aktivitet, som du gerne vil undervise i eller på anden måde dele med andre. Kontakt mig Jeg vil meget gerne høre fra dig, og aftale tid til en samtale om dine ideer. Derefter formidler jeg kontakt til den afdeling, der har brug for dig. Du vil blive introduceret til opgaven af en medarbejder eller anden frivillig. Else Bay Mortensen frivilligkoordinator mail: Tlf Side 8

9 Andre former for frivilligt arbejde Nogle meget aktive medspillere på frivilligområdet er de valgte råd ved lokalcentre og plejeboliger. Brugerråd Hvert andet år vælges der et brugerråd ved hvert lokalcenter bestående af 3-9 medlemmer. Det næste valg bliver i november Hold øje med annoncering til opstillingsmøder i august/september. Der er brug for mennesker, som har lyst til indflydelse og vil medvirke til nye initiativer. Afdelingsbestyrelser / Beboer-pårørenderåd Ved hver plejeboligenhed afholdes der en gang årligt valg til bestyrelse eller råd. Beboere og deres familiemedlemmer kan vælges. De fleste steder foregår det i forbindelse med et festligt arrangement for beboere med familie. Det er bestyrelsens / rådets opgave at repræsentere beboernes interesser og ønsker. Det gode hverdagsliv i boligerne er omdrejningspunkt for de emner, der drøftes og de aktiviteter, som der tages initiativ til. I telefonlisten sidst i folderen er der kontaktoplysninger på formænd for alle råd. Side 9

10 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Forebyggelse Du har altid mulighed for et besøg, hvis du har behov for en samtale om fx: hvilke muligheder der er i dit nærområde hvordan du holder dig i fysisk form hvor der er muligheder for at være sammen med andre helbredet syn, hørelse, hukommelse hvor man kan henvende sig for hjælp.eller lige det, der har betydning for dig Er du fyldt 75 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg - så hold øje med posten. Samtalen kan foregå hos dig, men vi kan også lave aftale om at mødes i en af Sundhedsklinikkerne, hvis det passer bedre. Bare ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en aftale. Som noget nyt giver vi nu specifik mulighed for en samtale, hvis man er blevet alene, eller hvis ens ægtefælle er alvorligt syg eller er flyttet i plejebolig. Det er vores erfaring, at man i de svære situationer også kan have behov for at snakke med en, der er udenfor ens netværk. Vi kender ikke alle borgere, eller hvilken livssituation, man er i. Men kender du nogen, der kunne have glæde af et besøg, hører vi gerne fra dig. Mange hilsner, Anne Dorthe Prisak Forebyggelseskonsulent Tlf Side 10

11 Selvtræning Pr. 1. april 2015 starter Område Midtbyen et samarbejde med oplysningsforbundet FOF om et nyt koncept for selvtræningsområdet på de tre lokalcentre. Tilbuddet kan benyttes af alle pensionister og efterlønsmodtagere i Aarhus kommune. Du skal tegne medlemskab til selvtrænerordningen hos FOF. Dette gælder også nuværende selvtrænere. Pris 200 kr. årligt. Medlemskabet giver mulighed for: Introduktion til fitnessmaskinerne før start Løbende opfølgning på træningsprogram To årlige temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse Fri træning inden for nærmere fastsat tidsrum Ved hvert træningslokale vil der være opslag med åbningstider og datoer for introduktion og vejledning. Kontaktperson: fysioterapeut Jette Holm, FOF Tlf / Mail: og Område Midtbyen Side 11

12 Kolonihavenyt Der står lige her uden for nogen og banker på, og her tænkes ikke på Thomas Helmig, men det er FORÅRET, som er lige omkring hjørnet, med alt hvad det kan bringe af glæde, farver, livgivende lys og ondt i ryggen ikke at forglemme. Nok engang slår vi lågen og dørene op til en god sæsson med alt det sociale samvær, som det kan bringe. Jeg har en ide at om at få alle de, der har El-kørestole til at tage en tur i haven. Der er ikke længere derud end at man kan gøre det på et opladet batteri. Men mere om det senere. Opfordringen er ellers at bruge vores skønne hus og omgivelser til i stilhed at læse en god bog, eller at en flok kan tage derud og nyde og dase. Man kan lave skønne spadserture ned til Brabrandsøen. Husk blot: Huset kan ikke reseveres til privat brug. Tanken er, at der altid skal være en kop kaffe på kanden til en ny gæst. Samtidig skal man huske på at aflevere huset i den stand, som man gerne vil modtage det i. Husk at lukke og låse døre og port og aflevere nøglen de respektive steder. Hvordan kommer man så derud, har mange spurgt om: Buslinierne 4A, 11 og 12 går fra Emil Vetts Passage til Silkeborgvej/ Åby Ringvej. Herfra skiftes til buslinie 6A, der går til Tomsagervej. Herfra er der ca. 450 meter til Havehuset, som ligger på Sylbækvej 38 B. Så vi vil glæde os til lige dit besøg Polle (frivillig havemand) Side 12

13 Varmtvandsbassin Varmtvandsbassinet hører under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og ligger placeret ved Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10. Bassinet benyttes af en bred vifte af borgere. Der er f. eks. Pensionistsvømning, hvor det er almen motion der fokuseres på. Andre hold tilbyder forskellige former for træning f. eks.før eller efter en operation, hvor der kan være behov for at styrke bl.a. muskler og led. Der er også forskellige foreninger, der benytter bassinet. Tænker du på, om det er noget for dig, så kan du på www. ommidtbyen.dk, finde oplysninger om åbningstider, brugerbetaling, krav til hygiejne og orientere dig om de forskellige tilbud. Du er også velkommen til at komme forbi og få en snak med personalet ved varmtvandsbassinet og se på forholdene, eller tage kontakt på tlf mandag og torsdag mellem kl og kl til svømmehalskontoret. Side 13

14 Sundhedsklinikker Aarhus Kommune har i øjeblikket 31 sundhedsklinikker heraf har vi 2 ved Område Midtbyen den ene i lokalcenter Vestervang og den anden i lokalcenter Møllestien. Vi arbejder ud fra tankegangen om sundhedsfremme og forebyggelse, samt behandling af sygdom. Sundhed er en følelse af livsmod og livsglæde. Det er en følelse af at kunne klare hverdagens mange gøremål. Du kan godt være sund, selv om du er syg. Du kan være usund selv om du er rask. Det handler om, hvordan du (op)lever livet. Når du kommer i sundhedsklinikken betjenes du af erfarne sygeplejersker. Vi er parate til at tage imod dig uanset alder. Du skal have adresse i vores lokalområde eller være pårørende til borgere med bopæl i området. Du behøver ikke henvisning for at komme. Du skal vide vi har tavshedspligt. Sundhedsklinikkerne ved Område Midtbyen er flittigt besøgt. Det er rigtigt dejligt så mange borgere finder vej til os!! Opgaverne er mangeartede vi renser mange sår og skifter forbindinger vi måler blodtryk vi hjælper og vejleder med/i medicinhåndtering vi giver lægeordinerede indsprøjtninger vi giver antabusbehandlinger vi hjælper/guider dig videre til andre relevante fagpersoner, hvis opgaven ligger udenfor sygeplejerskens kompetence. vi har kendskab til mange muligheder for aktiviteter og træning vi hjælper med livsstilsændringer vi bidrager med udredning for vandladningsproblemer vi hjælper/guider m h t at møde andre mennesker og få et netværk. Vi vejleder og støtter pårørende Vi afvikler temadage, sundhedsdage og kurser Mange af de borgere vi gennem årene har haft besøg af, har givet os mange positive tilbagemeldinger. For eksempel synes mange, at det at komme i sundhedsklinikken er en rigtig god mulighed for at komme ud. Side 14

15 Sygeplejersker i sundhedsklinikkerne Fra venstre: Inger Pedersen, Christina Kirkegaard, Ulla Pedersen Træffetider og telefonnumre for sundhedsklinikkerne: Se side 27 i denne publikation. Hukommelsesproblemer / demens Område Midtbyen har to demensnøglepersoner, som kan rådgive og vejlede borgere med hukommelsesproblemer eller demens, samt deres pårørende. Oplever du: At hukommelsen begynder at drille At det bliver mere svært at få hverdagen til at hænge sammen At det bliver svært at få lov til at hjælpe en, der har problemer med hukommelsen. At du/i mangler viden om demens At du/i mangler viden om tilbud i kommunen omkring demens At du ville ønske, der var en, der kunne hjælpe med at forstå At der var en, der kunne komme med ideer Så kontakt en af demensnøglepersonerne: Christina Kirkegaard: Mie Jensen: Side 15

16 Kontinensområdet Har du problemer med inkontinens? Næsten en halv million danskere lider af vandladningsproblemer og/ eller afføringsproblemer. Hvis du er en af dem, er der hjælp at hente. På Lokalcenter Møllestien, er der mulighed for et uforpligtende møde med en sygeplejerske med specialviden om inkontinensproblemer. Hun kan gennem en samtale rådgive og vejlede dig, opstarte en udredning og medvirke til behandling af vandladnings- og afføringsproblemer. Der er også mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende kateter- og inkontinensprodukter. Obs.: Tilbuddet kan være aflyst i ferieperioder. Ring for nærmere information på tlf , hverdage kl Henvendelse: Kontinenssygeplejerske Inger Hedegaard Træffetid: Personlig henvendelse på mandage i ulige uger kl Sted: Sundhedsværkstedet på Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10 Side 16

17 Møllekværnen Som mange ved har vi et skønt sted i kælderen på Lokalcenter Møllestien, kaldet Møllekværnen. Her har vi et Mini Loppemarked, hvor overskuddet ubeskåret går til drift af vores kolonihave. Så kom endelig for at støtte dette gode formål, så vi i fællesskab kan bevare vores dejlige have. I Møllekværnen er der også en lille cafe, hvor det sociale samvær står i højsædet: Der er varm kaffe på kanden og lidt koldt i køleskabet til pensonistvenlige priser. Det vil glæde os at se glade og positive mennesker og nogle, som har brug for en lille sludder for at jage ensomheden på flugt. Alle er velkommen! Tag gerne en ven eller veninde med, her er plads til alle. På grund af Kødets og Legemet skrøbelighed bedes I venligst se efter opslag på bordene i vandrehallen på Møllestien, så I ikke går forgæves Åbningstiderne er hver torsdag fra kl til kl Vel mødt til nogle hyggelige timer! Polle Frivillig Side 17

18 Søndagsklubben Carl Blochs Gade Der spilles banko hver anden søndag i ulige uger. Sommerferielukket i juli og august. Salg af plader starter kl plade 8 kr, 3 plader 20 kr. Der kan købes kaffe og kage til 20 kr / 25 kr. Man kan blive medlem for 50 kr. årligt. Der er plads til nye medlemmer. Søndagsklubben er hvert år vært ved en sommermiddag og en julefrokost i Café Carl. Henvendelse til Roger jensen Tlf eller Søndagsklubben Møllestien Som supplement til underholdningerne på Møllestien har vi en søndagsklub, hvor vi spiller banko og har socialt samvær. Klubben starter først i september og kører hveranden søndag indtil maj-juni. Kontingentet for sæsonen er 50 kr. Klubben er vært ved en gratis julefrokost og ved afslutningen på sæsonen igen vært ved en 3 retters menu med vin ad libitum. Ved ordinære arrangementer betaler den enkelte for brød og kage, mens kaffen er gratis. På klubbens vegne Rita Kejser Side 18

19 Sociale medier og ældre Det offentlige har oprettet digitale postkasser til alle, der ikke er blevet fritaget. Er du usikker på hvad en digital postkasse er og hvordan den bruges, kan du få hjælp i eget hjem af IThjemmehjælper Torsten Hartvig Pedersen. Torsten underviser i brug af ipad, der er en computer, det er let at betjene, også når det gælder Digital Post. Det er muligt at låne en ipad i undervisningsperioden. I foråret 2015 vil Torsten tilbyde undervisning i brug et af de såkaldte sociale medier, Facebook. Andelen af ældre, der bruger Facebook, vokser hurtigt. Facebook kan være til gavn og glæde på mange måder: Det er en let måde at følge med i familie, venner og bekendtes liv. Det er en enkel måde at finde gamle venner eller studiekammerater på. Man kan følge med i debatter om politik eller andre emner. Der er et væld af forskellige interessegrupper man kan deltage i, hvis man deler den samme interesse: Det kan være alt fra kagebagning, lokalhistoriske billeder, deling af erfaringer om en sygdom, slægtsforskning osv., osv. Mange medier f.eks. Danmarks Radio bruger Facebook som supplement til radio og TV programmer Med Facebook kan man vedligeholde og udbygge sit netværk også selv om man er blevet mindre mobil. Er du interesseret i nogle af disse tilbud kan Torsten kontaktes på Tlf eller mail Side 19

20 Seniornetcafeer Lokalcenter Carl Blochs Gade I foyeren ved hovedindgangen finder du tre computere, som frit kan bruges i centrets åbningstid: Mandag torsdag Fredag Lørdag søndag Det er gratis at bruge computeren, men sort/hvid print koster 1,- kr. pr ark. Har du brug for hjælp Tirsdage mellem kl samt torsdage mellem kl er der frivillige IT-vejledere til stede. Vejlederne kan blandt andet lære dig at sende s, anvende Nem-ID, E-boks, Netbank og at søge på Internettet. Lokalcenter Vestervang I en niche i Caféen står tre computere til fri afbenyttelse for alle. Der er åbent i Netcaféen: Mandag - fredag kl (undtaget ved arrangementer i Caféen) Det er gratis at bruge computeren, men print koster 1,- kr. pr ark. Har du brug for hjælp til at bruge din computer, så kom og lær af en frivillig IT-vejleder. De er til stede alle tirsdage mellem kl Vejlederne kan blandt andet lære dig at sende s, anvende Nem-ID, E-boks, Netbank og at søge på Internettet. Bærbar computer kan medbringes, der er gratis trådløst internet på alle lokalcentre. Side 20

21 Aktivitetsrådet Carl Blochs Gade Vores cafe er et dejligt samlingssted. Hver tirsdag har vi et åbent arrangement fra kl til i Cafe Carl. Vi har mange spændende ting på programmet, det kan være: foredrag sang og musik banko underholdning Alle arrangementer er gratis. Der kan købes kaffe og kage for 20 kr. Derudover har vi årlige traditioner: Fastelavnsfest, ålegilde, husets fødselsdag, som vi gør ekstra ud af, og julefrokost. Alle er velkommen. Man kan hver måned læse om vores arrangementer i Lokalavisen Midt, eller på vores menu plan, som kan fås i Cafe Carl. Aktivitetsrådet Side 21

22 Brugerrådet Møllestien Marts måned, hvor vi nok alle har lyst til at sige Hvad var det dog der skete som Kaj Munk skrev i sin dejlige sang Den lille anemone. For nu begynder alle de dejlige forårsblomster for alvor at pible op af jorden for at fortælle os alle, at foråret og de lyse tider er på vej. Og så skal vinterdepressionen, som mange af os lider af, som er forsaget af for lidt lys og sol, væk. Et lille tilbageblik skal vi have. Vi havde en dejlig julefrokost, som vores kok havde lavet, og med musikalsk underholdning af Niels Adrian Espersen. Vi ønskede hinanden GODT NYTÅR den 9. januar. Mange gæster var mødt op, og vores områdechef Anette Poulsen holdt tale. Der blev skålet i champagne. Det næste der skal ske på Møllestien er Sankt Hans, hvor vi igen i år vil sende heksen afsted med ønsket om, at vi må få en dejlig sommer. Ind imellem bliver der suppeaften. Sidst på sommeren kommer vores speciale, nemlig FESTUGEN, hvor vi skal hygge os, spise kringle, drikke kaffe eller måske indtage en lille øl, lytte til noget dejlig musik og måske tage en lille sving om. Der er hygge og samvær med alle de gæster, der møder op. Hver 2. søndag, og den sidste fredag i måneden har vi banko. Desuden vil jeg minde om, at vi har en dejlig petanque-bane. Tag en kande kaffe eller en vand med til petanquebanen (alt kan købes i vores Cafe), hent kuglerne i Informationen, og kast kuglerne. Man kan jo sagtens spille petanque, selv om man sidder i kørestol, eller har sin rollator med. Tag nogle venner med og hav nogle hyggelige stunder derovre. Vi har jo godt af lidt motion. Hvad var det dog, der skete? Mit Hjerte koldt og haardt som Kvarts det smelter ved at se det den første Dag i Marts. Jeg tænkte: Evigt skiltes ad min Sjæl og Glæden, da jeg sad i Vintrens grumme Done. Nu gør min Anemone mig atter fri og glad. På gensyn til nogle hyggelige stunder Brugerrådsformand Jonni de Linde Side 22

23 Brugerrådet Vestervang Året 2014 blev et turbulent år for Brugerrådet i Vestervang. Da vi mødtes i januar måned var vi 9 medlemmer 3 genvalgte og 6 nyvalgte. Alt tegnede godt. Desværre mistede vi 3 medlemmer. Blandt andet døde brugerrådsformand Niels Hede. Det var et tab. Han havde sat gang i forskellige aktiviteter både udendørs og indendørs. Det har taget lidt tid for brugerrådet at finde sine egne ben igen. Men heldigvis er der stadigvæk gang i de aktiviteter, som vi kender: Onsdagsarrangementerne med musik, foredrag, lysbilleder og banko. Der er de forskellige interessegrupper: Musikforståelse, seniordans, mandegruppe o.s.v. Og så er der ikke at forglemme festerne, hvor ikke blot maden, men også fællessang og ikke mindst Lenas borddækning er med til at kalde feststemningen frem. Nævnes skal det også, at der er aftenåbent i cafeen 2 torsdage i måneden. 2. torsdag er der suppeaften, og 4. torsdag er der en lun ret og smørrebrød. Det er rigtig god mad. Så kom og vær med! Af nye ting har brugerrådet planer om at højtideligholde 4. maj det er 70 år siden Danmark blev befriet. De fleste af os kan nok huske den aften: Her er London---. Det skal vi fejre! Og så vil vi gentage successen fra sidste år med at holde Sct. Hans-aften med bål og båltale og ikke mindst fællessang. Brugerrådet overvejer også et Ud af huset projekt og vil søge midler hertil, så beboerne både i ældreboligerne og plejeboligerne i højere grad end nu kan komme på tur til skov og strand, til Væksthuset og Moesgård Museum eller hvad man nu har lyst til. Mere herom i opslag og annoncer. Og så til alle beboere i lokalområdet: Skriv eller ring til os om nye ideer. De vil blive modtaget med kyshånd. På brugerrådets vegne, Marie Andreasson Side 23

24 Telefonnumre Områdechef Anette Poulsen kan træffes på tlf Brugerrådet på Møllestien ved brugerrådsformand Jonni de Linde. Hun kan træffes på tlf Brugerrådet på Vestervang ved brugerrådsformand Niels Ove Bak. Han kan træffes på tlf Beboer- og pårørenderådet på Møllestien ved formand Stjepan Møller. Han kan træffes på tlf Afdelingsbestyrelsen på Carl Blochs Gade. Formandsstillingen for tiden ubesat. Afdelingsbestyrelsen på Ceres Huset ved bestyrelsesformand John Bygholm. Han kan træffes på tlf Afdelingsbestyrelsen på Vestervang 42 & 44 ved bestyrelsesformand Paul Lito Bertouch-Lehn på tlf Aktivitetsudvalget på Carl Blochs Gade ved formand Anna Marie Jensen. Hun kan træffes på tlf Side 24

25 Telefon-/træffetider på hverdage Carl Blochs Gade, Carl Blochs Gade 30 Møllestien, Grønnegade 10 Vestervang, Vestervang 16, 42 & 44 Ceres Huset, Ceres Allé 15 Administration Informationen på Møllestien tlf Mandag - fredag kl Man kan også finde en opdateret telefonliste på hjemmesiden: Områdechef Anette Poulsen tlf Viceområdechef Grethe Kvist tlf Viceområdechef Ida Bjørn Nielsen tlf Hjemmepleje Døgnplejen via Brandstationen Hvis man ønsker at komme i kontakt med døgnplejen i tidsrummet kl , alle dage, kan det ske på tlf Hjemmeplejeenhed Møllestien: Leder Connie Christensen tlf tlf Daglig koordinator Pia Pedersen kl tlf Hjemmeplejeenhed Vestervang: Leder Dorthe K. Thomsen tlf tlf Daglig koordinator Tina B. Jensen kl tlf Sundhedsenheden: kl tlf Leder Sine Nyeland Sandholt tlf tlf Plejeboliger Carl Blochs Gade: Afdeling A: tlf Leder af plejeboligenhed Lise Bisgaard tlf Side 25

26 Afdeling C: tlf Leder af plejeboligenhed Hanne Skjerning tlf Ceres Huset plejeboliger: Etagerme 1-3 tlf Leder af plejeboligenhed tlf tlf Etagerne 4-6 tlf Leder af plejeboligenhed Karen Marie Wendt tlf tlf Møllestien plejeboliger: Plejeafd. 1: tlf Leder af plejeboligenhed Hanne Aagaard Andersen tlf Plejeafd. 2: tlf Leder af plejeboligenhed Søs Fenge tlf Vestervang plejeboliger: Vestervang 42: Leder af plejeboligenhed Lene Trøiborg tlf Vestervang 44: Leder af plejeboligenhed Pernille Scherling tlf Sundhedsenheden: Borgerkonsulenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter tlf mellem kl og på hverdage. Visitationslinien: for borgere, der henvender sig for første gang med spørgsmål til visitationen tlf Side 26

27 Svømmehal: Svømmehalskontor tlf Fysioterapeut tlf Frivilligområdet Frivillig koordinator Else Bay Mortensen tlf Forebyggelsesområdet: Forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Prisak tlf Sundhedsklinik på Møllestien, Grønnegade 10 Telefontid kl tlf v/sygeplejerske Inger Pedersen tlf v/sygeplejerske Ulla Pedersen tlf Åbningstider, uden tidsbestilling: kl Besøg efter aftale kl Sundhedsklinik på Vestervang, Vestervang 16 Telefontid kl tlf v/sygeplejerske Christina Kirkegaard tlf Besøg med/uden tidsbestilling kl Lukket på onsdage Demensnøglepersoner Christina Kirkegaard tlf Mie Jensen tlf Datastuen på Møllestien. Undervisningsforløb i generel it-kundskab på elementært niveau. Kontakt: Jørgen Christensen tlf do tlf Peter Jørgensen tlf Forsidebillede af Marina Myslyaeva Famme. Flere prøver på hendes kunst kan findes på Hun har udstillet på Møllestien januar og februar Side 27

28 Vestre Ringgade j Isted gade j dalen Blåmejsevej Falkevej Svalevej Tornskadevej Solsortevej Trindsøvej Fuglesangs Alle Finderupvej Åbrinkvej Haveforeningen Åbrinken Dybedalen Uglevej Fuglesangs Alle Fuglebakkevej Møllevangs Alle Frederik Am brosius Stu bs Vej V Barfoeds Vej Thomas Nielsens Gade H. C. Tvenges Vej dan-müllers Vej iggo Stucke n bergs Helge Rodes Vej Tage-Hansens Gade Morten Eskesens Vej Vilh. B ergsøes V ej Peter F Otto B enzons Ve Møllevangs Kirke Møllevangskolen Handelshøjskolen Falck Vestre Ringgade Martin Vahls Vej Regenburgsgade Daugbjergvej O1 A. Hert zums Vej Ringgade O1 Vej abers Vej Jens Baggesens Vej Johan Langes Vej Viborgvej F. G. E. Rostrups Vej Århus Sygehus Søren Frichs Vej Regenburgs Plads Åparken P. Hiort-Lorenzens Vej Rosen stien Brabrandstien Dollerupvej Gade Eugen Warmings Vej Helsingforsgade Borgmester Jakob Jensens Finlandsgade Chr. Mo lbechs Vej Poul Martin Møllers Vej Botanisk Have Ringkøbingvej Silkeborgvej Ceres Alle Vestervang Herningvej Jens Baggesens Vej Paludan-Müllers Vej H. V. Kaalunds Vej Peter Holms Vej Den gamle By Gustav Wieds Vej Emil Aarestrups Vej Vestervang Væksthuset Mønsgade Carl Blochs Gade Digtervænget Hjortholmsvej Gebauersgade Holbe Møllevejen Hallssti Vestre Ringgade Forskerparken Carsten Hauchs Vej Eckersbergsgade Lundbyesgade Holger Drachmanns Vej Jerichausgade Chr. Købkes Hjortensgade Vesterbrogade Thorvaldsen sgade Skovgaardsgade Sonnesgade Gade Langelandsgade Bi sensgade vejen Skt. Marcus Langelandsgade Janus la Vestergade Kirkeplads Cours Gade Karl Verners Ve Ny Munkegade Ærøgade Søgade Valdemarsgade Marstrandsgade Morten Børups Gade Sejrøgade Hallssti Victor A Teglværksgade Jensens Vej Kaserneboulevarden Aros Allé Vesterbro Torv Vester Alle Skt. Nicolaus Gade Fredrik Nielsens Vej Niels Falstersgade lbe cks V e Haveforening Studenternes Hus Langelandsga Vestervang 42&44 Ceres Huset Vestervang Århus Bymuseum Carl Blochs Gade Godsbanegård Skt. Markus Kirke Musikhuset Scandinavian Congress Center j Ole Worms Alle Samsøgade Grønnegade Kriegersvej Dybb gad Thomas Jensens Alle Nordre Ringgade Nordre Rin Statsbiblioteket Frederi- ciagade Helgo land gad C. F. Mølle rs Alle Fynsgade Hjarnøgade Lollandsgade Ema nuel Sejrs Gade Vester Alle Møllegade Banegårdsgade Orla Lehmanns Alle Værkmestergade Aarhus Universitet Samsøgades Skole ARoS Århus Kunstmuseum Wilhelm Meyers Ny Munkegade Møllestien Århus Kunstbygning Ridehuset Frederiks Alle Johannes Bjergs Gade Samsøgade Munkegade Mols- Gammel Klostergade Nygade J. M. Mørks Gade Christiansgade Grønnegade Bødker C arl H KnudsensVej Bartholins Alle Alle Sølystgad e Nørre Alle Vestergade Balles Gård Thunøgade Passage Ryesgade Nørrebrogade Naturhistorisk Museum Bane- Stenomuseet Elise Smiths Skole Åboulevarden Rådhus pladsen Park Alle M. P. Bruuns Gade Seedorffs pladsen Frederiksgade Stræde Hans Hartvig Østbane- gårds- tt s Emil Ve Århus Dag- og Aftenseminarium Vennelyst Boulevard Vennelyst Plads Sjællandsgade Klosterport Busgaden Skt. Knuds Torv Telefon torvet Telefonsmøgen Høegh-Guldbergs Gade Søndergade Amaliegade Immervad Sønder Alle Norsgade Guldsm edgade Lille Torv stræde Østergade Rosenkrantzgade Jægergårdsgade Schandorff Ny Baneg årdsgad e T hunø stien Anholt sgade gade Skt. Clemens Stræde Borggade Fred ensgade Barthsgade Århus Sygehus Hjelmensgade Volden Clemens Skt. Torv Fiskergade Værkmestergade Store Torv N. Kochs Skole Paradisgade Skt. Johannes Alle Nørrebrogade Nørregade Graven Rosensgade Bispe gade Bispeto Fredens Torv Larsen-Ledets Peter Sabroes Gade Nørre Boulevard Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Tandlægeskolen Politigården Brandstation Skrædderskolen Vor Frue kirke Møllestien Skt. Knuds Skole Hovedbanegård Bruuns Galleri O1 Gade Studsgade rv et Kannikegade Åboulevarden Spanien rovej Laursens Realskole gaden Skolegade Mindeb Mindegade Ridder stræde Snevringen Mejlgade Dynkarken rogade dgade Toldb o Kalkværksvej Nørreport esgade Skt. Olufs Gade Knudrisgad e Kaløgade Kærlighedsstien Havnegade Europ a- plad s Trøjborgvej Skt. Johannes Kirke Peter Sabroe Seminariet Kirkegårdsvej Østboulevarden Folkeregistret Det Jydske Kunstakademi Århus Domkirke Det Jydske Musikkonservatorium Århus Købmandsskole Rådhuset Mølleparken Erhvervsarkivet Rutebilstation Århus Kunstakademi Skolebakken Mejlgade Skibbrogade Nordhavnsga de Gade gade Mindet Otte Ruds Gade Niels Juels Gade Posthussmøgen Lønpassagen Rosen- Honnørkajen Filmbyen Kystvejen Sibirien Sydhavnsgade Vesterport Ewaldsgad Skernvej Museumsgade Margrethepladsen Havnevej Klostertorvet Blegmen dam- Teatertorvet Teatergyde Skole- næsgade Helge- torvet Torden skj Nordre Kirkegård Arkitektskolen i Aarhus Århus Svømmehal Ove Gjeddes Gade Skånegade Balticagade Edouard Gade Suensons gravvej Ølandsgade løvesgade Hangøvej olst- Fænøgade Dalargade Skovvejen Kvindemuseet i Danmark Aarhus Katedralskole Aarhus Teater Toldboden Havnehuset Kovno gade Polensgade Danziggade Revalgade Ric- Chr. hardts Vej Saltholmsgade Badstue- Sand- Gylden- Sverigesgade Vilnagade en Lang e liniepark Pakkerivej Narvagade Libaugade Dronning Margrethes V Fiskerivej Hveensgade Risskovstien Århus Lystbådehavn Kystpromenaden Kuwaitvej Oliehavnsvej Bahreinvej m Side 28

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud Lokalcenter Marselis Aktivitetstilbud Forår 2013 Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A, 8000 Aarhus C. Lokalcentrene Marselis, Dalgas, Rosenvang og Frederiksbjerg hører under: Område Marselisborg

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine præmisser. Vi holder

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

På tværs af alder. Tricktyveri og indbrud Fisketure Vikærgården TEMA: DER BYGGES BRO MELLEM GENERATIONERNE LÆS OGSÅ NR.

På tværs af alder. Tricktyveri og indbrud Fisketure Vikærgården TEMA: DER BYGGES BRO MELLEM GENERATIONERNE LÆS OGSÅ NR. I N F O M A G A S I N E T På tværs af alder TEMA: DER BYGGES BRO MELLEM GENERATIONERNE NR. 4 DECEMBER 2012 LÆS OGSÅ Tricktyveri og indbrud Fisketure Vikærgården LEDER Forklædt som voksen - er titlen på

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Som regel lykkes det. 86-årig med faldskærm Førstehjælp for frivillige Ortopædisk genoptræning. Tema: Digitalisering og it-kurser.

Som regel lykkes det. 86-årig med faldskærm Førstehjælp for frivillige Ortopædisk genoptræning. Tema: Digitalisering og it-kurser. i n f o m a g a s i n e t Som regel lykkes det Tema: Digitalisering og it-kurser NR. 1 februar 2013 Læs også 86-årig med faldskærm Førstehjælp for frivillige Ortopædisk genoptræning Vi troede aldrig Vi

Læs mere

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Årsprogram 2015/16 Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Kære

Læs mere

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID maj 2014 // nr. 2 Aarhus kommune Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune

Læs mere

august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different!

august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different! august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different! Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 3/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 3/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Det personlige engagement...læs også

Det personlige engagement...læs også Livet med Nr. 2, 24. årgang, JUNI 2014 Tema Det personlige engagement...læs også Birgitte Vølund, ny formand Klumme af Eva Mila Lindhardt Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 92 Marts 2014 Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen indhold Hvad sker der? Side: 3 Bogbinderne 4 Alle har høreproblemer - også DU!

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Farvel til to markante kvinder

Farvel til to markante kvinder I N F O M A G A S I N E T Farvel til to markante kvinder DORTHE LAUSTSEN OG KATE RUNGE FORLADER KOMMUNALPOLITIK LÆS OGSÅ TEMA: FORENINGER FOR ENHVER SMAG Generationsdag Festugen 2013 Førtidspensionist

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side Foto: Erik Hendrup Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Ansøgninger 27 IT Besøgsvenner 15 Besøgsvenner 36 IT Kursus I 24 Bestyrelsen 43 IT Kursus II 25 Billetsalg 38 Kontaktpersoner 29 Demens/besøgsvenner

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere