KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING juni - august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august

2 Kirkelig vejviser LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup mail: Tlf Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8 Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret. Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Kirketjener: Inga Tind Kristensen, mail: Tlf Kirkesanger: Hanne Madsen mail: Tlf Menighedsrådsformand: Edith Clausen mail: Tlf Kirkeværge og kasserer: Anker Tang Sørensen mail: Tlf Kirkegårdsleder: Henning Graugaard Nielsen, mail: Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Sognemedhjælper: Lisa Bjærre Olsen, mail: Tlf Menighedsrådsformand: Grethe Bjærre, mail: tlf Kirkeværge: Kai Rasmussen, mail: tlf Kirkekontoret: Præsterne: Jens-Ejler Jensen Kordegn, Kirkebakken 8, 8620 Kj. Tlf , Åbent for henvendelser: Tirs-, ons-, fredag kl Torsdag kl Klaus Buch Møberg Bygaden 61, Levring 8620 Kjellerup mail: tlf Kirkebilen kører til alle gudstjenester, koncerter, sogneaftner og højskoletimer. Passagererne afhentes på bopælen. Winnie Nørholm Rischel Digterparken 1, 8620 Kj. mail: tlf.: Henvendelse til Thorning Taxi tlf dagen før, undtagelsesvis 2 timer før. Pris 20,00 kr. Henvendelse for fødsel, dåb, vielse, navneændri ng, døds fald og reservation af kirkecentret m.m. Kirkebil: Forsidefoto: Glimt fra spaghettigudstjeneste nr. 50. Se næste gudstjeneste på side 8. 2 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

3 Solen skinner. Tankerne går i sommerferiebaner: Strand og badning. Det er derfor, jeg synes, det er på sin plads at gentage lidt af prædikenen til Mariæ bebudelsesdag, altså den dag, hvor vi hører historien om englen Gabriel, der besøger den unge Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. Maria bliver forfærdet, men ender med at tage tillidsfuldt imod sin opgave. Hun svarer: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Historien om Maria spejler sig i en anden historie, som kommer fra det gamle testamente, nemlig den om Sara, Abrahams kone, der er gammel og barnløs. En dag kom tre mænd på besøg hos Abraham og Sara og sagde, at næste år ville Sara have en søn. Sara stod bag teltdøren og lo. Hun var for længst ude over den fødedygtige alder. På den ene mands spørgsmål: Hvorfor ler Sara? svarede Sara med en løgn: Jeg lo ikke, for hun var bange. Det er meget almindeligt at være bange, når noget uventet sker. Maria var det. Sara var det. De fleste af os er det. Historierne om de to kvinder beskriver to måder at forholde sig til det uforudsigelige (og Gud) på. Sara distancerer sig, skjuler sig, lyver om sin frygt. Maria står ved sin frygt, lader paraderne falde og fatter tillid til Gud. Hvordan kan det være, at nogle mennesker er skeptiske og frygtsomme, mens andre er tillidsfulde og åbne? Jeg stiller spørgsmålet, fordi skepsis og frygt er, hvad man kunne kalde lukkende livsmekanismer, som får os til at leve halve, ufarlige, kedelige og lidenskabsløse liv. At kunne svømme Samtidig med frygten har mange af os en længsel efter at leve uskræmt, tillidsfuldt og åbent. Det er her, det sommer-agtige kommer ind, for svømning er et godt billede på det tillidsfulde liv. De fleste har nok prøvet at lære et barn at svømme (det er en smuk ting at gøre). I begyndelsen sidder barnet nærmest klæbet til én, når man går ud i vandet. Benene spænder om livet på én, barnets arme har man om halsen. Vandet når højere og højere op, uh, det er koldt på maven. Vi plasker lidt. Kan det gå? Man går lidt ned i knæ. Vandet når op til skuldrene, jo, det går, og langsomt, langsomt lirker man barnets arme fri, se, vi drukner ikke. Så gør man benene fri og vender hende om på maven. Jeg holder dig, jeg slipper dig ikke, jeg lover det. Tag så et svømmetag. Og igen. Og et mere. Et par dage senere råber hun: Se, mor, jeg svømmer! Se nu. Er havet holdt op med at være farligt? Nej, men barnet har lært at være tillidsfuldt til stede i det. Holder livet op med at være uforudsigeligt? Nej, men det går an at være tillidsfuldt til stede i det. De heldige har lært det fra barnsben. Andre må lære det senere. Vi får livsvitaminer, når vi tør kaste os ud i noget og oplever, at det godt kan gå, i stedet for at skjule os i frygt og skepsis. Frygt ikke! Hvis sommeren bliver regnfuld, kan man jo give sig til at tælle, hvor mange gange, det står i bibelen :-) WNR 2014 juni - august 3

4 Sommerfest i Præstegårdshaven Indslag ved spejderne Søndag d. 15. juni 2014 i Levring Igen i år holdes der sommerfest med børnedyrskue, friluftsgudstjeneste, tombola og spejderaktiviteter. Klaus Buch Møberg prædiker ved friluftsgudstjenesten. Efter gudstjenesten åbner børne- og voksentombolaerne, amerikansk lotteri og de andre aktiviteter. Spejderne fra Levring står for forskellige spejderaktiviteter, og i år vil der være et indslag ved spejderne midt på efterm iddagen. Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet, som plejer at være godt besøgt. Overskuddet fra dagen vil blive fordelt med 30% til Levring-spejderne og resten til forskellige kirkelige projekter i Afrika og Asien. Program for sommerfesten :30 Dyrene ankommer til "børnedyrskue" 11:00 Kåring af dyrene 11:30-12:30 Middag kan købes (voksne: 50 kr. børn: 30 kr. inkl. en sodavand). 13:00 Gudstjeneste i præstegårdshaven ved sognepræst Klaus Buch Møberg. Orientering om sogneprojekt. 14:00 Tombolaen og aktiviteter åbner, kaffe og brød, is og sodavand kan købes 15:00 Indslag ved spejderne 16:00 Udtrækning og afslutning Kirkebil kan bestilles - se side 2 Alle er velkomne Arrangører er: Menighedsrådet, Ydre Miss ionskreds en, Le vring -spejd ern e, familiearbejdet og præsterne. Friluftsgudstjeneste 4 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

5 Café KC i Kirkecentret Onsdag den 4. juni kl Udflugt i området syd for Kjellerup Vi kører ud og ser på den skønne natur. Vi gør holdt ved Vinderslev kirke og slutter med frokost. Der køres i private biler, og der plejer at være plads til alle. Tilmelding gives til Lisa Olsen på Pris ca. 140 kr. Onsdag den 6. august kl Andagt og morgenkaffe Denne dag prøves en kortere udgave af Café KC. Programmet er morgenandagt i Kirkecentret og derefter morgenkaffe og rundstykker. Pris 10,- kr. for kaffe og rundstykke. Lisa Bjærre Olsen Sogneudflugt for Levring sogn Tirsdag den 17. juni. I år går turen til Thy Nationalpark. Vi starter fra Levring kirkeplads kl der bliver serveret kaffe og rundstykker i bussen. Ved 11 tiden når vi frem til Stenbjerg, hvor vi lige får en strække-ben-pause, og så kører vi videre med naturvejleder i bussen gennem naturparken. Kl. 13 spiser vi middag på Montra hotel Hanstholm. Herefter går turen til Thisted, hvor vi skal se Thisted kirke. Så kører vi hjemad, men inden stopper vi ved Vildsund, hvor vi vil drikke vores medbragte kaffe med den smukke udsigt til Mors. Vi er hjemme igen ved aftenstid. Tilmelding senest den 10. juni til Karen Marie Ravn eller Klaus Buch Møberg. Pris : kr. 200,00 Gerda Bovbjerg Thy Nationalpark Kirkepyntning i Levring kirke I Levring menighedsråd har vi vendt tanken om at få et blomsterlav ved Levring kirke. Et sådant lav kan være personer fra sognet, som kan lide og har lyst til blomster og andet pynt/grønt fra have, mark eller natur. Vi håber, der er nogle, som siger: Det lyder spændende, det vil jeg gerne være med til. Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf Frits Madsen. Menighedsrådet tænker 2-5 personer, som i første omgang vil gå sammen og stå for pyntningen i Levring kirke til høstgudstjenesten, søndag den 14 september juni - august 5

6 Indsamlingsprojekt Kirke til Kirke Ung kirke stor opgave er titlen på det projekt, som Levring og Hørup sogne støtter i g Kirken på Madagaskar er en ung kirke i vækst. Hver uge kommer nye menigheder til, og derfor er der brug for mange præster og evangelister til at oplære disse nye menigheder, så de fortsætter med at være en del af Den Lutherske Kirke. På Madagaskar må de studerende selv betale for deres uddannelse. En præsteuddannelse tager 3 år og koster 3200 kr. om året, penge som mange studerende ikke har. Her kommer Danmission og danske menigheder ind med deres støtte. På billedet ses præsten Henri. Han skal lede op til 20 menigheder i samarbejde med lokale kirkemedarbejdere. Udover gudstjeneste og bibelundervisning bliver pastor Henri overo rdnet ansvarlig for kirkens børne - og ungdomsarbejde, sociale og sundhedsmæssige indsatser, praktisk hjælp og konfliktmægling. Han fortæller: Jeg vil tage imod alle i min menighed, uanset hvilken religion, de tilhører. Som præst er det min vigtigste opgave at give det videre, jeg selv har fået: Evangeliet om Jesus Kristus. Dr. Lotera, dekanen ved Det Lutherske Fakultet SALT på Madagaskar var i efteråret 2013 på besøg hos Danmission i Hellerup. Han fortalte, at regeringen på Madagaskar har ønsket alle universiteter og højere læreanstalter akkrediteret. En akkreditering er en officiel anerkendelse af, at uddannelser lever op til fælles internationale standarder. Akkrediteringen får stor betydning for SALT, da den muliggør nem udveksling af studerende og undervisere med udlandet i fremtiden. Dr. Lotera siger, at uden den finansielle støtte fra menigheder i Danmark ville godkendelsen af fakultetet ikke være mulig. Ligeledes nævner han det vigtige i, at danske præster og volontører fortsat kommer som gæstelærere på SALT. I 2013 blev der i Levring og Hørup sogne indsamlet ,00 kr. som støtte til teologistuderende på SALT. Lilly Grøn 6 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

7 Provsten på besøg En af menighedsrådenes mange forskellige opgaver er at være til stede ved det såkaldte provstesyn, som finder sted hvert fjerde år. Provstesynet foregår på den måde, at rep ræs en tan ter fo r m en igh ed s råd en e mødes med provst Børge Terp, Ejstrupholm, samt en bygningssagkyndig for at gennemgå kirkernes bygninger og arealer. På synet s k affer p ro vs ten s ig overb lik o ver ved ligeho ld els es s tan d ard en, p åtænk te bygge og anlægsopgaver m.m. Dette indgår i den samlede økonomiske planlægning for hele Ikast-Brande provsti. Synet over Levring og Hørup kirker, kirkegårde, præsteboliger, mødelokaler og mandskabsfaciliteter fandt sted den 9. maj. Som det fremgår af billedet, bliver stort set alt kigget efter: Klokker, lofter, redskabskure, orgler m.m. De år, hvor provsten ikke deltager i synet, foretager m enighedsrådene det med deres egen bygningssagkyndige. Formændene Ny hjertestarter Ved kirkecentret i Kjellerup er der nu opsat en ud ven d ig h jertes tarter lige ved hoveddøren. Den er blevet skænket til kirken og kirkecentret. Hjertestarteren er fuldautomatisk - og betjenes helt uden brug af knapper. Den giver endvidere en klar vejledning i såvel tale 2014 juni - august som tekst ved brug, herunder vejledning i korrekt udførelse af hjerte lungeredning (tidligere kaldet hjertemassage). Den er altid klar til brug, man sætter kun to elek tro d er p å p ers o n en, d er h ar hjerteflimm er eller hjertes top. Hjertestarteren måler hjerterytmen og tilpasser stødet til den enkelte patients behov. Hjertestarteren h ænger i et frostfrit skab ved hoveddøren i kirkecentret, så den også kan benyttes af f.eks. beboerne i Digterkvarteret og området ved kirkecentret. Medarb ejd erne i kirkecen tret o g på kirkegården deltager i et kursus i førstehjælp samt brug af hjertestarteren. Grethe Bjærre 7

8 GUDSTJEN DATO HØRUP LEVRING Sø. 1. juni Sø. 8. juni Ma. 9. juni stafetgudstjeneste 9.00 Sø. 15. juni Fælles med Levring sommerfest Sø. 22. juni Sø. 29. juni Sø. 6. juli Sø. 13. juli Sø. 20. juli 9.30 gudstj. med altergang 8.30 Sø. 27. juli gudstj. med altergang Sø. 3. aug Sø. 10. aug Sø. 17. aug Ti. 19. aug Fælles med Hørup Sø. 24. aug Sø. 31. aug Sø. 7. sep Tilmelding til spisning senest mandagen før kl til Lisa Olsen: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Udendørs gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Levring præstegårdshave. 8 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

9 ESTELISTE PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM Klaus Møberg 6. s.e.påske Joh. 17;20-26 Winnie Rischel Pinsedag Joh. 14,15-21 Klaus Møberg 2. pinsedag Joh. 6;44-51 Klaus Møberg Trinitatis søndag Matt. 28;16-20 Winnie Rischel 1. s.e.trinitatis Luk. 12;13-21 Winnie Rischel 2. s.e.trinitatis Luk. 14;25-35 Klaus Møberg 3. s.e.trinitatis Luk. 15,11-32 Klaus Møberg 4. s.e.trinitatis Matt. 5;43-48 Klaus Møberg 5. s.e.trinitatis Matt. 16;13-26 Winnie Rischel 6. s.e.trinitatis Matt. 19;16-26 Winnie Rischel 7. s.e.trinitatis Matt. 10;24-31 Winnie Rischel 8. s.e.trinitatis Matt. 7;22-29 Winnie Rischel 9. s.e.trinitatis Luk. 12;32-48 Winnie Rischel Tirsdag Der kom en engel Klaus Møberg 10. s.e.trinitatis Matt. 11;16-24 Klaus Møberg 11. s.e.trinitatis Luk. 7;36-50 Winnie Rischel 12. s.e.trinitatis Matt. 12;31-42 Indsamlinger: 1/6 KFUMs soldatermission (H), 8/6 Folkekirkens Nødhjælp og 31/8 Præster på Madagaskar. Gudstjenesten på CD: Kan du ikke komme i kirke, kan du høre søndagens gudstjeneste gratis på CD. Ring og hør nærmere hos udbringer Alfred Hansen, juni - august 9

10 Sommerkoncert med Hørup Kirkes Kor Onsdag den 4. juni kl i Hørup Kirke Efter en lang og god sæson er Hørup Kirkes Kor nu klar til at præsentere nogle af de sange og satser de har arbejdet med i årets løb. Det sker den 4. juni ved sommerkoncerten, som samtidig er den sidste opgave for koret inden de går på en velfortjent sommerferie. Der vil være sange af bl.a. Merete Kuhlmann, Hanne Ku rup og Hans Holm på programmet. Vi skal også synge et par fællessalmer, og organist og korleder Niels Peter Hornstrup spiller et stykke på orglet. Alle er meget velkomne. Niels Peter Hornstrup Hørup Kirkes Kor søger sangere Det er sundt for sjæl og krop at synge i kor. Svenske forskere har fundet ud af at nervesystemet påvirkes, når man synger enstemmig sang, så man opnår en roligere hjerterytme, ja man har endda påvist at deltagernes hjerter begynder at slå i takt. Det kan bl.a. derfor stærkt anbefales at synge i kor. For børn og unge er der en chance for det i Hørup Kirkes Kor, hvor jeg som organist og korleder stræber efter at give dem en god oplevelse med sang og musik. Sang har en stor plads i kirken med rige traditioner, som det også er vigtigt at give videre til børnene og de unge. Hørup Kirkes Kor består af to trin: Minikoret for drenge og piger fra 4. klasse, og Kirkekoret for 5. kl. og op. P.g.a. skolereformen kan jeg endnu ikke sige tidspunktet, men jeg forventer at vi holder korprøve onsdag umiddelbart efter skoletid, første gang d. 20. aug. Ho ld øje m ed vores hjemmeside. Yderligere oplysninger hos korleder Niels Peter Hornstrup på Konfirmand 2015 Vil du gerne konfirmeres næste forår? Så skal du begynde at gå til præst efter sommerferien. Sæsonen begynder med en aften for både konfirmander og forældre. Vi mødes i Hørup kirke onsdag den 27. august kl. 19 til en gudstjeneste. Efter gudstjenesten informerer vi om den kommende undervisningssæson (hvor, hvornår, hvordan ) Vi slutter af med kaffe, sodavand og kage i kirkecenteret. Vi indgår i et godt og konstruktivt samarbejde med skolen ang. planlægningen i forhold til skolereformen. Der vil komme tilmelding og mere udførlig information ud til nuværende sjette årgang via foræld reintra. Går du på en anden skole og ønsker at blive konfirmeret i Hørup eller Levring, skal du kontakte en af præsterne. Klaus Buch Møberg og Winnie Rischel 10 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

11 Kom med! Børnedyrskue i Levring Levring KFUM-spejderne Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Erik Tind Kristensen, tlf Kjellerup Babysalmesang Babyer fra 1-9 mdr. 8 gange pr. hold med salmer og sange i kirken. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Spaghettigudstjeneste Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs til hele familien. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Tirsdagsklubben - Kirkens Børneklub. Børn fra 4 år til 2. klasse. Tirsdag i kirkecentret fra til Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Søndag den 15. juni kl Sommerfesten i Levring har også et børnedyrskue. Der kan alle børn udstille deres kæledyr - også selvom de bor i Kjellerup. Det er lokale dommere, som bedømmer dyrene og uddeler ærespræm ier. Alle udstillere får en lille gave med hjem. Det er gratis at udstille, man skal dog tilmelde sig til Klaus Buch Møberg på eller til Frits Madsen senest fredag den 6. juni. Minikonfirmand Skal du i 3. klasse efter sommerferien? Så er det dig, som vi inviterer til m inikonfirmand. Pigerne bliver inviteret til at gå om efteråret og drengene om foråret. Der er opstartsmøde for pigerne og deres forældre onsdag den 3. september. Til minikonfirmand ser man hemmelige steder i kirken, hører bibelhistorier, leger, er kreativ, synger, spiser boller og bygger sin egen kirke. Har du spørgsmål, så ring gerne til sognemedhjælper Lisa på Lisa Bjærre Olsen Kjellerup-spejderne KFUM Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Jan Andersen, tlf juni - august 11

12 Turist i de lokale kirker Hvordan ser der ud hos naboen? Kirkerne i gammel Kjellerup kommune ligger tæt. Alligevel er det ikke sikkert, man kender ret mange andre end sin egen. Det er egentlig ærgerligt, for de har alle sammen en historie at fortælle. Derfo r indbyder egnens præster nu i samarbejde med menighedsrådene til sommeraftener i de 9 af de kirker i gammel Kjellerup kommune, som tilhører Ikast-Brande provsti. I hver kirke fortæller den lokale præst om kirkens særpræg, historie og nuværende fo rhold. Der afsluttes med aftensang og kaffe. Kirkerunden løber over denne og næste sommer. Der er sket det pudsige, at m ens kendskabet til den store verden er øget betydeligt i takt med, at de fleste mennesker rejser, så er lokalkendskabet ikke fulgt med. Mange har besøgt Peterskirken i Rom flere gange end nabobyens kirke. Men det ene udelukker jo ikke det andet, og lige her, hvor vi bor, gemmer kirkerne på spændende og overraskende historier. Hvor finder man f.eks. på at bruge en altertavle til håndværkerstillads? Hvor står døbefonten fyldt med 150 liter vand år efter år? Tag med og find svaret. I nogle af kirkerne findes 800 år gam le kalk- og freskomalerier, der både forestiller bibelske personer og mange andre, f.eks. den kortspillende dame, den piberygende hund, skiderikken m.fl. Kirkekunst er mangfoldig! Den kan også være ny, for livet leves og tid en går, og ny kunst finder vej ind i gamle kirker som et vidnesbyrd om, at hver epoke har sit udtryk. Også kirkegårdene har h istorier at fortælle om berømte skikkelser som Skytten fra Aunsbjerg, om Hans Tausen, som var en af reformationens frontløbere og mange andre. Præsterne i Kjellerup-området har sat 9 sommeraftener af (tirsdage) til at vise frem og fortælle, holde aftensang og byde på en kop kaffe. Programmet varer ca. en time i alt i hver kirke. Enhver er velkommen til at deltage hvor og hvornår, man har lyst og lejlighed til det. 20. maj 2014 kl. 19: Hinge kirke v. Frede Møller 3. juni 2014 kl. 19: Grønbæk kirke v. Knud Ove Mandrup 17. juni 2014 kl. 19: Hørup kirke v. Winnie Rischel 1. juli 2014 kl. 19: Thorning kirke v. Tina Frank 5. august 2014 kl. 19: Vium kirke v. Frede Møller 19. august 2014 kl. 19: Levring kirke v. Klaus Buch Møberg 2. juni 2015 kl. 19: Vinderslev kirke v. Karen Marie Ravn 16. juni 2015 kl. 19: Ans kirke v. Knud Ove Mandrup 30. juni 2015 kl. 19: Grathe kirke v. Tina Frank 12 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

13 Kig på kirken: bænke De fleste vil nok mene, at bænke hører til kirkens faste inventar. Men faktisk er middelalderkirkerne ikke født med bænke og dermed siddeplads til alle. Det at sidde var nemlig før i tiden et privilegium forbeholdt de få. Den, der sidder, udfører jo ikke hårdt legemligt arbejde. Oprindeligt var der langs kirkens nord og sydvæg en muret bænk, som ammende kvinder, gamle, svagelige kunne sidde på under gudstjenesten. Den øvrige menighed stod op. Det gav mulighed for at bevæge sig rundt, evt. holde en privatandagt ved et sidealter, samtidig med at højmessen fandt sted. Stolene i kirkerne var forbeholdt biskop, præst, adel og kongemagt. Sproget bærer stadig på en erindring om stolen som et privilegium: bispesæde, lærestol, at sidde i råd og bestyrelse. Bemærk, at dronningen holder sin nytårstale siddende. Siddepladser var altså før i tiden et signal om rang og stand. Men det fik ende. I takt med at borgerskabet i senmiddelalderen fik større magt og økonomisk formåen, tiltog det sig nogle af adelens privilegier, heriblandt siddepladser. Der kom bænke i kirkerne. Det skal understreges, at bænkene kom før prædikestolen. Det er altså ikke reformationens besindelse på prædikenen, der har trukket bænke ind i kirken. De var kommet. Men når nu menigheden var kommet ned at sidde, var det naturligt, at opmærksomheden på prædikenen voksede. Eller det vil sige, i begyndelsen var det nu ikke så ligetil at få sig sat ned. Biskop Peder Palladius skriver i 1543 en vejledning i brug af bænke: Selvom de er der, skal menigheden rejse sig, når evangeliet læses. Menigheden skal ikke bruge bænkene til at sove på, og menigheden skal først og fremmest vende den rigtige vej och icke saa schendelige sidde och uende deeris røff (med forloff sagt) til deeris sognepræst, som somme groffue og wfornumftige bønder pleyer att giøre. Menigheden kom altså ned at sidde (pænt og ordentligt), men sidder den godt? Kirkebænkene lever nok ikke helt op til nutidens standarder for bekvemmelighed. Dog er der den bekvemmelighed forbundet med bænkene, at det kan være svært at bevæge sig ud af dem og gå til alters, hvis man ikke er vant til at bevæge sig rundt i kirkerummet. Der lader til at være en form for beskyttelse forbundet med at sidde i sin bænk (ja, det hedder i, når det er en kirkebænk). Nu om dage er vi blevet individualister, og mange foretrækker løse stole, der giver en form for privat zone og afstand til de andre kirkegængere. At sidde er heller ikke længere et privilegium (mange af os gør det alt for meget). Nu er det i stedet et privilegium at løbe... Bænke giver ro. Konfirmanderne ligger på dem og hører bibeltekster og orgelmusik. Sådan var bænkene ikke tænkt oprindelig, men nye tider kalder på nye anvendelsesmåder. WNR 2014 juni - august 13

14 Programmer for de kirkelige foreninger Levring Indre Missions Samfund Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Frits Madsen, tlf juni Ti. d. 3. kl Turist i Grønbæk kirke ved Knud Ove Mandrup On. d. 11. Forberedelse til Sommerfesten. Ti. d. 17. kl Turist i Hørup kirke ved Winnie Rischel Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7. juli Ti. d. 1. kl Turist i Thorning kirke ved Tina Frank. Sø. d. 15. Sommerfest i præstegårdshaven. Fr. d. 20. Bålhygge hos Inga og Erik Tind, Hindbjergvej 7 august Fr. d. 15. Grillhygge i præstegården Ti. d. 26. Bibelstudie hos Laila og Frank Pedersen, Langmosevej 3. Kjellerup Indre Missions Samfund Mødes kl i Menighedshuset, Nørregade 21. Bedemøde kl Kontakt: Niels Jacob Nielsen. Tlf august juni Ti. d. 5. kl Turist i Vium kirke ved Frede Møller. Ti. d. 19. kl Turist i Levring kirke ved Klaus Buch Møberg Fr. d. 15. kl Grill-hygge i præstegården. Ti. d. 26. Bibeltime hos Tove og Aage Døssing, Krabbesgade 23. To. d. 28. Sensommerstævne i Kjellerup Ydre Missionskredsen Mødes kl Kontakt: Lilly Grøn. Tlf juni On. d. 11. Forberede sommerfesten i præstegården. Ti. d. 3. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. Ti. d.10. Bibelkreds om Rom. 14 hos Agnes og Frederik Bitsch, Søjlegranen 25 og hos Ruth og Aksel Bjerregård, Blodbøgen 12. To. d. 19. Udflugt sammen med I.M. i Thorning. Ti. d. 24. Tale ved pastor Frede Møller, Hinge. august Ti. d. 5. Bedemøde Ti. d. 12. Bibelkreds Rom. 15 hos Anne Grethe Lejer, Vestbovej 23 og hos Anna og Erik Thanning, Hybenhaven 23. Ti. d. 19. Tale ved Iris Schmidt, Kjellerup. To. d. 28. Sensommerstævne. august Ma. d. 18. Møde hos Hanne Madsen, Lillemøllevej 3. Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn Mødes kl i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Anton Clausen, tlf juni Ti. d. 3. kl Kirketur, hvor vi skal en tur til Grønbæk kirke. Fællesafgang fra Edith og Anton Midstrupvej 8 14 Kirkelig Studiegruppe Mødes i Kirkecentret kl Kontakt: Kai Rasmussen, tlf juni On. d. 11. Planlægning hos Ragnhild og Vagn Poulsen, Skolevangen19 C. Ma. d. 23. Sankthansaften v. Inger Margrethe Hansen, Skovsborgvej 12. august Sø d. 24. Udflugt, nærmere program senere. KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

15 KFUM og KFUKs familieklub Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet andet er nævnt. Kontakt: Henrik Bjerregaard tlf juni Fredag 20. kl Sankt Hans Aften hos Kirsten og Martin Braüner, Mallingvej 2, 8620 Kjellerup august Fredag 15. kl : Familieaften med cykeltur til omegnens kirker, start og slut ved kirkecentret. Efterfølgende fællesspisning. Ten Sing 7 Kontakt: John Nielsen, tlf For teenagere med interesse for sang, musik, drama, dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i kirkecentret hver tirsdag kl Fra Redaktionen Næste nummer dækker månederne september - november. Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 27. juli 2014 Sendes til: Ansvarshavende redaktør: Winnie N. Rischel Opsætning: Lisa Bjærre Olsen Tryk: Videbæk Bogtrykkeri Foto på denne side: Babysalmesang. Menighedsrådsmøder kl Hørup: 24/6 og 26/8 i kirkecentret. Levring: 19/6 og 21/8 i konfirmandstuen. Navnenyt: februar - april DØBTE Kjellerup Simone Würtz Søby Vistesen, Bj. Walentin Mikas Mikkelsen, Kjellerup Emil Aagaard Nielsen, Kjellerup Valentina Niewandt, Kjellerup Adrian Hansenius, Kjellerup Joakim Brøchner, Kjellerup Katie Louise Skibdal Paton, Kjellerup Oliver Juhl-Sørensen, Kjellerup Frederik Juhl-Sørensen, Kjellerup Felix Frost Rosenkvist, Kjellerup Patrick Zimmermann, Kjellerup Elias Thommesen Holme, Kjellerup Isabella Tran Bjerre, Kjellerup VIEDE Kjellerup Mirna Charlot Barbar og Peter Vide Holm, Kjellerup Ditte Moos Sejbjerg og Morten Moos Sejbjerg, Kjellerup VELSIGNEDE Kjellerup Bettina Holbech Hyllested og Allan Holbech Hyllested Hingeballe BEGRAVEDE og BISATTE Kjellerup Ida Jensen, Kjellerup Aage Nielsen, Kjellerup Anna Margrethe Bækgaard Østergaard, Thorning Karen Philipsen Kristiansen, Kjellerup Niels Erik Stie, Kjellerup Hans Helmer Thomsen Grønborg, Kjellerup Jesper Marquardt Jakobsen, Silkeborg Bodil Marie Mikkelsen, Kjellerup Karl Henning Sørensen, Kjellerup Frede Huge Jonasson, Kjellerup Jakob Jessing Jespersen 2014 juni - august 15

16 Salmestafetten ved Mette Hedegaard Fisker Nr. 402 i Den Danske Salmebog. Tekst: N.F.S. Grundtvig 1846 Mel.: C.E.F. Weyse Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2. Den signede stund, den midnatstid, vor Herre han lod sig føde, da klared det op i østerlid til dejligste morgenrøde, da lyset oprandt, som Jordens bold skal lysne udi og gløde. 3. Om levende blev hvert træ i skov, og var så hvert blad en tunge, de kunne dog ej Guds nådes lov med værdelig røst udsjunge; thi evig nu skinner livets lys for gamle og så for unge. 4. Thi takke vi Gud, vor Fader god, som lærken i morgenrøde, for dagen, han os oprinde lod, for livet, han gav af døde; den signede dag i Jesu navn os alle vort liv forsøde! 5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag, med stråler i krans om tinde! Hver time til Herrens velbehag som bække i eng henrinde, til frydelig sig til sidst de sno op under de grønne linde! 6. Som guld er den årle morgenstund, når dagen opstår af døde, dog kysser os og med guld i mund den liflige aftenrøde, så tindre end må det matte blik, de blegnede kinder gløde. 7. Så rejse vi til vort fædreland, dér ligger ej dag i dvale, dér stander en borg så prud og grand med gammen i gyldne sale; så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale. Fællessang gør noget ved mig. I kirken synes jeg, salmerne er med til at binde menigheden sammen. Vi bli r en del af noget større, et fællesskab og en større sammenhæng. Jeg bliver glad og godt tilpas af at synge. Det virker opløftende og gør godt for både sjæl og krop. Jeg oplever det, når jeg får mine to store piger hjem fra kirkekor. De kommer glade og syngende ind ad døren med ny energi til lektier. Der findes mange dejlige salmer, både gamle og nye. Det har været svært at vælge, men valget faldt på en af Grundtvigs salmer: Den signede dag. Det er en højtidssalme, som er skrevet til pinse. Det er en salme, som kan bruges, både når liv og dag starter, men det er også en begravelsessalme, der bruges, når livet slutter. Salmen har en dybde, der indfanger hele menneskelivet. Jeg har været med til at synge salmen foran en æresport til et sølvbrudepar ledsaget af hornmusik, samtidig med at solen står op og farver himlen i de mest fantastiske røde nuancer. Det har været i fællesskab med mennesker, som betyder meget for mig salmen vækker positive minder og fremkalder stemninger derfra. Tænk sig, hver dag får vi en ny dag, givet og velsignet af Gud, og den kommer, uden vi kan gøre fra eller til. Solen står op fra det mørke hav og kommer til os i al sin storhed. Livets lys er for os alle både gamle og unge, som det er beskrevet i vers 3. Salmen siger mig noget, da den handler om livsglæde og håb. En glæde over at lyset og dagen sejrer over mørket og natten, og et håb i sidste vers om en dag at rejse til fædrelandet, hvor lyset brænder til evig tid. Jeg giver salmestafetten videre til Tommy Lauritsen, Levring.

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2013 nr. 2. Marts - Maj Du lovede, at vi måtte få en til! Sætningen stammer fra minikonfirmanderne, og hentyder til de små hvide brød, der deles ud ved altergang/nadver

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN Nr. 4 19. årgang sept. - nov. 2013 Fornøjelig og smuk sommerkoncert med kirkens kor Oplysning og adresser Torben Pedersen, Sognepræst, Kbf. Ørnevej 13, 7430 Ikast. Tlf. 97 25

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Maj - September 2013 Nr. 2 Tanker fra en strandkant Der er ingenting i verden så stille som sne. Det totale fravær af lyd, når

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere