Projekteringsprincipper for Betonelementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsprincipper for Betonelementer"

Transkript

1 CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T F Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: LRE Revision: 4 Revisionsdato: Hovedkontor: Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Hovedadministration: Ribevej 45 DK-6650 Brørup CVR-nr Nordea

2 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Indholdsfortegnelse 1. Generelt Materialedata for stål Slap armering Forspændt armering Fastsættelse af elementtykkelse Dæklag på bærende elementer Armeringsløsninger for betonvægge Generelt Minimumsarmering for den lodrette armering i vægge Standard armering i vægge Fastsættelse af bøjlebredder Sammenbygning af bjælke- og søjlearmeringer Korrugeret rør Standard dimensioner for korrugerede rør Pladskrav ved fugelåse og korrugerede rør Lodrette fugesamlinger Oversigt over bæreevner for lodrette samlinger Armeringsprincipper ved fugesamlinger U-bøjler langs elementkanter Side 2 af 19

3 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 1. Generelt Dette dokument angiver projekteringsprincipperne i CRH Concrete. Det er en forudsætning for ordreindgåelse, at beskrivelserne i dette dokument ligger til grund for angivelsen af armeringen i projektet. Side 3 af 19

4 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 2. Materialedata for stål 2.1. Slap armering CRH Concrete får leveret stål med følgende specifikationer: Benævnelse Styrke, f y f t / f y A gt Armeringstype Net N 500 MPa 1,08 3,3 % Stangstål K 500 MPa 1,08 5,0 %* Bøjler K 500 MPa 1,08 5,0 %* Strittere K 500 MPa 1,08 5,0 %* Hårnålebøjler til samlinger R3 K** 355 MPa 500 MPa 1,15 1,08 7,5 % 5,0 % Andet stål Vederlagsplader 235 MPa * 6mm leveres med Agt på 3,3% ** Anvendes kun efter nærmere aftale Der kan anvendes følgende standard armering i elementerne: Armeringstype Dimension Armeringsafstand Net 6, 8, 10 og 12 mm 150 mm br. Stangstål 10, 12, 16, 20, 25 mm Bøjler 6 mm 150 og 100mm 8 mm 150 og 100mm Strittere 8 og 12 mm Hårnålebøjler 6 og 8* mm * Anvendes kun efter nærmere aftale 2.2. Forspændt armering Der lagerføres følgende standard linetyper: Dimension Benævnelse Tværsnit Styrke, f y Fmk/Fp0,1 A gt 9,3 mm St 1660/ MPa 1,1 3,5 % 12,5 mm St 1660/ MPa 1,1 3,5 % 15,3 mm St 1660/ MPa 1,1 3,5 % Side 4 af 19

5 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 3. Fastsættelse af elementtykkelse Ved fastsættelse af vægtykkelsen er det vigtigt at overveje følgende: - Hvilken vægtykkelse er der behov for beregningsmæssigt eller f.eks. pga. lyd - Hvilken vægtykkelse kræver armeringsbehovet i elementet Vægtykkelsen vælges typisk ud fra krav til bæreevne eller til lyd. Det skal dog altid sikres, at den regningsmæssige armering, man har behov for, kan være i elementet. Specielt skal man have fokus på pladskravene til følgende: - Korrugerede rør - U-bøjler langs elementkanterne - Kantarmering - Løft i elementet I dette dokument er vist en lang række eksempler på hvordan man fastlægger den korrekte armeringsudformning og tilhørende elementtykkelse i forskellige situationer. OBS! Det er vigtigt, at man anvender de faktiske dimensioner for armering/korrugerede rør, når man vurderer vægtykkelsen. Disse ses i denne tabel: Dimension Faktisk dimension incl. kamtoppe 6 mm 6,5 mm 8 mm 9,0 mm 10 mm 11,5 mm 12 mm 14,5 mm 16 mm 19,0 mm 20 mm 23,0 mm 25 mm 28,0 mm I de viste eksempler er der indregnet 5mm tolerance til buk af bøjler. De 5mm skal altid indregnes pr. bøjle da det ikke er praktisk muligt at bukke alle bøjler på præcis mål. Der er desuden indregnet 2mm tolerance for størrelsen på de korrugerede rør. Hvis der skal korrugerede rør i elementet, er det ofte en god idé at tage udgangspunkt i dette, og så regne indefra og ud. Side 5 af 19

6 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Som vejledning kan følgende eksempler anvendes: Eksempel 1 Fastsættelse af vægtykkelse Krav: Dæklag 25 8mm net i hver side K8 U-bøjler langs kanterne K12 kantarmering Mindste vægtykkelse: 180mm Eksempel 2 Fastsættelse af vægtykkelse Krav: Dæklag 25 8mm net i hver side K8 U-bøjler langs kanterne K12 kantarmering Ø80 korrugeret rør Mindste vægtykkelse: 240mm Note Hvis der er behov for K20 kantarmering, skal vægtykkelsen mindst være 300mm. Side 6 af 19

7 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Eksempel 3 Fastsættelse af vægtykkelse Krav: Dæklag 25 12mm net i hver side K12 U-bøjler langs kanterne K20 kantarmering Ø80 korrugeret rør Mindste vægtykkelse: 300mm Side 7 af 19

8 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 4. Dæklag på bærende elementer Det bør tilstræbes at anvende følgende dæklag: Miljøklasse Elementtykkelse Dæklag Passiv 100mm 15 mm 120, 150, 180, 200, 250 og 300mm 25 mm Moderat 120, 150, 180, 200, 250 og 300mm 25 mm Aggressiv 150, 180, 200, 250 og 300mm 35 mm Ekstra Aggressiv 200, 250 og 300mm 45 mm Side 8 af 19

9 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 5. Armeringsløsninger for betonvægge 5.1. Generelt CRH forudsætter som standard, at nettene vender på følgende måde i vægelementer: Normalelementer: Vendeelementer: De lodrette nettråde er placeret udvendigt for det færdigt monterede element. De vandrette nettråde er placeret udvendigt for det færdigt monterede element. Det er vigtigt, at det sammen med CRH fastlægges, om det er et normal- eller et vendeelement, da armeringsdimensionerne afhænger af, hvordan nettene vendes Minimumsarmering for den lodrette armering i vægge I EN er angivet et minimumskrav til armeringsmængden i en væg til 0,20%, jf. pkt Historisk har vi i Danmark brugt minimumskravet, som et krav sat i forhold til det nødvendige betonareal. Men denne betragtning er faldet ud i EN I Danmark er indført muligheden for, at dokumenterer samme deformationsforløb og svigttype, for derved at kunne reducerer kravet til min. armering. Jf. resultaterne af Betonelementforeningens forsøg med vægge (Betonelementforeningens publikation Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype ) er det tilladeligt, at anvende minimumsarmering svarende til 65% af det generelle krav i EN og bruge de generelle beregningsregler for armerede betonvægge i EN Det betyder, at der kan anvendes en grænse på 0,13 % af betonarealet. Dette er jf. publikationen i overensstemmelse med kravene i det nationale anneks til En , pkt (1) note 3 for reduktion af armeringen i forhold til minimumsarmeringen uden ændring af partialkoefficienterne på materialerne, når dimensioneringen udføres efter samme principper som gældende for vægelementer, der opfylder EC2 s generelle minimumskrav til lodret armering. Det er tilladeligt idet, der under forsøgene er opnået varslet brud og samme deformationsfigur som for en armeret væg, der overholder kravene til minimumsarmering iht. EN I CRH Concrete anvendes 0,13 % som minimumsarmering. Det betyder, at disse vægge er transportarmerede, men jf. publikationen kan beregning gennemføres som for armerede vægge Standard armering i vægge Som standard armeres vægelementerne efter principperne vist på følgende tegning: (Tegningen viser løsningen ved to net i elementet. Hvis der kun armeres med 1 net, placeres nettet centralt). Side 9 af 19

10 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Følgende bemærkes: - Ved to net i elementet vælges størrelsen på armeringerne, således at de kan ligge mellem de to net. Eneste undtagelse er i piller svarende til løsningen til højre på tegningen. - Der lægges ikke armeringsnet på siden af bjælkearmeringer hen over åbningen. Evt. ekstra armering skal indlægges i bjælkearmeringen. - Der ilægges ikke armeringsnet på siden af søjlearmeringer ved åbninger. Evt. ekstra armering skal ilægges i søjlearmeringen. - Piller under 800mm armeres som standard med en søjlearmering. Piller over 800mm armeres som standard med armeringsnet. - Der ilægges ikke U-bøjler langs kanterne med mindre det beregningsmæssigt er nødvendigt. Se desuden afsnit 8 i dette dokument Fastsættelse af bøjlebredder Ved fastsættelse af søjlebredder skal der tages hensyn til armeringens faktiske størrelse og der skal indarbejdes de fornødne tolerancer. Følgende angiver eksempler på fastsættelse af bøjlebredder. Bemærk: - Bøjlebreddens størrelse har i sidste ende betydning for placeringen af hovedjernene, hvilket har indflydelse på beregningen af søjlen/bjælken. Derfor kan det være nødvendigt at lave beregningen flere gange for at finde den optimale løsning. - Hvis der er korrugerede rør i elementerne, skal der tages udgangspunkt i størrelsen af disse. Se mere herom i afsnit 6 - Ved fastsættelse af bøjlebredder nedrundes altid til nærmeste 5mm. - Ved fastsættelse af bøjlehøjder nedrundes altid til nærmeste 10mm. De faktiske armeringsdimensioner findes i afsnit 3 Signaturforklaring t = Vægtykkelse db = Faktisk diameter på bøjle dh = Faktisk diameter på hovedjern i søjle, bjælke eller stringer. dn = Faktisk diameter på armeringsnet c = Afstand fra elementkant til center af hovedjern i søjle, bjælke eller stringer Side 10 af 19

11 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Eksempel 1 Søjlearmering mellem 2 net Normalelement I normalelementer vil de vandrette nettråde ligge indvendigt i elementet, hvilket betyder at det er muligt at lade bøjlerne i søjlen ligge i samme niveau som de vandrette nettråde. Det betyder at hovedjernene i søjlen normalt vil komme til at ligge på de vandrette nettråde. Søjlebredden beregnes til: = 2 æ (Det er forudsat at d N d B) Armeringsafstand: = æ +2 +½ +3 Vendeelement I vendeelementer vil de lodrette nettråde ligge indvendigt i elementet. Modsat normalelementerne så betyder det, at det ikke er muligt at flette net og armering sammen. Søjlebredden beregnes til: = 2 æ 4 5 Armeringsafstand: = æ ½ +3 Side 11 af 19

12 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Eksempel 2 Bjælkearmering mellem 2 net Normalelement I normalelementer vil de vandrette nettråde ligge indvendigt i elementet. Søjlebredden beregnes til: = 2 æ 4 5 Armeringsafstand: = æ ½ +3 Vendeelement I vendeelementer vil de lodrette nettråde ligge indvendigt i elementet, hvilket betyder, at det er muligt at lade bøjlerne i bjælken ligge i samme niveau som de lodrette nettråde. Det betyder, at hovedjernene i bjælken normalt vil komme til at ligge på de lodrette nettråde. Søjlebredden beregnes til: = 2 æ (Det er forudsat at d N d B) Armeringsafstand: = æ +2 +½ +3 Side 12 af 19

13 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Eksempel 3 U-bøjle i bjælkearmering Har man behov for U-bøjler i bjælke eller søjlearmeringen, skal U-bøjlen placeres som vist på billedet. Bredden på U-bøjlen beregnes til: ø = 2 5 Hvor bb er bredden på den lukkede bøjle. Eksempel 4 U-bøjler langs elementkanter Siden i normalelement + top/bund i vendeelement I normalelementer vil de vandrette nettråde ligge indvendigt i elementet, hvilket betyder at det er muligt at lade U-bøjlen ligge i samme niveau som de vandrette nettråde. U-bøjle bredden beregnes til: = 2 æ (Det er forudsat at d N d B) Top/bund i normalelement + siden i vendeelementer I vendeelementer vil de lodrette nettråde ligge indvendigt i elementet. U-bøjle bredden beregnes til: = 2 æ 4 5 Side 13 af 19

14 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Eksempel 5 U-bøjler i hjørner I elementhjørner skal man være opmærksom på, at U-bøjlerne skal kunne krydse hinanden. Som udgangspunkt skal bredden på den U-bøjle, som falder ind i mellem nettråde vælges, og den krydsende U-bøjle fastsættes på baggrund af dette. I overstående tilfælde betyder det, at bredden på den vandrette U-bøjle fastsættes til:. = 2 æ Og bredden på den lodrette U-bøjle bliver så:. = 2 æ ø 10 (Det er forudsat at d N d B og at U-bøjlerne har samme dimension) Da der altid skal anvendes samme U-bøjle bredde i hele elementets længde eller bredde, skal den ovenstående beregnede bøjlebredde anvendes frem for bøjlebredden bergnet i eksempel 4. Eksempel 6 Løft Ved projektering af armeringer langs elementkanterne er det vigtigt, at man tager hensyn til de løft der skal i elementerne. Nedenstående to figurer viser typiske eksempler på, hvor der ikke er plads til løftene. Hvis der ikke er nok plads mellem hovedjernene eller hvis der ligger et hovedjern midt i armeringen. Følgende mål angiver, hvor meget plads der skal være mellem hovedjern, for at der er plads til løftene. Pladskrav Normalelement Vendeelement 35 mm kg kg 45 mm kg kg 65 mm kg kg (For større elementvægte kontaktes CRH Concrete) Side 14 af 19

15 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 5.5. Sammenbygning af bjælke- og søjlearmeringer Der er to muligheder for sammenkobling af bjælker og søjler i f.eks. rammehjørner. Det er vigtigt, at den valgte løsning fremgår tydeligt at projektmaterialet. Stød af søjle op i bjælke Stød af bjælke ind i søjle Ved stød af bjælke ind i søjle kan det være nødvendigt at indlægge U-bøjler i bjælken for at sikre tilstrækkeligt med forankring. For fastsættelse af bøjlebredde, se eksempel 3. Man skal være opmærksom på om der er plads til u-bøjlen mellem hovedarmeringen i søjlen. 6. Korrugeret rør 6.1. Standard dimensioner for korrugerede rør Det skal tilstræbes, at der anvendes følgende rørdimensioner. - 70mm (78mm udvendig) - 80mm (88mm udvendig) - 100mm (108mm udvendig) Der henvises i øvrigt til vejledning Anvendelse af korrugerede rør i vægge ved fastlæggelse af rør dimension. Det er vigtigt at man særligt opmærksom på rørstørrelsen hvis røren skal føres gennem en bjælkearmering eller U-bøjle. Se eksempel 2+3 i afsnit Pladskrav ved fugelåse og korrugerede rør Da korrugerede rør typisk placeres tæt på elementender er det vigtigt at man samtidig sikre at der er plads til fugelåsen. Følgende skitser angiver mindste afstand fra elementende hen til det korrugerede rør. Hvis disse afstande ikke kan overholdes kan man sikrer at fugelåsen ikke kan udnyttes fuldt ud. I tvivlstilfælde kontaktes CRH. Side 15 af 19

16 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Wireboxe - elementenden Wireboxe elementfladen 6mm hårnål - elementenden 8mm hårnål - elementenden 6 og 8mm hårnål - elementfladen Side 16 af 19

17 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 7. Lodrette fugesamlinger 7.1. Oversigt over bæreevner for lodrette samlinger Støbesamlinger markeret med gul er standardsamlinger de andre samlinger kan udføres efter nærmere aftale. Type SE samling Wirebox Låsejern = K12 Fugebeton = min 25MPa. Glat støbeskel R6 hårnål Låsejern = K8 Fugebeton = min 25MPa. Fortandet støbeskel R6 hårnål Låsejern = K8 Fugebeton = min 25MPa. Fortandet støbeskel R8 hårnål Låsejern = K12 Fugebeton = min 25MPa. Fortandet støbeskel K8 hårnål Låsejern = K12 Fugebeton = min 25MPa. Bæreevne Bæreevne Letbeton, Letbeton, Beton LAC10 LAC15 Pr. SE bolt 5,7 kn 7,0 kn 11,2 kn Afstand - wirebox Bæreevne Beton Letbeton Lige stød Hjørner Lige stød Hjørner 900mm 12,8 kn/m 12,8 kn/m 5,4 kn/m 600mm 24,7 kn/m 24,7 kn/m 8,0 kn/m 300mm 42,5 kn/m 42,5 kn/m 16,1 kn/m Afstand - hårnåle Bæreevne Beton Letbeton Lige stød Hjørner Lige stød Hjørner 900mm 10 kn/m 6,4 kn/m 3,3 kn/m 1,7 kn/m 600mm 16 kn/m 9,7 kn/m 4,9 kn/m 2,5 kn/m 300mm 30 kn/m 19,3 kn/m 9,8 kn/m 5,0 kn/m Afstand - hårnåle Bæreevne Beton Letbeton Lige stød Hjørner Lige stød Hjørner 900mm 31 kn/m 25 kn/m 600mm 40 kn/m 30 kn/m 300mm 65 kn/m 45 kn/m 36 kn/m 18 kn/m Afstand - hårnåle Bæreevne Beton Letbeton Lige stød Hjørner Lige stød Hjørner 900mm 50 kn/m 33 kn/m 600mm 65 kn/m 39 kn/m 300mm 109 kn/m 58 kn/m Afstand - hårnåle Bæreevne Beton Letbeton Lige stød Hjørner Lige stød Hjørner 900mm 62 kn/m 34 kn/m 600mm 83 kn/m 40 kn/m 300mm 146 kn/m 60 kn/m Side 17 af 19

18 Standard projekteringsprincipper for betonelementer 7.2. Armeringsprincipper ved fugesamlinger Fugelåse i elementender: Hvis man har søjlearmeringer eller u-bøjler liggende langs elementkanter, skal man være opmærksom på at hårnålene i støbesamlingen skal kunne være mellem hovedarmeringen/stringerarmeringer iht. til følgende. Som vejledning kan følgende bredder for hårnåle benyttes: Hårnåls diameter 6 mm 8 mm 10 mm* 12 mm* bhårnål 42 mm 56 mm 65 mm 77 mm * Der skal laves en specifik aftale, hvis der skal benyttes 10 eller 12mm hårnåle. Ovenstående benyttes, når bredden for søjlearmeringen / u-bøjlen i elementkanten fastsættes. Fugelåse i elementflader: Wireboxe Fortandet støbeskel For wireboxe er a = 35mm For fortandet fugelåse er a = 45mm Det er vigtigt at man indregner fugelåsene når man fastsætter armeringsbehovet. Som minimum skal de angivende a-værdier indregnes. Specielt hvis der er fugelåse i begge flader kan det være svært at få plads til armeringen, hvis vægtykkelsen er for lille. Det anbefales at man som minimum har en vægtykkelse på 180mm hvis man benytter fortandet støbeskel. I selvbærende vægge hvor der er krav om søjlearmering over vederlag, samt en fugelås i begge sider, skal vægtykkelsen overvejes. En vægtykkelse på min. 200mm anbefales. Ved projekteringen er det også vigtigt at man tager stilling til om der skal net uden på søjlearmeringer ved fugelåsen. Side 18 af 19

19 Standard projekteringsprincipper for betonelementer Som det ses af figurerne er det vigtigt at man også tager hensyn til hvordan nettene vendes når der er en søjlearmering ved fugelåsen. Hvis nettene vendes med de vandrette nettråde udvendigt så kræver det ekstra plads i forhold til hvis de lodrette vender yderst. Som alternativ kan man lave en løsning, hvor nettet stoppes før søjlearmeringen. Dette medfører at man kan lave sin søjlearmering lidt bredere og derved opnå større bæreevne. Man skal også være særlig opmærksom hvis man har steder hvor der skal være både ende- og fladefugelåse ved siden af hinanden. Dette medfører ofte udfordringer da det kræver ekstra plads hvis man skal have plads til hårnålene. 8. U-bøjler langs elementkanter Der ilægges kun u-bøjler i elementerne hvis det beregningsmæssigt er nødvendigt. Behovet for u-bøjler vurderes ud fra følgende OBS! U-bøjler skal altid lægge inde mellem de to armeringsnet. U-bøjler langs top/bund af element Der er samlinger, hvor reaktioner (på eller fra vægge) giver anledning til koncentreret last med risiko for spaltning eller flæk af siden. Dette er typisk tilfældet for de vandrette sider, hvor reaktionen er. Dette kan undersøges beregningsmæssigt iht. DS/EN 1992 eller Beton konstruktioner efter DS/EN , afsnit 9.2). Hvis det kan dokumenteres at væggen elementet kan bære den koncentrerede last, kan u-bøjler undværes. U-bøjler langs siderne af elementet Væggens anvendes i forbindelse med stabiliteten til skivevirkning. Her er det typisk bøjler i de lodrette kanter, der er behov for, idet både træk- og trykstringer kan ligge i det samme element. For de vandrette kanter, er det typisk samlingens udformning, der bestemmer forskydningskapaciteten mellem stringer og forskydningsfelt, idet stringer ligger uden for elementet. U-bøjlerne kan typisk undgås hvis: - Betonens forskydningskapacitet er tilstrækkelig - Stringerne placeres i en afstand svarende til armeringsnettets forankringslængde fra kanten. Herved har nettet opnået fuld forankring og yderligere tiltag er unødvendig. - Der er placeret anden konstruktiv armering eks. fortandingsbøjler i vægsamlingen eller søjlearmering med bøjler. Hvis denne armering har tilstrækkelig kapacitet samt overlap med netarmeringen, er U-bøjler unødvendige. Iht. DS/EN stilles der kun krav til U-bøjler langs fri kanter. Dvs. at u-bøjler kan undgås hvis der er en støbesamling i enden af elementet. U-bøjler ved huller Erfaringen viser at der er meget lille risiko for revner omkring huller. Derfor er det normalt ikke nødvendigt at supplere med ekstra armering omkring hullerne. Hvis der for elementerne er anvendt en beregningsmodel der kræver U-bøjler og stringerarmering omkring hullerne ilægges dette. Dog skal man sikre sig at der er plads til armeringen. Side 19 af 19

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Projekteringsprincipper for betonelementer

Projekteringsprincipper for betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Vejledning i korrugerede rør og vægtykkelse

Vejledning i korrugerede rør og vægtykkelse Vejledning i korrugerede rør og vægtykkelse Denne vejledning er udarbejdet med det formål at anskueliggøre min. krav til vægtykkelsen ud fra en given dimension på korrugerede rør. Baggrunden for udarbejdelsen

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 3 Revisionsdato: 08.07.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 3 Revisionsdato: 08.07. Vejledning Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Anvendelse af korrugerede rør i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Projektering: Søjler * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Andre geometriske udformninger 2 Udsparinger 2 Fortandinger

Læs mere

BETONVÆGGE Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

BETONVÆGGE Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark 2018-11-07 DATABLAD 1 GENERELT Generelt Contiga A/S (CT) fremstiller bærende- og ikke bærende vægelementer i beton og let konstruktionsbeton. Herudover fremstilles også helvægselementer af letbeton. C

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

RIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

RIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark 2018-11-07 DATABLAD 1 GENERELT Ribbetagplade (RTP) elementer anvendes udelukkende til tagdæk, hovedsageligt i hal- og industribyggeri. Elementerne kan indgå i en tagkonstruktion med ståltrapez plader,

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

RIBBEDÆK (TT) CT13224O2 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

RIBBEDÆK (TT) CT13224O2 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark 2018-11-07 CT13224O2 DATABLAD 1 GENERELT Ribbedæk (TT) elementer anvendes i stor udstrækning som etageadskillelse i P-huse, industri og i et begrænset omfang også i kontorbyggeri. Elementerne kan leveres

Læs mere

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Side 1 af 16 4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Vederlag Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Krævet mindste vederlagsdybde på beton er 55 mm. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

BJÆLKER / SØJLER. Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

BJÆLKER / SØJLER. Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark DATABLAD 1 GENERELT Generelt Contiga (CT) producerer konsol- (KB) ensidige konsol- (KBE), og rektangulære bjælker (RB) som forspændte elementer. Herudover produceres både bjælker og søjler som slapt armerede.

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

LETBETONVÆGGE Nr.: CT.1520.O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

LETBETONVÆGGE Nr.: CT.1520.O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark 2018-11-07 DATABLAD 1 GENERELT Generelt Contiga A/S (CT) fremstiller bærende- og ikke bærende helvægselementer i letbeton. Herudover fremstilles også vægselementer af let konstruktionsbeton og beton. C

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Bilag Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Vaffelplader. Projektering: Tagelement. GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Tilpasningsplader 2 Isolering 2 Lydregulering 3

Vaffelplader. Projektering: Tagelement. GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Tilpasningsplader 2 Isolering 2 Lydregulering 3 Projektering: Vaffelplader Tagelement * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Tilpasningsplader 2 Isolering 2 Lydregulering 3 BÆREEVNE 5 Lodret

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

BRESPA - spændbetonhuldæk

BRESPA - spændbetonhuldæk BRESPA - spændbetonhuldæk Montagevejledning for BRESPA -spændbetonhuldæk Denne montagevejledning skal nøje overholdes. Vi hæfter ikke for følger opstået pga. manglende kendskab til vejledningen. Montagen

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5 Skivestatik 5 SKIVESTATIK 1 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5.2 Vægskiver 21 5.2.1 Vægopstalter 22 5.2.2 Enkeltelementers

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes 1 COWI PowerPoint design manual Revner i beton Design og betydning 30. januar 2008 Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes Susanne Christiansen Tunneler og Undergrundskonstruktioner 1 Disposition

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance Hovedprojekt Side : 1/14 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Brand. Branddimensionering

Brand. Branddimensionering Side 1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere