Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen."

Transkript

1 Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan fås i en lang række spændende farver, som kan kombineres efter dine ønsker og behov. Elementerne kan både anvendes som bærende og ikke-bærende facader. Samtidig får du alle fordelene ved et standard modulsystem. Facadelementerne er en sandwichkonstruktion opbygget af en betonforplade, et isoleringslag og en betonbagplade. Elementgeometri Tykkelser Facadeelementerne udføres i følgende standarddimensioner: 300, 330, 360, 390, 420, 450 og 480, afhængig af forpladen, isoleringen og bagpladen, men kan tilpasses det enkelte projekt. Højder og bredder Boligfacader: Boligfacadeelementer leveres med hovedgeometri efter følgende retningslinjer: Max. elementbredde 7,0 meter for elementhøjde mellem 3.0 og 3.5 meter (incl. udragende armering). Max. elementbredde ca. 8,4 meter for elementhøjde under 3,0 meter. Industrifacader: Industrifacaderne kan leveres med hovedgeometri efter følgende retningslinier: Max. elementhøjde 14,0 meter for elementbredde under 3,0 meter. Max. elementhøjde 9,0 meter for elementbredde mellem 3,0 og 3,8 meter. Ved elementhøjde mellem 3.0 og 4,0 m er maksimal elementbredde 9,0 m. Ved elementhøjde under 3,0 m er maksimal elementbredde 10,0 m. Forplade Bagplade Isolering Forpladen udgør den udvendige klimaskærm. Standardtykkelser er, men afhænger af elementhøjde og eventuel profilering. Forpladen skal sikres fri bevægelighed for de forekoende temperatur- og svindbevægelser og må derfor ikke understøttes. I tvivlstilfælde kontakt Spæncom. Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Til isolering anvendes enten betonelement-batts eller polystyrolkvalitet. Standardtykkelserne er 50, 75,,, 150 og 200. Isolering udføres som mineraluld polystyrol eller PIR isolering. Armering Facader armeres med slap ribbet eller profileret armering iht. EN 80. Fortandingsbøjler udførres i glat tråd fyk < 400 MPa iht. EN 25 eller som wiresløjfer. Anden geometriske udformninger Saenbinding af for- og bagplade ankre, bindere og bagpladekip udføres i rustfri stål kvalitet EN Fortandinger Der kan laves fortandinger med udragende bøjler i siderne til saenstøbning. Bøjlerne Version L opdateret 27/ Side 1 af 7

2 placeres med 300 eller 600 afstand. Udsparinger Størrelserne på udsparingerne er i udføres i følgende standard mål Standard vindue udsparinger i facader i. Bredde Højde 1010 X x X X X 1210 X X X X X 1410 X X X X X 1610 X X X X X Standard døre udsparinger i facader i. Bredde Højde 20 X x X X 2 X X X X 2130 X X X X Se her principperne for port-, dør- og vinduesudsparinger i facader som.pdf fil. Udsparinger i facader kan dog også laves i vilkårlige størrelser, for en mer pris. Hvis der er risiko for knæk og bræk ved dørudsparinger under afformningen og transport isættes afstivninger - Se her hvordan der afstives i større udsparinger. Efter aftale kan der istøbes fastgørelsesklodser i vindues- og dørudsparinger, som standard udført i træ (kontakt Spæncom). Mindre udsparinger for rørgennemføringer og lignende udføres ved hjælp af cirkulære plastrør eller firekantede polystyrolklodser. Større udsparinger udføres som træ- eller stålform eventuelt med smig 1:10 for afformning. For alle udsparinger gælder, at såvel størrelse som placering i det enkelte element må vælges under hensyntagen til elementets opbygning og bæreevne. For døre-, vindues- og portudsparinger gælder ligeledes, at størrelse og placering må vælges under hensynstagen til elementets opbygning og bæreevne. Ribbeudsparing Konsol Reselit/noter Der udføres ribbeudsparinger i facaderne, hvor der istøbes lejeplader. Udsparinger kan forholdsvis frit placeres i den tynde pladedel mellem ribberne, men absolut ikke i elementets ribber. Facadeelementerne kan forsynes med vederlagskonsol i opsiden, for indskudt dæk. Konsol bredden er som standard 150. Se her størrelserne på noterne i forpladen Indstøbningsdele Løft Udragende stritter Tophat Elementet er som standard forsynet med 2 stk. frimeda løfteanker i toppen. Hvis elementets højde overstiger 3,8 meter er det desuden forsynet med to ekstra løft i sidekanten. Se her principperne for anvendelse og dimensionering af løft Stritter istøbes i facadetoppen til saenstøbning. Facadeelementer kan forsynes med tophatte, 292 fra siderne for opklodsning og styring på fundamentet, eller underliggende elementer. Version L opdateret 27/ Side 2 af 7

3 Inserts for afstivning Der istøbes inserts til afstivning 292 fra siderne (som forsænkes maksimalt 8 Overflader for senere udsætning). Overflader BO overflader udføres jf. Bips publikation A24. SpO er produktionsspecifikke overflader jf. Spæncom beskrivelse. Se her Spæncoms specifikationer Bagpladen støbes som standard i grå beton, men kan efter ønske leveres i hvid beton. Opsiden udføres glittet eller rullet svarende til BO Forpladen støbes mod form og kan udføres som følgende: - Formglat grå eller farvet beton, svarende til BO Formglat afsyret, herunder også hvid afsyret, svarende til SpO 2. - Frilagt med forskelligt farvede stentyper i varierende størrelser, svarende til SpO 3. - Profileret støbt mod matrice, retarder papir el. lignende i grå, hvid eller farvet beton, svarende til SpO 1. Se eks. på overflader her Affasninger Facadeelementerne udføres med 10x10 affasninger eller skarpkantede. Normgrundlag Norm (kontrolklasse) Dimensioneringsgrundlag er det europæiske normsæt Sikkerhedsbesteelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 incl. Nationale annekser og produktstandard EN vægge. Elementerne fremstilles efter normens regler for skærpet kontrol. Miljøklasse Som standard udføres bagpladen i betonkvalitet og med dæklag svarende til passiv miljøklasse. Forpladen udføres i betonkvalitet og med dæklag svarende til moderat miljøklasse. Tillægsbemærkning: Vedr. moderat miljøklasse Kosmetikbeton anvendt som konstruktionsbeton i moderat miljøklasse kan give problemer med at opfylde standardens krav mht. luftindhold. I disse tilfælde vil der foreligge frostfasthedsprøvninger, som dokumenterer om/at betonen kan anvendes i moderat miljø. Tolerancer Facadeelementer overholder kravene i produktstandarden, EN og branchevejledningen Hvor går Grænsen?, Beton in situ, elementer og montage. Højde Elementhøjde < 7,2 m Elementhøjde < 10 m Elementhøjde > 10 m ± 8 ± 12 ± 20 Bredder Elementbredde < 2,4 m Elementbredde < 7,2 m Elementbredde > 7,2 m ± 5 ± 8 ± 12 Tykkelser ± 5 Version L opdateret 27/ Side 3 af 7

4 Tolerancer Bredde- og højdetolerancer er saensat af bidrag fra formopstilling/afsætning og eventuel skævhed i forsider. Tykkelsestolerancen er saensat af bidrag fra højdedifferens på formsider og eventuelle variationer i den håndbearbejdede elementopside. Højde- og tykkelsestolerancerne er normalt uden praktisk betydning. Breddetolerancen er derimod, saen med temperaturbevægelsen, besteende for valg af fugestørrelse mellem elementerne. Som hovedregel kan vælges 16 fugebredde for elementbredder < 6,0 meter. For elementbredder > 6,0 meter bør større fugebredde overvejes. Indstøbninger Indstøbningsdele kan påregnes placeret med en tolerance ± 10, hvortil koer indflydelse fra dimensionstolerancer. For grupper af indstøbningsdele anbragt inden for et område på ca. 1 x 1 meter, kan tolerancen på de indbyrdes afstande reduceres til ± 3, når dette aftales specielt. Noter og friser fastgjort på formdele kan påregnes placeret med tolerance ± 3, hvortil koer indflydelse fra dimensionstolerancer. El indstøbninger Indstøbning af el foretages iht. branchevejledning "El-indstøbninger i elementer af beton og letbeton" Indstøbte dåser placeres ledret og vandret Eldåser, under elementplan max. 5. Eldåser, afvigende fra lod målt over 150, max. 5. Tomrør uden dåse, vandret placering Udsparinger Udsparingsstørrelser fremstilles med en tolerance på Udsparinger kan påregens placeret med en tolerance ± 10. For parallelitet gælder tolerancen ± 2. Indstøbninger til montage Rækværks inserts indstøbes med lodret tolerance på ± 20 og vandret tolerance på 150. Montageinserts indstøbes med lodret tolerance på ± og vandret tolerance på 250. Dæklag For dæklag mod overflade gælder følgende tolerancer: Miljøklasse Normkrav. Nominelt. Passiv Moderat Aggressiv Version L opdateret 27/ Side 4 af 7

5 Overslagsdimensionering Til brug ved projektering af industrifacader kan følgende retningslinjer anvendes til fastlæggelse af minimumdimensioner. Boligfacader dimensioneres fra sag til sag, kontakt Spæncom. Pladeelement eller ribbelement Bagpladens opbygning afhænger af den frie søjlelængde Is. Hvis Is < ca. 7,0 meter udføres elementet som pladeelement Hvis Is > ca. 7,0 meter udføres elementet som ribbeelement. Bagpladetykkelse Bagpladetykkelsen afhænger af Is, samt af, om elementet er ikkebærende eller bærende. Pladetykkelse Ribbetykkelse (ribbebredde min. 200 ) Ikke-bærende I s /50 (min. ) I s /45 (min. tykkelse mellem ribber 90 ) Bærende I s /45 (min. 120 ) I s /40 (min. tykkelse mellem ribber 90 ) Endelige statiske beregninger kan om ønsket udføres af Spæncom på grundlag af oplyste belastninger. Forpladetykkelse Forpladens minimumstykkelse er Tykkelsen øges, hvis I overstiger ca. 8,0 meter - Tykkelse øges, hvis trilægningsdybden overstiger normaldybden (5 ), t min. = frilægningsdybde Tykkelse øges, hvis forpladen udvendigt er forsynet med friser og noter, t min. = frise-/notdybde + 55 Version L opdateret 27/ Side 5 af 7

6 Isoleringstykkelse Sandwichfacadens varmeisoleringsevne ved varierede isoleringstykkelser og varierende elementtykkelser fremgår af viste skema. Ud for ribber i bagpladen med isoleringstykkelse mindre end 50, udføres isoleringslaget som polystyrol. Isoleringstykkelser større end 150 opbygges af to lag. Vær opmærksom på, at tynd kantisolering omkring vindues- og dørudsparinger formindsker U-værdien væsentligt. Det kan således være nødvendigt at øge hovedisoleringens tykkelse for at overholde den samlede varmetabsrae. Transmissionskoefficienter (U-værdier W/m2K) FE 480 FE 450 FE 420 FE 390 FE 360 FE 330 FE 300 /300/110 /275/105 /250/ /200/120 /175/115 //135 //130 Pladedel Ribbedel,00% 0,00% 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 0,28 0,28 0,28 0,34 0,34 95,00% 5,00% 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,20 0,19 0,19 0,22 0,21 0,21 0,29 0,28 0,28 0,35 90,00% 10,00% 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,21 0,20 0,19 0,23 0,22 0,22 0,30 0,29 0,28 0,35 85,00% 15,00% 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,24 0,23 0,22 0,30 0,29 0,28 0,36 80,00% 20,00% 0,19 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,21 0,19 0,18 0,23 0,21 0,20 0,25 0,23 0,22 0,31 0,29 0,28 0,36 75,00% 25,00% 0,20 0,18 0,16 0,21 0,19 0,17 0,22 0,20 0,18 0,24 0,22 0,21 0,26 0,24 0,23 0,32 0,30 0,28 0,36,00% 30,00% 0,21 0,19 0,17 0,22 0,20 0,18 0,23 0,21 0,19 0,26 0,23 0,21 0,27 0,25 0,23 0,33 0,30 0,28 0,37 65,00% 35,00% 0,23 0,20 0,18 0,24 0,21 0,19 0,25 0,22 0,20 0,27 0,24 0,22 0,29 0,25 0,23 0,33 0,30 0,28 0,37 60,00% 40,00% 0,24 0,21 0,19 0,25 0,22 0,19 0,26 0,22 0,20 0,28 0,24 0,22 0,30 0,26 0,24 0,34 0,30 0,28 0,38 55,00% 45,00% 0,26 0,22 0,19 0,26 0,23 0,20 0,27 0,23 0,21 0,29 0,25 0,23 0,31 0,27 0,24 0,35 0,31 0,28 0,38 50,00% 50,00% 0,27 0,23 0,20 0,28 0,24 0,21 0,29 0,24 0,21 0,30 0,26 0,23 0,32 0,27 0,24 0,36 0,31 0,28 0,39 45,00% 55,00% 0,29 0,24 0,21 0,29 0,24 0,21 0,30 0,25 0,22 0,32 0,27 0,24 0,33 0,28 0,25 0,36 0,31 0,28 0,39 Eksempel Eksempel Facade på 8,00 m 2,40 m 19,20 m2 Facade på 8,00 m 3,60 m 28,80 m2 Vindue 2,00 m 1,00 m 2,00 m2 Vindue 2,00 m 1,50 m 3,00 m2 Sideribber 8,00 m 0,60 m 4,80 m2 Sideribber 8,00 m 0,60 m 4,80 m2 Topbjælke 1,80 m 1,00 m 1,80 m2 Topbjælke 3,00 m 1,00 m 3,00 m2 Reel ribbeandel 38% Reel ribbeandel 30% Version L opdateret 27/ Side 6 af 7

7 Sekundære påvirkninger Vandrette påvirkninger Facader kan normalt kun i begrænset omfang dimensioneres for vandrette påvirkninger hidrørende fra påkørselslast, silotryk og jordtryk. I påkoende tilfælde findes dog alternativer, kontakt Spæncom. Lodrette påvirkninger Facader dimensioneres for taglast og eventuel etagelast, enten som linielast eller enkelt kræfter. Standardkonsoller for indskudte dæk kan påstøbes. Facader kan også forsynes med specielle påstøbte konsoller for kranlast. Skivevirkning Hvis facader indgår i en skivebygning, kan der regnes med følgende retningsmæssige stabiliserende moment pr. element: Mid = 0,40 * G * (b 0,3) knm G: Hvilende last fra egenvægt af element incl. evt. hvilende last fra indskudt dæk, tagkonsktuktion eller lignende (kn) b: Elementbredde (m). Det stabiliserende moment kan regnes med følgende regningsmæssige stabiliserende moment pr. element: Mid = (Tbolt + 0,40 * G) * (b 0,3) knm Tbolt: Regningsmæssig trækmodstand i stigbøjlebolt (kn) (i standardelementer dimensioneres stigbøjler for kn). Det stabiliserende moment kan yderligere øges ved saenstøbning af 2 eller flere elementer. Saenstøbningen udføres normalt som fortandet fuge med $ 6 U-bøjler/600. Regningsmæssig forskydningsmodstand kan sættes til 33 kn/m, når der udstøbes med B30 og anvendes k 12 låsejern. Større forskydningsmodstand kan opnås i specielle tilfælde. Facader, der indgår i skivebygninger, skal dimensioneres i hvert tilfælde. Kontakt Spæncom. Version H Side 7 af 7

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

VINDUES MONTAGE KATALOG

VINDUES MONTAGE KATALOG VINDUES MONTAGE KATALOG www.strongtie.dk WC-DK-02-2012 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere