User Manual HANDSFREE CARKIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Manual HANDSFREE CARKIT"

Transkript

1 User Manual HANDSFREE CARKIT CKZ3360PRO

2 Kassens indhold Bilsæt 2. Klemme til solskærm 3. Biloplader 4. Vejledning 5. Ekstraudstyr [vekselstrømsoplader] Lær CKZ3360Pro at kende TAL/AFSLUT/MULTIFUNKTIONSKNAP OPLADERPORT LYDSTYRKEKNAP OLED-SKÆRM MIKROFON CKZ3360 HØJTTALER TÆND/SLUK-KNAP KNAP TIL TALEKOMMANDO [A] KLEMME TIL SOLSKÆRM Opladning af batteriet Tilslut en adapter i opladerporten på CKZ3360Pro, og sæt den i en stikkontakt eller cigarettænderen i bilen (eller et hvilket som helst standard 12V ~ 24V-stik). Når batteriet er ladet op, slukkes LED-indikatoren. [BEMÆRK] Anvend kun den medfølgende strømadapter. ALARM FOR LAVT BATTERINIVEAU Når batteriniveauet er lavt, bipper en alarm hver 30. sekund. Sørg for at oplade enheden med det samme. Den vil blive slukket efter ca. 10 minutter. OLED-SKÆRM CKZ3360 BATTERISTATUS BLUETOOTH- FORBINDELSESSTATUS [BEMÆRK] OLED-skærmen slukkes 30 sek. efter din sidste handling. Du kan tænde for den ved at trykke på en vilkårlig tast. -1- Dansk

3 Sådan bruges CKZ3360Pro TÆND/SLUK TÆND SLUK BRUG AF TALEKOMMANDOER Talekommandoerne nedenfor er tilgængelige, når talekommandotilstanden er aktiveret. Tilstanden aktiveres automatisk, når der kommer et opkald. Hvis du vil aktivere tilstanden i standby, skal du trykke på talekommandoknappen. Der kan afgives talekommandoer, når beskeden Say Command (Giv en kommando) høres. [BEMÆRK] Talekommandotilstanden annulleres, når der trykkes på talekommandoknappen igen, eller når der slukkes for CKZ3360Pro. Giv en kommando Parringstilstand Voice Command Forklaring Pairing Mode Parringstilstanden aktiveres Answer Besvar det indkommende opkald Check Tjek s og sms er Ignore Afvis opkald, tjek s og sms er, efterhånden som du modtager dem Check Message Tjek den sidst modtagne sms. CKZ3360Pro læser den højt Check Tjek den sidst modtagne . CKZ3360Pro læser afsender og titel højt Check Schedule Tjek dagens skema (opdateret fra din Google-kalender) Check Weather Tjek dagens vejr What can I say Liste over tilgængelige kommandoer -2- Dansk

4 CHECK -kommandoerne er kun tilgængelige, hvis du har installeret app en Zetmac CKZ3360Pro på din mobiltelefon og indtastet de korrekte opsætningsoplysninger. Se afsnittet Zetmac CKZ3360Pro Android-app på side 4. PARRING AF CKZ3360Pro TIL MOBILTELEFON FULDAUTOMATISK PARRING 1. Indstil din mobiltelefon til discovery -tilstand for Bluetooth (synlighed aktiveret). 2. Tænd for CKZ3360Pro. Parringstilstanden aktiveres, når den tændes første gang. Hvis dette ikke sker, skal du nulstille CKZ3360Pro som angivet i nulstillingsproceduren på side 8 og forsøge igen. 3. Placer din mobiltelefon i umiddelbar nærhed af (højst 10 cm væk) CKZ3360Pro for at opnå det bedste resultat. 4. Når der vises en bekræftelse om forbindelse på telefonen, skal du bekræfte den. PIN-koden er 0000 (fire nuller). [BEMÆRK] Kontroller, at din mobiltelefon understøtter Bluetooth-version 2.1 eller nyere. Denne funktion er kun tilgængelig, når du parrer enheden første gang. Hvis det ikke er første gang, skal du nulstille enheden og forsøge igen. STEMMEPARRING 1. Tænd for CKZ3360Pro, og tryk på knappen for stemmekommando. 2. Når du hører Say Command, skal du sige Pairing Mode. 3. Indstil din telefon til at søge efter Bluetooth-enheder. På de fleste telefoner findes Bluetooth-tilstanden under Indstillinger/ Værktøjer Forbindelse Bluetooth. (Se vejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger). 4. Når telefonen finder CKZ3360Pro, skal du bekræfte ved at vælge YES eller OK. PIN-koden er 0000 (fire nuller). AUTOMATISK FORBINDELSE Enheden understøtter automatisk forbindelse. Når du tænder for den, vil den forsøge at genetablere forbindelse til den senest forbundne mobiltelefon. [BEMÆRK] Android-app en starter automatisk, når parringen er gennemført. Vent, til Android-app en starter. -3- Dansk

5 BEKENDTGØRELSE OG VISNING AF OPKALDERS NAVN Når der kommer et opkald, siges og vises opkalderens navn. [BEMÆRK] For at kunne bruge denne funktion skal du downloade dataene fra din telefonbog til bilsættet. HENTNING AF TELEFONBOG Telefonbogen kan hentes manuelt. Tryk på knappen for øget lydstyrke (+) i 3 sekunder. Enheden begynder automatisk at hente telefonbogsdata fra din mobiltelefon. Dette tager 1 minut eller længere afhængigt af telefonbogens størrelse. [BEMÆRK] Du kan annullere hentningen ved at trykke på knappen for lavere lydstyrke (-) i 3 sekunder. Zetmac CKZ3360Pro ANDROID-APP [BEMÆRK] For at kunne anvende CKZ3360Pro-app en korrekt skal du indstille <Sådan synkroniserer du CKZ3360Pro-app en med din mobiltelefon> (se side 5). Du kan tjekke sms er, , vejret og dagens tidsplan med denne gratis app. Gå til Android Market, og vælg Zetmac CKZ3360Pro. Download den, og installer den på din telefon. Når du har installeret app en, skal du gå ind i indstillingsmenuen og vælge den ønskede tjeneste. Disse tjenester er fra Google TTS (Text to Speech). De aktuelt tilgængelige sprog er engelsk (UK/US), fransk, spansk, tysk og italiensk. SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Sæt kryds i feltet for den ønskede tjeneste. Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Text to Speech Setting TTS TTS Setting -4- Dansk

6 SÅDAN SYNKRONISERER DU CKZ3360Pro-APP EN MED DIN MOBILTELEFON [BEMÆRK] Når du forbinder CKZ3360Pro til mobiltelefonen, starter Android-app en automatisk. 1. INDSTILLING AF MOBILTELEFON TTS (Text to Speech) Aktiver TTS-funktionen på din mobiltelefon, inden du bruger app en: 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Voice Input and Output. 3. Aktiver TTS-funktionen, og vælg det ønskede sprog. [BEMÆRK] Hvis din telefon ikke har nogen stemmedata installeret, skal du vælge Install voice data (Installer stemmedata), før du kan bruge TTS-funktionen. Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Voice input and output Voice input Voice recognition Voice recognition settings Voice output Text-to-speech settings Text-to-speech settings Default settings Default engine Install voice data Speech rate Language Vejret For at kunne modtage vejrudsigter skal din telefon være sat op til at modtage lokalitetsoplysninger. 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Location and Security (Lokalitet og sikkerhed) 3. Vælg enten <Use wireless networks> (Brug trådløse netværk) eller <Use GPS satellites> (Brug GPS-satellitter). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Location and security My location Use wireless networks Use GPS satellites Use assisted GPS -5- Dansk

7 Indstilling af tidsplan For at kunne synkronisere din Google-tidsplan med CKZ3360Pro-app en, skal du vælge følgende indstillinger: 1. Gå til Accounts and Sync (Konti og synkronisering) i telefonens indstillingsmenu. 2. Vælg din -konto. 3. Afkryds feltet <Sync Calendar> (Synkroniser kalender). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output... Accounts and sync Manage accounts 2. INDSTILLING AF APP EN -indstilling 1. Afkryds feltet 2. Gå ind i menuen for -indstillinger, og indtast mailserverindstillingerne for kontoen. Data & synchronization Sync Contancts Sync Gmail Sync Picasa Web Albums Sync Calendar SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Mail Setting ID PW POP Adress SSL Port Time Log-in Text to Speech Setting TTS TTS Setting [BEMÆRK] For at kunne aktivere TTS-funktionen for skal du genindtaste dine kontooplysninger i CKZ3360Pro-app en, også selv om du allerede har oprettet din -konto på din mobiltelefon. Du kan få detaljerede oplysninger om indstillingsmetoden i instruktionerne om mailserverindstillinger for din -konto. -6- Dansk

8 SÅDAN FORETAGER DU ET OPKALD 1. Genopkald til sidste opkald Tryk på multifunktionsknappen. 2. Stemmeopkald Tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund, til du hører en biplyd. Nu er stemmeopkald aktiveret. Hvis du vil annullere stemmeopkald, skal du trykke på multifunktionsknappen i 1 sekund, mens du er i stemmeopkaldstilstand. [BEMÆRK] Kontroller, at din telefon understøtter stemmeopkaldsfunktionen. (Se vejledningen til telefonen for yderligere oplysninger). MODTAGELSE AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig ANSWER (Svar) for at tage imod opkaldet. Du kan tage opkaldet til enhver tid ved at trykke på multifunktionsknappen. AFVISNING AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig IGNORE (Ignorer) for at afvise opkaldet, eller tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund. AFSLUTNING AF OPKALD Tryk på multifunktionsknappen under opkaldet, eller tryk på telefonens Afslut-knap. OVERFØRSEL AF OPKALD Hvis du vil overføre et opkald fra bilsættet til din mobiltelefon eller omvendt, skal du trykke på bilsættets multifunktionsknap i 1 sekund under opkaldet, til der lyder et bip. JUSTERING AF LYDSTYRKE Du kan justere lydstyrken under opkaldet ved at trykke på lydstyrkeknapperne (+) eller (-). -7- Dansk

9 MIKROFON FRA Hvis du trykker på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund, slås mikrofonen fra, og der lyder et bip hvert 10. sekund. [BEMÆRK] Funktionen kan deaktiveres ved at trykke på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund igen. VENTENDE OPKALD Hvis du vil aktivere funktionen for ventende opkald, skal du abonnere på denne tjeneste hos din tjenesteudbyder, og din telefon skal understøtte håndfri profil. 1. Hvis du vil sætte det aktuelle opkald i venteposition og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (+) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. Når du vil skifte tilbage til det første opkald, skal du igen trykke på lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. 2. Hvis du vil afslutte det aktuelle opkald og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (-) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. [ANBEFALET] Tryk på SEND -knappen på din mobiltelefon for at aktivere funktionen for ventende opkald. [BEMÆRK] Visse funktioner er muligvis ikke kompatible med alle mobiltelefoner. OLED-VENDING Hvis du vil vende OLED-skærmen om, skal du trykke på både multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. NULSTILLING AF CKZ3360Pro Tryk på multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (-) samtidigt i 3 sekunder, til der lyder 2 ring. Al information i bilsættet er nu slettet. [BEMÆRK] Nulstilling er kun muligt i standby-tilstand, når forbindelsen til mobiltelefonen er afbrudt. -8- Dansk

10 MULTIPOINT: Brug af CKZ3360Pro med to telefoner [BEMÆRK] Visse mobiltelefoner understøtter ikke Multipoint. 1. Multipoint-forbindelse Indstil først den håndfri enhed til parringstilstand. Søg derefter efter den håndfri enhed på begge mobiltelefoner samtidigt. Forbind den første mobiltelefon. Når forbindelsen er oprettet, skal du forbinde den anden telefon. [BEMÆRK] For nogle mobiltelefoner er det nødvendigt at oprette forbindelse for begge telefoner samtidigt. 1. Foretage et opkald [via den anden mobiltelefon] Tryk kortvarigt to gange på multifunktionsknappen for at ringe op til sidst kaldte nummer fra den anden mobiltelefon. Tryk på multifunktionsknappen i ca. 3 sekunder for at aktivere stemmeopkald for den anden mobiltelefon. [BEMÆRK] For at foretage et opkald fra den første mobiltelefon skal du følge samme fremgangsmåde som ovenfor. 1. Modtage et opkald Følg den sædvanlige fremgangsmåde for modtagelse af opkald. [BEÆRK] Mobiltelefonerne har hver deres ringetone. GPS Guide Hvis din mobiltelefon er udstyret med en GPS-navigationsguide, kan du lytte til guiden via CKZ3360Pro. Kontroller, at din mobiltelefon understøtter A2DP-profilen, hvis du vil aktivere denne funktion. -9- Dansk

11 Specifikationer Modelnavn CKZ3360Pro Bluetooh Core Spec Bluetooth-specifikation 3.0 Profil HSP, HFP, A2DP, PBAP, SPP Bærefrekvens 2402 MHz til 2480 MHz Lydoutput 2W (4Ω) Moduleringsmetode GFSK, 1 Mbps, 0,5BT gaussisk værdi Maks. datahastighed Asynkron: 2178,1 kbps / 117,1 kbps Synkron: 1306,9 kbps / 1306,9 kbps Class 2 Bluetooth-klasse Klasse 2 Frekvensspring 1600 spring/sek., 1MHz kanalplads Sendeeffekt 0 dbm Dækningsområde 10 meter Modtagerfølsomhed -80 dbm / 0,1 % BER Kontinuerlig taletid Maks. 15 timer Standby-tid 400 timer Opladningsspænding DC 5,0 V Opladningstid 3 timer Driftstemperatur -20 til +70 C Opbevaringstemperatur -40 til +90 C Batteri Lithiumpolymer 3,7V 700mAH SIKKERHED OG GENERELLE OPLYSNINGER 1. Læs denne vejledning grundigt, og følg instruktionerne. 2. Enheden må ikke tabes fra stor højde, da dette kan medfølge beskadigelse og funktionsfejl. 3. Hold enheden væk fra fugt, vand og andre væsker. Hvis enheden udsættes direkte for vand, fugt eller andre væsker, må den ikke betjenes, da dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion og beskadigelse. 4. Enheden må ikke placeres eller opbevares i nærheden af varmekilder såsom direkte sollys, radiatorer, ovne eller andre apparater, der udsender varme. Dette kan forårsage eksplosion, forringet ydeevne og nedsat batteritid. 5. Enheden må ikke modificeres, repareres eller skilles ad (især ikke batteriet), da dette kan medføre eksplosion. 6. Undgå at placere tunge genstande oven på enheden. 7. Anvend kun den medfølgende, godkendte oplader. 8. Udskiftning og vedligeholdelse skal udføres hos et kvalificeret servicecenter eller producenten. 9. Tag stikket ud, når enheden ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr. [FORSIGTIG] FARE FOR ELEKTRISK STØD Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt Dansk

12 FCC-ADVARSEL Dette udstyr kan generere eller anvende radiofrekvensenergi. Ændringer eller modificeringer i dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, medmindre modificeringerne er udtrykkeligt godkendt i denne brugsvejledning. Brugeren kan miste retten til at betjene dette udstyr, hvis der foretages uautoriserede ændringer eller modificeringer. [BEMÆRK] Dette udstyr er testet og overholder begrænsningerne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installeringer i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens, kan du forsøge en eller flere af følgende løsninger: Flyt modtagerantennen, eller drej den i en anden retning Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. FCC RF Erklæring om strålingsudsættelse 1. Denne sender må ikke befinde sig samme sted som eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere. 2. Dette udstyr overholder FCC RF-begrænsningerne for strålingsudsættelse som fastlagt for et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og operatørens krop. IC-notits (Industry Canada) Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Betegnelsen IC: foran certificerings-/registreringsnummeret angiver blot, at den tekniske specifikation fra Industry Canada er overholdt. EU Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i R&TTE-direktivet (99/5/EF). Herved erklærer MOVON Corporation, at dette produkt overholder væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Bemærk, at dette produkt anvender radiofrekvensbånd, der ikke er harmoniseret inden for EU. Inden for EU er produktet tiltænkt til anvendelse i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig samt inden for EFTA i Island, Norge og Schweiz. Bluetooth er et varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. -11-

13 GARANTI Betingelserne for denne garanti og vores ansvar under garantien er som følger: Leverandørens garanti kan ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Du skal kunne bevise den originale købsdato i form af en dateret kvittering. Garantien dækker ikke, hvis produktet er blevet udsat for fysisk mishandling, ukorrekt installering, modificering eller reparation af uautoriseret tredjepart. Ansvaret for leverandørens produkter er begrænset til reparation eller erstatning af produktet efter leverandørens eget skøn. Forbrugsgods med begrænset levetid, der udsættes for almindelig slitage, som fx batterier, udsmykning og andet tilbehør, er specifikt ikke omfattet af garantien. Leverandøren frasiger sig ethvert ansvar, hvis der opstår fejl i enheden som følge af et uheld, mishandling, misbrug eller enhver form for uautoriseret reparation, modificering eller demontering. Modificering og reparation af enheden må kun udføres af autoriseret og kvalificeret servicepersonale eller et servicecenter. Enheden kan også returneres til producenten med henblik på dette. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du har muligvis yderligere rettigheder, som kan variere afhængigt af lokale lovbestemmelser. INFORMATION OM WEEE-SYMBOLET Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr) (Gældende i EU og andre europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette mærke på produktet eller i den tilhørende litteratur angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent. Produktet skal adskilles fra andre affaldstyper og skaffes til genbrug på ansvarlig vis med henblik på at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer og undgå risikoen for miljø- og sundhedsmæssige farer ved ukontrolleret bortskaffelse af affald. Privatbrugere bør kontakte enten forhandleren, hvor produktet er købt, eller de lokale myndigheder, for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal afleveres til miljørigtigt genbrug. Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og læse om betingelser og vilkår i købskontrakten. Produktet må ikke blandes sammen med andet industriaffald til bortskaffelse. [VIGTIGT] Med henblik på at overholde kravene for RF-udsættelse må enheden ikke befinde sig samme sted som en anden sender eller antenne. -12-

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIT JABRA EASYGO........................................ 2 HEADSETTETS FUNKTIONER...................................

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning Voyager Edge UC-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt 4 Oversigt over headset 4 Bluetooth USB-adapter 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Jabra SUPREME. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SUPREME. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SUPREME Brugervejledning www.jabra.com Indhold TAK...2 OM DIT JABRA SUPREME HOVEDSÆT...2 DET KAN DIT hovedsæt...3 KOM I GANG...4 OPLAD...4 BÆREMULIGHED...5 TÆND/SLUK FOR hovedsættet...5 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT50 BT25 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere