FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012"

Transkript

1 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Juni Lavtryk i juni

2 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund Næstformand Peter Wismer Kasserer Jens Jørgen Andersen Øvrige medlemmer: Finn Eland Christian Sparre Hangel Kurt Hansen Esben Bue Christiansen Claus Boye Clausen (suppleant) Gunnar Kloster (suppleant) Udvalg mv. Kabysudvalget Finn Eland Jørgen Munch-Nielsen Herdis Scheelke og Peter Thøger Lis og Finn Eland Bitten og Henning Eriksen Lonny og Kurt Hansen Lene og Ebbe Andersen Juniorafdelingen Christian Sparre Hangel Jollepladsen Peter Wismer Kapsejlads Klavs Lund, Torben Gravenhorst, FD-NYT Redaktør Kjeld Moselund Klubhusudlejning Ebbe Andersen Kontingenter i 2012: Aktiv (afd. 1) 750 kr. Aktiv ægtefælle (afd.1) 500 kr. Pensionist o 65 år (afd.1) 500 kr. Passiv (afd. 2) 500 kr. Junior u 25 år (afd. 3) 500 kr. Familierabat 1600 kr. opnås ved mere end 3 betalende medlemmer. En skal være medlem af afdeling 1. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Formand Erling Thomasen Havnefoged Per Berg Hansen Mobil: Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Forside: Vi venter nu på sommervejr Foto: Kjeld Moselund Bagside: Træskibstræf i havnen 2006 Kilde. Sommerflids galleri Rettelser til ovenstående bedes mailet til : 2

3 Formanden har ordet: Sejlsæsonen står for døren og hvilken herlig vind vi har haft til dato, men hov, hvor blev varmen af. Tja som sejler må man jo tage sol, vind og temperaturen med et smil, men forhåbentlig får vi alle en indholdsrig og udfordrende sejlsæson. Vores nye havnefoged Per har fået næste alle i vandet på en meget betryggende måde, vi har også kunnet konstatere en god oprydning på land, som det gamle mundheld siger "ny koste fejrer bedre", vi ønsker Per fortsat god arbejdslyst på havnen. Vores jolleplads er også i år blevet renoveret, der er banket nye pæle og en ny hammer ved jollernes havnefront. Vi kunne godt bruge noget mere plads til mindre både og joller. Vi har igen i år modtaget hæftet Tursejler 2011 samt den lille DSstander, som viser at du har ret til at anduve de gule DS-turbøjer rundt omkring i de danske farvande. Medlemmer af FD kan hente hæftet i sejlklubben og en stander i 3F-butikken mod oplysning af medlemsnummer. Jeg skal gøre opmærksom på at der i år ved Frederikssund For fulde Sejl vil være ekstra meget at se på. Foreningen af gamle træskibe har på samme tidspunkt et træf, det vil sige at der kommer gamle træskibe i Frederikssund Havn. De vil alle sejle ud lørdag kl. ca og returnere om eftermiddagen, således at vores dygtige juniorer i mellemtiden kan vise hvad det vil sige at være ungdomssejler. Dette blandt meget andet. Jeg byder alle nye medlemmer velkomne og håber at I alle vil få nogle gode oplevelser på fjorden. Til alle jer der nyder vandet, vinden og solen vil jeg ønske en god sommer og husk solcremen! Lotte Moselund 3

4 FD Standerhejsning lørdag den 5. maj 2012 Vel mødt til gamle såvel som nye medlemmer af Frederikssund sejlklub! Om lidt vil en fin ny stander gå til tops. Den gamle var blæst i stykker og jeg vil sige, at næsten vanen tro måtte vi have hjælp af brandvæsenet, et topvant var faldet af, så den flotte røde brandbil kom og reddede igen vores standerhejsning. Når vi samles her, er det i forventning om en dejlig sommer, og de sidste par uger har sandelig også givet en lille forsmag herpå. Mange sejlere har kunnet arbejde flittigt på bådene, og vores nye havnefoged Per har virkelig fået prøvet kræfter med den store vogn. Vi ønsker ham velkommen. Men vejret her i Frederikssund er omskifteligt, så i dag er det koldt og der er en frisk vind, men foruden vind kan en sejlbåd ikke sejle, men det kan vores motorbåde. Som nogen måske har bemærket har klubben i år ikke indkaldt til en arbejdslørdag sidst i april. I stedet har vi oprettet et C-hold, efter forbillede fra Kalundborg Sejlklub. C-holdet er for dem der har tid og lyst at give en hånd med til vedligeholdelse af vores efterhånden gamle klubhus. Der er møde hver anden torsdag i vinterhalvåret, og over en tår kaffe aftales, hvem der gør hvad. Det har virkelig været et positivt tiltag. Alle der har lyst er meget velkommen. C-holdet starter op igen medio september. C-holdet har renoveret alle vores borde og slettet alle de gamle sponsorreklamer på stolene. Malet væggene i det store lokale og gangen. Vi købte et nyt gasfyr, det gamle fyr blev hejst ud gennem væggen, og fyrrummet gjort brugeligt som lagerrum. I den forbindelse blev alle radiatorerne afmonteret, og der blev monteret nye vægbeklædninger bag. Alt dette kan man jo ikke klare på en enkelt arbejdslørdag. Derudover er indgangspartiet samt gavlen på masteskuret blevet malet. Resten følger til efteråret. Med hensyn til de gule DS bøjer så er de to lagt ud nord og syd for Dyrnæs, idet de små hjælpebøjer var intakte så nu mangler der de sidste fire, dem skal der en dykker til at finde, men det pågår. Her er det igen medlemmer, der på bedste vis står til rådighed. 4

5 Jeg skal minde om kapsejladsen Sjælland rundt på indersiden, 16. og 17. juni, en sejleroplevelse helt i dit eget tempo. Der visse steder, der skal passeres, men man vælger selv, hvor man vil starte og overnatte. Tilmeldingsfristen er 5. juni, men hvorfor vente? Vores ungdomssejlere har sandelig også vind i sejlene. De er af Dansk Sejlunion blevet udråbt til et blandt fem som et fyrtårn for sejlere 25+, det er flot. Jollepladsen som alle kan se er under en tiltrængt renovering, det pynter alt sammen. Årets pinsetræf går til Veddelev, vi mødes kl. 16 ved Veddelev Klubhus til Skippermøde, velmødt. I forventning om en bedre sommer end sidste år ønsker jeg alle god vind og mange herlige oplevelser på vandet. Lotte Moselund 5

6 Dansk Sejlunion Turbøjer Af Keld Henriksen Den 13. marts 2012 holdt Dansk Sejlunion et turbøje møde i Idrættens Hus i Brøndby,hvor de sejlklubber der havde turbøjer var inviteret. I 2012 vil Dansk Sejlunion fokusere mere på tursejlerområdet, og herunder bøjerne. Der var mødt repræsentanter fra følgende sejlklubber: Vallensbæk, Bramsnæs, Nykøbing, Ålborg, Frederikssund. Carl Gerstrøm Horsens Sejlklub var mødeleder. Der havde været holdt tilsvarende møder i Hobro Sejlklub og Kolding Sejlklub Dagsorden for mødet var: 1: Velkomst, præsentation og dagsorden 2: Hvorfor har vi bøjer- en del af værdien af et klubmedlemskab, Turbøjer og App 3: Gennemgang af bøjernes historie, og procedure for brug 4: Samarbejdet mellem Dansk Sejlunion og klubber med bøjer 5: Erfaringsudveksling- Indledning fra Horsens Sejlklub 6: Eventuelt Omkring 1990 begyndte Dansk Sejlunion at udlægge turbøjer. I dag er der ca 150 turbøjer fordelt over hele landet, som er udlagt på gode ankerpladser. En del af værdien ved at være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion er, at man kan benytte de udlagte DS bøjer over hele landet. Det er en særlig fordel for sejler, der ikke er lokal kendte. Ved DS bøjerne kan der findes en sikker ankerplads, og man behøver ikke at frygte at drive for ankeret. Et af de problemer som blev diskuteret var, at bøjerne også blev brugt af sejler, der ikke var medlem af en klub under Dansk Sejlunion. Kun både der føre Dansk Sejlunion standeren har lov til at bruge turbøjerne. Det blev diskuteret hvad sejlerne kunne gøre, hvis det blev opdaget at bøjerne blev bruge ulovligt. Sejlerne har ingen sanktions muligheder, men man kan høfligt gøre opmærksom 6

7 på, at bøjerne kun må bruges af både der føre Dansk Sejlunion stander. Dansk Sejlunion ville gerne vide hvor meget de enkelte bøjer blev brugt og overvejede, om der kunne laves et indberetnings system, som opsamlede data for hvor meget bøjerne blev brugt, eventuelt i forbindelse med en konkurrence, der skulle motivere at sejlerne indberette brugen af bøjerne. Alle klubber havde problemer med at vinterbøjerne blev taget af isen, men ingen havde løst problemet. I Horsens Sejlklub tager de både bøjer og ankerklodser på land om vinteren, en effektiv metode, men den kræver rådighed over materiel som de færreste sejlklubber har. (Fortsættes på side 8) De viste turbøjer er nu alle på plads. Medlemmer af Frederikssund Sejlklub kan i butikken få udleveret DS-standeren, der giver ret til at benytte bøjerne. 7

8 (Fortsat fra side 7) Udformningen af vinter bøjer blev indgående drøftet. En vinterbøje fremstillet af et sorte plast vandrør, som blev fyldt med skum i den ene ende og en vægt i den anden, så bøjen står lodret i vandet og er så lang, at den nederste ende er under den tykkelse, som isen kan forventes at få, vil formodentlig være velegnet. En sådan bøje vil sandsynlig blive trukket ned gennem isen når den begynder at drive og derved undgå at blive revet løs. Dansk Sejlunion er i gang med at lave en database for bøje materiel, bøjer, kæder og sjækler, og aftale priser med leverandører så sejlklubberne kan lave fællesindkøb til de rigtige priser. Dansk Sejlunion ser gerne at der kommer flere turbøjer på gode ankerpladser og opfordrede sejlklubberne til at være aktive på det område. Keld Henriksen Billeder fra Skt. Hans aften 2009 OBS.: Tidligere år har politiet kontrolleret såvel promiller hos skibsføreren som at der er redningsveste ombord til alle gæster! Check også dine lanterner før sejlads. 8

9 Skt. Hans aften lørdag den 23. juni Traditionen tro inviterer pigesejlerne alle interesserede til fællesgrill ved sejlklubben før bålet tændes. Grillen er klar ved 19-tiden og man medbringer selv sin grillmad og drikkevarer. Hvis vejrguderne er med os, så sejler vi ud ved 21-tiden og kaster anker ud for bålpladsen ved roklubben. Kl tænder vikingerne bålet. Der er båltale, lurblæsning, vølvekor og fælles midsommersang 9

10 Fra et af sejlklubbens medlemmer har vi modtaget nogle beretninger fra et langt liv som sejler, med tilladelse til at bringe dem i FD-Nyt, når der er plads. Det gør vi med stor fornøjelse, og her kommer den første. Redaktøren Historier, som ikke kom med i Logbogen FORORD I mere end 50 år har jeg sejlet i farvandet omkring Danmark. I alle disse år har jeg omhyggelig ført logbog. Hvem var med?, Hvordan var vejret?, Hvad førte vi af sejl? Afgangs- og ankomst tid, skitser af sejl løb o.s.v. o.s.v. Når jeg blev spurgt om hvad det i himlens navn skulle gøre godt for, svarede jeg i reglen som den navnkundige tjener Basse i kælder beværtningen på Kultorvet, når han blev spurgt om, hvorfor han strøede sand på gulvet? Det ved jeg sgu ikke, det har vi altid gjort! I bådens bibliotek står der nu en kvart hyldemeter logbøger og de kan ikke bruges til ret meget, bortset fra at kunne fastslå hvem, hvornår og hvor. Det er der ikke noget ondt i, især ikke da det stort set er det eneste skriftlige dagbogsmateriale der eksisterer fra det tidsrum i vores del af familien. Men bag alle facts gemmer sig nogle historier, som først er blevet skrevet ned senere til forskellige lejligheder. Jeg har samlet nogen af dem her. Peter K. Toksvig Et impuls køb Før vi flyttede til Frederikssund, boede vi nogle år i Stubbekøbing. Vi fik nogle gode venner, som havde 3 drenge, der var lidt ældre end vores. De to ældste gav dem mange bekymringer om hvordan det skulle gå dem senere i livet. Den ene sprang fra gymnasiet 3 måneder før studenter eksamen for at gå i lære som bådebygger og den anden sad på et seminarium i Sønderjylland og tegnede både i timerne, i stedet for at se at blive færdig. De var fuldkommen sejltossede og ville gerne have noget at sejle i. Deres problem var penge. De prøvede at låne en form for selv at bygge en båd, men der var intet værft ville låne dem en. Så gjorde de noget, som ikke gjorde forældrenes bekymringer mindre. De startede sammen med en tredje et bådeværft selv! Sejle ville de. Det viste sig hurtigt at tiden på seminariet havde været brugt godt. De både de byggede, kunne sejle stærkt og de kunne sælges. I efteråret 1979 skulle Elli og jeg en tur til England, men båden blev aflyst på grund af storm. I stedet kørte vi ned til Haderslev for at se det værft, vi havde hørt så meget om. Vi forstod snart, at disse både ikke solgte sig selv. De drenge var også gode sælgere. Da vi kørte derfra var vi blevet ejere af firmaets fremtidige nybygning nr. 20, godt nok kun som halvfabrikat, til færdiggørelse af køber. 10

11 Juleaften, da drengene kom hjem, havde de båden og talrige løsdele med. Det hele blev læsset af i en nedlagt lampefabrik, vi havde lånt af banken. Nu forestod der 3 måneder s herligt arbejde for mig og Steffen på 16, hvor vi monterede træværk, vinduer, beslag og meget mere. Til sidst manglede vi at montere kølen. Det skulle ske på vores egen fabrik, hvor vi havde kran. På dette tidspunkt traf vi to dispositioner, som måske kunne have været valgt klogere: Den første gik på, at vi i stedet for at bede en vognmand om flytte båden den lille kilometer ned gennem byen, monterede en rulle-sko under skroget og trak det efter en ældre Opel Olympia uden trækkrog og med en 16 årig dreng ved rattet. Jeg gik bagefter og søgte at dæmpe gemytterne hos de uforstandige mennesker, som var åndssvage nok til at tro, at vi ville risikere ridser i vores fine båd fra deres husholdnings biler! Til alt held lukkede politistationen tidligt, så vi kom i mål uden bøder eller uheld. Den anden disposition, som set i bagklogskabens lys også kunne have været klogere, traf vi, da båden var søsat, døbt og den skulle ud på sin jomfru tur. Inden jeg fortæller videre, skal jeg lige oplyse, at vi i flere år forinden havde sejlet en tung og underrigget familiebåd, så vi var vant til at sætte fulde sejl, stort set uafhængigt af vejret. Vi havde blot overset den lille detalje, at den nye bådtype, en X-79, var en af de første såkaldte flyvepap både. Lette fartøjer med masser af sejl, som reagerer prompte på enhver fejlbetjening. Det havde vi som sagt overset, så vi satte hvad der kunne sættes af sejl og tog ud på Grønsund i den forvisning at det her skib, det kendte vi i hver en detalje, for vi havde selv bygget det. Det blev en rystende oplevelse. Det blev båden, der tog os på en tur vi aldrig glemte. Den var nærmest ligeglad med rorgængeren, når der kom et pust gik den helt sine egne veje. Det var som en dans, fra side til side, ned og op igen, indtil vi gav op og fik hevet sejlene ned og luskede i havn. Med til historien hører, at den båd efterhånden lærte, hvem der bestemte og den reagerede med at give større sejlglæde tilbage end nogen anden båd, jeg nogensinde har været ombord i. Og det viste sig efterhånden at vore venner i Stubbekøbing, også kunne have sparet sig deres bekymringer på sønnernes vegne. Det lille værft, X-Yacht i Haderslev, hvor vi købte X-79 eren, er siden vokset og vokset og de tre ejere sælger i dag, 25 år efter, sejlbåde for et tre cifret millionbeløb til hele verden. 11

12 Sæt allerede nu kryds i kalenderen Frederikssund For Fulde Sejl 2012 er nu for alvor ved at få vind i sejlene. Styregruppen er blevet udvidet og fornyet så kompetencerne spænder vidt. Vi kan tilbyde godt selskab og mulighed for at være med til at præge dette års FFFS. Vi mangler hjælpere og skal hermed opfordre især juniorsejlernes forældre til at give en hånd med, idet overskuddet går ubeskåret til Juniorsejlcentret. Grib denne mulighed og kontakt en fra styregruppen eller undertegnede. Årets Styregruppe består af: Michael Bruun (Juniorsejlcentret og FD) Lotte Moselund (FD) Lis Eland (FD) Jens Søbæk (Juniorsejlcentret og MSM) Ulla Bendix (MSM) Rikke Ærtebjerg (Juniorsejlcentret og MSM) Rikke Christensen (Juniorsejlcentret og MSM) Mange sejler-hilsener Rikke Christensen eller på ) 12

13 13 Foto: Kjeld Moselund

14 Før Nu Jeg har fået en ny hækankerholder! Efter adskillige års sejlads til svenske havne uden mulighed for agterfortøjning har vi lært at værdsætte et hækanker, som altid er lige ved hånden kombineret med en 50 meter ankerrulle. Men den eneste holder, vi kunne finde, var den viste model fra Watski, som sikkert fungerer fint med et lille paraplyanker, som den er beregnet til. Men til vores mellemstore Maxanker så den helt forkert ud, selv om ankeret står stabilt i den med sin tre meter kraftig kæde, som også sikrer et godt hold i bunden. Vi har derfor fået Skuldelev Maskinfabrik til at fremstille en ankerholder efter mål, af et 15 cm rustfrit stålrør. Beslagene er standard U-formede bøjler, der passer perfekt omkring vores 25 mm agterpulpit. Bemærk at beslaget er drejet 90 i forhold til Watski-modellen, så holderen kan monteres på de vandrette rør. Det betyder at den kan monteres udvendig bag på hækken, hvor den ikke fanger en pæl ved indsejling i en bås. Den skråtstillede bund sikrer, at evt. mudder fra ankeret drypper uden for rælingen. Skuldelev Maskinfabrik fremstiller gerne flere efter dine mål. Den koster kr moms, excl. beslagene, som du selv må finde frem. Kontakt John Noer på telefon Kjeld Moselund Pelican II P.S.: Nej, jeg får ikke provision, men jeg er bare glad for den! 14

15 Pinsetur til Veddelev Havn Vi havde et par hyggelige dage med fint vejr, dog lidt blæsende, da vi skulle hjemad, så vi fik en rigtig god sejltur med vores gæst for rebede sejl. Der var omkring 40 personer til arrangementet og også nogle, som jeg ikke har set til arrangementer før. Flere par kom i bil af forskellige grunde. Kirsten fra Pacific og jeg har aftalt med motorbådsklubben i Frederiksværk, at vi kan låne deres klubhus til næste år. Vi havde det lidt hyggeligt med dem. Gunnar Kloster 15

16 I 2012 afholdes International Friendship Regatta (IRF) i Hundested i perioden torsdag den 19. juli til og med tirsdag, den 24 juli. Arrangementet byder på socialt samvær, lokale udflugter, kapsejlads og afsluttes med Regatta middag med præmieuddeling. International Friendship Regatta (IRF) afholdes på skift hvert andet år i lande som er med i Vega One Design Association (VODA) dvs. landene Tyskland, Sverige, England, Holland og Danmark. Det forventes at ca. 40 AlbinVega'er fra 5 lande deltager i arrangementet - det er ikke er krav at være medlem af Dansk Vega Klub for at deltage i IFR. Hører du til en af dem som også har haft et Vega ror i hænderne, så kom forbi og se nogle disse op til 45 år gamle glasfiberbåde som kan endnu. Programmet kan se på internettet her: Dansk Vega Klubs hjemmeside: IFR's hjemmeside: Albin Vega er den første masseproducerede glasfiberbåd. I perioden fra 1966 til 1980 byggedes næsten 3400 Vegaer, hvor langt de fleste stadig sejler i hele verden. Albin Vega er også kendt for at være den båd som de gale nordmænd sejlede til Antarktis i tvudsendelsen omkring Berserk. Dansk Vega Klubs formål er at varetage og styrke interessen for bådtypen Albin Vega gennem forskellige arrangementer, nationalt og internationalt og klubben har 170 medlemmer i Danmark. 16

17 17

18 3 F. Sejl og Bådudstyr v/ sejlmager Ove Franch ALT I BÅDEUDSTYR FREMSTILLING OG REPARATIONER AF SEJL, SPRAYHOODS, BÅDKALECHE M.M. FREDERIKSSUND LYSTBÅDEHAVN TLF.: FAX: / Når sulten melder sig, husk: 3F Grillen i Frederikssund Lystbådehavn Sejl og bådkalecher holder længere! Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalecher, så de bliver helt rene og fri for salt. - Bådkalecher, rens + imprægn. pr. kg. kr. 275,- (min. 2 kg.) - Sejl, vask pr. m2 kr. 66,- - Gulvtæppesæt til båd kr. 750,- (Max. 6 m2) - Polstrede bådhynder, efter tilbud Hentet og bragt i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet Telt- og Sejlvaskeriet, Ryttermarken 2 B, 3520 Farum, telefon rense 18

19 Aktivitetskalender 2012 Sommer 2012 Lørdag 23. juni Skt. Hans aften Søndag den 29. juli til 4. august Junior-Summer Camp Weekend august FFFS 2012 Faste ugentlige aktiviteter Mandage Juniorsejlerne Pigesejlerne Tirsdage Kapsejlerne Torsdage Juniorsejlerne Næste nummer af FD-NYT forventes udsendt ultimo september 2012 Deadline 16. september 2012 Send en artikel om din sommerferietur, renoveringen af din båd, eller andet spændende, gerne med billeder. Optagne artikler præmieres med en flaske vin. 19

20 Kom og se det store træskibstræf i havnen fra fredag den 17. til søndag den 19. august under Frederikssund for Fulde Sejl

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April 2015. Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl.

Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April 2015. Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl. Årgang 41. nr. 2 Loggen MEDL E M SBL AD FOR MARB K S EJL - OG MOTORB DSKL UB Husk Standerhejsning 11. april kl. 13 Infomøde nye medlemmer 21. maj kl. 19 Førstehjælpskursus 13. maj kl. 19 I dette nummer

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Loggen. Høj søgang i baren ved den årlige afriggerfest. Denne gang også med nomineringer for særlige indsatser i 2014. Se mere inde i bladet.

Loggen. Høj søgang i baren ved den årlige afriggerfest. Denne gang også med nomineringer for særlige indsatser i 2014. Se mere inde i bladet. Januar 2015 Loggen Årgang 41. Nr. 1 M e d l e m s b l a d f o r M a r b æ k S e j l - o g M o t o r b å d s k l u b Husk Generalforsamling den 14. marts kl. 15 Standerhejsning den 11. april kl. 13 I dette

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere