Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version juni Nordisk Miljømærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning"

Transkript

1 Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version juni

2 Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne Produkter som kan miljømærkes Indholdsstoffer i gulvplejemidler Motivation for Svanemærkning af gulvplejemidler Kriteriernes version og gyldighed Det nordiske marked Andre mærkningsordninger Om kriterieudviklingen/revideringen 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen Motivering af kravene Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler K1 Beskrivelse af produkt K2 Klassificering af produktet K3 CMR stoffer K4 Flygtige organiske stoffer K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer K6 Konserveringsmidler K7 Optimering af konserveringsmiddel K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nedbrydelighed K10 Miljøskadelige stoffer K11 Fosfor 24

3 4.12 K12 Restmonomerer i polymerer K13 Ingrediensemulgatorer og levelling agents i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks K14 Fluortensider i grundpolish, gulvpolish og gulvvoks og K15 Silikonetensider i grundpolish, gulvpoish og ulvvoks K16 CDV-beregning for vaskepolish og vaskeplejemidler K17 Øvrige krav til indgående kemiske stoffer Parfume Phthalater Farvestoffer og pigmenter APEO og derivater deraf Kompleksdannere EDTA, DTPA, NTA og fosfonater SVHC-kandidatstoffer Halogenerede og aromatiske stoffer Nanomaterialer/-partikler Krav til emballage K18 Emballage - plast K19 Vægt nytte forhold K20 Krav til effektivitet K21 og K22 Information til brugere K23-K28 Miljø- og kvalitetsstyring K29 Retursystem for produktet og emballage K30 Myndighedskrav til sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø K31 Markedsføring Ændringer i forhold til tidligere version Nye kriterier Referencer 44 Bilag 1 1

4

5 Side 1 af Sammenfatning Ved revision til version 4 er der lagt vægt på at undersøge, hvilke krav der kan præciseres, henholdsvis tilpasses de produkter, der er mulighed for at svanemærke. Således er krav til flygtige organiske stoffer, restmonomerer og skema til effektivitetstest blevet præciseret. Det er undersøgt, om imprægneringsmidler til gulvmopper kan indgå i produktgruppen, om der er en forskel på miljøpåvirkningen ved anvendelsen af henholdsvis voksog polishprodukter, samt voks- og polishfjerner. Endvidere er status for eventuelle ændringer i risikovurdering og anvendelse af phthalater, ingrediensemulgatorer, flourtensider og silikonetensider undersøgt, ligesom det er undersøgt, om CDV kravene er tidssvarende og fokuseret på produkternes livscyklus. Herudover er der set på, om kriterierne kan harmoniseres med rengøringsmiddelkriterierne version 4 (hvor det har været muligt og relevant, er kriterierne harmoniseret). Endelig er krav til klassificeringer opdateret iht. gældende europæisk lovgivning. De væsentligste ændringer fra kriterieversion 3 til 4 er følgende: Krav til produkt- og stofklassificeringer er opdateret i henhold til gældende europæisk lovgivning. Krav til flygtige organiske stoffer (VOC er) er ændret, idet krav nu er fastsat i henhold VOC-definitionen og ikke stoffers kogepunkt. Og kravniveauet for indhold af VOC er i det færdige produkt er strammet. Kravniveauet til CDV for vaskeplejemidler og vaskepolish er strammet. Niveauet er sat til liter pr. liter brugsopløsning for kroniske data og til liter pr. liter brugsopløsning for akutte data. Definitionen af højmolekylære stoffer er ændret. Der er tilføjet nye krav vedrørende nanomaterialer/-partikler og SVHCstoffer. Krav til parfume er strammet, så der nu er forbud mod anvendelse af parfume i alle typer af gulvplejemidler. Krav til restmonomerer er ændret, idet kravet er præciseret til at gælde miljø- og sundhedsfare klassificerede restmonomerer i polymerer.

6 Side 2 af 47 Endvidere er kravenes rækkefølge ændret, og der er ikke længere afsnit for de enkelte produkttyper. Evt. undtagelser for produkttyper er angivet i det enkelte krav. Dette for at gøre kriterierne lettere at overskue og læse. I afsnit 6 findes en oversigt med alle ændringer fra version 3 til version 4.

7 Side 3 af Basisfakta om kriterierne 2.1 Produkter som kan miljømærkes Definition Gulvplejemidler er i denne sammenhæng produkter udelukkende til indendørs brug, som lægger en film af polymerer eller voks på gulve for at lette vedligeholdelse samt beskyttelse af gulvet. Desuden indgår produkter, der fjerner denne film/polish fra gulvet i produktgruppen. Produktgruppen omfatter således grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemiddel med voks samt polishfjerner og voksfjerner. Både produkter til professionelle brugere og almindelige forbrugere er inkluderet i kriterierne for gulvplejemidler. Et produkt indgår i den gruppe (professionelle/private) det markedsføres som. Hvis det sælges til begge brugergrupper, bedømmes det i effektivitetstest som et professionelt produkt. Produkter som kun har rengørende egenskaber (f.eks. vaske-/plejemiddel uden voks), samt produkter hvor filmdannelsen sker som en reaktion mellem fedtsyrer og kalk, indgår ikke i produktgruppen. Kommentarer Produktgruppedefinitionen er blevet præciseret med hensyn til, at kriterierne kun gælder indendørsprodukter, idet der er kommet forskellige produkter på markedet til udendørsbrug, eksempelvis beskyttelsesmidler til natursten til både indendørs- og udendørs brug. Da kriterierne oprindeligt er udviklet på basis af, at livscyklusvurdering af indendørsprodukter i kategorierne grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish, vaskeplejemiddel med voks, polishfjerner og voksfjerningsmiddel, gælder kriterierne ikke udendørsprodukter. I forbindelse med revisionen har det været diskuteret, om produktgruppen skulle udvides med imprægneringsmidler til gulvmopper, da der har været forespørgsler om dette. Det er vurderet, at gulvplejemidler til imprægnering af gulvmopper er omfattet af produktgruppen, som denne står skrevet i dag. Det skal bemærkes, at svanelogo kun må forekomme i forbindelse med gulvplejemidlet og ikke i forbindelse med gulvmopperne. I høringen har vi modtaget et forslag om udvidelse af produktgruppen med et alternativt produkt til gulvpolish, der efterlader en tynd nano glasfilm på gulvet. Produktet indeholder ikke polymere eller voks. Ifølge høringsparten

8 Side 4 af 47 beskytter det gulvet i lang tid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Høringsparten ønsker en justering af produktgruppedefinitionen, så den ikke kun indeholder gulvpolish baseret på polymere og voks. Nordisk Miljømærkning kan ikke så sent i revisionsprocessen tage nye typer af produkter med i kriteriedokumentet, som vi ikke har nogen viden om. Vi er også tvivlende om evt. miljø- og sundhedseffekter af produktet ved slidtage, som vi ønsker undersøgt nærmere, før vi kan tage stilling til dette. I den næste revision vil vi se nærmere på denne type produkter og vil gerne have mere viden om produktet. 2.2 Indholdsstoffer i gulvplejemidler Indholdsstoffer i grundpolish, gulvpolish, gulvvoks, vaskepolish og vaskeplejemidler er eksempelvis: - Polymerer er de vigtigste komponenter i den film, som dannes af gulvpolishen. Polymerer indgår også i vaskepolish. Polymeren indeholder ofte zink som tværbinder polymererne. Monomeren er for det meste akrylsyre og akrylater sammen med f.eks. styren. - Voks indgår i gulvplejemidler bl.a. for at blødgøre polymerfilmen og gøre den elastisk. Polyethylen eller polyestervokser er normale. - Blødgørere tilsættes for at blødgøre polymerfilmen. Tidligere var dibutylphthalat (DBP) den mest anvendte blødgører, men er nu stort set erstattet af tributoxyethylfosfat (TBEP) eller andre blødgørere. - Harpiks i polishen bidrager til glans og bedre udflydningsevne samt bidrager til at bedre egenskaberne ved fjernelse af polishen. F.eks. Styren-maleinsyreharpiks eller akrylatpolymer. - Tensider er navnet på en stor gruppe overfladeaktive stoffer. Tensider fungerer primært som emulgeringsmiddel og befugtningsmiddel i gulvpolish. Fedtalkoholethoxylater og alkylethersulfater forekommer ofte. Tensiders primære opgave i vaskeplejemiddel og vaskevoks er at løsne smuds og fedt fra underlaget og holde dette opløst i vaskevandet. - Opløsningsmidler som anvendes er vandopløselige og har en filmdannende effekt. Desuden regulerer de tørretiden for gulvplejemidlet. Den vigtigste gruppe opløsningsmidler er glykoletere, som f.eks. diethylenglykolmonoetyleter (ethyldiglykol).

9 Side 5 af 47 - Konserveringsmidler tilsættes for at give produktet en længere holdbarhed. - Parfume tilsættes af æstetiske grunde. Polisher er ofte uparfumerede mens vaskepolisher kan indeholde parfume. - Farve tilsættes af æstetiske grunde og for identifikation. Polisher er normalt ufarvede, mens vaskepolisher ofte indeholder farve. - Kompleksdannere, som EDTA, NTA og fosfonater, kan findes i små mængder for at binde urenheder i produktet samt for at binde ioner som Ca 2+ og Mg 2+ i hårdt vand. - Ammoniak opløser harpiksen og danner komplekser med zink, som gør polymeren resistent mod vaskemidler og forlænger polishens levetid gennem øget slidstyrke (hårdhed). Polishprodukter, som er beregnet på det professionelle marked, har et aktivt indhold i størrelsesordenen %, mens vaskepolish og vaskeplejemiddel har et aktivt indhold i størrelsesordenen %. Aktivt indhold for forbrugerprodukter er i størrelsesordenen %. Med aktivt indhold menes produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Indholdet af aktive komponenter er optimeret m.h.t. funktion og praktisk dosering. Polishfjerner/voksfjerner Der findes to forskellige typer polishfjernere: Dem som påvirker polishfilmen med organisk opløsningsmiddel som f.eks. glucoletre som DEGBE (diethylenglycol monobutylether), EGBE (ethylenglycol butylether); EGPE (ethylenglycol monopropylether) (2-fenoxyethanol) eller benzylalkohol. Dem som indeholder mere eller mindre alkali i kombination med lavere indhold af organiske opløsningsmidler. ph på en koncentreret polishfjerner ligger mellem 8-13 ph. Ved opskuring (= fjernelse af polish fra gulvoverfladen ved hjælp af en skuremaskine og et polishfjerningsmiddel) reagerer polishfjerningsmidlet med polishen og den opskurede polish sørger for, at polishfjerningsmidlet får en klart lavere ph end det den havde fra starten. Dette er af betydning

10 Side 6 af 47 eftersom den opskurede sø ledes ud via afløbet til rensningsanlægget, hvor den kan forårsage problemer, hvis ph-værdien er for høj. Hvor ofte en polishfjerner/voksfjerner anvendes er afhængig af, hvilken type gulvpolish/voks der er brugt, samt hvilken vedligeholdelsesmetode der er valgt til gulvet. Generelt bør polishfjerner bruges så lidt som muligt. Det skyldes, at opskuring og efterfølgende påføring af ny polish er meget dyrt, og gulvmaterialet kan påvirkes negativt af polishfjerner. Indholdsstoffer i polishfjerner og voksfjerner er eksempelvis: - Glucoletre som hjælpemiddel. Glucoletre i fjernere er ofte mere kortkædede end glucoletre i polishprodukter. Der findes visse glucoletrer, som ikke bør anvendes, da de kan være reproduktionstoksiske. Glucoletrene indeholder polære grupper såsom hydroxylgrupper, der er vandopløselige og kulstofkæder, såsom butylkæder, der gør dem opløselige i organiske opløsningsmidler. Disse egenskaber for opløselighed i forskellige væskefaser, gør at glucoletrene anvendes som opløsningsformidlere, idet de holder sammen på ikke blandbare emner i f.eks. rengøringsemulsioner. - Alkoholer som opløsningsmidler, f.eks. isopropanol, fenoxiethanoler, benzylalkohol (fenoxiethanoler kan også anvendes som konserveringsmiddel). - Konserveringsmidler kan være nødvendige i svagt alkaliske fjerningsmidler, men derimod er de ikke nødvendige i alkaliske fjerningsmidler. Anvendelse af konserveringsmidler i polishfjernere/voksfjernere er begrænset. - Korrosionsinhibitorer kan forekomme i polishfjernere/voksfjernere, hvis produktet indeholder NaOH. NaOH er et meget korrosivt stof, og derfor bliver korrosionsinhibitorer nødvendige. - Kompleksdannere bruges i polishfjernere/voksfjernere. Blandt andet er fosfater, polyakrylater, NTA, EDTA og fosfonater ofte anvendt i polish- og voksfjernere. - Derudover kan følgende stoffer forekomme i polishfjernere/voksfjernere: 2-metylpyrrolidon, tensider eksempelvis fluortensider, lavtskummende tensider, dispergerende midler f.eks. acrylater, hydrotroper (f.eks. cumen/xylen sulfonat, fofatestre), små mængder EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre), NTA

11 Side 7 af 47 (nitrilotrieddikesyre) eller MGDA (Methylglyoxal dimethyl acetal), parfume. 2.3 Motivation for svanemærkning af gulvplejemidler Et af hovedformålene for er at vejlede forbrugere til at vælge de mindst miljøbelastende produkter eller systemer. Der er foretaget en kvalitativ vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne ved gulvplejemidler, ud fra et livscyklusperspektiv, fra råvarefremstillingen til affald. Livscyklusvurdering af gulvplejemidler Der er foretaget en kvalitativ, men ikke kvantitativ, vurdering af miljø- og sundhedsbelastningerne af gulvplejemidler, ud fra en totalvurdering af produkterne, fra råvarefremstilling til affald samt transport. Vurderingen er foretaget på grundlag af litteraturstudier samt faggruppens kendskab til produkterne, deres indholdsstoffer og produktion. For at et produkt skal kunne miljømærkes, skal miljø- og sundhedsegenskaberne for produkterne, inklusive emballage, opfylde visse krav. For at miljømærkning skal være effektiv, er det også vigtigt, at der er forskel mellem produkterne på markedet, så kun de bedste produkter opnår miljømærket. Det betyder, at der skal være et potentiale for forbedring hos flertallet af producenterne. De parametre, der stilles krav til i dette kriteriedokument, er identificeret på baggrund af information om de vigtigste miljøeffekter og potentiale for forbedring. Tabel 1 illustrerer hvilke typer miljøbelastninger kriterierne fokuserer på. S betyder specifikke krav, G betyder generelle krav. Brug af gulvplejemidler kan resultere i, at gulvene bliver lettere at rengøre og dermed resultere i reduceret ressourceforbrug i form af vaskemidler, arbejdsomkostninger og energi. Polishen vil også beskytte gulvunderlaget og resultere i mindre slitage og længere levetid. Ved valg af gulvplejemidler er der derfor to forhold af stor betydning: 1) polishen skal kunne fjernes med en "normal" polishfjerner, så miljøbelastningen ved fjernelse af polishen bliver mindst mulig, 2) polishen skal have en god kvalitet og holdbarhed således, at forbruget af polish og polishfjerner mindskes, idet polishen sidder i længere tid på gulvet og dermed reduceres brugen af såvel polish som polishfjerner. Polish, som påføres et gulv, vil medføre udslip til vand enten direkte via rensningsanlæg ved at polishen gradvist slides af ved rengøring og/eller

12 Side 8 af 47 ved at hele polishfilmen fjernes med polishfjernere. Vaskepolish og vaskeplejemiddel indeholder både rengørende og polerende komponenter, og vil resultere i udslip, når vaskepolishen/vaskeplejemidlet påføres og når polishen/voksen gradvist slides af ved rengøring. Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. En stor miljøbelastning ved brug af gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Tabel 1. Fokuspunkter for kriterier Råvareud- Produktion Brug Affald Transport vinding Produktet: Ressourcebrug S S G - materialer - energi Udslip til G S luft, vand, jord Arbejdsmiljø G S Helse G S Produktets S S S emballage S= Specifikke krav, G = Generelle krav Råvareudvinding Produktionen af indholdsstofferne og udvinding/forædling af råvarerne til indholdsstofferne udgør antagelig en væsentlig del af miljøbelastningen til produkterne. De fleste indholdsstoffer i produkterne er syntetiske (fra petroleums baserede produkter), eller har sin oprindelse i videreforædling af stoffer fra planter eller dyr. Udvinding og forædling af råvarer foregår ofte i fjerne lande, hvorfra det kan være meget svært at skaffe oplysninger om ressourceforbrug og udslip. Det er endvidere vanskeligt at skaffe oplysninger om oprindelse og produktionsmetoder, når der er flere salgs- og produktionsled mellem udvinding af råvarer og det endelige produkt. Producenterne af gulvplejemidler har meget lidt indflydelse på produktionen af råvarer og indholdsstoffer. Transporten af råvarer, kan være en væsentlig del af miljøbelastningen, som er svær at stille krav til. Derfor er denne del af produkternes liv ikke styrbar for.

13 Side 9 af 47 Desuden indeholder de fleste gulvplejemidler forholdsvis ens grupper af komponenter og den totale miljøbelastning forbundet med råvareudvinding og produktion af indholdsstofferne vil derfor antagelig kun variere lidt fra produkt til produkt. På baggrund af disse årsager, er der ikke stillet krav til råvareudvinding, forædling og transport af ingredienserne. Produktion Produktion af gulvplejemidler foregår hovedsagelig ved, at de forskellige ingredienser blandes, hvilket er ganske lidt miljøbelastende. Fremgangsmåden er i princippet den samme for de fleste produkter på markedet. Krav til udslip til luft, vand og jord stilles af myndighederne i forbindelse med produktionstilladelse. Derudover bliver krav til arbejdsmiljø og brug, inklusiv krav til indhold af sundhedsskadelige stoffer ved produktion, reguleret af myndighedernes krav. De krav Svanen stiller til sundhedsskadelige stoffer kommer også medarbejderne i produktionen til gavn. Emballage Produktion af emballage til gulvplejemidlerne giver anledning til ressourceforbrug og udslip under produktion. Transport af små mængder gulvplejemiddel per emballageenhed har betydning for den samlede miljøbelastning for gulvplejemidlet, da dette medfører unødig transport med klima- og miljøbelastninger til følge. Brug Den største sundhedsbelastning sker ved påføring af produktet. Det er derfor vigtigt, at indholdsstoffer, som fordamper, har lille sundheds- og miljøbelastning og indgår i meget lille mængde. Efter brug En stor miljøbelastning ved gulvplejemidler sker, når de sendes ud i spildevandet. Hvor miljøskadelige produkterne er, bestemmes af en række parametre. Blandt de parametre, som skal vurderes, er kronisk eller akut toksicitet i akvatisk miljø, bioakkumulerbarhed og biologisk nedbrydelighed (specielt i kombination med toksicitet og bioakkumulering) for alle indholdsstoffer i gulvplejemidlet. Funktionel enhed For at fastsætte totale sundheds- og miljøeffekter af et produkt, skal indholdsstofferne i produktet vurderes ud fra den mængde, som faktisk bruges, eller er nødvendig for at foretage et defineret job. Det er vanskeligt at fastsætte en samlet funktionel dosis for gulvplejemidler, da forskellige gulvplejemidler har forskellig funktion, og fordi mængden af gulvplejemidler afhænger af gulvunderlaget, sammensætning, antal lag polish, vedligehold o.s.v. Som et resultat af dette, er de fleste krav til pro-

14 Side 10 af 47 dukternes indhold af sundheds- og miljøbelastende stoffer i dette kriteriedokument relateret til produkternes aktive indhold, d.v.s. produktets totale indhold af indgående komponenter minus vand. Selv om et produkts aktive indhold ikke nødvendigvis genspejler produktets effektivitet, antages denne parameter at repræsentere et indirekte mål for produkternes funktionelle dosis. Dosisrelaterede krav medfører, at koncentrerede produkter ikke får utilsigtede problemer med at opfylde kravene, i forhold til mere fortyndede produkter. Dette er en fordel for koncentrerede produkter, der sikrer at der ikke transporteres store mængder vand, ligesom det sikres at færre produkter skal transporteres, hvilket resulterer i energibesparelser. Desuden indebærer dosisrelaterede krav, at produktets miljøbelastning ses i sammenhæng med mængden af gulvplejemiddel som faktisk bruges/behøves. 2.4 Kriteriernes version og gyldighed Den første generation af kriterier for miljømærkning af filmdannende gulvplejemidler blev vedtaget den 12. december Kriterieversion 1 blev revideret i 2000 og den 14. december 2000 blev anden generation af kriterierne vedtaget. Fra version 1 til version 2 var det hovedsagelig funktionstesten, som blev ændret, men også krav til tensider blev strammet således, at tensider skal være anaerob nedbrydbare. Tredje generation af kriterierne blev vedtaget den 28. september Evalueringen af kriterieversion 3.2 fra april 2009 konkluderede, at kriterierne skal revideres. Revision til version 4 er foretaget fra 2010 til. En detaljeret oversigt af ændringer fra version 3 til 4 fremgår af Ændringer i forhold til sidste version sidst i dette dokument. 2.5 Det nordiske marked I Danmark haves mange både små og store producenter af gulvplejemidler og enkelte internationale forhandlere. På det finske marked findes få producenter og en del internationale forhandlere. I Norge er der primært tale om få store importører, der dækker hele markedet. I Sverige findes ligesom i Danmark et større antal producenter.

15 Side 11 af 47 Antallet af svanelicenser og registreringer i Norden er opgjort som følger i maj 2011: Danmark Finland Norge Sverige Total Licenser Registreringer Siden sidste revision er antallet af licenser og registreringer faldet. Antal licenser er faldet fra 24 til 17, og antallet af registreringer er faldet fra 38 til 26. Faldet kan skyldes sammenlægning af licenser. I Danmark er 2x2 licenser slået sammen til 2x1 licens p.g.a. det nye gebyrsystem, der er indført i Aktører på det nordiske marked er eksempelvis Diversey, Ecolab, Nilfisk, Lilleborg og Gipeco. Under evalueringen af version 3.2 blev det konstateret, at kun et enkelt af de svanemærkede produkter er beregnet til konsumentmarkedet, mens alle øvrige produkter sælges til det professionelle marked. Efterspørgslen på de miljømærkede gulvplejemidler er størst blandt offentlige indkøbere. Men der er også interesse for de miljømærkede produkter blandt hoteller og rengøringsfirmaer. Produkter til det professionelle marked sælges direkte fra producent til slutbruger eller via private labelholdere og grossister til slutbrugeren. Svanemærket anvendes af de fleste producenter på hjemmesider, etiketter og i brochurer. Svanen bruges også i markedsføringen og ved salg af produkterne overfor kunder. I få tilfælde haves annoncer i fagblade. Et par producenter bruger ikke Svanen aktivt i markedsføringen. Der haves ingen tal for den samlede markedsandel i Norden. I Danmark er omsætningen for de 2 licenser og 8 registreringer under ,- Dkr., hvilket antages at udgøre en meget lille andel af markedet. I Finland udgør de svanemærkede gulvplejemidler ca. 25 % af markedet, der har en omsætning på ca. 5 mill.. For Norge findes der ingen specifikke oplysninger om det totale marked, men en leverandør siger, at interessen for svanemærkede gulvplejemidler er stigende. I Sverige er den samlede omsætning af svanemærkede produkter ca. 22 mill. Skr. i 2010 og forventes at stige til 25 mill. Skr. i En svensk producent angiver, at de har ca. 85 % af markedet for voks (vax), en anden svensk producent mener, at de har ca. 30 % af markedet for vaskepolish (tvättpolish), mens en tredje svensk producent angiver, at de har ca. 20 % af markedet i Sverige og

16 Side 12 af 47 Norge, 3 % i Finland og ca. 1 % i Danmark for gulvpolish og gulvvoks. (Afsnittet er gengivet fra evaluering af version 3.2). Projektgruppen, der evaluerede kriterieversion 3.2, og licenshaverne vurderede, at der er et godt potentiale for at få flere svanemærkede gulvplejemidler, idet der generelt er en stigende efterspørgsel på miljøvenlige og sundhedsmæssige gode produkter. Hvis brugen af svanemærkede produkter premieres indenfor vore tjenestekriterier, som f.eks. rengøringstjenester og hoteller, vil det også have en gunstig effekt på gulvplejemidler generelt. Der vurderes også, at være et potentiale for at få flere licenser til voksfjernere og polishfjernere, da de voks- og polishbehandlede gulve jo også skal renses. 2.6 Andre mærkningsordninger Bra Miljöval Den Svenska Naturskyddsföreningen har miljømærkningskriterier, Bra Miljövalg. De har et generelt kriteriesæt for kemisk tekniske produkter, som rengøringsmidler inklusiv gulvplejemidler er en del af (kilde 9). Der findes ca. 108 rengøringsmidler (omfatter universalrengøringsmiddel, sæbe, sanitetsrengøringsmiddel og gulvplejemiddel) mærket med Bra Miljöval (kilde 9, 25. oktober 2011). Der findes produkter både til konsumentforbrugere (48 stk.) og til professionelle forbrugere (60 stk.). Green Seal Den amerikanske organisation Green Seal har introduceret kriterier for gulvplejemidler i november 2004 (kilde 8). Avainlippu I Finland findes mærkningen Avainlippu (=Nyckelflagga) (kilde 15). Nyckelfaggan kan bevilges produkter (eller tjenester) som er fremstillet i Finland. Desuden beregnes produktets grad af indenlandsk oprindelse (grad av inhemskt ursprung), hvor man tager hensyn til f.eks. råvarer, emballagemateriale samt markedsføringsomkostninger. Grad af indenlandsk oprindelse skal være minimum 50 %. Det er et registreret varemærke, som støttes af Förbundet for Finländskt Arbete. Det er ikke et egentligt miljømærke, men det opfattes af mange konsumenter som et miljømærke på grund af den mindskede transport ved lokalt producerede produkter. Astma og Allergi Kemiske produkter som mærkes med Astma og Allergi-mærkningen skal opfylde følgende 3 kriterier: fri for allergener, fri for parfume og fri for

17 Side 13 af 47 irriterende emner i sådanne mængder, at der ikke findes nogen kendte, medicinske rapporterede tilfælde af overfølsomhed. Det er først og fremmest en sundhedsmærkning som findes for en række kemisk tekniske produkter (kilde 16). Produkterne som kan mærkes, er dem som Astma og Allergi anbefaler. Der er ikke tale om en fælles nordisk mærkning, men en national mærkning af de nationale astma og allergiforbund.

18 Side 14 af Om kriterieudviklingen/revideringen Revision af kriterierne fra version 3 til 4 er foregået som et internt projekt i. Eksperter og licenshavere er kontaktet løbende i revisionsperioden (se bilag 1). Desuden er diverse rapporter og tekniske informationer læst, for at øge viden om udviklingen inden for gulvplejemidler og indholdsstoffer i disse (se referenceliste). Fra har følgende personer deltaget i kriterieudviklingen: Danmark: Trine Pedersen (projektleder) har overtaget efter Lene Møldrup (projektleder). Sverige: Svetlana Sopa (produktgruppeansvarlig). Norge: Ingvild Kvien Bengtsson (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Randi B. Rødseth (produktgruppeansvarlig). Finland: Hanna Korhonen (produktgruppeansvarlig) har overtaget efter Terhi Uusitalo (produktgruppeansvarlig). 3.1 Mål med kriterieudviklingen/revideringen I revideringen af kriterierne fra version 3 til 4 var fokus på følgende: 1. Definition af produktgruppen skal præciseres således, at det er tydeligt, at kriterierne kun gælder indendørs produkter. 2. Det tidligere nummererede krav K3 Stoffer med lavt kogepunkt er præciseret således, at det fremgår at der med let flygtige stoffer/voc er menes organiske stoffer med damptryk > 0,010 kpa ved 20 C. Det er endvidere undersøgt, om der er mulighed for at skærpe kravet til opløsningsmidler generelt. 3. Det tidligere nummererede K17 Monomerer har været svært at forstå, og det har været svært at få den rigtige information fra polymerleverandørerne. Kravets niveau er fundet relevant, og kravformuleringen er præciseret. 4. De tidligere nummererede K18, K19 og K20 Ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider: Det er undersøgt, om krav til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider skal ændres for at opnå mindre miljø- og sundhedspåvirkning af produkterne. I forhold til sidste revision foreligger der en del nye rapporter og opgørelser vedrørende PFOS og PFOA. Samlet set giver dette ikke anledning til ændringer af kravene til ingrediensemulgatorer, fluortensider og siliconetensider på nuværende tidspunkt.

19 Side 15 af Det tidligere nummererede K21 CDV for vaskepolish og vaskeplejemidler er undersøgt. Krav-niveauet er ændret og der stilles både krav til CDV beregnet på akutte og kroniske data. 6. Det tidligere K28 Effektivitet: mindre forbedringer af blanketten/ skemaet som udfyldes af test-brugeren er udført. 7. CLP Ved revisionen er kriterierne opdateret i henhold til klassificeringssystemet Global Harmonised System (GHS). 8. Det er fundet, at gulvplejemiddel til imprægnering af gulvmopper i vaskemaskiner kan indgå i produktgruppen. 9. Det er undersøgt, om krav til phthalater skal ændres. Kravet er fundet passende, idet phthalater er udfaset i 90 erne. 10. Det er undersøgt om miljøpåvirkningen er mindre ved anvendelse af voks end vaskepolish. Konklusion er på det foreliggende grundlag ikke mulig. 11. Det er undersøgt om der i polishfjernere og voksfjernere er forskel i sammensætning. Konklusion er ikke mulig. 12. Relevansen af klimaaspektet for produktgruppen er undersøgt og det er sikret, at det er inddraget i kriterierne via krav til især emballage og VOC. 13. Harmonisering med Svanens rengøringsmiddelkriterier version 4 er foretaget, hvor det er muligt og relevant.

20 Side 16 af Motivering af kravene 4.1 Miljøkrav der gælder for alle gulvplejemidler Kravene gælder for samtlige indgående stoffer, med mindre andet er angivet i kravet. Som indgående stof regnes alle stoffer i produktet, også tilsatte additiver (f.eks. konservering eller stabilisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 vægt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, der er tilsat en råvare eller produktet bevidst og med et formål, uanset mængde. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % i råvaren regnes dog som indgående stoffer. Kendte fraspaltningsprodukter af indgående stoffer, regnes også som indgående. Definitionen af indgående stoffer er opdateret i denne version, så den er i tråd med den måde i dag ser på indgående stoffer således, at også forureninger er inkluderet. -Produktet skal selvfølgelig til enhver tid opfylde alle obligatoriske krav en undtagelse nævnt i et specifikt krav er derfor ikke en generel undtagelse fra de obligatoriske krav. K1 Beskrivelse af produktet For at sikre, at produktet er indeholdt i produktgruppedefinitionen, samt efterfølgende vurdere om kriterierne er overholdt, skal have en beskrivelse af produktet og dets anvendelse, samt have en fuldstændig recept. Den fuldstændige recept skal for hvert indgående stof inkludere handelsnavn, kemisk navn/navne (hvis flere indgående stoffer indgår under samme handelsnavn), fareklassificering (for hvert indgående stof), funktion, CAS-nr., DID-nr., worst case aktiv procent og indgående mængde i henholdsvis blanderecept og produktrecept. Eksempel er givet herunder:

21 Side 17 af 47 Fuldstændig recept Handelsnavn Kemisk navn Fareklassificering Funktion CASnr. DIDnr. Aktiv procent (worst case) [%] Blande recept [%] Produkt recept [%] Navn 1 Xi R36 10 Xxx Xi R36 Tensid xxx-x X 10 1 Xxx Konserverinx-x xx- X 0,02 0,002 Navn 2 Xxx 2 Xxx Xi R41 Tensid xxx-x X 5 0,1 Xxx Konservering xxx-x X 0,02 0,0004 K2 Klassificering af produktet tilstræber, at sundheds- og miljøeffekterne fra produkterne skal være så små som muligt. Derfor stilles krav om, at produkter som faremærkes i henhold til gældende forskrifter om sundhedsmiljøfare ikke kan miljømærkes. Klassificeringen gælder i henhold til Stofdirektiv 67/548/EØF og Præparatdirektiv 1999/45/EF med senere ændringer og tilpasninger eller forordning nr. 1272/2008. I dokumentationskravet fremgår det, at sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til gældende europæisk lovgivning. Ved skrivning af disse kriterier er gældende lovgivning i EU REACH, dvs. sikkerhedsdatabladet skal være i henhold til direktiv 1907/2006/EC (appendix II) eller senere ændringer og tilpasninger. Det er muligt, at miljømærke gulvplejemidler som er klassificeret som lokalirriterende (Xi) med risikosætningerne R36, R37 og R38 (Eye Dam. 2;H319, STOT SE 3;H335 og Skin Irrit. 2;H315). For produkter til professionelt brug tillades klassificeringen Xi med R41 (Eye Dam. 1;H318). Undtagelsen er gjort for at tillade meget koncentrerede produkter, som bl.a. vil mindske miljøbelastningen fra transport og emballage.

22 Side 18 af 47 For polishfjernere/voksfjernere til professionelt brug tillades også klassificeringen ætsende/skin Corr. 1B eller 1C med R34/H314. Denne undtagelse er gjort, fordi effektiviteten af polishfjernere/voksfjernere med denne klassificering er høj, hvilket bevirker at en mindre mængde kemi skal anvendes til fjernelse af polish sammenlignet med andre fjernelsesprodukter. Udviklingen af højkoncentreret polish-/voksfjerner har vist sig vanskelig, hvis klassificeringen Xn; R20/21/22 ikke tillades. Hvis det ikke er muligt at have klassificeringen Xn; R20/21/22 på produktet, vil der skulle tilsættes mere vand for at fortynde det, og dermed skal der anvendes mere emballage og transport for opnåelse af samme effekt. Nordisk Miljømærkning har derfor valgt at lave en undtagelse for polish- /voksfjerner klassificeret med Xn;R20/21/22 for produkter med emballager der er udformet således, at brugeren ikke kommer i kontakt med produktet. Det vil sige, at risikoen for kontakt med produktet er minimeret, og der skal findes en teknisk brugsanvisning, der viser hvorledes brugeren undgår kontakt med produktet. Samlet betyder det, at et produkt som er fareklassificeret som miljøskadeligt, meget giftig, giftig, sundhedsskadelig (gælder ikke for polish-/voksfjerner til professionelt brug), ætsende, irriterende/eye Dam. 1 med R41/H318, allergifremkaldende, kræftfremkaldende, reproduktionsskadelig eller arvestofskadelig ikke kan miljømærkes. K3 CMR stoffer For at tage vare på de personer der producerer, påfører og brugere af gulvplejemidler, er der af sundhedsmæssige årsager stillet krav om, at indgående stoffer ikke må være klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Ligesom de ikke må fraspalte stoffer, der er klassificeret kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Der er alternativer, der kan erstatte CMR stoffer. Kravet udelukker blandt andet konserveringsmidler som formaldehyd, der er klassificeret Carc. Cat. 3; R40 - T; R23/24/25 - C; R34 - R43 (Carc. 2;H351 - Acute Tox. 3;H331 - Acute Tox. 3;H311 - Acute Tox. 3;H301 - Skin Corr. 1B;H314 - Skin Sens. 1;H317) og Bronopol, som kan fraspalte formaldehyd. Kravet udelukker også NTA, der er klassificeret Carc. Cat. 3, men undtaget herfra er NTA som forurening i kompleksdannere af typen MGDA og GLDA,

23 Side 19 af 47 hvor NTA må indgå med < 1,0 vægt- % i råvaren, dog altid så koncentrationen i det færdige produkt er < 0,100 w/w %. MGDA og GLDA er meget effektive kompleksdannere, samtidig er de ikke skadelige for vandlevende organismer og let aerob nedbrydelige. De har vist sig at kunne erstatte andre kontroversielle kompleksdannere som EDTA, fosfonater og fosfater. Det har desværre også vist, at det er vanskeligt at producere MGDA og GLDA uden en forureningsrest af NTA. K4 Flygtige organiske stoffer Flygtige organiske stoffer er uønskede, da de typisk er sundhedsskadelige, ofte er svært nedbrydelige i vandmiljøet og kan forårsage negative effekter på det jordnære ozonlag. Flygtige organiske stoffer indgår ofte i gulvplejemidler, hvorfor der stilles krav til begrænsning af denne type stoffer. I version 3 af kriterierne var der ikke krav til VOC, i den form der er i version 4. I version 3 var der fokus på at stille krav til stoffer med kogepunkt lavere end 150 o C, og som ikke er klassificeringspligtige i henhold til sundhedsfarer (Tx, T, C, Xn, Xi, Carc, Mut og Rep). Da ammoniak indgår som komponent i en del af de ingredienser, der benyttes i gulvplejemidler, og da ammoniak har et kogepunktet langt under 150 o C og er klassificeringspligtigt i.h.t. sundhedsfare (C, Xn el. Xi afhængig af koncentration) var der tidligere en undtagelse for ammoniak. Denne undtagelse er ikke længere relevant i dette krav, der omhandler flygtige organiske stoffer som ammoniak ikke kan beskrives som. Ved flygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhold til 1999/13/EF er defineret som VOC (Volatile Organic Compounds), det vil sige stoffer der ved 20 C har et damptryk >0,010 kpa. I høringen var kravet, at indholdet af flygtige organiske stoffer ikke måtte overstige 0,010 w/w %, hvilket var foreslået fordi ikke var opmærksom på, hvor store konsekvenser en ændring af definitionen af VOC ville have for kravniveauet. Definitionen af VOC er fastholdt, men kravet blev ændret på baggrund af høringskommentarer og en nærmere gennemgang af eksisterende licenser til gulvplejemidler. Kravet til halogenerede og aromatiske opløsningsmidler er fjernet fra K4 og skrevet ind i K17.

24 Side 20 af 47 På baggrund af data for 43 produkter med licens til Svanen, er der fastsat følgende grænseværdier for produktets samlede indhold af flygtige organiske stoffer i det færdige produkt: Vaskeplejemiddel og vaskepolish: VOC <0,5 w/w % Grundpolish, gulvpolish og gulvvoks: VOC < 5,0 w/w % Polishfjerner og voksfjerner: VOC < 20,0 w/w % Projektgruppen er klar over, at der er tale om relativt høje koncentrationer af VOC er for polishfjerner og voksfjerner. Den væsentligste årsag til dette er, at produkter til anvendelse på f.eks. linoleumsgulve, kræver et højt indhold af opløsningsmidler, da linoleum ikke tåler alkaliske fjernere, hvilket er alternativet til opløsningsmidler. Til gulvmaterialer af f.eks. vinyl, epoxy eller sten er det muligt at anvende alkaliske fjernere, der har et mindre VOC-indhold. I fastsættelse af kravet har det ikke været muligt at differentiere mellem de enkelte gulvmaterialer. Dette vil der naturligvis være fokus på i forbindelse med den næste revision. På trods af de relativt høje grænseværdier for VOC, er der tale om en væsentlig stramning af kravet fra version 3 til version 4, fordi kogepunkt (som definitionen var baseret på i version 3) ikke giver et fyldestgørende billede af hvilke stoffer, der defineres som VOC er. K5 Overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer Selvom kravet til flygtige organiske stoffer er ændret, så fjernes krav til overholdelse af administrative normer for flygtige stoffer ikke. Eksempelvis skal der foretages beregning, når produktet indeholder ammoniak, og VOC i mindre koncentrationer er stadig tilladt i produkterne, hvorfor en sikring af arbejdsmiljøet stadig er relevant. K6 Konserveringsmidler Eftersom gulvplejemiddel indeholder en stor del vand (vaskeplejemidler indeholder % vand og gulvpolish indeholder % vand), og produktet ikke bruges så ofte/kan stå åbnet i lang tid, findes der i nogen grad et behov at konservere produkterne, specielt for produkter med phværdier i det neutrale område.

25 Side 21 af 47 Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerbare. Et stofs biologiske akkumulerbarhed kan testes i henhold til OECD s testanvisninger 305 A-E. Hvis stoffets biologiske koncentrationsfaktor (BCF) er 500 anses stoffet at være bioakkumulerbart, og hvis BCF < 500 anses stoffet at være ikkebioakkumulerbart. Hvis ikke andet er påvist, vurderes stoffer at være bioakkumulerbare, hvis logkow 4 i henhold til OECD testanvisninger 107 eller 117 eller tilsvarende. Bemærk, hvis der findes en målt BCF-værdi, skal højest målte anvendes i stedet for logkow. Det betyder, at et stof med logkow 4 ikke betragtes som bioakkumulerbart, hvis højest målte BCF er < 500. Ovenstående udelukker konserveringsmidler som Triclosan (logkow = 4,76 og BCF = 2530). Konserveringsmidler som miljøfareklassificeres, er også omfattet af krav vedrørende miljøfareklassificerede stoffer. K7 Optimering af konserveringsmiddel For at minimere mængden af konserveringsmiddel stilles der krav om gennemførelse af en "Challenge test". Challenge test er en massebetegnelse for test til bestemmelse af den nødvendige mængde konserveringsmiddel i produkter. Testen udføres på en række prøver med testprodukt, hvortil der tilsættes forskellige koncentrationer af konserveringsmiddel. Prøverne testes for vækst af en række bakterier, gær- og skimmelsvampe efter 7 dage. Der podes igen med en blanding af bakterier, gær- og skimmelsvampe og prøverne testes igen for vækst 7 dage efter podning. Dette fortsætter i minimum 28 dage (nogle test kræver minimum 6 uger). Den laveste koncentration af konserveringsmiddel, hvor der ikke forekommer vækst er den optimale mængde konserveringsmiddel for produktet. De forskellige producenter og leverandører af konserveringsmidler har forskellige Challenge test/metoder, som de benytter til bestemmelse af rette koncentration af konserveringsmiddel. Det drejer sig blandt andet om følgende test: Koko Test (testmethod SM 021), USP Challenge Test (US Pharmacopoeia) og CTFA Challenge Test (Cosmetic Toiletries and Fragrance Association). Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4.

26 Side 22 af 47 K8 & K9 Tensider, aerob nedbrydelighed og anaerob nebrydelighed Kravet til tensiders bionedbrydelighed er standard i, og stilles da krav til brug af tensider er vigtig ud fra et miljøsynspunkt. I henhold til rapport fra DHI Anaerobic biodegradability of surfactants fra september 2002 (kilde 5), betones vigtigheden af anaerob nedbrydning af tensider. Ikke let nedbrydelige tensider og ikke-anaerob nedbrydelige tensider kan ophobes i afløbsslam, slamforbedret jord og sediment i søer og vandløb samt påvirke organismer negativt. Tensider er bipolære og har i kraft af dette en toksisk effekt i alle aquatiske miljøer. Krav stilles derfor så alle benyttede tensider skal være aerobt nedbrydelige og anaerobt nedbrydelige. Der er dog lavet undtagelser for fluortensider og silikonetensider samt ingrediensemulgatorer og levelling agents i produkter med ikke-rengørende effekt, d.v.s. i gulvpolish, grundpolish og gulvvoks. Disse er ikke tilsat produkterne af rengørende årsager, men for at give gulvplejemidlet nogle andre funktioner. Der stilles andre krav til disse stoffer, se nedenfor. Det skal bemærkes, at alle gulvplejemidler med en rengørende effekt er underlagt detergentforordningen, som kræver aerob nedbrydelighed af tensiderne i disse produkter. Men gulvplejemidler, som ikke er en direkte del af rengøringen, men kun har til formål at lægge et beskyttelseslag på overfladen, er ikke inkluderet i detergentforordningen (kilde 4). Projektgruppen har derfor fundet det relevant både at stille krav til aerob og anaerob nedbrydelighed for tensiderne i gulvplejemidler. Bemærk, at LAS ikke er anaerob nedbrydeligt. Kravet er ikke ændret under revision fra version 3 til version 4. K10 Miljøskadelige stoffer Stoffer som er svært nedbrydelige, kan forårsage problemer i dag og i fremtiden. Særligt alvorligt kan effekterne blive, hvis stoffet samtidig er toksisk. Derfor stilles der krav om, at stoffer som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 100 mg/g aktivt indhold totalt. Dette svarer til 2 % af et produkt, som har et aktivt indhold i størrelsesorden 20 % (professionelle produkter). For et produkt, som har et aktivt indhold på 10 % (forbrugerprodukter), svarer grænsen til 1 %.

27 Side 23 af 47 Undtaget herfra er polishfjerner og voksfjerner, hvor den samlede mængde af stoffer, som opfylder kriterierne for miljøfare (klassificeret som N med eller uden symbol (R52/53/H412 og/eller R53/H413)) i henhold til EU s direktiv 67/548/EEC eller forordning nr. 1272/2008, ikke må indgå i produktet i højere koncentration end 2,0 w/w % aktivt indhold totalt. stiller normalt et vægtet krav til miljøfareklassificering, med fokus på stoffer med miljømæssige langtidsvirkninger på miljøet. Dette i kombination med kravet til CDV giver en god sikkerhed for, at de Svanemærkede produkters effekt toxicitet og nedbrydelighed er meget lav. I kriterierne for gulvplejemidler har det vist sig ikke hensigtsmæssigt at stille krav til CDV for andre typer produkter end vask- og plejemidlerne, hvorfor en stor del af produktgruppens toxicitet og nedbrydelighed ikke reguleres af CDV. Derfor har man i disse kriterier valgt at afvige fra den normale måde at stille krav til miljøfareklassificering, og have fokus på alle typer miljøfareklassificeringer, og ikke kun dem med langtidsvirkninger på miljøet. I forbindelse med den næste revision vil vi se på muligheden at revidere krav til miljøskadelige stoffer. Kravet til miljøskadelige stoffer indebærer en omvendt bevisbyrde dersom det ikke kan dokumenteres at et stof ikke er miljøskadeligt, regnes det som miljøskadeligt. Kravet gælder også for stoffer, som har vist sig at danne persistente miljøskadelige nedbrydningsprodukter under relevante betingelser. Højmolekylære stoffer er stoffer, der på grund af deres størrelse har en begrænset biotilgængelighed, idet de kun vanskeligt transporteres over biologiske membraner. Den tidligere definition af højmolekylære stoffer (molekylevægt over 700 g/mol, mindste kalkulerede gennemskæring over 9,5 Å eller en længde over 5,5 nm), har vist sig ikke længere at være gældende. Det har vist sig yderst vanskeligt at finde en opdateret definition, idet der ikke er overensstemmelse mellem, hvornår et stof betragtes som bioakkumulerbart (udtrykt ved BCF-faktoren) i CLP og REACH. Da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at gennemskue konsekvensen af en gennemgribende ændring af definitionen, har vi valgt en definition, der ligger tæt op ad den eksisterende, og som samtidig støtter sig til definitionen i REACH. Den nye definition af højmolekylære stoffer er derfor valgt til: molekylevægt > 700, maksimal diameter > 1,17 nm og en maksimal molekylelængde > 4,3 nm (sammen med to andre krav indikerer denne definition, jf. REACH en BCF > 5000). Ved næste revision af kriteriet anbefales det, at der igen kigges på definitionen, for at se om der er kommet ny viden det bør specifikt

28 Side 24 af 47 undersøges, om der er kommet en definition der relatere sig til CLPgrænsen for bioakkumulerbarhed, BCF > 500. Højmolekylære stoffer, er delvist inkluderet i dette krav, hvis deres toksicitet er under 100 mg/l. Det er muligt at gennemføre en toksicitetstest på højmolekylære stoffer i gulvplejemidler. Højmolekylære stoffer er en meget stor bestanddel af gulvplejemidler, og derfor bør der sættes skrappe miljøkrav til disse. Samtidig er højmolekylære stoffer vanskelige at miljøfareklassificere grundet deres størrelse. Højmolekylære stoffer, som er toksiske i koncentrationer på op til 100 mg/l, ville blive miljøfareklassificeret hvis det var muligt at teste for nedbrydelighed og det viste sig, at de var svært bionedbrydelige. Derfor er der krav om, at kun de højmolekylære stoffer, som har en toksicitet over 100 mg/l. er undtaget krav til miljøfareklassificering. Test af toksicitet skal foregå på minimum et af de tre trofiske niveauer (fisk, alge eller dafnie). I kriterierne er det ikke specificeret, hvilken testmetode der skal bruges. Det skyldes, at man ikke kan udføre en normal toksicitetstest på stoffer med en molekylevægt over 700, fordi stofferne er så store, at de ikke kan trænge ind igennem cellemembranen på testorganismerne. Hvis det højmolekylære stof er opløseligt i vand, kan man udføre en normal toksicitetstest. Kravet er alligevel taget med uden specifikation af testmetode, fordi projektgruppen har erfaret, at der er gennemført forskellige former for toksicitetstest på højmolekylære stoffer. Sådanne toksicitetstest kan give et indtryk af, hvor toksiske højmolekylære stoffer kan være, hvilket projektgruppen mener, er relevant for denne produktgruppe. I kriterieversion 3 var der en undtagelse for blødgører (der ikke er phthalater) i produkter med rengørende effekt, som opfylder kravene for miljøfarlig (N eller uden symbol), hvor den samlede mængde af stoffer, der opfylder kriterierne for miljøfarlighed, ikke måtte indgå i det færdige produkt i højere koncentrationer end 160 mg/g aktivt indhold. Denne undtagelse er fjernet i version 4, da der i dag findes alternative blødgørere uden miljøskadelige egenskaber. K11 Fosfor Fosfor er en kilde til overgødskning. Fosfater fra landbruget er en af de største årsager til, at der findes fosfat i vandmiljøet [EEA 2005]. Fosfater fra rengøringsmiddel og gulvplejemiddel spiller en mindre rolle, først og

29 Side 25 af 47 fremmest fordi fosfat effektivt fjernes fra spildevandet. Generelt set er udslippet af fosfat fra punktkilder såsom spildevand mindsket i de seneste 30 år. Dette beror primært på forbedret rensning af spildevandet i Nordog Vesteuropa efter implementering af Rådets direktiv om rensning af spildevand (1991/271/EF) (EØS 2005). Vaske- og rengøringsforordningen (648/2004/EF) er for nyligt genomgået og der er fosfater diskuteret. Et forslag [COM(2010) 597] er at indføre en begrænsning af fosfater og andre fosforforbindelser i husholdningskemikalier til at indholdet af fosfor skal være under 0,5 %. I Norge haves et nationalt lovkrav (kilde 17) gældende fosfor i kemtekniske produkter, såsom rengøringsmiddel inklusiv vaskeplejemidler og vaskepolish. Begrænsningen indebærer at max. 0,2 vægt % fosfor må indgå i produkterne. Efter høringen er kravet til fosfor ændret. Af hensyn til norsk lovgivning må fosfor i vaskepolish, vaskeplejemidler, polishfjernere og voksfjernere maksimalt indgå med 0,20 w/w % i det endelige produkt. Dette er en skærpelse i forhold til version 3, hvor fosfor maksimalt måtte indgå med 1,0 w/w %. Det er præciseret, at der menes det totale indhold af fosfor maksimalt må være 0,20 w/w % i vaskeplejemidler, vaskepolish, polishfjerner og voksfjerner. Efter høringen er K11 ændret fra at være et generelt krav til kompleksdannere til et krav for fosfor. I K17 er tilføjet kompleksdannerne EDTA (ethylendiamintetraacetat), DTPA (Diethylentriaminpentaacetat) og fosfonater til listen med stoffer, der ikke må indgå i produktet. NTA er omfattet af forbudskravet for CMR-stoffer. K12 Restmonomerer i polymerer Restmonomerer i polymerer kan have miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Denne belastning anses for at være så stor, at det er nødvendigt at stille et særskilt krav om begrænsning af total indholdet af monomerer i polymeren. Kravet er præciseret at gælde, at det totale indhold af miljøog sundhedsfare klassificerede restmonomerer (i henhold til bilag 5 i kriteriedokumentet) maksimalt må være 100 mg/kg nyproduceret polymer. Monomerindholdet reduceres over tid, da mange monomerer er flygtige forbindelser. Derfor er kravet relateret til nyproduceret polymer, da det er

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning Om Svanemærkede Udendørsmøbler og legeredskaber Baggrund til kriterieversion 3 Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Udemøbler og legeredskaber - Baggrund for miljømærkning, version 3.0 1 Indledning... 1

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Svanemærkning af Rengøringstjenester

Svanemærkning af Rengøringstjenester Svanemærkning af Rengøringstjenester Version 2.3 17. marts 2009 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Miljømærker på tekstiler

Miljømærker på tekstiler Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2002 Miljømærker på tekstiler Anne Abildgaard og Anne Mette von Benzon COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler

Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler Teknik og Administration Nr. 6 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 7 3. Generel beskrivelse

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003 leder A V J i n f o Nr. 6-2003 TEMANUMMER Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Regulering af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Udarbejdet af: Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital på danske arbejdspladser 1 Forord Dette dokument

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Om Svanemærkede Lukkede ildsteder

Om Svanemærkede Lukkede ildsteder Om Svanemærkede Lukkede ildsteder Version 4.0 Baggrund til miljømærkning 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømærkning Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 2 Introduktion til kriterierne 5 2.1 Produkter

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september 2007. Nordisk Miljømærkning

Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september 2007. Nordisk Miljømærkning Høringssammenstilling for Levende Lys Dato: Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Levende Lys - Høringssammenstilling 088/ 1 Sammenfatning...1 2 Om høringen...1 3 Sammenstilling af indkomne svar... 2 4 Kommentarer

Læs mere