Nr / klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 2008/09. 1. klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad"

Transkript

1 Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr /09 Læs bl.a. om: Logo-konkurrence 7.a på landet Cirkus i Fritteren Kolonihaver i 1.klasserne Skolekomedie Fotos af 9.klasserne Mobbepatruljen Trafikfarlige veje Befordring Skolemad Kors i Mariager Kirke Blå mandag Se bladet i farver på under menupunktet Publikationer Dokumenter 1. klasse laver kolonihaver 1

2 "Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis formål er at orientere om skolen. Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen, Jens Chr. Schou og Jytte Holm fra SKB samt to elever. Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk). Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til senest onsdag 25/

3 Konkurrence Tegn Mariager Skoles nye logo Mariager Skole har aldrig haft sit eget logo, men har benyttet Mariager Kommunes byvåben på de papirer, der blev sendt ud fra kontoret. Vi forbeholder os ret til om nødvendigt at forkaste alle indsendte forslag og opslå konkurrencen på ny. En eventuel vinder vil få direkte besked og vil blive udpeget af en dommerkomité bestående af skoleleder Jesper Heibøll, en repræsentant fra skolebestyrelsen og pensioneret lærer Vagn Christoffersen. Redaktionen Du har nu chancen for at lave et flot og karakteristisk logo, der vil blive brugt mange år frem. Gevinsten er 4 billetter til Djurs Sommerland. Regler for deltagelse i konkurrencen: Alle børn, forældre og ansatte på skolen kan deltage. Vinderen overdrager alle rettigheder til det indsendte logo til skolen, der herefter kan anvende det frit og uden begrænsninger i alle sammenhænge indenfor skolens virke. Logoet skal være enkelt og må gerne udtrykke det skolen står for. Logoet skal tegnes i både en sort/hvid og en farvet udgave og skal kunne tåle at blive formindsket til 1-2 cm s højde. For at give lidt inspiration har vi sat forskellige firma- og forenings-logoer ind på denne side. Du kan selv søge på Logo på nettet og finde flere. Logo-forslagene sendes eller afleveres på skolens kontor i en kuvert mærket Logo senest 1/ Husk navn og adresse på bagsiden af tegningen. 3

4 Nyt fra skolens kontor juni Så nærmer vi os endnu en gang en sommerferie, og det er tid til at gøre status. Det har været et spændende år på Mariager Skole. Vi har i år haft fokus på Kost, trivsel og motion som det store omdrejningspunkt. Det er der kommet følgende ud af: En fælles uge for alle elever i uge 41 med fokus på de 3 ovennævnte områder. En dejlig uge, der fremover vil være en fast tradition på skolen. Desuden har klasserne deltaget i flere nationale forløb med bevægelse som fokusområde. Det har dog været således, at man også har forsøgt at tænke det faglige ind i bevægelsen, så der eksempelvis tales tysk samtidig med, at man bevæger sig. Vi vil fortsat arbejde på at implementere bevægelse mere i den daglige undervisning ud fra devisen om, at børn lærer forskelligt, og at sunde børn lærer bedst. Vi er godt i gang med planlægningen af en ny legeplads med etablering af en multibane som den største post. Desuden arbejdes der på bedre muligheder for boldspil i skolegårdene, men der arbejdes også på at skabe plads til de mere rolige aktiviteter i en af gårdene. Elevrådet har været en aktiv medspiller på dette projekt. Vi har brugt dette skoleår på at finde den bedste måde at etablere en madordning for eleverne, og vi har nu fundet en leverandør, nemlig Sønderup Landkøkken, der i forvejen leverer mad til flere skoler. Der er hver dag mange tilbud i forskellige prisklasser. I kan læse mere om dette ved at besøge hjemmesiden Klik på skolemad og se mere. Alle retter overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger. I vil høre nærmere om tilbuddet inden børnene går på sommerferie. I skal dog være opmærksomme på, at skolebodens varesortiment bliver væsentligt mindre efter sommerferien og at åbningstiden indskrænkes. I samme åndedrag har ledelsen på skolen besluttet, at vi i fremtiden vil få skolemælken leveret af Arla. Det er både billigere og nemmere. Derfor vil I inden sommerferien få et brev med børnene hjem, hvor I kan bestille mælk til efter sommerferien. I kommende skoleår vil vi bevare de samme indsatsområder, men udvide med indførelsen af Cooperative Learning i større eller mindre grad. Der afholdes kursus for lærerne lørdag d. 3. oktober, hvorefter vi vil gå i gang med at finde vores ben i arbejdet med Cooperative Learning. Metoden går ud på, at eleverne arbejder i team af ideelt 4 personer, som er sammensat af lærerne efter bestemte principper. Her arbejder eleverne alene, parvis og i team. Formålet er, at få eleverne aktiveret mere i ti-

5 merne, samt at give eleverne en større følelse af samhørighed og lyst til at hjælpe hinanden. Det forventes at dette indsatsområde er på plads i løbet af næste skoleår, hvorefter vi vil tage fat på et nyt større indsatsområde, der kommer til strække sig over flere år. Her er LP-modellen en mulighed, da det også er et kommunalt indsatsområde. Men mere om det på et senere tidspunkt, når vi kan være mere skarpe på indholdet. Skolen har i det kommende år besluttet at udskrive en logokonkurrence, så skolen kan få sig et logo. Vi har før brugt logoet fra gammel Mariager kommune, men ønsker nu et logo, der kan vise skolens profil og være et kendetegn for Mariager Skole langt ind i fremtiden. Mere om dette forrest i dette blad. Skoleårets planlægning med fagfordeling og skemalægning er så småt ved at være på plads. Vi har i år oplevet en nedgang i ressourcetildeling grundet faldende elevtal. Det betyder, at vi ikke skal ansætte en ny lærer i stedet for Else Marie Ellestrup, der har besluttet at gå på efterløn i forbindelse med sommerferien. Else Marie har været lærer på skolen i rigtig mange år. Vi kommer til at savne Else Marie, både i forhold til hendes menneskelige og faglige kvaliteter. Jeg ønsker Else Marie held og lykke med hendes næste liv og takker for den store indsats. Sidste skoledag er i år d. 26. juni, hvor eleverne skal i skole i tidsrummet Første skoledag efter sommerferien er ONSDAG D. 12. AU- GUST(bemærk datoen), hvor eleverne møder ind til sædvanlig tid kl Eleverne har deres klasselærer i de 2 første lektioner, hvorefter de har almindelig skolegang, indtil de har fri efter skemaet. Dog ikke børnehaveklassen, der vil modtage særskilt besked. 5

6 9. klasserne har netop afholdt sidste skoledag. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor 9. kl. viste, hvordan man kan afholde sidste skoledag i en god og positiv ånd. 9. klasserne havde dog udtænkt en lille spøg, der har givet anledning til lidt frustration og forargelse rundt omkring. 9. kl. meldte ud, at ledelsen og skolebestyrelsen havde besluttet, at der ikke måtte deles karameller ud i henhold til skolens nye, sunde profil. Det var selvfølgelig bare for sjov. Jeg tror egentlig, at der blev kastet 100 kg karameller ud til børnene, så det blev også i år en sød dag. Jeg mener naturligvis ikke, at man skal ødelægge gode og hyggelige traditioner som denne, men jeg kunne altså ikke lade være med at bakke 9. kl. op i denne lille spøg. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle, både elever, medarbejdere, forældre og, ikke mindst, skolebestyrelsen for et dejligt år på Mariager Skole og ønske jer alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Jesper Heibøll Skoleleder Nye medlemmer af skolebestyrelsen... Martin Kjær Christensen Jeg hedder Martin, er 36 år gammel og er kommet i skolebestyrelsen som far til Rasmus, der skal starte i 0. efter sommerferien. Udover Rasmus har jeg Oscar på tre år og har for få uger siden også fået en lille pige. Uddannelsesmæssigt er jeg cand. mag. i samfundsfag og historie, og har som sådan arbejdet som gymnasielærer på henholdsvis Frederikshavns - og Sydgrønlands Gymnasium. De sidste tre år har jeg beskæftiget mig med penge i Jyske Bank Randers. Klaus Gotthjælp Jeg er far til Steffen, som skal starte i 0.a til august, og har yderligere en kunde, Oskar, klar til start i Jeg er 44 år, gift med Jette, og vi er efter udstationering i Norge med ROCK- WOOL flyttet til Mariager i 2006 i forbindelse med job på henh. AkzoNobel Salt og FLSmidth Dania. Som forældre vil også vi gerne sikre, bevare og udbygge det bedste skoletilbud i Mariager. Derfor stillede jeg op til arbejdet i skolebestyrelsen, hvor jeg nu får 1 års prøvetid inden næste års valg. Og så håber jeg selvfølgelig at gøre det så godt i denne periode, at jeg får lov at fortsætte 6

7 Beretning fra skolebestyrelsen 2008/2009 Hvad er der så sket siden sidst? Endnu et budget, timeregnskab og en årsplan for Mariager Skole er godkendt af skolebestyrelsen, som endelig er blevet fuldtallig igen efter et suppleringsvalg i foråret. Det har været et rigtig godt år hvor seriøsitet, fleksibilitet og et godt grin har præget samarbejdet i skolebestyrelsen på tværs af ledelse, medarbejdere, et aktivt elevråd og vi forældrevalgte. De mærkesager og arbejdsområder, vi i skolebestyrelsen har haft i fokus de sidste 3 år, er ved at være på plads. Elevers, lærers og forældres brug af samarbejdsportaler og undervisningsmedier. Opdatering af IT, herunder indførsel af interaktive tavler (Smartboards) og flere pc`er er gennemført, så skolen opfylder handlingsplanerne for Mariagerfjord Kommune og skolebestyrelsen. Opdatering og udvidet brug af lærer-/ elevintera har ændret kommunikationen og læring, samt udfordret både elever og lærere positivt på disse punkter. Dette sket i henhold til skolens udviklingsplan for digitale samarbejdsportaler og undervisningsmedier. 7 I flere klasser bruges intranettet flittigt både aflevering og udlevering af bl.a. opgaver. Hvem havde forudset at matematikopgaverne både kan findes og afleveres på intranettet.? Mor, hvordan skriver jeg en formel eller en brøk ind elektronisk? ja, det giver en ny dialog i hjemmet. Spændende! Det er bestyrelsens mål at få åbnet for brug af forældreintra snarest. Fordelene er indlysende ved åbning af direkte kommunikation mellem forældre, elever, lærer og andre. Erfaringerne fra lærer- / elevintra vil blive anvendt i forhold til forælderdelen. Når Mariager Kirke kan gå online, ja så er der ingen undskyldning for Mariager Skole. Mad, motion, trivsel og undervisningsmiljø Der er blevet arbejdet med trivsel på alle niveauer. Hvor fokus har været arbejdsmiljø, samarbejde, kost og motion. Der har været fokus på øget bevægelse i undervisningen og frikvartererne. Evaluering af A- ugen i efteråret 2009 var meget positiv, så det er besluttet at sport og bevægelse vil være et tilbagevendende tema for A-ugen i efteråret, og gerne udvides til andre tider på året.

8 Beretning fra skolebestyrelsen 2008/2009 Elevrådet har været og er meget aktive på trivselsområdet. Gymnastiksalen er blevet åbnet i det store frikvarter, således klasserne på skift kan benytte rummet til boldspil m.m. Ændring og planlægning af flere muligheder for bl.a. boldspil i skolegården, herunder etablering en multibane til glæde for alle elever. Elevrådet har også samarbejdet med de større elever, om at skabe et godt skolemiljø for de yngre elever ved at etablere et frivilligt korps til at imødegå mobning og drillerier. Eleverne har desuden også været med til at skabe en forbedret udsmykning af skolen, og hermed ydet deres bidrag til bedring af det æstetiske indtryk af skolen. Motion og trivsel er dagligdag på vores skole!!!! Sund kost bliver dagligdagen fra august 2009, hvor forældre og elever får mulighed for at afprøve bestilling af en sund madpakke fra Sønderup Landkøkken til en meget fornuftig pris. Information om hvornår og hvordan vil blive lagt på skolens hjemmeside, og sendt med eleverne hjem. Rent frisk koldt vand er stadig en udfordring, der mangler at blive løst. Elevplaner Disse er indført og afprøvet. Det 8 medfører større fokus på udviklingsmulighederne og læringsstilene for den enkelte elev. Det er en stor udfordring for lærerne, eleverne og forældrene at bruge dette værktøj konstruktivt og fremadrettet, således meldingerne til eleverne bliver relevante og oprationelle for lærer, elever og forældre. Bestyrelsen vil følge evalueringen og anvendelsen af elevplan. Pædagogik Skolen har besluttet at arbejde med og uddanne sig i Cooperative Learning, som er et pædagogisk værktøj med en meget udbygget værktøjskasse til undervisning med samarbejdsstrukturer. Formålet er at skabe nogle rammer for læring, hvor alle elever er aktive deltagere. Der er modeller for styrkelse af samarbejde, tænke færdigheder, vidensdeling, kommunikation og sociale færdigheder m.m. Det er et spændende pædagogisk værktøj, som kan anvendes fra 0 til universitetsniveau. Noget skolebestyrelsen venter sig meget af. Værdi, strategi og mål Skolebestyrelsen samarbejder stadig tæt sammen med medarbejder og ledelse om revidering af skolens principper, disse bliver i takt med revidering uploadet på skolens hjemmeside.

9 Først i skole året 2009/2010 vil skolebestyrelsen afholde en temadag, hvor værdigrundlag, strategi og mål for skolebestyrelsen i henhold til folkeskoleloven, ansvarsområder og kompetencer vil blive endevendt, således at den kommende skolebestyrelse kan indtræde i arbejdet umiddelbart efter det kommende valg. Klasserepræsentanter Skolebestyrelsen har haft endnu et meget positivt møde med klasserepræsentanterne, hvor tættere samarbejde mellem klasserepræsentanterne blev debatteret, og hvordan samarbejdet styrkes. Dette kunne bl.a. ske via intranettet og evt. 2 møder om året, hvor det første ligger i starten af skoleåret. Andre opgaver som skolebestyrelsen deltager i Intro til kommende bruger af skolen v/materialet; et idékatalog udarbejdet til 0.- klasseforældre af skolebestyrelsen i samarbejde med tidligere 0.-klasseforældre. Deltagelse i forældremøder Skole og Samfunds møder samt kursus Temamøde med Skolefagenheden Møde med Mariagerfjords Børne og Unge udvalg Sikker skolevej og buskørsel En stor tak til Poul Nielsen for at indtræde i skolebestyrelsen indtil afvikling af suppleringsvalget i foråret, og velkommen til Klaus Gotthjælp Nielsen og Martin Kjær Sørensen, som er nye forældre til kommende 0. klasse elever. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i denne sidste periode inden det ordinære valg bliver afviklet foråret En personlig tak til alle medlemmer af skolebestyrelsen, medarbejdere, elevrådet og samarbejdspartner for det positive, seriøse og kreative samarbejde i dette skoleår. Se også på under skolebestyrelsen, hvor vores referater findes. V/ Formand Pia Sølvsten Andersen 9

10 9.a Mariager Skole 2008 / 2009 Første række fra venstre: Henrikke Kylén Pedersen, Anne Sofie Aaberg Markussen, Stephan Bang Andersen, Henriette Rørbæk Jakobsen, Anna Vindberg Boel Mortensen, Kathrine Kirkegaard Thygesen, Daniel Heien Dechlis Anden række fra venstre: Henrik Øbro Højrup, Kris Norup Henriksen, Janne Winther Jørgensen, Nanna Kyed Nørgaard Møller, Anne Elming Petersen Nielsen, Sofie Hammer Christensen, Niels Christian Kjærgaard Christensen, Klasselærer Eva Forbech Elmose Tredje række fra venstre: Harald Fisker Glavind, Jesper Laumann Blom, Mads Jefta Andersen, Kasper Bang Andersen, Mads Houe Sørensen, Molte Emil Strange Andersen, Frederik Asbjørn Weindel Jakobsen, Daniel Glargaard Jensen, Mathias Scoop Gertz Jens Erik Jakobsen er fraværende. 10

11 9.b Mariager Skole 2008 / 2009 Første række fra venstre: Aili Paninnguaq Math-Reinhardt, Silja Høgsberg Christensen, Christoffer Jalk, Sasha Østergaard Mortensen, Mads Roest Kudahl, Anna Sofie Krag, Camilla Bjerre Nielsen Anden række fra venstre: Emilie Lundberg Bjarnskov, Sofie Møller Jensen, Ditte Skov Høglund, Michael Haahr, Henriette Hjort Høgh, Iben Bruun Bugge, Birgitta Maagaard Nielsen, Klasselærer Sten Laut Lauridsen Tredje række fra venstre: Niklas Petersen, Simon Eddie Kjemtrup, Jakob Løfstedt Knudsen, Daniel Plesner Busk, Niels Peter Rather, Kris Jensen, Fredetik Søegård Brun, Thomas Klitgaard 11

12 Cirkus i Fritteren... I marts måned har vi arbejdet med cirkus-projekt i Fritteren. Det var børn fra 1. klasse, som skulle optræde, og de har vist stort engagement under hele forløbet. Og ikke mindst da de skulle optræde torsdag og fredag i uge 13. Først optrådte de for deres forældre og de andre børn i Fritteren om torsdagen, og fredag havde vi inviteret alle førskolebørnene fra børnehaverne. Næsten alle børn i Fritteren ville også gerne gense cirkuset, og var også publikummer om fredagen! 1. klasserne havde selv lavet billetter og invitationer, som de besøgte børnehaverne med, og Fritteren summede med spænding alle vegne, da de skulle optræde for første gang om torsdagen. De fleste optrædener kom fra børnenes egne ideer, og de gjorde det bare så flot! Og publikum lo og råbte nøøjj og klappede ad de mange artister, som viste hvor meget man egentligt kan når man går i 1. klasse. Og selv på dag 2 gav de den lige så meget gas som til den første fremvisning. Vi er meget stolte af vores børn i Fritteren! 12

13 Føj, hvor der stinker!!! Det kunne være et bud på en overskrift til dette indlæg i skolebladet, efter 7.a s besøg på vores landbrug den 2. april. Klassen skulle have landbrug som emne, og ville i den forbindelse gerne se et moderne landbrug. 22 elever og 2 lærere kom lettere forpustede cyklende ud til vores gård i Fjelsted en torsdag formiddag. Vi har altid haft et godt samarbejde med både skolen og Røde Korsbørnehaven og været åbne for at børnene får mulighed for at se et forholdsvis moderne landbrug. Det var dog første gang, at en af de ældre klasser skulle på besøg, så vi var spændte på at høre elevernes holdning til landbrug. Vi er jo efter dansk målestok et meget lille landbrug og har den holdning, at man ikke behøver at være stor for at klare sig i konkurrencen. Vi har dog den fordel, at vi har været i gang i mange år og har derfor den nødvendige ballast til at klare sig. Vores stalde og maskinpark er dog ikke anderledes i indretning end andre, langt større landbrug, så derfor kunne 7.a få et godt indblik i, hvordan moderne svineproduktion foregår. Efter en rundtur i stalden, spise madpakke og Tarzanleg i halmen, og en tur ud i marken i det gode vejr, kunne overskriften i stedet være: NEEJ, hvor er den gris dog nuser!! Det er vores indtryk, at 7.a havde en hyggelig og afslappende dag, som de forhåbentlig kan bruge i deres videre arbejde med landbrug. Vi synes, det er dejligt at vise vores arbejdsplads frem for andre især for børn og unge, da de jo er vores fremtid. Det er vigtigt, at de får et så korrekt billede af samfundet som muligt, og ikke kun gennem medierne, som ikke altid er lige objektive. Derfor vil vi opfordre andre forældre og virksomheder til hvis de har mulighed for det at åbne deres arbejdsplads for skoler og børnehaver. Vi kan kun anbefale det! Venlig hilsen Jytte og Hans Henrik Holm 13

14 7.a på landet... Torsdag den 2. april var 7.a en tur på landet. Vi cyklede derud, vi havde alle cykelhjelm på, og så rigtig godt ud, undtagen Lars Friis, han havde ingen, og kunne ikke passe nogle fra skolen. Men Inge huskede dog cykelhjelmen, og var et godt forbillede. Vi cyklede ca. 4 km. Ud til fam. Holms gård. De havde en stor og flot gård, med ca. 300 grise og 130 hektar jord (Dvs. ca. 260 fodboldbaner). Inden vi kom ind i stalden hvor grisene var, skulle vi dyppe vores sko i jod. Det så ret klamt ud, men vi skulle, fordi hvis vi havde trådt i en lort, kunne det bringe bakterier ind hos grisene. Lugten var forfærdelig, men griseungerne var virkelig nuttede! Som ses på billedet fik vi lov til at holde dem, både de helt nyfødte og de lidt ældre. Efter vi havde været inde i de mange forskellige stalde, og set de mange grise, var det endelig tid til frokost. Vi spiste i et lade fyldt med halmballer. Det var rigtig lækkert for der var som overraskelse chokolade, sodavand og frugt. Bagefter hoppede, sprang og hyggede vi os i halmen. Da vi havde holdt pause, skulle vi ud at se de store marker. Vi fik at vide at glæden ved at være landmand var at ligge ude på marken efter en hård arbejdsdag. Nogle af os løb ned til en sø, som lå ved markerne. Der var rigtig flot, og hyggeligt. Da dagen var ved at være slut, skulle vi cykle hjem igen. Nu kunne vi glæde os til et langt og dejligt bad! Elisabeth, Ulrikke og Eline. 14

15 Forårsemne i 1. klasse... I emnetimerne (billedkunst, natur/teknik og musik) har 1.a og c arbejdet med emnet Forår. Der er blevet lært mange nye forårssange og vi har fulgt naturens forandring hos planter og dyr. Kolonihaverne er udstillet i blok 4. Lasse 1.A I vors kolonihave har vi svemingpoul. Sascha 1.A Vi har lavet kolonihaver og et hus en sø og så en flavstang og et drevhus. var det meste værd. Nana 1.C Jeg har været med en gruppe. De hed Trine og Marie. De var sjovt, det var som at i gamle dage hvor man hade nogen huse, der hed koloni-have-huse. Tobias 1.C Vi har lavet nogen kolonihavehuse. Det var rigtig sjovt. Jeg var sammen med Jeppe og Jesper og Yasin. Vi har plantet nogen radiser og gulerødder, og vi har givet huset et navn. Det hedder Fernandotorres. Vi prøvede at se om vi kunne gøre det sådan det kunne se ud som en rigtig have. Det var godt nok sjovt og vi klaret det. Simon 1.C Det var sjovt at lave kolonihave samen med min gruppe Simon, Markus og Marcus og Patrick. Markus K 1.C Jeg syns at det var sjov at bygge kolonihave og jeg syns at det var svær at bygge vores kolonihavehus. Det tog lang tid, men det Benedikte 1.C Det var sjovt at lave en kolonigruppe. Men det er sjovt at være samen med: Tasha, Anna og så mig selv. 15

16 Forårsemne i 1. klasse... Trine 1.C Jeg synes at det var hykelit og sjovt. Vi var gode til at enes og jeg hade en rigtig god gruppe. Vi lavede et stakit og et kolonihavehus. Vi plandede radiser og gulerøder. Vi hade det got sammen. Simone 1.C Det var sjovt at lave kolonihave. En kolonihave er vor der er planter og blomster og grønsager. De gamle damer og gamle mænd hygger sej og driker kafe og småkajer. Cajsa 1.C De va sjovt at lave en kolonihavehus. Vores flag hed Dannebro. Jeg var i gruppe med Simon og Mathilde og Juliane. De var en god gruppe. De va sjovt at tejne huset. Det var svært men vi klarede det. 16

17 Prins Rock og prins Swing... I april opførte 6.x og 6.y skolekomedien; prins Rock og prins Swing. Det var et stykke spækket med musik fra alle genrer. Eleverne sang og dansede sig gennem blues, reggae, march, rumba, rap og naturligvis rock og swing. Stykket handlede om den mægtige dronning Rumba, der kunne eksplodere hvert øjeblik, og derfor måtte finde sin afløser, hun ville vælge mellem sine to sønner Rock og Swing, men hendes mand, den underkuede prins March og datteren prinsesse Blues lagde skumle planer, og endte naturligvis med at snyde alt og alle. Et rigtigt eventyr med den rigtige slutning. 17

18 Hyttetur 3.a og 3.b... På hyttetur med 3.a og 3.b i KFUM-lejren i Dokkedal. 3.a og 3.b var på hyttetur i Dokkedal ved Øster Hurup og det var meget hyggeligt. Det var meget nyt at være sammen med 3.b på hyttetur. Vi lavede mange sjove ting med 3.b. F.eks. blev vi delt op i grupper, der skulle vi lave mad og forskellige opgaver, hvor hver gruppe kunne samle point (mælkelåg). Vi var nede ved vandet og soppe, og bagefter legede vi vandkamp med en af vores lærere. Da vi kom hjem skulle vi have mad, og så skulle vi også lave underholdning i hver gruppe, som vi viste for de andre. Der var 10 grupper. Til sidst skulle vi ud og lave bål, og der skulle vi lave skumfiduser med kiks. Lasse B og Frederik 3.a Vi ankom lidt over 9. Dagen startede med at finde en seng. Hytten var hyggelig, den var sort med blåmalede vinduer, der var græs på taget. Det var et naturområde med masser af træer, buske og en sjov gynge. Stranden lå lige om hjørnet. Efter udpakningen sad begge 3. klasser ude i den dejlige sol med deres madpakker. Da vi havde spist gik alle rundt og hyggede sig ude i naturen. Da det blev længere hen på eftermiddagen trak vi os inden døre, INDTIL vi fik af vide, at vi skulle til stranden. Alle jublede. Vi gik derned alle sammen. Vandet var dejligt varmt. Solen skinnede. Vejret var skønt. Alle børnene legede vandkamp det endte dog med at et par stykker skulle gå med forbinding. Vi skrev postkort og tegnede lidt på dem, inden de blev sendt 18

19 Hyttetur 3.a og 3.b... hjem. Udeleg kunne 3. klasserne næsten ikke stoppe med før der kom aftensmad. Aftenens måltid var: Pasta, kødsovs, salat, brød, ketchup, dressing. Efter det gik vi til køjs. Pigerne sov i en stor sovesal, mens drengene sov i tre små. Pigernes var indrettet hyggeligt, der var småsnakken rundt i de tre etager høje køjer. Der blev læst godnathistorie. Nætterne var korte og dagene lange. Vi havde altid nogle at lege med. I Dokkedals KFUM-lejrs stille omgivelser i den fri natur mellem skove havet og bakker. Julie og Laura 3.a Tirsdag skulle vi gå en tur på tre kilometer. Vi gik ned til vandet, hvor vi fandt en masse krabber. Da vi skulle løbe hjem var der nogle der løb med Michael op ad en stor bakke. Den der kom først op ad den store bakken fik fem mælkelåg til mælkelågskonkurrencen. De andre fik et mælkelåg for at nå der op. Dem der ikke ville med op ad bakken kunne bare gå hjem. Samme dag spillede vi skovstratego drengene mod pigerne. Det var rigtig sjovt. Vi spillede en masse fodbold for det meste 3.a mod 3.b. Skrevet af Simon og Emil 3.a Onsdag morgen blev vi vækket af Michael ved, at han bankede på døren mange gange. Vi gik ud i nattøj og spiste morgenmad. Bagefter gik nogen i bad. Vi pakkede vores tasker. Da vi var færdige med at pakke taskerne var der nogen der gjorde rent, imens var de andre ude at spille cricket. Inden vores forældre kom og hentede os om eftermiddagen, fik vi en is. Så kørte vi hjem til Mariager skole og ventede på at klokken ringede. Victoria og Silje 3.a A-uge12 med 3.B. I sidste A-uge havde vi natur/ teknik to af dagene. Tirsdag var vi på besøg i saltcenteret. Først var vi nede i biografen, hvor gulvet vippede og der var 4D effekt. Vi lavede også vores eget salt og var i Det døde Hav, hvor saltindholdet er 32%. Der var også et saltmuseum, og vi var ude og se til manden, der syede salt. Nogen af os fik lov til at skrabe i det store kar. Der var en sjov legeplads med hoppeborg. Det var fedt. Om fredagen var vi ude på Stenarmen for at finde forsteninger. Det var en god tur og alle kom hjem med nogle forsteninger. Vi fandt forstenede pindsvin og søliljer. En enkelt fant også en forstenet kiselsvamp. Hilsen 3.B 19

20 Skole i bevægelse... I uge 17 skulle hele skolen bevæge sig mindst i 60min om dagen. Vi lavede aktiviteter i næsten hver time både fra dansk til n/t. For eksempel i dansk gik vi rundt og læste udenfor. I matematik var vi ude at måle nogle forskellige ting. I engelsk lavede vi nogle gange nogle lege indenfor, hvor hver gang vores lærer sagde nogle navneord på engelsk eller udsagnsord, og når det var navneord skulle vi sætte os ned på vores egen stol, og når det var udsagnsord skulle man sætte sig på en andens. I n/t gik vi ned i skoven og tog billeder af naturen. Vi tror, at de fleste syntes, at det var godt at få lov til at bevæge sig og bruge energi. Camilla og Sofie! Bevæg dig nu! Det var en smule sjovt at vi skulle arbejde udenfor. Det var bare svært, at gå og læse samtidigt. Men det var sjovt at vi skulle løbe rundt med ord. Ved staveord skulle vi komme hen til læreren, og få at vide hvad ordet var. Bagefter skulle vi gå det andet sted hen med det i hovedet, og skrive det ned. Man måtte ikke stå stille overhovedet. Det var rigtig sjovt men også anstrengende at skulle løbe rundt hele tiden uden at LEGE!! (Og hårdt) Magnus Koldsø fra 6.x den 7/5 Sæt skolen i bevægelse kampagnen. I hele denne uge var vi i bevægelse, mindst en time. Vores lærere fandt på mange gode idéer, blandt andet havde vi arbejdet med en tekst, hvor vi alle stod i to store cirkler. Vi havde arbejdet med at lave nogle spørgsmål, som vi stillede i cirklerne. Samme dag var vi ude og finde udsagn til den samme tekst, og vælge hvilke der passede bedst til historien. En af dagene havde vi stor staveprøve, hvor man skulle løbe frem og tilbage for af få et ord, som skulle skrives i en sætning. For at komme i rigtigt god bevægelse. Vi kom også ud og spille rundboldt samme med Ole Mark. Vi var i bevægelse i næsten alle timerne. I matematik skulle vi op på sportspladsen og røre de skilte der er med 0.a til 9.c hvor vi skulle regne samme hvor meget det gav i alt. Hvis det var at vi havde glemt at lave lektier, så kom vi ikke så meget ud som der var planlagt. Vi nåde i den grad vores mål, en af dagene kom vi op på lidt over tre timer. Vi fandt ud af, at når man er i bevægelse lære man faktisk meget mere, end man regner med. Så hele ugen har været god og det har været rigtigt dejligt af komme ud at bevæge sig. Vi håber meget på at vi kan bruge det frem over i undervisningen. Anne og Christina 6.x 20

21 Skole i bevægelse... Bevæg dig nu. Vi syntes det var okay at, man kunne bevæge sig i timen imens man lærte noget. Men synd det kun var en uge. Vi kunne selvfølgelig godt have haft det noget tid mere. Og det var dejligt at man kunne få tiden til at gå i timen. Jeg/vi syntes det var dejligt at være ude og få noget frisk luft hver time. Man lærte også folk bedre at kende af at løbe rundt med de andre. Der er ikke rigtig noget dårligt om det. Patrick Østergaard og Henriette Pedersen Bevægelses uge. Skrevet af I uge 17 havde vi bevægelses uge, hvor hver klasse skulle bevæge sig mindst 60min om dagen. Det skulle både være i timerne og frikvartererne. Lærerne havde mange gode ideer. Vi havde en slags staveprøve i dansk, hvor vi fik et ord vi skulle stave, og løbe hen til en mur og skrive ordet. Sjov og anderledes staveprøve. I engelsk fik vi et stykke karton med et engelsk ord på. Så skulle vi gå hen til hinanden og stave til deres ord. I matematik skulle vi ud på sportspladsen og røre ved alle klassernes navneskilt og bagefter skulle vi regne et regnestykke. Anna Bjørg og Karoline 6.x. Bevæg dig nu kampagnen Det var sjovt, men det måtte godt have varet lidt længere, end en uge. Vi har spillet rundbold, men det var kun i 1 time. Vi gjorde også noget med at gå i en rundkreds og spørge ting som vi skulle finde i en historie til hinanden Og vi har løbet rundt som lalleglade tåber imens vi øvede stave ord. Vi skulle finde små stykker papir med sætning er på, de lå rundt i skolegården, som vi brugte til at øve andre stave ord. På et tidspunkt blev vi sendt ud på sportspladsen for at røre ved klasse/ brandskiltene, mens vi skulle løbe. Wessel Martinus Wilhelmus Winters 21

22 Kors i Mariager Kirke... I påsken kunne opleves flere smukke kors i Mariager kirke end der plejer at være. Præst Knud Erik Lægsgaard havde gæstfrit stillet kirkerummet til rådighed for en udstilling af kors og krucifikser fremstillet af eleverne fra 4.a Mariager skole. Kunstværkerne var lavet af naturmaterialer, og eleverne havde haft mange overvejelser over, hvordan man symbolsk kan fortælle om påskens budskab i det bundne materialevalg. Eleverne har i årets tværfaglige forløb i fagene kristendom, historie og billedkunst arbejdet med symboler og budskaber med bla. kristendommen som eksempel. 4.a har i den forbindelse besøgt kirken for at se nærmere på kirkerummets udsmykning, og elevernes kyndige øjne kunne sagtens finde masser af tegn og skjulte budskaber i kirkens og messehaglernes udsmykning. Det stod klart at kunstværker, farver og broderier ikke er tilfældig pynt. I elevernes kors og krucifikser kunne også findes skjulte symboler på kærlighed, kristendom, fællesskab, Jesus liv, død og opstandelse, livets træ, forårstegn og påske. 22

23 23

24 Konfirmation og blå mandag 7.b... Efter et halvt års undervisning med Mariager kirkes præst, kom dagen endelig. Søndag d. 26. april blev vi konfirmeret. Vi havde alle en dejlig dag, og fik nogle gode gaver! Det næste højdepunkt var så blå mandag, hvor vi skulle ud og more os og bruge nogle af vores penge. Vi startede på Agape med morgenmad i kahytten. Det var en god start på en fed dag! Derefter kørte Josefines mor, Katrines far, Camilla As far og Nicoles far os alle til Aalborg. Og overgejlede som vi blev i bilerne, var vi 100 % klar til at sætte os i gokarterne og få fart på. Derefter gik turen til Lasergame, som vi også fik lidt sjov ud ad. Så var der spisetid. Orkideen havde smurt nogle lækre sandwich til os, som vi spiste ved havnen, og efter det gik vi i Karolinelund tivoli. Kl gik turen mod Mariager igen, og alle havde haft det super sjovt! Vi sluttede af hos Kasper, hvor vi spiste aftensmad. Vibe og Nicole Bevæg dig nu... Børnehaveklasserne var i uge 13 med i " Bevæg dig nu ". Hver dag bevægede vi os mindst 60 min.i løbet af ugen var vi både ude og inde, hvor vi lavede forskellige aktiviteter f.eks. boldspil, sanglege, motionsløb og tarzanbane. De sproglige og matematiske aktiviteter vi normalt laver i klassen, havde vi sat bevægelse til. Vi afsluttede ugen med en fælles tur til fjorden. Venlig hilsen bh-klasse A og B. Fra skolekomedien 24

25 Befordring i Folkeskoleloven: Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af: Børn, der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasse og på klassetrin. Børn, der har længere skolevej end 6 km på klassetrin. Børn, der har længere skolevej end 7 km på kassetrin. Børn, der har længere skolevej end 9 km på 10. klasssetrin. Børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kompetencen til at afgøre, hvorvidt en vej må betragtes som trafikfarlig, er tillagt kommunalbestyrelsen. SKOLEKORT (folkeskoleelever m.fl.) Et skolekort består af et etui, stamkort med fastsiddende foto og et værdiindlæg. Skolekortet er personligt og må ikke overdrages til eller benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet fremvises åbent. Skolekortets zonegyldighed er den samme som for periodekort. Skolekortet er ikke gyldigt til befordring på lørdage, søn- og helligdage samt december. På fredage skal sidste påstigning ske senest kl Som påstigningstidspunkt regnes bussens/togets planmæssige afgangstid. Skolekortet er gyldigt til et skoleår (ekskl. sommerferie). Afvigelser fra disse regler om tidsgyldighed vil være påtrykt det enkelte skolekort. I forbindelse med delt forældremyndighed, hvor barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, gælder følgende: Bor begge forældre i skoledistriktet, kan de selv vælge, til hvilket af de to hjem men kun til det ene befordring skal ske. Bor kun den ene af forældrene i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtigelse til dette hjem. Befordring til det andet hjem og uden for skoledistriktet er kommunen uvedkommende. 25 Skolekortet gælder ikke til rejse med NT s natbusser. På skolekort kan der ikke gratis medtages børn under 12 år. MIDLERTIDIGT SKOLEKORT Midlertidigt skolekort er en formular, der erstatter et skolekort i følgende situation: Ved bortkomst af skolekort, indtil et nyt bliver udstedt til eleven. Perioden må her maksimalt være på 5 hverdage.

26 Trafikfarlige veje... OVERSIGT OVER TRAFIKFARLIGE SKOLEVEJE I MARIAGER SKOLES DISTRIKT: VEJSTRÆKNING Gunderupvej Hadsundvej (Mariager) Havndalvej Hemvej Hobrovej (Mariager) Randersvej (Mariager) Truevej kl. Fra Fjordgade til Mariagervej Fra Randersvej til Hem syd Fra Cecilieborgvej til Randersvej Fra Mariager til kommunegrænsen Fra Truevej 21 til True Redigeret d For kommende skoleår (2009/2010) gælder følgende: Elever, der har buskort og er kørselsberettigede (vær opmærksom på kørselsberettigelse ved klasseoprykning), får et ny værdiindlæg og skal således ikke aflevere et nyt billede. De elever, som nu er kørselsberettigede pga. at deres skolevej er gjort trafikfarlig, og som ønsker buskort, bedes aflevere et billede på kontoret hurtigst muligt. Afstandskriterierne gælder selvfølgelig stadigvæk for de elever, som ikke bor langs trafikfarlige veje. Jeg skal gøre opmærksom på, at man SKAL VÆRE HJEMMEHØRENDE i skolens distrikt for at være kørselsberettiget. Bente Greve Jensen Sekretær 26

27 Mobbepatruljen... Da vi hørte at mobbepatruljen skulle fortsætte, tænkte vi med det samme at det kunne være fedt at komme over i indskolingen for at lege med de mindste børn. Vi startede med et møde i fysik, så vi kunne få at vide, hvad vi havde meldt os til. Da vi kom derhen var de helt vilde og der var altid mindst 7 børn omkring en. Drengene ville spille fodbold og pigerne ville lege fange leg, men vi skal jo også sørge for at dem der føler sig udenfor, kommer med ind i legen. Det er helt sikkert noget som vi vil fortsætte med. Katrine, Vibe, Ida og Nicole 7.b SKOLEÅRETS AFSLUTNING 2008/2009 Onsdag d. 24. juni kl Dimissionsfest Fredag d. 26. juni. Sidste skoledag klasse møder kl GOD SOMMERFERIE! DET NYE SKOLEÅR 2009/2010 Første skoledag efter sommerferien er Onsdag d. 12 august 2009 Børnehaveklasse med forældre møder kl klasse møder kl VEL MØDT! Jesper Heibøll Ferieplan Mariager Skole Sommerferie 27/ / Efterårsferie 10/ / Juleferie 23/ / Vinterferie 13/ / Påskeferie 27/ / St. Bededag 30/ / Kr.Himmelfartsferie 13/ / Pinseferie 22/ / Sommerferie 26/ / De nævnte dage inklusive OBS OBS - Nye ringetider 1. Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion

28 TELEFONLISTE Kontoret Skoleinspektør Jesper Sommer Heibøll Viceskoleinspektør Erik Berg Johannessen Afdelingsleder Trine Gaarden Jørgensen Skolesekretær Bente Greve Jensen Lærerværelset Teknisk serviceleder Lars Brink, Teknisk serviceleder kontor Teknisk serviceleder mobilnr Klinisk psykolog Anne D. Kristensen Læsekonsulent Jens Ole Nyvang Sundhedsplejerske Helle Dahlgaard Skolelæge Mette Agerskov Socialrådgiver Skoletandlæge Susanne Carly Winding Skolebibliotekar Nils Carlsen / Skolebibliotekar Hanne Hansen Skolebibliotekar Niels Randrup-Thomsen Skolevejleder Hanne Christensen Mariagerfjord Ungdomsskole SFO-leder Anni Brøndum Andersen Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen Vulkanen Teaterkontaktlærer Ole Vestergaard Færdselskontaktlærer Ole Vestergaard Sundhedskontaktlærer Pernille Villadsen AKT/SSP-kontaktlærer Ellen Myhrmann SKOLEBESTYRELSEN pr. 01/ Formand Pia Sølvsten Andersen, Digtervænget 29, 9550 Mariager Poul Bech Sørensen, Fjelsted Søvej 10, 9550 Mariager Klaus Gothjælp Nielsen, Vestparken 29, 9550 Mariager Jytte Holm, Fjelsted Søvej 1, 9550 Mariager Rigmor Fink Wissing, Hobrovej 19, 9550 Mariager Kirsten Rather, Bjerregårdsvej 6, Hou, 9550 Mariager Martin Kjær Sørensen, Bjerregårdsvej 6, Hou, 9550 Mariager Lærerrepræsentanter: Eva Elmose, Fellinghøjvej 1, Hem, 9550 Mariager Ellen Myhrmann, Klostergade 2, 9550 Mariager Elevrepræsentanter: Andreas Viftrup Andersen Janne Jørgensen 9.a Redigeret d

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2009/10 Læs bl.a. om: Kulturtur Førstehjælp 100 dages fest Lys og Liv Fastelavn i 3.-5. klasse H.C.Andersen og 0.A Fastelavn i Lynet Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk

Læs mere

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2011/12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolens kontor 4. klasse i flexugen 1. årgangs oplevelser i flex-ugen Legepatruljen søger frivillige 9. klasse takker af OL i skolen

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Nr. 1 2012/13. november 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 1 2012/13. november 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet november 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 1 2012/13 Læs bl.a. om: 3a - Skoven og dens dyr Mariager Skole er dejlig Arbejds og rystesammenaften Ny viceskoleleder På tur i Lille Vildmose Alt det vi ikke

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Nr. 2 2011/12. Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2011/12. Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet Maj 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2011/12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolebestyrelsen Privatøkonomi og flødeboller Vikingetiden i flexugen Påske-projekt i Lynet Forårsuge i Lynet Besøg af naturvejlederen

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere