Skoleleder Lisbeth Thaulow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder Lisbeth Thaulow"

Transkript

1

2 Skoleleder Lisbeth Thaulow Så er klokken ved at ringe til sommerferie, og jeg er temmelig sikker på at alle glæder sig til ferien. Til at sove længe, at lege ude om aftenen, grille og hygge med familien, og bare det at have tid til at være sammen uden at skulle en hel masse ting. Når et skoleår er ved at slutte, er det oplagt at kigge lidt tilbage på det forgangne år, men også at kigge fremad og se hvad det nye skoleår byder. Morgensang: En af de store ændringer for især skolens yngste elever er morgensangen klasse har nu haft morgensang et helt år, og vi kan nu rigtig mange sange. Klasserne er med til at vælge morgensange, og det er dejligt at mærke deres engagement. At have morgensang er en dejlig start på dagen, som er med til at styrke fællesskabet på skolen. Samtidig er morgensangen med til at give en god stemning, og det er glædeligt at mange forældre igennem året har brugt 5 minutter til at være med til vores morgensang. Mere motion: Politisk er det vedtaget at skolen skal sørge for at børnene får mere motion i løbet af skoledagen. I gamle dage cyklede børnene til skole, så der fik alle motion denne vej. I dag er opgaven nu pålagt skolen. Vi ved at motion er sundt, både for at styrke det enkelte barns motorik og fysiske udvikling, men motion er også med til at gøre barnet mere læringsparat. Flere klasser har i årets løb allerede indført små breaks med bevægelsespauser, men kommende skoleår sættes det mere i system. I løbet af skoledagen skal lærerne implementere ca. 20 minutters bevægelse i løbet af barnets skoledag. Børn og unge skal bevæge sig mindst en time om dagen og have pulsen op, så opgaven placeres ikke kun på skolen, men her forventer vi også at forældrene hjælper til og motiverer børnene til mere fysisk aktivitet. Derudover er SFO personalet i gang med uddannelse, så vi i marts måned kan certificeres som DGI idræts SFO. Fravær Især i de ældste klasser har fraværet været højt gennem flere år. Det er på ingen måde acceptabelt. Derfor er Firhøjskolen blevet pilotprojektskole i Kalundborg kommune i en større indsats, der skal få de større elever i skole. Målet er at vores model med tiden skal spredes til andre skoler. Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med faglig enhed for undervisning, socialrådgiver og et coaching firma. Formålet er blandt andet: At styrke og støtte den enkelte unges udvikling gennem arbejde med identitetsskabend kommunikation herunder relationer. At give overblik til at mestre og overskue forskellige områder i hverdagen som f. eks venner, familie, skole, lektier, konflikter mv. Det forventes at de unge vil være bedre klædt på til at modstå de krav og forventninger, de møder i forbindelse med deres uddannelse og hverdag, og dermed bliver i stand til at fastholde og gennemføre deres uddannelse og tage ansvar for eget liv. De ældste elever skal gennemføre 3 undervisningsgange a 3 timer i efteråret med følgende temaer: Dit FOKUS Din ATTITUDE Din POWER Vi glæder os meget til projekt start og forventer, at fraværet nedbringes til et minimum. En fællesskabende skole. I disse år tales der meget om inklusion. Det handler om at der skal være plads til alle og vores forskelligheder, og vi skal udvikle og arbejde mere med læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, kompetenceudvikling og blandt andet anvende nogle af skolens mange ressourcepersoner mere. På Firhøjskolen er der fra kommende skoleår ansat to pædagoger på deltid, der skal deltage i klassearbejde og være med til at skabe rummelighed i elevgruppen. Derudover fortsætter vi med vores AKT-ordning. Men det er ikke nok at der arbejdes med rummelighed hos eleverne på skolen. Vi skal også have forældrene på banen, da forældrene er gode medspillere til at skabe fællesskab og rummelighed hos elevgruppen. Det kan være gennem sociale arrangementer, men også gennem samtaler med eget barn, så vi få en skole, hvor der er plads og accept til flere forskelligheder. Farvel Vi skal på skolen tage afsked med Liselotte Lapiki, Adam Linnemann og Sonny Schultz. Firhøjskolens personale siger tak for et godt samarbejde, og ønsker held og lykke fremover. God sommerferie Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Vi mødes friske og veloplagte d. 15. august til et nyt spændende skoleår. Firbenet Side 2 Juni 2012

3 Af skolebestyrelsesformand Pernille Kofoed, på vegne af skolebestyrelsen Skolebestyrelsens møde med klasse- og elevråd Onsdag den 30. maj 2012 holdt skolebestyrelsen møde med klasserådene og elevrådet. På dagsorden var kost og motion. Vi lagde ud med at høre om SundSkoleNettet v. Lisbeth Thaulow. SundSkoleNettet er et initiativ, som har til formål at fremme udviklingen af sundhedsfremmende tiltag i folkeskolen og opsamle data om danske skolebørns sundhed. Initiativet blev startet i 2008 af Rockwool Fonden ud fra et ønske om at bidrage til at modvirke en uheldig udvikling af livsstil og deraf følgende livsstilssygdomme. Vores skole er med i SundSkole- Nettet, hvilket betyder at eleverne årligt bliver målt på forskellige parameter. Et af parmeterne er hoppehøjden. Hvor højt et barn kan hoppe fortæller noget om benmusklernes funktionelle styrke i forhold til egen legemsvægt, se fig. 1. Figur 1. Hoppehøjde for Firhøj 2010/2011 Resultaterne uploades efterfølgende til en fælles database, og herfra kan eleverne sammen med deres forældre følge med i elevens sundhedstilstand. Ved at være med i SundSkoleNet har skolen mulighed for at følge elevernes sundhedstilstand. SundSkoleNettet findes på hvor man kan læse mere om de forskellige parametre sundhed, kost og motion. Læs mere på s. 4 Af skolebibliotekar Ingrid Frydendahl Vores fantasy-konkurrence er nu slut, og vinderne vil blive afsløret den sidste skoledag. Ferielæsning Nu står sommerferien for døren, så husk at aflevere alle dine taskebøger renviskede og uden bogbind. Husk også at låne bøger til ferielæsning, så de ikke skal stå og støve til på hylderne. Rigtig god ferie. Hilsen bibliotekarerne. Firbenredaktionen ønsker alle læsere en rigtig god og solrig sommer! Firbenet Side 3 Juni 2012

4 Jakob Boie Sørensen fortalte om det nye tiltag, med at få vores SFO certificeret af DGI. Frem til marts vil pædagogerne i SFO en dygtiggøre sig inden for motion og bevægelse området, med henblik på at blive DGI certificeret. At være DGI SFO betyder ikke at alle børn skal løbe rundt og spille fodbold, løbe hækkeløb osv., men at børnene skal være mere aktive igennem leg og motion. Dette tydeliggjorde Jakob på finest vis med ærteposer. I gymnastiksalen fik vi alle udleveret en ærtepose, som skulle bruges på aktiv leg. Poserne skulle kastes, gribes, balanceres på hovederne og fangeleg med poserne på hovederne. Vi fik grinet en masse, samtidig med at vi fik rørt os. Figur 3. Sukkerindhold Viden om kost fik vi af Anette Lange. Anette er uddannet diætist og mor til Emilie i 5K. Anette satte fokus på de 8 kostråd, fig. 2. Ud fra disse kostråd kom Anette med gode ideer til, hvordan man forholdsvis nemt kan efterleve disse kostråd i hverdagen. Ligeledes synligt gjorde Anette, hvor meget sukker og fedt, fig. 3, der er i nogle af de råvarer som omgiver os i dagligdagen. Flere eksempler på dette kan findes på Vores børns vigtigste redskab i skolen er deres hjerner. Hjerner kan kun fungere optimalt hvis der regel mæssigt bliver fyldt brændstof på. Ved brændstof forstås en god morgenmad og en sund frokost. Hvis man går efter og når man handler ind, er man på rette vej. Efterlever man de 8 kostråd, er der stor sandsynlighed for at man undgår de livsstilssygdomme, som kan blive konsekvensen af de usunde vaner. Anettes indlæg var utroligt spændende og hun solgte budskabet rigtigt godt. Jeg vil gætte på at alle 28 deltager har haft Anette med i baghovedet efterfølgende når de skulle ud at handle, smøre madpakker eller bage klassens time kage. Skolebestyrelsens næste møde med klasse- og elevråd vil blive afholdt 9. okt. 2012, så sæt allerede x i kalenderen nu. Ønske til næste møde er Skoleboden Trivels Rummelighed/forskellighed Figur 2. De 8 kost råd Skolebestyrelsen ønsker god sommerferie! Firbenet Side 4 Juni 2012

5 Af Morten Kyst, udtrådt Skolebestyrelsesmedlem, forhenværende Skolebestyrelsesformand. I sidste måned godkendte Kalundborg Kommune, at jeg udtrådte af Skolebestyrelsen på Firhøjskolen. Faktisk ville jeg være stoppet allerede ved skolebestyrelsesvalget i 2010, men jeg indvilligede i at tage et par år mere, for at bidrage til kontinuiteten i Skolebestyrelsen. På given foranledning vil jeg hermed formulere en afskedshilsen i forhold til mine mange år i Skolebestyrelsen, men afskeden gælder ikke Firhøjskolen, hvor jeg fortsat er forældre Cecilie, vores mindste datter skal op i tredje klasse efter sommerferien. I løbet af de 12 år jeg har siddet i skolebestyrelsen har jeg samarbejdet med mange engagerede og søde forældrerepræsentanter, flinke og nogle gange en lille smule generte elevrådsmedlemmer, en række fagligt bevidste lærer-repræsentanter der altid har været meget imødekommende og lydhøre overfor os forældre. Skolelederen er en central skikkelse på et Skolebestyrelsesmøde, og som sådan har jeg nået at være med under 4 skoleledere: Preben Friis, Anne Christensen, Niels Brødsgaard og Lisbeth Thaulow, og fælles for dem alle har været, at de med respekt og imødekommenhed har samarbejdet med og serviceret skolebestyrelsen. Som skolebestyrelsesmedlem engagerer man sig og bruger tid på skolen for at gøre noget for hele skolen og alle eleverne. Både de nuværende og de kommende. Man gør sin borgerpligt uegennyttigt og i helhedens interesse. Men der er en sidegevinst. Man får personligt rigtig meget ud af at være med. Man kommer tæt på og får et fortroligt forhold til lærere og ledelsen, man får indsigt og et højt informationsniveau om alle skolens forhold. Man lever med og får et godt grundlag for, sammen med sine egne børn på skolen, at være fælles om skolen. Det smitter af på børnene og giver kredit og en værdifuld vedkommenhed, når far eller mor positivt er interesseret og engageret i skolen. I den periode, hvor jeg har været med i Skolebestyrelsen, og således har haft et blik ind i skolens maskinrum, er der sket mange ting. Der er bygget om og til, 13- skalaen er blevet skiftet ud, Bjergsted kommune er blevet skiftet ud med Kalundborg kommune, Spisefrikvarteret og ringetiderne er blevet ændret, Rygning er blevet helt forbudt, Bregninge Bjergsted skole er blevet lukket som kommuneskole, og vi overtager ikke længere deres elever efter 6 klasse. Antallet og brugen af PCere og smartboards er eksploderet, Der er kommet trådløst netværk på skolen, Eksamen er blevet digitaliseret og foregår online, Mobiltelefoner er blevet et hvert barns eje, siden bandlyst i klasselokalet, men bliver nu inddraget og brugt i undervisningen, SMS og Facebook er nye teknologier, der fylder en del. Fra at det var en straf at være inde i frikvartererne er det nu en straf at være ude i frikvartererne. Endelig er der blevet indført nye skolereformer, kommunale politikker og undervisningsplaner og elevplaner. Alt i alt en periode med mange og væsentlige forandringer og meget at forholde sig til. Som skolebestyrelsesmedlem får man et vist indblik i de mange meget komplicerede masker i det net af love, regler, retningslinier, principper, budgetter, politikker, overenskomster og øvrige vilkår, der tilsammen udgør rammerne for driften af en Folkeskole. Men man bliver bestemt ikke ekspert, og selv efter mange års skolebestyrelsesarbejde har man stadig ikke overblik og viden om alle detaljerne. En refleksion kan være, hvorvidt Folkeskolelovens gamle bestemmelser om Skolebestyrelser overhovedet er i trit med den centralisering, regelstyring og det voldsomt eskalerede bureaukrati, der omgærder Skolen? På trods af dette er der stadigt forældre på Firhøjskolen, der gerne vil være med og som kaster sig ud i Skolebestyrelsesarbejdet i en positiv ånd og med tro på, at man kan bidrage og være med til at påvirke skolen i gunstig retning. Nu siger jeg farvel og tak efter 12 år i Firhøjskolens skolebestyrelse. Det har været en stor fornøjelse, og jeg er både glad og stolt over at kunne have ydet mit lille bidrag. Samtidig er jeg helt sikker på, at den nuværende Skolebestyrelse, lærerstab og ledelse vil gøre alt hvad der står i deres magt til, at Firhøjskolen vil blive drevet godt, og fortsat vil udvikle sig. Og det er vigtigt ikke kun i forhold til skoleelevernes personlige og faglige udvikling. Også fordi Firhøjskolen har afgørende betydning som lokalområdets omdrejningspunkt i forhold til foreningsliv, kultur og mødet mellem områdets borgere. Firhøjskolen takker Morten Kyst for hans lange virke i Skolebestyrelsen - både for hans tid som formand og som menigt medlem. Firbenet Side 5 Juni 2012

6 Af Lene Christiansen og Heidi Silander Pedersen Skolebuskort Hvis dit barn har haft buskort i skoleåret 2011/2012 og stadig er buskortberettiget i skoleåret 2012/2013, sørger vi på kontoret automatisk for, at nye buskort ligger klar i klasserne på 1. skoledag. Har dit barn endnu ikke haft buskort, men er buskortberettiget og I ønsker et buskort til barnet for kommende skoleår, bedes I rette henvendelse til skolens kontor på tlf: Vi gør opmærksom på, at der er ca. 14 dages leveringstid på buskortene. Af Skolesekretær Heidi Silander Pedersen Ny skolesekretæt Jeg hedder Heidi Silander Pedersen og jeg blev ansat på Firhøjskolen den 16. april 2012 i en 20 timers stilling. Stillingen har jeg overtaget fra Rikke Ehrenreich Kure. Jeg er at finde på skolens kontor sammen med Lene. Frihedsansøgninger Frihedsansøgninger for elever med en varighed på mere end 2 dage, vil fremover blive besvaret over forældreintra. Forældreintra Vi skal minde alle om, at Skolebestyrelsen har besluttet, at vi i det nye skoleår ikke udleverer sedler til eleverne - men fremover kommunikere over forældreintra. Har du problemer med at huske din kode til forældreintra så kontakt kontoret og få hjælp. Min arbejdstid er: mandag-torsdag 07:45 12:15 fredag 07:45 11:15 Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er uddannet på kontor med 14 års erfaring, både i private virksomheder og inden for det offentlige. Jeg er gift med Jess og sammen har vi to drenge Philip og Victor. Philip er selv elev her på skolen, og efter sommerferien starter Victor. Jeg er blevet super godt modtaget af både børn og voksne hvorfor jeg hver dag glæder mig til at komme på arbejde. Min arbejdsdag her på skolen er meget afvekslende og udfordrende og jeg skal gøre mit for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn i deres skoledag. Fortsat fra s. 8 Tur til Zoo med 2.A, 2.B og 4.B Vi gik ud til en lejet bus for vi skulle altså til København i Zoologisk Have. Det var varmt i bussen og vi skulle sidde der i 1 time og 15 minutter. Jeg sad lige ved siden af en fra 4. kl. Hun hedder Emma og jeg kender hende godt, for det er Kristians storesøster. Hun er sød og vi sad og snakkede godt sammen. Så kom vi endelig til Zoo. Først så vi flamingoer og så gik vi hen til løverne. Der var én han og 3 hunner og 3 unger. Så gik vi hen til isbjørnene men der var ikke nogen. Så gik vi hen til de almindelige bjørne. Den ene rejste sig op og stod op ad muren og var vildt sej og alle tog billeder af den. Så kendte Tina en af dem der bygger det nye bur til isbjørnene. Så gik vi der hen. Så gik vi hen til ulvene og til aberne og så billeder af min familie. Min farfar røg cigar og min mor spiste bananer og en af aberne spiste en lort. Så spiste vi madpakker og legede og så på elefanter. Og så skulle vi hjem, der var en god dag. Mira Torsdag d. 3. maj kl til Vi kørte til Zoo og vi så mange dyr. Jeg synes det var spændende fordi der var så mange dyr. Og så gik vi på en legeplads og fik is det var sjovt. Og vi legede godt og så skulle vi hjemad og jeg prøvede på at sove men det kunne jeg ikke. Så spurgte Tobias om vi skulle lege hvilket dyr tænker du på. Det legede vi hele turen hjem. Så kom vi hjem til skolen og jeg var træt i mine ben. Isabella Firbenet Side 6 Juni 2012

7 Af eleverne fra C2 Så gik turen til Kerteminde. Vi tog fra skolen onsdag den 13/6 og kom hjem næste dag. Vi hyggede os meget, vi tog på Fjord og Bælt, der var et marsvin der hed det samme som mig. Så tog vi på Johannes Larsens museum. Vandrehjemmet var meget hyggeligt. Freja Næste dag tog vi til Egeskov slot, hvor vi gik rundt 15m oppe i trætoppene og over sjover broer, som gyngede når vi gik på dem. Nogle var inde i labyrinten og Zindy kunne ikke finde ud, så Jesper måtte ind og hjælpe hende. I Falckmuseet holdt alle mulige biler, og der var dukker som lignede mennesker. Vi var også i Dracula Krypten, der var helt mørkt og uhyggeligt musik, Dracula lå i en kiste, og når man kiggede ned til ham, skreg han ækelt. Til sidst gik vi ind på slottet og der var dyrehoveder og flotte sværd og rustninger overalt på væggene. Vi så også gamle kjoler og meget gamle møbler, der var mange flotte ting. På loftet lå en træmand, den måtte man ikke flytte, for et sagn fortalte, at hvis man tog ham væk, ville slottet styrte sammen juleaften. Så i gamle dage tog de mennesker, som boede der væk i julen. Jon Det sjoveste på turen var, da Connie blev bidt i sin finger af en rødspætte,da vi besøgte Fjord og Bælt. Patrick Det bedste ved C2 er alle de mærkelige ting, vi kommer ud og opleve, at se et savværk og gå på dyrespor i skoven og Fjord og Bælt. Jeg har taget rigtig mange billeder. Turen til Kerteminde var god, men jeg begyndte at græde, da jeg ikke kunne finde rundt i labyrinten. Zindy Til næste år skal jeg i C3, så jeg vil fortælle lidt om hvordan det har været at gå i C2. Det har været sjovt at gå i C2, vi har lavet mange spændende ting, været på gamle slotte set museer med flotte malerier og været i Sverige og oppe på noget som hed Karnan, derfra kunne vi se over til Kronborg. Vi har haft mange gode timer sammen. Jesper Af elever i 4.A - fotos af Bettina Køllgaard Den. 2 maj var vi i Kalundborg, det var hyggeligt. Vi var i kalundborg kirke og museum, vi skulle løse nogle opgaver i grupper og så spiste vi mad til sidst. Og vi kan godt lige fortælle at der var nogle der kom i gabestokken og på træ bukken. Så skulle vi hjem men inden vi tog hjem så fik vi alle sammen en is:) Den. 3 maj. Skulle vi i zoo men først skulle vi køre den lange vej til København endelig kunne vi se Erik sat i gabestok på Kalundborg museum, mens klassekammeraterne Sara L, Mikkel, Ofelia, Sofie J og Louise ser på. Zootårnet - det var højt. Så fik vi lov til at gå frit og lave det vi havde lyst til.. Så skulle vi til skoletjenesten. Vi fik lov til at røre ved en skildpadde, et marsvin og nogle udstoppede fugle Plus en rosenbille. Og den lugtede.. Også skulle vi hjem! Slut Clara, Fern, Emma og Sarah K. Læs mere s. 8 Firbenet Side 7 Juni 2012

8 Og så fik vi is og så tog vi bussen hjem til firhøjskolen. København Zoo Vi tog bussen fra Firhøjskolen til København zoo. Vi gik rundt og så på en masse dyr. Det var rigtigt sjovt, vi havde lommepenge med, så vi kunne vi købe slik eller is, men vi nåede ikke at se alle dyrene. Erik, William og Louise I Zoologisk Have - hvem er i bur? Og hvem kigger på hvem? Kalundborg museum Det var kedeligt hun fortalte for meget om gamle dage hun havde nogle opgave til os om ting, fx hvor gammel er kalundborg kirke Vi var nede i fangerummet det var lidt kedeligt, men vi hyggede os Vi var på tur i København Zoo. Vi havde det sjovt og vi så på mange dyr. Vi var i skoletjenesten. Der prøvede vi at røre ved et marsvin og en skildpadde. De spurgte os om hvad et pattedyr det er? Dem der føder levende unger. Mathias L, Ofelia og Sofie Turen til Kalundborgs museum Vi tog bussen fra Firhøjskolen til Kalundborg og så gik vi hen til museet. Vi skulle finde nogle gamle ting. Det var sjovt. Der var et slot, det blev nedlagt for 500 år siden. Kalundborg Museum Vi var i Kalundborg Museum, det var ikke så sjovt. Vi forstod ikke halvdelen af hvad vores guide sagde. Da vi skulle ud og finde nogle bygninger fik et hold også de forkerte oplysninger, så det tog dem lidt længere tid end det gjorde for de andre. Zoo Vi var i zoologisk have, og så på dyr. Det var dejlig varmt, alligevel købte Magnus pomfritter og vi andre købte is og slik, vi var også oppe i zoo tårnet, og inde hos skoletjenesten som ikke var ligeså sjovt som alt det andet. Og så var dagen slut. Mike og Phillip Af elever i 2.A - foto Tina Johnsen Torsdag d. 3. maj skulle vi i Zoo. Vi tog med bus da klokken var Da vi kom skulle vi stå på række. Vi så flamingoer og aber og søløver og sæler og elefanter og løver og bjørne og lamaer. Vi legede og vi fik is og så legede vi igen og så skulle vi hjem, det var kedeligt og så var vi hjemme. Nicolai Vi kørte i privat bus. Da vi kom til Zoo skulle vi stå på række. Vi så løver og sæler og vi så flodheste og vi legede og vi spiste is. Da vi havde spist is tog vi voresting og så skulle vi hjem. Da vi kom hjem skulle jeg til svømning. Magnus Hele 2.A i en Jeep - mon ikke de er klar til safaritur? Læs mere på side 6 Firbenet Side 8 Juni 2012

9 Ferieplan 2012/2013 Sommerferie Lørdag tirsdag Efterårsferie Lørdag søndag Juleferie Lørdag onsdag Vinterferie Lørdag søndag Påskeferie Lørdag mandag St. Bededag Fredag søndag Kristi himmelfartsdag Torsdag søndag Pinse Lørdag mandag Grundlovsdag Onsdag Sommerferie Lørdag søndag Alle nævnte dage inkl. Grundet undervisningslørdag d. 1. september er der lagt en ekstra feriedag ind i forbindelse med juleferien, vi møder derfor først torsdag, d. 3. januar 2013 Firbenet Side 9 Juni 2012

10 Af Firbensredaktør Tina Johnsen Så er ferien lige om hjørnet og alle elever jubler og glæder sig til et liv i frihed og uden skolemæssige forpligtelser de næste 6 uger. Men selvom det synes som det rene slaraffenland, så kan tiden godt komme til at virke lidt lang. For hvad skal vi finde på? Når man som vi bor i en kystkommune og tæt på én af Danmarks bedste badestrande, så er det er godt bud at tage til stranden. Men da der jo ikke er livreddere på stranden, er det godt at huske på De nationale baderåd Rådet for Større Badesikkerhed har opsat: Bad aldrig alene Bad kun hvor det er tilladt Gå kun ud til navlen Svøm langs med kysten Følg de danske nationale BADERÅD! Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet Gå op når du begynder at fryse Se hjemmesiden og få en god sommer! Og nu vi er ved de gode råd, så husk også at skrue ned for solen! Ja, vi håber jo alle på en masse sol og god vejr, så vi kan være ude og blive dejlig sommerbrune. Men pas på, for solen har magt og solskoldninger kan få alvorlige konsekvenser. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at du følger de 4 sol-råd: Siesta (Giv solen en frokostpause mellem 12 & 15, når UV-indexet er 3 eller mer ) Solhat (Undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, midt på dagen) Solcreme (Brug altid rigeligt med faktor 15, og husk at du aldrig må ligge og stege) Sluk Solariet (De kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er - desto mere udsat er du) Men nu skal det da heller ikke kun handle om gode råd. Kalundborg kommune har i samarbejde med Visit Kalundborg, Miljøministeriet og Naturstyrelsen samt Blå Flag udgivet en folder med ideer til familievenlige oplevelser, der ikke vælter hele budgettet. På adressen kan du downloade Kalundborgs sommersjov brochure som indeholder 11 forskellige tilbud til børnefamilier i ugerne Først og fremmest er der Blå Flag Station alle hverdage fra på Havnsø Havn. Se akvariet og udstilling, lån et fangstredskab og gå på fiskeri på egen hånd. Deltag i dagens aktivitet kl Denne aktivitet er gratis for alle. En anden gratis og meget lokal aktivitet: Lær at ro havkajak. Det foregår på stranden ved Havsø Hotel lørdage i uge 26 og 28 kl Husk at tage en voksen med, hvis du gerne vil deltage. Så er der også tilbud som koster noget. F.eks. Kan du deltage i en skattejagt på Reersø camping onsdage i uge 26, 28 og 30 eller Urhøj camping i uge 27, 29 og 31. Hver gang kl Det koster 40 kr. pr. barn at deltage. Og er man til den mere moderne og avancerede form for skattejagt, så kan man tage på GPSnatur-tur på Røsnæs alle hverdage kl på. Pris 40. kr. Se endnu flere gode tilbud i brochuren. God sommer og god fornøjelse! Firbenet Side 10 Juni 2012

11 Firbenet Side 11 Juni 2012

12 Firbensredaktionen består af: Fra administrationen: Lisbeth Thaulow Lærerrepræsentant: Tina Johnsen Indlæg til bladet modtages gerne på skolens beskedsystem sendt til Tina Johnsen Deadline til næste nummer udmeldes på intra. Firhøjskolen Skolebiblioteket Pedellen UU vejleder Ungdomsskolen SFO Firkløveren

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke Billedede fra Markfest 2012 2 Herfra SFO skal der lyde en stor tak til alle jer forældre for den kæmpestore opbakning til vores Markfest. Jeres børn nød også rigtig at vise deres arbejde frem og have jer

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE Den 21. juni 2013 Sommerfest Endnu et skoleår er snart gået og vi skal igen fejre sommeren og sige farvel til de elever der skal videre ud i verden. Det sker jo som

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Gå-prøven er bestået!

Gå-prøven er bestået! Husk at kigge godt til begge sider og gå lige over vejen ikke løbe. Gå-prøven er bestået! Højresvingsulykker og blinde vinkler er to alen ud af et stykke. Eleverne fik syn for sagen, da de fik mulighed

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.:

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.: UGEBREVET DATO: 3. oktober 2014 NR.: 7. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Dagen

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30.

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Købe/Sælgedag: Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Vi har de tidligere år set en tendens til, at der handles meget med

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Varmt farvel til Jer alle.

Varmt farvel til Jer alle. Personale nyt: Jette kommer tilbage fra barsel til august, og Trine stopper samtidig som barselsvikar. I Regnbuen skal vi sige velkommen til vores nye studerende Sandie, der kommer ud i sin første praktikperiode

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Nyhedsbrev Stu 2 i Møllehuset

Nyhedsbrev Stu 2 i Møllehuset Nyhedsbrev Stu 2 i Møllehuset Stu 2 i Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted. Tlf. 99172535. Mail: tbak@thisted.dk Så blev det sommerferie Endnu et skoleår er overstået, og det giver anledning til at

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2011. Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2011. Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge Bindestregen SOMMER 2011 Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf. 88 72 43 55 Fax 88 72 64 26 augustenborgskole@sonderborg.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 2 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011 Fælles info Fastelavn. Forrige mandag var der fastelavn! Her bringes lidt foto fra arrangementet. En helt særlig tak skal lyde til de mange forældre som bagte fastelavnsboller og til Schweizer Bageriet

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Jelling Friskole år 2

Jelling Friskole år 2 -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 22 oktober 2014 -------------------------------------------------------------------------- Kære alle. Jelling Friskole

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

EngelsborgNyt LUCIAPIGERNE 12. DEC 2014 PÅ TRAPPEN I UDSKOLINGEN PIGERNE PÅ TRAPPEN I UDSKOLIN- GEN PÅ GANGEN I UDSKOLINGEN PÅ TRAPPEN I PILEHUSET

EngelsborgNyt LUCIAPIGERNE 12. DEC 2014 PÅ TRAPPEN I UDSKOLINGEN PIGERNE PÅ TRAPPEN I UDSKOLIN- GEN PÅ GANGEN I UDSKOLINGEN PÅ TRAPPEN I PILEHUSET EngelsborgNyt LUCIAPIGERNE 12. DEC 2014 PIGERNE PÅ TRAPPEN I UDSKOLIN- GEN PÅ TRAPPEN I UDSKOLINGEN PÅ GANGEN I UDSKOLINGEN PÅ TRAPPEN I PILEHUSET Engelsborgskolen Engelsborgvej 66 2800 Kgs Lyngby Skolens

Læs mere

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder,

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder, Orientering om uge 26 Som tidligere år foregår der i de sidste skoledage før sommerferien en række aktiviteter, der bevirker, at det normale ugeskema for nogle klasser brydes op. Nogle klasser tager på

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere