BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETON FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK"

Transkript

1 FACADE MONTAGETEKNIK PG 06-DK

2 2 Halfen GmbH & Co. KG kvalitetsmanagementsystemet er certificeret for lokaliteterne i Tyskland, i Schweiz og i Polen iht. DIN EN ISO 9001:2000, certifikat-nr. QS-281 HH.

3 FORANKRINGSTEKNIK ARMERINGSTEKNIK TRANSPORTANKERSYSTEMER HALFENSKINNER HALFEN SKRUETILSLUTNING HBS-05 FRIMEDA TRANSPORTANKER HALFEN HTU-SKINNER HALFEN TILBAGEBUKNINGSTILSLUTNING HBT DEHA KUGLEHOVEDANKER HALFEN MURTILSLUTNINGSSKINNER ARMERINGSTILSLUTNING HGC DEHA HD-ANKER HALFEN GELÆNDERFASTGØRELSER HALFEN DYVELSKINNER HDB DEHA BØSNINGSANKER DEMU ANKERBØSNINGER HALFEN BALKONTILSLUTNING HIT DEHA LØFTESTROPPER HALFEN HOVEDBOLTFORANKRING CRET-RADIALKRAFTDORN MONTAGETEKNIK HALFEN KANTBESKYTTELSESVINKEL DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR MONTAGETEKNIK DEHA AFSTANDSTEKNIK HALFEN MONTAGEKONSTRUKTIONER MONTAGETEKNIK HALFEN STØTTESKO POWERCLICK FACADEMURVÆRK HALFEN POWERCLICK MONTAGESYSTEM MONTAGETEKNIK HALFEN KONSOLANKER FACADE NATURSTENFORANKRINGER FACADE HALFEN LUFTLAGSANKER FACADE HALFEN NATURSTENANKER FACADE HALFEN FACADEPLADEANKER FACADE STAVSYSTEMER CURTAIN WALL DEHA MANCHET-SAMLINGSDANKER FACADE DETAN TRÆKSTAVSYSTEMER FACADE HALFEN CURTAIN WALL FASTGØRELSER FACADE HALFEN SANDWICHPLADEANKER FACADE, FACADE, MONTAGETEKNIK - I disse tre områder tilbyder vi Dem et bredt produktsortiment. Derved står kvaliteten og den tekniske kompetence fra et kendt mærke bag hvert produkt. HALFEN, DEHA, DEMU og FRIMEDA, det er de mærker, hvormed HALFEN- DEHA distributionsselskab tilbyder det egnede system til enhver fastgørelsesopgave. En anvendelsesorienteret løsning med høje tekniske krav og på højeste kvalitetsog sikkerhedsniveau. 3

4 HALFENSKINNER Beton facadeelementer Betonelementer i øvrigt Forsyningsledninger Skalmurer Halfen indstøbningsskinner HTA er ligeledes velegnede til alle former for fastgørelser, hvor der optræder dynamiske belastninger som. f.eks. ved kranbaner eller fastgørelse af maskiner. Specielt til dette formål leveres et varmvalset profil. Halfen indstøbningsskinner er den ideelle basis for montagevenlige og justerbare fastgørelser. En fast opskummet fyldning eller et løst indlæg beskytter hulrummet mod indtrængen af beton. Den indstøbte Halfen skinne er velegnet til montage af mange forskellige bygningsdele f.eks.: Særlige kendetegn for Halfen indstøbningsskinner er: Høj bæreevne, op til 32 kn hhv. 128 kn/m Lille kantafstand ned til 5 cm God justerbarhed Støj- og støvfri montage Godkendt til statisk og dynamisk belastning (DIBt Berlin) Høj korrosionsbeskyttelse, udførelse i rustfri stål A4 og varmgalvaniseret Disse kvalitative kendetegn gør Halfen indstøbningsskinner til et uundværligt produkt for alle rådgivere og brugere. DYNAGRIP HALFENSKINNER Dynagrip halfenskinner er en nyudvikling, der anvendes, hvor der også skal optages høje belastninger i skinnens længderetninger. Dynagrip skinnen er et høj ydelsesprofil, der kan optage en dynamisk belastningsandel på op til 3 kn. En speciel fortanding garanterer en effektiv lastoptagelse. Faren for at der kan ske en glidning mellem skinnen og det fastgjorte emne er derved udelukket. Dynagrip skinnen opfylder alle forudsætninger for fastgørelse af elevator føringsskinner: Tredimentional belastningsoptagelse Høje dynamiske belastningsandel Velegnet til lodret montering Høj bæreevne på op til 12 kn som resulterende last i alle retninger. Tilladt effekt ved dynamisk belastning på op til 3 kn Kompakt produktsortiment med to profiler HZA 29/20 og HZA 38/23 Varmgalvaniseret, sikkerhed mod korrosion Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) 4

5 HALFEN GEL ÆNDERFAS TGØREL SER Med Halfen HGB indstøbningsskinner og Halfen Hammerhovedbolte kan gelænderstolper fastgøres sikkert og statisk forsvarligt på forkanten af betonplader med en tykkelse på ned til 10 cm. Stabiliteten sikres via de i betonen indstøbte ankerbolte. Justerbar gelænderfastgørelse Belastningsoptagelse på op til 25 kn som enkeltlast eller 2 x 17,5 kn som lastpar Leveres i længder fra 10 cm. HALFEN MURTIL SLUTNINGSSKINNER HALFEN murtilslutningsskinner er et enkelt og afprøvet fastgørelsessystem, beregnet for tilslutning af murværk til tværgående vægge. Tilslutningen kan ske, uanset om der ønskes ventilationsspalte eller isolering. Via HALFEN tilslutningsanker ML fastgøres murværket til beton-, tegl-, stål- eller trækonstruktioner. Grundet tilslutningsankrenes glidemulighed i tilslutningsskinnerne undgås revner i murværket. Forankringsflangerne kan bøjes ud og evt. indstøbes eller indmures i den tværgående væg, derved sikres en fast forbindelse også ved behov for en hurtig afforskalling. Enkelt og økonomisk system Også velegnet til limefuger 5

6 HALFEN HTU-SKINNER Indstøbte HTU-skinner i tagbjælker eller facadesøjler er ideelle til fastgørelse af trapezplader med f.eks. selvskærende skruer. HTU-skinnen kan optage træk- og tværkræfter ved vindbelastning, og er derved medvirke til at tilvejebringe en skivevirkning i tagkonstruktionen. Optagelse af træk- og tværkræfter Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Fremstilles i varmgalvaniseret og rustfri stål HALFEN KANTBESKY TTEL SES VINKEL Kantbeskyttelsesvinkler er den ideelle beskyttelse til hjørner og kanter på betonvægge f.eks. i parkeringshuse, samt fabrikshaller og lignende bygninger, hvor der forekommer en intern transport f.eks. med gaffeltruck. Kantbeskyttelsesvinklerne kan leveres både som varmgalvaniseret og i rustfri stål. Vinklerne forankres via en bøjle af profileret armeringsjern. Grundet en vinkel på 92 grader ligger de godt til på forskallingen, og sikre derved en perfekt indstøbning i betonen, der kommer til at flugte med overfladen. De U-formede forankringsbøjler generer ikke hjørnearmeringen og letter monteringen af kantbeskyttelsesvinklerne. 6

7 DEMU ANKERBØSNINGER DEMU ankerbøsninger, omfatter et bredt sortiment af indstøbningsdele i almindelig og rustfri stål. Produkterne anvendes fortrinsvis ved produktion af betonelementer, til punktvis fastgørelser. Produkterne kan leveres i forskellige udførelser f.eks. med ombuk eller med hul for evt. tværpind. Alle ankerbøsninger kan leveres med sømflange. HALFEN BOLTFORANKRING Ved fremstilling af ankerplader anvendes hovedbolte. Disse ankerplader er velegnede som underlag for fastsvejsning af søjler, vanger, bjælkekrog konsoller mm. Ankerpladerne sikrer, at de kræfter, der opstår som følge af træk, skråtræk og tværbelastning kan overføres til betonen. Hovedboltene bliver svejst på stålpladen og ankerpladen indstøbes i flugt med betonens overflade. Overførelse af store kræfter Trækzoneegnet God mulighed for justering af den tilsluttende bygnngsdel 7

8 HALFEN ARMERINGS TIL SLUTNING HBS-05 Den nye HALFEN armeringstilslutning HBS-05 er udviklet på baggrund af de hidtidige produkter HBS og WD 90. Armeringstilslutningen HBS-05 tilbyder optimale løsninger ved samling af alle former for bygningsdele af beton. HBS-05 armeringstilslutningen kan kombineres vilkårligt med hinanden. Til alle muffedele, skruemuffe eller smedet muffe kan anvendes den samme gevinddel. Positionsmuffen muliggør tilslutning, hvor forskydning i længderetning, eller drejning ikke er mulig, f.eks. ved kranåbninger i etagedæk. Til armeringstilslutninger med korte forankringslængder kan leveres HBS-05 endeanker. Leveres i diameter fra Ø 12 til 32 Farvekode på de enkelte systemdele Ø 12 til 28 kan belastes dynamisk iht. DIN 1045: og DIN : Smedemuffen kan sømmes direkte på forskallingen Skruemuffen er særlig økonomisk ved lodrette tilslutninger og specielle længder Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) HALFEN SØJLESKO HALFEN søjlesko HCC danner i forbindelse med HALFEN ankerbolt HAB et særdeles brugervenligt system til fastgørelse af præfabrikerede søjler. Med HALFEN Søjlesko HCC undgår man de sædvanligvis meget dyre og tidsmæssigt krævende løsninger på byggepladsen. Ankerbolte er godkendt at bygningstilsynet (DIBt Berlin) Ankerbolten kan også anvendes til øvrige formål, hvor der er krav om optagelse høje belastninger. HALFEN søjlesko HCC kan også anvendes ved samling af gennemgående søjler, der bliver præfabrikerede og monteret uafhængig af etageadskillelsen. HALFEN søjlesko HCC og ankerbolt HAB sikre en statisk konstruktion. Programmet omfatter 10 lasttrin, fra 62 kn til 937 kn Hurtig montage, allerede i montagetilstand må der regnes med fuld tilladelige belastning. Ingen behov for afstivning af søjlen Søjleskoen er typegodkendt 8

9 ARMERINGSKOBLING Armeringskoblingen HGC forbinder to armeringsjern via en skrue og klemvirkning, således at træk og trykkræfter kan overføres. HGC armeringskoblingen er særlig velegnet i forbindelse med udskiftning af korroderet eller på anden måde beskadiget armering, samt i forbindelse med sammenbygning af eksisterende og nyt byggeri, eller ved sammenbygning af In-situ beton med præfabrikerede bygningsdele. Sikker og hurtig forbindelse Korte muffer Ingen forudgående bearbejdning i form af gevindskæring eller svejsning Kan også anvendes i forbindelse med reducering af armeringsdiameter HALFEN S TRITTEKASSE HBT HBT strittekassen tilbydes som en enkel og rationel metode til sammenstøbning af de enkelte bygningsdele, når det, grundet tekniske eller arbejdsbetinget forhold, er nødvendigt at udføre støbningen i etaper. Strittekassen består af en galvaniseret blikplade med en speciel falsning og forstandset huller til afmontering af dækpladen. Strittekassen sømmes på forskallingen eller monteres med bindetråd til armeringen. HBT strittekassen opfylder kravende iht DBV s anvisning tilbagebukning. Ligeledes er de typegodkendte i Tyskland og opfylder kravene iht. DIN Materiale a) BSt 500 s iht. DIN 448 hhv. BSt 500 WR b) BSt 500 NR, rustfri stål A4 kan leveret efter ønske Ø 8 12 mm 7 forskellige profiler, passende til vægtykkelser fra 8 23 cm. Øvrige profiler efter ønske 14 forskellige bøjleformer, enkel eller dobbelt armering Lille kassehøjde 24 mm til Ø 8 mm, 30 mm til Ø 10 Velegnet til brug i elementproduktion grundet det relativt lille dæklag Typegodkendt iht. DIN

10 HALFEN DYBEL SKINNE HDB Dybelskinnen består at hulprofil med påsvejste dobbelthovedankre og anvendes som skub og gennemstandsningsarmering. HALFEN Dybelskinnen kan leveres på kort tid, i form af systemelementer eller som kompletelementer, der fremstilles på bestilling efter mål. Systemelementerne monteres fortrinsvis oppefra, efter udlægning af den vandrette armering. De leveres normalt som skinner med 2 eller 3 ankre, der kan kombineres efter behov til elementer med 4, 5, 6 osv. ankre. Systemet med en symmetrisk anordning af ankrene garantere en korrekt montage. Den patenterede klembøjle garanterer et korrekt dækkende betonlag på ankreboltene. HDB systemelement HDB kompletelement Ankerdiameter mm Elementer med 2 eller 3 ankre der kan kombineres Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Velegnet til eftermontage Kort leveringstid af systemelementer, standard fra lager HDB Kompletelementer fremstilles ved, at ankrene svejses på et fladjernsprofil. Kompletelementerne placeres før udlægning af den vandrette armering. Et korrekt dækkende betonlag sikres ved, at der på fladjernsskinnen monteres en afstandsholder. Ankerdiameter mm Elementer med 3, 4, 5 eller 6 ankre Individuelle ankerafstande, kan afpasses efter hovedarmering. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Afstandsholdere fra mm dækkende betonlag 10

11 HALFEN BALKONTIL SLUTNINGER HIT Med Halfen Iso ElemenT forhindres kuldebroer og dermed dannelse af kondens indvendig i bygningen. En særlig fordel med Halfen Iso Element er, at det leveres i elementer på hhv. 1 meter og stykker på 20 cm. Ved at kombinere disse elementer undgås tilpasning og evt. spild. Med det righoldige typeprogram dækkes næsten alle behov i forbindelse med balkontilslutninger. Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt 2-delt variant til elementproduktion Der kan leveres en F 90 model (brand) Mulighed for en økonomisk optimal løsning, ved brug af dimensioneringsprogram HALFEN bi-trapez-box En særlig generende form for støj i bygninger er trinstøj. En manglende eller ikke tilstrækkelig isolering mod trinstøj kan medføre store problemer f.eks. i trappeopgange ved boligbyggeri med flere etager. HALFEN bi-trapez-box er et produkt, der virker som punktvis vederlag for f.eks. trapperepos. Udover funktionen som vederlag sikrer produktet også en væsentlig reduktion af trinstøjen. HALFEN bi-trapezbox er lige velegnet i forbindelse med repos støbt som elementer eller som pladsstøbt beton. Kan leveres til repos i højderne 16, 18 og 20 cm, og muliggør en hurtig og problemløs montage. Opfylder et krav om forøget trinlydsbeskyttelse for trappeafsatser Brandklasse F90 iht. attest fra IBMB, TU Braunschweig Typegodkendt HHB bæreelement me dopyimeret armeringsanordning 11

12 CRET T VÆRKRAFTDORN CRET Tværkraftdorne overfører kræfter og bevægelser mellem bygningsdele, der kan opstå som følge af mekanisk - eller temperaturmæssig påvirkning samt bevægelser hidrørende fra krybning og svind. Tids- og omkostningsbesparende Erstatter konsoller og dobbeltsøjler mm. Leveres i rustfri stål DEHA HD- ANKER Det nye transportankersystem med gevindbeskyttelse og datamærke dækker med kun otte lastgrupper et belastningsområde op til 15 tons. I praksis betyder dette: Færre typer, mindre lagerplads og mindre slid på løfteøjet. Gevindbeskyttelsen forbliver i hylsen under hele produktionsforløbet, og sikrer derved, at løfteøjet kan skrues i ankret, uden gener fra støv, betonslam rust eller lignende. Overskueligt leveringsprogram til lastgrupper fra 1,3 til 15 tons Integreret gevindbeskyttelse (patenteret) med datamærke Robust løfteøje med reduceret vægt 12

13 FRIMEDA TRANSPORTANKER FRIMEDA Transportankersystemet består af et fladjernsanker, der indstøbes i betonelementet og et løfteøje med en ringkobling. Udformningen af løfteøjet med ringkobling og ankret tillader, at der løftes i alle retninger. Ringkoblingen kan åbnes manuelt direkte ved anhugningen eller via en fjernbetjening. Lasttrin fra 1,25 til 26 tons Bredt ankerudvalg Ikke muligt at forveksle de forskellige lasttrin Ankret passer kun i ringkoblingen fra samme lasttrin DEHA KUGLEHOVEDANKER OG GEVINDANKER DEHA Kuglehoved transportanker monteres i formen ved hjælp af et fastgørelsesog udsparingslegeme. Efter afforskalling fjernes dette legeme og universalkoblingen anhugges let og sikret på ankret, hvorefter elementet kan løftes og transporteres. Sikker, hurtigt og rationelt Slidstærk universalkobling Til alle former for betonelementer Belastningstrin fra 1,3 til 45 tons DEHA Gevindanker består af en ankerdel og en gevindbøsning. Løft og transport foregår ved, at der skrues en wirestrop med gevind i bøsningen. Anvendes hovedsagligt ved tynde elementer. 13

14 HALFEN FAC ADEPL ADEANKER Facadeankersystemerne består af hver sin overdel med højdejusterbar gevindstang, en i facadepladen indstøbt underdel med eller uden sidejustering og en afstandsskrue til justeringen af vægafstanden. Alle systemdele bliver fremstillet af rustfri stål. Afstandsskruer, vindanker af kunststof, spændelåse, tand- holdeanker og koblingsplader supplerer programmet. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Justerbar i alle retninger Typegodkendt BRYS TNINGSPL ADEANKER BRA Brystningspladeankre tjener til fastgørelse af betonelementer-som f.eks.- brystningshhv. attikaplader på stålbetonlofter, balkoner eller bredde vanger. De støbes ind i brystningselementet og transporteres således til byggepladsen. Kvalitetskendetegn er: Reducerede kuldebroer Høj korrosionsbeskyttelse som følge af rustfri stål udførelse Meget hurtig montering Typegodkendt Deres bæreevne er kendetegnet ved optagelsen af bøjningsmomenter. Ved fastgørelse på indstøbte Halfen-skinner er ankerne horisontal forskydelige, de kan ved underlægning justeres vertikalt. Brystningspladeankre kan også leveres med justeringsskruer til vertikale justering. 14

15 DETAN TRÆK S TAVS-S YS TEMER Med systemløsninger kan der også realiseres tilsvarende komplicerede konstruktioner og æstetiske udformninger i indenog udendørsområdet. Samtlige komponenter kan leveres i stål og rustfri stål. Kvalitetskendetegn er: Med DETAN-møtrikker og kontra forskruninger Let synskontrol ved montagen Opfylder høje designkrav Godkendt af bygningstilsynet (DIBt Berlin) Typegodkendt Trækstav Kontramøtrik Gafelstykke Med DETAN trækstavsystemer bliver der fremstillet vindforbindelser på tage og vægge, Bardunering af fortage, Underspændinger til træ- og ståldragere. Bolte Sikringsring Kredsskive 15

16 HALFEN SANDWICHPL ADENANKER HALFEN SPA-sandwichanker har til opgave, at forbinde bagmur og formur på en flerlaget betonfacadeplade med hinanden og at aflede formurens egenvægt samt de på dette virkende belastninger i bagmur. Da ankrene i luft- hhv. isoleringsområdet er udsat for korrosion, bliver de fremstillet af rustfri stål. Foruden bæreankre bliver der også anvendt forbindelsesnåle hhv. forbindelsesbøjler, der forhindre en bøjning af forsatslaget. Kvalitetskendetegn er: Let og hurtig montage Typegodkendt, afprøvet system Også rentabel anvendelig ved meget tykke isoleringslag mellem betonskallerne DEHA MANCHET-FORBINDEL SESANKER/FL ADANKER DEHA forbindelsesankersystemet består af bæreankre (manchetforbindelses-anker, fladanker eller forbindelses-nålekryds) og holdeankre (forbindelsesnåle, påhæftenål eller påhæftebøjle). Kvalitetskendetegn er: Kun ét bæreanker pr. plade nødvendigt Samme belastningsoptagelse i alle retninger Hurtig montering Optagelse af høje krafter Også til store element dimensioner Typegodkendt, afprøvet system 16

17 17

18 HALFEN murkonsoller HALFEN murkonsoller HK4 tjener til optagelse af egenvægten af skalmuren og denne ledes til bagmuren. Som følge af den trinløse højdejustering på ± 3,5 cm er de særlig egnet til udligning af eksisterende råbyggeritolerancer eller dyølmontageunøjagtigheder. HK4 murkonsoller kan leveres i rustfri stål udførelse i forskellige varianter til de forskellige opgaver. Opdelingen i belastningstrin 3,5 KN, 7,0 KN og 10,5 KN gør dem i forbindelse med Halfen-skinner til en rentabel og sikker losning. Kvalitetskendetegn er: Typegodkendt forankring Meget gode justeringsmuligheder Komplet program indenfor murkonsoller og skalmuring. HALFEN CURTAIN WALL-S YS TEM Curtain Wall bliver iht. DIN EN defineret som en udvendigliggende vertikal bygningsafslutning med en hovedsagligt af metal fremstillet ramme. Som regel består den af vertikal og horisontal bærende dele, der er sammenføjet og forankret på bygningens bærekonstruktion. Herved bliver fordelene ved indstøbte Halfen-skinner - frontalt eller på loftoversiden og de som bindeled mellem Curtain Wall facaden og råbygningskonstruktionen anvendte forbindelseselementer synlige: Hurtig og sikker fastgørelse med øjeblikkelig fuld belastningsoptagelse. Montage uden specialværktøjer Let justering i indtil tre retninger Høj bæreevne Små kantafstande 18

19 HALFEN MØRTELINDS TØBNINGSANKER HALFEN indstøbningsmørtelanker type UMA kan leveres til mange belastningstrin. De anvendes til forankring i beton, type UMA er foruden pga. det runde bærearmstværsnit egnet til forankring i murværk. Begge typer kan anvendes i vertikale og horisontale fuger. Det tilsvarende holdeanker UHA til optagelse af vind- og horisontal-belastninger hører ligeledes til dette forankringssystem. Kvalitetskendetegn er: Høj bæreevne ved lille materialeindsats Justerbar i tre retninger Udkragning fra 20 til 300 mm Tilladte belastninger til 3,8 kn alt efter udkragning Typegodkendt HALFEN BODYANKER HALFEN Bodyanker er tredimensionale justerbare naturstensfastgørelser til dybler, der både optager belastninger fra pladevægt og vindbelastning. Justering er delvis mulig under belastning. Model HRM anvendes fortrinsvis ved belastninger op til 500 N og udkragninger på mm. Type Body BA dækker udkragnings- området fra mm ved belastninger op til 800 N. Model Body DT er egnet til udkragninger på mm og kan belastes op til 1300 N. Ankret bliver leveret komplet formonteret med den kendte kileskive. Til forankring i den vertikale fuge fås holdeanker type Body DH. Kvalitetskendetegn er: Udkragninger på mm ved belastninger op til 1300 N som standardudførelse Justerbar i tre retninger Kan belastes øjeblikkeligt Patenteret: kileskive og klemmebolt Anvendelse i horisontale og vertikale fuger 19

20 HALFEN POWERCLICK MONTAGES YS TEM HALFEN Powerclick montagesystemet er en innovativ nyudvikling til rørledningsunderstøtninger indenfor industriel rørledningsteknik. Aldrig før kunne en så stor understøtnings-mangfoldighed opfyldes med så få multi-funktionelle komponenter som fx med 63er-systemet: Èn profil til alle rørledningsunderstøtninger En hjørneforbinder i to udførelser til 112 varianter Èn vangeklemme til alle vangestørrelser Få komponenter, alle er multi funktionelle Optimal trinløs justerbar Sikker som følge af defineret belastningssænkning Der realiseres gennemgående kun formrigtige forbindelser Moderne teknik til gunstige priser Lav vægt HALFEN Powerclick montagesystemet er skræddersyet til behovet indenfor industriel rørlednings-teknik og muliggør rentable systemløsninger. Med HALFEN Powerclick montagesystemet tilbydes der understødnings-konstruktioner efter et komplet nyt koncept: 20

21 HALFEN MONTAGESKINNER OG TILBEHØR I forbindelse med de tilhørende Halfenskruer hhv. gevindplader giver HALFEN montageskinner alle fordele indenfor justerbare tilslutninger udenfor betonen. Skinnerne kan anvendes indenfor mange områder, fx.: Anlægsbyggeri Stålbyggeri Maskinteknik Solaranlæg Vandbearbejdning osv. Naturstens/Forankringer Som følge af systemets mangfoldighed, bestående af Halfen-skinner, Halfen-skruer og fornuftigt tilbehør kan man vælge den mest rentable løsning til forskellige krav. Vikantilbyde folgende skinnesystemer: Tunge HALFEN montage-skinner, fortrinsvis varmvalset, særligt egnet til dynamisk belastning til fastsvejsning på stålkonstruktioner til store belastninger Mellemtunge HALFEN montageskinner med kun én gevindpladetype, passende til alle mellemtunge HALFEN montageskinner Kompatibel med HALFEN Powerclick montagesystem Lette HALFEN montageskinner som regel flade skinner til lave belastninger I alle tre skinnesystemer tilbyder HALFEN montageskinnerne i glat eller hullet udførelse og i forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser, fra rustfri stål A4 til varmgalvaniseret og blank stål. 21

22 HALFEN MONTAGEKONS TRUK TION HALFEN konsoller bliver fremstillet af de klassiske HALFEN montage-skinner med deres fordele såsom en hurtig, sikker og justerbar montage. Konsollerne er en komplet-understøtning, hvis kvalitets korrosionsbeskyttelse (rustfri stål A4 hhv. varmgalvaniseret) også uden udbedring bibeholdes efter montagen. Kvalitetskendetegn er: På trods af den høje bæreevne meget lette og derfor hurtig og let montering De fleste konsoller er kompatible med HALFEN Powerclick montagesystemet HALFEN rørbøjler er udviklet til justerbare montager i forbindelse med alle Halfen-skinner. Som ved det nye HALFEN Powerclick montagesystem er også materialetykkelsen på HALFEN rørbøjler dimensioneret tilsvarende kravene, således at en kombination af HALFEN Powerclick montagesystemet med HALFEN rørbøjler giver en rentabel løsning. Kvalitetskendetegn er: Mangfoldige udførelser til rørdiametre på mm Kan også leveres i en udførelse til aksial bevægelige rør Korrosionsbeskyttelse fra A4 til varmgalvaniseret 22

23 Adresser Preben Nielsen Naverland Glostrup Denmark Telefon: +45 (0) Telefax: +45 (0) HOVEDFORVALTNING HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld Germany Telefon: +49 (0) 2173/970-0, Telefax: +49 (0) 2173/ , Produkter Kataloger Aktuelt/News Download Kontakt/Adresser Praksis Om HALFEN-DEHA HENVISNING TIL DETTE KATALOG Tekniske og konstruktive ændringer forbeholdt Informationerne i dette trykkeriprodukt baserer på den os kendte aktuelle tekniske standard på trykningstidspunktet. Tekniske og konstruktive ændringer forbliver til enhver tid forbeholdt. HALFEN-DEHA overtager intet ansvar for rigtigheden af oplysningerne i dette trykkeriprodukt og for eventuelle trykfejl. Halfen-Deha kvalitetsmanagementsystem er certificeret for lokaliteter i Tyskland, i Schweiz og i Poznan/Polen iht. DIN EN ISO 9001/2000 certifikat-nr. QS-281 HH. 23

24 B /06-DK / HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh, gælder også for uddragsvis mangfoldiggørelse. HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbh Liebigstraße Langenfeld GERMANY Telephone: + 49 (0) Telefax: + 49 (0)

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Grøn teknologi til den blå planet Miljøvenlige løsninger med solenergi og vinduer 2 Schüco Montagesystem MSE

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare R Ø R F I T T I N G S 2 T E K N I S K K T L O G 3 VLG F S S ER VRMGLVNISERET STØESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERRE RUSTFRI STÅLSKRUER. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare skrue i

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Ophængssystemer EL & VVS

Ophængssystemer EL & VVS Ophængssystemer EL & VVS Forord Velkommen til Solar's nye ophængskatalog I det nye ophængskatalog, har vi sammensat et fælles program for El- og VVS-branchen fra Walraven i Holland. Kataloget er opdelt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Montage i nedhængte T-profiler

Montage i nedhængte T-profiler Montage i nedhængte T-profiler Indhold - Montage i nedhængte synlige T-profiler/demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/ikke-demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/demonterbare plader

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT

Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT En perfekt løsning til passiv husbyggeri Med Schöck Isokorb XT Schöck Isokorb type AXT Til kuldebrobrydende tilslutninger af murkroner. Schöck Isokorb

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov KVALITET fra din håndværker Hejseporte til industri og landbrug Garageporte - model Classic og Rustic Garageporte - mahogni Specialporte - efter ønske og behov v/bjarne Rasmussen Stubberupvej 18 DK-8723

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER DEN BEDSTE LØSNING TIL ETHVERT GELÆNDERPROJEKT LAD DIN VISION BLIVE TIL VIRKELIGHED INDHOLD VELKOMMEN TIL Q-RAILING, HER FINDER DU INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN

Læs mere

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring MEARIN - afløbsrende NYHED Rist med indbygget ristsikring Den rigtige løsning niss sørensen & søn trading a-s DK 7860 Balling tlf. +45 97564222 fax. +45 97564614 www.niss-soerensen.dk Indhold MEARIN Tekniske

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere