Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim"

Transkript

1 Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7117 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING LÆSES GRUNDIGT FØR BRUG AF VERTI-DRAIN Danish

2 FORORD Tillykke med din nye VERTI-DRAIN. For at opnå en langvarig of sikker brugsperiode med denne VERTI-DRAIN er det nødvendigt at gennemlæse (eller få en anden til at gøre det) og forstå denne brugsanvisning. Man kan ikke arbejde sikkert med maskinen uden at være på højde med hele indholdet. VERTI-DRAIN maskinen er ikke en selvstændigt arbejdende maskine. Det overlades til kunden selv at sørge for en korrekt traktor til at trække den. Kunden bør ligeledes selv kontrollere traktor/verti- DRAIN kombinationen for at forsikre sig om at denne opfylder sikkerhedskravene der stilles til lydniveauet, brugsinstruktionerne og risikoanalyserne. VERTI-DRAIN maskinen er udelukkende beregnet til brug på græsarealer eller arealer hvor græs kan gro. På de efterfølgende sider bliver de generelle sikkerhedsinstruktioner behandlet. Enhver forbruger bør kende og gøre brug af disse. Derefter følger et registreringskort der bør returneres for senere at kunne få behandlet eventuelle fordringer. I denne brugsanvisning gives der en del instruktioner der er nummererede i den korrekte rækkefølge. Man bør holde sig til denne rækkefølge. Hvis der vises en * betyder det at det drejer sig om sikkerhedsinstruktioner. Hvis der vises betyder det at det drejer sig om gode råd og/eller en bemærkning. GARANTI ALLE VERTI-DRAIN PRODUKTER LEVERES MED EN GARANTI DER DÆKKER DEFEKTER PÅ MATERIALERNE. DENNE GARANTI ER GYLDIG I EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER FRA KØBSDATO. VERTI-DRAIN GARANTIER FALDER UNDER GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188, DER ER UDGIVET UNDER UNITED NATIONS ECONOMY COMMISSION FOR EUROPE S AUSPICIER. REGISTRERINGSKORT. Kopier oplysningerne fra registrationskortet til nedenstående tabel og gem dem i dit personlige arkiv. Maskinens serienummer: Leverandorens navn: Kobsdato: Remarks: 2

3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Brug altid VERTI-DRAIN maskinen i kombination med en egnet traktor som beskrevet under de tekniske data. 2. Forbrugeren er selv ansvarlig for en sikker TRAKTOR/VERTI-DRAIN kombination. Kombinationen bør kontrolleres for at fastslå om lydniveauet, sikkerheden, risikoaspekterne og forbruger venligheden er i orden. Man bør ligeledes sørge for brugsinstruktioner. 3. VERTI-DRAIN maskinen er kun egnet til brug på græsarealer. 4. Enhver VERTI-DRAIN forbruger bør være fuldstændigt på højde med brugsanvisningens indhold. 5. Kontroller området hvor VERTI-DRAIN maskinen skal bruges. Fjern løse genstande, undgå unregelmæssigheder. 6. Sluk ALTID for traktoren før du forlader den. 7. Sørg for at andre personer holder sig mindst 4 meter fra VERTI-DRAIN maskinen. 8. Sørg for at være passende klædt på. Brug solide sko med tåspidser af stål, lange benklæder, langt hår bundet sammen og ingen løsthængende klædningsstykker. 9. VERTI-DRAIN maskinen bør aldrig overbelastes, hvilket fremgår af at den forreste rulle delvist hæves over jorden og VERTI-DRAIN maskinens bevægelser bliver ustabile. 10. VERTI-DRAIN maskinen bør kontrolleres for løstsiddende bolter/møtrikker en gang om ugen. 11. VERTI-DRAIN maskinen må kun bruges hvis den har de nødvendige sikkerhedsskærme og sikkerhedsklæbemærker. 12. Man bør ALDRIG kravle ind under VERTI-DRAIN maskinen. Om nødvendigt bør VERTI-DRAIN maskinen tippes om. 13. Slug altid for traktoren når der udføres vedligeholdelsesar bejde, justeringer og reparationer, kobl forbindelsesakslen fra og bloker, VERTI-DRAIN maskinen så den ikke synke ned og køre/skride væk. 14. Brug med henblik på maskinens sikkerhed udelukkende de originale VERTI-DRAIN reservedele / tænder. 15. VERTI-DRAIN maskinen bør ikke bruges i mørke, hvis jorden er frosset og på en skråning med en hældning på mere end Man bør også læse instruktionerne om brugen og vedligeholdelsen af forbindelsesakslen. Denne aksel har sit eget varestempel. 17. Lav en liste over udførte reparationer. 18. Hvis der laves om på maskinen bortfalder CE-markeringen og forbrugeren/forhandleren bør selv sørge for ny attestering 3

4 INDHOLD. Paragraphe Description Page Forord 2 Garanti 2 Registreringskort 2 Sikkerhedsforskrifter Tekniske data, Indledende indstilling, sådan løftes maskinen fra pallen Hovedregulering Kraftudtaget Længde af kraftudtaget Brug af kraftudtaget Information om og vedligeholdelse af glidekobling Arbejdsdybde indstilling Tandvinkel indstilling Kørehastighed Startprocedure Almindelig brug af Verti-Drain Transport af Verti-Drain Afkobling af Verti-Drain Problem analyse Vedligeholdelse EU-overensstemmelsesforklaring Teknisk information Drejningsmomenterne Krumtap Udskiftning af olietætningsring Udskiftning af krumptap/leje Afhjælpning af krumtap spændinger Justering af et element Optioner, tænder Masive tænder Hule tænder Optioner, Kernesamler Optioner, Kit til at holde græstørven 22 4

5 1.0 TEKNISKE DATA. Model 7117 Effektiv rækkevidde 1.70 mtr (68 ) Effektiv dybde Til 150 mm (6 ) Traktor hastighed målt ved 500 rpm på forbindelsesaksel Hulafstand 55 mm (2-1/8 ) Hulafstand 90 mm( 3 ½ ) Hulafstand 125mm(5 ) Forbindelsesaksel omdrejningstal 2.0 km/timen (1.25 mph) 3.2 km/timen (2.0 mph) 4.3 km/timen (2.7 mph) Til 500 rpm 1. og 2 gear. I 3. gear 400 rpm. Vægt 575 Kg (1265 lbs) Mellemrum mellem hullerne fra side til side 55 mm (2-1/8 ) huler Hulafstand på tværs af kørselsretningen mm ( 1-5 ) Anbefalet traktor Kapacitet (ydeevne) Hulafstand 55 mm (2-1/8 ) Hulaftstand 90mm (3 ½ ) Hulafstand 125mm (5 ) Transportmål 28 HK motor, med minimale løfte kapacitet v 700 Kg (1550 lbs). til 3300 m²/timen (29500 sq ft)/ timen til 5300 m²/timen (47000 sq.ft)/ timen til 7200 m²/timen (63000 sq.ft)/ timen 1900 x 750 x 1050 mm (76 x 30 x 42 ) Maksimale tandstørrelse Masive 12 x 150 mm (1/2 x 6 ) Glidekoblingen PTO Hule 19 x 150 mm (3/4 x 6 ) Trepunktstilslutning 3- point CAT 1 Maksimalt 400 Nm. (3540 lb.inch.) Tandhjulskasseolie Life time grease EP 00 Smørefedt EP 2 Standardelementer Et sæt massive tænder 12/150 (1/2 x 6 ) For- og bagrulle kan justeres 3- trins gearkasse Værktøjskasse med kombinationsværktøj 5

6 2.0 INDLEDENDE MONTERING, MASKINEN LØFTES NED FRA PALLEN Maskinen står vertikalt på pallen. For at fjerne pallen og få maskinen horisontalt ned på jorden, skal du gøre som følger (se fig. 1): 1. Åben bagdækslet. 2. Fastgør et kabel til løftepunktet. * Forsikre dig om, at kablet/kranen/løftetrucken kan løfte minimum 1000 kg.(2200 lbs) 3. Hæv maskinen med pallen 50 mm (2") fra jorden. 4. Fjern pallen ved at lade den glide hen 5. Sænk forsigtigt maskinen til 3 over de nederste 3-punktspinde. * Kravl ikke ind under maskinen.-punktsforbindelsespladerne rører jorden. 6. Sænk maskinen yderligere således, at den kan rotere på forrullen. 7. Sænk forsigtigt maskinen til den står på for- og bagrullen. 8. Spænd maskinen fast til en traktor. * Brug den rigtige traktor; der henvises til specifikationerne. 9. Løft maskinen fra jorden. 10. Fjern bagrullens låsestifte. Sæt stifter i hul Sænk maskinen ned på jorden og juster vinklen til 90 grader med Denne vinkel er meget vigtig, se nedenfor. 12. Juster stabilisatorerne for traktorens bundstang for at begrænse sideværts bevægelser til ca. 100 mm (4"). 13. Fastgør justeringshåndtaget til tandvinklen på maskinen (det er pakket separat) 14. Monter tænderne. Brug fedt på gaffelhalsen. 15. Kraftudtagslængde, se

7 3.0 HOVEDREGULERING Se fig. 2: 1. Sikkerhedssticker RA, læs manualen før brugen. Der er overføringsbilleder i værktøjskassen sammen med manualer og kombinationsværktøj. 2. Sikkerhedssticker RB, hold 4m afstand til maskinen. 3. Sikkerhedssticker RC, stop motoren, hvis reparation eller justering er nødvendig. * Alle overføringsbilleder skal sidde på maskinen og være forstået. 4. Serienummeret står på indersiden. 5. Spindel til at justere arbejdsdybden. 6. Indikator for arbejdsdybde. Bemærk, at indikationen er i relation til den maksimale tanddybde. 7. Justeringshåndtag til tandvinklen. 8. Fingermøtrikker til sikring af den bageste adgangsdør på Verti-Drain. * Den bageste adgangsdør skal altid være lukket og intakt. 9. Gummipropper til at understøtte den bageste adgangsdør, når den åbnes. 10. St ttevejledning til bagrullen. 11. Bagrullens låsestifter. Stram kun, når maskinen er opmagasineret eller rullen med hule kernetænder er hævet fra jorden. 12. Kontramøtrikker til forrullestøtte. 13. Nederste 3-punktsforbindelsespinde. Kan genanbringes og pege udad eller indad. 14. Kraftudtagets beskyttelsesdæksel på maskinen. Toppen kan fjernes, når der skal foretages vedligeholdelse. 15. Kraftudtagets indgangsaksel. Glidekoblingen skal monteres i denne aksel. 16. Bagrulleskraber som kan justeres. 7

8 4.0 KRAFTUDTAGET. Kaftudtaget er en meget vigtig del af maskinen. Det driver maskinen fra traktoren og garanterer driftsikker betjening, hvis det er korrekt installeret og vedligeholdt. Kraftudtagsakslen har egen CE-certifikation. Se betjeningsvejledningen til kraftudtagsaksel, som er fastgjort til selve akslen. 4.1 KRAFTUDTAGETS LÆNGDE. Kraftudtagets længde er meget vigtig. Hvis det er for langt, kan det skade traktorens gearkasse og/eller Verti-Drain. Skulle rørenes overlapningslængde på noget tidspunkt falde til under 150 mm (6"), kan det skade kraftudtaget. *Længden ændres, når maskinen hæves eller der bruges en anden traktor For at skære standard kraftudtaget fra en ny eller til en anden traktor, skal følgende fremgangsmåde benyttes (se fig. 3): 1. Mål afstanden A mellem traktorens kraftudtagsaksel og Verti-Drain kraftudtagsakslen fra rille til rille, når maskinen står på jorden i den korrekte vinkel og er spændt fast på traktoren. 2. Mål kraftudtagets længde B ved den korteste indstilling fra låsestifter til låsebolte. 3. Del kraftudtaget i to stykker og fjern sikkerhedsdækslet fra hver ende. 4. Både rør og ender til sikkerhedsdæksel skal afkortes: (B A) + 75 mm (3"). 5. Afgrat alle delene, brug lidt fedt og sæt delene sammen. 6. Monter glidekoblingsdelen på kraftudtaget på Verti-Drain gearkassen. * Låseboltens drejningsmoment skal være 80 Nm og skal kontrolleres efter hver 40 timers brug. 7. Slut den anden side til traktoren. 8. Kontroller rørenes overlapning. * Brug aldrig en maskine med et defekt kraftudtagssikkerhedsdæksel. Det skal udskiftes. 8

9 4.2 BRUG AF KRAFTUDTAGET For korrekt brug af kraftudtaget, skal følgende punkter kontrolleres: 1. I brug må vinklen på sammenføjningerne aldrig overstige 30 grader. 2. Sammenføjningerne skal hele tiden være på linie med hinanden. 3. Røroverlapningen skal altid være mindst 150 mm (6"). 4. Brug aldrig maskinen, hvis kraftudtagsbeskyttelsesdækslet er defekt. 5. Vedrørende smørelse, se afsnit 13.0 om vedligeholdelse. 4.3 INFORMATION OM OG VEDLIGEHOLDELSE AF GLIDEKOBLING Glidekoblingen beskytter din maskine mod beskadigelse, hvis den bruges og vedligeholdes korrekt. De følgende punkter er vigtige. 1. Standard fjederlængden er fastsat til at være 34,0 mm, (1,339"). 2. Når glidekoblingen løsner sig, skal bolte og møtrikker strammes en kvart omdrejning hver gang, indtil fjederens minimumslængde på 32,5 mm, (1,280"), er nået. Ethvert yderligere pres vil overbelaste Hvis fjederen bliver for stram, kan det ende med, at maskinen bryder sammen, eller der kan opstå farlige situationer. 3. Glidekoblingen skal vedligeholdes hver måned. Følg denne fremgangsmåde: - Fjern maskinens øverste kraftudtagsbeskyttelsesdæksel. - Løsn alle bolte og møtrikker to omgange. - Kør med maskinen på marken med et meget lavt omdrejningstal. - Hvis koblingen løsner sig, skal du stoppe efter 10 sekunder. - Hvis den ikke glider, skal du løsne boltene yderligere eller gå videre til punktet (årlig) vedligeholdelse. - Når glidekoblingen løsner sig, skal bolte og møtrikker strammes til det punkt, hvor den fungerer godt. * Stram ikke straks til den foregående position. 4. Årlig - Fjern kraftudtaget fra maskinen. - Efterse kraftudtagets akseldelene. Beskadigede dele skal erstattes. - Demonter glidekoblingen ved at fjerne alle de bolte og møtrikker, der fastholder fjedrene. - Glidekoblingen skilles ad. - Efterse delene. De dele, der er beskadigede eller slidte skal udskiftes. - Rengør alle berøringsflader. - Saml alle delene, og stram bolte og møtrikker, indtil fjedrene er 34,0 mm, (1,339"). - Smør begge rør, og saml begge kraftudtagsdele. - Saml kraftudtaget, og sæt det på maskinen. - Juster glidekoblingens fjedre igen, når det er nødvendigt, som tidligere beskrevet. Glidekoblingen beskytter kun maskinen mod maksimalbelastning, hvis den er justeret korrekt. Fortsat overbelastning vil på lang sigt skade maskinen, der så ikke vil være beskyttet af glidekoblingen. Overbelast ikke maskinen. 9

10 5.0 ARBEJDSDYBDE INDSTILLING. Arbejdsdybden kan indstilles, når maskinen er hævet, se fig. 4. Løsn møtrikkerne 1 ét drej på begge sider af maskinen. Drej derefter bolt 3 ind eller ud. Hver omdrejning er 4 mm. Stickeren 2 på siden af maskinen angiver dybeindstillingen. Når den rette arbejdsdybde er nået, drejes møtrikkerne 1 atter Juster aldrig én side mere end 4 drej. Kompenser først den anden side, før der En nøgle medfølger i værktøjskassen til Værdierne på overføringsbillederne er kun sande, når der bruges 150 mm (6") lange tænder. Når der bruges kortere tænder, skal længdeforskellen mellem de 150 mm (6") og den faktiske læsning på overførelsesbilledet Rengør og spray spindlen og møtrikken med antiklæbende fedtstof for hver 100 timer for at forhindre, at snavs klæber til møtrikken. 6.0 TANDVINKEL INDSTILLING Alle tænder kan indstilles samtidigt med et centralt monteret håndtag på siden af maskinen, se fig 5. Hæv maskinen op fra jorden og løsn møtrikker 2 ét drej på begge sider af maskinen. Indstil vinklen ved at dreje håndtaget 1. Vinklen kan aflæses på stickeren. Fastspænd atter En vinkel på 90 grader betyder ringe løsningseffekt. Dette er påkrævet for hule tænder og anbefales for de såkaldte needle tænder. 10

11 @ Fra 90 til 75 grader betyder mere løsningseffekt. Dette anbefales for massive tænder og afhænger af jordforholdene, tandmålet og kundens Ved 90 grader går tænderne kun lodret i jorden, hvis maskinen er korrekt installeret. Hvis installationen ikke er korrekt, kan der opstå en kraft F, se fig. 7., som beskadiger Længden på trækstangssamlingen skal være 290,50 mm (11,437"), som indstilles ved hjælp af kalibreringsmellemlægspladerne, jf. siden med reservedele. 7.0 KØREHASTIGHED. Hulafstand D, fig. 6., i køreretningen er afhængig af kørehastigheden. VERTI-DRAIN behøver intet krybegear. Ønsker kunden imidlertid en lille hulafstand, skal der køres tilstrækkeligt langsomt,.hvilket afhænger af traktoren. Gearkassen har tre positioner, nemlig 1, 2 og 3. I 3.gear skal kraftudtaget hele tifden bruges ved /min., der kan opstå en skade. Tilgangshastigheden fra krumtapaksel R må maksimalt være på 500 rpm. Hvis der kan forventes hårde genstande, skal denne hastighed sænkes. Med tungere tænder, ekstraudstyr eller ved maksimal tandvinkel, kan tandholderen skride ud. I så fald sænkes også omdrejningtal R, før tandholderne vipper op. Vi ambefaler, at kruftudtaget hele tiden bruges ved 400 o./min. In fig. 6. er tegnet en tabel, som angiver forholdet mellem kørehastighed, gearindstilling og hulafstand. Hvis traktorens kørehastighed ved 500 omdrejninger af krumtapakslen kendes, kan hulafstanden bestemmes for de forskellige Hvis VERTI-DRAIN ikke er korrekt monteret bag traktoren, se fig. 1., kan forskellige kraftudtagsvinkler medføre vibrationer i maskinens drivsystem. Disse vibrationer kan beskadige maskinen og hullerne Hvis skift til et andet gear er vanskelig, skal krumtapakslen drejes en smule. Hvis kraftudtaget ikke er indstillet korrekt, eller der anvendes en anden traktor, kan dette medføre ekstra belastning af gearkassen. Dette kan i sidste ende medføre skade på gearkassen, eller at gearkasse positionen ændrer sig. Der kan opstå en skade. * Når der skiftes gear, skal traktormotoren være udkoblet. 11

12 8.0 STARTPROCEDURE. Startproceduren er meget vigtig. Hvis den ikke foretages, som beskrevet nedenfor, kan der opstå alvorlige beskadigelser af maskinen. Startproceduren er som følger, se fig. 7: 1. Kør hen til det sted, de vil begynde 2. Sænk maskinen indtil de laveste tænder næsten rører jorden. 3. Sæt traktormotoren på ca omdr/min. 4. Sæt traktoren i det rigtige gear og kør fremad (A) 5. Kobl kraftudtaget ind (B) 6. IMENS der køres fremad, sænkes maskinen DREJENDE FORSIGTIGT ned i jorden ( C) 7. Forøg krumtapakslens omdrejningstal til den maksimalt anbefalede lige værdi. Standsning sker som følger: 1. Sænk motorens omdrejningstal til ca omdr/min. 2. Hæv maskinen op af jorden. 3. Afkobl kraftudtaget, lige så snart tænderne er oppe af jorden. 4. Hæv maskinen yderligere, indtil tænderne er minimalt 120 mm over jorden. 5. Kør hen til det næste sted, og start påny proceduren som oven for Det er absolut nødvendigt, at følgende procedure følges. Hvis maskinen først anbringes i jorden uden et drejende kraftudtag, kan der opstå alvorlig skade på Maskinen skal sænkes Vær forsigtig med at bakke. Under arbejdet skal forrullen støtte stabilt på jorden. Hvis maskinen er ustabil, skal der monteres andre tænder, eller arbejdhøjden skal Maskinen vil blive beskadiget, hvis ustabiliteten ikke afhjælpes. Maskinen er IKKE beskyttet mod en sådan langvarig overbelastning. 12

13 @ Kør ALDRIG bagud,. med tænderne i eller tæt på jorden Kør ALDRIG bagud, hvis tænderne ikke er hævet mindst 120 mm over jorden. Hvis tænderne rører jorden, vil det medføre skade på maskinen og/eller grønsværen. Brug ikke en hydraulisk topstang 9.0 ALMINDELIG BRUG AF VERTI-DRAIN Inden VERTI-DRAIN kan anvendes på et sted, skal følgende kontrolleres: 1. Finde der løse genstande på marken. Disse skal først fjernes. 2. Er der skråninger. Den maksimale skråning for en VERTI-DRAIN ER 20 grader. Kør altid fra oven og nedad. 3. Findes der kabler/rør i jorden. Hvis dette er tilfældet un dersøges, hvor dybt de ligger, og maskinens arbejdsdybde ind stilles på 60% af denne dybde. 4. Findes der hårde genstande i jorden? Hvis ja, brug VERTI-DRAIN på en lav kraftudtaghastighed og arbejdsdybden tilpasses. 5. Er der fare for rundtflyvende objekter som f.eks. golfbolde, som kan aflede førerens opmærksomhed? Hvis ja, kan VERTI-DRAIN ikke anvendes. 6. Er der fare for nedsynkning eller vækglidning? I så fald skal VERTI-DRAIN behandlingen udsættes. 7. Hvis jorden er frossen eller meget våd, bør arbejdet udsættes til forholdene er bedre. 8. Hvis jorden er meget tung, skal der bruges kortere og tyndere tænder til at trænge ned, eller juster arbejdsdybden 10.0 TRANSPORT AF VERTI-DRAIN MASKINEN Forbrugeren er ansvarlig for den samlede transport af VERTI-DRAIN maskinen og traktoren på offentlige veje. Dette afhænger til dels af traktoren der bruges. På andre områder gælder en maksimal hastighed på 12 km. i timen. På grund af VERTI-DRAIN maskinens vægt kan det være farligt for føreren og andre personer i nærheden hvis der køres med større hastighed. Der kan ligeledes opstå skade på maskinen på grund af de stød det giver når man kører med for store hastigheder. * Mindst 20% af traktorens vægt bør hvile på forakslen, når maskinen løftes AFKOBLING AF VERTI-DRAIN Maskinen kan afmonteres traktoren som følger: 1. Åbn bagkappen. 2. Drej krumtapakslen til de to midt-elementer til højre og venstre for gearkassen står i højeste position. 3. Drej alle andre tandholdere opad. 4. Sæt maskinen med begge ruller på en fast undergrund 5. Bloker bagrullestyringen med stift 3, se fig Bloker for- og bagrullen mod bortrulning 7. Fjern topstangen 8. Løn kraftugtaget på traktorsiden. 9. Fjern de nedre arme fra VERTI-DRAIN. * Slå traktormotoren fra, før De går rundt om maskine 13

14 12.0 PROBLEM ANALYSIS. Maskinen vibrerer Massive/ hule tænder bøjer/går i stykker Forrullen er ustabil på jorden. Brud på kraftudtag Krumtapakslen roterer unregelmæssigt Barske forhold Forkerte tænder Barske forhold Hurtig nedslidning Forkerte tænder, for stor modstand Barske forhold Glidekoblingen glider tit Rørene går i stykker Maskinen er ikke i 90 grader. Vinklerne på kraftudtagssammenføjningerne er forskellige. Kraftudtagssammenføjningerne er ikke på linie. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere/kortere tænder. Hvis tørt, vand først. Skift tænder, brug kortere. Brug massive før hule for at trænge igennem jorden. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere/ kortere tænder. Hvis tørt, vand først. Brug massive tænder først for at trænge igennem jordbunden. Juster vinklen på tænderne. Skift tandstørrelse. Juster arbejdsdybden. Brug en anden størrelse tænder. Juster arbejdsdybden. Vand først. Gør det af flere omgange. Kontroller indstillingen. Udskift belægningpladerne. Rens koblingen indvendig. Kraftudtagsvinklerne er for store. Kraftudtagsvinklerne er ikke ens. Skade på trækstangen Den bøjer/ brækker af Maskinen er ikke i 90 grader. Den midterste stang er bøjet. Slidte lejebøsninger. Tænderne rammer jorden med bagsiden. Løftehøjden er ikke korrekt. Skade på grønsværen Tændere sidder ikke tæt i tandholderen Problemer med krumtapakslen Bagrullen ryster Ovale huller Skade på grønsværen Barske forhold De store endemøtrikker løsnes Bargullen er låst fast. Bagrullen på højde med hule kernetænder Barske forhold Jordbunden er for våd. Skift indstillingen på tandvinklen. Nedsæt hastigheden. Juster arbejdsdybden. Brug tyndere tænder. Brug andre tænder. Udjævn området så det passer til tænderne. Juster indstillingen af tandvinklen. Vibration, se under dette punkt. Krumtapaksellejet er brudt sammen. Forkert samlet efter reparation. Tag den ud, rens den, brug Loctite. Lås op. Ændre fart og kraftudtags omdrejninger. Sæt rullen fri på jorden. Skift maskinens indstilling. 14

15 13.0 VEDLIGEHOLDELSE. Før-salgs eftersyn: Efter de FØRSTE 20 arbejdstimer (ny eller repareret): HVER 100 arbejdstimer: Kontroller bolte/møtrikker. Forbind enheden til en traktor. Kør enheden i 5 min. Kraftudtaget og rullelejer smøres. Kontroller bolte/ møtrikker. Lagttag opmærksomt maskinen. Kraftudtaget og rullelejer smøres. Kontroller bolte/ møtrikker. Lagttag opmærksomt maskinen. Smør spindlens forrulle. Se instruktionen i denne betjeningsvejledning. Se og lyt. 4 skud for hver EP2 4 skud for hver EP EU- OVERENSSTEMMELSESFORKLARING. Vi, Redexim, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, forklarer under eget ansvar at følgende produkt VERTI-DRAIN 7117 MED MASKINENUMMER SOM ANGIVET PÅ SIDE TO I DENNE BOG, og som denne forklaring gælder, er i overensstemmelse med normerne NEN-EN-ISO , NEN- EN-ISO og NEN-EN 294 ifølge betingelser under Maskine retningslinjerne 98/37/EG A.C.Bos Manager Operations & Logistics Redexim Holland. 15

16 15.0 TEKNISK INFORMATION. Verti-Drain er ikke nogen kompliceret maskine. Nogle enkle tekniske områder bliver forklaret her. Har du imidlertid stadig spørgsmål, skal du kontakte din forhandler, som gerne hjælper med dette. I ovenstäende fig. 8. Er drejningsmomenterne angivet for de forskellige blote/ motrikker, og indstillingen af krumtapakslen. Vinklen mellem de to håndtag på gearkassen skal væere Gearkassen er monteret parallelt i hovedrammen. Hvis hovederne på boltene E er beskadignet, kan de bores ud fra bagsiden. Udskift derefter boltene. Læmgden af trækstænger skal væare 290, mm. (11, ,0004 ) Den kan ændres med afstandsringene F. Selvlåsende bolte må kun bruges én gang. Gummistoppet i trækstangen kan nås ved at fjerne lejehoved G. Maskinen har kan tre forskellige typer af krumtappe: en til gearkassen, en til den bagerste store stift og en til den bagerste store motrik. Indstil omhyggeligt krumtapakslen efter delene er udskiftet. Skader/vibrationer kan opstå, hvis dette ikke er gjort ordentligt. Anvend kun ægte sikringsstifter. Tag forst fjederspændingen væk ved at trække trækstangen lidt ud og derefter blokere den. Anbring forst maskinen på en solid undergrund/stotter for reparation påbegyndes 15.1 INDSTILLING AF VRIDNINGSMOMENTET På fig. 8 vises vridningsmomentets indstilling af de vigtigste bolte og møtrikker. Der, hvor indstillingen af vridningsmomentet ikke er nævnt, skal du sikre dig, at de er strammet ligesom en tilsvarende bolt og møtrik. Brug Loctite, hvis bolte og møtrikker løsner sig af sig selv. 16

17 15.2 KRUMTAPAKSLEN På figur 9 vises monteringen af krumtapakslen. Se også på siden med reservedele for at få et nærmere overblik. Vinklen mellem håndtagene på gearkassen på model 7117 skal være 45 grader UDSKIFTNING AF OLIETÆTNINGSRING Figur 9 viser krumtapakslen ovenfra. En ny olietætning sættes i gearkassen som følger: 1. Løsn møtrik II og IV, som kan være stramme pga. Loctite. Varme kan hjælpe. Fjern motrik III, fjern krumtapsving VI. 2. Tag big end IX af. 3. Losn motrik VIII og fjern arm X.. 4. Træk olietætningsringen ud, rengor omgivelserne, og monter en ny ring. 5. Monter (ny) arm X, bemærk timing en.. 6. Fyld hulrummet mellem arm og noter med flydende silicone pak ning. 7. Anbring ny sikringsplade, og monter motrik VIII. 8. Fastspænd motrik VIII ifolge specifikationerne og lås den. 9. Fastgør en ny låseplade og møtrik VIII. 10. Monter de andre komponenter i modsat rækkefølge 11. Hvis krumtapakslen bliver ujævn, se !"#$ 17

18 UDSKIFTNING AF KRUMTAP MED LEJE Det er nødvendigt at udskifte en krumtap, når den er gået i stykker, eller når de store endemøtrikker jævnligt løsnes. Enten krumtaplejet, krumtapbeslag eller hullerne til de store endestifte i krumtappen er beskadiget. For at undgå skade på andre dele, bør krumtappen / lejet udskiftes så hurtigt som muligt som følger: 1. Fjern de store V. 2. Fjern de store sving IV. 3. Tag notaksel med leje ud. 4. Fjern lejet fra notaksel. 6. Udskift delene, og monter i omvendt Burg også Loctite på motrikken II, III i IV AFHJÆLPNING AF KRUMTAPAKSEL SPÆNDINGER Nåre dele i krumtapakslen er udskiftet, kan krumtapakslen lobe trægt. Årsagen kan være forspændinget skal fjernes på folgende måde, se fig Slå et par slag med en hammer på krumtap-centret beliggende ved siden af tandhjulskassen, skiftevis til højre og venstre. 2. Føl samtidig, om krumtappen bevæger i lejet, og fortsæt til krumtappen har indlejret sig. 3. Gentag denne procedure med krumtappen ved siden af, indtil alle krumtappe har indlejret sig, og krumtapakslen løber mere smi Efter reparation af krumtapaksel, skal møtrikker kontrolleres regelmæssigt for løsning, se Monter ikke krumtappene på den forkerte side af maskinen. Se reservedelslisten for at få de rigtige numre på delene JUSTERING AF ET ELEMENT. Hvis et element ikke længere er på linie med de tilstødende elementer, kan dette justeres som følger (se fig. 8): - Løsn de fire bolte/møtrikker A, som forbinder krumtappen til elementet. - Løsn de to bolte B, der fastgør elementet til hovedrammen. - Forsøg at justere elementet ved at flytte det til siden, indtil det er på linie med de tilstødende elementer. - Alle bolte/møtrikker skal @ Elementet kan skubbes ud af linie pga. overbelastning af maskinen. Når en krumtap udskiftes, skal elementet altid efterjusteres, så der ikke opstår yderligere spænding på hele elementmontagen. Enhver forspænding på elementmontagen vil afkorte lejets levetid og kan måske også skade andre dele. 18

19 16.0 OPTIONER, TÆNDER Tænder er væsentlige for, at maskinen kan arbejde perfekt. Der kan bestilles forskellige tænder til denne maskine, se reservedelslisten for at få den komplette oversigt. Tænderne kan deles op i to kategorier: De massive og de hule. Vi tilråder, at der kun benyttes originale tænder, da de er tilpasset maskinen. På fig. 11. vises flere forskellige tandkombinationer. Tandholderne har 3 x 12 mm (1/2") huller til tilpassede tænder. Låsebolten L kan strammes til 40 Nm. Slib en plan overflade på tænderne, hvis de bliver ved med at glide ud af holderen MASSIVE TÆNDER. Massive tænder skærer igennem kompakt jord. Tandvinklens indstilling (se afsnit 6.0) er afgørende for 'biddet'i jorden. Hvis vinklen indstilles fra 90 op til 75 grader, stiger virkningen. Ved en indstilling på 90 grader går tænderne ikke dybt i jorden, hvorimod tændernes maksimumvirkning opnås ved 75 grader. Hvis tænderne er nye, kan de ødelægge grønsværen, specielt hvis rodsystemet er svagt. Rens tænderne først, enten manuelt eller ved at bruge maskinen, i 10 minutter i et andet ubehandlet jordstykke. Hvis rodsystemet er svagt, skal jorden ikke brækkes meget dybere end rodsystemet. Indstil arbejdsdybden til nedtrængningen er ca. 75 mm (3") dybere end rodsystemet. Så har rødderne mulighed for at vokse længere ned. Næste gang trænges dybere ned. Ved at bruge denne fremgangsmåde skades grønsværen ikke og der opbygges et sundt rodsystem. Vi tilråder brug af de massive tænder med den skarpe kant vendt mod frontrullen. Herved opnås tændernes bedste virkning i jorden. Hvis grønsværen er svag, kan det imidlertid betale sig at bruge tænder med den skarpe kant vendt mod bagrullen. Bagrullen må ikke være låst. Brug altid tænder med samme længde og størrelse. Udskift øjeblikkeligt en bøjet tand ellers bliver maskinen ustabil. Brug ikke tykkere eller længere tænder end dem, vi leverer. Der kan bruges kortere (slidte) tænder, hvis der kræves en lavere nedtrængning. Bemærk, at den 19

20 dybde, der fremgår af overføringsbilledet kun er korrekt, hvis der bruges tænder med maksimal længde. Hvis der forekommer ovale huller, er det tegn på, at det øverste jordlag er porøst med hårdt jordlag nedenunder. Brug tyndere tænder eller vent, til det øverste (våde) lag er tørt. Hvis en overfladegødskning er nødvendig, skal den spredes før brug af Verti-Drain. Hvis jorden er svær at trænge ned i, skal den først vandes, og brug kortere tænder med en mindre diameter eller juster arbejdsdybden. Hvis du ikke gør det, vil det skade maskinen. Ved brug af tunge tænder kan tandholderen skride ud. Sæt øjeblikkeligt kraftudtagshastigheden ned, da der kan opstå skade, når tænderne rammer bagrullen HULE TÆNDER. Ved brug af hule tænder kan jorden udskiftes. Der er forskellige størrelser til rådighed, se reservedelsoversigten. Sideåbningen bør vende mod den bageste del af maskinen. Ved brug af hule kernetænder er det vigtigt, at tandvinklen er indstillet til 90 grader. Tændernes bevægelse i jorden er minimal og skaber pæne, rene huller. Hvis tanden stadig bevæger sig i jorden, kan det ende med, at den går i stykker. Hvis det er nødvendigt med overfladegødskning skal Verti-Drain bruges først, fjern kernerne og begynd spredning af sand. Hvis det sviner meget ved brug af de hule kernetænder, skal du reducere omdrejningstallet eller vande først. Snavs slider på din maskine. Hvis grønsværen er beskadiget, skal du først bruge de massive tænder for at skabe et sundt rodsystem eller justere arbejdsdybden. Bagrullen kan løftes og låses med låsestiften, så den ikke maser kernerne. Hvis maskinen imidlertid er lidt ustabil og bagrullen begynder at vibrere, er det bedre at beholde bagrullen på jorden. Hvis de hule tænder blokerer, betyder det, at jorden er (meget) kompakt, og det er derfor nødvendigt først at bruge massive tænder til at brække jorden. Vanding kan også hjælpe, ligesom justering af Det er tilrådeligt at bruge smudsbeskyttelsekapper B1, som forhindrer kerner i at komme ind i maskinen OPTIONER, KERNESAMLER. Til 7117 fås en kernesamler der er let at montere. Reservedelsnummeret er SAMLEANVISNNGER (se fig. 12): - Forberedelse af Verti-Drain: - Tilpas øjeboltene 24 til hovedrammen 26 - Montér bøsningerne 15 med de nye længere bolte 18 til Disse bøsninger kan blive siddende på maskinen hele Brug skiverne 16 til at sætte bøsningerne på plads på bagrulleskraberstøtten. 20

21 - Samling af selve kernesamleren: - Sæt støtterne 17 med øjeboltene 9 og møtrikkerne 10/10 på samlerens hovedplade 1 - Skru sidepanelerne 2/3 med boltene 7 og bøsningerne 8 til samlerens hovedplade 1 - Sæt gummistrimlen 12 med boltene 13, skiverne 14 og møtrikkerne 6 på pladen 1 - Sæt alle bladfjedrene 4, godt rettet til, på hovedpladen Vælg foreløbig midterhullet til boltene 7. Denne indstilling kan ændres Sidepanelerne 2/3 må ikke være for stramme, men skal kunne bevæge sig omkring bøsningerne Fig Y X BRUGSANVISNINGER: - Når kernesamleren og Verti-Drain er godt forberedt, kan kernesamlerens støtter 17 skydes på (X) bøsningerne 15. Lås med R stifterne 19. Bagrullen berører ikke jorden, når kernesamleren er tilsluttet. Hvis mellemrummet ikke er stort nok, så fjern IKKE bagrullen (da der er brug for denne vægt), men vend rullen op ved at tage en lejebolt ud. - Bagrullestøtterne på maskinen skal svæve. Så lås dem ikke med stift 10 (fig. 2.) - Tilpas kæde 20 med to D-bøjler til støtten 17 og øjebolten 24. Sørg for at venstre og højre side er lige lange. Tillad omkring 100 mm ( 4 ) spillerum, så kernesamleren kan følge jorden perfekt og løftes, når maskinen hæves op. Når man justerer arbejdsdybden på maskinen, skal kædens længde også kontrolleres. - Gummi tætningsstrimlen 12 er den første og vigtigste skovl, der skal holde kernerne. Den skal svæve cirka en kernediameter over jorden, og dette kan justeres ved at vælge andre huller til boltene 7. - Bladfjedrene 4 optræder som finrenser, fordi de hver især kan følge jordbundens konturer. Trykket kan indstilles ved at løfte kassens hovedplade 1 frem eller tilbage (Y). Dette opnås ved at justere topog bundøjebolten 9 s position på hovedpladen 1. - Kernesamleren kan samle kernerne over en vis strækning. Hvor lang denne er, afhænger af mængden af kerner og størrelserne. - Hvis området ikke er rent, kontrolleres mellemrummet i gummitætningsstrimlen 12 og bladfjederspændingen 4. Det kan også hjælpe at lægge ekstra vægt oven på kernesamleren. 21

22 16.2 OPTIONER, KIT TIL AT HOLDE GRÆSTØRVEN. (Gammel gruppe for serie-nummer A00127) Et kit til at holde græstørven, # , nede med kan bruges når græstørven bliver løs. MONTERING AF KITTET TIL AT HOLDE GRÆSTØRVEN NEDE (se fig. 13): - Montér den firkantede møtrik 8 på hovedstang 7. Møtrikken skal til sidst vende lodret. Stram møtrikken, derefter kan den blive siddende hele tiden. - Hovedstangen kan hægtes på maskinen. - Når hovedstangen er hægtet på, anbringes bolt 9 og den firkantede møtrik 13. Når dette er samlet og strammet, er hovedstangen på plads. - Det bestilte kit leveres med fingre 10. Saml fingrene med bolt 11 og møtrik 12. Brug slidsen i fingrene til at justere fingrene på tænderne. - Hele samlingen kan tages af ved at fjerne bolten 9 og møtrikken Hvis fingrene bøjer i én retning efter et langt stykke tid, kan de sættes på den modsatte vej. ANDRE BEMÆRKNINGER: - Når tænderne ikke længere er centreret til maskinen, kan de måske ramme siden af slidserne. Justér tandholderne ind igen. - Hvis tænderne rammer hullets forside (under arbejdet), skal trækstangens længde kontrolleres. * Kravl aldrig ind under maskinen! Sørg for at maskinen er sikkert blokeret! 22

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7212 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7212 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7212 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core. Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core. Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core Redexim Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7526 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7526 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7526 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7316 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7316 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7316 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7626 Serienummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7626 Serienummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7626 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7120 Serienummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7120 Serienummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7120 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7110 Serie nummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer:

Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer: Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer: Redexim BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Model 1575/2075 Serie nummer:

Model 1575/2075 Serie nummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Overseeder Redexim Model 1575/2075 Serie nummer: OBS! FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Model 1200 / 1600 Serie nummer:

Model 1200 / 1600 Serie nummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Speedseed Redexim Model 1200 / 1600 Serie nummer: OBS! FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7113 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7113 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7113 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind. Model: Serienummer: Redexim

Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind. Model: Serienummer: Redexim Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind Redexim Model: Serienummer: VIGTIGT: FOR SIKKER ANVENDELSE AF MASKINEN OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, ER DET MEGET VIGTIGT AT

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top. Redexim

Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top Redexim Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake Serienummer: Redexim

Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake Serienummer: Redexim Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake 1500-2000 - 3000 Redexim Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l TROLLA Gødning og saltspreder 56 l Artikel nr.: 12014 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L 2 7 3 6 1 5 4 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel BAIER elektrometalhåndsave Tekniske data EHS

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere