Midtby Info. Område Midtbyen. Generel info, telefonnumre og åbningstider Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtby Info. Område Midtbyen. Generel info, telefonnumre og åbningstider 2015. Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side 1"

Transkript

1 Midtby Info Generel info, telefonnumre og åbningstider 2015 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Side 1

2 Denne lille tryksag, henvender sig til borgerne i Aarhus Midtby, og bliver rundsendt til alle pensionister i området. Vi vil hermed gøre opmærksom på de mange tilbud, der findes på vore Lokalcentre. I bladet er det mere udførligt beskrevet, men her en lille appetitvækker på det, du kan finde på de følgende sider. Vi tilbyder: < < Cafe er - med dejlig mad og god atmosfære. < < Fitness - selvtræning. Et godt og billigt tilbud! < < Svømmehal med op til 330 C varmt vand. < < Kunstudstillinger med mulighed for et godt køb. < < Møllekværnen, et populært mødested hver torsdag. < < Petanquebaner. Kom og lån kugler og spil ganske gratis. < < Kolonihavehus. Lån nøglen til huset og tag kaffen med derud. < < Sundhedsklinikker med mange muligheder. < < Gratis netcafeer med hjælp fra frivillige. Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf Fax Side 2

3 Indhold Områdechefen...Side 04 Frivilligområdet Cafeer Åbningstider og priser i cafeerne Forebyggelsesområdet Selvtræning Kolonihavenyt Varmtvandsbassin Sundhedsklinikker...14 Hukommelsesproblemer/demens Kontinensproblemer...16 Møllekværnen...17 Søndagsklubben på Carl Blochs Gade Søndagsklubben på Møllestien Sociale medier og ældre Seniornetcafeer Aktivitetsrådet på Carl Blochs Gade Brugerrådet på Møllestien Brugerrådet på Vestervang Telefonnumre og træffetider Side 3

4 Nyt fra områdechefen Kære alle. Det er ved at være et års tid siden, I har modtaget en publikation fra Område Midtbyen. Sidste år traf vi det valg, at vi hellere vil prioritere at bruge penge til en annonce i Lokalavisen en gang om måneden frem for Midtbyposten, for at komme hurtigere ud med nyheder om arrangementer. Jeg lovede også sidste år, at vi fremover en gang om året - ville udsende noget information som i gamle dage, da jeg ved, at der mange, der har bladet liggende for at have telefonnr. og andre informationer om Område Midtbyen indenfor rækkevidde. Så hermed den årlige publikation og lidt nyheder fra Område Midtbyen. Digitalisering var året, hvor Danmark for alvor skulle digitaliseres. Den 1. november skulle alle være på digital post, med mindre man havde bedt om fritagelse. I afdelingen for Sundhed og Omsorg ansatte man derfor midlertidigt nogle IT hjemmehjælpere til at hjælpe ældre medborgere med på digitaliseringsbølgen. Rigtig mange er kommet i gang og har fået NemID og bruger det til ansøgning om f.eks. pension, boligstøtte, varmetillæg og andre ting. Hvis man ikke har søgt om fritagelse og har brug for hjælp, så er der stadigvæk mulighed for at få hjælp fra vore IT hjemmehjælper Torsten i Område Midtbyen. Torsten skriver lidt om det på side 19, og hvad han kan være behjælpelig med. Desuden har vi også netcafeer på både Vestervang og Carl Blochs Gade, hvor der i visse tidsrum er hjælp at hente fra IT kyndige frivillige. Endvidere arbejder vi i øjeblikket på at få gang i den sidste af vores netcafeer på Lokalcenter Møllestien. Det er et prioriteret projekt i Frivillige og forsikringer. Der har været noget snak og skriverier om forsikringer og frivillige. Afdelingen for Sundhed og Omsorg har været på forkant og har igennem flere år haft forsikring for alle frivillige hjælpere. Nu har Statsforvaltningen imidlertid udsendt en udtalelse om, at det ikke længere Side 4

5 er lovligt for kommuner at tegne ulykkes og ansvarsforsikringer for frivillige. Indtil videre vil Statsforvaltningens udmelding betyde følgende for frivillige i Aarhus Kommune: Frivillige vil ikke længere være dækket af en ansvarsforsikring, men uændret er, at man er dækket af kommunens ulykkesforsikring. Frivillige chauffører er som hidtil dækket fuldt ud, når de kører i lokalcentrenes busser. Det er, som om lovgivningen ikke er fulgt med udviklingen i forhold til det frivillige arbejde. Derfor vil vores rådmand Jette Skive også tage det op med socialministeren. Vi kan håbe på, der kommer en god løsning på problemet. Generationernes Hus på Aarhus Ø. Aarhus Ø på havneområdet hører til Område Midtbyen og dermed også det nye byggeri, som i daglig tale hedder Generationernes hus. Generationernes Hus kommer til at bestå af boliger til ældre, en børnehave og ungdomsboliger, samt ca. 25 boliger til handicappede. Det bliver et spændende byggeri, hvor man for første gang blander generationer i samme hus. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper og en styregruppe på tværs af magistratsafdelinger til at arbejde sammen om projektet. Som tidsplanen er nu, kan vi nok ikke forvente byggeriet færdigt før end i 2019, da der er mange, der skal inddrages i processen. Ombygning af cafeen på Møllestien. Vi arbejder i øjeblikket på at få moderniseret cafeen på Møllestien samt at få en indgangsdør ud til Grønnegade meget tæt på Vestergade. Begge dele er et led i, at få åbnet mere op til vores nærmiljø, og gerne få nogle nye kunder i cafeen. Med det vil vi gerne skabe mere liv i cafeen og på lokalcentret. I øjeblikket er vi ved at indhente tilbud. Jeg regner bestemt med, at vi kan åbne dørene til en nyindrettet cafe inden sommerferien. I er altid velkomne til at henvende jer enten til mig eller en anden leder ved Område Midtbyen, hvis der er nogle ting, I ønsker yderligere information om. Der er en nyrevideret telefonliste bagerst i bladet. Mange venlige hilsner Anette Poulsen. Side 5

6 Cafeer Vi tilstræber, at vore cafeer er et mødested for alle på tværs af generationer. Vi har løbende arrangementer. Hold øje med opslag i de forskellige cafeer samt i vores månedlige annonce i Lokalavisen Midt. Hvor skal du holde din næste fødselsdag, konfirmation, sølvbryllup mm? Område Midtbyen tilbyder leje af lokaler og bespisning. Pris for leje af lokaler er 125,- kr. pr. time. Forplejning bestilles i Caféen det pågældende sted. For indhentning af tilbud, kontakt Område Midtbyen på telefon eller mail: Side 6

7 Åbningstider i Carl Blochs Gades café Hverdage mandag - torsdag kl Tirsdag tillige kl Fredag kl Lørdag - søndag kl Cafeen kan kontaktes på tlf Åbningstider i Møllestiens café Hverdage mandag - fredag kl Onsdag tillige kl Lørdag, søndag og helligdage kl Cafeen kan kontaktes på tlf /53. Åbningstider i Vestervangs café Hverdage mandag - torsdag kl Fredag kl Varm mad kan købes fra kl Lørdag, søndag og helligdage: Lukket Varm mad serveres mod forudbestilling Cafeen kan kontaktes på tlf Diverse priser i cafeerne 2015 Hovedret Kr. 48,00 Biret Kr Lun ret Kr Lille salat Kr. 20,00 Stor salat Kr. 25,00 Smørrebrød Kr. 14,00 Kage Kr. 10,00 Flødekage Kr. 18,00 1 kop kaffe Kr. 06,00 Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i cafeernes åbningstid. Side 7

8 Frivilligområdet Overvejer du at blive frivillig? Ved de tre lokalcentre i Område Midtbyen med tilhørende ældre og plejeboliger har vi kontakt med en stor gruppe mennesker, som yder en flot frivillig indsats på mange områder. Vi er altid klar til at lave nye aftaler med voksne mennesker med overskud og lyst til at være sammen med ældre medborgere i forskellige sammenhænge. Har du lyst til at være frivillig, så er der lige nu følgende muligheder: At give en hånd med i en af Caféerne At vejlede i IT i en Senior-Netcafé At være besøgsven eller gåtursven for en ældre medborger, der savner netværk At skabe hygge og hjælpe til ved arrangementer for beboere i en plejeboligenhed At følge en beboer til aktiviteter på centrene eller i lokalområdet. At være pilot på en rickshaw cykel Måske har du en idé til en aktivitet, som du gerne vil undervise i eller på anden måde dele med andre. Kontakt mig Jeg vil meget gerne høre fra dig, og aftale tid til en samtale om dine ideer. Derefter formidler jeg kontakt til den afdeling, der har brug for dig. Du vil blive introduceret til opgaven af en medarbejder eller anden frivillig. Else Bay Mortensen frivilligkoordinator mail: Tlf Side 8

9 Andre former for frivilligt arbejde Nogle meget aktive medspillere på frivilligområdet er de valgte råd ved lokalcentre og plejeboliger. Brugerråd Hvert andet år vælges der et brugerråd ved hvert lokalcenter bestående af 3-9 medlemmer. Det næste valg bliver i november Hold øje med annoncering til opstillingsmøder i august/september. Der er brug for mennesker, som har lyst til indflydelse og vil medvirke til nye initiativer. Afdelingsbestyrelser / Beboer-pårørenderåd Ved hver plejeboligenhed afholdes der en gang årligt valg til bestyrelse eller råd. Beboere og deres familiemedlemmer kan vælges. De fleste steder foregår det i forbindelse med et festligt arrangement for beboere med familie. Det er bestyrelsens / rådets opgave at repræsentere beboernes interesser og ønsker. Det gode hverdagsliv i boligerne er omdrejningspunkt for de emner, der drøftes og de aktiviteter, som der tages initiativ til. I telefonlisten sidst i folderen er der kontaktoplysninger på formænd for alle råd. Side 9

10 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Forebyggelse Du har altid mulighed for et besøg, hvis du har behov for en samtale om fx: hvilke muligheder der er i dit nærområde hvordan du holder dig i fysisk form hvor der er muligheder for at være sammen med andre helbredet syn, hørelse, hukommelse hvor man kan henvende sig for hjælp.eller lige det, der har betydning for dig Er du fyldt 75 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg - så hold øje med posten. Samtalen kan foregå hos dig, men vi kan også lave aftale om at mødes i en af Sundhedsklinikkerne, hvis det passer bedre. Bare ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en aftale. Som noget nyt giver vi nu specifik mulighed for en samtale, hvis man er blevet alene, eller hvis ens ægtefælle er alvorligt syg eller er flyttet i plejebolig. Det er vores erfaring, at man i de svære situationer også kan have behov for at snakke med en, der er udenfor ens netværk. Vi kender ikke alle borgere, eller hvilken livssituation, man er i. Men kender du nogen, der kunne have glæde af et besøg, hører vi gerne fra dig. Mange hilsner, Anne Dorthe Prisak Forebyggelseskonsulent Tlf Side 10

11 Selvtræning Pr. 1. april 2015 starter Område Midtbyen et samarbejde med oplysningsforbundet FOF om et nyt koncept for selvtræningsområdet på de tre lokalcentre. Tilbuddet kan benyttes af alle pensionister og efterlønsmodtagere i Aarhus kommune. Du skal tegne medlemskab til selvtrænerordningen hos FOF. Dette gælder også nuværende selvtrænere. Pris 200 kr. årligt. Medlemskabet giver mulighed for: Introduktion til fitnessmaskinerne før start Løbende opfølgning på træningsprogram To årlige temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse Fri træning inden for nærmere fastsat tidsrum Ved hvert træningslokale vil der være opslag med åbningstider og datoer for introduktion og vejledning. Kontaktperson: fysioterapeut Jette Holm, FOF Tlf / Mail: og Område Midtbyen Side 11

12 Kolonihavenyt Der står lige her uden for nogen og banker på, og her tænkes ikke på Thomas Helmig, men det er FORÅRET, som er lige omkring hjørnet, med alt hvad det kan bringe af glæde, farver, livgivende lys og ondt i ryggen ikke at forglemme. Nok engang slår vi lågen og dørene op til en god sæsson med alt det sociale samvær, som det kan bringe. Jeg har en ide at om at få alle de, der har El-kørestole til at tage en tur i haven. Der er ikke længere derud end at man kan gøre det på et opladet batteri. Men mere om det senere. Opfordringen er ellers at bruge vores skønne hus og omgivelser til i stilhed at læse en god bog, eller at en flok kan tage derud og nyde og dase. Man kan lave skønne spadserture ned til Brabrandsøen. Husk blot: Huset kan ikke reseveres til privat brug. Tanken er, at der altid skal være en kop kaffe på kanden til en ny gæst. Samtidig skal man huske på at aflevere huset i den stand, som man gerne vil modtage det i. Husk at lukke og låse døre og port og aflevere nøglen de respektive steder. Hvordan kommer man så derud, har mange spurgt om: Buslinierne 4A, 11 og 12 går fra Emil Vetts Passage til Silkeborgvej/ Åby Ringvej. Herfra skiftes til buslinie 6A, der går til Tomsagervej. Herfra er der ca. 450 meter til Havehuset, som ligger på Sylbækvej 38 B. Så vi vil glæde os til lige dit besøg Polle (frivillig havemand) Side 12

13 Varmtvandsbassin Varmtvandsbassinet hører under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og ligger placeret ved Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10. Bassinet benyttes af en bred vifte af borgere. Der er f. eks. Pensionistsvømning, hvor det er almen motion der fokuseres på. Andre hold tilbyder forskellige former for træning f. eks.før eller efter en operation, hvor der kan være behov for at styrke bl.a. muskler og led. Der er også forskellige foreninger, der benytter bassinet. Tænker du på, om det er noget for dig, så kan du på www. ommidtbyen.dk, finde oplysninger om åbningstider, brugerbetaling, krav til hygiejne og orientere dig om de forskellige tilbud. Du er også velkommen til at komme forbi og få en snak med personalet ved varmtvandsbassinet og se på forholdene, eller tage kontakt på tlf mandag og torsdag mellem kl og kl til svømmehalskontoret. Side 13

14 Sundhedsklinikker Aarhus Kommune har i øjeblikket 31 sundhedsklinikker heraf har vi 2 ved Område Midtbyen den ene i lokalcenter Vestervang og den anden i lokalcenter Møllestien. Vi arbejder ud fra tankegangen om sundhedsfremme og forebyggelse, samt behandling af sygdom. Sundhed er en følelse af livsmod og livsglæde. Det er en følelse af at kunne klare hverdagens mange gøremål. Du kan godt være sund, selv om du er syg. Du kan være usund selv om du er rask. Det handler om, hvordan du (op)lever livet. Når du kommer i sundhedsklinikken betjenes du af erfarne sygeplejersker. Vi er parate til at tage imod dig uanset alder. Du skal have adresse i vores lokalområde eller være pårørende til borgere med bopæl i området. Du behøver ikke henvisning for at komme. Du skal vide vi har tavshedspligt. Sundhedsklinikkerne ved Område Midtbyen er flittigt besøgt. Det er rigtigt dejligt så mange borgere finder vej til os!! Opgaverne er mangeartede vi renser mange sår og skifter forbindinger vi måler blodtryk vi hjælper og vejleder med/i medicinhåndtering vi giver lægeordinerede indsprøjtninger vi giver antabusbehandlinger vi hjælper/guider dig videre til andre relevante fagpersoner, hvis opgaven ligger udenfor sygeplejerskens kompetence. vi har kendskab til mange muligheder for aktiviteter og træning vi hjælper med livsstilsændringer vi bidrager med udredning for vandladningsproblemer vi hjælper/guider m h t at møde andre mennesker og få et netværk. Vi vejleder og støtter pårørende Vi afvikler temadage, sundhedsdage og kurser Mange af de borgere vi gennem årene har haft besøg af, har givet os mange positive tilbagemeldinger. For eksempel synes mange, at det at komme i sundhedsklinikken er en rigtig god mulighed for at komme ud. Side 14

15 Sygeplejersker i sundhedsklinikkerne Fra venstre: Inger Pedersen, Christina Kirkegaard, Ulla Pedersen Træffetider og telefonnumre for sundhedsklinikkerne: Se side 27 i denne publikation. Hukommelsesproblemer / demens Område Midtbyen har to demensnøglepersoner, som kan rådgive og vejlede borgere med hukommelsesproblemer eller demens, samt deres pårørende. Oplever du: At hukommelsen begynder at drille At det bliver mere svært at få hverdagen til at hænge sammen At det bliver svært at få lov til at hjælpe en, der har problemer med hukommelsen. At du/i mangler viden om demens At du/i mangler viden om tilbud i kommunen omkring demens At du ville ønske, der var en, der kunne hjælpe med at forstå At der var en, der kunne komme med ideer Så kontakt en af demensnøglepersonerne: Christina Kirkegaard: Mie Jensen: Side 15

16 Kontinensområdet Har du problemer med inkontinens? Næsten en halv million danskere lider af vandladningsproblemer og/ eller afføringsproblemer. Hvis du er en af dem, er der hjælp at hente. På Lokalcenter Møllestien, er der mulighed for et uforpligtende møde med en sygeplejerske med specialviden om inkontinensproblemer. Hun kan gennem en samtale rådgive og vejlede dig, opstarte en udredning og medvirke til behandling af vandladnings- og afføringsproblemer. Der er også mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende kateter- og inkontinensprodukter. Obs.: Tilbuddet kan være aflyst i ferieperioder. Ring for nærmere information på tlf , hverdage kl Henvendelse: Kontinenssygeplejerske Inger Hedegaard Træffetid: Personlig henvendelse på mandage i ulige uger kl Sted: Sundhedsværkstedet på Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10 Side 16

17 Møllekværnen Som mange ved har vi et skønt sted i kælderen på Lokalcenter Møllestien, kaldet Møllekværnen. Her har vi et Mini Loppemarked, hvor overskuddet ubeskåret går til drift af vores kolonihave. Så kom endelig for at støtte dette gode formål, så vi i fællesskab kan bevare vores dejlige have. I Møllekværnen er der også en lille cafe, hvor det sociale samvær står i højsædet: Der er varm kaffe på kanden og lidt koldt i køleskabet til pensonistvenlige priser. Det vil glæde os at se glade og positive mennesker og nogle, som har brug for en lille sludder for at jage ensomheden på flugt. Alle er velkommen! Tag gerne en ven eller veninde med, her er plads til alle. På grund af Kødets og Legemet skrøbelighed bedes I venligst se efter opslag på bordene i vandrehallen på Møllestien, så I ikke går forgæves Åbningstiderne er hver torsdag fra kl til kl Vel mødt til nogle hyggelige timer! Polle Frivillig Side 17

18 Søndagsklubben Carl Blochs Gade Der spilles banko hver anden søndag i ulige uger. Sommerferielukket i juli og august. Salg af plader starter kl plade 8 kr, 3 plader 20 kr. Der kan købes kaffe og kage til 20 kr / 25 kr. Man kan blive medlem for 50 kr. årligt. Der er plads til nye medlemmer. Søndagsklubben er hvert år vært ved en sommermiddag og en julefrokost i Café Carl. Henvendelse til Roger jensen Tlf eller Søndagsklubben Møllestien Som supplement til underholdningerne på Møllestien har vi en søndagsklub, hvor vi spiller banko og har socialt samvær. Klubben starter først i september og kører hveranden søndag indtil maj-juni. Kontingentet for sæsonen er 50 kr. Klubben er vært ved en gratis julefrokost og ved afslutningen på sæsonen igen vært ved en 3 retters menu med vin ad libitum. Ved ordinære arrangementer betaler den enkelte for brød og kage, mens kaffen er gratis. På klubbens vegne Rita Kejser Side 18

19 Sociale medier og ældre Det offentlige har oprettet digitale postkasser til alle, der ikke er blevet fritaget. Er du usikker på hvad en digital postkasse er og hvordan den bruges, kan du få hjælp i eget hjem af IThjemmehjælper Torsten Hartvig Pedersen. Torsten underviser i brug af ipad, der er en computer, det er let at betjene, også når det gælder Digital Post. Det er muligt at låne en ipad i undervisningsperioden. I foråret 2015 vil Torsten tilbyde undervisning i brug et af de såkaldte sociale medier, Facebook. Andelen af ældre, der bruger Facebook, vokser hurtigt. Facebook kan være til gavn og glæde på mange måder: Det er en let måde at følge med i familie, venner og bekendtes liv. Det er en enkel måde at finde gamle venner eller studiekammerater på. Man kan følge med i debatter om politik eller andre emner. Der er et væld af forskellige interessegrupper man kan deltage i, hvis man deler den samme interesse: Det kan være alt fra kagebagning, lokalhistoriske billeder, deling af erfaringer om en sygdom, slægtsforskning osv., osv. Mange medier f.eks. Danmarks Radio bruger Facebook som supplement til radio og TV programmer Med Facebook kan man vedligeholde og udbygge sit netværk også selv om man er blevet mindre mobil. Er du interesseret i nogle af disse tilbud kan Torsten kontaktes på Tlf eller mail Side 19

20 Seniornetcafeer Lokalcenter Carl Blochs Gade I foyeren ved hovedindgangen finder du tre computere, som frit kan bruges i centrets åbningstid: Mandag torsdag Fredag Lørdag søndag Det er gratis at bruge computeren, men sort/hvid print koster 1,- kr. pr ark. Har du brug for hjælp Tirsdage mellem kl samt torsdage mellem kl er der frivillige IT-vejledere til stede. Vejlederne kan blandt andet lære dig at sende s, anvende Nem-ID, E-boks, Netbank og at søge på Internettet. Lokalcenter Vestervang I en niche i Caféen står tre computere til fri afbenyttelse for alle. Der er åbent i Netcaféen: Mandag - fredag kl (undtaget ved arrangementer i Caféen) Det er gratis at bruge computeren, men print koster 1,- kr. pr ark. Har du brug for hjælp til at bruge din computer, så kom og lær af en frivillig IT-vejleder. De er til stede alle tirsdage mellem kl Vejlederne kan blandt andet lære dig at sende s, anvende Nem-ID, E-boks, Netbank og at søge på Internettet. Bærbar computer kan medbringes, der er gratis trådløst internet på alle lokalcentre. Side 20

21 Aktivitetsrådet Carl Blochs Gade Vores cafe er et dejligt samlingssted. Hver tirsdag har vi et åbent arrangement fra kl til i Cafe Carl. Vi har mange spændende ting på programmet, det kan være: foredrag sang og musik banko underholdning Alle arrangementer er gratis. Der kan købes kaffe og kage for 20 kr. Derudover har vi årlige traditioner: Fastelavnsfest, ålegilde, husets fødselsdag, som vi gør ekstra ud af, og julefrokost. Alle er velkommen. Man kan hver måned læse om vores arrangementer i Lokalavisen Midt, eller på vores menu plan, som kan fås i Cafe Carl. Aktivitetsrådet Side 21

22 Brugerrådet Møllestien Marts måned, hvor vi nok alle har lyst til at sige Hvad var det dog der skete som Kaj Munk skrev i sin dejlige sang Den lille anemone. For nu begynder alle de dejlige forårsblomster for alvor at pible op af jorden for at fortælle os alle, at foråret og de lyse tider er på vej. Og så skal vinterdepressionen, som mange af os lider af, som er forsaget af for lidt lys og sol, væk. Et lille tilbageblik skal vi have. Vi havde en dejlig julefrokost, som vores kok havde lavet, og med musikalsk underholdning af Niels Adrian Espersen. Vi ønskede hinanden GODT NYTÅR den 9. januar. Mange gæster var mødt op, og vores områdechef Anette Poulsen holdt tale. Der blev skålet i champagne. Det næste der skal ske på Møllestien er Sankt Hans, hvor vi igen i år vil sende heksen afsted med ønsket om, at vi må få en dejlig sommer. Ind imellem bliver der suppeaften. Sidst på sommeren kommer vores speciale, nemlig FESTUGEN, hvor vi skal hygge os, spise kringle, drikke kaffe eller måske indtage en lille øl, lytte til noget dejlig musik og måske tage en lille sving om. Der er hygge og samvær med alle de gæster, der møder op. Hver 2. søndag, og den sidste fredag i måneden har vi banko. Desuden vil jeg minde om, at vi har en dejlig petanque-bane. Tag en kande kaffe eller en vand med til petanquebanen (alt kan købes i vores Cafe), hent kuglerne i Informationen, og kast kuglerne. Man kan jo sagtens spille petanque, selv om man sidder i kørestol, eller har sin rollator med. Tag nogle venner med og hav nogle hyggelige stunder derovre. Vi har jo godt af lidt motion. Hvad var det dog, der skete? Mit Hjerte koldt og haardt som Kvarts det smelter ved at se det den første Dag i Marts. Jeg tænkte: Evigt skiltes ad min Sjæl og Glæden, da jeg sad i Vintrens grumme Done. Nu gør min Anemone mig atter fri og glad. På gensyn til nogle hyggelige stunder Brugerrådsformand Jonni de Linde Side 22

23 Brugerrådet Vestervang Året 2014 blev et turbulent år for Brugerrådet i Vestervang. Da vi mødtes i januar måned var vi 9 medlemmer 3 genvalgte og 6 nyvalgte. Alt tegnede godt. Desværre mistede vi 3 medlemmer. Blandt andet døde brugerrådsformand Niels Hede. Det var et tab. Han havde sat gang i forskellige aktiviteter både udendørs og indendørs. Det har taget lidt tid for brugerrådet at finde sine egne ben igen. Men heldigvis er der stadigvæk gang i de aktiviteter, som vi kender: Onsdagsarrangementerne med musik, foredrag, lysbilleder og banko. Der er de forskellige interessegrupper: Musikforståelse, seniordans, mandegruppe o.s.v. Og så er der ikke at forglemme festerne, hvor ikke blot maden, men også fællessang og ikke mindst Lenas borddækning er med til at kalde feststemningen frem. Nævnes skal det også, at der er aftenåbent i cafeen 2 torsdage i måneden. 2. torsdag er der suppeaften, og 4. torsdag er der en lun ret og smørrebrød. Det er rigtig god mad. Så kom og vær med! Af nye ting har brugerrådet planer om at højtideligholde 4. maj det er 70 år siden Danmark blev befriet. De fleste af os kan nok huske den aften: Her er London---. Det skal vi fejre! Og så vil vi gentage successen fra sidste år med at holde Sct. Hans-aften med bål og båltale og ikke mindst fællessang. Brugerrådet overvejer også et Ud af huset projekt og vil søge midler hertil, så beboerne både i ældreboligerne og plejeboligerne i højere grad end nu kan komme på tur til skov og strand, til Væksthuset og Moesgård Museum eller hvad man nu har lyst til. Mere herom i opslag og annoncer. Og så til alle beboere i lokalområdet: Skriv eller ring til os om nye ideer. De vil blive modtaget med kyshånd. På brugerrådets vegne, Marie Andreasson Side 23

24 Telefonnumre Områdechef Anette Poulsen kan træffes på tlf Brugerrådet på Møllestien ved brugerrådsformand Jonni de Linde. Hun kan træffes på tlf Brugerrådet på Vestervang ved brugerrådsformand Niels Ove Bak. Han kan træffes på tlf Beboer- og pårørenderådet på Møllestien ved formand Stjepan Møller. Han kan træffes på tlf Afdelingsbestyrelsen på Carl Blochs Gade. Formandsstillingen for tiden ubesat. Afdelingsbestyrelsen på Ceres Huset ved bestyrelsesformand John Bygholm. Han kan træffes på tlf Afdelingsbestyrelsen på Vestervang 42 & 44 ved bestyrelsesformand Paul Lito Bertouch-Lehn på tlf Aktivitetsudvalget på Carl Blochs Gade ved formand Anna Marie Jensen. Hun kan træffes på tlf Side 24

25 Telefon-/træffetider på hverdage Carl Blochs Gade, Carl Blochs Gade 30 Møllestien, Grønnegade 10 Vestervang, Vestervang 16, 42 & 44 Ceres Huset, Ceres Allé 15 Administration Informationen på Møllestien tlf Mandag - fredag kl Man kan også finde en opdateret telefonliste på hjemmesiden: Områdechef Anette Poulsen tlf Viceområdechef Grethe Kvist tlf Viceområdechef Ida Bjørn Nielsen tlf Hjemmepleje Døgnplejen via Brandstationen Hvis man ønsker at komme i kontakt med døgnplejen i tidsrummet kl , alle dage, kan det ske på tlf Hjemmeplejeenhed Møllestien: Leder Connie Christensen tlf tlf Daglig koordinator Pia Pedersen kl tlf Hjemmeplejeenhed Vestervang: Leder Dorthe K. Thomsen tlf tlf Daglig koordinator Tina B. Jensen kl tlf Sundhedsenheden: kl tlf Leder Sine Nyeland Sandholt tlf tlf Plejeboliger Carl Blochs Gade: Afdeling A: tlf Leder af plejeboligenhed Lise Bisgaard tlf Side 25

26 Afdeling C: tlf Leder af plejeboligenhed Hanne Skjerning tlf Ceres Huset plejeboliger: Etagerme 1-3 tlf Leder af plejeboligenhed tlf tlf Etagerne 4-6 tlf Leder af plejeboligenhed Karen Marie Wendt tlf tlf Møllestien plejeboliger: Plejeafd. 1: tlf Leder af plejeboligenhed Hanne Aagaard Andersen tlf Plejeafd. 2: tlf Leder af plejeboligenhed Søs Fenge tlf Vestervang plejeboliger: Vestervang 42: Leder af plejeboligenhed Lene Trøiborg tlf Vestervang 44: Leder af plejeboligenhed Pernille Scherling tlf Sundhedsenheden: Borgerkonsulenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter tlf mellem kl og på hverdage. Visitationslinien: for borgere, der henvender sig for første gang med spørgsmål til visitationen tlf Side 26

27 Svømmehal: Svømmehalskontor tlf Fysioterapeut tlf Frivilligområdet Frivillig koordinator Else Bay Mortensen tlf Forebyggelsesområdet: Forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Prisak tlf Sundhedsklinik på Møllestien, Grønnegade 10 Telefontid kl tlf v/sygeplejerske Inger Pedersen tlf v/sygeplejerske Ulla Pedersen tlf Åbningstider, uden tidsbestilling: kl Besøg efter aftale kl Sundhedsklinik på Vestervang, Vestervang 16 Telefontid kl tlf v/sygeplejerske Christina Kirkegaard tlf Besøg med/uden tidsbestilling kl Lukket på onsdage Demensnøglepersoner Christina Kirkegaard tlf Mie Jensen tlf Datastuen på Møllestien. Undervisningsforløb i generel it-kundskab på elementært niveau. Kontakt: Jørgen Christensen tlf do tlf Peter Jørgensen tlf Forsidebillede af Marina Myslyaeva Famme. Flere prøver på hendes kunst kan findes på Hun har udstillet på Møllestien januar og februar Side 27

28 Vestre Ringgade j Isted gade j dalen Blåmejsevej Falkevej Svalevej Tornskadevej Solsortevej Trindsøvej Fuglesangs Alle Finderupvej Åbrinkvej Haveforeningen Åbrinken Dybedalen Uglevej Fuglesangs Alle Fuglebakkevej Møllevangs Alle Frederik Am brosius Stu bs Vej V Barfoeds Vej Thomas Nielsens Gade H. C. Tvenges Vej dan-müllers Vej iggo Stucke n bergs Helge Rodes Vej Tage-Hansens Gade Morten Eskesens Vej Vilh. B ergsøes V ej Peter F Otto B enzons Ve Møllevangs Kirke Møllevangskolen Handelshøjskolen Falck Vestre Ringgade Martin Vahls Vej Regenburgsgade Daugbjergvej O1 A. Hert zums Vej Ringgade O1 Vej abers Vej Jens Baggesens Vej Johan Langes Vej Viborgvej F. G. E. Rostrups Vej Århus Sygehus Søren Frichs Vej Regenburgs Plads Åparken P. Hiort-Lorenzens Vej Rosen stien Brabrandstien Dollerupvej Gade Eugen Warmings Vej Helsingforsgade Borgmester Jakob Jensens Finlandsgade Chr. Mo lbechs Vej Poul Martin Møllers Vej Botanisk Have Ringkøbingvej Silkeborgvej Ceres Alle Vestervang Herningvej Jens Baggesens Vej Paludan-Müllers Vej H. V. Kaalunds Vej Peter Holms Vej Den gamle By Gustav Wieds Vej Emil Aarestrups Vej Vestervang Væksthuset Mønsgade Carl Blochs Gade Digtervænget Hjortholmsvej Gebauersgade Holbe Møllevejen Hallssti Vestre Ringgade Forskerparken Carsten Hauchs Vej Eckersbergsgade Lundbyesgade Holger Drachmanns Vej Jerichausgade Chr. Købkes Hjortensgade Vesterbrogade Thorvaldsen sgade Skovgaardsgade Sonnesgade Gade Langelandsgade Bi sensgade vejen Skt. Marcus Langelandsgade Janus la Vestergade Kirkeplads Cours Gade Karl Verners Ve Ny Munkegade Ærøgade Søgade Valdemarsgade Marstrandsgade Morten Børups Gade Sejrøgade Hallssti Victor A Teglværksgade Jensens Vej Kaserneboulevarden Aros Allé Vesterbro Torv Vester Alle Skt. Nicolaus Gade Fredrik Nielsens Vej Niels Falstersgade lbe cks V e Haveforening Studenternes Hus Langelandsga Vestervang 42&44 Ceres Huset Vestervang Århus Bymuseum Carl Blochs Gade Godsbanegård Skt. Markus Kirke Musikhuset Scandinavian Congress Center j Ole Worms Alle Samsøgade Grønnegade Kriegersvej Dybb gad Thomas Jensens Alle Nordre Ringgade Nordre Rin Statsbiblioteket Frederi- ciagade Helgo land gad C. F. Mølle rs Alle Fynsgade Hjarnøgade Lollandsgade Ema nuel Sejrs Gade Vester Alle Møllegade Banegårdsgade Orla Lehmanns Alle Værkmestergade Aarhus Universitet Samsøgades Skole ARoS Århus Kunstmuseum Wilhelm Meyers Ny Munkegade Møllestien Århus Kunstbygning Ridehuset Frederiks Alle Johannes Bjergs Gade Samsøgade Munkegade Mols- Gammel Klostergade Nygade J. M. Mørks Gade Christiansgade Grønnegade Bødker C arl H KnudsensVej Bartholins Alle Alle Sølystgad e Nørre Alle Vestergade Balles Gård Thunøgade Passage Ryesgade Nørrebrogade Naturhistorisk Museum Bane- Stenomuseet Elise Smiths Skole Åboulevarden Rådhus pladsen Park Alle M. P. Bruuns Gade Seedorffs pladsen Frederiksgade Stræde Hans Hartvig Østbane- gårds- tt s Emil Ve Århus Dag- og Aftenseminarium Vennelyst Boulevard Vennelyst Plads Sjællandsgade Klosterport Busgaden Skt. Knuds Torv Telefon torvet Telefonsmøgen Høegh-Guldbergs Gade Søndergade Amaliegade Immervad Sønder Alle Norsgade Guldsm edgade Lille Torv stræde Østergade Rosenkrantzgade Jægergårdsgade Schandorff Ny Baneg årdsgad e T hunø stien Anholt sgade gade Skt. Clemens Stræde Borggade Fred ensgade Barthsgade Århus Sygehus Hjelmensgade Volden Clemens Skt. Torv Fiskergade Værkmestergade Store Torv N. Kochs Skole Paradisgade Skt. Johannes Alle Nørrebrogade Nørregade Graven Rosensgade Bispe gade Bispeto Fredens Torv Larsen-Ledets Peter Sabroes Gade Nørre Boulevard Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Tandlægeskolen Politigården Brandstation Skrædderskolen Vor Frue kirke Møllestien Skt. Knuds Skole Hovedbanegård Bruuns Galleri O1 Gade Studsgade rv et Kannikegade Åboulevarden Spanien rovej Laursens Realskole gaden Skolegade Mindeb Mindegade Ridder stræde Snevringen Mejlgade Dynkarken rogade dgade Toldb o Kalkværksvej Nørreport esgade Skt. Olufs Gade Knudrisgad e Kaløgade Kærlighedsstien Havnegade Europ a- plad s Trøjborgvej Skt. Johannes Kirke Peter Sabroe Seminariet Kirkegårdsvej Østboulevarden Folkeregistret Det Jydske Kunstakademi Århus Domkirke Det Jydske Musikkonservatorium Århus Købmandsskole Rådhuset Mølleparken Erhvervsarkivet Rutebilstation Århus Kunstakademi Skolebakken Mejlgade Skibbrogade Nordhavnsga de Gade gade Mindet Otte Ruds Gade Niels Juels Gade Posthussmøgen Lønpassagen Rosen- Honnørkajen Filmbyen Kystvejen Sibirien Sydhavnsgade Vesterport Ewaldsgad Skernvej Museumsgade Margrethepladsen Havnevej Klostertorvet Blegmen dam- Teatertorvet Teatergyde Skole- næsgade Helge- torvet Torden skj Nordre Kirkegård Arkitektskolen i Aarhus Århus Svømmehal Ove Gjeddes Gade Skånegade Balticagade Edouard Gade Suensons gravvej Ølandsgade løvesgade Hangøvej olst- Fænøgade Dalargade Skovvejen Kvindemuseet i Danmark Aarhus Katedralskole Aarhus Teater Toldboden Havnehuset Kovno gade Polensgade Danziggade Revalgade Ric- Chr. hardts Vej Saltholmsgade Badstue- Sand- Gylden- Sverigesgade Vilnagade en Lang e liniepark Pakkerivej Narvagade Libaugade Dronning Margrethes V Fiskerivej Hveensgade Risskovstien Århus Lystbådehavn Kystpromenaden Kuwaitvej Oliehavnsvej Bahreinvej m Side 28

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud Lokalcenter Marselis Aktivitetstilbud Forår 2013 Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A, 8000 Aarhus C. Lokalcentrene Marselis, Dalgas, Rosenvang og Frederiksbjerg hører under: Område Marselisborg

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 7.00-8.00 8.22-13.42 14.00-16.00 2 Vejlby Nord, Stenagervej af 5.22 6.02 6.22

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Område Syd. Lo kalcent er Tranbjerg. Aktivitetstilbu d

Område Syd. Lo kalcent er Tranbjerg. Aktivitetstilbu d Område Syd Lo kalcent er Tranbjerg Aktivitetstilbu d 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lokalcenter Tranbjerg... 3 DATASTUEN... 4 NETCAFÈEN... 4 PERGAMANO... 5 PORCELÆNSMALING... 5 SILKEMALING... 5

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Oplevelseskatalog. Mere liv i plejeboligerne. Version 28-05-2015. Fællessang med Christina Holm Dahl

Oplevelseskatalog. Mere liv i plejeboligerne. Version 28-05-2015. Fællessang med Christina Holm Dahl Oplevelseskatalog Mere liv i plejeboligerne Version 28-05-2015 Fællessang med Christina Holm Dahl OPLEVELSER UD AF HUSET Version: 28-05-2015 Specialpris på entré Aqua Akvarium & Dyrepark Sponsorat: Specialpris

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

fodboldklubmaskotklovn?

fodboldklubmaskotklovn? karriere som fodboldklubmaskotklovn? Her i programmet kan du se alle de uddannelser, du kan besøge til u-days. U-days er åbent hus på uddannelser i Århus.,. og. marts, og på u-days kan du læse mere om

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere