Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim"

Transkript

1 Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7117 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING LÆSES GRUNDIGT FØR BRUG AF VERTI-DRAIN Danish

2 FORORD Tillykke med din nye VERTI-DRAIN. For at opnå en langvarig of sikker brugsperiode med denne VERTI-DRAIN er det nødvendigt at gennemlæse (eller få en anden til at gøre det) og forstå denne brugsanvisning. Man kan ikke arbejde sikkert med maskinen uden at være på højde med hele indholdet. VERTI-DRAIN maskinen er ikke en selvstændigt arbejdende maskine. Det overlades til kunden selv at sørge for en korrekt traktor til at trække den. Kunden bør ligeledes selv kontrollere traktor/verti- DRAIN kombinationen for at forsikre sig om at denne opfylder sikkerhedskravene der stilles til lydniveauet, brugsinstruktionerne og risikoanalyserne. VERTI-DRAIN maskinen er udelukkende beregnet til brug på græsarealer eller arealer hvor græs kan gro. På de efterfølgende sider bliver de generelle sikkerhedsinstruktioner behandlet. Enhver forbruger bør kende og gøre brug af disse. Derefter følger et registreringskort der bør returneres for senere at kunne få behandlet eventuelle fordringer. I denne brugsanvisning gives der en del instruktioner der er nummererede i den korrekte rækkefølge. Man bør holde sig til denne rækkefølge. Hvis der vises en * betyder det at det drejer sig om sikkerhedsinstruktioner. Hvis der vises betyder det at det drejer sig om gode råd og/eller en bemærkning. GARANTI ALLE VERTI-DRAIN PRODUKTER LEVERES MED EN GARANTI DER DÆKKER DEFEKTER PÅ MATERIALERNE. DENNE GARANTI ER GYLDIG I EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER FRA KØBSDATO. VERTI-DRAIN GARANTIER FALDER UNDER GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188, DER ER UDGIVET UNDER UNITED NATIONS ECONOMY COMMISSION FOR EUROPE S AUSPICIER. REGISTRERINGSKORT. Kopier oplysningerne fra registrationskortet til nedenstående tabel og gem dem i dit personlige arkiv. Maskinens serienummer: Leverandorens navn: Kobsdato: Remarks: 2

3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Brug altid VERTI-DRAIN maskinen i kombination med en egnet traktor som beskrevet under de tekniske data. 2. Forbrugeren er selv ansvarlig for en sikker TRAKTOR/VERTI-DRAIN kombination. Kombinationen bør kontrolleres for at fastslå om lydniveauet, sikkerheden, risikoaspekterne og forbruger venligheden er i orden. Man bør ligeledes sørge for brugsinstruktioner. 3. VERTI-DRAIN maskinen er kun egnet til brug på græsarealer. 4. Enhver VERTI-DRAIN forbruger bør være fuldstændigt på højde med brugsanvisningens indhold. 5. Kontroller området hvor VERTI-DRAIN maskinen skal bruges. Fjern løse genstande, undgå unregelmæssigheder. 6. Sluk ALTID for traktoren før du forlader den. 7. Sørg for at andre personer holder sig mindst 4 meter fra VERTI-DRAIN maskinen. 8. Sørg for at være passende klædt på. Brug solide sko med tåspidser af stål, lange benklæder, langt hår bundet sammen og ingen løsthængende klædningsstykker. 9. VERTI-DRAIN maskinen bør aldrig overbelastes, hvilket fremgår af at den forreste rulle delvist hæves over jorden og VERTI-DRAIN maskinens bevægelser bliver ustabile. 10. VERTI-DRAIN maskinen bør kontrolleres for løstsiddende bolter/møtrikker en gang om ugen. 11. VERTI-DRAIN maskinen må kun bruges hvis den har de nødvendige sikkerhedsskærme og sikkerhedsklæbemærker. 12. Man bør ALDRIG kravle ind under VERTI-DRAIN maskinen. Om nødvendigt bør VERTI-DRAIN maskinen tippes om. 13. Slug altid for traktoren når der udføres vedligeholdelsesar bejde, justeringer og reparationer, kobl forbindelsesakslen fra og bloker, VERTI-DRAIN maskinen så den ikke synke ned og køre/skride væk. 14. Brug med henblik på maskinens sikkerhed udelukkende de originale VERTI-DRAIN reservedele / tænder. 15. VERTI-DRAIN maskinen bør ikke bruges i mørke, hvis jorden er frosset og på en skråning med en hældning på mere end Man bør også læse instruktionerne om brugen og vedligeholdelsen af forbindelsesakslen. Denne aksel har sit eget varestempel. 17. Lav en liste over udførte reparationer. 18. Hvis der laves om på maskinen bortfalder CE-markeringen og forbrugeren/forhandleren bør selv sørge for ny attestering 3

4 INDHOLD. Paragraphe Description Page Forord 2 Garanti 2 Registreringskort 2 Sikkerhedsforskrifter Tekniske data, Indledende indstilling, sådan løftes maskinen fra pallen Hovedregulering Kraftudtaget Længde af kraftudtaget Brug af kraftudtaget Information om og vedligeholdelse af glidekobling Arbejdsdybde indstilling Tandvinkel indstilling Kørehastighed Startprocedure Almindelig brug af Verti-Drain Transport af Verti-Drain Afkobling af Verti-Drain Problem analyse Vedligeholdelse EU-overensstemmelsesforklaring Teknisk information Drejningsmomenterne Krumtap Udskiftning af olietætningsring Udskiftning af krumptap/leje Afhjælpning af krumtap spændinger Justering af et element Optioner, tænder Masive tænder Hule tænder Optioner, Kernesamler Optioner, Kit til at holde græstørven 22 4

5 1.0 TEKNISKE DATA. Model 7117 Effektiv rækkevidde 1.70 mtr (68 ) Effektiv dybde Til 150 mm (6 ) Traktor hastighed målt ved 500 rpm på forbindelsesaksel Hulafstand 55 mm (2-1/8 ) Hulafstand 90 mm( 3 ½ ) Hulafstand 125mm(5 ) Forbindelsesaksel omdrejningstal 2.0 km/timen (1.25 mph) 3.2 km/timen (2.0 mph) 4.3 km/timen (2.7 mph) Til 500 rpm 1. og 2 gear. I 3. gear 400 rpm. Vægt 575 Kg (1265 lbs) Mellemrum mellem hullerne fra side til side 55 mm (2-1/8 ) huler Hulafstand på tværs af kørselsretningen mm ( 1-5 ) Anbefalet traktor Kapacitet (ydeevne) Hulafstand 55 mm (2-1/8 ) Hulaftstand 90mm (3 ½ ) Hulafstand 125mm (5 ) Transportmål 28 HK motor, med minimale løfte kapacitet v 700 Kg (1550 lbs). til 3300 m²/timen (29500 sq ft)/ timen til 5300 m²/timen (47000 sq.ft)/ timen til 7200 m²/timen (63000 sq.ft)/ timen 1900 x 750 x 1050 mm (76 x 30 x 42 ) Maksimale tandstørrelse Masive 12 x 150 mm (1/2 x 6 ) Glidekoblingen PTO Hule 19 x 150 mm (3/4 x 6 ) Trepunktstilslutning 3- point CAT 1 Maksimalt 400 Nm. (3540 lb.inch.) Tandhjulskasseolie Life time grease EP 00 Smørefedt EP 2 Standardelementer Et sæt massive tænder 12/150 (1/2 x 6 ) For- og bagrulle kan justeres 3- trins gearkasse Værktøjskasse med kombinationsværktøj 5

6 2.0 INDLEDENDE MONTERING, MASKINEN LØFTES NED FRA PALLEN Maskinen står vertikalt på pallen. For at fjerne pallen og få maskinen horisontalt ned på jorden, skal du gøre som følger (se fig. 1): 1. Åben bagdækslet. 2. Fastgør et kabel til løftepunktet. * Forsikre dig om, at kablet/kranen/løftetrucken kan løfte minimum 1000 kg.(2200 lbs) 3. Hæv maskinen med pallen 50 mm (2") fra jorden. 4. Fjern pallen ved at lade den glide hen 5. Sænk forsigtigt maskinen til 3 over de nederste 3-punktspinde. * Kravl ikke ind under maskinen.-punktsforbindelsespladerne rører jorden. 6. Sænk maskinen yderligere således, at den kan rotere på forrullen. 7. Sænk forsigtigt maskinen til den står på for- og bagrullen. 8. Spænd maskinen fast til en traktor. * Brug den rigtige traktor; der henvises til specifikationerne. 9. Løft maskinen fra jorden. 10. Fjern bagrullens låsestifte. Sæt stifter i hul Sænk maskinen ned på jorden og juster vinklen til 90 grader med Denne vinkel er meget vigtig, se nedenfor. 12. Juster stabilisatorerne for traktorens bundstang for at begrænse sideværts bevægelser til ca. 100 mm (4"). 13. Fastgør justeringshåndtaget til tandvinklen på maskinen (det er pakket separat) 14. Monter tænderne. Brug fedt på gaffelhalsen. 15. Kraftudtagslængde, se

7 3.0 HOVEDREGULERING Se fig. 2: 1. Sikkerhedssticker RA, læs manualen før brugen. Der er overføringsbilleder i værktøjskassen sammen med manualer og kombinationsværktøj. 2. Sikkerhedssticker RB, hold 4m afstand til maskinen. 3. Sikkerhedssticker RC, stop motoren, hvis reparation eller justering er nødvendig. * Alle overføringsbilleder skal sidde på maskinen og være forstået. 4. Serienummeret står på indersiden. 5. Spindel til at justere arbejdsdybden. 6. Indikator for arbejdsdybde. Bemærk, at indikationen er i relation til den maksimale tanddybde. 7. Justeringshåndtag til tandvinklen. 8. Fingermøtrikker til sikring af den bageste adgangsdør på Verti-Drain. * Den bageste adgangsdør skal altid være lukket og intakt. 9. Gummipropper til at understøtte den bageste adgangsdør, når den åbnes. 10. St ttevejledning til bagrullen. 11. Bagrullens låsestifter. Stram kun, når maskinen er opmagasineret eller rullen med hule kernetænder er hævet fra jorden. 12. Kontramøtrikker til forrullestøtte. 13. Nederste 3-punktsforbindelsespinde. Kan genanbringes og pege udad eller indad. 14. Kraftudtagets beskyttelsesdæksel på maskinen. Toppen kan fjernes, når der skal foretages vedligeholdelse. 15. Kraftudtagets indgangsaksel. Glidekoblingen skal monteres i denne aksel. 16. Bagrulleskraber som kan justeres. 7

8 4.0 KRAFTUDTAGET. Kaftudtaget er en meget vigtig del af maskinen. Det driver maskinen fra traktoren og garanterer driftsikker betjening, hvis det er korrekt installeret og vedligeholdt. Kraftudtagsakslen har egen CE-certifikation. Se betjeningsvejledningen til kraftudtagsaksel, som er fastgjort til selve akslen. 4.1 KRAFTUDTAGETS LÆNGDE. Kraftudtagets længde er meget vigtig. Hvis det er for langt, kan det skade traktorens gearkasse og/eller Verti-Drain. Skulle rørenes overlapningslængde på noget tidspunkt falde til under 150 mm (6"), kan det skade kraftudtaget. *Længden ændres, når maskinen hæves eller der bruges en anden traktor For at skære standard kraftudtaget fra en ny eller til en anden traktor, skal følgende fremgangsmåde benyttes (se fig. 3): 1. Mål afstanden A mellem traktorens kraftudtagsaksel og Verti-Drain kraftudtagsakslen fra rille til rille, når maskinen står på jorden i den korrekte vinkel og er spændt fast på traktoren. 2. Mål kraftudtagets længde B ved den korteste indstilling fra låsestifter til låsebolte. 3. Del kraftudtaget i to stykker og fjern sikkerhedsdækslet fra hver ende. 4. Både rør og ender til sikkerhedsdæksel skal afkortes: (B A) + 75 mm (3"). 5. Afgrat alle delene, brug lidt fedt og sæt delene sammen. 6. Monter glidekoblingsdelen på kraftudtaget på Verti-Drain gearkassen. * Låseboltens drejningsmoment skal være 80 Nm og skal kontrolleres efter hver 40 timers brug. 7. Slut den anden side til traktoren. 8. Kontroller rørenes overlapning. * Brug aldrig en maskine med et defekt kraftudtagssikkerhedsdæksel. Det skal udskiftes. 8

9 4.2 BRUG AF KRAFTUDTAGET For korrekt brug af kraftudtaget, skal følgende punkter kontrolleres: 1. I brug må vinklen på sammenføjningerne aldrig overstige 30 grader. 2. Sammenføjningerne skal hele tiden være på linie med hinanden. 3. Røroverlapningen skal altid være mindst 150 mm (6"). 4. Brug aldrig maskinen, hvis kraftudtagsbeskyttelsesdækslet er defekt. 5. Vedrørende smørelse, se afsnit 13.0 om vedligeholdelse. 4.3 INFORMATION OM OG VEDLIGEHOLDELSE AF GLIDEKOBLING Glidekoblingen beskytter din maskine mod beskadigelse, hvis den bruges og vedligeholdes korrekt. De følgende punkter er vigtige. 1. Standard fjederlængden er fastsat til at være 34,0 mm, (1,339"). 2. Når glidekoblingen løsner sig, skal bolte og møtrikker strammes en kvart omdrejning hver gang, indtil fjederens minimumslængde på 32,5 mm, (1,280"), er nået. Ethvert yderligere pres vil overbelaste Hvis fjederen bliver for stram, kan det ende med, at maskinen bryder sammen, eller der kan opstå farlige situationer. 3. Glidekoblingen skal vedligeholdes hver måned. Følg denne fremgangsmåde: - Fjern maskinens øverste kraftudtagsbeskyttelsesdæksel. - Løsn alle bolte og møtrikker to omgange. - Kør med maskinen på marken med et meget lavt omdrejningstal. - Hvis koblingen løsner sig, skal du stoppe efter 10 sekunder. - Hvis den ikke glider, skal du løsne boltene yderligere eller gå videre til punktet (årlig) vedligeholdelse. - Når glidekoblingen løsner sig, skal bolte og møtrikker strammes til det punkt, hvor den fungerer godt. * Stram ikke straks til den foregående position. 4. Årlig - Fjern kraftudtaget fra maskinen. - Efterse kraftudtagets akseldelene. Beskadigede dele skal erstattes. - Demonter glidekoblingen ved at fjerne alle de bolte og møtrikker, der fastholder fjedrene. - Glidekoblingen skilles ad. - Efterse delene. De dele, der er beskadigede eller slidte skal udskiftes. - Rengør alle berøringsflader. - Saml alle delene, og stram bolte og møtrikker, indtil fjedrene er 34,0 mm, (1,339"). - Smør begge rør, og saml begge kraftudtagsdele. - Saml kraftudtaget, og sæt det på maskinen. - Juster glidekoblingens fjedre igen, når det er nødvendigt, som tidligere beskrevet. Glidekoblingen beskytter kun maskinen mod maksimalbelastning, hvis den er justeret korrekt. Fortsat overbelastning vil på lang sigt skade maskinen, der så ikke vil være beskyttet af glidekoblingen. Overbelast ikke maskinen. 9

10 5.0 ARBEJDSDYBDE INDSTILLING. Arbejdsdybden kan indstilles, når maskinen er hævet, se fig. 4. Løsn møtrikkerne 1 ét drej på begge sider af maskinen. Drej derefter bolt 3 ind eller ud. Hver omdrejning er 4 mm. Stickeren 2 på siden af maskinen angiver dybeindstillingen. Når den rette arbejdsdybde er nået, drejes møtrikkerne 1 atter Juster aldrig én side mere end 4 drej. Kompenser først den anden side, før der En nøgle medfølger i værktøjskassen til Værdierne på overføringsbillederne er kun sande, når der bruges 150 mm (6") lange tænder. Når der bruges kortere tænder, skal længdeforskellen mellem de 150 mm (6") og den faktiske læsning på overførelsesbilledet Rengør og spray spindlen og møtrikken med antiklæbende fedtstof for hver 100 timer for at forhindre, at snavs klæber til møtrikken. 6.0 TANDVINKEL INDSTILLING Alle tænder kan indstilles samtidigt med et centralt monteret håndtag på siden af maskinen, se fig 5. Hæv maskinen op fra jorden og løsn møtrikker 2 ét drej på begge sider af maskinen. Indstil vinklen ved at dreje håndtaget 1. Vinklen kan aflæses på stickeren. Fastspænd atter En vinkel på 90 grader betyder ringe løsningseffekt. Dette er påkrævet for hule tænder og anbefales for de såkaldte needle tænder. 10

11 @ Fra 90 til 75 grader betyder mere løsningseffekt. Dette anbefales for massive tænder og afhænger af jordforholdene, tandmålet og kundens Ved 90 grader går tænderne kun lodret i jorden, hvis maskinen er korrekt installeret. Hvis installationen ikke er korrekt, kan der opstå en kraft F, se fig. 7., som beskadiger Længden på trækstangssamlingen skal være 290,50 mm (11,437"), som indstilles ved hjælp af kalibreringsmellemlægspladerne, jf. siden med reservedele. 7.0 KØREHASTIGHED. Hulafstand D, fig. 6., i køreretningen er afhængig af kørehastigheden. VERTI-DRAIN behøver intet krybegear. Ønsker kunden imidlertid en lille hulafstand, skal der køres tilstrækkeligt langsomt,.hvilket afhænger af traktoren. Gearkassen har tre positioner, nemlig 1, 2 og 3. I 3.gear skal kraftudtaget hele tifden bruges ved /min., der kan opstå en skade. Tilgangshastigheden fra krumtapaksel R må maksimalt være på 500 rpm. Hvis der kan forventes hårde genstande, skal denne hastighed sænkes. Med tungere tænder, ekstraudstyr eller ved maksimal tandvinkel, kan tandholderen skride ud. I så fald sænkes også omdrejningtal R, før tandholderne vipper op. Vi ambefaler, at kruftudtaget hele tiden bruges ved 400 o./min. In fig. 6. er tegnet en tabel, som angiver forholdet mellem kørehastighed, gearindstilling og hulafstand. Hvis traktorens kørehastighed ved 500 omdrejninger af krumtapakslen kendes, kan hulafstanden bestemmes for de forskellige Hvis VERTI-DRAIN ikke er korrekt monteret bag traktoren, se fig. 1., kan forskellige kraftudtagsvinkler medføre vibrationer i maskinens drivsystem. Disse vibrationer kan beskadige maskinen og hullerne Hvis skift til et andet gear er vanskelig, skal krumtapakslen drejes en smule. Hvis kraftudtaget ikke er indstillet korrekt, eller der anvendes en anden traktor, kan dette medføre ekstra belastning af gearkassen. Dette kan i sidste ende medføre skade på gearkassen, eller at gearkasse positionen ændrer sig. Der kan opstå en skade. * Når der skiftes gear, skal traktormotoren være udkoblet. 11

12 8.0 STARTPROCEDURE. Startproceduren er meget vigtig. Hvis den ikke foretages, som beskrevet nedenfor, kan der opstå alvorlige beskadigelser af maskinen. Startproceduren er som følger, se fig. 7: 1. Kør hen til det sted, de vil begynde 2. Sænk maskinen indtil de laveste tænder næsten rører jorden. 3. Sæt traktormotoren på ca omdr/min. 4. Sæt traktoren i det rigtige gear og kør fremad (A) 5. Kobl kraftudtaget ind (B) 6. IMENS der køres fremad, sænkes maskinen DREJENDE FORSIGTIGT ned i jorden ( C) 7. Forøg krumtapakslens omdrejningstal til den maksimalt anbefalede lige værdi. Standsning sker som følger: 1. Sænk motorens omdrejningstal til ca omdr/min. 2. Hæv maskinen op af jorden. 3. Afkobl kraftudtaget, lige så snart tænderne er oppe af jorden. 4. Hæv maskinen yderligere, indtil tænderne er minimalt 120 mm over jorden. 5. Kør hen til det næste sted, og start påny proceduren som oven for Det er absolut nødvendigt, at følgende procedure følges. Hvis maskinen først anbringes i jorden uden et drejende kraftudtag, kan der opstå alvorlig skade på Maskinen skal sænkes Vær forsigtig med at bakke. Under arbejdet skal forrullen støtte stabilt på jorden. Hvis maskinen er ustabil, skal der monteres andre tænder, eller arbejdhøjden skal Maskinen vil blive beskadiget, hvis ustabiliteten ikke afhjælpes. Maskinen er IKKE beskyttet mod en sådan langvarig overbelastning. 12

13 @ Kør ALDRIG bagud,. med tænderne i eller tæt på jorden Kør ALDRIG bagud, hvis tænderne ikke er hævet mindst 120 mm over jorden. Hvis tænderne rører jorden, vil det medføre skade på maskinen og/eller grønsværen. Brug ikke en hydraulisk topstang 9.0 ALMINDELIG BRUG AF VERTI-DRAIN Inden VERTI-DRAIN kan anvendes på et sted, skal følgende kontrolleres: 1. Finde der løse genstande på marken. Disse skal først fjernes. 2. Er der skråninger. Den maksimale skråning for en VERTI-DRAIN ER 20 grader. Kør altid fra oven og nedad. 3. Findes der kabler/rør i jorden. Hvis dette er tilfældet un dersøges, hvor dybt de ligger, og maskinens arbejdsdybde ind stilles på 60% af denne dybde. 4. Findes der hårde genstande i jorden? Hvis ja, brug VERTI-DRAIN på en lav kraftudtaghastighed og arbejdsdybden tilpasses. 5. Er der fare for rundtflyvende objekter som f.eks. golfbolde, som kan aflede førerens opmærksomhed? Hvis ja, kan VERTI-DRAIN ikke anvendes. 6. Er der fare for nedsynkning eller vækglidning? I så fald skal VERTI-DRAIN behandlingen udsættes. 7. Hvis jorden er frossen eller meget våd, bør arbejdet udsættes til forholdene er bedre. 8. Hvis jorden er meget tung, skal der bruges kortere og tyndere tænder til at trænge ned, eller juster arbejdsdybden 10.0 TRANSPORT AF VERTI-DRAIN MASKINEN Forbrugeren er ansvarlig for den samlede transport af VERTI-DRAIN maskinen og traktoren på offentlige veje. Dette afhænger til dels af traktoren der bruges. På andre områder gælder en maksimal hastighed på 12 km. i timen. På grund af VERTI-DRAIN maskinens vægt kan det være farligt for føreren og andre personer i nærheden hvis der køres med større hastighed. Der kan ligeledes opstå skade på maskinen på grund af de stød det giver når man kører med for store hastigheder. * Mindst 20% af traktorens vægt bør hvile på forakslen, når maskinen løftes AFKOBLING AF VERTI-DRAIN Maskinen kan afmonteres traktoren som følger: 1. Åbn bagkappen. 2. Drej krumtapakslen til de to midt-elementer til højre og venstre for gearkassen står i højeste position. 3. Drej alle andre tandholdere opad. 4. Sæt maskinen med begge ruller på en fast undergrund 5. Bloker bagrullestyringen med stift 3, se fig Bloker for- og bagrullen mod bortrulning 7. Fjern topstangen 8. Løn kraftugtaget på traktorsiden. 9. Fjern de nedre arme fra VERTI-DRAIN. * Slå traktormotoren fra, før De går rundt om maskine 13

14 12.0 PROBLEM ANALYSIS. Maskinen vibrerer Massive/ hule tænder bøjer/går i stykker Forrullen er ustabil på jorden. Brud på kraftudtag Krumtapakslen roterer unregelmæssigt Barske forhold Forkerte tænder Barske forhold Hurtig nedslidning Forkerte tænder, for stor modstand Barske forhold Glidekoblingen glider tit Rørene går i stykker Maskinen er ikke i 90 grader. Vinklerne på kraftudtagssammenføjningerne er forskellige. Kraftudtagssammenføjningerne er ikke på linie. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere/kortere tænder. Hvis tørt, vand først. Skift tænder, brug kortere. Brug massive før hule for at trænge igennem jorden. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere/ kortere tænder. Hvis tørt, vand først. Brug massive tænder først for at trænge igennem jordbunden. Juster vinklen på tænderne. Skift tandstørrelse. Juster arbejdsdybden. Brug en anden størrelse tænder. Juster arbejdsdybden. Vand først. Gør det af flere omgange. Kontroller indstillingen. Udskift belægningpladerne. Rens koblingen indvendig. Kraftudtagsvinklerne er for store. Kraftudtagsvinklerne er ikke ens. Skade på trækstangen Den bøjer/ brækker af Maskinen er ikke i 90 grader. Den midterste stang er bøjet. Slidte lejebøsninger. Tænderne rammer jorden med bagsiden. Løftehøjden er ikke korrekt. Skade på grønsværen Tændere sidder ikke tæt i tandholderen Problemer med krumtapakslen Bagrullen ryster Ovale huller Skade på grønsværen Barske forhold De store endemøtrikker løsnes Bargullen er låst fast. Bagrullen på højde med hule kernetænder Barske forhold Jordbunden er for våd. Skift indstillingen på tandvinklen. Nedsæt hastigheden. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere tænder. Brug andre tænder. Udjævn området så det passer til tænderne. Juster indstillingen af tandvinklen. Vibration, se under dette punkt. Krumtapaksellejet er brudt sammen. Forkert samlet efter reparation. Tag den ud, rens den, brug Loctite. Lås op. Ændre fart og kraftudtags omdrejninger. Sæt rullen fri på jorden. Skift maskinens indstilling. 14

15 13.0 VEDLIGEHOLDELSE. Før-salgs eftersyn: Efter de FØRSTE 20 arbejdstimer (ny eller repareret): HVER 100 arbejdstimer: Kontroller bolte/møtrikker. Forbind enheden til en traktor. Kør enheden i 5 min. Kraftudtaget og rullelejer smøres. Kontroller bolte/ møtrikker. Lagttag opmærksomt maskinen. Kraftudtaget og rullelejer smøres. Kontroller bolte/ møtrikker. Lagttag opmærksomt maskinen. Smør spindlens forrulle. Se instruktionen i denne betjeningsvejledning. Se og lyt. 4 skud for hver EP2 4 skud for hver EP EU- OVERENSSTEMMELSESFORKLARING. Vi, Redexim, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, forklarer under eget ansvar at følgende produkt VERTI-DRAIN 7117 MED MASKINENUMMER SOM ANGIVET PÅ SIDE TO I DENNE BOG, og som denne forklaring gælder, er i overensstemmelse med normerne NEN-EN-ISO , NEN- EN-ISO og NEN-EN 294 ifølge betingelser under Maskine retningslinjerne 98/37/EG A.C.Bos Manager Operations & Logistics Redexim Holland. 15

16 15.0 TEKNISK INFORMATION. Verti-Drain er ikke nogen kompliceret maskine. Nogle enkle tekniske områder bliver forklaret her. Har du imidlertid stadig spørgsmål, skal du kontakte din forhandler, som gerne hjælper med dette. I ovenstäende fig. 8. Er drejningsmomenterne angivet for de forskellige blote/ motrikker, og indstillingen af krumtapakslen. Vinklen mellem de to håndtag på gearkassen skal væere Gearkassen er monteret parallelt i hovedrammen. Hvis hovederne på boltene E er beskadignet, kan de bores ud fra bagsiden. Udskift derefter boltene. Læmgden af trækstænger skal væare 290, mm. (11, ,0004 ) Den kan ændres med afstandsringene F. Selvlåsende bolte må kun bruges én gang. Gummistoppet i trækstangen kan nås ved at fjerne lejehoved G. Maskinen har kan tre forskellige typer af krumtappe: en til gearkassen, en til den bagerste store stift og en til den bagerste store motrik. Indstil omhyggeligt krumtapakslen efter delene er udskiftet. Skader/vibrationer kan opstå, hvis dette ikke er gjort ordentligt. Anvend kun ægte sikringsstifter. Tag forst fjederspændingen væk ved at trække trækstangen lidt ud og derefter blokere den. Anbring forst maskinen på en solid undergrund/stotter for reparation påbegyndes 15.1 INDSTILLING AF VRIDNINGSMOMENTET På fig. 8 vises vridningsmomentets indstilling af de vigtigste bolte og møtrikker. Der, hvor indstillingen af vridningsmomentet ikke er nævnt, skal du sikre dig, at de er strammet ligesom en tilsvarende bolt og møtrik. Brug Loctite, hvis bolte og møtrikker løsner sig af sig selv. 16

17 15.2 KRUMTAPAKSLEN På figur 9 vises monteringen af krumtapakslen. Se også på siden med reservedele for at få et nærmere overblik. Vinklen mellem håndtagene på gearkassen på model 7117 skal være 45 grader UDSKIFTNING AF OLIETÆTNINGSRING Figur 9 viser krumtapakslen ovenfra. En ny olietætning sættes i gearkassen som følger: 1. Løsn møtrik II og IV, som kan være stramme pga. Loctite. Varme kan hjælpe. Fjern motrik III, fjern krumtapsving VI. 2. Tag big end IX af. 3. Losn motrik VIII og fjern arm X.. 4. Træk olietætningsringen ud, rengor omgivelserne, og monter en ny ring. 5. Monter (ny) arm X, bemærk timing en.. 6. Fyld hulrummet mellem arm og noter med flydende silicone pak ning. 7. Anbring ny sikringsplade, og monter motrik VIII. 8. Fastspænd motrik VIII ifolge specifikationerne og lås den. 9. Fastgør en ny låseplade og møtrik VIII. 10. Monter de andre komponenter i modsat rækkefølge 11. Hvis krumtapakslen bliver ujævn, se !"#$ 17

18 UDSKIFTNING AF KRUMTAP MED LEJE Det er nødvendigt at udskifte en krumtap, når den er gået i stykker, eller når de store endemøtrikker jævnligt løsnes. Enten krumtaplejet, krumtapbeslag eller hullerne til de store endestifte i krumtappen er beskadiget. For at undgå skade på andre dele, bør krumtappen / lejet udskiftes så hurtigt som muligt som følger: 1. Fjern de store V. 2. Fjern de store sving IV. 3. Tag notaksel med leje ud. 4. Fjern lejet fra notaksel. 6. Udskift delene, og monter i omvendt Burg også Loctite på motrikken II, III i IV AFHJÆLPNING AF KRUMTAPAKSEL SPÆNDINGER Nåre dele i krumtapakslen er udskiftet, kan krumtapakslen lobe trægt. Årsagen kan være forspændinget skal fjernes på folgende måde, se fig Slå et par slag med en hammer på krumtap-centret beliggende ved siden af tandhjulskassen, skiftevis til højre og venstre. 2. Føl samtidig, om krumtappen bevæger i lejet, og fortsæt til krumtappen har indlejret sig. 3. Gentag denne procedure med krumtappen ved siden af, indtil alle krumtappe har indlejret sig, og krumtapakslen løber mere smi Efter reparation af krumtapaksel, skal møtrikker kontrolleres regelmæssigt for løsning, se Monter ikke krumtappene på den forkerte side af maskinen. Se reservedelslisten for at få de rigtige numre på delene JUSTERING AF ET ELEMENT. Hvis et element ikke længere er på linie med de tilstødende elementer, kan dette justeres som følger (se fig. 8): - Løsn de fire bolte/møtrikker A, som forbinder krumtappen til elementet. - Løsn de to bolte B, der fastgør elementet til hovedrammen. - Forsøg at justere elementet ved at flytte det til siden, indtil det er på linie med de tilstødende elementer. - Alle bolte/møtrikker skal @ Elementet kan skubbes ud af linie pga. overbelastning af maskinen. Når en krumtap udskiftes, skal elementet altid efterjusteres, så der ikke opstår yderligere spænding på hele elementmontagen. Enhver forspænding på elementmontagen vil afkorte lejets levetid og kan måske også skade andre dele. 18

19 16.0 OPTIONER, TÆNDER Tænder er væsentlige for, at maskinen kan arbejde perfekt. Der kan bestilles forskellige tænder til denne maskine, se reservedelslisten for at få den komplette oversigt. Tænderne kan deles op i to kategorier: De massive og de hule. Vi tilråder, at der kun benyttes originale tænder, da de er tilpasset maskinen. På fig. 11. vises flere forskellige tandkombinationer. Tandholderne har 3 x 12 mm (1/2") huller til tilpassede tænder. Låsebolten L kan strammes til 40 Nm. Slib en plan overflade på tænderne, hvis de bliver ved med at glide ud af holderen MASSIVE TÆNDER. Massive tænder skærer igennem kompakt jord. Tandvinklens indstilling (se afsnit 6.0) er afgørende for 'biddet'i jorden. Hvis vinklen indstilles fra 90 op til 75 grader, stiger virkningen. Ved en indstilling på 90 grader går tænderne ikke dybt i jorden, hvorimod tændernes maksimumvirkning opnås ved 75 grader. Hvis tænderne er nye, kan de ødelægge grønsværen, specielt hvis rodsystemet er svagt. Rens tænderne først, enten manuelt eller ved at bruge maskinen, i 10 minutter i et andet ubehandlet jordstykke. Hvis rodsystemet er svagt, skal jorden ikke brækkes meget dybere end rodsystemet. Indstil arbejdsdybden til nedtrængningen er ca. 75 mm (3") dybere end rodsystemet. Så har rødderne mulighed for at vokse længere ned. Næste gang trænges dybere ned. Ved at bruge denne fremgangsmåde skades grønsværen ikke og der opbygges et sundt rodsystem. Vi tilråder brug af de massive tænder med den skarpe kant vendt mod frontrullen. Herved opnås tændernes bedste virkning i jorden. Hvis grønsværen er svag, kan det imidlertid betale sig at bruge tænder med den skarpe kant vendt mod bagrullen. Bagrullen må ikke være låst. Brug altid tænder med samme længde og størrelse. Udskift øjeblikkeligt en bøjet tand ellers bliver maskinen ustabil. Brug ikke tykkere eller længere tænder end dem, vi leverer. Der kan bruges kortere (slidte) tænder, hvis der kræves en lavere nedtrængning. Bemærk, at den 19

20 dybde, der fremgår af overføringsbilledet kun er korrekt, hvis der bruges tænder med maksimal længde. Hvis der forekommer ovale huller, er det tegn på, at det øverste jordlag er porøst med hårdt jordlag nedenunder. Brug tyndere tænder eller vent, til det øverste (våde) lag er tørt. Hvis en overfladegødskning er nødvendig, skal den spredes før brug af Verti-Drain. Hvis jorden er svær at trænge ned i, skal den først vandes, og brug kortere tænder med en mindre diameter eller juster arbejdsdybden. Hvis du ikke gør det, vil det skade maskinen. Ved brug af tunge tænder kan tandholderen skride ud. Sæt øjeblikkeligt kraftudtagshastigheden ned, da der kan opstå skade, når tænderne rammer bagrullen HULE TÆNDER. Ved brug af hule tænder kan jorden udskiftes. Der er forskellige størrelser til rådighed, se reservedelsoversigten. Sideåbningen bør vende mod den bageste del af maskinen. Ved brug af hule kernetænder er det vigtigt, at tandvinklen er indstillet til 90 grader. Tændernes bevægelse i jorden er minimal og skaber pæne, rene huller. Hvis tanden stadig bevæger sig i jorden, kan det ende med, at den går i stykker. Hvis det er nødvendigt med overfladegødskning skal Verti-Drain bruges først, fjern kernerne og begynd spredning af sand. Hvis det sviner meget ved brug af de hule kernetænder, skal du reducere omdrejningstallet eller vande først. Snavs slider på din maskine. Hvis grønsværen er beskadiget, skal du først bruge de massive tænder for at skabe et sundt rodsystem eller justere arbejdsdybden. Bagrullen kan løftes og låses med låsestiften, så den ikke maser kernerne. Hvis maskinen imidlertid er lidt ustabil og bagrullen begynder at vibrere, er det bedre at beholde bagrullen på jorden. Hvis de hule tænder blokerer, betyder det, at jorden er (meget) kompakt, og det er derfor nødvendigt først at bruge massive tænder til at brække jorden. Vanding kan også hjælpe, ligesom justering af Det er tilrådeligt at bruge smudsbeskyttelsekapper B1, som forhindrer kerner i at komme ind i maskinen OPTIONER, KERNESAMLER. Til 7117 fås en kernesamler der er let at montere. Reservedelsnummeret er SAMLEANVISNNGER (se fig. 12): - Forberedelse af Verti-Drain: - Tilpas øjeboltene 24 til hovedrammen 26 - Montér bøsningerne 15 med de nye længere bolte 18 til Disse bøsninger kan blive siddende på maskinen hele Brug skiverne 16 til at sætte bøsningerne på plads på bagrulleskraberstøtten. 20

21 - Samling af selve kernesamleren: - Sæt støtterne 17 med øjeboltene 9 og møtrikkerne 10/10 på samlerens hovedplade 1 - Skru sidepanelerne 2/3 med boltene 7 og bøsningerne 8 til samlerens hovedplade 1 - Sæt gummistrimlen 12 med boltene 13, skiverne 14 og møtrikkerne 6 på pladen 1 - Sæt alle bladfjedrene 4, godt rettet til, på hovedpladen Vælg foreløbig midterhullet til boltene 7. Denne indstilling kan ændres Sidepanelerne 2/3 må ikke være for stramme, men skal kunne bevæge sig omkring bøsningerne Fig Y X BRUGSANVISNINGER: - Når kernesamleren og Verti-Drain er godt forberedt, kan kernesamlerens støtter 17 skydes på (X) bøsningerne 15. Lås med R stifterne 19. Bagrullen berører ikke jorden, når kernesamleren er tilsluttet. Hvis mellemrummet ikke er stort nok, så fjern IKKE bagrullen (da der er brug for denne vægt), men vend rullen op ved at tage en lejebolt ud. - Bagrullestøtterne på maskinen skal svæve. Så lås dem ikke med stift 10 (fig. 2.) - Tilpas kæde 20 med to D-bøjler til støtten 17 og øjebolten 24. Sørg for at venstre og højre side er lige lange. Tillad omkring 100 mm ( 4 ) spillerum, så kernesamleren kan følge jorden perfekt og løftes, når maskinen hæves op. Når man justerer arbejdsdybden på maskinen, skal kædens længde også kontrolleres. - Gummi tætningsstrimlen 12 er den første og vigtigste skovl, der skal holde kernerne. Den skal svæve cirka en kernediameter over jorden, og dette kan justeres ved at vælge andre huller til boltene 7. - Bladfjedrene 4 optræder som finrenser, fordi de hver især kan følge jordbundens konturer. Trykket kan indstilles ved at løfte kassens hovedplade 1 frem eller tilbage (Y). Dette opnås ved at justere topog bundøjebolten 9 s position på hovedpladen 1. - Kernesamleren kan samle kernerne over en vis strækning. Hvor lang denne er, afhænger af mængden af kerner og størrelserne. - Hvis området ikke er rent, kontrolleres mellemrummet i gummitætningsstrimlen 12 og bladfjederspændingen 4. Det kan også hjælpe at lægge ekstra vægt oven på kernesamleren. 21

22 16.2 OPTIONER, KIT TIL AT HOLDE GRÆSTØRVEN. (Gammel gruppe for serie-nummer A00127) Et kit til at holde græstørven, # , nede med kan bruges når græstørven bliver løs. MONTERING AF KITTET TIL AT HOLDE GRÆSTØRVEN NEDE (se fig. 13): - Montér den firkantede møtrik 8 på hovedstang 7. Møtrikken skal til sidst vende lodret. Stram møtrikken, derefter kan den blive siddende hele tiden. - Hovedstangen kan hægtes på maskinen. - Når hovedstangen er hægtet på, anbringes bolt 9 og den firkantede møtrik 13. Når dette er samlet og strammet, er hovedstangen på plads. - Det bestilte kit leveres med fingre 10. Saml fingrene med bolt 11 og møtrik 12. Brug slidsen i fingrene til at justere fingrene på tænderne. - Hele samlingen kan tages af ved at fjerne bolten 9 og møtrikken Hvis fingrene bøjer i én retning efter et langt stykke tid, kan de sættes på den modsatte vej. ANDRE BEMÆRKNINGER: - Når tænderne ikke længere er centreret til maskinen, kan de måske ramme siden af slidserne. Justér tandholderne ind igen. - Hvis tænderne rammer hullets forside (under arbejdet), skal trækstangens længde kontrolleres. * Kravl aldrig ind under maskinen! Sørg for at maskinen er sikkert blokeret! 22

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7110 Serie nummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere