User Manual HANDSFREE CARKIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Manual HANDSFREE CARKIT"

Transkript

1 User Manual HANDSFREE CARKIT CKZ3360PRO

2 Kassens indhold Bilsæt 2. Klemme til solskærm 3. Biloplader 4. Vejledning 5. Ekstraudstyr [vekselstrømsoplader] Lær CKZ3360Pro at kende TAL/AFSLUT/MULTIFUNKTIONSKNAP OPLADERPORT LYDSTYRKEKNAP OLED-SKÆRM MIKROFON CKZ3360 HØJTTALER TÆND/SLUK-KNAP KNAP TIL TALEKOMMANDO [A] KLEMME TIL SOLSKÆRM Opladning af batteriet Tilslut en adapter i opladerporten på CKZ3360Pro, og sæt den i en stikkontakt eller cigarettænderen i bilen (eller et hvilket som helst standard 12V ~ 24V-stik). Når batteriet er ladet op, slukkes LED-indikatoren. [BEMÆRK] Anvend kun den medfølgende strømadapter. ALARM FOR LAVT BATTERINIVEAU Når batteriniveauet er lavt, bipper en alarm hver 30. sekund. Sørg for at oplade enheden med det samme. Den vil blive slukket efter ca. 10 minutter. OLED-SKÆRM CKZ3360 BATTERISTATUS BLUETOOTH- FORBINDELSESSTATUS [BEMÆRK] OLED-skærmen slukkes 30 sek. efter din sidste handling. Du kan tænde for den ved at trykke på en vilkårlig tast. -1- Dansk

3 Sådan bruges CKZ3360Pro TÆND/SLUK TÆND SLUK BRUG AF TALEKOMMANDOER Talekommandoerne nedenfor er tilgængelige, når talekommandotilstanden er aktiveret. Tilstanden aktiveres automatisk, når der kommer et opkald. Hvis du vil aktivere tilstanden i standby, skal du trykke på talekommandoknappen. Der kan afgives talekommandoer, når beskeden Say Command (Giv en kommando) høres. [BEMÆRK] Talekommandotilstanden annulleres, når der trykkes på talekommandoknappen igen, eller når der slukkes for CKZ3360Pro. Giv en kommando Parringstilstand Voice Command Forklaring Pairing Mode Parringstilstanden aktiveres Answer Besvar det indkommende opkald Check Tjek s og sms er Ignore Afvis opkald, tjek s og sms er, efterhånden som du modtager dem Check Message Tjek den sidst modtagne sms. CKZ3360Pro læser den højt Check Tjek den sidst modtagne . CKZ3360Pro læser afsender og titel højt Check Schedule Tjek dagens skema (opdateret fra din Google-kalender) Check Weather Tjek dagens vejr What can I say Liste over tilgængelige kommandoer -2- Dansk

4 CHECK -kommandoerne er kun tilgængelige, hvis du har installeret app en Zetmac CKZ3360Pro på din mobiltelefon og indtastet de korrekte opsætningsoplysninger. Se afsnittet Zetmac CKZ3360Pro Android-app på side 4. PARRING AF CKZ3360Pro TIL MOBILTELEFON FULDAUTOMATISK PARRING 1. Indstil din mobiltelefon til discovery -tilstand for Bluetooth (synlighed aktiveret). 2. Tænd for CKZ3360Pro. Parringstilstanden aktiveres, når den tændes første gang. Hvis dette ikke sker, skal du nulstille CKZ3360Pro som angivet i nulstillingsproceduren på side 8 og forsøge igen. 3. Placer din mobiltelefon i umiddelbar nærhed af (højst 10 cm væk) CKZ3360Pro for at opnå det bedste resultat. 4. Når der vises en bekræftelse om forbindelse på telefonen, skal du bekræfte den. PIN-koden er 0000 (fire nuller). [BEMÆRK] Kontroller, at din mobiltelefon understøtter Bluetooth-version 2.1 eller nyere. Denne funktion er kun tilgængelig, når du parrer enheden første gang. Hvis det ikke er første gang, skal du nulstille enheden og forsøge igen. STEMMEPARRING 1. Tænd for CKZ3360Pro, og tryk på knappen for stemmekommando. 2. Når du hører Say Command, skal du sige Pairing Mode. 3. Indstil din telefon til at søge efter Bluetooth-enheder. På de fleste telefoner findes Bluetooth-tilstanden under Indstillinger/ Værktøjer Forbindelse Bluetooth. (Se vejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger). 4. Når telefonen finder CKZ3360Pro, skal du bekræfte ved at vælge YES eller OK. PIN-koden er 0000 (fire nuller). AUTOMATISK FORBINDELSE Enheden understøtter automatisk forbindelse. Når du tænder for den, vil den forsøge at genetablere forbindelse til den senest forbundne mobiltelefon. [BEMÆRK] Android-app en starter automatisk, når parringen er gennemført. Vent, til Android-app en starter. -3- Dansk

5 BEKENDTGØRELSE OG VISNING AF OPKALDERS NAVN Når der kommer et opkald, siges og vises opkalderens navn. [BEMÆRK] For at kunne bruge denne funktion skal du downloade dataene fra din telefonbog til bilsættet. HENTNING AF TELEFONBOG Telefonbogen kan hentes manuelt. Tryk på knappen for øget lydstyrke (+) i 3 sekunder. Enheden begynder automatisk at hente telefonbogsdata fra din mobiltelefon. Dette tager 1 minut eller længere afhængigt af telefonbogens størrelse. [BEMÆRK] Du kan annullere hentningen ved at trykke på knappen for lavere lydstyrke (-) i 3 sekunder. Zetmac CKZ3360Pro ANDROID-APP [BEMÆRK] For at kunne anvende CKZ3360Pro-app en korrekt skal du indstille <Sådan synkroniserer du CKZ3360Pro-app en med din mobiltelefon> (se side 5). Du kan tjekke sms er, , vejret og dagens tidsplan med denne gratis app. Gå til Android Market, og vælg Zetmac CKZ3360Pro. Download den, og installer den på din telefon. Når du har installeret app en, skal du gå ind i indstillingsmenuen og vælge den ønskede tjeneste. Disse tjenester er fra Google TTS (Text to Speech). De aktuelt tilgængelige sprog er engelsk (UK/US), fransk, spansk, tysk og italiensk. SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Sæt kryds i feltet for den ønskede tjeneste. Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Text to Speech Setting TTS TTS Setting -4- Dansk

6 SÅDAN SYNKRONISERER DU CKZ3360Pro-APP EN MED DIN MOBILTELEFON [BEMÆRK] Når du forbinder CKZ3360Pro til mobiltelefonen, starter Android-app en automatisk. 1. INDSTILLING AF MOBILTELEFON TTS (Text to Speech) Aktiver TTS-funktionen på din mobiltelefon, inden du bruger app en: 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Voice Input and Output. 3. Aktiver TTS-funktionen, og vælg det ønskede sprog. [BEMÆRK] Hvis din telefon ikke har nogen stemmedata installeret, skal du vælge Install voice data (Installer stemmedata), før du kan bruge TTS-funktionen. Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Voice input and output Voice input Voice recognition Voice recognition settings Voice output Text-to-speech settings Text-to-speech settings Default settings Default engine Install voice data Speech rate Language Vejret For at kunne modtage vejrudsigter skal din telefon være sat op til at modtage lokalitetsoplysninger. 1. Gå til indstillingsmenuen på telefonen. 2. Vælg Location and Security (Lokalitet og sikkerhed) 3. Vælg enten <Use wireless networks> (Brug trådløse netværk) eller <Use GPS satellites> (Brug GPS-satellitter). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output Location and security My location Use wireless networks Use GPS satellites Use assisted GPS -5- Dansk

7 Indstilling af tidsplan For at kunne synkronisere din Google-tidsplan med CKZ3360Pro-app en, skal du vælge følgende indstillinger: 1. Gå til Accounts and Sync (Konti og synkronisering) i telefonens indstillingsmenu. 2. Vælg din -konto. 3. Afkryds feltet <Sync Calendar> (Synkroniser kalender). Setting Display Settings Location and Security Applications Accounts and Sync Voice input and output... Accounts and sync Manage accounts 2. INDSTILLING AF APP EN -indstilling 1. Afkryds feltet 2. Gå ind i menuen for -indstillinger, og indtast mailserverindstillingerne for kontoen. Data & synchronization Sync Contancts Sync Gmail Sync Picasa Web Albums Sync Calendar SMS Setting SMS Setting SMS Message Read On/Off Mail Setting Message Read Setting Mail Setting Mail POP3 / IMAP Setting Calender Setting Calender Calender Reading On / Off Weather Setting Weather Weather Reading On / Off Mail Setting ID PW POP Adress SSL Port Time Log-in Text to Speech Setting TTS TTS Setting [BEMÆRK] For at kunne aktivere TTS-funktionen for skal du genindtaste dine kontooplysninger i CKZ3360Pro-app en, også selv om du allerede har oprettet din -konto på din mobiltelefon. Du kan få detaljerede oplysninger om indstillingsmetoden i instruktionerne om mailserverindstillinger for din -konto. -6- Dansk

8 SÅDAN FORETAGER DU ET OPKALD 1. Genopkald til sidste opkald Tryk på multifunktionsknappen. 2. Stemmeopkald Tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund, til du hører en biplyd. Nu er stemmeopkald aktiveret. Hvis du vil annullere stemmeopkald, skal du trykke på multifunktionsknappen i 1 sekund, mens du er i stemmeopkaldstilstand. [BEMÆRK] Kontroller, at din telefon understøtter stemmeopkaldsfunktionen. (Se vejledningen til telefonen for yderligere oplysninger). MODTAGELSE AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig ANSWER (Svar) for at tage imod opkaldet. Du kan tage opkaldet til enhver tid ved at trykke på multifunktionsknappen. AFVISNING AF OPKALD Når du modtager et opkald, siger bilsættet PLEASE SAY ANSWER or IGNORE (Sig svar eller ignorer). Sig IGNORE (Ignorer) for at afvise opkaldet, eller tryk på multifunktionsknappen i 1 sekund. AFSLUTNING AF OPKALD Tryk på multifunktionsknappen under opkaldet, eller tryk på telefonens Afslut-knap. OVERFØRSEL AF OPKALD Hvis du vil overføre et opkald fra bilsættet til din mobiltelefon eller omvendt, skal du trykke på bilsættets multifunktionsknap i 1 sekund under opkaldet, til der lyder et bip. JUSTERING AF LYDSTYRKE Du kan justere lydstyrken under opkaldet ved at trykke på lydstyrkeknapperne (+) eller (-). -7- Dansk

9 MIKROFON FRA Hvis du trykker på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund, slås mikrofonen fra, og der lyder et bip hvert 10. sekund. [BEMÆRK] Funktionen kan deaktiveres ved at trykke på lydstyrkeknappen (-) i 1 sekund igen. VENTENDE OPKALD Hvis du vil aktivere funktionen for ventende opkald, skal du abonnere på denne tjeneste hos din tjenesteudbyder, og din telefon skal understøtte håndfri profil. 1. Hvis du vil sætte det aktuelle opkald i venteposition og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (+) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. Når du vil skifte tilbage til det første opkald, skal du igen trykke på lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. 2. Hvis du vil afslutte det aktuelle opkald og skifte til det ventende opkald, skal du trykke på lydstyrkeknappen (-) i ca. 3 sekunder. Når du slipper knappen, er du forbundet med det ventende opkald. [ANBEFALET] Tryk på SEND -knappen på din mobiltelefon for at aktivere funktionen for ventende opkald. [BEMÆRK] Visse funktioner er muligvis ikke kompatible med alle mobiltelefoner. OLED-VENDING Hvis du vil vende OLED-skærmen om, skal du trykke på både multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (+) i 3 sekunder. NULSTILLING AF CKZ3360Pro Tryk på multifunktionsknappen og lydstyrkeknappen (-) samtidigt i 3 sekunder, til der lyder 2 ring. Al information i bilsættet er nu slettet. [BEMÆRK] Nulstilling er kun muligt i standby-tilstand, når forbindelsen til mobiltelefonen er afbrudt. -8- Dansk

10 MULTIPOINT: Brug af CKZ3360Pro med to telefoner [BEMÆRK] Visse mobiltelefoner understøtter ikke Multipoint. 1. Multipoint-forbindelse Indstil først den håndfri enhed til parringstilstand. Søg derefter efter den håndfri enhed på begge mobiltelefoner samtidigt. Forbind den første mobiltelefon. Når forbindelsen er oprettet, skal du forbinde den anden telefon. [BEMÆRK] For nogle mobiltelefoner er det nødvendigt at oprette forbindelse for begge telefoner samtidigt. 1. Foretage et opkald [via den anden mobiltelefon] Tryk kortvarigt to gange på multifunktionsknappen for at ringe op til sidst kaldte nummer fra den anden mobiltelefon. Tryk på multifunktionsknappen i ca. 3 sekunder for at aktivere stemmeopkald for den anden mobiltelefon. [BEMÆRK] For at foretage et opkald fra den første mobiltelefon skal du følge samme fremgangsmåde som ovenfor. 1. Modtage et opkald Følg den sædvanlige fremgangsmåde for modtagelse af opkald. [BEÆRK] Mobiltelefonerne har hver deres ringetone. GPS Guide Hvis din mobiltelefon er udstyret med en GPS-navigationsguide, kan du lytte til guiden via CKZ3360Pro. Kontroller, at din mobiltelefon understøtter A2DP-profilen, hvis du vil aktivere denne funktion. -9- Dansk

11 Specifikationer Modelnavn CKZ3360Pro Bluetooh Core Spec Bluetooth-specifikation 3.0 Profil HSP, HFP, A2DP, PBAP, SPP Bærefrekvens 2402 MHz til 2480 MHz Lydoutput 2W (4Ω) Moduleringsmetode GFSK, 1 Mbps, 0,5BT gaussisk værdi Maks. datahastighed Asynkron: 2178,1 kbps / 117,1 kbps Synkron: 1306,9 kbps / 1306,9 kbps Class 2 Bluetooth-klasse Klasse 2 Frekvensspring 1600 spring/sek., 1MHz kanalplads Sendeeffekt 0 dbm Dækningsområde 10 meter Modtagerfølsomhed -80 dbm / 0,1 % BER Kontinuerlig taletid Maks. 15 timer Standby-tid 400 timer Opladningsspænding DC 5,0 V Opladningstid 3 timer Driftstemperatur -20 til +70 C Opbevaringstemperatur -40 til +90 C Batteri Lithiumpolymer 3,7V 700mAH SIKKERHED OG GENERELLE OPLYSNINGER 1. Læs denne vejledning grundigt, og følg instruktionerne. 2. Enheden må ikke tabes fra stor højde, da dette kan medfølge beskadigelse og funktionsfejl. 3. Hold enheden væk fra fugt, vand og andre væsker. Hvis enheden udsættes direkte for vand, fugt eller andre væsker, må den ikke betjenes, da dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion og beskadigelse. 4. Enheden må ikke placeres eller opbevares i nærheden af varmekilder såsom direkte sollys, radiatorer, ovne eller andre apparater, der udsender varme. Dette kan forårsage eksplosion, forringet ydeevne og nedsat batteritid. 5. Enheden må ikke modificeres, repareres eller skilles ad (især ikke batteriet), da dette kan medføre eksplosion. 6. Undgå at placere tunge genstande oven på enheden. 7. Anvend kun den medfølgende, godkendte oplader. 8. Udskiftning og vedligeholdelse skal udføres hos et kvalificeret servicecenter eller producenten. 9. Tag stikket ud, når enheden ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr. [FORSIGTIG] FARE FOR ELEKTRISK STØD Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt Dansk

12 FCC-ADVARSEL Dette udstyr kan generere eller anvende radiofrekvensenergi. Ændringer eller modificeringer i dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, medmindre modificeringerne er udtrykkeligt godkendt i denne brugsvejledning. Brugeren kan miste retten til at betjene dette udstyr, hvis der foretages uautoriserede ændringer eller modificeringer. [BEMÆRK] Dette udstyr er testet og overholder begrænsningerne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installeringer i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens, kan du forsøge en eller flere af følgende løsninger: Flyt modtagerantennen, eller drej den i en anden retning Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. FCC RF Erklæring om strålingsudsættelse 1. Denne sender må ikke befinde sig samme sted som eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere. 2. Dette udstyr overholder FCC RF-begrænsningerne for strålingsudsættelse som fastlagt for et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og operatørens krop. IC-notits (Industry Canada) Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Betegnelsen IC: foran certificerings-/registreringsnummeret angiver blot, at den tekniske specifikation fra Industry Canada er overholdt. EU Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i R&TTE-direktivet (99/5/EF). Herved erklærer MOVON Corporation, at dette produkt overholder væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Bemærk, at dette produkt anvender radiofrekvensbånd, der ikke er harmoniseret inden for EU. Inden for EU er produktet tiltænkt til anvendelse i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig samt inden for EFTA i Island, Norge og Schweiz. Bluetooth er et varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. -11-

13 GARANTI Betingelserne for denne garanti og vores ansvar under garantien er som følger: Leverandørens garanti kan ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Du skal kunne bevise den originale købsdato i form af en dateret kvittering. Garantien dækker ikke, hvis produktet er blevet udsat for fysisk mishandling, ukorrekt installering, modificering eller reparation af uautoriseret tredjepart. Ansvaret for leverandørens produkter er begrænset til reparation eller erstatning af produktet efter leverandørens eget skøn. Forbrugsgods med begrænset levetid, der udsættes for almindelig slitage, som fx batterier, udsmykning og andet tilbehør, er specifikt ikke omfattet af garantien. Leverandøren frasiger sig ethvert ansvar, hvis der opstår fejl i enheden som følge af et uheld, mishandling, misbrug eller enhver form for uautoriseret reparation, modificering eller demontering. Modificering og reparation af enheden må kun udføres af autoriseret og kvalificeret servicepersonale eller et servicecenter. Enheden kan også returneres til producenten med henblik på dette. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du har muligvis yderligere rettigheder, som kan variere afhængigt af lokale lovbestemmelser. INFORMATION OM WEEE-SYMBOLET Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr) (Gældende i EU og andre europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette mærke på produktet eller i den tilhørende litteratur angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent. Produktet skal adskilles fra andre affaldstyper og skaffes til genbrug på ansvarlig vis med henblik på at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer og undgå risikoen for miljø- og sundhedsmæssige farer ved ukontrolleret bortskaffelse af affald. Privatbrugere bør kontakte enten forhandleren, hvor produktet er købt, eller de lokale myndigheder, for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal afleveres til miljørigtigt genbrug. Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og læse om betingelser og vilkår i købskontrakten. Produktet må ikke blandes sammen med andet industriaffald til bortskaffelse. [VIGTIGT] Med henblik på at overholde kravene for RF-udsættelse må enheden ikke befinde sig samme sted som en anden sender eller antenne. -12-

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Jabra FREEWAY. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra FREEWAY. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra FREEWAY Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIN JABRA FREEWAY (Håndfri enhed).................... 2 DET KAN......................................

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

BT530 BRUGERVEJLEDNING

BT530 BRUGERVEJLEDNING BT530 BRUGERVEJLEDNING Dansk TAK...2 OM JABRA BT530...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...5 PARRING MED TELEFONEN...5 BÆREMÅDE...6 SÅDAN....6

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Jabra MOTION OFFICE. Brugervejledning. jabra.com/motionoffice

Jabra MOTION OFFICE. Brugervejledning. jabra.com/motionoffice Jabra MOTION OFFICE Brugervejledning jabra.com/motionoffice 1. VELKOMMEN... 4 2. PRODUKTOVERSIGT... 6 2.1 TOUCHSKÆRM BASE 2.2 HEADSET 2.3 BLUETOOTH-ADAPTER (JABRA LINK 360 TM ) 2.4 EKSTRA TILBEHØR 3. SÅDAN

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

ascom QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d62 dect Handset

ascom QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d62 dect Handset ascom ] QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d62 dect Handset Including Safety Instructions Højttaler Lydstyrkeknapper Display Lydløsknap Softkeys OK/Vælg tast Løft røret DanskDansk Ikoner i displayet Multifunktions-/alarmknap

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH ENCLOSURES 1. 2. 3. 4. 5. 1. Carkit 2. Metal Clip 3. Car charger 4. Manual 5.Optional items[ac/dc adapter] Product Components Hands-Free

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Voyager. Legend UC. Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning

Voyager. Legend UC. Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning Voyager Legend UC Trådløst headsetsystem (B235 og B235-M) Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Højdepunkter 3 Systemkrav til Plantronics Spokes Software 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt 5 Headset 5 Bluetooth

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere