Renseresultater 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renseresultater 2012"

Transkript

1 Renseresultater 2012 udgivet den 4. januar 2013 Middelværdier for alle Biokube minirenseanlæg i Danmark COD NH4-N P total 30,9 mg/l 2,6 mg/l 1,2 mg/l Lovkrav maks. 75,0 mg/l Lovkrav maks. 5,0 mg/l Lovkrav maks. 1,5 mg/l Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje Tel: Fax:

2 Driftseftersyn af Biokube minirenseanlæg installeret i Danmark De danske regler for rensning af spildevand i det åbne land kræver, at der skal foretages min. et årlig serviceeftersyn på minirenseanlæg. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn tages der fra alle renseanlæg en vandprøve af udløbet, der analyseres i vores laboratoriet og resultaterne sendes automatisk enkeltvis til kommunerne, som loven forskriver det. Vandprøverne analyseres for COD (organisk materiale) og eventuel NH 4 -N (ammonium/ammoniak) og P total (fosfor), afhængigt af rensekravet for det enkelte minirenseanlæg. Biokube tilbyder desuden alle kommuner, at fremsende en samlet rapport over alle vores renseanlæg installeret i den pågældende kommune for at lette tilsynet med anlæggene. Hvis kunden ønsker det, sender vi også gerne renseresultaterne til anlæggets ejer per mail. Alle driftsresultater offentliggøres en gang årligt i starten af januar måned på Biokubes hjemmeside på De gennemsnitlige udledningsværdier for alle Biokube minirenseanlæg i 2012 er: COD 30,9 mg/l Lovkravet er maks. 75 mg/l rensekrav SO/SOP NH 4 -N 2,6 mg/l Lovkravet er maks. 5 mg/l rensekrav SO/SOP P total 1,2 mg/l Lovkravet er maks. 1,5 mg/l rensekrav OP/SOP Renseresultaterne er dermed meget bedre end loven forskriver. Biokubes målsætning er, at middelværdien af alle renseanlæg i drift er 25% bedre end lovkravet forskriver det. Ved udgangen af 2012 er den gennemsnitlige udledning af COD på 30,9 mg/l (59% bedre end lovkravet på 75 mg/l), 2,6 mg/l NH4-N (48% bedre end lovkravet på 5 mg/l) og 1,2 mg/l P total (20 % bedre end lovkravet på 1,5 mg/l). På de efterfølgende sider i denne rapport vises alle renseresultater udtaget i forbindelse med servicebesøgerne i Renseresultaterne offentliggøres med anlægs ID svarende til kunde nr. suppleret med det postnummer og bynavn. Der oplyses den registrerede anlægsstørrelse, renseklasse og hvornår prøven er målt. Anlæggene er desuden klassificeret i henhold til beskrivelsen omkring kvalitetssikring. Med venlig hilsen, Bettina Simonsen Miljøingeniør Biokube A/S

3 Driftsresultater for alle Biokube minirenseanlæg installeret i Danmark Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 COD i mg/l Rensekrav O/OP maks. 125 mg/l COD Rensekrav SO/SOP maks.75 mg/l COD Middelværdi alle renseresultater 30,9 mg/l COD Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 NH4-N i mg/l Rensekrav SO/SOP maks. 5,0 mg/l NH 4 -N Middelværdi alle renseresultater 2,6 mg/l NH 4 -N Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 P total i mg/l 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Rensekrav SOP/OP maks. 1,5 mg/l P total Middelværdi alle renseresultater 1,2 mg/l P total

4 Kvalitetssikring af Renseeffektiviteten Planlagte systematiske udskiftninger Ved det årlige serviceeftersyn kontrolleres og vedligeholdes de mekaniske dele i renseanlægget. Eventuelle defekte komponenter erstattes og slidedele udskiftes efter en planlagt turnus baseret på forventet levetid. Udover de mekaniske dele efterses og optimeres renseprocessen. Dette er med til at reducere fejl på renseanlæggene, sikre en høj driftsstabilitet og minimere driftsomkostninger. Kategorisering af anlæg og opfølgning Biokube inddeler anlæggene i forskellige kategorier for at skabe overblik og planlægge serviceeftersynet og opfølgningsbesøg. Ikke sat og Ny installeret Anlæg som er leveret, men hvor serviceaftalen ikke er registeret endnu eller anlæg som er sat i drift og Biokube har modtaget en serviceaftale, men hvor der endnu ikke er foretaget det årlig serviceeftersyn. Passiv Anlæg som er i bero, eks. hvis kunden har oplyst, at huset er ubeboet i en periode. Sort Anlæg hvor der ikke er tegnet en serviceaftale og Biokube ikke udfører serviceeftersyn. Grønt Anlæg der er i normal drift og der overholder alle rensekrav. Næste serviceeftersyn udføres i henhold til serviceplanen en gang årligt. Gult Anlæg der ved sidste besøg ikke overholdt et eller flere rensekrav på grund af mekanisk fejl eller hvor det har været nødvendigt at justere PAX dosering for at overholde fosforkravet etc. Disse anlæg forventes at overholde rensekravene ved næste besøg. Opfølgning udføres i løbet af et halvt år. Rødt Anlæg, hvor et eller flere rensekrav ikke er opfyldt og hvor overskridelse skyldes forhold udenfor renseanlægget. Et anlæg karakteriseres kun som rødt hvis rensekravene ikke kunne overholdes, selv om renseanlægget fungerer fejlfrit. Typisk skyldes problemet en signifikant merudledning (overbelastning) f.eks. når et 5 PE renseanlæg bruges af flere end 5 personer, flere husholdninger eller hvor der udover husholdningen også er tilsluttet en virksomhed. Det kan også skyldes en fejlinstallation, som tilføring af andet vand end spildevand, en defekt eller ikke tømt bundfældningstank, eller længerevarende anvendelse af stærk medicin eller andre giftstoffer i husholdningen, som påvirker de biologiske renseprocesser negativ. Disse tilfælde opklares og løses i dialog med kunden ved at vejlede eller ved at anbefale en ændring i installationen. Vurderes dialogen ikke til at kunne føre til, at rensekravet overholdes, meddeles dette til miljømyndigheden. Biokube er ikke myndighed og kan ikke vurdere betydning af overskridelserne eller kan kræve forholdene rettet. Derfor overdrages sagen til miljømyndigheden samtidig med at der anbefales end løsning for problemet. Anlægget kategoriseres derefter som ansvaret overgivet til kommunen. På disse anlæg garanterer Biokube ikke at de absolutte rensekrav overholdes før installationsfejlen er rettet eller anlægget er bygget om. Der udføres kun service på anlægget. Målsætninger med hensyn til opfyldelse af rensekrav i forbindelse med serviceeftersyn Biokubes målsætning er, at middelværdien af alle renseanlæg i drift er 25% bedre end lovkravet forskriver. Ved udgangen af 2012 er den gennemsnitlige udledning af COD på 30,9 mg/l (59% bedre end lovkravet på 75 mg/l), 2,6 mg/l NH4-N (48% bedre end lovkravet på 5 mg/l) og 1,2 mg/l P total (20 % bedre end lovkravet på 1,5 mg/l). Målsætningen er derudover, at anlæg med kravoverskridelser genbesøges indenfor 6 måneder og 95% af disse anlæg overholder rensekravene igen ved næste årlig servicebesøg. Ved røde anlæg, skal årsagen være opklaret og der være anbefalet en løsning indenfor 1 år.

5 Faxe 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,4 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,3 0,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,4 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Søndersø 5 PE SO ,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Søndersø 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Stenderup 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Marslev 10 PE SO ,0 16,0 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Glamsbjerg 10 PE SOP ,0 0,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO ,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE SOP Gult Mekanisk fejl - rettet Knebel 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Esbjerg 5 PE SO ,4 7,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Brenderup 5 PE SOP ,4 1,0 4,1 Gult PAX dosering justeret Hårby 5 PE SOP ,0 1,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 30 PE SO Sort Ingen serviceaftale Ejby 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjølund 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Dybvad 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,6 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,1 4,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,0 0,5 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 4,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Egtved 5 PE SOP ,9 1,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Randbøl 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Jægerspris 5 PE SOP ,0 4,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenløse 5 PE SOP Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Søndersø 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SO ,4 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Rønnede 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Solbjerg 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Ærøskøbing 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Thorsø 15 PE SO ,5 1,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,4 9,4 0,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Ærøskøbing 5 PE SOP ,2 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 4,6 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tikøb 5 PE SOP ,0 3,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

6 Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 1,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Veksø 5 PE SOP ,5 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SOP ,9 0,1 1,9 Gult PAX dosering justeret Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 2,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 2,1 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Ærøskøbing 5 PE SO ,4 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,2 13,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Almind 5 PE SOP ,2 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,1 3,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 10 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Hejlsminde 5 PE SOP ,2 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 15 PE SO ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,4 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Marslev 10 PE SO ,5 11,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Årup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 10 PE SOP ,5 4,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 10 PE SO ,5 1,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Bagenkop 10 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,8 3,1 6,5 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Vojens 5 PE OP ,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Asperup 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Jelling 5 PE OP ,7 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,5 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Mundelstrup 10 PE OP ,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Harndrup 10 PE SO ,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bredsten 5 PE SOP ,9 61,9 2,7 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Solbjerg 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,6 4,5 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Odder 5 PE OP ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Løgumkloster 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,2 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Klovborg 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sorø 5 PE SO ,4 3,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Lem St. 5 PE SO ,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,4 2,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Slagelse 5 PE SO ,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt so Passivt Udlån og testanlæg Odder 5 PE OP ,6 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,5 30,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Kirke Hyllinge 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,5 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

7 Lundby 5 PE SO ,3 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Toftlund 5 PE SO ,3 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Gørding 15 PE SOP ,0 3,6 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 5 PE SOP ,3 0,9 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,8 0,7 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 10 PE OP ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Millinge 5 PE SOP ,2 4,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,5 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsinge 10 PE SOP ,0 3,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 10 PE SO ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,2 0,2 3,3 Gult PAX dosering justeret Marstal 5 PE SOP ,3 0,2 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 2,3 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE OP ,2 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,3 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SOP ,0 2,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hejls 15 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 15 PE OP ,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 5 PE SO ,6 22,2 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Køge 5 PE SOP ,3 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Roskilde 15 PE SOP ,6 17,2 8,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Bramming 5 PE SO ,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SO ,4 3,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 4,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Mesinge 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Årup 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,9 5,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE OP ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE OP ,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,7 0,3 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,8 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,6 2,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skive 5 PE SOP ,0 5,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,2 12,1 3,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Rynkeby 5 PE SOP ,0 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hellerup 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Otterup 5 PE SOP ,2 0,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Passivt Udlån og testanlæg

8 Højbjerg 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 20 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederikssund 10 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 5 PE SOP ,6 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Hadsund 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Store Merløse 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Blommenslyst 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Kerteminde 5 PE SO ,8 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Martofte 5 PE SO ,4 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg 10 PE SOP ,1 4,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Jægerspris 5 PE SO ,9 7,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Broby 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjørring 10 PE SO ,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenløse 5 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Karlslunde 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Stege 5 PE SOP ,5 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,2 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Rude 10 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,3 2,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SOP ,0 1,8 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 10 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,3 3,8 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ulfborg 5 PE SOP ,9 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 10 PE OP ,4 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,8 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,4 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 5 PE SOP ,0 1,8 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Galten 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporud 5 PE SO ,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Hundested 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Harndrup 10 PE SOP ,8 0,8 4,1 Gult PAX dosering justeret Ølted 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Jelling 5 PE SOP ,2 0,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Lille Skensved 5 PE SOP ,4 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 10 PE OP ,7 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,5 70,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Hejls 10 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Roslev 5 PE SO ,7 18,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Fåborg 5 PE SOP ,6 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,7 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt

9 Hammel 15PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Herlufmagle 5 PE SOP ,6 0,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tikøb 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,5 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 10 PE SO ,1 2,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Køge 5 PE SOP ,9 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Kibæk 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup 5 PE SOP ,1 0,9 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Lem 5 PE SO ,6 1,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup Fyn 5 PE SO ,2 59,0 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Ærøskøbing 5 PE SO ,9 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,6 3,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Pandrup 5 PE SO Nyinstalleret Ny installation Årup 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Snede 5 PE SOP ,0 0,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Borup 5 PE SOP ,1 6,4 1,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Marstal 5 PE SO ,9 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,8 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Hillerød 5 PE SOP ,7 0,1 5,6 Gult PAX dosering justeret Nørre Åby 10 PE SO ,2 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Hillerød 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Ølsted 5 PE SOP Nyinstalleret Ny installation Nørre-Snede 15 PE SOP ,9 36,6 1,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ansager 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SO Nyinstalleret Ny installation Rødding 5 PE SOP ,5 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ebeltoft 5 PE SO Gult Mekanisk fejl - rettet Skårup Fyn 10 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,9 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,7 2,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,2 10,3 Gult Mekanisk fejl - rettet Hillerød 15 PE SO ,8 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sindal 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Give 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 4,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,2 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,2 1,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

10 Ærøskøbing 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gislev 5 PE SO ,4 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Holstebro 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 4,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,2 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 5 PE SO ,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 10 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 20 PE SOP Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,9 5,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SOP ,7 3,2 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,6 0,5 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 10 PE SOP ,4 0,1 2,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Skårup 5 PE SO ,6 8,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Odder 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SOP ,0 0,4 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hesselager 5 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,5 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE OP Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Gørlev 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Flemming 5 PE SOP ,7 0,3 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,1 33,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Tørring 5 PE SOP ,9 59,7 2,6 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Årup 5 PE SOP ,0 1,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Rynkeby 5 PE SOP ,1 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,3 0,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,6 7,0 2,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,5 0,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 10 PE SO ,1 18,6 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Frørup 5 PE SOP ,0 0,8 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 5 PE OP Passivt Anlæg ikke i normal drift Esbjerg N 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Sommersted 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 30 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 30 PE SOP ,1 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 15 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Borup 15 PE SOP ,8 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 10 PE SOP ,8 5,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,9 0,2 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 1,6 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SOP ,8 72,7 6,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ærøskøbing 5 PE SOP ,8 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SOP ,5 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,7 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt

11 Otterup 5 PE SO ,0 6,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Holstebro 5 PE SO ,8 2,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Snede 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Sort Ingen serviceaftale Tommerup 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,1 11,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Helsingør 5 PE SO ,9 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Morud 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Harlev J 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Ikke sat Ikke sat Beder 5 PE O ,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SOP ,3 3,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J. 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Brenderup 5 PE SO ,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,0 0,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,4 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gjern 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hasselager 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,4 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO Gult Mekanisk fejl - rettet Sommersted 5 PE SOP ,8 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 10 PE SOP ,3 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,9 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 10 PE OP ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,9 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,2 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,6 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Dronninglund 5 PE SOP ,3 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,6 2,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Hedehusene 5 PE SOP ,0 4,6 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Trige 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 10 PE SOP ,0 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,5 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,4 1,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SO ,0 19,9 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ringsted 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 10 PE SOP Gult Mekanisk fejl - rettet Vonge 10 PE OP ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,1 5,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt

12 Hvide Sande 5 PE SOP ,0 2,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Lille Skensved 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SV 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 5 PE SOP ,0 2,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 10 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gørlev 10 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Ikke sat Ikke sat Ølgod 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Morud 10 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Sydals 5 PE SOP ,7 4,8 2,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Ørbæk 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SOP ,3 1,2 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gislinge 5 PE SOP ,5 0,9 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nykøbing Mors 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,1 0,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,0 0,7 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,6 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 10 PE SO ,0 43,0 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Skanderborg 10 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SOP ,2 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Åby 10 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Birkerød 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tilst 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 10 PE OP ,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,9 0,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense 5 PE SOP ,5 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE SOP ,0 4,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 10 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 10 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Harlev J 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Hårlev 5 PE SO ,6 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,0 0,7 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,9 4,9 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Hornslet 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 10 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Malling 5 PE O ,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SO ,7 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 10 PE SO ,7 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hadsund 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårlev 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Langebæk 5 PE SOP ,9 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Nebel 10 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Vejle 10 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Mesinge 10 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

13 Beder 10 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SOP ,0 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J. 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Hals 5 PE SOP ,1 4,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kirke Hyllinge 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,4 1,7 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 2,8 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,0 4,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tappernøje 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,0 4,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lem St 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Vejle 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP ,2 1,3 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Sort Ingen serviceaftale Tommerup 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Kirke Eskildstrup 10 PE SOP ,0 8,4 2,6 Gult PAX dosering justeret Nimtofte 5 PE SO ,4 3,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,2 1,3 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Silkeborg 5 PE SO ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,6 2,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Augustenborg 5 PE SOP ,8 5,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ulfborg 5 PE SO ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,9 2,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Roskilde 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Brenderup 5 PE SOP ,8 0,1 4,1 Gult PAX dosering justeret Brenderup 5 PE SO ,8 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,3 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsingør 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 10 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ruds Vedby 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SOP Ikke sat Anlæg ikke i normal drift Stenlille 10 PE SOP ,3 0,1 2,6 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Årslev 5 PE SOP ,7 4,6 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Skamby 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Nr. Åby 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Fredrikssund 5 PE SO ,2 4,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,5 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Kongerslev 5 PE SO ,3 11,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Pandrup 5 PE SO ,2 2,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SOP ,0 0,4 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Lintrup 5 PE SO ,7 25,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Åbybro 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbenrå 5 PE SO ,5 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,5 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt

14 Hårby 5 PE SOP ,0 0,4 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Padborg 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Pandrup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Skødstrup 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,5 3,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Gelsted 5 PE SOP ,2 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 5 PE SOP ,3 0,6 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,7 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Løkken 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,0 6,6 Gult Mekanisk fejl - rettet Haderslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hovedgård 5 PE SOP ,8 4,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,7 7,5 4,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Blommenslyst 5 PE SOP ,1 46,7 2,2 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Borup 5 PE SOP ,0 5,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Store Merløse 5 PE SOP ,4 5,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 2,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Odense S 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skørping 5 PE SO ,4 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Sj Odde 10 PE SOP ,7 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,5 4,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Dragør 5 PE SOP ,4 67,8 1,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Martofte 10 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt V. Skerninge 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Græsted 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 10 PE OP ,4 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 5 PE SOP ,8 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,4 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,9 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,4 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranekær 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SO ,7 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tureby 5 PE SO ,4 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,4 12,9 1,3 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Nørre Åby 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Juelsminde 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjællands Odde 10 PE SO(P) Ikke sat Ikke sat Ringe 5 PE SOP ,3 0,8 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Rudkøbing 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,6 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

15 Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 3,9 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ferritslev 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Rudkøbing 5 PE SOP ,0 0,5 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense S 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Ørbæk 5 PE SO ,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Dalby 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 5 PE SOP ,4 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Ikke sat Ikke sat Ullerslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 10 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Fårup 5 PE SOP ,0 0,7 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,8 13,8 Gult Mekanisk fejl - rettet Hesselager 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE OP ,5 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjølund 10 PE SOP ,0 4,4 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Århus N 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Flemming 5 PE SOP ,5 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,2 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,2 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Vadum 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hornslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbenrå 5 PE SOP ,0 2,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 10 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Veflinge 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Sort Ingen serviceaftale Brønderslev 5 PE SO ,7 2,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SO ,6 9,4 Rødt Biologien hæmmet - Dialog igangsat Malling 5 PE O Sort Ingen serviceaftale Vester Skerninge 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Års 5 PE O ,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SOP ,2 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SO ,6 2,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,7 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Harndrup 5 PE SOP ,4 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,3 34,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Ejby 5 PE SOP ,7 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tistrup 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,2 5,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Århus N 5 PE OP ,9 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Århus N 5 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 2,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hornslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt

16 Haderslev 5 PE SO ,7 4,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Give 5 PE SOP ,7 3,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,0 1,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsinge 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Regstrup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,7 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Sort Ingen serviceaftale Åbybro 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,8 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,3 2,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,6 2,8 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Vemb 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Give 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Nibe 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Horsens 15 PE OP Sort Ingen serviceaftale Hornsyld 5 PE SOP ,4 2,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,2 8,1 0,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ferritslev 5 PE SO ,5 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,6 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Brovst 5 PE SO ,2 4,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense S 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Martofte 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Storvorde 5 PE SO ,4 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,2 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Mørke 5 PE SOP ,5 5,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerning 5 PE SO ,9 2,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,2 5,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,1 2,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Gudme 10 PE SOP ,9 7,9 1,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Skårup 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,3 12,8 1,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,7 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 5 PE SO Nyinstalleret Ny installation Glamsbjerg 10 PE SOP ,0 1,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejen 5 PE SO ,0 2,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 5 PE SOP ,3 10,2 1,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ejby 5 PE SOP ,7 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tarm 5 PE SO ,4 1,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Årlsev 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Årslev 5 PE SOP ,0 1,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbenrå 5 PE SOP ,0 2,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kolding 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,4 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 5 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Søndersø 5 PE SO ,6 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 2,9 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense S 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SOP ,0 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 10 PE SOP ,1 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,3 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Rødding 5 PE SO ,9 14,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Frørup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 10 PE SOP ,2 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

17 Hesselager 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Humble 5 PE SO ,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tappernøje 5 PE SO ,8 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 10 PE SOP ,6 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Veksø 5 PE SOP ,0 0,1 2,1 Gult PAX dosering justeret Martofte 5 PE SOP ,5 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,6 0,4 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SO ,7 4,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 10 PE SO ,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Silkeborg 5 PE SOP ,0 0,3 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Gørlev 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,4 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SOP ,9 1,8 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 5,4 2,0 Gult PAX dosering justeret Årup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,5 69,3 1,5 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE O ,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Århus N 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,9 1,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SO ,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hørning 5 PE OP ,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O Sort Ingen serviceaftale Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,9 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Broby 5 PE SO ,8 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Øster Assels 5 PE SOP ,8 0,4 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årre 5 PE SO ,2 5,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølsted 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Rødding 5 PE SO ,6 6,5 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Sporup 5 PE SOP ,0 0,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 5 PE SOP ,3 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Åby 5 PE SO ,5 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE OP ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Vordingborg 10 PE SOP ,7 0,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,9 0,5 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,2 5,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjortshøj 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejby 5 PE SOP ,9 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tarm 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SO ,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Hårby 5 PE SO ,9 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,2 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjortshøj 5 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,4 4,8 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt

18 Vejby 5 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Suldrup 5 PE SOP ,0 5,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SOP ,7 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 10 PE OP ,8 7,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Lemvig 5 PE SOP ,9 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,1 0,4 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 0,7 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Veflinge 5 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,3 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,8 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg Ø 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 0,2 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Martofte 10 PE SO ,0 23,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Brønderslev 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 22 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,1 1,6 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Rødding 10 PE SO ,1 27,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Fredericia 5 PE SOP ,0 0,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,2 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Årslev 5 PE SOP ,8 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5PE SOP ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Århus N 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SOP ,2 0,8 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SOP ,0 1,7 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Nr. Broby 5 PE SOP ,7 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bolderslev 5 PE SO ,9 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 10 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Middelfart 5 PE SOP ,9 1,6 3,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Ejby 5 PE SOP ,2 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Løgumkloster 10 PE SOP ,6 0,3 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SV 5 PE SOP ,0 0,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ebberup 10 PE SOP ,6 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 10 PE SO ,4 16,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Kibæk 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Hovedgård 5 PE SOP ,1 2,6 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Hedehusene 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederikssund 10 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Svendborg 10 PE SOP ,6 0,2 5,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Årre 5 PE SO ,6 2,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Lille Skensved 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Tikøb 5 PE SO ,6 2,9 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Askeby 5 PE SO ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Svebølle 5 PE SOP ,7 0,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsingør 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Viby Sj. 5 PE SO ,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Jægerspris 5 PE SOP ,2 0,1 4,6 Gult Mekanisk fejl - rettet Stenlille 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Ølgod 5 PE SO ,0 9,9 Gult Mekanisk fejl - rettet Lemvig 5 PE SOP ,2 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ferritslev Fyn 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Erslev 5 PE SOP ,9 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Skødstrup 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Langå 10 PE SOP ,0 0,1 5,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Årup 5 PE SOP ,0 0,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt

19 Vejle 10 PE SO ,0 38,0 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Give 10 PE SOP ,0 0,2 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SOP ,2 2,5 3,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Millinge 5 PE SOP ,7 0,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Broby 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Odder 5 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 5,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tilst 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Roslev 5 PE SOP ,0 0,1 7,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Blommenslyst 5 PE SOP ,9 0,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 5,4 2,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Sabro 5 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjørring 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Brønderslev 5 PE SOP ,1 2,8 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,3 2,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 10 PE SO ,0 6,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Otterup 5 PE SO ,0 5,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sorring 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjortshøj 5 PE O ,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Skørping 5 PE SO ,2 3,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Hillerød 10 PE SO ,0 3,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Lundby 5 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bøvlingebjerg 5 PE SOP ,5 3,5 3,0 Gult PAX dosering justeret Tåstrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 10 PE SO ,0 46,6 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Horsens 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Græsted 5 PE SOP ,3 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vordingborg 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Lynge 5 PE SOP ,6 1,2 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Greve 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Klippinge 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kalundborg 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP ,8 1,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Rask Mølle 5 PE SOP ,5 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tistrup 5 PE SOP ,0 4,8 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,0 16,7 Gult Mekanisk fejl - rettet Nimtofte 5 PE SO ,8 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ebeltoft 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO Gult Mekanisk fejl - rettet Lemvig 5 PE SO ,4 26,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Hjortshøj 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle Ø 30 PE SOP Passivt Udlån og testanlæg Dalmose 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tistrup 5 PE SO ,0 20,8 Gult Mekanisk fejl - rettet Ølgod 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,0 3,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Åbybro 5 PE SO ,1 21,7 Gult Mekanisk fejl - rettet Åbybro 5 PE SO ,1 1,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringe 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Brande 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,3 33,9 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Storevorde 5 PE SOP ,5 0,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

20 Skibby 10 PE SOP ,6 0,1 5,7 Gult PAX dosering justeret Kalundborg 5 PE SOP ,0 6,1 1,0 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Malling 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Daugård 10 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,6 0,2 3,8 Gult Mekanisk fejl - rettet Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,7 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,8 0,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Esbjerg N 5 PE SO ,2 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,4 8,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Åbybro 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Nimtofte 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Nimtofte 5 PE SOP ,4 1,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Thisted 5 PE SO ,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 10 PE SO ,6 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale PE SO Sort Ingen serviceaftale PE SOP Sort Ingen serviceaftale Nysted 5 PE SOP ,0 0,1 5,0 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ålsgårde 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjællands Odde 10 PE SOP ,3 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederikssund 5 PE SOP ,7 51,7 1,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Rødby 5 PE SOP ,1 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,4 0,3 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Brenderup 5 PE SO ,8 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Asperup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg 10 PE SO ,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,6 16,0 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Odder 5 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Tureby 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,9 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,8 21,9 1,0 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Vejle Øst 5 PE SOP ,5 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SOP ,4 0,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,5 0,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Grindsted 5 PE SOP ,8 14,0 4,7 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Rødding 10 PE SOP ,1 2,2 2,4 Gult Mekanisk fejl - rettet Præstø 10 PE SO Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 10 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SO ,9 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 10 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringe 5 PE SO ,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,4 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Regstrup 5 PE SOP ,7 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Kibæk 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Nimtofte 5 PE SOP ,6 1,7 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Græsted 10 PE SO ,7 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO ,3 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 10 PE OP ,9 2,4 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 10 PE SO ,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Side 1 af 6 Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Nr. Kunde/sted: Software: År 186 Nymindegab Lejren Proficy ifix-win server 2012 2015 185 Outrup Varmeværk Proficy ifix-win server 2012 2015

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

KATALOGISEREDE APOTEKER

KATALOGISEREDE APOTEKER KATALOGISEREDE APOTEKER Allerød Apotek Allinge Apotek Asnæs Apotek Assens Apotek Balling Apotek Birkerød Apotek Bjerringbro Apotek Bogense Apotek Borup Apotek Bramminge Apotek Brande Apotek Broager Apotek

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Liste over godkendte danske praktikpladser for veterinærsygeplejerskeelever pr. august 2014

Liste over godkendte danske praktikpladser for veterinærsygeplejerskeelever pr. august 2014 Det faglige udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø Telefon 38 710 888 Telefax 38 710 322 Liste over godkendte danske praktikpladser ADA s Dyreklinik og Dyrehospital Smådyr

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Foreningsnavn Medlemstal 2012 Vækst Medlemstal 2013 Foreningsnavn

Foreningsnavn Medlemstal 2012 Vækst Medlemstal 2013 Foreningsnavn Foreningsnavn Medlemstal 2012 Vækst Medlemstal 2013 Foreningsnavn Albertslund Idrætsforening, Bordtennis 40 27 67 Albertslund Idrætsforening, Bordtennis Allerød Bordtennisklub 87-20 67 Allerød Bordtennisklub

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Kommunernes tilbud på stammeområdet

Kommunernes tilbud på stammeområdet Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-11-8

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

SØNDAG MADSBY PIGE CUP 2015

SØNDAG MADSBY PIGE CUP 2015 Finder du en fejl i nedenstående så skriv til anders.stoffer@madsbypigecup.dk Programændring Pulje 51: Nr. 2 pulje 2 rettet til Nr. 1 pulje 2 Pulje 52: Nr. 4 pulje 2 udgår. U15 B: Finalen tilføjet i programmet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Ruteplan for karavanen 2008

Ruteplan for karavanen 2008 Ruteplan for karavanen 2008 Dato Tid Sogn/organisation Adresse Karavaneleder 18.02.2008 17.00-20.30 Vigersted,Kværkeby De Grønne Pigespejdere Bjerghytten Bjergvej 89 4100 Ringsted 8.15-9.40 Alderslyst

Læs mere

2200 København N Nørrebro Distributionscenter Jagtvej 64 2200 København N 6.00 7.00 kl. 08.00 Øster allé 1 2100 København Ø

2200 København N Nørrebro Distributionscenter Jagtvej 64 2200 København N 6.00 7.00 kl. 08.00 Øster allé 1 2100 København Ø 900 København V Københavns Postcenter Bernstorffsgade 38 900 Rampen, gård 7, niveau ØP 5.00 6.00 Ej mulig - kun udkørsel 1001 København K Købmagergade Postkontor Købmagergade 33 1000 København K 6.00 7.00

Læs mere

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner DOMEA ÅRSBERETNING 2005 DOMEAÅrsberetning2005 Domea - Storkøbenhavn - Borgergade 6, 1300 København K. - Telefon 76 64 64 64 - Fax 76 64 65 51 - email kobenhavn@domea.dk 06/00 Ballerup Boligselskabet Frugthaven

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 Røde Kors-afdelinger med besøgstjeneste... 4 Andre former for aktiviteter... 8 Besøgsmodtagere...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Magasin. solen garderobe arets KONKURRENCE FARVER MØNSTRE. Forførende. og modige. Luk. ind i din DELTAG I KONKURRENCEN OM 2 GAVEKORT Á 2.000 KR.

Magasin. solen garderobe arets KONKURRENCE FARVER MØNSTRE. Forførende. og modige. Luk. ind i din DELTAG I KONKURRENCEN OM 2 GAVEKORT Á 2.000 KR. FASHION Magasin ANNONCETILLÆG solen garderobe forfarver arets Luk Forførende FARVER og modige MØNSTRE ind i din LEG MED KONKURRENCE DELTAG I KONKURRENCEN OM 2 GAVEKORT Á 2.000 KR. 400,Bukser 450,Cardigan

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk Fornavn Telefonnummer Mobilnummer Email Butik Postnummer LOF/NETOP Kursusdato Mogens Sørensen mogsor@post9.tele.dk SuperBrugsen Vallensbæk LOF Vestegnen 1 kursus: 11/9, 25/9, 8/10, 22/10 Anni Agerbo Jensen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Forhandlerliste på magasinet MotorClassic nr. 15-2010

Forhandlerliste på magasinet MotorClassic nr. 15-2010 Forhandlerliste på magasinet MotorClassic nr. 15-2010 Kt.nr.: Navn & adresse 99819 Magasin Du Nord VIP,Kongens Nytorv 13,1050 København K 99348 Sankt Annæ Kiosken,Store Kongensgade 40,1264 København K

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2012-2013

SÆSONPROGRAM 2012-2013 SÆSONPROGRAM 2012-2013 Pr. den 27. juni 2012 2 UNGDOM Badmintondag for nystartede U9-U13 fastsættes lokalt ved sæsonstart Område Bemærkninger Tovholder lokalt Odense DHBK - Primo november 2012 Ultimo januar

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

ANNONCETILLÆG. Magasin. farver. KONKURRENCE GAVEKORT á 2.000 kr.

ANNONCETILLÆG. Magasin. farver. KONKURRENCE GAVEKORT á 2.000 kr. FASHION Magasin ANNONCETILLÆG r a l k r e m m o s v Bli å p t r a f d me ne farver 2 KONKURRENCE GAVEKORT á 2.000 kr. m o r f s g n i t e e r g r e m Sum Hawaii 350,- Jakke 400,Top 300,Nederdel 250,- Kjole

Læs mere

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup Socialcentret Vesterbro Matthæusgade 37 1666 København V 12538 Privat Børnepasning Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V Dagplejekontoret Svendborggade 5 2100 København Ø 12734 13833 Birgit Jørgensen

Læs mere