Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B"

Transkript

1 Oral-B TRIUMPH Oral-B 5000 powered powered by by WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR

2 Oral-B Oral-B l a k j i b c d h e g f

3 Dansk / Norsk Oral-B Triumph med SmartGuide er udformet specielt for at give dig og din familie en ny og enestående tandbørstning/tannpussing, som både er sikker og effektiv. Ved brug af elektriske produkter skal nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger imidlertid altid overholdes. VIGTIGT Oral B Triumph er forsynet med en SmartPlug med integreret Ekstra-Lav-Spænding-strømforsyning. Undlad at udskifte eller ændre denne funktion, da dette kan medføre elektriske stød. Se regelmæssigt efter, at SmartPlug ikke er beskadiget. Hvis produktet er beskadiget eller ikke virker korrekt, skal du holde op med at anvende produktet. Aflever det beskadigede produkt hos et Oral-B Braun Servicecenter. Dette produkt er ikke beregnet til børn under tre år. Apparatet er ikke beregnet til, at børn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Hvis produktet tabes på gulvet, skal børstehovedet/børstehodet udskiftes, før det bruges næste gang, også selvom der ikke er nogen synlige skader. Sørg for, at SmartPlug ikke udsættes for vand eller anden væske. Undlad at ændre eller reparere produktet. Det kan forårsage ild, elektrisk stød eller skade. Rådfør dig med din forhandler vedrørende reparationer eller kontakt et Oral-B Braun Servicecenter. Undlad at skille produktet ad undtagen, når du udskifter batteri. Når du tager batteriet ud, skal du passe på, at du ikke kortslutter de positive (+) og negative ( ) poler. Undlad at røre SmartPlug med våde/våte hænder. Det kan give elektrisk stød. Brug kun produktet, som det er tiltænkt og som beskrevet i denne vejledning. Undlad at bruge tilbehør eller opladeenheder, der ikke er anbefalet. Hvis du er i behandling for en mundsygdom, skal du rådføre dig med din tandlæge før brug. Din Oral-B Triumph med SmartGuide har et interaktivt trådløst display til at hjælpe dig med at optimere din børsteoplevelse. Vigtigt For at undgå elektromagnetiske forstyrrelser og/eller kompatibilitetskonflikter skal tandbørstens/tannbørstens radiotransmissionsfunktion deaktiveres, hvis den medtages på steder såsom fly eller visse hospitalsområder (se «Deaktivering af radiotransmissionsfunktionen»). Personer med pacemakere skal altid holde tandbørsten/tannbørsten mere end 15 cm fra pacemakeren, når tandbørsten/tannbørsten er tændt. Ved mistanke om forstyrrelser apparaterne imellem skal tandbørstens/ tannbørstens radiotransmissionsfunktion deaktiveres, inden tandbørsten/tannbørsten tages i brug (se «Deaktivering af radiotransmissionsfunktionen»). Beskrivelse a Oral-B FlossAction børstehoved/børstehode b Tænd-/sluk-knap / Av- og på-knapp c Børstefunktionsknap d Håndtag e Skærm/Display f Oplader til SmartPlug (inklusive opladering/ ladering og SmartPlug) g Bundplade/Baseplate h Beskyttelsesplade/deksel i Oral-B ProBright-børstehoved/børstehode (ikke med alle modeller) j SmartGuide skærmenhed/display k Vægholder/Veggfeste l Selvklæbende tape/festetape Inden ibrugtagning Inden tandbørsten/tannbørsten tages i brug første gang, skal den oplades. Sæt/Sett SmartPlug i en stikkontakt og sæt håndtaget (d) i opladeringen (f), (se «Tilslutning/Tilkobling og opladning»). Din SmartGuide skærm/display leveres med en aktiveret demonstrationsfunktion. Du kan komme ud af denne funktion på to måder. Fjern enten batterihusets låg/deksel på bagsiden og tag batterierne ud eller lad batterierne blive siddende og tryk på indstillings- eller funktionsknappen «set» eller«h/min». Bemærk venligst, at din SmartGuide skærm/display selv vil aktivere denne demonstration, når du ikke bruger tandbørsten/tannbørsten i 28 dage. 55

4 Oral-B Oral-B Du kan undgå denne selvaktivering ved at sætte uret eller at synkronisere håndtaget. 1 set h/min 2 set h/min Et blinkende «12:00» på SmartGuide skærmenheden/displayet angiver, at tiden kan indstilles. Tryk på indstillingsknappen «set», som befinder sig i batterihuset, indtil «12h» toner frem på skærmen. set h/min Ved at trykke på knappen «h/min» kan du vælge mellem 12-eller 24-timers formatet. Tryk på indstillingsknappen «set» for at bekræfte valget. Tilslutning og opladning / Tilkobling og lading Din tandbørste/tannbørste har et vandtæt/ vanntett håndtag. Det er elektrisk sikret og udformet til at kunne anvendes på badeværelset/baderom. For at samle opladeenheden indsættes beskyttelsespladen (h) på bagsiden af bundpladen (g). Sæt så bundpladen på opladeringen (f), indtil den klikker på plads. Sæt SmartPlug i en stikkontakt og placer tandbørstens/tannbørstens håndtag (d) i opladeenheden. Et batterisymbol vises på skærmen/displayet på håndtaget (e). Batterisymbolet udfyldes, mens håndtaget oplades. Fire markeringer betyder, at tandbørsten/tannbørsten er fuldt opladet. En komplet opladning tager mindst 10 timer, hvorefter tandbørsten/tannbørsten kan anvendes i ca. 10 dage (ved almindelig brug to gange om dagen i to minutter). t h/min set Derefter blinker cifrene. Tryk på knappen «h/min», indtil det rette timetal vises og bekræft med indstillingsknappen «set». Gør det samme for at indstille minuttallene. Hvis du ikke ønsker at bruge denne urfunktion, vil det blinkende «12:00» forsvinde automatisk efter 24 timer. t h/min set Du kan starte din tandbørste/tannbørste ved at trykke på tænd/sluk-knappen / av- og påknapp (b). For at undgå at det sprøjter sættes børstehovedet/børstehodet mod tænderne/ tennerne, før der tændes for apparatet. Bemærk: Hvis batterisymbolet ikke vises med det samme, fortsættes opladningen. Symbolet toner frem i løbet af minutter. Når det genopladelige/oppladbare batteri er ved at løbe tør, begynder batterisymbolet med kun én overskydende markering at blinke. Tandbørsten/Tannbørsten kører langsommere og langsommere for til sidst at stoppe helt. Når batteriet er løbet helt tørt, blinker det tomme batterisymbol. Tandbørsten/Tannbørsten skal oplades i 15 minutter, før den kan anvendes til tandbørstning/tannpussing i to minutter. I hverdagen kan du sagtens lade håndtaget stå i opladeenheden for at sikre, at batteriet altid er fuldt opladet. Der er ingen fare for overopladning af batteriet. For at sikre batteriets maksimale kapacitet bør du tage opladeenhedens kontakt ud af 56

5 stikkontakten og lade håndtaget køre helt tør for batteri mindst en gang hvert halve år. Elektriske specifikationer er trykt på SmartPlugenheden. Individuel instilling af timeren Du kan vælge mellem timerindstillingerne «Professional» og «2-Minute» samt funktionerne «Count Up» (optælling) og «Count Down» (nedtælling) efter behov. «2-Minute» timeren angiver ved en lang, usammenhængende lyd og en «smiley» på SmartGuide-skærmen/displayet, at du har børstet/pusset dine tænder/tenner i de to minutter, som tandlægerne anbefaler. Herudover hjælper timeren «Professional» dig med at sørge for, at du børster/pusser alle fire kvadranter af munden lige længe. Ved hjælp af en kort, usammenhængende lyd hvert 30. sekund (45 sekunder i funktionen Dybdegående rengøring) samt fremtoningen af «fjerdedelscirklen» på SmartGuide-skærmen/displayet signalerer apparatet, at du skal begynde at børste/pusse den næste kvadrant af munden. sec 30 sec sec 30 sec sec 45 sec sec 45 sec «Dybdegående rengøring», (se «Børstefunktioner»). Timer-funktionerne «Professional» og «Count Up» er automatisk aktiveret, når du køber tandbørsten/tannbørsten. Hvis du ønsker at ændre på disse indstillinger, skal du gøre følgende: Funktionsknappen (c) trykkes ind og holdes nede, indtil SmartGuide-skærmenheden/ displayet (j) viser «:30» og «timer». 3 sec. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen / avog på-knappen (b), skifter apparatet til timeren «2-Minute». Bekræft valget ved at trykke på funktionsknappen (c). Herved kommer du direkte ind på skærmen/ displayet «Count Up Timer» («up» og «timer» vises). Skift til «Count Down» ved at trykke på tænd/sluk-knappen / av- og på-knappen og bekræft valget ved at trykke på funktionsknappen. Begge timere holder øje med, hvor længe tandbørstningen/tannpussingen har varet, også selvom håndtaget slukkes et kort øjeblik under tandbørstningen/pussingen. Hvis tandbørsten/ tannbørsten slukkes i mere end 30 sekunder, nulstilles timeren. Bemærk: Det er normal procedure, at når funktionen timer-indstilling vælges, vises to blinkende markeringer på skærmen/displayet. Timeren «Count Up» viser, hvor lang tid tandbørstningen/tannpussingen har varet, hvorimod «Count Down» viser, hvor lang tid du skal fortsætte. Denne timer starter ved «2:00» og tæller ned til «0:00». Hvis du børster tænder/ pusse tenner i mere end to minutter, skifter apparatet automatisk over på «Count Up». Den samlede børstetid/pussetid kan forlænges til 3 minutter ved at bruge funktionen 57

6 Tandbørstning/Tannpussing Børsteteknik/Pusseteknik Før børstehovedet/børstehodet langsomt fra tand til tand. Hold børstehovedet/børstehodet stille et sted et par sekunder, før du flytter det til næste tand/tann. Børst både tandkødet/tannkjøttet og tænderne/tennene, først på ydersiden, dernæst på indersiden og til sidst på tyggefladen/ tyggeflaten. Du må ikke trykke for hårdt eller skrubbe. Lad børsten gøre arbejdet. Når du er færdig med at børste/pusse, vises børstetiden/pussetiden på skærmen/displayet i 30 sekunder, indtil skærmen skifter tilbage til urfunktionen. Hvis du vil se klokkeslættet med det samme i stedet for børstetiden/pussetiden, trykker du på funktionsknappen. «Polering» «Dybdegående rengøring» Polering og fremme af hvidere tænder/tenner hver dag eller bare en gang imellem. Exceptionel rengøring af munden med forlænget børstetid. Med denne funktion er børstetiden/ pussetiden forlænget med 45 sekunder pr. kvadrant, så den samlede børstetid/ pussetid er 3 minutter. Ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen/ av- og på-knappen starter tandbørsten/ tannbørsten automatisk i funktionen «Daglig rengøring». For at skifte til de andre funktioner skal du trykke på funktionsknappen (c). Din tandbørste/tannbørste har en trykkontrolfunktion for at sikre, at du bruger det rette tryk. Den hjælper med at beskytte dit tandkød/tannkjøtt mod for hård børstning/pussing og gør tandbørsten/tannbørsten nem at betjene. Hvis der anvendes for hårdt tryk, fortsætter børstehovedets/børstehodets oscillerende bevægelse, men pulseringen standser. Du kan både mærke forskellen og høre, at lyden ændrer sig. Det kan forekomme, at dit tandkød/tannkjøtt bløder lidt i de første dage, når du har brugt din nye tandbørste/tannbørste. Det er normalt et tegn på en allerede eksisterende tandkødsbetændelse/ tannkjøttbetennelse. Hvis du bruger din Oral-B Triumph tandbørste/tannbørste rigtigt, vil det reducere betændelsen/betennelsen, og blødningen vil stoppe i løbet af et par dage. Hvis tandkødet/tannkjøttet stadig bløder efter to uger/ uker, bør du kontakte din tandlæge/tannlege eller tandplejer. Hvis du har følsomme tænder/tenner og tandkød/tannkjøtt, anbefaler Oral-B, at du bruger funktionen «Følsom»/«Sensitiv». Børstefunktioner/Pussefunktioner Din tandbørste/tannbørste har forskellige børstefunktioner/pussefunktioner til forskellige tandplejebehov: «Daglig rengøring» Enestående rengøring af munden. «Følsom/Sensitiv» Nænsom, men samtidig grundig rengøring af følsomme områder. «Massage» Nænsom tandkøds/ tannkjøttstimulering. 58 Tryk på og hold børstefunktionsknappen/ pussefunktionsknappen nede for at skifte fra andre funktioner til «Daglig rengøring». Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for børsten. Bemærk: Funktionen «Polering» virker bedst med et Oral-B ProBright (i) børstehoved/børstehode. Børstehoveder/Børstehoder Oral-B FlossAction-børstehovedet/børstehode (a) anbefales til daglig rengøring i dybden/dypet. Det har MicroPulse-børstehår/børstestrå, som trænger dybt ned imellem tænderne, hvor det er vanskeligt at nå og fjerner nænsomt plak. Til polering hver dag eller en gang imellem skal du bruge Oral-B ProBright (i) børstehovedet/ børstehode (ikke med alle modeller). Det består af en tandlæge- /tannlegeinspireret polerkop/ poleringskopp, som fjerner misfarvninger fra kaffe, te og tobak og giver effektivt hvidere tænder/tenner.

7 Bemærk venligst, at børn under 12 år ikke bør bruge Oral-B ProBright-børstehovedet. a i SmartGuide skærmenhed Ikon Betydning Funktionen «Daglig rengøring» Funktionen «Følsom/Sensitiv» Brug ikke Oral-B FlossAction- eller Oral-B ProBright-børstehoveder/børstehoder, hvis du har tandbøjle/tannregulering. Vi anbefaler at bruge Oral-B Ortho-børstehovedet, som er specielt designet til at rengøre rundt om bøjler. Alle børstehoveder/børstehoder har blå INDICATOR -børstehår/børstestrå for at hjælpe dig med at se, hvornår børstehovedet/børstehodet bør udskiftes. Med grundig børstning/ pussing to gange om dagen i to minutter falmer den blå farve halvvejs inden for cirka tre måneder for at signalere, at det er på tide at skifte børstehoved/børstehode. Funktionen «Massage» Funktionen «Polering» Funktionen «Dybdegående/Dyp rengøring» Du trykker for hårdt. Reducer børstetrykket. «Fjerdedelscirklen» du børster/ pusser nu i det første 30-sekunders interval (45-sekunders interval i funktionen Dybdegående/ Dyp rengøring). Gå videre til næste fjerdedel af munden, når den næste markering begynder at blinke. Du har nu børstet tænder/ pusset tenner i de to minutter (3 minutter i Dybdegående/Dyp rengøring), som tandlægerne anbefaler. Det genopladelige/oppladbare batteri i håndtaget er ved at løbe tør. Oplad håndtaget. Batterierne i SmartGuideskærmenheden er ved at løbe tør. Udskift disse. Holder Hvis du foretrækker at montere skærmenheden/ displayet på en væg, et spejl eller en anden overflade, kan du anvende den selvklæbende tape (l) til dette formål. Sørg for, at den valgte overflade er ren og tør (fjern fedt og støv først). Placer holderen således, at Oral-B-logoet kan 59

8 ses, og tryk den herefter hårdt imod overfladen. Vent 24 timer, inden du sætter SmartGuideskærmenheden i holderen. med en fugtig klud. SmartPlug og SmartGuideskærmen må ikke lægges i blød i vand. Synkronisering For at undgå forstyrrelser i skærmbeskederne ved anvendelse af mere end én Oral-B Triumph tandbørste/tannbørste med separate SmartGuide-skærmenheder/displayer i hjemmet, skal hvert håndtag tildeles en skærmenhed/display. Dette gøres som følger: Bemærk: Den selvklæbende tape virker ikke på smudsafvisende overflader. Rengøring Skyl tandbørstehovedet/tannbørstehodet grundigt under vandhanen, når du er færdig med at børste tænder/ pusse tenner. Tag børstehovedet af håndtaget og rengør begge dele hver for sig under vandhanen. Tør begge dele af, inden håndtaget sættes tilbage i opladeenheden. Tryk på knappen «h/min», som befinder sig i batterihuset, og hold den nede i mindst 3 sekunder. SmartGuide-skærmenheden/ displayet viser beskeden «L---», som betyder, at funktionen «Learn», der anvendes til synkronisering, er aktiveret. En blinkende tænd/sluk-knap / av- og påknapp i tandbørsteikonet på SmartGuideskærmenheden/displayet betyder, at du nu skal tænde for håndtaget. Når du gør det, starter den automatiske synkroniseringsproces. Den varer, indtil beskeden «L-1-» vises. set h/min 3 sec. Herefter slukkes håndtaget. Opladeenheden skal skilles ad, før den rengøres. Mens opladeringen og SmartPlug under ingen omstændigheder / absolut ikke må rengøres i opvaskemaskinen, kan alle andre dele (bundplade og beskyttelsesplade) godt rengøres på denne måde. Hvis du vil tildele samme SmartGuide-skærmenhed/display endnu et håndtag, gentager du de sidste to trin i ovenstående procedure med det andet håndtag. Du kommer ud af funktionen «Learn» ved at trykke på knappen «h/min» eller indstillingsknappen «set» eller ved at vente til funktionen automatisk slås fra efter 30 sekunder. Bemærk: Du kan højst synkronisere to håndtag med én SmartGuide-skærmenhed/display. Når du har synkroniseret det andet håndtag, vises ordet «Full» (komplet). Af og til bør du også rengøre opladeringen, SmartPlug og SmartGuide-skærmenheden 60

9 Når du skifter batterierne i SmartGuideskærmenheden ud, slettes gemte data automatisk, og du er nødt til at gennemføre synkroniseringsproceduren igen. Deaktivering af radiotransmission Hvis du medtager børsten på steder, hvor radiokontrollerede apparater ikke er tilladt (såsom i flyvemaskiner eller visse hospitalsområder), skal radiotransmissionen deaktiveres. Dette gøres ved at trykke på tænd/sluk-knappen og funktionsknappen samtidig og holde dem nede i 3 sekunder. Radiodeaktiveringsikonet vises på skærmen. For genaktivering af radiotransmissionen trykker du på begge knapper igen i 3 sekunder, indtil ikonet vises. 3 sec. Udtagning af batterier SmartGuide skærmenhed/display Brugte batterier skal tages ud omgående. Skift alle batterier ud på samme tid. Undlad at blande alkaline batterier med zinkkarbonat- eller genopladelige/oppladbare batterier. Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Miljømæssige oplysninger Dette produkt indeholder genopladelige/ oppladbare batterier. Af hensyn til miljøet bør produktet derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men derimod afl everes til et Braun Servicecenter eller den lokale genbrugsplads/gjenvinningsanlegg i overensstemmelse med lokale regler. Garanti Produktet leveres med 2 års begrænset garanti fra købsdatoen. Inden for denne periode udbedrer vi uden omkostninger for ejeren enhver defekt i apparatet, som kan tilskrives materiale- eller arbejdsmæssige fabriksfejl, enten ved reparation eller ved udskiftning af hele apparatet i henhold til vores skøn. Garantien gælder i ethvert land, hvor dette produkt sælges af Braun eller en Braunforhandler. Garantien dækker ikke defekter opstået som følge af ukorrekt anvendelse, normal brug og slid, specielt i forhold til børstehovederne/ børstehodene, samt defekter uden synderlig betydning for apparatets værdi eller betjening. Garantien bortfalder, hvis der foretages reparationer af uautoriserede personer samt ved anvendelse af andre end originale Braunreservedele. Hvis apparatet skal serviceres inden for garantiperioden, afleveres eller sendes det sammen med kvitteringen til et autoriseret Oral-B Braun Servicecenter. Denne garanti påvirker ikke på nogen måde dine lovfæstede rettigheder. Dette produkt overholder EU-direktivet EMC 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. Apparatet opfylder kravene indeholdt i EUdirektivet 1999/5/EC. Modtager klasse 3, driftsperiode klasse 3. 61

10 Forbedret tandpleje/tannpleie Garanteret tilfredshed! Tag udfordringen op! Oplev forskellen med Oral-B Triumph! Oral-B Triumph med SmartGuide er Oral-B s teknologisk mest avancerede el-tandbørste/ elektriske tannbørste, som tilbyder fremragende rengøring, naturlig fremme af tændernes hvide farve, pleje af dit tandkød/tannkjøtt og en frisk følelse i hele munden. Faktisk er vi så sikre på, at også du vil falde for vores nye tandbørste/ tannbørste, at vi vover at give dig dette risikofri tilbud: Prøv Oral-B Triumph med SmartGuide i 30 dage fra købsdatoen. Hvis du ikke er 100 % tilfreds med tandbørsten/tannbørsten, får du pengene tilbage. Uden at skulle svare på spørgsmål. Garanteret. For at få pengene tilbage, bedes du sende håndtaget, refills og opladeenheden samt den originale kvittering til nedenstående adresse inden 60 dage fra købsdatoen. DANMARK: CJ Hvidevareservice Porsvej Aalborg Tlf NORGE: L.G. Elektro Birkelundsbakken Paradis Tlf Kundeservice: DK NO

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

FACIAL SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACIAL SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACIAL SONIC CLEANSING Brugervejledning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

VIGTIGE INSTRUKTIONER

VIGTIGE INSTRUKTIONER VIGTIGE INSTRUKTIONER Kære kunde, tillykke med Deres nye Vera - den elektroniske kedel fra Casa Bugatti. Som alle andre husholdningsapparater skal denne elkedel bruges med omtanke, for at forhindre ulykker

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere