Nr tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 2011. tema. Interview. Satellit-tv er afgørende. åndelig hunger. Forfølgelse. for sin tro NOREA"

Transkript

1 Nr Interview Satellit-tv er afgørende tema Iran åndelig hunger Vækst trods forfølgelse Forfølgelse Fængslet for sin tro NOREA

2 David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør Tema 4 Vækst trods forfølgelse Der er stor åndelig hunger i Iran, specielt blandt de unge. N Medierne når ind Hvor har vi det i grunden godt i Danmark - også som kristne! Måske er der nogle, der synes, vi er lidt sære eller naive, fordi vi tror på Jesus, de fleste er dog ligeglade med, hvad vi tror på, og i det store og hele oplever vi ikke meget modstand som privatpersoner på grund af vores tro. Dette er dog langt fra den virkelighed vores kristne brødre og søstre lever under mange steder i verden. Organisationen Åbne Døre udarbejder hvert år en liste, den såkaldte Verdensrangliste, over de halvtreds lande, hvor forfølgelsen af de kristne er værst. Eksplosiv vækst REA MedieMission over alle grænser Porsevej 6, 6100 Haderslev Telefon: Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi ikke kan drive mission i traditionel forstand. Medierne: radio, tv, internet og mobiltelefoner når ind! Vi støtter evangeliske medieprojekter i Danmark, Kina, Indien, Indonesien, Iran, Cambodja, Kirgisistan, Millioner af kristne i disse lande oplever dagligt forfølgelsen på tætteste hold. Mord, fængsel, tortur, manglende rettigheder, fysisk og psykisk forfølgelse fra myndighederne, fra naboer og fra familien. Alt sammen på grund af deres tro på Jesus Kristus. Alligevel arbejder Gud i disse lande. Trods forfølgelse og modstand oplever kirken i dag en nærmest eksplosiv vækst. Behovet for bibler, for undervisning, oplæring og opmuntring i troen på Jesus er derfor enormt i disse lande, men muligheden for at få en bibel eller høre om Jesus er minimal nogle steder helt umulig. Dog gennem medierne, gennem radio, tv og internettet bliver mange mennesker nået, som ellers ingen mulighed har for at høre om Jesus og vokse i troen på ham. Alene i den persisktalende verden, som omfatter Iran, Afghanistan og Tadsjikistan når medierne ind til 100 millioner persisktalende mennesker. Et område, hvor forfølgelsen af de kristne er meget voldsom, Iran, ligger eksempelvis på andenpladsen lige efter Nordkorea på Verdensranglisten, og Afghanistan ligger på tredjepladsen. I disse lande er det ikke muligt, at vidne og fortælle om Jesus på traditionel vis, men medierne når ind. Rige muligheder Lad os derfor huske dem, der må lide under modstand og forfølgelse på grund af deres tro på Jesus. Lad os ikke blive modløse, men huske Paulus ord: for her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere. (1 Kor 16,9) Selv hvor forfølgelsen er værst og modstanden størst, dér er der åbne døre og muligheder for evangeliet. Vær derfor med til at bede for og støtte mediemission blandt de forfulgte kristne. Turkmenistan, Albanien, Tyrkiet, Etiopien og Eritrea samt TV-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten. NoreaNyt udkommer 4 gange årligt og sendes gratis til alle interesserede. Layout/design: Ronni Noer Høirup, Jesper Noer og David Mandix Carlsen. Tryk: Øko-Tryk Forsidefoto: istockphoto.com Gaver: Tak for gaver til mediemissionsarbejdet på giro (reg. nr. 3543) eller via betalingsservice. Tak 6 Lytterhistorier To lytterhistorier om, hvordan ledertræning og bibelundervisning gennem radio har haft stor betydning. 8 Kom til tro på sin fødselsdag Han ønskede at give sit hjerte til Jesus. 9 Satellit-tv er afgørende Interview med Dr. Sassan Tavassoli om mulighederne i Iran. 10 Fængslet for sin tro Mehdi Forootan blev arresteret og fængslet, fordi han fortalte om sin kristne tro. Tusind tak for de mange gaver som vi har modtaget til mediemissionsarbejdet. I de første ti måneder af 2011 har vi modtaget gaver, som vi kan drive mediemission for. Vi kan i læse om, hvorledes Jesus velsignede en drengs madpakke og på den måde skaffede mad til mange tusinde mennesker. På samme måde gør Gud i dag undere, når han gennem et radioprogram skaber åndelig mad til tusinder og i nogle tilfælde millioner. Vi er som mennesker ikke sat til at gøre underne, men Jesus beder os om at komme med madpakken, for at han kan velsigne den. Tak for de madpakker vi har fået betroet i 2011 lytterbrevene som vi modtager vidner om, at Gud har velsignet dem. Én million Noreas gavebehov for november og december er på ca. 1 million kroner, hvilket er lidt højere end normalt for disse to måneder. De seneste år har vi modtaget mellem kroner og kroner i november og december. Vi er i løbet af den sidste månedstid kommet lidt bagud i forhold til budgettet: I sidste halvdel af september og i oktober har gaverne været lidt lavere end budgetteret, og derfor er gavebehovet i de sidste par måneder højere end det, vi har modtaget de seneste år. Herrens velsignelse af vores madpakker er afgørende! Opfordring: Bed forsat for producerer og lyttere at Herren må velsigne arbejdet. Og bed om at den ene million kroner må komme ind i november og december. 2 Daglig leder Ole Sørensen Mediekonsulent og redaktør David Mandix Carlsen Informationsmedarbejder Anette S. Jensen Tekniker/producer Berit Jensen IT-medarbejder Mark S. Tandrup

3 Vækst trods forfølgelse Der er i dag en stor åndelig hunger i Iran. Folk, specielt de unge, er desillusionerede og skuffede over det religiøse system i landet, som hverken giver dem job, familie, frihed eller politisk indflydelse, men tværtimod blot fremmer politisk vold og uroligheder med dertilhørende fængsels- eller dødsstraf. Der er kun meget lidt personlig frihed i landet og det til trods for, at Iran har et højt uddannelsesniveau blandt de unge. En situation som har efterladt mange mennesker med en indre tomhed og manglende håb for fremtiden, og som medfører, at folk begynder at stille spørgsmålstegn ved deres traditionelle religion og livssyn og søger efter noget andet, som kan give dem sikkerhed og håb. Derfor er kriminalitet og stofmisbrug også meget udbredt. I en rapport fra FN (The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) skønnes det, at Iran har verdens højeste antal stofmisbrugere blandt unge. Hvert år bliver iranere afhængige af stoffer ifølge den øverste leder af det iranske politi. Behov for Guds kærlighed Ind i den situation er der et enormt behov for budskabet om Guds kærlighed i Jesus Kristus. Han lover at sørge for dem, der tror på ham, give dem indre frihed og fred. Derfor er mange mennesker blevet interesseret i kristendommen, men Bibler er en mangelvare, og de få kirker, som er i landet, er under stort pres. Alligevel er der stadig flere mennesker, som tager imod Jesus, men det er ikke uden problemer. Nogle har kontakt med en kirke, men har ikke mulighed for at slutte sig til menigheden. Andre er isolerede fra andre eller mødes hemmeligt i små grupper. Udfordringen er, at deres naboer, venner og familie ikke bare forsøger at hindre dem i at søge sandheden, men de forfølger dem, der tror på Jesus. Iran ligger som nummer to, kun overgået af Nordkorea, på Åbne Døres Verdensrangliste over de lande, hvor forfølgelse af de kristne er værst. Et af de mange problemer, som kirken i Iran står overfor, er presset fra regeringen, der blandt andet forbyder evangelisation blandt muslimer og nægter enhver støtte til husmenighederne. I mange tilfælde står husmenighederne alene eller er afhængige af menigheder udenfor Iran. Mediemission er vigtig Her spiller mediemission en vigtig rolle, og specielt tv-, internet- og radiomission er afgørende; både i forhold til at fortælle om og Guds kærlighed, men også i forhold til at hjælpe husmenighederne til at stå fast under forfølgelsen, vokse i troen, og til at udruste, vejlede og formane de kristne. Forfatteren Joel C. Rosenberg skriver i bogen Epicenter : Den nok mest dramatiske historie, der sker i Mellemøsten, er kristendommens eksplosive vækst i Iran. Han citerer en iranskfødt evangelist, der siger: I de sidste 20 år er flere mennesker kommet til tro på Kristus end i løbet af de sidste 14 århundreder. Rosenberg skriver også, at radio og satellit-tv er afgørende i arbejdet med at række evangeliet til millioner af iranere, som ellers ikke ville have adgang til sandheden Disse kanaler er af vital vigtighed. De giver mange ikke-troende deres første møde med evangeliet, og de styrker troen hos mange nye troende såvel som hos dem, der har været troende i længere tid. Kilde:TWR Europe m.fl. Foto: sxc.hu Tak og bed for Iran»Jeg lever meget isoleret i Irans bjergland. Men hverken isolationen eller bjergene eller vores lands grænser kan stoppe jeres skønne radioprogram, som taler til mit hjerte. Hvordan kan jeg blive en discipel af Jesus Kristus?«Tak Herren for de gode sendeforhold der er i Iran, programmerne bliver modtaget klart og tydeligt. Tak for de mange, specielt unge, som i dag kommer til tro på Jesus i Iran. Bed for kirken og de kristne, at de må få styrken og modet til at vidne om Jesus Kristus. Bed for dem der producerer og oversætter programmer på farsi, at de fortsat må få visdom til opgaverne og tjene helhjertet. Bed for dem, der kommer til tro på Jesus gennem medierne, at de vil finde andre kristne og kristne fællesskaber i deres område. Bed også for sikre metoder til at kontakte og følge op på disse nye troende. 4 5

4 Ly tterhistorie Iraj, 29 år Ly tterhistorie Habibeh, 52 år (gift og mor til tre børn) Jeg har været kristen i syv år. Min datter blev gode venner med Marzieh, der arbejdede som frisør. (Marzieh var i fængsel i Evin i et halvt år. Er nu løsladt og bor uden for landet nævnt i nyhedsbrev fra Norea 22. oktober 2009). Hun inviterede både mig og min datter til sin kirke i Teheran. Jeg blev interesseret og besluttede mig for at deltage i et Alpha kursus, som blev holdt i kirken. På det tidspunkt blev jeg kristen. Min mand blev kristen for fire år siden. Han havde været stofmisbruger i 20 år, hvilket har givet mange problemer for min familie og i mit ægteskab. Selv efter at han havde bekendt sig som kristen, fortsatte han misbruget. Men Gud er trofast; for fire måneder siden havde min mand en oplevelse, som berørte hans hjerte dybt, og det, som han før havde vidst med forstanden, blev nu til en sand tro på Jesus med hjertet. Han sagde: Nu vil jeg aldrig mere tage stoffer. Jeg blev overrasket, for jeg ved, at det er meget vanskeligt at stoppe et stofmisbrug sådan lige på én gang, men han har nu været clean i fire måneder. Dette har gjort en kæmpe forskel i vores liv og ægteskab. Pris Herren for dette mirakel. Som familie havde vi mange problemer før. Der var mange konflikter. Så nu er det fantastisk at opleve, at de kan sidde sammen og tale om tingene i stedet for at slås. De ved, hvad siger, og det hjælper dem til at håndtere tingene helt anderledes. Jesus frelste min familie. Mine døtre hadede hinanden før. Der var masser af jalousi imellem dem, men nu har de et nært forhold, og der er et fællesskab, som de aldrig før har haft. Dette bringer så meget glæde ind i familien. Selv fjernere slægtninge siger, at Jesus har gjort en forskel. Vi er et vidnesbyrd for andre familier, og dette giver håb til andre, som kæmper med uenighed. Jeg går rundt med et meget synligt kors i en guldkæde om halsen. Dette giver både problemer og muligheder. Når nogle meget rettroende muslimske kvinder ser det, kigger de på mig og rynker panden, for de bryder sig ikke om det. Der er ingen, som har sagt det, men jeg ved, hvordan de føler. Andre har spurgt mig, om jeg kunne fortælle dem noget om Jesus, og andre fortæller mig, at de også er kristne. Det giver mig mulighed for at vidne. Indtil nu har jeg deltaget i tre undervisningsforløb (DOTA). Jeg har også benyttet mig af adskillige undervisningsbøger, og jeg laver selv noget meget enkelt undervisning ud fra det, så jeg kan undervise min søster og min mand. De har ikke anden skolegang end folkeskolen (Primary school), så jeg gør undervisningen let at forstå. Det har hjulpet dem til at vokse i troen. Discipeltræningen har hjulpet mig til at lære bedre at kende, og nu kan jeg besvare folks spørgsmål. Tidligere måtte jeg altid henvise til andre, men nu kan jeg ofte selv, og det er en rar fornemmelse. Jeg kan mærke, at jeg er vokset i tro og viden. Tusind tak for at have organiseret disse undervisningsforløb. Bed fortsat for de iranske kristne. (Kilde: TWR) DOTA ( Discipelship on the Air ) er et fællesprojekt som TWR står for i samarbejde med tre andre organisationer. Det er et 30 minutters program, som sigter på leder træning og undervisning af nye kristne i den persisk talende verden. Alle ressourcer er tilgængelige på Under visningen foregår på tværs af flere platforme: Radio programmer og lydressourcer, som TWR stiller til rådighed, og på internettet og via tv-udsendelser på SAT-7 PARS. Min familie er muslimsk, men ikke alt for religiøs. Min far døde for nogen tid siden, og jeg bor nu i en et-værelses lejlighed sammen med min mor og min bror. Både min familie og min arbejdsplads ved, at jeg er blevet kristen, men de har ikke haft indvendinger mod det indtil nu. Faktisk siger folk, at jeg er sådan et godt menneske, når de ser, hvordan jeg lever mit liv. Jeg blev kristen for godt et år siden. Jeg havde været søgende i et stykke tid, fordi jeg ønskede mere i mit liv, end jeg havde. Jeg var ikke ulykkelig, men jeg vidste, at der manglede noget. Jeg mødte en kristen ven, og vi talte om Jesus. Jeg vidste, at dette var, hvad jeg havde søgt efter det som jeg havde savnet. Det var ikke noget dramatisk. Jeg vidste det bare. Før jeg mødte denne ven, havde jeg allerede selv forsøgt at skaffe en bibel, men det var ikke lykkedes. Det var no- Iran Armeniere og assyrere er anerkendt som kristne minoriteter i Iran, men troende fra muslimsk baggrund har ingen ret til at eksistere blandt andre muslimer ifølge islamisk lov. Under Sharia (islamisk lov), som er gældende i Iran, er frafald en af adskillige forbrydelser, der kan straffes med døden, dog er den islamiske ret ikke tvunget til at idømme dødsstraf. Men al kristen mission og bekendelse af personlig tro sker alligevel med livet som indsats. Mundtlig kultur I den persiske kultur bruges hovedsalig mundtlig kommunikation. Det er almindeligt at lære Koranen udenad. Det anslås, at 42 procent (40 millioner) persere er analfabeter, og videre at 33 procent (31 millioner) er funktionelle analfabeter. Selv dem, der kan læse og skrive, viser, at de foretrækker at lære mundtligt. get helt særligt, da jeg blev kristen og fik en bibel. Det er stadig specielt for mig. Jeg elsker at lære, og er en fantastisk bog. Jeg er single og har ingen planer om at blive gift. Jeg er meget tilfreds med det hele, som det er; mit hjem, min familie, mit arbejde. Jeg har ikke brug for mere, og jeg er ikke typen, som ødsler penge væk. Jeg har et enkelt hjem og en gammel bil, så jeg er tilfreds, som det er nu, og føler mig meget velsignet. Faktisk så er der nogle på mit arbejde og i min familie, som spørger mig, hvordan jeg kan være så fredfyldt og tilfreds, for de fleste mennesker er utilfredse med deres liv. Det giver mig mange muligheder for at vidne, når de spørger sådan. Jeg lytter til dem, og de tager imod mine råd. Folk siger tit: Hvordan kan sådan en ung mand være så vis? Jeg ser det som en gave fra Gud. Jeg elsker at lytte til folk, interesserer mig for dem og viser omsorg for dem. De fleste problemer, som folk har, skyldes penge og vanskelig økonomi. Det medfører problemer i ægteskaber, og hos unge udmønter det sig i misbrug af stoffer eller alkohol, som kun gør det hele meget værre. Jeg er tålmodig og forstående og bruger det, som jeg har lært gennem jeres undervisning (DOTA), når jeg skal forklare ting i. Jeg tilbyder forbøn, og mange spørger mig om det. Selv familiemedlemmer kommer til mig, når de har udført alle islams ritualer, og spørger: Vil du bede til Jesus for mig? Jeg ser det som min opgave at være forbeder. I løbet af undervisningsforløbet er jeg blevet døbt. Det var noget helt særlig for mig. Jeg havde ventet og bedt om, at det skulle ske, og nu er jeg så taknemmelig for det. Pris Herren! Bed om at mit land må blive frit. Mine landsmænd er desillusionerede også med hensyn til religion, og de kunne blive så glade, hvis de kendte Jesus. Jeg håber sådan, at I fortsat vil lave undervisning for kristne iranere. (Kilde: TWR) (Trans World Radio) blandt mundtlige kulturer gennem projektet The Persian Oral Bible (Den mundtlige persiske bibel). Gennem dette projekt vil vi gerne være med til at bringe Guds Ord til 100 millioner persere i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Projektet består af to typer programmer på hver 15 minutter; et evangeliserende og et oplærende. I begge typer programmer bruger man drama/hørespil suppleret med vidnesbyrd. Derudover samarbejder Norea også med SAT-7, der også producerer og sender kristne tv-programmer på farsi til Iran og den persisktalende verden. Sendefladen rummer udsendelser for både børn, unge og kvinder, såvel som undervisende programmer for det brede publikum Finland Norway Canada Germany 7 Poland Belarus Ukraine Kazakhstan Mongolia Azerbaijan Uzbekistan Georgia Kyrgyzstan North Korea Armenia Portugal Turkmenistan Greece Turkey Tajikistan Cyprus South Korea Malta Syria Iraq International date line Tunisia Lebanon Afghanistan Japan China Israel Morocco Kuwait Jordan Nepal B hutan Bhutan n Pakistan Algeria Bahrain Qatar Libya Egypt West Bangladesh Tropic of Cancer Bank Western Sahara Saudi India Taiwan Mauritania Myanmar Laos Oman Arabia Burkina Faso Senegal Northern Mariana Islands Eritrea Gambia Mali Thailand Niger Chad Cape Verde Philippines Yemen United Arab Vietnam Sudan Togo Emirates Djibouti Marshall Islands Guinea-Bissau Guinea Ghana Nigeria Sri Lanka Central African Ethiopia Sierra Leone Brunei Republic Federated States of Cameroon Palau Maldives Somalia Uganda Malaysia Liberia Micronesia Kiribati Equator Singapore Rwanda Kenya Côte d'ivoire Gabon Congo Papua New Guinea Nauru Burundi Indonesia Seychelles Solomon Islands Tuvalu Timor-Leste Tanzania France Austria Romania Bulgaria Italy Spain United States 17 Russia Estonia Latvia Lithuania Denmark Ireland (Kilde: TWR og cia.org) United Kingdom Sweden Iceland IRAN The Bahamas Dominican Puerto Rico Cuba Republic Belize Jamaica Guatemala Honduras Haiti Barbados Nicaragua El Salvador Trinidad and Tobago Venezuela Costa Rica Panama Suriname Guyana French Guiana Colombia Tropic of Cancer Mexico International date line Equator Ecuador Brazil Peru Angola Bolivia Tropic of Capricorn Cuba Haiti Argentina Puerto Rico Dominican Republic Denmark United Kingdom Saint Kitts and Nevis Dominica Chile Saint Lucia Barbados Saint Vincent and the Grenadines Grenada Trinidad and Tobago Comoros Malawi Vanuatu Mauritius Tropic of Capricorn Fiji Samoa Tonga Australia Lesotho Swaziland South Africa Uruguay 1 Zambia Madagascar Namibia Zimbabwe Botswana Mozambique Paraguay Antigua and Barbuda 6 9 United States Noreas engagement Norea evangeliserer i samarbejde med TWR 10 FAKTA: Farsi er det tredje mest brugte blog-sprog kun overgået af mandarin (kinesisk) og engelsk. Over 60 procent af Irans 77 millioner indbyggere er under 30 år. Gennemsnitsalderen er 26 år. 98 procent af befolkningen er muslimer. Mere end kvinder er involveret i prostitution, hvoraf en stor procentdel har en universitetsuddannelse. Ireland Netherlands Sweden Latvia Lithuania Russia Poland New Zealand Belarus Belgium Germany Czech Republic Ukraine Luxembourg Slovakia Liechtenstein Switzerland Austria Hungary Moldova France Romania Slovenia Croatia 8 Monaco San Marino Andorra 10 Bulgaria 9 7 Vatican City Spain Italy Albania Portugal Greece Turkey Russia International date line 7

5 Kom til tro på sin fødselsdag SAT-7 PARS mødte fornylig en ung mand, der ønskede at give sit hjerte til Kristus, han følte sig tilskyndet til at kontakte SAT-7 for at få hjælp til dette. Kontakten begyndte, da manden sendte en sms til Sat-7, hvor han forklarede, at det var hans fødselsdag, og at han ønskede at give sit hjerte til Jesus på sin fødselsdag. Han bad Sat-7 kontakte ham. De ringede til ham og spurgte ham, hvordan han havde hørt om Jesus. Dette er hans historie: I 1388 (2009 på den Gregorianske kalender), under urolighederne i Iran efter valget, var min armenske ven og jeg med i demonstrationerne, som vi plejede. En dag, mens vi var på den centrale plads, åbnede politiet ild mod folk. Jeg frygtede, at jeg skulle dø og påkaldte Jesu navn. Tidligere havde jeg kun kendt Jesus som en profet, men jeg elskede ham meget højt. Dog, i det øjeblik kuglerne begyndte at flyve, påkaldte jeg Jesu navn og kuglerne fløj igennem folkemængden uden at ramme nogen. Tanken slog mig, at det var Jesu navn, som ikke bare havde reddet mig, men også alle dem der stod omkring mig. Dette var meget mærkeligt for mig, og da jeg delte denne tanke med min armenske ven, svarede han: Måske vil Gud vise dig sandheden på denne måde? Der gik noget tid, jeg studerede og forstod mere om Kristus. Når jeg læste om ham, indså jeg, at hans undervisning hele vejen igennem er baseret på kærlighed og da var det, at jeg besluttede mig for at tage imod Jesus på min fødselsdag. Jeg ønskede at blive genfødt på den dag, jeg blev født i kødet. Jeg går ind i mit tyvende år i dag. Derefter bad en af medarbejderne på Sat-7 PARS for ham, og han gav sit liv til Kristus. Han holder kontakten til os og vokser fortsat i den kristne tro. Kilde: SAT-7 PARS Illustrationsfoto: istockphoto»jeg er en af de muslimer, der bor i Iran, og som kun ser kristent tv. Må Herren velsigne alle jer, der gør en stor indsats for at bringe kærlighed ind i iranernes hjem«satellit-tv er afgørende Dr. Sassan Tavassoli er en fremtrædende iransk teolog, som er vært på adskillige programmer på SAT-7 PARS. Her er et udpluk fra et interview med Dr. Tavassoli om mulighederne i Iran. Sat-7: Hvordan er Iran anderledes i dag end for 10 år siden? Dr. Tavassoli: Sammenligner vi Iran, som det er i dag med, hvordan det var for 10 år siden, vil jeg sige, det er en helt anden verden. Betydningen af specielt satellit-tv er fænomenal. Vi hører gennem medierne rapporter om den ekstraordinære vækst, kirken oplever i dag, og ingen af disse medier var her for 10 år siden på den måde, som de er her nu. Så det er en spændende tid for kirken i Iran: En tid med enorm vækst; en tid med enorm forfølgelse; og en tid med enorme udfordringer, som vi må udruste og forberede kirken på, efterhånden som den vokser. Her er satellit-tv et betydeligt redskab til at oplære den opvoksende generation. Sat-7: Kan du fortælle os om de muligheder, du ser i Iran? Dr. Tavassoli: Jeg tror den vigtigste mulighed, vi har, er at satse på ledertræning i den iranske kirke. Kirken rundt omkring i verden har i dag også mulighed for at få kontakt med den iranske kirke udenfor Iran. De kan lære nogle iranske kristne, som Gud har bragt til deres land, at kende. De kan lære dem at kende, elske dem og bede for dem. Sat-7: Hvad ønsker du, at folk i verden skal vide om Iran? Dr. Tavassoli: Den stereotype fremstilling af iranere i vestlige medier er ikke alt, der er at sige om Iran. De skulle sørge for at lære nogle iranske kristne at kende og se, hvordan Gud bruger de aktuelle tragedier i Iran til at bringe mennesker til Kristus. Så lær nogle mennesker fra Iran at kende elsk dem, bed for dem og invester i udvikling og ledertræning i deres kirke. Jeg må sige, oplæring af det fremvoksende lederskab er en afgørende faktor i den iranske kirke. Kilde: SAT-7 PARS Foto: SAT-7 8 9

6 Med livet som indsats Fængslet for sin tro Jeg kan tæve dig, indtil der kommer blod ud af din mund og af alle dine lemmer. Næste gang jeg tænder for videokameraet, fortæller du mig, hvorfor vi har taget dig! Det var tidligt om morgenen anden juledag. Det var koldt. Mehdi Forootan sad på bagsædet i en undercover politibil foran hans hus i Teheran, Iran. En politibetjent pegede på ham med et videokamera. Ved du, hvorfor du er blevet arresteret? spurgte betjenten ham. Nej, svarede Forootan. Betjenten slukkede kameraet og kiggede ham i øjnene. Jeg kan tæve dig, indtil der kommer blod ud af din mund og af alle dine lemmer. Næste gang jeg tænder for videokameraet, fortæller du mig, hvorfor vi har taget dig! sagde betjenten og tændte for videokameraet igen. Forootan fortalte om sin kristne tro, og tilbragte de næste 105 dage i Irans værste fængsel. Bølge af forfølgelse Den 26. december 2010 arresterede myndighederne Forootan som led i en bølge af forfølgelse mod undergrundskirken i Iran. Mere end tre måneder senere var han en af de få, som endnu ikke var blevet løsladt. Under et forhør i fængslet havde en betjent igen rettet et videokamera mod Forootan og krævede, at han fortalte om sin forbrydelse. Forootan begyndte at fortælle om, hvordan han som teenager havde kæmpet med stofmisbrug, og hvordan han var blevet sat fri af Jesus. Da jeg gik på universitetet fandt jeg Jesus, og han frelste mig, og jeg har været fri lige siden. Da betjenten, der holdt videokameraet, hørte det, blev han vred, slukkede kameraet og sagde: Jeg sagde, du skulle fortælle om din forbrydelse, ikke evangelisere os! Efter flere måneder, hvor politiet forsøgte at få Forootan til at bekende og skrive sin forbrydelse ned, løslod myndighederne ham pludselig af uforklarlige årsager. Det viste sig, at hans forældre havde givet skødet på deres hus til myndighederne som kaution. Forootan fortalte, at hans første måned efter løsladelsen fra fængslet var en af de værste i hans liv. Han kunne ikke tale med nogle om hans oplevelser i fængslet af frygt for at myndighederne overvågede ham og ville arrestere ham igen. Flugt til Tyrkiet Han og hans forlovede, der også var konverteret til kristendommen, besluttede sig for, at det var bedst for dem at forlade Iran og flygte til Tyrkiet. For Forootan kom det til at betyde en illegal og hård flugt gennem bjergene, fordi myndighederne havde konfiskeret hans pas. Da Forootan og hans forlovede ankom til Tyrkiet, blev de gift. De boede sammen i to måneder, inden hans forlovede skulle rejse til Norge, hvor hun havde fået asyl. Forootan sagde, at det eneste som var sværere for ham end at forlade sine forældre i Iran var, at han ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe. Jeg håber, at jeg en dag kan blive genforenet med min kone i Norge og endelig få mulighed for at stifte en kristen familie i frihed, fortæller Forootan. Kilde:Compass Direct News Foto: Compass Direct News Jeg hedder Mahnaz. Jeg blev skilt fra min mand og mistede forældremyndigheden til mit barn. Det var på det tidspunkt, jeg hørte om kristendommen og kom til tro på Jesus. Det kom til at koste mig dyrt. Jeg begyndte at vidne om min tro. Jeg og en af mine venner begyndte at invitere folk med i kirke og dele kristne bøger og film ud, og vi oprettede også en hjemmeside, hvor vi fortalte om kristendommen. Myndighederne opdagede det og lagde pres på os, og min søn, der på det tidspunkt var 22 år, blev dræbt under et forhør af politiet, officielt blev årsagen til hans død angivet som et hjertetilfælde. Efter jeg havde mistet min søn, og mine nevøer var blevet arresteret, forlod jeg og min søster Iran og flygtede til Tyrkiet. Det var virkelig hårdt at forlade vores venner og familie og bo i et land, hvor vi ingen rettigheder har. Men trods forfølgelse og problemer fortsætter vi vores aktiviteter over internettet og deltager i online undervisning, gudstjenester og konferencer

7 Afsender: Norea Radio Danmark Porsevej 6 DK Haderslev KL. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 8.00 Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Musikhjørnet Notabene 8.30 Fokus Næste uges 8.45 Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene radio Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Udpluk fra en Gudstjeneste Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene fredag i Arken Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Radioforedraget Radio Caféen Minihøjskole Småt og stort / Kirken i hverdagen Radio Caféen Lyt og lær Kilden Hygget. Kilden Musikhjørnet Alle Tiders Kend din bibel Skattekisten Kirkenyt Små ord Fokus Med Jesus i hverdagen På vejen frem Føljeton Ved livets kilde På Vej Norea WebRadio programoversigt Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Hvad siger Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Dagens dryp Kend din bibel Udpluk fra en Notabene Notabene Notabene Notabene Notabene På vejen frem fredag i Arken Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Fra det gamle arkiv Lyt og lær Radioforedraget Radio Caféen Minihøjskole Småt og stort / Kirken i hverdagen Små ord Kilden Hygget. På Vej Musikhjørnet Alle Tiders Kend din bibel Skattekisten Kirkenyt Gudstjeneste Fokus Med Jesus i hverdagen På vejen frem Føljeton Ved livets kilde Vitaminer og musik Notabene Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Hvad siger bibelen Næste uges radio Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Vitaminer og musik Lyt og lær Vitaminer og musik Lyt og lær N REA Mediemission over alle grænser

Nr. 1 2013. tema. Leder KNAP. I helvedes. håb OG NOREA

Nr. 1 2013. tema. Leder KNAP. I helvedes. håb OG NOREA Nr. 1 2013 Leder tiden ER KNAP tema afrika på FLUGT I helvedes FORGÅRD projekt hannah håb OG HARMONI NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør dmc@norea.dk Tiden er knap Jesus kommer snart

Læs mere

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING Nr. 3 2014 SKJULTE SKATTE HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL INTERVIEW MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP TRAFFICKING FRIET UD AF HELVEDE TEMA PROJEKT HANNAH NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen.

IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. IBLCE EKSAMENSANSØGNING 2015 Læs venligst ansøgningsvejledningen. 1. Demografiske oplysninger FORNAVN(e) MELLEMNAVN(e) EFTERNAVN E-mail (privat) E-mail (arbejde) Marker venligst hvilken, der er din primære

Læs mere

faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube

faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube glaube 30 faith Dage fe fe foi mani 2012 imani geloof 20. juli 18. august víra besim sim fede fede iman fe i bøn for den muslimske verden foi glaube besim fede fe faith glaube glaube víra iman víra geloof

Læs mere

væksteventyr DANMARKS GLOBALE MAGASIN Glem kvinderne seksuelle minoriteter er den nye globale kampplads s.10 /

væksteventyr DANMARKS GLOBALE MAGASIN Glem kvinderne seksuelle minoriteter er den nye globale kampplads s.10 / økonomi væksteventyr i Kurdistan Mens Irak er plaget af konflikt, vælter den kurdiske del af landet sig i fremgang s.54 / Litteratur Bøger til eliten Nordafrikansk skrivekunst er for de få og kredser mest

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

A ktiv Mission hjælp til liv

A ktiv Mission hjælp til liv A ktiv Mission hjælp til liv NR. 1 / DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2014 / 13. ÅRGANG Sanny Kjeldsen Rusland: Fra narkoman til leder af et rehabiliteringscenter Indien: Hiramani læser Biblen i fængslet Polen:

Læs mere

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen December 5/2009 Kort Sagt Forsidefoto: Seetha - Læs om hende på side 8 Klima og 100-års jubilæum Fradrag for gaver Dansk Missionsråd har i snart en årrække udgivet hefter med forskellige

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

2015 1. KVARTAL. Mission ADVENTIST. Den Nordamerikanske Division. Missionsberetninger til Bibelstudiehæftet

2015 1. KVARTAL. Mission ADVENTIST. Den Nordamerikanske Division. Missionsberetninger til Bibelstudiehæftet 2015 1. KVARTAL ADVENTIST Mission Den Nordamerikanske Division Missionsberetninger til Bibelstudiehæftet I S H A V E T GRØNLAND MISSIONSBERETNING 2 4 C A N A D A 3 Guam Mikronesiens Forenede Stater Ottawa

Læs mere

Det spredte sig som ringe. TV til 20 mio. i Tyrkiet. Missionærgalleriet. Der er også en bagside. Læs side 3. Læs side 6-7

Det spredte sig som ringe. TV til 20 mio. i Tyrkiet. Missionærgalleriet. Der er også en bagside. Læs side 3. Læs side 6-7 TV til 20 mio. i Tyrkiet Kristent Medie Netværk har netop landet en kontrakt, der sikrer 24 timers kristent tv. til 20 mio. muslimske tyrkere. Læs side 3 Missionærgalleriet Mød 15 pinsemissionærer og deres

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 54. årgang, nr. 1 - Forår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en Penge blev til brønde Helle på missionsrejse Læs side 3 Liselotte fik pris i Paraguay Læs side 3. Masser af missionærportrætter Læs side 4-7 Kristent tv skaber nye kirker Læs bagsiden og kirker Indsamlinger

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Læs inde i avisen: Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Eventyr med kamera og kalashnikov Side 2 IAS arbejder i skrøbelige stater Side 5 Mission sætter mennesker fri IAS Verdenskort Side 9 Side

Læs mere

Missions-Nyt. 52. årgang

Missions-Nyt. 52. årgang Missions-Nyt 52. årgang ang,, nr.. 3 - efterår år 2010 Missions-Nyt 52. årgang, nr. 3 - Efterår 2010 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2 Niels Erik Søndergaard KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN 2 Forskningsforlaget Rafael 1 Kristen-forfølgelser i verden 2 Beretninger samlet og redigeret af ansvarshavende redaktør

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for

Læs mere

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke Missions-Nyt 56. årgang, nr. 1 - Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450 Bank 9570-0006139450

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke Missions-Nyt 56. årgang, nr. 3 - Efterår 2014 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere