BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK"

Transkript

1 FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

2 2 Halfen GmbH & Co. KG kvalitetsmanagementsystemet er certificeret for lokaliteterne i Tyskland, i Schweiz og i Polen iht. DIN EN ISO 9001:2000, certifikat-nr. QS-281 HH.

3 FORANKRINGSTEKNIK ARMERINGSTEKNIK TRANSPORTANKERSYSTEMER HALFENSKINNER HALFEN SKRUETILSLUTNING HBS-05 FRIMEDA TRANSPORTANKER HALFEN HTU-SKINNER HALFEN TILBAGEBUKNINGSTILSLUTNING HBT DEHA KUGLEHOVEDANKER HALFEN MURTILSLUTNINGSSKINNER ARMERINGSTILSLUTNING HGC DEHA HD-ANKER HALFEN GELÆNDERFASTGØRELSER HALFEN DYVELSKINNER HDB DEHA BØSNINGSANKER DEMU ANKERBØSNINGER HALFEN BALKONTILSLUTNING HIT DEHA LØFTESTROPPER HALFEN HOVEDBOLTFORANKRING CRET-RADIALKRAFTDORN MONTAGETEKNIK HALFEN KANTBESKYTTELSESVINKEL DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR MONTAGETEKNIK DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGEKONSTRUKTIONER MONTAGETEKNIK HALFEN STØTTESKO POWERCLICK FACADEMURVÆRK HALFEN POWERCLICK MONTAGESYSTEM MONTAGETEKNIK HALFEN KONSOLANKER FACADE NATURSTENFORANKRINGER FACADE HALFEN LUFTLAGSANKER FACADE HALFEN NATURSTENANKER FACADE HALFEN FACADEPLADEANKER FACADE STAVSYSTEMER CURTAIN WALL DEHA MANCHET-SAMLINGSDANKER FACADE DETAN TRÆKSTAVSYSTEMER FACADE HALFEN CURTAIN WALL FASTGØRELSER FACADE HALFEN SANDWICHPLADEANKER FACADE, FACADE, MONTAGETEKNIK - I disse tre områder tilbyder vi Dem et bredt produktsortiment. Derved står kvaliteten og den tekniske kompetence fra et kendt mærke bag hvert produkt. HALFEN, DEHA, DEMU og FRIMEDA, det er de mærker, hvormed HALFEN- DEHA distributionsselskab tilbyder det egnede system til enhver fastgørelsesopgave. En anvendelsesorienteret løsning med høje tekniske krav og på højeste kvalitetsog sikkerhedsniveau. 3

4 HALFENSKINNER Beton facadeelementer Betonelementer i øvrigt Forsyningsledninger Skalmurer Halfen indstøbningsskinner HTA er ligeledes velegnede til alle former for fastgørelser, hvor der optræder dynamiske belastninger som. f.eks. ved kranbaner eller fastgørelse af maskiner. Specielt til dette formål leveres et varmvalset profil. Halfen indstøbningsskinner er den ideelle basis for montagevenlige og justerbare fastgørelser. En fast opskummet fyldning eller et løst indlæg beskytter hulrummet mod indtrængen af beton. Den indstøbte Halfen skinne er velegnet til montage af mange forskellige bygningsdele f.eks.: Særlige kendetegn for Halfen indstøbningsskinner er: Høj bæreevne, op til 32 kn hhv. 128 kn/m Lille kantafstand ned til 5 cm God justerbarhed Støj- og støvfri montage Godkendt til statisk og dynamisk belastning (DIBt Berlin) Høj korrosionsbeskyttelse, udførelse i rustfri stål A4 og varmgalvaniseret Disse kvalitative kendetegn gør Halfen indstøbningsskinner til et uundværligt produkt for alle rådgivere og brugere. DYNAGRIP HALFENSKINNER Dynagrip halfenskinner er en nyudvikling, der anvendes, hvor der også skal optages høje belastninger i skinnens længderetninger. Dynagrip skinnen er et høj ydelsesprofil, der kan optage en dynamisk belastningsandel på op til 3 kn. En speciel fortanding garanterer en effektiv lastoptagelse. Faren for at der kan ske en glidning mellem skinnen og det fastgjorte emne er derved udelukket. Dynagrip skinnen opfylder alle forudsætninger for fastgørelse af elevator føringsskinner: Tredimentional belastningsoptagelse Høje dynamiske belastningsandel Velegnet til lodret montering Høj bæreevne på op til 12 kn som resulterende last i alle retninger. Tilladt effekt ved dynamisk belastning på op til 3 kn Kompakt produktsortiment med to profiler HZA 29/20 og HZA 38/23 Varmgalvaniseret, sikkerhed mod korrosion Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) 4

5 HALFEN GEL ÆNDERFAS TGØREL SER Med Halfen HGB indstøbningsskinner og Halfen Hammerhovedbolte kan gelænderstolper fastgøres sikkert og statisk forsvarligt på forkanten af betonplader med en tykkelse på ned til 10 cm. Stabiliteten sikres via de i betonen indstøbte ankerbolte. Justerbar gelænderfastgørelse Belastningsoptagelse på op til 25 kn som enkeltlast eller 2 x 17,5 kn som lastpar Leveres i længder fra 10 cm. HALFEN MURTIL SLUTNINGSSKINNER HALFEN murtilslutningsskinner er et enkelt og afprøvet fastgørelsessystem, beregnet for tilslutning af murværk til tværgående vægge. Tilslutningen kan ske, uanset om der ønskes ventilationsspalte eller isolering. Via HALFEN tilslutningsanker ML fastgøres murværket til beton-, tegl-, stål- eller trækonstruktioner. Grundet tilslutningsankrenes glidemulighed i tilslutningsskinnerne undgås revner i murværket. Forankringsflangerne kan bøjes ud og evt. indstøbes eller indmures i den tværgående væg, derved sikres en fast forbindelse også ved behov for en hurtig afforskalling. Enkelt og økonomisk system Også velegnet til limefuger 5

6 HALFEN HTU-SKINNER Indstøbte HTU-skinner i tagbjælker eller facadesøjler er ideelle til fastgørelse af trapezplader med f.eks. selvskærende skruer. HTU-skinnen kan optage træk- og tværkræfter ved vindbelastning, og er derved medvirke til at tilvejebringe en skivevirkning i tagkonstruktionen. Optagelse af træk- og tværkræfter Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Fremstilles i varmgalvaniseret og rustfri stål HALFEN KANTBESKY TTEL SES VINKEL Kantbeskyttelsesvinkler er den ideelle beskyttelse til hjørner og kanter på betonvægge f.eks. i parkeringshuse, samt fabrikshaller og lignende bygninger, hvor der forekommer en intern transport f.eks. med gaffeltruck. Kantbeskyttelsesvinklerne kan leveres både som varmgalvaniseret og i rustfri stål. Vinklerne forankres via en bøjle af profileret armeringsjern. Grundet en vinkel på 92 grader ligger de godt til på forskallingen, og sikre derved en perfekt indstøbning i betonen, der kommer til at flugte med overfladen. De U-formede forankringsbøjler generer ikke hjørnearmeringen og letter monteringen af kantbeskyttelsesvinklerne. 6

7 DEMU ANKERBØSNINGER DEMU ankerbøsninger, omfatter et bredt sortiment af indstøbningsdele i almindelig og rustfri stål. Produkterne anvendes fortrinsvis ved produktion af betonelementer, til punktvis fastgørelser. Produkterne kan leveres i forskellige udførelser f.eks. med ombuk eller med hul for evt. tværpind. Alle ankerbøsninger kan leveres med sømflange. HALFEN BOLTFORANKRING Ved fremstilling af ankerplader anvendes hovedbolte. Disse ankerplader er velegnede som underlag for fastsvejsning af søjler, vanger, bjælkekrog konsoller mm. Ankerpladerne sikrer, at de kræfter, der opstår som følge af træk, skråtræk og tværbelastning kan overføres til betonen. Hovedboltene bliver svejst på stålpladen og ankerpladen indstøbes i flugt med betonens overflade. Overførelse af store kræfter Trækzoneegnet God mulighed for justering af den tilsluttende bygnngsdel 7

8 HALFEN ARMERINGS TIL SLUTNING HBS-05 Den nye HALFEN armeringstilslutning HBS-05 er udviklet på baggrund af de hidtidige produkter HBS og WD 90. Armeringstilslutningen HBS-05 tilbyder optimale løsninger ved samling af alle former for bygningsdele af beton. HBS-05 armeringstilslutningen kan kombineres vilkårligt med hinanden. Til alle muffedele, skruemuffe eller smedet muffe kan anvendes den samme gevinddel. Positionsmuffen muliggør tilslutning, hvor forskydning i længderetning, eller drejning ikke er mulig, f.eks. ved kranåbninger i etagedæk. Til armeringstilslutninger med korte forankringslængder kan leveres HBS-05 endeanker. Leveres i diameter fra Ø 12 til 32 Farvekode på de enkelte systemdele Ø 12 til 28 kan belastes dynamisk iht. DIN 1045: og DIN : Smedemuffen kan sømmes direkte på forskallingen Skruemuffen er særlig økonomisk ved lodrette tilslutninger og specielle længder Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) HALFEN SØJLESKO HALFEN søjlesko HCC danner i forbindelse med HALFEN ankerbolt HAB et særdeles brugervenligt system til fastgørelse af præfabrikerede søjler. Med HALFEN Søjlesko HCC undgår man de sædvanligvis meget dyre og tidsmæssigt krævende løsninger på byggepladsen. Ankerbolte er godkendt at bygningstilsynet (DIBt Berlin) Ankerbolten kan også anvendes til øvrige formål, hvor der er krav om optagelse høje belastninger. HALFEN søjlesko HCC kan også anvendes ved samling af gennemgående søjler, der bliver præfabrikerede og monteret uafhængig af etageadskillelsen. HALFEN søjlesko HCC og ankerbolt HAB sikre en statisk konstruktion. Programmet omfatter 10 lasttrin, fra 62 kn til 937 kn Hurtig montage, allerede i montagetilstand må der regnes med fuld tilladelige belastning. Ingen behov for afstivning af søjlen Søjleskoen er typegodkendt 8

9 ARMERINGSKOBLING Armeringskoblingen HGC forbinder to armeringsjern via en skrue og klemvirkning, således at træk og trykkræfter kan overføres. HGC armeringskoblingen er særlig velegnet i forbindelse med udskiftning af korroderet eller på anden måde beskadiget armering, samt i forbindelse med sammenbygning af eksisterende og nyt byggeri, eller ved sammenbygning af In-situ beton med præfabrikerede bygningsdele. Sikker og hurtig forbindelse Korte muffer Ingen forudgående bearbejdning i form af gevindskæring eller svejsning Kan også anvendes i forbindelse med reducering af armeringsdiameter HALFEN S TRITTEKASSE HBT HBT strittekassen tilbydes som en enkel og rationel metode til sammenstøbning af de enkelte bygningsdele, når det, grundet tekniske eller arbejdsbetinget forhold, er nødvendigt at udføre støbningen i etaper. Strittekassen består af en galvaniseret blikplade med en speciel falsning og forstandset huller til afmontering af dækpladen. Strittekassen sømmes på forskallingen eller monteres med bindetråd til armeringen. HBT strittekassen opfylder kravende iht DBV s anvisning tilbagebukning. Ligeledes er de typegodkendte i Tyskland og opfylder kravene iht. DIN Materiale a) BSt 500 s iht. DIN 448 hhv. BSt 500 WR b) BSt 500 NR, rustfri stål A4 kan leveret efter ønske Ø 8 12 mm 7 forskellige profiler, passende til vægtykkelser fra 8 23 cm. Øvrige profiler efter ønske 14 forskellige bøjleformer, enkel eller dobbelt armering Lille kassehøjde 24 mm til Ø 8 mm, 30 mm til Ø 10 Velegnet til brug i elementproduktion grundet det relativt lille dæklag Typegodkendt iht. DIN

10 HALFEN DYBEL SKINNE HDB Dybelskinnen består at hulprofil med påsvejste dobbelthovedankre og anvendes som skub og gennemstandsningsarmering. HALFEN Dybelskinnen kan leveres på kort tid, i form af systemelementer eller som kompletelementer, der fremstilles på bestilling efter mål. Systemelementerne monteres fortrinsvis oppefra, efter udlægning af den vandrette armering. De leveres normalt som skinner med 2 eller 3 ankre, der kan kombineres efter behov til elementer med 4, 5, 6 osv. ankre. Systemet med en symmetrisk anordning af ankrene garantere en korrekt montage. Den patenterede klembøjle garanterer et korrekt dækkende betonlag på ankreboltene. HDB systemelement HDB kompletelement Ankerdiameter mm Elementer med 2 eller 3 ankre der kan kombineres Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Velegnet til eftermontage Kort leveringstid af systemelementer, standard fra lager HDB Kompletelementer fremstilles ved, at ankrene svejses på et fladjernsprofil. Kompletelementerne placeres før udlægning af den vandrette armering. Et korrekt dækkende betonlag sikres ved, at der på fladjernsskinnen monteres en afstandsholder. Ankerdiameter mm Elementer med 3, 4, 5 eller 6 ankre Individuelle ankerafstande, kan afpasses efter hovedarmering. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Afstandsholdere fra mm dækkende betonlag 10

11 HALFEN BALKONTIL SLUTNINGER HIT Med Halfen Iso ElemenT forhindres kuldebroer og dermed dannelse af kondens indvendig i bygningen. En særlig fordel med Halfen Iso Element er, at det leveres i elementer på hhv. 1 meter og stykker på 20 cm. Ved at kombinere disse elementer undgås tilpasning og evt. spild. Med det righoldige typeprogram dækkes næsten alle behov i forbindelse med balkontilslutninger. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt 2-delt variant til elementproduktion Der kan leveres en F 90 model (brand) Mulighed for en økonomisk optimal løsning, ved brug af dimensioneringsprogram HALFEN bi-trapez-box En særlig generende form for støj i bygninger er trinstøj. En manglende eller ikke tilstrækkelig isolering mod trinstøj kan medføre store problemer f.eks. i trappeopgange ved boligbyggeri med flere etager. HALFEN bi-trapez-box er et produkt, der virker som punktvis vederlag for f.eks. trapperepos. Udover funktionen som vederlag sikrer produktet også en væsentlig reduktion af trinstøjen. HALFEN bi-trapezbox er lige velegnet i forbindelse med repos støbt som elementer eller som pladsstøbt beton. Kan leveres til repos i højderne 16, 18 og 20 cm, og muliggør en hurtig og problemløs montage. Opfylder et krav om forøget trinlydsbeskyttelse for trappeafsatser Brandklasse F90 iht. attest fra IBMB, TU Braunschweig Typegodkendt HHB bæreelement me dopyimeret armeringsanordning 11

12 CRET T VÆRKRAFTDORN CRET Tværkraftdorne overfører kræfter og bevægelser mellem bygningsdele, der kan opstå som følge af mekanisk - eller temperaturmæssig påvirkning samt bevægelser hidrørende fra krybning og svind. Tids- og omkostningsbesparende Erstatter konsoller og dobbeltsøjler mm. Leveres i rustfri stål DEHA HD- ANKER Det nye transportankersystem med gevindbeskyttelse og datamærke dækker med kun otte lastgrupper et belastningsområde op til 15 tons. I praksis betyder dette: Færre typer, mindre lagerplads og mindre slid på løfteøjet. Gevindbeskyttelsen forbliver i hylsen under hele produktionsforløbet, og sikrer derved, at løfteøjet kan skrues i ankret, uden gener fra støv, betonslam rust eller lignende. Overskueligt leveringsprogram til lastgrupper fra 1,3 til 15 tons Integreret gevindbeskyttelse (patenteret) med datamærke Robust løfteøje med reduceret vægt 12

13 FRIMEDA TRANSPORTANKER FRIMEDA Transportankersystemet består af et fladjernsanker, der indstøbes i betonelementet og et løfteøje med en ringkobling. Udformningen af løfteøjet med ringkobling og ankret tillader, at der løftes i alle retninger. Ringkoblingen kan åbnes manuelt direkte ved anhugningen eller via en fjernbetjening. Lasttrin fra 1,25 til 26 tons Bredt ankerudvalg Ikke muligt at forveksle de forskellige lasttrin Ankret passer kun i ringkoblingen fra samme lasttrin DEHA KUGLEHOVEDANKER OG GEVINDANKER DEHA Kuglehoved transportanker monteres i formen ved hjælp af et fastgørelsesog udsparingslegeme. Efter afforskalling fjernes dette legeme og universalkoblingen anhugges let og sikret på ankret, hvorefter elementet kan løftes og transporteres. Sikker, hurtigt og rationelt Slidstærk universalkobling Til alle former for betonelementer Belastningstrin fra 1,3 til 45 tons DEHA Gevindanker består af en ankerdel og en gevindbøsning. Løft og transport foregår ved, at der skrues en wirestrop med gevind i bøsningen. Anvendes hovedsagligt ved tynde elementer. 13

14 HALFEN FAC ADEPL ADEANKER Facadeankersystemerne består af hver sin overdel med højdejusterbar gevindstang, en i facadepladen indstøbt underdel med eller uden sidejustering og en afstandsskrue til justeringen af vægafstanden. Alle systemdele bliver fremstillet af rustfri stål. Afstandsskruer, vindanker af kunststof, spændelåse, tand- holdeanker og koblingsplader supplerer programmet. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Justerbar i alle retninger Typegodkendt BRYS TNINGSPL ADEANKER BRA Brystningspladeankre tjener til fastgørelse af betonelementer-som f.eks.- brystningshhv. attikaplader på stålbetonlofter, balkoner eller bredde vanger. De støbes ind i brystningselementet og transporteres således til byggepladsen. Kvalitetskendetegn er: Reducerede kuldebroer Høj korrosionsbeskyttelse som følge af rustfri stål udførelse Meget hurtig montering Typegodkendt Deres bæreevne er kendetegnet ved optagelsen af bøjningsmomenter. Ved fastgørelse på indstøbte Halfen-skinner er ankerne horisontal forskydelige, de kan ved underlægning justeres vertikalt. Brystningspladeankre kan også leveres med justeringsskruer til vertikale justering. 14

15 DETAN TRÆK S TAVS-S YS TEMER Med systemløsninger kan der også realiseres tilsvarende komplicerede konstruktioner og æstetiske udformninger i indenog udendørsområdet. Samtlige komponenter kan leveres i stål og rustfri stål. Kvalitetskendetegn er: Med DETAN-møtrikker og kontra forskruninger Let synskontrol ved montagen Opfylder høje designkrav Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt Trækstav Kontramøtrik Gafelstykke Med DETAN trækstavsystemer bliver der fremstillet vindforbindelser på tage og vægge, Bardunering af fortage, Underspændinger til træ- og ståldragere. Bolte Sikringsring Kredsskive 15

16 HALFEN SANDWICHPL ADENANKER HALFEN SPA-sandwichanker har til opgave, at forbinde bagmur og formur på en flerlaget betonfacadeplade med hinanden og at aflede formurens egenvægt samt de på dette virkende belastninger i bagmur. Da ankrene i luft- hhv. isoleringsområdet er udsat for korrosion, bliver de fremstillet af rustfri stål. Foruden bæreankre bliver der også anvendt forbindelsesnåle hhv. forbindelsesbøjler, der forhindre en bøjning af forsatslaget. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Typegodkendt, afprøvet system Også rentabel anvendelig ved meget tykke isoleringslag mellem betonskallerne DEHA MANCHET-FORBINDEL SESANKER/FL ADANKER DEHA forbindelsesankersystemet består af bæreankre (manchetforbindelses-anker, fladanker eller forbindelses-nålekryds) og holdeankre (forbindelsesnåle, påhæftenål eller påhæftebøjle). Kvalitetskendetegn er: Kun ét bæreanker pr. plade nødvendigt Samme belastningsoptagelse i alle retninger Hurtig montering Optagelse af høje krafter Også til store element dimensioner Typegodkendt, afprøvet system 16

17 17

18 HALFEN murkonsoller HALFEN murkonsoller HK4 tjener til optagelse af egenvægten af skalmuren og denne ledes til bagmuren. Som følge af den trinløse højdejustering på ± 3,5 cm er de særlig egnet til udligning af eksisterende råbyggeritolerancer eller dyølmontageunøjagtigheder. HK4 murkonsoller kan leveres i rustfri stål udførelse i forskellige varianter til de forskellige opgaver. Opdelingen i belastningstrin 3,5 KN, 7,0 KN og 10,5 KN gør dem i forbindelse med Halfen-skinner til en rentabel og sikker losning. Kvalitetskendetegn er: Typegodkendt forankring Meget gode justeringsmuligheder Komplet program indenfor murkonsoller og skalmuring. HALFEN CURTAIN WALL-S YS TEM Curtain Wall bliver iht. DIN EN defineret som en udvendigliggende vertikal bygningsafslutning med en hovedsagligt af metal fremstillet ramme. Som regel består den af vertikal og horisontal bærende dele, der er sammenføjet og forankret på bygningens bærekonstruktion. Herved bliver fordelene ved indstøbte Halfen-skinner - frontalt eller på loftoversiden og de som bindeled mellem Curtain Wall facaden og råbygningskonstruktionen anvendte forbindelseselementer synlige: Hurtig og sikker fastgørelse med øjeblikkelig fuld belastningsoptagelse. Montage uden specialværktøjer Let justering i indtil tre retninger Høj bæreevne Små kantafstande 18

19 HALFEN MØRTELINDS TØBNINGSANKER HALFEN indstøbningsmørtelanker type UMA kan leveres til mange belastningstrin. De anvendes til forankring i beton, type UMA er foruden pga. det runde bærearmstværsnit egnet til forankring i murværk. Begge typer kan anvendes i vertikale og horisontale fuger. Det tilsvarende holdeanker UHA til optagelse af vind- og horisontal-belastninger hører ligeledes til dette forankringssystem. Kvalitetskendetegn er: Høj bæreevne ved lille materialeindsats Justerbar i tre retninger Udkragning fra 20 til 300 mm Tilladte belastninger til 3,8 kn alt efter udkragning Typegodkendt HALFEN BODYANKER HALFEN Bodyanker er tredimensionale justerbare naturstensfastgørelser til dybler, der både optager belastninger fra pladevægt og vindbelastning. Justering er delvis mulig under belastning. Model HRM anvendes fortrinsvis ved belastninger op til 500 N og udkragninger på mm. Type Body BA dækker udkragnings- området fra mm ved belastninger op til 800 N. Model Body DT er egnet til udkragninger på mm og kan belastes op til 1300 N. Ankret bliver leveret komplet formonteret med den kendte kileskive. Til forankring i den vertikale fuge fås holdeanker type Body DH. Kvalitetskendetegn er: Udkragninger på mm ved belastninger op til 1300 N som standardudførelse Justerbar i tre retninger Kan belastes øjeblikkeligt Patenteret: kileskive og klemmebolt Anvendelse i horisontale og vertikale fuger 19

20 HALFEN POWERCLICK MONTAGES YS TEM HALFEN Powerclick montagesystemet er en innovativ nyudvikling til rørledningsunderstøtninger indenfor industriel rørledningsteknik. Aldrig før kunne en så stor understøtnings-mangfoldighed opfyldes med så få multi-funktionelle komponenter som fx med 63er-systemet: Èn profil til alle rørledningsunderstøtninger En hjørneforbinder i to udførelser til 112 varianter Èn vangeklemme til alle vangestørrelser Få komponenter, alle er multi funktionelle Optimal trinløs justerbar Sikker som følge af defineret belastningssænkning Der realiseres gennemgående kun formrigtige forbindelser Moderne teknik til gunstige priser Lav vægt HALFEN Powerclick montagesystemet er skræddersyet til behovet indenfor industriel rørlednings-teknik og muliggør rentable systemløsninger. Med HALFEN Powerclick montagesystemet tilbydes der understødnings-konstruktioner efter et komplet nyt koncept: 20

21 HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR I forbindelse med de tilhørende Halfenskruer hhv. gevindplader giver HALFEN montageskinner alle fordele indenfor justerbare tilslutninger udenfor betonen. Skinnerne kan anvendes indenfor mange områder, fx.: Anlægsbyggeri Stålbyggeri Maskinteknik Solaranlæg Vandbearbejdning osv. Naturstens/Forankringer Som følge af systemets mangfoldighed, bestående af Halfen-skinner, Halfen-skruer og fornuftigt tilbehør kan man vælge den mest rentable løsning til forskellige krav. Vikantilbyde folgende skinnesystemer: Tunge HALFEN montage-skinner, fortrinsvis varmvalset, særligt egnet til dynamisk belastning til fastsvejsning på stålkonstruktioner til store belastninger Mellemtunge HALFEN montageskinner med kun én gevindpladetype, passende til alle mellemtunge HALFEN montageskinner Kompatibel med HALFEN Powerclick montagesystem Lette HALFEN montageskinner som regel flade skinner til lave belastninger I alle tre skinnesystemer tilbyder HALFEN montageskinnerne i glat eller hullet udførelse og i forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser, fra rustfri stål A4 til varmgalvaniseret og blank stål. 21

22 HALFEN MONTAGEKONS TRUK TION HALFEN konsoller bliver fremstillet af de klassiske HALFEN montage-skinner med deres fordele såsom en hurtig, sikker og justerbar montage. Konsollerne er en komplet-understøtning, hvis kvalitets korrosionsbeskyttelse (rustfri stål A4 hhv. varmgalvaniseret) også uden udbedring bibeholdes efter montagen. Kvalitetskendetegn er: På trods af den høje bæreevne meget lette og derfor hurtig og let montering De fleste konsoller er kompatible med HALFEN Powerclick montagesystemet HALFEN rørbøjler er udviklet til justerbare montager i forbindelse med alle Halfen-skinner. Som ved det nye HALFEN Powerclick montagesystem er også materialetykkelsen på HALFEN rørbøjler dimensioneret tilsvarende kravene, således at en kombination af HALFEN Powerclick montagesystemet med HALFEN rørbøjler giver en rentabel løsning. Kvalitetskendetegn er: Mangfoldige udførelser til rørdiametre på mm Kan også leveres i en udførelse til aksial bevægelige rør Korrosionsbeskyttelse fra A4 til varmgalvaniseret 22

23 Adresser Preben Nielsen Naverland Glostrup Denmark Telefon: +45 (0) Telefax: +45 (0) HOVEDFORVALTNING HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld Germany Telefon: +49 (0) 2173/970-0, Telefax: +49 (0) 2173/ , Produkter Kataloger Aktuelt/News Download Kontakt/Adresser Praksis Om HALFEN-DEHA HENVISNING TIL DETTE KATALOG Tekniske og konstruktive ændringer forbeholdt Informationerne i dette trykkeriprodukt baserer på den os kendte aktuelle tekniske standard på trykningstidspunktet. Tekniske og konstruktive ændringer forbliver til enhver tid forbeholdt. HALFEN-DEHA overtager intet ansvar for rigtigheden af oplysningerne i dette trykkeriprodukt og for eventuelle trykfejl. Halfen-Deha kvalitetsmanagementsystem er certificeret for lokaliteter i Tyskland, i Schweiz og i Poznan/Polen iht. DIN EN ISO 9001/2000 certifikat-nr. QS-281 HH. 23

24 B /06-DK / HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh, gælder også for uddragsvis mangfoldiggørelse. HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld GERMANY Telephone: + 49 (0) Telefax: + 49 (0)

HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE

HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE FORANKRINGSTEKNIK ARMERINGSTEKNIK TRANSPORTANKERSYSTEMER HALFEN SKINNER BETON HALFEN SKRUETILSLUTNING HBS-05 BETON FRIMEDA TRANSPORTANKER BETON HALFEN HTU-SKINNER BETON

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Kassetteforskalling Frami Xlife Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Den lette forskalling Frami Xlife med en robust, varmgalvaniseret stålramme er

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse STÅLBEFÆSTIGELSE 37 Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse Oversigt Bolt FBN II Stål, elforzinket Godkendelse til: Ikke-revnet beton B25- B55 eller C20/25 til C50/60 European Technical

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 19 MS- (et) Montageskinner MS- MS 27/18, MS 28/30 Side 20 Et komplet skinnesystem for rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller AK Side

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Betalingsbetingelser 30 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Efter forfaldsdato debiteres 20% morarente.

Betalingsbetingelser 30 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Efter forfaldsdato debiteres 20% morarente. 0 HALFENs omfattende produktsortiment inden for BETON, FACADE og MONTAGETEKNIK - alt samlet i denne altomfattende prisliste. Produkter på højeste kvalitets- og sikkerhedsniveau garanteres af velkendte

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 18 MS-L (Let) Et komplet skinnesystem for skinner MS-L MS 27/18, MS 28/30 Side 20 rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller ALK Side 22

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør Nr. 05502 Kg 150 beslagsæt komplet. Bestående af 2 stk. enkel skydeport ruller, 2 stk. justerbolte med nylon foring, 2 stk. bæreplader, 2 stk. endestop, 1 stk. bundstyr, monteringsvejledning og skruer.

Læs mere

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com Ophængssystem BIS UltraProtect 1000 Til indendørs og udendørs brug walraven.com BIS UltraProtect 1000 Ophængssystem Til indendørs og udendørs brug Optimal bestykkelse Bedre end varmgalvanisering Korrosionsbestandighed

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Ophæng til ventilationsanlæg og trapezlofter

Ophæng til ventilationsanlæg og trapezlofter 92 ventilationsanlæg og trapezlofter Befæstigelse for ventilationsanlæg Rørbøjle LGS Side 94 Ophængsbeslag LKH / LKHN Side 96 Befæstigelse for trapezlofter Ophængsbeslag for TZ, TZH Side 99 tilbehør 93

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Installing HPM Ankerbolt

Installing HPM Ankerbolt Installing Identifikation af produktet e findes i standardmodeller (16, 20, 24, 30, og 39) svarende til bolte med M-gevinddiameter. Modellen af ankerbolt fremgår af navnet på mærket på produktet og produktets

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Installation System SY24 XL

Installation System SY24 XL Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes

Læs mere

Systemer til forbedring af byrum og landskab. vægbeplantning

Systemer til forbedring af byrum og landskab. vægbeplantning Systemer til forbedring af byrum og landskab vægbeplantning Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk Walgerholm 13-15

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade.

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade. Installation Vægabsorbenter Vægabsorbentsystemer består som udgangspunkt af: En ramme: Rammen kan leveres med forskelligt materiale Bærende system/pladesamlinger: Her kan vælges mellem flere forskellige

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Standardhaller af limtræ - en komplet løsning

Standardhaller af limtræ - en komplet løsning Standardhaller af limtræ - en komplet løsning Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Standardhaller Efterspørgsel efter halkonstruktioner af limtræ i standardudførelse er et aktuelt tema i trælasten.

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE

ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE Rammeløst baffelsystem GRP SYSTE Nem og hurtig installation YEARS IT LIM ED I deel løsning til rum hvor nedhængte lofter ikke er en mulighed, enten af

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse

BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse M BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse BIS Rørbøjler med indlæg BIS Bifix 1301 Rustfrit Stål (M8, M10) BIS Rustfri Rørbøjler med EPDM indlæg (M8/10) BIS Rørbøjler BIS Bifix 300 Rustfrit Stål (M8, M10)

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere

Isoleringsbefæstigelse

Isoleringsbefæstigelse 187 Isoleringsholder DHK... side 188 Isoleringsholder DHM... side 189 Isoleringsskive DT... side 191 Isoleringsskiver... side 192 Isoleringsholder FAIMD... side 193 Isoleringsdübel FIF-A... side 194 Isoleringsdübel

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk 04 SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING www.redhorse.dk i INDHOLDSFORTEGNELSE Injektionsmørtel 3 Pistoler til injektionsforankring 6 Tilbehør til injektionsprodukter 7 Tilbehør til rengøring af borehul

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Montagevejledning. Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader

Montagevejledning. Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader Montagevejledning Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader Indholdsfortegnelse Fordele ved en forskallings- og armeringsplade i stål... 3 Tekniske data... 3 HODY... 3 AFINO60... 4 AFINO88...

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

Montagetilbehør. SaMontec montagetilbehør. Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner.

Montagetilbehør. SaMontec montagetilbehør. Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner. 76 Montagetilbehør SaMontec montagetilbehør. -L Stort program i tilbehør der giver uanede anvendelsesmuligheder i kombination med rørbøjler og skinner. für 77 Montageflanger GPL, GPS Side 78 GPR Side 78

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. (Tilbehør) EasyFix er nem,

Læs mere

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Grøn teknologi til den blå planet Miljøvenlige løsninger med solenergi og vinduer 2 Schüco Montagesystem MSE

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

fischer FUS gennemstikssystem Skub, drej, færdig!

fischer FUS gennemstikssystem Skub, drej, færdig! fischer FUS gennemstikssystem Skub, drej, færdig! Den hurtigste og nemmeste montage af FUS skinnesystemet Højkvalitetsskrue for sikker montage. Den specialkonstruerede skive holder montageemnet sikkert

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks 02/2014 PFEIFER-FS-System JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, DK-9640 Farsø TELEFON (+45) 9863 1900 E-MAIL info@jordahl-pfeifer.dk INTERNET

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2013/2014. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2013/2014. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2013/2014 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri INSTALLATIONSKANAL SIGNO BA Signo BA kanalen har samme stilfulde design som kunststofkanalen Signo BK. Signo BA er meget

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Værktøjskasser & skærme

Værktøjskasser & skærme Værktøjskasser & skærme Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Værktøjskasser Rustfri værktøjskasser, bundhængt...

Læs mere

BETON & MASSIV MURSTEN

BETON & MASSIV MURSTEN Expandet EVL Xtreme Pro Vinter Injektionsmasse Expandet EVL Xtreme Pro Injektionsmasse er den professionelle løsning ved vintermontager unik - tillader at tuben kan anvendes ved temperaturer helt ned til

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Ribevej 45 6650 Brørup 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2010 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Standard skabe og monteringskasser

Standard skabe og monteringskasser Standard skabe og monteringskasser Valgguide fra Schneider Electric alsidighed tid effektivitet service Spacial S3D Spacial S3D vægmonterede stålskabe RAL 7035 IP66 rustfrit stål vægmonterede skabe Børstet

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. EasyFix er nem, hurtig

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere