Skoleleder Lisbeth Thaulow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder Lisbeth Thaulow"

Transkript

1

2 Skoleleder Lisbeth Thaulow Så er klokken ved at ringe til sommerferie, og jeg er temmelig sikker på at alle glæder sig til ferien. Til at sove længe, at lege ude om aftenen, grille og hygge med familien, og bare det at have tid til at være sammen uden at skulle en hel masse ting. Når et skoleår er ved at slutte, er det oplagt at kigge lidt tilbage på det forgangne år, men også at kigge fremad og se hvad det nye skoleår byder. Morgensang: En af de store ændringer for især skolens yngste elever er morgensangen klasse har nu haft morgensang et helt år, og vi kan nu rigtig mange sange. Klasserne er med til at vælge morgensange, og det er dejligt at mærke deres engagement. At have morgensang er en dejlig start på dagen, som er med til at styrke fællesskabet på skolen. Samtidig er morgensangen med til at give en god stemning, og det er glædeligt at mange forældre igennem året har brugt 5 minutter til at være med til vores morgensang. Mere motion: Politisk er det vedtaget at skolen skal sørge for at børnene får mere motion i løbet af skoledagen. I gamle dage cyklede børnene til skole, så der fik alle motion denne vej. I dag er opgaven nu pålagt skolen. Vi ved at motion er sundt, både for at styrke det enkelte barns motorik og fysiske udvikling, men motion er også med til at gøre barnet mere læringsparat. Flere klasser har i årets løb allerede indført små breaks med bevægelsespauser, men kommende skoleår sættes det mere i system. I løbet af skoledagen skal lærerne implementere ca. 20 minutters bevægelse i løbet af barnets skoledag. Børn og unge skal bevæge sig mindst en time om dagen og have pulsen op, så opgaven placeres ikke kun på skolen, men her forventer vi også at forældrene hjælper til og motiverer børnene til mere fysisk aktivitet. Derudover er SFO personalet i gang med uddannelse, så vi i marts måned kan certificeres som DGI idræts SFO. Fravær Især i de ældste klasser har fraværet været højt gennem flere år. Det er på ingen måde acceptabelt. Derfor er Firhøjskolen blevet pilotprojektskole i Kalundborg kommune i en større indsats, der skal få de større elever i skole. Målet er at vores model med tiden skal spredes til andre skoler. Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med faglig enhed for undervisning, socialrådgiver og et coaching firma. Formålet er blandt andet: At styrke og støtte den enkelte unges udvikling gennem arbejde med identitetsskabend kommunikation herunder relationer. At give overblik til at mestre og overskue forskellige områder i hverdagen som f. eks venner, familie, skole, lektier, konflikter mv. Det forventes at de unge vil være bedre klædt på til at modstå de krav og forventninger, de møder i forbindelse med deres uddannelse og hverdag, og dermed bliver i stand til at fastholde og gennemføre deres uddannelse og tage ansvar for eget liv. De ældste elever skal gennemføre 3 undervisningsgange a 3 timer i efteråret med følgende temaer: Dit FOKUS Din ATTITUDE Din POWER Vi glæder os meget til projekt start og forventer, at fraværet nedbringes til et minimum. En fællesskabende skole. I disse år tales der meget om inklusion. Det handler om at der skal være plads til alle og vores forskelligheder, og vi skal udvikle og arbejde mere med læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, kompetenceudvikling og blandt andet anvende nogle af skolens mange ressourcepersoner mere. På Firhøjskolen er der fra kommende skoleår ansat to pædagoger på deltid, der skal deltage i klassearbejde og være med til at skabe rummelighed i elevgruppen. Derudover fortsætter vi med vores AKT-ordning. Men det er ikke nok at der arbejdes med rummelighed hos eleverne på skolen. Vi skal også have forældrene på banen, da forældrene er gode medspillere til at skabe fællesskab og rummelighed hos elevgruppen. Det kan være gennem sociale arrangementer, men også gennem samtaler med eget barn, så vi få en skole, hvor der er plads og accept til flere forskelligheder. Farvel Vi skal på skolen tage afsked med Liselotte Lapiki, Adam Linnemann og Sonny Schultz. Firhøjskolens personale siger tak for et godt samarbejde, og ønsker held og lykke fremover. God sommerferie Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Vi mødes friske og veloplagte d. 15. august til et nyt spændende skoleår. Firbenet Side 2 Juni 2012

3 Af skolebestyrelsesformand Pernille Kofoed, på vegne af skolebestyrelsen Skolebestyrelsens møde med klasse- og elevråd Onsdag den 30. maj 2012 holdt skolebestyrelsen møde med klasserådene og elevrådet. På dagsorden var kost og motion. Vi lagde ud med at høre om SundSkoleNettet v. Lisbeth Thaulow. SundSkoleNettet er et initiativ, som har til formål at fremme udviklingen af sundhedsfremmende tiltag i folkeskolen og opsamle data om danske skolebørns sundhed. Initiativet blev startet i 2008 af Rockwool Fonden ud fra et ønske om at bidrage til at modvirke en uheldig udvikling af livsstil og deraf følgende livsstilssygdomme. Vores skole er med i SundSkole- Nettet, hvilket betyder at eleverne årligt bliver målt på forskellige parameter. Et af parmeterne er hoppehøjden. Hvor højt et barn kan hoppe fortæller noget om benmusklernes funktionelle styrke i forhold til egen legemsvægt, se fig. 1. Figur 1. Hoppehøjde for Firhøj 2010/2011 Resultaterne uploades efterfølgende til en fælles database, og herfra kan eleverne sammen med deres forældre følge med i elevens sundhedstilstand. Ved at være med i SundSkoleNet har skolen mulighed for at følge elevernes sundhedstilstand. SundSkoleNettet findes på hvor man kan læse mere om de forskellige parametre sundhed, kost og motion. Læs mere på s. 4 Af skolebibliotekar Ingrid Frydendahl Vores fantasy-konkurrence er nu slut, og vinderne vil blive afsløret den sidste skoledag. Ferielæsning Nu står sommerferien for døren, så husk at aflevere alle dine taskebøger renviskede og uden bogbind. Husk også at låne bøger til ferielæsning, så de ikke skal stå og støve til på hylderne. Rigtig god ferie. Hilsen bibliotekarerne. Firbenredaktionen ønsker alle læsere en rigtig god og solrig sommer! Firbenet Side 3 Juni 2012

4 Jakob Boie Sørensen fortalte om det nye tiltag, med at få vores SFO certificeret af DGI. Frem til marts vil pædagogerne i SFO en dygtiggøre sig inden for motion og bevægelse området, med henblik på at blive DGI certificeret. At være DGI SFO betyder ikke at alle børn skal løbe rundt og spille fodbold, løbe hækkeløb osv., men at børnene skal være mere aktive igennem leg og motion. Dette tydeliggjorde Jakob på finest vis med ærteposer. I gymnastiksalen fik vi alle udleveret en ærtepose, som skulle bruges på aktiv leg. Poserne skulle kastes, gribes, balanceres på hovederne og fangeleg med poserne på hovederne. Vi fik grinet en masse, samtidig med at vi fik rørt os. Figur 3. Sukkerindhold Viden om kost fik vi af Anette Lange. Anette er uddannet diætist og mor til Emilie i 5K. Anette satte fokus på de 8 kostråd, fig. 2. Ud fra disse kostråd kom Anette med gode ideer til, hvordan man forholdsvis nemt kan efterleve disse kostråd i hverdagen. Ligeledes synligt gjorde Anette, hvor meget sukker og fedt, fig. 3, der er i nogle af de råvarer som omgiver os i dagligdagen. Flere eksempler på dette kan findes på Vores børns vigtigste redskab i skolen er deres hjerner. Hjerner kan kun fungere optimalt hvis der regel mæssigt bliver fyldt brændstof på. Ved brændstof forstås en god morgenmad og en sund frokost. Hvis man går efter og når man handler ind, er man på rette vej. Efterlever man de 8 kostråd, er der stor sandsynlighed for at man undgår de livsstilssygdomme, som kan blive konsekvensen af de usunde vaner. Anettes indlæg var utroligt spændende og hun solgte budskabet rigtigt godt. Jeg vil gætte på at alle 28 deltager har haft Anette med i baghovedet efterfølgende når de skulle ud at handle, smøre madpakker eller bage klassens time kage. Skolebestyrelsens næste møde med klasse- og elevråd vil blive afholdt 9. okt. 2012, så sæt allerede x i kalenderen nu. Ønske til næste møde er Skoleboden Trivels Rummelighed/forskellighed Figur 2. De 8 kost råd Skolebestyrelsen ønsker god sommerferie! Firbenet Side 4 Juni 2012

5 Af Morten Kyst, udtrådt Skolebestyrelsesmedlem, forhenværende Skolebestyrelsesformand. I sidste måned godkendte Kalundborg Kommune, at jeg udtrådte af Skolebestyrelsen på Firhøjskolen. Faktisk ville jeg være stoppet allerede ved skolebestyrelsesvalget i 2010, men jeg indvilligede i at tage et par år mere, for at bidrage til kontinuiteten i Skolebestyrelsen. På given foranledning vil jeg hermed formulere en afskedshilsen i forhold til mine mange år i Skolebestyrelsen, men afskeden gælder ikke Firhøjskolen, hvor jeg fortsat er forældre Cecilie, vores mindste datter skal op i tredje klasse efter sommerferien. I løbet af de 12 år jeg har siddet i skolebestyrelsen har jeg samarbejdet med mange engagerede og søde forældrerepræsentanter, flinke og nogle gange en lille smule generte elevrådsmedlemmer, en række fagligt bevidste lærer-repræsentanter der altid har været meget imødekommende og lydhøre overfor os forældre. Skolelederen er en central skikkelse på et Skolebestyrelsesmøde, og som sådan har jeg nået at være med under 4 skoleledere: Preben Friis, Anne Christensen, Niels Brødsgaard og Lisbeth Thaulow, og fælles for dem alle har været, at de med respekt og imødekommenhed har samarbejdet med og serviceret skolebestyrelsen. Som skolebestyrelsesmedlem engagerer man sig og bruger tid på skolen for at gøre noget for hele skolen og alle eleverne. Både de nuværende og de kommende. Man gør sin borgerpligt uegennyttigt og i helhedens interesse. Men der er en sidegevinst. Man får personligt rigtig meget ud af at være med. Man kommer tæt på og får et fortroligt forhold til lærere og ledelsen, man får indsigt og et højt informationsniveau om alle skolens forhold. Man lever med og får et godt grundlag for, sammen med sine egne børn på skolen, at være fælles om skolen. Det smitter af på børnene og giver kredit og en værdifuld vedkommenhed, når far eller mor positivt er interesseret og engageret i skolen. I den periode, hvor jeg har været med i Skolebestyrelsen, og således har haft et blik ind i skolens maskinrum, er der sket mange ting. Der er bygget om og til, 13- skalaen er blevet skiftet ud, Bjergsted kommune er blevet skiftet ud med Kalundborg kommune, Spisefrikvarteret og ringetiderne er blevet ændret, Rygning er blevet helt forbudt, Bregninge Bjergsted skole er blevet lukket som kommuneskole, og vi overtager ikke længere deres elever efter 6 klasse. Antallet og brugen af PCere og smartboards er eksploderet, Der er kommet trådløst netværk på skolen, Eksamen er blevet digitaliseret og foregår online, Mobiltelefoner er blevet et hvert barns eje, siden bandlyst i klasselokalet, men bliver nu inddraget og brugt i undervisningen, SMS og Facebook er nye teknologier, der fylder en del. Fra at det var en straf at være inde i frikvartererne er det nu en straf at være ude i frikvartererne. Endelig er der blevet indført nye skolereformer, kommunale politikker og undervisningsplaner og elevplaner. Alt i alt en periode med mange og væsentlige forandringer og meget at forholde sig til. Som skolebestyrelsesmedlem får man et vist indblik i de mange meget komplicerede masker i det net af love, regler, retningslinier, principper, budgetter, politikker, overenskomster og øvrige vilkår, der tilsammen udgør rammerne for driften af en Folkeskole. Men man bliver bestemt ikke ekspert, og selv efter mange års skolebestyrelsesarbejde har man stadig ikke overblik og viden om alle detaljerne. En refleksion kan være, hvorvidt Folkeskolelovens gamle bestemmelser om Skolebestyrelser overhovedet er i trit med den centralisering, regelstyring og det voldsomt eskalerede bureaukrati, der omgærder Skolen? På trods af dette er der stadigt forældre på Firhøjskolen, der gerne vil være med og som kaster sig ud i Skolebestyrelsesarbejdet i en positiv ånd og med tro på, at man kan bidrage og være med til at påvirke skolen i gunstig retning. Nu siger jeg farvel og tak efter 12 år i Firhøjskolens skolebestyrelse. Det har været en stor fornøjelse, og jeg er både glad og stolt over at kunne have ydet mit lille bidrag. Samtidig er jeg helt sikker på, at den nuværende Skolebestyrelse, lærerstab og ledelse vil gøre alt hvad der står i deres magt til, at Firhøjskolen vil blive drevet godt, og fortsat vil udvikle sig. Og det er vigtigt ikke kun i forhold til skoleelevernes personlige og faglige udvikling. Også fordi Firhøjskolen har afgørende betydning som lokalområdets omdrejningspunkt i forhold til foreningsliv, kultur og mødet mellem områdets borgere. Firhøjskolen takker Morten Kyst for hans lange virke i Skolebestyrelsen - både for hans tid som formand og som menigt medlem. Firbenet Side 5 Juni 2012

6 Af Lene Christiansen og Heidi Silander Pedersen Skolebuskort Hvis dit barn har haft buskort i skoleåret 2011/2012 og stadig er buskortberettiget i skoleåret 2012/2013, sørger vi på kontoret automatisk for, at nye buskort ligger klar i klasserne på 1. skoledag. Har dit barn endnu ikke haft buskort, men er buskortberettiget og I ønsker et buskort til barnet for kommende skoleår, bedes I rette henvendelse til skolens kontor på tlf: Vi gør opmærksom på, at der er ca. 14 dages leveringstid på buskortene. Af Skolesekretær Heidi Silander Pedersen Ny skolesekretæt Jeg hedder Heidi Silander Pedersen og jeg blev ansat på Firhøjskolen den 16. april 2012 i en 20 timers stilling. Stillingen har jeg overtaget fra Rikke Ehrenreich Kure. Jeg er at finde på skolens kontor sammen med Lene. Frihedsansøgninger Frihedsansøgninger for elever med en varighed på mere end 2 dage, vil fremover blive besvaret over forældreintra. Forældreintra Vi skal minde alle om, at Skolebestyrelsen har besluttet, at vi i det nye skoleår ikke udleverer sedler til eleverne - men fremover kommunikere over forældreintra. Har du problemer med at huske din kode til forældreintra så kontakt kontoret og få hjælp. Min arbejdstid er: mandag-torsdag 07:45 12:15 fredag 07:45 11:15 Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er uddannet på kontor med 14 års erfaring, både i private virksomheder og inden for det offentlige. Jeg er gift med Jess og sammen har vi to drenge Philip og Victor. Philip er selv elev her på skolen, og efter sommerferien starter Victor. Jeg er blevet super godt modtaget af både børn og voksne hvorfor jeg hver dag glæder mig til at komme på arbejde. Min arbejdsdag her på skolen er meget afvekslende og udfordrende og jeg skal gøre mit for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn i deres skoledag. Fortsat fra s. 8 Tur til Zoo med 2.A, 2.B og 4.B Vi gik ud til en lejet bus for vi skulle altså til København i Zoologisk Have. Det var varmt i bussen og vi skulle sidde der i 1 time og 15 minutter. Jeg sad lige ved siden af en fra 4. kl. Hun hedder Emma og jeg kender hende godt, for det er Kristians storesøster. Hun er sød og vi sad og snakkede godt sammen. Så kom vi endelig til Zoo. Først så vi flamingoer og så gik vi hen til løverne. Der var én han og 3 hunner og 3 unger. Så gik vi hen til isbjørnene men der var ikke nogen. Så gik vi hen til de almindelige bjørne. Den ene rejste sig op og stod op ad muren og var vildt sej og alle tog billeder af den. Så kendte Tina en af dem der bygger det nye bur til isbjørnene. Så gik vi der hen. Så gik vi hen til ulvene og til aberne og så billeder af min familie. Min farfar røg cigar og min mor spiste bananer og en af aberne spiste en lort. Så spiste vi madpakker og legede og så på elefanter. Og så skulle vi hjem, der var en god dag. Mira Torsdag d. 3. maj kl til Vi kørte til Zoo og vi så mange dyr. Jeg synes det var spændende fordi der var så mange dyr. Og så gik vi på en legeplads og fik is det var sjovt. Og vi legede godt og så skulle vi hjemad og jeg prøvede på at sove men det kunne jeg ikke. Så spurgte Tobias om vi skulle lege hvilket dyr tænker du på. Det legede vi hele turen hjem. Så kom vi hjem til skolen og jeg var træt i mine ben. Isabella Firbenet Side 6 Juni 2012

7 Af eleverne fra C2 Så gik turen til Kerteminde. Vi tog fra skolen onsdag den 13/6 og kom hjem næste dag. Vi hyggede os meget, vi tog på Fjord og Bælt, der var et marsvin der hed det samme som mig. Så tog vi på Johannes Larsens museum. Vandrehjemmet var meget hyggeligt. Freja Næste dag tog vi til Egeskov slot, hvor vi gik rundt 15m oppe i trætoppene og over sjover broer, som gyngede når vi gik på dem. Nogle var inde i labyrinten og Zindy kunne ikke finde ud, så Jesper måtte ind og hjælpe hende. I Falckmuseet holdt alle mulige biler, og der var dukker som lignede mennesker. Vi var også i Dracula Krypten, der var helt mørkt og uhyggeligt musik, Dracula lå i en kiste, og når man kiggede ned til ham, skreg han ækelt. Til sidst gik vi ind på slottet og der var dyrehoveder og flotte sværd og rustninger overalt på væggene. Vi så også gamle kjoler og meget gamle møbler, der var mange flotte ting. På loftet lå en træmand, den måtte man ikke flytte, for et sagn fortalte, at hvis man tog ham væk, ville slottet styrte sammen juleaften. Så i gamle dage tog de mennesker, som boede der væk i julen. Jon Det sjoveste på turen var, da Connie blev bidt i sin finger af en rødspætte,da vi besøgte Fjord og Bælt. Patrick Det bedste ved C2 er alle de mærkelige ting, vi kommer ud og opleve, at se et savværk og gå på dyrespor i skoven og Fjord og Bælt. Jeg har taget rigtig mange billeder. Turen til Kerteminde var god, men jeg begyndte at græde, da jeg ikke kunne finde rundt i labyrinten. Zindy Til næste år skal jeg i C3, så jeg vil fortælle lidt om hvordan det har været at gå i C2. Det har været sjovt at gå i C2, vi har lavet mange spændende ting, været på gamle slotte set museer med flotte malerier og været i Sverige og oppe på noget som hed Karnan, derfra kunne vi se over til Kronborg. Vi har haft mange gode timer sammen. Jesper Af elever i 4.A - fotos af Bettina Køllgaard Den. 2 maj var vi i Kalundborg, det var hyggeligt. Vi var i kalundborg kirke og museum, vi skulle løse nogle opgaver i grupper og så spiste vi mad til sidst. Og vi kan godt lige fortælle at der var nogle der kom i gabestokken og på træ bukken. Så skulle vi hjem men inden vi tog hjem så fik vi alle sammen en is:) Den. 3 maj. Skulle vi i zoo men først skulle vi køre den lange vej til København endelig kunne vi se Erik sat i gabestok på Kalundborg museum, mens klassekammeraterne Sara L, Mikkel, Ofelia, Sofie J og Louise ser på. Zootårnet - det var højt. Så fik vi lov til at gå frit og lave det vi havde lyst til.. Så skulle vi til skoletjenesten. Vi fik lov til at røre ved en skildpadde, et marsvin og nogle udstoppede fugle Plus en rosenbille. Og den lugtede.. Også skulle vi hjem! Slut Clara, Fern, Emma og Sarah K. Læs mere s. 8 Firbenet Side 7 Juni 2012

8 Og så fik vi is og så tog vi bussen hjem til firhøjskolen. København Zoo Vi tog bussen fra Firhøjskolen til København zoo. Vi gik rundt og så på en masse dyr. Det var rigtigt sjovt, vi havde lommepenge med, så vi kunne vi købe slik eller is, men vi nåede ikke at se alle dyrene. Erik, William og Louise I Zoologisk Have - hvem er i bur? Og hvem kigger på hvem? Kalundborg museum Det var kedeligt hun fortalte for meget om gamle dage hun havde nogle opgave til os om ting, fx hvor gammel er kalundborg kirke Vi var nede i fangerummet det var lidt kedeligt, men vi hyggede os Vi var på tur i København Zoo. Vi havde det sjovt og vi så på mange dyr. Vi var i skoletjenesten. Der prøvede vi at røre ved et marsvin og en skildpadde. De spurgte os om hvad et pattedyr det er? Dem der føder levende unger. Mathias L, Ofelia og Sofie Turen til Kalundborgs museum Vi tog bussen fra Firhøjskolen til Kalundborg og så gik vi hen til museet. Vi skulle finde nogle gamle ting. Det var sjovt. Der var et slot, det blev nedlagt for 500 år siden. Kalundborg Museum Vi var i Kalundborg Museum, det var ikke så sjovt. Vi forstod ikke halvdelen af hvad vores guide sagde. Da vi skulle ud og finde nogle bygninger fik et hold også de forkerte oplysninger, så det tog dem lidt længere tid end det gjorde for de andre. Zoo Vi var i zoologisk have, og så på dyr. Det var dejlig varmt, alligevel købte Magnus pomfritter og vi andre købte is og slik, vi var også oppe i zoo tårnet, og inde hos skoletjenesten som ikke var ligeså sjovt som alt det andet. Og så var dagen slut. Mike og Phillip Af elever i 2.A - foto Tina Johnsen Torsdag d. 3. maj skulle vi i Zoo. Vi tog med bus da klokken var Da vi kom skulle vi stå på række. Vi så flamingoer og aber og søløver og sæler og elefanter og løver og bjørne og lamaer. Vi legede og vi fik is og så legede vi igen og så skulle vi hjem, det var kedeligt og så var vi hjemme. Nicolai Vi kørte i privat bus. Da vi kom til Zoo skulle vi stå på række. Vi så løver og sæler og vi så flodheste og vi legede og vi spiste is. Da vi havde spist is tog vi voresting og så skulle vi hjem. Da vi kom hjem skulle jeg til svømning. Magnus Hele 2.A i en Jeep - mon ikke de er klar til safaritur? Læs mere på side 6 Firbenet Side 8 Juni 2012

9 Ferieplan 2012/2013 Sommerferie Lørdag tirsdag Efterårsferie Lørdag søndag Juleferie Lørdag onsdag Vinterferie Lørdag søndag Påskeferie Lørdag mandag St. Bededag Fredag søndag Kristi himmelfartsdag Torsdag søndag Pinse Lørdag mandag Grundlovsdag Onsdag Sommerferie Lørdag søndag Alle nævnte dage inkl. Grundet undervisningslørdag d. 1. september er der lagt en ekstra feriedag ind i forbindelse med juleferien, vi møder derfor først torsdag, d. 3. januar 2013 Firbenet Side 9 Juni 2012

10 Af Firbensredaktør Tina Johnsen Så er ferien lige om hjørnet og alle elever jubler og glæder sig til et liv i frihed og uden skolemæssige forpligtelser de næste 6 uger. Men selvom det synes som det rene slaraffenland, så kan tiden godt komme til at virke lidt lang. For hvad skal vi finde på? Når man som vi bor i en kystkommune og tæt på én af Danmarks bedste badestrande, så er det er godt bud at tage til stranden. Men da der jo ikke er livreddere på stranden, er det godt at huske på De nationale baderåd Rådet for Større Badesikkerhed har opsat: Bad aldrig alene Bad kun hvor det er tilladt Gå kun ud til navlen Svøm langs med kysten Følg de danske nationale BADERÅD! Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet Gå op når du begynder at fryse Se hjemmesiden og få en god sommer! Og nu vi er ved de gode råd, så husk også at skrue ned for solen! Ja, vi håber jo alle på en masse sol og god vejr, så vi kan være ude og blive dejlig sommerbrune. Men pas på, for solen har magt og solskoldninger kan få alvorlige konsekvenser. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at du følger de 4 sol-råd: Siesta (Giv solen en frokostpause mellem 12 & 15, når UV-indexet er 3 eller mer ) Solhat (Undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, midt på dagen) Solcreme (Brug altid rigeligt med faktor 15, og husk at du aldrig må ligge og stege) Sluk Solariet (De kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er - desto mere udsat er du) Men nu skal det da heller ikke kun handle om gode råd. Kalundborg kommune har i samarbejde med Visit Kalundborg, Miljøministeriet og Naturstyrelsen samt Blå Flag udgivet en folder med ideer til familievenlige oplevelser, der ikke vælter hele budgettet. På adressen kan du downloade Kalundborgs sommersjov brochure som indeholder 11 forskellige tilbud til børnefamilier i ugerne Først og fremmest er der Blå Flag Station alle hverdage fra på Havnsø Havn. Se akvariet og udstilling, lån et fangstredskab og gå på fiskeri på egen hånd. Deltag i dagens aktivitet kl Denne aktivitet er gratis for alle. En anden gratis og meget lokal aktivitet: Lær at ro havkajak. Det foregår på stranden ved Havsø Hotel lørdage i uge 26 og 28 kl Husk at tage en voksen med, hvis du gerne vil deltage. Så er der også tilbud som koster noget. F.eks. Kan du deltage i en skattejagt på Reersø camping onsdage i uge 26, 28 og 30 eller Urhøj camping i uge 27, 29 og 31. Hver gang kl Det koster 40 kr. pr. barn at deltage. Og er man til den mere moderne og avancerede form for skattejagt, så kan man tage på GPSnatur-tur på Røsnæs alle hverdage kl på. Pris 40. kr. Se endnu flere gode tilbud i brochuren. God sommer og god fornøjelse! Firbenet Side 10 Juni 2012

11 Firbenet Side 11 Juni 2012

12 Firbensredaktionen består af: Fra administrationen: Lisbeth Thaulow Lærerrepræsentant: Tina Johnsen Indlæg til bladet modtages gerne på skolens beskedsystem sendt til Tina Johnsen Deadline til næste nummer udmeldes på intra. Firhøjskolen Skolebiblioteket Pedellen UU vejleder Ungdomsskolen SFO Firkløveren

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012 Fælles info Husk. At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16.00 i ugerne 28, 29 og 30. Afslutningsfest for 2. klasserne. I går torsdag den 21. juni- holdt vi afslutning

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev fra Rødderne

Nyhedsbrev fra Rødderne August - oktober 2012 Nyhedsbrev fra Rødderne Så kom vi godt i gang hos Rødderne efter en skøn sommerferie og vi har siden sidst sagt velkommen til Astrid, Bertram, Joanna. Derudover har vi sagt farvel

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere