Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse"

Transkript

1 1 Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse April 2013 Multihuset vil være et godt udgangspunkt for naturoplevelser langs kysten Formål med projektet Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme sunde fritids- og friluftsaktiviteter ved at skabe et samlingssted, hvor børn og voksne kan dyrke mange forskellige aktiviteter ved, på og i vandet. BVK ønsker derudover at skabe rammer for fælles aktiviteter, der styrker viden om naturen, sikkerheden på vandet og fællesskabet i lokalområdet, samt gøre naturen og området mere attraktivt for mennesker med funktionsnedsættelser, turister og lokale institutioner. Til opfyldelse af formålet har BVK brug for et samlingssted. Derfor ønsker BVK at etablere et aktivitets- og multihus med samlings- og undervisningslokale, omklædningsrum, toiletter, baderum og sauna, samt opbevaringsfaciliteter til relevant grej/udstyr. Derudover ønsker vi at etablere en bade- og bådebro (til isætning af kajakker og joller), sheltere til overnatning i det fri, bålplads, stålbord med vask til rensning af fisk, overdækket terrasse, gangsti til vandet, en afsats/ bro på molen og herfra en snorklesti i vandet omkring molen, samt anskaffe grej/udstyr til aktiviteter og anskaffe undervisningsmateriel. Baggrund for projektet Som følge af LAG Middelfart s projekt Udvikling af lokalsamfundene afholdte Asperup-Roerslev lokaludvalg et udviklingsmøde i sep På mødet var der stor lokal opbakning og ca. 100 forskellige projektideer blev nedskrevet, hvoraf en stor del var relateret til strandaktiviteter ved Båring Vig. Disse ideer er baggrunden for BVK s projekt som indgår i den samlede udviklingsplan for lokalområdet. Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt januar På arbejdsgruppemødet blev der besluttet at danne en forening, der bl.a. skal planlægge og gennemføre projektet. Stiftende generalforsamling for foreningen blev afholdt den 14/ Området omkring Båring Vig er relativt tæt befolket. Båring, Asperup og Roerslev har knap 1500 beboere, og er præget af mange aktive børnefamilier, et rigt foreningsliv og har et godt og attraktivt bo leve miljø. LAG Middelsfart s udviklingsplan har som målsætning at vedligeholde og udvikle et fortsat attraktivt lokalområde. Stranden ved Båring Vig benyttes til badning, snorkling, sejlads, kajak, kitesurfing, vindsurfing, fiskeri, ridning, gåture, løbeture, vinterbadning, volleyball og almindelig ophold. Stranden benyttes mest når vejret er varmt og solrigt. Af projekt forslagene fra udviklingsmødet fremgår der et stort ønske om at benytte den fantastiske natur og stranden meget mere til ovennævnte aktiviteter. Der er også et stærkt ønske om faciliteter, der kan støtte op om et fællesskab, som styrker aktiviteter i naturen ud fra en fælles interesse i at vide mere om naturen og dyrke et aktivt fritids- og friluftsliv - også når vejret ikke er varmt og solrigt. Området tiltrækker folk fra et større geografisk område pga. den smukke natur, den børnevenlige badestrand og gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Naturen og aktivitetsmulighederne tiltrækker turister til området hele året, dels som endagsturister og dels som camping- og sommerhusgæster.

2 2 Den gamle mole sikre et afgrænset fladvandsområde Børneinstitutionerne, dagplejere og skolerne benytter også stranden til aktiviteter i naturen, men mangler et sted at komme ind i læ og varme. Når vejret er dårligt aflyses ture ofte. Båring Vig er af Friluftrådet udpeget som et af fire nye basisområder i Middelfart Kommune Beskrivelse af eksisterende forhold Der er et stort offentligt område på Molevej 7, Båring Vig 5466 Asperup, matrikel nr. 59 c. Området ligger ved enden af og vest for Molevej og har gode tilkørselsforhold. Der er en stor parkeringsplads, opslagstavle, basketballbane, vollyballbane, græsplæne, bord/bænke, skraldespande og toiletfaciliteter med udendørs brusebad tilsluttet den offentlige spildevandsledning. Der har tidligere været en kiosk, som nu er fjernet. Der er en god og børnevenlig strand med molen som en lille ø i børne- og badevenlig afstand og som afskærmning mod Kattegat. På indersiden af molen er der en stor sandbanke, hvor børn og fiskere graver efter sandorme, på ydersiden af molen er der noget dybere. Her er et rigt dyreliv pga. de store sten, godt til snorkling og krabbe fiskeri. Dybden her er godt til havsvømning og udspring ved højvande. Generelt er der lavt vand et godt stykke ud langs hele stranden, hvilket gør den velegnet til havkajak og vindsurfing for nybegyndere. Båring Vig er også velegnet til sejlads og kitesurfing pga. særlige bølge og vindforhold. Til trods for det lave vand bruges stranden til vinterbadning, blandt andet pga. flere gode løberuter og gode parkeringsforhold tæt ved vandet. Området er også meget brugt af lystfiskere. Der er et lille slæbested, hvor man kan bakke ned til vandet med små lette joller. Geografisk er Molen ved Båring Vig beliggende midt mellem Strib og Bogense med en afstand på ca. 25 km hver vej. Mellem de to byer eksisterer der ikke faciliteter, der støtter op om lignende aktiviteter. Molen ligger i cykel/gå afstand fra Vedelshave, Brenderup, Skovshøjrup, Båring, Asperup, Kærby, Roerslev, Blanke, Voldby, Vejlby Fed og Aulby. Der ligger et stort sommerhusområde og to campingpladser tæt ved molen og flere sommerhuse og campingpladser langs med Båring Vig også indenfor cykel/gå afstand. Der er udarbejdet en lokalplan nr. 34 af 1990, for området, hvor det offentlige areal matrikel nr. 59 c Båring by, Asperup er udlagt til offentlige formål, parkeringspladser, toiletter m. v. Det meste af området ligger indenfor strandbeskyttelseslinien og der skal derfor ansøges om tilladelse ved Miljøcentret/Naturstyrelsen inden der kan ændres på eksisterende forhold på arealet.

3 Målgruppen Det tilstræbes at aktiviteterne er åbne for alle Målgruppen er alle med interesser i aktiviteter ved vandet. Herunder beboere i nærområdet, sommerhusbrugere, campister, andre turister, institutioner og andre frivillige foreninger. Det forventede medlemstal ligger omkring 100 aktive lokale medlemmer i foreningen. Aftale med de lokale institutioner og andre frivillige foreninger, der ønsker at bruge faciliteterne er under udarbejdelse af bestyrelsen. Organisering Projektet er organiseret gennem en frivillig forening med egne vedtægter og en bestyrelse på 5 medlemmer. BVK er en frivilig non-profit forening Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen og har fri adgang til faciliteterne. Ikke-medlemmer kan benytte faciliteterne efter betaling og regelsæt udstukket af bestyrelsen. Foreningen er lokalt forankret af aktive frivillige og organiseret med en bestyrelse, som har nedsat følgende udvalg: Byggeudvalget Fundraising og sponser Kommunikation Aktiviteter Sikkerhed og regler Der er stor lokal opbakning til flere aktiviteter ved Båring Vig 3

4 4 Mulighederne for aktiviteter ved Båring Vig er mangfoldig Aktiviteter Det er vigtigt for BVK, at der er laves aktiviteter lige fra foreningens start. Derfor udarbejdes der en aktivitetskalender for 2013 som udsendes i starten af maj. Følgende aktiviteter forventes udført i løbet af 2013: Temaeftermiddage/aftener om naturen i samarbejde med Naturvejledere. Multiaktivitetsdage, hvor flere aktiviteter præsenteres Bål og madlavning på stranden Sankt Hans aften Kurser i sikkerhed ved, på og i vandet Kajakkurser og aktiviteter for børn og voksne i samarbejde med naturvejleder og kajakinstruktøre Surfkurser Løb og vinterbadning (har foregået i 4 vintre) Kvinde Walk and Talk (har eksisteret i 1½ år) Mesterskab i smut Undervisning i havsvømning Undervisning i fiskeri og dyreliv i havet, rejestryning og samling af muslinger, tilberedning ved stranden Kurser i snorkling og harpun fiskeri Mad over bål og friluftsliv i samarbejde med de lokale spejdere Aktiviteter på Naturens dag d. 8. september Mange institutioner i lokalområdet har vist stor interesse for projektet Netværk BVK har haft følere ude omkring projektet og har fået positiv respons fra følgende: Naturvejleder Rikke Vesterlund fra Middelfart Kommune Fundraiser Sabine Christensen fra Middelfart kommune Søren Buch, Det lokale friluftsråd Nordfyn Per Arne Simonsen, Det lokale friluftsråd Nordfyn Naturvejleder og instruktør i flere aktiviteter Mads Brodersen fra Vends motorik og naturskole Spejderne i Nr. Åby Børnehave og SFO i Båring Båring skole Den Rytmiske efterskole i Båring Båring Gymnastikforening BGF Andre potentielle samarbejdspartnere: Flere skoler og foreninger Surf-afdelingen under Middelfart sejlklub Lystfiskeriforeninger Kajakklubberne i Middelfart kommune Naturpark Lillebælt, Middelfart kommune skal over de næste 3 år etablere Naturpark Lillebælt, vi ønsker samarbejde med dette projekt, gennem Formand for det lokale friluftsråd Søren Larsen og kommunalbestyrelsesmedlem Johannes Lundsfryd.

5 5 Tidsplan I 2013 er der lavet vedtaget en tidsplan med følgende hovedpunkter: Gennemføres aktiviteter i henhold til aktivitetskalenderen. Søgning af midler og tilladelser til projektet. Forventet opstart af byggeri og etablering af udendørs faciliteter. Økonomi Budgettet for projektet er udarbejdet af byggeudvalget. Det forventes, at der skal rejses 1,5-2,0 mio. kr til hele projektet. Udvalgsarbejdet i BVK sikre en målrettet aktivitet i foreningen Fundraising til projektet Fundraising og sponsorudvalget har allerede været i kontakt med mange mulige sponsorere, herunder: Friluftsrådets tips og lottomidler Lokal og anlægsfonden LAG Middelfart tilbageløbsmidler DGI Dansk kano og Kajakforbund. Tryg, Fionia, Nordea, LIP, Mærsk fonden, Middelfart sparekasse, Dan Bunkering og mange flere. Markedsføring af projektet Bestyrelsen sender pressemeddelelser ud til lokale aviser. Der oprettes en Facebook gruppe og hjemmeside evt. som en side på Lokaludvalgets hjemmeside. Der laves folder til udlevering ved sociale arrangementer i lokalområdet og som hænges op på infotavler, hvor det er muligt. Derudover er mund til mund metoden stærk i lokalområdet. Drift og vedligehold Foreningens medlemmer står for etablering, drift og vedligeholdelse af faciliteterne i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Arbejdet vil primært være baseret på frivilligt arbejdskraft. Bestyrelsen har nedsat flere udvalg/arbejdsgrupper med frivillige, der har fået forskellige delopgaver i projektet. Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere information kan bestyrelsen for foreningen Båring Vig Kystaktiviteter kontaktes: Formand: Jane Thinggard Knudsen Ditte Thinggand Karsten Bolding Anders Porsmose-Overgaard Claus Dam Christophersen

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Porten til Naturpark Randers Fjord

Porten til Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt,

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

AGGER HAVN MASTERPLAN

AGGER HAVN MASTERPLAN AGGER HAVN MASTERPLAN Masterplan for Agger Havn Udarbejdet af: Jeanette Lund Kommunikation og Ideaz Fotos: Hans Erik Nørgaard og Ida Borgen Tryk: Udgivet marts 2012 Gruppen omkring Agger Havn består af:

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, 2011 - version 1.4 Side 1. Båring d. 24-05-2011

Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, 2011 - version 1.4 Side 1. Båring d. 24-05-2011 Båring d. 24-05-2011 Plan for NYT LIV I BÅRING FORSAMLINGSHUS Af Helge Møller Madsen, medlem af bestyrelsen samt Asperup-Roerslev lokaludvalg. Version 1.4. Visionen Det er bestyrelsens ambition at bringe

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Salling Aqua Park endless adventures...

Salling Aqua Park endless adventures... Salling Aqua Park endless adventures... Salling Aqua Park Skive vi gør det... Fjorden har altid spillet en rolle for Glyngøres udvikling og eksistens. Man kan sige, at dens rødder altid har stået i vand.

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Skema til projekt-/ handlingsplan

Skema til projekt-/ handlingsplan Titel: 3 metervippen Beskrivelse: Der etableres 3 vipper med udspring i hver sin retning. 1 m vippe, 3 m vippe og endelig en 5 m vippe for vovehalsene. Evt. 5 m vippe ude på flydeponton. Formål/forventet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Helhedsplan for Snaptun og omegn

Helhedsplan for Snaptun og omegn Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet Indhold; 1. Mål 2. Formål 3.

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Vitten Udviklingsplan 2012

Vitten Udviklingsplan 2012 Vitten Udviklingsplan 2012 Indhold Vitten Forord Lidt om Vitten Borgernes Vitten Vittens beliggenhed Vittens historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vitten Bybeskrivelse

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

SKJØD Udviklingsplan 2011

SKJØD Udviklingsplan 2011 SKJØD Udviklingsplan 2011 Indhold Skjød Forord Lidt om Skjød Skjøds beliggenhed Skjøds historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Skjød Bybeskrivelse Borgermøde 12.maj

Læs mere