-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#"

Transkript

1 : - ^ & # DSI ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M -. 'V f. i :. y. / Nr. 2 \ Americana :' ; = 3 ;^Vi#

2

3 Americana

4

5 Americana MANUSKRIPTER OG BREVE VEDR. NORD-, SYD- OG MELLEMAMERIKA I HÅNDSKRIFTAFDELINGEN REGISTRATUR VED PALLE RINGSTED DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN 1992

6 Det kongelige Bibliotek Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 2 ISSN ISBN Udgiver: Det kongelige Bibliotek Tryk: Vinderup Bogtrykkeri A/S Omslag: Kristin Wiborg Trykt i 200 eksemplarer Distribution: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling Postboks 2149,1016 København K. Tlf.:

7 FORORD En hel del såkaldte "Americana" er opbevaret i Håndskriftafdelingens samlinger. Det drejer sig om manuskripter, breve, rejsedagbøger, afhandlinger, optegnelser og andet materiale om Den Ny Verden, udvandringerne fra Danmark og danskere i Amerika. Der har ikke hidtil eksisteret nogen registratur over disse arkivalier. Initiativet til at udarbejde en sådan kom fra overassistent Palle Ringsted. Han beretter selv følgende om tilblivelsesprocessen: "En gang i 197(Yerne spurgte en forsker mig, om der i Håndskriftafdelingens samlinger lå noget materiale om danske udvandrere til Amerika. Ud over en lille samling breve fra danske mormoner, ud vandret til USA omkring 1850, var der intet at finde i afdelingens systematiske katalog. Og disse breve var ikke katalogiseret under sektionen "Amerika", hvor de egentlig hørte hjemme. Da det kom til stykket, var forskeren ikke videre interesseret i mormonbrevene, især da disse havde været benyttet tidligere. Han fik istedet et manuskript om tyske udvandrere til Amerika, med hvilket han stillede sig tilfreds. Efter denne oplevelse mente jeg, at en lille liste over "Americana" i Håndskriftafdelingens samlinger ville være på sin plads. Jeg er nemlig flere gange stødt på breve, manuskripter o.a. materiale om emnet, som ikke kunne findes under rette opslagsord i afdelingens kataloger. Jeg fik dog først tid til at begynde arbejdet i slutningen af 1980'erne. I starten brugte jeg megen tid på at finde "skjult" materiale frem. Meget af det var særdeles godt gemt. Noget kunne findes i den systematiske katalog, men ikke under "Amerika", mens andet slet ikke fandtes i katalogen. Oprindeligt havde jeg tænkt at opdele materiale udelukkende efter geografiske områder. Men på et tidspunkt fandt jeg, at det ville være svært at indplacere manuskripter vedr. Vinland i dette system. Ligeledes fandt jeg, at danske udvandrere skulle have deres eget afsnit. Det var jo trods alt dem, som motiverede mig til at lave denne registratur. Jeg har, så vidt muligt, brugt forfatternes egne titler, sprog og ortografi. Hvor det foreligger, har jeg bragt oplysninger om trykkeår og trykkested for publicerede manuskripter. Under afsnittet "Vinland" henviser jeg til Kr. Kålunds trykte katalog over oldnordiske håndskrifter i Det kongelige Bibliotek." Palle Ringsted har således udarbejdet registraturen i sin fritid. Da han samtidig er det eneste menneske i afdelingen, der kender bestanden af arkivalier så godt, at han også ved, hvad der aldrig er blevet katalogiseret, har han med denne indsats con amore, givet institutionen og fremtidens forskere en uvurderlig gave. For dette bringer Håndskriftafdelingen og Det kongelige Bibliotek ham sin hjerteligste tak. Oktober 1992 Overarkivar Birgitte Possing

8 INDHOLD Rejser Geografi / Historie Vinland USA Canada Eskimoer Vestindien Mellemamerika Sydamerika Danske udvandrere s. 7 s. 10 s. 13 s. 17 s. 27 s. 28 s. 31 s. 40 s. 42 s. 49

9 Rejser Andersen, Ib: Illustr. rejsedagbog fra en rejse til Vest Indien Februar- Oktober 1946 og til Afrika Februar s. (Ny kgl. Saml. 2662,2 ). Bang, Claus B.: "Journal for Reisen fra S. Croix til (København) over S. Domingo, Nord-America, England etc November 1773", 46 bl. (Troensegaard II). Christensen, Karl Valdemar: Skildring af prins Valdemars rejse med M/S "Peru" fra Antwerpen til den amerikanske vestkyst og via de tidligere Dansk Vestindiske Øer tilbage til London i tidsrummet 13. Dec til 30. Marts Illustr. m. kopier af fotografier. 47 s + bilag. (Ny kgl. Saml. 2739,2 ). (Columbus): Beretningen om Christoffer Columbus. (Kålund 1238). (Kall616,4,95r-95v). Cossio, Pedro Antonio de: Journal ført på en rejse fra Corunna (Spanien) til Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba til Cartagena (Venezuela) bl. (Ny kgl. Saml. 569,4 ). van Dockum, Carl: "Gamle Minder fra Tieneste-Aarene ombord i franske Skibe ". Heri (s ) en beskrivelse af et togt til Sydamerika ombord på fregatten "Marie-Thérese". 294 s. 1 bind. (Collin27,2 ). Freuchen, Peter: "I al Frimodighed" og "Fremdeles Frimodig." Maskinskr. mss s. (Utilg. 531, III.3.). Freuchen, Peter: "Book of the Seven Seas". Maskinskr. ms. 375 s. (Utilg. 531, HI.3). Friis, Gabriel Michael: Dagbog ført under fregatten "Sjælland"s togt til Brasilien og Vestindien 27. Okt April M. 20 illustr. i teksten eller på indstukne blade. 117 bl. (Ny kgl. Saml. 4012,4 ).

10 Gress, Elsa: "Diaries from Journeys." Optegnelser (på engelsk) fra rejser til Salzburg (1950,1951), USA ( ) ogtunis (1954). Maskinskr. 1 ringbind. (1987/142). Hansen, Alfred (etatsraad): Erindringer fra en rejse til Canada og USA bl. Maskinskr. afskrift af ms. i privat eje. Engelsk tekst. (Ny kgl. Saml. 3906, 4 ). Hjort, Gerda: Utrykt ms. til rejseskildring. Jamaica, Cuba, Florida og Mexico, maskinskr. 82 s. (1978/16). Kielland, Alexander L. (Udg.): "Captein Hans Arentz's Journal ". Heri bl.a. en rejse til Vestindien bl. (Collin 47,4 ). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA, s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 11). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 12). Krøyer, H. N.: Sam Slick's (Thomas Ch. Haliburton) skildringer af amerikansk og engelsk liv. 75 s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 15). Krøyer, H.N.(udklipsbog). Heri: 1 brev fra Chr. VIII til H. N. Krøyer, 11/8-1840, ang. H.N. Krøyer's rejse med fregatten "Bellona" til Syd- Amerika. 1 litografi, Rio de Janeiro, 22x29 cm. 1 kobberstik, Lima, 12x19 cm. 3 litografier, USA: Sing-Sing fængslet, 20x27 cm. New York, 15x19 cm. New York City Hall, 15x19 cm. 1 plakat: US Mail Line "Louisville", med billede af hjuldamperen "Northerner". 52x64 cm. (Øverste højre hjørne mangler).(nykgl.saml.l630,2 ). Quadro, Juan Bodega y: Dagbog fra en rejse til søs langs Amerika's vestkyst fra Californien til Alaska. Neg. mikrofilm efter ms. i "The Henry Huntingdon Library", San Marino, Californien. Ms micro 83 Rasmussen, Knud: Dagbøger fra 5. Thule ekspedition, bind. (Knud Rasmussen Arkivet 1). Rasmussen, Knud : Regnskabsnotitser fra 5. Thule ekspedition. 1 bind. (Knud Rasmussen Arkivet 4).

11 Rasmussen, Knud: "Report of the Fifth Thule-Expedition kapsler. (Knud Rasmussen Arkivet 5.8). Rasmusen, Knud: "Polarforskningens Saga". Maskinskr. ms. med håndskr. rettelser. 2 kapsler. (Tr.: 1932). (Knud Rasmussen Arkivet 5.9). Rasmussen, Knud: "Die grosse Schlittenreise". maskinskr. 240 bl. Vedl.: 32 fotografier. (Knud Rasmussen Arkivet 5.10). Ravn, Niels F.: "Oversigt over de Rejser som ere foretagne for at finde Nordvestpassagen". (Ny kgl. saml. 4883,4 ). Scavenius, Peer: "Til Søs". Erindringer fra hans rejser som matros til Sydamerika (Brasilien, Argentina) og USA (New York). 137 bl. (Tr.: "Til Søs. Ungdomserindringer fra Rejser og Eventyr". Kbh. 1896). (Collin 100,2 ). Schmalkalden, Caspar: To rejsebeskrivelser : den ene fra Amsterdam til Brasilien 1642, den anden fra Amsterdam til Indonesien bl. Brasilien beskrives fra bl. 13r til 119v. Med 75 illustrationer (fisk, fugle, planter, sukkerfremstilling, landkort etc). (Thottl295,4 ). Et næsten identisk manuskript findes i Universitetsbiblioteket i Gotha. Dette manuskript er udgivet under titlen "Die wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien , nach einer bischer unveroffentlichen handschrift bearb. und hrsg. von Wolfgang Joost". Leipzig Tutein, Peter: Rejsedagbøger. 1) "Fra Hamborg til Sydamerika, 1929". 2). "Dagbog fra Canada, Alaska og USA 1930". Vedl. 17 fotografier. I et bind. 63 bl. (Utilg. 381). (Vespuccio, Amerigo): Beretningen om Amerigo Vespuccio. (Kålund 1238). (Kall616,4,96r-96v.) "Zweite Fortsetzung der Relation von der Reise einiger Saltzburgischen Emigranten, die iiber Holland und Engelland nach Georgien auf Sud-Carolina in America gegangen..." 3 s. (Trykt, siderne udtaget af en bog. Se også Ny kgl. Saml. 565,4 ). (Ledreborg 423, 4 ).

12 Geografi / Historie "Faheirdar forundrunarlegar Historiur um Americam". Overs. efter Sebastian Frans' Geographia (Thott 481, 8, ff. lr-30v). Alsedo y Herrera, Dionisio: "Compendio historico de la Pro vencia, Partidos, ciudades, Astilleros, Rios, y Puerto de Guayaquil, en las costas de la Mar del Sur" s. (Tr.: Madrid 1741, Guayaquil 1879). (Ny kgl. Saml. 446,4 ). Bircherod, J. : "Disputation II de aurifodinis et auriferis locis Africæ et Americæ". Kbh s. Trykt bog med håndskr. kommentarer i margen og på indskudte sider. (Thott ). Brandes, Georg: "Christoforo Colombo, kaldet Christobal Colon." bl. (Tr.: Tilskueren, Februar 1923). (Brandes arkivet IV. 488). Casas, Bartholome de las: "Avisos y reglas para los Confessores que ojeren Confessiones del los espanoles que son o han sido en cargo a los indios de la indias del mar Oceano". 78 s. (Tr.: Sevilla 1552). (Ny kgl. Saml. 565c, 4 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nuevo Sixtemo de Go vierno economico Para la America". Dat. Madrid, 14. Juli, dele i eet bind s. (Tr.: Madrid 1789). (Ny kgl. Saml. 347, 2 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nueva Sistema de Govierno economico para la America" s. (Ny kgl. Saml. 566,4 ). Dapper, Olfert: Håndskr. uddrag af Olfert Dapper: "Die unbekendte neue Welt oder Beschreibung... America". Amsterdam bl. (Thott 1300,4 ). Friess, Hendrich: "Bergwercks Aurora eller fuldkommen Forklaring om de meest brugeligste Substantiva Ord Saavel America som Europa". 22 bl. Med 22 kolor. ill. i teksten. København 1688.(Thott 179,2 ). Jacobæus, Holger: Compendium geographicum s. S.45: om Nordog Sydamerika. S. 56:1 håndtegnet kort o. Nord og Syd Amerika. (E don. var. 42,2 ). 10

13 Jacobæus, Holger: Compendium minimum geographicum. 24 s. S omhandler Nord- og Sydamerika. (E don. var. 146,4 ). Jarl, Axel: "Christopher Colombus." Trykmanuskript. 32 bl. (Tr.: Tidsskrift "Frem"). (Ny kgl. Saml. 2345,2, kps. 4) Montesclaros, Marques de: "Luz de materias de Indias..." 1642, s. (GI. kgl. Saml. 589,2 ). Muller, Christian: Atlas indeholdende 65 kolor. landkort tegnet af Christian Muller. Kort 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 64 og 65 henviser helt el. delvist til Nord- og Sydamerika. København (Thott426,2 ). Pastour, Michel David: "Recueil des Cosmographes, Geographes et Voyageurs..." Uddrag af 14 bøger trykt i det 17. årh. Heriblandt uddrag af Jean de Laet d'anvers: "Uhistorie du nouveau monde ou description des Indes occidentales..." Leyden s. (Troensegaard IH. 5). Dokumenter angående spanske besiddelser i Mellem- og Nordamerika (Nueva Espana). 6 stk. 18. årh. (Ny kgl. Saml. 1527,2 ). Steensby, H. P.: Materiale til forelæsninger over Nordamerika's, Mellemamerika's, Sydamerika's og Vestindien's geografi. (1977/129 5 ). Materias de Contaduria: "Provincia de las Indias Ocidentales ". 14 s. (GI. kgl. Saml. 2234, 4 ). Et læg med titlen "Antiquités Américaines", indeholdende 3 plancher med våben, redskaber, indskriptioner. Dertil div. notater, udklip og aviser. Nord-, Mellem- og Sydamerika. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HL 5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i Syd-, Mellem- og Nordamerika (ikkeusa). Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende medlemsskab af Oldskriftselskabet og forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kapsler. I sidste kapsel - et læg med medlemslister (C.C. Rafn's håndskr.). (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.0). 11

14 Dissertation de l'origine des Negres et des Americains. Udat. 18. årh. 20 bl. (Ny kgl. Saml 564,4 ). Finances, Revenus d'espagne et d'amerique Dettes et Impots s. (Ny kgl. Saml. 237,2 ). Dokumenter vedr. spansk kirkehistorie. Samlet af D. G. Moldenhawer. Heri enkelte dokumenter vedr. forholdene i spanske besiddelser i Amerika. (Ny kgl. Saml. 223h, 4 ). "Om Grønland og andre Nørre lande, item Ost-Indien og West-indien og Guinea". 147 bl. Forskellige hænder. Slutn. af det 17. årh. (GI. kgl. Saml. 2820,4 ). Tableau chronologique des conquétes faites par les Anglais dans les deux Indes depuis la rupture de la paix d'amiens. 3 s. (Add.222c,4 o,vi). Et bind indeholdende håndtegn., håndkolor. kort fra alle verdensdele. Indeholder 38 landkort som helt eller delvist henviser til Nord- og Sydamerika. Med marginalnoter. (E don.var.58,2 ). Kort beskrivelse af de spanske besiddelser i Syd- og Mellemamerika og Asien. Skrevet på spansk. 20 bl. (GI. Kgl. Saml. 516,2 ). 12

15 Vinland Brøndsted, Johannes : Optegnelser, breve, udklip, fotografier etc. vedr. Vinland og andre nordiske oldtidsminder i U.S. A. og Canada. 4 kapsler. (Utilg. 484, IV. 2. d.). Bussæus, A.: "Det gamle Gronland og Vinland" s. (Kålund 13.). (GI. kgl. Saml. 998,2*). Bussæus, A.: "Underretning om det gamle Gronland og Vinland..." 215 bl. ca (Kålund 107). (GI. kgl. Saml. 2886; 4 ). Bussæus, A.: "Kort Underretning om det fordum af Nordmænd og Islænder besøgte... Gamle Groenland... saa og om dend Part af Nord America, som først af Groenlænderne er bleven opfunden og da kaldet Vinland" s. + appendix, 71 s. (Ikke i Kålund). (Ledreborg329,4 ). Jensen, Johannes V.:"Grønlands- og Vinlandsrejserne". 48 bl. (Tr.: "De islandske Sagaer", vol. III, 1932). (Ny kgl. Saml. 3663,4*). Jonsson, Arngrim: "Groenlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 2håndtegn kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 38 bl. (Kålund 97). (GI. Kgl. Saml. 2876,4"). Jonsson, Arngrim: Gronlandiæ descriptio. 2 afskrifter - 6v-33r og 41r-62r. Heri afsnit om Vinland. (Kålund 1223). (Kali 275,4 ). Jonson, Arngrim: "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 6 håndtegnede kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 20 bl. (Kålund 98). (GI. kgl. Saml. 2877,4 ). Jonsson, Arngrim : "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. 39 bl. (Kålund 99). (GI. kgl. Saml. 2878,4'). Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands beskriffuelse..." 1669,32 bl. Heri 3 kort med Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson: cf. GI. kgl. Saml. 2881,4*. (Kålund 12), (GI. kgl. Saml. 997,2 ). 13

16 Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands Beskriff else Colligeret af Iszlandske Antiquitåter..." Overs. og med noter af Th. Thorlacius heri 3 kort ved Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson. 17 bl (Kålund 102). (GI. kgl. Saml. 2881,4 ). Lund, Christian: "De tuende Gronlandische Reigser ". Med 2 kort o. det nordlige Atlanterhav m. Norge, Island, Grønland, Vinland. Kopi af kortene i GI. Saml. 2876,4. 47 bl. (Kålund 101) (GI. kgl. Saml. 2880,4 ). Schacht, Matthias: "Enarrationum historicarum de Gronlandia..." Heri kopier af Sigurd Stefanssons og Jon Gudmundssons Grønlandskort med Vinland. (Kålund 443). (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Steensby, H.P.: Dagbøger fra hans rejse i USA og Canada i 1920 for efterforske Vinland's beliggenhed. 6 bind. (1977/129 1 ). Stenstrom, H.: "Dissertatio Historica de America, Norvegis ante tempora Columbi adita". Trykt. Lund s. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL 5). Thalbitzer, William: Optegnelser, notater vedr. Vinland. Dertil nogle tryksager og udklip. 1 charteque. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Lc.2). Thalbitzer, William: Manuskript og forarbejder til artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Tr.: "Danske Studier" ) Ms. omhandler en runesten fundet på øen Kingigtorsuaq, nord for Upernavik; og Kensington-stenen, fundet ved Kensington, Minnesota. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Hl). Thalbitzer, William: Manuskript til artikel: "Two Runic Stones from Greenland and Minnesota". Tr.: "Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Miscellaneous Collections", vol. 116 no. 3, (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 1). Thalbitzer, William: Optegnelser, tryksager og breve vedr. hans artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 2). Thalbitzer, William: Runologi. Materiale overvejende omhandlede "Kensington-Stenen". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 3-4). 14

17 Torfason, Th.: "Det gamle Gronland". Heri 3 kobberst. kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Grønland, Vinland. (Stik efter landkortene i GI. kgl. Saml. 2881,4*). (Kålund 106). (GI. kgl. Saml. 2885,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 1238). (Kali 616,4, bl. 61r-67v). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 304). (Ny kgl. Saml. 1151,2', s ). Vinland - Erik den Røde's saga. 65 s. Hertil en latinsk oversættelse: "Relatio Erico rauda sive Russo", 65 s. Efter AM 557,4. (Kålund 324). (Ny kgl. Saml. 1173,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 768,4. (Kålund 441). (Ny kgl. Saml. 1288,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 769,4. (Kålund 442.). (Ny kgl. Saml. 1289,2 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 563b; 4. (Kålund 592.). (Ny kgl. Saml. 1697,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 609). (Ny kgl. Saml. 1714,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Efter AM 544,4. 72 s. (Kålund 1084). (Thottl754,4 <> ). Vinland - Erik den Røde's saga. 16 bl. (Kålund 1105). (Thott 1776,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. 2 versioner bl. (Kålund 1001). (Thott 984, 2 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. Afskrift af AM 281,4. (Kålund 587). (Ny kgl. Saml. 1692,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. (Kålund 593). (Ny kgl. Saml. 1698,4 ). 15

18 Vinland - "Gronlandica". Efter AM 770c, 4. Heri optegnelser vedr. Erik den Røde, Thorfinn Karlsefni og Vinland. 36 s. (Kålund 631). (Ny kgl. Saml. 1734,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefni's saga. Afskrift af AM 115, s. (Kålund 879). (Ny kgl. Saml. 1960,4 ). Vmbnd - Thorfinn Karlsefnis saga. 33 s. Afskrift af AM 770b, 4. Erik den Røde's saga. 43 s. Afskrift af AM 770b, 4. (Kålund 875). (Ny kgl. Saml. 1956,4 ). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga (s ) og Grønlændinge saga (s ). (Kålund 28). (GI. kgl. Saml. 1015,2, bind 1). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. Afskr. efter GI. kgl. Saml. 1005, 2 (Kålund 30). (GI. kgl. Saml. 1017, 2 ). Vinland-Mikrofilm efter GI. Kgl. Saml. 1005,2,sp ogsp (Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga). (Ms micro 200). Vinland - Mikrofilm efter GI. kgl. Saml. 1005,2. Heri Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. (Ms micro 552). Vinland - Div. tryksager vedr. "Antiquitates americanæ". (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Vinland - Kort o. det nordlige Atlanterhav. "General Chart exhibiting the Discoveries of the Northmen in the Arctic Regions and America./' Kobberstik, udat. 36 x 45 cm. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). Vinland - Faksimile af en runetekst fundet på øen Kingiktorsoak i Baffins Bay Gengivet i C.C. Rafn's "Antiquitates Americanæ", tab. VIII fig. 3. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). 16

19 *?' En Uchi-indianer, Georgia (Ny kgl. Saml. 565,4 ) U.S.A. Blichfeld, M.F.: ''Washington Irving - den første amerikanske forfatter der blev læst i Europa". 22 bl (1977/70). Blichfeld, M.R: "George Washington's Hjemliv som Søn og Ægtemand". 15 bl. (1977/70). Brandes, Georg: "Brev om Amerika". Udkast og trykmanuskript bl. (Tr. Pol. 2/8-1914). (Brandes arkivet IV. 388). Brandes, Georg: "Mine amerikanske Kolleger". 14 bl. (Tr.: The American- Scandinavian Review", november 1921, under titlen "My American Colleagues"). (Brandes arkivet IV. 469). 17

20 Brandes, Georg: "England og Nordamerika". 14 bl. (Tr.: Pol. 16/9-1923). (Brandes arkivet IV. 492) Brandes, Georg: Udklipsbog fra Georg Brandes' rejse til USA (Brandes arkivet V.) Brandes, Georg: "Brev om Amerika". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 3334,4, II). Brandes, Georg: "Præsident Wilsons vekslende Begreb om Neutralitet". 4 bl. (PalsboAaSp.21). Brandes, Georg: "Wilsons Fred uden Sejr". 1 bl. (Palsbo Aa Sp 21.). Brandes, Georg: " Brev om Amerika". 9 bl. (Palsbo Aa Sp 21). Brickell, John: "En Beskrivelse om Nordre Carolina". Overs. af Johan Heitman. Med 1 kobberst. kort og 4 små kobberstik med fugle, fisk dyr, planter. 41 bl. Dublin (Ny kgl. Saml. 1113,4 ). Brickell, John: "Extract of dr. John Brickell's Natural History of North Carolina. Oprindelig trykt i Dublin 1737". Dansk overs. ca s. (Ny kgl. Saml. 1515, 2 ). Bøgh, Erik: "En dansk Indvandrer i Amerika interviewet". 7 bl. (Ny kgl. Saml. 1577, 2 ). Cavling, Henrik: " Fra Amerika". 599 bl. (Tr.: 1897). (Collin 22,4 ). Samling af amerikanske avisudklip omhandlende USA's historie, kultur og andre forhold i årene ringbind. Samlet af Ole Cavling. (1991/87). Dahlerup, Joost, (da. arner, forf.) Efterladte papirer. 1 kapsel. (1988/64). Materiale vedr. dansk-amerikanere, danske institutioner i USA, danskere der har opholdt sig i USA. Indsamlet af forfatteren baron Joost Dahlerup indtil hans død Neg. mikrofilm. 5 spoler. Efter originalmateriale i New York Historical Society. (Ms micro 1162). 18

21 Ditlevsen, Ejner: Kunstmaler Ejnar Ditlevsen's rejsedagbog fra Livingstone, Montana og Yellowstone, Wyoming. Illustr. 59 bl. (1988/145). Duus, Aage: Amerikansk Fortolkningsteori. Maskinskr. 157 s. (Add. 831,4 ). Fay,Eli: "DiscourseattheFuneralof HansP. Jorgensen,Capt. of Co. A, 15th Regiment, Mass. Volunteers, who was killed in the Battle of Gettysburg, July 2,1863". 17 s. (Tr.: Fitschburg 1863). (1988/188). Fejlberg, F.: "Den amerikanske methodistpræst". 17 bl. (Palsbo Aa). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. USA. (Utilg. 531, HL 4). Freuchen, Peter: Breve til Peter Freuchen fra Exploreres Club, New York - Farrar and Rinehart forlag, New York - International Literary Bureau, New York - Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood. (Utilg. 531, Le). Fribert, L.J.: "De gamle Jord værker ved Aztalan i Wisconsin". 2 ark. [Ved brev fra Fribert til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, in. 5). Grundtvig, F.L.: "Iagttagelser vedrørende "Molothrus aters" Æglægning i Omegnen af Clinton, Iowa s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "Fuglenes Redebygning i New England. Desuden andre Ting amerikanske Fugle vedkommende" s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "The Vernal Migration of Warblers on Wolf River, Outagamie Country, Wisconsin". Trykt afhandling i "Bulletin of the Nuttall Ornithological Club", April s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Hammerich, L.L.: Ms. til et foredrag om Alaska, U. titel. U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, IILa.l). Hammerich, L.L.: "Fra en ny studierejse til Alaska". U. år. 3 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, HI.a.1). 19

22 Hammerich, L.L.: "Alaskarejsen 1953". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hammerich, L.L.: "Report of my Journey in Alaska in 1950". Maskinskr. 14 bl. [Stilet til The Arctic Institute of North America]. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hansen, Hans Peter Christian: "Erindringer fra Nord-Amerika". 190 s. Dat. Washington d. 12. October (Ny kgl. Saml. 644, 8 ). Holm, Edvard: Forelæsninger over Den nordamerikaske Frihedskrigs Historie. Efterårssemestret s. (Add. 960,4 ). Janson, Kristofer: "Amerikanske Forhold. Fem Foredrag". 124s. (Amerika's demokratiske Institutioner, Aristokratiske Tendenser, Amerikanske Kvinder, Nordmændene i Amerika, Kirkelige Forhold i Amerika). (Collin66,2 ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve - Politik og Presse". Maskinskr. 13 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve -1 Subway'en". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.:" Manhattan-Breve - Det 20. Aarhundredes Amerika". Maskinskr. 11 bl. (Tr.: Aftenposten, Olo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.:" New York i Sol og Sne". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.: Ms. u. titel. Maskinskr. 2 bl. (Muligvis udkast til et forord til "Fra Fristaterne".). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Mellem Arkansas-Jægerne". 14 bl. (Tr.: "Sport" 18/ og i "Myter. Ny Samling", 1910). (Ny kgl. Saml. 861,8 ). 20

23 Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 3 kronikker fra Politiken - "Manden", "Forfatteren", "Præsidenten" bl. (Tr.: Pol. 22/ 11,23/11,24/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2"). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Hearst.". Om bladfyrsten William Randolph Hearst. 5 bl. (Tr.: Pol.: 16/ "Den ny Verden", 1907.) (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Pressen". 4 bl. (Tr.: Pol. 20/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Fra Amerika". 7 bl. (Tr.: "Jysk Jul" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4, I.). Jensen, Johannes V.: "New York" bl. (Tr.: "Aftenposten" "Introduktion til vor Tidsalder" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4,I.). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Filmbyen" bl. (Tr.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Manhattan" bl. (Tr.: Pol. 18/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4", IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Gennem Sydstaterne". 34 bl. (Tr.: Pol. 13/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Fra Stillehavet til Atlanten". 26 s. ar.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. I Trafikens Tegn". 29 bl. (Tr.: Pol. 28/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Verdensudstillingen i New York". 16 bl. (Tr.: Pol. 9/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4',11.). 21

24 Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Vesten". 31 bl. (Tr.: Pol. 27/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Walt Disney". 21 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4, L). Jensen, Johannes V.: "Dansk-Amerikanerne og den danske Bonde". Brudstykke, kun begyndelsen. 4 bl. (Tr.: "Hjemmet". 4/7-1929). (Ny kgl. Saml. 3673,4, n.). Jensen, Johannes V.: "Moderne Amerikansk Litteratur. Den sociale Roman". 11 bl. (Tr.: Berl. Tid. 10/ ). (Ny kgl. Saml. 3667,4 ). Jensen, Johannes V.: "Et moderne Museum". (The American Museum of Naturalhistory). 21 bl. (Tr.: Pol. 12/7-1940). (Ny kgl. Saml. 3664,4,n). Jensen, Johannes V.: "Retninger i tiden. Fra Heksekedlen". 2 artikler bl. (Tr.: Pol. 24/9 og 25/9 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V. :"Romanen Amerika". 15 bl. Fortale til Hans Bendix: "Med Ryggen til Europa" (Ny kgl. Saml. 3664, 4, IL). Jensen, Johannes V.: 'Thomas Jefferson". 24 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4% L). Jensen, Johannes V.: "Whitman's Apoteose". Indl. til "Whitman's Digte", bl. (Ny kgl. Saml. 3666,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 6 bl. Dat. 1/ (Troensegaard II). Jespersen, Otto: Dagbog og breve fra et ophold i USA, 3/ til 16/ Neg. mikrofilm. 1 spole (Ms micro 3061). Jorgensen, Christine: Efterladte papirer - breve, personalia, mss. og tryksager. 6 kapsler. (Utilg. 739). Keim, Randolph (red.): "Sherman - A memorial in Art, Oratory and Literature". Trykt bog. Washington D.C., 1904,410 s. Illustr. bl.a. med fotografier af Sherman-monumentet skabt af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 22

25 Lapham, Increase A.: 1). Tuschtegning -"Ancient animal earthworks found at Milwaukee, Wisconsin". 2). "South view of a group of Tumuli on Somerset Creek, Kentucky". Trykt blad. [Ved brev fra Lapham til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HI.5.). Larsen, Karl: "Amerika's Flag". 2 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Larsen, Karl: Breve og papirer vedr. professor Karl Larsen's Amerika-rejse (Ny kgl. Saml. 2798,2 ). Lassen, Meta: Materiale vedr. en udstilling af dansk kunst i USA , arrangeret af Meta Lassen. 1 charteque. (1978/13). Abraham Lincoln's arkiv. 97 spoler. The Robert Todd Lincoln Collection of the Papers of Abraham Lincoln. Series 1: General Correspondence and Related Documents. Series 2: Additional Correspondance. Series 3: Miscellaneous. Mikrofilm efter orig. papirer i Library of Congress, Washington D.C. (Ms micro 285). Madsen, Mads K.: Breve og personalia vedr. Mads K. Madsen, løjtnant US army. 121 breve til forældrene, inkl. 14 postkort m. motiver fra USA, nogle papirer vedr. hans officersuddannelse og karriere, samt et fotografialbum. (Ny kgl. Saml. 4803,4 ). Estevan, Josef Martinez: Dagbog fra en rejse langs Californien's kyst Neg. mikrofilm, efter ms. i "Henry E. Huntington Library", San Marino, Californien. (Ms micro 83). Nansen, Betty: 2 scrapbøger fra Betty Nansen's ophold i USA, (Utilg.565,VL). Nielsen, L.C.: "Fra Atlanterhavet til Stillehavet mellem Landsmænd". Ms. til foredrag. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Diverse optegnelser fra en rejse i USA (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Disposition til en bog om danskere i USA. Med bl.a. selvbiografiske optegnelser af dansk-amerikanere, fotografier fra danske samfund i USA, fotografier fra Oregon/Washington. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV,). 23

26 Nielsen, Oluf: Blade af min Dagbog, bl.a. fra USA s. Duplikeret. (1988/138). Olesen Løkken, Thomas: "Danmark i Amerika". Forarbejder, kladde og trykmanuskript. 3 kapsler. (Tr.: 1950). (Ny kgl. Saml. 4929, III.5.). Paludan, Jacob: "Arbejdsløse i New York". 5 bl. (Tr.: i "Fremad til Nutiden", 1953). (Ny kgl. Saml. 2771,2 ). Paludan, Jacob: 6 breve fra Jacob Paludan til Schultzer skrevne fra Atlantic City og New York, (Ny kgl. Saml. 5239,4 ). Paulli, Jakob: "Henry Ward Beecher. En Skitse". 26 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Paulsen: Uddrag af et brev fra Paulsen til C.C. Rafn vedr. nogle ruiner i Wisconsin. 2 ark. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Pedersen, Hans Hartvig Seedorff: Rejseskitser fra USA. "Brev fra New York", "Fra Texas' Sletter til Arizonas Bjærge", "Negerliv i New Orleans" bl. (Marx-Nielsen 17,2 ). Pedersen, Svend: "Alexander Hamilton". En maskinskr. biografi. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). Pio, Louis: Nogle indianske sagn. 7 bl. Fotokopier. Orig. i priv.eje. (1972/118). Porter, Jacob: Drawings of Indian Arrowheads. 2 hefter, 1839 og bl løse tegninger af indianske pilespidser. (Ny kgl. Sam. 1599,2, m.5) Breve til C.C. Rafn vedr. nordamerikanske oldsager fra : George Bancroft, L.J. Fribert, Thaddeus M. Harris, Increase A. Lapham, James G. Morris, R.H. Newenham, Rhode Island Historical Society, Edward Swift, J.V.C. Smith og Samuel Webber. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HI.5). Rask, Rasmus: "Betragtninger i Anledning af det kreolske Sprog". 7 s. (Add.627k,4 ). 24

27 Von Reck, Philipp Georg Friedrich: "Kurzgefasste Nachricht von dem Etablissement derer Salzburguschen Emigranten zu Ebenezer, in der Provinz Georgien in Nord-Amerika..." (Tr.: Hamburg 1777). Vedl.: 1 bind med tegninger at indianere, planter, dyreliv. 47 bl. Endvidere vedl. 5 charteques indeholdende 15 løse tegninger og et kobberst. landkort o.a. (Ben.: Afhandling i Fund og Forskning XXIII. " Kristian Hvidt: "En billedbog fra Georgia's barndom". Kristian Hvidt: "Von Reck's Voyage. Drawings and Journal of Philip Georg Friedrich von Reck." Savannah 1980.) (Ny kgl. Saml. 565,4 ). Ricard, Olfert: Notesbog fra en rejse til Amerika (Utilg. 423, H.I.). Scherfig, Hans: Udklip og tryksager fra Hans Scherfig's rejse i USA kapsel. (Utilg. 667, HL3.a.). Schoolcraft, Henry J.: "Brief notice of Druidical Runes in North America". 3 bl. 1 opklæbet ill. Vedl. 1 brev fra Schoolcraft til C.C. Rafn, 20/ (Ny kgl. Saml. 599,2, HI.5.). Skjoldborg, Johan: 'Indianerhøvdingen Unkas i Tvivl". Indtryk fra en rejse i Amerika. Håndskr. 13 bl. (Ny kgl. Saml. 4524,4, kps. 7.). Smith, Birgitte Rohl: Ms. til utrykt biografi over billedhuggeren Carl Rohl Smith, som udvandrede til USA i Maskinskr. 298 s. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). Topsøe, Vilhelm: Ms. til "Fra Amerika". 156 bl. (Ny kgl. Saml. 3719,4 ). Trier Mørch, Dea: "Da jeg opdagede Amerika". Maskinskr. ms. samt 1. og 2. korrektur. 10 kapsler. (1988/27). Waxell, Sven Larsson: Beretning om Vitus Bering's anden Kamchatkaekspedition, 1733 ff. 203 s. Kopi efter orig. manuskript i Statsbiblioteket, Leningrad. (Ms phot 62,2 ). Weed, Cora Chaplin: "Hånd Book for Iowa Soldiers and Sailors Monument". Trykt bog, uden sted, s. illustr. med fotografier af monumentet som er udført af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 25

28 Vogel-Jørgensen, T.: Materiale til hans bog "Peter Lassen af California". Optegnelser, breve og udklip samt nogle anmeldelser. (Tr.: 1937). (Ny kgl. Saml. 2717,2,V.) Anon. beretning fra en rejse foretaget gennem de franske kolonier i Nordamerika i årene 1736,1737 og bl. Fransk tekst. (Ny kgl. Saml. 1805,2 ). Billeder fra Detroit. 12 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, HI). Billeder fra Nunivak. 19 neg.opt.24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Billeder fra White Horse, Alaska. 20 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Comparative Vocabulary of Indian Languages. Neg. mikrofilm ca. 225 optagelser. 1 spole. Efter ms. i Smithsonian Institute - Archives of Bureau of American Ethnology. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa.). Arkivmateriale vedr. Nordic Association for American Studies. 2 kapsler. (1982/37). Landkort, litografier, stålstik fra Massachusetts og Rhode Island. Lokaliteter, bygninger, jordfund, inskriptioner. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i USA. Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende spørgsmål vedr. medlemsskab af Oldskriftselskabet samt forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kpsl. (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.n.). 26

29 Canada Brandes, Georg: "Grønland og Canada". 12 bl. (Tr.: Politiken ). (Ny kgl. Saml. 2869, 2 ). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. Canada. "Kost og Logi". Maskinskr. 6s. Tr. i "Familiejournalen", 29/ "Minder fra Hudson- Bugten". Maskinskr. 18 s. Tr. i "The Beaver", 14/ "Bankvæsen i det nordlige Canada". Maskinskr. 2 s "Yukon-Territoriet". Maskinskr. ms. til radioforedrag. 12 s. Udat. (Utilg. 531, m.4.). Freuchen, Peter: 30 mss. til foredrag i Canadisk radio (Utilg. 531, m.4.). Munk, Jens: Hans egenhændige beskrivelse af rejsen for at finde Nordvest- Passagen s. (Add. 184,4 ). Nobel, Otto K.(dansk vice-konsul i Montreal, Canada, ): Livserfaringer. 2 bd s. (Et tilhørende fotoalbum findes i Det kgl. Bibliotek's billedsamling). (Ny kgl. Saml. 5208,4 ). Sandemose, Aksel: Dagbog Heri optegnelser fra hans første ophold i Canada. 1 kapsel. (1990/29). Sandemose, Aksel: Rejsedagbøger I-VI fra Canada, (Ny kgl. Saml. 5158,4 ). Et håndtegnet kort o. det nordøstlige Canada fra Hudson Bay til det sydlige Grønland og Island. Kopi efter kobberst. landkort af Sanson. (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Relation de Quebec commencant au xvii juillet Relation de Quebec commencant au xvii juillet s. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). "Efterretning om Capitain Backs arktiske Expedition". Trykt m. 1 kort. [Dansk Ugeskrift, 6 bind, nr Kbh. 1835]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5.). 27

30 Eskimoer Eskimoiske Sagn og Sange samlede af Dr. Franz Boas paa Baffin Island. Ca bl. (Ny kgl. Saml. 2488,4, IX.) Frederiksen, V.G: Eskimoernes Oprindelse og deres Vandring til Grønland. En etymologisk Undersøgelse". 1911,9 bl. (Ny kgl. Saml. 2440,2 ). Hammerich, L.L.: "Nunivak-extracts". 3 kapsler. Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Nunivak-ordbog: a-i, u-k, c-p, n-s". 4 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4', Hla, 1). Hammerich, L.L.: En samling vest-eskimoiske fortællinger. U.år. Håndskr. og maskinskr. 24 læg. Dansk, engelsk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa,1) L.L. Hammerich's arbejdspapirer, notater vedr. vesteskimoisk/grønlandsk sprog. Tryksager og udklip vedl. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Folkedigtning fra Grønland til Alaska" Maskinskr. 23 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4 %ffla,1). Hammerich, L.L.: "Lady into Lemming". U.år. Maskinskr. 6 bl. Eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Kvinden der blev til Lemming". Maskinskr. 3 bl. Dansk, tysk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Een karakteristiek van het Eskimo" Maskinskr. 20 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Skitse til foredrag om Nunivak-eskimoer". U.år. Maskinskr. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Fra en forskningsrejse til Nunivak". U.år. Maskinskr. 17 bl (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). 28

31 Hammerich, L.L.: ''En eskimoisk ordliste 7 '. U.år. 9 bl. (Ny kgl Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Bei dem Eskimo im Alaska'". U.år. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Grønlændere uden for Grønland" U.år. Maskinskr. 7 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, ffla, 1.) Hammerich, L.L.: "Eskimoisk ved Bering-havet". U.år. 8 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). Hammerich, L.L.: "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. 22 bl. - "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. Samme ms. som ovenstående, men med håndskr. rettelser og tilføjelser. 25 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.) Hammerich, L.L.: "Blandt eskimoer i Alaska". U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, ffla, 1). Kenick, Edna: 'Ticture Script from Nunivak". Bibeltekster skrevet med eskimoisk billedskrift og anvendt ved søndagsskoleundervisning på øen Nunivak ved Alaska. 26 bl. Vedlagt notater af L.L. Hammerich. (Ny kgl. Saml. 4758,4 ). Packard, A.S.: Notes on the Labrador Eskimos". Trykt artikel i tidsskriftet "American Naturalist" s. + 1 planche. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4). Rask, Rasmus: "Optegnelser betræffende det Aleutiske Sprog og dets Overensstemmelse med Grønlandsk". 13 bl. (Ny kgl. Saml. 149c, 4, nr. 103). Rasmussen, Knud: "Festen's Gave". Håndskr. og maskinskr. ms. Der mangler en del af forordet samt fortællingen "Det store Tuskhandels-Stævne". (Tr.: 1929). Vedl.: ubenyttet materiale til "Festen's Gave", 7 læg. (Knud Rasmussen arkivet 5.4). Rasmussen, Knud: Nogle eskimo-digte. Ukomplet ms. Håndskr. og maskinskr. 52 bl. (Tr.: i "Snehyttens Sange", 1930 og i "Fra Grønland til Stillehavet", ). (Knud Rasmusen arkivet 5.4). 29

32 Schmitt, Alfred: Materiale vedr. Alaska (Kuskokwim) eskimoerne's sprog og skrift. Indeholder breve og uddrag af biblen skr. på eskimoisk, tryksager om Herrnhuterne's arbejde blandt eskimoerne, udklip og fotografier. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 2562,2 ). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. eskimo-dialektprøver fra Cap York, Upernavik, Labrador, Baffin Land, Hudson Bay, Mackenzie River, Alaska og Østgrønland. 81 bl. (Ny kgl. Saml. 2357,2, I.b.2.f). Thalbitzer, William: Optegnelser om central-eskimoiske sprog (Hudson Bay) efter meddelelser af Jakob Olsen til William Thalbitzer (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 2.). Thalbitzer, William: "Shamanisme fra Sibrien til Grønland". 22s. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: "Eskimoiske Oprindelsesmyter". 2 maskinskr. mss s. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. Quashse indianerne (Alaska, Canada). (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Notater vedr. eskimoiske stednavne fra Alaska, Canada, Sibirien. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 14). Comparative wordlist of Alaskan, Eskimo, Siberian Eskimo and Chukchee. Neg. mikrofilm. 35 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of the American Philosphical Society (Boas Collection ms 135), Baltimore. (Ms micro 149). Labradoreskimoisk-tysk ordbog skrevet i slutningen af det 18. årh. 353 bl. Bagest: 15 løse blade med bibelhistoriske tekster på eskimoisk. Neg. mikrofilm. 378 opt. 1 spole. Efter ms. tilh. Brødremenigheden i Christiansfeld. (Ms micro 1497). Prayer Book of the Greek Orthodox Church for the Eskimos of the Kuskokwim District. Neg. mikrofilm. 29 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of Congress, Washington D.C. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa.). 30

33 St. Croix, ca (Thott 1299,4 ) Vestindien Andersen, Jens: Diverse personlige papirer vedr. Jens Andersen, gendarm i Dansk Vestindien. (Ny kgl. Saml. 1922,2 ). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Gjødningsforsøg. St. Croix 1896/97". 2 s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Forsøg med Sukkerrør" s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Record of experiments withsome varieties of sugarcane imported into St. Croix..." s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). 31

34 Arendrup, Jul., Chr. Dahl, E. Heilbroch og L.P. Pontoppidan: "Gjødningsforsøg paa Statsplantagerne paa St. Croix" s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Bornemann, Cosmus: "Aller Underdanigste Mening udi Milans Sag mod Compagniets Directeurer etc. 4/3 1689". 6 bl. (Add. 103, III. 2 ). Rrar.des, Georg: "Geni til Kolonisation". 3 bl. (Tr.: Politiken 3/7-1916). (Ny kgl. Saml. 1839,2 ) Claussen, Anton: "Eigenhåndige nachricht von dånischen Eyland St. Croix in America" s. (Ny kgl. Saml. 766,4 ). Erichsen, Birgitte: Erindringer fra de vestindiske øer. ["St. Croix - En Mindekrans". "Tidsbilleder fra Vestindien - St. Thomas og St. Jan". "Skitser fra Vestindien - St. Jan". "Minder fra Vestindien - Ny taar paa St. Jan"." I Vestindien som Lærerinde for Guvernørens Børn". "En Rejse til St. Thomas som Lærerinde for Guvernør Colds Børn". "Minder fra Vestindien - Zilians Drenge".] Maskinskr. mss. (Ny kgl. Saml. 4363,4 ). Freuchen, Peter: "Antigua". Maskinskr. 3 s. Udat. (Utilg. 531,111.4.). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (E don. var. 157,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 767,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien". Udat (Ny kgl. Saml. 2722,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 2738,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse af Eilandet St. Croix i America i West-Indien" s. (Thottl298,4 ). R.H.: "Observation angaaende Hedningenes Omvendelse i Dansk Vestindien". 1755,17 s. (Thott 816, 2 ) 32

35 Hagemann, G.A.: "Om St. Croix". 20 bl. (Palsbo Fa). Hansen, Anton: Udkast, notater, kladder til et utrykt ms. om en rejse ombord på et nork hvalfangerskib "Thorshov" til Syd-Atlanten. Heri en beskrivelse af den holl. vestindiske ø Curagao. [Hans skitsebog fra denne rejse findes under samme signatur, i afsnit IV.l.4., dog uden illus tr. fra besøget i Curaqao]. (Ny kgl. Saml. 2817,2, HI.2). Holst, J.N.: "Eet Kort udtog af Conditioner som kunde være Ventelig at blive Eilænderne St. Jaen, St. Croix og St. Thomas til Opkomst..." s. (Thott 515,2 ). Hesselberg, Engebret: "Species Facti over den paa Eilandet St. Croix i Aaret 1759 intenderede Neeger Rebellion". 9 s. (Werlauff 22). Høyer, Paul E.: Registrant over litteratur vedr. Dansk Vestindien. 2 kartoteksæsker. (Ny kgl. Saml. 4717,4 ). Janowski, Zdenko St.: "St. Thomas, Westindien. Skizzen von der Reise S.M. Schiff "Zrinyi" in dem Jahren ". Storfol. 320s. Illustr. (akvareller, fotografier, træsnit) samt med 3 opklæbede trykte kort: "Westindien, Central-Amerika bis sum siidlichen Canada" x 37 cm. "Dansk Vestindien med tilgrænsede spanske og engelske Kolonier". Med detailkort o. St. Thomas havn i øverste venstre hjørne x 67 cm. "Harbour of St. Thomas". Søkort x 63 cm. (Add. 353,2 ). Lang, Andrew: 1 brev fra AndrewLangtilCCRafn26/ s. (Uddrag i afskrift ved C.C. Rafn). Brevet omhandler Columbus' 2. rejse og grundlæggelsen af fortet "Isabella" på øen San Domingo. Med en sketch af fortet's beliggenhed. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5.). Larsen, Kay: Dansk-vestindisk og Guinesiske personalia og data. Håndskr. og maskinskr. kartotekskort. 8 kasser. (Ny kgl. Saml. 3240,4 ). Leigh: Nogle papirer vedr. slægten Leigh på St. Thomas. 1 kapsel. (1969/182). 33

36 Løwenørn, P. de: "Beretning om en Reise foretaget... med Fregatten "Prøven" i Aarene 1782 og 1783". 308s. Med 2 håndtegn, kort: "Kaart over de Danske Vestindiske Øers Beliggenhed..." 64 x 48 cm. "Kaart over Rehden af Kap Francois". 52 x 33 cm. (Ny kgl. Saml. 303,4 ). Macdougall, William: Konceptbog over forretningsbreve ført af plantageejer William Macdougall, St. Croix. 450s. + 8 løse blade. (Ny kgl. Saml. 2738,2 ). Madsen, Frederik: Optegnelser fra hans tid som menig soldat på St. Croix bl. (Ny kgl. Saml. 4908,4 ). Mariager, P.: "Historisk Efterretning om det vestindiske-guineske Compagnies Etablissementer i Vestindien og Guinea" s. (Ny kgl. Saml. 426a, 2 ). Meyer, Herman: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien Neg. mikrofilm, 67 opt. (Ms micro 1076). Moltke, F.L.: "Forslag at paalægge Øerne St. Croix, St. Thomas, og St. Jean en Aarlig Grundskatt af 500 Oxehoveder Sukker". Kbh. 7/9,1768 m. 1 bilag. 2 bl. (Ny kgl. Saml. 1498,2 ). Mørch, Otto A.L.: "Samlinger til Vestindien's Havmolluskers Naturhistorie". 6 kapsler. (Ny kgl. Saml. 63q, 8 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Sukker-Plantningen, Maling, Kogning samt Vedkommende Machiners indretning med videre". 18 bl. (Kali 64,2 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Cottoen eller Bomulds samt Risen, Caffe, og Tobacks Plantningen. Endelig om Boch-haut Træe og om Orcaner". 22 bl. (Kali 64,2 ). Nielsen, L.C.: Indledning til en artikel om dansk Vestindien med titlen "Tropisk Danmark". 1 bl. (resten mangler). (Ny kgl. Saml. 4030,4 ). Norden, F.L.: Journal fra en rejse til Vestindien ombord på orlogsskibet "Shrewsbury", bl. (Add. 57,2 ). 34

37 Oxholm, J.N.: Brevbog, ført af pastor J.N. Oxholm på St. Croix , og fortsat i Sønderup og Jyllinge. 40 bl (Ny kgl. Saml. 2446,2 6 ). Raunkjær, Ingeborg: "Arbejderspørgsmålet i Vestindien". Ms. til kronik. 8 bl. (Palsbo Aa). Rohr, Julius Philip Benjamin von: "See-Journal und Beschreibung von St Croix". Udat. (ca ). 148s. 6 kolor og 1 sort/hvid illustr. (Thott,1299,4 ). Rostgaard, Frederik: "F.Rs (Frederik Rostgaard) Lijv og Levnet vedkommende: hans forretninger som Hoved Participant først ved det Ostindiske, siden ved det Vestindiske og Guineiske Compagnie, og tilsidst Directeur ved dette sidste Compagnie fra 1712 til 1727". (Langebeks Excerpter 184 L, pk. 9.). Schiønning, Peter: "Udskrift af Protocollen holden udi Commissions Forhøret over Søe Capitain Peter Schiønning... samt General Krigs Rettens Dom ". 268 s. (Schiønning ). Schiønning, Peter: "Erindringer... i Anledning af en Rencontre med 3 engelske Krigs Fregatter i Dec i de vestindiske Farvande..." 400 s. [Se også Schiønning 12,4. Schiøning 102,4.]. (Schiønning 17,4 ). Schultz, A.C.: Skibsjournal, ført ombord på orlogsbriggen "St. Thomas" på et togt til Vestindien s. På indersiden af forpermen står "scrips. Suenson". Suenson er M.N. Suenson, chef for briggen. Journalen er ført af løjtnant (senere admiral) A.C. Schultz, næstkommanderende. (Add. 1129,4 ). Sommer, Søren: "En Kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat.: St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764,4 ). Sommer, Søren: "En kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat. St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764b, 4 ). Sommer, Søren: "Beretning om St. Thomas og St. Croix af d. 29 April, Anno 1738". Afskrift. 15 s. (Ny kgl. Saml. 765,4 ). 35

38 Teilmann, A.C: "Erindringer af St. Croix Ornithologie" ff. 32 s. (Ny kgl. Saml. 4401,4 ). Valenzuela, Marcos Harrero: "Memoria que tratta de la Isla de Cuba". Udat. 33 s. (Ny kgl. Saml. 351,2 ). Wiinstedt, William Enoch: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien, Puerto Rico, San Domingo og Venezuela ombord på skrueskonnerten "Fylla" i vinteren s. (Ny kgl. Saml. 5178,4 ). 'Tro memoria over Slave-Handelen paa Guinea og Vest Indien med forsøget Beretning angaaende Vest Indien''. (Add. 55,2, s ). "Det Vestindiske Slave Reglement af 3. Febr. 1755, tillige med Oeconomie og Commerce Collegie Forestilling af 13. Jan". 29 s. (Add. 598,4 ). "Det vestindiske og guineiske Compagnies Participanters vedtagne Convention, Reglement og Foreening indgaaet og sluttet den 26. September 1733". (Kali 390,4, bl. 1-34). Breve og indberetninger vedr. Vestindien, s. (Ledreborg258,2 ). 3 Dokumenter vedr. "Det Vestindiske-Guineiske Compagni". 1727,1747 (Ledreborg293,2 ). "Mémoire touchant le négoce et la navigation des Hollandois. 1699". Heri afsnit om handel og sejlads i Vestindien (46r) og Surinam og Curacao (50v -52v). (Ny kgl. Saml. 520, 4 ). "Pro Memoria, St. Croix 24/8 1801", underskr. Næser. Om forholdene på øen under den engelske besættelse. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Afskrift på engelsk af en artikel trykt i en New York avis, dateret 1 / På samme blad: Afskrift på engelsk af en proklamation trykt i St. Croix Gazette, 13/ (Ny kgl. Saml 567,2 ). 36

39 Nogle teaterplakater fra St. Croix. 3 stk. Udat. (ca. 1800). (Ny kgl. Saml. 567,2 ). "Grundritz eines anfanges fur die HochgråfUch-Schiininelmannschen Plantagen erkauftes Platzes, belegend in Christians-Stadt in Westindien". 20/ blad. 46 x 41 cm. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Beskrivelse af øen Puerto Rico. Spansk tekst s. (Ny kgl. Saml. 570,2 ). "Militair Etaten paa de danske vestindiske Øer saaledes som den til Aaret 1807 var reglementeret". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 *) "Extract af Major Oxholms Udkast til en Forsvars-Plan for de danske vestindiske Øer" 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ) "Extract af General-Major Waltersdorffs Betænkning angaaende de hensigtsmæssigste Forsvarsmidler for de Dank-Vestindiske Eilande". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Extract af Defensions-Commissionens Betænkning om de Dansk-Vestindiske Øers Forsvar". 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Dekongl.Udgivterforde vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. "Dekongl. Indtægter for de vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. (Nykgl.SamL716x,2 ). "General Rapport for Aaret 1804". 4 s. "General Rapport for Aaret 1806". 2 s. (Nykgl.Saml.716x,2 ). "Extract af det vestindiske Contoirs Journal pro 1793". 2 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 20). En aktie i Aarhus Vestindiske Handelsselskab, dat. 1/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). "Adress of the English Inhabitants of St. Croix to His Excellency General Baron von Prock". 14/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). Mandskabsliste for briggen "Christine Henriette".5/6-1806, Christiansted Toldkammer, St. Croix, 1. bl. Ny kgl. Saml. 1498,2 ). 37

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

AUSTRALIEN NEW ZEALAND

AUSTRALIEN NEW ZEALAND AUSTRALIEN NEW ZEALAND Peter Schourup 1838 1887 Schourup var født i Nykøbing Mors i 1838 og døde i Christchurch, New Zealand i 1887. Han havde gået på Kunstakademiet i København og var uddannet kartograf.

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Læs mere

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet Evige øjeblikke Danske fotografer i udlandet Danske fotografer i udlandet ca. 1839 1939 I mit arbejde med at undersøge og beskrive de billeder (som for 98% vedkommende er amerikanske) som danske udvandrere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Spansk niveau A Ib Steffen

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I : En rejse i Dansk arkitektur afholdt af og for deltagerne i konsortieprojektet DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE forbedring og fornyelse af betons æstetiske

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien Hvor ligger De Kanariske Øer? Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Hvilken sportsgren er mest populær i? Svar: Ud for Afrikas kyst Svar: Svar: Fodbold Hvor ligger vulkanen Teide? Hvad hedder det træ,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus Svøbt i mår Dansk Folkevisekultur 1550-1700 Bind 2 Et spørgsmål om stil Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus C.A. Reitzel Indholdsfortegnelse Svøbt i mår 2 Et spørgsmål om stil Hanne Ruus

Læs mere