Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version juni Nordisk Miljømærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning"

Transkript

1 Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version juni

2 Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne Produkter som kan miljømærkes Indholdsstoffer i gulvplejemidler Motivation for Svanemærkning af gulvplejemidler Kriteriernes version og gyldighed Det nordiske marked Andre mærkningsordninger Om kriterieudviklingen/revideringen 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen Motivering af kravene Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler K1 Beskrivelse af produkt K2 Klassificering af produktet K3 CMR stoffer K4 Flygtige organiske stoffer K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer K6 Konserveringsmidler K7 Optimering af konserveringsmiddel K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nedbrydelighed K10 Miljøskadelige stoffer K11 Fosfor 24

3 4.12 K12 Restmonomerer i polymerer K13 Ingrediensemulgatorer og levelling agents i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks K14 Fluortensider i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks og K15 Silikonetensider i grundpolish, gulvpoish og ulvvoks K16 CDV-beregning for vaskepolish og vaskeplejemidler K17 Øvrige krav til indgående kemiske stoffer Parfume Phthalater Farvestoffer og pigmenter APEO og derivater deraf Kompleksdannere EDTA, DTPA, NTA og fosfonater SVHC-kandidatstoffer Halogenerede og aromatiske stoffer Nanomaterialer/-partikler Krav til emballage K18 Emballage - plast K19 Vægt nytte forhold K20 Krav til effektivitet K21 og K22 Information til brugere K23-K28 Miljø- og kvalitetsstyring K29 Retursystem for produktet og emballage K30 Myndighedskrav til sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø K31 Markedsføring Ændringer i forhold til tidligere version Nye kriterier Referencer 44 Bilag 1 1

4

5 Side 1 af Sammenfatning Ved revision til version 4 er der lagt vægt på at undersøge, hvilke krav der kan præciseres, henholdsvis tilpasses de produkter, der er mulighed for at svanemærke. Således er krav til flygtige organiske stoffer, restmonomerer og skema til effektivitetstest blevet præciseret. Det er undersøgt, om imprægneringsmidler til gulvmopper kan indgå i produktgruppen, om der er en forskel på miljøpåvirkningen ved anvendelsen af henholdsvis voksog polishprodukter, samt voks- og polishfjerner. Endvidere er status for eventuelle ændringer i risikovurdering og anvendelse af phthalater, ingrediensemulgatorer, flourtensider og silikonetensider undersøgt, ligesom det er undersøgt, om CDV kravene er tidssvarende og fokuseret på produkternes livscyklus. Herudover er der set på, om kriterierne kan harmoniseres med rengøringsmiddelkriterierne version 4 (hvor det har været muligt og relevant, er kriterierne harmoniseret). Endelig er krav til klassificeringer opdateret iht. gældende europæisk lovgivning. De væsentligste ændringer fra kriterieversion 3 til 4 er følgende: Krav til produkt- og stofklassificeringer er opdateret i henhold til gældende europæisk lovgivning. Krav til flygtige organiske stoffer (VOC er) er ændret, idet krav nu er fastsat i henhold VOC-definitionen og ikke stoffers kogepunkt. Og kravniveauet for indhold af VOC er i det færdige produkt er strammet. Kravniveauet til CDV for vaskeplejemidler og vaskepolish er strammet. Niveauet er sat til liter pr. liter brugsopløsning for kroniske data og til liter pr. liter brugsopløsning for akutte data. Definitionen af højmolekylære stoffer er ændret. Der er tilføjet nye krav vedrørende nanomaterialer/-partikler og SVHCstoffer. Krav til parfume er strammet, så der nu er forbud mod anvendelse af parfume i alle typer af gulvplejemidler. Krav til restmonomerer er ændret, idet kravet er præciseret til at gælde miljø- og sundhedsfare klassificerede restmonomerer i polymerer.

6 Side 2 af 47 Endvidere er kravenes rækkefølge ændret, og der er ikke længere afsnit for de enkelte produkttyper. Evt. undtagelser for produkttyper er angivet i det enkelte krav. Dette for at gøre kriterierne lettere at overskue og læse. I afsnit 6 findes en oversigt med alle ændringer fra version 3 til version 4.

7 Side 3 af Basisfakta om kriterierne 2.1 Produkter som kan miljømærkes Definition Gulvplejemidler er i denne sammenhæng produkter udelukkende til indendørs brug, som lægger en film af polymerer eller voks på gulve for at lette vedligeholdelse samt beskyttelse af gulvet. Desuden indgår produkter, der fjerner denne film/polish fra gulvet i produktgruppen. Produktgruppen omfatter således grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemiddel med voks samt polishfjerner og voksfjerner. Både produkter til professionelle brugere og almindelige forbrugere er inkluderet i kriterierne for gulvplejemidler. Et produkt indgår i den gruppe (professionelle/private) det markedsføres som. Hvis det sælges til begge brugergrupper, bedømmes det i effektivitetstest som et professionelt produkt. Produkter som kun har rengørende egenskaber (f.eks. vaske-/plejemiddel uden voks), samt produkter hvor filmdannelsen sker som en reaktion mellem fedtsyrer og kalk, indgår ikke i produktgruppen. Kommentarer Produktgruppedefinitionen er blevet præciseret med hensyn til, at kriterierne kun gælder indendørsprodukter, idet der er kommet forskellige produkter på markedet til udendørsbrug, eksempelvis beskyttelsesmidler til natursten til både indendørs- og udendørs brug. Da kriterierne oprindeligt er udviklet på basis af, at livscyklusvurdering af indendørsprodukter i kategorierne grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish, vaskeplejemiddel med voks, polishfjerner og voksfjerningsmiddel, gælder kriterierne ikke udendørsprodukter. I forbindelse med revisionen har det været diskuteret, om produktgruppen skulle udvides med imprægneringsmidler til gulvmopper, da der har været forespørgsler om dette. Det er vurderet, at gulvplejemidler til imprægnering af gulvmopper er omfattet af produktgruppen, som denne står skrevet i dag. Det skal bemærkes, at svanelogo kun må forekomme i forbindelse med gulvplejemidlet og ikke i forbindelse med gulvmopperne. I høringen har vi modtaget et forslag om udvidelse af produktgruppen med et alternativt produkt til gulvpolish, der efterlader en tynd nano glasfilm på gulvet. Produktet indeholder ikke polymere eller voks. Ifølge høringsparten

8 Side 4 af 47 beskytter det gulvet i lang tid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Høringsparten ønsker en justering af produktgruppedefinitionen, så den ikke kun indeholder gulvpolish baseret på polymere og voks. Nordisk Miljømærkning kan ikke så sent i revisionsprocessen tage nye typer af produkter med i kriteriedokumentet, som vi ikke har nogen viden om. Vi er også tvivlende om evt. miljø- og sundhedseffekter af produktet ved slidtage, som vi ønsker undersøgt nærmere, før vi kan tage stilling til dette. I den næste revision vil vi se nærmere på denne type produkter og vil gerne have mere viden om produktet. 2.2 Indholdsstoffer i gulvplejemidler Indholdsstoffer i grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemidler er eksempelvis: - Polymerer er de vigtigste komponenter i den film, som dannes af gulvpolishen. Polymerer indgår også i vaskepolish. Polymeren indeholder ofte zink som tværbinder polymererne. Monomeren er for det meste akrylsyre og akrylater sammen med f.eks. styren. - Voks indgår i gulvplejemidler bl.a. for at blødgøre polymerfilmen og gøre den elastisk. Polyethylen eller polyestervokser er normale. - Blødgørere tilsættes for at blødgøre polymerfilmen. Tidligere var dibutylphthalat (DBP) den mest anvendte blødgører, men er nu stort set erstattet af tributoxyethylfosfat (TBEP) eller andre blødgørere. - Harpiks i polishen bidrager til glans og bedre udflydningsevne samt bidrager til at bedre egenskaberne ved fjernelse af polishen. F.eks. Styren-maleinsyreharpiks eller akrylatpolymer. - Tensider er navnet på en stor gruppe overfladeaktive stoffer. Tensider fungerer primært som emulgeringsmiddel og befugtningsmiddel i gulvpolish. Fedtalkoholethoxylater og alkylethersulfater forekommer ofte. Tensiders primære opgave i vaskeplejemiddel og vaskevoks er at løsne smuds og fedt fra underlaget og holde dette opløst i vaskevandet. - Opløsningsmidler som anvendes er vandopløselige og har en filmdannende effekt. Desuden regulerer de tørretiden for gulvplejemidlet. Den vigtigste gruppe opløsningsmidler er glykoletere, som f.eks. diethylenglykolmonoetyleter (ethyldiglykol).

9 Side 5 af 47 - Konserveringsmidler tilsættes for at give produktet en længere holdbarhed. - Parfume tilsættes af æstetiske grunde. Polisher er ofte uparfumerede mens vaskepolisher kan indeholde parfume. - Farve tilsættes af æstetiske grunde og for identifikation. Polisher er normalt ufarvede, mens vaskepolisher ofte indeholder farve. - Kompleksdannere, som EDTA, NTA og fosfonater, kan findes i små mængder for at binde urenheder i produktet samt for at binde ioner som Ca 2+ og Mg 2+ i hårdt vand. - Ammoniak opløser harpiksen og danner komplekser med zink, som gør polymeren resistent mod vaskemidler og forlænger polishens levetid gennem øget slidstyrke (hårdhed). Polishprodukter, som er beregnet på det professionelle marked, har et aktivt indhold i størrelsesordenen %, mens vaskepolish og vaskeplejemiddel har et aktivt indhold i størrelsesordenen %. Aktivt indhold for forbrugerprodukter er i størrelsesordenen %. Med aktivt indhold menes produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Indholdet af aktive komponenter er optimeret m.h.t. funktion og praktisk dosering. Polishfjerner/voksfjerner Der findes to forskellige typer polishfjernere: Dem som påvirker polishfilmen med organisk opløsningsmiddel som f.eks. glucoletre som DEGBE (diethylenglycol monobutylether), EGBE (ethylenglycol butylether); EGPE (ethylenglycol monopropylether) (2-fenoxyethanol) eller benzylalkohol. Dem som indeholder mere eller mindre alkali i kombination med lavere indhold af organiske opløsningsmidler. ph på en koncentreret polishfjerner ligger mellem 8-13 ph. Ved opskuring (= fjernelse af polish fra gulvoverfladen ved hjælp af en skuremaskine og et polishfjerningsmiddel) reagerer polishfjerningsmidlet med polishen og den opskurede polish sørger for, at polishfjerningsmidlet får en klart lavere ph end det den havde fra starten. Dette er af betydning

10 Side 6 af 47 eftersom den opskurede sø ledes ud via afløbet til rensningsanlægget, hvor den kan forårsage problemer, hvis ph-værdien er for høj. Hvor ofte en polishfjerner/voksfjerner anvendes er afhængig af, hvilken type gulvpolish/voks der er brugt, samt hvilken vedligeholdelsesmetode der er valgt til gulvet. Generelt bør polishfjerner bruges så lidt som muligt. Det skyldes, at opskuring og efterfølgende påføring af ny polish er meget dyrt, og gulvmaterialet kan påvirkes negativt af polishfjerner. Indholdsstoffer i polishfjerner og voksfjerner er eksempelvis: - Glucoletre som hjælpemiddel. Glucoletre i fjernere er ofte mere kortkædede end glucoletre i polishprodukter. Der findes visse glucoletrer, som ikke bør anvendes, da de kan være reproduktionstoksiske. Glucoletrene indeholder polære grupper såsom hydroxylgrupper, der er vandopløselige og kulstofkæder, såsom butylkæder, der gør dem opløselige i organiske opløsningsmidler. Disse egenskaber for opløselighed i forskellige væskefaser, gør at glucoletrene anvendes som opløsningsformidlere, idet de holder sammen på ikke blandbare emner i f.eks. rengøringsemulsioner. - Alkoholer som opløsningsmidler, f.eks. isopropanol, fenoxiethanoler, benzylalkohol (fenoxiethanoler kan også anvendes som konserveringsmiddel). - Konserveringsmidler kan være nødvendige i svagt alkaliske fjerningsmidler, men derimod er de ikke nødvendige i alkaliske fjerningsmidler. Anvendelse af konserveringsmidler i polishfjernere/voksfjernere er begrænset. - Korrosionsinhibitorer kan forekomme i polishfjernere/voksfjernere, hvis produktet indeholder NaOH. NaOH er et meget korrosivt stof, og derfor bliver korrosionsinhibitorer nødvendige. - Kompleksdannere bruges i polishfjernere/voksfjernere. Blandt andet er fosfater, polyakrylater, NTA, EDTA og fosfonater ofte anvendt i polish- og voksfjernere. - Derudover kan følgende stoffer forekomme i polishfjernere/voksfjernere: 2-metylpyrrolidon, tensider eksempelvis fluortensider, lavtskummende tensider, dispergerende midler f.eks. acrylater, hydrotroper (f.eks. cumen/xylen sulfonat, fofatestre), små mængder EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre), NTA

11 Side 7 af 47 (nitrilotrieddikesyre) eller MGDA (Methylglyoxal dimethyl acetal), parfume. 2.3 Motivation for svanemærkning af gulvplejemidler Et af hovedformålene for er at vejlede forbrugere til at vælge de mindst miljøbelastende produkter eller systemer. Der er foretaget en kvalitativ vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne ved gulvplejemidler, ud fra et livscyklusperspektiv, fra råvarefremstillingen til affald. Livscyklusvurdering af gulvplejemidler Der er foretaget en kvalitativ, men ikke kvantitativ, vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne af gulvplejemidler, ud fra en totalvurdering af produkterne, fra råvarefremstilling til affald samt transport. Vurderingen er foretaget på grundlag af litteraturstudier samt faggruppens kendskab til produkterne, deres indholdsstoffer og produktion. For at et produkt skal kunne miljømærkes, skal miljø- og sundhedsegenskaberne for produkterne, inklusive emballage, opfylde visse krav. For at miljømærkning skal være effektiv, er det også vigtigt, at der er forskel mellem produkterne på markedet, så kun de bedste produkter opnår miljømærket. Det betyder, at der skal være et potentiale for forbedring hos flertallet af producenterne. De parametre, der stilles krav til i dette kriteriedokument, er identificeret på baggrund af information om de vigtigste miljøeffekter og potentiale for forbedring. Tabel 1 illustrerer hvilke typer miljøbelastninger kriterierne fokuserer på. S betyder specifikke krav, G betyder generelle krav. Brug af gulvplejemidler kan resultere i, at gulvene bliver lettere at rengøre og dermed resultere i reduceret ressourceforbrug i form af vaskemidler, arbejdsomkostninger og energi. Polishen vil også beskytte gulvunderlaget og resultere i mindre slitage og længere levetid. Ved valg af gulvplejemidler er der derfor to forhold af stor betydning: 1) polishen skal kunne fjernes med en "normal" polishfjerner, så miljøbelastningen ved fjernelse af polishen bliver mindst mulig, 2) polishen skal have en god kvalitet og holdbarhed således, at forbruget af polish og polishfjerner mindskes, idet polishen sidder i længere tid på gulvet og dermed reduceres brugen af såvel polish som polishfjerner. Polish, som påføres et gulv, vil medføre udslip til vand enten direkte via rensningsanlæg ved at polishen gradvist slides af ved rengøring og/eller

12 Side 8 af 47 ved at hele polishfilmen fjernes med polishfjernere. Vaskepolish og vaskeplejemiddel indeholder både rengørende og polerende komponenter, og vil resultere i udslip, når vaskepolishen/vaskeplejemidlet påføres og når polishen/voksen gradvist slides af ved rengøring. Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. En stor miljøbelastning ved brug af gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Tabel 1. Fokuspunkter for kriterier Råvareud- Produktion Brug Affald Transport vinding Produktet: Ressourcebrug S S G - materialer - energi Udslip til G S luft, vand, jord Arbejdsmiljø G S Helse G S Produktets S S S emballage S= Specifikke krav, G = Generelle krav Råvareudvinding Produktionen af indholdsstofferne og udvinding/forædling af råvarerne til indholdsstofferne udgør antagelig en væsentlig del af miljøbelastningen til produkterne. De fleste indholdsstoffer i produkterne er syntetiske (fra petroleums baserede produkter), eller har sin oprindelse i videreforædling af stoffer fra planter eller dyr. Udvinding og forædling af råvarer foregår ofte i fjerne lande, hvorfra det kan være meget svært at skaffe oplysninger om ressourceforbrug og udslip. Det er endvidere vanskeligt at skaffe oplysninger om oprindelse og produktionsmetoder, når der er flere salgs- og produktionsled mellem udvinding af råvarer og det endelige produkt. Producenterne af gulvplejemidler har meget lidt indflydelse på produktionen af råvarer og indholdsstoffer. Transporten af råvarer, kan være en væsentlig del af miljøbelastningen, som er svær at stille krav til. Derfor er denne del af produkternes liv ikke styrbar for.

13 Side 9 af 47 Desuden indeholder de fleste gulvplejemidler forholdsvis ens grupper af komponenter og den totale miljøbelastning forbundet med råvareudvinding og produktion af indholdsstofferne vil derfor antagelig kun variere lidt fra produkt til produkt. På baggrund af disse årsager, er der ikke stillet krav til råvareudvinding, forædling og transport af ingredienserne. Produktion Produktion af gulvplejemidler foregår hovedsagelig ved, at de forskellige ingredienser blandes, hvilket er ganske lidt miljøbelastende. Fremgangsmåden er i princippet den samme for de fleste produkter på markedet. Krav til udslip til luft, vand og jord stilles af myndighederne i forbindelse med produktionstilladelse. Derudover bliver krav til arbejdsmiljø og brug, inklusiv krav til indhold af sundhedsskadelige stoffer ved produktion, reguleret af myndighedernes krav. De krav Svanen stiller til sundhedsskadelige stoffer kommer også medarbejderne i produktionen til gavn. Emballage Produktion af emballage til gulvplejemidlerne giver anledning til ressourceforbrug og udslip under produktion. Transport af små mængder gulvplejemiddel per emballageenhed har betydning for den samlede miljøbelastning for gulvplejemidlet, da dette medfører unødig transport med klima- og miljøbelastninger til følge. Brug Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. Det er derfor vigtigt, at indholdsstoffer, som fordamper, har lille sundheds- og miljøbelastning og indgår i meget lille mængde. Efter brug En stor miljøbelastning ved gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Hvor miljøskadelige produkterne er, bestemmes af en række parametre. Blandt de parametre, som skal vurderes, er kronisk eller akut toksicitet i akvatisk miljø, bioakkumulerbarhed og biologisk nedbrydelighed (specielt i kombination med toksicitet og bioakkumulering) for alle indholdsstoffer i gulvplejemidlet. Funktionel enhed For at fastsætte totale sundheds- og miljøeffekter af et produkt, skal indholdsstofferne i produktet vurderes ud fra den mængde, som faktisk bruges, eller er nødvendig for at foretage et defineret job. Det er vanskeligt at fastsætte en samlet funktionel dosis for gulvplejemidler, da forskellige gulvplejemidler har forskellig funktion, og fordi mængden af gulvplejemidler afhænger af gulvunderlaget, sammensætning, antal lag polish, vedligehold o.s.v. Som et resultat af dette, er de fleste krav til pro-

14 Side 10 af 47 dukternes indhold af sundheds- og miljøbelastende stoffer i dette kriteriedokument relateret til produkternes aktive indhold, d.v.s. produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Selv om et produkts aktive indhold ikke nødvendigvis genspejler produktets effektivitet, antages denne parameter at repræsentere et indirekte mål for produkternes funktionelle dosis. Dosisrelaterede krav medfører, at koncentrerede produkter ikke får utilsigtede problemer med at opfylde kravene, i forhold til mere fortyndede produkter. Dette er en fordel for koncentrerede produkter, der sikrer at der ikke transporteres store mængder vand, ligesom det sikres at færre produkter skal transporteres, hvilket resulterer i energibesparelser. Desuden indebærer dosisrelaterede krav, at produktets miljøbelastning ses i sammenhæng med mængden af gulvplejemiddel som faktisk bruges/behøves. 2.4 Kriteriernes version og gyldighed Den første generation af kriterier for miljømærkning af filmdannende gulvplejemidler blev vedtaget den 12. december Kriterieversion 1 blev revideret i 2000 og den 14. december 2000 blev anden generation af kriterierne vedtaget. Fra version 1 til version 2 var det hovedsagelig funktionstesten, som blev ændret, men også krav til tensider blev strammet således, at tensider skal være anaerob nedbrydbare. Tredje generation af kriterierne blev vedtaget den 28. september Evalueringen af kriterieversion 3.2 fra april 2009 konkluderede, at kriterierne skal revideres. Revision til version 4 er foretaget fra 2010 til. En detaljeret oversigt af ændringer fra version 3 til 4 fremgår af Ændringer i forhold til sidste version sidst i dette dokument. 2.5 Det nordiske marked I Danmark haves mange både små og store producenter af gulvplejemidler og enkelte internationale forhandlere. På det finske marked findes få producenter og en del internationale forhandlere. I Norge er der primært tale om få store importører, der dækker hele markedet. I Sverige findes ligesom i Danmark et større antal producenter.

15 Side 11 af 47 Antallet af svanelicenser og registreringer i Norden er opgjort som følger i maj 2011: Danmark Finland Norge Sverige Total Licenser Registreringer Siden sidste revision er antallet af licenser og registreringer faldet. Antal licenser er faldet fra 24 til 17, og antallet af registreringer er faldet fra 38 til 26. Faldet kan skyldes sammenlægning af licenser. I Danmark er 2x2 licenser slået sammen til 2x1 licens p.g.a. det nye gebyrsystem, der er indført i Aktører på det nordiske marked er eksempelvis Diversey, Ecolab, Nilfisk, Lilleborg og Gipeco. Under evalueringen af version 3.2 blev det konstateret, at kun et enkelt af de svanemærkede produkter er beregnet til konsumentmarkedet, mens alle øvrige produkter sælges til det professionelle marked. Efterspørgslen på de miljømærkede gulvplejemidler er størst blandt offentlige indkøbere. Men der er også interesse for de miljømærkede produkter blandt hoteller og rengøringsfirmaer. Produkter til det professionelle marked sælges direkte fra producent til slutbruger eller via private labelholdere og grossister til slutbrugeren. Svanemærket anvendes af de fleste producenter på hjemmesider, etiketter og i brochurer. Svanen bruges også i markedsføringen og ved salg af produkterne overfor kunder. I få tilfælde haves annoncer i fagblade. Et par producenter bruger ikke Svanen aktivt i markedsføringen. Der haves ingen tal for den samlede markedsandel i Norden. I Danmark er omsætningen for de 2 licenser og 8 registreringer under ,- Dkr., hvilket antages at udgøre en meget lille andel af markedet. I Finland udgør de svanemærkede gulvplejemidler ca. 25 % af markedet, der har en omsætning på ca. 5 mill.. For Norge findes der ingen specifikke oplysninger om det totale marked, men en leverandør siger, at interessen for svanemærkede gulvplejemidler er stigende. I Sverige er den samlede omsætning af svanemærkede produkter ca. 22 mill. Skr. i 2010 og forventes at stige til 25 mill. Skr. i En svensk producent angiver, at de har ca. 85 % af markedet for voks (vax), en anden svensk producent mener, at de har ca. 30 % af markedet for vaskepolish (tvättpolish), mens en tredje svensk producent angiver, at de har ca. 20 % af markedet i Sverige og

16 Side 12 af 47 Norge, 3 % i Finland og ca. 1 % i Danmark for gulvpolish og gulvvoks. (Afsnittet er gengivet fra evaluering af version 3.2). Projektgruppen, der evaluerede kriterieversion 3.2, og licenshaverne vurderede, at der er et godt potentiale for at få flere svanemærkede gulvplejemidler, idet der generelt er en stigende efterspørgsel på miljøvenlige og sundhedsmæssige gode produkter. Hvis brugen af svanemærkede produkter premieres indenfor vore tjenestekriterier, som f.eks. rengøringstjenester og hoteller, vil det også have en gunstig effekt på gulvplejemidler generelt. Der vurderes også, at være et potentiale for at få flere licenser til voksfjernere og polishfjernere, da de voks- og polishbehandlede gulve jo også skal renses. 2.6 Andre mærkningsordninger Bra Miljöval Den Svenska Naturskyddsföreningen har miljømærkningskriterier, Bra Miljövalg. De har et generelt kriteriesæt for kemisk tekniske produkter, som rengøringsmidler inklusiv gulvplejemidler er en del af (kilde 9). Der findes ca. 108 rengøringsmidler (omfatter universalrengøringsmiddel, sæbe, sanitetsrengøringsmiddel og gulvplejemiddel) mærket med Bra Miljöval (kilde 9, 25. oktober 2011). Der findes produkter både til konsumentforbrugere (48 stk.) og til professionelle forbrugere (60 stk.). Green Seal Den amerikanske organisation Green Seal har introduceret kriterier for gulvplejemidler i november 2004 (kilde 8). Avainlippu I Finland findes mærkningen Avainlippu (=Nyckelflagga) (kilde 15). Nyckelfaggan kan bevilges produkter (eller tjenester) som er fremstillet i Finland. Desuden beregnes produktets grad af indenlandsk oprindelse (grad av inhemskt ursprung), hvor man tager hensyn til f.eks. råvarer, emballagemateriale samt markedsføringsomkostninger. Grad af indenlandsk oprindelse skal være minimum 50 %. Det er et registreret varemærke, som støttes af Förbundet for Finländskt Arbete. Det er ikke et egentligt miljømærke, men det opfattes af mange konsumenter som et miljømærke på grund af den mindskede transport ved lokalt producerede produkter. Astma og Allergi Kemiske produkter som mærkes med Astma og Allergi-mærkningen skal opfylde følgende 3 kriterier: fri for allergener, fri for parfume og fri for

17 Side 13 af 47 irriterende emner i sådanne mængder, at der ikke findes nogen kendte, medicinske rapporterede tilfælde af overfølsomhed. Det er først og fremmest en sundhedsmærkning som findes for en række kemisk tekniske produkter (kilde 16). Produkterne som kan mærkes, er dem som Astma og Allergi anbefaler. Der er ikke tale om en fælles nordisk mærkning, men en national mærkning af de nationale astma og allergiforbund.

18 Side 14 af Om kriterieudviklingen/revideringen Revision af kriterierne fra version 3 til 4 er foregået som et internt projekt i. Eksperter og licenshavere er kontaktet løbende i revisionsperioden (se bilag 1). Desuden er diverse rapporter og tekniske informationer læst, for at øge viden om udviklingen inden for gulvplejemidler og indholdsstoffer i disse (se referenceliste). Fra har følgende personer deltaget i kriterieudviklingen: Danmark: Trine Pedersen (projektleder) har overtaget efter Lene Møldrup (projektleder). Sverige: Svetlana Sopa (produktgruppeansvarlig). Norge: Ingvild Kvien Bengtsson (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Randi B. Rødseth (produktgruppeansvarlig). Finland: Hanna Korhonen (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Terhi Uusitalo (produktgruppeansvarlig). 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen I revideringen af kriterierne fra version 3 til 4 var fokus på følgende: 1. Definition af produktgruppen skal præciseres således, at det er tydeligt, at kriterierne kun gælder indendørs produkter. 2. Det tidligere nummererede krav K3 Stoffer med lavt kogepunkt er præciseret således, at det fremgår at der med let flygtige stoffer/voc er menes organiske stoffer med damptryk > 0,010 kpa ved 20 C. Det er endvidere undersøgt, om der er mulighed for at skærpe kravet til opløsningsmidler generelt. 3. Det tidligere nummererede K17 Monomerer har været svært at forstå, og det har været svært at få den rigtige information fra polymerleverandørerne. Kravets niveau er fundet relevant, og kravformuleringen er præciseret. 4. De tidligere nummererede K18, K19 og K20 Ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider: Det er undersøgt, om krav til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider skal ændres for at opnå mindre miljø- og sundhedspåvirkning af produkterne. I forhold til sidste revision foreligger der en del nye rapporter og opgørelser vedrørende PFOS og PFOA. Samlet set giver dette ikke anledning til ændringer af kravene til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider på nuværende tidspunkt.

19 Side 15 af Det tidligere nummererede K21 CDV for vaskepolish og vaskeplejemidler er undersøgt. Krav-niveauet er ændret og der stilles både krav til CDV beregnet på akutte og kroniske data. 6. Det tidligere K28 Effektivitet: mindre forbedringer af blanketten/ skemaet som udfyldes af test-brugeren er udført. 7. CLP Ved revisionen er kriterierne opdateret i henhold til klassificeringssystemet Global Harmonised System (GHS). 8. Det er fundet, at gulvplejemiddel til imprægnering af gulvmopper i vaskemaskiner kan indgå i produktgruppen. 9. Det er undersøgt, om krav til phthalater skal ændres. Kravet er fundet passende, idet phthalater er udfaset i 90 erne. 10. Det er undersøgt om miljøpåvirkningen er mindre ved anvendelse af voks end vaskepolish. Konklusion er på det foreliggende grundlag ikke mulig. 11. Det er undersøgt om der i polishfjernere og voksfjernere er forskel i sammensætning. Konklusion er ikke mulig. 12. Relevansen af klimaaspektet for produktgruppen er undersøgt og det er sikret, at det er inddraget i kriterierne via krav til især emballage og VOC. 13. Harmonisering med Svanens rengøringsmiddelkriterier version 4 er foretaget, hvor det er muligt og relevant.

20 Side 16 af Motivering af kravene 4.1 Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler Kravene gælder for samtlige indgående stoffer, med mindre andet er angivet i kravet. Som indgående stof regnes alle stoffer i produktet, også tilsatte additiver (f.eks. konservering eller stabilisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 vægt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, der er tilsat en råvare eller produktet bevidst og med et formål, uanset mængde. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % i råvaren regnes dog som indgående stoffer. Kendte fraspaltningsprodukter af indgående stoffer, regnes også som indgående. Definitionen af indgående stoffer er opdateret i denne version, så den er i tråd med den måde i dag ser på indgående stoffer således, at også forureninger er inkluderet. -Produktet skal selvfølgelig til enhver tid opfylde alle obligatoriske krav en undtagelse nævnt i et specifikt krav er derfor ikke en generel undtagelse fra de obligatoriske krav. K1 Beskrivelse af produktet For at sikre, at produktet er indeholdt i produktgruppedefinitionen, samt efterfølgende vurdere om kriterierne er overholdt, skal have en beskrivelse af produktet og dets anvendelse, samt have en fuldstændig recept. Den fuldstændige recept skal for hvert indgående stof inkludere handelsnavn, kemisk navn/navne (hvis flere indgående stoffer indgår under samme handelsnavn), fareklassificering (for hvert indgående stof), funktion, CAS-nr., DID-nr., worst case aktiv procent og indgående mængde i henholdsvis blanderecept og produktrecept. Eksempel er givet herunder:

21 Side 17 af 47 Fuldstændig recept Handelsnavn Kemisk navn Fareklassificering Funktion CASnr. DIDnr. Aktiv procent (worst case) [%] Blande recept [%] Produkt recept [%] Navn 1 Xi R36 10 Xxx Xi R36 Tensid xxx-x X 10 1 Xxx Konserverinx-x xx- X 0,02 0,002 Navn 2 Xxx 2 Xxx Xi R41 Tensid xxx-x X 5 0,1 Xxx Konservering xxx-x X 0,02 0,0004 K2 Klassificering af produktet tilstræber, at sundheds- og miljøeffekterne fra produkterne skal være så små som muligt. Derfor stilles krav om, at produkter som faremærkes i henhold til gældende forskrifter om sundhedsmiljøfare ikke kan miljømærkes. Klassificeringen gælder i henhold til Stofdirektiv 67/548/EØF og Præparatdirektiv 1999/45/EF med senere ændringer og tilpasninger eller forordning nr. 1272/2008. I dokumentationskravet fremgår det, at sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til gældende europæisk lovgivning. Ved skrivning af disse kriterier er gældende lovgivning i EU REACH, dvs. sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til direktiv 1907/2006/EC (appendix II) eller senere ændringer og tilpasninger. Det er muligt, at miljømærke gulvplejemidler som er klassificeret som lokalirriterende (Xi) med risikosætningerne R36, R37 og R38 (Eye Dam. 2;H319, STOT SE 3;H335 og Skin Irrit. 2;H315). For produkter til professionelt brug tillades klassificeringen Xi med R41 (Eye Dam. 1;H318). Undtagelsen er gjort for at tillade meget koncentrerede produkter, som bl.a. vil mindske miljøbelastningen fra transport og emballage.

22 Side 18 af 47 For polishfjernere/voksfjernere til professionelt brug tillades også klassificeringen ætsende/skin Corr. 1B eller 1C med R34/H314. Denne undtagelse er gjort, fordi effektiviteten af polishfjernere/voksfjernere med denne klassificering er høj, hvilket bevirker at en mindre mængde kemi skal anvendes til fjernelse af polish sammenlignet med andre fjernelsesprodukter. Udviklingen af højkoncentreret polish-/voksfjerner har vist sig vanskelig, hvis klassificeringen Xn; R20/21/22 ikke tillades. Hvis det ikke er muligt at have klassificeringen Xn; R20/21/22 på produktet, vil der skulle tilsættes mere vand for at fortynde det, og dermed skal der anvendes mere emballage og transport for opnåelse af samme effekt. Nordisk Miljømærkning har derfor valgt at lave en undtagelse for polish- /voksfjerner klassificeret med Xn;R20/21/22 for produkter med emballager der er udformet således, at brugeren ikke kommer i kontakt med produktet. Det vil sige, at risikoen for kontakt med produktet er minimeret, og der skal findes en teknisk brugsanvisning, der viser hvorledes brugeren undgår kontakt med produktet. Samlet betyder det, at et produkt som er fareklassificeret som miljøskadeligt, meget giftig, giftig, sundhedsskadelig (gælder ikke for polish-/voksfjerner til professionelt brug), ætsende, irriterende/eye Dam. 1 med R41/H318, allergifremkaldende, kræftfremkaldende, reproduktionsskadelig eller arvestofskadelig ikke kan miljømærkes. K3 CMR stoffer For at tage vare på de personer der producerer, påfører og brugere af gulvplejemidler, er der af sundhedsmæssige årsager stillet krav om, at indgående stoffer ikke må være klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Ligesom de ikke må fraspalte stoffer, der er klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Der er alternativer, der kan erstatte CMR stoffer. Kravet udelukker blandt andet konserveringsmidler som formaldehyd, der er klassificeret Carc. Cat. 3; R40 - T; R23/24/25 - C; R34 - R43 (Carc. 2;H351 - Acute Tox. 3;H331 - Acute Tox. 3;H311 - Acute Tox. 3;H301 - Skin Corr. 1B;H314 - Skin Sens. 1;H317) og Bronopol, som kan fraspalte formaldehyd. Kravet udelukker også NTA, der er klassificeret Carc. Cat. 3, men undtaget herfra er NTA som forurening i kompleksdannere af typen MGDA og GLDA,

23 Side 19 af 47 hvor NTA må indgå med < 1,0 vægt- % i råvaren, dog altid så koncentrationen i det færdige produkt er < 0,100 w/w %. MGDA og GLDA er meget effektive kompleksdannere, samtidig er de ikke skadelige for vandlevende organismer og let aerob nedbrydelige. De har vist sig at kunne erstatte andre kontroversielle kompleksdannere som EDTA, fosfonater og fosfater. Det har desværre også vist, at det er vanskeligt at producere MGDA og GLDA uden en forureningsrest af NTA. K4 Flygtige organiske stoffer Flygtige organiske stoffer er uønskede, da de typisk er sundhedsskadelige, ofte er svært nedbrydelige i vandmiljøet og kan forårsage negative effekter på det jordnære ozonlag. Flygtige organiske stoffer indgår ofte i gulvplejemidler, hvorfor der stilles krav til begrænsning af denne type stoffer. I version 3 af kriterierne var der ikke krav til VOC, i den form der er i version 4. I version 3 var der fokus på at stille krav til stoffer med kogepunkt lavere end 150 o C, og som ikke er klassificeringspligtige i henhold til sundhedsfarer (Tx, T, C, Xn, Xi, Carc, Mut og Rep). Da ammoniak indgår som komponent i en del af de ingredienser, der benyttes i gulvplejemidler, og da ammoniak har et kogepunktet langt under 150 o C og er klassificeringspligtigt i.h.t. sundhedsfare (C, Xn el. Xi afhængig af koncentration) var der tidligere en undtagelse for ammoniak. Denne undtagelse er ikke længere relevant i dette krav, der omhandler flygtige organiske stoffer som ammoniak ikke kan beskrives som. Ved flygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhold til 1999/13/EF er defineret som VOC (Volatile Organic Compounds), det vil sige stoffer der ved 20 C har et damptryk >0,010 kpa. I høringen var kravet, at indholdet af flygtige organiske stoffer ikke måtte overstige 0,010 w/w %, hvilket var foreslået fordi ikke var opmærksom på, hvor store konsekvenser en ændring af definitionen af VOC ville have for kravniveauet. Definitionen af VOC er fastholdt, men kravet blev ændret på baggrund af høringskommentarer og en nærmere gennemgang af eksisterende licenser til gulvplejemidler. Kravet til halogenerede og aromatiske opløsningsmidler er fjernet fra K4 og skrevet ind i K17.

24 Side 20 af 47 På baggrund af data for 43 produkter med licens til Svanen, er der fastsat følgende grænseværdier for produktets samlede indhold af flygtige organiske stoffer i det færdige produkt: Vaskeplejemiddel og vaskepolish: VOC <0,5 w/w % Grundpolish, gulvpolish og gulvvoks: VOC < 5,0 w/w % Polishfjerner og voksfjerner: VOC < 20,0 w/w % Projektgruppen er klar over, at der er tale om relativt høje koncentrationer af VOC er for polishfjerner og voksfjerner. Den væsentligste årsag til dette er, at produkter til anvendelse på f.eks. linoleumsgulve, kræver et højt indhold af opløsningsmidler, da linoleum ikke tåler alkaliske fjernere, hvilket er alternativet til opløsningsmidler. Til gulvmaterialer af f.eks. vinyl, epoxy eller sten er det muligt at anvende alkaliske fjernere, der har et mindre VOC-indhold. I fastsættelse af kravet har det ikke været muligt at differentiere mellem de enkelte gulvmaterialer. Dette vil der naturligvis være fokus på i forbindelse med den næste revision. På trods af de relativt høje grænseværdier for VOC, er der tale om en væsentlig stramning af kravet fra version 3 til version 4, fordi kogepunkt (som definitionen var baseret på i version 3) ikke giver et fyldestgørende billede af hvilke stoffer, der defineres som VOC er. K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer Selvom kravet til flygtige organiske stoffer er ændret, så fjernes krav til overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer ikke. Eksempelvis skal der foretages beregning, når produktet indeholder ammoniak, og VOC i mindre koncentrationer er stadig tilladt i produkterne, hvorfor en sikring af arbejdsmiljøet stadig er relevant. K6 Konserveringsmidler Eftersom gulvplejemiddel indeholder en stor del vand (vaskeplejemidler indeholder % vand og gulvpolish indeholder % vand), og produktet ikke bruges så ofte/kan stå åbnet i lang tid, findes der i nogen grad et behov at konservere produkterne, specielt for produkter med phværdier i det neutrale område.

25 Side 21 af 47 Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerbare. Et stofs biologiske akkumulerbarhed kan testes i henhold til OECD s testanvisninger 305 A-E. Hvis stoffets biologiske koncentrationsfaktor (BCF) er 500 anses stoffet at være bioakkumulerbart, og hvis BCF < 500 anses stoffet at være ikkebioakkumulerbart. Hvis ikke andet er påvist, vurderes stoffer at være bioakkumulerbare, hvis logkow 4 i henhold til OECD testanvisninger 107 eller 117 eller tilsvarende. Bemærk, hvis der findes en målt BCF-værdi, skal højest målte anvendes i stedet for logkow. Det betyder, at et stof med logkow 4 ikke betragtes som bioakkumulerbart, hvis højest målte BCF er < 500. Ovenstående udelukker konserveringsmidler som Triclosan (logkow = 4,76 og BCF = 2530). Konserveringsmidler som miljøfareklassificeres, er også omfattet af krav vedrørende miljøfareklassificerede stoffer. K7 Optimering af konserveringsmiddel For at minimere mængden af konserveringsmiddel stilles der krav om gennemførelse af en "Challenge test". Challenge test er en massebetegnelse for test til bestemmelse af den nødvendige mængde konserveringsmiddel i produkter. Testen udføres på en række prøver med testprodukt, hvortil der tilsættes forskellige koncentrationer af konserveringsmiddel. Prøverne testes for vækst af en række bakterier, gær- og skimmelsvampe efter 7 dage. Der podes igen med en blanding af bakterier, gær- og skimmelsvampe og prøverne testes igen for vækst 7 dage efter podning. Dette fortsætter i minimum 28 dage (nogle test kræver minimum 6 uger). Den laveste koncentration af konserveringsmiddel, hvor der ikke forekommer vækst er den optimale mængde konserveringsmiddel for produktet. De forskellige producenter og leverandører af konserveringsmidler har forskellige Challenge test/metoder, som de benytter til bestemmelse af rette koncentration af konserveringsmiddel. Det drejer sig blandt andet om følgende test: Koko Test (testmethod SM 021), USP Challenge Test (US Pharmacopoeia) og CTFA Challenge Test (Cosmetic Toiletries and Fragrance Association). Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4.

26 Side 22 af 47 K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nebrydelighed Kravet til tensiders bionedbrydelighed er standard i, og stilles da krav til brug af tensider er vigtig ud fra et miljøsynspunkt. I henhold til rapport fra DHI Anaerobic biodegradability of surfactants fra september 2002 (kilde 5), betones vigtigheden af anaerob nedbrydning af tensider. Ikke let nedbrydelige tensider og ikke-anaerob nedbrydelige tensider kan ophobes i afløbsslam, slamforbedret jord og sediment i søer og vandløb samt påvirke organismer negativt. Tensider er bipolære og har i kraft af dette en toksisk effekt i alle aquatiske miljøer. Krav stilles derfor så alle benyttede tensider skal være aerobt nedbrydelige og anaerobt nedbrydelige. Der er dog lavet undtagelser for fluortensider og silikonetensider samt ingrediensemulgatorer og levelling agents i produkter med ikke-rengørende effekt, d.v.s. i gulvpolish, grundpolish og gulvvoks. Disse er ikke tilsat produkterne af rengørende årsager, men for at give gulvplejemidlet nogle andre funktioner. Der stilles andre krav til disse stoffer, se nedenfor. Det skal bemærkes, at alle gulvplejemidler med en rengørende effekt er underlagt detergentforordningen, som kræver aerob nedbrydelighed af tensiderne i disse produkter. Men gulvplejemidler, som ikke er en direkte del af rengøringen, men kun har til formål at lægge et beskyttelseslag på overfladen, er ikke inkluderet i detergentforordningen (kilde 4). Projektgruppen har derfor fundet det relevant både at stille krav til aerob og anaerob nedbrydelighed for tensiderne i gulvplejemidler. Bemærk, at LAS ikke er anaerob nedbrydeligt. Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4. K10 Miljøskadelige stoffer Stoffer som er svært nedbrydelige, kan forårsage problemer i dag og i fremtiden. Særligt alvorligt kan effekterne blive, hvis stoffet samtidig er toksisk. Derfor stilles der krav om, at stoffer som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 100 mg/g aktivt indhold totalt. Dette svarer til 2 % af et produkt, som har et aktivt indhold i størrelsesorden 20 % (professionelle produkter). For et produkt, som har et aktivt indhold på 10 % (forbrugerprodukter), svarer grænsen til 1 %.

27 Side 23 af 47 Undtaget herfra er polishfjerner og voksfjerner, hvor den samlede mængde af stoffer, som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 2,0 w/w % aktivt indhold totalt. stiller normalt et vægtet krav til miljøfareklassificering, med fokus på stoffer med miljømæssige langtidsvirkninger på miljøet. Dette i kombination med kravet til CDV giver en god sikkerhed for, at de Svanemærkede produkters effekt toxicitet og nedbrydelighed er meget lav. I kriterierne for gulvplejemidler har det vist sig ikke hensigtsmæssigt at stille krav til CDV for andre typer produkter end vask- og plejemidlerne, hvorfor en stor del af produktgruppens toxicitet og nedbrydelighed ikke reguleres af CDV. Derfor har man i disse kriterier valgt at afvige fra den normale måde at stille krav til miljøfareklassificering, og have fokus på alle typer miljøfareklassificeringer, og ikke kun dem med langtidsvirkninger på miljøet. I forbindelse med den næste revision vil vi se på muligheden at revidere krav til miljøskadelige stoffer. Kravet til miljøskadelige stoffer indebærer en omvendt bevisbyrde dersom det ikke kan dokumenteres at et stof ikke er miljøskadeligt, regnes det som miljøskadeligt. Kravet gælder også for stoffer, som har vist sig at danne persistente miljøskadelige nedbrydningsprodukter under relevante betingelser. Højmolekylære stoffer er stoffer, der på grund af deres størrelse har en begrænset biotilgængelighed, idet de kun vanskeligt transporteres over biologiske membraner. Den tidligere definition af højmolekylære stoffer (molekylevægt over 700 g/mol, mindste kalkulerede gennemskæring over 9,5 Å eller en længde over 5,5 nm), har vist sig ikke længere at være gældende. Det har vist sig yderst vanskeligt at finde en opdateret definition, idet der ikke er overensstemmelse mellem, hvornår et stof betragtes som bioakkumulerbart (udtrykt ved BCF-faktoren) i CLP og REACH. Da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at gennemskue konsekvensen af en gennemgribende ændring af definitionen, har vi valgt en definition, der ligger tæt op ad den eksisterende, og som samtidig støtter sig til definitionen i REACH. Den nye definition af højmolekylære stoffer er derfor valgt til: molekylevægt > 700, maksimal diameter > 1,17 nm og en maksimal molekylelængde > 4,3 nm (sammen med to andre krav indikerer denne definition, jf. REACH en BCF > 5000). Ved næste revision af kriteriet anbefales det, at der igen kigges på definitionen, for at se om der er kommet ny viden det bør specifikt

28 Side 24 af 47 undersøges, om der er kommet en definition der relatere sig til CLPgrænsen for bioakkumulerbarhed, BCF > 500. Højmolekylære stoffer, er delvist inkluderet i dette krav, hvis deres toksicitet er under 100 mg/l. Det er muligt at gennemføre en toksicitetstest på højmolekylære stoffer i gulvplejemidler. Højmolekylære stoffer er en meget stor bestanddel af gulvplejemidler, og derfor bør der sættes skrappe miljøkrav til disse. Samtidig er højmolekylære stoffer vanskelige at miljøfareklassificere grundet deres størrelse. Højmolekylære stoffer, som er toksiske i koncentrationer på op til 100 mg/l, ville blive miljøfareklassificeret hvis det var muligt at teste for nedbrydelighed og det viste sig, at de var svært bionedbrydelige. Derfor er der krav om, at kun de højmolekylære stoffer, som har en toksicitet over 100 mg/l. er undtaget krav til miljøfareklassificering. Test af toksicitet skal foregå på minimum et af de tre trofiske niveauer (fisk, alge eller dafnie). I kriterierne er det ikke specificeret, hvilken testmetode der skal bruges. Det skyldes, at man ikke kan udføre en normal toksicitetstest på stoffer med en molekylevægt over 700, fordi stofferne er så store, at de ikke kan trænge ind igennem cellemembranen på testorganismerne. Hvis det højmolekylære stof er opløseligt i vand, kan man udføre en normal toksicitetstest. Kravet er alligevel taget med uden specifikation af testmetode, fordi projektgruppen har erfaret, at der er gennemført forskellige former for toksicitetstest på højmolekylære stoffer. Sådanne toksicitetstest kan give et indtryk af, hvor toksiske højmolekylære stoffer kan være, hvilket projektgruppen mener, er relevant for denne produktgruppe. I kriterieversion 3 var der en undtagelse for blødgører (der ikke er phthalater) i produkter med rengørende effekt, som opfylder kravene for miljøfarlig (N eller uden symbol), hvor den samlede mængde af stoffer, der opfylder kriterierne for miljøfarlighed, ikke måtte indgå i det færdige produkt i højere koncentrationer end 160 mg/g aktivt indhold. Denne undtagelse er fjernet i version 4, da der i dag findes alternative blødgørere uden miljøskadelige egenskaber. K11 Fosfor Fosfor er en kilde til overgødskning. Fosfater fra landbruget er en af de største årsager til, at der findes fosfat i vandmiljøet [EEA 2005]. Fosfater fra rengøringsmiddel og gulvplejemiddel spiller en mindre rolle, først og

29 Side 25 af 47 fremmest fordi fosfat effektivt fjernes fra spildevandet. Generelt set er udslippet af fosfat fra punktkilder såsom spildevand mindsket i de seneste 30 år. Dette beror primært på forbedret rensning af spildevandet i Nordog Vesteuropa efter implementering af Rådets direktiv om rensning af spildevand (1991/271/EF) (EØS 2005). Vaske- og rengøringsforordningen (648/2004/EF) er for nyligt genomgået og der er fosfater diskuteret. Et forslag [COM(2010) 597] er at indføre en begrænsning af fosfater og andre fosforforbindelser i husholdningskemikalier til at indholdet af fosfor skal være under 0,5 %. I Norge haves et nationalt lovkrav (kilde 17) gældende fosfor i kemtekniske produkter, såsom rengøringsmiddel inklusiv vaskeplejemidler og vaskepolish. Begrænsningen indebærer at max. 0,2 vægt % fosfor må indgå i produkterne. Efter høringen er kravet til fosfor ændret. Af hensyn til norsk lovgivning må fosfor i vaskepolish, vaskeplejemidler, polishfjernere og voksfjernere maksimalt indgå med 0,20 w/w % i det endelige produkt. Dette er en skærpelse i forhold til version 3, hvor fosfor maksimalt måtte indgå med 1,0 w/w %. Det er præciseret, at der menes det totale indhold af fosfor maksimalt må være 0,20 w/w % i vaskeplejemidler, vaskepolish, polishfjerner og voksfjerner. Efter høringen er K11 ændret fra at være et generelt krav til kompleksdannere til et krav for fosfor. I K17 er tilføjet kompleksdannerne EDTA (ethylendiamintetraacetat), DTPA (Diethylentriaminpentaacetat) og fosfonater til listen med stoffer, der ikke må indgå i produktet. NTA er omfattet af forbudskravet for CMR-stoffer. K12 Restmonomerer i polymerer Restmonomerer i polymerer kan have miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Denne belastning anses for at være så stor, at det er nødvendigt at stille et særskilt krav om begrænsning af total indholdet af monomerer i polymeren. Kravet er præciseret at gælde, at det totale indhold af miljøog sundhedsfare klassificerede restmonomerer (i henhold til bilag 5 i kriteriedokumentet) maksimalt må være 100 mg/kg nyproduceret polymer. Monomerindholdet reduceres over tid, da mange monomerer er flygtige forbindelser. Derfor er kravet relateret til nyproduceret polymer, da det er

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 d. 2. november 2005 Side 2 af 17 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI-FREE D2 Pr.nr.: 1760096 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Køkkenchefens kogebog

Køkkenchefens kogebog Køkkenchefens kogebog 6 opskrifter på et lavere vandforbrug og brug af miljøvenlige rengørings- og opvaskemidler i storkøkkenet Lynettefællesskabet I/S Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim 322 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0)

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere