User Manual HANDSFREE CARKIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Manual HANDSFREE CARKIT"

Transkript

1 User Manual HANDSFREE CARKIT CKZ3360PRO

2 Kassens indhold Bilsæt 2. Klemme til solskærm 3. Biloplader 4. Vejledning 5. Ekstraudstyr [vekselstrømsoplader] Lær CKZ3360Pro at kende TAL/AFSLUT/MULTIFUNKTIONSKNAP OPLADERPORT LYDSTYRKEKNAP OLED-SKÆRM MIKROFON CKZ3360 HØJTTALER TÆND/SLUK-KNAP KNAP TIL TALEKOMMANDO [A] KLEMME TIL SOLSKÆRM Opladning af batteriet Tilslut en adapter i opladerporten på CKZ3360Pro, og sæt den i en stikkontakt eller cigarettænderen i bilen (eller et hvilket som helst standard 12V ~ 24V-stik). Når batteriet er ladet op, slukkes LED-indikatoren. [BEMÆRK] Anvend kun den medfølgende strømadapter. ALARM FOR LAVT BATTERINIVEAU Når batteriniveauet er lavt, bipper en alarm hver 30. sekund. Sørg for at oplade enheden med det samme. Den vil blive slukket efter ca. 10 minutter. OLED-SKÆRM CKZ3360 BATTERISTATUS BLUETOOTH- FORBINDELSESSTATUS [BEMÆRK] OLED-skærmen slukkes 30 sek. efter din sidste handling. Du kan tænde for den ved at trykke på en vilkårlig tast. -1- Dansk

3 Sådan bruges CKZ3360Pro TÆND/SLUK TÆND SLUK BRUG AF TALEKOMMANDOER Talekommandoerne nedenfor er tilgængelige, når talekommandotilstanden er aktiveret. Tilstanden aktiveres automatisk, når der kommer et opkald. Hvis du vil aktivere tilstanden i standby, skal du trykke på talekommandoknappen. Der kan afgives talekommandoer, når beskeden Say Command (Giv en kommando) høres. [BEMÆRK] Talekommandotilstanden annulleres, når der trykkes på talekommandoknappen igen, eller når der slukkes for CKZ3360Pro. Giv en kommando Parringstilstand Voice Command Forklaring Pairing Mode Parringstilstanden aktiveres Answer Besvar det indkommende opkald Check Tjek s og sms er Ignore Afvis opkald, tjek s og sms er, efterhånden som du modtager dem Check Message Tjek den sidst modtagne sms. CKZ3360Pro læser den højt Check Tjek den sidst modtagne . CKZ3360Pro læser afsender og titel højt Check Schedule Tjek dagens skema (opdateret fra din Google-kalender) Check Weather Tjek dagens vejr What can I say Liste over tilgængelige kommandoer -2- Dansk

4 CHECK -kommandoerne er kun tilgængelige, hvis du har installeret app en Zetmac CKZ3360Pro på din mobiltelefon og indtastet de korrekte opsætningsoplysninger. Se afsnittet Zetmac CKZ3360Pro Android-app på side 4. PARRING AF CKZ3360Pro TIL MOBILTELEFON FULDAUTOMATISK PARRING 1. Indstil din mobiltelefon til discovery -tilstand for Bluetooth (synlighed aktiveret). 2. Tænd for CKZ3360Pro. Parringstilstanden aktiveres, når den tændes første gang. Hvis dette ikke sker, skal du nulstille CKZ3360Pro som angivet i nulstillingsproceduren på side 8 og forsøge igen. 3. Placer din mobiltelefon i umiddelbar nærhed af (højst 10 cm væk) CKZ3360Pro for at opnå det bedste resultat. 4. Når der vises en bekræftelse om forbindelse på telefonen, skal du bekræfte den. PIN-koden er 0000 (fire nuller). [BEMÆRK] Kontroller, at din mobiltelefon understøtter Bluetooth-version 2.1 eller nyere. Denne funktion er kun tilgængelig, når du parrer enheden første gang. Hvis det ikke er første gang, skal du nulstille enheden og forsøge igen. STEMMEPARRING 1. Tænd for CKZ3360Pro, og tryk på knappen for stemmekommando. 2. Når du hører Say Command, skal du sige Pairing Mode. 3. Indstil din telefon til at søge efter Bluetooth-enheder. På de fleste telefoner findes Bluetooth-tilstanden under Indstillinger/ Værktøjer Forbindelse Bluetooth. (Se vejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger). 4. Når telefonen finder CKZ3360Pro, skal du bekræfte ved at vælge YES eller OK. PIN-koden er 0000 (fire nuller). AUTOMATISK FORBINDELSE Enheden understøtter automatisk forbindelse. Når du tænder for den, vil den forsøge at genetablere forbindelse til den senest forbundne mobiltelefon. [BEMÆRK] Android-app en starter automatisk, når parringen er gennemført. Vent, til Android-app en starter. -3- Dansk

5 BEKENDTGØRELSE OG VISNING AF OPKALDERS NAVN Når der kommer et opkald, siges og vises opkalderens navn. [BEMÆRK] For at kunne bruge denne funktion skal du downloade dataene fra din telefonbog til bilsættet. HENTNING AF TELEFONBOG Telefonbogen kan hentes manuelt. Tryk på knappen for øget lydstyrke (+) i 3 sekunder. Enheden begynder automatisk at hente telefonbogsdata fra din mobiltelefon. Dette tager 1 minut eller længere afhængigt af telefonbogens størrelse. [BEMÆRK] Du kan annullere hentningen ved at trykke på knappen for lavere lydstyrke (-) i 3 sekunder. Zetmac CKZ3360Pro ANDROID-APP [BEMÆRK] For at kunne anvende CKZ3360Pro-app en korrekt skal du indstille <Sådan synkroniserer du CKZ3360Pro-app en med din mobiltelefon> (se side 5). Du kan tjekke sms er, , vejret og dagens tidsplan med denne gratis app. Gå til Android Market, og vælg Zetmac CKZ3360Pro. Download den, og installer den på din telefon. Når du har installeret app en, skal du gå ind i indstillingsmenuen og vælge den ønskede tjeneste. Disse tjenester er fra Google TTS (Text to Speech). De aktuelt tilgængelige sprog er engelsk (UK/US), fransk, spansk, tysk og italiensk. SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Sæt kryds i feltet for den ønskede tjeneste. Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Text to Speech Setting TTS TTS Setting -4- Dansk

6 SÅDAN SYNKRONISERER DU CKZ3360Pro-APP EN MED DIN MOBILTELEFON [BEMÆRK] Når du forbinder CKZ3360Pro til mobiltelefonen, starter Android-app en automatisk. 1. INDSTILLING AF MOBILTELEFON TTS (Text to Speech) Aktiver TTS-funktionen på din mobiltelefon, inden du bruger app en: 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Voice Input and Output. 3. Aktiver TTS-funktionen, og vælg det ønskede sprog. [BEMÆRK] Hvis din telefon ikke har nogen stemmedata installeret, skal du vælge Install voice data (Installer stemmedata), før du kan bruge TTS-funktionen. Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Voice input and output Voice input Voice recognition Voice recognition settings Voice output Text-to-speech settings Text-to-speech settings Default settings Default engine Install voice data Speech rate Language Vejret For at kunne modtage vejrudsigter skal din telefon være sat op til at modtage lokalitetsoplysninger. 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Location and Security (Lokalitet og sikkerhed) 3. Vælg enten <Use wireless networks> (Brug trådløse netværk) eller <Use GPS satellites> (Brug GPS-satellitter). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Location and security My location Use wireless networks Use GPS satellites Use assisted GPS -5- Dansk

7 Indstilling af tidsplan For at kunne synkronisere din Google-tidsplan med CKZ3360Pro-app en, skal du vælge følgende indstillinger: 1. Gå til Accounts and Sync (Konti og synkronisering) i telefonens indstillingsmenu. 2. Vælg din -konto. 3. Afkryds feltet <Sync Calendar> (Synkroniser kalender). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output... Accounts and sync Manage accounts 2. INDSTILLING AF APP EN -indstilling 1. Afkryds feltet 2. Gå ind i menuen for -indstillinger, og indtast mailserverindstillingerne for kontoen. Data & synchronization Sync Contancts Sync Gmail Sync Picasa Web Albums Sync Calendar SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Mail Setting ID PW POP Adress SSL Port Time Log-in Text to Speech Setting TTS TTS Setting [BEMÆRK] For at kunne aktivere TTS-funktionen for skal du genindtaste dine kontooplysninger i CKZ3360Pro-app en, også selv om du allerede har oprettet din -konto på din mobiltelefon. Du kan få detaljerede oplysninger om indstillingsmetoden i instruktionerne om mailserverindstillinger for din -konto. -6- Dansk

8 SÅDAN FORETAGER DU ET OPKALD 1. Genopkald til sidste opkald Tryk på multifunktionsknappen. 2. Stemmeopkald Tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund, til du hører en biplyd. Nu er stemmeopkald aktiveret. Hvis du vil annullere stemmeopkald, skal du trykke på multifunktionsknappen i 1 sekund, mens du er i stemmeopkaldstilstand. [BEMÆRK] Kontroller, at din telefon understøtter stemmeopkaldsfunktionen. (Se vejledningen til telefonen for yderligere oplysninger). MODTAGELSE AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig ANSWER (Svar) for at tage imod opkaldet. Du kan tage opkaldet til enhver tid ved at trykke på multifunktionsknappen. AFVISNING AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig IGNORE (Ignorer) for at afvise opkaldet, eller tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund. AFSLUTNING AF OPKALD Tryk på multifunktionsknappen under opkaldet, eller tryk på telefonens Afslut-knap. OVERFØRSEL AF OPKALD Hvis du vil overføre et opkald fra bilsættet til din mobiltelefon eller omvendt, skal du trykke på bilsættets multifunktionsknap i 1 sekund under opkaldet, til der lyder et bip. JUSTERING AF LYDSTYRKE Du kan justere lydstyrken under opkaldet ved at trykke på lydstyrkeknapperne (+) eller (-). -7- Dansk

9 MIKROFON FRA Hvis du trykker på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund, slås mikrofonen fra, og der lyder et bip hvert 10. sekund. [BEMÆRK] Funktionen kan deaktiveres ved at trykke på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund igen. VENTENDE OPKALD Hvis du vil aktivere funktionen for ventende opkald, skal du abonnere på denne tjeneste hos din tjenesteudbyder, og din telefon skal understøtte håndfri profil. 1. Hvis du vil sætte det aktuelle opkald i venteposition og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (+) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. Når du vil skifte tilbage til det første opkald, skal du igen trykke på lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. 2. Hvis du vil afslutte det aktuelle opkald og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (-) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. [ANBEFALET] Tryk på SEND -knappen på din mobiltelefon for at aktivere funktionen for ventende opkald. [BEMÆRK] Visse funktioner er muligvis ikke kompatible med alle mobiltelefoner. OLED-VENDING Hvis du vil vende OLED-skærmen om, skal du trykke på både multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. NULSTILLING AF CKZ3360Pro Tryk på multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (-) samtidigt i 3 sekunder, til der lyder 2 ring. Al information i bilsættet er nu slettet. [BEMÆRK] Nulstilling er kun muligt i standby-tilstand, når forbindelsen til mobiltelefonen er afbrudt. -8- Dansk

10 MULTIPOINT: Brug af CKZ3360Pro med to telefoner [BEMÆRK] Visse mobiltelefoner understøtter ikke Multipoint. 1. Multipoint-forbindelse Indstil først den håndfri enhed til parringstilstand. Søg derefter efter den håndfri enhed på begge mobiltelefoner samtidigt. Forbind den første mobiltelefon. Når forbindelsen er oprettet, skal du forbinde den anden telefon. [BEMÆRK] For nogle mobiltelefoner er det nødvendigt at oprette forbindelse for begge telefoner samtidigt. 1. Foretage et opkald [via den anden mobiltelefon] Tryk kortvarigt to gange på multifunktionsknappen for at ringe op til sidst kaldte nummer fra den anden mobiltelefon. Tryk på multifunktionsknappen i ca. 3 sekunder for at aktivere stemmeopkald for den anden mobiltelefon. [BEMÆRK] For at foretage et opkald fra den første mobiltelefon skal du følge samme fremgangsmåde som ovenfor. 1. Modtage et opkald Følg den sædvanlige fremgangsmåde for modtagelse af opkald. [BEÆRK] Mobiltelefonerne har hver deres ringetone. GPS Guide Hvis din mobiltelefon er udstyret med en GPS-navigationsguide, kan du lytte til guiden via CKZ3360Pro. Kontroller, at din mobiltelefon understøtter A2DP-profilen, hvis du vil aktivere denne funktion. -9- Dansk

11 Specifikationer Modelnavn CKZ3360Pro Bluetooh Core Spec Bluetooth-specifikation 3.0 Profil HSP, HFP, A2DP, PBAP, SPP Bærefrekvens 2402 MHz til 2480 MHz Lydoutput 2W (4Ω) Moduleringsmetode GFSK, 1 Mbps, 0,5BT gaussisk værdi Maks. datahastighed Asynkron: 2178,1 kbps / 117,1 kbps Synkron: 1306,9 kbps / 1306,9 kbps Class 2 Bluetooth-klasse Klasse 2 Frekvensspring 1600 spring/sek., 1MHz kanalplads Sendeeffekt 0 dbm Dækningsområde 10 meter Modtagerfølsomhed -80 dbm / 0,1 % BER Kontinuerlig taletid Maks. 15 timer Standby-tid 400 timer Opladningsspænding DC 5,0 V Opladningstid 3 timer Driftstemperatur -20 til +70 C Opbevaringstemperatur -40 til +90 C Batteri Lithiumpolymer 3,7V 700mAH SIKKERHED OG GENERELLE OPLYSNINGER 1. Læs denne vejledning grundigt, og følg instruktionerne. 2. Enheden må ikke tabes fra stor højde, da dette kan medfølge beskadigelse og funktionsfejl. 3. Hold enheden væk fra fugt, vand og andre væsker. Hvis enheden udsættes direkte for vand, fugt eller andre væsker, må den ikke betjenes, da dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion og beskadigelse. 4. Enheden må ikke placeres eller opbevares i nærheden af varmekilder såsom direkte sollys, radiatorer, ovne eller andre apparater, der udsender varme. Dette kan forårsage eksplosion, forringet ydeevne og nedsat batteritid. 5. Enheden må ikke modificeres, repareres eller skilles ad (især ikke batteriet), da dette kan medføre eksplosion. 6. Undgå at placere tunge genstande oven på enheden. 7. Anvend kun den medfølgende, godkendte oplader. 8. Udskiftning og vedligeholdelse skal udføres hos et kvalificeret servicecenter eller producenten. 9. Tag stikket ud, når enheden ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr. [FORSIGTIG] FARE FOR ELEKTRISK STØD Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt Dansk

12 FCC-ADVARSEL Dette udstyr kan generere eller anvende radiofrekvensenergi. Ændringer eller modificeringer i dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, medmindre modificeringerne er udtrykkeligt godkendt i denne brugsvejledning. Brugeren kan miste retten til at betjene dette udstyr, hvis der foretages uautoriserede ændringer eller modificeringer. [BEMÆRK] Dette udstyr er testet og overholder begrænsningerne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installeringer i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens, kan du forsøge en eller flere af følgende løsninger: Flyt modtagerantennen, eller drej den i en anden retning Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. FCC RF Erklæring om strålingsudsættelse 1. Denne sender må ikke befinde sig samme sted som eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere. 2. Dette udstyr overholder FCC RF-begrænsningerne for strålingsudsættelse som fastlagt for et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og operatørens krop. IC-notits (Industry Canada) Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Betegnelsen IC: foran certificerings-/registreringsnummeret angiver blot, at den tekniske specifikation fra Industry Canada er overholdt. EU Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i R&TTE-direktivet (99/5/EF). Herved erklærer MOVON Corporation, at dette produkt overholder væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Bemærk, at dette produkt anvender radiofrekvensbånd, der ikke er harmoniseret inden for EU. Inden for EU er produktet tiltænkt til anvendelse i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig samt inden for EFTA i Island, Norge og Schweiz. Bluetooth er et varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. -11-

13 GARANTI Betingelserne for denne garanti og vores ansvar under garantien er som følger: Leverandørens garanti kan ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Du skal kunne bevise den originale købsdato i form af en dateret kvittering. Garantien dækker ikke, hvis produktet er blevet udsat for fysisk mishandling, ukorrekt installering, modificering eller reparation af uautoriseret tredjepart. Ansvaret for leverandørens produkter er begrænset til reparation eller erstatning af produktet efter leverandørens eget skøn. Forbrugsgods med begrænset levetid, der udsættes for almindelig slitage, som fx batterier, udsmykning og andet tilbehør, er specifikt ikke omfattet af garantien. Leverandøren frasiger sig ethvert ansvar, hvis der opstår fejl i enheden som følge af et uheld, mishandling, misbrug eller enhver form for uautoriseret reparation, modificering eller demontering. Modificering og reparation af enheden må kun udføres af autoriseret og kvalificeret servicepersonale eller et servicecenter. Enheden kan også returneres til producenten med henblik på dette. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du har muligvis yderligere rettigheder, som kan variere afhængigt af lokale lovbestemmelser. INFORMATION OM WEEE-SYMBOLET Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr) (Gældende i EU og andre europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette mærke på produktet eller i den tilhørende litteratur angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent. Produktet skal adskilles fra andre affaldstyper og skaffes til genbrug på ansvarlig vis med henblik på at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer og undgå risikoen for miljø- og sundhedsmæssige farer ved ukontrolleret bortskaffelse af affald. Privatbrugere bør kontakte enten forhandleren, hvor produktet er købt, eller de lokale myndigheder, for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal afleveres til miljørigtigt genbrug. Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og læse om betingelser og vilkår i købskontrakten. Produktet må ikke blandes sammen med andet industriaffald til bortskaffelse. [VIGTIGT] Med henblik på at overholde kravene for RF-udsættelse må enheden ikke befinde sig samme sted som en anden sender eller antenne. -12-

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH ENCLOSURES 1. 2. 3. 4. 5. 1. Carkit 2. Metal Clip 3. Car charger 4. Manual 5.Optional items[ac/dc adapter] Product Components Hands-Free

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6430. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere