Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Brugsanvisning. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Brugsanvisning. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11, Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C Introduktion... 2 Færdsel og transport på almen vej... 2 Bugsering... 2 Anvendelse... 2 Fremstillingsnummer... 3 Forklaring af symbolerne... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Generel anvendelse... 5 Kørsel i skråt terræn... 7 Børn... 8 Vedligeholdelse... 8 Transport Funktionerne og deres anvendelse Betjeningsorganernes placering Gas/choker Rider 11, 11 C Koblingspedal Rider 11, 11 C Bremsepedal/parkeringsbremse Rider 11, 11 C Gas/choker Rider 13 C, 13 AWD, 15 C Hastighedsregulering Rider 13 C, 13 AWD, 15 C Parkeringsbremse Rider 13 C, 13 AWD, 15 C Klippeaggregater Løftehåndtag til klippeaggregatet Håndtag til indstilling af klippehøjde Sæde Optankning Kørsel Før start Start motoren Start af maskinen med svagt batteri Kørsel med plænetraktoren Klipperåd Stop af motoren Regulering af friløbskobling Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Rengøring Demontering af afskærmningerne på plænetraktoren Kontrol af lyddæmper Kontrol og justering af styrekabler Kontrol og justering af bremse Kontrol og justering af gaskabel Udskiftning af brændstoffilter Udskiftning af luftfilter Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrol af batteriets syreniveau Tændingssystem Kontrol af sikkerhedssystemet Hovedsikring Kontrol af dæktryk Kontrol af motorens køleluftindtag Kontrol og regulering af klippeaggregatets terræntryk Kontrol af klippeaggregatets parallelitet Justering af klippeaggregatets parallelitet Servicestilling for klippeaggregatet Kontrol af knivene Smøring Kontrol af motorens olieniveau Udskiftning af motorolie Kontrol af transmissionens olieniveau Smørring af remstrækker Smøring af forhjulslejer Almen smørring Fejlsøgningsskema Opbevaring Vinterkonservering Beskyttelse Service Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring VIGTIG INFORMATION Brugsanvisningen læses nøje igennem, så du er klar over, hvordan du skal bruge og vedligeholdelse plænetraktoren, inden den anvendes. For anden service end den som er beskrevet i nærværende håndbog, kontaktes din autoriserede forhandler, som lagerfører dele og udfører service. Dansk 1

4 INTRODUKTION Til vore kunder Tak for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er bygget efter et unikt koncept med frontmonteret klippeaggregat og en patenteret styring på baghjulene.rideren er bygget til højeste effektivitet selv på små og trange områder. Betjening og hydrostatisk transmission som reguleres med fodpedaler (visse modeller) bidrager også til maskinens præstationer. Denne brugsanvisning er et værdipapir. Ved at følge dets indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.) kan Du væsentlig forhøje maskinens livslængde og også dens brugtværdi. Når du sælger din Rider skal du overlade brugsanvisningen til den ny ejer. Kørsel og transport på almindelig vej Kontroller gældende trafikbestemmelser før kørsel og transport på almindelig vej. Under eventuel transport skal du altid anvende godkendte anordninger for tilspænding og sørge for, at maskinen er godt forankret. Bugsering Når din maskine er udrustet med hydrostat bør du kun, ved behov, bugsere maskinen yderst korte strækninger og ved lav hastighed ellers er der risiko for at hydrostaten beskadiges. Formål Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre ryddede og jævne grundarealer uden fremmedlegemer som f.eks. sten, træstubbe osv. og i forbindelse med tilbehør leveret af forhandleren selv til andre særlige formål, hvor der medfølger instruktioner til tilbehøret. Brug på anden måde anses for at være i modstrid med den beregnede anvendelse. Overensstemmelse med og streng overholdelse af betjeningsbetingelser, serviceeftersyn og reparation, som specificeret af forhandleren, er også en vigtig del af den beregnede anvendelse. Denne maskine må kun betjenes, serviceres og repareres af personer, der er bekendt med maskinens særlige egenskaber, og som har kendskab til alle relevante sikkerhedsprocedurer. Regulativer i forbindelse med ulykkestilfælde, alle andre generelt anerkendte regulativer om sikkerhed samt erhvervssygdomme og alle færdselsregler skal hele tiden overholdes. Producenten har intet ansvar for beskadigelser eller ulykkestilfælde, hvis der er foretaget vilkårlige ændringer ved denne maskine. 2 Dansk

5 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges verden over og kun i servicerende faghandel. Dette sker for at sikre at Du som kunde får bedst mulige support og service. Inden maskinen blev leveret er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler. Når Du behøver reservedele eller support i servicespørgsmål, garantireklamationer osv. henvender Du dig til: Denne brugsanvisning tilhører maskine med fremstillingsnummer: Motor Transmission Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer findes angivet på et trykt skilt som er fastsat på venstre side fortil under sædet. På skiltet angives oppe fra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens fremstillingsnummer. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er stanset på et skilt som er nittet på ventilatorkappen. Skiltet angiver: Model. Type. Kode. Angiv disse ved reservedelsbestilling. På maskiner med hydrostat er transmissionens fremstillingsnummer angivet på et stregkodemærkat, som sidder på forsiden af huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angives over stregkoden og begynder med bogstavet K. Fremstillingsnummeret angives over stregkoden og begynder med s/n. Fabrikantens typenummer angives under stregkoden og begynder med p/n. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Dansk 3

6 FORKLARING AF SYMBOLERNE Symbolerne findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen. Se nøje på dem og husk deres betydning. Læs brugsanvisningen. R N Bakgear Frigear Hurtig Langsom Motor stop Batteri Choker Brændstof Olietryk Klippehøjde Baglæns Fremad Tænding Hydrostatisk frihjul Brug høreværn Kobling til Kobling fra Parkeringsbremse Bremse Kobling Advarsel Støjemission til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet TEKNISKE DATA og af et mærkat. Advarsel! Roterende knive Advarsel! Plænetraktoren kan vælte Kør aldrig parallelt på skråninger CE-mærkning Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er mennesker især børn eller husdyr i nærheden af maskinen Kør aldrig med passagerer på plænetraktoren eller på tilkoblede redskaber Foden eller hånden må ikke komme under afskærmningen, mens motoren kører Kør meget langsomt uden klippeaggregat Startinstruktion Læs brugsvejledningen Kontrollér motorens olieniveau Kontrollér hydrostatens olieniveau Løft klippeaggregatet Sæt gearskifte/hydrostatpedal i neutral Brems Er motoren kold, anvendes choker Start motoren Parkeringsbremsen frigøres inden kørsel startes Hastighedsreguleringspedal fremad Frigear Hastighedsreguleringspedal tilbage Sluk motoren og fjern tændkablet før reparation eller vedligeholdelse 4 Dansk

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sikkerhedsinstruktioner Disse instruktioner tjener til din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL! Det indsatte symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal påpeges. Det gælder din sikkerhed. Generel brug Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning og på maskinen, inden du starter den. Du skal sikre dig, at du forstår dem, og derefter følge dem. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningshåndtagene på en sikker måde, og lær, hvordan man bremser hurtigt. Du skal også lære sikkerhedsmærkaterne at kende. Kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, må bruge den. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller kører. Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sig på sikker afstand af maskinen. Stands maskinen, hvis der kommer nogen ind i arbejdsområdet. Ryd området for genstande som sten, legetøj, grene osv., der kan blive fanget af knivene og blive slynget væk. Vær opmærksom på udkastet, og ret det ikke mod nogen. Stands motoren, og sørg for, at motoren ikke kan starte utilsigtet ved en fejl, inden du renser klippeaggregatet eller udløbsrenden. Husk, at føreren er ansvarlig for risici eller ulykker. Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kun beregnet til én person. Se altid ned og tilbage før og under bakning. Vær opmærksom på både store og små forhindringer. Sæt farten ned, inden du drejer. Frakobl knivene, når du ikke klipper. Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen. Fjern alle genstande fra området inden klipningen Medtag aldrig passagerer ADVARSEL! Denne maskine kan klippe hænder og fødder af og slynge genstande væk. Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader. Dansk 5

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vær forsigtig, når du runder faste genstande, så knivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen over fremmedlegemer. Brug kun maskinen i dagslys eller under andre gode belysningsforhold. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller indtaget stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller din koordinationsevne. Hold øje med trafikken, når du arbejder i nærheden af en vej eller krydser den. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Frakobl altid knivene, træk parkeringsbremsen, stands motoren, og træk nøglen ud, inden du forlader maskinen. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan være reguleret af lokale regler. ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende eller medføre fosterskader og andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Hold børn væk fra arbejdsområdet ADVARSEL! Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Kontakt din forhandler for at få hjælp til valg af udstyr. Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid beskyttelsessko eller -støvler, helst med stålsnuder. Bær godkendte beskyttelsesbriller eller heldækkende visir ved montering og kørsel. Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan hænge fast i bevægelige dele. Brug høreværn for at minimere risikoen for høreskader. Personligt beskyttelsesudstyr Dansk

9 Kørsel på skråninger SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor der er størst risiko for, at føreren mister herredømmet, eller maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Lad være med at klippe skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad den, eller hvis du føler dig usikker. Sådan gør du: Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv. Klip opad og nedad, ikke på tværs Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere end 15 grader. Undgå at starte eller standse på en skråning. Hvis dækkene begynder at glide, skal du frakoble knivene og køre langsomt ned ad skråningen. Kør altid jævnt og langsomt på skråninger. Foretag ingen pludselige ændringer af hastighed eller retning. Undgå unødvendige sving på skråninger, og sving om nødvendigt svinge langsomt og gradvist nedad, hvis det er muligt. Hold øje med og undgå at køre over furer, fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælter lettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjule forhindringer. Kør langsomt. Anvend små ratudslag. Rider 11: Vælg et lavt gear, så du ikke behøver at standse og skifte gear. Maskinens motorbremse virker også bedre i lavt gear. Vær særlig forsigtig, hvis der er monteret ekstraudstyr, som kan ændre maskinens stabilitet. Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller bakker. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af et hul eller en grøft, eller hvis en kant giver efter. Klip aldrig vådt græs. Det er glat, og dækkene kan miste grebet, så maskinen glider. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden ned på jorden. Ved rengøring af undervognen må maskinen aldrig placeres i nærheden af en kant eller en grøft. Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at øge stabiliteten. Klip skråninger opad og nedad, ikke på tværs. Vær særlig forsigtig ved kørsel på skråninger Dansk 7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Børn tiltrækkes ofte af maskinen og klippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at et barn bliver samme sted, hvor du sidst så det. Hold børn væk fra arbejdsområdet og under nøje opsyn af en anden voksen. Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Se bagud og nedad efter små børn før og under bakning. Lad aldrig børn køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre risikofri styring af maskinen. Lad aldrig børn styre maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Lad aldrig børn styre maskinen Vedligeholdelse Stands motoren. Sørg for at sikre mod start ved at fjerne tændrørskablet fra tændrøret eller tage tændingsnøglen ud, inden du foretager justeringer eller foretager vedligeholdelse. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskader eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld ikke benzin, mens motoren kører. Lad motoren køle af, inden du påfylder brændstof. Rygning er forbudt. Påfyld aldrig benzin i nærheden af gnister eller åben ild. Påfyld aldrig brændstof indendørs Dansk

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Hvis brændstofsystemet er blevet utæt, må motoren ikke startes, før denne lækage er udbedret. Maskinen og brændstoffet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kan forårsage skader. Kontrollér altid brændstofniveauet inden brug, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig. Ellers kan varme fra motoren og solen få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget på maskinen, og vent med at starte motoren, indtil benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du skifte tøj. Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde i motorrummet. Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre. Syre på huden kan give alvorlige ætsninger. Skyl straks med vand, hvis du spilder syre på huden. Syre i øjnene kan medføre blindhed søg straks læge. Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet. Batteriet udvikler eksplosive gasser. Foretag aldrig vedligeholdelse af batteriet, mens du ryger eller befinder dig i nærheden af åben ild eller gnister. Batteriet kan i så fald eksplodere og give alvorlige personskader. Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændte, og at udstyret er i god stand. Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesafskærmninger, beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for høje omdrejninger. Hvis du lader motoren køre med for højt omdrejningstal, kan det medføre maskinskader. ADVARSEL! Motoren og udstødningssystemet bliver meget varme under driften. Risiko for forbrændinger ved berøring. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly og blyforbindelser kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende og medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Vask hænderne efter berøring af batteriet. Ryg ikke under vedligeholdelsesarbejdet Dansk 9

12 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Udstødningsgasserne indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og livsfarlig gas. Stop og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. Knivene er skarpe og kan give snitsår. Vikl knivene ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du håndterer dem. Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsens funktion. Juster, og vedligehold efter behov. Findelingsaggregatet skal kun anvendes, hvis der ønskes klipning af bedre kvalitet og på kendte områder. Nedsæt brandrisikoen ved at holde maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast på den. Lad maskinen køle af, inden den sættes ind i opbevaringsrummet. Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum Transport Maskinen er tung og kan medføre alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når den læsses af eller på en bil eller en anhænger. Anvend en godkendt anhænger til at transportere maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, luk for brændstoftilførslen, og spænd maskinen fast med godkendt fastspændingsudstyr under transport, f.eks. spændebånd, kæder eller reb. Undersøg og følg lokale færdselsregler inden transport af eller kørsel med maskinen på offentlige veje. Rengør regelmæssigt maskinen for græs, løv og andet snavs. VIGTIG INFORMATION Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til fastlåsning af maskinen ved transport. Sørg for at spænde maskinen forsvarligt fast på transportvognen. Bak maskinen op på transportvognen for at forhindre, at den tipper over. 10 Dansk

13 PRÆSENTATION Præsentation Det glæder os, at du har valgt et udmærket kvalitetsprodukt. I denne betjeningsvejledning beskrives fire modeller, som alle er forsynet med motorer fra Briggs & Stratton. Rider 11 og Rider 11 C har en gearkasse af typen inline med 5 fremadgående gear og et bakgear. På Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C sker krafttransmissionen via en hydrostatisk gearkasse med trinløs variation af hastigheden. Rider 13 AWD er forsynet med firehjulstræk Hy Placering af reguleringsanordninger 1. Tændingslås 2. Gas/choker 3. Gearhåndtag på 11 og 11 C 4. Indstilling af klippehøjde 5. Løftehåndtag 6. Hastighedsregulering for bakning (kun 13 C, 13 AWD og 15 C) 7. Hastighedsregulering for kørsel fremad, 13 C, 13 AWD og 15 C Parkeringsbremse på 11 og 11 C 8. Parkeringsbremse på 13 C, 13 AWD og 15 C Koblingspedal på 11 og 11 C Spærreknap for parkeringsbremse venstre side på 13 C, 13 AWD og 15 C højre side på 11 og 11 C 10. Indstilling af sæde. 11. Dæksel til brændstoftank 12. Håndtag til frakobling af drev, frontaksel, 13 AWD 13. Lås til motorhjelm (under sædet) 14. Håndtag for udkobling af fremdrift (kun 13 C, 13 AWD og 15 C) Håndtag til frakobling af drev, bagaksel, 13 AWD Dansk 11

14 Gas og choker PRÆSENTATION RIDER 11, 11 C Med gashåndtaget reguleres motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Håndtaget bruges også til aktivering af chokerfunktionen. Når chokerfunktionen kobles til, tilføres motoren en federe blanding af brændstof og luft, så koldstart bliver nemmere Koblingspedal Koblingspedalen frikobler motoren og stopper fremdriften Knivenes drift påvirkes ikke af koblingspedalen Bremsepedal/parkeringsbremse Bremsepedalen aktiverer en skivebremse, som er placeret på gearkassen og bremser drivhjulene. Ved opbremsning trædes også på koblingspedalen, for at få den bedste bremseeffekt. Bremsepedalen fungerer også som parkeringsbremse, hvis spærreknappen trykkes ind samtidigt med, at der trædes på pedalen Dansk

15 Gas og choker PRÆSENTATION RIDER 13 C, 13 AWD, 15 C Med gashåndtaget reguleres motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Håndtaget bruges også til aktivering af chokerfunktionen. Når chokerfunktionen kobles til, tilføres motoren en federe blanding af brændstof og luft, så koldstart bliver nemmere H Hastighedsregulering Plænetraktorens hastighed reguleres trinløst med to pedaler. For kørsel fremad anvendes pedal (1) og for bakkørsel pedal (2). ADVARSEL! Pas på grene, som kan påvirke pedalerne ved klipning under buske. Risiko for uønsket manøvre Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde: 1. Bremsepedalen trædes. 2. Spærreknappen på ratstammen trykkes ind. 3. Bremsepedalen slippes mens knappen holdes indtrykket. Parkeringsbremsens spærre udkobles automatisk, når bremsepedalen trædes H Dansk 13

16 Klippeaggregater Rider 11 har et klippeaggregat med bagudkast, dvs. græsafklippet kastes ud bag klippeaggregatet. PRÆSENTATION Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C er forsynet med et 3-knivs BioClip-aggregat Hy Løftehåndtag til klippeaggregatet Løftehåndtaget bruges til at stille klippeaggregatet i enten transport- eller klippeposition. Når håndgrebet trækkes tilbage, løftes aggregatet, og knivene holder automatisk op med at rotere (transportposition). Når spærreknappen trykkes ind, og håndgrebet føres fremad, sænkes aggregatet, og knivene begynder automatisk at rotere (klippeposition). Håndtaget kan også anvendes til midlertidig regulering af klippehøjden ved fx en mindre forhøjning i græsplænen. Klippeaggregatet løftes (transportposition) H Klippeaggregatet sænkes (klippeposition) H 14 Dansk

17 Håndtag for indstilling af klippehøjde Med dette håndtag reguleres klippehøjden i 9 forskellige positioner. Aggregat med bagudkast, mm Combi-aggregat, (1 9/16" - 3 9/16") PRÆSENTATION H Sæde Sædet er hængslet i forkanten og kan vippes fremad. Sædet kan også justeres i længden. Løsn håndtagene under førersædet og justér det fremad eller bagud til ønsket position. Derefter fastlåses indstillingen med håndhjulene Optankning Motoren skal køres med laveste 85-oktan blyfri benzin (ikke olieblandet). Miljøtilpasset alkylatbenzin kan med fordel anvendes. Anvend ikke benzin, der indeholder metanol. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad mindst 2,5 cm (1"), så benzinen har mulighed for at udvide sig. ADVARSEL! Benzin er yderst brandfarligt, vær forsigtig og påfyld benzin i det fri (se sikkerhedsinstruktionerne) Dansk 15

18 KØRSEL VIGTIG INFORMATION Luftindsugningsgitteret i motorhjelmen bag førersædet må ikke blokeres af f.eks. tøj, løv, græs eller snavs. Motorens afkøling forringes. Risiko for alvorlige motorskader Før start Sikkerhedsforskrifterne og informationen om betjeningsgrebenes placering og funktioner gennemlæses, før plænetraktoren startes (se siderne 5-15). Den daglige vedligeholdelse gennemføres før starten (se vedligeholdelsesskema på side 21). Sædet indstilles i ønsket position. Start af motoren 1. Klippeaggregatet løftes ved at trække håndtaget bagud indtil stop (transportposition) H 2. Aktivér parkeringsbremsen. Det gøres på følgende måde: Bremsepedalen trykkes ned (1). Spærreknappen på ratstammen trykkes ind (2). Bremsepedalen slippes, mens knappen holdes indtrykket. Parkeringsbremsens spærre frakobles automatisk, når bremsepedalen trykkes ned. Rider 13 AWD Motoren kan ikke starte, hvis parkeringsbremsen ikke er trykket ned. Bremsepedal og spærreknap er placeret i højre side på Rider 11 og Rider 11 C. 3. Gælder Rider 11 og Rider 11 C Sæt gearhåndtaget i position N (frigear). 2 N H VIGTIG INFORMATION Tryk ikke bakgearsspærringen ind på håndtaget ved skift til neutral. Startspærrefunktionen vil ellers blive aktiveret. Rider 11, 11 C Dansk

19 KØRSEL Med kold motor: 4. Gashåndtaget skubbes i position 3 (choker). I denne position tilføres motoren en federe blanding, som giver nemmere start. For at nå frem til chokerpositionen ska du føre gasreguleringen ud til siden (mod tændingsnøglen) H Med varm motor: 5. Gashåndtaget stilles midt imellem position 1 og H 6. Tændingsnøglen drejes til start. STOP START VIGTIG INFORMATION Lad ikke startmotoren køre længere end ca. 15 sekunder ad gangen. Vent ca. 1 minut inden næste startforsøg, hvis motoren ikke starter Dansk 17

20 KØRSEL 7. Når motoren er startet, slippes tændingsnøglen, så den går tilbage i neutral-position. Gashåndtaget skubbes frem til det ønskede motoromdrejningstal. Ved græsslåning bruges 3/4 af fuld gas. ADVARSEL! Motoren må aldrig køres i lukkede rum, indendørs eller hvor der er dårlig ventilation. Udstødningen indeholder giftige kulilte. STOP START Start af maskinen med svagt batteri ADVARSEL! Blybatterier udvikler eksplosive gasser. Beskyt derfor batteriet mod gnister, flammer og rygende genstande. Bær altid øjenværn, når du opholder dig i nærheden af batterierne. Hvis der ikke er tilstrækkelig strøm på batteriet til at starte motoren, skal det genoplades. Hvis du bruger startkabler til nødstart, skal du følge denne fremgangsmåde: VIGTIGE OPLYSNINGER! Plæneklipperen er udstyret med et 12-volt system med negativ jording. Det andet køretøj skal også være forsynet med et 12-volt system med negativ jording. Undlad at starte andre køretøjer med plæneklipperens batteri. Montering af startkabler Slut det RØDE kabel til den POSITIVE (+) pol på begge batterier, og pas på ikke at kortslutte det mod chassiset. Slut den ene ende af det SORTE kabel til den NEGATIVE (-) pol på et fuldt opladet batteri. Slut den anden ende af det SORTE kabel til et godt STELPUNKT, væk fra benzintank og batteri. Udfør arbejdet i omvendt rækkefølge, når du skal fjerne kablerne Fjern først det SORTE kabel fra chassiset og derefter fra det fuldt opladede batteri. Fjern til sidst det RØDE kabel fra begge batterier Dansk

21 KØRSEL Kørsel med plænetraktoren 1. Parkeringsbremsen frigøres ved at træde bremsepedalen ned. 2. Gælder Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C Tryk forsigtigt en af pedalerne ned, indtil den ønskede hastighed er nået. Ved fremadkørsel trædes på pedal (1) ned og under bakning trædes på pedal (2) H Gælder Rider 11 og Rider 11 C Motorens sættes i frigear og sættes derefter til ønsket gear. For at sætte den i bakgear skal spærreknappen trykkes ind. Gear 1-4 bruges til græsslåning Gear 4-5 bruges til transport Motoren kan startes uafhængigt, hvilket gear den står i. VIGTIG INFORMATION Fremadgående gearskift må ikke ske, mens plænetraktoren kører. Motoren skal sættes i frigear, før der skiftes til nyt gear. Plænetraktoren standses før skift mellem fremad- og bakgear, ellers kan gearkassen beskadiges. Brug aldrig unødig kraft for at skifte gear. Hvis du ikke kan komme i det nye gear direkte, slippes koblingen og trædes ned igen. Derefter kan du prøve at skifte gearet igen. N Dansk 19

22 KØRSEL 3. Den ønskede klippehøjde (1 9) vælges med højdevælgeren. For at få en jævn klippehøjde, er det vigtigt af dæktrykket i begge forhjul er ens 60 kpa (8.5 PSI) H 4. Spærreknappen på løftehåndtaget trykkes ind og klippeaggregatet sænkes. VIGTIG INFORMATION Drivremmenes levetid forlænges betydeligt, hvis motoren kører i lave omdrejninger, når knivene tilkobles. Derfor bør du først give gas, når klippeaggregatet er blevet sænket ned i klippeposition. Klipperåd Sten og andre faste forhindringer lokaliseres og afmærkes, så de ikke bliver påkørt. Start med stor klippehøjde og gå ned, indtil det ønskede resultat er nået. Græsset slås pænest med høje motoromdrejninger (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed (plænetraktoren kører langsomt). Er græsset ikke alt for langt og tæt, kan kørehastigheden øges, uden at resultatet bliver synligt dårligere H Plænen bliver flottest, hvis den slås ofte. Slåningen bliver mere ensartet og det afklippede græs fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke større, fordi du kan vælge en højere kørehastighed, uden at resultatet bliver dårligere. Lad være at slå vådt græs. Resultatet bliver dårligere, fordi hjulene synker ned i jorden, når plænen er våd. Hver gang klippeaggregatet har været i brug, skal det spules rent med vand underneden, brug ikke højtrykssprøjte. Klippeaggregatet skal i så fald sættes i servicestilling. Når BioClip-aggregatet anvendes, skal man sørge for, at klippeintervallet ikke er for langt. ADVARSEL! Plænen renses for sten og andre genstande, som kan slynges væk af knivene. Græsslåningsmønster Dansk

23 KØRSEL ADVARSEL! Plænetraktoren må aldrig køres i terræn, som hælder mere end 15. Skråninger klippes opad og nedad, aldrig på tværs. Undgå pludselige retningsændringer. Start på bakke, manuel gearudveksling 1. Træd på parkeringsbremsen. 2. Skub gashåndtaget frem mod fuld gas. 3. Motoren frikobles og 1. gear lægges i. 4. Koblingen slippes forsigtigt. 5. Når motoren begynder at trække, slippes parkeringsbremsen. MAX Stop af motoren Motoren må gerne gå i tomgang i et minut for at få sin normale arbejdstemperatur, inden den standses, hvis den har været ud for hård belastning med høj temperatur til følge. 1. Klippeaggregatet løftes op ved at trække håndtaget bagud til endepositionen H 2. Rider 11 og Rider 11 C: Sliup speederen og før gearvælgeren til neutral N uden at trykke bakgearsspærringen ind. Drej tændingsnøglen til position STOP. STOP START Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C: Træk gasreguleringen tilbage og drej tændingsnøglen til position STOP. 3. Når plænetraktoren står stille trædes på parkeringsbremsen samtidigt med, at spærreknappen trykkes ind Dansk 21

24 Frigear Rider 13 C og Rider 15 C For at kunne flytte plænetraktoren med slukket motor, skal frigearhåndtaget trykkes ned flyttes fremad. KØRSEL Frigear Rider 13 AWD har et håndtag til den forreste aksel og et håndtag til den bageste. Før håndtaget til endepositionen. Undlad at anvende mellempositionen. Bagaksel Når håndtaget er trukket ud, er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er skubbet ind, er drivsystemet aktiveret. Rider 13 AWD tilbage Frontaksel Håndtaget er placeret på den indvendige side af venstre frontaksel Når håndtaget er tilbage (udtrukket), er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er fremme (trykket ind), er drivsystemet aktiveret. Rider 13 AWD frem Dansk

25 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor en liste over den vedligeholdelse, som skal udføres på plænetraktoren. De vedligeholdelsesarbejder, som ikke er beskrevet i nærværende brugsanvisning, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Vedligeholdelse Side Daglig vedligeholdelse før start Mindst hvert år Vedligeholdelsesinterval i timer Rengøring 24 Kontrol af motorens olieniveau 42 Kontrol af motorens køleluftindtag 35 Kontrol af brændstofpumpens luftfilter 32 Kontrol af styrekabler 27 Kontrol af bremserne 28 Kontrol af batteriet 32 Kontrol af sikkerhedssystem 33 Kontrol af skruer og møtrikker Kontrol for evt. brændstof- og olielækage Rengør omkring lyddæmperen Kontrol af lyddæmper 26 Skift af motorolie 1) 42 1) 1) Rengøring af luftfilterets forfilter 2) 31 Kontrol af klippeaggregat 36 Kontrol af dæktryk (60 kpa / 8.5 PSI) 35 Smørring af remstrækker 3) 43 Smøring af led og aksler 3) 44 Justering af bremserne Rider 11 og Rider 11 C 28 Kontrol af kileremme Kontroller gearkassens køleflanger Rider 13 C, 13 AWD og Rider 15 C Kontrol af transmissionens olieniveau Rider 13 C, 13 AWD og Rider 15 C 43 Justering af bremserne Rider 13 C og Rider 15 C 28 Justering af bremserne Rider 13 AWD 29 Kontrol og justering af gaskablet 30 Rengør køleflanger på motor og gearkasse 2,4) Udskiftning af luftfiltrets forfilter og papirfilter 2) 31 Udskiftning af brændstoffilter 30 Udskiftning af tændrør 32 Kontrollér ventilspillerummet 4) Kontrollér behovet for olieskift 4,5) i gearkasse/hydrauliksystem 1) Første udskiftning efter 5 driftstimer. Udskift for hver 25 timer ved svær belastning eller høj temperatur. 2) I støvrige miljøer skal rengøring og udskiftning foretages ofte. 3) Anvendes plænetraktoren dagligt, skal smøring ske to gange om ugen. 4) Udføres af autoriseret serviceværksted. 5) Kun Rider 13 AWD. Første skift efter 8 timer. = er beskrevet i nærværende brugsanvisning = er ikke beskrevet i nærværende brugsanvisning ADVARSEL! Der må ikke udføres service på motor eller klippeaggregat, med mindre: Motoren er stoppet. Tændingsnøglen er taget ud. Tændingskablet er afmonteret fra tændrøret. Parkeringsbremsen er trukket. Klippeaggregatet er frikoblet. Dansk 23

26 VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Rengør maskinen umiddelbart efter brug. Det er meget lettere at spule græsrester væk, før de er tørret helt fast. Oliesnavs kan opløses med koldaffedtningsmiddel. Sprøjt et tyndt lag på. Spul med normalt vandtryk. Strålen må ikke rettes mod elektriske dele eller lejer. Spul ikke varme overfalder som f.eks. motor eller udstødningssystemet. Efter rengøring anbefales det, at du starter motoren og kører klippeaggregatet et stykke tid, så eventuelle vandrester blæses væk. Smør maskinen ved behov efter rengøring. Det er en god idé at eftersmøre, når lejer er blevet smurt med affedtningsmiddel eller renset med vandstrålen VIGTIG INFORMATION Undgå højtryksspuling eller dampvask Dette medfører stor risiko for, at vand trænger ind i lejer og elforbindelser. Resultatet kan blive rustangreb, der fører til driftsforstyrrelser. Tilsætning af rengøringsmiddel forværrer som regel skaderne. 24 Dansk

27 Afmontering af plænetraktorens afskærmninger Motorhjelm Motoren bliver tilgængelig for service, når motorhjelmen klappes op. Sædet vippes frem, gummistroppen under sædet løsnes og hjelmen klappes bagud. VEDLIGEHOLDELSE Frontafskærmning Rider 11 Skruerne i frontafskærmningen (3 stk.) løsnes og afskærmningen løftes af Frontafskærmning Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C Løsn snaplåsen og løft afskærmningen fri Dansk 25

28 VEDLIGEHOLDELSE Højre skærm Løsn skruerne (2 og 3) til skærmen. På Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C skal studsen (1) også fjernes Venstre skærm Skruerne i skærmen løsnes og afskærmningen løftes af Kontrol af lyddæmper Kontrollér jævnligt, at lyddæmperen er hel, og at den sidder godt fast. Temperatursvingninger og vibrationer kan betyde, at tilspændingsmomentet for skruerne reduceres. For at sikre det rigtige moment skal skruerne kontrolleres ved hver service. Tilspændingsmomentet skal være ca. 10 Nm. Brug aldrig en defekt lyddæmper. ADVARSEL! Under drift samt et stykke tid efter er lyddæmperen meget varm. Berøring kan forårsage brændskader. Du skal være opmærksom på brandfaren Dansk

29 Kontrol og justering af styrekabler Styringen udføres ved hjælp af styrekabler. Kablerne kan slækkes efter nogen tids kørsel, hvilket indebærer at styringens indstilling kan ændres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måde: 1. Rammestykket demonteres ved at løsne skruerne (to på hver side). VEDLIGEHOLDELSE Kontrollér styrekablernes spænding ved at trykke dem sammen som vist på billedet. Kablerne skal kunne klemmes sammen, så afstanden mellem dem bliver halvt så stor, uden at der skal bruges for meget kraft Kablerne kan om nødvendigt strammes ved at spænde justeringsmøtrikkerne på hver side af styrekransen. Stram ikke kablerne for hårdt, de skal kun spænde imod styrekransen. Hold kablet stramt, så det ikke bliver snoet. Hvis man kun spænder i den ene side, kan rattets midterposition ændres. Kontrollér kabelspændingen som angivet under punkt 2 efter justeringen Dansk 27

30 VEDLIGEHOLDELSE Bremsekontrol Rider 11 og Rider 11 C Bremsen er en skivebremse og er monteret på gearkassen. Kontrollér at bremsen er justeret korrekt ved at måle afstanden mellem bremseløftearmen og udgangens forreste kant på chassiset. Afstanden skal være mellem 0-1 mm ( "), når bremsen ikke er aktiveret Bremsejustering - Rider 11 og Rider 11 C 1. Låsemøtrikkerne løsnes (1). 2. Kablet spændes med justeringsskruen (2), så afstanden mellem bremseløftearmen og udgangens forreste kant er på 1 mm (0.040"). 3. Låsemøtrikken (1) strammes efter justering Kontrol og justering af bremse på Rider 13 C og Rider 15 C Kontroller, at bremsen er justeret korrekt ved at sætte plænetraktoren på et svagt skrånende terræn og aktivere bremsen. Hvis plænetraktoren ikke standser helt, skal bremsen justeres. Sådan justeres bremsen: 1. Låsemøtrikkerne løsnes (1). 2. Kablet spændes med justeringsskruen (2), indtil alt spil i kablet forsvinder. 3. Låsemøtrikkerne (1) spændes. 4. Efter udført justering kontrolleres bremsen igen H ADVARSEL! En dårlig justeret bremse kan betyde nedsat bremseevne. 28 Dansk

31 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af parkeringsbremse, Rider 13 AWD Kontrollér, at parkeringsbremsen er korrekt justeret ved at indstille maskinen hældende med frikoblede for- og bagaksler. Aktivér, og lås parkeringsbremsen. Hvis maskinen ikke står stille, skal parkeringsbremsen justeres som følger. 1. Fjern venstre sideafskærmning. 2. Låsemøtrikkerne løsnes (1). 3. Kablet spændes med justeringsskruen (2), indtil alt spil i kablet forsvinder Låsemøtrikkerne (1) spændes. 5. Efter udført justering kontrolleres bremsen igen. 6. Sæt venstre afskærmning på. ADVARSEL! En dårlig justeret bremse kan betyde nedsat bremseevne Dansk 29

32 Justering af gaskablet Hvis motoren ikke reagerer som den skal ved acceleration, har sort røg eller hvis det maksimale omdrejningstal ikke opnås, kan det være nødvendigt at justere gaskablet. 1. Løsn klemskruen (ved pilen), og skyd gasreguleringen til chokerstilling. VEDLIGEHOLDELSE 2. Træk gaskablet yderbeklædning maksimalt til højre og kontroller at chokeren er fuldt påvirket. 3. Spænd klemmeskruen fast Sæt gasreguleringen tilbage i fuld gas stilling og kontroller at chokeren ikke længere er påvirket Udskiftning af brændstoffilter Det ledningsmonterede brændstoffilter udskiftes for hver 100 driftstimer (en gang pr. sæson) eller oftere, hvis det er forstoppet. Filteret udskiftes sådan: 1. Motorhjelmen klappes op. 2. Slangeholderne flyttes væk fra filteret. Brug en fladtang. 3. Filteret trækkes af slangeenderne. 4. Det nye filter trykkes på plads i slangeenderne. Evt. kan der anbringes en smule sæbevand på filterets slangestudser, så monteringen bliver nemmere. 5. Slangeholderne flyttes tilbage til filteret Dansk

33 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af luftfilter Fornemmes at motoren ikke trækker eller at den går ujævnt, kan det skyldes at luftfilteret er tilstoppet. Derfor er det vigtigt at der med jævne mellemrum sker en udskiftning af luftfilteret (se Vedligeholdelse \ Vedligeholdelsesskema med hensyn til de korrekte serviceintervaller). Udskiftning af luftfilter sker på følgende måde: 1. Motorhjelmen klappes op. 2. Træk luftfilterkappens greb op, frigør det, og drej det mod motoren Afmonter luftfilterkappen. 4. Løft luftfilterindsatsen ud af ventilatorhuset. Papirfilteret udskiftes hvis det er blokeret af snavs. VIGTIG INFORMATION Brug ikke trykluft for rengøring af papirfilteret. Filtrene skal ikke olieres. De skal monteres tørre Løft forsigtigt forfiltret ud af ventilatorhuset. Rengør ventilatorhuset forsigtigt, så der ikke falder snavs ned i karburatoren. 6. Sæt et nyt forfilter og en ny luftfilterindsats i ventilatorhuset Ret tappene på kappen mod åbningerne i huset, og sæt luftfilterkappen på plads. 8. Træk grebet udad. Hægt grebet fast på luftfilterkappen, og fastgør kappen ved at trykke grebet indad Dansk 31

34 Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrollér regelmæssigt, at brændstofpumpens luftfilter er fri for snavs. Filteret rengøres efter behov. Brug en pensel. VEDLIGEHOLDELSE Kontrol af batteriets syreniveau Kontrollér at batteriets syreniveau ligger mellem markeringerne. Til efterfyldning i cellerne bruges udelukkende destilleret vand. Udvortes: Indvortes: Øjne: ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Skyl grundigt med store mængder vand. Drik store mængder vand eller mælk. Søg læge så hurtigt som muligt. Skyl grundigt med store mængder vand. Søg læge så hurtigt som muligt. Batteriet afgiver eksplosiver gasser. Gnister, flammer og cigaretter må absolut ikke befinde sig i nærheden af batteriet Tændingssystem Motoren er udstyret med et elektronisk tændingssystem. Kun tændrøret kræver vedligeholdelse. Se den anbefalede tændrørstype i kapitlet Tekniske data. VIGTIG INFORMATION En forkert type tændrør kan beskadige motoren. 1. Træk tændrørshætten af, og rens området omkring tændrøret. 2. Fjern tændrøret med en 5/8" (16 mm) tændrørsnøgle. 3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis elektroderne er brændt runde, eller hvis isolatoren er revnet eller defekt. Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen. 4. Mål elektrodeafstanden med tændrørssøger. Afstanden skal være 0,75 mm (0.030"). Juster afstanden efter behov ved at bøje sideelektroden. VIGTIG INFORMATION Et for løst spændt tændrør kan medføre overophedning og beskadige motoren. Et for hårdt spændt tændrør kan beskadige gevindene i cylinderhovedet. 5. Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så skiven presses sammen, når tændrøret ligger an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes 1/8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/4 omgang fra sted, hvor det ligger an mod sædet. 6. Monter tændrørshætten igen. VIGTIG INFORMATION Tørn ikke motoren med afmonteret tændrør eller løsnet tændkabel. 32 Dansk

35 VEDLIGEHOLDELSE Kontrol af sikkerhedssystem Plænetraktoren er udstyret med et sikkerhedssystem, som hindrer start og kørsel under følgende forudsætninger. Motoren må kun kunne startes når klippeagregatet er i opfældt stilling og hydrostatpedalerne står i neutralstilling. Føreren behøver ikke sidde på førersædet. Kontroller daglig at sikkerhedssystemet fungerer ved, at forsøge at starte motoren, når en af disse forudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning og forsøg igen. Kontroller at motoren stopper hvis man tilfældigt rejser sig fra førersædet, når klippeaggregatet er i nedfældt stilling eller hydrostatpedalerne ikke står i neutralstilling. Startmotor Tændingssystem Fungerer Fungerer ikke N Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Dansk 33

36 VEDLIGEHOLDELSE Kontrol af sikkerhedssystem Plænetraktoren er udstyret med et sikkerhedssystem, som hindrer start og kørsel under følgende forudsætninger. Motoren må kun kunne startes når klippeagregatet er i opfældt stilling og hydrostatpedalerne står i neutralstilling. Føreren behøver ikke sidde på førersædet. Kontroller daglig at sikkerhedssystemet fungerer ved, at forsøge at starte motoren, når en af disse forudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning og forsøg igen. Kontroller at motoren stopper hvis man tilfældigt rejser sig fra førersædet, når klippeaggregatet er i nedfældt stilling eller hydrostatpedalerne ikke står i neutralstilling. Startmotor Tændingssystem Fungerer Fungerer ikke Rider 13 AWD Dansk

37 VEDLIGEHOLDELSE Hovedsikring Sikringen er placeret i en løs holder under batterikassens dæksel foran batteriet. Type: Fladsikring, 15 A. Anvend ikke andre sikringer ved udskiftning. En afbrændt bøjle er et tegn på, at sikringen er udløst. Træk sikringen ud af holderen ved udskiftning. Sikringen er beregnet til at beskytte elsystemet. Hvis den udløses igen kort tid efter udskiftningen, er det et tegn på en kortslutning, som skal afhjælpes, inden maskinen igen tages i brug Kontrol af dæktryk Dæktrykket skal være på 60 kpa (0,6 kp/cm 2 / 8.5 PSI) på alle hjul. For at forbedre terrængrebet kan baghjulenes dæktryk reduceres til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 / 5.6 PSI). Højeste tilladte tryk er 100 kpa (1,0 kp/cm 2 / 14 PSI). VIGTIG INFORMATION Forskelligt tryk i dækkene på forhjulene betyder at knivene slår græsset forskelligt højt Kontrol af motorens køleluftindtag Rengør luftindsugningsgitteret i motorhjelmen bag førersædet. Fæld motorkappen op. Kontrollér at motorens køleluftindtag er fri for blade, græs og snavs. Kontrollér, at luftslangen, som sidder på motorhjelmens underside, er ren og ikke gnaver mod køleluftindsugningen. Er køleluftindtaget blokeret, forringes motorens køling og der kan opstår motorskade. Luftindsugningsgitter ADVARSEL! Køleluftindtaget roterer, når motoren kører. Pas på fingrene! Køleluftindtag Dansk 35

38 Kontrol og justering af klippeaggregatets terræntryk Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C For at få det bedste klipperesultat skal klippeaggregatet følge terrænet, uden at trykke for hårdt. Trykket justeres med en skrue på hver side af plænetraktoren. VEDLIGEHOLDELSE 1. Kontroller dækkenes lufttryk 60 kpa (0,6 kp/cm 2 /8,5 PSI). 2. Der sættes en badevægt under klippeaggregatets ramme (i forkanten), så aggregatet hviler på vægten. Evt. kan der lægges en klods mellem ramme og vægt, så støttehjulet ikke bærer nogen vægt Aggregatets terræntryk justeres ved at dreje justeringsskruerne på begge sider bag forhjulene enten ind eller ud. Terræntrykket skal ligge mellem 12 og 15 kg ( lb) Kontrol af klippeaggregatets parallelitet Kontrollér aggregatets parallelitet på følgende måde: 1. Kontroller dækkenes lufttryk 60 kpa (0,6 kp/cm 2 /8,5 PSI). 2. Plænetraktoren stilles på et jævnt underlag. 3. Mål afstanden mellem jorden og klippeaggregatets kant - fortil og bagtil på afskærmningen. Klippeaggregatet skal have en lille hældning, bagkanten skal være 2-4 mm (1/8") højere end forkanten Dansk

39 VEDLIGEHOLDELSE Justering af klippeaggregatets parallelitet Rider Kontroller dækkenes lufttryk 60 kpa (0,6 kp/cm 2 /8,5 PSI). 2. Frontafskærmningen og højre skærm afmonteres i henhold til beskrivelsen på side Klippeaggregatet justeres i højden med justeringsmøtrikkerne på bagkanten af løftestangen. 4. Klippeaggregatets forkant løftes ved at afkorte løftestangen. Klippeaggregatets forkant sænkes ved at forlænge løftestangen. 5. Møtrikkerne spændes mod hinanden efter hver justering. 6. Efter udført justering skal aggregatets parallelitet kontrolleres igen. 7. Højre skærm og frontafskærmningen monteres igen. Justering af klippeaggregatets parallelitet på Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD og Rider 15 C 1. Kontrollér, at dæktrykket ligger på 60 kpa (0.6 kp/cm 2 /8.5 PSI). 2. Afmonter frontkappen og højre sidekappe. 3. Løsn parallelitetstangens møtrikker. 4. Skru stangen ud (forlæng den) for at hæve kappens bageste kant. Skru stangen ind (forkort den) for at sænke kappens bageste kant. 5. Fastspænd møtrikkerne efter justering. 6. Efter justering skal aggregatets parallelitet kontrolleres igen. 7. Monter højre sidekappe samt frontkappen H Afmontering af findelingsdæksel For at omstille et combi-aggregat fra findelingsfunktion til klippeaggregat med bagudkast skal du afmontere findelingsdækslet, som er monteret under klippeaggregatet med en møtrik. 1 Placer klippeaggregatet i serviceposition, se Placering i serviceposition. 2 Løsn møtrikken, som holder findelingsaggregatet fast, og fjern dækslet. 3 Placer aggregatet i normalposition igen. Du monterer findelingsdækslet i omvendt rækkefølge Dansk 37

40 VEDLIGEHOLDELSE RIDER 11 C, 13 C, 13 AWD 15 C Serviceposition for klippeaggregat For at give god adgang til rengøring, reparation og service kan aggregatet sættes i serviceposition. I serviceposition er aggregatet hævet og spærret i vertikal position. Placering i serviceposition 1. Anbring maskinen på et plant underlag. Aktivér parkeringsbremsen (1). Sæt klippeaggregatet på laveste klippehøjde, og sænk klippeaggregat. P Fjern frontkappen ved at løsne låsestiften. (På frontkappens inderside findes en komplet anvisning i, hvordan maskinen sættes i serviceposition) Løsn de to støttehjul under frontkappen Dansk

41 VEDLIGEHOLDELSE RIDER 11 C, 13 C, 13 AWD 15 C 4. Monter de to støttehjul på hver deres side af aggregatets bageste del. ADVARSEL! Bær beskyttelsesbriller ved afmontering af klippeaggregatet. Fjederen, som holder remmen spændt, kan udløses og medføre personskader. 5. Løsn fjederen til drivremmens strammerulle Sæt en fod på aggregatets forreste kant ind mod hjulet, og løft aggregatets forreste kant for lettere at kunne løsne højdeindstillings-håndtaget Sæt stangen fast i holderen Dansk 39

42 VEDLIGEHOLDELSE RIDER 11 C, 13 C, 13 AWD 15 C ADVARSEL! Vær forsigtig ikke at få hånden i klemme Løft drivremmen (1) af. Træk derefter splitten (2) ud Træk remmen fremad og sæt splitten tilbage Tag fat i aggregatets forreste kant, træk i aggregatet og løft det op til serviceposition. Hvis de runde bolte som nu holder klippeaggregatet fjernes, kan klippeaggregatet løftes væk Ophævelse af serviceposition Tilbagegang fra servicestilling sker i omvendt rækkefølge som ved Placering i servicestilling. Påse at tungen på klippeaggregatet styrer ind i bøjlen på maskinens underside, se billede Dansk

43 Kontrol af knivene Det bedste klipperesultat fås med ubeskadigede og velslebne knive. Kontrollér at knivenes holdeskruer er spændt fast. VIGTIG INFORMATION Udskiftning eller slibning af knivene bør udføres af et autoriseret serviceværksted. VEDLIGEHOLDELSE Efter slibning af knivene bør disse afbalanceres. Ved påkørsel af forhindringer som forårsager havari, bør beskadigede knive udskiftes. Lad serviceværkstedet bedømme om knivene kan repareres/slibes eller om de skal kasseres. Klippaggregat (bakutkast) Combi Dansk 41

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 15V2 og Rider 15V2 AWD

Læs mere

Brugsanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C

Brugsanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Brugsanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11,

Læs mere

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider 15V2. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider 15V2. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider 15V2 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 15V2 Introduktion... 2 Kørsel og transport

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Læs mere

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Brugsanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Brugsanvisning Brugsanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Dansk

Brugsanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Dansk Brugsanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Svenska 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Brugsanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Brugsanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 15V2s AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 15V2s AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 15V2 Brugsanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 18 Rider 18 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 18 Rider 18 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Svenska 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Introduktion...

Læs mere

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. R 422Ts AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. R 422Ts AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning R 422Ts AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Efter

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning R 214TC. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning R 214TC. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning R 214TC Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler Symbolerne findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 15Ts AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 15Ts AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 15T Brugsanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal

Læs mere

Rider 318 Rider 320 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 8 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og transport på almindelig

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. R 422Ts Brugsanvisning R 422Ts AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugsanvisning P524. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning P524. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning P524 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Efter de 25

Læs mere

FR 2311 M FR 2312 MA. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. PRÆSENTATION Indhold PRÆSENTATION Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og transport

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

M105-85F M125-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

M105-85F M125-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning M105-85F M125-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. D a n is h INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler Hydrostatisk frihjul Symbolerne

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. M125-85F M125-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. M125-85F M125-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning M25-85F M25-85FH Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler Tænding Symbolerne findes på plænetraktoren og i

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 112C Rider 112C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 A B C B 4 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 G H I 8 10 mm 10 mm 2 9 92/107 10 92/107 13 mm 13 mm 10 mm 11 92/107 M D

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 II. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 II. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 II Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Svenska 31 Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 II Indhold Indhold...1 Af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning til Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Indhold

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FR2315 MA. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR2315 MA. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR2315 MA Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og transport

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 115C Rider 120C. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 115C Rider 120C. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 115C Rider 120C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 18 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning til Rider ProFlex 18 Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Kære

Læs mere