Healing & Økonomi. Simon Marlow.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Healing & Økonomi Simon Marlow 2

3 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale principper er, at energi følger tanken. Hvordan kan denne lov sættes i relation til både healing og økonomi? De to områder er tilsyneladende meget forskellige, men de deler temmelig mange interessante træk, og i princippet er de meget tæt forbundet. Der er udgivet et enormt antal bøger om healing, og for hver eneste trykt bog findes der sandsynligvis utallige afviste i manuskriptform. Den enorme interesse for healing bør glæde alle, for den afslører noget meget vigtigt om menneskehedens fremskridt. Opmærksomhed på verdens tilstand Det første, der ofte sker, når mennesket begynder på den åndelige udviklingsvej, er, at det bliver opmærksom på problemerne i verden ikke alene problemerne i menneskeriget, men også problemerne i alle naturriger. Den nye bevidsthed, der toner frem, når sjælens energier begynder at oplyse hjerte og sind, kan komme til udtryk i en næsten hektisk aktivitet i et forsøg på at hele de åndelige, psykologiske og fysiske sår, som er årsag til den uudholdelige lidelse og elendighed. Det faktum, at så mange bøger om healing skrives, udgives, købes og sælges, viser, at et stigende antal mennesker er ved at vende opmærksomheden fra personlighedens liv eller den materialistiske tilværelse. I stedet søger de nu den vej, der fører til den foreløbig ukendte sjæls verden. 3

4 Sygdom er hæmmet sjæleliv Alice A. Bailey fortæller, at den sande og åndelige betydning af healing er, at al sygdom er udtryk for et hæmmet sjæleliv, og det er healerens opgave at frigøre sjælens energi, så sjælens liv kan strømme gennem personligheden, som er sjælens ydre redskab. Begær er eksempelvis udtryk for en forkert fokusering af tanker og energi. Det kan medføre en ekstrem energiophobning i en del af kroppen og dermed en reduceret energitilførsel i andre områder. Både energiophobning og energimangel kan skabe forskellige sygdomme, og det er klart, at en dybere forståelse af årsagen til et hvilket som helst problem er nødvendig i helbredelsesprocessen. At føre mere energi til et område med energiophobning vil ikke hjælpe men snarere forværre problemet. Healere, der vil arbejde med sand åndelig healing skal derfor have et detaljeret kendskab til anatomi og psykologi plus en veludviklet intuition, der kan fortolke sjælens hensigt. Er det sjælens hensigt, at sygdommen skal afslutte inkarnationen, og healeren derfor skal hjælpe den syge med dødsprocessen, eller er det hensigten at sygdommen skal henlede opmærksomheden på forkerte tanker, følelser og handlinger, så balancen kan genoprettes, og processen med at integrere sjæl og personlighed kan fortsætte? De fleste vil have vanskeligt ved at finde svaret på dette spørgsmål i deres eget liv. Derfor der er ingen grund til at beskæftige sig med integrationen af sjæl og personlighed hos andre mennesker. Sandheden er, at healing er et vanskeligt og indviklet fag. Magnetisk teknik eller udstrålingsteknik Det er en almindeligt opfattelse, at en healer bruger sine hænder enten ved direkte berøring af patientens krop eller ved at holde hænderne i kort afstand fra kroppen. I Esoterisk Healing har Alice A. Bailey beskrevet healing med hænderne, men hun gør opmærksom på, at healeren desuden inde i sig selv må visualisere energitriangler, og dermed få energistrømmen til at cirkulere mellem sjælen, hjernen og hjertet i bestemte mønstre. Det afhænger af, om det er bedst at benytte en magnetisk teknik eller en udstrålingsteknik. 4

5 Og Alice A. Bailey fortæller, at det er vigtigt, at healere kender deres egen stråleopbygning, for de teknikker, healeren skal bruge, varierer i forhold til healerens egen strålekvalitet og til strålekvaliteten på den patient, der er i behandling. Eksempelvis kan en healer på 3. stråle bruge medicin fremstillet af urter og mineraler, som har samme strålekvalitet som patienten. En healer på 5. stråle vil være en kompetent kirurg, og denne healer er bedst til at kurere ved hjælp af operation og brug af elektricitet. Helbredelsesmetoden for en person på 6. stråle vil være troens kraft og bønnens teknik osv. Men uanset hvilken teknik en healer benytter, vil arbejdet altid kræve et koncentreret, rent og klart tankesind, der er i stand til at styre og kontrollere energi. Og healeren skal altid være motiveret af kærlighed og et stærkt ønske om at arbejde i overensstemmelse med sjælens hensigt. 5

6 Penge er energi Åndsvidenskaben har givet mennesket en vigtig oplysning: Penge er energi. Pengenes energi burde cirkulere frit for at opfylde menneskehedens mange behov. Men det er desværre en kendsgerning, at penge i nutiden hovedsageligt benyttes som et redskab for egoisme, grådighed og separatisme. Anskaffelse, ophobning og den egoistiske brug af penge anses generelt for at være et af livets vigtigste formål. Besiddelse af penge eller mangel på penge er en af de væsentligste årsager til kriminalitet. Forfatteren James Robertson beskrev på et tidspunkt menneskets forbrug af økonomiske resurser med disse ord: Verdensøkonomien har ødelagt tilværelsen for millioner af uskyldige mennesker og den tilintetgør Jorden. Og menneskeheden begynder så småt at forstå, hvorfor misbrug af den økonomisk energi virker så negativt ikke bare på menneskeheden, men ligeså vigtigt på livsforholdene overalt på Jorden. Den rigtige holdning til penge Når en form ikke reflekterer et åndeligt formål, vil de mennesker, der har kontakt til sjælens energi og vision, erkende, at der må gøres noget. Det er indlysende nødvendigt at udvikle en rigtig holdning til penge og at etablere rigtige økonomiske forhold på det personlige, gruppemæssige, nationale og internationale plan. Det er et aspekt af og et udtryk for rigtige menneskelige relationer. 6

7 Måske er det nemmere at forstå penges funktion, hvis man tænker på den fysiske krop. En af de altafgørende faktorer for et godt helbred er den frie cirkulation af æterisk energi. Cirkulationen sker i de utallige millioner af kanaler eller nadier, som findes i æterlegemet. Når noget blokerer denne energistrøm, reagerer kroppen med sygdom. Det samme gælder, når følelsesmæssigt blændværk eller mentale illusioner får for meget energi, som ophobes i en del af kroppen, og andre dele derfor får for lidt energi. Processen medfører forstoppelse og betændelse et sted i kroppen og sygdom og energimangel andre steder i kroppen. Menneskehedens legeme Sammenligningen kan give en forståelse af, hvordan cirkulationen af energi i form af penge igennem hele menneskehedens legeme kan påvirke menneskehedens helbred på godt og ondt. På et planetarisk niveau er nadierne udtryk for forbindelserne mellem mennesker, mellem samfund, mellem nationer og grupper af nationer, og navnlig de økonomiske forhold mellem pengeinstitutter, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber, vekselerer, børsmæglere osv. 7

8 8 Tendens til separatisme Når disse forbindelser og navnlig de økonomiske er motiveret af personlige begær- og frygtmotiver begær efter at eje ting, frygten for at der ikke er nok til alle og frygten for ikke at have nok i fremtiden skabes der en situation, hvor hovedsageligt de finansielle institutioner, men også handelsvirksomheder, grupper af mennesker og enkeltpersoner får tendens til separatisme ved at danne enheder, der er fokuseret på at tage i stedet for at give at sørge for sig selv i stedet for at sørge for helhedens behov. I stedet for at hjælpe med cirkulationen af pengenes energi, fungerer de forskellige forbindelser i netværket som akkumulatorer, der ophober og fastholder penge i stedet for at formidle og fordele denne livsvigtige energi. Det har medført koncentration af enorme kapitalophobninger, der er i få menneskers magt, mens hovedparten af menneskeheden kun har adgang til i bedste fald meget begrænsede resurser. En fjerdedel af menneskeheden befinder sig på et stadie af absolut fattigdom, og de er uden mulighed for at realisere deres fulde potentiale som mennesker. Globale betændelsestilstande Verdens økonomiske centre ligger i storbyer, der består af forurenede bebyggelser og aktiviteter. De er håndgribelige udtryk for betændelsestilstande og overdimensioneret blodtilførsel. Samtidig lider store områder på planeten f.eks. den tredje verden af mangel på tilførsel af økonomisk energi. Denne livsvigtige resurse går tabt som resultat af inflation eller til afbetaling af gæld. Eller den tilbageholdes af korrupte ministre, forretningsfolk og embedsmænd, som ophober penge i skatteskjul uden for landet. Menneskehedens kollektive misbrug af pengenes energi, som er en åndelig energi og kraft, udtrykkes klart i den første linje i en af Shakespeares sonetter: Ånden ofret, bortødslet i skam.

9 Udbud og efterspørgsel skal erstattes af udbud og behov Nøglen til en enkel og effektiv løsning af menneskehedens ulykkelige situation er givet af Alice A. Bailey. Hun sagde, at loven om udbud og efterspørgsel skal erstattes af loven om udbud og behov. Og der er enorm forskel på ordene efterspørgsel og behov. Efterspørgsel repræsenterer personlighedens umættelige begær. Ligegyldig hvor meget man allerede har, vil målet altid være at få mere. Behov fokuserer på sjælens inderste ønske om at give at dække nødvendige behov. Sjælen kender de åndelige behov og er stimuleret af ønsket om at gøre det, der er nødvendigt for at tilfredsstille disse behov hurtigt, effektivt og i den nødvendige målestok. Behovene inkluderer naturligvis fysiske behov som f.eks. bolig, mad, uddannelse, kulturelle aktiviteter, sygesikring osv. Hvis samfundet respekterer loven om behov, vil penge ikke længere være en handelsvare. Penge vil blive opfattet som det, penge i virkeligheden er, en energi og kraft, der kan befri alle mennesker fra slid og slæb. Pengenes energi kan opfylde menneskets virkelige behov og skabe muligheden for ægte åndelig levemåde, der vil være præget af overflod snarere end mangel. Behov og begær Det er interessant at tænke over den kendsgerning, at loven om udbud og efterspørgsel virker bedst, hvor de sociale tilstande er præget af mangel. Sjælens lov om udbud og behov kan hjælpe menneskeheden til at forstå, at når mennesket erkender, hvad der er dets virkelige behov og de er som regel langt mere beskedne end man tror så får man en tilstand af overflod. Som Gandhi sagde: Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær. På samme måde som det rene og klare tankesind kan bruges i arbejdet med healing, er det selvfølgelig også muligt at bruge tilsvarende meditationsprocesser for at stimulere verdens frie strøm af pengeenergi. Mange mennesker bruger en morgenmeditation på årets søndage for at stimulere den åndelige anvendelse af penge. Man visualiserer penge som en gylden substans, der kanaliseres ud via verdens økonomiske organisationer til det åndelige arbejde, der bringer menneskeheden nærmere målet. Målet er at skabe rigtige menneskelige relationer. Og straks begynder flere ligheder mellem de to områder healing og økonomi at tone frem. 9

10 En energistrøm, der er båret af kærlighed Både healing og økonomi er forbundet med idéen om en energistrøm, der opløser de blokeringer, der forhindrer, at sjælens liv kommer til udtryk gennem personligheden. Og det er interessant at se, at inden for både healing og økonomi er det den, der er motiveret af kærlighed, som er i stand til at skabe en korrekt og sund energicirkulation. På den ene side er det healerens bevidste brug af hænderne til at styre energien. På den anden side i relation til økonomien, er det den usynlige hånd på det økonomiske marked, der styrer energistrømmen. I begge tilfælde vil forkert brug af hænderne, og navnlig på økonomiens område, hvor den er motiveret af egoisme, være årsag til store skader, ødelæggelser og syge tilstande. Men hvis hænderne er inspireret af de højeste motiver og brugt uselvisk og kærligt som respons på ægte nød, kan både healerens hænder og markedets usynlige hænder skabe en blomstring af sjælens liv i det enkelte menneske og menneskeheden som helhed. 10

11 11

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå

Læs mere