Skoleleder Lisbeth Thaulow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder Lisbeth Thaulow"

Transkript

1

2 Skoleleder Lisbeth Thaulow Så er klokken ved at ringe til sommerferie, og jeg er temmelig sikker på at alle glæder sig til ferien. Til at sove længe, at lege ude om aftenen, grille og hygge med familien, og bare det at have tid til at være sammen uden at skulle en hel masse ting. Når et skoleår er ved at slutte, er det oplagt at kigge lidt tilbage på det forgangne år, men også at kigge fremad og se hvad det nye skoleår byder. Morgensang: En af de store ændringer for især skolens yngste elever er morgensangen klasse har nu haft morgensang et helt år, og vi kan nu rigtig mange sange. Klasserne er med til at vælge morgensange, og det er dejligt at mærke deres engagement. At have morgensang er en dejlig start på dagen, som er med til at styrke fællesskabet på skolen. Samtidig er morgensangen med til at give en god stemning, og det er glædeligt at mange forældre igennem året har brugt 5 minutter til at være med til vores morgensang. Mere motion: Politisk er det vedtaget at skolen skal sørge for at børnene får mere motion i løbet af skoledagen. I gamle dage cyklede børnene til skole, så der fik alle motion denne vej. I dag er opgaven nu pålagt skolen. Vi ved at motion er sundt, både for at styrke det enkelte barns motorik og fysiske udvikling, men motion er også med til at gøre barnet mere læringsparat. Flere klasser har i årets løb allerede indført små breaks med bevægelsespauser, men kommende skoleår sættes det mere i system. I løbet af skoledagen skal lærerne implementere ca. 20 minutters bevægelse i løbet af barnets skoledag. Børn og unge skal bevæge sig mindst en time om dagen og have pulsen op, så opgaven placeres ikke kun på skolen, men her forventer vi også at forældrene hjælper til og motiverer børnene til mere fysisk aktivitet. Derudover er SFO personalet i gang med uddannelse, så vi i marts måned kan certificeres som DGI idræts SFO. Fravær Især i de ældste klasser har fraværet været højt gennem flere år. Det er på ingen måde acceptabelt. Derfor er Firhøjskolen blevet pilotprojektskole i Kalundborg kommune i en større indsats, der skal få de større elever i skole. Målet er at vores model med tiden skal spredes til andre skoler. Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med faglig enhed for undervisning, socialrådgiver og et coaching firma. Formålet er blandt andet: At styrke og støtte den enkelte unges udvikling gennem arbejde med identitetsskabend kommunikation herunder relationer. At give overblik til at mestre og overskue forskellige områder i hverdagen som f. eks venner, familie, skole, lektier, konflikter mv. Det forventes at de unge vil være bedre klædt på til at modstå de krav og forventninger, de møder i forbindelse med deres uddannelse og hverdag, og dermed bliver i stand til at fastholde og gennemføre deres uddannelse og tage ansvar for eget liv. De ældste elever skal gennemføre 3 undervisningsgange a 3 timer i efteråret med følgende temaer: Dit FOKUS Din ATTITUDE Din POWER Vi glæder os meget til projekt start og forventer, at fraværet nedbringes til et minimum. En fællesskabende skole. I disse år tales der meget om inklusion. Det handler om at der skal være plads til alle og vores forskelligheder, og vi skal udvikle og arbejde mere med læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, kompetenceudvikling og blandt andet anvende nogle af skolens mange ressourcepersoner mere. På Firhøjskolen er der fra kommende skoleår ansat to pædagoger på deltid, der skal deltage i klassearbejde og være med til at skabe rummelighed i elevgruppen. Derudover fortsætter vi med vores AKT-ordning. Men det er ikke nok at der arbejdes med rummelighed hos eleverne på skolen. Vi skal også have forældrene på banen, da forældrene er gode medspillere til at skabe fællesskab og rummelighed hos elevgruppen. Det kan være gennem sociale arrangementer, men også gennem samtaler med eget barn, så vi få en skole, hvor der er plads og accept til flere forskelligheder. Farvel Vi skal på skolen tage afsked med Liselotte Lapiki, Adam Linnemann og Sonny Schultz. Firhøjskolens personale siger tak for et godt samarbejde, og ønsker held og lykke fremover. God sommerferie Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Vi mødes friske og veloplagte d. 15. august til et nyt spændende skoleår. Firbenet Side 2 Juni 2012

3 Af skolebestyrelsesformand Pernille Kofoed, på vegne af skolebestyrelsen Skolebestyrelsens møde med klasse- og elevråd Onsdag den 30. maj 2012 holdt skolebestyrelsen møde med klasserådene og elevrådet. På dagsorden var kost og motion. Vi lagde ud med at høre om SundSkoleNettet v. Lisbeth Thaulow. SundSkoleNettet er et initiativ, som har til formål at fremme udviklingen af sundhedsfremmende tiltag i folkeskolen og opsamle data om danske skolebørns sundhed. Initiativet blev startet i 2008 af Rockwool Fonden ud fra et ønske om at bidrage til at modvirke en uheldig udvikling af livsstil og deraf følgende livsstilssygdomme. Vores skole er med i SundSkole- Nettet, hvilket betyder at eleverne årligt bliver målt på forskellige parameter. Et af parmeterne er hoppehøjden. Hvor højt et barn kan hoppe fortæller noget om benmusklernes funktionelle styrke i forhold til egen legemsvægt, se fig. 1. Figur 1. Hoppehøjde for Firhøj 2010/2011 Resultaterne uploades efterfølgende til en fælles database, og herfra kan eleverne sammen med deres forældre følge med i elevens sundhedstilstand. Ved at være med i SundSkoleNet har skolen mulighed for at følge elevernes sundhedstilstand. SundSkoleNettet findes på hvor man kan læse mere om de forskellige parametre sundhed, kost og motion. Læs mere på s. 4 Af skolebibliotekar Ingrid Frydendahl Vores fantasy-konkurrence er nu slut, og vinderne vil blive afsløret den sidste skoledag. Ferielæsning Nu står sommerferien for døren, så husk at aflevere alle dine taskebøger renviskede og uden bogbind. Husk også at låne bøger til ferielæsning, så de ikke skal stå og støve til på hylderne. Rigtig god ferie. Hilsen bibliotekarerne. Firbenredaktionen ønsker alle læsere en rigtig god og solrig sommer! Firbenet Side 3 Juni 2012

4 Jakob Boie Sørensen fortalte om det nye tiltag, med at få vores SFO certificeret af DGI. Frem til marts vil pædagogerne i SFO en dygtiggøre sig inden for motion og bevægelse området, med henblik på at blive DGI certificeret. At være DGI SFO betyder ikke at alle børn skal løbe rundt og spille fodbold, løbe hækkeløb osv., men at børnene skal være mere aktive igennem leg og motion. Dette tydeliggjorde Jakob på finest vis med ærteposer. I gymnastiksalen fik vi alle udleveret en ærtepose, som skulle bruges på aktiv leg. Poserne skulle kastes, gribes, balanceres på hovederne og fangeleg med poserne på hovederne. Vi fik grinet en masse, samtidig med at vi fik rørt os. Figur 3. Sukkerindhold Viden om kost fik vi af Anette Lange. Anette er uddannet diætist og mor til Emilie i 5K. Anette satte fokus på de 8 kostråd, fig. 2. Ud fra disse kostråd kom Anette med gode ideer til, hvordan man forholdsvis nemt kan efterleve disse kostråd i hverdagen. Ligeledes synligt gjorde Anette, hvor meget sukker og fedt, fig. 3, der er i nogle af de råvarer som omgiver os i dagligdagen. Flere eksempler på dette kan findes på Vores børns vigtigste redskab i skolen er deres hjerner. Hjerner kan kun fungere optimalt hvis der regel mæssigt bliver fyldt brændstof på. Ved brændstof forstås en god morgenmad og en sund frokost. Hvis man går efter og når man handler ind, er man på rette vej. Efterlever man de 8 kostråd, er der stor sandsynlighed for at man undgår de livsstilssygdomme, som kan blive konsekvensen af de usunde vaner. Anettes indlæg var utroligt spændende og hun solgte budskabet rigtigt godt. Jeg vil gætte på at alle 28 deltager har haft Anette med i baghovedet efterfølgende når de skulle ud at handle, smøre madpakker eller bage klassens time kage. Skolebestyrelsens næste møde med klasse- og elevråd vil blive afholdt 9. okt. 2012, så sæt allerede x i kalenderen nu. Ønske til næste møde er Skoleboden Trivels Rummelighed/forskellighed Figur 2. De 8 kost råd Skolebestyrelsen ønsker god sommerferie! Firbenet Side 4 Juni 2012

5 Af Morten Kyst, udtrådt Skolebestyrelsesmedlem, forhenværende Skolebestyrelsesformand. I sidste måned godkendte Kalundborg Kommune, at jeg udtrådte af Skolebestyrelsen på Firhøjskolen. Faktisk ville jeg være stoppet allerede ved skolebestyrelsesvalget i 2010, men jeg indvilligede i at tage et par år mere, for at bidrage til kontinuiteten i Skolebestyrelsen. På given foranledning vil jeg hermed formulere en afskedshilsen i forhold til mine mange år i Skolebestyrelsen, men afskeden gælder ikke Firhøjskolen, hvor jeg fortsat er forældre Cecilie, vores mindste datter skal op i tredje klasse efter sommerferien. I løbet af de 12 år jeg har siddet i skolebestyrelsen har jeg samarbejdet med mange engagerede og søde forældrerepræsentanter, flinke og nogle gange en lille smule generte elevrådsmedlemmer, en række fagligt bevidste lærer-repræsentanter der altid har været meget imødekommende og lydhøre overfor os forældre. Skolelederen er en central skikkelse på et Skolebestyrelsesmøde, og som sådan har jeg nået at være med under 4 skoleledere: Preben Friis, Anne Christensen, Niels Brødsgaard og Lisbeth Thaulow, og fælles for dem alle har været, at de med respekt og imødekommenhed har samarbejdet med og serviceret skolebestyrelsen. Som skolebestyrelsesmedlem engagerer man sig og bruger tid på skolen for at gøre noget for hele skolen og alle eleverne. Både de nuværende og de kommende. Man gør sin borgerpligt uegennyttigt og i helhedens interesse. Men der er en sidegevinst. Man får personligt rigtig meget ud af at være med. Man kommer tæt på og får et fortroligt forhold til lærere og ledelsen, man får indsigt og et højt informationsniveau om alle skolens forhold. Man lever med og får et godt grundlag for, sammen med sine egne børn på skolen, at være fælles om skolen. Det smitter af på børnene og giver kredit og en værdifuld vedkommenhed, når far eller mor positivt er interesseret og engageret i skolen. I den periode, hvor jeg har været med i Skolebestyrelsen, og således har haft et blik ind i skolens maskinrum, er der sket mange ting. Der er bygget om og til, 13- skalaen er blevet skiftet ud, Bjergsted kommune er blevet skiftet ud med Kalundborg kommune, Spisefrikvarteret og ringetiderne er blevet ændret, Rygning er blevet helt forbudt, Bregninge Bjergsted skole er blevet lukket som kommuneskole, og vi overtager ikke længere deres elever efter 6 klasse. Antallet og brugen af PCere og smartboards er eksploderet, Der er kommet trådløst netværk på skolen, Eksamen er blevet digitaliseret og foregår online, Mobiltelefoner er blevet et hvert barns eje, siden bandlyst i klasselokalet, men bliver nu inddraget og brugt i undervisningen, SMS og Facebook er nye teknologier, der fylder en del. Fra at det var en straf at være inde i frikvartererne er det nu en straf at være ude i frikvartererne. Endelig er der blevet indført nye skolereformer, kommunale politikker og undervisningsplaner og elevplaner. Alt i alt en periode med mange og væsentlige forandringer og meget at forholde sig til. Som skolebestyrelsesmedlem får man et vist indblik i de mange meget komplicerede masker i det net af love, regler, retningslinier, principper, budgetter, politikker, overenskomster og øvrige vilkår, der tilsammen udgør rammerne for driften af en Folkeskole. Men man bliver bestemt ikke ekspert, og selv efter mange års skolebestyrelsesarbejde har man stadig ikke overblik og viden om alle detaljerne. En refleksion kan være, hvorvidt Folkeskolelovens gamle bestemmelser om Skolebestyrelser overhovedet er i trit med den centralisering, regelstyring og det voldsomt eskalerede bureaukrati, der omgærder Skolen? På trods af dette er der stadigt forældre på Firhøjskolen, der gerne vil være med og som kaster sig ud i Skolebestyrelsesarbejdet i en positiv ånd og med tro på, at man kan bidrage og være med til at påvirke skolen i gunstig retning. Nu siger jeg farvel og tak efter 12 år i Firhøjskolens skolebestyrelse. Det har været en stor fornøjelse, og jeg er både glad og stolt over at kunne have ydet mit lille bidrag. Samtidig er jeg helt sikker på, at den nuværende Skolebestyrelse, lærerstab og ledelse vil gøre alt hvad der står i deres magt til, at Firhøjskolen vil blive drevet godt, og fortsat vil udvikle sig. Og det er vigtigt ikke kun i forhold til skoleelevernes personlige og faglige udvikling. Også fordi Firhøjskolen har afgørende betydning som lokalområdets omdrejningspunkt i forhold til foreningsliv, kultur og mødet mellem områdets borgere. Firhøjskolen takker Morten Kyst for hans lange virke i Skolebestyrelsen - både for hans tid som formand og som menigt medlem. Firbenet Side 5 Juni 2012

6 Af Lene Christiansen og Heidi Silander Pedersen Skolebuskort Hvis dit barn har haft buskort i skoleåret 2011/2012 og stadig er buskortberettiget i skoleåret 2012/2013, sørger vi på kontoret automatisk for, at nye buskort ligger klar i klasserne på 1. skoledag. Har dit barn endnu ikke haft buskort, men er buskortberettiget og I ønsker et buskort til barnet for kommende skoleår, bedes I rette henvendelse til skolens kontor på tlf: Vi gør opmærksom på, at der er ca. 14 dages leveringstid på buskortene. Af Skolesekretær Heidi Silander Pedersen Ny skolesekretæt Jeg hedder Heidi Silander Pedersen og jeg blev ansat på Firhøjskolen den 16. april 2012 i en 20 timers stilling. Stillingen har jeg overtaget fra Rikke Ehrenreich Kure. Jeg er at finde på skolens kontor sammen med Lene. Frihedsansøgninger Frihedsansøgninger for elever med en varighed på mere end 2 dage, vil fremover blive besvaret over forældreintra. Forældreintra Vi skal minde alle om, at Skolebestyrelsen har besluttet, at vi i det nye skoleår ikke udleverer sedler til eleverne - men fremover kommunikere over forældreintra. Har du problemer med at huske din kode til forældreintra så kontakt kontoret og få hjælp. Min arbejdstid er: mandag-torsdag 07:45 12:15 fredag 07:45 11:15 Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er uddannet på kontor med 14 års erfaring, både i private virksomheder og inden for det offentlige. Jeg er gift med Jess og sammen har vi to drenge Philip og Victor. Philip er selv elev her på skolen, og efter sommerferien starter Victor. Jeg er blevet super godt modtaget af både børn og voksne hvorfor jeg hver dag glæder mig til at komme på arbejde. Min arbejdsdag her på skolen er meget afvekslende og udfordrende og jeg skal gøre mit for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn i deres skoledag. Fortsat fra s. 8 Tur til Zoo med 2.A, 2.B og 4.B Vi gik ud til en lejet bus for vi skulle altså til København i Zoologisk Have. Det var varmt i bussen og vi skulle sidde der i 1 time og 15 minutter. Jeg sad lige ved siden af en fra 4. kl. Hun hedder Emma og jeg kender hende godt, for det er Kristians storesøster. Hun er sød og vi sad og snakkede godt sammen. Så kom vi endelig til Zoo. Først så vi flamingoer og så gik vi hen til løverne. Der var én han og 3 hunner og 3 unger. Så gik vi hen til isbjørnene men der var ikke nogen. Så gik vi hen til de almindelige bjørne. Den ene rejste sig op og stod op ad muren og var vildt sej og alle tog billeder af den. Så kendte Tina en af dem der bygger det nye bur til isbjørnene. Så gik vi der hen. Så gik vi hen til ulvene og til aberne og så billeder af min familie. Min farfar røg cigar og min mor spiste bananer og en af aberne spiste en lort. Så spiste vi madpakker og legede og så på elefanter. Og så skulle vi hjem, der var en god dag. Mira Torsdag d. 3. maj kl til Vi kørte til Zoo og vi så mange dyr. Jeg synes det var spændende fordi der var så mange dyr. Og så gik vi på en legeplads og fik is det var sjovt. Og vi legede godt og så skulle vi hjemad og jeg prøvede på at sove men det kunne jeg ikke. Så spurgte Tobias om vi skulle lege hvilket dyr tænker du på. Det legede vi hele turen hjem. Så kom vi hjem til skolen og jeg var træt i mine ben. Isabella Firbenet Side 6 Juni 2012

7 Af eleverne fra C2 Så gik turen til Kerteminde. Vi tog fra skolen onsdag den 13/6 og kom hjem næste dag. Vi hyggede os meget, vi tog på Fjord og Bælt, der var et marsvin der hed det samme som mig. Så tog vi på Johannes Larsens museum. Vandrehjemmet var meget hyggeligt. Freja Næste dag tog vi til Egeskov slot, hvor vi gik rundt 15m oppe i trætoppene og over sjover broer, som gyngede når vi gik på dem. Nogle var inde i labyrinten og Zindy kunne ikke finde ud, så Jesper måtte ind og hjælpe hende. I Falckmuseet holdt alle mulige biler, og der var dukker som lignede mennesker. Vi var også i Dracula Krypten, der var helt mørkt og uhyggeligt musik, Dracula lå i en kiste, og når man kiggede ned til ham, skreg han ækelt. Til sidst gik vi ind på slottet og der var dyrehoveder og flotte sværd og rustninger overalt på væggene. Vi så også gamle kjoler og meget gamle møbler, der var mange flotte ting. På loftet lå en træmand, den måtte man ikke flytte, for et sagn fortalte, at hvis man tog ham væk, ville slottet styrte sammen juleaften. Så i gamle dage tog de mennesker, som boede der væk i julen. Jon Det sjoveste på turen var, da Connie blev bidt i sin finger af en rødspætte,da vi besøgte Fjord og Bælt. Patrick Det bedste ved C2 er alle de mærkelige ting, vi kommer ud og opleve, at se et savværk og gå på dyrespor i skoven og Fjord og Bælt. Jeg har taget rigtig mange billeder. Turen til Kerteminde var god, men jeg begyndte at græde, da jeg ikke kunne finde rundt i labyrinten. Zindy Til næste år skal jeg i C3, så jeg vil fortælle lidt om hvordan det har været at gå i C2. Det har været sjovt at gå i C2, vi har lavet mange spændende ting, været på gamle slotte set museer med flotte malerier og været i Sverige og oppe på noget som hed Karnan, derfra kunne vi se over til Kronborg. Vi har haft mange gode timer sammen. Jesper Af elever i 4.A - fotos af Bettina Køllgaard Den. 2 maj var vi i Kalundborg, det var hyggeligt. Vi var i kalundborg kirke og museum, vi skulle løse nogle opgaver i grupper og så spiste vi mad til sidst. Og vi kan godt lige fortælle at der var nogle der kom i gabestokken og på træ bukken. Så skulle vi hjem men inden vi tog hjem så fik vi alle sammen en is:) Den. 3 maj. Skulle vi i zoo men først skulle vi køre den lange vej til København endelig kunne vi se Erik sat i gabestok på Kalundborg museum, mens klassekammeraterne Sara L, Mikkel, Ofelia, Sofie J og Louise ser på. Zootårnet - det var højt. Så fik vi lov til at gå frit og lave det vi havde lyst til.. Så skulle vi til skoletjenesten. Vi fik lov til at røre ved en skildpadde, et marsvin og nogle udstoppede fugle Plus en rosenbille. Og den lugtede.. Også skulle vi hjem! Slut Clara, Fern, Emma og Sarah K. Læs mere s. 8 Firbenet Side 7 Juni 2012

8 Og så fik vi is og så tog vi bussen hjem til firhøjskolen. København Zoo Vi tog bussen fra Firhøjskolen til København zoo. Vi gik rundt og så på en masse dyr. Det var rigtigt sjovt, vi havde lommepenge med, så vi kunne vi købe slik eller is, men vi nåede ikke at se alle dyrene. Erik, William og Louise I Zoologisk Have - hvem er i bur? Og hvem kigger på hvem? Kalundborg museum Det var kedeligt hun fortalte for meget om gamle dage hun havde nogle opgave til os om ting, fx hvor gammel er kalundborg kirke Vi var nede i fangerummet det var lidt kedeligt, men vi hyggede os Vi var på tur i København Zoo. Vi havde det sjovt og vi så på mange dyr. Vi var i skoletjenesten. Der prøvede vi at røre ved et marsvin og en skildpadde. De spurgte os om hvad et pattedyr det er? Dem der føder levende unger. Mathias L, Ofelia og Sofie Turen til Kalundborgs museum Vi tog bussen fra Firhøjskolen til Kalundborg og så gik vi hen til museet. Vi skulle finde nogle gamle ting. Det var sjovt. Der var et slot, det blev nedlagt for 500 år siden. Kalundborg Museum Vi var i Kalundborg Museum, det var ikke så sjovt. Vi forstod ikke halvdelen af hvad vores guide sagde. Da vi skulle ud og finde nogle bygninger fik et hold også de forkerte oplysninger, så det tog dem lidt længere tid end det gjorde for de andre. Zoo Vi var i zoologisk have, og så på dyr. Det var dejlig varmt, alligevel købte Magnus pomfritter og vi andre købte is og slik, vi var også oppe i zoo tårnet, og inde hos skoletjenesten som ikke var ligeså sjovt som alt det andet. Og så var dagen slut. Mike og Phillip Af elever i 2.A - foto Tina Johnsen Torsdag d. 3. maj skulle vi i Zoo. Vi tog med bus da klokken var Da vi kom skulle vi stå på række. Vi så flamingoer og aber og søløver og sæler og elefanter og løver og bjørne og lamaer. Vi legede og vi fik is og så legede vi igen og så skulle vi hjem, det var kedeligt og så var vi hjemme. Nicolai Vi kørte i privat bus. Da vi kom til Zoo skulle vi stå på række. Vi så løver og sæler og vi så flodheste og vi legede og vi spiste is. Da vi havde spist is tog vi voresting og så skulle vi hjem. Da vi kom hjem skulle jeg til svømning. Magnus Hele 2.A i en Jeep - mon ikke de er klar til safaritur? Læs mere på side 6 Firbenet Side 8 Juni 2012

9 Ferieplan 2012/2013 Sommerferie Lørdag tirsdag Efterårsferie Lørdag søndag Juleferie Lørdag onsdag Vinterferie Lørdag søndag Påskeferie Lørdag mandag St. Bededag Fredag søndag Kristi himmelfartsdag Torsdag søndag Pinse Lørdag mandag Grundlovsdag Onsdag Sommerferie Lørdag søndag Alle nævnte dage inkl. Grundet undervisningslørdag d. 1. september er der lagt en ekstra feriedag ind i forbindelse med juleferien, vi møder derfor først torsdag, d. 3. januar 2013 Firbenet Side 9 Juni 2012

10 Af Firbensredaktør Tina Johnsen Så er ferien lige om hjørnet og alle elever jubler og glæder sig til et liv i frihed og uden skolemæssige forpligtelser de næste 6 uger. Men selvom det synes som det rene slaraffenland, så kan tiden godt komme til at virke lidt lang. For hvad skal vi finde på? Når man som vi bor i en kystkommune og tæt på én af Danmarks bedste badestrande, så er det er godt bud at tage til stranden. Men da der jo ikke er livreddere på stranden, er det godt at huske på De nationale baderåd Rådet for Større Badesikkerhed har opsat: Bad aldrig alene Bad kun hvor det er tilladt Gå kun ud til navlen Svøm langs med kysten Følg de danske nationale BADERÅD! Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet Gå op når du begynder at fryse Se hjemmesiden og få en god sommer! Og nu vi er ved de gode råd, så husk også at skrue ned for solen! Ja, vi håber jo alle på en masse sol og god vejr, så vi kan være ude og blive dejlig sommerbrune. Men pas på, for solen har magt og solskoldninger kan få alvorlige konsekvenser. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at du følger de 4 sol-råd: Siesta (Giv solen en frokostpause mellem 12 & 15, når UV-indexet er 3 eller mer ) Solhat (Undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, midt på dagen) Solcreme (Brug altid rigeligt med faktor 15, og husk at du aldrig må ligge og stege) Sluk Solariet (De kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er - desto mere udsat er du) Men nu skal det da heller ikke kun handle om gode råd. Kalundborg kommune har i samarbejde med Visit Kalundborg, Miljøministeriet og Naturstyrelsen samt Blå Flag udgivet en folder med ideer til familievenlige oplevelser, der ikke vælter hele budgettet. På adressen kan du downloade Kalundborgs sommersjov brochure som indeholder 11 forskellige tilbud til børnefamilier i ugerne Først og fremmest er der Blå Flag Station alle hverdage fra på Havnsø Havn. Se akvariet og udstilling, lån et fangstredskab og gå på fiskeri på egen hånd. Deltag i dagens aktivitet kl Denne aktivitet er gratis for alle. En anden gratis og meget lokal aktivitet: Lær at ro havkajak. Det foregår på stranden ved Havsø Hotel lørdage i uge 26 og 28 kl Husk at tage en voksen med, hvis du gerne vil deltage. Så er der også tilbud som koster noget. F.eks. Kan du deltage i en skattejagt på Reersø camping onsdage i uge 26, 28 og 30 eller Urhøj camping i uge 27, 29 og 31. Hver gang kl Det koster 40 kr. pr. barn at deltage. Og er man til den mere moderne og avancerede form for skattejagt, så kan man tage på GPSnatur-tur på Røsnæs alle hverdage kl på. Pris 40. kr. Se endnu flere gode tilbud i brochuren. God sommer og god fornøjelse! Firbenet Side 10 Juni 2012

11 Firbenet Side 11 Juni 2012

12 Firbensredaktionen består af: Fra administrationen: Lisbeth Thaulow Lærerrepræsentant: Tina Johnsen Indlæg til bladet modtages gerne på skolens beskedsystem sendt til Tina Johnsen Deadline til næste nummer udmeldes på intra. Firhøjskolen Skolebiblioteket Pedellen UU vejleder Ungdomsskolen SFO Firkløveren

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO KONTAKTEN Øster Snede Skole og Idræts-SFO Nr. 5 Skoleåret 2014/2015 Ferieplan for skolerne - skoleåret 2014/2015 Sommerferie 2015 fra lørdag d. 27. juni 2015 til søndag den 9. august 2015 Skolens aktivitetskalender

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Nr. 89 Juni 2014 Kløverbladet Indhold s. 3-4: Nyt fra Skolelederen s. 5-8: Forskolen s. 9-13: 1. klasse s. 14-19 2. klasse s. 20-22 Næste skoleår s. 23-27: 3. klasse s. 28-31:

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

KNAS. Sommerudgaven 2011

KNAS. Sommerudgaven 2011 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen 2011-2012 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE,

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27 soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27 1 www.klubben-soborg.dk Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Janne Fredsbo FK-afdelingsleder

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8 Vores skolebørn Børn er glade men trængsel giver ballade Vores skolebørn +Y) n =X n Der er grænser for, hvad skolen kan rumme ing Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Giv forældrene en opsang (X+Y)

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Årsskrift 2002 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

GODDAG FARVEL STUDIEUGE SANSEDAG MIDDELALDER. Skolebestyrelsen 2012. Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y.

GODDAG FARVEL STUDIEUGE SANSEDAG MIDDELALDER. Skolebestyrelsen 2012. Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y. Nr.5 DECEMBER 2012 Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y. Rystesammentur Den anden uge efter sommerferien tog alle 6.klasserne på skift på en overnatning i Dyngby-hytten. Normalt får man ikke lov

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere