PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014."

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august Beskrivelse af praktikstedet: Eventyrhuset er en 7 gruppers fleks-institution, som er en privat institution med 150 pladser samt 40 medarbejdere. Det betyder, at vi flekser i normeringen med hensyn til børnenes alder, alt efter behovet. Derfor kan der være forskel på antallet af børn, da vuggestuebørn tæller med to normpladser. Vi er organiseret med 4 vuggestuegrupper i alderen 0 til 3 år og 3 børnehavegrupper i alderen 3 til 6 år samt en udegruppe med 16 til 18 børn. Vores dejlige hus ligger centralt placeret i Vest byen, tæt ved skoler, institutioner, skov og banegården m.m. Endvidere har vi meget gode busforbindelser til skov og strand. Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Stedfortræder/sekretær Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Kommunal: Privat: Regional: Eventyrhuset Prangervej Fredericia eller Gitte Bertelsen Lone Ellehuus Gitte Bertelsen Nej Ja Syd Danmark 1

2 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn/unge /voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid Eventyrhuset er en 7 gruppers fleks-institution, som er en privat institution med 150 pladser samt 40 medarbejdere. Det betyder, at vi flekser i normeringen med hensyn til børnenes alder, alt efter behovet. Derfor kan der være forskel på antallet af børn, da vuggestuebørn tæller med to normpladser. Vi er organiseret med 4 vuggestuegrupper i alderen 0 til 3 år og 3 børnehavegrupper i alderen 3 til 6 år samt en udegruppe med 16 til 18 børn. Personalet i Eventyrhuset er en blanding af personer, som har været ansat i mange år og en del nyere ansatte. Derfor er huset præget af meget engagement og stor interesse for pædagogisk og personalemæssig udvikling. Der lægges meget vægt på videreuddannelse af personalet, og i denne sammenhæng benyttes og omsættes denne viden til løbende faglige tiltag og projekter i huset. Åbningstider i Eventyrhuset: Eventyrhuset har en ugentlig åbningstid på 53,75 timer. Vi har åben fra mandag til fredag fra 6.15 til Ansatte: Leder Sekretær/stedfortræder Personalegruppen i Eventyrhuset består af: 23 pædagoger. 13 pædagogmedhjælper. 2 Køkkenassistenter. 2 til 4 studerende om året. 1-7 i jobpraktik eller i løntilskud. 1 fast vikar. 1 pedel. Endvidere har vi en bestyrelse der består af 10 medlemmer. 2 repræsentanter fra Børnenes Vel 4 forældrerepræsentanter 2 suppleanter 2 personalerepræsentanter Ledelsen deltager som sekretær/koordinator Særlige forhold omkring ansættelsen: For studerende i Eventyrhuset: Der indhentes en børne/straffe attest. Der informeres om tavshedspligten samt en underskrift på dette. 2

3 Inden opstart forventer vi, at den studerende har været på besøg. Inden opstart får den studerende en arbejdsplan for de første 4 uger samt p-møder for året ud. Den første dag som studerende i huset, får du udleveret en nøgle samt garderobeskab. Lederen informerer om forskellige procedurer i huset, som er relevante i den første uge. Øvrige procedurer informerer praktikvejlederen om. Lederen gennemgår relevante oplysninger fra husets personalehåndbog. Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Personale sammensætning Leder, Gitte Bertelsen: Sekretær/stedfortræder, Lone Ellehus Pædagoger: Anette Røssell i vug. Anne-Mette Flyvholm i vug. Anett Holm i vug. Lilian Tullesen i bhv. Liselotte Antonsen i vug. Sabrina Jacob i vug. Majbritt Christiansen i vug. Nizita Billesbølle i vug. Gitte Walsted i vug. Else Marie Hylle i bhv. Sussi Bjeld i bhv. Merete Kristiansen i bhv. Bettina Bertelsen i bhv. Susanne Nielsen i bhv. Britta Ærensgaard i bhv. Renee Olsen i vug. Rikke Hansen i bhv. 37 timer 16 timer 30 timer 37 timer 36 timer 33 timer 33 timer 33 timer 35 timer 34 timer 35 timer 37 timer 32 timer 35 timer 31,5 timer. 37 timer. 32 timer 33 timer 30 timer 3

4 Anette Jensen i bhv. Else Sejr. Fast vikar i huset på årsnorm. Louise Linnet i udegruppen Medhjælpere: Janne Hansen i vug. Anette Aagaard i vug. Gitte Bentzen i vug. Eva Jessen i vug. Ewalina Jözwiak i vug. Connie Andersen i bhv. Karsten Andersen i bhv. Pia Kallmeyer i bhv. Gitte Häuser i bhv. Anne Staggemeier i vug. Benjamin Soelberg, udegruppen Maria Hosseini i vug. Nick Thomsen i bhv. Studerende, løbende 2 til 4 stk. Køkkenpersonalet: Marianne Madsen Tanja Nielsen Rengøring: Pedel: Jørn Haugaard Jobpraktik/løntilskud løbende: 30 timer 18 timer 30 timer 30 timer. 32 timer. 30 timer 30 timer 30 timer. 30 timer 32 timer. 30 timer 25 timer 30 timer 30 timer 25 timer 25 timer. 32,5 timer. 32 timer. 31 timer. Firmaet JYSKSERVICE. 16 timer. Praktikvejlederens kvalifikationer: Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x) Pædagog x PD modul i praktikvejledning: x 4

5 Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: Navne: Anette Røssell, Nizita Billesbølle og Anett Holm er praktikvejledere i vuggestuen. Navne: Else Marie Hylle, Merete Kristiansen og Sussi Bjeld er praktikvejledere i børnehaven. x Formål jf. lovgrundlag. Vi arbejder ud fra lov om social service. Kapitel 7: Dagtilbud til børn. Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger - /borgergruppe. I Eventyrhuset har vi en børnegruppe, som aldersmæssigt er fra 0 til 6 år. Derfor vil der også være en stor forskel på de enkelte børns behov for den sociale og faglige udvikling, trivsel og støtte i hverdagen, men vi forsøger at tilgodese børnenes individuelle behov og inden for de pædagogiske kompetencer og økonomiske rammer, vi som organisation har mulighed for. ARBEJDSMETODER: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens kompetencemål) I Eventyrhuset er det vores mål at skabe gode rammer for tryghed, udvikling og trivsel for børnene således, at de har mulighed for at udvikle både sociale og faglige kompetencer. Børnene lærer at tage ansvar for egne handlinger og et medansvar i forhold til gruppen. Eventyrhuset skal være et sted, der udvikler erkendelse, fantasi, leg og lyst til at lære, for barnet. Eventyrhuset er et sted, hvor barnet mødes med vennerne, oplever at være en del af fællesskabet, har det sjovt, har spændende aktiviteter og med mulighed for fri leg og andre aktiviteter. Eventyrhuset vægter udeliv og fysiske aktiviteter højt. Leg, bevægelse og udeliv er tænkt ind i mange af hverdagens aktiviteter. Vi tænker derfor udeliv og fysiske aktiviteter som en integreret del af vores hverdag. Vi vil gerne have børn, som trives og udvikler glæde ved at bevæge sig såvel ude som inde. Eventyrhusets formål er at supplere forældrenes opdragelse, 5

6 og igennem leg og meningsfyldte aktiviteter og via samarbejde og dialog med forældrene at lære børnene om gensidig menneskelig respekt. I det daglige er der et tæt samarbejde mellem personalet og forældrene som alle er meget engagerede i Eventyrhusets mål for udvikling og børnenes trivsel på stedet. Eventyrhusets Læringsforståelse: Læring sker ved: I Eventyrhuset forstår vi læring som at skabe det bedst mulige fundament via en konstant udvikling for og med barnet. Vi skal have øje for det enkelte barn og dets erfarings- og begrebsverden. Ligeledes skal vi være opmærksomme på det barn/de børn, der ikke spiller med. Udviklingen sker ved, at vi ser det enkelte barn som et unikt individ og med respekt for den personlighed, barnet har. Barnet skal ses, høres, forstås og accepteres, så det får en anerkendelse af, at det kan noget og at det tilegner sig noget nyt. Legen er barnets/børnenes univers. Det er her, de skaber deres egne historier, fantasier, fordyber sig, danner venskaber og udvikler sociale kompetencer. De lærer gennem deres konflikter i samspil med andre, bruger sproget og planlægger. Denne læring sker både i samspillet mellem barn/barn og barn/voksen. Ligeledes er genkendelighed, gentagelser og nye input en vigtig del af hverdagen. Læring opnås bl.a. ved aktiviteter, ture, traditioner, oplevelser og fordybelse både i små grupper og på tværs af grupperne. For at læring kan finde sted, mener vi: Der skal i hverdagen være tilpas med udfordringer, som skal stå i forhold til barnets egne færdigheder, så barnet kan få en oplevelse af et flow i sine aktiviteter igennem noget nyt og noget genkendeligt. Det er vigtigt, at der i barnets/børnenes hverdag er nogle positive og engagerede voksne, som skaber gode muligheder for, at barnet/børnene lærer gennem sansning, eksperimenter og udfordrende aktiviteter, såsom fordybelse i drama, musik, 6

7 Eventyrhusets læringsforståelse: i det kreative værksted, digtning, fysisk aktivitet, legen og meget andet. Der skal være en vis frihed for barnet til selv at bestemme ud fra egne interesser (medbestemmelse) aktører i eget liv. Vi finder processen vigtigere end produktet. Vi skal være rummelige og give plads til forskellighed. For børn med særlige behov Eventyrhusets læringsforståelse i forhold til børn med særlige behov er, at de lærer som alle andre børn, men at vi skal skabe nogle ydre forudsætninger, som sætter børnene i stand til at udvikle sig. Disse forudsætninger skaber vi ved at fokusere på relationerne mellem børn og voksne. Vi anerkender barnet og understøtter dets succeser. Vi skaber nogle strukturerede og forudsigelige rammer for barnet. Det giver tryghed og skaber tillid. En differentieret pædagogisk indsats er udgangspunktet. Mange børn kan i perioder have brug for ekstra støtte, opmærksomhed, nærvær, omsorg eller anden indsats fra det pædagogiske personale. Det er vores opgave at skabe nogle gode rammer for børnene, og løbende følge op på deres udvikling, trivsel, og derved støtte og guide børnene i den måde de reagerer og handler på. Vi skal som det pædagogiske personale være meget bevidste om, hvis der sker en ændret adfærd i barnets liv, børn der permanent, periodisk eller akut har behov for særlig hjælp og støtte. Det er vores ansvar i samarbejde med andre instanser samt forældrene at gribe ind og have fokus på, hvordan man bedst muligt hjælper børn, som i en periode har brug for ekstra udviklingsstøtte. Eventyrhusets værdier, målsætning og læreplanen kan du læse mere om på vores hjemmeside: Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi samarbejder med: Talepædagog. PPR. Sundhedsplejersken. Dagplejen. 7

8 Familie- og sundhedsteamet. Fysioterapeuter. Støttekorpset. Skolen Samarbejdet internt: Samarbejdet med forældre. At vi ser familien som en helhed og møder forældrene med forståelse og respekt. I mødet med nye forældre spørger vi bredt ind til familiens baggrund og den kultur barnet kommer fra. Tilsvarende forventer vi, at forældrene sætter sig ind i Eventyrhusets kultur. Vi mener, at viden fremmer respekten for hinandens holdninger, så det kommer barnet til gode. I Eventyrhuset vil vi møde forældrene med tillid i en åben og ærlig dialog. I dialogen med forældrene er det vigtigt, at vi får fortalt hinanden stort og småt, som har betydning for barnet således, at der opstår en sammenhæng i barnets hverdag. Vi prioriterer den daglige dialog højt, og har som mål at holde forældrene informeret om barnets dag og trivsel i huset, også via billeder fra hverdagen og på vores hjemmeside. Vi mener, det er vigtigt, at vi er ærlige og direkte i vores dialog. Det vil sige, at vi fortæller, hvis der opstår bekymringer omkring et barn. Vi har som uddannet personale ikke nødvendigvis et klart svar på alt, men vi tror på, at vi i samarbejde med forældrene finder en fælles løsning til gavn for barnet Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? I Eventyrhuset har den studerende mulighed for at arbejde selvstændigt med en mindre gruppe børn. Der vil altid være flere personaler til stede i huset. Her i huset prioriterer vi, at den studerende har tid til at være studerende. Som noget nyt, kan vi tilbyde studerende muligheden for at komme i praktik i en udegruppe. Ved bekræftelse: Hvor meget og hvordan? Eventyrhusets vision og mål er, at studerende fremadrettet ikke skal indgå i normeringen. Øvrige oplysninger Læringsmiljøet i Eventyrhuset: I Eventyrhuset har vi en meget positiv holdning til det at være et praktiksted. 8

9 Vi vil gerne være med til at uddanne professionelle og kompetente pædagoger. Derfor anser vi tilrettelæggelse af et udviklende læringsmiljø som en overordentlig vigtig faktor for, at den studerende kan få en lærerig praktik og har mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer. Vi forventer, at den studerende selv er engageret, opsøgende og undersøgende, og at man som studerende tager ansvar for egen læring og forholder sig til egen læringsproces. Vi forventer, at den studerende i samarbejde med vejlederen og det øvrige personale skaber indholdet i praktikken. Dette skal ske inden for de rammer og bestemmelser, der overordnet gælder for praktikken samt i forhold til de krav og forventninger Seminariet og Eventyrhuset har udarbejdet for studerende. Vi anser læring for en vekselvirkning mellem praktiske handlinger og teoretisk fordybelse. Det er vigtigt for, at den studerendes erfaringsdannelse og læring i praktikken, at han/hun reflekterer over praksis og dermed skaber en sammenhæng til teorien. Igennem dialog både i hverdagen og i vejledningen vil den studerende have mulighed for at drøfte sine refleksioner og få afprøvet sine synspunkter. Det er ligeledes vigtigt, at den studerende indgår i både det interne og eksterne samarbejde og er åben for kollegaers, forældres og andre faggruppers holdninger og synspunkter. Vi tror på, at vejlederens faglige og personlige kompetencer har stor indflydelse på den studerendes oplevelse og udbytte af praktikken. Det er derfor vigtigt, at vejlederne er i stand til at rumme den studerendes personlige forudsætninger og baggrund og kan vejlede i forhold til den studerendes personlige læringsdel. 9

10 Uddannelsesplan for de 4 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X) Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik x Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse områder er i særlig grad vægtet i institutionens arbejde og målsætning? 1) Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. 4) Medier og digital kultur. x x x x x 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. x x 10

11 Uddannelsesplan for Modul 4 Praktikperiode 1 (Grundfagligheden) Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, a) Vi forholder os til lovgivningen samt Eventyrhusets visioner, mål og værdier med udgangspunkt i Eventyrhusets læreplan, rutiner og årshjul. b) Den studerende har mulighed for at sparre med eksterne og interne samarbejdspartner som: AKT, sprogpædagoger, PPR, talepædagog, ledelsen m.fl. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med c) Den studerende får 1½ times vejledning ugentligt. Den studerende får rum og tid til at være studerende. Alle ansatte i huset er med til at støtte op omkring den studerendes læring. Dvs. at den studerendes læringsmål kan læses af alle i huset. a) Det er vigtigt for os at gøre Eventyrhuset til et sted hvor 11

12 herunder om pædagogiske metoders effekter, inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, børn og voksne trives og føler sig godt tilpas og derved opnår større selvværd. Den vigtigste forudsætning for at værdier og mål kan opfyldes er: at personalet formår at skabe et trygt og udviklende miljø, hvor børnene møder omsorgsfulde, nærværende, glade og engagerede voksne. Se side 11til 13 i læreplanen. b) Vi arbejder ud fra de 7 læreplanstemaer, årshjul, værdier, rutiner. Som metode og dokumentation anvender vi: SMTTE- modellen/ handleplan på det enkelte barn, sprogvurdering, pædagogisk udviklingsbeskrivelse(kunobel) samt motorik screening. evaluerings-, undersøgelsesog dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflekterer over kvaliteten i egne læreprocesser, og c) Den studerende får mulighed for at arbejde med Eventyrhusets pædagogiske arbejdsmetoder med vejledning og støtte fra praktikvejlederne og øvrige kollegaer i huset. a) Handleplaner på børn som vi løbende evaluerer på. Pædagogiske fortællinger som vi løbende evaluerer på. Vi dokumenter dagligt med billeder. Der henvises til læreplanen side 39 til 42. b) Se under punkt a. c) Den studerende får mulighed for 12

13 såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. at arbejde med og deltage aktivt i evaluerings, undersøgelses- og dokumentationsformer med vejledning, støtte og løbende sparring fra praktikvejlederne og øvrige kollegaer i huset. a) Dette arbejder vi løbende med, i vores årshjul, rutiner samt vores kostpolitik. Vi henviser til Eventyrhusets hjemmeside b) Den studerende får mulighed får at arbejde med emnerne i den daglige pædagogiske praksis. c) Den studerende vil her løbende få faglig sparring samt vejledning i den daglige pædagogiske praksis samt de løbende processer, der foregår i huset. Angivelse af relevant litteratur: Flow og fordybelse af: Frans Ørsted Andersen De mange intelligensers pædagogik af: Howard Gardner Anerkendelse i børnehøjde af: Berit Hertz Mere anerkendelse af: Berit Hertz Natur og miljø i pædagogisk arbejde af: Lasse Thomas Edlev Et sprog flere sprog af: Lis Klausen/Gry Hodal Positiv psykologi positiv pædagogik af: Jørgen Lyhne /Hans Knoop Professionelt forældresamarbejde af: Elsebeth Jensen/Helle Jensen 13

14 Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Organisering af vejledning: a) Hvordan fastlægges og udarbejdes individuel uddannelsesplan for den studerende? b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i vejledningsprocessen? I løbet af praktikken foregår der i vejledningen en løbende vurdering af den studerendes indsats og udbytte af praktikforløbet. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet skal Eventyrhuset det vil i praksis betyde praktikvejlederen ifølge uddannelsesbekendtgørelsen 14 stk.3 efter drøftelse med uddannelsesinstitutionen og den studerende og med inddragelse af den studerendes praktikdokument komme med en skriftlig udtalelse. I udtalelsen vurderes den studerendes udbytte af praktikperioden indtil videre, og hvordan de konkrete læringsmål forventes opfyldt i resten af perioden. I Eventyrhuset er det et krav, at den studerende forholder sig til sin egen udvikling i praktikken og ligeledes udtaler sig skriftligt om sin egen indsats i arbejdet med praktikdokumentet og de konkrete læringsmål. Begge udtalelser drøftes i vejledningen, så parterne er bekendt med, hvad der står i dem, og uddannelsesinstitutionen underrettes. For 1 praktikperiodes vedkommende afholder Eventyrhuset et møde, hvor uddannelsesinstitutionen, den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige (hvis det er muligt) deltager. Formålet med mødet er en generel drøftelse af den studerendes udbytte af praktikforløbet indtil videre, og hvordan den studerende forventes at nå læringsmålene for resten perioden. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen en dagsorden og forbereder et oplæg til mødet. Desuden aftales det, hvem der er mødeleder og referent. En uge inden 2/3 mødet sendes begge udtalelser samt dagsorden for selve mødet til uddannelsesinstitutionen. A og b) At du, inden praktikstart har gjort dig nogle tanker om, hvilke læringsmuligheder der er hos os og har udarbejdet et udkast til et læringsmål. At du som studerende laver et opslag om dig selv, ved praktikkens start. At du skriver dagsorden senest 2 hverdage før vejledningen samt referat fra sidste vejlednings møde. At du fører logbog som sendes elektronisk sammen med dagsordenen. Logbogen skal indeholde iagttagelser og praksisfortællinger samt refleksion på dette. Ved hver vejledning arbejdes der med refleksion og evaluering, hvor der løbende gives konstruktiv feedback og sparring. 14

15 Den studerendes arbejdsplan: Den udarbejdes af lederen, og som udgangspunkt i samråd med vejlederen på den stue, du som studerende skal være, inden opstart i praktikken. Du får den udleveret ved dit for besøg eller du kan vælge at få den tilsendt på mail. Din arbejdstid ligger indenfor Eventyrhusets åbningstid, mellem 6.15 og Du arbejder 30 timer ugentligt, hvis du er 2 og 3 praktikant. Som 1 praktikant arbejder du 28 timer ugentligt. P-møderne er indregnet i din arbejdsplan som tid til andet arbejde. Øvrige arrangementer optjener du som afspadsering. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Eventyrhusets praksis for dette er: Inden for de første 2 til 3 uger udarbejdes der en handleplan, hvis/når der er bekymringer. Dette bliver både den studerende og uddannelsesinstitutionen informeret om. Herefter indkaldes der til et møde med samtlige relevante partner. Her udarbejdes der en handleplan for den studerende fremadrettet. De dele af skabelonen som indeholder specialiseringer institutionen ikke tilbyder, kan slettes. Vær opmærksom på ikke at slette 4. praktik, som ligger til sidst i dokumentet. 15

16 Dagtilbudspædagogik Uddannelsesplan for Modul 9 Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5- årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, a) Vi arbejder ud fra Eventyrhusets læringsforståelse samt de 7 læreplanstemaer i læreplanen. Se side 13 til side 26. b) Den studerende får mulighed for at være aktiv og deltagende i tilrettelægning af de pædagogiske aktiviteter og tiltag. 16

17 c) Den studerende får løbende vejledning, sparring samt støtte og opbakning i det daglige pædagogiske arbejde fra alle i huset. samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, a) Dette er med udgangspunkt i Eventyrhusets værdier og målsætning. Vi henviser til side 11 til 13 i læreplanen. b) Her arbejder vi målrettet med vores årshjul, hvor de 7 læreplanstemaer er koblet på samt de pædagogiske rutiner. Se på hjemmesiden. dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, c) Den studerende vil løbende få vejledning og sparring i den skriftlige planlægning samt i udøvelsen af de pædagogiske aktiviteter af alle i huset. a) Vi samarbejder meget på tværs af stuerne samt i de to afdelinger bhv., (team 2) og vuggestuen, (team 1). Samarbejdet personalet indbyrdes bygger på åbenhed, tillid, god dialog og et godt kendskab og viden til Eventyrhusets visioner, mål og værdier. Kommunikationen og samspillet mellem barn og voksen er med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. 17

18 I samarbejdet med forældrene vægter vi den daglige dialog højt. Vi tilbyder forældrene en samtale ved opstart i både vuggestuen og bhv., samt 1.års samtale og en afsluttende samtale inden barnet starter i bhv. eller skole. b) Vi forventer, at den studerende arbejder med daglig dialog mellem børn, forældre og kollegaerne i huset. Den studerende har mulighed for at deltage i diverse samtaler. c) Via vejledningen og den daglige dialog får den studerende feedback samt konstruktive handlemuligheder. leg, legeteorier og legekulturer, rammesætte børns leg, a) Vi tager blandt andet udgangspunkt i Eventyrhusets børnemiljøvurdering side 35 til 38 i læreplanen, rutiner, årshjulet samt projekt leg, læring og indretning. b) Med udgangspunkt i afsnit a, har den studerende mulighed for at arbejde med børnekulturen ved at anvende ovennævnte teorier og arbejdsmetoder. 18

19 kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motiverer og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og c) Via løbende vejledning og sparring i den daglige pædagogiske praksis. a) Vi tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer samt årshjulet. Se side 14 til 24. b) Vi arbejder meget målrettet og struktureret med vores årshjul, som er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis. c) Den studerende vil løbende få sparring og vejledning i selv at planlægge et pædagogisk/praksis forløb. omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse. a) Vi tager udgangspunkt i Eventyrhusets værdier og målsætning samt kostpolitikken. Se på hjemmesiden b) Vi udarbejder løbende handleplaner på det enkelte barn med udgangspunkt i SMTTE modellen samt kobler øvrige metoder på som: sprogvurdering, pædagogisk udviklingsbeskrivelser(den elektroniske version af KUNOBELLEN) og motorisk screening. 19

20 c)den studerende får her mulighed for at få sparring fra eksterne samarbejdspartnere samt løbende dialog og sparring med kollegaerne og vejlederen. Angivelse af relevant litteratur: Flow og fordybelse af: Frans Ørsted Andersen De mange intelligensers pædagogik af: Howard Gardner Anerkendelse i børnehøjde af: Berit Hertz Mere anerkendelse af: Berit Hertz Natur og miljø i pædagogisk arbejde af: Lasse Thomas Edlev Et sprog flere sprog af: Lis Klausen/Gry Hodal Positiv psykologi positiv pædagogik af: Jørgen Lyhne /Hans Knoop Professionelt forældresamarbejde af: Elsebeth Jensen/Helle Jensen Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden I løbet af praktikken foregår der i vejledningen en løbende vurdering af den studerendes indsats og udbytte af praktikforløbet. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet skal Eventyrhuset det vil i praksis betyde praktikvejlederen ifølge uddannelsesbekendtgørelsen 14 stk.3 efter drøftelse med uddannelsesinstitutionen og den studerende og med inddragelse af den studerendes praktikdokument komme med en skriftlig udtalelse. I udtalelsen vurderes den studerendes udbytte af praktikperioden indtil videre, og hvordan de konkrete læringsmål forventes opfyldt i resten af perioden. I Eventyrhuset er det et krav, at den studerende forholder sig til sin egen udvikling i praktikken og ligeledes udtaler sig skriftligt om sin egen indsats i arbejdet med praktikdokumentet og de konkrete læringsmål. Begge udtalelser drøftes i vejledningen, så parterne er bekendt med hvad, der står i dem, og uddannelsesinstitutionen underrettes. For 2. og 3. praktikperiodes vedkommende afholder 20

21 Eventyrhuset et møde, hvor uddannelsesinstitutionen, den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige (hvis det er muligt) deltager. Formålet med mødet er en generel drøftelse af den studerendes udbytte af praktikforløbet indtil videre, og hvordan den studerende forventes at nå læringsmålene for resten perioden. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen en dagsorden og forbereder et oplæg til mødet. Desuden aftales det, hvem der er mødeleder og referent. En uge inden 2/3 mødet sendes begge udtalelser samt dagsorden for selve mødet til uddannelsesinstitutionen. Organisering af vejledning: a) Hvordan fastlægges og udarbejdes individuel uddannelsesplan for den studerende? b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i vejledningsprocessen? A og b) At du, inden praktikstart har gjort dig nogle tanker om, hvilke læringsmuligheder der er hos os og har udarbejdet et udkast til et læringsmål. At du som studerende laver et opslag om dig selv, ved praktikkens start. At du skriver dagsorden senest 2 hverdage før vejledningen samt referat fra sidste vejlednings møde. At du fører logbog som sendes elektronisk sammen med dagsordenen. Logbogen skal indeholde iagttagelser og praksisfortællinger samt refleksion på dette. Ved hver vejledning arbejdes der med refleksion og evaluering, hvor der løbende gives konstruktiv feedback og sparring. Den studerendes arbejdsplan: Den udarbejdes af lederen, og som udgangspunkt i samråd med vejlederen på den stue, du som studerende skal være, inden opstart i praktikken. Du får den udleveret ved dit for besøg eller du kan vælge at få den tilsendt på mail. Din arbejdstid ligger indenfor Eventyrhusets åbningstid, mellem 6.15 og Du arbejder 30 timer ugentligt, hvis du er 2 og 3 praktikant. Som 1 praktikant arbejder du 28 timer ugentligt. P-møderne er indregnet i din arbejdsplan som tid til andet arbejde. Øvrige arrangementer optjener du som afspadsering. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort Eventyrhusets praksis for dette er: Inden for de første 4 uger udarbejdes der en handleplan, hvis/når der er bekymringer. 21

22 beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Dette bliver både den studerende og uddannelsesinstitutionen informeret om. Herefter indkaldes der til et møde med samtlige relevante partnere. Her udarbejdes der en handleplan for den studerende fremadrettet. 22

23 Dagtilbudspædagogik Uddannelsesplan for Modul 13 Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, a) Vi arbejder ud fra lovgivningen samt indsatsområderne i Fredericia Kommune. Endvidere tager vi udgangspunkt i Eventyrhusets værdier og målsætning. Se på hjemmesiden b) Den studerende får her mulighed for vejledning med ledelsen omkring den organisatoriske opbygning samt ledelsesformen for privat institutionen Eventyrhuset. 23

24 leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, c) Via løbende dialog med kollegaerne, vejlederen og ledelsen i huset, får den studerende mulighed for indsigt og viden omkring Eventyrhusets organisation, kultur, ledelse mv. A) Vi arbejder ud fra Eventyrhusets læringsforståelse samt de 7 læreplanstemaer, årshjulet, rutiner, leg, læring og indretning og børnemiljøvurdering i læreplanen. b) Vi forventer, at den studerende er engageret, aktiv samt kan udføre selvstændige pædagogiske arbejdsopgaver både i skrift og tale. forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, c) Via løbende vejledning og dialog. a) I Eventyrhuset arbejder vi løbende med forandringsprocesser og innovation i det daglige pædagogiske arbejde. Vi henviser til vores hjemmeside under projekter b) Den studerende får rig mulighed for at arbejde samt 24

25 bidrage med ideer til innovation og forandringsprocesser. inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, c) Via p-møder, afdelingsmøder samt vejledning og i det daglige pædagogiske arbejde. a) I Eventyrhuset har vi et meget højt informationsniveau både i det daglige small talk og via mail korrespondance mellem forældre og ansatte. Vi henviser til hjemmesiden b) Den studerende får mulighed for at arbejde med dette på lige fod med de øvrige ansatte i huset. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og c) Via løbende dialog og vejledning. a) Vi udarbejder handleplaner med udgangspunkt i SMTTE modellen, praksisfortællinger / analyser samt billeder af det daglige pædagogiske arbejde og via hjemmesiden. b) Den studerende får mulighed for at arbejde med dialogisk læsning, tegn til tale samt sprogscreeninger. c) Via løbende dialog og vejledning samt den studerende får mulighed for, 25

26 førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. at arbejde med metoderne sammen med sprogpædagogerne i huset og øvrige kollegaer. I Eventyrhuset er dette obligatorisk. Alle ansatte får et opfølgningskursus i huset hvert andet år. Angivelse af relevant litteratur: Flow og fordybelse af: Frans Ørsted Andersen De mange intelligensers pædagogik af: Howard Gardner Anerkendelse i børnehøjde af: Berit Hertz Mere anerkendelse af: Berit Hertz Natur og miljø i pædagogisk arbejde af: Lasse Thomas Edlev Et sprog flere sprog af: Lis Klausen/Gry Hodal Positiv psykologi positiv pædagogik af: Jørgen Lyhne /Hans Knoop Professionelt forældresamarbejde af: Elsebeth Jensen/Helle Jensen Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden I løbet af praktikken foregår der i vejledningen en løbende vurdering af den studerendes indsats og udbytte af praktikforløbet. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet skal Eventyrhuset det vil i praksis betyde praktikvejlederen ifølge uddannelsesbekendtgørelsen 14 stk.3 efter drøftelse med uddannelsesinstitutionen og den studerende og med inddragelse af den studerendes praktikdokument komme med en skriftlig udtalelse. I udtalelsen vurderes den studerendes udbytte af praktikperioden indtil videre, og hvordan de konkrete læringsmål forventes opfyldt i resten af perioden. I Eventyrhuset er det et krav, at den studerende forholder sig til sin egen udvikling i praktikken og ligeledes udtaler sig skriftligt om sin egen indsats i arbejdet med praktikdokumentet og de konkrete læringsmål. Begge udtalelser drøftes i vejledningen, så parterne er bekendt med hvad, der står i dem, og uddannelsesinstitutionen underrettes. For 2. og 3. praktikperiodes vedkommende afholder Eventyrhuset 26

27 et møde, hvor uddannelsesinstitutionen, den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige (hvis det er muligt) deltager. Formålet med mødet er en generel drøftelse af den studerendes udbytte af praktikforløbet indtil videre, og hvordan den studerende forventes at nå læringsmålene for resten perioden. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen en dagsorden og forbereder et oplæg til mødet. Desuden aftales det, hvem der er mødeleder og referent. En uge inden 2/3 mødet sendes begge udtalelser samt dagsorden for selve mødet til uddannelsesinstitutionen. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Når du starter din praktik periode i Eventyrhuset, bruger du de første 14 dage til lige at falde til i huset og lære børn og personalet at kende. Du kommer til at arbejde sammen med erfarne kollegaer og kommer til at lære gennem aktiv deltagelse. I Eventyrhuset betyder det, at du: Har læst relevant materiale fra hjemmesiden. Indgår i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, Indgår i og udvikler betydende relationer og støtter andres evne til etablering af relationer. Deltager i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer. Opsamler og reflekterer over erfaringer fra praksis. Begrunder og forholder dig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis. Demonstrerer personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. I forhold til det pædagogiske arbejde forventer vi: At du er engageret og involverer dig i den aktuelle børnegruppe såvel som i Eventyrhusets liv. At du tager ansvar for din egen uddannelse i vort læringsmiljø. At du forholder dig til din egen læreproces i uddannelsesforløbet. At du udviser situationsfornemmelse i forhold til den enkelte børnegruppe og forældre. At du drager omsorg for børnene og deltager i det praktiske arbejde. I forhold til samarbejdet forventer vi: 27

28 At du er loyal og arbejder på at skabe gensidig tillid og åbenhed omkring dig. At du informerer dine kommende kollegaer på personalemøder/stuemøder om de ting du evt., sætter i gang eller oplever, og det som optager dig pt. At du deltager i stedets øvrige mødevirksomhed og tværfaglige samarbejde. I forhold til praktikstedet forventer vi: At du tilegner dig viden om de 0-6 årige børn. At du forholder dig til Eventyrhusets rolle socialpolitisk og organisatorisk, samt forholder dig til Eventyrhusets mål og værdier. At du læser relevant litteratur i forhold til stedets pædagogik. At du deltager i kurser/temadage. At du deltager i Eventyrhusets faste traditioner. At du deltager ved forældremøder, p-møder, fyraftensmøder m.m. I forhold til faglige/personlige mål forventer vi: At du tager dig selv alvorligt omkring alle faglige og personlige mål. At du gør brug af den støtte og vejledning, du kan få i din læreproces til pædagog. Den studerendes arbejdsplan: Den udarbejdes af lederen, og som udgangspunkt i samråd med vejlederen på den stue, du som studerende skal være, inden opstart i praktikken. Du får den udleveret ved dit for besøg eller du kan vælge at få den tilsendt på mail. Din arbejdstid ligger indenfor Eventyrhusets åbningstid, mellem 6.15 og Du arbejder 30 timer ugentligt, hvis du er 2 og 3 praktikant. Som 1 praktikant arbejder du 28 timer ugentligt. P-møderne er indregnet i din arbejdsplan som tid til andet arbejde. Øvrige arrangementer optjener du som afspadsering. Organisering af praktikvejledning Hvordan og hvornår gives der vejledning? A og b) At du, inden praktikstart har gjort dig nogle tanker om, hvilke læringsmuligheder, der er hos os og har udarbejdet et udkast til et læringsmål. At du som studerende laver et opslag om dig selv, ved praktikkens start. At du skriver dagsorden senest 2 hverdage før vejledningen samt referat fra sidste vejlednings møde. 28

29 At du fører logbog, som sendes elektronisk sammen med dagsordenen. Logbogen skal indeholde iagttagelser og praksisfortællinger samt refleksion på dette. Ved hver vejledning arbejdes der med refleksion og evaluering, hvor der løbende gives konstruktiv feedback og sparring. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Eventyrhusets praksis for dette er: Inden for de første 4 uger udarbejdes der en handleplan, hvis/når der er bekymringer. Dette bliver både den studerende og uddannelsesinstitutionen informeret om. Herefter indkaldes der til et møde med samtlige relevante partnere. Her udarbejdes der en handleplan for den studerende fremadrettet. 29

30 Uddannelsesplan 4. praktikperiode i Bachelorprojektet Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og Opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 30

31 Institutionens udviklings- og innovationsfelter: Pt., arbejder Eventyrhuset med følgende: Leg, læring og indretning af stuerne samt øvrige rum i huset. Implementering af den digitale verden, både i børnehøjde og voksenhøjde. Udvikling og forbedring af legepladsen. Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) Dette er muligt på følgende måde: Hvis det er et enkelt barn, skal forældrene underskrive samt have mulighed for at læse det skrevne materiale. Ved flere børn indhentes der tilladelse fra forældrene med en underskrift. Hvis det er personalet, skal der ligeså indhentes tilladelse fra den enkelte. Eventyrhuset har udformet en blanket til ovenstående formål. Kontaktperson for den studerende Leder Gitte Bertelsen på tlf. nr Sekretær/stedfortræder Lone Ellehuus på tlf. nr Redigeret maj

32 Praktikperioderne 8. Praktikken tilrettelægges i fire perioder. Stk. 2. Første praktik, svarende til 10 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen Stk. 3. Anden og tredje praktik: To specialiseringspraktikperioder, hver svarende til 30 ECTS point, tilrettelægges som lønnet praktik med start i henholdsvis 3. og 5. semester på et praktiksted i tilknytning til specialiseringsdelen. De to praktikperioder tilrettelægges hver over 6 måneder med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. I hver af de to 6-måneders praktikperioder indgår 10 studiedage på professionshøjskolen. I forbindelse med tredje praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp varetaget af en formelt anerkendt førstehjælpsinstruktør på professionshøjskolen. Stk. 4. Fjerde praktik, svarende til 5 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Praktikken indeholder den studerendes opsamling af empiri og fordeles over 16 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer. Studiedage Stk. 5. Studiedagenes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger studiedagene med udgangspunkt i de studerendes læring i den konkrete praktik gennem undersøgelse og udvikling af forholdet mellem teori og praksis. De studerendes dokumentation af praktikerfaringer indgår i studiedagene. Mødepligt Stk. 6. Den studerende har mødepligt til praktikken, herunder studiedagene. Stk. 7. Regler om de fire praktikperioders placering i uddannelsen fastsættes i studieordningen, jf. 21, stk. 2, nr. 5. Praktikbeskrivelse 9. Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Vejledning og 2/3 del samtale 32

33 Stk. 2. Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden. Stk. 3. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode. Praktikforberedelse og opfølgning 10. Professionshøjskolen forbereder forud for hver praktikperiode de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodens kompetencemål. Stk. 2. I løbet af praktikperioden modtager den studerende i studiedagene, jf. 8, stk. 5, undervisning og vejledning af professionshøjskolen. Stk. 3. Efter praktikperioden inddrager professionshøjskolen løbende de studerendes erfaringer fra praktikken i undervisningen. Endvidere inddrager professionshøjskolen praktikstedets udtalelse om praktikforløbet i den løbende vejledning af den studerende. International praktik 11. Professionshøjskolen kan tillade en studerende at gennemføre praktik i udlandet, når praktikopholdet er et led i et formaliseret uddannelsessamarbejde mellem professionshøjskolen og en uddannelsesinstitution i udlandet. Aftalen mellem de to uddannelsesinstitutioner om modtagelse af studerende i praktik skal være indgået senest 2 måneder før praktikperiodens begyndelse og udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for perioden. Stk. 2. Kravet om, at praktikken skal være lønnet, jf. 8, stk. 3, kan fraviges, hvis det udenlandske praktiksted skriftligt erklærer, at lønnede praktikforhold ikke er sædvane i det pågældende land, og at det i øvrigt ikke er muligt at yde den studerende løn i praktikken. Stk. 3. I forbindelse med tilladelsen til praktik i udlandet kan professionshøjskolen fravige 10, stk. 2, når de hensyn, der ligger til grund for reglen, tilgodeses på anden måde. Praktikkens prøver 17. Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen. Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en censor. Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med»bestået/ikke bestået«. Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til»ikke bestået«afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. 33

34 18. Ved prøverne bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt (jf. bekendtgørelsens bilag 1-7). Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålene, indgår, at den studerende 1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, 2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og 3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. Stk. 3. Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling. Stk. 4. For prøverne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 34

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen. 4. Praktik periode

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen. 4. Praktik periode Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen Børnehuset Ved Åen Dagtilbud 4. Praktik periode Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Tlf: 51253665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Hjemmeside: www.bhvedaaen.kolding.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Grundfagligheden praktik 1 PRAKTIKBESKRIVELSE

Grundfagligheden praktik 1 PRAKTIKBESKRIVELSE Grundfagligheden praktik 1 PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Praktiksted 1 Mail: Kontaktperson: Børnehuset Bjerregrav, Åkandevej

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014/ opdateret december 2016. Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Eventyrhuset er en 8 gruppers fleks-institution,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Eventyrhuset er en 8 gruppers fleks-institution,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. januar 2017 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- fritid. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- fritid. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE Skole- fritid jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Specialcenter Brændkjær. Brændkjærgade 92. Tlf.: Pædagogfagligleder: Karina Both Larsen

PRAKTIKBESKRIVELSE. Specialcenter Brændkjær. Brændkjærgade 92. Tlf.: Pædagogfagligleder: Karina Both Larsen PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen 4. Praktik periode BBSS Tlf: 23718895 Mail: under-egen@kolding.dk Hjemmeside: www.diunderegen.kolding.dk Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere