Telea. Udendørs belysningsstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telea. Udendørs belysningsstyring"

Transkript

1 Telea Udendørs belysningsstyring

2 Thorn Telea Total belysningskontrol hvor som helst 2

3 Mange udfordringer en integreret løsning Håndteringen af udendørs belysning har frem til i dag ikke gennemgået de store forandringer. Styringsteknikken har begrænset sig til enkle tænd/sluk signaler indenfor afgrænsede områder og der er oftest ingen overvågning. Det resulterer i, at rapportering af fejl hovedsagelig er afhængig af beboernes initiativ og at elog forsyningsselskaberne ikke drager fordel af de omkostningsbesparelser og effektivitetsfordele, som integreret belysningsstyring kan give. Telea forandrer dette. Systemet giver de el- og forsyningsselskaberne mulighed for en komplet styring af udendørsbelysningen med fordele som fleksibilitet, sikkerhed og enkelhed. Teknologien kan både integreres med bestående netværk og være en vigtig faktor i nye projekter. 3

4 Fleksibilitet, sikkerhed, enkelhed Telea giver el- og forsyningsselskaberne tryghed i form af et kraftigt og alsidigt styresystem, der imødekommer sociale, økonomiske og styringsmæssige behov. Fleksibilitet Ved hjælp af Telea kan et enkelt kontrolcenter med en let forståelig brugerflade overvåge og styre udendørsbelysning ned til hver enkelt belysningsarmatur. Armaturerne kan programmeres og styres enkeltvis eller i grupper, og programmerne kan tilpasses skiftende behov. Under en byfest kan gadebelysningen og individuelle lyskilder for eksempel styres med minutiøs præcision, og i nødsituationer kan der tændes for individuelle armaturer præcis dér, hvor der er behov for dem. 4

5 Sikkerhed og tryghed Sikkerhed er oftest et spørgsmål om belysning. Belysning hjælper til at øge sikkerheden på vejene, reducerer kriminalitetsfrekvensen, og øger samfundets generelle følelse af tryghed. Telea er et redskab til at vedligeholde eller forbedre belysningsrelateret sikkerhed i byer og udendørsfaciliteter ved at yde komplet kontrol og omfattende overvågning af belysningsanlægget. Fejl rapporteres omgående af systemet, så der kan skrides til handling uden forsinkelse. Resultatet er øget sikkerhed i følsomme zoner som for eksempel ved vejkryds, parkeringspladser og stier. Lavere vedligeholdelsesomkostninger er en ekstra bonus. Enkelthed Teleas teknologi kan integreres i bestående anlæg uden de store omkostninger. Den understøtter alle forkoblingsgenerationer og dens modulære design betyder, at den er let at integrere i både små og store belysningsanlæg. Telea tilbyder fleksibilitet og sikkerhed samt en række strategiske fordele: Systemfiler, der lagres til senere brug i eventuelle juridiske sager eller forsikringssager. Systemet omfattes af en 3-årig garanti, som kan forlænges efter aftale. Præstation, effektivitet og komfort Telea hjælper de ansvarlige myndigheder med at overvåge og vedligeholde belysningsanlæg ved at: Reducere unødvendig natbelysning. Undgå falske tændinger, der forårsages af uvejr i dagtimerne. Sørge for rettidig udskiftning af defekte dele. Øget tryghed i form af en behovstilpasset belysning. Bidrage til reduktion af trafikulykker og kriminalitet. Bibeholde en konstant belysningseffekt efterhånden som lyskilden ældes. Telea er økonomisk. Drifts- og vedligeholdelseseffektivitet opnås ved hjælp af systemets informationsrapportering, der understøtter: Rationelle vedligeholdelsesprogrammer. Mindre reservedelslagre. Vedligeholdelsesplanlægning og ressourcefordeling. Lave rejse- og kørselsomkostninger. Informationsgrundlag for optimering af energibudgettet. Telea hjælper med at opfylde krævende miljømæssige målsætninger via: Målbar reduktion i strømforbruget. Reduceret mængde lysforurening. 5

6 Et konstruktivt tiltag for trafiksikkerheden Telea tilbyder et bredt spektrum af styrings- og overvågningsfunktioner, som gør det muligt at tilpasse belysningen efter forskellige trafiksituationer. Eksempel: I et anlæg der er designet til at imødekomme belysningskravene ved 50% af anlæggets maksimale kapacitet, er der således belysningsreserver til rådighed til brug på udsatte steder som for eksempel trafikknudepunkter, vejkryds, motorvejsfrakørsler og tunnelindkørsler, der kan belyses med det dobbelte af den påkrævede lysstyrke. Belysningen kan øges omgående for at forbedre sikkerheden i specielt farlige situationer, som for eksempel myldretidstrafik, omkørsler, dårligt vejr eller ved ulykkestilfælde. 6

7 Opfylder behov i beboelsesområder Telea giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser i beboelsesområder ved at styre belysningen efter døgnets rytme. I et typisk beboelsesområde kan belysningen reduceres med 50 procent efter kl , og der kan slukkes individuelt for armaturer tæt på beboelser, som genereres i udstrakt grad. Belysningen kan ligeledes øges, når der er stor aktivitet i gaderne, samt belyse med konstant fuld styrke på kritiske steder, der kræver beskyttelse mod hærværk eller kriminalitet. Telea kan styre hvert enkelt armatur, så også fremtidige behov tilgodeses. 7

8 Et spørgsmål om almen interesse Bymidten bruges i stadig større grad til arrangementer og festivitas. Telea kan nemt tilpasse belysningen på torve, markedspladser, gågader og andre mødesteder. Belysningseffekten kan reduceres ved julemarkeder, fyrværkeri, udendørskoncerter og andre begivenheder, og derefter sættes tilbage til standardeffekten når hverdagen vender tilbage. 8

9 Ikke to områder er ens Telea gør det muligt at skabe en optimal belysning til ethvert miljø. En høj sikkerhed i rekreative områder er essentiel, andre steder er fleksibilitet og energibesparelse vigtigere. 9

10 Styringen af udendørs belysning kan implementeres hvor som helst: Telea Advanced PL SMS: Overvågning og styring via forsyningsnettet og SMS Telea Advanced PL SMS er grundlaget for Teleas teknologi. Det understøtter regulering og overvågning af armaturer på hovedveje, beboelsesveje, offentlige områder, mødesteder, parkeringspladser, banegårde og andre lignende områder. Det er et modulært system, der kan udvides efter behov. Armaturerne styres via en central, Combox, enten individuelt eller gruppevis. Fejlmeddelelser (der kan defineres af operatøren) kan sendes via SMS-beskeder til et specifikt mobilnummer. Telea Combox PL SMS Telea LSC styringsmodul i armaturet Telea LPS NEMA lyssensor Bærbar computer og GSM telefon leveres ikke af Thorn. 10

11 Telea Advanced RF SMS: Overvågning og styring via radiosignaler og SMS I de tilfælde, hvor styrings- og overvågningssignaler ikke kan overføres via forsyningsnettet, anvender Telea Advanced RF SMS radiosignal. Dette system understøtter ligesom Telea Advanced PL SMS styring og overvågning af armaturer kan udvides og netværkstilsluttes i takt med stigende behov. Armaturerne styres ved hjælp af centralen enten enkeltvis eller i en gruppe. Fejlmeddelelser (der kan defineres af operatøren) kan sendes via SMS-beskeder til et specifikt mobilnummer. Telea LDRF Trådløs styringsmodul til armatur for trinløs lysregulering Telea LSRF Trådløs styringsmodul til armatur Telea Combox RF SMS Bærbar computer og GSM-telefon leveres ikke af Thorn. 11

12 Indbygget fra starten: Telea Advanced PL & RF SMS: Overvågning og styring af mindre belysningsanlæg Uanset om man anvender forsyningsnettet eller radiosignaler er styringssystemet for Teleas udendørsbelysning baseret på informationer fra hver enkelt armatur via styreenheden Combox. Takket være det integrerede astronomiske ur kan armaturerne i tilfælde af kommunikationsforstyrrelse endda fungere enkeltvis og uafhængigt af hinanden. Telea Comboxen kan styre og overvåge op til 255 armaturer ad gangen. Denne løsning sender overvågnings- og styringsdata enten via forsyningsnettet eller trådløst, hvorimod fejlmeddelelser sendes via modem direkte til det ansvarshavende personales mobiltelefoner. Armaturerne programmeres i styreenheden, Combox, ved hjælp af en bærbar pc. Fejlmeddelelser som for eksempel: Lyskildesvigt. Defekt kondensator. Kommunikationssvigt. Fejl i hardware. Kortsluttet sensor. Sensorforstyrrelse. Sendes via SMS direkte til mobiltelefonen. Telea Combox RF SMS Telea Combox PL SMS 12

13 Telea LSRF Telea LDRF Telea LDC Telea LDC Telea LPS 13

14 Let netværksdrift: Telea centralstyring CME: Telea centralstyring CME forenkler styrings- og overvågningspræstationen af udendørsbelysning ved at tilføje centralstyring til et netværk af Telea Comboxe. Tekniken giver en operatør mulighed for at styre al gadebelysningen i en by fra en stationær PC og giver adgang til eventuelle fejlmeddelelser så påkrævede ændringer og forbedringer kan igangsættes. Telea centralstyring CME stiller data til rådighed, som ansvarshavende kan bruge til at identificere lyskildernes levetid, brændetid og vedligeholdelsesintervaller. Den overskuelige brugerflade giver et konstant overblik over den aktuelle driftsstatus. Netværkstilslutning, f.eks. TCP/IP 14

15 Datakommunikation via forsyningsnettet Datakommunikation via radiosignal Datakommunikation via forsyningsnettet Telea centralstyring CME program består af: Styringsmodul i armatur. Centralstyringsserver og -software. Combox SMS. Combox styringsmodul Combox Tranceiver (PL eller RF) Combox strømforsyning Combox filter (gælder kun for PL) Combox GSM modem inkl. tilslutningskabel Vedligehold. 15

16 Let at integrere: Telea centralstyring CMGIS: Forbedrer GIS-platformen Telea centralstyring CMGIS er designet til anlæg, der allerede udnytter geografiske informationssystemer (GIS). Systemet bygger på mulighederne i GIS og Thorns centralstyring CME i integreringen af styring og overvågning af belysning med GIS baserede styringscentre. Hver installation tilpasses til det bestående GIS-system. 16

17 Let at optimere: Telea centralstyring CMGO: Effektivitet med grafisk overblik Telea centralstyring CMGO er det foretrukne system for effektiv, centraliseret styring og overvågning af udendørsbelysning. Ved brug af Teleas andre beskrevne CMG værktøjer, bruges enten tekstbeskeder eller grafik til at kommunikere data til den ansvarshavende, der har fordel af et fuldt grafisk overblik over systemets og armaturernes status. El- og forsyningsselskaberne kan med dette kraftige, intelligente hjælpeværktøj sikre sig, at de kan give en mere proaktiv, effektiv og lydhør respons på både kommercielle og menneskelige behov i beboelsesområder. 17

18 Telea: Fremtidens teknologi Parat til brug allerede i dag Styringsmodulet er Telea systemets grundsten, og Thorn er som en førende leverandør af armaturer og styringssystemer i stand til at levere en perfekt match til enhver belysningsinstallation. I de fleste tilfælde monteres styringsmodulet i armaturerne for at sikre den højest mulige IP klasse. Dette er for eksempel tilfældet med Oracle fra Thorn. Styringsmodulet kan, hvis nødvendigt, monteres nederst i masten ved hjælp af en af de ekstra installationsbokse for mast med indbygget styringsmodul (gælder kun til forsyningsnettet). Specielle varianter af andre armaturer leveres på forespørgsel. Kommende Thorn brochurer og kataloger vil give en indikation af hvilke armaturer, der tilbyder en Telea løsning. Nye installationer Nye master og armaturer med integrerede styringsmoduler. Nye udendørsarmaturer, som for eksempel Oracle, der er fuldt kompatible med Telea. Renovering Nye armaturer med Telea, monteres på eksisterende master. Opgradering Lette opgraderinger via installationsbokse til mast med indbyggede styringsmoduler eller ved hjælp af et eftermonteret Telea el-udstyr* * Hvis armaturet er en af de sidste nye Thorn armaturer Case studie: NumeLite Vores evne til at skabe specielt tilpasset belysning, der integrerer den mest avancerede styringsteknologi, illustreres med NumeLite case studiet i byen Albi, Frankrig. Behagelig belysning med praktiske og brugerfokuserede styringsmekanismer Tryg og sikker offentlig udendørsbelysning Reducering af generende lysforurening og blænding Høj komfort Pålidelige armaturer, der gør brug af innovative materialer, optik, lyskilder og kredsløb 18

19 Telea: Styring og kontrol af udendørs belysning Potentiel energibesparelse og kundefordele Fluktueringer i energiforbrug på grund af variationer i forsyningsnettet (+/-15%) 170 watt Med effektreducering 110 watt 155 watt 155 watt Med effektreducering 100 watt Kontinuerlig dæmpbare Energibesparelse 35% 40% 65% 60 watt Økonomiske fordele Funktionelle fordele Fordele ved belysningsanlæggets levetid Kundefordele Energibesparelse Individuel styring af de enkelte armaturer Konstant lyseffekt under hele armaturets levetid Kompensering for overdimensionering af belysningsfaciliteten Opfylder Kyoto protokolmålsætningerne Fremtidssikret i forhold til nye miljøstandarder Uafhængig kommunikation mellem Telea styringsmodul og forkobling Individuel styring af de enkelte armaturer Fremtidssikret med DALI-standard Fjernovervågning Krav til minimum -*højde (design) Valgmuligheder mellem flere lyskildeteknologier Komplet digital løsning Registrerings- og alarmstyring Dæmpbar Undgåelse af mislykkede forsøg på at gentænde lyskilder efter svigt Levetid ved høje omgivelsestemperaturer > 50 C Spændingsstabilisering uden tilbehør Lang lyskildelevetid via lavere temperaturer Lave vedligeholdelsesomkostninger via en stabil og skånsom drift Dokumentation af vedligeholdelsesintervaller og reparationer Længere levetid for armaturet pga. lave temperaturer Konventionel forkobling, Telea LSC 150W HST Konventionel forkobling, lysregulering Elektronisk forkobling, Telea LET 150W HST Elektronisk forkobling, trinvis dæmpbar Digital forkobling, Telea LDC 150W HST* Digital forkobling, trinløs lysdæmper o o o o o o o o o o o o o o o o Energibesparelser og kundefordele i ethvert udendørs belysningsmiljø. Telea er designet som et åbent system, der også uden problemer kan integreres med eksisterende anlæg. Uanset hvilken forkoblingsteknologi, der allerede er i brug, mønstrer Telea forbedringer med hensyn til energiforbrug, funktionalitet og servicepræstation. o med begrænsninger maksimal løsning *Ved HIT-CE opnår man en 40% energibesparelse, da lyskilden kun må reduceres ned til 100W 19

20 Intelligent system, intelligent anvendelse, intelligent support For yderligere information, kontakt venligst Thorn Analyse og konsultation Efter en indledende analyse, tilbyder Thorn rådgivning om hvilke Telea produkter, der er bedst anvendelige og mest effektive til dit projekt og informerer om alternativer. Denne service er tilgængelig både for nye og eksisterende belysningsanlæg. Projektplanlægning og design Når specifikationerne ligger fast, tilpasser Thorn OLC (Outdoor Lighting Control) systemet i overensstemmelse med disse. Der lægges vægt på teknisk og kommerciel optimering. Projektkoordinering Thorns projekteringsservice understøtter en professionel, kompetent implementering gennem alle projektets faser. Idriftsættelse Idriftsættelsesfasen består af systemjustering og programmering, som imødekommer kundens behov. Den dækker over styringsmoduler, Combox, eventuelle SMS-funktioner, trådløs transmittering og overvågningssoftware. Undervisning Telea understøtter mange styringsog overvågningsfunktioner. Dets enkle brugerflade betyder, at undervisningen kun består i at lære nogle få nye funktioner. Undervisning kan foregå i enten et Thorn undervisningscenter eller ved den installerede facilitet. Optimering og service Med Telea teknologien opnås en central styring af (og adgang til) hver enkelt enhed, hvilket skaber spændende muligheder for vedligeholdelses-, reparations- og driftseffektivitet. Der er Thorn teknikere til rådighed til at støtte kunderne med at opnå det maksimale udbytte af deres investering. 20

21 Oversigtsguide over Komponenter for armatur For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-LSC Styringsmodul til armatur * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Armaturets aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LSC har to omkoblingskontakter, med hvilken lyskilden kan tændes, slukkes eller reguleres til en lavere styrke. Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Telea LSC 82 TELEA-LSCS Styringsmodul for armatur via sensor * Har de samme funktioner som TELEA-LSC styringsmodul, men med indgang fra lyssensor. TELEA-LPS NEMA lyssensor For dagslysbaseret styring tilsluttes denne lyssensor NEMA stikdåsen ved armaturhovedet (enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux). Telea LPS Telea LET TELEA-LET Styringsmodul til armatur for trinløs lysregulering * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LET har to omkoblingskontakter, der aktiverer den trinvise forkobling (f.eks. Tridonic PCS trinvise lysdæmp), og styrer lyskilden der kan tændes, slukkes eller dæmpes (trinvis). Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). TELEA-LETS Styringsmodul til armatur for trinvis lysregulering via sensor * Har de samme funktioner som TELEA-LET, men med indgang fra lyssensor TELEA-LPSF Mini lyssensor Har samme funktionalitet som TELEA-LPS men kan monteres i mast eller på væg. Telea LDC TELEA-LDC Styringsmodul til armatur for trinløs regulering * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via forsyningsnettet. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen, hvor data kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LDC har en DALI udgang gennem hvilken DALI forkoblinger (og de lyskilder som er tilsluttet disse) kan tændes, slukkes eller dæmpes (trinløst). Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Der kan også tilsluttes en DALI lyssensor til TELEA-LDC, som gør det muligt på sensorafhængig vis at tænde og slukke for armaturerne TELEA-DPSF Digital Mini lyssensor Måler dagslysniveauet og sender værdien til armaturets TELEA-LDC styringsmodul via DALI indgangen. Enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux. Telea LPSF/DPSF * Varenummeret dækker over en løs komponent eller reservedel til renovering af eksisterende armaturer 21

22 Oversigtsguide over Komponenter for Combox For yderligere information, kontakt venligst Thorn Telea Combox CXS TELEA-CXS PL Combox Powerline SMS En pakkeløsning til styring og overvågning af op til 255 armaturer (afhængig af wattage og sikringer). Den inkluderer SMS-funktioner. På eksemplet til venstre er Comboxen opbygget med løse komponenter, der er installeret af en elektriker: TELEA- CCTS TELEA-CTS PL TELEA- CFI TELEA-SUP24VDC/1,3A TELEA-GSM PC-RS 232 PC-RJ 45 TELEA-CCTS Combox Controller SMS Kontrolenhed der anvendes til udendørs belysningsanlæg, hvor der kræves individuel styring og overvågning af hvert enkelt armatur. Der dannes et overbliksbillede af de tilsluttede styringsmoduler i dens database. Der kan programmeres omkoblingstider (og anlægget kan visualiseres) ved hjælp af en bærbar pc med internetbrowser. Fejlmeddelelser fra armaturets styringmodul kan sendes til en mobiltelefon ved at tilslutte GSM modemet GSM900/1800. Telea CCTS TELEA-CTS PL Combox Tranceiver Powerline SMS Den 3-fasede Combox Tranceiver TELEA-CTS PL er grænseflade mellem Comboxen og de tilsluttede styringsmoduler. Dataene (telegrammerne) fra Comboxen modtages af Tranceiveren og konverteres til et forsyningssignal, der via forsyningsnettet sender kommandoer til de tilsluttede styringsmoduler (i armaturerne). Via Tranceiveren sendes meddelelser tilbage fra styringsmodulerne til Comboxen om for eksempel svigtende lyskilder, defekte forkoblinger, kondensatorer, etc. Telea CTS PL TELEA-CFI Combox Filter Powerline Filter der fysisk afgrænser et Telea forsyningsnet. Filteret forhindrer andre eksterne signaler i at forstyrre kommunikationen i Telea forsyningsnettet Telea CFI TELEA-SUP24VDC/1,3A Combox Power Supply Designet til brug i Comboxen og forsyner Telea Combox enheder med en konstant 24 volts jævnstrøm Telea SUP24VDC 22

23 For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-GSM Dual Band GSM modem 900/ Fejlmeddelelser fra de tilsluttede styringsmoduler sendes via TELEA Comboxen til TELEA-GSM modemet, som videresender dem i form af en kort tekstbesked (SMS) til en mobiltelefon. 54 Telea GSM PC-RS232 Interface kabel RS-232 Interface kabel (ikke krydset, maks. 2m) til tilslutning af Telea Combox (TELEA-CCTS) og Telea Combox Tranceiver (TELEA-CTS). PC-RJ45 Netværkskabel Netværkskabel RJ45 (twisted pair) til tilslutning af bærbar pc til Comboxens Ethernet kontakt (TELEA-CCTS). 23

24 Oversigtsguide over Komponenter for armaturer trådløs via radiosignal For yderligere information, kontakt venligst Thorn Telea LSRF Telea LDRF * Varenummeret dækker over en løs komponent eller reservedel til renovering af eksisterende armaturer x 0.75m 2 M20 x 1.50 TELEA-LSRF Styringsmodul for armatur trådløs Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via radiosignal. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres til Comboxen via radiosignal, hvor det kan visualiseres ved hjælp af en bærbar pc eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LSRF har to omkoblingskontakter, der gør det muligt at tænde og slukke for lyskilden. Det indbyggede astronomiske ur sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (ved brug af 24-timers uret) er det også muligt at indstille relative omkoblingstider (før/efter solopgang/solnedgang). Den indbyggede lyssensor muliggør dagslysbaseret styring. TELEA-LDRF Styringsmodul for trinløs lysregulering trådløs * Sender data og modtager instruktioner fra Comboxen via radiosignal. Den aktuelle status, herunder funktionsfejl, som for eksempel svigtende lyskilder, rapporteres trådløst til comboxen, hvor informationerne kan visualiseres ved hjælp af en bærbar PC eller anden browser-baseret enhed. TELEA-LDRF har en DALI udgang, gennem hvilken DALI forkoblinger (og de lyskilder som er tilsluttet disse) kan tændes, slukkes og dæmpes (trinløst). Det indbyggede astronomiske ur, der er integreret i enheden, sikrer, at programmerede omkoblingspunkter udføres autonomt, selv ved kommunikationsforstyrrelser. Udover absolutte omkoblingstider (f.eks. 18:00 tænd, 22:00 reduceret strøm etc.), er det også muligt at indstille de relative omkoblingstider, dvs. til solopgang eller solnedgang (for eksempel, Tænd 10 minutter før solopgang, Sluk ti minutter efter solnedgang). TELEA-LDRF indeholder en 28 mm lang ekstern antenne, der skrues ind i armaturhuset. Den integrerede sensor giver mulighed for dagslysbaseret styring (enheden leveres med en standardindstilling på 35 lux). 24

25 Oversigtsguide over Komponenter til Combox trådløs via radiosignal For yderligere information, kontakt venligst Thorn TELEA-CXS RF Combox Radio Frequency SMS Pakkeløsning til styring og overvågning af op til 255 armaturer. Den inkluderer SMS-funktioner. På eksemplet til venstre er Comboxen opbygget med løse komponenter, der er installeret af en elektriker: TELEA- CCTS TELEA-CTS RF TELEA-SUP24VDC/1,3A TELEA-GSM PC-RS 232 PC-RJ 45 Telea Combox CXS TELEA-CCTS Combox Controller SMS Kontrolenhed der anvendes til udendørs belysningsanlæg, hvor der kræves individuel styring og overvågning af hver enkelt armatur. Der dannes et overbliksbillede af de tilsluttede styringsmoduler i dens database. Der kan programmeres omkoblingstider (og anlægget kan visualiseres) ved hjælp af en bærbar pc med en internetbrowser. Fejlmeddelelser fra armaturets styringsmodul kan sendes til en mobiltelefon ved at tilslutte GSM modemet GSM900/1800. Telea CCTS TELEA-CTS RF Combox Tranceiver trådløs Combox Tranceiveren TELEA-CTS RF er grænsefladen mellem Comboxen og de tilsluttede styringsmoduler. Dataene (telegrammerne) fra Comboxen modtages af Tranceiveren og konverteres til et forsyningssignal, der overføres trådløst. Der sendes kommandoer til de tilsluttede styringsmoduler (i armaturerne). Via Tranceiveren sendes meddelelser tilbage fra styringsmodulerne til Comboxen om for eksempel svigtende lyskilder, defekte kondensatorer, etc. Telea CTS RF TELEA-SUP24VDC/1,3A Combox Power Supply Designet til brug i Comboxen og forsyner Telea Combox enheder med en konstant 24 volts jævnstrøm Telea SUP24VDC TELEA-GSM Dual band GSM modem 900/ Fejlmeddelelser fra de tilsluttede armaturstyringsmoduler sendes via TELEA Comboxen til dette modem, som sender dem i en kort tekstbesked (SMS) til en mobiltelefon. 54 PC-RS232 Interface kabel RS-232 Interfacekabel (ikke krydset, maks. 2m) til tilslutning af Telea Combox (TELEA-CCTS) og Telea Combox Tranceiver (TELEA-CTS). Telea GSM PC-RJ45 Netværkskabel Netværkskabel RJ45 (twisted pair) til tilslutning af bærbar pc til Comboxens Ethernet connector (TELEA-CCTS). 25

26 Telea centralstyring: Intelligent systemløsning fra Thorn For yderligere information, kontakt venligst Thorn Thorns Telea centralstyring er en plug and play løsning til en komplet styring og overvågning af Telea styrede udendørs belysningsanlæg. Eksisterende Comboxe netværkstilsluttes via TELEA-CME for at understøtte den centraliserede styring, mens den intuitive navigering, som Thorns webbaserede system foretager, gør det muligt at udføre alle nødvendige konfigureringsopgaver på den lettest mulige måde. Man kan med et enkelt klik omgående blive informeret om anlæggets status. For at kunne nyde godt af disse fordele behøver man blot at surfe på den centrale server og undgår dermed specialdesignede løsninger. Pakken består af Thorn Telea centralstyringssoftware og en speciel centralstyringsserver. Pakken understøtter i dens grundversion kommunikation med op til 100 Comboxe. Et indbygget netværkskort gør det muligt at netværkstilslutte adskillige centralstyringsservere. Et sekundært modem bruges til fjernvedligeholdelse. Et klart og logisk meddelelsessystem gør det muligt at konfigurere en fejlrapport via , SMS eller print. Hændelser registreres og kan analyseres i detaljer. TELEA CMEA server med analogt modem TELEA CMED server med digitalt modem TELEA CMEG server med GSM modem TELEA CME NET server med Ethernet tilslutning

27 Telea i Europa 19 referenceprojekter 2500 Armaturer 41 Comboxe 4 servere Oslo (S) Stockholm Noordwijk (S) Tiel Mondeville Sausheim Mulhouse Tours Gray Albi (S) Dietwiller Göfis (S) Mäder Feldkirch Saalfelden Braz Sommacampagna Patras Lutraki S = Server S = Server < >300 Antal Armaturer 27

28 Lighting people and places Thorn Lighting A/S Albuen Kolding Tlf.: Fax: Kanonbådsvej 12B 1437 København K Tlf.: Fax: Vi produktoptimerer løbende. Alle beskrivelser, illustrationer og specifikationer er derfor vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Publikationsnr. 378 (DK) Publikationsdato 08/06

Vejbelysning. Føl dig tryg og sikker på vejene

Vejbelysning. Føl dig tryg og sikker på vejene Vejbelysning Føl dig tryg og sikker på vejene Føl dig tryg og sikker på vejene Vores veje og gader er som blodårer, der holder liv i et hjerte byen. Men kommunerne er under stadigt voksende pres for at

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Inspirationskatalog INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Öresund Smart City Hub Oktober 2014 Hvor højt fokus har vi på belysning i kommunen? Jeg kan sige så meget, at det ikke er belysningen der

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

LEDs til levende byer. Gør byen levende med lys. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

LEDs til levende byer. Gør byen levende med lys. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. LEDs til levende byer Gør byen levende med lys Philips LED belysning - partner til byer Byer stræber efter at skabe deres egen identitet og dermed fremstå som unikke, smukke og sikre steder. Hvidt lys

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering INDUSTRI Magasinet Marts. 2006 Dataopsamling og energiregistrering Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Store fordele ved integreret dataopsamling Skræddersyede løsninger Store fordele

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Schneider Electric Danmark A/S

Schneider Electric Danmark A/S Energioptimering Energieffektive løsninger Løsninger til reduktion af dine energiomkostninger Schneider Electric Danmark A/S www.schneider-electric.dk Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 44 73 78 88

Læs mere

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

AmpLight TM. Fuldautomatisk, fleksibel gadebelysning. Utility Intelligence

AmpLight TM. Fuldautomatisk, fleksibel gadebelysning. Utility Intelligence 2 Avanceret, men enkelt giver færre omkostninger, reduceret CO 2 udslip og mindre kompleksitet. Op til 40% af en kommunes energibudget bruges til at belyse gader og veje, og som følge deraf udledes en

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger OM ITS TEKNIK ITS Teknik er specialister indenfor trafiksikkerhed og trafikregistrering, og er leveringsdygtige i stort set alt fra simple tællemaskiner

Læs mere

Black Magic. Reference historier... side 3 Læs om Black Box hos Amagerværket og TV 2. EXTENDERS... side 7 Send signaler ud på lange afstande

Black Magic. Reference historier... side 3 Læs om Black Box hos Amagerværket og TV 2. EXTENDERS... side 7 Send signaler ud på lange afstande Black Magic Reference historier... side 3 Læs om Black Box hos Amagerværket og TV 2 EXTENDERS... side 7 Send signaler ud på lange afstande DKM... side 4 Skalerbar matrix switch icompel... side 9 Digitale

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01 Brugervejledning Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder Version 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.4.4906.01 i af vi Dette dokument er beskyttet af ophavsret

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Bygningsautomation et overblik

Bygningsautomation et overblik Bygningsautomation et overblik Indholdsfortegnelse Firmahistorie 4 WAGO i bygningsautomation 6 Facility management med WAGO 8 Integrerende bygningsautomation større energieffektivitet 10 WAGO-I/O-SYSTEM

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere