Telea. Udendørs belysningsstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telea. Udendørs belysningsstyring"

Transkript

1 Telea Udendørs belysningsstyring

2 Thorn Telea Total belysningskontrol hvor som helst 2

3 Mange udfordringer en integreret løsning Håndteringen af udendørs belysning har frem til i dag ikke gennemgået de store forandringer. Styringsteknikken har begrænset sig til enkle tænd/sluk signaler indenfor afgrænsede områder og der er oftest ingen overvågning. Det resulterer i, at rapportering af fejl hovedsagelig er afhængig af beboernes initiativ og at elog forsyningsselskaberne ikke drager fordel af de omkostningsbesparelser og effektivitetsfordele, som integreret belysningsstyring kan give. Telea forandrer dette. Systemet giver de el- og forsyningsselskaberne mulighed for en komplet styring af udendørsbelysningen med fordele som fleksibilitet, sikkerhed og enkelhed. Teknologien kan både integreres med bestående netværk og være en vigtig faktor i nye projekter. 3

4 Fleksibilitet, sikkerhed, enkelhed Telea giver el- og forsyningsselskaberne tryghed i form af et kraftigt og alsidigt styresystem, der imødekommer sociale, økonomiske og styringsmæssige behov. Fleksibilitet Ved hjælp af Telea kan et enkelt kontrolcenter med en let forståelig brugerflade overvåge og styre udendørsbelysning ned til hver enkelt belysningsarmatur. Armaturerne kan programmeres og styres enkeltvis eller i grupper, og programmerne kan tilpasses skiftende behov. Under en byfest kan gadebelysningen og individuelle lyskilder for eksempel styres med minutiøs præcision, og i nødsituationer kan der tændes for individuelle armaturer præcis dér, hvor der er behov for dem. 4

5 Sikkerhed og tryghed Sikkerhed er oftest et spørgsmål om belysning. Belysning hjælper til at øge sikkerheden på vejene, reducerer kriminalitetsfrekvensen, og øger samfundets generelle følelse af tryghed. Telea er et redskab til at vedligeholde eller forbedre belysningsrelateret sikkerhed i byer og udendørsfaciliteter ved at yde komplet kontrol og omfattende overvågning af belysningsanlægget. Fejl rapporteres omgående af systemet, så der kan skrides til handling uden forsinkelse. Resultatet er øget sikkerhed i følsomme zoner som for eksempel ved vejkryds, parkeringspladser og stier. Lavere vedligeholdelsesomkostninger er en ekstra bonus. Enkelthed Teleas teknologi kan integreres i bestående anlæg uden de store omkostninger. Den understøtter alle forkoblingsgenerationer og dens modulære design betyder, at den er let at integrere i både små og store belysningsanlæg. Telea tilbyder fleksibilitet og sikkerhed samt en række strategiske fordele: Systemfiler, der lagres til senere brug i eventuelle juridiske sager eller forsikringssager. Systemet omfattes af en 3-årig garanti, som kan forlænges efter aftale. Præstation, effektivitet og komfort Telea hjælper de ansvarlige myndigheder med at overvåge og vedligeholde belysningsanlæg ved at: Reducere unødvendig natbelysning. Undgå falske tændinger, der forårsages af uvejr i dagtimerne. Sørge for rettidig udskiftning af defekte dele. Øget tryghed i form af en behovstilpasset belysning. Bidrage til reduktion af trafikulykker og kriminalitet. Bibeholde en konstant belysningseffekt efterhånden som lyskilden ældes. Telea er økonomisk. Drifts- og vedligeholdelseseffektivitet opnås ved hjælp af systemets informationsrapportering, der understøtter: Rationelle vedligeholdelsesprogrammer. Mindre reservedelslagre. Vedligeholdelsesplanlægning og ressourcefordeling. Lave rejse- og kørselsomkostninger. Informationsgrundlag for optimering af energibudgettet. Telea hjælper med at opfylde krævende miljømæssige målsætninger via: Målbar reduktion i strømforbruget. Reduceret mængde lysforurening. 5

6 Et konstruktivt tiltag for trafiksikkerheden Telea tilbyder et bredt spektrum af styrings- og overvågningsfunktioner, som gør det muligt at tilpasse belysningen efter forskellige trafiksituationer. Eksempel: I et anlæg der er designet til at imødekomme belysningskravene ved 50% af anlæggets maksimale kapacitet, er der således belysningsreserver til rådighed til brug på udsatte steder som for eksempel trafikknudepunkter, vejkryds, motorvejsfrakørsler og tunnelindkørsler, der kan belyses med det dobbelte af den påkrævede lysstyrke. Belysningen kan øges omgående for at forbedre sikkerheden i specielt farlige situationer, som for eksempel myldretidstrafik, omkørsler, dårligt vejr eller ved ulykkestilfælde. 6

7 Opfylder behov i beboelsesområder Telea giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser i beboelsesområder ved at styre belysningen efter døgnets rytme. I et typisk beboelsesområde kan belysningen reduceres med 50 procent efter kl , og der kan slukkes individuelt for armaturer tæt på beboelser, som genereres i udstrakt grad. Belysningen kan ligeledes øges, når der er stor aktivitet i gaderne, samt belyse med konstant fuld styrke på kritiske steder, der kræver beskyttelse mod hærværk eller kriminalitet. Telea kan styre hvert enkelt armatur, så også fremtidige behov tilgodeses. 7

8 Et spørgsmål om almen interesse Bymidten bruges i stadig større grad til arrangementer og festivitas. Telea kan nemt tilpasse belysningen på torve, markedspladser, gågader og andre mødesteder. Belysningseffekten kan reduceres ved julemarkeder, fyrværkeri, udendørskoncerter og andre begivenheder, og derefter sættes tilbage til standardeffekten når hverdagen vender tilbage. 8

9 Ikke to områder er ens Telea gør det muligt at skabe en optimal belysning til ethvert miljø. En høj sikkerhed i rekreative områder er essentiel, andre steder er fleksibilitet og energibesparelse vigtigere. 9

10 Styringen af udendørs belysning kan implementeres hvor som helst: Telea Advanced PL SMS: Overvågning og styring via forsyningsnettet og SMS Telea Advanced PL SMS er grundlaget for Teleas teknologi. Det understøtter regulering og overvågning af armaturer på hovedveje, beboelsesveje, offentlige områder, mødesteder, parkeringspladser, banegårde og andre lignende områder. Det er et modulært system, der kan udvides efter behov. Armaturerne styres via en central, Combox, enten individuelt eller gruppevis. Fejlmeddelelser (der kan defineres af operatøren) kan sendes via SMS-beskeder til et specifikt mobilnummer. Telea Combox PL SMS Telea LSC styringsmodul i armaturet Telea LPS NEMA lyssensor Bærbar computer og GSM telefon leveres ikke af Thorn. 10

11 Telea Advanced RF SMS: Overvågning og styring via radiosignaler og SMS I de tilfælde, hvor styrings- og overvågningssignaler ikke kan overføres via forsyningsnettet, anvender Telea Advanced RF SMS radiosignal. Dette system understøtter ligesom Telea Advanced PL SMS styring og overvågning af armaturer kan udvides og netværkstilsluttes i takt med stigende behov. Armaturerne styres ved hjælp af centralen enten enkeltvis eller i en gruppe. Fejlmeddelelser (der kan defineres af operatøren) kan sendes via SMS-beskeder til et specifikt mobilnummer. Telea LDRF Trådløs styringsmodul til armatur for trinløs lysregulering Telea LSRF Trådløs styringsmodul til armatur Telea Combox RF SMS Bærbar computer og GSM-telefon leveres ikke af Thorn. 11

12 Indbygget fra starten: Telea Advanced PL & RF SMS: Overvågning og styring af mindre belysningsanlæg Uanset om man anvender forsyningsnettet eller radiosignaler er styringssystemet for Teleas udendørsbelysning baseret på informationer fra hver enkelt armatur via styreenheden Combox. Takket være det integrerede astronomiske ur kan armaturerne i tilfælde af kommunikationsforstyrrelse endda fungere enkeltvis og uafhængigt af hinanden. Telea Comboxen kan styre og overvåge op til 255 armaturer ad gangen. Denne løsning sender overvågnings- og styringsdata enten via forsyningsnettet eller trådløst, hvorimod fejlmeddelelser sendes via modem direkte til det ansvarshavende personales mobiltelefoner. Armaturerne programmeres i styreenheden, Combox, ved hjælp af en bærbar pc. Fejlmeddelelser som for eksempel: Lyskildesvigt. Defekt kondensator. Kommunikationssvigt. Fejl i hardware. Kortsluttet sensor. Sensorforstyrrelse. Sendes via SMS direkte til mobiltelefonen. Telea Combox RF SMS Telea Combox PL SMS 12

13 Telea LSRF Telea LDRF Telea LDC Telea LDC Telea LPS 13

14 Let netværksdrift: Telea centralstyring CME: Telea centralstyring CME forenkler styrings- og overvågningspræstationen af udendørsbelysning ved at tilføje centralstyring til et netværk af Telea Comboxe. Tekniken giver en operatør mulighed for at styre al gadebelysningen i en by fra en stationær PC og giver adgang til eventuelle fejlmeddelelser så påkrævede ændringer og forbedringer kan igangsættes. Telea centralstyring CME stiller data til rådighed, som ansvarshavende kan bruge til at identificere lyskildernes levetid, brændetid og vedligeholdelsesintervaller. Den overskuelige brugerflade giver et konstant overblik over den aktuelle driftsstatus. Netværkstilslutning, f.eks. TCP/IP 14

15 Datakommunikation via forsyningsnettet Datakommunikation via radiosignal Datakommunikation via forsyningsnettet Telea centralstyring CME program består af: Styringsmodul i armatur. Centralstyringsserver og -software. Combox SMS. Combox styringsmodul Combox Tranceiver (PL eller RF) Combox strømforsyning Combox filter (gælder kun for PL) Combox GSM modem inkl. tilslutningskabel Vedligehold. 15

16 Let at integrere: Telea centralstyring CMGIS: Forbedrer GIS-platformen Telea centralstyring CMGIS er designet til anlæg, der allerede udnytter geografiske informationssystemer (GIS). Systemet bygger på mulighederne i GIS og Thorns centralstyring CME i integreringen af styring og overvågning af belysning med GIS baserede styringscentre. Hver installation tilpasses til det bestående GIS-system. 16

17 Let at optimere: Telea centralstyring CMGO: Effektivitet med grafisk overblik Telea centralstyring CMGO er det foretrukne system for effektiv, centraliseret styring og overvågning af udendørsbelysning. Ved brug af Teleas andre beskrevne CMG værktøjer, bruges enten tekstbeskeder eller grafik til at kommunikere data til den ansvarshavende, der har fordel af et fuldt grafisk overblik over systemets og armaturernes status. El- og forsyningsselskaberne kan med dette kraftige, intelligente hjælpeværktøj sikre sig, at de kan give en mere proaktiv, effektiv og lydhør respons på både kommercielle og menneskelige behov i beboelsesområder. 17

18 Telea: Fremtidens teknologi Parat til brug allerede i dag Styringsmodulet er Telea systemets grundsten, og Thorn er som en førende leverandør af armaturer og styringssystemer i stand til at levere en perfekt match til enhver belysningsinstallation. I de fleste tilfælde monteres styringsmodulet i armaturerne for at sikre den højest mulige IP klasse. Dette er for eksempel tilfældet med Oracle fra Thorn. Styringsmodulet kan, hvis nødvendigt, monteres nederst i masten ved hjælp af en af de ekstra installationsbokse for mast med indbygget styringsmodul (gælder kun til forsyningsnettet). Specielle varianter af andre armaturer leveres på forespørgsel. Kommende Thorn brochurer og kataloger vil give en indikation af hvilke armaturer, der tilbyder en Telea løsning. Nye installationer Nye master og armaturer med integrerede styringsmoduler. Nye udendørsarmaturer, som for eksempel Oracle, der er fuldt kompatible med Telea. Renovering Nye armaturer med Telea, monteres på eksisterende master. Opgradering Lette opgraderinger via installationsbokse til mast med indbyggede styringsmoduler eller ved hjælp af et eftermonteret Telea el-udstyr* * Hvis armaturet er en af de sidste nye Thorn armaturer Case studie: NumeLite Vores evne til at skabe specielt tilpasset belysning, der integrerer den mest avancerede styringsteknologi, illustreres med NumeLite case studiet i byen Albi, Frankrig. Behagelig belysning med praktiske og brugerfokuserede styringsmekanismer Tryg og sikker offentlig udendørsbelysning Reducering af generende lysforurening og blænding Høj komfort Pålidelige armaturer, der gør brug af innovative materialer, optik, lyskilder og kredsløb 18

19 Telea: Styring og kontrol af udendørs belysning Potentiel energibesparelse og kundefordele Fluktueringer i energiforbrug på grund af variationer i forsyningsnettet (+/-15%) 170 watt Med effektreducering 110 watt 155 watt 155 watt Med effektreducering 100 watt Kontinuerlig dæmpbare Energibesparelse 35% 40% 65% 60 watt Økonomiske fordele Funktionelle fordele Fordele ved belysningsanlæggets levetid Kundefordele Energibesparelse Individuel styring af de enkelte armaturer Konstant lyseffekt under hele armaturets levetid Kompensering for overdimensionering af belysningsfaciliteten Opfylder Kyoto protokolmålsætningerne Fremtidssikret i forhold til nye miljøstandarder Uafhængig kommunikation mellem Telea styringsmodul og forkobling Individuel styring af de enkelte armaturer Fremtidssikret med DALI-standard Fjernovervågning Krav til minimum -*højde (design) Valgmuligheder mellem flere lyskildeteknologier Komplet digital løsning Registrerings- og alarmstyring Dæmpbar Undgåelse af mislykkede forsøg på at gentænde lyskilder efter svigt Levetid ved høje omgivelsestemperaturer > 50 C Spændingsstabilisering uden tilbehør Lang lyskildelevetid via lavere temperaturer Lave vedligeholdelsesomkostninger via en stabil og skånsom drift Dokumentation af vedligeholdelsesintervaller og reparationer Længere levetid for armaturet pga. lave temperaturer Konventionel forkobling, Telea LSC 150W HST Konventionel forkobling, lysregulering Elektronisk forkobling, Telea LET 150W HST Elektronisk forkobling, trinvis dæmpbar Digital forkobling, Telea LDC 150W HST* Digital forkobling, trinløs lysdæmper o o o o o o o o o o o o o o o o Energibesparelser og kundefordele i ethvert udendørs belysningsmiljø. Telea er designet som et åbent system, der også uden problemer kan integreres med eksisterende anlæg. Uanset hvilken forkoblingsteknologi, der allerede er i brug, mønstrer Telea forbedringer med hensyn til energiforbrug, funktionalitet og servicepræstation. o med begrænsninger maksimal løsning *Ved HIT-CE opnår man en 40% energibesparelse, da lyskilden kun må reduceres ned til 100W 19

20 Intelligent system, intelligent anvendelse, intelligent support For yderligere information, kontakt venligst Thorn Analyse og konsultation Efter en indledende analyse, tilbyder Thorn rådgivning om hvilke Telea produkter, der er bedst anvendelige og mest effektive til dit projekt og informerer om alternativer. Denne service er tilgængelig både for nye og eksisterende belysningsanlæg. Projektplanlægning og design Når specifikationerne ligger fast, tilpasser Thorn OLC (Outdoor Lighting Control) systemet i overensstemmelse med disse. Der lægges vægt på teknisk og kommerciel optimering. Projektkoordinering Thorns projekteringsservice understøtter en professionel, kompetent implementering gennem alle projektets faser. Idriftsættelse Idriftsættelsesfasen består af systemjustering og programmering, som imødekommer kundens behov. Den dækker over styringsmoduler, Combox, eventuelle SMS-funktioner, trådløs transmittering og overvågningssoftware. Undervisning Telea understøtter mange styringsog overvågningsfunktioner. Dets enkle brugerflade betyder, at undervisningen kun består i at lære nogle få nye funktioner. Undervisning kan foregå i enten et Thorn undervisningscenter eller ved den installerede facilitet. Optimering og service Med Telea teknologien opnås en central styring af (og adgang til) hver enkelt enhed, hvilket skaber spændende muligheder for vedligeholdelses-, reparations- og driftseffektivitet. Der er Thorn teknikere til rådighed til at støtte kunderne med at opnå det maksimale udbytte af deres investering. 20

21 Oversigtsguide over Komponenter for armatur For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-LSC Styringsmodul til armatur * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Armaturets aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LSC har to omkoblingskontakter, med hvilken lyskilden kan tændes, slukkes eller reguleres til en lavere styrke. Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Telea LSC 82 TELEA-LSCS Styringsmodul for armatur via sensor * Har de samme funktioner som TELEA-LSC styringsmodul, men med indgang fra lyssensor. TELEA-LPS NEMA lyssensor For dagslysbaseret styring tilsluttes denne lyssensor NEMA stikdåsen ved armaturhovedet (enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux). Telea LPS Telea LET TELEA-LET Styringsmodul til armatur for trinløs lysregulering * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LET har to omkoblingskontakter, der aktiverer den trinvise forkobling (f.eks. Tridonic PCS trinvise lysdæmp), og styrer lyskilden der kan tændes, slukkes eller dæmpes (trinvis). Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). TELEA-LETS Styringsmodul til armatur for trinvis lysregulering via sensor * Har de samme funktioner som TELEA-LET, men med indgang fra lyssensor TELEA-LPSF Mini lyssensor Har samme funktionalitet som TELEA-LPS men kan monteres i mast eller på væg. Telea LDC TELEA-LDC Styringsmodul til armatur for trinløs regulering * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LDC har en DALI udgang gennem hvilken DALI forkoblinger (og de lyskilder som er tilsluttet disse) kan tændes, slukkes eller dæmpes (trinløst). Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Der kan også tilsluttes en DALI lyssensor til TELEA-LDC, som gør det muligt på sensorafhængig vis at tænde og slukke for armaturerne TELEA-DPSF Digital Mini lyssensor Måler dagslysniveauet og sender værdien til armaturets TELEA-LDC styringsmodul via DALI indgangen. Enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux. Telea LPSF/DPSF * Varenummeret dækker over en løs komponent eller reservedel til renovering af eksisterende armaturer 21

22 Oversigtsguide over Komponenter for Combox For yderligere information, kontakt venligst Thorn Telea Combox CXS TELEA-CXS PL Combox Powerline SMS En pakkeløsning til styring og overvågning af op til 255 armaturer (afhængig af wattage og sikringer). Den inkluderer SMS-funktioner. På eksemplet til venstre er Comboxen opbygget med løse komponenter, der er installeret af en elektriker: TELEA- CCTS TELEA-CTS PL TELEA- CFI TELEA-SUP24VDC/1,3A TELEA-GSM PC-RS 232 PC-RJ 45 TELEA-CCTS Combox Controller SMS Kontrolenhed der anvendes til udendørs belysningsanlæg, hvor der kræves individuel styring og overvågning af hvert enkelt armatur. Der dannes et overbliksbillede af de tilsluttede styringsmoduler i dens database. Der kan programmeres omkoblingstider (og anlægget kan visualiseres) ved hjælp af en bærbar pc med internetbrowser. Fejlmeddelelser fra armaturets styringmodul kan sendes til en mobiltelefon ved at tilslutte GSM modemet GSM900/1800. Telea CCTS TELEA-CTS PL Combox Tranceiver Powerline SMS Den 3-fasede Combox Tranceiver TELEA-CTS PL er grænseflade mellem Comboxen og de tilsluttede styringsmoduler. Dataene (telegrammerne) fra Comboxen modtages af Tranceiveren og konverteres til et forsyningssignal, der via forsyningsnettet sender kommandoer til de tilsluttede styringsmoduler (i armaturerne). Via Tranceiveren sendes meddelelser tilbage fra styringsmodulerne til Comboxen om for eksempel svigtende lyskilder, defekte forkoblinger, kondensatorer, etc. Telea CTS PL TELEA-CFI Combox Filter Powerline Filter der fysisk afgrænser et Telea forsyningsnet. Filteret forhindrer andre eksterne signaler i at forstyrre kommunikationen i Telea forsyningsnettet Telea CFI TELEA-SUP24VDC/1,3A Combox Power Supply Designet til brug i Comboxen og forsyner Telea Combox enheder med en konstant 24 volts jævnstrøm Telea SUP24VDC 22

23 For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-GSM Dual Band GSM modem 900/ Fejlmeddelelser fra de tilsluttede styringsmoduler sendes via TELEA Comboxen til TELEA-GSM modemet, som videresender dem i form af en kort tekstbesked (SMS) til en mobiltelefon. 54 Telea GSM PC-RS232 Interface kabel RS-232 Interface kabel (ikke krydset, maks. 2m) til tilslutning af Telea Combox (TELEA-CCTS) og Telea Combox Tranceiver (TELEA-CTS). PC-RJ45 Netværkskabel Netværkskabel RJ45 (twisted pair) til tilslutning af bærbar pc til Comboxens Ethernet kontakt (TELEA-CCTS). 23

24 Oversigtsguide over Komponenter for armaturer trådløs via radiosignal For yderligere information, kontakt venligst Thorn Telea LSRF Telea LDRF * Varenummeret dækker over en løs komponent eller reservedel til renovering af eksisterende armaturer x 0.75m 2 M20 x 1.50 TELEA-LSRF Styringsmodul for armatur trådløs Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via radiosignal. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen via radiosignal, hvor det kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LSRF har to omkoblingskontakter, der gør det muligt at tænde og slukke for lyskilden. Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Den indbyggede lyssensor muliggør dagslysbaseret styring. TELEA-LDRF Styringsmodul for trinløs lysregulering trådløs * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via radiosignal. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres trådløst til comboxen, hvor informationerne kan visualiseres ved hjælp af en bærbar PC eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LDRF har en DALI udgang, gennem hvilken DALI forkoblinger (og de lyskilder som er tilsluttet disse) kan tændes, slukkes og dæmpes (trinløst). Det indbyggede astronomiske ur, der er integreret i enheden, sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (f.eks. 18:00 tænd, 22:00 reduceret strøm etc.), er det også muligt at indstille de relative omkoblingstider, dvs. til solopgang eller solnedgang (for eksempel, Tænd 10 minutter før solopgang, Sluk ti minutter efter solnedgang). TELEA-LDRF indeholder en 28 mm lang ekstern antenne, der skrues ind i armaturhuset. Den integrerede sensor giver mulighed for dagslysbaseret styring (enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux). 24

25 Oversigtsguide over Komponenter til Combox trådløs via radiosignal For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-CXS RF Combox Radio Frequency SMS Pakkeløsning til styring og overvågning af op til 255 armaturer. Den inkluderer SMS-funktioner. På eksemplet til venstre er Comboxen opbygget med løse komponenter, der er installeret af en elektriker: TELEA- CCTS TELEA-CTS RF TELEA-SUP24VDC/1,3A TELEA-GSM PC-RS 232 PC-RJ 45 Telea Combox CXS TELEA-CCTS Combox Controller SMS Kontrolenhed der anvendes til udendørs belysningsanlæg, hvor der kræves individuel styring og overvågning af hver enkelt armatur. Der dannes et overbliksbillede af de tilsluttede styringsmoduler i dens database. Der kan programmeres omkoblingstider (og anlægget kan visualiseres) ved hjælp af en bærbar pc med en internetbrowser. Fejlmeddelelser fra armaturets styringsmodul kan sendes til en mobiltelefon ved at tilslutte GSM modemet GSM900/1800. Telea CCTS TELEA-CTS RF Combox Tranceiver trådløs Combox Tranceiveren TELEA-CTS RF er grænsefladen mellem Comboxen og de tilsluttede styringsmoduler. Dataene (telegrammerne) fra Comboxen modtages af Tranceiveren og konverteres til et forsyningssignal, der overføres trådløst. Der sendes kommandoer til de tilsluttede styringsmoduler (i armaturerne). Via Tranceiveren sendes meddelelser tilbage fra styringsmodulerne til Comboxen om for eksempel svigtende lyskilder, defekte kondensatorer, etc. Telea CTS RF TELEA-SUP24VDC/1,3A Combox Power Supply Designet til brug i Comboxen og forsyner Telea Combox enheder med en konstant 24 volts jævnstrøm Telea SUP24VDC TELEA-GSM Dual band GSM modem 900/ Fejlmeddelelser fra de tilsluttede armaturstyringsmoduler sendes via TELEA Comboxen til dette modem, som sender dem i en kort tekstbesked (SMS) til en mobiltelefon. 54 PC-RS232 Interface kabel RS-232 Interfacekabel (ikke krydset, maks. 2m) til tilslutning af Telea Combox (TELEA-CCTS) og Telea Combox Tranceiver (TELEA-CTS). Telea GSM PC-RJ45 Netværkskabel Netværkskabel RJ45 (twisted pair) til tilslutning af bærbar pc til Comboxens Ethernet connector (TELEA-CCTS). 25

26 Telea centralstyring: Intelligent systemløsning fra Thorn For yderligere information, kontakt venligst Thorn Thorns Telea centralstyring er en plug and play løsning til en komplet styring og overvågning af Telea styrede udendørs belysningsanlæg. Eksisterende Comboxe netværkstilsluttes via TELEA-CME for at understøtte den centraliserede styring, mens den intuitive navigering, som Thorns webbaserede system foretager, gør det muligt at udføre alle nødvendige konfigureringsopgaver på den lettest mulige måde. Man kan med et enkelt klik omgående blive informeret om anlæggets status. For at kunne nyde godt af disse fordele behøver man blot at surfe på den centrale server og undgår dermed specialdesignede løsninger. Pakken består af Thorn Telea centralstyringssoftware og en speciel centralstyringsserver. Pakken understøtter i dens grundversion kommunikation med op til 100 Comboxe. Et indbygget netværkskort gør det muligt at netværkstilslutte adskillige centralstyringsservere. Et sekundært modem bruges til fjernvedligeholdelse. Et klart og logisk meddelelsessystem gør det muligt at konfigurere en fejlrapport via , SMS eller print. Hændelser registreres og kan analyseres i detaljer. TELEA CMEA server med analogt modem TELEA CMED server med digitalt modem TELEA CMEG server med GSM modem TELEA CME NET server med Ethernet tilslutning

27 Telea i Europa 19 referenceprojekter 2500 Armaturer 41 Comboxe 4 servere Oslo (S) Stockholm Noordwijk (S) Tiel Mondeville Sausheim Mulhouse Tours Gray Albi (S) Dietwiller Göfis (S) Mäder Feldkirch Saalfelden Braz Sommacampagna Patras Lutraki S = Server S = Server < >300 Antal Armaturer 27

28 Lighting people and places Thorn Lighting A/S Albuen Kolding Tlf.: Fax: Kanonbådsvej 12B 1437 København K Tlf.: Fax: Vi produktoptimerer løbende. Alle beskrivelser, illustrationer og specifikationer er derfor vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Publikationsnr. 378 (DK) Publikationsdato 08/06

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden Rivers Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers er en familie, bestående af fem medlemmer, der tilgodeser høje krav til funktion og design. De

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

www.glendimplex.dk Intelligent varme

www.glendimplex.dk Intelligent varme www.glendimplex.dk Intelligent varme Dimplex styresystemer og radiatorer er produceret af Glen Dimplex Nordic i Norge Glen Dimplex Nordic er en norsk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger energi

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning GREENEST WAY TO SAFETY Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning NY BATTERI-FRI ESCAP-TEKNOLOGI MILJØBESKYTTELSE SOM EN DEL AF PRODUKTUDVIKLING 2 Miljøbeskyttelse er en del af vores fælles sociale

Læs mere

Sienna. Unik lysteknik og design til kontorer og skoler

Sienna. Unik lysteknik og design til kontorer og skoler Sienna Unik lysteknik og design til kontorer og skoler Sundere og mere produktive arbejdsmiljøer Arbejdslivet har gennemgået store forandringer i løbet af de sidste 20 år, og Sienna opfylder de forventninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere