KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING juni - august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august

2 Kirkelig vejviser LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup mail: Tlf Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8 Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret. Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Kirketjener: Inga Tind Kristensen, mail: Tlf Kirkesanger: Hanne Madsen mail: Tlf Menighedsrådsformand: Edith Clausen mail: Tlf Kirkeværge og kasserer: Anker Tang Sørensen mail: Tlf Kirkegårdsleder: Henning Graugaard Nielsen, mail: Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Sognemedhjælper: Lisa Bjærre Olsen, mail: Tlf Menighedsrådsformand: Grethe Bjærre, mail: tlf Kirkeværge: Kai Rasmussen, mail: tlf Kirkekontoret: Præsterne: Jens-Ejler Jensen Kordegn, Kirkebakken 8, 8620 Kj. Tlf , Åbent for henvendelser: Tirs-, ons-, fredag kl Torsdag kl Klaus Buch Møberg Bygaden 61, Levring 8620 Kjellerup mail: tlf Kirkebilen kører til alle gudstjenester, koncerter, sogneaftner og højskoletimer. Passagererne afhentes på bopælen. Winnie Nørholm Rischel Digterparken 1, 8620 Kj. mail: tlf.: Henvendelse til Thorning Taxi tlf dagen før, undtagelsesvis 2 timer før. Pris 20,00 kr. Henvendelse for fødsel, dåb, vielse, navneændri ng, døds fald og reservation af kirkecentret m.m. Kirkebil: Forsidefoto: Glimt fra spaghettigudstjeneste nr. 50. Se næste gudstjeneste på side 8. 2 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

3 Solen skinner. Tankerne går i sommerferiebaner: Strand og badning. Det er derfor, jeg synes, det er på sin plads at gentage lidt af prædikenen til Mariæ bebudelsesdag, altså den dag, hvor vi hører historien om englen Gabriel, der besøger den unge Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. Maria bliver forfærdet, men ender med at tage tillidsfuldt imod sin opgave. Hun svarer: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Historien om Maria spejler sig i en anden historie, som kommer fra det gamle testamente, nemlig den om Sara, Abrahams kone, der er gammel og barnløs. En dag kom tre mænd på besøg hos Abraham og Sara og sagde, at næste år ville Sara have en søn. Sara stod bag teltdøren og lo. Hun var for længst ude over den fødedygtige alder. På den ene mands spørgsmål: Hvorfor ler Sara? svarede Sara med en løgn: Jeg lo ikke, for hun var bange. Det er meget almindeligt at være bange, når noget uventet sker. Maria var det. Sara var det. De fleste af os er det. Historierne om de to kvinder beskriver to måder at forholde sig til det uforudsigelige (og Gud) på. Sara distancerer sig, skjuler sig, lyver om sin frygt. Maria står ved sin frygt, lader paraderne falde og fatter tillid til Gud. Hvordan kan det være, at nogle mennesker er skeptiske og frygtsomme, mens andre er tillidsfulde og åbne? Jeg stiller spørgsmålet, fordi skepsis og frygt er, hvad man kunne kalde lukkende livsmekanismer, som får os til at leve halve, ufarlige, kedelige og lidenskabsløse liv. At kunne svømme Samtidig med frygten har mange af os en længsel efter at leve uskræmt, tillidsfuldt og åbent. Det er her, det sommer-agtige kommer ind, for svømning er et godt billede på det tillidsfulde liv. De fleste har nok prøvet at lære et barn at svømme (det er en smuk ting at gøre). I begyndelsen sidder barnet nærmest klæbet til én, når man går ud i vandet. Benene spænder om livet på én, barnets arme har man om halsen. Vandet når højere og højere op, uh, det er koldt på maven. Vi plasker lidt. Kan det gå? Man går lidt ned i knæ. Vandet når op til skuldrene, jo, det går, og langsomt, langsomt lirker man barnets arme fri, se, vi drukner ikke. Så gør man benene fri og vender hende om på maven. Jeg holder dig, jeg slipper dig ikke, jeg lover det. Tag så et svømmetag. Og igen. Og et mere. Et par dage senere råber hun: Se, mor, jeg svømmer! Se nu. Er havet holdt op med at være farligt? Nej, men barnet har lært at være tillidsfuldt til stede i det. Holder livet op med at være uforudsigeligt? Nej, men det går an at være tillidsfuldt til stede i det. De heldige har lært det fra barnsben. Andre må lære det senere. Vi får livsvitaminer, når vi tør kaste os ud i noget og oplever, at det godt kan gå, i stedet for at skjule os i frygt og skepsis. Frygt ikke! Hvis sommeren bliver regnfuld, kan man jo give sig til at tælle, hvor mange gange, det står i bibelen :-) WNR 2014 juni - august 3

4 Sommerfest i Præstegårdshaven Indslag ved spejderne Søndag d. 15. juni 2014 i Levring Igen i år holdes der sommerfest med børnedyrskue, friluftsgudstjeneste, tombola og spejderaktiviteter. Klaus Buch Møberg prædiker ved friluftsgudstjenesten. Efter gudstjenesten åbner børne- og voksentombolaerne, amerikansk lotteri og de andre aktiviteter. Spejderne fra Levring står for forskellige spejderaktiviteter, og i år vil der være et indslag ved spejderne midt på efterm iddagen. Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet, som plejer at være godt besøgt. Overskuddet fra dagen vil blive fordelt med 30% til Levring-spejderne og resten til forskellige kirkelige projekter i Afrika og Asien. Program for sommerfesten :30 Dyrene ankommer til "børnedyrskue" 11:00 Kåring af dyrene 11:30-12:30 Middag kan købes (voksne: 50 kr. børn: 30 kr. inkl. en sodavand). 13:00 Gudstjeneste i præstegårdshaven ved sognepræst Klaus Buch Møberg. Orientering om sogneprojekt. 14:00 Tombolaen og aktiviteter åbner, kaffe og brød, is og sodavand kan købes 15:00 Indslag ved spejderne 16:00 Udtrækning og afslutning Kirkebil kan bestilles - se side 2 Alle er velkomne Arrangører er: Menighedsrådet, Ydre Miss ionskreds en, Le vring -spejd ern e, familiearbejdet og præsterne. Friluftsgudstjeneste 4 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

5 Café KC i Kirkecentret Onsdag den 4. juni kl Udflugt i området syd for Kjellerup Vi kører ud og ser på den skønne natur. Vi gør holdt ved Vinderslev kirke og slutter med frokost. Der køres i private biler, og der plejer at være plads til alle. Tilmelding gives til Lisa Olsen på Pris ca. 140 kr. Onsdag den 6. august kl Andagt og morgenkaffe Denne dag prøves en kortere udgave af Café KC. Programmet er morgenandagt i Kirkecentret og derefter morgenkaffe og rundstykker. Pris 10,- kr. for kaffe og rundstykke. Lisa Bjærre Olsen Sogneudflugt for Levring sogn Tirsdag den 17. juni. I år går turen til Thy Nationalpark. Vi starter fra Levring kirkeplads kl der bliver serveret kaffe og rundstykker i bussen. Ved 11 tiden når vi frem til Stenbjerg, hvor vi lige får en strække-ben-pause, og så kører vi videre med naturvejleder i bussen gennem naturparken. Kl. 13 spiser vi middag på Montra hotel Hanstholm. Herefter går turen til Thisted, hvor vi skal se Thisted kirke. Så kører vi hjemad, men inden stopper vi ved Vildsund, hvor vi vil drikke vores medbragte kaffe med den smukke udsigt til Mors. Vi er hjemme igen ved aftenstid. Tilmelding senest den 10. juni til Karen Marie Ravn eller Klaus Buch Møberg. Pris : kr. 200,00 Gerda Bovbjerg Thy Nationalpark Kirkepyntning i Levring kirke I Levring menighedsråd har vi vendt tanken om at få et blomsterlav ved Levring kirke. Et sådant lav kan være personer fra sognet, som kan lide og har lyst til blomster og andet pynt/grønt fra have, mark eller natur. Vi håber, der er nogle, som siger: Det lyder spændende, det vil jeg gerne være med til. Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf Frits Madsen. Menighedsrådet tænker 2-5 personer, som i første omgang vil gå sammen og stå for pyntningen i Levring kirke til høstgudstjenesten, søndag den 14 september juni - august 5

6 Indsamlingsprojekt Kirke til Kirke Ung kirke stor opgave er titlen på det projekt, som Levring og Hørup sogne støtter i g Kirken på Madagaskar er en ung kirke i vækst. Hver uge kommer nye menigheder til, og derfor er der brug for mange præster og evangelister til at oplære disse nye menigheder, så de fortsætter med at være en del af Den Lutherske Kirke. På Madagaskar må de studerende selv betale for deres uddannelse. En præsteuddannelse tager 3 år og koster 3200 kr. om året, penge som mange studerende ikke har. Her kommer Danmission og danske menigheder ind med deres støtte. På billedet ses præsten Henri. Han skal lede op til 20 menigheder i samarbejde med lokale kirkemedarbejdere. Udover gudstjeneste og bibelundervisning bliver pastor Henri overo rdnet ansvarlig for kirkens børne - og ungdomsarbejde, sociale og sundhedsmæssige indsatser, praktisk hjælp og konfliktmægling. Han fortæller: Jeg vil tage imod alle i min menighed, uanset hvilken religion, de tilhører. Som præst er det min vigtigste opgave at give det videre, jeg selv har fået: Evangeliet om Jesus Kristus. Dr. Lotera, dekanen ved Det Lutherske Fakultet SALT på Madagaskar var i efteråret 2013 på besøg hos Danmission i Hellerup. Han fortalte, at regeringen på Madagaskar har ønsket alle universiteter og højere læreanstalter akkrediteret. En akkreditering er en officiel anerkendelse af, at uddannelser lever op til fælles internationale standarder. Akkrediteringen får stor betydning for SALT, da den muliggør nem udveksling af studerende og undervisere med udlandet i fremtiden. Dr. Lotera siger, at uden den finansielle støtte fra menigheder i Danmark ville godkendelsen af fakultetet ikke være mulig. Ligeledes nævner han det vigtige i, at danske præster og volontører fortsat kommer som gæstelærere på SALT. I 2013 blev der i Levring og Hørup sogne indsamlet ,00 kr. som støtte til teologistuderende på SALT. Lilly Grøn 6 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

7 Provsten på besøg En af menighedsrådenes mange forskellige opgaver er at være til stede ved det såkaldte provstesyn, som finder sted hvert fjerde år. Provstesynet foregår på den måde, at rep ræs en tan ter fo r m en igh ed s råd en e mødes med provst Børge Terp, Ejstrupholm, samt en bygningssagkyndig for at gennemgå kirkernes bygninger og arealer. På synet s k affer p ro vs ten s ig overb lik o ver ved ligeho ld els es s tan d ard en, p åtænk te bygge og anlægsopgaver m.m. Dette indgår i den samlede økonomiske planlægning for hele Ikast-Brande provsti. Synet over Levring og Hørup kirker, kirkegårde, præsteboliger, mødelokaler og mandskabsfaciliteter fandt sted den 9. maj. Som det fremgår af billedet, bliver stort set alt kigget efter: Klokker, lofter, redskabskure, orgler m.m. De år, hvor provsten ikke deltager i synet, foretager m enighedsrådene det med deres egen bygningssagkyndige. Formændene Ny hjertestarter Ved kirkecentret i Kjellerup er der nu opsat en ud ven d ig h jertes tarter lige ved hoveddøren. Den er blevet skænket til kirken og kirkecentret. Hjertestarteren er fuldautomatisk - og betjenes helt uden brug af knapper. Den giver endvidere en klar vejledning i såvel tale 2014 juni - august som tekst ved brug, herunder vejledning i korrekt udførelse af hjerte lungeredning (tidligere kaldet hjertemassage). Den er altid klar til brug, man sætter kun to elek tro d er p å p ers o n en, d er h ar hjerteflimm er eller hjertes top. Hjertestarteren måler hjerterytmen og tilpasser stødet til den enkelte patients behov. Hjertestarteren h ænger i et frostfrit skab ved hoveddøren i kirkecentret, så den også kan benyttes af f.eks. beboerne i Digterkvarteret og området ved kirkecentret. Medarb ejd erne i kirkecen tret o g på kirkegården deltager i et kursus i førstehjælp samt brug af hjertestarteren. Grethe Bjærre 7

8 GUDSTJEN DATO HØRUP LEVRING Sø. 1. juni Sø. 8. juni Ma. 9. juni stafetgudstjeneste 9.00 Sø. 15. juni Fælles med Levring sommerfest Sø. 22. juni Sø. 29. juni Sø. 6. juli Sø. 13. juli Sø. 20. juli 9.30 gudstj. med altergang 8.30 Sø. 27. juli gudstj. med altergang Sø. 3. aug Sø. 10. aug Sø. 17. aug Ti. 19. aug Fælles med Hørup Sø. 24. aug Sø. 31. aug Sø. 7. sep Tilmelding til spisning senest mandagen før kl til Lisa Olsen: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Udendørs gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Levring præstegårdshave. 8 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

9 ESTELISTE PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM Klaus Møberg 6. s.e.påske Joh. 17;20-26 Winnie Rischel Pinsedag Joh. 14,15-21 Klaus Møberg 2. pinsedag Joh. 6;44-51 Klaus Møberg Trinitatis søndag Matt. 28;16-20 Winnie Rischel 1. s.e.trinitatis Luk. 12;13-21 Winnie Rischel 2. s.e.trinitatis Luk. 14;25-35 Klaus Møberg 3. s.e.trinitatis Luk. 15,11-32 Klaus Møberg 4. s.e.trinitatis Matt. 5;43-48 Klaus Møberg 5. s.e.trinitatis Matt. 16;13-26 Winnie Rischel 6. s.e.trinitatis Matt. 19;16-26 Winnie Rischel 7. s.e.trinitatis Matt. 10;24-31 Winnie Rischel 8. s.e.trinitatis Matt. 7;22-29 Winnie Rischel 9. s.e.trinitatis Luk. 12;32-48 Winnie Rischel Tirsdag Der kom en engel Klaus Møberg 10. s.e.trinitatis Matt. 11;16-24 Klaus Møberg 11. s.e.trinitatis Luk. 7;36-50 Winnie Rischel 12. s.e.trinitatis Matt. 12;31-42 Indsamlinger: 1/6 KFUMs soldatermission (H), 8/6 Folkekirkens Nødhjælp og 31/8 Præster på Madagaskar. Gudstjenesten på CD: Kan du ikke komme i kirke, kan du høre søndagens gudstjeneste gratis på CD. Ring og hør nærmere hos udbringer Alfred Hansen, juni - august 9

10 Sommerkoncert med Hørup Kirkes Kor Onsdag den 4. juni kl i Hørup Kirke Efter en lang og god sæson er Hørup Kirkes Kor nu klar til at præsentere nogle af de sange og satser de har arbejdet med i årets løb. Det sker den 4. juni ved sommerkoncerten, som samtidig er den sidste opgave for koret inden de går på en velfortjent sommerferie. Der vil være sange af bl.a. Merete Kuhlmann, Hanne Ku rup og Hans Holm på programmet. Vi skal også synge et par fællessalmer, og organist og korleder Niels Peter Hornstrup spiller et stykke på orglet. Alle er meget velkomne. Niels Peter Hornstrup Hørup Kirkes Kor søger sangere Det er sundt for sjæl og krop at synge i kor. Svenske forskere har fundet ud af at nervesystemet påvirkes, når man synger enstemmig sang, så man opnår en roligere hjerterytme, ja man har endda påvist at deltagernes hjerter begynder at slå i takt. Det kan bl.a. derfor stærkt anbefales at synge i kor. For børn og unge er der en chance for det i Hørup Kirkes Kor, hvor jeg som organist og korleder stræber efter at give dem en god oplevelse med sang og musik. Sang har en stor plads i kirken med rige traditioner, som det også er vigtigt at give videre til børnene og de unge. Hørup Kirkes Kor består af to trin: Minikoret for drenge og piger fra 4. klasse, og Kirkekoret for 5. kl. og op. P.g.a. skolereformen kan jeg endnu ikke sige tidspunktet, men jeg forventer at vi holder korprøve onsdag umiddelbart efter skoletid, første gang d. 20. aug. Ho ld øje m ed vores hjemmeside. Yderligere oplysninger hos korleder Niels Peter Hornstrup på Konfirmand 2015 Vil du gerne konfirmeres næste forår? Så skal du begynde at gå til præst efter sommerferien. Sæsonen begynder med en aften for både konfirmander og forældre. Vi mødes i Hørup kirke onsdag den 27. august kl. 19 til en gudstjeneste. Efter gudstjenesten informerer vi om den kommende undervisningssæson (hvor, hvornår, hvordan ) Vi slutter af med kaffe, sodavand og kage i kirkecenteret. Vi indgår i et godt og konstruktivt samarbejde med skolen ang. planlægningen i forhold til skolereformen. Der vil komme tilmelding og mere udførlig information ud til nuværende sjette årgang via foræld reintra. Går du på en anden skole og ønsker at blive konfirmeret i Hørup eller Levring, skal du kontakte en af præsterne. Klaus Buch Møberg og Winnie Rischel 10 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

11 Kom med! Børnedyrskue i Levring Levring KFUM-spejderne Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Erik Tind Kristensen, tlf Kjellerup Babysalmesang Babyer fra 1-9 mdr. 8 gange pr. hold med salmer og sange i kirken. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Spaghettigudstjeneste Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs til hele familien. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Tirsdagsklubben - Kirkens Børneklub. Børn fra 4 år til 2. klasse. Tirsdag i kirkecentret fra til Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Søndag den 15. juni kl Sommerfesten i Levring har også et børnedyrskue. Der kan alle børn udstille deres kæledyr - også selvom de bor i Kjellerup. Det er lokale dommere, som bedømmer dyrene og uddeler ærespræm ier. Alle udstillere får en lille gave med hjem. Det er gratis at udstille, man skal dog tilmelde sig til Klaus Buch Møberg på eller til Frits Madsen senest fredag den 6. juni. Minikonfirmand Skal du i 3. klasse efter sommerferien? Så er det dig, som vi inviterer til m inikonfirmand. Pigerne bliver inviteret til at gå om efteråret og drengene om foråret. Der er opstartsmøde for pigerne og deres forældre onsdag den 3. september. Til minikonfirmand ser man hemmelige steder i kirken, hører bibelhistorier, leger, er kreativ, synger, spiser boller og bygger sin egen kirke. Har du spørgsmål, så ring gerne til sognemedhjælper Lisa på Lisa Bjærre Olsen Kjellerup-spejderne KFUM Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Jan Andersen, tlf juni - august 11

12 Turist i de lokale kirker Hvordan ser der ud hos naboen? Kirkerne i gammel Kjellerup kommune ligger tæt. Alligevel er det ikke sikkert, man kender ret mange andre end sin egen. Det er egentlig ærgerligt, for de har alle sammen en historie at fortælle. Derfo r indbyder egnens præster nu i samarbejde med menighedsrådene til sommeraftener i de 9 af de kirker i gammel Kjellerup kommune, som tilhører Ikast-Brande provsti. I hver kirke fortæller den lokale præst om kirkens særpræg, historie og nuværende fo rhold. Der afsluttes med aftensang og kaffe. Kirkerunden løber over denne og næste sommer. Der er sket det pudsige, at m ens kendskabet til den store verden er øget betydeligt i takt med, at de fleste mennesker rejser, så er lokalkendskabet ikke fulgt med. Mange har besøgt Peterskirken i Rom flere gange end nabobyens kirke. Men det ene udelukker jo ikke det andet, og lige her, hvor vi bor, gemmer kirkerne på spændende og overraskende historier. Hvor finder man f.eks. på at bruge en altertavle til håndværkerstillads? Hvor står døbefonten fyldt med 150 liter vand år efter år? Tag med og find svaret. I nogle af kirkerne findes 800 år gam le kalk- og freskomalerier, der både forestiller bibelske personer og mange andre, f.eks. den kortspillende dame, den piberygende hund, skiderikken m.fl. Kirkekunst er mangfoldig! Den kan også være ny, for livet leves og tid en går, og ny kunst finder vej ind i gamle kirker som et vidnesbyrd om, at hver epoke har sit udtryk. Også kirkegårdene har h istorier at fortælle om berømte skikkelser som Skytten fra Aunsbjerg, om Hans Tausen, som var en af reformationens frontløbere og mange andre. Præsterne i Kjellerup-området har sat 9 sommeraftener af (tirsdage) til at vise frem og fortælle, holde aftensang og byde på en kop kaffe. Programmet varer ca. en time i alt i hver kirke. Enhver er velkommen til at deltage hvor og hvornår, man har lyst og lejlighed til det. 20. maj 2014 kl. 19: Hinge kirke v. Frede Møller 3. juni 2014 kl. 19: Grønbæk kirke v. Knud Ove Mandrup 17. juni 2014 kl. 19: Hørup kirke v. Winnie Rischel 1. juli 2014 kl. 19: Thorning kirke v. Tina Frank 5. august 2014 kl. 19: Vium kirke v. Frede Møller 19. august 2014 kl. 19: Levring kirke v. Klaus Buch Møberg 2. juni 2015 kl. 19: Vinderslev kirke v. Karen Marie Ravn 16. juni 2015 kl. 19: Ans kirke v. Knud Ove Mandrup 30. juni 2015 kl. 19: Grathe kirke v. Tina Frank 12 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

13 Kig på kirken: bænke De fleste vil nok mene, at bænke hører til kirkens faste inventar. Men faktisk er middelalderkirkerne ikke født med bænke og dermed siddeplads til alle. Det at sidde var nemlig før i tiden et privilegium forbeholdt de få. Den, der sidder, udfører jo ikke hårdt legemligt arbejde. Oprindeligt var der langs kirkens nord og sydvæg en muret bænk, som ammende kvinder, gamle, svagelige kunne sidde på under gudstjenesten. Den øvrige menighed stod op. Det gav mulighed for at bevæge sig rundt, evt. holde en privatandagt ved et sidealter, samtidig med at højmessen fandt sted. Stolene i kirkerne var forbeholdt biskop, præst, adel og kongemagt. Sproget bærer stadig på en erindring om stolen som et privilegium: bispesæde, lærestol, at sidde i råd og bestyrelse. Bemærk, at dronningen holder sin nytårstale siddende. Siddepladser var altså før i tiden et signal om rang og stand. Men det fik ende. I takt med at borgerskabet i senmiddelalderen fik større magt og økonomisk formåen, tiltog det sig nogle af adelens privilegier, heriblandt siddepladser. Der kom bænke i kirkerne. Det skal understreges, at bænkene kom før prædikestolen. Det er altså ikke reformationens besindelse på prædikenen, der har trukket bænke ind i kirken. De var kommet. Men når nu menigheden var kommet ned at sidde, var det naturligt, at opmærksomheden på prædikenen voksede. Eller det vil sige, i begyndelsen var det nu ikke så ligetil at få sig sat ned. Biskop Peder Palladius skriver i 1543 en vejledning i brug af bænke: Selvom de er der, skal menigheden rejse sig, når evangeliet læses. Menigheden skal ikke bruge bænkene til at sove på, og menigheden skal først og fremmest vende den rigtige vej och icke saa schendelige sidde och uende deeris røff (med forloff sagt) til deeris sognepræst, som somme groffue og wfornumftige bønder pleyer att giøre. Menigheden kom altså ned at sidde (pænt og ordentligt), men sidder den godt? Kirkebænkene lever nok ikke helt op til nutidens standarder for bekvemmelighed. Dog er der den bekvemmelighed forbundet med bænkene, at det kan være svært at bevæge sig ud af dem og gå til alters, hvis man ikke er vant til at bevæge sig rundt i kirkerummet. Der lader til at være en form for beskyttelse forbundet med at sidde i sin bænk (ja, det hedder i, når det er en kirkebænk). Nu om dage er vi blevet individualister, og mange foretrækker løse stole, der giver en form for privat zone og afstand til de andre kirkegængere. At sidde er heller ikke længere et privilegium (mange af os gør det alt for meget). Nu er det i stedet et privilegium at løbe... Bænke giver ro. Konfirmanderne ligger på dem og hører bibeltekster og orgelmusik. Sådan var bænkene ikke tænkt oprindelig, men nye tider kalder på nye anvendelsesmåder. WNR 2014 juni - august 13

14 Programmer for de kirkelige foreninger Levring Indre Missions Samfund Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Frits Madsen, tlf juni Ti. d. 3. kl Turist i Grønbæk kirke ved Knud Ove Mandrup On. d. 11. Forberedelse til Sommerfesten. Ti. d. 17. kl Turist i Hørup kirke ved Winnie Rischel Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7. juli Ti. d. 1. kl Turist i Thorning kirke ved Tina Frank. Sø. d. 15. Sommerfest i præstegårdshaven. Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7 august Fr. d. 15. Grillhygge i præstegården Ti. d. 26. Bibelstudie hos Laila og Frank Pedersen, Langmosevej 3. Kjellerup Indre Missions Samfund Mødes kl i Menighedshuset, Nørregade 21. Bedemøde kl Kontakt: Niels Jacob Nielsen. Tlf august juni Ti. d. 5. kl Turist i Vium kirke ved Frede Møller. Ti. d. 19. kl Turist i Levring kirke ved Klaus Buch Møberg Fr. d. 15. kl Grill-hygge i præstegården. Ti. d. 26. Bibeltime hos Tove og Aage Døssing, Krabbesgade 23. To. d. 28. Sensommerstævne i Kjellerup Ydre Missionskredsen Mødes kl Kontakt: Lilly Grøn. Tlf juni On. d. 11. Forberede sommerfesten i præstegården. Ti. d. 3. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. Ti. d.10. Bibelkreds om Rom. 14 hos Agnes og Frederik Bitsch, Søjlegranen 25 og hos Ruth og Aksel Bjerregård, Blodbøgen 12. To. d. 19. Udflugt sammen med I.M. i Thorning. Ti. d. 24. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. august Ti. d. 5. Bedemøde Ti. d. 12. Bibelkreds Rom. 15 hos Anne Grethe Lejer, Vestbovej 23 og hos Anna og Erik Thanning, Hybenhaven 23. Ti. d. 19. Tale ved Iris Schmidt, Kjellerup. To. d. 28. Sensommerstævne. august Ma. d. 18. Møde hos Hanne Madsen, Lillemøllevej 3. Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Anton Clausen, tlf juni Ti. d. 3. kl Kirketur, hvor vi skal en tur til Grønbæk kirke. Fællesafgang fra Edith og Anton Midstrupvej 8 14 Kirkelig Studiegruppe Mødes i Kirkecentret kl Kontakt: Kai Rasmussen, tlf juni On. d. 11. Planlægning hos Ragnhild og Vagn Poulsen, Skolevangen19 C. Ma. d. 23. Sankthansaften v. Inger Margrethe Hansen, Skovsborgvej 12. august Sø d. 24. Udflugt, nærmere program senere. KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

15 KFUM og KFUKs familieklub Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Henrik Bjerregaard tlf juni Fredag 20. kl Sankt Hans Aften hos Kirsten og Martin Braüner, Mallingvej 2, 8620 Kjellerup august Fredag 15. kl : Familieaften med cykeltur til omegnens kirker, start og slut ved kirkecentret. Efterfølgende fællesspisning. Ten Sing 7 Kontakt: John Nielsen, tlf For teenagere med interesse for sang, musik, drama, dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i kirkecentret hver tirsdag kl Fra Redaktionen Næste nummer dækker månederne september - november. Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 27. juli 2014 Sendes til: Ansvarshavende redaktør: Winnie N. Rischel Opsætning: Lisa Bjærre Olsen Tryk: Videbæk Bogtrykkeri Foto på denne side: Babysalmesang. Menighedsrådsmøder kl Hørup: 24/6 og 26/8 i kirkecentret. Levring: 19/6 og 21/8 i konfirmandstuen. Navnenyt: februar - april DØBTE Kjellerup Simone Würtz Søby Vistesen, Bj. Walentin Mikas Mikkelsen, Kjellerup Emil Aagaard Nielsen, Kjellerup Valentina Niewandt, Kjellerup Adrian Hansenius, Kjellerup Joakim Brøchner, Kjellerup Katie Louise Skibdal Paton, Kjellerup Oliver Juhl-Sørensen, Kjellerup Frederik Juhl-Sørensen, Kjellerup Felix Frost Rosenkvist, Kjellerup Patrick Zimmermann, Kjellerup Elias Thommesen Holme, Kjellerup Isabella Tran Bjerre, Kjellerup VIEDE Kjellerup Mirna Charlot Barbar og Peter Vide Holm, Kjellerup Ditte Moos Sejbjerg og Morten Moos Sejbjerg, Kjellerup VELSIGNEDE Kjellerup Bettina Holbech Hyllested og Allan Holbech Hyllested Hingeballe BEGRAVEDE og BISATTE Kjellerup Ida Jensen, Kjellerup Aage Nielsen, Kjellerup Anna Margrethe Bækgaard Østergaard, Thorning Karen Philipsen Kristiansen, Kjellerup Niels Erik Stie, Kjellerup Hans Helmer Thomsen Grønborg, Kjellerup Jesper Marquardt Jakobsen, Silkeborg Bodil Marie Mikkelsen, Kjellerup Karl Henning Sørensen, Kjellerup Frede Huge Jonasson, Kjellerup Jakob Jessing Jespersen 2014 juni - august 15

16 Salmestafetten ved Mette Hedegaard Fisker Nr. 402 i Den Danske Salmebog. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: C.E.F. Weyse Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2. Den signede stund, den midnatstid, vor Herre han lod sig føde, da klared det op i østerlid til dejligste morgenrøde, da lyset oprandt, som Jordens bold skal lysne udi og gløde. 3. Om levende blev hvert træ i skov, og var så hvert blad en tunge, de kunne dog ej Guds nådes lov med værdelig røst udsjunge; thi evig nu skinner livets lys for gamle og så for unge. 4. Thi takke vi Gud, vor Fader god, som lærken i morgenrøde, for dagen, han os oprinde lod, for livet, han gav af døde; den signede dag i Jesu navn os alle vort liv forsøde! 5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag, med stråler i krans om tinde! Hver time til Herrens velbehag som bække i eng henrinde, til frydelig sig til sidst de sno op under de grønne linde! 6. Som guld er den årle morgenstund, når dagen opstår af døde, dog kysser os og med guld i mund den liflige aftenrøde, så tindre end må det matte blik, de blegnede kinder gløde. 7. Så rejse vi til vort fædreland, dér ligger ej dag i dvale, dér stander en borg så prud og grand med gammen i gyldne sale; så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale. Fællessang gør noget ved mig. I kirken synes jeg, salmerne er med til at binde menigheden sammen. Vi bli r en del af noget større, et fællesskab og en større sammenhæng. Jeg bliver glad og godt tilpas af at synge. Det virker opløftende og gør godt for både sjæl og krop. Jeg oplever det, når jeg får mine to store piger hjem fra kirkekor. De kommer glade og syngende ind ad døren med ny energi til lektier. Der findes mange dejlige salmer, både gamle og nye. Det har været svært at vælge, men valget faldt på en af Grundtvigs salmer: Den signede dag. Det er en højtidssalme, som er skrevet til pinse. Det er en salme, som kan bruges, både når liv og dag starter, men det er også en begravelsessalme, der bruges, når livet slutter. Salmen har en dybde, der indfanger hele menneskelivet. Jeg har været med til at synge salmen foran en æresport til et sølvbrudepar ledsaget af hornmusik, samtidig med at solen står op og farver himlen i de mest fantastiske røde nuancer. Det har været i fællesskab med mennesker, som betyder meget for mig salmen vækker positive minder og fremkalder stemninger derfra. Tænk sig, hver dag får vi en ny dag, givet og velsignet af Gud, og den kommer, uden vi kan gøre fra eller til. Solen står op fra det mørke hav og kommer til os i al sin storhed. Livets lys er for os alle både gamle og unge, som det er beskrevet i vers 3. Salmen siger mig noget, da den handler om livsglæde og håb. En glæde over at lyset og dagen sejrer over mørket og natten, og et håb i sidste vers om en dag at rejse til fædrelandet, hvor lyset brænder til evig tid. Jeg giver salmestafetten videre til Tommy Lauritsen, Levring.

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 3. juni - august

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 3. juni - august KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2013 nr. 3. juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Graver: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8. Per Rosendal Bygaden 53C, Levring,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Ebeltoft Marineforening 100 år 28. februar 2017 Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke

Ebeltoft Marineforening 100 år 28. februar 2017 Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke Ebeltoft Marineforening 100 år 28. februar 2017 Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke Ebeltoft Marineforening 100 år 28. februar 2017 Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke 2 3 Ebeltoft Marineforening 100 år 28.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING. 2016 juni - august

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING. 2016 juni - august KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2016 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller, mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 2498 4309 Organist: Niels

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 marts - maj Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels Peter

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 3 Juni - August

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 3 Juni - August KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 3 Juni - August Sommer med æselører Så blev det endelig sommer. Gid, den bliver lang og varm. Ja, jeg ved godt, at der er mennesker, der holder mest

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Når Gud puster liv i ordene

Når Gud puster liv i ordene Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 31. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2014 Nr. 3 Når Gud puster liv i ordene Se, blomsterflorets farvepragt gør alle

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni August 2008 24. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 61. årgang I det tidlige forår, allerede fra marts, kan vi glæde os over følfods gule blomsterkurve. På afstand ligner de små mælkebøtter. Foto: Bent Thøgersen Et par gaver

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere