Nr tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 2011. tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA"

Transkript

1 Nr Interview Satellit-tv er afgørende tema Iran åndelig hunger Vækst trods forfølgelse Forfølgelse Fængslet for sin tro NOREA

2 David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør Tema 4 Vækst trods forfølgelse Der er stor åndelig hunger i Iran, specielt blandt de unge. N Medierne når ind Hvor har vi det i grunden godt i Danmark - også som kristne! Måske er der nogle, der synes, vi er lidt sære eller naive, fordi vi tror på Jesus, de fleste er dog ligeglade med, hvad vi tror på, og i det store og hele oplever vi ikke meget modstand som privatpersoner på grund af vores tro. Dette er dog langt fra den virkelighed vores kristne brødre og søstre lever under mange steder i verden. Organisationen Åbne Døre udarbejder hvert år en liste, den såkaldte Verdensrangliste, over de halvtreds lande, hvor forfølgelsen af de kristne er værst. Eksplosiv vækst REA MedieMission over alle grænser Porsevej 6, 6100 Haderslev Telefon: Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi ikke kan drive mission i traditionel forstand. Medierne: radio, tv, internet og mobiltelefoner når ind! Vi støtter evangeliske medieprojekter i Danmark, Kina, Indien, Indonesien, Iran, Cambodja, Kirgisistan, Millioner af kristne i disse lande oplever dagligt forfølgelsen på tætteste hold. Mord, fængsel, tortur, manglende rettigheder, fysisk og psykisk forfølgelse fra myndighederne, fra naboer og fra familien. Alt sammen på grund af deres tro på Jesus Kristus. Alligevel arbejder Gud i disse lande. Trods forfølgelse og modstand oplever kirken i dag en nærmest eksplosiv vækst. Behovet for bibler, for undervisning, oplæring og opmuntring i troen på Jesus er derfor enormt i disse lande, men muligheden for at få en bibel eller høre om Jesus er minimal nogle steder helt umulig. Dog gennem medierne, gennem radio, tv og internettet bliver mange mennesker nået, som ellers ingen mulighed har for at høre om Jesus og vokse i troen på ham. Alene i den persisktalende verden, som omfatter Iran, Afghanistan og Tadsjikistan når medierne ind til 100 millioner persisktalende mennesker. Et område, hvor forfølgelsen af de kristne er meget voldsom, Iran, ligger eksempelvis på andenpladsen lige efter Nordkorea på Verdensranglisten, og Afghanistan ligger på tredjepladsen. I disse lande er det ikke muligt, at vidne og fortælle om Jesus på traditionel vis, men medierne når ind. Rige muligheder Lad os derfor huske dem, der må lide under modstand og forfølgelse på grund af deres tro på Jesus. Lad os ikke blive modløse, men huske Paulus ord: for her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere. (1 Kor 16,9) Selv hvor forfølgelsen er værst og modstanden størst, dér er der åbne døre og muligheder for evangeliet. Vær derfor med til at bede for og støtte mediemission blandt de forfulgte kristne. Turkmenistan, Albanien, Tyrkiet, Etiopien og Eritrea samt TV-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten. NoreaNyt udkommer 4 gange årligt og sendes gratis til alle interesserede. Layout/design: Ronni Noer Høirup, Jesper Noer og David Mandix Carlsen. Tryk: Øko-Tryk Forsidefoto: istockphoto.com Gaver: Tak for gaver til mediemissionsarbejdet på giro (reg. nr. 3543) eller via betalingsservice. Tak 6 Lytterhistorier To lytterhistorier om, hvordan ledertræning og bibelundervisning gennem radio har haft stor betydning. 8 Kom til tro på sin fødselsdag Han ønskede at give sit hjerte til Jesus. 9 Satellit-tv er afgørende Interview med Dr. Sassan Tavassoli om mulighederne i Iran. 10 Fængslet for sin tro Mehdi Forootan blev arresteret og fængslet, fordi han fortalte om sin kristne tro. Tusind tak for de mange gaver som vi har modtaget til mediemissionsarbejdet. I de første ti måneder af 2011 har vi modtaget gaver, som vi kan drive mediemission for. Vi kan i læse om, hvorledes Jesus velsignede en drengs madpakke og på den måde skaffede mad til mange tusinde mennesker. På samme måde gør Gud i dag undere, når han gennem et radioprogram skaber åndelig mad til tusinder og i nogle tilfælde millioner. Vi er som mennesker ikke sat til at gøre underne, men Jesus beder os om at komme med madpakken, for at han kan velsigne den. Tak for de madpakker vi har fået betroet i 2011 lytterbrevene som vi modtager vidner om, at Gud har velsignet dem. Én million Noreas gavebehov for november og december er på ca. 1 million kroner, hvilket er lidt højere end normalt for disse to måneder. De seneste år har vi modtaget mellem kroner og kroner i november og december. Vi er i løbet af den sidste månedstid kommet lidt bagud i forhold til budgettet: I sidste halvdel af september og i oktober har gaverne været lidt lavere end budgetteret, og derfor er gavebehovet i de sidste par måneder højere end det, vi har modtaget de seneste år. Herrens velsignelse af vores madpakker er afgørende! Opfordring: Bed forsat for producerer og lyttere at Herren må velsigne arbejdet. Og bed om at den ene million kroner må komme ind i november og december. 2 Daglig leder Ole Sørensen Mediekonsulent og redaktør David Mandix Carlsen Informationsmedarbejder Anette S. Jensen Tekniker/producer Berit Jensen IT-medarbejder Mark S. Tandrup

3 Vækst trods forfølgelse Der er i dag en stor åndelig hunger i Iran. Folk, specielt de unge, er desillusionerede og skuffede over det religiøse system i landet, som hverken giver dem job, familie, frihed eller politisk indflydelse, men tværtimod blot fremmer politisk vold og uroligheder med dertilhørende fængsels- eller dødsstraf. Der er kun meget lidt personlig frihed i landet og det til trods for, at Iran har et højt uddannelsesniveau blandt de unge. En situation som har efterladt mange mennesker med en indre tomhed og manglende håb for fremtiden, og som medfører, at folk begynder at stille spørgsmålstegn ved deres traditionelle religion og livssyn og søger efter noget andet, som kan give dem sikkerhed og håb. Derfor er kriminalitet og stofmisbrug også meget udbredt. I en rapport fra FN (The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) skønnes det, at Iran har verdens højeste antal stofmisbrugere blandt unge. Hvert år bliver iranere afhængige af stoffer ifølge den øverste leder af det iranske politi. Behov for Guds kærlighed Ind i den situation er der et enormt behov for budskabet om Guds kærlighed i Jesus Kristus. Han lover at sørge for dem, der tror på ham, give dem indre frihed og fred. Derfor er mange mennesker blevet interesseret i kristendommen, men Bibler er en mangelvare, og de få kirker, som er i landet, er under stort pres. Alligevel er der stadig flere mennesker, som tager imod Jesus, men det er ikke uden problemer. Nogle har kontakt med en kirke, men har ikke mulighed for at slutte sig til menigheden. Andre er isolerede fra andre eller mødes hemmeligt i små grupper. Udfordringen er, at deres naboer, venner og familie ikke bare forsøger at hindre dem i at søge sandheden, men de forfølger dem, der tror på Jesus. Iran ligger som nummer to, kun overgået af Nordkorea, på Åbne Døres Verdensrangliste over de lande, hvor forfølgelse af de kristne er værst. Et af de mange problemer, som kirken i Iran står overfor, er presset fra regeringen, der blandt andet forbyder evangelisation blandt muslimer og nægter enhver støtte til husmenighederne. I mange tilfælde står husmenighederne alene eller er afhængige af menigheder udenfor Iran. Mediemission er vigtig Her spiller mediemission en vigtig rolle, og specielt tv-, internet- og radiomission er afgørende; både i forhold til at fortælle om og Guds kærlighed, men også i forhold til at hjælpe husmenighederne til at stå fast under forfølgelsen, vokse i troen, og til at udruste, vejlede og formane de kristne. Forfatteren Joel C. Rosenberg skriver i bogen Epicenter : Den nok mest dramatiske historie, der sker i Mellemøsten, er kristendommens eksplosive vækst i Iran. Han citerer en iranskfødt evangelist, der siger: I de sidste 20 år er flere mennesker kommet til tro på Kristus end i løbet af de sidste 14 århundreder. Rosenberg skriver også, at radio og satellit-tv er afgørende i arbejdet med at række evangeliet til millioner af iranere, som ellers ikke ville have adgang til sandheden Disse kanaler er af vital vigtighed. De giver mange ikke-troende deres første møde med evangeliet, og de styrker troen hos mange nye troende såvel som hos dem, der har været troende i længere tid. Kilde:TWR Europe m.fl. Foto: sxc.hu Tak og bed for Iran»Jeg lever meget isoleret i Irans bjergland. Men hverken isolationen eller bjergene eller vores lands grænser kan stoppe jeres skønne radioprogram, som taler til mit hjerte. Hvordan kan jeg blive en discipel af Jesus Kristus?«Tak Herren for de gode sendeforhold der er i Iran, programmerne bliver modtaget klart og tydeligt. Tak for de mange, specielt unge, som i dag kommer til tro på Jesus i Iran. Bed for kirken og de kristne, at de må få styrken og modet til at vidne om Jesus Kristus. Bed for dem der producerer og oversætter programmer på farsi, at de fortsat må få visdom til opgaverne og tjene helhjertet. Bed for dem, der kommer til tro på Jesus gennem medierne, at de vil finde andre kristne og kristne fællesskaber i deres område. Bed også for sikre metoder til at kontakte og følge op på disse nye troende. 4 5

4 Ly tterhistorie Iraj, 29 år Ly tterhistorie Habibeh, 52 år (gift og mor til tre børn) Jeg har været kristen i syv år. Min datter blev gode venner med Marzieh, der arbejdede som frisør. (Marzieh var i fængsel i Evin i et halvt år. Er nu løsladt og bor uden for landet nævnt i nyhedsbrev fra Norea 22. oktober 2009). Hun inviterede både mig og min datter til sin kirke i Teheran. Jeg blev interesseret og besluttede mig for at deltage i et Alpha kursus, som blev holdt i kirken. På det tidspunkt blev jeg kristen. Min mand blev kristen for fire år siden. Han havde været stofmisbruger i 20 år, hvilket har givet mange problemer for min familie og i mit ægteskab. Selv efter at han havde bekendt sig som kristen, fortsatte han misbruget. Men Gud er trofast; for fire måneder siden havde min mand en oplevelse, som berørte hans hjerte dybt, og det, som han før havde vidst med forstanden, blev nu til en sand tro på Jesus med hjertet. Han sagde: Nu vil jeg aldrig mere tage stoffer. Jeg blev overrasket, for jeg ved, at det er meget vanskeligt at stoppe et stofmisbrug sådan lige på én gang, men han har nu været clean i fire måneder. Dette har gjort en kæmpe forskel i vores liv og ægteskab. Pris Herren for dette mirakel. Som familie havde vi mange problemer før. Der var mange konflikter. Så nu er det fantastisk at opleve, at de kan sidde sammen og tale om tingene i stedet for at slås. De ved, hvad siger, og det hjælper dem til at håndtere tingene helt anderledes. Jesus frelste min familie. Mine døtre hadede hinanden før. Der var masser af jalousi imellem dem, men nu har de et nært forhold, og der er et fællesskab, som de aldrig før har haft. Dette bringer så meget glæde ind i familien. Selv fjernere slægtninge siger, at Jesus har gjort en forskel. Vi er et vidnesbyrd for andre familier, og dette giver håb til andre, som kæmper med uenighed. Jeg går rundt med et meget synligt kors i en guldkæde om halsen. Dette giver både problemer og muligheder. Når nogle meget rettroende muslimske kvinder ser det, kigger de på mig og rynker panden, for de bryder sig ikke om det. Der er ingen, som har sagt det, men jeg ved, hvordan de føler. Andre har spurgt mig, om jeg kunne fortælle dem noget om Jesus, og andre fortæller mig, at de også er kristne. Det giver mig mulighed for at vidne. Indtil nu har jeg deltaget i tre undervisningsforløb (DOTA). Jeg har også benyttet mig af adskillige undervisningsbøger, og jeg laver selv noget meget enkelt undervisning ud fra det, så jeg kan undervise min søster og min mand. De har ikke anden skolegang end folkeskolen (Primary school), så jeg gør undervisningen let at forstå. Det har hjulpet dem til at vokse i troen. Discipeltræningen har hjulpet mig til at lære bedre at kende, og nu kan jeg besvare folks spørgsmål. Tidligere måtte jeg altid henvise til andre, men nu kan jeg ofte selv, og det er en rar fornemmelse. Jeg kan mærke, at jeg er vokset i tro og viden. Tusind tak for at have organiseret disse undervisningsforløb. Bed fortsat for de iranske kristne. (Kilde: TWR) DOTA ( Discipelship on the Air ) er et fællesprojekt som TWR står for i samarbejde med tre andre organisationer. Det er et 30 minutters program, som sigter på leder træning og undervisning af nye kristne i den persisk talende verden. Alle ressourcer er tilgængelige på Under visningen foregår på tværs af flere platforme: Radio programmer og lydressourcer, som TWR stiller til rådighed, og på internettet og via tv-udsendelser på SAT-7 PARS. Min familie er muslimsk, men ikke alt for religiøs. Min far døde for nogen tid siden, og jeg bor nu i en et-værelses lejlighed sammen med min mor og min bror. Både min familie og min arbejdsplads ved, at jeg er blevet kristen, men de har ikke haft indvendinger mod det indtil nu. Faktisk siger folk, at jeg er sådan et godt menneske, når de ser, hvordan jeg lever mit liv. Jeg blev kristen for godt et år siden. Jeg havde været søgende i et stykke tid, fordi jeg ønskede mere i mit liv, end jeg havde. Jeg var ikke ulykkelig, men jeg vidste, at der manglede noget. Jeg mødte en kristen ven, og vi talte om Jesus. Jeg vidste, at dette var, hvad jeg havde søgt efter det som jeg havde savnet. Det var ikke noget dramatisk. Jeg vidste det bare. Før jeg mødte denne ven, havde jeg allerede selv forsøgt at skaffe en bibel, men det var ikke lykkedes. Det var no- Iran Armeniere og assyrere er anerkendt som kristne minoriteter i Iran, men troende fra muslimsk baggrund har ingen ret til at eksistere blandt andre muslimer ifølge islamisk lov. Under Sharia (islamisk lov), som er gældende i Iran, er frafald en af adskillige forbrydelser, der kan straffes med døden, dog er den islamiske ret ikke tvunget til at idømme dødsstraf. Men al kristen mission og bekendelse af personlig tro sker alligevel med livet som indsats. Mundtlig kultur I den persiske kultur bruges hovedsalig mundtlig kommunikation. Det er almindeligt at lære Koranen udenad. Det anslås, at 42 procent (40 millioner) persere er analfabeter, og videre at 33 procent (31 millioner) er funktionelle analfabeter. Selv dem, der kan læse og skrive, viser, at de foretrækker at lære mundtligt. get helt særligt, da jeg blev kristen og fik en bibel. Det er stadig specielt for mig. Jeg elsker at lære, og er en fantastisk bog. Jeg er single og har ingen planer om at blive gift. Jeg er meget tilfreds med det hele, som det er; mit hjem, min familie, mit arbejde. Jeg har ikke brug for mere, og jeg er ikke typen, som ødsler penge væk. Jeg har et enkelt hjem og en gammel bil, så jeg er tilfreds, som det er nu, og føler mig meget velsignet. Faktisk så er der nogle på mit arbejde og i min familie, som spørger mig, hvordan jeg kan være så fredfyldt og tilfreds, for de fleste mennesker er utilfredse med deres liv. Det giver mig mange muligheder for at vidne, når de spørger sådan. Jeg lytter til dem, og de tager imod mine råd. Folk siger tit: Hvordan kan sådan en ung mand være så vis? Jeg ser det som en gave fra Gud. Jeg elsker at lytte til folk, interesserer mig for dem og viser omsorg for dem. De fleste problemer, som folk har, skyldes penge og vanskelig økonomi. Det medfører problemer i ægteskaber, og hos unge udmønter det sig i misbrug af stoffer eller alkohol, som kun gør det hele meget værre. Jeg er tålmodig og forstående og bruger det, som jeg har lært gennem jeres undervisning (DOTA), når jeg skal forklare ting i. Jeg tilbyder forbøn, og mange spørger mig om det. Selv familiemedlemmer kommer til mig, når de har udført alle islams ritualer, og spørger: Vil du bede til Jesus for mig? Jeg ser det som min opgave at være forbeder. I løbet af undervisningsforløbet er jeg blevet døbt. Det var noget helt særlig for mig. Jeg havde ventet og bedt om, at det skulle ske, og nu er jeg så taknemmelig for det. Pris Herren! Bed om at mit land må blive frit. Mine landsmænd er desillusionerede også med hensyn til religion, og de kunne blive så glade, hvis de kendte Jesus. Jeg håber sådan, at I fortsat vil lave undervisning for kristne iranere. (Kilde: TWR) (Trans World Radio) blandt mundtlige kulturer gennem projektet The Persian Oral Bible (Den mundtlige persiske bibel). Gennem dette projekt vil vi gerne være med til at bringe Guds Ord til 100 millioner persere i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Projektet består af to typer programmer på hver 15 minutter; et evangeliserende og et oplærende. I begge typer programmer bruger man drama/hørespil suppleret med vidnesbyrd. Derudover samarbejder Norea også med SAT-7, der også producerer og sender kristne tv-programmer på farsi til Iran og den persisktalende verden. Sendefladen rummer udsendelser for både børn, unge og kvinder, såvel som undervisende programmer for det brede publikum Finland Norway Canada Germany 7 Poland Belarus Ukraine Kazakhstan Mongolia Azerbaijan Uzbekistan Georgia Kyrgyzstan North Korea Armenia Portugal Turkmenistan Greece Turkey Tajikistan Cyprus South Korea Malta Syria Iraq International date line Tunisia Lebanon Afghanistan Japan China Israel Morocco Kuwait Jordan Nepal B hutan Bhutan n Pakistan Algeria Bahrain Qatar Libya Egypt West Bangladesh Tropic of Cancer Bank Western Sahara Saudi India Taiwan Mauritania Myanmar Laos Oman Arabia Burkina Faso Senegal Northern Mariana Islands Eritrea Gambia Mali Thailand Niger Chad Cape Verde Philippines Yemen United Arab Vietnam Sudan Togo Emirates Djibouti Marshall Islands Guinea-Bissau Guinea Ghana Nigeria Sri Lanka Central African Ethiopia Sierra Leone Brunei Republic Federated States of Cameroon Palau Maldives Somalia Uganda Malaysia Liberia Micronesia Kiribati Equator Singapore Rwanda Kenya Côte d'ivoire Gabon Congo Papua New Guinea Nauru Burundi Indonesia Seychelles Solomon Islands Tuvalu Timor-Leste Tanzania France Austria Romania Bulgaria Italy Spain United States 17 Russia Estonia Latvia Lithuania Denmark Ireland (Kilde: TWR og cia.org) United Kingdom Sweden Iceland IRAN The Bahamas Dominican Puerto Rico Cuba Republic Belize Jamaica Guatemala Honduras Haiti Barbados Nicaragua El Salvador Trinidad and Tobago Venezuela Costa Rica Panama Suriname Guyana French Guiana Colombia Tropic of Cancer Mexico International date line Equator Ecuador Brazil Peru Angola Bolivia Tropic of Capricorn Cuba Haiti Argentina Puerto Rico Dominican Republic Denmark United Kingdom Saint Kitts and Nevis Dominica Chile Saint Lucia Barbados Saint Vincent and the Grenadines Grenada Trinidad and Tobago Comoros Malawi Vanuatu Mauritius Tropic of Capricorn Fiji Samoa Tonga Australia Lesotho Swaziland South Africa Uruguay 1 Zambia Madagascar Namibia Zimbabwe Botswana Mozambique Paraguay Antigua and Barbuda 6 9 United States Noreas engagement Norea evangeliserer i samarbejde med TWR 10 FAKTA: Farsi er det tredje mest brugte blog-sprog kun overgået af mandarin (kinesisk) og engelsk. Over 60 procent af Irans 77 millioner indbyggere er under 30 år. Gennemsnitsalderen er 26 år. 98 procent af befolkningen er muslimer. Mere end kvinder er involveret i prostitution, hvoraf en stor procentdel har en universitetsuddannelse. Ireland Netherlands Sweden Latvia Lithuania Russia Poland New Zealand Belarus Belgium Germany Czech Republic Ukraine Luxembourg Slovakia Liechtenstein Switzerland Austria Hungary Moldova France Romania Slovenia Croatia 8 Monaco San Marino Andorra 10 Bulgaria 9 7 Vatican City Spain Italy Albania Portugal Greece Turkey Russia International date line 7

5 Kom til tro på sin fødselsdag SAT-7 PARS mødte fornylig en ung mand, der ønskede at give sit hjerte til Kristus, han følte sig tilskyndet til at kontakte SAT-7 for at få hjælp til dette. Kontakten begyndte, da manden sendte en sms til Sat-7, hvor han forklarede, at det var hans fødselsdag, og at han ønskede at give sit hjerte til Jesus på sin fødselsdag. Han bad Sat-7 kontakte ham. De ringede til ham og spurgte ham, hvordan han havde hørt om Jesus. Dette er hans historie: I 1388 (2009 på den Gregorianske kalender), under urolighederne i Iran efter valget, var min armenske ven og jeg med i demonstrationerne, som vi plejede. En dag, mens vi var på den centrale plads, åbnede politiet ild mod folk. Jeg frygtede, at jeg skulle dø og påkaldte Jesu navn. Tidligere havde jeg kun kendt Jesus som en profet, men jeg elskede ham meget højt. Dog, i det øjeblik kuglerne begyndte at flyve, påkaldte jeg Jesu navn og kuglerne fløj igennem folkemængden uden at ramme nogen. Tanken slog mig, at det var Jesu navn, som ikke bare havde reddet mig, men også alle dem der stod omkring mig. Dette var meget mærkeligt for mig, og da jeg delte denne tanke med min armenske ven, svarede han: Måske vil Gud vise dig sandheden på denne måde? Der gik noget tid, jeg studerede og forstod mere om Kristus. Når jeg læste om ham, indså jeg, at hans undervisning hele vejen igennem er baseret på kærlighed og da var det, at jeg besluttede mig for at tage imod Jesus på min fødselsdag. Jeg ønskede at blive genfødt på den dag, jeg blev født i kødet. Jeg går ind i mit tyvende år i dag. Derefter bad en af medarbejderne på Sat-7 PARS for ham, og han gav sit liv til Kristus. Han holder kontakten til os og vokser fortsat i den kristne tro. Kilde: SAT-7 PARS Illustrationsfoto: istockphoto»jeg er en af de muslimer, der bor i Iran, og som kun ser kristent tv. Må Herren velsigne alle jer, der gør en stor indsats for at bringe kærlighed ind i iranernes hjem«satellit-tv er afgørende Dr. Sassan Tavassoli er en fremtrædende iransk teolog, som er vært på adskillige programmer på SAT-7 PARS. Her er et udpluk fra et interview med Dr. Tavassoli om mulighederne i Iran. Sat-7: Hvordan er Iran anderledes i dag end for 10 år siden? Dr. Tavassoli: Sammenligner vi Iran, som det er i dag med, hvordan det var for 10 år siden, vil jeg sige, det er en helt anden verden. Betydningen af specielt satellit-tv er fænomenal. Vi hører gennem medierne rapporter om den ekstraordinære vækst, kirken oplever i dag, og ingen af disse medier var her for 10 år siden på den måde, som de er her nu. Så det er en spændende tid for kirken i Iran: En tid med enorm vækst; en tid med enorm forfølgelse; og en tid med enorme udfordringer, som vi må udruste og forberede kirken på, efterhånden som den vokser. Her er satellit-tv et betydeligt redskab til at oplære den opvoksende generation. Sat-7: Kan du fortælle os om de muligheder, du ser i Iran? Dr. Tavassoli: Jeg tror den vigtigste mulighed, vi har, er at satse på ledertræning i den iranske kirke. Kirken rundt omkring i verden har i dag også mulighed for at få kontakt med den iranske kirke udenfor Iran. De kan lære nogle iranske kristne, som Gud har bragt til deres land, at kende. De kan lære dem at kende, elske dem og bede for dem. Sat-7: Hvad ønsker du, at folk i verden skal vide om Iran? Dr. Tavassoli: Den stereotype fremstilling af iranere i vestlige medier er ikke alt, der er at sige om Iran. De skulle sørge for at lære nogle iranske kristne at kende og se, hvordan Gud bruger de aktuelle tragedier i Iran til at bringe mennesker til Kristus. Så lær nogle mennesker fra Iran at kende elsk dem, bed for dem og invester i udvikling og ledertræning i deres kirke. Jeg må sige, oplæring af det fremvoksende lederskab er en afgørende faktor i den iranske kirke. Kilde: SAT-7 PARS Foto: SAT-7 8 9

6 Med livet som indsats Fængslet for sin tro Jeg kan tæve dig, indtil der kommer blod ud af din mund og af alle dine lemmer. Næste gang jeg tænder for videokameraet, fortæller du mig, hvorfor vi har taget dig! Det var tidligt om morgenen anden juledag. Det var koldt. Mehdi Forootan sad på bagsædet i en undercover politibil foran hans hus i Teheran, Iran. En politibetjent pegede på ham med et videokamera. Ved du, hvorfor du er blevet arresteret? spurgte betjenten ham. Nej, svarede Forootan. Betjenten slukkede kameraet og kiggede ham i øjnene. Jeg kan tæve dig, indtil der kommer blod ud af din mund og af alle dine lemmer. Næste gang jeg tænder for videokameraet, fortæller du mig, hvorfor vi har taget dig! sagde betjenten og tændte for videokameraet igen. Forootan fortalte om sin kristne tro, og tilbragte de næste 105 dage i Irans værste fængsel. Bølge af forfølgelse Den 26. december 2010 arresterede myndighederne Forootan som led i en bølge af forfølgelse mod undergrundskirken i Iran. Mere end tre måneder senere var han en af de få, som endnu ikke var blevet løsladt. Under et forhør i fængslet havde en betjent igen rettet et videokamera mod Forootan og krævede, at han fortalte om sin forbrydelse. Forootan begyndte at fortælle om, hvordan han som teenager havde kæmpet med stofmisbrug, og hvordan han var blevet sat fri af Jesus. Da jeg gik på universitetet fandt jeg Jesus, og han frelste mig, og jeg har været fri lige siden. Da betjenten, der holdt videokameraet, hørte det, blev han vred, slukkede kameraet og sagde: Jeg sagde, du skulle fortælle om din forbrydelse, ikke evangelisere os! Efter flere måneder, hvor politiet forsøgte at få Forootan til at bekende og skrive sin forbrydelse ned, løslod myndighederne ham pludselig af uforklarlige årsager. Det viste sig, at hans forældre havde givet skødet på deres hus til myndighederne som kaution. Forootan fortalte, at hans første måned efter løsladelsen fra fængslet var en af de værste i hans liv. Han kunne ikke tale med nogle om hans oplevelser i fængslet af frygt for at myndighederne overvågede ham og ville arrestere ham igen. Flugt til Tyrkiet Han og hans forlovede, der også var konverteret til kristendommen, besluttede sig for, at det var bedst for dem at forlade Iran og flygte til Tyrkiet. For Forootan kom det til at betyde en illegal og hård flugt gennem bjergene, fordi myndighederne havde konfiskeret hans pas. Da Forootan og hans forlovede ankom til Tyrkiet, blev de gift. De boede sammen i to måneder, inden hans forlovede skulle rejse til Norge, hvor hun havde fået asyl. Forootan sagde, at det eneste som var sværere for ham end at forlade sine forældre i Iran var, at han ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe. Jeg håber, at jeg en dag kan blive genforenet med min kone i Norge og endelig få mulighed for at stifte en kristen familie i frihed, fortæller Forootan. Kilde:Compass Direct News Foto: Compass Direct News Jeg hedder Mahnaz. Jeg blev skilt fra min mand og mistede forældremyndigheden til mit barn. Det var på det tidspunkt, jeg hørte om kristendommen og kom til tro på Jesus. Det kom til at koste mig dyrt. Jeg begyndte at vidne om min tro. Jeg og en af mine venner begyndte at invitere folk med i kirke og dele kristne bøger og film ud, og vi oprettede også en hjemmeside, hvor vi fortalte om kristendommen. Myndighederne opdagede det og lagde pres på os, og min søn, der på det tidspunkt var 22 år, blev dræbt under et forhør af politiet, officielt blev årsagen til hans død angivet som et hjertetilfælde. Efter jeg havde mistet min søn, og mine nevøer var blevet arresteret, forlod jeg og min søster Iran og flygtede til Tyrkiet. Det var virkelig hårdt at forlade vores venner og familie og bo i et land, hvor vi ingen rettigheder har. Men trods forfølgelse og problemer fortsætter vi vores aktiviteter over internettet og deltager i online undervisning, gudstjenester og konferencer

7 Afsender: Norea Radio Danmark Porsevej 6 DK Haderslev KL. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 8.00 Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Musikhjørnet Notabene 8.30 Fokus Næste uges 8.45 Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene radio Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Udpluk fra en Gudstjeneste Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene fredag i Arken Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Radioforedraget Radio Caféen Minihøjskole Småt og stort / Kirken i hverdagen Radio Caféen Lyt og lær Kilden Hygget. Kilden Musikhjørnet Alle Tiders Kend din bibel Skattekisten Kirkenyt Små ord Fokus Med Jesus i hverdagen På vejen frem Føljeton Ved livets kilde På Vej Norea WebRadio programoversigt Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Kend din bibel Udpluk fra en Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene På vejen frem fredag i Arken Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Lyt og lær Radioforedraget Radio Caféen Minihøjskole Småt og stort / Kirken i hverdagen Små ord Kilden Hygget. På Vej Musikhjørnet Alle Tiders Kend din bibel Skattekisten Kirkenyt Gudstjeneste Fokus Med Jesus i hverdagen På vejen frem Føljeton Ved livets kilde Vitaminer og musik Notabene Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Næste uges radio Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Lyt og lær Vitaminer og musik Lyt og lær N REA Mediemission over alle grænser

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA

Nr. 2 2011 TEMA REPORTAGE KINA ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER« HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Nr. 2 2011 REPORTAGE ØNSKER FLERE»RADIOKIRKER«TEMA KINA HJÆLP TIL SELVHJÆLP SYN FOR HELE MENNESKET STOR UDFORDRING EFTERLADTE BØRN I KINA NOREA Ole Sørensen Daglig leder os@norea.dk DET UFORANDERLIGE TIL

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære

Læs mere

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København Velkommen til EMO pressemødet Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG 15. juni 2011, København Global Fairs Global Business Page 1 Seite 1 Messer fremmer kommunikationsmix Global Fairs Global Business

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Nr. 2 2014 TEMA INTERNETSIKKERHED SAT-7 MED GUD ONLINE SAT-7 PARTNER GUD GØR STORE TING INTERVIEW JEG VIL TJENE JESUS GENNEM TV NOREA

Nr. 2 2014 TEMA INTERNETSIKKERHED SAT-7 MED GUD ONLINE SAT-7 PARTNER GUD GØR STORE TING INTERVIEW JEG VIL TJENE JESUS GENNEM TV NOREA Nr. 2 2014 INTERNETSIKKERHED MED GUD ONLINE TEMA SAT-7 SAT-7 PARTNER GUD GØR STORE TING INTERVIEW JEG VIL TJENE JESUS GENNEM TV NOREA Ole Sørensen Daglig leder os@norea.dk LIV OG HÅB Talemåden Så længe

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom?

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom? Kære ven Hvordan kan man opmuntre mennesker til at bede, når kvinder fortsat er dem, der får mindst mad, får mindst uddannelse og er mindst værdsat? Verden over udgør kvinder flertallet af de fattige.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr. 1 2013. tema. Leder KNAP. I helvedes. håb OG NOREA

Nr. 1 2013. tema. Leder KNAP. I helvedes. håb OG NOREA Nr. 1 2013 Leder tiden ER KNAP tema afrika på FLUGT I helvedes FORGÅRD projekt hannah håb OG HARMONI NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør dmc@norea.dk Tiden er knap Jesus kommer snart

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN FORBRUGERNES INDKØBSVANER ER UNDER FORANDRING MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN RETAILSCENEN SKIFTER IGEN Retail 3.0

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Kære ven. I denne måned vil jeg invitere dig til at bede for alle de dyrebare, varme og udadvendte mennesker på det enorme kontinent Sydamerika.

Kære ven. I denne måned vil jeg invitere dig til at bede for alle de dyrebare, varme og udadvendte mennesker på det enorme kontinent Sydamerika. Kære ven I denne måned vil jeg invitere dig til at bede for alle de dyrebare, varme og udadvendte mennesker på det enorme kontinent Sydamerika. Rundt regnet 600.000 mennesker er strøm-met ind i landet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING Nr. 3 2014 SKJULTE SKATTE HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL INTERVIEW MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP TRAFFICKING FRIET UD AF HELVEDE TEMA PROJEKT HANNAH NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør

Læs mere

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant

Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen. Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Guide til recertificering ved CERPs og ved eksamen Til personer, der skal recertificeres som International Board Certified Lactation Consultant Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?...3 Formål og metoder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014

Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014 Birkerød Håndbold Klub Velkommen til informationsmøde for U16-U18 i Rudersdal Håndbold mandag d. 24.februar 2014 kl. 19,30 omkring Interamnia World CUP 2014 Niels Møller Hansen, Tour-arrangør frem til

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Information til eksamenskandidater

Information til eksamenskandidater Information til eksamenskandidater Til personer, som planlægger at ansøge om IBLCE eksamen i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad er IBLCE?... 3 Nøgledatoer... 3 Formål med certificering... 3 IBLCE eksamenskrav...

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

GFK CONSUMER PANEL SERVICES

GFK CONSUMER PANEL SERVICES GFK CONSUMER PANEL SERVICES Frugt & Grønt præsentation Januar 2013 1 Agenda 1. Introduktion: GfK Panelmetode og spørgeskemaundersøgelsen 2. Adfærd i Dagligvaremarkedet 3. Overordnede resultater - Resultater

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Kære bedende ven Juli 2014

Kære bedende ven Juli 2014 Kære bedende ven Jeg tænker ofte på, at du udfører det vigtigste arbejde en kristen kan gøre nemlig at bede for dem som lever i et alvorligt fysisk, intellektuelt og åndeligt mørke. I denne måned vil vi

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere