Renseresultater 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renseresultater 2012"

Transkript

1 Renseresultater 2012 udgivet den 4. januar 2013 Middelværdier for alle Biokube minirenseanlæg i Danmark COD NH4-N P total 30,9 mg/l 2,6 mg/l 1,2 mg/l Lovkrav maks. 75,0 mg/l Lovkrav maks. 5,0 mg/l Lovkrav maks. 1,5 mg/l Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje Tel: Fax:

2 Driftseftersyn af Biokube minirenseanlæg installeret i Danmark De danske regler for rensning af spildevand i det åbne land kræver, at der skal foretages min. et årlig serviceeftersyn på minirenseanlæg. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn tages der fra alle renseanlæg en vandprøve af udløbet, der analyseres i vores laboratoriet og resultaterne sendes automatisk enkeltvis til kommunerne, som loven forskriver det. Vandprøverne analyseres for COD (organisk materiale) og eventuel NH 4 -N (ammonium/ammoniak) og P total (fosfor), afhængigt af rensekravet for det enkelte minirenseanlæg. Biokube tilbyder desuden alle kommuner, at fremsende en samlet rapport over alle vores renseanlæg installeret i den pågældende kommune for at lette tilsynet med anlæggene. Hvis kunden ønsker det, sender vi også gerne renseresultaterne til anlæggets ejer per mail. Alle driftsresultater offentliggøres en gang årligt i starten af januar måned på Biokubes hjemmeside på De gennemsnitlige udledningsværdier for alle Biokube minirenseanlæg i 2012 er: COD 30,9 mg/l Lovkravet er maks. 75 mg/l rensekrav SO/SOP NH 4 -N 2,6 mg/l Lovkravet er maks. 5 mg/l rensekrav SO/SOP P total 1,2 mg/l Lovkravet er maks. 1,5 mg/l rensekrav OP/SOP Renseresultaterne er dermed meget bedre end loven forskriver. Biokubes målsætning er, at middelværdien af alle renseanlæg i drift er 25% bedre end lovkravet forskriver det. Ved udgangen af 2012 er den gennemsnitlige udledning af COD på 30,9 mg/l (59% bedre end lovkravet på 75 mg/l), 2,6 mg/l NH4-N (48% bedre end lovkravet på 5 mg/l) og 1,2 mg/l P total (20 % bedre end lovkravet på 1,5 mg/l). På de efterfølgende sider i denne rapport vises alle renseresultater udtaget i forbindelse med servicebesøgerne i Renseresultaterne offentliggøres med anlægs ID svarende til kunde nr. suppleret med det postnummer og bynavn. Der oplyses den registrerede anlægsstørrelse, renseklasse og hvornår prøven er målt. Anlæggene er desuden klassificeret i henhold til beskrivelsen omkring kvalitetssikring. Med venlig hilsen, Bettina Simonsen Miljøingeniør Biokube A/S

3 Driftsresultater for alle Biokube minirenseanlæg installeret i Danmark Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 COD i mg/l Rensekrav O/OP maks. 125 mg/l COD Rensekrav SO/SOP maks.75 mg/l COD Middelværdi alle renseresultater 30,9 mg/l COD Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 NH4-N i mg/l Rensekrav SO/SOP maks. 5,0 mg/l NH 4 -N Middelværdi alle renseresultater 2,6 mg/l NH 4 -N Renseresulater Biokube minirenseanlæg 2012 P total i mg/l 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Rensekrav SOP/OP maks. 1,5 mg/l P total Middelværdi alle renseresultater 1,2 mg/l P total

4 Kvalitetssikring af Renseeffektiviteten Planlagte systematiske udskiftninger Ved det årlige serviceeftersyn kontrolleres og vedligeholdes de mekaniske dele i renseanlægget. Eventuelle defekte komponenter erstattes og slidedele udskiftes efter en planlagt turnus baseret på forventet levetid. Udover de mekaniske dele efterses og optimeres renseprocessen. Dette er med til at reducere fejl på renseanlæggene, sikre en høj driftsstabilitet og minimere driftsomkostninger. Kategorisering af anlæg og opfølgning Biokube inddeler anlæggene i forskellige kategorier for at skabe overblik og planlægge serviceeftersynet og opfølgningsbesøg. Ikke sat og Ny installeret Anlæg som er leveret, men hvor serviceaftalen ikke er registeret endnu eller anlæg som er sat i drift og Biokube har modtaget en serviceaftale, men hvor der endnu ikke er foretaget det årlig serviceeftersyn. Passiv Anlæg som er i bero, eks. hvis kunden har oplyst, at huset er ubeboet i en periode. Sort Anlæg hvor der ikke er tegnet en serviceaftale og Biokube ikke udfører serviceeftersyn. Grønt Anlæg der er i normal drift og der overholder alle rensekrav. Næste serviceeftersyn udføres i henhold til serviceplanen en gang årligt. Gult Anlæg der ved sidste besøg ikke overholdt et eller flere rensekrav på grund af mekanisk fejl eller hvor det har været nødvendigt at justere PAX dosering for at overholde fosforkravet etc. Disse anlæg forventes at overholde rensekravene ved næste besøg. Opfølgning udføres i løbet af et halvt år. Rødt Anlæg, hvor et eller flere rensekrav ikke er opfyldt og hvor overskridelse skyldes forhold udenfor renseanlægget. Et anlæg karakteriseres kun som rødt hvis rensekravene ikke kunne overholdes, selv om renseanlægget fungerer fejlfrit. Typisk skyldes problemet en signifikant merudledning (overbelastning) f.eks. når et 5 PE renseanlæg bruges af flere end 5 personer, flere husholdninger eller hvor der udover husholdningen også er tilsluttet en virksomhed. Det kan også skyldes en fejlinstallation, som tilføring af andet vand end spildevand, en defekt eller ikke tømt bundfældningstank, eller længerevarende anvendelse af stærk medicin eller andre giftstoffer i husholdningen, som påvirker de biologiske renseprocesser negativ. Disse tilfælde opklares og løses i dialog med kunden ved at vejlede eller ved at anbefale en ændring i installationen. Vurderes dialogen ikke til at kunne føre til, at rensekravet overholdes, meddeles dette til miljømyndigheden. Biokube er ikke myndighed og kan ikke vurdere betydning af overskridelserne eller kan kræve forholdene rettet. Derfor overdrages sagen til miljømyndigheden samtidig med at der anbefales end løsning for problemet. Anlægget kategoriseres derefter som ansvaret overgivet til kommunen. På disse anlæg garanterer Biokube ikke at de absolutte rensekrav overholdes før installationsfejlen er rettet eller anlægget er bygget om. Der udføres kun service på anlægget. Målsætninger med hensyn til opfyldelse af rensekrav i forbindelse med serviceeftersyn Biokubes målsætning er, at middelværdien af alle renseanlæg i drift er 25% bedre end lovkravet forskriver. Ved udgangen af 2012 er den gennemsnitlige udledning af COD på 30,9 mg/l (59% bedre end lovkravet på 75 mg/l), 2,6 mg/l NH4-N (48% bedre end lovkravet på 5 mg/l) og 1,2 mg/l P total (20 % bedre end lovkravet på 1,5 mg/l). Målsætningen er derudover, at anlæg med kravoverskridelser genbesøges indenfor 6 måneder og 95% af disse anlæg overholder rensekravene igen ved næste årlig servicebesøg. Ved røde anlæg, skal årsagen være opklaret og der være anbefalet en løsning indenfor 1 år.

5 Faxe 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,4 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,3 0,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,4 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Søndersø 5 PE SO ,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Søndersø 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Stenderup 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Marslev 10 PE SO ,0 16,0 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Glamsbjerg 10 PE SOP ,0 0,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO ,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE SOP Gult Mekanisk fejl - rettet Knebel 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Esbjerg 5 PE SO ,4 7,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Brenderup 5 PE SOP ,4 1,0 4,1 Gult PAX dosering justeret Hårby 5 PE SOP ,0 1,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 30 PE SO Sort Ingen serviceaftale Ejby 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjølund 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Dybvad 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,6 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,1 4,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,0 0,5 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 4,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Egtved 5 PE SOP ,9 1,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Randbøl 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Jægerspris 5 PE SOP ,0 4,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenløse 5 PE SOP Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Søndersø 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SO ,4 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Rønnede 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Solbjerg 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Ærøskøbing 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Thorsø 15 PE SO ,5 1,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,4 9,4 0,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Ærøskøbing 5 PE SOP ,2 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 4,6 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tikøb 5 PE SOP ,0 3,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

6 Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 1,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Veksø 5 PE SOP ,5 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SOP ,9 0,1 1,9 Gult PAX dosering justeret Ærøskøbing 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 2,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 2,1 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Ærøskøbing 5 PE SO ,4 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,2 13,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Almind 5 PE SOP ,2 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,1 3,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 10 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Hejlsminde 5 PE SOP ,2 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 15 PE SO ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,4 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Marslev 10 PE SO ,5 11,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Årup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 10 PE SOP ,5 4,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 10 PE SO ,5 1,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Bagenkop 10 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,8 3,1 6,5 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Vojens 5 PE OP ,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Asperup 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Jelling 5 PE OP ,7 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,5 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Mundelstrup 10 PE OP ,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Harndrup 10 PE SO ,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,8 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bredsten 5 PE SOP ,9 61,9 2,7 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Solbjerg 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SOP ,6 4,5 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Odder 5 PE OP ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Løgumkloster 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,2 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Klovborg 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sorø 5 PE SO ,4 3,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Lem St. 5 PE SO ,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,4 2,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Slagelse 5 PE SO ,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt so Passivt Udlån og testanlæg Odder 5 PE OP ,6 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,5 30,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Kirke Hyllinge 5 PE SOP ,0 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,5 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

7 Lundby 5 PE SO ,3 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Toftlund 5 PE SO ,3 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Gørding 15 PE SOP ,0 3,6 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 5 PE SOP ,3 0,9 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,8 0,7 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 10 PE OP ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Millinge 5 PE SOP ,2 4,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,5 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsinge 10 PE SOP ,0 3,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 10 PE SO ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,2 0,2 3,3 Gult PAX dosering justeret Marstal 5 PE SOP ,3 0,2 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 2,3 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE OP ,2 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,3 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SOP ,0 2,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hejls 15 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 15 PE OP ,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 5 PE SO ,6 22,2 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Køge 5 PE SOP ,3 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Roskilde 15 PE SOP ,6 17,2 8,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Bramming 5 PE SO ,7 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,6 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SO ,4 3,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 4,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Mesinge 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Årup 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,9 5,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE OP ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE OP ,0 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SO ,4 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE OP ,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,7 0,3 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,8 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,6 2,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skive 5 PE SOP ,0 5,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,2 12,1 3,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Rynkeby 5 PE SOP ,0 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hellerup 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Otterup 5 PE SOP ,2 0,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Passivt Udlån og testanlæg

8 Højbjerg 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Vissenbjerg 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 20 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederikssund 10 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 5 PE SOP ,6 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Hadsund 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Store Merløse 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Blommenslyst 5 PE SO Passivt Anlæg ikke i normal drift Kerteminde 5 PE SO ,8 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Martofte 5 PE SO ,4 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg 10 PE SOP ,1 4,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Jægerspris 5 PE SO ,9 7,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Broby 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Hjørring 10 PE SO ,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenløse 5 PE SOP ,0 0,1 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Karlslunde 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Stege 5 PE SOP ,5 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,2 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Rude 10 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,3 2,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SOP ,0 1,8 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 10 PE O ,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE SOP ,3 3,8 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ulfborg 5 PE SOP ,9 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 10 PE OP ,4 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,8 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,4 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 5 PE SOP ,0 1,8 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Galten 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporud 5 PE SO ,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,3 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Hundested 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Harndrup 10 PE SOP ,8 0,8 4,1 Gult PAX dosering justeret Ølted 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Jelling 5 PE SOP ,2 0,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Lille Skensved 5 PE SOP ,4 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 10 PE OP ,7 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Skibby 5 PE SO ,5 70,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Hejls 10 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Roslev 5 PE SO ,7 18,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Fåborg 5 PE SOP ,6 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,7 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt

9 Hammel 15PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Herlufmagle 5 PE SOP ,6 0,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tikøb 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,5 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 10 PE SO ,1 2,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Køge 5 PE SOP ,9 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Kibæk 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup 5 PE SOP ,1 0,9 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Lem 5 PE SO ,6 1,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup Fyn 5 PE SO ,2 59,0 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Ærøskøbing 5 PE SO ,9 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,6 3,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Pandrup 5 PE SO Nyinstalleret Ny installation Årup 5 PE SO ,6 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Snede 5 PE SOP ,0 0,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Borup 5 PE SOP ,1 6,4 1,5 Gult Mekanisk fejl - rettet Marstal 5 PE SO ,9 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,8 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Hillerød 5 PE SOP ,7 0,1 5,6 Gult PAX dosering justeret Nørre Åby 10 PE SO ,2 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Hillerød 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Ølsted 5 PE SOP Nyinstalleret Ny installation Nørre-Snede 15 PE SOP ,9 36,6 1,4 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ansager 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Solbjerg 5 PE OP ,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SO Nyinstalleret Ny installation Rødding 5 PE SOP ,5 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ebeltoft 5 PE SO Gult Mekanisk fejl - rettet Skårup Fyn 10 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,9 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,7 2,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,2 10,3 Gult Mekanisk fejl - rettet Hillerød 15 PE SO ,8 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sindal 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Give 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SO ,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 4,9 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,2 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,2 1,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Malling 5 PE OP ,8 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

10 Ærøskøbing 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gislev 5 PE SO ,4 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Holstebro 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 4,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,2 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Haderslev 5 PE SO ,7 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 10 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ølgod 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 20 PE SOP Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,9 5,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SOP ,7 3,2 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,6 0,5 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 10 PE SOP ,4 0,1 2,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Skårup 5 PE SO ,6 8,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Odder 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SOP ,0 0,4 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hesselager 5 PE SO ,3 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,5 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE OP Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Gørlev 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Flemming 5 PE SOP ,7 0,3 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,1 33,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Tørring 5 PE SOP ,9 59,7 2,6 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Årup 5 PE SOP ,0 1,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Rynkeby 5 PE SOP ,1 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,3 0,5 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,6 7,0 2,2 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,5 0,2 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 10 PE SO ,1 18,6 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Frørup 5 PE SOP ,0 0,8 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 5 PE OP Passivt Anlæg ikke i normal drift Esbjerg N 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Sommersted 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Marstal 5 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 30 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 30 PE SOP ,1 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SØ 15 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Borup 15 PE SOP ,8 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 10 PE SOP ,8 5,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,6 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,9 0,2 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,0 1,6 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SOP ,8 72,7 6,8 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ærøskøbing 5 PE SOP ,8 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Søby 5 PE SOP ,5 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,7 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt

11 Otterup 5 PE SO ,0 6,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Holstebro 5 PE SO ,8 2,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Snede 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Sort Ingen serviceaftale Tommerup 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,1 11,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Helsingør 5 PE SO ,9 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Morud 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Harlev J 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Ikke sat Ikke sat Beder 5 PE O ,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SOP ,3 3,7 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J. 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Brenderup 5 PE SO ,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,0 0,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,4 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gjern 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hasselager 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,4 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO Gult Mekanisk fejl - rettet Sommersted 5 PE SOP ,8 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Christiansfeld 10 PE SOP ,3 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Sydals 10 PE SOP ,9 0,1 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 10 PE OP ,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,9 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,2 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Otterup 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,6 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Dronninglund 5 PE SOP ,3 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,6 2,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Hedehusene 5 PE SOP ,0 4,6 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Trige 10 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 10 PE SOP ,0 0,2 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,5 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,4 1,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Vejle 5 PE SO ,0 19,9 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Ringsted 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Beder 5 PE O ,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 10 PE SOP Gult Mekanisk fejl - rettet Vonge 10 PE OP ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,1 5,0 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Esbjerg N 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt

12 Hvide Sande 5 PE SOP ,0 2,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Lille Skensved 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense SV 5 PE SOP ,0 0,2 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 5 PE SOP ,0 2,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 10 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Gørlev 10 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Ikke sat Ikke sat Ølgod 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Morud 10 PE SOP ,0 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Sporup 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Sydals 5 PE SOP ,7 4,8 2,2 Gult Mekanisk fejl - rettet Ørbæk 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SOP ,3 1,2 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gislinge 5 PE SOP ,5 0,9 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Nykøbing Mors 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,1 0,4 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,0 0,7 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Børkop 5 PE OP ,0 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 5 PE SOP ,6 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 10 PE SO ,0 43,0 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Skanderborg 10 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 5 PE SOP ,2 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,5 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Åby 10 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Birkerød 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tilst 5 PE OP ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skårup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tørring 10 PE OP ,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,9 0,2 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Odense 5 PE SOP ,5 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Jelling 5 PE SOP ,0 4,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Kværndrup 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg 10 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SO Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 10 PE OP ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Harlev J 5 PE OP Sort Ingen serviceaftale Hårlev 5 PE SO ,6 2,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SOP ,0 0,7 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ringsted 5 PE SOP ,9 4,9 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Hornslet 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 10 PE SOP ,0 0,1 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Malling 5 PE O ,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SO ,7 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Aabybro 5 PE SO ,5 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Fåborg 10 PE SO ,7 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hadsund 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Beder 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårlev 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Langebæk 5 PE SOP ,9 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Nørre Nebel 10 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Vejle 10 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 5 PE SOP ,4 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Mesinge 10 PE SO ,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt

13 Beder 10 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Tommerup 5 PE SO ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SOP ,0 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Hammel 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranbjerg J. 5 PE O ,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Hals 5 PE SOP ,1 4,3 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Kirke Hyllinge 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,2 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,5 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,4 1,7 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,3 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 2,8 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,0 4,6 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Tappernøje 5 PE SO ,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,0 4,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Lem St 5 PE SO Sort Ingen serviceaftale Vejle 5 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Outrup 5 PE SOP ,2 1,3 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SOP Sort Ingen serviceaftale Tommerup 5 PE SO ,0 0,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Kirke Eskildstrup 10 PE SOP ,0 8,4 2,6 Gult PAX dosering justeret Nimtofte 5 PE SO ,4 3,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,2 1,3 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Silkeborg 5 PE SO ,0 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,6 2,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Augustenborg 5 PE SOP ,8 5,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ulfborg 5 PE SO ,0 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Askeby 5 PE SOP ,0 0,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Sabro 5 PE SOP ,9 2,0 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Odder 5 PE OP ,0 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Roskilde 5 PE SOP Sort Ingen serviceaftale Brenderup 5 PE SOP ,8 0,1 4,1 Gult PAX dosering justeret Brenderup 5 PE SO ,8 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,3 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Helsingør 5 PE SO ,9 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vester Skerninge 5 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Stenstrup 10 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,8 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ruds Vedby 5 PE SO ,1 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Frørup 5 PE SOP Ikke sat Anlæg ikke i normal drift Stenlille 10 PE SOP ,3 0,1 2,6 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Årslev 5 PE SOP ,7 4,6 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Skamby 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Nr. Åby 5 PE SOP Passivt Anlæg ikke i normal drift Fredrikssund 5 PE SO ,2 4,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,5 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Ærøskøbing 5 PE SOP ,7 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Kongerslev 5 PE SO ,3 11,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Pandrup 5 PE SO ,2 2,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slagelse 5 PE SOP ,0 0,4 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbybro 5 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Lintrup 5 PE SO ,7 25,1 Gult Mekanisk fejl - rettet Åbybro 5 PE SOP ,0 0,1 1,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Åbenrå 5 PE SO ,5 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Glamsbjerg 5 PE SOP ,5 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt

14 Hårby 5 PE SOP ,0 0,4 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Padborg 10 PE SO ,2 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Pandrup 5 PE SO ,3 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Skødstrup 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Galten 5 PE OP ,5 3,1 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Gelsted 5 PE SOP ,2 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Mårslet 5 PE O ,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredensborg 5 PE SOP ,3 0,6 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,7 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Løkken 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Varde 5 PE SO ,0 6,6 Gult Mekanisk fejl - rettet Haderslev 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Hovedgård 5 PE SOP ,8 4,0 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Blommenslyst 5 PE SOP ,7 7,5 4,3 Rødt Overbalastet - Dialog igangsat Blommenslyst 5 PE SOP ,1 46,7 2,2 Rødt Installationsfejl - Dialog igangsat Borup 5 PE SOP ,0 5,0 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Store Merløse 5 PE SOP ,4 5,0 1,4 Grønt Alle rensekrav overholdt Slangerup 5 PE O ,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årslev 5 PE SOP ,0 2,3 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt PE SO Ikke sat Ikke sat Odense S 5 PE SOP ,0 0,1 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Skørping 5 PE SO ,4 0,9 Grønt Alle rensekrav overholdt Sj Odde 10 PE SOP ,7 0,1 1,0 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,5 4,0 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Dragør 5 PE SOP ,4 67,8 1,0 Gult Mekanisk fejl - rettet Martofte 10 PE SO ,5 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt V. Skerninge 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Græsted 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Bramming 5 PE SO ,9 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 0,7 Grønt Alle rensekrav overholdt Skanderborg 10 PE OP ,4 1,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Frederiksværk 5 PE SOP ,8 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Næstved 5 PE SO ,4 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ejby 5 PE SOP ,9 0,1 1,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Gelsted 5 PE SOP ,0 0,1 1,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Fredericia 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,4 0,1 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Tranekær 10 PE SO ,8 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Vojens 5 PE SO ,7 2,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Tureby 5 PE SO ,4 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Lemvig 5 PE SOP ,4 12,9 1,3 Rødt Ansvar overgivet til kommunen Nørre Åby 5 PE SO ,4 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Bogense 5 PE SO ,7 0,5 Grønt Alle rensekrav overholdt Juelsminde 5 PE SO ,0 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Kerteminde 5 PE SOP ,0 0,1 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Sjællands Odde 10 PE SO(P) Ikke sat Ikke sat Ringe 5 PE SOP ,3 0,8 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Rudkøbing 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Årup 5 PE SOP ,0 0,1 0,8 Grønt Alle rensekrav overholdt Hårby 5 PE SO ,6 0,3 Grønt Alle rensekrav overholdt Ørbæk 5 PE SOP ,0 0,1 0,6 Grønt Alle rensekrav overholdt Bjæverskov 10 PE SO ,7 0,1 Grønt Alle rensekrav overholdt Ullerslev 5 PE SO ,0 0,2 Grønt Alle rensekrav overholdt

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Af chefkonsulent Jens Andersen og seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen I skoleåret 2006/07 var der 158.000 elever i landets 103 ungdomsskoler. Eleverne er

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked 25. OKTOBER 2001 16 EU Danmark er et af de dårligste lande i EU, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Utroligt, at der ikke er sket mere siger EU-ekspert. Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering Det nye Danmark bilag om opgaveplacering Regeringen April 2004 Det nye Danmark bilag om opgaveplacering, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Læs mere

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj Energitilsynets statistik pr. 8. marts 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og et årligt forbrug

Læs mere

BENCHMARKING statistik 2011/2012

BENCHMARKING statistik 2011/2012 BENCHMARKING statistik 2011/2012 Statistik 53. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf 2 Resultater af

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014)

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

statistik 2012/2013 BENCHMARKING

statistik 2012/2013 BENCHMARKING statistik 2012/2013 BENCHMARKING 2013 Statistik 54. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf Communications

Læs mere

Kommunernes tilbud på stammeområdet

Kommunernes tilbud på stammeområdet Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-11-8

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086 Energitilsynets statistik pr. 19. februar 2010 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol 2 3 4 7 Skorstensjungle

Læs mere

Ordblinde FOTO: KELD NAVNTOFT

Ordblinde FOTO: KELD NAVNTOFT NR. NR. 1 4 MARTS DEC. 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: KELD NAVNTOFT Markedschef Jens Kjærum, Prolog Development overrækker et eksemplar af Dictus til Kronprinsen se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere