KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING juni - august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august

2 Kirkelig vejviser LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup mail: Tlf Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8 Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret. Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Kirketjener: Inga Tind Kristensen, mail: Tlf Kirkesanger: Hanne Madsen mail: Tlf Menighedsrådsformand: Edith Clausen mail: Tlf Kirkeværge og kasserer: Anker Tang Sørensen mail: Tlf Kirkegårdsleder: Henning Graugaard Nielsen, mail: Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Sognemedhjælper: Lisa Bjærre Olsen, mail: Tlf Menighedsrådsformand: Grethe Bjærre, mail: tlf Kirkeværge: Kai Rasmussen, mail: tlf Kirkekontoret: Præsterne: Jens-Ejler Jensen Kordegn, Kirkebakken 8, 8620 Kj. Tlf , Åbent for henvendelser: Tirs-, ons-, fredag kl Torsdag kl Klaus Buch Møberg Bygaden 61, Levring 8620 Kjellerup mail: tlf Kirkebilen kører til alle gudstjenester, koncerter, sogneaftner og højskoletimer. Passagererne afhentes på bopælen. Winnie Nørholm Rischel Digterparken 1, 8620 Kj. mail: tlf.: Henvendelse til Thorning Taxi tlf dagen før, undtagelsesvis 2 timer før. Pris 20,00 kr. Henvendelse for fødsel, dåb, vielse, navneændri ng, døds fald og reservation af kirkecentret m.m. Kirkebil: Forsidefoto: Glimt fra spaghettigudstjeneste nr. 50. Se næste gudstjeneste på side 8. 2 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

3 Solen skinner. Tankerne går i sommerferiebaner: Strand og badning. Det er derfor, jeg synes, det er på sin plads at gentage lidt af prædikenen til Mariæ bebudelsesdag, altså den dag, hvor vi hører historien om englen Gabriel, der besøger den unge Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. Maria bliver forfærdet, men ender med at tage tillidsfuldt imod sin opgave. Hun svarer: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Historien om Maria spejler sig i en anden historie, som kommer fra det gamle testamente, nemlig den om Sara, Abrahams kone, der er gammel og barnløs. En dag kom tre mænd på besøg hos Abraham og Sara og sagde, at næste år ville Sara have en søn. Sara stod bag teltdøren og lo. Hun var for længst ude over den fødedygtige alder. På den ene mands spørgsmål: Hvorfor ler Sara? svarede Sara med en løgn: Jeg lo ikke, for hun var bange. Det er meget almindeligt at være bange, når noget uventet sker. Maria var det. Sara var det. De fleste af os er det. Historierne om de to kvinder beskriver to måder at forholde sig til det uforudsigelige (og Gud) på. Sara distancerer sig, skjuler sig, lyver om sin frygt. Maria står ved sin frygt, lader paraderne falde og fatter tillid til Gud. Hvordan kan det være, at nogle mennesker er skeptiske og frygtsomme, mens andre er tillidsfulde og åbne? Jeg stiller spørgsmålet, fordi skepsis og frygt er, hvad man kunne kalde lukkende livsmekanismer, som får os til at leve halve, ufarlige, kedelige og lidenskabsløse liv. At kunne svømme Samtidig med frygten har mange af os en længsel efter at leve uskræmt, tillidsfuldt og åbent. Det er her, det sommer-agtige kommer ind, for svømning er et godt billede på det tillidsfulde liv. De fleste har nok prøvet at lære et barn at svømme (det er en smuk ting at gøre). I begyndelsen sidder barnet nærmest klæbet til én, når man går ud i vandet. Benene spænder om livet på én, barnets arme har man om halsen. Vandet når højere og højere op, uh, det er koldt på maven. Vi plasker lidt. Kan det gå? Man går lidt ned i knæ. Vandet når op til skuldrene, jo, det går, og langsomt, langsomt lirker man barnets arme fri, se, vi drukner ikke. Så gør man benene fri og vender hende om på maven. Jeg holder dig, jeg slipper dig ikke, jeg lover det. Tag så et svømmetag. Og igen. Og et mere. Et par dage senere råber hun: Se, mor, jeg svømmer! Se nu. Er havet holdt op med at være farligt? Nej, men barnet har lært at være tillidsfuldt til stede i det. Holder livet op med at være uforudsigeligt? Nej, men det går an at være tillidsfuldt til stede i det. De heldige har lært det fra barnsben. Andre må lære det senere. Vi får livsvitaminer, når vi tør kaste os ud i noget og oplever, at det godt kan gå, i stedet for at skjule os i frygt og skepsis. Frygt ikke! Hvis sommeren bliver regnfuld, kan man jo give sig til at tælle, hvor mange gange, det står i bibelen :-) WNR 2014 juni - august 3

4 Sommerfest i Præstegårdshaven Indslag ved spejderne Søndag d. 15. juni 2014 i Levring Igen i år holdes der sommerfest med børnedyrskue, friluftsgudstjeneste, tombola og spejderaktiviteter. Klaus Buch Møberg prædiker ved friluftsgudstjenesten. Efter gudstjenesten åbner børne- og voksentombolaerne, amerikansk lotteri og de andre aktiviteter. Spejderne fra Levring står for forskellige spejderaktiviteter, og i år vil der være et indslag ved spejderne midt på efterm iddagen. Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet, som plejer at være godt besøgt. Overskuddet fra dagen vil blive fordelt med 30% til Levring-spejderne og resten til forskellige kirkelige projekter i Afrika og Asien. Program for sommerfesten :30 Dyrene ankommer til "børnedyrskue" 11:00 Kåring af dyrene 11:30-12:30 Middag kan købes (voksne: 50 kr. børn: 30 kr. inkl. en sodavand). 13:00 Gudstjeneste i præstegårdshaven ved sognepræst Klaus Buch Møberg. Orientering om sogneprojekt. 14:00 Tombolaen og aktiviteter åbner, kaffe og brød, is og sodavand kan købes 15:00 Indslag ved spejderne 16:00 Udtrækning og afslutning Kirkebil kan bestilles - se side 2 Alle er velkomne Arrangører er: Menighedsrådet, Ydre Miss ionskreds en, Le vring -spejd ern e, familiearbejdet og præsterne. Friluftsgudstjeneste 4 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

5 Café KC i Kirkecentret Onsdag den 4. juni kl Udflugt i området syd for Kjellerup Vi kører ud og ser på den skønne natur. Vi gør holdt ved Vinderslev kirke og slutter med frokost. Der køres i private biler, og der plejer at være plads til alle. Tilmelding gives til Lisa Olsen på Pris ca. 140 kr. Onsdag den 6. august kl Andagt og morgenkaffe Denne dag prøves en kortere udgave af Café KC. Programmet er morgenandagt i Kirkecentret og derefter morgenkaffe og rundstykker. Pris 10,- kr. for kaffe og rundstykke. Lisa Bjærre Olsen Sogneudflugt for Levring sogn Tirsdag den 17. juni. I år går turen til Thy Nationalpark. Vi starter fra Levring kirkeplads kl der bliver serveret kaffe og rundstykker i bussen. Ved 11 tiden når vi frem til Stenbjerg, hvor vi lige får en strække-ben-pause, og så kører vi videre med naturvejleder i bussen gennem naturparken. Kl. 13 spiser vi middag på Montra hotel Hanstholm. Herefter går turen til Thisted, hvor vi skal se Thisted kirke. Så kører vi hjemad, men inden stopper vi ved Vildsund, hvor vi vil drikke vores medbragte kaffe med den smukke udsigt til Mors. Vi er hjemme igen ved aftenstid. Tilmelding senest den 10. juni til Karen Marie Ravn eller Klaus Buch Møberg. Pris : kr. 200,00 Gerda Bovbjerg Thy Nationalpark Kirkepyntning i Levring kirke I Levring menighedsråd har vi vendt tanken om at få et blomsterlav ved Levring kirke. Et sådant lav kan være personer fra sognet, som kan lide og har lyst til blomster og andet pynt/grønt fra have, mark eller natur. Vi håber, der er nogle, som siger: Det lyder spændende, det vil jeg gerne være med til. Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf Frits Madsen. Menighedsrådet tænker 2-5 personer, som i første omgang vil gå sammen og stå for pyntningen i Levring kirke til høstgudstjenesten, søndag den 14 september juni - august 5

6 Indsamlingsprojekt Kirke til Kirke Ung kirke stor opgave er titlen på det projekt, som Levring og Hørup sogne støtter i g Kirken på Madagaskar er en ung kirke i vækst. Hver uge kommer nye menigheder til, og derfor er der brug for mange præster og evangelister til at oplære disse nye menigheder, så de fortsætter med at være en del af Den Lutherske Kirke. På Madagaskar må de studerende selv betale for deres uddannelse. En præsteuddannelse tager 3 år og koster 3200 kr. om året, penge som mange studerende ikke har. Her kommer Danmission og danske menigheder ind med deres støtte. På billedet ses præsten Henri. Han skal lede op til 20 menigheder i samarbejde med lokale kirkemedarbejdere. Udover gudstjeneste og bibelundervisning bliver pastor Henri overo rdnet ansvarlig for kirkens børne - og ungdomsarbejde, sociale og sundhedsmæssige indsatser, praktisk hjælp og konfliktmægling. Han fortæller: Jeg vil tage imod alle i min menighed, uanset hvilken religion, de tilhører. Som præst er det min vigtigste opgave at give det videre, jeg selv har fået: Evangeliet om Jesus Kristus. Dr. Lotera, dekanen ved Det Lutherske Fakultet SALT på Madagaskar var i efteråret 2013 på besøg hos Danmission i Hellerup. Han fortalte, at regeringen på Madagaskar har ønsket alle universiteter og højere læreanstalter akkrediteret. En akkreditering er en officiel anerkendelse af, at uddannelser lever op til fælles internationale standarder. Akkrediteringen får stor betydning for SALT, da den muliggør nem udveksling af studerende og undervisere med udlandet i fremtiden. Dr. Lotera siger, at uden den finansielle støtte fra menigheder i Danmark ville godkendelsen af fakultetet ikke være mulig. Ligeledes nævner han det vigtige i, at danske præster og volontører fortsat kommer som gæstelærere på SALT. I 2013 blev der i Levring og Hørup sogne indsamlet ,00 kr. som støtte til teologistuderende på SALT. Lilly Grøn 6 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

7 Provsten på besøg En af menighedsrådenes mange forskellige opgaver er at være til stede ved det såkaldte provstesyn, som finder sted hvert fjerde år. Provstesynet foregår på den måde, at rep ræs en tan ter fo r m en igh ed s råd en e mødes med provst Børge Terp, Ejstrupholm, samt en bygningssagkyndig for at gennemgå kirkernes bygninger og arealer. På synet s k affer p ro vs ten s ig overb lik o ver ved ligeho ld els es s tan d ard en, p åtænk te bygge og anlægsopgaver m.m. Dette indgår i den samlede økonomiske planlægning for hele Ikast-Brande provsti. Synet over Levring og Hørup kirker, kirkegårde, præsteboliger, mødelokaler og mandskabsfaciliteter fandt sted den 9. maj. Som det fremgår af billedet, bliver stort set alt kigget efter: Klokker, lofter, redskabskure, orgler m.m. De år, hvor provsten ikke deltager i synet, foretager m enighedsrådene det med deres egen bygningssagkyndige. Formændene Ny hjertestarter Ved kirkecentret i Kjellerup er der nu opsat en ud ven d ig h jertes tarter lige ved hoveddøren. Den er blevet skænket til kirken og kirkecentret. Hjertestarteren er fuldautomatisk - og betjenes helt uden brug af knapper. Den giver endvidere en klar vejledning i såvel tale 2014 juni - august som tekst ved brug, herunder vejledning i korrekt udførelse af hjerte lungeredning (tidligere kaldet hjertemassage). Den er altid klar til brug, man sætter kun to elek tro d er p å p ers o n en, d er h ar hjerteflimm er eller hjertes top. Hjertestarteren måler hjerterytmen og tilpasser stødet til den enkelte patients behov. Hjertestarteren h ænger i et frostfrit skab ved hoveddøren i kirkecentret, så den også kan benyttes af f.eks. beboerne i Digterkvarteret og området ved kirkecentret. Medarb ejd erne i kirkecen tret o g på kirkegården deltager i et kursus i førstehjælp samt brug af hjertestarteren. Grethe Bjærre 7

8 GUDSTJEN DATO HØRUP LEVRING Sø. 1. juni Sø. 8. juni Ma. 9. juni stafetgudstjeneste 9.00 Sø. 15. juni Fælles med Levring sommerfest Sø. 22. juni Sø. 29. juni Sø. 6. juli Sø. 13. juli Sø. 20. juli 9.30 gudstj. med altergang 8.30 Sø. 27. juli gudstj. med altergang Sø. 3. aug Sø. 10. aug Sø. 17. aug Ti. 19. aug Fælles med Hørup Sø. 24. aug Sø. 31. aug Sø. 7. sep Tilmelding til spisning senest mandagen før kl til Lisa Olsen: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Udendørs gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Levring præstegårdshave. 8 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

9 ESTELISTE PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM Klaus Møberg 6. s.e.påske Joh. 17;20-26 Winnie Rischel Pinsedag Joh. 14,15-21 Klaus Møberg 2. pinsedag Joh. 6;44-51 Klaus Møberg Trinitatis søndag Matt. 28;16-20 Winnie Rischel 1. s.e.trinitatis Luk. 12;13-21 Winnie Rischel 2. s.e.trinitatis Luk. 14;25-35 Klaus Møberg 3. s.e.trinitatis Luk. 15,11-32 Klaus Møberg 4. s.e.trinitatis Matt. 5;43-48 Klaus Møberg 5. s.e.trinitatis Matt. 16;13-26 Winnie Rischel 6. s.e.trinitatis Matt. 19;16-26 Winnie Rischel 7. s.e.trinitatis Matt. 10;24-31 Winnie Rischel 8. s.e.trinitatis Matt. 7;22-29 Winnie Rischel 9. s.e.trinitatis Luk. 12;32-48 Winnie Rischel Tirsdag Der kom en engel Klaus Møberg 10. s.e.trinitatis Matt. 11;16-24 Klaus Møberg 11. s.e.trinitatis Luk. 7;36-50 Winnie Rischel 12. s.e.trinitatis Matt. 12;31-42 Indsamlinger: 1/6 KFUMs soldatermission (H), 8/6 Folkekirkens Nødhjælp og 31/8 Præster på Madagaskar. Gudstjenesten på CD: Kan du ikke komme i kirke, kan du høre søndagens gudstjeneste gratis på CD. Ring og hør nærmere hos udbringer Alfred Hansen, juni - august 9

10 Sommerkoncert med Hørup Kirkes Kor Onsdag den 4. juni kl i Hørup Kirke Efter en lang og god sæson er Hørup Kirkes Kor nu klar til at præsentere nogle af de sange og satser de har arbejdet med i årets løb. Det sker den 4. juni ved sommerkoncerten, som samtidig er den sidste opgave for koret inden de går på en velfortjent sommerferie. Der vil være sange af bl.a. Merete Kuhlmann, Hanne Ku rup og Hans Holm på programmet. Vi skal også synge et par fællessalmer, og organist og korleder Niels Peter Hornstrup spiller et stykke på orglet. Alle er meget velkomne. Niels Peter Hornstrup Hørup Kirkes Kor søger sangere Det er sundt for sjæl og krop at synge i kor. Svenske forskere har fundet ud af at nervesystemet påvirkes, når man synger enstemmig sang, så man opnår en roligere hjerterytme, ja man har endda påvist at deltagernes hjerter begynder at slå i takt. Det kan bl.a. derfor stærkt anbefales at synge i kor. For børn og unge er der en chance for det i Hørup Kirkes Kor, hvor jeg som organist og korleder stræber efter at give dem en god oplevelse med sang og musik. Sang har en stor plads i kirken med rige traditioner, som det også er vigtigt at give videre til børnene og de unge. Hørup Kirkes Kor består af to trin: Minikoret for drenge og piger fra 4. klasse, og Kirkekoret for 5. kl. og op. P.g.a. skolereformen kan jeg endnu ikke sige tidspunktet, men jeg forventer at vi holder korprøve onsdag umiddelbart efter skoletid, første gang d. 20. aug. Ho ld øje m ed vores hjemmeside. Yderligere oplysninger hos korleder Niels Peter Hornstrup på Konfirmand 2015 Vil du gerne konfirmeres næste forår? Så skal du begynde at gå til præst efter sommerferien. Sæsonen begynder med en aften for både konfirmander og forældre. Vi mødes i Hørup kirke onsdag den 27. august kl. 19 til en gudstjeneste. Efter gudstjenesten informerer vi om den kommende undervisningssæson (hvor, hvornår, hvordan ) Vi slutter af med kaffe, sodavand og kage i kirkecenteret. Vi indgår i et godt og konstruktivt samarbejde med skolen ang. planlægningen i forhold til skolereformen. Der vil komme tilmelding og mere udførlig information ud til nuværende sjette årgang via foræld reintra. Går du på en anden skole og ønsker at blive konfirmeret i Hørup eller Levring, skal du kontakte en af præsterne. Klaus Buch Møberg og Winnie Rischel 10 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

11 Kom med! Børnedyrskue i Levring Levring KFUM-spejderne Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Erik Tind Kristensen, tlf Kjellerup Babysalmesang Babyer fra 1-9 mdr. 8 gange pr. hold med salmer og sange i kirken. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Spaghettigudstjeneste Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs til hele familien. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Tirsdagsklubben - Kirkens Børneklub. Børn fra 4 år til 2. klasse. Tirsdag i kirkecentret fra til Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Søndag den 15. juni kl Sommerfesten i Levring har også et børnedyrskue. Der kan alle børn udstille deres kæledyr - også selvom de bor i Kjellerup. Det er lokale dommere, som bedømmer dyrene og uddeler ærespræm ier. Alle udstillere får en lille gave med hjem. Det er gratis at udstille, man skal dog tilmelde sig til Klaus Buch Møberg på eller til Frits Madsen senest fredag den 6. juni. Minikonfirmand Skal du i 3. klasse efter sommerferien? Så er det dig, som vi inviterer til m inikonfirmand. Pigerne bliver inviteret til at gå om efteråret og drengene om foråret. Der er opstartsmøde for pigerne og deres forældre onsdag den 3. september. Til minikonfirmand ser man hemmelige steder i kirken, hører bibelhistorier, leger, er kreativ, synger, spiser boller og bygger sin egen kirke. Har du spørgsmål, så ring gerne til sognemedhjælper Lisa på Lisa Bjærre Olsen Kjellerup-spejderne KFUM Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Jan Andersen, tlf juni - august 11

12 Turist i de lokale kirker Hvordan ser der ud hos naboen? Kirkerne i gammel Kjellerup kommune ligger tæt. Alligevel er det ikke sikkert, man kender ret mange andre end sin egen. Det er egentlig ærgerligt, for de har alle sammen en historie at fortælle. Derfo r indbyder egnens præster nu i samarbejde med menighedsrådene til sommeraftener i de 9 af de kirker i gammel Kjellerup kommune, som tilhører Ikast-Brande provsti. I hver kirke fortæller den lokale præst om kirkens særpræg, historie og nuværende fo rhold. Der afsluttes med aftensang og kaffe. Kirkerunden løber over denne og næste sommer. Der er sket det pudsige, at m ens kendskabet til den store verden er øget betydeligt i takt med, at de fleste mennesker rejser, så er lokalkendskabet ikke fulgt med. Mange har besøgt Peterskirken i Rom flere gange end nabobyens kirke. Men det ene udelukker jo ikke det andet, og lige her, hvor vi bor, gemmer kirkerne på spændende og overraskende historier. Hvor finder man f.eks. på at bruge en altertavle til håndværkerstillads? Hvor står døbefonten fyldt med 150 liter vand år efter år? Tag med og find svaret. I nogle af kirkerne findes 800 år gam le kalk- og freskomalerier, der både forestiller bibelske personer og mange andre, f.eks. den kortspillende dame, den piberygende hund, skiderikken m.fl. Kirkekunst er mangfoldig! Den kan også være ny, for livet leves og tid en går, og ny kunst finder vej ind i gamle kirker som et vidnesbyrd om, at hver epoke har sit udtryk. Også kirkegårdene har h istorier at fortælle om berømte skikkelser som Skytten fra Aunsbjerg, om Hans Tausen, som var en af reformationens frontløbere og mange andre. Præsterne i Kjellerup-området har sat 9 sommeraftener af (tirsdage) til at vise frem og fortælle, holde aftensang og byde på en kop kaffe. Programmet varer ca. en time i alt i hver kirke. Enhver er velkommen til at deltage hvor og hvornår, man har lyst og lejlighed til det. 20. maj 2014 kl. 19: Hinge kirke v. Frede Møller 3. juni 2014 kl. 19: Grønbæk kirke v. Knud Ove Mandrup 17. juni 2014 kl. 19: Hørup kirke v. Winnie Rischel 1. juli 2014 kl. 19: Thorning kirke v. Tina Frank 5. august 2014 kl. 19: Vium kirke v. Frede Møller 19. august 2014 kl. 19: Levring kirke v. Klaus Buch Møberg 2. juni 2015 kl. 19: Vinderslev kirke v. Karen Marie Ravn 16. juni 2015 kl. 19: Ans kirke v. Knud Ove Mandrup 30. juni 2015 kl. 19: Grathe kirke v. Tina Frank 12 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

13 Kig på kirken: bænke De fleste vil nok mene, at bænke hører til kirkens faste inventar. Men faktisk er middelalderkirkerne ikke født med bænke og dermed siddeplads til alle. Det at sidde var nemlig før i tiden et privilegium forbeholdt de få. Den, der sidder, udfører jo ikke hårdt legemligt arbejde. Oprindeligt var der langs kirkens nord og sydvæg en muret bænk, som ammende kvinder, gamle, svagelige kunne sidde på under gudstjenesten. Den øvrige menighed stod op. Det gav mulighed for at bevæge sig rundt, evt. holde en privatandagt ved et sidealter, samtidig med at højmessen fandt sted. Stolene i kirkerne var forbeholdt biskop, præst, adel og kongemagt. Sproget bærer stadig på en erindring om stolen som et privilegium: bispesæde, lærestol, at sidde i råd og bestyrelse. Bemærk, at dronningen holder sin nytårstale siddende. Siddepladser var altså før i tiden et signal om rang og stand. Men det fik ende. I takt med at borgerskabet i senmiddelalderen fik større magt og økonomisk formåen, tiltog det sig nogle af adelens privilegier, heriblandt siddepladser. Der kom bænke i kirkerne. Det skal understreges, at bænkene kom før prædikestolen. Det er altså ikke reformationens besindelse på prædikenen, der har trukket bænke ind i kirken. De var kommet. Men når nu menigheden var kommet ned at sidde, var det naturligt, at opmærksomheden på prædikenen voksede. Eller det vil sige, i begyndelsen var det nu ikke så ligetil at få sig sat ned. Biskop Peder Palladius skriver i 1543 en vejledning i brug af bænke: Selvom de er der, skal menigheden rejse sig, når evangeliet læses. Menigheden skal ikke bruge bænkene til at sove på, og menigheden skal først og fremmest vende den rigtige vej och icke saa schendelige sidde och uende deeris røff (med forloff sagt) til deeris sognepræst, som somme groffue og wfornumftige bønder pleyer att giøre. Menigheden kom altså ned at sidde (pænt og ordentligt), men sidder den godt? Kirkebænkene lever nok ikke helt op til nutidens standarder for bekvemmelighed. Dog er der den bekvemmelighed forbundet med bænkene, at det kan være svært at bevæge sig ud af dem og gå til alters, hvis man ikke er vant til at bevæge sig rundt i kirkerummet. Der lader til at være en form for beskyttelse forbundet med at sidde i sin bænk (ja, det hedder i, når det er en kirkebænk). Nu om dage er vi blevet individualister, og mange foretrækker løse stole, der giver en form for privat zone og afstand til de andre kirkegængere. At sidde er heller ikke længere et privilegium (mange af os gør det alt for meget). Nu er det i stedet et privilegium at løbe... Bænke giver ro. Konfirmanderne ligger på dem og hører bibeltekster og orgelmusik. Sådan var bænkene ikke tænkt oprindelig, men nye tider kalder på nye anvendelsesmåder. WNR 2014 juni - august 13

14 Programmer for de kirkelige foreninger Levring Indre Missions Samfund Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Frits Madsen, tlf juni Ti. d. 3. kl Turist i Grønbæk kirke ved Knud Ove Mandrup On. d. 11. Forberedelse til Sommerfesten. Ti. d. 17. kl Turist i Hørup kirke ved Winnie Rischel Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7. juli Ti. d. 1. kl Turist i Thorning kirke ved Tina Frank. Sø. d. 15. Sommerfest i præstegårdshaven. Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7 august Fr. d. 15. Grillhygge i præstegården Ti. d. 26. Bibelstudie hos Laila og Frank Pedersen, Langmosevej 3. Kjellerup Indre Missions Samfund Mødes kl i Menighedshuset, Nørregade 21. Bedemøde kl Kontakt: Niels Jacob Nielsen. Tlf august juni Ti. d. 5. kl Turist i Vium kirke ved Frede Møller. Ti. d. 19. kl Turist i Levring kirke ved Klaus Buch Møberg Fr. d. 15. kl Grill-hygge i præstegården. Ti. d. 26. Bibeltime hos Tove og Aage Døssing, Krabbesgade 23. To. d. 28. Sensommerstævne i Kjellerup Ydre Missionskredsen Mødes kl Kontakt: Lilly Grøn. Tlf juni On. d. 11. Forberede sommerfesten i præstegården. Ti. d. 3. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. Ti. d.10. Bibelkreds om Rom. 14 hos Agnes og Frederik Bitsch, Søjlegranen 25 og hos Ruth og Aksel Bjerregård, Blodbøgen 12. To. d. 19. Udflugt sammen med I.M. i Thorning. Ti. d. 24. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. august Ti. d. 5. Bedemøde Ti. d. 12. Bibelkreds Rom. 15 hos Anne Grethe Lejer, Vestbovej 23 og hos Anna og Erik Thanning, Hybenhaven 23. Ti. d. 19. Tale ved Iris Schmidt, Kjellerup. To. d. 28. Sensommerstævne. august Ma. d. 18. Møde hos Hanne Madsen, Lillemøllevej 3. Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Anton Clausen, tlf juni Ti. d. 3. kl Kirketur, hvor vi skal en tur til Grønbæk kirke. Fællesafgang fra Edith og Anton Midstrupvej 8 14 Kirkelig Studiegruppe Mødes i Kirkecentret kl Kontakt: Kai Rasmussen, tlf juni On. d. 11. Planlægning hos Ragnhild og Vagn Poulsen, Skolevangen19 C. Ma. d. 23. Sankthansaften v. Inger Margrethe Hansen, Skovsborgvej 12. august Sø d. 24. Udflugt, nærmere program senere. KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

15 KFUM og KFUKs familieklub Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Henrik Bjerregaard tlf juni Fredag 20. kl Sankt Hans Aften hos Kirsten og Martin Braüner, Mallingvej 2, 8620 Kjellerup august Fredag 15. kl : Familieaften med cykeltur til omegnens kirker, start og slut ved kirkecentret. Efterfølgende fællesspisning. Ten Sing 7 Kontakt: John Nielsen, tlf For teenagere med interesse for sang, musik, drama, dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i kirkecentret hver tirsdag kl Fra Redaktionen Næste nummer dækker månederne september - november. Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 27. juli 2014 Sendes til: Ansvarshavende redaktør: Winnie N. Rischel Opsætning: Lisa Bjærre Olsen Tryk: Videbæk Bogtrykkeri Foto på denne side: Babysalmesang. Menighedsrådsmøder kl Hørup: 24/6 og 26/8 i kirkecentret. Levring: 19/6 og 21/8 i konfirmandstuen. Navnenyt: februar - april DØBTE Kjellerup Simone Würtz Søby Vistesen, Bj. Walentin Mikas Mikkelsen, Kjellerup Emil Aagaard Nielsen, Kjellerup Valentina Niewandt, Kjellerup Adrian Hansenius, Kjellerup Joakim Brøchner, Kjellerup Katie Louise Skibdal Paton, Kjellerup Oliver Juhl-Sørensen, Kjellerup Frederik Juhl-Sørensen, Kjellerup Felix Frost Rosenkvist, Kjellerup Patrick Zimmermann, Kjellerup Elias Thommesen Holme, Kjellerup Isabella Tran Bjerre, Kjellerup VIEDE Kjellerup Mirna Charlot Barbar og Peter Vide Holm, Kjellerup Ditte Moos Sejbjerg og Morten Moos Sejbjerg, Kjellerup VELSIGNEDE Kjellerup Bettina Holbech Hyllested og Allan Holbech Hyllested Hingeballe BEGRAVEDE og BISATTE Kjellerup Ida Jensen, Kjellerup Aage Nielsen, Kjellerup Anna Margrethe Bækgaard Østergaard, Thorning Karen Philipsen Kristiansen, Kjellerup Niels Erik Stie, Kjellerup Hans Helmer Thomsen Grønborg, Kjellerup Jesper Marquardt Jakobsen, Silkeborg Bodil Marie Mikkelsen, Kjellerup Karl Henning Sørensen, Kjellerup Frede Huge Jonasson, Kjellerup Jakob Jessing Jespersen 2014 juni - august 15

16 Salmestafetten ved Mette Hedegaard Fisker Nr. 402 i Den Danske Salmebog. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: C.E.F. Weyse Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2. Den signede stund, den midnatstid, vor Herre han lod sig føde, da klared det op i østerlid til dejligste morgenrøde, da lyset oprandt, som Jordens bold skal lysne udi og gløde. 3. Om levende blev hvert træ i skov, og var så hvert blad en tunge, de kunne dog ej Guds nådes lov med værdelig røst udsjunge; thi evig nu skinner livets lys for gamle og så for unge. 4. Thi takke vi Gud, vor Fader god, som lærken i morgenrøde, for dagen, han os oprinde lod, for livet, han gav af døde; den signede dag i Jesu navn os alle vort liv forsøde! 5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag, med stråler i krans om tinde! Hver time til Herrens velbehag som bække i eng henrinde, til frydelig sig til sidst de sno op under de grønne linde! 6. Som guld er den årle morgenstund, når dagen opstår af døde, dog kysser os og med guld i mund den liflige aftenrøde, så tindre end må det matte blik, de blegnede kinder gløde. 7. Så rejse vi til vort fædreland, dér ligger ej dag i dvale, dér stander en borg så prud og grand med gammen i gyldne sale; så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale. Fællessang gør noget ved mig. I kirken synes jeg, salmerne er med til at binde menigheden sammen. Vi bli r en del af noget større, et fællesskab og en større sammenhæng. Jeg bliver glad og godt tilpas af at synge. Det virker opløftende og gør godt for både sjæl og krop. Jeg oplever det, når jeg får mine to store piger hjem fra kirkekor. De kommer glade og syngende ind ad døren med ny energi til lektier. Der findes mange dejlige salmer, både gamle og nye. Det har været svært at vælge, men valget faldt på en af Grundtvigs salmer: Den signede dag. Det er en højtidssalme, som er skrevet til pinse. Det er en salme, som kan bruges, både når liv og dag starter, men det er også en begravelsessalme, der bruges, når livet slutter. Salmen har en dybde, der indfanger hele menneskelivet. Jeg har været med til at synge salmen foran en æresport til et sølvbrudepar ledsaget af hornmusik, samtidig med at solen står op og farver himlen i de mest fantastiske røde nuancer. Det har været i fællesskab med mennesker, som betyder meget for mig salmen vækker positive minder og fremkalder stemninger derfra. Tænk sig, hver dag får vi en ny dag, givet og velsignet af Gud, og den kommer, uden vi kan gøre fra eller til. Solen står op fra det mørke hav og kommer til os i al sin storhed. Livets lys er for os alle både gamle og unge, som det er beskrevet i vers 3. Salmen siger mig noget, da den handler om livsglæde og håb. En glæde over at lyset og dagen sejrer over mørket og natten, og et håb i sidste vers om en dag at rejse til fædrelandet, hvor lyset brænder til evig tid. Jeg giver salmestafetten videre til Tommy Lauritsen, Levring.

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 4 September - November En mail dukkede op på skærmen. Et spørgeskema om kommunens ø k o n o m i s k e beslutninger. Det tager kun ganske få minutter,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 4. september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 4. september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2013 nr. 4. september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2013 nr. 2. Marts - Maj Du lovede, at vi måtte få en til! Sætningen stammer fra minikonfirmanderne, og hentyder til de små hvide brød, der deles ud ved altergang/nadver

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere