VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630. www.geovent.com. Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual"

Transkript

1 VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) Med eller uden frekvensomformer UK D DK Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsmanual

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter 1.1 Fare 1.2 Anvendelsesområde 1.3 Tekniske data 1.4 Konstruktion - måltabel 2.0 Installation 2.1 Tilslutning af ventilator 2.2 Tilslutning af ventilator med int. frekv. omf. 2.3 Ekstraudstyr 2.4 Testkørsel finjustering 3.0 Brugerinstruktion anvendelse 4.0 Vedligeholdelse 4.1 Problemløsning 5.0 Ansvar 6.0 Overensstemmelseserklæring 1.2 Anvendelsesområde GEOVENT ventilator LEF anvendes typisk til komfortventilation og mindre procesudsugnings opgaver hvor der ikke kræves et højt tryk. Ventilator MEF anvendes til procesudsugning indenfor industrien til opgaver som f.eks. svejserøg, udstødningsgasser, slibestøv og dampe. Ventilatoren er ikke egnet til udsugning af aluminiums-, mel-, tekstil- og træstøv samt andre medier som er forbundet med eksplosionsfare uden specifikt tilsagn fra Geovent A/S. 1.3 Tekniske data 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter VIGTIGT - Læs hele vejledningen igennem før montering og ibrugtagning. Denne vejledning er gældende for MEF(I)/LEF(I) ventilatorer, med (MEFI/LEFI) eller uden (MEF/LEF) integreret frekvensomformer. Flere data vedr. frekvensomformeren skal findes i den tilhørende manual for dette produkt. G L E F Signatur-forklaring Antal faser på motor Størrelse på hjul i mm Flangemotor B5 Bagudkrummet hjul Motorhastighed: M= 2 Poler L= 4 Poler Gnistsikker udf. EEX-e Opbevar denne betjeningsvejledning og giv alle brugere instruktion i, hvordan produktet fungerer og betjenes. Undlad at demonterer fabriksmonterede dele, da dette besværliggør ibrugtagningen af anlægget. Alle EL installationer bør kun foretages af en autoriseret elektriker. 1.1 Fare Eksplosive medier - Ventilatoren er ikke egnet til udsugning af aluminiums-, mel-, tekstil- og træstøv samt andre medier som er forbundet med eksplosionsfare uden specifikt tilsagn fra Geovent A/S. Det er forbundet med fare for lemlæstelse at fjerne beskyttelsesnettet på ventilatoren mens denne er i gang. Ved montage eller service af ventilatoren, skal strømmen altid afbrydes. Temperatur udsugede luft Temperatur omgivelser Max 180 C Max 40 C Såfremt den udsugede lufts temperatur overstiger 180 C skal der anvendes speciallejer. Kontakt da din forhandler. Lydtryk: På tryktabskurverne på næste side kan lydtryksniveauet for de enkelte ventilatorer aflæses Lydniveauet afhænger desuden af flere faktorer. F.eks. ventilatorens placering i rummet, størrelsen af rummet, temperaturen i rummet, rumklangen og tilslutningen (slange><rør) af ventilatoren har også betydning for lydniveauet.. Som tommelfingerregel vil en lydboks kunne halvere det aktuelle lydniveau uden boks. Det aktuelle ampereforbrug og motorens kw kan aflæses på ventilatorens metalskilt ver Side 1/9

3 Tryktabskurver over ventilatorerne ver Side 2/9

4 Ventilatorhus: 100% varmgalvaniseret stål, for optimal korrosionsbestandighed. På alle ventilatorer er der monteret bærefødder med påmonterede vibrationsdæmpere, samt indløbsstuts med sikkerhedsnet. Ventilatorhjul: Bagud krummet B-hjul i lakeret Domex-plade. Motor: Direkte koblet flangemotor med aftagelig motorflange. IEC/DIN B5 EFF2 kvalitetsmotor i lakeret støbt aluminium i tætningsklasse IP-55. Andre motor varianter kan tilbydes. Måltabel 1.4 Konstruktion Måltabel LEF/MEF Type A B C D E F G H I ** ** ** ** ** ** ** J K M N Vægt [kg] (38)* 43* 48* 56* 71* 81* 135* *Vægten kan variere afhængig af valgt motor **Afhænger af motorstørrelsen De viste mål i tabellen, er ens for ventilatorerne LEF og MEF ver Side 3/9

5 2.0 Installation Ventilatoren leveres komplet/samlet, klar til tilslutning af rørføring og EL-nettet. 5. Ved udendørs montering er det vigtigt at sikre ventilatoren mod slagregn og at tætne rørsystemet mod utætheder. Inden montering, overvej da først det optimale installationsområde. Skal den placeres indenfor eller udenfor? Er der plads til at der kan udføres tilfredsstillende installation/ service af ventilatoren? Er der optimale tilslutningsmuligheder for rørføring og automatik? Undgå for så vidt bøjninger umiddelbart før indsuget og efter afkastet, idet dette ellers vil nedsætte ventilatorens ydeevne. Ved udendørs montering skal der tages højde for evt. støjgener hos naboer og for at motoren undgår slagregn. Figur Tilslutning af ventilator til El-nettet standard motor 1. Ventilatoren bør kun tilsluttes EL-nettet af autoriseret EL-installatør og der bør altid anvendes motorværn. 2. Vor 3-faset motorer kan konfigureres til 3x230V (op til 230) og 3x400V. Motoren er fra fabrik ukonfigureret og de medfølgende metal-lasker skal monteres således i klemkassen afhængig af spænding. Følgende installation bør kun ske af uddannet montør. Fremgangsmåde: 1. Ventilatoren fastgøres solidt på tag/gulv, lofteller vægbeslag (se figur 1). Ventilatoren fastgøres ved vibrationsdæmperne spændes fast med 4 stk. M8 bolte. Ventilatoren skal monteres på en af de viste måder. Ventilatoren må ikke installeres med indsug i vertikalretning. 2. Rørføringen tilsluttes ventilatoren. På indløbssiden kan røret f.eks. fastgøres ved hjælp af lynskruer. Husk at tætne samlingen med fugemasse! 3. På afkastsiden fastgøres trykstutsen (ekstraudstyr) på ventilatoren ved hjælp af de medfølgende spændejern. Husk at tætne samlingen med fugemasse! 4. Trykstutsen fastgøres herefter til rørsystemet på afkastsiden med lynskruer. Husk at tætne samlingen med fugemasse! ver Side 4/9

6 Fra motorer på 4,0 kw og op efter: V 50/60Hz Y Hz Dobbelt check altid metalskiltet på motor og indvendig side af (diagram) låg for aktuel konfiguration. 3. Koblingsdiagram 1-faset motor (uregulerbar) op til 2,2 kw. Layout af tilslutningsklemmer (op til 4,0kW) 2.2 Tilslutning af ventilator til El-nettet Motorer med integreret frekvensomformer 1. Den følgende vejledning er overordnet, hvorfor yderligere data findes på manual for motor (Varmeca Motorer med integreret frekvensomformer). Indstilling af dip-switch for ændring af driftfunktion i forhold til standard. NR Funktion - karakteristik Ekstern start/stop 1 Klemme 1 & 3 brudt = slået fra Klemme 1 & 3 sluttet = slået til Analog signal 0 til +10V, 3mA 0V = 0 hastighed 2 10V = maximum speed Analog input (se varmeca -20 parameter indstilling manual) 3 Forsyning +24V, 30mA (± 10%) Fælles med klasse 10 4 Forsyning +24V, 30mA (± 10%) 5 0V Tilslutning til jord klemme Reference setpunkt 0 til +10V eller 4-20 ma V: input impedans =100kOhms 4-20mA: input impedance = 0,5kOhms 7 Baglæns/stop - logisk input 8 Fremad/stop - logisk input Rampetid - logisk input 1s (for 0 ved 50Hz): klemme 9 og 10 9 ikke tilsluttet. 3s (for 0 ved 50Hz): klemme 9 og 10 tilsluttet 10 Forsyning +24V 30mA Fælles med klemme 3. Fejl relæ Strømløskontakt 250V 1A 11, 12 Kontakt åben: Slå fra eller fejl Kontakt lukket: i gang status Tilslutning af beskyttede hovedforsynings faser: L1, L2, L1,L2L3 200V til 240V ± 10%, 50-60Hz 1-faset 200V til 480V ± 10%, 50-60Hz 3-faset PE Jord tilslutning R1, R2 Tilslutning for bremsemodstand Min. modstandsværdi = 180 Ohm ver Side 5/9

7 Layout af tilslutningsklemmer (5,5 og 7,5kW) Diagram for 5,5 og 7,5 kw motorer Diagram for 0,25 til 0,75 kw (1x230V) Diagram for 0,25 til 4,0 kw (3x400V) ver Side 6/9

8 2.3 Montering af ekstraudstyr Montering af motorværn Montering af lydboks Ventilatoren vil fra fabrik være installeret i lydboksen (ekstraudstyr). Boksen skal monteres på vandrette flader og kan kun monteres med vertikalt afkast. Montering af ekstern frekvensomformer Vores standard 3-fasede motorer er særdeles velegnede til frekvensomformer drift (se separat medfølgende manual (Digidrive)). Løsningsmulighed for frekvensomformer Flowguard I Danmark skal alle ventilatorer forsynes med kontrolanordning til kontrol af korrekt sug iht. Arbejdstilsynet. Se separat vejledning herom. 2.4 Testkørsel - finjustering Efter endt installation tjek da, om der er rystelser i ventilatoren. Det kan anbefales at tjekke om ventilatoren levere den luftmængde som anlægget er dimensioneret til. Mål derfor luftmængden og søg for at motorens ampere-tal ikke overstiges. Løsningsmulighed for potentiometer 3.0 Anvendelse - Brugerinstruktion Ved udsugning af store mængder støvholdig luft, kan ventilatorhjulet komme i ubalance pga. snavs som har sat sig fast på hjulet. For at undgå dette kan det derfor anbefales at anvende et filter til at minimere støvindholdet gennem ventilatoren. Ventilatoren startes i mange tilfælde (hvis der ikke anvendes automatik), ved at trykke på den grønne knap på motorværnet.. Potentiometer og reparationsafbryder tilsluttes frekvensomformeren. Se i øvrigt separat manual for frekvensomformer. Ventilatoren virker ikke efter hensigten hvis - der er monteret uautoriserede dele på ventilatoren (fx uautoriseret hjul). - hjulet kører i den forkerte retning. Vil forsat suge, men kapaciteten er reduceret til 1/3. - hvis der ikke er anvendt motorværn. Standard 1-faset motor er ikke regulerbar ver Side 7/9

9 4.0 Vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse Motoren er i princippet vedligeholdelsesfri grundet de fra fabrik hellukkede specialkuglelejer, som ikke kræver nogen vedligeholdelse. Udskiftning af nedslidte lejer bør kun foretages af elektro firma. Hjulet og ventilatorhuset bør renses årligt eller efter behov. Hjul og hus kan renses med opvaskebørste og opvaskevand. Husk at afbryde strømmen inden vask og at tørre efter med en tør klud. Denne operation sikrer ventilatoren længere levetid. Adgang til indersiden af ventilatorhuset og ventilatorhjulet gives fra bagsiden af ventilatoren. Strømmen brydes og motorflangen afmonteres, ved at løsne alle de Hele punktudsugningsanlægget bør mindst 1 gang årligt efterses af autoriseret service-montør. OBS! Ikke alle ældre og visse nye ventilator modeller har den viste konstruktion. 4.1 Problemløsning Husk altid at anvende motorværn! Brug altid indreguleringsspjæld! I tilfælde af at der opstår problemer med ventilatoren kan følgende punkter gennemgås ved at tjekke om: Luftmængde eller tryk er under det oplyste. Forkert kørselsretning af hjulet. Kan skyldes forkert EL installation. Dobbelt tjek omløbsretning. Ombyt evt. 2 faser. Utæt kanal system. Dårlig ind-/udløbs muligheder tæt på ventilatoren kan nedsætte ydeevnen (f.eks. 90 bøjning før indløbet) Beskadiget hjul. Omdrejningshastigheden er sat lavere Hvis temperaturen afviger væsentligt fra laboratoriemålingerne, hvor temperaturen var 20 C med et atmosfærisk tryk på 101,4 kpa. Spjældene er ikke justeret ordentligt. Centerlåget på lydboksen vender omvendt og spærrer for luften. Indsugningsnettet er blokeret af f.eks. tvist eller klude, etc. Vibrationer og støj. Fundamentet er ikke plant/stabilt. Udefra kommende elementer som er kommet ind i ventilatoren Beskadiget hjul eller motor. Hjulet sidder løst Hjulet kan være blevet ustabilt, f.eks. som følge af snavs på bladene. Hjulet løber i den forkerte retning Ventilatoren leverer mere luft end anlægget er dimensioneret til. Brug indreguleringsspjæld. Løse bolte eller skruer. Motoren er overbelastet. Motoren er kablet forkert. Akslen er bøjet Ventilatoren har overkapacitet i forhold til modstanden i systemet. Brug indreguleringsspjæld. Motor hastigheden er for høj. Defekt motor kontakt forhandler! ver Side 8/9

10 5.0 Ansvar Garanti Geovent A/S vil yde garanti på produkter der er behæftet med fejl eller mangler der beviseligt skyldes dårlig forarbejdning eller materiale hos Geovent. Garantien omfatter udbedring af skaden (reparation eller ombytning) indtil 1 år efter afsendelsesdatoen. Der kan ikke rejses krav mod Geovent A/S for tabt arbejdsfortjeneste eller driftstab som følge af fejl ved Geovents produkter. Slidtage dele som f.eks. ventilatorhjul er ikke omfattet af garantien. Bruger ansvar. For at Geovents skal kunne yde den erklærede garanti skal bruger/installatør have fulgt denne instruktionsmanual i alle henseender. Produkterne må på ingen måde ændres, uden forudgående skriftlig aftale med Geovent A/S. 6.0 Overensstemmelseserklæring Producenten: GEOVENT A/S HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Erklærer hermed at: Produkt: Ventilator Model: LEF(I)/MEF(I) er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv-Rådet af 14. juni 1989 i fælles tilnærmelse til medlemsstaternes lovgivning vedr. maskinsikkerhed (89/392/EØF ændret af direktivet 91/368/EØF) med speciel reference til Bilag 1 i Direktivet vedr. grundlæggende sikkerheds- og helbredskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. GEOVENT A/S HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Stilling: Navn: Direktør Steen Molsen Dato: 19/10-04 Underskrift : ver Side 9/9

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT... 3 2. ANVENDELSE... 4 3. MONTAGE... 5 3.1. Service område... 5 3.2. Sektionssamling... 7 3.3. Rørtilslutning

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere