Rider 16. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og transport på almen vej... 2 Bugsering... 2 Anvendelse... 2 Fremstillingsnummer... 3 Forklaring af symbolerne... 4 Sikkerhedsforskrifter... 5 Generel anvendelse... 5 Kørsel i skråt terræn... 6 Børn... 7 Vedligeholdelse... 7 Præsentation... 9 Betjeningsorganernes placering... 9 Gas/choker Hastighedsregulering Parkeringsbremse Klippeaggregater Løftehåndtag til klippeaggregatet Håndtag til indstilling af klippehøjde Sæde Optankning Kørsel Før start Start motoren Kørsel med plænetraktoren Klipperåd Stop af motoren Regulering af friløbskobling Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Demontering af afskærmningerne på plænetraktoren Kontrol og justering af styrekabler Justering af bremse Kontrol og justering af gaskabel Udskiftning af brændstoffilter Udskiftning af luftfilter Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrol af batteriets syreniveau Kontrol af sikkerhedssystemet Kontrol af dæktryk Kontrol af motorens køleluftindtag Montering af klippeaggregat Montering af BioClip Kontrol og justering af klippeaggregatets terræntryk Kontrol af klippeaggregatets parallelitet Justering af klippeaggregatets parallelitet Demontering af klippeaggregatet Udskiftning af klippeaggregatets remme Serviceposition for klippeaggregat Kontrol af knive Udskiftning af not (BioClip) Smøring Kontrol af motorens olieniveau Udskiftning af motorolie Kontrol af transmissionens olieniveau Smørring af remstrækker Almen smørring Fejlsøgningsskema Opbevaring Vinterkonservering Service Tekniske data VIGTIG INFORMATION Brugsanvisningen læses nøje igennem, så du er klar over, hvordan du skal bruge og vedligeholde plænetraktoren, inden den anvendes. For anden service end den som er beskrevet i nærværende håndbog, kontaktes din autoriserede forhandler, som lagerfører dele og udfører service. Dansk 1

3 Til vore kunder INTRODUKTION Tak for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er bygget efter et unikt koncept med frontmonteret klippeaggregat og en patenteret styring på baghjulene. Rideren er bygget til højeste effektivitet selv på små og trange områder. Betjening og hydrostatisk transmission som reguleres med fodpedaler bidrager også til maskinens præstationer. Denne brugsanvisning er et værdipapir. Ved at følge dets indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.) kan Du væsentlig forhøje maskinens livslængde og også dens brugtværdi. Når du sælger din Rider skal du overlade brugsanvisningen til den ny ejer. Kørsel og transport på almindelig vej Kontroller gældende trafikbestemmelser før kørsel og transport på almindelig vej. Under eventuel transport skal du altid anvende godkendte anordninger for tilspænding og sørge for, at maskinen er godt forankret. Bugsering Når din maskine er udrustet med hydrostat bør du kun, ved behov, bugsere maskinen yderst korte strækninger og ved lav hastighed ellers er der risiko for at hydrostaten beskadiges. Formål Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre ryddede og jævne grundarealer uden fremmedlegemer som f.eks. sten, træstubbe osv. og i forbindelse med tilbehør leveret af forhandleren selv til andre særlige formål, hvor der medfølger instruktioner til tilbehøret. Brug på anden måde anses for at være i modstrid med den beregnede anvendelse. Overensstemmelse med og streng overholdelse af betjeningsbetingelser, serviceeftersyn og reparation, som specificeret af forhandleren, er også en vigtig del af den beregnede anvendelse. Denne maskine må kun betjenes, serviceres og repareres af personer, der er bekendt med maskinens særlige egenskaber, og som har kendskab til alle relevante sikkerhedsprocedurer. Regulativer i forbindelse med ulykkestilfælde, alle andre generelt anerkendte regulativer om sikkerhed samt erhvervssygdomme og alle færdselsregler skal hele tiden overholdes. Producenten har intet ansvar for beskadigelser eller ulykkestilfælde, hvis der er foretaget vilkårlige ændringer ved denne maskine. 2 Dansk

4 God service INTRODUKTION Husqvarnas produkter sælges verden over og kun i servicerende faghandel. Dette sker for at sikre at Du som kunde får bedst mulige support og service. Inden maskinen blev leveret er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler. Når Du behøver reservedele eller support i servicespørgsmål, garantireklamationer osv. henvender Du dig til: Denne brugsanvisning tilhører maskine med fremstillingsnummer: Motor Transmission Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer findes angivet på et trykt skilt som er fastsat på venstre side fortil under sædet. På skiltet angives oppe fra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens fremstillingsnummer. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er stanset på et skilt som er nittet på ventilatorkappen. Skiltet angiver: Model. Type. Kode. Angiv disse ved reservedelsbestilling. Transmissionens fremstillingsnummer er angivet på stregkoden, som sidder på forsiden af huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angives over stregkoden og begynder med bogstavet K. Fremstillingsnummeret angives over stregkoden og begynder med s/n. Fabrikantens typenummer angives under stregkoden og begynder med p/n. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Dansk 3

5 FORKLARING AF SYMBOLERNE Symbolerne findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen. Se nøje på dem og husk deres betydning. Læs brugsanvisningen. R N Bakgear Neutral Hurtig Langsom Motor stop Batteri Choker Brændstof Olietryk Klippehøjde Baglæns Fremad Tænding Hydrostatisk frihjul Brug høreværn Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støjniveau Advarsel! Roterende knive Advarsel! Plænetraktoren kan vælte Kør aldrig parallelt på skråninger EU-standard for maskinsikkerhed Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er mennesker især børn eller husdyr i nærheden af maskinen Kør aldrig med passagerer på plænetraktoren eller på tilkoblede redskaber Foden eller hånden må ikke komme under afskærmningen, mens motoren kører Kør meget langsomt uden klippeaggregat Startinstruktion Læs brugsanvisningen Kontrollér motorens olieniveau Kontrollér hydrostatens olieniveau Løft klippeaggregatet Sæt hydrostatpedalerne i neutralstilling Brems Er motoren kold, anvendes choker Parkeringsbremsen frigøres inden kørsel startes Hastighedsreguleringspedal fremad Neutral Hastighedsreguleringspedal tilbage Sluk motoren og fjern tændkablet før reparation eller vedligeholdelse 4 Dansk

6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Vejledningen er til for din sikkerheds skyld. Læs den nøje igennem. Dette symbol betyder at vigtige sikkerhedsforskrifter skal fremhæves. Det gælder din sikkerhed og plænetraktorens driftssikkerhed. Generel anvendelse: Lær styre- og betjeningsfunktionerne og hvordan man standser hurtigt. Læs samtlige instruktioner i brugsanvisningen og på plænetraktoren, inden den startes, vær sikker på at du forstår dem og følg dem derefter. Plænetraktoren må kun anvendes af voksne, som er fortrolig med den. Brug godkendte sikkerhedsbriller eller heldækkende ansigtsskærm under montagearbejde og kørsel. Brug aldrig plænetraktoren uden fodtøj. Brug altid kraftige sko, helst med stålkappe. Brug aldrig løstsiddende beklædning, som kan komme til at sidde fast i bevægelige dele. Klippearealet oprenses for genstande som sten, legetøj, tråd og lignende, som kan fanges af knivene og slynges af sted. Kontrollér at der ikke er færdsel på arealet, inden du starter på klipningen. Stands plænetraktoren, hvis nogen kommer ind i arbejdsområdet. Tag aldrig passagerer med. Klip ikke baglæns, med mindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud før og under bakkørsel. Pas på udkastet og sigt ikke på nogen personer. Gå ned i fart, inden du drejer. Plænetraktoren må aldrig efterlades uden opsyn, mens motoren er i gang. Knivene standses, parkeringsbremsen trækkes, motoren stoppes og tændingsnøglen fjernes, før du forlader plænetraktoren. Stands knivene, når du ikke slår græs. Klip kun i dagslys eller hvis der er god kunstig belysning. Brug aldrig plænetraktoren, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller visse medikamenttyper. RIDER R I D E R RIDER R 9 70 Læs brugsanvisningen, inden du starter plænetraktoren. Området renses for sten o. lign. inden græsset slås. Tag aldrig passagerer op. RIDER 850 R IDE R ADVARSEL! Plænetraktoren kan amputere hænder, fødder og slynge genstande væk. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne kan medføre alvorlige skader. Dansk 5

7 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Pas på trafikken, når du arbejder tæt ved en vej eller skal krydse den. Pas på at knivene ikke rammer, når du kører rundt omkring en fast genstand. Kør aldrig forsætligt hen over ukendte genstande. Plænetraktoren er en tung maskine og kan forvolde meget alvorlige kvæstelser. Vær meget forsigtig, når den af- eller pålæsses en anhænger eller lastbil. Vær forsigtig, når du bruger plænetraktoren som trækker eller bruger tungt udstyr. a. Brug kun godkendte trækkroge og trækstang. b. Begræns lasten til det, som du er sikker på, du kan håndtere. c. Lad vær med at køre snævre sving. Pas på når du bakker. d. Brug modvægte eller hjulvægte, når det anbefales i brugsanvisningen. Undgå unødvendige sving i skråt terræn. Er det nødvendigt, drej langsomt og gradvis nedad, hvis det er muligt. Lad være med at slå græs tæt ved kanter, grøfter eller dæmninger. Plænetraktoren kan pludselig vende rundt, hvis et hjul kommer over kanten af en grøft el. lign., eller hvis kanten giver efter. Lad være med at slå vådt græs. Græsset er glat og dækkene kan miste grebet, så plænetraktoren glider. Lad være med at prøve på at stabilisere plænetraktoren ved at satte en fod på jorden. Under rengøring af underdelen må plænetraktoren aldrig køres i nærheden af kanter eller grøfter. Kørsel i skråt terræn Kørsel i skråt terræn er en af de operationer, hvor risikoen er størst, for at føreren mister kontrollen eller plænetraktoren vælter. Sådanne hændelser kan medføre svære personskader eller ulykker med dødelig udgang. Skråninger og skråt terræn kræver ekstra forsigtighed. Hvis ikke du kan bakke op ad skråningen eller du føler dig usikker, så lad være med at slå græsset der. RIDER 850 RIDER R Gør sådan Fjern forhindringer som sten, grene o. lign. Græsset slås opad og nedad, ikke parallelt med skråningen. Pas på og kør ikke hen over render, huller og knolde. I ujævnt terræn kan plænetraktoren lettere vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Kør langsomt. Anvend små udslag på hydrostatpedalerne. Følg producentens anvisninger med hensyn til hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten. Vær ekstra forsigtig med græsopsamleren eller andet tilbehør, som kan ændre plænetraktorens stabilitet. Kør altid jævnt og langsomt i skråt terræn. Lad være med at udføre pludselige ændringer af hastighed eller retning. Lad være med at starte motoren i skråt terræn. Hvis dækkene begynder at skride, stands knivene og kør langsomt ned ad skråningen. Vær ekstra forsigtig, når du kører i skrånende terræn. Skråninger slås opad og nedad, ikke parallelt med hældningen. 6 Dansk

8 Børn Der kan indtræffe tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på børn i nærheden. Børn tillokkes ofte af plænetraktorer og græsslåning. Gå aldrig ud fra at børn bliver stående, hvor du sidst så dem. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Hold børn borte fra klippeområdet og under nøje opsyn af en anden voksen. Vær opmærksom og stands plænetraktoren, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Kontrollér bagud og nedad om der er små børn, før og under bakning. Tag aldrig børn med som passager. De kan falde af traktoren og slå sig meget slemt eller være i vejen for risikofri manøvrering af plænetraktoren. Lad aldrig børn køre eller betjene plænetraktoren. Vær ekstra forsigtig ved hjørner, buske, træer eller andre genstande, som skærmer for det fri overblik. Børn holdes bort fra området, hvor græsslåningen foregår. Vedligeholdelse Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær yderst forsigtig, når der arbejdes med benzin. a. Brændstoffet opbevares udelukkende i beholdere, som er godkendt til dette formål. b. Fjern aldrig brændstofdækslet og start aldrig påfyldningen af benzin, mens motoren stadig kører. Motoren skal være afkølet, inden der påfyldes brændstof. Ryg ikke. Påfyld ikke benzin i nærheden af gnister eller åben ild. c. Brændstof må ikke påfyldes indendørs. d. Er der konstateret lækage i brændstofsystemet, må motoren ikke startes, før lækagen er afhjulpet. e. Plænetraktoren eller brændstofbeholdere må ikke henstå indendørs, hvor der findes åben ild, som f.eks i kedelrum, eller ved elektrisk udstyr, som kan fremkalde gnister. Kontrollér brændstofniveauet før hver anvendelse og sørg for at der er plads til at brændstoffet kan udvide sig, da varmen fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til af udvide sig så meget, at det løber over. RIDER R 9 70 RIDER 8 50 R I D E R Børn må ikke køre eller betjene plænetraktoren. RIDER 850 RIDER 850 Brændstof må aldrig påfyldes indendørs. Dansk 7

9 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Undgå overfyldning. Hvis der er spildt benzin på plænetraktoren, skal benzinen aftørres, og der skal ventes på, at alle benzinstænk er fordampet, inden motoren startes. Skift tøjet, hvis der spildt benzin på det. Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre. Syrestænk på huden kan medføre alvorlige ætsningsskader. Har du fået syrestænk på huden, skylles omgående grundigt med vand. Syrestænk i øjnene kan medføre blindhed, kontakt lægen. Pas på, når batteriet skal vedligeholdes. I batteriet dannes eksplosivt gas. Der må ikke arbejdes med batteriet, hvis der ryges eller der er åben ild eller risiko for gnister i nærheden. Batteriet kan eksplodere og forvolde alvorlige personskader. Plænetraktoren må aldrig køres ind i lukkede rum. Udstødningen indeholder kulilte, en lugtfri, giftig og livsfarlig gasart. Sørg for at bolte og møtrikker, især holdeboltene for knivene, er tilspændt korrekt og at udstyret er i god stand. Sikkerhedsudstyret må ikke modificeres. Kontrollér regelmæssigt, at udstyret fungerer. Plænetraktoren må ikke bruges med defekte eller manglende sikkerhedsudstyr. Regulatorens indstilling må ikke ændres og motoren må ikke overbelastes. Sørg for at reducere brandfaren. Plænetraktoren rengøres for græs, løv og andre rester, som sidder fast i den. Lad plænetraktoren køle af, inden den hensættes til opbevaring. Udstyret standses og kontrolleres, hvis du har påkørt en genstand. Er det beskadiget, skal det repareres, inden plænetraktoren startes igen. Der må aldrig udføres justeringer med kørende motor. Maskinens sikkerhedsafprøvning og godkendelse gælder kun med det udstyr, som er leveret eller anbefalet af producenten. Knivene er skarpe og kan give skæresår. Knivbladene omvikles, eller brug beskyttelseshandsker, når du skal arbejde ved dem. Bremserne funktionskontrolleres regelmæssigt og justeres og vedligeholdes efter behov. BioClip-aggregatet må kun anvendes, hvor der ønskes klipning af bedre kvalitet og i kendte områder. Den indbyrdes afstand mellem knivene kan blive ændret, hvis klippeaggregatets knive slår mod forhindringer, hvilket kan resultere i meget kostbare reparationer. Rygning er forbudt i nærheden af batteri eller brændstof. 8 0 RIDER 850 R RIDER 850 Plænetraktoren må aldrig køres ind i et lukket rum. RIDER R 9 70 Plænetraktoren rengøres regelmæssigt for græs, løv o. lign. 8 Dansk

10 PRÆSENTATION Præsentation Tillykke med dit valg af et godt kvalitetsprodukt, som du kommer til at få glæde af meget længe. Denne brugsanvisning beskriver Rider 16. Denne plænetraktor er udstyret med en motor på 15,5 hestekræfter fra Briggs & Stratton. Krafttransmissionen fra motoren sker via en hydrostatisk gearkasse, som muliggør trinløs variation af hastigheden med fodpedalerne. Der er en pedal for kørsel fremad og en for kørsel baglæns Betjeningsorganernes placering 1. Tændingslås 2. Gas/Choker 3. Indstilling af klippehøjde 4. Løftehåndtag, klippeaggregat 5. Hastighedsregulering for bakning 6. Hastighedsregulering for kørsel fremad 7. Parkeringsbremse 8. Spærreknap for parkeringsbremse 9. Håndhjul til indstilling af sæde 10. Dæksel til brændstoftank 11. Lås til motorhjelm (under sædet) 12. Håndtag for udkobling af fremdrift Dansk 9

11 Gas og choker Med gashåndtaget reguleres motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Håndtaget bruges også til aktivering af chokerfunktionen. Når chokerfunktionen kobles til, tilføres motoren en federe blanding af brændstof og luft, så koldstart bliver nemmere. PRÆSENTATION Hastighedsregulering Plænetraktorens hastighed reguleres trinløst med to pedaler. For kørsel fremad anvendes pedal (1) og for bakkørsel pedal (2). 2 1 ADVARSEL! Pas på grene, som kan påvirke pedalerne ved klipning under buske. Risiko for uønsket manøvre. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres sådan: 1. Bremsepedalen trædes (1). 2. Spærreknappen (2) på ratstammen trykkes ind. 3. Bremsepedalen slippes mens knappen holdes indtrykket. Parkeringsbremsens spærre udkobles automatisk, når bremsepedalen trædes Dansk

12 Klippeaggregater Rider 16 kan forsynes med fire forskellige klippeaggregater. Bagudkast mm Sideudkast mm BioClip mm, 1030 mm PRÆSENTATION Løftehåndtag til klippeaggregatet Løftehåndtaget bruges til at stille klippeaggregatet i enten transport- eller klippeposition. Når håndgrebet trækkes tilbage, løftes aggregatet, og knivene holder automatisk op med at rotere (transportposition). Når spærreknappen trykkes ind, og håndgrebet føres fremad, sænkes aggregatet, og knivene begynder automatisk at rotere (klippeposition). Håndtaget kan også anvendes til midlertidig regulering af klippehøjden ved f.eks en mindre forhøjning i græsplænen. Klippeaggregatet løftes (transportposition). Klippeaggregatet sænkes (klippeposition). Dansk 11

13 Håndtag til indstilling af klippehøjden Med dette håndtaget reguleres klippehøjden i 9 forskellige positioner. Aggregat med side-/bagudkast, mm. BioClip-aggregat, mm. PRÆSENTATION Sæde Sædet er hængslet i forkanten og kan vippes fremad. Sædet kan også justeres i længden. Håndhjulene under sædet løsnes og sædet skubbes frem eller tilbage til den ønskede position. Derefter fastlåses indstillingen med håndhjulene. Optankning Motoren skal køres med laveste 85-oktan blyfri benzin (ikke olieblandet). Miljøtilpasset alkylatbenzin f.eks. af mærket Aspen kan med fordel anvendes. ADVARSEL! Benzin er yderst brandfarligt, vær forsigtig og påfyld benzin i det fri (se sikkerhedsforskrifterne). 12 Dansk

14 KØRSEL Før start Sikkerhedsforskrifterne og informationen om betjeningsgrebenes placering og funktioner gennemlæses, før plænetraktoren startes (se siderne 5-12). Den daglige vedligeholdelse gennemføres før starten (se vedligeholdelsesskemaet på side 18). Sædet indstilles i ønsket position. Start af motoren 1. Klippeaggregatet løftes ved at trække håndtaget bagud indtil stop (transportposition). 2. Parkeringsbremsen indjusteres. Det gøres på følgende måde: Bremsepedalen trykkes ned (1). Spærreknappen på ratstammen trykkes ind (2). Bremsepedalen slippes, mens knappen holdes indtrykket. Parkeringsbremsens spærre frakobles automatisk, når bremsepedalen trykkes ned. 2 1 Med kold motor: 3. Gashåndtaget skubbes i position 3 (choker). I denne position tilføres motoren en federe blanding, som giver nemmere start Dansk 13

15 KØRSEL Med varm motor: 4. Gashåndtaget stilles midt imellem position 1 og Tændingsnøglen drejes til start. STOP START VIGTIG INFORMATION Startmotoren må ikke køres længere end ca. 5 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, vent ca. 10 sekunder inden næste startforsøg. 6. Når motoren er startet, slippes tændingsnøglen, så den går tilbage i neutral-position. Gashåndtaget skubbes frem til det ønskede motoromdrejningstal. Ved græsslåning bruges 3/4 af fuld gas. STOP START ADVARSEL! Motoren må aldrig køres indendørs, indendørs eller hvor der er dårlig ventilation. Udstødningen indeholder giftige kulilte. 14 Dansk

16 Kørsel med plænetraktoren 1. Parkeringsbremsen frigøres ved at træde bremsepedalen ned og derefter slippe den. KØRSEL 2. Et af pedalerne trædes forsigtigt ned, indtil den ønskede hastighed er nået. Ved fremadkørsel, trædes pedal (1), for baglænskørsel trædes pedal (2) Den ønskede klippehøjde (1 9) vælges med højdevælgeren. For at få en jævn klippehøjde, er det vigtigt af dæktrykket i begge forhjul er ens (60 kpa). Dansk 15

17 KØRSEL 4. Spærreknappen på løftehåndtaget trykkes ind og klippeaggregatet sænkes. VIGTIG INFORMATION Drivremmenes levetid forlænges betydeligt, hvis motoren kører i lave omdrejninger, når knivene tilkobles. Derfor bør du først give fuld gas, når klippeaggregatet er blevet sænket ned i klippeposition. Klipperåd Sten og andre faste forhindringer lokaliseres og afmærkes, så de ikke bliver påkørt. Start med stor klippehøjde og gå ned, indtil det ønskede resultat er nået. Græsset slås pænest med høje motoromdrejninger (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed (plænetraktoren kører langsomt). Er græsset ikke altfor langt og tæt, kan kørehastigheden øges hhv. motoromdrejningstallet sænkes, uden at resultatet bliver synligt dårligere. Plænen bliver flottest, hvis den slås ofte. Slåningen bliver mere ensartet og det afklippede græs fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke større, fordi du kan vælge en højere kørehastighed, uden at resultatet bliver dårligere. Lad være at slå vådt græs. Resultatet bliver dårligere, fordi hjulene synker ned i jorden, når plænen er våd. Det underste af klippeaggregatet spules rent med vand hver gang, det har været i brug, og der må ikke anvendes højtryksspuling. Klippeaggregatet skal under dette arbejde placeres i serviceposition. Når BioClip-aggregatet anvendes, skal man sørge for, at klippeintervallet ikke er for langt. Græsslåningsmønster ADVARSEL! Plænen renses for sten og andre genstande, som kan slynges væk af knivene. 16 Dansk

18 KØRSEL ADVARSEL! Plænetraktoren må aldrig køres i terræn, som hælder mere end 15. Skråninger klippes opad og nedad, aldrig på tværs. Undgå pludselige retningsændringer. MAX 15 Stop af motoren Motoren må gerne gå i tomgang i et minut for at få sin normale arbejdstemperatur, inden den standses, hvis den har været ud for hård belastning med høj temperatur til følge. 1. Klippeaggregatet løftes op ved at trække håndtaget bagud til endepositionen. 2. Gashåndtaget trækkes tilbage og tændingsnøglen sættes i positionen STOP. STOP START 3. Når plænetraktoren står stille, holdes parkeringsbremsen nede og spærreknappen trykkes ind. Frigear For at plænetraktoren skal kunne flyttes med slukket motor skal frikoblingsgrebet trækkes ud. Dansk 17

19 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor en liste over den vedligeholdelse, som skal udføres på plænetraktoren. De vedligeholdelsesarbejder, som ikke er beskrevet i nærværende brugsanvisning, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Vedligeholdelse Side Daglig vedligeholdelse før start Vedligeholdelsesinterval i timer Kontrol af motorens olieniveau 36 Kontrol af motorens køleluftindtag 25 Kontrol af brændstofpumpens luftfilter 23 Kontrol af styrekabler 20 Kontrol af batteriet 23 Kontrol af sikkerhedssystem 24 Kontrol af skruer og møtrikker Kontrol for evt. brændstof- og olielækage Skift af motorolie 1) 36 Rengøring af luftfilterets forfilter (skumplast) 2) 22 Kontrol af klippeaggregat 27 Kontrol af dæktryk (60 kpa) 25 Smørring af remstrækker 3) 37 Smøring af led og aksler 3) 37 Kontrol af kileremme Kontrol af hydrostatens køleventilator Kontrol af transmissionens olieniveau 37 Justering af bremserne 20 Kontrol og justering af gaskablet 21 Rengøring af motorens og hydrostatens køleventilator 2, 4) Udskiftning af luftfiltrets forfilter og papirfilter 2) 22 Udskiftning af brændstoffilter 21 Udskiftning af tændrør 1) Første udskiftning efter 5 driftstimer. 2) I støvrige miljøer skal rengøring og udskiftning foretages ofte. 3) Anvendes plænetraktoren dagligt, skal smøring ske to gange om ugen. 4) Udføres af autoriseret serviceværksted. = Er beskrevet i nærværende brugsanvisning. = Er ikke beskrevet i nærværende brugsanvisning. ADVARSEL! Der må ikke udføres service på motor eller klippeaggregat, med mindre: Motoren er stoppet. Parkeringsbremsen er trukket. Tændingsnøglen er taget ud. Klippeaggregatet er frikoblet. Tændingskablet er afmonteret fra tændrøret. 18 Dansk

20 Afmontering af plænetraktorens afskærmninger Motorhjelm Motoren bliver tilgængelig for service, når motorhjelmen klappes op. Sædet vippes frem, gummistroppen under sædet løsnes og hjelmen klappes bagud. VEDLIGEHOLDELSE Frontafskærmning Snaplåsen til frontafskærmningen løsnes, og frontafskærmningen løftes af. Højre skærm Studsen (1) afmonteres, og skruerne (2 og 3) skrues fri, hvorefter skærmen kan løftes af Venstre skærm Skruerne i skærmen (2 stk.) løsnes og afskærmningen løftes af. Dansk 19

21 Kontrol og justering af styrekabler RIDER 850 Styringen udføres ved hjælp af styrekabler. Kablerne kan slækkes efter nogen tids kørsel, hvilket indebærer at styringens indstilling kan ændres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måde: 1. Rammestykket demonteres ved at løsne skruerne (to på hver side). VEDLIGEHOLDELSE 2. Kontrollér styrekablernes spænding ved at trykke dem sammen som vist på billedet. Kablerne skal kunne klemmes sammen, så afstanden mellem dem bliver halvt så stor, uden at der skal bruges for meget kraft. 3. Ved behov kan kablerne strammes ved at spænde justeringsmøtrikkerne, en på hver side af styrekransen. Kablerne må ikke spændes for meget, de skal kun strammes mod styrekransen. Kabelspændingen kontrolleres i henhold til punkt 2 efter udført justering. Justering af bremse Sådan justeres bremsen: 1. Låsemøtrikkerne løsnes (1). 2. Kablet spændes med justeringsskruen (2), indtil alt spil i kablet forsvinder. 3. Låsemøtrikkerne (1) spændes. 4. Efter udført justering skal bremsen kontrolleres igen ADVARSEL! En dårlig justeret bremse kan betyde nedsat bremseevne. 20 Dansk

22 Kontrol og justering af gaskablet Reagerer motoren ikke som den skal, når der gives gas, eller nås det maksimale omdrejningstal ikke, skal gaskablet evt. justeres. 1. Løsne klemskruerne (ved pilen), og skyd gaskablet til chokerstilling. VEDLIGEHOLDELSE 2. Træk gaskablets yderkappe maksimalt til højre og kontroller at chokeranordningen er fuldt påvirket. 3. Spænd klemmeskruen fast. 4. Træk gasregulatoren til fuldgasstilling og kontroller at chokeranordningen ikke længere er påvirket. Udskiftning af brændstoffilter Det ledningsmonterede brændstoffilter udskiftes for hver 100 driftstimer (en gang pr. sæson) eller oftere, hvis det er forstoppet. Filteret udskiftes sådan: 1. Fæld motorkappen op ifølge beskrivelsen på side Slangeholderne flyttes væk fra filteret. Brug en fladtang. 3. Filteret trækkes af slangeenderne. 4. Det nye filter trykkes på plads i slangeenderne. Evt. kan der anbringes en smule sæbevand på filterets slangestudser, så monteringen bliver nemmere. 5. Slangeholderne flyttes tilbage til filteret. Dansk 21

23 Udskiftning af luftfilter Fornemmes at motoren ikke trækker eller at den går ujævnt, kan det skyldes at luftfilteret er tilstoppet. Derfor er det vigtigt at der med jævne mellemrum sker en udskiftning af luftfilteret (se vedligeholdelsesskemaet på side 18 med hensyn til de korrekte serviceintervaller). 1. Fæld motorkappen op ifølge beskrivelsen på side Luftfilterhusets plastikinddækning fjernes ved at løsne vingemøtrikken. VEDLIGEHOLDELSE 3. Vingemøtrikken på luftfiltret fjernes og papirfilteret med forfilter løftes af. 4. Forfilteret af skumplast skilles fra papirfilteret og vaskes i mildt rengøringsmiddel. Trykkes tør med en ren klud. Filteret gennemvædes med ny motorolie. Filteret omvikles med en sugende klud og overflødig olie trykkes ud. Papirfilteret udskiftes hvis det er blokeret af snavs. VIGTIG INFORMATION Brug ikke trykluft for rengøring af papirfilteret. 5. Luftfilteret genmonteres på følgende måde: Forfilteret krænges på papirfilteret. Papirfilter og forfilter monteres i filterhuset og vingemøtrikken spændes. Plastikinddækningen monteres over luftfilterhuset og vingemøtrikken spændes. 22 Dansk

24 VEDLIGEHOLDELSE Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrollér regelmæssigt, at brændstofpumpens luftfilter er fri for snavs. Filteret rengøres efter behov. Brug en pensel. Kontrol af batteriets syreniveau Kontrollér at batteriets syreniveau ligger mellem markeringerne. Til efterfyldning i cellerne bruges udelukkende destilleret vand. ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Udvortes: Skyl grundigt med store mængder vand. Indvortes: Drik store mængder vand eller mælk. Søg læge så hurtigt som muligt. Øjne: Skyl grundigt med store mængder vand. Søg læge så hurtigt som muligt. Batteriet afgiver eksplosiver gasser. Gnister, flammer og cigaretter må absolut ikke befinde sig i nærheden af batteriet. Dansk 23

25 VEDLIGEHOLDELSE Kontrol af sikkerhedssystem Plænetraktoren er udstyret med et sikkerhedssystem, som hindrer start og kørsel under følgende forudsætninger. Motoren må kun kunne startes når klippeagregatet er i opfældt stilling og hydrostatpedalerne står i neutralstilling. Føreren behøver ikke sidde på førersædet. Kontroller daglig at sikkerhedssystemet fungerer ved, at forsøge at starte motoren, når en af disse forudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning og forsøg igen. Kontroller at motoren stopper hvis man tilfældigt rejser sig fra førersædet, når klippeaggregatet er i nedfældt stilling eller hydrostatpedalerne ikke står i neutralstilling. Startmotor Tændingssystem Fungerer Fungerer ikke 24 Dansk

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere