NORAs fact-finding mission til Canada

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORAs fact-finding mission til Canada"

Transkript

1 NORAs fact-finding mission til Canada oktober 2008 Afrapportering med Arbejdsudvalgets observationer Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) Tórshavn den 16.december 2008

2 US ALASKA Whitehorse* Prince Rupert Hazelton Prince George Hay River Grande Prairie Edmonton* Yellowknife* Churchill PACIFIC OCEAN Vancouver Victoria* Kamloops Calgary Lethbridge Saskatoon Medicine Hat Regina* Winnipeg* Kenora UNITED STATES Hudson Bay CANADA L. Superoir Sault Ste. Marie GREENLAND * Iqaluit* ATLANTIC OCEAN Goose Bay St John's* Chicoutimi Quebec* Québec* Trois-Rivières PRINCE EDWARD IS. Charlottetown* Fredericton* Saint John Gulf of Saint Lawrence Halifax* Sydney Sudbury North Bay OTTAWA Montreal Montréal Sherbrooke Windsor Toronto* onto* Kitchener Hamilton St Catherines-Niagara London ATLANTIC OCEAN L. Ont ario L. Huron Erie L. L. Michigan Beaufort Sea Victoria Is. YUKON TERRITORY Great Bear Lake NORTHWEST TERRITORIES NUNAVUT Great Slave Lake L. Athabasca Vancouver Is. L. Winnipeg Baffin Is. ONTARIO Baffin Bay International boundary Provincial boundary NEWFOUNDLAND AND LABRADOR QUEBEC NOVA SCOTIA NEW BRUNSWICK Mackenzie Mountains C o a s t tains Moun Rocky Mountains BRITISH COLUMBIA ALBERTA SASKATCHEWAN MANITOBA The Economist Intelligence Unit Limited 2007 Railway Main road Main airport Capital Major city Major town Provincial capital June km ,000 0 miles

3 Indledning NORA har gennem de seneste år virket for et tættere samarbejde mellem NORA-landene og Vestnordens naboer. Det er sket gennem afholdelsen af fælles konferencer og andre netværkstiltag, ligesom en del af NORAs eksterne projekter har haft deltagelse af partnere fra naboregionerne. På sigt er det ambitionen, at Vestnordens naboer herunder Canada, Skotland og de skotske øer skal inddrages tættere i samarbejdet inden for NORA, eventuelt som egentlige medlemmer. Det er en af de anbefalinger, som de nordiske samarbejdsministre gav deres tilslutning til i forbindelse med redegørelsen Vest-Norden i det nordiske samarbejde (2003). En tilsvarende ambition indgår i NORAs gældende strategiplan for NORA har i 2008 fortsat arbejdet for en styrket inddragelse af partnere fra naboregionerne i det konkrete projektsamarbejde. Sideløbende har NORA i lyset af den langsigtede målsætning og de indhøstede erfaringer ønsket at undersøge, om tiden måtte være inde til at foretage et temposkift i nabolandssamarbejdet, f.eks. ved at etablere et mere formaliseret samarbejde mellem NORA og naboregionerne. Det var på denne baggrund, at NORA i oktober 2008 gennemførte en fact-finding mission til Canada. I denne afrapportering har sekretariatet i kort form sammenfattet nogle af de emner, som blev drøftet i løbet af dagene oktober Afrapporteringen skal i første række betragtes som et arbejdsredskab for NORAs fortsatte overvejelser om udviklingen af et tættere samarbejde mellem NORA-regionen og de atlantiske provinser i Canada. Med allokeringen af DKK 2,064 mio. i budgettet for 2009 har Nordisk Ministerråd for første gang inden for rammerne af nabopolitikken afsat en særskilt budgetlinje med overskriften Samarbejde med Nordens naboer i Vest. På denne baggrund må det forventes, at såvel ministerrådssekretariatet som underliggende institutioner i fremtiden vil have et voksende fokus på det vestvendte nabolandssamarbejde. Det er derfor håbet, at denne afrapportering også kan være af interesse for andre inden for det nordiske samarbejde, ligesom NORA gerne står til rådighed med supplerende oplysninger og formidling af kontakter. Fact-finding missionens program Missionen, som havde en varighed på fem arbejdsdage, blev indledt med et en-dags ophold i Ottawa efterfulgt af to dage i Halifax (Nova Scotia) og endnu to dage i St. John s (Newfoundland and Labrador). NORAs hovedsekretariat planlagde fact-finding missionen i samarbejde med en række canadiske partnere, som med stor hjælpsomhed og entusiasme bidrog til tilrettelæggelsen af et tæt og interessant program. 3

4 Den tidligere canadiske ambassadør i København, Fredericka Gregory, tilbød således under et besøg på NORA-sekretariatet, at ambassaden koordinerede tilrettelæggelsen af et program for et en-dags besøg i Ottawa, som ville give delegationen en baggrundsorientering på føderalt niveau. I forhold til Nova Scotia formidlede den nyligt fratrådte islandske ambassadør i Ottawa, Markús Örn Antonsson, kontakten til Nova Scotia Business Inc., som koordinerede besøget i Halifax. I St. John s trak NORA især på samarbejdspartnerne fra NORA-konferencen Creative Solutions in Coastal Communities i Labrador i november Det endelige program for missionen findes i annex I. NORAs delegation bestod af Jákup Mørkøre (formand, Færøerne), Jørn Hansen (næstformand, Grønland), Inga Ósk Jónsdóttir (Island), Eirik Fiva (Norge) og Lars Thostrup (direktør). OTTAWA 20. oktober 2008 Department for Indian and Northern Affairs Canada 1 (INAC) Delegationen mødtes her med Assistant Deputy Minister Patrick Borbey 2, hvis præsentation fokuserede på Canada s Northern Strategy. Den nye nordlige strategi er lanceret i en erkendelse af, at en række internationale forhold har medført et behov for et større politisk fokus på Canadas nordlige territorier. The future holds more change and particularly accelerated change for sovereignty, environmental protection and ressource development, hedder det. Strategien er struktureret omkring fire søjler: 1) Styrkelse af Canadas suverænitetshåndhævelse, 2) Styrkelse af den økonomiske og sociale udvikling, 3) beskyttelse af miljøet, our environmental heritage og 4) moderniseret og forbedret governance af de nordlige territorier. Frem til cirka 1990 stod arktiske spørgsmål selv for et land som Canada lavt på den politiske agenda. Landets militære tilstedeværelse i regionen var begrænset og Nordvestpassagen var kun meget sjældent farbar. Som det ironisk konstateredes i præsentationen: I denne periode var der More moon missions than successful NWP traverses. I dag er situationen fundamentalt anderledes. Der er en kolossal og voksende global interesse for Arktis. De nordlige territorier og hele den arktiske region har fået større relevans på den globale agenda. Når circumpolare emner drøftes i internationale fora, så melder geografisk fjernt liggende lande som Kina og Sydkorea sig nu også som deltagere. 3 1 I det canadiske system svarer Department til ministerium. 2 En oversigt over alle samtalepartnere findes i Annex II. 3 Begge lande var deltagere ved Nordisk Ministerråds konference Common Concern for the Arctic i Illulissat i september

5 I dag trækker isen sig gradvist tilbage og et stigende antal skibe besejler nu Nordvestpassagen. Med isens tilbagetrækning vokser de kommercielle perspektiver for udnyttelsen af gas og mineraler i de nordligste egne af Canada og det samme gør behovet for en endelig afklaring af kontinentalsoklens udstrækning og dermed ejerskabet til mineraler og olie. Uden en afklaring frygter man ikke at kunne tiltrække de nødvendige investeringer i forbindelsen med udnyttelsen af disse ressourcer. I fremtiden forventes en fortsat voksende militær tilstedeværelse, ligesom der vil blive øget fokus på miljøbeskyttelse og den styrkelse af Search and Rescue-beredskabet, som nødvendiggøres af den voksende skibstraffik i Nordvest-passagen og det nordligste atlanterhav. Parallelt til de drøftelser, der har været i NORA-regionen, fremhævede Borbey i sin præsentation den bekymrende Increase in cruise ships that start earlier in largely ill-prepared Arctic vessels. Klimaændringerne har også medført et større canadisk engagement i de circumpolare miljøbeskyttelsestiltag. Antallet af nationalparker er vokset igennem de seneste år og forventes i de kommende år bl.a. at blive udvidet med national marine conversation areas, som skal beskytte følsomme marine økosystemer. Canada var en af de drivende krafter, da Arktisk Råd blev grundlagt i 1996 og i dag indgår etableringen af en High Arctic Research Station i regeringens nordlige strategi. De tre territorier dækker 40 procent af Canadas areal, men med i alt indbyggere er de særdeles tyndt befolkede. Northwest Territories har indbyggere, hvoraf 50 procent er oprindelige folk, infrastrukturen er underudviklet. Yukon har indbyggere, hvoraf 23 procent er oprindelige folk, infrastrukturen er relativt veludviklet. Nunavut har indbyggere, hvoraf 85 procent er oprindelige folk, med praktisk talt ingen veje er dette den mest underudviklede provins. Nogle af de udviklingsmæssige træk, som er gældende for territorier, kendetegner også til en vis grad dele af de øvrige provinser, f.eks. Labrador, som udgør den nordlige del af provinsen Newfoundland and Labrador. På mødet fokuseredes også på de sociale og udviklingsmæssige udfordringer, som fortsat er til stede. Ambitionen i den nordlige strategi er, at de sociale indikatorer skal op på samme niveau som det øvrige Canada, men lavere levestandard og flere sociale problemer betyder, at virkeligheden fortsat befinder sig lagt herfra. Økonomisk er territorierne særdeles afhængige af overførelser fra de føderale myndigheder. Af terroritiernes offentlige budgetter udgør det føderale tilskud 59 procent i Yukon, 63 procent i Nortwest Territories og 81 procent i Nunavut. Forventningen er, at afhængighedsgraden vil falde de kommende år. Når dette muligvis vil ske, så er dog først og fremmest takket være befolkningens andel i de royalties, som vil følge med en øget mineral- og gasudvinding og ikke fordi der er udsigt til skabelsen af selvbærende økonomier i de nordlige territorier. Med en befolkningsvækst på cirka 10 procent om året er de nordlige territorier ikke præget af den affolkning, som kendetegner mange andre tyndtbefolkede regioner. Når dette ikke er tilfældet, så skyldes det dog for en stor dels vedkommende i lige så høj grad 5

6 manglende alternativer som et aktivt valg om fortsat at være bosat på fødestedet. Uddannelsesniveauet blandt de oprindelige folk i territorierne er generelt meget lavt og udsigten til bedre jobmuligheder i andre dele af Canada derfor tilsvarende ringe. 4 Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) I det canadiske udenrigsministerium mødte delegationen en række repræsentanter for forskellige afdelinger, hvoraf to her skal fremhæves: Paul Gibbard, director, Aboriginal and Circumpolar Affairs, lagde under drøftelserne især vægt på behovet for at skabe en regional identitet, som kunne være med til at facilitere et styrket samarbejde i den nordatlantiske og circumpolare region. Hvad der tidligere blev set som nationale problemer med nationale løsninger bliver i stadig højere grad regionale problemer, som nødvendiggør et regionalt samarbejde. I forhold til den regionale identitet sammenlignede han med Middelhavsområdet, hvor folk på tværs af grænser og på tværs af verdensdele følte en samhørighed. Sådan bør det også være hos os. Havet og isen er ikke noget, der separerer os, men noget der binder os sammen, sagde han. For at finde løsninger på de fælles udfordringer, måtte man sikre et bedre samarbejde på alle niveauer - gennem fælles projekter, gennem udveksling af studerende og forskere osv. Gibbard fremhævede den canadiske prioritering af Arktisk Råd. Gennem rådet havde man skabt et nyttigt videnskabeligt samarbejde, men der var nu behov for at flytte fokus i retning af en mere praktisk-politisk agenda. Han nævnte Arctic Council Oil and Gas Assessment fra jnuar 2008 som et nyttigt samarbejsprojekt, der skabte et godt vidensfundament om de miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige og økonomiske implikationer af den forventede vækst i udnyttelsen af de arktiske olie- og gasforekomster. Det var jo oplagt, at et eventuelt olieudslip nødvendiggjorde en regional approach i forhold til de følsomme øko-systemer i Arktis. Gibbard deltog i Nordisk Ministerråds konference Common Concern for the Arctic, som han fandt, var et vigtigt og forward-looking -initiativ. Han så frem til på sigt at være med til at intensivere samarbejdet med Nordisk Ministerråd på områder, hvor det ikke duplikerede det arbejde, som allerede foregik i regi af Arktisk Råd. 4 Under en mellemlanding talte sekretariatet ved et tilfælde med forfatteren John Ralston Saul. I den aktuelle bog A Fair Country: Telling Truths About Canada kritiserer han bl.a. regeringen for ikke i den nordlige strategi at tage afsæt i territoriernes egen befolkning: The more the world sees Northern Candians building up their communities, and operating in ways true to the North, the more they will see our vast North as Canadian. (...) A succesful Northern strategy means Northern communities made stronger in a Northern way (...) Southern structures of power offer only two possibilities to Northerners: Either they can earn some income of old-fashioned commodity exploration or they can earn no income off no-commodity exploration. Som eksempel på den manglende commitment til at udvikle territorierne tilføjer han:...most revealing, we are the only circumpolar country that has no university in the Arctic. If anyone were serious about the next generation, why is it that we are the only circumpolar country without such a university?. Saul kritiserer også regeringen for ikke at have bygget alliancer med de nordiske lande, som er en vigtig partner i forhold til de circumpolare udfordringer, i stedet for at indlade sig på stupid fights med Danmark. 6

7 Dave Church, Deputy Director, Innovation, Science and Technology Division, redegjorde for Canadas aktuelle innovationsstrategi. I innovatioinsstrategien gives prioritet til følgende sektorer: Environmental Science and Technologies, Natural Resources and Energy, Health and Related Life Sciences og Information and Communication Technologies. Ud fra kommercielle kriterer prioriteres følgende lande/tegioner som innovationspartnere: USA, Japan, Tyskland, UK, Frankrig, Korea, Holland, Norden, Kina, Schweiz og EU. Ud fra mere politiske kriterier prioriteres desuden: Indien, Brasilien, Israel, Mexico og Chile. Hvad der konkret indgik i prioriteringen af disse, ganske mange lande fremgik ikke. Et opklarende spørgsmål om, hvad prioriteringen af Norden ville indebære, affødte ikke yderligere oplysninger. I forhold til forskning og udvikling fremhævede han de clusters som findes i atlantregionen. I Halifax findes clusters, som fokuserer på henholdsvis informations- og kommuniaktionsteknologi, ressourceteknologi og bioteknologi. I St. John s er der regionale clusters med fokus på resourceteknologi og bioteknologi. I forhold til projekter med et F&U-indhold vil NORA skulle samarbejde med partnere, der som oftest vil få støtte til deres deltagelse på såvel provins som føderalt niveau. En informationsbrochure om Science & Technology Partnerships beskriver arbejdsdelingen mellem det føderale niveau og provinsniveauet således: Federal role: The federal government plays four roles: funder, facilitator, performer and regulator. There are 22 federal organizations performing and/or funding R&D and 120 federal research laboratories. The National Research Council Canada alone, for example, has 19 research institutes, two innovation centres and four technology centres. Other federal Science-Based Departments and Agencies, such as Environment Canada, Natural Resources Canada, Agriculture and Agri-Food Canada, Fisheries and Oceans Canada and Health Canada also support research centres across Canada. Provincial role: Canada s governments actively seek national and international partnerships and investment in science, research and technology. It is the provinces that provide most of the basic physical infrastructure and operating costs for education and for research in Canada s universities and teaching hospitals. Some provinces also perform and fund research in ways similar to the federal government, often in partnership with it. Recognizing the economic potential of R&D clusters, many provincial and regional governments have joined forces with the federal government to start venture funds, incubators and research facilities at the local level. Ambassadørerne for Danmark og Island Den danske ambassadør Poul Erik Dam Kristensen var mandag den 20. oktober vært for en arbejdsfrokost for NORA-delegationen. Desuden deltog den nyligt tiltrådte islandske 7

8 ambassadør Sigridur Anna Thórðardóttir. Den norske ambassadør var forhindret i at deltage på grund af et andet arrangement. Arbejdsfrokosten gav delegationen mulighed for i fortrolighed at nuancere nogle af de oplysninger og synspunkter, som man var blevet præsenteret for under møderne med repræsentanter for INAC og DFAIT. Samtalen gav desuden en dybere forståelse af forholdet mellem det føderale niveau og provinsniveauet i det land, som undertiden betegnes som det mest decentraliserede vestlige demokrati. Denne forståelse kan f.eks. være vital i forhold til opstarten af projekter, hvor støtte til canadisk deltagelse vil skulle fremskaffes fra institutioner, der er forankret på henholdsvis det føderale niveau eller provinsniveau. En kortfattet beskrivelse af den canadiske føderalisme-model gengives her fra The Economist Intelligence Unit Country Profile om Canada (2007): Government in Canada is characterized by a fairly loose form of federalism, in which each of the ten provinces has considerable autonomy. The provinces have the right to levy direct taxes and to issue debt to finance provincial government initiatives. Areas under provincial jurisdiction include education and healthcare; environmental protection; municipal government; provincially incorporated companies; local public work projects; property and civil rights; provincial justice, civil law and procedure; enforcement of provincial law; and most labour and social security matters. Provincial governments also control extensive tracts of land, including the natural resources they contain. The three northern territories (Yukon, Northwest and Nunavut) do not have the status of provinces but have their own governments with similar responsibilities to those devolved to provincial governments, except for jurisdiction over land and natural resources, which remain under the federal government s control. ( ) Specific areas of federal responsibility include collection of most forms of taxation and the issuance of public debt; defence; regulation of commerce and international trade; money and banking; external affairs; navigation and shipping; bankruptcy and patent law; criminal law and procedure; citizenship; fisheries; federal penitentiaries; postal services; unemployment insurance; air navigation; broadcasting and telecommunications; and inter-provincial transport. The federal and provincial governments sometimes share authority, as in protection of the environment. 8

9 NORAs observationer: - De samfundsmæssige udfordringer i de nordlige territorier er af en fundamentalt anden natur end de udfordringer, som NORA-landene står over for. Ambitionerne om styrket projektsamarbejde med det østlige Canada bør ikke have fokus på Nunavut eller andre territorier. - Der er i Canada stor fokus på Arktis. På det føderale niveau vil en overordnet interesse for samarbejde med NORA og andre nordiske institutioner efter delegationens skøn især tage afsæt i det arktiske perspektiv, herunder problemstillinger, som knytter sig til klimaforandringerne. - Arktis var i kraft af klimaforandringerne rykket højere op på den internationale dagsorden. Parallelt hermed havde de canadiske myndigheder givet en højere prioritet til især det multilaterale samarbejde inden for Arktisk Råd. Samtalerne i Ottawa efterlod imidlertid ikke et indtryk af, at et styrket samarbejde med Nordisk Ministerråd og nordiske institutioner var et tema, der aktuelt stod på den politiske dagsorden i Ottawa. - Det canadiske innovationssystem opererer på både føderalt niveau og provinsniveau. I forbindelse med identifikationen af partnere til mulige samarbejdsprojekter bør NORA knytte kontakter på begge niveauer. CANADAS ATLANTISKE PROVINSER Det blev i forbindelse med den indledende planlægning af fact-finding missionen besluttet, at delegationen skulle besøge to af Canadas fire atlantiske provinser. Efter konsultation med en række kontakter faldt valget på Nova Scotia og Newfoundland and Labrador, fordi disse to provinser skønnedes at have en erhvervsstruktur, som indebar gode muligheder for samarbejdsprojekter. Inkluderingen af Newfoundland and Labrador sikrede samtidig, at NORA kunne drage nytte af de allerede etablerede kontakter og dermed bygge videre på det fundament, som først og fremmest blev lagt i forbindelse med NORA-konferencen i Labrador i november I The Economist Intelligence Unit gengives denne korte statusrapport om den økonomiske situation i de canadiske atlantprovinser. The Atlantic region comprises four provinces New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia and Prince Edward Island and accounted for less than 6% of Canadian GDP in The region experienced an economic revival in the late 1990s, spurred by major infrastructure projects, which largely offset the collapse of the fishing industry. Newfoundland and Labrador had the fastestgrowing economy between 1998 and 2003, owing to the completion of the Hibernia and Terra Nova oilfield projects. But following GDP growth of 15.6% in 2002 and 6.2% in 2003, there was a slight contraction in 2004 and an increase of 9

10 only 0.4% in The province bounced back in 2006, posting a growth rate of 2.8%, boosted by the first full year of production at the Voisey s Bay nickel mine and more activity in offshore energy. The economies of the three other provinces have tended to grow substantially below the national average in recent years, although New Brunswick posted a growth rate of 2.6% in 2006 on the back of the recovery in pulp and paper prices. NOVA SCOTIA oktober 2008 Hovedstad: Halifax Areal: km2 Befolkning: Befolkningstæthed: 17,49 pr. km2 BNP per capita: CAD (11. rigeste provins) Nova Scotia Business Inc. Programmet for to-dages besøget i Halifax var tilrettelagt af Nova Scotia Business Inc. I en general præsentation af provinsen kunne Troy Sawler, Trade Development Executive, fortælle om en erhvervsstruktur, hvor fiskeriet havde mindre betydning end delegationen umiddelbart havde forventet. De vigtigste nøglesektorer er således IKT, bioteknologi, metalfabrikation, byggeri, forsvar og aerospace-teknologi, oceanologi og forbrugsgoder. Heller ikke på eksportsiden er fiskeriet længere den førende sektor. Vigtigste eksportsektorer er uden for konkurrence olie- og gasproduktionen. Herefter følger fremstillingsindustri, seafood, papirindustri og endelig fiskeri samt skibsbygning. Sammenlignet med f.eks. Newfoundland and Labrador er Nova Scotia en relativt urbaniseret provins. Befolkningen på den knappe million bor for halvdelens vedkommende inden for én times transporttid fra provinshovedstaden Halifax indbyggere bor i selve Halifax, mens bor i den næststørste by Sydney. Nova Scotia Business Inc. betegnes som en private-led business development organization det vil sige: organisationens virksomhed ledes af en bestyrelse, hvor flertallet repræsenterer det private erhvervsliv, mens driftsomkostninger til f.eks. løn hovedsageligt kommer fra offentlige midler. Blandt NSBIs vigtigste aktivitetesområder blev bl.a. trade development og venture capital nævnt. NSBI tilbyder desuden forskellige former for konsulentydelser over for provinsens virksomheder, mens egentlig projektstøtte ikke er en del af organisationens aktiviteter. Betalingen for konsulentydelser over for private virksomheder synes samtidigt at ligge i den lavere ende sammenlignet med de tilsvarende ydelser, som offentlige institutioner i de nordiske lande yder over for private erhvervsvirksomheder, f.eks. i forbindelse med eksportfremstød. 10

11 Atlantic Canada Opportunities Agency De føderale myndigheder har etableret regionale udviklingscentre i hele Canada. De fire atlantprovinser dækkes af Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA), som Doug Phelan, director of Trade, Investment and Culture, gav en orientering om. ACOA har fokus på forretninsgudvikling i provinserne, herunder især de små og mellemstore virksomheder. Den overordnede mission er således sammenfattet som improving the growth and competitiveness of Atlantic small and medium sized enterprises (SMEs), leading to increased productivity, earned incomes and job creation. Det er samtidig en prioitet i ACOAs arbejde at styrke samarbejdet mellem virksomheder og universiteter/forskningsinstitutioner i atlantregionen. Blandt ACOAs instrumenter er en særdeles omfattende portefølje af støtteordninger både i form af egentlig støtte og gennem lån. Business Development Program, Atlantic Innovation Fund, Innovative Communities Fund, Community Futures Program, Women in Business Initiative, Young Entrepreneur Development Initiative er titlerne på nogle af disse ordninger, som også vil kunne indgå som delfinansiering i projekter med partnere fra andre lande. Canada s Atlantic Gateway David Oxner, Executive Director, præsenterede visionen om at positionere Nova Scotia som Canadas atlantiske transportknudepunkt ved at etablere havnen som det mest centrale gateway til videretransporten til og fra hele det nordamerikanske kontinent. Det skal ske gennem videreudbygningen af et integrated network of marine, air, road and rail systems that provide strong connections to global markets. Hvor trafikken i nogle havne er domineret af transporten til bestemte destinationer, er havnene i Nova Scotia ifølge Oxner atypiske i den forstand, at de i kraft af deres geografiske placering betjener transporten til og fra et meget stort antal destinationer i Fjernøsten, i Nordeuropa, i middelhavsreginen og i USA. Klimaforandringerne kan på sigt blive en alvorlig udfordring for Gateway-konceptet, idet man kan forvente, at en væsentlig del af trafikken vil flytte til mere nordligt beliggende havne, hvis Nordvest- og Nordøstpassagerne åbnes for trafik i større omfang. For nuværende skønnes Gateway-konceptet at generere en indtjening for provinsen på knap CAD 1 mia. og skabe ca arbejdspladser. 11

12 Nova Scotia Department of Tourism, Culture and Heritage Darlene MacDonald, Director of Product Development, orienterede om de udfordringer, som turistindustrien i Nova Scotia står overfor. I de senere år har man oplevet en stagnation i turismen fra USA, som dog opvejes af en stigning i antallet af oversøiske turister. Her og nu er turisterne fra USA fortsat antalsmæssigt de vigtigste, men de to linjer forventes inden for de nærmeste år at krydse hinanden, så de oversøiske turister vil blive den største gruppe. Medvirkende til denne udvikling har været, at Nova Scotia i lighed med hele den nordatlantiske region mærker, at cruiseturismen er den hurtigst voksende turismeform. Det er grundlæggende positivt, men udgør også en udfordring for turismebranchen i Nova Scotia. Cruiseturisme er godt for detailhandelen, men det er mindre godt for hotellerne, som slås med et fald i belægningsgraden. At antallet af anløb i den seneste tid har været faldende på grund af oliepriserne, viser samtidigt, at cruiseturismen kan være en usikker indtjeningsmulighed. I markedsføringen af Nova Scotia som rejsemål koncentrerer man sig om UK og Tyskland. EduNova Amber Germain, Director of International Projects, fortalte om organisationen EduNova, som blev etableret i 2004 for at varetage tre kernefunktioner: rekruttere internationale studerende, udvikle internationale projekter og fremme udvekslingen af lærere. I forhold til provinsens befolkningsgrundlag har Nova Scotia en meget tæt dækning af uddannelsesinstitutioner, heriblandt 11 universiteter. Med til at muliggøre dette er en meget væsentlig andel af udenlandske studerende. I skoleåret var der 5000 udenlandske studerende. En filial i Abu Dhabi som er det eneste kontor i udlandet er med til at sikre et betydeligt antal studerende fra Mellemøsten. Der tilbydes desuden kortere, specialiserede efteruddannelsesforløb, hvor man også sigter mod deltagere fra andre lande det gælder f.eks. kurser om emergency training tilpasset cruiseskibenes behov og eco-tourism. EduNova har tydeligvis fokus på rekruttering, mens gensidig udveksling af studerende ikke umiddelbart synes at ligge inden for organisationens aktivitetsområde. 12

13 National Research Council, Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) Johannes Larsen er Innovation and Network Advisor for NRC-IRAP. NRC er en national organisation, som omfatter 19 forskningsinstitutioner og ansatte. NRC har en stor international berøringsflade med cirka 300 igangværende samarbejds-projekter. 260 af de ansatte i NRC er ligesom Johannes Larsen field staff, som er placeret i 147 små kontorer over hele landet for at servicere virksomhederne i forhold til deres forsknings- og udviklingsarbejde. En tredjedel af disse medarbejdere har selv tidligere erfaring som entreprenører. Særligt relevant i forhold til mulige samarbejdsprojekter er programmet NRC-IRAP, hvor det sidste akronym står for Industrial Research Assistance Program. Dette program lægger vægten på kommercialisering af ny teknologi og udsprang historisk af ønsket om at omsætte krigsteknologien fra 2. verdenskrig til civile produkter. Hvor canadisk erhvervspolitik ofte synes at have fokus på de store virksomheder, er dette program alene rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Med andre ord: virksomheder, der ikke selv har F&U-afdelinger og kun har et begrænset internationalt netværk. Her er det programmets opgave både at støtte virksomhedernes eget udviklingsarbejde og identificere mulige internationale partnere. Programmet er målrettet selve udviklingsarbejdet. Målet er at udvikle kommercielle produkter, men bistanden til selve det kommercielle salgsarbejde må virksomhederne søge andetsteds, f.eks. hos institutioner som NSBI og ACOA. En væsentlig del af de virksomheder, som bistås inden for rammerne af NRC-IRAP, har færre end 20 ansatte. Ofte er der endog tale om helt små iværksættervirksomheder. Med Johannes Larsens ord, så er der i de små kystsamfund traditionelt en stor opfindertrang en fix-it-kultur, hvor befolkningen selv har været vant til at finde løsninger på dagligdagens praktiske problemer. Ud af denne kultur kan der også opstå ideer, som med den rette rådgivning kan udvikles til salgbare produkter, som kan løse det samme problem for mange andre mennesker. Gennem NRC-IRAP kan der ydes direkte støtte for et samlet budget på for tiden i alt CAD 113 mio. Til de enkelte projekter ydes der som oftest mellem CAD og , mens det maksimale beløb er CAD Støtten kan dække op til 75 procent af projektudgifterne, typisk vil der dog være tale om en fifty-fifty-finansiering, hvor projektstøtten matcher virksomheden egen investering. Støtten kan kun gives til den del af projektbudgettet, som vedrører technical advice (løn til ansatte og honorar til eksterne konsulenter) og ikke til f.eks. indkøb af udstyr eller materialer. Inden for NRC-IRAP har man betydelig erfaring med internationale partnere. Johannes Larsen nævnte, at der de senere år havde været et større antal hollandske partnere. Han forudså, at de beslægtede erhvervsforhold i NORA-landene udgjorde et godt grundlag for også at etablere samarbejdsprojekter mellem partnere i NORA-regionen og partnere i de 13

14 canadiske atlantprovinser. Inden for NRC-IRAP havde man således gode erfaringer med at indgå i partnerskaber med støtteprogrammer i andre lande. Det blev aftalt, at NORAs sekretariat inden for de nærmeste måneder i tilknytning til den igangværende ansøgningsrunde skulle dele udvalgte projektforslag med Johannes Larsen for, at han kunne bistå med en vurdering af, hvorvidt en udvidelse med canadiske partnere ville være mulig og tilføre projektet en added value. Johannes Larsen opererer i alle fire atlantprovinser og udgør derfor en særdeles velegnet indgang til partnersøgningen i denne del af Canada. Dertil kommer det forhold, at Johannes Larsen er af dansk oprindelse og derfor har en god forhåndsviden om NORA-regionen, ligesom det vil muliggøre en særdeles smidig udveksling af projektforslag, som i NORAs regi i hovedsagen er udarbejdet på skandinavisk. Innovacorp David McNamara, Vice President, orienterede om Innovacorp, som er et inkubationscenter med særlig fokus på bioteknologi. Ifølge præsentationen har centeret været instrumentiel i etableringen af et bioteknologisk cluster i Nova Scotia. Innovacorp tilbyder udover lokaler med fælles faciliteter rådgivning om den forretnings-mæssige side af virksomhedsetableringen over for bioteknologiske entreprenører, som ifølge McNamara typisk har et meget stærkt fokus på den teknologiske og videnskabelige udvikling og meget lidt erfaring, endsige forståelse, for de kommercielle aspekter. Ved at stille lokaler til rådighed fritages virksomhederne for en del af de faste omkostninger. Selvom lokalerne i princippet udlejes til markedspris, så får virksomhederne i inkubationscenteret mulighed for løbende at afpasse sine faste omkostninger ved f.eks. både at kunne vokse og krympe i løbet af opstartsfasen. Præsentationen efterlod det indtryk af, at Innovacorp gav virksomhederne mulighed for at forblive og dermed modtage støtte og rådgivning i den beskyttede inkubationsverden betydeligt længere, end det er tilfældet i tilsvarende systemer i de nordiske lande Minister of Economic Development Angus MacIsaac, som er Deputy Premier og Minister of Economic Development i Nova Scotia, deltog tirsdag den 21. oktober i en middag med delegationen og flere af deltagerne i de øvrige møder. MacIsaac udtrykte sin tilfredhed med, at NORA havde taget initiativet til denne rejse. Vores ønske om at styrke samarbejdet var i høj grad gengældt. Der var en række udfordringer, som var fælles for hele den nordatlantiske region. Derfor var det mere end naturligt, at styrke samarbejdet på såvel projektniveau som på det politiske niveau. 14

15 NORAs observationer: - NSBI havde lagt betydelige ressourcer i at være vært for NORA under besøget og programmet var veltilrettelagt. Som helhed dokumenterede møderne, at der i Nova Scotia var en interesse for at samarbejde med NORA-landene, ligesom de problemstillinger og tilgangsvinkler, som blev præsenteret, i høj grad var parallelle til dem, man finder i vores egen region. I det videre arbejde vil NSBI først og fremmest være en nyttig kilde til viden inden for alle erhvervssektorer i Nova Scotia. Organisationen råder derimod ikke over projektstøttemidler, som vil kunne anvendes i forbindelse med canadisk deltagelse i NORA-projekter. - ACOA udgør i kraft af dets midler til projektstøtte og sektormæssige bredde en oplagt partner for NORA. Efter mødet blev der indgået en uformel aftale om udveksling af projektforslag, som eventuelt kunne danne grundlag for deltagelse fra naboregionerne i atlantisk Canada og finansiering fra såvel ACOA som NORA. - Også NRC-IRAP udgør af flere grunde en oplagt samarbejdspartner: Programmet har i forvejen erfaring i samarbejde med programmer fra lande, det har fokus på små og mellemstore virksomheder og det har en vægtning mellem kommercialisering og forskning, som er i tråd med den balance, som findes i NORAs projektportefølje. At det dertil er en dansker med kendskab til vores region, der indtager en nøgleposition i forhold til atlantprovinserne, er en tilfældighed, NORA bør drage fordel af. - Et tættere samarbejde på uddannelsesområdet f.eks. en geografisk udrulning af NORDPLUS Framework Programme kunne eventuelt være en indgang til et tættere samarbejde mellem Norden og de østcanadiske provinser. I denne sammenhæng udgør organisationer, der som EduNova har det som sin entydige opgave at tiltrække udenlandske studerende for derigennem at generere indtægter til provinsens uddannelsesinstitutioner, imidlertid ikke en hensigtsmæssig indgangsvinkel. NEWFOUNDLAND AND LABRADOR oktober 2008 Hovedstad: St. John s Areal: km2 Befolkning: Befolkningstæthed: 1,35 km2 BNP per capita: (3. rigeste provins) Canadian Heritage, Newfoundland and Labrador Office Programmet for to-dages besøget i St. John s blev tilrettelagt af den føderale organisation Canadian Heritage s kontor i Newfoundland and Labrador. Dave Lough, manager Federal Tourism Partnerships, havde lagt et stort arbejde i at sikre delegationen et veltilrettelagt program, som gav den mulighed for at møde et stort antal relevante samtalepartnere, der alle var velorienteret om dagsordenen for NORAs besøg. Dave Lough var en nøgleperson 15

16 i forbindelse med tilrettelæggelsen af NORA-konferencen i Labrador i november 2006 og forventes også i det videre arbejde at være en vigtig kontakt. Ocean Chioce International Delegationen aflagde besøg hos Ocean Choice International, som er en af de væsentligste aktører inden for fiskeindustrien i Canadas atlantprovinser. Virksomheden omfatter 17 fabriksenheder med tilsammen godt ansatte. Fra samtalen med Blaine Sullivan, Chief Operating Officer, og Guðjón Thórbjórnson, Board of Directors, skal følgende her fremhæves: Forbrugerkravene om bæredygtighed udgjorde en af fiskeindustriens vigtigste udfordringer. Derfor var der grund til at fokusere på kerneproduktet at levere en fisk af høj kvalitet i stedet for den industrielle forarbejdelse til f.eks. færdigretter, som blot bestod i at add bread, crumps and butter. Tidligere havde man i Newfoundalnd and Labrador betragtet alt andet end torsk som bifangst til torsk. Siden totalstoppet for torskefangst blev indført i 1992 havde det imidlertid været nødvendigt at rette fokus mod flere fiskearter. Faktisk havde man været så god til at tilpasse sig den nye situation, at man ikke rigtigt vidste, om det overhovedet er så positivt, at torsken nu tilsyneladende er på vej tilbage. Flere torsk ville samtidig betyde, at bestanden af de indbringende skaldyr ville mindske betydeligt. Ocean Choices produktion var fordelt på et stort antal fabriksenheder spredt over atlantprovinserne. Det betød, at de enkelte virksomheder var små og ofte på grund af sæsonudsvingene lå stille. På længere sigt ønskede man at koncentrere produktionen på væsentligt færre fabriksenheder, som til gengæld kunne tilbyde de fleste medarbejdere helårsbeskæftigelse. Det ville imidlertid indebære, at nogle af de små fiskeribyer ville miste sin mest betydningsfulde arbejdsplads. Et tab, som uundgåeligt ville have negative ringvirkninger i forhold til det øvrige samfund. Ansvaret for dette måtte dog ligge hos politikerne, som Blaine Sullivan mente i alt for mange år havde forsømt regionalpolitikken. Fisheries and Marine Institute, Memorial University Glenn Blackwood, Executive Director, introducerede her delegationen for et stort udsnit af instituttets afdelingschefer og seniormedarbejdere. Navne og kontaktoplysninger er samlet i annex II. Fisheries and Marine Institute er en integreret del af Memorial University of Newfoundland. Der er tale om et relativt omfattende institut med i alt studerende, som studerer på instituttets tre afdelinger: School of Ocean Technology, School of Fisheries og School of Maritime Studies. Instituttet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Ifølge præsentationen har det således løbende cirka industrielle kunder. Samarbejdet med 16

17 disse er fokuseret omkring fire centre med fokus på hver sin prioriterede sektor: Centre for Sustainable Aquatic Resources, Centre for Aquaculture and Seafood Development, Centre for Marine Simulation og Offshore Safety and Survival Centre. På mødet fik delegationen også en præsentation af de berøringsfalder, som der allerede har været mellem NORA og Fisheries and Marine Institute. I 2005 deltog instituttet som oplægsholder på NORAs muslingefarmerseminar i Island. I perioden gennemførtes et muslingeprojekt, som havde fokus på teknologioverførsel mellem de nordatlantiske muslingefarmere, udvikling af samarbejde og undersøgelse af markedsmulighederne. Inden for rammerne af dette projekt blev der bl.a. afholdt en workshop i marts 2006 i Newfoundland and Labrador, en studietur i de canadiske atlantprovinser i juni 2006, en workshop om muslingeindustrien i Island i januar 2007, et forum om skaldyrsindustrien i marts 2007 i Norge og et træningsforløb for muslingeindustrien i juni 2007 i Island, Fisheries and Marine Institute lægger vægt på fortsat at udbygge instituttets aktiviteter i forhold til internationalt projektsamarbejde og var derfor positivt indstillet over for at afsøge mulighederne for etablering af nye samarbejdsprojekter med NORA. Minister of Innovation, Trade and Rural Development Delegationen afholdt et en-times møde med Trevor Taylor, Minister of Innovation, Trade and Rural Development i Newfoundland and Labrador. Efterfølgende var han vært for en reception med deltagelse af især forretningsfolk med samarbejdsrelationer i NORAregionen. Taylor redegjorde for provinsregeringens prioritetsområder inden for hans ressort. Han fremhævede udviklingen inden for oliesektoren og udbygningen af provinsens IKTinfrastruktur. Sikringen af en tilstrækkelig god og billig bredbåndsdækning udgjorde en stor udfordring i de tyndtbefolkede dele af provinsen. Han glædede sig over, at der for nylig var kommet reel konkurrence i byområderne, hvor der nu var fire leverandører mod tidligere kun en enkelt. Ministeren havde studeret NORAs indsatsområder og fandt, at disse i høj grad faldt i tråd med provinsregeringens egne prioriteringer. Som mulige samarbejdsområder nævnte han ocean technology og den demografiske udfordring, herunder affolkningen i de små kystsamfund. De nordatlantiske fangersamfund fik med jævne mellemrum den internationale opinions opmærksomhed at føle på en særdeles ubehagelig måde. Den nordatlantiske hvalfangst blev nævnt, og Taylor omtalte den internationale furore, som den canadiske sælfangst på det seneste atter havde givet anledning til. De informationsmæssige udfordringer som disse situationer gav anledning til, kunne muligvis også danne basis for fælles initiativer mellem Newfoundland and Labrador og NORA. Der var enighed om, at de gode hensigter så hurtigt som muligt burde omsættes til konkret handling. Ministeren bad på mødet sin viceminister Cathy Duke, Deputy Minister om i samarbejde med NORA at aftale nærmere om samarbejdets organisering. 17

18 Fra NORAs side vil det være direktøren, som indgår i dialogen med ministeriet for Innovation, Trade and Rural Development. The Harris Centre, Memorial University NORAs besøg til Newfoundland og til Canada blev afsluttet med en såkaldt Synergy Session på The Leslie Harris Centre of Regional Policy and Development. Invitationen til arrangementet findes i annex IV. Fra NORAs side blev der redegjort for formålet med fact-finding missionen og vores tanker ved dens afslutning. De cirka 30 deltagere i arrangementet var endog meget engageret i problemstillingerne og flere spurgte direkte til vores vurdering af konkrete projektforslag, som der efterfølgende vil blive fulgt op på. I tilknytning til denne session havde NORA desuden et møde med to af de personer, som havde været centrale samarbejdspartnere i forbindelse med gennemførelsen af NORAkonferencen i Labrador i november 2006, director Sheila Downer, Smart Labrador, og director Rob Greenwood, The Harris Centre. På mødet blev bl.a. drøftet muligheden for i tilknytning til NORAs hjemmeside at etablere The North Atlantic Knowledge Network, som skal udgøre et online community, der kan facilitere dialog, vidensdeling og partnerskab mellem potentielle projektpartnere i hele den nordatlantiske region, dvs. mellem NORA-regionen og naboregionerne. Det blev aftalt, at Sheila Downer med henblik på behandling på Arbejdsudvalgets møde i December skulle udarbejde et konsolideret oplæg til et sådan projekt. NORAs observationer: - Den demografiske udfordring var et emne, som fra flere vinkler blev berørt under samtalerne i St. John s, bl.a. i mødet med ministeren Trevor Taylor, hos virksomheden Ocean Choice og under den afsluttende Synergy Session på The Harris Centre. Ligesom i store dele af NORA-regionen er især out-migration af kvinder et betydeligt problem. I Newfoundland er begrebet part-time living også en del af udfordringen. Begrebet indebærer, at en voksende del af befolkningen bor formelt set i Newfoundland, men opholder sig og arbejder den største del af året i olieprovinsen Alberta, heraf mange som uddannede medarbejdere i burgerbarer og lignende. Med beslutningen om at inkludere den demografiske udfordring i handlingsplanen for 2009 bør det undersøges, om der kan iværksættes aktiviteter, som inkluderer canadiske partnere. - Fisheries and Marine Institute, Memorial University, udgør en relevant og interesseret partner i forhold til en sektor, hvor NORA-regionen i høj grad har noget at bidrage med. Det bør således løbende undersøges, om de projekter, der opstartes inden for marine ressourcer, med fordel kan udvides med canadiske partnere, herunder Fisheries and Marine Institute. 18

19 - Når den internationale opinion med jævne mellemrum retter fokus mod de traditionelle fangererhverv, herunder hval- og sælfangst, står de nordatlantiske fangerkulturer over for en vanskelig kommunikationsmæssig udfordring. Det kunne overvejes, om en erfaringsudveksling om denne public diplomacy -opgave kunne være temaet for et fælles tiltag. - Synergy Session en på The Harris Centre dokumenterede en genuin interesse for på projektniveau at etablere samarbejde med NORA-region. Der bør afsætte ressourcer til aktivt at følge op over for disse kontakter. 19

20 ANNEX I: Program for NORAs fact-finding mission til Canada FINAL PROGRAM PROGRAM FOR FACT-FINDING MISSION TO CANADA NORA (Nordisk Atlantsamarbejde/Nordic Atlantic Cooperation) Ottawa-Halifax-St. John s 19 TH -25 TH OF OCTOBER 2008 Participants: Mr. Jákup Mørkøre, Chairman of NORA and Head of Delegation, Ministry of Fisheries and Natural Resources, FAROE ISLANDS Mr. Jørn Hansen, Vice Chairman of NORA, Head of Department, Ramboll Engineering, GREENLAND Mrs. Inga Ósk Jónsdóttir, Member of the NORA Committee, Director, Ministry of Industry, ICELAND Mr. Eirik Fiva, Member of the NORA Committee, Director, Executive Committee for Northern Norway, NORWAY Mr. Lars Thostrup, Director of NORA Sunday 19th of October 07:00 Departure from Copenhagen Airport - AC :40 Arrival for Frankfurt 10:00 Departure from Frankfurt Arrival Montreal Train Dorval to Ottawa Via 635 Depart Dorval 13:17 Arrive Ottawa 14:57 Hotel Marriott Ottawa 100, Kent Street K1P 5R7 Ottawa Telephone +1(613) Free time Monday 20 th of October 08:50 Check out of Hotel leave luggage with concierge Meet Marion Thompson Lobby cell: :00 Depart for Indian and Northern Affairs, 10 Wellington Street, Gatineau Contact: Linda Lavigne, A/Senior Advisor to the ADM, Northern Affairs Room: 10E8 15 ED; Telephone: (819)

21 09:30 Northern Strategic Policy Branch - Topic: Canada s Northern Strategy Patrick Borbey, Assistant Deputy Minister, Northern Affairs Daniel Mandin, Senior Analyst 11:00 Foreign Affairs and International Trade, 125 Sussex St. Ottawa Meeting boardroom C3-400 Canada s Political and Economic relations with Nordic countries Canada s Arctic Foreign Policy - Paul Gibbard, Director, Aboriginal and Circumpolar Affairs Division, DFAIT Canada s Innovation strategy, David Church, Deputy Director, Innovation, Science and Technology Political Relations with Nordic countries, Andrew Shore, Deputy Director, Russia and EFTA countries and Nordics Coordinator Norma Beth Mickleburgh, Desk Officer, Denmark, Sweden and Finland, Northern and Central EU Relations Commercial relations with Nordic countries, Marion Thompson, Deputy Director, North and South Europe, European Union Division 12:30 Working lunch hosted by H.E. Poul. E. D Kristensen, Danish Ambassador to Canada, Ambassador s residence Lisgar Road, Rockcliffe Park Contact: Jakob Henningsen, Counsellor and Deputy Head of Mission cell :00 Free time 16:25 Pickup luggage at hotel 16:30 Travel Hotel to Airport by taxi 18:25 Ottawa to Halifax - AC678 21:00 Arrival in Halifax Hotel: Citadel Halifax Hotel 1960 Brunswick Street Halifax, Nova Scotia B3J 2G7 Telephone +1 (902) Tuesday, October 21, :00 Program Briefing Jennifer Chapman, Trade Assistant Troy Sawler, Trade Development Executive Nova Scotia Business Inc. 7 th Floor 1800 Argyle Street Alexander Keith s Boardroom World Trade and Convention Centre Halifax, Nova Scotia Contact: Jennifer Chapman - Telephone Website: 21

22 09:30 Doug Phelan, Director of Trade, Investment and Culture Atlantic Canada Opportunities Agency Telephone Website: 10:15 Break 10:30 David Oxner, Executive Director Canada s Atlantic Gateway Telephone Website: 11:15 Break 11:30 Darlene MacDonald, Director of Product Development Nova Scotia Department of Tourism, Culture and Heritage Telephone Website: 12:30 Lunch - Windows Restaurant 8 th Floor 1800 Argyle Street 14:00 Amber Germain, Director of International Projects EduNova Telephone Website: 15:00 Free Time 18:00 Dinner Seven Wine Bar & Restaurant 1579 Grafton Street, Halifax Wednesday 22 nd of October 09:00 Meeting at NSBI, 7 th Floor 1800 Argyle Street Johannes Larsen, Innovation and Network Advisor Industrial Research Assistance Program National Research Council Canada Telephone Website: 22

23 - 4-10:30 David McNamara Bio Science Centre - Tour and Presentation 1721 Lower Water Street Halifax, Nova Scotia, B3J 1S5 Telephone ext Website: 12:00 Lunch - Piccolo Mondo 1580 Argyle Street, Halifax 15:00 Departure for Halifax Airport 17:15 AC 654 Halifax - St. John s, Newfoundland Arrival in St. John s Hotel: The Fairmont Newfoundland 115, Cavendish Square St. John s, NL A1C 5W8 Telephone +1 (709) Fax +1 (709) Thursday 23 rd of October 09:00 Orientation Meeting Canadian Heritage Newfoundland and Labrador Office 5th Floor, 10 Barter's Hill St John's, Newfoundland Dave Lough, Manager, Federal Tourism Partnerships Tel: (709) :30 Chris Curran, VP Ocean Choice International 1315 Topsail Road, St. John s, NL A1B 3N4 Telephone: (709) :30 Marine Institute Meeting and tour with Gerald Anderson and Glenn Blackwood, CEO 16:00 Trevor Taylor, Minister of Innovation, Trade and Rural Development 17:00-18:30 Reception Fairmont Hotel - Hosted by Minister Taylor Friday 24 th of October 08:50 Check out of Hotel leave luggage with concierge 23

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU Alm.del Bilag 265 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU Alm.del Bilag 265 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU Alm.del Bilag 265 Offentligt PROGRAM Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Ontario Søndag den 9. september 2012 11.25 Check in i Københavns Lufthavn,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21. Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.00 13.30 - Konference på Crown Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S 18.30 - Reception

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Deltagerliste og program. for. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris. studietur. til. Canada og USA

Deltagerliste og program. for. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris. studietur. til. Canada og USA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 (Omtryk - 20/09/2012 - Yderligere deltager) FLF alm. del Bilag 385 Offentligt Opdateret den 20. september 2012 Deltagerliste og program for Udvalget

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 264 Offentligt Miljøudvalget Studierejse til England den 26. 28. marts 2014 om Nationalparker og landdistriktsprogram Program for besøg af Miljøudvalget med deltagelse

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering - Teknologiske Trends - Cases - Opsummering Et forgrenet økosystem i Danmark 13,000 borgere Tilført arbejdsværktøjer og teknisk træning 25.4 mia DKK Genereret af virksomheder i det danskemicrosoft økosystem

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 705 Offentligt August 27, 2010 PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Fredag, den 3. september København

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere