Skabende meditation. Torkom Saraydarian.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation Torkom Saraydarian 2

3 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt Et af formålene med at meditere er at skabe et magnetfelt, der er ladet med psykisk energi, omkring sig. Magnetfeltet vil til sidst fungere som kontaktmekanisme mellem den mediterende og de højere verdener. Når en gruppe mennesker mødes med et åndeligt formål, skaber gruppen på samme måde et magnetfelt, der tiltrækker oplyste sjæles opmærksomhed. Når feltet er opbygget, synkroniseret og ladet med intuition, kan en af de oplyste sjæle på de indre planer bruge det som et redskab til at lede sin energi eller sine inspirationer ind i den fysiske verden for at skabe forbedringer og udvikling. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem, 1 sagde Kristus, for Hierarkiets energi kan overføres via grupper, der arbejder sammen i verden. 10 tegn på vellykket meditation Meditation er en teknik, der giver mulighed for at kommunikere med højere og højere lyscentre. Meditation er en indsats og en proces, der går ud på at udvide bevidstheden, skabe kommunikation i en voksende sfære og skabe positive relationer med alt eksisterende. Der er 10 større tegn på, om meditationen er vellykket: 1. Evnen til at kommunikere og skabe forbindelse. 2. Evnen til at samarbejde. 3. Evnen til at udvide synsvinkler, skabe overblik og konkludere. 4. Voksende forståelse. 5. Evnen til at ophæve eller udrydde de forhindringer, der forhindrer samarbejde og syntese. 6. Evnen til at finde nye måder til etablering af rigtige menneskelige relationer. 7. Evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. 8. Tiltagende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskaben. 9. Udvikling af enkelhed og evnen til at se tingene på en ukompliceret måde. 10. Udvikling af tilpasningsevnen, som gør det muligt både at bruge det bedste man kan, men også have gavn af det bedste andre kan. 1 Matthæusevangeliet, 18,20 3

4 Indicier på vellykket meditation Det første større tegn på at meditationen er vellykket viser sig i kommunikationen. Kommunikation er en primær faktor i meditation, fordi det drejer sig om at udvide kontaktområdet til højere planer, højere centre og højere skabninger afhængig af meditationens kraft og renhed. Der er ikke tale om virkelig meditation, før man har kontakt med sjælen. Og der er mange indicier på kontakt. Intens koncentration Det første indicium er intens koncentration. Dermed menes der, at den ydre verden holder op med at eksistere under koncentrationen. Koncentration vil sige evnen til at trække bevidstheden tilbage fra den fysiske, astrale og lavere mentale verden og fokusere bevidstheden i sjælens lys. Så længe bevidstheden er fokuseret i den fysiske, astrale eller den lavere mentale verden, vil den være påvirket af forandringer på de omgivende planer, og derfor er det umuligt at koncentrere sig, uanset hvor meget man prøver. Det kan sammenlignes med en lystsejler, der forsøger at holde balancen i en båd, der hele tiden vipper, fordi den konstant rammes af havets bølger. 4

5 Glæde Det andet holdepunkt er glæde. Glæde er sjælens elektriske strøm, der går gennem det fysiske, astrale og mentale legeme, og harmoniserer, integrerer og oplader legemerne. Sjælen skaber enhed og syntese, som sjælen kan udtrykke sig gennem. I meditation lærer man langsomt at træde ud af kroppen. Hvis man er disciplineret, rytmisk og udholdende i sin meditation, vil man blive i stand til at træde ud af astrallegemet og mentallegemet og fokusere bevidstheden i sjælens lys, hvor koncentrationen bliver kraftfuld og ren. Ligesom lys, der fokuseres i et brændpunkt, vil koncentrationen trænge ind til essensen af det, man fokuserer på i meditation. Bevidsthedsudvidelse Den tredje indikation på kontakt er bevidsthedsudvidelse. Hvis bevidstheden udvider sig, oplever man genstanden eller nøgleordet for meditationen fra stadig flere synsvinkler, og man udvikler desuden evnen til at samle alle synsvinklerne i én enkelt men multi-dimensional forståelse. Når de tre indicier er til stede, har man kontakt med sin sjæl, og meditationen vil derfor være skabende. Samarbejde Det andet større tegn på vellykket meditation er samarbejde. Der eksisterer intet samarbejde, hvis der ikke er kommunikation. Samarbejde er evnen til at deltage aktivt i sjælens plan sammen med andre og manifestere planen individuelt eller som gruppeudtryk. Mange mennesker forsøger ofte at fremtvinge et samarbejde uden at kommunikere med de mennesker, der skal samarbejdes med. Det er en adfærd, der skaber uendeligt mange problemer mellem mennesker. Man kræve eksempelvis, at et andet menneske går med til et møde eller med i biografen, men hvis man ikke 5

6 kommunikerer, kan man måske tvinge den anden til at gøre det, men samtidig skaber det større afstand i stedet for større tilnærmelse. Og hvis det gentager sig, ødelægger man måske alle fremtidige muligheder for samarbejde. Hvis man ikke er i stand til at kommunikere, kan man heller ikke få andre til at samarbejde. Samarbejde er evnen til at komponere en symfoni af menneskers forskelligheder ud fra ligheden i sjælskontakt. Forskellige toner skaber ikke en symfoni, medmindre at de er baseret på en idé. Mennesker er normalt bange for forskelighed, men man kan kun udvikle sig, fordi andre er anderledes. Forskelle skaber en højere visdom, som kan bruges til at komponere en symfoni. Hvis man hader andres forskelligheder, betyder det, at man er styret af dem. Hver forskel er en måde at opfylde formålet på. Når formålet (kontaktpunktet) er det samme, er forskellene vigtige. Hvis formålene er forskellige, skal man arbejde på at forene dem, før man forsøger at skabe samarbejde. Mål er ikke det samme som formål. Mål er som forskellige grene på et træ. F.eks. har hver gren sit eget mål, men træets grene tjener samme formål. Grenenes forskellighed er glimrende, men hvis nogle af grenene modarbejder træet (formålet), bliver de brugt som gødning for træet. Det er interessant at vide, at sådan foregår det i naturen. De uegnede grene, frugter og blade falder ned på jorden og bliver til gødning for træet. Synsvinkler og konklusioner Det tredje større tegn på vellykket meditation er evnen til at øge antallet af synsvinkler og samle dem i konklusioner. Man kan eksempelvis tage en kasse og se på den fra én side, fra fire sider, oppefra, nedefra, indefra og udefra. Eller man kan se på et træ som en maler, en botaniker, en miljøforsker, forretningsmand, tømrer osv. Man kan se på en genstand ud fra egne interesser, familiens interesser, nationale, internationale og som fortidige, nutidige og fremtidige historiske interesser. Man kan tage en begivenhed og tænke over dens konsekvenser for kroppen, følelserne, tænkeevnen, moralbegreberne eller for mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget. Hvis man iagttager begivenhederne og tingene i livet fra flere synsvinkler end tidli- 6

7 gere, betyder det, at meditationen er ved at bære frugt. Efterhånden som man får flere synsvinkler, bliver man bedre til at håndtere livets begivenheder og tilstande. Forståelse Det fjerde større tegn på vellykket meditation er en voksende evne til forståelse. Man forstår tingene bedre, når man ser dem fra flest mulige synsvinkler. Man forstår dem, når man ser årsagen, udviklingen og virkningen. Man forstår dem, når bevidstheden bliver befriet for blændværk, illusioner, forfængelighed og egoisme. Man forstår tingene bedre, når man løfter bevidstheden til det højere mentalplan og kontakter intuitionens lys. Man forstår tingene bedre, når man lever et uselvisk liv. Afkald Det femte større tegn på vellykket meditation er voksende evne til at give afkald på de forhindringer, der på forskellige måder forsøger at blokere for samarbejde og syntese. Meditation løfter bevidsthedens brændpunkt til højere planer, og fra de højere planer ser man meningsløsheden med mange af de ting, man er knyttet til. Genstande, der før i tiden var meget værdifulde, mister værdi og tiltrækning. Samtidig øges viljestyrken i en sådan grad, at når identifikationen nedbrydes, bevarer man den nye holdning, og derfor vender man ikke længere tilbage til identifikation med genstanden. Rigtige menneskelige relationer Det sjette større tegn på en vellykket meditation er en voksende evne til at finde nye metoder til at skabe rigtige menneskelige relationer. Meditation fjerner de mange tanker, følelser og holdninger, der skaber afgrunde, fordi sjælens indflydelse strømmer ind i bevidstheden. En af sjælens primære kendetegn er harmoni eller rigtige relationer til alt, hvad der findes i Universet. Meditation skaber også subjektiv kontakt til mennesker, der har en personlighed, som man har problemer med. På sjælsplanet skaber mennesker kontakt til hinanden for at løse deres personlighedsproblemer. Under ægte meditation tænker og fungerer man på sjælsplanet, dvs. på det højere mentalplan. Husk derfor enhedsmantraet: Menneskesjælene er ét, og jeg er ét med dem. 2 2 Et stort udvalg af vigtige mantraer og invokationer kan frit downloades fra 7

8 Højere inspiration Det syvende større tegn på vellykket meditation er evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. Efterhånden som meditationen udvikler sig, begynder de højere mentale centre at fungere, og langsomt åbner den egoiske lotus sine smukke kronblade. Hvert center og hvert kronblad er sensitivt over for bestemte energistrømme fra højere kilder. Nogle centre er sensitive over for inspirationen fra den mediterendes lærer. Andre er forbundet med bestemte ashramer, centre, skabninger og endda stjernetegn og konstellationer. Menneskehedens udvikling og udbredelse af åndsvidenskab Det ottende tegn på vellykket meditation er en voksende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskab. Efterhånden som meditationen udvikler sig, bliver den mediterende mere sin sjæl og mindre sin personlighed. Sjælens natur er tjenestearbejde, og det er kun ved at arbejde som en sjæl, at man begynder at tjene menneskehedens udvikling. Man begynder at føle sig som ét med menneskehedens sjæl, og man gør sit bedste for at løfte menneskehedens niveau og udvikle dens skelneevne. 8

9 Åndsvidenskaben er reelt udtryk for fremskredne og oplyste menneskers erfaringer. Det er mennesker, der har udviklet metoder, som gør det muligt for menneskeheden at overleve og gøre fremskridt. Disciplen kender metoderne af egen erfaring, og derfor er det muligt at udbrede visdommen og hjælpe menneskeheden. Enkelhed Det niende større tegn på vellykket meditation er udvikling af enkelhed. Alt er kompliceret, når man ikke forstår, hvad der sker. Alt er også enkelt, når man forstår det. Meditation udvider bevidstheden så effektivt, at mange komplicerede ting bliver enkle og indlysende. En matematikstuderende skrev engang efter tre års meditation: Jeg var bange for, at den højere meditation ville være umulig for mig, for jeg troede, at det var det mest komplicerede af alle fag. Men nu bliver alle ting klarere og klarere, som om de er de simpleste matematiske problemer. Tilpasningsevne Det tiende større tegn på vellykket meditation er udviklingen af tilpasningsevne. Det er evnen til at tilpasse sig andres gode egenskaber, men det er også evnen til at få andre mennesker til at tilpasse sig egne gode egenskaber. Meditation er en tankeproces, men der er stor forskel på at meditere og at tænke. Meditation er tænkning i sjælens lys, kombineret med beslutningen om at bruge den energi og indsigt, der erhverves, til at udvide skønheden, godheden, retfærdigheden, glæden og friheden i menneskehedens bevidsthed. Tænkeevnen kan sagtens finde på at bruge alle meditationens erkendelser og kontakter til tænkerens egne formål eller til gruppens formål eller til sit partis eller sin nations egoistiske og separative formål. Meditation bruger tænkningens erkendelser til gavn for helheden. Ved hjælp af tænkeevnen kan man tjene og bruge dem til egne fornøjelser og egoistiske formål. Ved hjælp af meditation kan man også tjene , men så bruger man pengene til gavn for menneskeheden. Der er også en meget subtil forskel på forskellige måder at tænke på. Der er tænkning, som er styret af lidenskaber, blinde drifter, begær, blændværk og illusioner. Og der er ægte tænkning, hvor tankesindet ikke er domineret af personlighedens lavere natur, men hvor tænkeevnen bruges til erkendelser og skabende aktiviteter. 9

10 Meditation sker i faser 1. I den første fase gentager eller husker man noget, man har læst eller hørt. 2. I den anden fase prøver man at huske virkelige oplevelser. 3. I den tredje fase erkender man sin uvidenhed. 4. I den fjerde fase sendes der nye idéer ind i mentallegemet fra sjælen. 5. I den femte fase prøver man at analysere idéerne og skabe tankestrømme, og man forsøger at fortolke og analysere idéerne. 6. I den sjette fase lærer man, hvordan man skaber syntese af idéerne og bygger tankeformer til bestemte formål. 7. I den syvende fase skaber man en ny bevidsthed et nyt syn på livet. Man ændrer sin personlighed og overgiver sig til skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i menneskehedens tjeneste. 10

11 Skabende meditation er en proces Skabende meditation er en proces som bruges til at: 1. Bygge kommunikationslinjer mellem sig selv og højere centre for lys, visdom og skønhed. 2. Forvandle stoffet i sine legemer fra inerti til rytme. 3. Kontakte idéer, visioner og tanker i Universet. 4. Skabe gode kanaler og former for at kunne materialisere idéerne, visionerne og tankerne. 5. Sende de erkendelser, man har opnået via sine åndelige bestræbelser, ud i menneskehedens bevidsthed og i Universet. Udsendelsen sker i kraft af stærke tankeformer, der består af progressive idéer. 6. Kaste lys på bestemte områder i verden for at sprede maya, 3 blændværk og illusioner. 7. Etablere et tjenesteområde ved at formulere de indtryk, man modtager inden for områder som politik, uddannelse, filosofi, kunst, videnskab, religion eller økonomi. Skabende meditation Skabende meditation øger menneskets sundhed, glæde, energi, magnetisme og sensitivitet over for indtryk, og meditationen gør mennesket til en effektiv arbejdskraft i livet. Skabende meditation er opbygning af de tankeformer, som til sidst realiserer begreberne skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i dagligdagen. 3 Maya betyder identifikation med det ydre. Maya er en egenskab ved alt begrænset og endeligt og derfor er maya identisk med illusion. 11

12 Skabende meditation er hovedsagelig en søgen efter Det Ene Liv og en stræben efter at smelte sammen med Den Ene, og det sker ved at man giver afkald på alt det, man ikke er. Efterhånden som man i højere grad bliver ét med sjælen, modtager man mere lys, mere kærlighed, mere energi, mere harmoni, mere kreativitet og mere samarbejdsånd, fordi man har en dybere kontakt og dybere kommunikation med det, man dybest set er. Følelsesmeditation Meditation, som udføres under indflydelse af følelserne, skaber kontakt til astralplanet, og det medfører krystallisering i tankerne, som ikke kan udvides og uddybes. Meditation, der forbinder den mediterende til astralplanet, overstimulerer kroppen, stimulerer chakraerne og skaber uligevægt mellem dem. Det er en meditationsform, der gør den mediterende til en upraktisk drømmer. Det får den mediterende til kun at tænke på egne interesser. Og endelig bliver man ekspert i at bedrage andre. Væren Før hver meditation skal man tænke: Alt, hvad der kontaktes, erkendes og accepteres, skal bruges i menneskehedens tjeneste og i overensstemmelse med Hierarkiets plan. Meditation er ikke kun et spørgsmål om at gøre noget eller at vide noget. Meditation drejer sig også om at være. Efterhånden som man forøger sin væren, lærer man. Efterhånden som man lærer, omsætter man sin viden til praksis. Men meditation har en endnu dybere opgave. Den bygger en bro mellem det nuværende bevidsthedstrin og tidligere tiders akkumulerede erfaringer, der kan hentes frem som indre viden. 12

13 Sjælens skatkammer I hvert liv ophobes der viden baseret på erfaringer i menneskets indre verden. Når et menneske inkarnerer, tillader forholdene og omstændighederne i livet ikke, at den akkumulerede viden er direkte tilgængelig. Den opbevares i sjælens skatkammer, og den kan først bruges, når mennesket når et udviklingstrin, hvor det skaber direkte adgang til sjælen. Meditation åbner langsomt og systematisk en kanal til sjælens skatkammer, og kanalen får den akkumulerede viden til at strømme ind i menneskets nuværende bevidsthedsfelt. De mennesker, der mediterer regelmæssigt og disciplineret, oplever gradvist, at de ved meget mere, end livet har lært dem. De finder også ud af, at man kan finde mange svar, der ligger parat i bevidstheden, når der er brug for dem. Opbygningen af kommunikationslinjen mellem sjælens skatkammer og menneskets eksisterende bevidsthedsfelt, gør det til sidst muligt for et menneske at få forbindelse til de gamle civilisationer og kulturer, som det engang inkarnerede i. Og skatkammeret er uudtømmeligt. Når et menneske først har fået adgang til det, kan det blive kilden til viden på et område, der især interesserer den mediterende. Men skatkammeret er ikke et mål i sig selv. Det er en dør til mange områder, hvor mennesket har levet, udført forskellige former for arbejde og samlet information og erfaring. Jo dybere, rigere og mere omfattende deltagelsen i livscyklusserne har været, jo større og mere fantastisk vil værdierne i sjælens skatkammer være. 13

14 Hvis man forstår loven til bunds, vil det aktuelle liv forvandles til en seriøs stræben efter at vide mere, opleve mere, være mere og udføre mere tjenestearbejde. Mennesket fylder sjælens gral i hver inkarnation og bringer nye skatte til skatkammeret. I nogle liv samler man ikke så meget til skatkammeret. I andre liv bygger man mure omkring gralen og bevidstheden. Og i andre liv prøver man at nedbryde murene og bruge af sparepengene. Meditation, studier og tjenestearbejde gør gradvis mennesket parat til at kontakte sjælen og bruge skattene på det aktuelle og specielle tjenesteområde. Lavastrale psykiske medier Mange af nutidens lavastrale psykiske medier har engang overtrådt lovene for meditationens videnskab, og de er styrtet i det astrale blændværks malstrøm. Det er bl.a. de medier, der kommer i kontakt med mennesker på de indre planer ved hjælp af hallucinatorisk bedrag. De modtager meddelelser fra skabninger på fjerne planeter, og skabninger, der bruger mange ord, men aldrig siger noget håndgribeligt. Det er næsten umuligt at vække den slags mennesker af deres hallucinationer. De er indhyllet i en tæt tåge af blændværk pga. deres forvirrede sanser og forstyrrede chakraer. Derfor er det vigtigt, at man håndterer meditationens videnskab med rene motiver og mental ligevægt. Når de psykiske medier læser karakteristikken, vil de uden tvivl påstå, at man dermed afviser, at der eksisterer en mulighed for højere kontakter, og at man afviser eksistensen af højere sanser, højere verdener og højt udviklede sjæle. Lavastrale 14

15 medier er ofte professionelle og har udspekulerede måder at skjule og forklæde sig på, og de opfører sig tit, som om de er overmenneskelige, mestre eller oplyste lærere. I virkeligheden er Jordens åndelige udvikling blevet hæmmet på grund af falske profeter på det religiøse, esoteriske og metafysiske område. 15

16 16

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Tankens kraft og brug

Tankens kraft og brug 1 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Tekniker. Praktiker?

Tekniker. Praktiker? 1 Tekniker eller Praktiker? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tekniker eller Praktiker? Af Erik Ansvang Skal den nye tidsalder skabes af ingeniører eller vandbærere? I undervisning om åndsvidenskabelige

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 RUMMET Af Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 RUMMET af Torkom Saraydarian Fra The Science of Becoming Oneself Rummet er kilden, hvorfra alt udgår. Rummet er et levende, bevidst, allestedsnærværende,

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2 1 DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2 Introduktion til den esoteriske lære 11 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Åndelige Udviklingsvej Prøvestadiets vej Discipelskabets vej 2:2 Af Hardy Bennis Prøvestadiets

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Lavere & højere CLAIRVOYANCE

Lavere & højere CLAIRVOYANCE 1 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Irving S. Cooper www.visdomsnettet.dk 2 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Af Irving S. Cooper Fra Methods of Psychic Development (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

LIDELSE betydning & formål

LIDELSE betydning & formål 1 LIDELSE betydning & formål (Pain: Its Meaning and Use) Anne Besant 2 Indhold o Forord... s. 04 o Lidelse rammer alle mennesker... s. 05 o To almindelige begær... s. 07 o Instinkt og intelligens... s.

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere