TEMA: SØERNE Søerne i Ledøje har det skidt! Ledøje Bylaug Nyt. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: SØERNE Søerne i Ledøje har det skidt! Ledøje Bylaug Nyt. Maj 2014"

Transkript

1 TEMA: SØERNE Søerne i Ledøje har det skidt! Ledøje Bylaug Nyt 1

2 Gør en forskel i din by Meld jer ind i Ledøje Bylaug Af de ca. 390 husstande i Ledøje sogn, er der kun 140 betalende medlemmer. Vi ønsker og håber, at mange flere melder sig ind i foreningen! Medlemskontingentet bliver primært brugt på det blad du sidder med lige nu, repræsentation i Landsbyrådet, kontakt til Egedal Kommune og Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsbyggeriet og vores fællesarealer, samt selvfølgelig en masse aktiviteter for byens borgere her iblandt Fastelavn, Grøn Dag, Sankt Hans, Julefest m.m. Kontingentbetaling og indmeldelse kan ske på følgende måder: I kan betale ved at benytte vedlagte indbetalingskort Betale direkte til vores kasserer, Henrik Holmgren Indbetale til bylaugets konto: Nordea Bank, Reg.nr konto nr Ved betaling via banken, så husk at oplyse indbetalers navn og adresse. I kan naturligvis også indbetale ved Bylaugets arrangementer Kontingentet er 150 kr. per husstand og 100 kr. for pensionister og skal betales inden udgangen af maj. Vi håber på, at Ledøje Bylaug fortsat kan repræsentere HELE byen. Ny oldermand i byen Men stadig ung og ildsjæl, hvis han selv skulle sige det. Mit navn er Bjørn Weitemeyer, og jeg valgte frivilligt og kun med lidt gruppepres, at tiltræde som Ledøjes nye oldermand. HVEM ER OLDERMANDEN BJØRN: Medlem af Ledøje Bylaugs bestyrelse i 4 år (2. oldermand sidste år), og elsker at holde liv i byens gamle traditioner, men håber også at kunne byde på fornyelse. Gift med Zandra (som også er med i bestyrelsen, og har været pædagog i Børnehuset Mariehønen, og nu er i Regnbuen ved Søagerskolen). Sammen har vi Magnus på 11 år. Håndbrygger og bryggeriejer. Har åbnet Danmarks første lille Det gratis Bibliotek på Præstetoften 5, hvor alle kan komme og låne en bog børn som ældre. Arbejder som trafi k- og byplanlægger. Jeg vil gerne bruge anledningen til også at takke vores afgående Oldermand Sille Sterll, som det bliver en udfordring at skulle efterfølge. Sille har med store engagement bidraget med mange nye tiltag i Ledøje Bylaug, og sammen med andre nye folk i bestyrelsen været med til at tilføre nyt liv til gruppen, og som altid har været drevet af ildsjæle. SÅ KOM, VÆR MED OG STØT FÆLLESSKABET I LEDØJE. Ledøje Bylaugs bestyrelse Navn Adresse Tlf. Funktion Bjørn Weitemeyer Præstetoften Oldermand Morten Neergaard-Kofod Ledøje Søndregade oldermand Henrik Holmgren Gadebrøndsvej Kasserer Zandra Weitemeyer Præstetoften Bestyrelsesmedlem Monika Frederiksen Præstetoften Bestyrelsesmedlem Jens Millard Ledøje Bygade Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleanter Pernille Breum Ledøje Bygade Fungerende sekretær Gustav Grenaa Jensen Haretoften Suppleant Nadia Krøjgaard Eriksen Ledøje Søndregade Suppleant Sille Sterll Jaworski Ledøje Bygade Suppleant Finn S. Hansen Ledøje Nordre Gade ulla-fi Suppleant ZUMBA I LEDØJE Vi har startet et Zumba hold i Ledøje, for alle der har lyst til at danse unge som gamle. Vi er på holdet, i meget forskellige aldre. Vi danser hver uge i Ledøjes Forsamlingshus, Øbakkevej nr. 6. Vi danser hver mandag fra kl Man møder bare op! Vi har lejet en super instruktør, Zitta Mogensen. Vi bruger vores forsamlingshus, på tidspunkter der ikke rigtig er rift om det. Vi får dyrket noget glad og energi-givende motion. Vi får lært nye mennesker at kende, hvilket betyder at man får et større netværk i nærheden af hvor man bor. 2 Ledøje Bylaug Nyt 3

3 Kommunens naturmedarbejdere og bylauget drøftede disse forhold på et møde i Ledøje 16. januar i år. På dette møde og gennem efterfølgende dialog, er et samarbejde aftalt om følgende indsatser: Andefodring Kommunen og bylauget gennemfører sammen en kampagne for at stoppe andefodringen. Kommunen vil være behjælpelig med produktion af informative skilte om ikke at fodre ænderne, og om dyrelivet/døden i søerne. Bylauget vil informere om søernes problemer og om, hvorfor man ikke må fodre ænderne her i bladet, på mv. Kommunen vil medvirke til et informativt arrangement ved Lillesø, hvor en naturvejleder fortæller om dyr og planter, liv og død i søerne. Dato for arrangementet er endnu ikke fastsat. Søerne i Ledøje har det skidt hvad gør bylauget? I sidste nummer af dette blad berettede bestyrelsen, at bylauget havde søgt en kommunal pulje til indsatser for natur og miljø. Vi ansøgte puljen for at få undersøgt vandmiljøproblemerne nærmere, så en målrettet indsats kunne tilrettelægges. Bylauget fik afslag på ansøgningen, men efterfølgende er vi blevet kontaktet af kommunens naturmedarbejdere; kommunen gerne vil samarbejde med bylauget om en indsats. Man har nu fundet en undersøgelsesrapport fra 2001, som beskriver naturtilstanden i Gadekæret og Lillesø. Det antages, at en indsats kan tage udgangspunkt i denne rapport. Og ja vi tog ikke fejl det står skidt til med vandmiljøet i søerne. I Lillesø er problemet, at søen er meget næringsrig. Dette skyldes, at gødningsstoffer fra markerne tilløber søen og herudover den omfattende fodring af ænder, som medfører unormalt mange ænder i søen. Det vigtigste tiltag for at forbedre søens tilstand vil være at standse tilførslen af næringsstoffer. 4 Ledøje Bylaug Nyt Rydning af krat og løbende naturpleje ved Lillesø og Præstesø Sådan en indsats kræver en slags aftale mellem bylauget og kommunen om, hvordan naturen må ændres, fordi småsøerne er beskyttet gennem lov om naturbeskyttelse. Bylauget er i dialog med kommunens naturmedarbejdere om, hvad der kan aftales. Grøde fjernes fra Gadekæret og stensætning repareres, affald fjernes Kommunen vil her i foråret reparere stensætningen og mekanisk fjerne den døde plantevækst i Gadekæret. Bylauget vil sørge for, at den årlige affaldsindsamling tjekker området ved Gadekæret. Bylaugets bestyrelse ønsker, at de tre søer får et løft, så natur- og rekreativ værdi højnes. Vi opfordrer alle til ikke at fodre ænderne. På den måde hjælper vi naturen omkring os til at blive sundere, kønnere og mere mangfoldig. Bemærk at Dyrenes Beskyttelse støtter op om kampagner mod andefodring. Det er ikke synd for dyrene at undlade fodring! Nu gøres der noget! Dette er de første skridt flere initiativer kan komme til! Det er her værd at notere, at 1 kg brød svarer til ca. 750 liter spildevand! Tilførsel af brød og ekskrementer fra ænderne udgør derfor en voldsom belastning af søens biologiske tilstand. Andefodringen bør derfor stoppes. Præstesø er den mindre sø bag Lillesø. Præstesø mangler lys og varme og her vil rydning af krat og visse træer kunne genskabe liv i søen. Gadekæret har en stor mængde grøde, som dækker hele vandspejlet. Her peges der primært på at fjerne den døde plantevækst og på at sikre søens ydre fremtræden. Gadekær har oftest et slamlag i bunden, som er forurenet, men meget vanskeligt at bortskaffe. 5

4 Din nye SuperBrugsen app SuperBrugsen har lanceret en ny gratis app. Med din nye Superbrugsen app kan du: Se ugens tilbud fra SuperBrugsen Blive inspireret af over 900 opskifter Lave indkøbsseddel Deltage i pointchancen Og meget mere RealMæglerne Viggo Axelsen RealMæglerne Viggo Axelsen gør valget af ejendomsmægler lidt lettere Mere end 40 års erfaring i salg og vurdering af fast ejendom Stort lokalkendskab Sikrer din ejendom optimal eksponering i centrum af Smørumnedre Personlig rådgivning med kunden i centrum Markedsleder i vores område Derfor bør vi være din foretrukne ejendomsmægler! RealMæglerne Viggo Axelsen ApS Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE Superbrugsen Smørum Flodvej 75G 2765 Smørum Tlf Ugens åbningstider Mandag søndag kl Flodvej 73B, 2765 Smørum Tlf: , 6 Ledøje Bylaug Nyt 7

5 Luftfoto: Råbrovej på Ledøje. Da der er fundet tilsvarende skiver på Bornholm, vidner det om en stor mobilitet i datiden. Der er fundet rester af jernovne samt en palisade. Sidst nævnte undrer arkæologerne. Luftfoto: Skolestien ikke tegn på andre fæstningsværker i de andre retninger, så måske det er noget helt andet. Kroppedal åbner en udstilling om fundene 22. marts. Palisaden har tilsyneladende været en form for forsvarsværk i retning mod Ballerup. Der er bare Udstillinger 2014 Så kom der gang i motorvejen igen Siden Pihl gik konkurs har der været meget stille ved byggeriet. Der blev indgået aftale med ny entreprenør i oktober 2013 Det blev TBI Infra/Van Gelder (NL) som i forvejen har entreprisen på tværvejen, der har overtaget byggeriet. Tidsplanen er som følger: Motorvejen anlægsarbejder forventes afsluttet i foråret Tværvejens anlægsarbejder afsluttes ultimo Smørum Parkvejs Forlængelse startes efter planen april 2014 og afsluttes i juni 2015 På Skolestien åbner tunnelen i juni i år. Vejdirektoratet forventer ibrugtagen i efteråret 2015 for Tværvejen, Smørum Parkvej og motorvejen. 8 Ledøje Bylaug Nyt Luftfoto Råbrovej viser Råbrovej i bunden af billedet og er set mod vest. Det må siges, at de er temmelig langt med Tværvejen. Hvis man kikker godt efter, kan man se broen, som er meningen skal afslutte motorvejen i denne omgang. Tilkørsel- og frakørselsramperne er også langt i processen. Vævehytter Jernudvinding Solskiver Åkilde palisaden I forbindelse med byggeriet har Kroppedal Museum lavet arkæologiske udgravninger i hele området. Der er bl.a. fundet vævestuer, hvor man i vikingetiden lavede tøj og sejl til brug på skibene. Nogle såkaldte Solskiver er blevet fundet tæt 9

6 Åbent Hus i fårelauget Fra bylaugets generalforsamling Invitation: Søndag 4. maj kl Hvordan holder vi fast i fælleskabet og traditionerne her i vores lille by? Så er der igen spæde lam på marken i Ledøje Fårelaug. Kom og oplev dyrene Fåreklipning, hvis vejret tillader det Hør om naturpleje med får i Tysmosen Få en hyggelig stund i naturen lige uden for Ledøje Vi byder på kaffe, saftevand og kage Igen i år en hyggelig generalforsamling denne gang med cava og kransekage. Et gennemgående tema i aftenens diskussion og udveksling af ideer viste sig at blive: Et af svarene, som blev drøftet, var at udvikle dialogen mellem bylauget og byens øvrige foreninger måske kan en tættere dialog lukke op for et større samarbejde til gavn for fællesskabet. Sille Sterll havde valgt ikke genopstille som oldermand. Som ny oldermand valgtes Bjørn Weitemeyer, og som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Monika Frederiksen og Zandra Weitemeyer. Den nyvalgte oldermand præsenteres andet sted i bladet. Find fårelauget her: Start på Ledøje Bygade ved nr. 36, gå ad cykelstien mod syd, ca. 150 meter, ned ad bakken til mosen, fårefolden og låge er på højre side af stien. Alle er velkomne! Hilsen Ledøje Fårelaug HURTIGERE, BILLIGERE OG MILJØVENLIGT Ring på Vi mindsker det trafikale kaos i indre by. Vi nedbringer de skadelige dieselpartikler. Vi er hurtigt fremme hos dig og optager ikke din P-plads. De Grønne Elektrikere En del af LTECH A/S Ledøje Bylaug Nyt Vi belaster ikke de Københavnske veje. Gadekæret før stormen Bodil 11

7 Book en biblioteksmedarbejder, det er gratis! Er du er usikker på, hvordan du skal navigere rundt på internettet? Irriteret over, at du absolut skal have NemID for at kunne kommunikere med offentlige instanser? Så er der heldigvis mange tilbud, som kan vende begrænsningerne til muligheder. Smørum bibliotek tilbyder individuel vejledning i følgende: Ny ipad (Introduktion til ipad) Facebook (Opret en profil og lær at bruge den) Skype (Lær at kommunikere via Skype) (Få oprettet en mail-adresse og lær at bruge den) Lær at sende SMS er. Word-hjælp (Lær at skrive, redigere og gemme dokumenter) Digital postkasse Der tilbydes også IT-kurser i følgende: NemID (Lær at bruge NemID) Slægtsforskning for begyndere Lær at handle på nettet E-bøger Google Earth og andre sjove sider Ring til Smørum bibliotek for yderligere information. Ydermere åbnede der den 3 april en ny IT-Cafe, der er organiseres frivillige borgere, der står klar til at hjælpe andre borgere med at blive digitale. Tlf Kirkevej 8 B, Ledøje, 2765 Smørum Ledøje Bylaug Nyt 13

8 P.O.AutO Mekanisk og pladearbejde udføres på alle bilmærker. Specialist i Mercedes og forsikringsskader Taxa sevice Salg af brugte biler Lånebil i reparationsperioden Nu er vi blevet medlem af Og så gør det vel ikke noget, at vi altid giver 3 års garanti på reservedele. Tlf Klip ud og gem Aktivitetskalender Bylauget og Ledøje Forsamlingshus arrangerer kom og vær med! Se også & DATO AKTIVITET MØDESTED Søndag 27. april kl. 10 Grøn dag Lillesø Mandag 23. juni kl. 20 båltænding kl. 21 Sankt Hans Aften Petanque-banerne Søndag 14. september Loppemarked Forsamlingshuset Lørdag 1. november altid første lørdag i november November-fest for hele byen Forsamlingshuset Søndag 30. november kl. 16 Juletræstænding Fredspladsen Søndag 7. december kl. 14 Juletræsfest Forsamlingshuset Ledøje Bygade Smørum Fax Mobil Sankt Hans Aften MANDAG 23. JUNI 2014 i Ledøje på petanquebanerne Sankt Hans Aften afholdes som sædvanlig ved Petanquebanerne. I år falder St. Hans aften på en mandag, så vi ses den 23. juni fra kl. 20. Bålet tændes kl. 21. Der sælges traditionen tro også forfriskninger til en beskeden pris. 14 Ledøje Bylaug Nyt 15

9 PAS PÅ VORES SØER! DET KAN DU GØRE: Nyd ænderne uden at fodre dem Gem brødet til sangfuglene og læg det på et foderbræt, så rotterne ikke kan nå det Oplev naturens gang med ænder, svaner og andre andefugles liv Smid ikke madrester, skrald, grene eller andet i søerne. HVAD SKER DER, NÅR DU FODRER? Brød er dårligt for vandet i søen Brødet nærer algerne til at vokse og derfor var vandet helt grønt sidste sommer Vandets ilt er nødvendig for liv Når brød og andeeskrementer omsættes, bliver der brugt ilt Vandet bliver råddent og de naturlige planter og vandinsekter forsvinder. DEN RENE SØ En ren sø har et varieret plante- og dyreliv Vigtigst er, at der ikke tilføres næring udefra Ænderne og de andre dyr lever af den føde, som findes naturligt Ænderne genbruger i høj grad søens egen gamle næring Uden fodring opnås en mere naturlig sø med renere vand og bedre forhold for dyrene. VIDSTE DU: AT 1 KG BRØD BLIVER OMSAT TIL DET, SOM SVARER TIL 750 LITER KLOAKVAND?

Læs om Poul Ulriks fund af ny Blomstertæge art i Ledøje. Ledøje Bylaug Nyt. November 2014. Ledøje Bylaug Nyt. November 2014.

Læs om Poul Ulriks fund af ny Blomstertæge art i Ledøje. Ledøje Bylaug Nyt. November 2014. Ledøje Bylaug Nyt. November 2014. Læs om Poul Ulriks fund af ny Blomstertæge art i Ledøje 1 Byens juletræ.tænding af juletræet sker søndag d. 30. november kl. 16. Alle er velkomne ved denne hyggelige tradition. I år takker vi Anna Marie

Læs mere

FASTELAVN 2013. NY VÆRT I CAFÉEN på Ledøje Søndregade... Ledøje Bylaug Nyt. April 2013

FASTELAVN 2013. NY VÆRT I CAFÉEN på Ledøje Søndregade... Ledøje Bylaug Nyt. April 2013 FASTELAVN 2013 NY VÆRT I CAFÉEN på Ledøje Søndregade... 1 Kom! Betal kontingent - Meld jer ind i Ledøje Bylaug På den nyligt afholdte generalforsamling i Ledøje Bylaug, fremgik det, at Bylauget er lidt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Egebladet NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Læs om: Så gik. Kim Lander fra GO. P-vagter vedtaget i Ballerup. Endnu en butik lukker. Frisør butikken Chagall lukker ved udgangen af april i år. Det er den 3. butik

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere