BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK"

Transkript

1 FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

2 2 Halfen GmbH & Co. KG kvalitetsmanagementsystemet er certificeret for lokaliteterne i Tyskland, i Schweiz og i Polen iht. DIN EN ISO 9001:2000, certifikat-nr. QS-281 HH.

3 FORANKRINGSTEKNIK ARMERINGSTEKNIK TRANSPORTANKERSYSTEMER HALFENSKINNER HALFEN SKRUETILSLUTNING HBS-05 FRIMEDA TRANSPORTANKER HALFEN HTU-SKINNER HALFEN TILBAGEBUKNINGSTILSLUTNING HBT DEHA KUGLEHOVEDANKER HALFEN MURTILSLUTNINGSSKINNER ARMERINGSTILSLUTNING HGC DEHA HD-ANKER HALFEN GELÆNDERFASTGØRELSER HALFEN DYVELSKINNER HDB DEHA BØSNINGSANKER DEMU ANKERBØSNINGER HALFEN BALKONTILSLUTNING HIT DEHA LØFTESTROPPER HALFEN HOVEDBOLTFORANKRING CRET-RADIALKRAFTDORN MONTAGETEKNIK HALFEN KANTBESKYTTELSESVINKEL DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR MONTAGETEKNIK DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGEKONSTRUKTIONER MONTAGETEKNIK HALFEN STØTTESKO POWERCLICK FACADEMURVÆRK HALFEN POWERCLICK MONTAGESYSTEM MONTAGETEKNIK HALFEN KONSOLANKER FACADE NATURSTENFORANKRINGER FACADE HALFEN LUFTLAGSANKER FACADE HALFEN NATURSTENANKER FACADE HALFEN FACADEPLADEANKER FACADE STAVSYSTEMER CURTAIN WALL DEHA MANCHET-SAMLINGSDANKER FACADE DETAN TRÆKSTAVSYSTEMER FACADE HALFEN CURTAIN WALL FASTGØRELSER FACADE HALFEN SANDWICHPLADEANKER FACADE, FACADE, MONTAGETEKNIK - I disse tre områder tilbyder vi Dem et bredt produktsortiment. Derved står kvaliteten og den tekniske kompetence fra et kendt mærke bag hvert produkt. HALFEN, DEHA, DEMU og FRIMEDA, det er de mærker, hvormed HALFEN- DEHA distributionsselskab tilbyder det egnede system til enhver fastgørelsesopgave. En anvendelsesorienteret løsning med høje tekniske krav og på højeste kvalitetsog sikkerhedsniveau. 3

4 HALFENSKINNER Beton facadeelementer Betonelementer i øvrigt Forsyningsledninger Skalmurer Halfen indstøbningsskinner HTA er ligeledes velegnede til alle former for fastgørelser, hvor der optræder dynamiske belastninger som. f.eks. ved kranbaner eller fastgørelse af maskiner. Specielt til dette formål leveres et varmvalset profil. Halfen indstøbningsskinner er den ideelle basis for montagevenlige og justerbare fastgørelser. En fast opskummet fyldning eller et løst indlæg beskytter hulrummet mod indtrængen af beton. Den indstøbte Halfen skinne er velegnet til montage af mange forskellige bygningsdele f.eks.: Særlige kendetegn for Halfen indstøbningsskinner er: Høj bæreevne, op til 32 kn hhv. 128 kn/m Lille kantafstand ned til 5 cm God justerbarhed Støj- og støvfri montage Godkendt til statisk og dynamisk belastning (DIBt Berlin) Høj korrosionsbeskyttelse, udførelse i rustfri stål A4 og varmgalvaniseret Disse kvalitative kendetegn gør Halfen indstøbningsskinner til et uundværligt produkt for alle rådgivere og brugere. DYNAGRIP HALFENSKINNER Dynagrip halfenskinner er en nyudvikling, der anvendes, hvor der også skal optages høje belastninger i skinnens længderetninger. Dynagrip skinnen er et høj ydelsesprofil, der kan optage en dynamisk belastningsandel på op til 3 kn. En speciel fortanding garanterer en effektiv lastoptagelse. Faren for at der kan ske en glidning mellem skinnen og det fastgjorte emne er derved udelukket. Dynagrip skinnen opfylder alle forudsætninger for fastgørelse af elevator føringsskinner: Tredimentional belastningsoptagelse Høje dynamiske belastningsandel Velegnet til lodret montering Høj bæreevne på op til 12 kn som resulterende last i alle retninger. Tilladt effekt ved dynamisk belastning på op til 3 kn Kompakt produktsortiment med to profiler HZA 29/20 og HZA 38/23 Varmgalvaniseret, sikkerhed mod korrosion Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) 4

5 HALFEN GEL ÆNDERFAS TGØREL SER Med Halfen HGB indstøbningsskinner og Halfen Hammerhovedbolte kan gelænderstolper fastgøres sikkert og statisk forsvarligt på forkanten af betonplader med en tykkelse på ned til 10 cm. Stabiliteten sikres via de i betonen indstøbte ankerbolte. Justerbar gelænderfastgørelse Belastningsoptagelse på op til 25 kn som enkeltlast eller 2 x 17,5 kn som lastpar Leveres i længder fra 10 cm. HALFEN MURTIL SLUTNINGSSKINNER HALFEN murtilslutningsskinner er et enkelt og afprøvet fastgørelsessystem, beregnet for tilslutning af murværk til tværgående vægge. Tilslutningen kan ske, uanset om der ønskes ventilationsspalte eller isolering. Via HALFEN tilslutningsanker ML fastgøres murværket til beton-, tegl-, stål- eller trækonstruktioner. Grundet tilslutningsankrenes glidemulighed i tilslutningsskinnerne undgås revner i murværket. Forankringsflangerne kan bøjes ud og evt. indstøbes eller indmures i den tværgående væg, derved sikres en fast forbindelse også ved behov for en hurtig afforskalling. Enkelt og økonomisk system Også velegnet til limefuger 5

6 HALFEN HTU-SKINNER Indstøbte HTU-skinner i tagbjælker eller facadesøjler er ideelle til fastgørelse af trapezplader med f.eks. selvskærende skruer. HTU-skinnen kan optage træk- og tværkræfter ved vindbelastning, og er derved medvirke til at tilvejebringe en skivevirkning i tagkonstruktionen. Optagelse af træk- og tværkræfter Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Fremstilles i varmgalvaniseret og rustfri stål HALFEN KANTBESKY TTEL SES VINKEL Kantbeskyttelsesvinkler er den ideelle beskyttelse til hjørner og kanter på betonvægge f.eks. i parkeringshuse, samt fabrikshaller og lignende bygninger, hvor der forekommer en intern transport f.eks. med gaffeltruck. Kantbeskyttelsesvinklerne kan leveres både som varmgalvaniseret og i rustfri stål. Vinklerne forankres via en bøjle af profileret armeringsjern. Grundet en vinkel på 92 grader ligger de godt til på forskallingen, og sikre derved en perfekt indstøbning i betonen, der kommer til at flugte med overfladen. De U-formede forankringsbøjler generer ikke hjørnearmeringen og letter monteringen af kantbeskyttelsesvinklerne. 6

7 DEMU ANKERBØSNINGER DEMU ankerbøsninger, omfatter et bredt sortiment af indstøbningsdele i almindelig og rustfri stål. Produkterne anvendes fortrinsvis ved produktion af betonelementer, til punktvis fastgørelser. Produkterne kan leveres i forskellige udførelser f.eks. med ombuk eller med hul for evt. tværpind. Alle ankerbøsninger kan leveres med sømflange. HALFEN BOLTFORANKRING Ved fremstilling af ankerplader anvendes hovedbolte. Disse ankerplader er velegnede som underlag for fastsvejsning af søjler, vanger, bjælkekrog konsoller mm. Ankerpladerne sikrer, at de kræfter, der opstår som følge af træk, skråtræk og tværbelastning kan overføres til betonen. Hovedboltene bliver svejst på stålpladen og ankerpladen indstøbes i flugt med betonens overflade. Overførelse af store kræfter Trækzoneegnet God mulighed for justering af den tilsluttende bygnngsdel 7

8 HALFEN ARMERINGS TIL SLUTNING HBS-05 Den nye HALFEN armeringstilslutning HBS-05 er udviklet på baggrund af de hidtidige produkter HBS og WD 90. Armeringstilslutningen HBS-05 tilbyder optimale løsninger ved samling af alle former for bygningsdele af beton. HBS-05 armeringstilslutningen kan kombineres vilkårligt med hinanden. Til alle muffedele, skruemuffe eller smedet muffe kan anvendes den samme gevinddel. Positionsmuffen muliggør tilslutning, hvor forskydning i længderetning, eller drejning ikke er mulig, f.eks. ved kranåbninger i etagedæk. Til armeringstilslutninger med korte forankringslængder kan leveres HBS-05 endeanker. Leveres i diameter fra Ø 12 til 32 Farvekode på de enkelte systemdele Ø 12 til 28 kan belastes dynamisk iht. DIN 1045: og DIN : Smedemuffen kan sømmes direkte på forskallingen Skruemuffen er særlig økonomisk ved lodrette tilslutninger og specielle længder Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) HALFEN SØJLESKO HALFEN søjlesko HCC danner i forbindelse med HALFEN ankerbolt HAB et særdeles brugervenligt system til fastgørelse af præfabrikerede søjler. Med HALFEN Søjlesko HCC undgår man de sædvanligvis meget dyre og tidsmæssigt krævende løsninger på byggepladsen. Ankerbolte er godkendt at bygningstilsynet (DIBt Berlin) Ankerbolten kan også anvendes til øvrige formål, hvor der er krav om optagelse høje belastninger. HALFEN søjlesko HCC kan også anvendes ved samling af gennemgående søjler, der bliver præfabrikerede og monteret uafhængig af etageadskillelsen. HALFEN søjlesko HCC og ankerbolt HAB sikre en statisk konstruktion. Programmet omfatter 10 lasttrin, fra 62 kn til 937 kn Hurtig montage, allerede i montagetilstand må der regnes med fuld tilladelige belastning. Ingen behov for afstivning af søjlen Søjleskoen er typegodkendt 8

9 ARMERINGSKOBLING Armeringskoblingen HGC forbinder to armeringsjern via en skrue og klemvirkning, således at træk og trykkræfter kan overføres. HGC armeringskoblingen er særlig velegnet i forbindelse med udskiftning af korroderet eller på anden måde beskadiget armering, samt i forbindelse med sammenbygning af eksisterende og nyt byggeri, eller ved sammenbygning af In-situ beton med præfabrikerede bygningsdele. Sikker og hurtig forbindelse Korte muffer Ingen forudgående bearbejdning i form af gevindskæring eller svejsning Kan også anvendes i forbindelse med reducering af armeringsdiameter HALFEN S TRITTEKASSE HBT HBT strittekassen tilbydes som en enkel og rationel metode til sammenstøbning af de enkelte bygningsdele, når det, grundet tekniske eller arbejdsbetinget forhold, er nødvendigt at udføre støbningen i etaper. Strittekassen består af en galvaniseret blikplade med en speciel falsning og forstandset huller til afmontering af dækpladen. Strittekassen sømmes på forskallingen eller monteres med bindetråd til armeringen. HBT strittekassen opfylder kravende iht DBV s anvisning tilbagebukning. Ligeledes er de typegodkendte i Tyskland og opfylder kravene iht. DIN Materiale a) BSt 500 s iht. DIN 448 hhv. BSt 500 WR b) BSt 500 NR, rustfri stål A4 kan leveret efter ønske Ø 8 12 mm 7 forskellige profiler, passende til vægtykkelser fra 8 23 cm. Øvrige profiler efter ønske 14 forskellige bøjleformer, enkel eller dobbelt armering Lille kassehøjde 24 mm til Ø 8 mm, 30 mm til Ø 10 Velegnet til brug i elementproduktion grundet det relativt lille dæklag Typegodkendt iht. DIN

10 HALFEN DYBEL SKINNE HDB Dybelskinnen består at hulprofil med påsvejste dobbelthovedankre og anvendes som skub og gennemstandsningsarmering. HALFEN Dybelskinnen kan leveres på kort tid, i form af systemelementer eller som kompletelementer, der fremstilles på bestilling efter mål. Systemelementerne monteres fortrinsvis oppefra, efter udlægning af den vandrette armering. De leveres normalt som skinner med 2 eller 3 ankre, der kan kombineres efter behov til elementer med 4, 5, 6 osv. ankre. Systemet med en symmetrisk anordning af ankrene garantere en korrekt montage. Den patenterede klembøjle garanterer et korrekt dækkende betonlag på ankreboltene. HDB systemelement HDB kompletelement Ankerdiameter mm Elementer med 2 eller 3 ankre der kan kombineres Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Velegnet til eftermontage Kort leveringstid af systemelementer, standard fra lager HDB Kompletelementer fremstilles ved, at ankrene svejses på et fladjernsprofil. Kompletelementerne placeres før udlægning af den vandrette armering. Et korrekt dækkende betonlag sikres ved, at der på fladjernsskinnen monteres en afstandsholder. Ankerdiameter mm Elementer med 3, 4, 5 eller 6 ankre Individuelle ankerafstande, kan afpasses efter hovedarmering. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Afstandsholdere fra mm dækkende betonlag 10

11 HALFEN BALKONTIL SLUTNINGER HIT Med Halfen Iso ElemenT forhindres kuldebroer og dermed dannelse af kondens indvendig i bygningen. En særlig fordel med Halfen Iso Element er, at det leveres i elementer på hhv. 1 meter og stykker på 20 cm. Ved at kombinere disse elementer undgås tilpasning og evt. spild. Med det righoldige typeprogram dækkes næsten alle behov i forbindelse med balkontilslutninger. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt 2-delt variant til elementproduktion Der kan leveres en F 90 model (brand) Mulighed for en økonomisk optimal løsning, ved brug af dimensioneringsprogram HALFEN bi-trapez-box En særlig generende form for støj i bygninger er trinstøj. En manglende eller ikke tilstrækkelig isolering mod trinstøj kan medføre store problemer f.eks. i trappeopgange ved boligbyggeri med flere etager. HALFEN bi-trapez-box er et produkt, der virker som punktvis vederlag for f.eks. trapperepos. Udover funktionen som vederlag sikrer produktet også en væsentlig reduktion af trinstøjen. HALFEN bi-trapezbox er lige velegnet i forbindelse med repos støbt som elementer eller som pladsstøbt beton. Kan leveres til repos i højderne 16, 18 og 20 cm, og muliggør en hurtig og problemløs montage. Opfylder et krav om forøget trinlydsbeskyttelse for trappeafsatser Brandklasse F90 iht. attest fra IBMB, TU Braunschweig Typegodkendt HHB bæreelement me dopyimeret armeringsanordning 11

12 CRET T VÆRKRAFTDORN CRET Tværkraftdorne overfører kræfter og bevægelser mellem bygningsdele, der kan opstå som følge af mekanisk - eller temperaturmæssig påvirkning samt bevægelser hidrørende fra krybning og svind. Tids- og omkostningsbesparende Erstatter konsoller og dobbeltsøjler mm. Leveres i rustfri stål DEHA HD- ANKER Det nye transportankersystem med gevindbeskyttelse og datamærke dækker med kun otte lastgrupper et belastningsområde op til 15 tons. I praksis betyder dette: Færre typer, mindre lagerplads og mindre slid på løfteøjet. Gevindbeskyttelsen forbliver i hylsen under hele produktionsforløbet, og sikrer derved, at løfteøjet kan skrues i ankret, uden gener fra støv, betonslam rust eller lignende. Overskueligt leveringsprogram til lastgrupper fra 1,3 til 15 tons Integreret gevindbeskyttelse (patenteret) med datamærke Robust løfteøje med reduceret vægt 12

13 FRIMEDA TRANSPORTANKER FRIMEDA Transportankersystemet består af et fladjernsanker, der indstøbes i betonelementet og et løfteøje med en ringkobling. Udformningen af løfteøjet med ringkobling og ankret tillader, at der løftes i alle retninger. Ringkoblingen kan åbnes manuelt direkte ved anhugningen eller via en fjernbetjening. Lasttrin fra 1,25 til 26 tons Bredt ankerudvalg Ikke muligt at forveksle de forskellige lasttrin Ankret passer kun i ringkoblingen fra samme lasttrin DEHA KUGLEHOVEDANKER OG GEVINDANKER DEHA Kuglehoved transportanker monteres i formen ved hjælp af et fastgørelsesog udsparingslegeme. Efter afforskalling fjernes dette legeme og universalkoblingen anhugges let og sikret på ankret, hvorefter elementet kan løftes og transporteres. Sikker, hurtigt og rationelt Slidstærk universalkobling Til alle former for betonelementer Belastningstrin fra 1,3 til 45 tons DEHA Gevindanker består af en ankerdel og en gevindbøsning. Løft og transport foregår ved, at der skrues en wirestrop med gevind i bøsningen. Anvendes hovedsagligt ved tynde elementer. 13

14 HALFEN FAC ADEPL ADEANKER Facadeankersystemerne består af hver sin overdel med højdejusterbar gevindstang, en i facadepladen indstøbt underdel med eller uden sidejustering og en afstandsskrue til justeringen af vægafstanden. Alle systemdele bliver fremstillet af rustfri stål. Afstandsskruer, vindanker af kunststof, spændelåse, tand- holdeanker og koblingsplader supplerer programmet. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Justerbar i alle retninger Typegodkendt BRYS TNINGSPL ADEANKER BRA Brystningspladeankre tjener til fastgørelse af betonelementer-som f.eks.- brystningshhv. attikaplader på stålbetonlofter, balkoner eller bredde vanger. De støbes ind i brystningselementet og transporteres således til byggepladsen. Kvalitetskendetegn er: Reducerede kuldebroer Høj korrosionsbeskyttelse som følge af rustfri stål udførelse Meget hurtig montering Typegodkendt Deres bæreevne er kendetegnet ved optagelsen af bøjningsmomenter. Ved fastgørelse på indstøbte Halfen-skinner er ankerne horisontal forskydelige, de kan ved underlægning justeres vertikalt. Brystningspladeankre kan også leveres med justeringsskruer til vertikale justering. 14

15 DETAN TRÆK S TAVS-S YS TEMER Med systemløsninger kan der også realiseres tilsvarende komplicerede konstruktioner og æstetiske udformninger i indenog udendørsområdet. Samtlige komponenter kan leveres i stål og rustfri stål. Kvalitetskendetegn er: Med DETAN-møtrikker og kontra forskruninger Let synskontrol ved montagen Opfylder høje designkrav Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt Trækstav Kontramøtrik Gafelstykke Med DETAN trækstavsystemer bliver der fremstillet vindforbindelser på tage og vægge, Bardunering af fortage, Underspændinger til træ- og ståldragere. Bolte Sikringsring Kredsskive 15

16 HALFEN SANDWICHPL ADENANKER HALFEN SPA-sandwichanker har til opgave, at forbinde bagmur og formur på en flerlaget betonfacadeplade med hinanden og at aflede formurens egenvægt samt de på dette virkende belastninger i bagmur. Da ankrene i luft- hhv. isoleringsområdet er udsat for korrosion, bliver de fremstillet af rustfri stål. Foruden bæreankre bliver der også anvendt forbindelsesnåle hhv. forbindelsesbøjler, der forhindre en bøjning af forsatslaget. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Typegodkendt, afprøvet system Også rentabel anvendelig ved meget tykke isoleringslag mellem betonskallerne DEHA MANCHET-FORBINDEL SESANKER/FL ADANKER DEHA forbindelsesankersystemet består af bæreankre (manchetforbindelses-anker, fladanker eller forbindelses-nålekryds) og holdeankre (forbindelsesnåle, påhæftenål eller påhæftebøjle). Kvalitetskendetegn er: Kun ét bæreanker pr. plade nødvendigt Samme belastningsoptagelse i alle retninger Hurtig montering Optagelse af høje krafter Også til store element dimensioner Typegodkendt, afprøvet system 16

17 17

18 HALFEN murkonsoller HALFEN murkonsoller HK4 tjener til optagelse af egenvægten af skalmuren og denne ledes til bagmuren. Som følge af den trinløse højdejustering på ± 3,5 cm er de særlig egnet til udligning af eksisterende råbyggeritolerancer eller dyølmontageunøjagtigheder. HK4 murkonsoller kan leveres i rustfri stål udførelse i forskellige varianter til de forskellige opgaver. Opdelingen i belastningstrin 3,5 KN, 7,0 KN og 10,5 KN gør dem i forbindelse med Halfen-skinner til en rentabel og sikker losning. Kvalitetskendetegn er: Typegodkendt forankring Meget gode justeringsmuligheder Komplet program indenfor murkonsoller og skalmuring. HALFEN CURTAIN WALL-S YS TEM Curtain Wall bliver iht. DIN EN defineret som en udvendigliggende vertikal bygningsafslutning med en hovedsagligt af metal fremstillet ramme. Som regel består den af vertikal og horisontal bærende dele, der er sammenføjet og forankret på bygningens bærekonstruktion. Herved bliver fordelene ved indstøbte Halfen-skinner - frontalt eller på loftoversiden og de som bindeled mellem Curtain Wall facaden og råbygningskonstruktionen anvendte forbindelseselementer synlige: Hurtig og sikker fastgørelse med øjeblikkelig fuld belastningsoptagelse. Montage uden specialværktøjer Let justering i indtil tre retninger Høj bæreevne Små kantafstande 18

19 HALFEN MØRTELINDS TØBNINGSANKER HALFEN indstøbningsmørtelanker type UMA kan leveres til mange belastningstrin. De anvendes til forankring i beton, type UMA er foruden pga. det runde bærearmstværsnit egnet til forankring i murværk. Begge typer kan anvendes i vertikale og horisontale fuger. Det tilsvarende holdeanker UHA til optagelse af vind- og horisontal-belastninger hører ligeledes til dette forankringssystem. Kvalitetskendetegn er: Høj bæreevne ved lille materialeindsats Justerbar i tre retninger Udkragning fra 20 til 300 mm Tilladte belastninger til 3,8 kn alt efter udkragning Typegodkendt HALFEN BODYANKER HALFEN Bodyanker er tredimensionale justerbare naturstensfastgørelser til dybler, der både optager belastninger fra pladevægt og vindbelastning. Justering er delvis mulig under belastning. Model HRM anvendes fortrinsvis ved belastninger op til 500 N og udkragninger på mm. Type Body BA dækker udkragnings- området fra mm ved belastninger op til 800 N. Model Body DT er egnet til udkragninger på mm og kan belastes op til 1300 N. Ankret bliver leveret komplet formonteret med den kendte kileskive. Til forankring i den vertikale fuge fås holdeanker type Body DH. Kvalitetskendetegn er: Udkragninger på mm ved belastninger op til 1300 N som standardudførelse Justerbar i tre retninger Kan belastes øjeblikkeligt Patenteret: kileskive og klemmebolt Anvendelse i horisontale og vertikale fuger 19

20 HALFEN POWERCLICK MONTAGES YS TEM HALFEN Powerclick montagesystemet er en innovativ nyudvikling til rørledningsunderstøtninger indenfor industriel rørledningsteknik. Aldrig før kunne en så stor understøtnings-mangfoldighed opfyldes med så få multi-funktionelle komponenter som fx med 63er-systemet: Èn profil til alle rørledningsunderstøtninger En hjørneforbinder i to udførelser til 112 varianter Èn vangeklemme til alle vangestørrelser Få komponenter, alle er multi funktionelle Optimal trinløs justerbar Sikker som følge af defineret belastningssænkning Der realiseres gennemgående kun formrigtige forbindelser Moderne teknik til gunstige priser Lav vægt HALFEN Powerclick montagesystemet er skræddersyet til behovet indenfor industriel rørlednings-teknik og muliggør rentable systemløsninger. Med HALFEN Powerclick montagesystemet tilbydes der understødnings-konstruktioner efter et komplet nyt koncept: 20

21 HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR I forbindelse med de tilhørende Halfenskruer hhv. gevindplader giver HALFEN montageskinner alle fordele indenfor justerbare tilslutninger udenfor betonen. Skinnerne kan anvendes indenfor mange områder, fx.: Anlægsbyggeri Stålbyggeri Maskinteknik Solaranlæg Vandbearbejdning osv. Naturstens/Forankringer Som følge af systemets mangfoldighed, bestående af Halfen-skinner, Halfen-skruer og fornuftigt tilbehør kan man vælge den mest rentable løsning til forskellige krav. Vikantilbyde folgende skinnesystemer: Tunge HALFEN montage-skinner, fortrinsvis varmvalset, særligt egnet til dynamisk belastning til fastsvejsning på stålkonstruktioner til store belastninger Mellemtunge HALFEN montageskinner med kun én gevindpladetype, passende til alle mellemtunge HALFEN montageskinner Kompatibel med HALFEN Powerclick montagesystem Lette HALFEN montageskinner som regel flade skinner til lave belastninger I alle tre skinnesystemer tilbyder HALFEN montageskinnerne i glat eller hullet udførelse og i forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser, fra rustfri stål A4 til varmgalvaniseret og blank stål. 21

22 HALFEN MONTAGEKONS TRUK TION HALFEN konsoller bliver fremstillet af de klassiske HALFEN montage-skinner med deres fordele såsom en hurtig, sikker og justerbar montage. Konsollerne er en komplet-understøtning, hvis kvalitets korrosionsbeskyttelse (rustfri stål A4 hhv. varmgalvaniseret) også uden udbedring bibeholdes efter montagen. Kvalitetskendetegn er: På trods af den høje bæreevne meget lette og derfor hurtig og let montering De fleste konsoller er kompatible med HALFEN Powerclick montagesystemet HALFEN rørbøjler er udviklet til justerbare montager i forbindelse med alle Halfen-skinner. Som ved det nye HALFEN Powerclick montagesystem er også materialetykkelsen på HALFEN rørbøjler dimensioneret tilsvarende kravene, således at en kombination af HALFEN Powerclick montagesystemet med HALFEN rørbøjler giver en rentabel løsning. Kvalitetskendetegn er: Mangfoldige udførelser til rørdiametre på mm Kan også leveres i en udførelse til aksial bevægelige rør Korrosionsbeskyttelse fra A4 til varmgalvaniseret 22

23 Adresser Preben Nielsen Naverland Glostrup Denmark Telefon: +45 (0) Telefax: +45 (0) HOVEDFORVALTNING HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld Germany Telefon: +49 (0) 2173/970-0, Telefax: +49 (0) 2173/ , Produkter Kataloger Aktuelt/News Download Kontakt/Adresser Praksis Om HALFEN-DEHA HENVISNING TIL DETTE KATALOG Tekniske og konstruktive ændringer forbeholdt Informationerne i dette trykkeriprodukt baserer på den os kendte aktuelle tekniske standard på trykningstidspunktet. Tekniske og konstruktive ændringer forbliver til enhver tid forbeholdt. HALFEN-DEHA overtager intet ansvar for rigtigheden af oplysningerne i dette trykkeriprodukt og for eventuelle trykfejl. Halfen-Deha kvalitetsmanagementsystem er certificeret for lokaliteter i Tyskland, i Schweiz og i Poznan/Polen iht. DIN EN ISO 9001/2000 certifikat-nr. QS-281 HH. 23

24 B /06-DK / HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh, gælder også for uddragsvis mangfoldiggørelse. HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld GERMANY Telephone: + 49 (0) Telefax: + 49 (0)

HALFEN-NATURSTEINSANKER FS 07-NO

HALFEN-NATURSTEINSANKER FS 07-NO HALFEN-NATURSTEINSANKER FS 07-NO FASADE HALFEN-DEHA Verdensomspændende markedsleder for fastgørelsessystemer til natursten HALFEN - DEHA -systemer Allerede i 1929 begyndte HALFEN at fremstille indstilbare

Læs mere

Succes ved brug af det rigtige system

Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Indholdsfortegnelse side 4-13 side 14-19 side 20-23 side 24-27 Manto MANTO XXL RASTO Søjleforskalling RONDA RASTO

Læs mere

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER DEN BEDSTE LØSNING TIL ETHVERT GELÆNDERPROJEKT LAD DIN VISION BLIVE TIL VIRKELIGHED INDHOLD VELKOMMEN TIL Q-RAILING, HER FINDER DU INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton

Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton Virksomhedens område JN Murprodukter Et sikkert valg Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton Hele programmet www.mfixings.de MOSO-perforeret bånd Befæstelse til præfabrikerede dele Murkonsol med

Læs mere

Moderne logistik med intelligente docking-systemer. Autodocksystemer. Komplette løsninger, der sikrer en højere effektivitet

Moderne logistik med intelligente docking-systemer. Autodocksystemer. Komplette løsninger, der sikrer en højere effektivitet Moderne logistik med intelligente docking-systemer Autodocksystemer Komplette løsninger, der sikrer en højere effektivitet 2 Mærkevarekvalitet fra Hörmann 4 Principper for planlægningen 6 De rigtige grundtanker

Læs mere

1. Grundlæggende viden

1. Grundlæggende viden Service 22 Uanset om du er ingeniør, håndværker, forhandler eller rådgiver, så kan du her finde alt om befæstigelsesteknik: Hvilken dübel eller hvilket anker er det bedst at anvende. Kort og præcist -

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare R Ø R F I T T I N G S 2 T E K N I S K K T L O G 3 VLG F S S ER VRMGLVNISERET STØESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERRE RUSTFRI STÅLSKRUER. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare skrue i

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Sto Scandinavia Betonrenovering Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Forstærkning af bærende konstruktioner Indledning Intelligent teknik til bæredygtige løsninger Bærende konstruktioner

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant Indhold Forord 2 Byggematerialer 2 Beton Teglsten (mursten) Opmuring og fuger Let klinkerbeton (fibo, leca m.v.) Gasbeton Træ - fyrretræ/løvtræ Gipsplader Sikringsenheder 4 Rullegitre Faste gitre Sikringsglas

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

VINDUES MONTAGE KATALOG

VINDUES MONTAGE KATALOG VINDUES MONTAGE KATALOG www.strongtie.dk WC-DK-02-2012 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til

Læs mere

Montagesystemer til solcelleanlæg. Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi

Montagesystemer til solcelleanlæg. Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi Montagesystemer til solcelleanlæg Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi Montage Renusol GmbH innovativ virksomhed med solrige visioner Ung, dynamisk, innovativ. Siden 1997 er vi

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Vore produkter T R A N S P O R T A N K E R S Y S T E M E R. JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, Risgårde

Vore produkter T R A N S P O R T A N K E R S Y S T E M E R. JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, Risgårde Vore produkter 10/2012 T R A N S P O R T A N K E R S Y S T E M E R A R M E R I N G S T E K N I K S A M L I N G S T E K N I K B E F Æ S T I G E L S E S T E K N I K JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2015/2016 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri 2 INDHOLD Salgs- og leveringsbetingelser 4 Kabelkanal LE 7 Kabelkanal LEH halogenfri 17 Kabelkanal BES mini/bes i stål 21

Læs mere

Svingkraner. Vi flytter noget. Det komplette produktprogram for søjle- og vægsvingkraner op til 6,3 t. Kransystemer

Svingkraner. Vi flytter noget. Det komplette produktprogram for søjle- og vægsvingkraner op til 6,3 t. Kransystemer Det komplette produktprogram for søjle- og vægsvingkraner 6,3 t. Svingkraner Kransystemer Vi flytter noget 2 ABUS svingkraner i praksis et dagligt bevis på produktivt samarbejde Kransystemer Vi flytter

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere