Han forberedte sig på at rejse. Han rettede sig mod Han. Han forblev på et sted, handyret var vild eller sky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Han forberedte sig på at rejse. Han rettede sig mod Han. Han forblev på et sted, handyret var vild eller sky."

Transkript

1 «Et småords præfiks der betegner et spørgsmål som Er det? Hvilken? Om? Hvis? Efter ord der står i 3. person hankøn, flertalsverbum i datid, fx «uô³ó²ó og ord som «uôëô, står alif i applewó¹uóappleuú«ônappleó forholdsregel (alif af precaution) der er ]»Ó skrevet men ikke udtalt. Han forberedte sig på at rejse. Han rettede sig mod Han længtes inderligt efter y»ó k,d Q. Jordens grøder ÎUÒÐÓ akk. Ï PÓÐ Flertal af Ï»Ó for ÏuÓÐÓ. Ôo¹apple UÓÐÓ applexóðó ÔdÓ²ÚÐÓ Bægere (på fod) ghm, flertal af Ïo¹appledÚÐ, (persisk). Far! wappleðó Min far. Se uð Se ÓdÓ²ÓÐ Ï PÓGapple²ÚÐapple«en.n. 8. f. af vógóð. ÓbÓÐÓ ÏbÓÐÓ ÔrOapple¼«ÓdÚÐ Han forblev på et sted, handyret var vild eller sky. Tid, et længere tidsrum. ΫbÓÐÓ Ever, forever. adverbiel navneord. Profeten Ibrahim. Navneord i ghm af Hebræisk oprindelse. Ô =dóðô Æ Ô appledúðô 1. person ental, mudari, nutid, 4. f. og 2. f. af Ó ÓdÓÐ. ÓoÓÐÓ apple Ó (vó ) Han (slaven) flygtede (til) ÓqÓÐÓ. ÓqappleÐÓ Han udvidste stor dygtighed i at føre tilsyn med kameler. Han havde mange kameler. Der var mange kameler. ÏqappleÐ og ÏqÚÐ Kameler. En flok kameler. Ï UÓÐ. Flere flokke kameler, fællesbetegnelse, flertal. ÔqOappleÐUÓÐÓ. Særskilte og enkelte flokke (af fugle) ghm. 1

2 ÔfOappleKÚÐ ÏsÚÐ uð Se ÏfÓKÓÐ Se vómóð Ï»Ó En far. When in connection med en complement as in ÓbÓLÚŠÓ uôðó Ahmads far, som kompliment. uôðó nom. UÓÐÓ akk. wappleðó gen. applexóðó PÓ for wappleðó PÓ¹ Far! (O! min far). appleê«óuóðó Et forældre par, dualis. «ÓuÓÐÓ som ÔÁ«ÓuÓÐÓ og appletú¹óuóðó Begge sine forældre. Ï PÓÐ Forældre, fædre, forfædre, Ï»«ÓuÚÐÓ vóðó flertal. Flertal af Ï»UÓÐ. Se»uÐ. apple Ó Han afviste, var uenig, han brød sig ikke om, uvilje fx Ó ÔÁÓ uô½ ]rapple²^¹ ÊÓ ]ô Ôt]K«vÓÐÚQÓ¹ÓË, Men Allah afviste alt ÓoÓ]ðapple«ÓsÓIÚðÓ vói]ðapple«ôr]óuóðó andet end hvad som gør Hans lys perfekt. Q f. af ÓoÓÝÓË. Se sið 8. f. af vóóë. 1. person ental verbal nutidsform af 5 f. af ÓQÓÓË. vóðó apple Han kom, Han kom til (med akk. eller med apple ). Han bragte til.. (med apple» for ting og akk. for person). Det skete. Det som skete. Han stødte på Han gjorde, forøvede, begik (med akk. eller med vókóž) Ì coming, one who comes, part. act., ÏWÓOappleð hunkøn, wappleðü«bestemt form, ÏWÓOappleð hunkøn, aktiv tillægsform. ywappleðuó At komme eller at komme til, passiv tillægs- form. I ÎUÒOappleðUÓ ÔÁÔbÚŽÓË ÓÊUÓ Q Hvad Han lover vil 2

3 ske, har ordet en aktiv betydning og pga ÓÊUÓ har det en betydning i fremtiden. vóð Han bevirkede at de eller det kom, bragte, producerede. Gav (med dobbelt akk.) 4. form. Ï PÓ²¹apple Overrækkelsen af gaver, en.n., Ì uô En der giver, aktiv tillægsform. ÓÊuÔðuÔ flertal. wappleðëô Han blev givet passive verbum, «uôðëô flertal. Fx «uôðëô Ós¹applec]Ó«Ó Ô»UÓ²appleJÚ«Q Dem som Bogen er blevet givet til. ]ÀÓ Ô apple Ó Det var rigeligt, stort, yppigt. Indbo. ÏÂUÓŁÓ ÓdÓŁÓ Se ÓrÓŁÓ apple Ô Han satte sit mærke (på), berettede. ÏdÓŁÓ Et spor, fodspor. Ï UÓŁ Spor, oldtids monumenter, flertal. Ï Ó UÓŁÓ Et levn. ÌrÚKappleŽ Ús= Ï Ó UÓŁÓ Et lærdoms levn Q ÓdÓŁ Han valgte, foretrak (med akk. og vókóž), 4. f. ÓrappleŁÓ ÓqÓŁÓ apple. Det havde rodfæstet sig dybt. Det stod fast. ÏqÚŁÓ, fællesbetegnelse, Tamarisk. Ó apple Han fejlede, han lavede en fejl. Han gjorde noget forkert. ÓrÓŁÓ. Ó Ô Han formodede at han havde handlet dårligt (med akk.). ÏrÚŁapple En misgerning, skyldighed, forseelse, forbrydelse, en.n. ÏÂUÓŁÓ Gengæld eller erstatning for uret, straf. ÏrappleŁ En der forser sig, forbryder, skyldig (person), aktiv tillægsform. ÏrOappleŁÓ En der forser sig meget (eller ofte) ÏrOappleŁUÓð Anklage mod uret, ]ÃÓ ugerning, udåd, forbrydelse, en.n. 2. f. Ó Ô Det brændte, flammede op. ÏÃUÓłÔ Noget der brænder på 3

4 tungen hvad enten det er salt, bittert eller varmt. ÏÃuÔłUÓ¹ En der går hurtigt, eller løber på en eller anden måde. ÔÃuÔłUÓ¹ ÔÃuÔłUÓÓË Gog og Magog, to stammer, to store nationer der vó³ó²úłapple«]yô²úłô ÏÀ«ÓbÚłÓ nedstammer fra Yafidh, Nuhs søn. 8. f. af vó³ół Passive. 8. f. af ]YÓł Flertal af ÏÀÓbÓł Et gravsted. ÓdÓłÓ apple Ô Han erstattede, compenserede, belønnede eller betalte en løn. Tjente for en løn. Han hyrede ham ud. ÏdÚłÓ En belønning, dusør, et vederlag, en erstatning, medgift, løn en.n. Ï uôłô Lønninger, medgift, flertal. ÓdÓłÚQÓ²ÚÝapple«Han hyrede 10. f. ÓqÓł Ô En frist var blevet fastsat til det hvorpå det skulle falde. ÏqÚłÓ En årsag, fx ÓpappleÓ appleqúłó Úsapple på grund af det Q 5:113. ÏqÓłÓ En fastsat periode, en forudbestemt perioede, ens egen ÏW]MapplełÓ ÏWÓ applemúłó Ï uôłô ÔY¹appleœUÓŠÓ forudbestemte tid. Ï UÓł flertal. Óq]łÓ Han fastsatte en fastlagt periode (med akk. og apple ) 2. f. Ïq]łÓRÔ Forudbestemt i tid, passiv tillægsform. Fx ö]łórô ÎUÐUÓ²apple For en forudbestemt tid Q Flertal af Ï5appleMÓł. Se ]sół. Flertal af ÏÕUÓMÓł. Se Ó`ÓMÓł. Løn, medgifert, flertal af ÏdÚłÓ. Se ÓdÓłÓ. Flertal af Y¹applebÓŠ Se ÓÀÓbÓŠÆ 4

5 Ó UÓŠÓ Ï P]³appleŠÓ ÏbÓŠÓ ÏÂÓöÚŠÓ ÈÓuÚŠÓ ÓXÓ³ÚšÓ ÏÊ«ÓbÚšÓ ÏœËÔbÚšÔ 4. f. af Ó UÓŠÆ Se havata Flertal af ÏVOapple³ÓŠÆ Se ]VÓŠ Se ÓbappleŠÓË Flertal af ÏrÚKÔŠ og ÏrÚKappleŠ. Se ÓrÔKÓŠ Se ÈÓuÓŠ 4. f. af ÓXÓ³Óš. Plur. af Ï ÊÚbappleš. Se ]bóš. ÓcÓšÓ Ô. Han tog, modtog (med akk. og også med apple»). Han accepterede. Han tog noget væk. Han straffede Han voldte lidelse eller sorg, (alle med akk. for person apple», wapple eller vókóž ). Han lavede en aoverenskomst/ pagt med (med vókóž for person eller akk.). Han tog ham til fange captive. Han fik overtaget over en anden og han dræbte ham. Han satte sig i besiddelse af Han bemægtigede sig (med akk. eller apple» for ting). Han tog det i hånde og arrangerede det, fx PÓ½ÚcÓšÓ ÚbÓ ÔqÚ³Ó Úsapple UÓ½ÓdÚÓ Vi havde gjort vores forberedelser forinden Q ÏcÚšÓ Selve handlingen at tage, holde ansvarlig, n. en. Ï ÓcÚšÓ, En straf (noun af unity). Ïcappleš En der tager, part.act. Ó ÓcÓš aor. Ôcappleš«ÓRÔ¹ At drage (en) til ansvar, holde ansvarlig (med akk. af person og apple» (af forbrydelsen)) 3. f. Fx Óô ÚrÔJapple½UÓLÚ¹Ó Ówapple appleuúg]kuappleð ÔtÒK«ÔrÔÔcappleš«ÓRÔ¹ Allah vil ikke drage jer til ansvar for uagtsomme udsagn under edsaflæggelse Q. 5

6 ÓcÓ]ðapple«Han tog, tog til sig selv, 8. f.; med ΫbÓÓË betyder det han fik en søn fx. ÌbÓÓË sapple Ôt]K«ÓcÓ]ð«UÓ Allah har ikke (fået sig) en søn Q Han modtog, lavede eller gjorde, lavede til sig selv fx Ú ÓcÓ]ð«apple uô³ójúmófú«appleqó ÓLÓ ÎU²ÚOÓÐ, En edderkop der bygger sig et hus Q I ÎUÒ¹appledÚÔÝ ÚrÔ¼UÓ½ÚcÓ]ðÓ Gjorde vi dem til figurer for sjov? Q er alif wisal udeladt efter den spørgende partikkel. Han betragtede, han holdte på, formodede fx ÔoappleHÚMÔ¹ UÓ Ôcapple]²Ó¹ÓË applet]k«óbúmapplež Ì UÓÐÔdÔ Betragt hvad han giver som noget der vil gøre at han nærmer sig Allah Q Han handlede, opførede sig (venligt) (med wapple for person), fx Ócapple]²Óð ÊÓ U]apple ÓË UÎMÚÔŠ ÚrappleNOapple Eller du kan behandle dem venligt Q l8.84. Ï UÓ=ðapple At tage til sig selv, en.n. Ïcapple]²Ô En der tager. Den der tager (den tagende), aktive part. Ód]šÓ Aor. Ôd=šÓRÔ¹. Han gjorde det til sidst, udsatte, udskød, ugjort, opsatte, (med akk. og ÚsÓŽ) 2. f. Der findes ingen 1. f. Fx Ó»«ÓcÓFÚ«ÔrÔNÚMÓŽ UÓ½Úd]šÓQÚMapple¾ÓÓË Hvis vi udskød deres straf Q Han bevilligede en udsættelse (med akk. og -). Ód]šÓQÓð Han forblev tilbage, 5. f. Fx ÓÂ]bÓIÓ²Ó¹ ÊÓ ÚrÔJMapple UÓý sóapple* d]šóqó²ó¹ ÚËÓ Til dem af jer som ønsker at gå fremad eller holde jer tilbage Q ÓdÓšÚQÓ²ÚÝapple«Han holdte sig tilbage, 10. f. F x WÓŽUÓÝ ÓÊËÔdapplešÚQÓ²ÚÓ¹ Óô De kan ikke udsætte det en eneste time Q ÏdapplešÚQÓ²ÚÔ Den der holder sig tilbage, 6

7 tilbageholdende adj?participial adj gram participial participle sb gram tillægsform participium? ÔdÓš for ÔdÓšÚ Ó En anden, (2.grad/højere grad). ÔdÓšü«Den anden. appleê«ódóš (de) andre 2. ÈappleÓdÚšÔ f. flertal. ÔdÓšÔ flertal. hunkøn fx ÚrÔJ ÓdÚšÔ wapple Komme bagfra Q Ïdappleš. Ï Ódappleš Sidst, den sidste, enden, hunkøn. ÔÓdapplešü«De Sidste (Allahs navn), de (der kom) senere. Ô Ódapplešü«Det sidsteyderste? (liv) som betyder, Det næste liv, hunkøn. Note that this is an adjective for en noun ÓXÚ¹ÓeÚšÓ vóhúšó Ô ]öapplešó which is implicut, fx--- Det sidste/yderste liv. 2. person ental datid. 4. f. af ÓÍappleeÓš. 4. f. af vóhóš. Ghm. Flertal af ÏqOappleKÓš. Se.]qÓš ÔtÚMÔšÓ Aor. 1 person ental med ÔÁ som suffiks. se ÓÊUÓš. ahkawaïœó En broder. uôšó nom. nævneform wapplešó genitiv ejefald. UÓšÓ ]œó akk. i forbindelse med et kompliment fx ÓbÓLÚŠÓ uôšó Ahmads bror. appleê«óuóšó dualis. applesú¹óuóšó kasus udenfor ejefald? «ÓuÓšÓ og ÚÍÓuÓšÓ i forbindelse med et kompliment, fx ÚrÔJÚ¹ÓuÓšÓ ÓsÚOÓÐ «uô applekúóqó Slut fred mellem dine brødre.. Q Ï ÓuÚšapple og ÏÊ«ÓuÚšapple Brødre hvor det sidste antyder fæller eller venner, flertal. ÏXÚšÔ En søster. Ï «ÓuÓšÓ søsters, flertal. appleêuó²úšô dualis. applesúoó²úšô oblique kasus udenfor ejefald?. Ô Ó apple Noget tilstødte (ham). En begivenhed tilstødte (ham), 7

8 plagede, undertrykte. yœapple Vidunderlige eller frygtelige ting. Fx «ÎÒœapple UξÚOÓý ÚrÔ²Ú¾appleł ÚbÓIÓ Q Du har udtænkt noget ÚrÔðÚ Ó «]œapple Ó Ó «]œapple uhyrligt. for ÚrÔðÚ Ó «ÓbÓð 2. person flertal 4. f. af Ó Ó Óœ. 6. f. af Ó Ó Óœ. «Ë^œÓ Han tilbagegav. Bydemåde (sb) 2. f. af ÈÓœÓ.?? Ï ÓœÓ Ï UÓÐÚœÓ «ËÔƒÓ Úœapple«Ï PÓOappleŽÚœÓ vóúœó Se ÈÓœÓ Se ÓdÓÐÓœ Bydemåde flertal af Ó Ó Óœ. Flertal af ywappležóœ. En adopteret søn. Se UÓŽÓœ 4. f. af ÓôÓœ. ÓÂÓœÓ apple. Han blandede (brødet) med krydderier. tapplekú¼óqappleð ÔtÓÓœÓ Han forenede ham i selskab med sin familie. ÚrÔNÓMÚOÓÐ ÓÂÓœÓ Han genforenede dem. ÚrÔNÓÓœÓ. Ô apple. Han stod som et forbillede for dem. ÓÂappleœÓ en Ô. Han var brunlig. ÔÂÓœ. Af en brunlig farve. vó½úœó Se vó½óœ. vó¼úœó Se vó¼óœ. Adam, den firste profet, menneskelighedens fader. ÔÁ«]œÓ Han leverede det tilbage (til den oprindelige ejer), retunerede det, tilbagegav det, betalte det tilbage, betalte det, (med akk. og vóapple ) 2. f.. Aor. Í=œÓRÔ¹ som i =œórôoúkó fx. Íapplec]«=œÓRÔOÚKÓ ÔtÓ²Ó½UÓÓ ÓsappleLÔðÚƒ«Q Han skal overdrage sit betroede hverv. 8

9 Ú apple Da, når, ubøjeligt navneord. Datid dog til tider fremtid. I Qur an al Karim er det afte forstået som, husk på da Brugt som endelse til tidsbegreber ser man fx Ìcapple¾ÓMOappleŠ Da, på den tid. Ìcapple¾ÓÚuÓ¹ På den dag. De kan også stå i fremtid. I Quranen finder man ofte - brugt til at begynde en sætning og er derfor forstået som fx Husk på hvad som hændte før. «Ó apple Når, hvornår, sammen med et udsagnsord i datid betyder det noget fremtidigt dog til tider også noget fortidigt (datid) fx «Ó apple Ó PÓł Q Når er kommet. Se! I betydning af noget der sker pludselig eller uventet. Brugt med ÚÊapple, hvis, kan det betyde, når. Med et 2. «Ó apple kan det også betyde, da, så, fx ]rôł ÊuÔłÔdÚÓð ÚrÔ²½Ó «Ó apple apple Ú ÓÚ_«Ós= Î ÓuÚŽÓœ ÚrÔUÓŽÓœ «Ó apple Q Når Han kalder jer op fra jorden, så vil I med et komme frem. Brugt i forbindelse med en ed, betyder, - når, noget fremtidigt fx vóaúgó¹ «Ó apple appleqúo]k«óë Q Ved natten når den tildækker. Men kan også betyde, Hvis. - brugt efter en spørgende partikle - fx -, Er det sådan? Osv. I Quranen finder man afte - Ϋapple ÏÊUÓÚ Ó UÓMÚÓ Ó ÏW]apple Ó brugt til at begynde en sætning og er derfor forstået som Derfor, altså, i det tilfælde. Forholdsord. Flertal af ÏsÓÓ En hage. Se ÓsÓÓ 1. person flertal. nutid. 4. f. af Ó «Ó. Flertal af ÏqOappleÓ. Se ] Ó ÓÊapple Ó -. Han var lydhør, hørte efter (med apple eller vóapple ). Han tillod, 9

10 gav lov (til) (med apple for person og apple» for ting, også med ÚÊÓ for udsangsord). ÏÊÚ Tilladelse, navneord for handling,. ÏÊÚ Ô Et øre, hunkøn,, ÏÊ«Ó Ó flertal. ÏÊ«Ó En bekendtgørelse, meddelelse. Også, At kalde til bøn. ÓÊ] Ó Han bekendtgjorde, tilkendegav, proklamerede, udråbte (med ÚÊÓ eller med apple» for ting) 2. f. ÏÊ= ÓRÔ En der tilkendegiver, proklamere, bekendtgør, som tiderne for bøn, en mu'adhdhin, part. act.. ÓÊÓ (ÔtÓ½Ó akk. af person). 4. f. ÓÊ] ÓQÓð Han bekendtgjorde, tilkendegav, meddelte 5. f. fx Óp^ÐÓ ÓÊ] ÓQÓð Ú ÓË Q Og da jeres Herre meddelte.., sværgede. ÓÊÓ ÚQÓ²ÚÝapple«Han spurgte om tilladelse (med ÚÊÓ eller med akk. for person og apple for ting). Han bad om at være undskyldt, fritaget. 10. f. Fx ÓpÔ½apple ÚQÓ²ÚÓ¹ Óô 66 Q De beder ikke om at blive undskyldt. ÓÍapple Ó Ó. Han var ærgerlig, irriteret, led skade, fortræd, (et mindre onde). ÈÎ Ó Ærgelse, irritation, skade, fortrædelse. Urenhederr, sygdom, aktivt navneord. ÈÓ aor. apple ÚRÔ¹. Han irriterede, ægrede, skadede, gjorde fortræd, krænkede. Han straffede. (akk. for person) 4. f. ÓÍapple ËÔ Han blev skadet. «ËÔ ËÔ mask. flertal. Ópapplez Ó Ó Ó Ó Ó. Ó»Ó Ó Ó. Han blev expert eller dygtig ( med apple» for ting). Han var i nød, manglede. ÏWÓÐÚ apple At ønske sig, fornøde, nødvendiggøre, handlende navneord.. Ô»apple PÓ flertal af ÏWÓÐapple ÚQÓ. Nødvendigh- eder, nødvendig brug, hverdagsbrug. 10

11 Ï»UÓÐÚ Ó vóðú Ó Ó»UÓðÚ apple Ï PÓłÚ Ó flertal af y»ó More numerous, more abundant in wealth. Se uð. 8. f. af Ó»«Ó Æ Se V¹ flertal af ÎUłÓ. UÓłÓ se uł. ÚtapplełÚ Ó UÓłÓ se uł. ÈÓœÚ Ó UÓÝÚ Ó Ó Ô Ó, Ó Ó Ó 4. f. af ÈÓœÓ for výú Ó 4. f. af UÓÝÓ se uý.. Ô. Det blev produktivt, frugtbar, luxuriant?. Han blev ydmyg, hengiven og med en naturlig tilbøjelighed til at gøre godt. Ï Ú Ó. Jord, land, en country, hunkøn. Ó Ó Ó Ô apple. Den (en kamel) spiste af træet ved navn Ï «Ó Ó. Han blev tilbage, vedblev, dvælede (på et sted). Ôpapplez Ó Ó ghm. flertal af ÏWÓJ¹apple Ó, En høj løjbænk under en baldakin. ÓÂÓ Ó apple. Han fjernede, åd, fortærede. ÔÂÓ ghm., Iram, navn på den første af Ad stammerne efter en stamfader. Nogle mener at det ÈÓ Ó var navnet på deres by. 1 person ental. af ÈÓ Ó. ] Ó Ô, apple. Det lavede en lyd som noget der koger. Det flammede, blussede. Han tændte et bål. Han tilskyndede, ansporede, rørte op i, anstiftede. Ægge, ophidse. y Ó En anstiftelse, tilskyndelse. «ËÔœ«ÓœÚ apple«óœ«ó se b¹. Ó Ó Ó apple. Det omringede. Det dækkede. Han eller det styrkede (med 11

12 akk. for ting eller person) Ï Ú Ó n. en. Styrke, svaghed. Ryggen. Ó Ó 3. f. Han hjalp eller styrkede (med akk. for ting eller person). Roden er muligvis Ó Ó «ÓË, se Ó Ó ÓË. Ô Ó ghm.i,. et navn man gav Ibrahims fader, Tarikh. Ó apple Ó Ó. Det var nær eller kom nærmere eller nærmede sig. ÏWÓapple vóú Ó ÏëÓËÚ Ó ] Ó Umiddelbart forestående, overhængende (opstandelsens dag). Se vóó. Flertal af ÏÃÚËÓ. ÓÃ«Ó se ÃË. Han stiftede, grundlagde (med akk. og vókóž). ÔdOappleÞUÓÝÓ Ghm. Flertal muligvis af Ï UÓDÚÝÓ se ÓdÓDÓÝ. Ô appleëuóýó Ï»UÓ³ÚÝÓ Ï UÓ³ÚÝÓ Ï ÓdÚ³Ó²ÚÝapple Ghm. Flertal af Ï «ÓuappleÝ, Et armbånd. Se uý. Flertal af ÏVÓ³ÓÝ. ]VÓÝ. Flertal af ÏjÚ³appleÝ En stamme. ÓjÓ³ÓÝ Silke med en fyldig struktur, brokade. Se Ó ÓdÓÐ. Ó»UÓ Ó²ÚÝapple«10. f. afó»uół Se»uł. ]oó Ó²ÚÝapple«Ó ÓuÓ Ó²ÚÝapple«] ÓeÓ²ÚÝapple«ÓŸUÓDÓ²ÚÝapple«ÚcappleFÓ²ÚÝapple«vÓMÚGÓ²ÚÝapple«Ú appleeúhó²úýapple«10. f. af ]oóš. 10. f. af Ó UÓŠ. uš. 10. f. af ] Ó. 10. f. af ÓŸUÓÞ. ŸuÞ. 10. f. af Ó UÓŽ. Se už Imperative. 10. f. af ÓwappleMÓž. 10. f. af ]eó Imperative. 12

13 ÓÊUÓJÓ²ÚÝapple«Ó appleeúnô²úýô«10. f. af ÓÊUÓ se Êu. 10. f. Ó appleeó¼. Passive. Ú ÓuÚNÓ²ÚÝapple«3. person ental. 10. f. af ÈÓuÓ¼. Hunkøn. ÓbÓÚuÓ²ÚÝapple«10. f. af ÓbÓÓË. ÈÓuÓ²ÚÝapple«8. f. af ÈÓuÓÝ. Ó ÓQÚOÓ²ÚÝapple«ÓsÓIÚOÓ²ÚÝapple«Ï UÓ ÚÝÓ 10. f. af Ófapple¾Ó¹. 10. f. af ÓsappleIÓ¹. Flertal. af ÏdÓ ÓÝ Lige før gry. appledúýó 4. f. af ÈÓdÓÝ. Imperative. ÓdÓÝÓ apple. Han bandt ham op, gjorde ham til en fange (med akk. for person.) ÏdÚÝÓ Anlæg for det naturlige. Leddet. Styrken. ÏdOappleÝÓ ten fange, en der er holdt bundet op. ÈÓdÚÝÓ og ÈÓ UÓÝÔ flertal. ÔqOapplez ÓdÚÝapple Israil. Hebraisk navnet på Ja'qub, prafeten. ÈÓdÚÝÓ 4. f. af ÈÓdÓÝ. ÓnappleÝÓ Ó. Han var sorgfuld. Han var voldsomt bedrøvet. Han var vred eller yderst vred fx ÓnÔÝuÔ¹ vókóž vóhóýó PÓ¹ Q Hvor er min sorg for Yusuf dog smertefuld. ÏnappleÝÓ Intens sorg. Extrem vrede. ÓnÓÝ Han forvoldte vrede. Han voldte ÏrÚÝapple«sorg (med akk. for person) 4. f.. Pl. Ï PÓLÚÝÓ se ulý. ÔqOappleŽUÓLÚÝ Isma'il ghm. 13

14 ÓsÓÝÓ Ô Ó apple. Det forandrede sig mod det værre med hensyn til lugt (smag eller farve). ÏsappleÝ Forandret til det værre fx Ì PÓ ÌsappleÝ appledúoóž Q Vand som er uspoleret. UÓÝÓ Aor. uôýúqó¹. Han forbandt, behandlede (et sår). Han sluttede fred mellem (med ÓsÚOÓÐ). Ï ÓuÚÝÔ Ï ÓuÚÝ Et eksempel, forbillede, et mønster, en model der er værdig for immitation. uý rod. Se også vóýó. vóýó ÎUðUÓ²ÚýÓ ÏW] appleýó Aor. vóýúqó¹. Han var bedrøvet eller sørgede (med vókóž). Akk. Flertal af yxóý. Se ]XÓý. Flertal af Ï`Oapple Óý Se. ]`Óý. Ô ]bappleýó Flertal af Ïb¹applebÓý ghm.. Se ]bóý. ÓdÓýÓ Ô apple. Han delte (eller savede et stykke træ). Hun gjorde hendes tænder takket eller skærpede hendes tænder. ÓdappleýÓ en Ó. Han vóiúýó Se wiý. hoverede, var uforskammet på grund af rigdom. ÏdappleýÓ Hoverende, uforskammelig adfærd på grund af rigdom, opførte sig utaknemlig. uôjúýó Se ujý. Ú ] ÓQÓLÚýapple«Se ÓeÓLÓý. ÏŸUÓOÚýÓ Se loý. Ï UÓ Se q. ÔVÚÓ Se u³. ÓbÓ Han lukkede, dækkede eller bedækkede (en gryde) 4. f.. 14

15 Ï ÓbÓÚRÔ Lukket, over dækket, hunkøn part. pass. (Se også ÓbÓÓË) ÓdÓÓ apple. Han begrænsede, indskrænkede, fængslede, bibeholde, holde tilbage, forhindre (med akk. for person eller ting). ÏdÚapple Et læs, byrde. En pagt, kontrakt. En byrdefuld ordre. En forbrydelse (som at bryde en pagt ). ]dóó 4. f. se ]dó. vóhódúapple«8. f. se uh in which the transforms into en. ÔXÚFÓMÓDÚapple«1st person ental pret. 8. f. af ÓlÓMÓ in which the transforms into en. vóhúó 4. f. af uh. ÓqÔÓ, ÓqappleÓ Det havde en rod, et fundament. Det var rodfæstet sikkert. Det slog rod. Han var bestemt, havde en sund dømmekraft, klog. ÏqÚÓ, Ï uôô Den nedre eller nederste del af en ting, rod, bund, fod (sokkel), grundlag eller basis, flertal.. ÏqOappleÓ Rodfæstet, grundlagt, stabil, permanet, varig. Aftenen (tiden fra 'asr til maghrib). ÏqÔÔ flertal. Ï UÓ Flertal af et flertal. Ï»ÓöÚÓ Ó PÓ{Ó Flertal af ÏVÚKÔ. Se ÓVÓKÓ. 4. f. af Ó PÓ{ se u{. ^dódú{ó 1st person ental aor. 8. f. af ]dó{ in which the transforms into en. ÓŸUÓÞÓ 4. f. af ÓŸUÓÞ for ŸuÞ. ÓlÓK]ÞÓ for ÓlÓKÓ²ÚÞ«Ó, Ó spørgende ord, og 8. f. af ÓlÓKÓÞ in which 15

16 the transforms into en. ]ÊÓQÓLÚÞ Î««ÓuÚÞÓ ÓbÓ²ÚŽÓ ÈÓbÓ²ÚŽapple«ÈÓdÓ²ÚŽapple«4. f. af ÓÊÓQÚLÓÞ. Se slþ. Flertal af Ï ÚuÓÞ.Se uþ. 4. f. af ÓbÔ²ÓŽ. 8. f. af «bóž se ËbŽ. 8. f. af «ÓdÓŽ se ËdŽ. «Ë^bappleŽÓ Imperativt masc. flertal. Se ]bóž. Ï ÓbÚŽÓ Flertal af yëôbóž. Se ËbŽ. Ï ]eappležó Flertal af Ïe¹appleeÓŽ. Se ]eóž. Ï UÓBÚŽapple Se ÓdÓBÓŽ. ÔcOappleŽÔ 1st person ental aor. 4. f. af Ó UÓŽ se už. UÓMÚ¹ÓdÚžÓ 1st person flertal pret. 4. f. af «dóž se Ëdž. Ï ÓöÚžÓ Flertal af yqôž. Se ]qóž. vómúžó ÈÓuÚžÓ 4. f. pret. af ÓwappleMÓž. 4. f. af ÈÓuÓž. Se Íuž. ] Ó Ô apple.. Han sagde 'Uf!' y Ô Snavs, skidt, skidtet i øret eller under neglene. > Ô (alene og med Ó ) står det som et udtryk for utålmodighed, væmmelse, uvilje, misfornøjelse. Fx. ÓôÓË Ó PÓÓ Ó UÓÓ > Ô PÓLÔN] qôióð Q sig ikke uf! på grund af irritation 4. f. af Ó PÓ se w. 4. f. af Ó UÓ se io. 16

17 Ó UÓÓ 4th f. af Ó UÓ se u. appleqappleþuó³úuapple³óó Sammensat af spørgeordet Ó, bindeordet Ó, forholdsordet apple», kendeordet Ú «, og ordet ÏqappleÞUÓÐ Falskhed. ÓqÓDÓÐ rod. Fx ÓÊuÔMappleÚRÔ¹ appleqappleþuó³úuapple³óó Q Så hvorfor er deres iman på falskhed. ÈÓbÓ²Úapple«8. f. af ÈÓbÓ. ÈÓdÓ²Úapple«vÓCÓÓ 8. f. af ÈÓdÓ. 4. f. af UÓCÓ, se uc og wc. UÓMOappleOÓFÓÓ Sammensat af spørgeordet Ó, bindeordet Ó, og UÓMOappleOÓŽ 1. person flertal pret? af ]wóž rod. Fx appleoúkóú)uappleð UÓMOappleOÓFÓÓ apple ]ËÓÚ_«Q Udmattedes Vi ved den firste skabelse? ÓoÓÓ apple. Han gik sin egen vej på må og få (tilfældigt), ligegyldig, udi det åbne land eller ud på landet. Han overgik, overkom, udmærkede sig. Han garvede skin. ÓoappleÓ en Ó. Han opnåede den yderste grænse (med hensyn til gavmildhed, viden, videnskab, veltalenhed eller fortrinlige egenskaber. ÏoÔÔ, Ï UÓ En side, del, egn, verdenshjørne, himmelstrøg. En grænse eller yderste grænse (af land og himmel), horisont, flertal. Fx ÓuÔ¼ÓË vókúžóú_«appleoôôú_uappleð Q.53.7 'Han stod der helt stille - der på den højeste horisont (synkreds).' Og fx wapple UÓMappleðUÓ¹ ÚrappleN¹appledÔMÓÝ apple UÓü«Q Vi vil vise dem Vore tegn udi jordklodens egne. (Åbning af landmasser til Islam). ÓpÓÓ apple. Han forvandlede nogens eller nogets væsen eller tilstand, han vendte nogen eller noget væk fra (et og andet), han bedrog eller 17

18 snød en eler anden og vendte ham fra hans gode dømmekraft eller mening (med akk. for person eller ting og med ÚsÓŽ).ÓpÓÓ Aor. apple. ÓpappleÓ. Ó. Han løj, sagde en usandhed. ÓpÓÓ Han tvang ham til at lyve eller sige en usandhed (med akk. for person). ÏpÚapple Den stærkeste løgn, falskhed. Fx ÓÊËÔœ ÎWÓNapple UÎJÚHapplezÓ ÓÊËÔb¹appledÔð applet]k«q Er det falskhed guder foruden Allah I begærer? Ó af UÎJÚHapplezÓ er et spørgeord som i Er det? Ï U]Ó En storslået løgnhals eller en vaneløgner. ÏWÓJappleHÓðÚRÔ hunkøn, Ï UÓJappleHÓðÚRÔ flertal part. act. 8. f. (Byerne) der blev styrted eller vendt op og ned på (Sodom og Gomorrah). ÓqÓÓ apple Ô. Den sank (gik ned, var fraværende, skjult eller var dulgt (sol måne eller stjerne). Ïqapple part. akt., ÓÊuÔKapple Noget som ÏÊUÓMÚÓ går ned, flertal.. Flertal af ÏsÓMÓ. Se ]só. ÏÁ«ÓuÚÓ Flertal af ÏrÓ. Se Áu. Ô =uóô 1. person ental. aor. af Ó ]uó. Ï Óbapple¾ÚÓ Flertal af Ïœ«ÓRÔ, Se ÓœÓQÓ. Ôq¹appleËUÓÓ (2.bøjningsform) Flertal af «ÓuÚÓ Flertal af Ï ÚuÓ. Se Ó UÓ for u. ÓX]Ó 2. f. af XË. ÚÁapplebÓ²Úapple«SeËb. wapple²ômúô«hunkøn ental. imperat. af ÓXÓMÓ. vómúó 4. f af vómó. 18

19 Ï Ï «ÓuÚÓ Flertal af uô. Se u. ÔœUÓÓ 1. person ental. aor. af ÓœUÓ, se œu. ÈÓbÚÓ 4. f. af Íb. ÏÁ«ÓdÚapple n. en. 4. f. af ÓÁappledÓ. ÚrÔ¼uÔÚÔ«Imperat. af u. ÓqÓÓ. Ô. Han spiste, åd, slugte, fortærede (med akk. eller med Úsapple, apple» eller wapple). Han gjorde brug af, han nød (et eller andet). Assimilerede (med akk og vóapple ) fx ÚrÔNÓ«ÓuÚÓ Ú«uÔKÔÚQÓð ÓôÓË ÚrÔJapple«ÓuÚÓ vóapple Q. 4.3 Assimiler ikke deres ejendom ind i din. ÚqÔ imperat. vapplekô hunkøn. ÏqÚÓ Det at spise, en, n. ÏqÚÔ, ÏqÔÔ Føde, mad, hvad som bliver spist, frugt. Ïqapple En der spiser, part. act.. Ï U]Ó Grådig, en grovæder, forslugen. Ï uôúqó Spist, part. pass.. ÏÂUÓLÚÓ flertal af yrapple. Se ]ró se futher ÏW]MappleÓ, ÏÊUÓMÚÓ Plurs. af ysapple. Se ]só. se futher Ú «Den bestemte artikel. ÎÒôapple Akk. af y apple. Æt, slægtskab. En pagt mellem nogle personer. ÓôÓ Ó er spørgende og Óô betyder 'ej', 'ikke'.er det ikket? Er der ikke? Osv. fx ÚrÔJÓ Ôt]K«ÓdappleHÚGÓ¹ ÊÓ ÓÊu^³apple Ôð ÓôÓ Q Vil du ikke gerne elsk at Allah tilgiver dig. Eller, Ja!, jo! Ja helt sikkert, fx yoóš appletòk«óbúžóë ]Êapple üó Q Ja, hvad Allah lover er sandt. 19

20 Ï Ó rod. Se Ë. Ï ü Flertal af vîó og vîapple. Se w ]ôó For Óô ÚÊÓ Så at ikke Som, da idet osv. Det (gør jeg) ikke, osv. Det styrer den subjektivemodus af aor. ]öó¾apple Det, så at det, ]ôapple ikke. For at ikke. Undtagen, bortset fra, men, men ikke (ej). Andet end, ikke (ej). Sammensat af Óô ÚÊapple der altid står før en aor. af den jussive wapplezu]k«kasus. Hvis (om) ikke, medmindre, ellers. Flertal af Íapplec]Ó«, hunkøn. Ï»UÓ³ÚÓ Flertal af yvô. Se ]VÓ. ÓXÓÓ apple. Det aftog, formindskedes, blev mangelfuld, ufuldkommen. Han formindskedes (hans rettigheder), bedrog ham for.. (med akk. for person og enkelte gange Úsapple for ting). ]nó²úapple«8. f. af ]nó. ÏœUÓÚ(apple N. en. 4. f. af. ÓbÓ(. Ï UÓÚ(apple N. en. 4. f. af ÓnÓ(. wapplemúiappleú(ó Bydemåde. 4. f. af ÓoappleÓ(. ^bóó (2. bøjningsform) komparativisk. Tillægsord. Se ]bó. Íapplec]Ó«(Han, manden) der, (ham) der, (den ting) der/som. wapple²]ó«hunkøn. appleê«óc]ó«dualis. Ós¹applec]Ó«flertal. wappleð]öó«og wapplezu]k«d hunkøn, flertal. Bogstaver der påbegynder surah 10, 11, 12, 14, og 15 af Quranen. Se r. 20

21 ÏWÓMappleÚÓ Flertal af ÏÊUÓapple Se. ÓsÓÓ. ÓnappleÓ Ó. Han holdte sig til, holdte til på, blev kendt med, blev vant til, blev venlig med (med akk. for sted, ting eller person). ÏnÚÓ, Ï Óô og Ï uôô Ettusinde, flertal. Ón]Ó aor. Ôn=ÓRÔ¹ Han forenede dem, forårsagede at de elskede hinanden, skabte enhed mellem dem (med ÓsÚOÓÐ) Han sammenfattede (en bog) 2. f.. ÏWÓH]ÓRÔ Forenede, forsonede, hunkøn, part. passive. Ï Óö¹apple At blive tilvænnet. (Hans) gøren at de tilvænnes. Ï UÓHÚÓ Overenskomst, forpligtelse, beskyttelse, n. en. 4. f. se ]nó. vóhúó 4th f. af wh. Ï»UÓIÚÓ Flertal af ÏVÓIÓ. vóiúó 4. f. af ÓwappleIÓ. ÚrÓÓ Gjorde [I] ikke? er et spørgeord og ÚrÓ, 'ikke' (ej). også brugt r som i ÚrÓKÓÓ ÚrÓÓËÓ U]Ó*ÓËÓ osv. Bogstaver der påbegynder surah 2, 3, osv af Quranen. The letters af the alphabet at the beginning letters af the surahs are fþ rþ tþ hfon d* d h* r Ê oflš rš f¹ Blandt lærde siges det også at det kun er Allah der kender til deres betydning. Andre igen mener at de står for: 1. Navne på diverse surah. 2. Navne på Allah, 3. Noget hvorved Allah svæger en ed, 4. Udvalgte bogstaver fra ord som fx, alif fra ordet Allah og lam fra ordet Jibril og mim fra ordet Muhammad, etc?. 21

22 ÓrappleÓ Aor Ó. Han led smerte. ÏrOappleÓ Smertefuld (i aller højeste grad). d* Bogstaver der påbegynder surah 13 af Quranen. Se r. h* Bogstaver der påbegynder surah 17 af Quranen. Se r. ÓtÓÓ, ÓtappleÓ Ó Han tjente, tilbedte, dyrkede, forgudede. ÓtappleÓ Han blev forvirret, rådvild. Han var umådelig utålmodig og sorgmodig (med vókóž). Han gik (til ham) ud af frygt søgende beskyttelse (med vóapple og person). Han blev (forblev) eller boede (på et sted). ÓtÓÓ Han værnede, beskyttede, redede, tilbyde et tilflugtsted (med person). ÏtÓapple, ÏWÓNapple En genstand for tilbedelse eller forgudelse. En gud, guddom, flertal.. Ôt]K«Allah. Navnet på Guddommelig Væren. Der er selv-eksisterende og som rummer/besidder alle guddommelige egenskaber. Det guddommelige navn Allah er et improviseret extemporaneous substantive navn og dets alif og lam er en indre part af navnet i sig selv og ikke for således at sætte ordet i den bestemte artikkel. (fx det betyder ikke Guden). Det siges at det stammer fra formen t^óq]²«der betyder Ôb^³ÓF]²«tilbedelse eller hengivenhed. Det siges at det nedstammer fra ordet ÊUÓNÚÓË (at else med lidenskab) der betyder ÓdÚOÓŠ (at være fortumle, perpleks), fordi forstanden bliver forvirret angående Hans affære. Andre igen siger at det nedstammer fra ordet tóappleúùó«guden. applet]k«óë, applet]kuóð og applet]kuappleð Ved Allah. applet]kapple Til Allah, tilhører Allah. ]rôn]kó«o Allah! ÚrÔUÓNÚÓ 4. f. af un og ÚrÔ. 22

23 ÓrÓNÚÓ 4. f. af ÓrappleNÓ. ÓôÓ Ô Han nåede ikke op til, han nåede ikke hvad han burde have nået, han var forsømmelig, langsom, sløv. Han anstrengte sig eller sine evner. Han var eller blev istand til (at få det gjort). Fx Óô ÎôUÓ³Óš ÚrÔJÓ½uÔÚQÓ¹ Q De vil ikke forsømme forsøget på at korrumpere dig. v Han aflagde en ed. Han sværgede at afholde sig fra sexuel samkvæm med sin kone 4. f, (med Úsapple for person). som i ÓÊuÔÚRÔ¹ 3 person flertal aor. vókó²úz Han aflagde en ed, han sværgede, 8. f. Se Q uëô flertal Besiddere af. Fx apple»uó³úóú_«uëô Q mennesker som har intelligens. v Til, så vidt som, hen imod, til eller indtil, ud over, foruden, i eller på. Fx vó ÚrÔJ]MÓFÓLÚ ÓOÓ applewóuóoappleiú«appleâúuó¹ Q Han vil samle jer alle sammen på opstandelsens dag. Eller fx Ú rôjapple«óuúó vóapple ÚrÔNÓ«ÓuÚÓ Ú«uÔKÔÚQÓð ÓôÓË Q. 4.3 Læg ikke deres ejendom sammen med din. En general regel er at vóapple indikere det udtryk eller et punkt hvor en ÏÊ«ÓuÚÓ handling ikke når over. Flertal af ÏÊÚuÓ. ÓwappleÓ Aor. vóúqó¹ Han var eller blev stor i bukserne (egt. ballerne). Ô UÓOÚ ÚÂÓ vîó,vîapple flertal Ï ü. Goder, fordele, begunstigelser, nåder. Eller. En konjunktion/bindeoed brugt efter Ó. Er? Om, hvad enten. Fx ÚrÔ¼Ú applecúmôð ÚrÓ ÚÂÓ ÚrÔNÓðÚ Óc½Ó Ó Q om du ]ÂÓ advarer dem eller ikke advarer dem. Han (for)søgte, agtede. Han begav sig mod, han rettede sig mod (med akk. af ting eller person for all 3 meanings). Han sma- 23

24 drede en eller andens hoved, tilføjede ham et sår, (med akk. for person eller apple»). ÚX]Ó.Ô, Hun blev mor, flertal. yâô, Ï UÓN]Ô En moder. Kilde, oprindelse, fundament. Bolig. Kerne, hovedpart eller den væsenligste part af noget, flertal. Fx apple»uó²applejú«^âô ]sô¼ Q. 3.5 dette er bogens kerne. Og apple»uó²applejú«^âô ÔÁÓbMappleŽÓË Q 13,40 Bogens original kopi og UÓMÚ¹ÓbÓ apple»uó²applejú«=âô wapple Ôt]½apple ÓË Q Det finder (er) i den oprindelig bog. ÏW]Ô, ÏrÓÔ Et adfærdsmønster, Diin. Folket til hvem en budbringer er blevet sent, en samlet gruppe.en generation, en menneskealder. En mand der er et forbillede som besidder en kompination af alle slags fremragenge egenskaber og som er lærd. En tid, en tidsperiode, flertal. Fx Î ÓbappleŠ«ÓË ÎW]Ô Ô U]M«ÓÊUÓ Q Hele menneskeheden var et samfund (forenet under en diin). Og ÎW]Ô ÓÊUÓ ÓrOapple¼«ÓdÚÐapple ]Êapple Q Ibrahim var i sig selv et samfund/imam. ÏÂUÓÓ Foran, inden, står overfor. ÏÂUÓapple Ental og også flertal. ÏW]LapplezÓ Et menneske eller en lærd hvis eksempel bliver fulgt hvad enten ret- eller urethandlende, en leder. En skriftlig åbenbaring. En vej. Et optegnelse, en skrivning, flertal. ÏÂUÓapple er også et flertal af yâ En tilhænger der følger en anden. w=ô En der ikke har modtaget en skriftlig åbenbaring, en der hverken læser eller skriver, uskolet. En der befinder sig i en natural tilstand som den hans moder fødte ham ind i. Tilhørende det arabiske ÏW]Ô umma, der hverken læste eller skrev. U]Ó U]apple Som for Tiltider sat i stedet for UÓ ÚÂÓ Eller hvad? Heller, Eller (hvis der er to U]apple i sætningen). Når, hvis, om. Og står tiltider i stedet for UÓ ÚÊapple. (UÓ er ekstra). 24

25 Ï PÓ ÏWÓ½UÓÓ ywapple½uóó ÓXÓÓ flertal af ÏWÓÓ. Se u. Se ÓsappleÓ flertal af ÏW]OappleMÚÔ. Se wm. Han målte, beregnede, udregnede, han gik hen imod. ÏX²ÚÓ ÏWÓÓ Ó UÓ²Úapple«ÓsÓ Ó²Úapple«Et længdemål, en kurve, krumning, bøjning, en mindre højdefaktor. Seu. 8. f. af Ó UÓ. 8. f. af ÓsÓ Ó. ÓbappleÓ Ó. Han var vred. ÏbÓÓ Tid, i betragtning af dens endelige. Et rum (ydre), livstid. ÓdÓÓ Ô. Han befalede, beordrede, påbød, pålagde (med ÚÊÓ eller apple eller med akk. af person og apple» af ting). Fx wapple½ëôdôuóð Q befaler I mig? der står for wapplemó½ëôdôuóð (w=½ëôdôúqóð Hafs). NårÚdÔ Imperativ (bydemåde) er efterfulgt af konjunktionen/ bindeordet ÓË skrives ÚdÔÚ ÓË. ÏdÚÓ En befaling, en order, prescript? Forordning? n. en. Ïdapple«ÓËÓ Sag, ting, affære, flertal.. Ï uôô. ÍappledÚÓ ÚsÓŽ af fri vilje. ÏdÚapple En frygtelig ting. Ïdapple En der befaler, part. act.. Ï U]Ó En der vanemæssigt befaler/ud af vane. ÓdÓLÓ²Úzapple«Han rodslog sig med.., overvejede (med apple») 8. f.. ÚdappleLÓ²Úzapple«imperat. og med ÓË, ÚdappleLÓðÚ ÓË. σÔdÚapple«gen Ì appledúapple«. Se Ó ÓdÓ. 25

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. 15-02-2015. side 1 Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. Er vi en menneskehed overladt til os selv? Det spørgsmål kan sommetider ramme en med ensomhedsfølelse og afmagt. Ikke mindst

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl. 10 712 13 447 136 134-138 1 Ida Secher Til dåbstale: Ved du, hvad der var sket, hvis der var kommet 3 vise kvinder i stedet for 3 vise mænd??? - de havde spurgt om vej

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 I teksten fra det gamle testamente hører vi i dag, at Gud ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men skaffer den faderløse og enken ret, og om at Gud

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere