Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version juni Nordisk Miljømærkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning"

Transkript

1 Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version juni

2 Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne Produkter som kan miljømærkes Indholdsstoffer i gulvplejemidler Motivation for Svanemærkning af gulvplejemidler Kriteriernes version og gyldighed Det nordiske marked Andre mærkningsordninger Om kriterieudviklingen/revideringen 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen Motivering af kravene Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler K1 Beskrivelse af produkt K2 Klassificering af produktet K3 CMR stoffer K4 Flygtige organiske stoffer K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer K6 Konserveringsmidler K7 Optimering af konserveringsmiddel K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nedbrydelighed K10 Miljøskadelige stoffer K11 Fosfor 24

3 4.12 K12 Restmonomerer i polymerer K13 Ingrediensemulgatorer og levelling agents i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks K14 Fluortensider i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks og K15 Silikonetensider i grundpolish, gulvpoish og ulvvoks K16 CDV-beregning for vaskepolish og vaskeplejemidler K17 Øvrige krav til indgående kemiske stoffer Parfume Phthalater Farvestoffer og pigmenter APEO og derivater deraf Kompleksdannere EDTA, DTPA, NTA og fosfonater SVHC-kandidatstoffer Halogenerede og aromatiske stoffer Nanomaterialer/-partikler Krav til emballage K18 Emballage - plast K19 Vægt nytte forhold K20 Krav til effektivitet K21 og K22 Information til brugere K23-K28 Miljø- og kvalitetsstyring K29 Retursystem for produktet og emballage K30 Myndighedskrav til sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø K31 Markedsføring Ændringer i forhold til tidligere version Nye kriterier Referencer 44 Bilag 1 1

4

5 Side 1 af Sammenfatning Ved revision til version 4 er der lagt vægt på at undersøge, hvilke krav der kan præciseres, henholdsvis tilpasses de produkter, der er mulighed for at svanemærke. Således er krav til flygtige organiske stoffer, restmonomerer og skema til effektivitetstest blevet præciseret. Det er undersøgt, om imprægneringsmidler til gulvmopper kan indgå i produktgruppen, om der er en forskel på miljøpåvirkningen ved anvendelsen af henholdsvis voksog polishprodukter, samt voks- og polishfjerner. Endvidere er status for eventuelle ændringer i risikovurdering og anvendelse af phthalater, ingrediensemulgatorer, flourtensider og silikonetensider undersøgt, ligesom det er undersøgt, om CDV kravene er tidssvarende og fokuseret på produkternes livscyklus. Herudover er der set på, om kriterierne kan harmoniseres med rengøringsmiddelkriterierne version 4 (hvor det har været muligt og relevant, er kriterierne harmoniseret). Endelig er krav til klassificeringer opdateret iht. gældende europæisk lovgivning. De væsentligste ændringer fra kriterieversion 3 til 4 er følgende: Krav til produkt- og stofklassificeringer er opdateret i henhold til gældende europæisk lovgivning. Krav til flygtige organiske stoffer (VOC er) er ændret, idet krav nu er fastsat i henhold VOC-definitionen og ikke stoffers kogepunkt. Og kravniveauet for indhold af VOC er i det færdige produkt er strammet. Kravniveauet til CDV for vaskeplejemidler og vaskepolish er strammet. Niveauet er sat til liter pr. liter brugsopløsning for kroniske data og til liter pr. liter brugsopløsning for akutte data. Definitionen af højmolekylære stoffer er ændret. Der er tilføjet nye krav vedrørende nanomaterialer/-partikler og SVHCstoffer. Krav til parfume er strammet, så der nu er forbud mod anvendelse af parfume i alle typer af gulvplejemidler. Krav til restmonomerer er ændret, idet kravet er præciseret til at gælde miljø- og sundhedsfare klassificerede restmonomerer i polymerer.

6 Side 2 af 47 Endvidere er kravenes rækkefølge ændret, og der er ikke længere afsnit for de enkelte produkttyper. Evt. undtagelser for produkttyper er angivet i det enkelte krav. Dette for at gøre kriterierne lettere at overskue og læse. I afsnit 6 findes en oversigt med alle ændringer fra version 3 til version 4.

7 Side 3 af Basisfakta om kriterierne 2.1 Produkter som kan miljømærkes Definition Gulvplejemidler er i denne sammenhæng produkter udelukkende til indendørs brug, som lægger en film af polymerer eller voks på gulve for at lette vedligeholdelse samt beskyttelse af gulvet. Desuden indgår produkter, der fjerner denne film/polish fra gulvet i produktgruppen. Produktgruppen omfatter således grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemiddel med voks samt polishfjerner og voksfjerner. Både produkter til professionelle brugere og almindelige forbrugere er inkluderet i kriterierne for gulvplejemidler. Et produkt indgår i den gruppe (professionelle/private) det markedsføres som. Hvis det sælges til begge brugergrupper, bedømmes det i effektivitetstest som et professionelt produkt. Produkter som kun har rengørende egenskaber (f.eks. vaske-/plejemiddel uden voks), samt produkter hvor filmdannelsen sker som en reaktion mellem fedtsyrer og kalk, indgår ikke i produktgruppen. Kommentarer Produktgruppedefinitionen er blevet præciseret med hensyn til, at kriterierne kun gælder indendørsprodukter, idet der er kommet forskellige produkter på markedet til udendørsbrug, eksempelvis beskyttelsesmidler til natursten til både indendørs- og udendørs brug. Da kriterierne oprindeligt er udviklet på basis af, at livscyklusvurdering af indendørsprodukter i kategorierne grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish, vaskeplejemiddel med voks, polishfjerner og voksfjerningsmiddel, gælder kriterierne ikke udendørsprodukter. I forbindelse med revisionen har det været diskuteret, om produktgruppen skulle udvides med imprægneringsmidler til gulvmopper, da der har været forespørgsler om dette. Det er vurderet, at gulvplejemidler til imprægnering af gulvmopper er omfattet af produktgruppen, som denne står skrevet i dag. Det skal bemærkes, at svanelogo kun må forekomme i forbindelse med gulvplejemidlet og ikke i forbindelse med gulvmopperne. I høringen har vi modtaget et forslag om udvidelse af produktgruppen med et alternativt produkt til gulvpolish, der efterlader en tynd nano glasfilm på gulvet. Produktet indeholder ikke polymere eller voks. Ifølge høringsparten

8 Side 4 af 47 beskytter det gulvet i lang tid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Høringsparten ønsker en justering af produktgruppedefinitionen, så den ikke kun indeholder gulvpolish baseret på polymere og voks. Nordisk Miljømærkning kan ikke så sent i revisionsprocessen tage nye typer af produkter med i kriteriedokumentet, som vi ikke har nogen viden om. Vi er også tvivlende om evt. miljø- og sundhedseffekter af produktet ved slidtage, som vi ønsker undersøgt nærmere, før vi kan tage stilling til dette. I den næste revision vil vi se nærmere på denne type produkter og vil gerne have mere viden om produktet. 2.2 Indholdsstoffer i gulvplejemidler Indholdsstoffer i grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemidler er eksempelvis: - Polymerer er de vigtigste komponenter i den film, som dannes af gulvpolishen. Polymerer indgår også i vaskepolish. Polymeren indeholder ofte zink som tværbinder polymererne. Monomeren er for det meste akrylsyre og akrylater sammen med f.eks. styren. - Voks indgår i gulvplejemidler bl.a. for at blødgøre polymerfilmen og gøre den elastisk. Polyethylen eller polyestervokser er normale. - Blødgørere tilsættes for at blødgøre polymerfilmen. Tidligere var dibutylphthalat (DBP) den mest anvendte blødgører, men er nu stort set erstattet af tributoxyethylfosfat (TBEP) eller andre blødgørere. - Harpiks i polishen bidrager til glans og bedre udflydningsevne samt bidrager til at bedre egenskaberne ved fjernelse af polishen. F.eks. Styren-maleinsyreharpiks eller akrylatpolymer. - Tensider er navnet på en stor gruppe overfladeaktive stoffer. Tensider fungerer primært som emulgeringsmiddel og befugtningsmiddel i gulvpolish. Fedtalkoholethoxylater og alkylethersulfater forekommer ofte. Tensiders primære opgave i vaskeplejemiddel og vaskevoks er at løsne smuds og fedt fra underlaget og holde dette opløst i vaskevandet. - Opløsningsmidler som anvendes er vandopløselige og har en filmdannende effekt. Desuden regulerer de tørretiden for gulvplejemidlet. Den vigtigste gruppe opløsningsmidler er glykoletere, som f.eks. diethylenglykolmonoetyleter (ethyldiglykol).

9 Side 5 af 47 - Konserveringsmidler tilsættes for at give produktet en længere holdbarhed. - Parfume tilsættes af æstetiske grunde. Polisher er ofte uparfumerede mens vaskepolisher kan indeholde parfume. - Farve tilsættes af æstetiske grunde og for identifikation. Polisher er normalt ufarvede, mens vaskepolisher ofte indeholder farve. - Kompleksdannere, som EDTA, NTA og fosfonater, kan findes i små mængder for at binde urenheder i produktet samt for at binde ioner som Ca 2+ og Mg 2+ i hårdt vand. - Ammoniak opløser harpiksen og danner komplekser med zink, som gør polymeren resistent mod vaskemidler og forlænger polishens levetid gennem øget slidstyrke (hårdhed). Polishprodukter, som er beregnet på det professionelle marked, har et aktivt indhold i størrelsesordenen %, mens vaskepolish og vaskeplejemiddel har et aktivt indhold i størrelsesordenen %. Aktivt indhold for forbrugerprodukter er i størrelsesordenen %. Med aktivt indhold menes produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Indholdet af aktive komponenter er optimeret m.h.t. funktion og praktisk dosering. Polishfjerner/voksfjerner Der findes to forskellige typer polishfjernere: Dem som påvirker polishfilmen med organisk opløsningsmiddel som f.eks. glucoletre som DEGBE (diethylenglycol monobutylether), EGBE (ethylenglycol butylether); EGPE (ethylenglycol monopropylether) (2-fenoxyethanol) eller benzylalkohol. Dem som indeholder mere eller mindre alkali i kombination med lavere indhold af organiske opløsningsmidler. ph på en koncentreret polishfjerner ligger mellem 8-13 ph. Ved opskuring (= fjernelse af polish fra gulvoverfladen ved hjælp af en skuremaskine og et polishfjerningsmiddel) reagerer polishfjerningsmidlet med polishen og den opskurede polish sørger for, at polishfjerningsmidlet får en klart lavere ph end det den havde fra starten. Dette er af betydning

10 Side 6 af 47 eftersom den opskurede sø ledes ud via afløbet til rensningsanlægget, hvor den kan forårsage problemer, hvis ph-værdien er for høj. Hvor ofte en polishfjerner/voksfjerner anvendes er afhængig af, hvilken type gulvpolish/voks der er brugt, samt hvilken vedligeholdelsesmetode der er valgt til gulvet. Generelt bør polishfjerner bruges så lidt som muligt. Det skyldes, at opskuring og efterfølgende påføring af ny polish er meget dyrt, og gulvmaterialet kan påvirkes negativt af polishfjerner. Indholdsstoffer i polishfjerner og voksfjerner er eksempelvis: - Glucoletre som hjælpemiddel. Glucoletre i fjernere er ofte mere kortkædede end glucoletre i polishprodukter. Der findes visse glucoletrer, som ikke bør anvendes, da de kan være reproduktionstoksiske. Glucoletrene indeholder polære grupper såsom hydroxylgrupper, der er vandopløselige og kulstofkæder, såsom butylkæder, der gør dem opløselige i organiske opløsningsmidler. Disse egenskaber for opløselighed i forskellige væskefaser, gør at glucoletrene anvendes som opløsningsformidlere, idet de holder sammen på ikke blandbare emner i f.eks. rengøringsemulsioner. - Alkoholer som opløsningsmidler, f.eks. isopropanol, fenoxiethanoler, benzylalkohol (fenoxiethanoler kan også anvendes som konserveringsmiddel). - Konserveringsmidler kan være nødvendige i svagt alkaliske fjerningsmidler, men derimod er de ikke nødvendige i alkaliske fjerningsmidler. Anvendelse af konserveringsmidler i polishfjernere/voksfjernere er begrænset. - Korrosionsinhibitorer kan forekomme i polishfjernere/voksfjernere, hvis produktet indeholder NaOH. NaOH er et meget korrosivt stof, og derfor bliver korrosionsinhibitorer nødvendige. - Kompleksdannere bruges i polishfjernere/voksfjernere. Blandt andet er fosfater, polyakrylater, NTA, EDTA og fosfonater ofte anvendt i polish- og voksfjernere. - Derudover kan følgende stoffer forekomme i polishfjernere/voksfjernere: 2-metylpyrrolidon, tensider eksempelvis fluortensider, lavtskummende tensider, dispergerende midler f.eks. acrylater, hydrotroper (f.eks. cumen/xylen sulfonat, fofatestre), små mængder EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre), NTA

11 Side 7 af 47 (nitrilotrieddikesyre) eller MGDA (Methylglyoxal dimethyl acetal), parfume. 2.3 Motivation for svanemærkning af gulvplejemidler Et af hovedformålene for er at vejlede forbrugere til at vælge de mindst miljøbelastende produkter eller systemer. Der er foretaget en kvalitativ vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne ved gulvplejemidler, ud fra et livscyklusperspektiv, fra råvarefremstillingen til affald. Livscyklusvurdering af gulvplejemidler Der er foretaget en kvalitativ, men ikke kvantitativ, vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne af gulvplejemidler, ud fra en totalvurdering af produkterne, fra råvarefremstilling til affald samt transport. Vurderingen er foretaget på grundlag af litteraturstudier samt faggruppens kendskab til produkterne, deres indholdsstoffer og produktion. For at et produkt skal kunne miljømærkes, skal miljø- og sundhedsegenskaberne for produkterne, inklusive emballage, opfylde visse krav. For at miljømærkning skal være effektiv, er det også vigtigt, at der er forskel mellem produkterne på markedet, så kun de bedste produkter opnår miljømærket. Det betyder, at der skal være et potentiale for forbedring hos flertallet af producenterne. De parametre, der stilles krav til i dette kriteriedokument, er identificeret på baggrund af information om de vigtigste miljøeffekter og potentiale for forbedring. Tabel 1 illustrerer hvilke typer miljøbelastninger kriterierne fokuserer på. S betyder specifikke krav, G betyder generelle krav. Brug af gulvplejemidler kan resultere i, at gulvene bliver lettere at rengøre og dermed resultere i reduceret ressourceforbrug i form af vaskemidler, arbejdsomkostninger og energi. Polishen vil også beskytte gulvunderlaget og resultere i mindre slitage og længere levetid. Ved valg af gulvplejemidler er der derfor to forhold af stor betydning: 1) polishen skal kunne fjernes med en "normal" polishfjerner, så miljøbelastningen ved fjernelse af polishen bliver mindst mulig, 2) polishen skal have en god kvalitet og holdbarhed således, at forbruget af polish og polishfjerner mindskes, idet polishen sidder i længere tid på gulvet og dermed reduceres brugen af såvel polish som polishfjerner. Polish, som påføres et gulv, vil medføre udslip til vand enten direkte via rensningsanlæg ved at polishen gradvist slides af ved rengøring og/eller

12 Side 8 af 47 ved at hele polishfilmen fjernes med polishfjernere. Vaskepolish og vaskeplejemiddel indeholder både rengørende og polerende komponenter, og vil resultere i udslip, når vaskepolishen/vaskeplejemidlet påføres og når polishen/voksen gradvist slides af ved rengøring. Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. En stor miljøbelastning ved brug af gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Tabel 1. Fokuspunkter for kriterier Råvareud- Produktion Brug Affald Transport vinding Produktet: Ressourcebrug S S G - materialer - energi Udslip til G S luft, vand, jord Arbejdsmiljø G S Helse G S Produktets S S S emballage S= Specifikke krav, G = Generelle krav Råvareudvinding Produktionen af indholdsstofferne og udvinding/forædling af råvarerne til indholdsstofferne udgør antagelig en væsentlig del af miljøbelastningen til produkterne. De fleste indholdsstoffer i produkterne er syntetiske (fra petroleums baserede produkter), eller har sin oprindelse i videreforædling af stoffer fra planter eller dyr. Udvinding og forædling af råvarer foregår ofte i fjerne lande, hvorfra det kan være meget svært at skaffe oplysninger om ressourceforbrug og udslip. Det er endvidere vanskeligt at skaffe oplysninger om oprindelse og produktionsmetoder, når der er flere salgs- og produktionsled mellem udvinding af råvarer og det endelige produkt. Producenterne af gulvplejemidler har meget lidt indflydelse på produktionen af råvarer og indholdsstoffer. Transporten af råvarer, kan være en væsentlig del af miljøbelastningen, som er svær at stille krav til. Derfor er denne del af produkternes liv ikke styrbar for.

13 Side 9 af 47 Desuden indeholder de fleste gulvplejemidler forholdsvis ens grupper af komponenter og den totale miljøbelastning forbundet med råvareudvinding og produktion af indholdsstofferne vil derfor antagelig kun variere lidt fra produkt til produkt. På baggrund af disse årsager, er der ikke stillet krav til råvareudvinding, forædling og transport af ingredienserne. Produktion Produktion af gulvplejemidler foregår hovedsagelig ved, at de forskellige ingredienser blandes, hvilket er ganske lidt miljøbelastende. Fremgangsmåden er i princippet den samme for de fleste produkter på markedet. Krav til udslip til luft, vand og jord stilles af myndighederne i forbindelse med produktionstilladelse. Derudover bliver krav til arbejdsmiljø og brug, inklusiv krav til indhold af sundhedsskadelige stoffer ved produktion, reguleret af myndighedernes krav. De krav Svanen stiller til sundhedsskadelige stoffer kommer også medarbejderne i produktionen til gavn. Emballage Produktion af emballage til gulvplejemidlerne giver anledning til ressourceforbrug og udslip under produktion. Transport af små mængder gulvplejemiddel per emballageenhed har betydning for den samlede miljøbelastning for gulvplejemidlet, da dette medfører unødig transport med klima- og miljøbelastninger til følge. Brug Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. Det er derfor vigtigt, at indholdsstoffer, som fordamper, har lille sundheds- og miljøbelastning og indgår i meget lille mængde. Efter brug En stor miljøbelastning ved gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Hvor miljøskadelige produkterne er, bestemmes af en række parametre. Blandt de parametre, som skal vurderes, er kronisk eller akut toksicitet i akvatisk miljø, bioakkumulerbarhed og biologisk nedbrydelighed (specielt i kombination med toksicitet og bioakkumulering) for alle indholdsstoffer i gulvplejemidlet. Funktionel enhed For at fastsætte totale sundheds- og miljøeffekter af et produkt, skal indholdsstofferne i produktet vurderes ud fra den mængde, som faktisk bruges, eller er nødvendig for at foretage et defineret job. Det er vanskeligt at fastsætte en samlet funktionel dosis for gulvplejemidler, da forskellige gulvplejemidler har forskellig funktion, og fordi mængden af gulvplejemidler afhænger af gulvunderlaget, sammensætning, antal lag polish, vedligehold o.s.v. Som et resultat af dette, er de fleste krav til pro-

14 Side 10 af 47 dukternes indhold af sundheds- og miljøbelastende stoffer i dette kriteriedokument relateret til produkternes aktive indhold, d.v.s. produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Selv om et produkts aktive indhold ikke nødvendigvis genspejler produktets effektivitet, antages denne parameter at repræsentere et indirekte mål for produkternes funktionelle dosis. Dosisrelaterede krav medfører, at koncentrerede produkter ikke får utilsigtede problemer med at opfylde kravene, i forhold til mere fortyndede produkter. Dette er en fordel for koncentrerede produkter, der sikrer at der ikke transporteres store mængder vand, ligesom det sikres at færre produkter skal transporteres, hvilket resulterer i energibesparelser. Desuden indebærer dosisrelaterede krav, at produktets miljøbelastning ses i sammenhæng med mængden af gulvplejemiddel som faktisk bruges/behøves. 2.4 Kriteriernes version og gyldighed Den første generation af kriterier for miljømærkning af filmdannende gulvplejemidler blev vedtaget den 12. december Kriterieversion 1 blev revideret i 2000 og den 14. december 2000 blev anden generation af kriterierne vedtaget. Fra version 1 til version 2 var det hovedsagelig funktionstesten, som blev ændret, men også krav til tensider blev strammet således, at tensider skal være anaerob nedbrydbare. Tredje generation af kriterierne blev vedtaget den 28. september Evalueringen af kriterieversion 3.2 fra april 2009 konkluderede, at kriterierne skal revideres. Revision til version 4 er foretaget fra 2010 til. En detaljeret oversigt af ændringer fra version 3 til 4 fremgår af Ændringer i forhold til sidste version sidst i dette dokument. 2.5 Det nordiske marked I Danmark haves mange både små og store producenter af gulvplejemidler og enkelte internationale forhandlere. På det finske marked findes få producenter og en del internationale forhandlere. I Norge er der primært tale om få store importører, der dækker hele markedet. I Sverige findes ligesom i Danmark et større antal producenter.

15 Side 11 af 47 Antallet af svanelicenser og registreringer i Norden er opgjort som følger i maj 2011: Danmark Finland Norge Sverige Total Licenser Registreringer Siden sidste revision er antallet af licenser og registreringer faldet. Antal licenser er faldet fra 24 til 17, og antallet af registreringer er faldet fra 38 til 26. Faldet kan skyldes sammenlægning af licenser. I Danmark er 2x2 licenser slået sammen til 2x1 licens p.g.a. det nye gebyrsystem, der er indført i Aktører på det nordiske marked er eksempelvis Diversey, Ecolab, Nilfisk, Lilleborg og Gipeco. Under evalueringen af version 3.2 blev det konstateret, at kun et enkelt af de svanemærkede produkter er beregnet til konsumentmarkedet, mens alle øvrige produkter sælges til det professionelle marked. Efterspørgslen på de miljømærkede gulvplejemidler er størst blandt offentlige indkøbere. Men der er også interesse for de miljømærkede produkter blandt hoteller og rengøringsfirmaer. Produkter til det professionelle marked sælges direkte fra producent til slutbruger eller via private labelholdere og grossister til slutbrugeren. Svanemærket anvendes af de fleste producenter på hjemmesider, etiketter og i brochurer. Svanen bruges også i markedsføringen og ved salg af produkterne overfor kunder. I få tilfælde haves annoncer i fagblade. Et par producenter bruger ikke Svanen aktivt i markedsføringen. Der haves ingen tal for den samlede markedsandel i Norden. I Danmark er omsætningen for de 2 licenser og 8 registreringer under ,- Dkr., hvilket antages at udgøre en meget lille andel af markedet. I Finland udgør de svanemærkede gulvplejemidler ca. 25 % af markedet, der har en omsætning på ca. 5 mill.. For Norge findes der ingen specifikke oplysninger om det totale marked, men en leverandør siger, at interessen for svanemærkede gulvplejemidler er stigende. I Sverige er den samlede omsætning af svanemærkede produkter ca. 22 mill. Skr. i 2010 og forventes at stige til 25 mill. Skr. i En svensk producent angiver, at de har ca. 85 % af markedet for voks (vax), en anden svensk producent mener, at de har ca. 30 % af markedet for vaskepolish (tvättpolish), mens en tredje svensk producent angiver, at de har ca. 20 % af markedet i Sverige og

16 Side 12 af 47 Norge, 3 % i Finland og ca. 1 % i Danmark for gulvpolish og gulvvoks. (Afsnittet er gengivet fra evaluering af version 3.2). Projektgruppen, der evaluerede kriterieversion 3.2, og licenshaverne vurderede, at der er et godt potentiale for at få flere svanemærkede gulvplejemidler, idet der generelt er en stigende efterspørgsel på miljøvenlige og sundhedsmæssige gode produkter. Hvis brugen af svanemærkede produkter premieres indenfor vore tjenestekriterier, som f.eks. rengøringstjenester og hoteller, vil det også have en gunstig effekt på gulvplejemidler generelt. Der vurderes også, at være et potentiale for at få flere licenser til voksfjernere og polishfjernere, da de voks- og polishbehandlede gulve jo også skal renses. 2.6 Andre mærkningsordninger Bra Miljöval Den Svenska Naturskyddsföreningen har miljømærkningskriterier, Bra Miljövalg. De har et generelt kriteriesæt for kemisk tekniske produkter, som rengøringsmidler inklusiv gulvplejemidler er en del af (kilde 9). Der findes ca. 108 rengøringsmidler (omfatter universalrengøringsmiddel, sæbe, sanitetsrengøringsmiddel og gulvplejemiddel) mærket med Bra Miljöval (kilde 9, 25. oktober 2011). Der findes produkter både til konsumentforbrugere (48 stk.) og til professionelle forbrugere (60 stk.). Green Seal Den amerikanske organisation Green Seal har introduceret kriterier for gulvplejemidler i november 2004 (kilde 8). Avainlippu I Finland findes mærkningen Avainlippu (=Nyckelflagga) (kilde 15). Nyckelfaggan kan bevilges produkter (eller tjenester) som er fremstillet i Finland. Desuden beregnes produktets grad af indenlandsk oprindelse (grad av inhemskt ursprung), hvor man tager hensyn til f.eks. råvarer, emballagemateriale samt markedsføringsomkostninger. Grad af indenlandsk oprindelse skal være minimum 50 %. Det er et registreret varemærke, som støttes af Förbundet for Finländskt Arbete. Det er ikke et egentligt miljømærke, men det opfattes af mange konsumenter som et miljømærke på grund af den mindskede transport ved lokalt producerede produkter. Astma og Allergi Kemiske produkter som mærkes med Astma og Allergi-mærkningen skal opfylde følgende 3 kriterier: fri for allergener, fri for parfume og fri for

17 Side 13 af 47 irriterende emner i sådanne mængder, at der ikke findes nogen kendte, medicinske rapporterede tilfælde af overfølsomhed. Det er først og fremmest en sundhedsmærkning som findes for en række kemisk tekniske produkter (kilde 16). Produkterne som kan mærkes, er dem som Astma og Allergi anbefaler. Der er ikke tale om en fælles nordisk mærkning, men en national mærkning af de nationale astma og allergiforbund.

18 Side 14 af Om kriterieudviklingen/revideringen Revision af kriterierne fra version 3 til 4 er foregået som et internt projekt i. Eksperter og licenshavere er kontaktet løbende i revisionsperioden (se bilag 1). Desuden er diverse rapporter og tekniske informationer læst, for at øge viden om udviklingen inden for gulvplejemidler og indholdsstoffer i disse (se referenceliste). Fra har følgende personer deltaget i kriterieudviklingen: Danmark: Trine Pedersen (projektleder) har overtaget efter Lene Møldrup (projektleder). Sverige: Svetlana Sopa (produktgruppeansvarlig). Norge: Ingvild Kvien Bengtsson (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Randi B. Rødseth (produktgruppeansvarlig). Finland: Hanna Korhonen (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Terhi Uusitalo (produktgruppeansvarlig). 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen I revideringen af kriterierne fra version 3 til 4 var fokus på følgende: 1. Definition af produktgruppen skal præciseres således, at det er tydeligt, at kriterierne kun gælder indendørs produkter. 2. Det tidligere nummererede krav K3 Stoffer med lavt kogepunkt er præciseret således, at det fremgår at der med let flygtige stoffer/voc er menes organiske stoffer med damptryk > 0,010 kpa ved 20 C. Det er endvidere undersøgt, om der er mulighed for at skærpe kravet til opløsningsmidler generelt. 3. Det tidligere nummererede K17 Monomerer har været svært at forstå, og det har været svært at få den rigtige information fra polymerleverandørerne. Kravets niveau er fundet relevant, og kravformuleringen er præciseret. 4. De tidligere nummererede K18, K19 og K20 Ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider: Det er undersøgt, om krav til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider skal ændres for at opnå mindre miljø- og sundhedspåvirkning af produkterne. I forhold til sidste revision foreligger der en del nye rapporter og opgørelser vedrørende PFOS og PFOA. Samlet set giver dette ikke anledning til ændringer af kravene til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider på nuværende tidspunkt.

19 Side 15 af Det tidligere nummererede K21 CDV for vaskepolish og vaskeplejemidler er undersøgt. Krav-niveauet er ændret og der stilles både krav til CDV beregnet på akutte og kroniske data. 6. Det tidligere K28 Effektivitet: mindre forbedringer af blanketten/ skemaet som udfyldes af test-brugeren er udført. 7. CLP Ved revisionen er kriterierne opdateret i henhold til klassificeringssystemet Global Harmonised System (GHS). 8. Det er fundet, at gulvplejemiddel til imprægnering af gulvmopper i vaskemaskiner kan indgå i produktgruppen. 9. Det er undersøgt, om krav til phthalater skal ændres. Kravet er fundet passende, idet phthalater er udfaset i 90 erne. 10. Det er undersøgt om miljøpåvirkningen er mindre ved anvendelse af voks end vaskepolish. Konklusion er på det foreliggende grundlag ikke mulig. 11. Det er undersøgt om der i polishfjernere og voksfjernere er forskel i sammensætning. Konklusion er ikke mulig. 12. Relevansen af klimaaspektet for produktgruppen er undersøgt og det er sikret, at det er inddraget i kriterierne via krav til især emballage og VOC. 13. Harmonisering med Svanens rengøringsmiddelkriterier version 4 er foretaget, hvor det er muligt og relevant.

20 Side 16 af Motivering af kravene 4.1 Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler Kravene gælder for samtlige indgående stoffer, med mindre andet er angivet i kravet. Som indgående stof regnes alle stoffer i produktet, også tilsatte additiver (f.eks. konservering eller stabilisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 vægt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, der er tilsat en råvare eller produktet bevidst og med et formål, uanset mængde. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % i råvaren regnes dog som indgående stoffer. Kendte fraspaltningsprodukter af indgående stoffer, regnes også som indgående. Definitionen af indgående stoffer er opdateret i denne version, så den er i tråd med den måde i dag ser på indgående stoffer således, at også forureninger er inkluderet. -Produktet skal selvfølgelig til enhver tid opfylde alle obligatoriske krav en undtagelse nævnt i et specifikt krav er derfor ikke en generel undtagelse fra de obligatoriske krav. K1 Beskrivelse af produktet For at sikre, at produktet er indeholdt i produktgruppedefinitionen, samt efterfølgende vurdere om kriterierne er overholdt, skal have en beskrivelse af produktet og dets anvendelse, samt have en fuldstændig recept. Den fuldstændige recept skal for hvert indgående stof inkludere handelsnavn, kemisk navn/navne (hvis flere indgående stoffer indgår under samme handelsnavn), fareklassificering (for hvert indgående stof), funktion, CAS-nr., DID-nr., worst case aktiv procent og indgående mængde i henholdsvis blanderecept og produktrecept. Eksempel er givet herunder:

21 Side 17 af 47 Fuldstændig recept Handelsnavn Kemisk navn Fareklassificering Funktion CASnr. DIDnr. Aktiv procent (worst case) [%] Blande recept [%] Produkt recept [%] Navn 1 Xi R36 10 Xxx Xi R36 Tensid xxx-x X 10 1 Xxx Konserverinx-x xx- X 0,02 0,002 Navn 2 Xxx 2 Xxx Xi R41 Tensid xxx-x X 5 0,1 Xxx Konservering xxx-x X 0,02 0,0004 K2 Klassificering af produktet tilstræber, at sundheds- og miljøeffekterne fra produkterne skal være så små som muligt. Derfor stilles krav om, at produkter som faremærkes i henhold til gældende forskrifter om sundhedsmiljøfare ikke kan miljømærkes. Klassificeringen gælder i henhold til Stofdirektiv 67/548/EØF og Præparatdirektiv 1999/45/EF med senere ændringer og tilpasninger eller forordning nr. 1272/2008. I dokumentationskravet fremgår det, at sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til gældende europæisk lovgivning. Ved skrivning af disse kriterier er gældende lovgivning i EU REACH, dvs. sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til direktiv 1907/2006/EC (appendix II) eller senere ændringer og tilpasninger. Det er muligt, at miljømærke gulvplejemidler som er klassificeret som lokalirriterende (Xi) med risikosætningerne R36, R37 og R38 (Eye Dam. 2;H319, STOT SE 3;H335 og Skin Irrit. 2;H315). For produkter til professionelt brug tillades klassificeringen Xi med R41 (Eye Dam. 1;H318). Undtagelsen er gjort for at tillade meget koncentrerede produkter, som bl.a. vil mindske miljøbelastningen fra transport og emballage.

22 Side 18 af 47 For polishfjernere/voksfjernere til professionelt brug tillades også klassificeringen ætsende/skin Corr. 1B eller 1C med R34/H314. Denne undtagelse er gjort, fordi effektiviteten af polishfjernere/voksfjernere med denne klassificering er høj, hvilket bevirker at en mindre mængde kemi skal anvendes til fjernelse af polish sammenlignet med andre fjernelsesprodukter. Udviklingen af højkoncentreret polish-/voksfjerner har vist sig vanskelig, hvis klassificeringen Xn; R20/21/22 ikke tillades. Hvis det ikke er muligt at have klassificeringen Xn; R20/21/22 på produktet, vil der skulle tilsættes mere vand for at fortynde det, og dermed skal der anvendes mere emballage og transport for opnåelse af samme effekt. Nordisk Miljømærkning har derfor valgt at lave en undtagelse for polish- /voksfjerner klassificeret med Xn;R20/21/22 for produkter med emballager der er udformet således, at brugeren ikke kommer i kontakt med produktet. Det vil sige, at risikoen for kontakt med produktet er minimeret, og der skal findes en teknisk brugsanvisning, der viser hvorledes brugeren undgår kontakt med produktet. Samlet betyder det, at et produkt som er fareklassificeret som miljøskadeligt, meget giftig, giftig, sundhedsskadelig (gælder ikke for polish-/voksfjerner til professionelt brug), ætsende, irriterende/eye Dam. 1 med R41/H318, allergifremkaldende, kræftfremkaldende, reproduktionsskadelig eller arvestofskadelig ikke kan miljømærkes. K3 CMR stoffer For at tage vare på de personer der producerer, påfører og brugere af gulvplejemidler, er der af sundhedsmæssige årsager stillet krav om, at indgående stoffer ikke må være klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Ligesom de ikke må fraspalte stoffer, der er klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Der er alternativer, der kan erstatte CMR stoffer. Kravet udelukker blandt andet konserveringsmidler som formaldehyd, der er klassificeret Carc. Cat. 3; R40 - T; R23/24/25 - C; R34 - R43 (Carc. 2;H351 - Acute Tox. 3;H331 - Acute Tox. 3;H311 - Acute Tox. 3;H301 - Skin Corr. 1B;H314 - Skin Sens. 1;H317) og Bronopol, som kan fraspalte formaldehyd. Kravet udelukker også NTA, der er klassificeret Carc. Cat. 3, men undtaget herfra er NTA som forurening i kompleksdannere af typen MGDA og GLDA,

23 Side 19 af 47 hvor NTA må indgå med < 1,0 vægt- % i råvaren, dog altid så koncentrationen i det færdige produkt er < 0,100 w/w %. MGDA og GLDA er meget effektive kompleksdannere, samtidig er de ikke skadelige for vandlevende organismer og let aerob nedbrydelige. De har vist sig at kunne erstatte andre kontroversielle kompleksdannere som EDTA, fosfonater og fosfater. Det har desværre også vist, at det er vanskeligt at producere MGDA og GLDA uden en forureningsrest af NTA. K4 Flygtige organiske stoffer Flygtige organiske stoffer er uønskede, da de typisk er sundhedsskadelige, ofte er svært nedbrydelige i vandmiljøet og kan forårsage negative effekter på det jordnære ozonlag. Flygtige organiske stoffer indgår ofte i gulvplejemidler, hvorfor der stilles krav til begrænsning af denne type stoffer. I version 3 af kriterierne var der ikke krav til VOC, i den form der er i version 4. I version 3 var der fokus på at stille krav til stoffer med kogepunkt lavere end 150 o C, og som ikke er klassificeringspligtige i henhold til sundhedsfarer (Tx, T, C, Xn, Xi, Carc, Mut og Rep). Da ammoniak indgår som komponent i en del af de ingredienser, der benyttes i gulvplejemidler, og da ammoniak har et kogepunktet langt under 150 o C og er klassificeringspligtigt i.h.t. sundhedsfare (C, Xn el. Xi afhængig af koncentration) var der tidligere en undtagelse for ammoniak. Denne undtagelse er ikke længere relevant i dette krav, der omhandler flygtige organiske stoffer som ammoniak ikke kan beskrives som. Ved flygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhold til 1999/13/EF er defineret som VOC (Volatile Organic Compounds), det vil sige stoffer der ved 20 C har et damptryk >0,010 kpa. I høringen var kravet, at indholdet af flygtige organiske stoffer ikke måtte overstige 0,010 w/w %, hvilket var foreslået fordi ikke var opmærksom på, hvor store konsekvenser en ændring af definitionen af VOC ville have for kravniveauet. Definitionen af VOC er fastholdt, men kravet blev ændret på baggrund af høringskommentarer og en nærmere gennemgang af eksisterende licenser til gulvplejemidler. Kravet til halogenerede og aromatiske opløsningsmidler er fjernet fra K4 og skrevet ind i K17.

24 Side 20 af 47 På baggrund af data for 43 produkter med licens til Svanen, er der fastsat følgende grænseværdier for produktets samlede indhold af flygtige organiske stoffer i det færdige produkt: Vaskeplejemiddel og vaskepolish: VOC <0,5 w/w % Grundpolish, gulvpolish og gulvvoks: VOC < 5,0 w/w % Polishfjerner og voksfjerner: VOC < 20,0 w/w % Projektgruppen er klar over, at der er tale om relativt høje koncentrationer af VOC er for polishfjerner og voksfjerner. Den væsentligste årsag til dette er, at produkter til anvendelse på f.eks. linoleumsgulve, kræver et højt indhold af opløsningsmidler, da linoleum ikke tåler alkaliske fjernere, hvilket er alternativet til opløsningsmidler. Til gulvmaterialer af f.eks. vinyl, epoxy eller sten er det muligt at anvende alkaliske fjernere, der har et mindre VOC-indhold. I fastsættelse af kravet har det ikke været muligt at differentiere mellem de enkelte gulvmaterialer. Dette vil der naturligvis være fokus på i forbindelse med den næste revision. På trods af de relativt høje grænseværdier for VOC, er der tale om en væsentlig stramning af kravet fra version 3 til version 4, fordi kogepunkt (som definitionen var baseret på i version 3) ikke giver et fyldestgørende billede af hvilke stoffer, der defineres som VOC er. K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer Selvom kravet til flygtige organiske stoffer er ændret, så fjernes krav til overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer ikke. Eksempelvis skal der foretages beregning, når produktet indeholder ammoniak, og VOC i mindre koncentrationer er stadig tilladt i produkterne, hvorfor en sikring af arbejdsmiljøet stadig er relevant. K6 Konserveringsmidler Eftersom gulvplejemiddel indeholder en stor del vand (vaskeplejemidler indeholder % vand og gulvpolish indeholder % vand), og produktet ikke bruges så ofte/kan stå åbnet i lang tid, findes der i nogen grad et behov at konservere produkterne, specielt for produkter med phværdier i det neutrale område.

25 Side 21 af 47 Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerbare. Et stofs biologiske akkumulerbarhed kan testes i henhold til OECD s testanvisninger 305 A-E. Hvis stoffets biologiske koncentrationsfaktor (BCF) er 500 anses stoffet at være bioakkumulerbart, og hvis BCF < 500 anses stoffet at være ikkebioakkumulerbart. Hvis ikke andet er påvist, vurderes stoffer at være bioakkumulerbare, hvis logkow 4 i henhold til OECD testanvisninger 107 eller 117 eller tilsvarende. Bemærk, hvis der findes en målt BCF-værdi, skal højest målte anvendes i stedet for logkow. Det betyder, at et stof med logkow 4 ikke betragtes som bioakkumulerbart, hvis højest målte BCF er < 500. Ovenstående udelukker konserveringsmidler som Triclosan (logkow = 4,76 og BCF = 2530). Konserveringsmidler som miljøfareklassificeres, er også omfattet af krav vedrørende miljøfareklassificerede stoffer. K7 Optimering af konserveringsmiddel For at minimere mængden af konserveringsmiddel stilles der krav om gennemførelse af en "Challenge test". Challenge test er en massebetegnelse for test til bestemmelse af den nødvendige mængde konserveringsmiddel i produkter. Testen udføres på en række prøver med testprodukt, hvortil der tilsættes forskellige koncentrationer af konserveringsmiddel. Prøverne testes for vækst af en række bakterier, gær- og skimmelsvampe efter 7 dage. Der podes igen med en blanding af bakterier, gær- og skimmelsvampe og prøverne testes igen for vækst 7 dage efter podning. Dette fortsætter i minimum 28 dage (nogle test kræver minimum 6 uger). Den laveste koncentration af konserveringsmiddel, hvor der ikke forekommer vækst er den optimale mængde konserveringsmiddel for produktet. De forskellige producenter og leverandører af konserveringsmidler har forskellige Challenge test/metoder, som de benytter til bestemmelse af rette koncentration af konserveringsmiddel. Det drejer sig blandt andet om følgende test: Koko Test (testmethod SM 021), USP Challenge Test (US Pharmacopoeia) og CTFA Challenge Test (Cosmetic Toiletries and Fragrance Association). Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4.

26 Side 22 af 47 K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nebrydelighed Kravet til tensiders bionedbrydelighed er standard i, og stilles da krav til brug af tensider er vigtig ud fra et miljøsynspunkt. I henhold til rapport fra DHI Anaerobic biodegradability of surfactants fra september 2002 (kilde 5), betones vigtigheden af anaerob nedbrydning af tensider. Ikke let nedbrydelige tensider og ikke-anaerob nedbrydelige tensider kan ophobes i afløbsslam, slamforbedret jord og sediment i søer og vandløb samt påvirke organismer negativt. Tensider er bipolære og har i kraft af dette en toksisk effekt i alle aquatiske miljøer. Krav stilles derfor så alle benyttede tensider skal være aerobt nedbrydelige og anaerobt nedbrydelige. Der er dog lavet undtagelser for fluortensider og silikonetensider samt ingrediensemulgatorer og levelling agents i produkter med ikke-rengørende effekt, d.v.s. i gulvpolish, grundpolish og gulvvoks. Disse er ikke tilsat produkterne af rengørende årsager, men for at give gulvplejemidlet nogle andre funktioner. Der stilles andre krav til disse stoffer, se nedenfor. Det skal bemærkes, at alle gulvplejemidler med en rengørende effekt er underlagt detergentforordningen, som kræver aerob nedbrydelighed af tensiderne i disse produkter. Men gulvplejemidler, som ikke er en direkte del af rengøringen, men kun har til formål at lægge et beskyttelseslag på overfladen, er ikke inkluderet i detergentforordningen (kilde 4). Projektgruppen har derfor fundet det relevant både at stille krav til aerob og anaerob nedbrydelighed for tensiderne i gulvplejemidler. Bemærk, at LAS ikke er anaerob nedbrydeligt. Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4. K10 Miljøskadelige stoffer Stoffer som er svært nedbrydelige, kan forårsage problemer i dag og i fremtiden. Særligt alvorligt kan effekterne blive, hvis stoffet samtidig er toksisk. Derfor stilles der krav om, at stoffer som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 100 mg/g aktivt indhold totalt. Dette svarer til 2 % af et produkt, som har et aktivt indhold i størrelsesorden 20 % (professionelle produkter). For et produkt, som har et aktivt indhold på 10 % (forbrugerprodukter), svarer grænsen til 1 %.

27 Side 23 af 47 Undtaget herfra er polishfjerner og voksfjerner, hvor den samlede mængde af stoffer, som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 2,0 w/w % aktivt indhold totalt. stiller normalt et vægtet krav til miljøfareklassificering, med fokus på stoffer med miljømæssige langtidsvirkninger på miljøet. Dette i kombination med kravet til CDV giver en god sikkerhed for, at de Svanemærkede produkters effekt toxicitet og nedbrydelighed er meget lav. I kriterierne for gulvplejemidler har det vist sig ikke hensigtsmæssigt at stille krav til CDV for andre typer produkter end vask- og plejemidlerne, hvorfor en stor del af produktgruppens toxicitet og nedbrydelighed ikke reguleres af CDV. Derfor har man i disse kriterier valgt at afvige fra den normale måde at stille krav til miljøfareklassificering, og have fokus på alle typer miljøfareklassificeringer, og ikke kun dem med langtidsvirkninger på miljøet. I forbindelse med den næste revision vil vi se på muligheden at revidere krav til miljøskadelige stoffer. Kravet til miljøskadelige stoffer indebærer en omvendt bevisbyrde dersom det ikke kan dokumenteres at et stof ikke er miljøskadeligt, regnes det som miljøskadeligt. Kravet gælder også for stoffer, som har vist sig at danne persistente miljøskadelige nedbrydningsprodukter under relevante betingelser. Højmolekylære stoffer er stoffer, der på grund af deres størrelse har en begrænset biotilgængelighed, idet de kun vanskeligt transporteres over biologiske membraner. Den tidligere definition af højmolekylære stoffer (molekylevægt over 700 g/mol, mindste kalkulerede gennemskæring over 9,5 Å eller en længde over 5,5 nm), har vist sig ikke længere at være gældende. Det har vist sig yderst vanskeligt at finde en opdateret definition, idet der ikke er overensstemmelse mellem, hvornår et stof betragtes som bioakkumulerbart (udtrykt ved BCF-faktoren) i CLP og REACH. Da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at gennemskue konsekvensen af en gennemgribende ændring af definitionen, har vi valgt en definition, der ligger tæt op ad den eksisterende, og som samtidig støtter sig til definitionen i REACH. Den nye definition af højmolekylære stoffer er derfor valgt til: molekylevægt > 700, maksimal diameter > 1,17 nm og en maksimal molekylelængde > 4,3 nm (sammen med to andre krav indikerer denne definition, jf. REACH en BCF > 5000). Ved næste revision af kriteriet anbefales det, at der igen kigges på definitionen, for at se om der er kommet ny viden det bør specifikt

28 Side 24 af 47 undersøges, om der er kommet en definition der relatere sig til CLPgrænsen for bioakkumulerbarhed, BCF > 500. Højmolekylære stoffer, er delvist inkluderet i dette krav, hvis deres toksicitet er under 100 mg/l. Det er muligt at gennemføre en toksicitetstest på højmolekylære stoffer i gulvplejemidler. Højmolekylære stoffer er en meget stor bestanddel af gulvplejemidler, og derfor bør der sættes skrappe miljøkrav til disse. Samtidig er højmolekylære stoffer vanskelige at miljøfareklassificere grundet deres størrelse. Højmolekylære stoffer, som er toksiske i koncentrationer på op til 100 mg/l, ville blive miljøfareklassificeret hvis det var muligt at teste for nedbrydelighed og det viste sig, at de var svært bionedbrydelige. Derfor er der krav om, at kun de højmolekylære stoffer, som har en toksicitet over 100 mg/l. er undtaget krav til miljøfareklassificering. Test af toksicitet skal foregå på minimum et af de tre trofiske niveauer (fisk, alge eller dafnie). I kriterierne er det ikke specificeret, hvilken testmetode der skal bruges. Det skyldes, at man ikke kan udføre en normal toksicitetstest på stoffer med en molekylevægt over 700, fordi stofferne er så store, at de ikke kan trænge ind igennem cellemembranen på testorganismerne. Hvis det højmolekylære stof er opløseligt i vand, kan man udføre en normal toksicitetstest. Kravet er alligevel taget med uden specifikation af testmetode, fordi projektgruppen har erfaret, at der er gennemført forskellige former for toksicitetstest på højmolekylære stoffer. Sådanne toksicitetstest kan give et indtryk af, hvor toksiske højmolekylære stoffer kan være, hvilket projektgruppen mener, er relevant for denne produktgruppe. I kriterieversion 3 var der en undtagelse for blødgører (der ikke er phthalater) i produkter med rengørende effekt, som opfylder kravene for miljøfarlig (N eller uden symbol), hvor den samlede mængde af stoffer, der opfylder kriterierne for miljøfarlighed, ikke måtte indgå i det færdige produkt i højere koncentrationer end 160 mg/g aktivt indhold. Denne undtagelse er fjernet i version 4, da der i dag findes alternative blødgørere uden miljøskadelige egenskaber. K11 Fosfor Fosfor er en kilde til overgødskning. Fosfater fra landbruget er en af de største årsager til, at der findes fosfat i vandmiljøet [EEA 2005]. Fosfater fra rengøringsmiddel og gulvplejemiddel spiller en mindre rolle, først og

29 Side 25 af 47 fremmest fordi fosfat effektivt fjernes fra spildevandet. Generelt set er udslippet af fosfat fra punktkilder såsom spildevand mindsket i de seneste 30 år. Dette beror primært på forbedret rensning af spildevandet i Nordog Vesteuropa efter implementering af Rådets direktiv om rensning af spildevand (1991/271/EF) (EØS 2005). Vaske- og rengøringsforordningen (648/2004/EF) er for nyligt genomgået og der er fosfater diskuteret. Et forslag [COM(2010) 597] er at indføre en begrænsning af fosfater og andre fosforforbindelser i husholdningskemikalier til at indholdet af fosfor skal være under 0,5 %. I Norge haves et nationalt lovkrav (kilde 17) gældende fosfor i kemtekniske produkter, såsom rengøringsmiddel inklusiv vaskeplejemidler og vaskepolish. Begrænsningen indebærer at max. 0,2 vægt % fosfor må indgå i produkterne. Efter høringen er kravet til fosfor ændret. Af hensyn til norsk lovgivning må fosfor i vaskepolish, vaskeplejemidler, polishfjernere og voksfjernere maksimalt indgå med 0,20 w/w % i det endelige produkt. Dette er en skærpelse i forhold til version 3, hvor fosfor maksimalt måtte indgå med 1,0 w/w %. Det er præciseret, at der menes det totale indhold af fosfor maksimalt må være 0,20 w/w % i vaskeplejemidler, vaskepolish, polishfjerner og voksfjerner. Efter høringen er K11 ændret fra at være et generelt krav til kompleksdannere til et krav for fosfor. I K17 er tilføjet kompleksdannerne EDTA (ethylendiamintetraacetat), DTPA (Diethylentriaminpentaacetat) og fosfonater til listen med stoffer, der ikke må indgå i produktet. NTA er omfattet af forbudskravet for CMR-stoffer. K12 Restmonomerer i polymerer Restmonomerer i polymerer kan have miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Denne belastning anses for at være så stor, at det er nødvendigt at stille et særskilt krav om begrænsning af total indholdet af monomerer i polymeren. Kravet er præciseret at gælde, at det totale indhold af miljøog sundhedsfare klassificerede restmonomerer (i henhold til bilag 5 i kriteriedokumentet) maksimalt må være 100 mg/kg nyproduceret polymer. Monomerindholdet reduceres over tid, da mange monomerer er flygtige forbindelser. Derfor er kravet relateret til nyproduceret polymer, da det er

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 27. november 2014. Nordisk Miljømærkning

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 27. november 2014. Nordisk Miljømærkning Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version 4 Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.3, Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående

Læs mere

ASTM D 3207-96 eller anden gældende version. Standard Test

ASTM D 3207-96 eller anden gældende version. Standard Test Bilag 7 Dette bilag består af 5 dele: Del 1 omhandler gulvpolish. Effektivitetstest af professionelle produkter Del 2 vaskepolish og vaskeplejemiddel med voks. Del 3 grundpolish. Del 4 polishfjerner og

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Industrielle rengøringsog affedtningsmidler Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016 Nordisk Miljømærkning Innehåll Adresser 2 Hvad er et Svanemærket industrielt rengøringsmiddel/affedtningsmiddel?

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. juni 2007 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sæbe, shampoo og hårbalsam (meddelt

Læs mere

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien Svanemærkning af Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien Version 1.5 13. oktober 2005 30. juni 2014 Nordisk Miljømærkning Innehåll Hvad er et Svanemærket rengøringsmiddel til levnedsmiddelindustrien?

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af tekstilvaskemidler og pletfjernere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af tekstilvaskemidler og pletfjernere Baggrundsdokument for Miljømærkning af tekstilvaskemidler og pletfjernere Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 3 INDLEDNING OG HISTORIK... 3 ANDRE STYRINGSMIDLER INDEN FOR OMRÅDET... 5 LOVGIVNING FOR TEKSTILVASKEMIDLER

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision 1796900-DAN-03 2006-07-19 2009-02-20 2 Udstedt af Jeanette Hasseson Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøstyrelsen J. nr. MST-133-00002//00042 Miljøteknologi san//7. november 2013 GRUNDNOTAT Kommissionens forslag om opstilling af miljømærkekriterier

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

F2i. TASKI Jontec Plaza. Forsegler / højglans polish til stengulve. Beskrivelse. Egenskaber. Fordele. Brugsanvisning. Tekniske specifikationer

F2i. TASKI Jontec Plaza. Forsegler / højglans polish til stengulve. Beskrivelse. Egenskaber. Fordele. Brugsanvisning. Tekniske specifikationer TASKI Jontec Plaza Forsegler / højglans polish til stengulve Beskrivelse Højglans polish udviklet specielt til anvendelse på sten, terrazzo, uglaseret keramiske gulve og marmor. Produktet giver en god

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 d. 2. november 2005 Side 2 af 17 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd

Læs mere

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version oktober oktober Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version oktober oktober Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Industrielle rengøringsog affedtningsmidler Version 2.1 13. oktober 2005 31. oktober 2010 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket industrielt rengøringsmiddel/affedtningsmiddel?

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: Bak & Uhrenfeldt A/S Horsensvej 72 7100 Vejle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA UNISON CLAR FREE A2 Pr.nr.: 1950447 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen

Læs mere

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Side 1/1 Databladsnr.: Printdato: 25. aug 2009. ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING er et kombineret vaske/plejemiddel uden voks med meget stor rengøringsog plejeeffekt. er velegnet

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter

Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Version 1.8 29. maj 2008 30. juni 2015 Nordisk Miljømærkning Inhold Hvad er et Svanemærket kemisk byggeprodukt? 3 Hvorfor vælge Svanemærket? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1436667 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Stadsing polish Revisionsdato: 1. april 2012 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Stadsing polish Revisionsdato: 1. april 2012 Erstatter: 1. udgave SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Stadsing polish Stadsing polish 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Stadsing polish Varenr.: 10390 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overenstemmelse med regulativ (EC) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i overenstemmelse med regulativ (EC) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse TRANSNET C SUPER Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ALKALISK VÆSKE KARROSERIESHAMPOO RENGØRING AF KARROSSERIER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA BASE FREE M4 Pr.nr.: 1534232 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1433714 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Miljø- og sundhedsvurdering af kemiske stoffer i industrielle og institutionsanvendte rengøringsmidler

Miljø- og sundhedsvurdering af kemiske stoffer i industrielle og institutionsanvendte rengøringsmidler Miljø- og sundhedsvurdering af kemiske stoffer i industrielle og institutionsanvendte rengøringsmidler Miljøindsats for industrielle og institutionsanvendte rengøringsmidler Torben Madsen og Trine Thorup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Sminkefarver Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9.1 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1 Sminkefarver

Læs mere

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Version 4.0 13. oktober 2008 31. december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket håndopvaskemiddel? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Fingerfarver Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9.1 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1 Fingerfarve

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA CRYSTAL FREE A8 Pr.nr.: 1534582 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, ler, gips og gipsgaze. Kriteriedokument 1. maj 2010

FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, ler, gips og gipsgaze. Kriteriedokument 1. maj 2010 FFFH s krav til formningsog hobbymaterialer Modellervoks, støbemasse, Kriteriedokument 1. maj 2010 Version 9 - maj 2013 Indhold 1 Introduktion 3 2 Definition af produktgruppe 3 3 Produktoversigt 4 3.1

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Modul 4 F2011 Hygiejne og arbejdsmiljø Lektor Anne-Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland

Modul 4 F2011 Hygiejne og arbejdsmiljø Lektor Anne-Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland Modul 4 F2011 Hygiejne og arbejdsmiljø Lektor Anne-Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland 1 - Personlige ressourcer Hvad er der af tid, penge, Viden og færdigheder? Produktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03)

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) MILJØstyrelsen 5. marts 2014 Miljøteknologi san MST-133-00002 1 Grund- og nærhedsnotat Kommissionens forslag til beslutning om opstilling af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. januar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Revideret: Ocean skurecreme Erstatter tidligere SDB: Side 1/5

Sikkerhedsdatablad Revideret: Ocean skurecreme Erstatter tidligere SDB: Side 1/5 Revideret: 20111128 Ocean skurecreme Erstatter tidligere SDB: 20110125 Side 1/5 1. Navn på produkt og virksomhed Godkendt til brug Handelsnavn: Ocean skurecreme Produkttype Leverandør: Kemibolaget Ocean

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5) Mac 2040 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til anvendelse Handelsnavn Mac 2040 Produkttype Mikroaffedtning Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt Den 17. november 2016 MFVM 165 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af miljømærkekriterier for EU-miljømærket maskinopvaskemiddel (komitesag)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. MPA-V No. 495 223. Zentrale +49-(0)-7024-804-0

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. MPA-V No. 495 223. Zentrale +49-(0)-7024-804-0 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Car Polish Identifikation af virksomheden

Læs mere