Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B"

Transkript

1 Oral-B TRIUMPH Oral-B 5000 powered powered by by WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR

2 Oral-B Oral-B l a k j i b c d h e g f

3 Dansk / Norsk Oral-B Triumph med SmartGuide er udformet specielt for at give dig og din familie en ny og enestående tandbørstning/tannpussing, som både er sikker og effektiv. Ved brug af elektriske produkter skal nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger imidlertid altid overholdes. VIGTIGT Oral B Triumph er forsynet med en SmartPlug med integreret Ekstra-Lav-Spænding-strømforsyning. Undlad at udskifte eller ændre denne funktion, da dette kan medføre elektriske stød. Se regelmæssigt efter, at SmartPlug ikke er beskadiget. Hvis produktet er beskadiget eller ikke virker korrekt, skal du holde op med at anvende produktet. Aflever det beskadigede produkt hos et Oral-B Braun Servicecenter. Dette produkt er ikke beregnet til børn under tre år. Apparatet er ikke beregnet til, at børn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Hvis produktet tabes på gulvet, skal børstehovedet/børstehodet udskiftes, før det bruges næste gang, også selvom der ikke er nogen synlige skader. Sørg for, at SmartPlug ikke udsættes for vand eller anden væske. Undlad at ændre eller reparere produktet. Det kan forårsage ild, elektrisk stød eller skade. Rådfør dig med din forhandler vedrørende reparationer eller kontakt et Oral-B Braun Servicecenter. Undlad at skille produktet ad undtagen, når du udskifter batteri. Når du tager batteriet ud, skal du passe på, at du ikke kortslutter de positive (+) og negative ( ) poler. Undlad at røre SmartPlug med våde/våte hænder. Det kan give elektrisk stød. Brug kun produktet, som det er tiltænkt og som beskrevet i denne vejledning. Undlad at bruge tilbehør eller opladeenheder, der ikke er anbefalet. Hvis du er i behandling for en mundsygdom, skal du rådføre dig med din tandlæge før brug. Din Oral-B Triumph med SmartGuide har et interaktivt trådløst display til at hjælpe dig med at optimere din børsteoplevelse. Vigtigt For at undgå elektromagnetiske forstyrrelser og/eller kompatibilitetskonflikter skal tandbørstens/tannbørstens radiotransmissionsfunktion deaktiveres, hvis den medtages på steder såsom fly eller visse hospitalsområder (se «Deaktivering af radiotransmissionsfunktionen»). Personer med pacemakere skal altid holde tandbørsten/tannbørsten mere end 15 cm fra pacemakeren, når tandbørsten/tannbørsten er tændt. Ved mistanke om forstyrrelser apparaterne imellem skal tandbørstens/ tannbørstens radiotransmissionsfunktion deaktiveres, inden tandbørsten/tannbørsten tages i brug (se «Deaktivering af radiotransmissionsfunktionen»). Beskrivelse a Oral-B FlossAction børstehoved/børstehode b Tænd-/sluk-knap / Av- og på-knapp c Børstefunktionsknap d Håndtag e Skærm/Display f Oplader til SmartPlug (inklusive opladering/ ladering og SmartPlug) g Bundplade/Baseplate h Beskyttelsesplade/deksel i Oral-B ProBright-børstehoved/børstehode (ikke med alle modeller) j SmartGuide skærmenhed/display k Vægholder/Veggfeste l Selvklæbende tape/festetape Inden ibrugtagning Inden tandbørsten/tannbørsten tages i brug første gang, skal den oplades. Sæt/Sett SmartPlug i en stikkontakt og sæt håndtaget (d) i opladeringen (f), (se «Tilslutning/Tilkobling og opladning»). Din SmartGuide skærm/display leveres med en aktiveret demonstrationsfunktion. Du kan komme ud af denne funktion på to måder. Fjern enten batterihusets låg/deksel på bagsiden og tag batterierne ud eller lad batterierne blive siddende og tryk på indstillings- eller funktionsknappen «set» eller«h/min». Bemærk venligst, at din SmartGuide skærm/display selv vil aktivere denne demonstration, når du ikke bruger tandbørsten/tannbørsten i 28 dage. 55

4 Oral-B Oral-B Du kan undgå denne selvaktivering ved at sætte uret eller at synkronisere håndtaget. 1 set h/min 2 set h/min Et blinkende «12:00» på SmartGuide skærmenheden/displayet angiver, at tiden kan indstilles. Tryk på indstillingsknappen «set», som befinder sig i batterihuset, indtil «12h» toner frem på skærmen. set h/min Ved at trykke på knappen «h/min» kan du vælge mellem 12-eller 24-timers formatet. Tryk på indstillingsknappen «set» for at bekræfte valget. Tilslutning og opladning / Tilkobling og lading Din tandbørste/tannbørste har et vandtæt/ vanntett håndtag. Det er elektrisk sikret og udformet til at kunne anvendes på badeværelset/baderom. For at samle opladeenheden indsættes beskyttelsespladen (h) på bagsiden af bundpladen (g). Sæt så bundpladen på opladeringen (f), indtil den klikker på plads. Sæt SmartPlug i en stikkontakt og placer tandbørstens/tannbørstens håndtag (d) i opladeenheden. Et batterisymbol vises på skærmen/displayet på håndtaget (e). Batterisymbolet udfyldes, mens håndtaget oplades. Fire markeringer betyder, at tandbørsten/tannbørsten er fuldt opladet. En komplet opladning tager mindst 10 timer, hvorefter tandbørsten/tannbørsten kan anvendes i ca. 10 dage (ved almindelig brug to gange om dagen i to minutter). t h/min set Derefter blinker cifrene. Tryk på knappen «h/min», indtil det rette timetal vises og bekræft med indstillingsknappen «set». Gør det samme for at indstille minuttallene. Hvis du ikke ønsker at bruge denne urfunktion, vil det blinkende «12:00» forsvinde automatisk efter 24 timer. t h/min set Du kan starte din tandbørste/tannbørste ved at trykke på tænd/sluk-knappen / av- og påknapp (b). For at undgå at det sprøjter sættes børstehovedet/børstehodet mod tænderne/ tennerne, før der tændes for apparatet. Bemærk: Hvis batterisymbolet ikke vises med det samme, fortsættes opladningen. Symbolet toner frem i løbet af minutter. Når det genopladelige/oppladbare batteri er ved at løbe tør, begynder batterisymbolet med kun én overskydende markering at blinke. Tandbørsten/Tannbørsten kører langsommere og langsommere for til sidst at stoppe helt. Når batteriet er løbet helt tørt, blinker det tomme batterisymbol. Tandbørsten/Tannbørsten skal oplades i 15 minutter, før den kan anvendes til tandbørstning/tannpussing i to minutter. I hverdagen kan du sagtens lade håndtaget stå i opladeenheden for at sikre, at batteriet altid er fuldt opladet. Der er ingen fare for overopladning af batteriet. For at sikre batteriets maksimale kapacitet bør du tage opladeenhedens kontakt ud af 56

5 stikkontakten og lade håndtaget køre helt tør for batteri mindst en gang hvert halve år. Elektriske specifikationer er trykt på SmartPlugenheden. Individuel instilling af timeren Du kan vælge mellem timerindstillingerne «Professional» og «2-Minute» samt funktionerne «Count Up» (optælling) og «Count Down» (nedtælling) efter behov. «2-Minute» timeren angiver ved en lang, usammenhængende lyd og en «smiley» på SmartGuide-skærmen/displayet, at du har børstet/pusset dine tænder/tenner i de to minutter, som tandlægerne anbefaler. Herudover hjælper timeren «Professional» dig med at sørge for, at du børster/pusser alle fire kvadranter af munden lige længe. Ved hjælp af en kort, usammenhængende lyd hvert 30. sekund (45 sekunder i funktionen Dybdegående rengøring) samt fremtoningen af «fjerdedelscirklen» på SmartGuide-skærmen/displayet signalerer apparatet, at du skal begynde at børste/pusse den næste kvadrant af munden. sec 30 sec sec 30 sec sec 45 sec sec 45 sec «Dybdegående rengøring», (se «Børstefunktioner»). Timer-funktionerne «Professional» og «Count Up» er automatisk aktiveret, når du køber tandbørsten/tannbørsten. Hvis du ønsker at ændre på disse indstillinger, skal du gøre følgende: Funktionsknappen (c) trykkes ind og holdes nede, indtil SmartGuide-skærmenheden/ displayet (j) viser «:30» og «timer». 3 sec. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen / avog på-knappen (b), skifter apparatet til timeren «2-Minute». Bekræft valget ved at trykke på funktionsknappen (c). Herved kommer du direkte ind på skærmen/ displayet «Count Up Timer» («up» og «timer» vises). Skift til «Count Down» ved at trykke på tænd/sluk-knappen / av- og på-knappen og bekræft valget ved at trykke på funktionsknappen. Begge timere holder øje med, hvor længe tandbørstningen/tannpussingen har varet, også selvom håndtaget slukkes et kort øjeblik under tandbørstningen/pussingen. Hvis tandbørsten/ tannbørsten slukkes i mere end 30 sekunder, nulstilles timeren. Bemærk: Det er normal procedure, at når funktionen timer-indstilling vælges, vises to blinkende markeringer på skærmen/displayet. Timeren «Count Up» viser, hvor lang tid tandbørstningen/tannpussingen har varet, hvorimod «Count Down» viser, hvor lang tid du skal fortsætte. Denne timer starter ved «2:00» og tæller ned til «0:00». Hvis du børster tænder/ pusse tenner i mere end to minutter, skifter apparatet automatisk over på «Count Up». Den samlede børstetid/pussetid kan forlænges til 3 minutter ved at bruge funktionen 57

6 Tandbørstning/Tannpussing Børsteteknik/Pusseteknik Før børstehovedet/børstehodet langsomt fra tand til tand. Hold børstehovedet/børstehodet stille et sted et par sekunder, før du flytter det til næste tand/tann. Børst både tandkødet/tannkjøttet og tænderne/tennene, først på ydersiden, dernæst på indersiden og til sidst på tyggefladen/ tyggeflaten. Du må ikke trykke for hårdt eller skrubbe. Lad børsten gøre arbejdet. Når du er færdig med at børste/pusse, vises børstetiden/pussetiden på skærmen/displayet i 30 sekunder, indtil skærmen skifter tilbage til urfunktionen. Hvis du vil se klokkeslættet med det samme i stedet for børstetiden/pussetiden, trykker du på funktionsknappen. «Polering» «Dybdegående rengøring» Polering og fremme af hvidere tænder/tenner hver dag eller bare en gang imellem. Exceptionel rengøring af munden med forlænget børstetid. Med denne funktion er børstetiden/ pussetiden forlænget med 45 sekunder pr. kvadrant, så den samlede børstetid/ pussetid er 3 minutter. Ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen/ av- og på-knappen starter tandbørsten/ tannbørsten automatisk i funktionen «Daglig rengøring». For at skifte til de andre funktioner skal du trykke på funktionsknappen (c). Din tandbørste/tannbørste har en trykkontrolfunktion for at sikre, at du bruger det rette tryk. Den hjælper med at beskytte dit tandkød/tannkjøtt mod for hård børstning/pussing og gør tandbørsten/tannbørsten nem at betjene. Hvis der anvendes for hårdt tryk, fortsætter børstehovedets/børstehodets oscillerende bevægelse, men pulseringen standser. Du kan både mærke forskellen og høre, at lyden ændrer sig. Det kan forekomme, at dit tandkød/tannkjøtt bløder lidt i de første dage, når du har brugt din nye tandbørste/tannbørste. Det er normalt et tegn på en allerede eksisterende tandkødsbetændelse/ tannkjøttbetennelse. Hvis du bruger din Oral-B Triumph tandbørste/tannbørste rigtigt, vil det reducere betændelsen/betennelsen, og blødningen vil stoppe i løbet af et par dage. Hvis tandkødet/tannkjøttet stadig bløder efter to uger/ uker, bør du kontakte din tandlæge/tannlege eller tandplejer. Hvis du har følsomme tænder/tenner og tandkød/tannkjøtt, anbefaler Oral-B, at du bruger funktionen «Følsom»/«Sensitiv». Børstefunktioner/Pussefunktioner Din tandbørste/tannbørste har forskellige børstefunktioner/pussefunktioner til forskellige tandplejebehov: «Daglig rengøring» Enestående rengøring af munden. «Følsom/Sensitiv» Nænsom, men samtidig grundig rengøring af følsomme områder. «Massage» Nænsom tandkøds/ tannkjøttstimulering. 58 Tryk på og hold børstefunktionsknappen/ pussefunktionsknappen nede for at skifte fra andre funktioner til «Daglig rengøring». Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for børsten. Bemærk: Funktionen «Polering» virker bedst med et Oral-B ProBright (i) børstehoved/børstehode. Børstehoveder/Børstehoder Oral-B FlossAction-børstehovedet/børstehode (a) anbefales til daglig rengøring i dybden/dypet. Det har MicroPulse-børstehår/børstestrå, som trænger dybt ned imellem tænderne, hvor det er vanskeligt at nå og fjerner nænsomt plak. Til polering hver dag eller en gang imellem skal du bruge Oral-B ProBright (i) børstehovedet/ børstehode (ikke med alle modeller). Det består af en tandlæge- /tannlegeinspireret polerkop/ poleringskopp, som fjerner misfarvninger fra kaffe, te og tobak og giver effektivt hvidere tænder/tenner.

7 Bemærk venligst, at børn under 12 år ikke bør bruge Oral-B ProBright-børstehovedet. a i SmartGuide skærmenhed Ikon Betydning Funktionen «Daglig rengøring» Funktionen «Følsom/Sensitiv» Brug ikke Oral-B FlossAction- eller Oral-B ProBright-børstehoveder/børstehoder, hvis du har tandbøjle/tannregulering. Vi anbefaler at bruge Oral-B Ortho-børstehovedet, som er specielt designet til at rengøre rundt om bøjler. Alle børstehoveder/børstehoder har blå INDICATOR -børstehår/børstestrå for at hjælpe dig med at se, hvornår børstehovedet/børstehodet bør udskiftes. Med grundig børstning/ pussing to gange om dagen i to minutter falmer den blå farve halvvejs inden for cirka tre måneder for at signalere, at det er på tide at skifte børstehoved/børstehode. Funktionen «Massage» Funktionen «Polering» Funktionen «Dybdegående/Dyp rengøring» Du trykker for hårdt. Reducer børstetrykket. «Fjerdedelscirklen» du børster/ pusser nu i det første 30-sekunders interval (45-sekunders interval i funktionen Dybdegående/ Dyp rengøring). Gå videre til næste fjerdedel af munden, når den næste markering begynder at blinke. Du har nu børstet tænder/ pusset tenner i de to minutter (3 minutter i Dybdegående/Dyp rengøring), som tandlægerne anbefaler. Det genopladelige/oppladbare batteri i håndtaget er ved at løbe tør. Oplad håndtaget. Batterierne i SmartGuideskærmenheden er ved at løbe tør. Udskift disse. Holder Hvis du foretrækker at montere skærmenheden/ displayet på en væg, et spejl eller en anden overflade, kan du anvende den selvklæbende tape (l) til dette formål. Sørg for, at den valgte overflade er ren og tør (fjern fedt og støv først). Placer holderen således, at Oral-B-logoet kan 59

8 ses, og tryk den herefter hårdt imod overfladen. Vent 24 timer, inden du sætter SmartGuideskærmenheden i holderen. med en fugtig klud. SmartPlug og SmartGuideskærmen må ikke lægges i blød i vand. Synkronisering For at undgå forstyrrelser i skærmbeskederne ved anvendelse af mere end én Oral-B Triumph tandbørste/tannbørste med separate SmartGuide-skærmenheder/displayer i hjemmet, skal hvert håndtag tildeles en skærmenhed/display. Dette gøres som følger: Bemærk: Den selvklæbende tape virker ikke på smudsafvisende overflader. Rengøring Skyl tandbørstehovedet/tannbørstehodet grundigt under vandhanen, når du er færdig med at børste tænder/ pusse tenner. Tag børstehovedet af håndtaget og rengør begge dele hver for sig under vandhanen. Tør begge dele af, inden håndtaget sættes tilbage i opladeenheden. Tryk på knappen «h/min», som befinder sig i batterihuset, og hold den nede i mindst 3 sekunder. SmartGuide-skærmenheden/ displayet viser beskeden «L---», som betyder, at funktionen «Learn», der anvendes til synkronisering, er aktiveret. En blinkende tænd/sluk-knap / av- og påknapp i tandbørsteikonet på SmartGuideskærmenheden/displayet betyder, at du nu skal tænde for håndtaget. Når du gør det, starter den automatiske synkroniseringsproces. Den varer, indtil beskeden «L-1-» vises. set h/min 3 sec. Herefter slukkes håndtaget. Opladeenheden skal skilles ad, før den rengøres. Mens opladeringen og SmartPlug under ingen omstændigheder / absolut ikke må rengøres i opvaskemaskinen, kan alle andre dele (bundplade og beskyttelsesplade) godt rengøres på denne måde. Hvis du vil tildele samme SmartGuide-skærmenhed/display endnu et håndtag, gentager du de sidste to trin i ovenstående procedure med det andet håndtag. Du kommer ud af funktionen «Learn» ved at trykke på knappen «h/min» eller indstillingsknappen «set» eller ved at vente til funktionen automatisk slås fra efter 30 sekunder. Bemærk: Du kan højst synkronisere to håndtag med én SmartGuide-skærmenhed/display. Når du har synkroniseret det andet håndtag, vises ordet «Full» (komplet). Af og til bør du også rengøre opladeringen, SmartPlug og SmartGuide-skærmenheden 60

9 Når du skifter batterierne i SmartGuideskærmenheden ud, slettes gemte data automatisk, og du er nødt til at gennemføre synkroniseringsproceduren igen. Deaktivering af radiotransmission Hvis du medtager børsten på steder, hvor radiokontrollerede apparater ikke er tilladt (såsom i flyvemaskiner eller visse hospitalsområder), skal radiotransmissionen deaktiveres. Dette gøres ved at trykke på tænd/sluk-knappen og funktionsknappen samtidig og holde dem nede i 3 sekunder. Radiodeaktiveringsikonet vises på skærmen. For genaktivering af radiotransmissionen trykker du på begge knapper igen i 3 sekunder, indtil ikonet vises. 3 sec. Udtagning af batterier SmartGuide skærmenhed/display Brugte batterier skal tages ud omgående. Skift alle batterier ud på samme tid. Undlad at blande alkaline batterier med zinkkarbonat- eller genopladelige/oppladbare batterier. Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Miljømæssige oplysninger Dette produkt indeholder genopladelige/ oppladbare batterier. Af hensyn til miljøet bør produktet derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men derimod afl everes til et Braun Servicecenter eller den lokale genbrugsplads/gjenvinningsanlegg i overensstemmelse med lokale regler. Garanti Produktet leveres med 2 års begrænset garanti fra købsdatoen. Inden for denne periode udbedrer vi uden omkostninger for ejeren enhver defekt i apparatet, som kan tilskrives materiale- eller arbejdsmæssige fabriksfejl, enten ved reparation eller ved udskiftning af hele apparatet i henhold til vores skøn. Garantien gælder i ethvert land, hvor dette produkt sælges af Braun eller en Braunforhandler. Garantien dækker ikke defekter opstået som følge af ukorrekt anvendelse, normal brug og slid, specielt i forhold til børstehovederne/ børstehodene, samt defekter uden synderlig betydning for apparatets værdi eller betjening. Garantien bortfalder, hvis der foretages reparationer af uautoriserede personer samt ved anvendelse af andre end originale Braunreservedele. Hvis apparatet skal serviceres inden for garantiperioden, afleveres eller sendes det sammen med kvitteringen til et autoriseret Oral-B Braun Servicecenter. Denne garanti påvirker ikke på nogen måde dine lovfæstede rettigheder. Dette produkt overholder EU-direktivet EMC 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. Apparatet opfylder kravene indeholdt i EUdirektivet 1999/5/EC. Modtager klasse 3, driftsperiode klasse 3. 61

10 Forbedret tandpleje/tannpleie Garanteret tilfredshed! Tag udfordringen op! Oplev forskellen med Oral-B Triumph! Oral-B Triumph med SmartGuide er Oral-B s teknologisk mest avancerede el-tandbørste/ elektriske tannbørste, som tilbyder fremragende rengøring, naturlig fremme af tændernes hvide farve, pleje af dit tandkød/tannkjøtt og en frisk følelse i hele munden. Faktisk er vi så sikre på, at også du vil falde for vores nye tandbørste/ tannbørste, at vi vover at give dig dette risikofri tilbud: Prøv Oral-B Triumph med SmartGuide i 30 dage fra købsdatoen. Hvis du ikke er 100 % tilfreds med tandbørsten/tannbørsten, får du pengene tilbage. Uden at skulle svare på spørgsmål. Garanteret. For at få pengene tilbage, bedes du sende håndtaget, refills og opladeenheden samt den originale kvittering til nedenstående adresse inden 60 dage fra købsdatoen. DANMARK: CJ Hvidevareservice Porsvej Aalborg Tlf NORGE: L.G. Elektro Birkelundsbakken Paradis Tlf Kundeservice: DK NO

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Dansk. Barberhovedet (10) er specielt designet til hurtig og tæt barbering under armene og i bikinilinjen.

Dansk. Barberhovedet (10) er specielt designet til hurtig og tæt barbering under armene og i bikinilinjen. Dansk Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de højeste krav til kvalitet, anvendelighed og design. Vi håber, du vil få stor glæde af Braun Silk épil Xpressive. I det følgende vil vi gøre dig fortrolig

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, før støvsugeren tages i brug! INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse... 1 Introduktion til funktionerne... 2 Støvsugerens hoveddele...

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere