-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#"

Transkript

1 : - ^ & # DSI ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M -. 'V f. i :. y. / Nr. 2 \ Americana :' ; = 3 ;^Vi#

2

3 Americana

4

5 Americana MANUSKRIPTER OG BREVE VEDR. NORD-, SYD- OG MELLEMAMERIKA I HÅNDSKRIFTAFDELINGEN REGISTRATUR VED PALLE RINGSTED DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN 1992

6 Det kongelige Bibliotek Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 2 ISSN ISBN Udgiver: Det kongelige Bibliotek Tryk: Vinderup Bogtrykkeri A/S Omslag: Kristin Wiborg Trykt i 200 eksemplarer Distribution: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling Postboks 2149,1016 København K. Tlf.:

7 FORORD En hel del såkaldte "Americana" er opbevaret i Håndskriftafdelingens samlinger. Det drejer sig om manuskripter, breve, rejsedagbøger, afhandlinger, optegnelser og andet materiale om Den Ny Verden, udvandringerne fra Danmark og danskere i Amerika. Der har ikke hidtil eksisteret nogen registratur over disse arkivalier. Initiativet til at udarbejde en sådan kom fra overassistent Palle Ringsted. Han beretter selv følgende om tilblivelsesprocessen: "En gang i 197(Yerne spurgte en forsker mig, om der i Håndskriftafdelingens samlinger lå noget materiale om danske udvandrere til Amerika. Ud over en lille samling breve fra danske mormoner, ud vandret til USA omkring 1850, var der intet at finde i afdelingens systematiske katalog. Og disse breve var ikke katalogiseret under sektionen "Amerika", hvor de egentlig hørte hjemme. Da det kom til stykket, var forskeren ikke videre interesseret i mormonbrevene, især da disse havde været benyttet tidligere. Han fik istedet et manuskript om tyske udvandrere til Amerika, med hvilket han stillede sig tilfreds. Efter denne oplevelse mente jeg, at en lille liste over "Americana" i Håndskriftafdelingens samlinger ville være på sin plads. Jeg er nemlig flere gange stødt på breve, manuskripter o.a. materiale om emnet, som ikke kunne findes under rette opslagsord i afdelingens kataloger. Jeg fik dog først tid til at begynde arbejdet i slutningen af 1980'erne. I starten brugte jeg megen tid på at finde "skjult" materiale frem. Meget af det var særdeles godt gemt. Noget kunne findes i den systematiske katalog, men ikke under "Amerika", mens andet slet ikke fandtes i katalogen. Oprindeligt havde jeg tænkt at opdele materiale udelukkende efter geografiske områder. Men på et tidspunkt fandt jeg, at det ville være svært at indplacere manuskripter vedr. Vinland i dette system. Ligeledes fandt jeg, at danske udvandrere skulle have deres eget afsnit. Det var jo trods alt dem, som motiverede mig til at lave denne registratur. Jeg har, så vidt muligt, brugt forfatternes egne titler, sprog og ortografi. Hvor det foreligger, har jeg bragt oplysninger om trykkeår og trykkested for publicerede manuskripter. Under afsnittet "Vinland" henviser jeg til Kr. Kålunds trykte katalog over oldnordiske håndskrifter i Det kongelige Bibliotek." Palle Ringsted har således udarbejdet registraturen i sin fritid. Da han samtidig er det eneste menneske i afdelingen, der kender bestanden af arkivalier så godt, at han også ved, hvad der aldrig er blevet katalogiseret, har han med denne indsats con amore, givet institutionen og fremtidens forskere en uvurderlig gave. For dette bringer Håndskriftafdelingen og Det kongelige Bibliotek ham sin hjerteligste tak. Oktober 1992 Overarkivar Birgitte Possing

8 INDHOLD Rejser Geografi / Historie Vinland USA Canada Eskimoer Vestindien Mellemamerika Sydamerika Danske udvandrere s. 7 s. 10 s. 13 s. 17 s. 27 s. 28 s. 31 s. 40 s. 42 s. 49

9 Rejser Andersen, Ib: Illustr. rejsedagbog fra en rejse til Vest Indien Februar- Oktober 1946 og til Afrika Februar s. (Ny kgl. Saml. 2662,2 ). Bang, Claus B.: "Journal for Reisen fra S. Croix til (København) over S. Domingo, Nord-America, England etc November 1773", 46 bl. (Troensegaard II). Christensen, Karl Valdemar: Skildring af prins Valdemars rejse med M/S "Peru" fra Antwerpen til den amerikanske vestkyst og via de tidligere Dansk Vestindiske Øer tilbage til London i tidsrummet 13. Dec til 30. Marts Illustr. m. kopier af fotografier. 47 s + bilag. (Ny kgl. Saml. 2739,2 ). (Columbus): Beretningen om Christoffer Columbus. (Kålund 1238). (Kall616,4,95r-95v). Cossio, Pedro Antonio de: Journal ført på en rejse fra Corunna (Spanien) til Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba til Cartagena (Venezuela) bl. (Ny kgl. Saml. 569,4 ). van Dockum, Carl: "Gamle Minder fra Tieneste-Aarene ombord i franske Skibe ". Heri (s ) en beskrivelse af et togt til Sydamerika ombord på fregatten "Marie-Thérese". 294 s. 1 bind. (Collin27,2 ). Freuchen, Peter: "I al Frimodighed" og "Fremdeles Frimodig." Maskinskr. mss s. (Utilg. 531, III.3.). Freuchen, Peter: "Book of the Seven Seas". Maskinskr. ms. 375 s. (Utilg. 531, HI.3). Friis, Gabriel Michael: Dagbog ført under fregatten "Sjælland"s togt til Brasilien og Vestindien 27. Okt April M. 20 illustr. i teksten eller på indstukne blade. 117 bl. (Ny kgl. Saml. 4012,4 ).

10 Gress, Elsa: "Diaries from Journeys." Optegnelser (på engelsk) fra rejser til Salzburg (1950,1951), USA ( ) ogtunis (1954). Maskinskr. 1 ringbind. (1987/142). Hansen, Alfred (etatsraad): Erindringer fra en rejse til Canada og USA bl. Maskinskr. afskrift af ms. i privat eje. Engelsk tekst. (Ny kgl. Saml. 3906, 4 ). Hjort, Gerda: Utrykt ms. til rejseskildring. Jamaica, Cuba, Florida og Mexico, maskinskr. 82 s. (1978/16). Kielland, Alexander L. (Udg.): "Captein Hans Arentz's Journal ". Heri bl.a. en rejse til Vestindien bl. (Collin 47,4 ). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA, s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 11). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 12). Krøyer, H. N.: Sam Slick's (Thomas Ch. Haliburton) skildringer af amerikansk og engelsk liv. 75 s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 15). Krøyer, H.N.(udklipsbog). Heri: 1 brev fra Chr. VIII til H. N. Krøyer, 11/8-1840, ang. H.N. Krøyer's rejse med fregatten "Bellona" til Syd- Amerika. 1 litografi, Rio de Janeiro, 22x29 cm. 1 kobberstik, Lima, 12x19 cm. 3 litografier, USA: Sing-Sing fængslet, 20x27 cm. New York, 15x19 cm. New York City Hall, 15x19 cm. 1 plakat: US Mail Line "Louisville", med billede af hjuldamperen "Northerner". 52x64 cm. (Øverste højre hjørne mangler).(nykgl.saml.l630,2 ). Quadro, Juan Bodega y: Dagbog fra en rejse til søs langs Amerika's vestkyst fra Californien til Alaska. Neg. mikrofilm efter ms. i "The Henry Huntingdon Library", San Marino, Californien. Ms micro 83 Rasmussen, Knud: Dagbøger fra 5. Thule ekspedition, bind. (Knud Rasmussen Arkivet 1). Rasmussen, Knud : Regnskabsnotitser fra 5. Thule ekspedition. 1 bind. (Knud Rasmussen Arkivet 4).

11 Rasmussen, Knud: "Report of the Fifth Thule-Expedition kapsler. (Knud Rasmussen Arkivet 5.8). Rasmusen, Knud: "Polarforskningens Saga". Maskinskr. ms. med håndskr. rettelser. 2 kapsler. (Tr.: 1932). (Knud Rasmussen Arkivet 5.9). Rasmussen, Knud: "Die grosse Schlittenreise". maskinskr. 240 bl. Vedl.: 32 fotografier. (Knud Rasmussen Arkivet 5.10). Ravn, Niels F.: "Oversigt over de Rejser som ere foretagne for at finde Nordvestpassagen". (Ny kgl. saml. 4883,4 ). Scavenius, Peer: "Til Søs". Erindringer fra hans rejser som matros til Sydamerika (Brasilien, Argentina) og USA (New York). 137 bl. (Tr.: "Til Søs. Ungdomserindringer fra Rejser og Eventyr". Kbh. 1896). (Collin 100,2 ). Schmalkalden, Caspar: To rejsebeskrivelser : den ene fra Amsterdam til Brasilien 1642, den anden fra Amsterdam til Indonesien bl. Brasilien beskrives fra bl. 13r til 119v. Med 75 illustrationer (fisk, fugle, planter, sukkerfremstilling, landkort etc). (Thottl295,4 ). Et næsten identisk manuskript findes i Universitetsbiblioteket i Gotha. Dette manuskript er udgivet under titlen "Die wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien , nach einer bischer unveroffentlichen handschrift bearb. und hrsg. von Wolfgang Joost". Leipzig Tutein, Peter: Rejsedagbøger. 1) "Fra Hamborg til Sydamerika, 1929". 2). "Dagbog fra Canada, Alaska og USA 1930". Vedl. 17 fotografier. I et bind. 63 bl. (Utilg. 381). (Vespuccio, Amerigo): Beretningen om Amerigo Vespuccio. (Kålund 1238). (Kall616,4,96r-96v.) "Zweite Fortsetzung der Relation von der Reise einiger Saltzburgischen Emigranten, die iiber Holland und Engelland nach Georgien auf Sud-Carolina in America gegangen..." 3 s. (Trykt, siderne udtaget af en bog. Se også Ny kgl. Saml. 565,4 ). (Ledreborg 423, 4 ).

12 Geografi / Historie "Faheirdar forundrunarlegar Historiur um Americam". Overs. efter Sebastian Frans' Geographia (Thott 481, 8, ff. lr-30v). Alsedo y Herrera, Dionisio: "Compendio historico de la Pro vencia, Partidos, ciudades, Astilleros, Rios, y Puerto de Guayaquil, en las costas de la Mar del Sur" s. (Tr.: Madrid 1741, Guayaquil 1879). (Ny kgl. Saml. 446,4 ). Bircherod, J. : "Disputation II de aurifodinis et auriferis locis Africæ et Americæ". Kbh s. Trykt bog med håndskr. kommentarer i margen og på indskudte sider. (Thott ). Brandes, Georg: "Christoforo Colombo, kaldet Christobal Colon." bl. (Tr.: Tilskueren, Februar 1923). (Brandes arkivet IV. 488). Casas, Bartholome de las: "Avisos y reglas para los Confessores que ojeren Confessiones del los espanoles que son o han sido en cargo a los indios de la indias del mar Oceano". 78 s. (Tr.: Sevilla 1552). (Ny kgl. Saml. 565c, 4 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nuevo Sixtemo de Go vierno economico Para la America". Dat. Madrid, 14. Juli, dele i eet bind s. (Tr.: Madrid 1789). (Ny kgl. Saml. 347, 2 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nueva Sistema de Govierno economico para la America" s. (Ny kgl. Saml. 566,4 ). Dapper, Olfert: Håndskr. uddrag af Olfert Dapper: "Die unbekendte neue Welt oder Beschreibung... America". Amsterdam bl. (Thott 1300,4 ). Friess, Hendrich: "Bergwercks Aurora eller fuldkommen Forklaring om de meest brugeligste Substantiva Ord Saavel America som Europa". 22 bl. Med 22 kolor. ill. i teksten. København 1688.(Thott 179,2 ). Jacobæus, Holger: Compendium geographicum s. S.45: om Nordog Sydamerika. S. 56:1 håndtegnet kort o. Nord og Syd Amerika. (E don. var. 42,2 ). 10

13 Jacobæus, Holger: Compendium minimum geographicum. 24 s. S omhandler Nord- og Sydamerika. (E don. var. 146,4 ). Jarl, Axel: "Christopher Colombus." Trykmanuskript. 32 bl. (Tr.: Tidsskrift "Frem"). (Ny kgl. Saml. 2345,2, kps. 4) Montesclaros, Marques de: "Luz de materias de Indias..." 1642, s. (GI. kgl. Saml. 589,2 ). Muller, Christian: Atlas indeholdende 65 kolor. landkort tegnet af Christian Muller. Kort 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 64 og 65 henviser helt el. delvist til Nord- og Sydamerika. København (Thott426,2 ). Pastour, Michel David: "Recueil des Cosmographes, Geographes et Voyageurs..." Uddrag af 14 bøger trykt i det 17. årh. Heriblandt uddrag af Jean de Laet d'anvers: "Uhistorie du nouveau monde ou description des Indes occidentales..." Leyden s. (Troensegaard IH. 5). Dokumenter angående spanske besiddelser i Mellem- og Nordamerika (Nueva Espana). 6 stk. 18. årh. (Ny kgl. Saml. 1527,2 ). Steensby, H. P.: Materiale til forelæsninger over Nordamerika's, Mellemamerika's, Sydamerika's og Vestindien's geografi. (1977/129 5 ). Materias de Contaduria: "Provincia de las Indias Ocidentales ". 14 s. (GI. kgl. Saml. 2234, 4 ). Et læg med titlen "Antiquités Américaines", indeholdende 3 plancher med våben, redskaber, indskriptioner. Dertil div. notater, udklip og aviser. Nord-, Mellem- og Sydamerika. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HL 5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i Syd-, Mellem- og Nordamerika (ikkeusa). Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende medlemsskab af Oldskriftselskabet og forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kapsler. I sidste kapsel - et læg med medlemslister (C.C. Rafn's håndskr.). (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.0). 11

14 Dissertation de l'origine des Negres et des Americains. Udat. 18. årh. 20 bl. (Ny kgl. Saml 564,4 ). Finances, Revenus d'espagne et d'amerique Dettes et Impots s. (Ny kgl. Saml. 237,2 ). Dokumenter vedr. spansk kirkehistorie. Samlet af D. G. Moldenhawer. Heri enkelte dokumenter vedr. forholdene i spanske besiddelser i Amerika. (Ny kgl. Saml. 223h, 4 ). "Om Grønland og andre Nørre lande, item Ost-Indien og West-indien og Guinea". 147 bl. Forskellige hænder. Slutn. af det 17. årh. (GI. kgl. Saml. 2820,4 ). Tableau chronologique des conquétes faites par les Anglais dans les deux Indes depuis la rupture de la paix d'amiens. 3 s. (Add.222c,4 o,vi). Et bind indeholdende håndtegn., håndkolor. kort fra alle verdensdele. Indeholder 38 landkort som helt eller delvist henviser til Nord- og Sydamerika. Med marginalnoter. (E don.var.58,2 ). Kort beskrivelse af de spanske besiddelser i Syd- og Mellemamerika og Asien. Skrevet på spansk. 20 bl. (GI. Kgl. Saml. 516,2 ). 12

15 Vinland Brøndsted, Johannes : Optegnelser, breve, udklip, fotografier etc. vedr. Vinland og andre nordiske oldtidsminder i U.S. A. og Canada. 4 kapsler. (Utilg. 484, IV. 2. d.). Bussæus, A.: "Det gamle Gronland og Vinland" s. (Kålund 13.). (GI. kgl. Saml. 998,2*). Bussæus, A.: "Underretning om det gamle Gronland og Vinland..." 215 bl. ca (Kålund 107). (GI. kgl. Saml. 2886; 4 ). Bussæus, A.: "Kort Underretning om det fordum af Nordmænd og Islænder besøgte... Gamle Groenland... saa og om dend Part af Nord America, som først af Groenlænderne er bleven opfunden og da kaldet Vinland" s. + appendix, 71 s. (Ikke i Kålund). (Ledreborg329,4 ). Jensen, Johannes V.:"Grønlands- og Vinlandsrejserne". 48 bl. (Tr.: "De islandske Sagaer", vol. III, 1932). (Ny kgl. Saml. 3663,4*). Jonsson, Arngrim: "Groenlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 2håndtegn kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 38 bl. (Kålund 97). (GI. Kgl. Saml. 2876,4"). Jonsson, Arngrim: Gronlandiæ descriptio. 2 afskrifter - 6v-33r og 41r-62r. Heri afsnit om Vinland. (Kålund 1223). (Kali 275,4 ). Jonson, Arngrim: "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 6 håndtegnede kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 20 bl. (Kålund 98). (GI. kgl. Saml. 2877,4 ). Jonsson, Arngrim : "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. 39 bl. (Kålund 99). (GI. kgl. Saml. 2878,4'). Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands beskriffuelse..." 1669,32 bl. Heri 3 kort med Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson: cf. GI. kgl. Saml. 2881,4*. (Kålund 12), (GI. kgl. Saml. 997,2 ). 13

16 Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands Beskriff else Colligeret af Iszlandske Antiquitåter..." Overs. og med noter af Th. Thorlacius heri 3 kort ved Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson. 17 bl (Kålund 102). (GI. kgl. Saml. 2881,4 ). Lund, Christian: "De tuende Gronlandische Reigser ". Med 2 kort o. det nordlige Atlanterhav m. Norge, Island, Grønland, Vinland. Kopi af kortene i GI. Saml. 2876,4. 47 bl. (Kålund 101) (GI. kgl. Saml. 2880,4 ). Schacht, Matthias: "Enarrationum historicarum de Gronlandia..." Heri kopier af Sigurd Stefanssons og Jon Gudmundssons Grønlandskort med Vinland. (Kålund 443). (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Steensby, H.P.: Dagbøger fra hans rejse i USA og Canada i 1920 for efterforske Vinland's beliggenhed. 6 bind. (1977/129 1 ). Stenstrom, H.: "Dissertatio Historica de America, Norvegis ante tempora Columbi adita". Trykt. Lund s. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL 5). Thalbitzer, William: Optegnelser, notater vedr. Vinland. Dertil nogle tryksager og udklip. 1 charteque. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Lc.2). Thalbitzer, William: Manuskript og forarbejder til artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Tr.: "Danske Studier" ) Ms. omhandler en runesten fundet på øen Kingigtorsuaq, nord for Upernavik; og Kensington-stenen, fundet ved Kensington, Minnesota. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Hl). Thalbitzer, William: Manuskript til artikel: "Two Runic Stones from Greenland and Minnesota". Tr.: "Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Miscellaneous Collections", vol. 116 no. 3, (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 1). Thalbitzer, William: Optegnelser, tryksager og breve vedr. hans artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 2). Thalbitzer, William: Runologi. Materiale overvejende omhandlede "Kensington-Stenen". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 3-4). 14

17 Torfason, Th.: "Det gamle Gronland". Heri 3 kobberst. kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Grønland, Vinland. (Stik efter landkortene i GI. kgl. Saml. 2881,4*). (Kålund 106). (GI. kgl. Saml. 2885,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 1238). (Kali 616,4, bl. 61r-67v). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 304). (Ny kgl. Saml. 1151,2', s ). Vinland - Erik den Røde's saga. 65 s. Hertil en latinsk oversættelse: "Relatio Erico rauda sive Russo", 65 s. Efter AM 557,4. (Kålund 324). (Ny kgl. Saml. 1173,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 768,4. (Kålund 441). (Ny kgl. Saml. 1288,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 769,4. (Kålund 442.). (Ny kgl. Saml. 1289,2 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 563b; 4. (Kålund 592.). (Ny kgl. Saml. 1697,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 609). (Ny kgl. Saml. 1714,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Efter AM 544,4. 72 s. (Kålund 1084). (Thottl754,4 <> ). Vinland - Erik den Røde's saga. 16 bl. (Kålund 1105). (Thott 1776,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. 2 versioner bl. (Kålund 1001). (Thott 984, 2 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. Afskrift af AM 281,4. (Kålund 587). (Ny kgl. Saml. 1692,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. (Kålund 593). (Ny kgl. Saml. 1698,4 ). 15

18 Vinland - "Gronlandica". Efter AM 770c, 4. Heri optegnelser vedr. Erik den Røde, Thorfinn Karlsefni og Vinland. 36 s. (Kålund 631). (Ny kgl. Saml. 1734,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefni's saga. Afskrift af AM 115, s. (Kålund 879). (Ny kgl. Saml. 1960,4 ). Vmbnd - Thorfinn Karlsefnis saga. 33 s. Afskrift af AM 770b, 4. Erik den Røde's saga. 43 s. Afskrift af AM 770b, 4. (Kålund 875). (Ny kgl. Saml. 1956,4 ). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga (s ) og Grønlændinge saga (s ). (Kålund 28). (GI. kgl. Saml. 1015,2, bind 1). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. Afskr. efter GI. kgl. Saml. 1005, 2 (Kålund 30). (GI. kgl. Saml. 1017, 2 ). Vinland-Mikrofilm efter GI. Kgl. Saml. 1005,2,sp ogsp (Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga). (Ms micro 200). Vinland - Mikrofilm efter GI. kgl. Saml. 1005,2. Heri Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. (Ms micro 552). Vinland - Div. tryksager vedr. "Antiquitates americanæ". (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Vinland - Kort o. det nordlige Atlanterhav. "General Chart exhibiting the Discoveries of the Northmen in the Arctic Regions and America./' Kobberstik, udat. 36 x 45 cm. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). Vinland - Faksimile af en runetekst fundet på øen Kingiktorsoak i Baffins Bay Gengivet i C.C. Rafn's "Antiquitates Americanæ", tab. VIII fig. 3. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). 16

19 *?' En Uchi-indianer, Georgia (Ny kgl. Saml. 565,4 ) U.S.A. Blichfeld, M.F.: ''Washington Irving - den første amerikanske forfatter der blev læst i Europa". 22 bl (1977/70). Blichfeld, M.R: "George Washington's Hjemliv som Søn og Ægtemand". 15 bl. (1977/70). Brandes, Georg: "Brev om Amerika". Udkast og trykmanuskript bl. (Tr. Pol. 2/8-1914). (Brandes arkivet IV. 388). Brandes, Georg: "Mine amerikanske Kolleger". 14 bl. (Tr.: The American- Scandinavian Review", november 1921, under titlen "My American Colleagues"). (Brandes arkivet IV. 469). 17

20 Brandes, Georg: "England og Nordamerika". 14 bl. (Tr.: Pol. 16/9-1923). (Brandes arkivet IV. 492) Brandes, Georg: Udklipsbog fra Georg Brandes' rejse til USA (Brandes arkivet V.) Brandes, Georg: "Brev om Amerika". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 3334,4, II). Brandes, Georg: "Præsident Wilsons vekslende Begreb om Neutralitet". 4 bl. (PalsboAaSp.21). Brandes, Georg: "Wilsons Fred uden Sejr". 1 bl. (Palsbo Aa Sp 21.). Brandes, Georg: " Brev om Amerika". 9 bl. (Palsbo Aa Sp 21). Brickell, John: "En Beskrivelse om Nordre Carolina". Overs. af Johan Heitman. Med 1 kobberst. kort og 4 små kobberstik med fugle, fisk dyr, planter. 41 bl. Dublin (Ny kgl. Saml. 1113,4 ). Brickell, John: "Extract of dr. John Brickell's Natural History of North Carolina. Oprindelig trykt i Dublin 1737". Dansk overs. ca s. (Ny kgl. Saml. 1515, 2 ). Bøgh, Erik: "En dansk Indvandrer i Amerika interviewet". 7 bl. (Ny kgl. Saml. 1577, 2 ). Cavling, Henrik: " Fra Amerika". 599 bl. (Tr.: 1897). (Collin 22,4 ). Samling af amerikanske avisudklip omhandlende USA's historie, kultur og andre forhold i årene ringbind. Samlet af Ole Cavling. (1991/87). Dahlerup, Joost, (da. arner, forf.) Efterladte papirer. 1 kapsel. (1988/64). Materiale vedr. dansk-amerikanere, danske institutioner i USA, danskere der har opholdt sig i USA. Indsamlet af forfatteren baron Joost Dahlerup indtil hans død Neg. mikrofilm. 5 spoler. Efter originalmateriale i New York Historical Society. (Ms micro 1162). 18

21 Ditlevsen, Ejner: Kunstmaler Ejnar Ditlevsen's rejsedagbog fra Livingstone, Montana og Yellowstone, Wyoming. Illustr. 59 bl. (1988/145). Duus, Aage: Amerikansk Fortolkningsteori. Maskinskr. 157 s. (Add. 831,4 ). Fay,Eli: "DiscourseattheFuneralof HansP. Jorgensen,Capt. of Co. A, 15th Regiment, Mass. Volunteers, who was killed in the Battle of Gettysburg, July 2,1863". 17 s. (Tr.: Fitschburg 1863). (1988/188). Fejlberg, F.: "Den amerikanske methodistpræst". 17 bl. (Palsbo Aa). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. USA. (Utilg. 531, HL 4). Freuchen, Peter: Breve til Peter Freuchen fra Exploreres Club, New York - Farrar and Rinehart forlag, New York - International Literary Bureau, New York - Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood. (Utilg. 531, Le). Fribert, L.J.: "De gamle Jord værker ved Aztalan i Wisconsin". 2 ark. [Ved brev fra Fribert til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, in. 5). Grundtvig, F.L.: "Iagttagelser vedrørende "Molothrus aters" Æglægning i Omegnen af Clinton, Iowa s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "Fuglenes Redebygning i New England. Desuden andre Ting amerikanske Fugle vedkommende" s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "The Vernal Migration of Warblers on Wolf River, Outagamie Country, Wisconsin". Trykt afhandling i "Bulletin of the Nuttall Ornithological Club", April s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Hammerich, L.L.: Ms. til et foredrag om Alaska, U. titel. U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, IILa.l). Hammerich, L.L.: "Fra en ny studierejse til Alaska". U. år. 3 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, HI.a.1). 19

22 Hammerich, L.L.: "Alaskarejsen 1953". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hammerich, L.L.: "Report of my Journey in Alaska in 1950". Maskinskr. 14 bl. [Stilet til The Arctic Institute of North America]. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hansen, Hans Peter Christian: "Erindringer fra Nord-Amerika". 190 s. Dat. Washington d. 12. October (Ny kgl. Saml. 644, 8 ). Holm, Edvard: Forelæsninger over Den nordamerikaske Frihedskrigs Historie. Efterårssemestret s. (Add. 960,4 ). Janson, Kristofer: "Amerikanske Forhold. Fem Foredrag". 124s. (Amerika's demokratiske Institutioner, Aristokratiske Tendenser, Amerikanske Kvinder, Nordmændene i Amerika, Kirkelige Forhold i Amerika). (Collin66,2 ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve - Politik og Presse". Maskinskr. 13 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve -1 Subway'en". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.:" Manhattan-Breve - Det 20. Aarhundredes Amerika". Maskinskr. 11 bl. (Tr.: Aftenposten, Olo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.:" New York i Sol og Sne". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.: Ms. u. titel. Maskinskr. 2 bl. (Muligvis udkast til et forord til "Fra Fristaterne".). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Mellem Arkansas-Jægerne". 14 bl. (Tr.: "Sport" 18/ og i "Myter. Ny Samling", 1910). (Ny kgl. Saml. 861,8 ). 20

23 Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 3 kronikker fra Politiken - "Manden", "Forfatteren", "Præsidenten" bl. (Tr.: Pol. 22/ 11,23/11,24/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2"). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Hearst.". Om bladfyrsten William Randolph Hearst. 5 bl. (Tr.: Pol.: 16/ "Den ny Verden", 1907.) (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Pressen". 4 bl. (Tr.: Pol. 20/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Fra Amerika". 7 bl. (Tr.: "Jysk Jul" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4, I.). Jensen, Johannes V.: "New York" bl. (Tr.: "Aftenposten" "Introduktion til vor Tidsalder" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4,I.). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Filmbyen" bl. (Tr.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Manhattan" bl. (Tr.: Pol. 18/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4", IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Gennem Sydstaterne". 34 bl. (Tr.: Pol. 13/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Fra Stillehavet til Atlanten". 26 s. ar.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. I Trafikens Tegn". 29 bl. (Tr.: Pol. 28/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Verdensudstillingen i New York". 16 bl. (Tr.: Pol. 9/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4',11.). 21

24 Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Vesten". 31 bl. (Tr.: Pol. 27/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Walt Disney". 21 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4, L). Jensen, Johannes V.: "Dansk-Amerikanerne og den danske Bonde". Brudstykke, kun begyndelsen. 4 bl. (Tr.: "Hjemmet". 4/7-1929). (Ny kgl. Saml. 3673,4, n.). Jensen, Johannes V.: "Moderne Amerikansk Litteratur. Den sociale Roman". 11 bl. (Tr.: Berl. Tid. 10/ ). (Ny kgl. Saml. 3667,4 ). Jensen, Johannes V.: "Et moderne Museum". (The American Museum of Naturalhistory). 21 bl. (Tr.: Pol. 12/7-1940). (Ny kgl. Saml. 3664,4,n). Jensen, Johannes V.: "Retninger i tiden. Fra Heksekedlen". 2 artikler bl. (Tr.: Pol. 24/9 og 25/9 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V. :"Romanen Amerika". 15 bl. Fortale til Hans Bendix: "Med Ryggen til Europa" (Ny kgl. Saml. 3664, 4, IL). Jensen, Johannes V.: 'Thomas Jefferson". 24 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4% L). Jensen, Johannes V.: "Whitman's Apoteose". Indl. til "Whitman's Digte", bl. (Ny kgl. Saml. 3666,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 6 bl. Dat. 1/ (Troensegaard II). Jespersen, Otto: Dagbog og breve fra et ophold i USA, 3/ til 16/ Neg. mikrofilm. 1 spole (Ms micro 3061). Jorgensen, Christine: Efterladte papirer - breve, personalia, mss. og tryksager. 6 kapsler. (Utilg. 739). Keim, Randolph (red.): "Sherman - A memorial in Art, Oratory and Literature". Trykt bog. Washington D.C., 1904,410 s. Illustr. bl.a. med fotografier af Sherman-monumentet skabt af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 22

25 Lapham, Increase A.: 1). Tuschtegning -"Ancient animal earthworks found at Milwaukee, Wisconsin". 2). "South view of a group of Tumuli on Somerset Creek, Kentucky". Trykt blad. [Ved brev fra Lapham til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HI.5.). Larsen, Karl: "Amerika's Flag". 2 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Larsen, Karl: Breve og papirer vedr. professor Karl Larsen's Amerika-rejse (Ny kgl. Saml. 2798,2 ). Lassen, Meta: Materiale vedr. en udstilling af dansk kunst i USA , arrangeret af Meta Lassen. 1 charteque. (1978/13). Abraham Lincoln's arkiv. 97 spoler. The Robert Todd Lincoln Collection of the Papers of Abraham Lincoln. Series 1: General Correspondence and Related Documents. Series 2: Additional Correspondance. Series 3: Miscellaneous. Mikrofilm efter orig. papirer i Library of Congress, Washington D.C. (Ms micro 285). Madsen, Mads K.: Breve og personalia vedr. Mads K. Madsen, løjtnant US army. 121 breve til forældrene, inkl. 14 postkort m. motiver fra USA, nogle papirer vedr. hans officersuddannelse og karriere, samt et fotografialbum. (Ny kgl. Saml. 4803,4 ). Estevan, Josef Martinez: Dagbog fra en rejse langs Californien's kyst Neg. mikrofilm, efter ms. i "Henry E. Huntington Library", San Marino, Californien. (Ms micro 83). Nansen, Betty: 2 scrapbøger fra Betty Nansen's ophold i USA, (Utilg.565,VL). Nielsen, L.C.: "Fra Atlanterhavet til Stillehavet mellem Landsmænd". Ms. til foredrag. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Diverse optegnelser fra en rejse i USA (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Disposition til en bog om danskere i USA. Med bl.a. selvbiografiske optegnelser af dansk-amerikanere, fotografier fra danske samfund i USA, fotografier fra Oregon/Washington. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV,). 23

26 Nielsen, Oluf: Blade af min Dagbog, bl.a. fra USA s. Duplikeret. (1988/138). Olesen Løkken, Thomas: "Danmark i Amerika". Forarbejder, kladde og trykmanuskript. 3 kapsler. (Tr.: 1950). (Ny kgl. Saml. 4929, III.5.). Paludan, Jacob: "Arbejdsløse i New York". 5 bl. (Tr.: i "Fremad til Nutiden", 1953). (Ny kgl. Saml. 2771,2 ). Paludan, Jacob: 6 breve fra Jacob Paludan til Schultzer skrevne fra Atlantic City og New York, (Ny kgl. Saml. 5239,4 ). Paulli, Jakob: "Henry Ward Beecher. En Skitse". 26 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Paulsen: Uddrag af et brev fra Paulsen til C.C. Rafn vedr. nogle ruiner i Wisconsin. 2 ark. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Pedersen, Hans Hartvig Seedorff: Rejseskitser fra USA. "Brev fra New York", "Fra Texas' Sletter til Arizonas Bjærge", "Negerliv i New Orleans" bl. (Marx-Nielsen 17,2 ). Pedersen, Svend: "Alexander Hamilton". En maskinskr. biografi. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). Pio, Louis: Nogle indianske sagn. 7 bl. Fotokopier. Orig. i priv.eje. (1972/118). Porter, Jacob: Drawings of Indian Arrowheads. 2 hefter, 1839 og bl løse tegninger af indianske pilespidser. (Ny kgl. Sam. 1599,2, m.5) Breve til C.C. Rafn vedr. nordamerikanske oldsager fra : George Bancroft, L.J. Fribert, Thaddeus M. Harris, Increase A. Lapham, James G. Morris, R.H. Newenham, Rhode Island Historical Society, Edward Swift, J.V.C. Smith og Samuel Webber. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HI.5). Rask, Rasmus: "Betragtninger i Anledning af det kreolske Sprog". 7 s. (Add.627k,4 ). 24

27 Von Reck, Philipp Georg Friedrich: "Kurzgefasste Nachricht von dem Etablissement derer Salzburguschen Emigranten zu Ebenezer, in der Provinz Georgien in Nord-Amerika..." (Tr.: Hamburg 1777). Vedl.: 1 bind med tegninger at indianere, planter, dyreliv. 47 bl. Endvidere vedl. 5 charteques indeholdende 15 løse tegninger og et kobberst. landkort o.a. (Ben.: Afhandling i Fund og Forskning XXIII. " Kristian Hvidt: "En billedbog fra Georgia's barndom". Kristian Hvidt: "Von Reck's Voyage. Drawings and Journal of Philip Georg Friedrich von Reck." Savannah 1980.) (Ny kgl. Saml. 565,4 ). Ricard, Olfert: Notesbog fra en rejse til Amerika (Utilg. 423, H.I.). Scherfig, Hans: Udklip og tryksager fra Hans Scherfig's rejse i USA kapsel. (Utilg. 667, HL3.a.). Schoolcraft, Henry J.: "Brief notice of Druidical Runes in North America". 3 bl. 1 opklæbet ill. Vedl. 1 brev fra Schoolcraft til C.C. Rafn, 20/ (Ny kgl. Saml. 599,2, HI.5.). Skjoldborg, Johan: 'Indianerhøvdingen Unkas i Tvivl". Indtryk fra en rejse i Amerika. Håndskr. 13 bl. (Ny kgl. Saml. 4524,4, kps. 7.). Smith, Birgitte Rohl: Ms. til utrykt biografi over billedhuggeren Carl Rohl Smith, som udvandrede til USA i Maskinskr. 298 s. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). Topsøe, Vilhelm: Ms. til "Fra Amerika". 156 bl. (Ny kgl. Saml. 3719,4 ). Trier Mørch, Dea: "Da jeg opdagede Amerika". Maskinskr. ms. samt 1. og 2. korrektur. 10 kapsler. (1988/27). Waxell, Sven Larsson: Beretning om Vitus Bering's anden Kamchatkaekspedition, 1733 ff. 203 s. Kopi efter orig. manuskript i Statsbiblioteket, Leningrad. (Ms phot 62,2 ). Weed, Cora Chaplin: "Hånd Book for Iowa Soldiers and Sailors Monument". Trykt bog, uden sted, s. illustr. med fotografier af monumentet som er udført af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 25

28 Vogel-Jørgensen, T.: Materiale til hans bog "Peter Lassen af California". Optegnelser, breve og udklip samt nogle anmeldelser. (Tr.: 1937). (Ny kgl. Saml. 2717,2,V.) Anon. beretning fra en rejse foretaget gennem de franske kolonier i Nordamerika i årene 1736,1737 og bl. Fransk tekst. (Ny kgl. Saml. 1805,2 ). Billeder fra Detroit. 12 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, HI). Billeder fra Nunivak. 19 neg.opt.24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Billeder fra White Horse, Alaska. 20 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Comparative Vocabulary of Indian Languages. Neg. mikrofilm ca. 225 optagelser. 1 spole. Efter ms. i Smithsonian Institute - Archives of Bureau of American Ethnology. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa.). Arkivmateriale vedr. Nordic Association for American Studies. 2 kapsler. (1982/37). Landkort, litografier, stålstik fra Massachusetts og Rhode Island. Lokaliteter, bygninger, jordfund, inskriptioner. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i USA. Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende spørgsmål vedr. medlemsskab af Oldskriftselskabet samt forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kpsl. (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.n.). 26

29 Canada Brandes, Georg: "Grønland og Canada". 12 bl. (Tr.: Politiken ). (Ny kgl. Saml. 2869, 2 ). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. Canada. "Kost og Logi". Maskinskr. 6s. Tr. i "Familiejournalen", 29/ "Minder fra Hudson- Bugten". Maskinskr. 18 s. Tr. i "The Beaver", 14/ "Bankvæsen i det nordlige Canada". Maskinskr. 2 s "Yukon-Territoriet". Maskinskr. ms. til radioforedrag. 12 s. Udat. (Utilg. 531, m.4.). Freuchen, Peter: 30 mss. til foredrag i Canadisk radio (Utilg. 531, m.4.). Munk, Jens: Hans egenhændige beskrivelse af rejsen for at finde Nordvest- Passagen s. (Add. 184,4 ). Nobel, Otto K.(dansk vice-konsul i Montreal, Canada, ): Livserfaringer. 2 bd s. (Et tilhørende fotoalbum findes i Det kgl. Bibliotek's billedsamling). (Ny kgl. Saml. 5208,4 ). Sandemose, Aksel: Dagbog Heri optegnelser fra hans første ophold i Canada. 1 kapsel. (1990/29). Sandemose, Aksel: Rejsedagbøger I-VI fra Canada, (Ny kgl. Saml. 5158,4 ). Et håndtegnet kort o. det nordøstlige Canada fra Hudson Bay til det sydlige Grønland og Island. Kopi efter kobberst. landkort af Sanson. (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Relation de Quebec commencant au xvii juillet Relation de Quebec commencant au xvii juillet s. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). "Efterretning om Capitain Backs arktiske Expedition". Trykt m. 1 kort. [Dansk Ugeskrift, 6 bind, nr Kbh. 1835]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5.). 27

30 Eskimoer Eskimoiske Sagn og Sange samlede af Dr. Franz Boas paa Baffin Island. Ca bl. (Ny kgl. Saml. 2488,4, IX.) Frederiksen, V.G: Eskimoernes Oprindelse og deres Vandring til Grønland. En etymologisk Undersøgelse". 1911,9 bl. (Ny kgl. Saml. 2440,2 ). Hammerich, L.L.: "Nunivak-extracts". 3 kapsler. Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Nunivak-ordbog: a-i, u-k, c-p, n-s". 4 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4', Hla, 1). Hammerich, L.L.: En samling vest-eskimoiske fortællinger. U.år. Håndskr. og maskinskr. 24 læg. Dansk, engelsk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa,1) L.L. Hammerich's arbejdspapirer, notater vedr. vesteskimoisk/grønlandsk sprog. Tryksager og udklip vedl. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Folkedigtning fra Grønland til Alaska" Maskinskr. 23 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4 %ffla,1). Hammerich, L.L.: "Lady into Lemming". U.år. Maskinskr. 6 bl. Eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Kvinden der blev til Lemming". Maskinskr. 3 bl. Dansk, tysk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Een karakteristiek van het Eskimo" Maskinskr. 20 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Skitse til foredrag om Nunivak-eskimoer". U.år. Maskinskr. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Fra en forskningsrejse til Nunivak". U.år. Maskinskr. 17 bl (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). 28

31 Hammerich, L.L.: ''En eskimoisk ordliste 7 '. U.år. 9 bl. (Ny kgl Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Bei dem Eskimo im Alaska'". U.år. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Grønlændere uden for Grønland" U.år. Maskinskr. 7 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, ffla, 1.) Hammerich, L.L.: "Eskimoisk ved Bering-havet". U.år. 8 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). Hammerich, L.L.: "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. 22 bl. - "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. Samme ms. som ovenstående, men med håndskr. rettelser og tilføjelser. 25 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.) Hammerich, L.L.: "Blandt eskimoer i Alaska". U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, ffla, 1). Kenick, Edna: 'Ticture Script from Nunivak". Bibeltekster skrevet med eskimoisk billedskrift og anvendt ved søndagsskoleundervisning på øen Nunivak ved Alaska. 26 bl. Vedlagt notater af L.L. Hammerich. (Ny kgl. Saml. 4758,4 ). Packard, A.S.: Notes on the Labrador Eskimos". Trykt artikel i tidsskriftet "American Naturalist" s. + 1 planche. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4). Rask, Rasmus: "Optegnelser betræffende det Aleutiske Sprog og dets Overensstemmelse med Grønlandsk". 13 bl. (Ny kgl. Saml. 149c, 4, nr. 103). Rasmussen, Knud: "Festen's Gave". Håndskr. og maskinskr. ms. Der mangler en del af forordet samt fortællingen "Det store Tuskhandels-Stævne". (Tr.: 1929). Vedl.: ubenyttet materiale til "Festen's Gave", 7 læg. (Knud Rasmussen arkivet 5.4). Rasmussen, Knud: Nogle eskimo-digte. Ukomplet ms. Håndskr. og maskinskr. 52 bl. (Tr.: i "Snehyttens Sange", 1930 og i "Fra Grønland til Stillehavet", ). (Knud Rasmusen arkivet 5.4). 29

32 Schmitt, Alfred: Materiale vedr. Alaska (Kuskokwim) eskimoerne's sprog og skrift. Indeholder breve og uddrag af biblen skr. på eskimoisk, tryksager om Herrnhuterne's arbejde blandt eskimoerne, udklip og fotografier. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 2562,2 ). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. eskimo-dialektprøver fra Cap York, Upernavik, Labrador, Baffin Land, Hudson Bay, Mackenzie River, Alaska og Østgrønland. 81 bl. (Ny kgl. Saml. 2357,2, I.b.2.f). Thalbitzer, William: Optegnelser om central-eskimoiske sprog (Hudson Bay) efter meddelelser af Jakob Olsen til William Thalbitzer (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 2.). Thalbitzer, William: "Shamanisme fra Sibrien til Grønland". 22s. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: "Eskimoiske Oprindelsesmyter". 2 maskinskr. mss s. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. Quashse indianerne (Alaska, Canada). (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Notater vedr. eskimoiske stednavne fra Alaska, Canada, Sibirien. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 14). Comparative wordlist of Alaskan, Eskimo, Siberian Eskimo and Chukchee. Neg. mikrofilm. 35 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of the American Philosphical Society (Boas Collection ms 135), Baltimore. (Ms micro 149). Labradoreskimoisk-tysk ordbog skrevet i slutningen af det 18. årh. 353 bl. Bagest: 15 løse blade med bibelhistoriske tekster på eskimoisk. Neg. mikrofilm. 378 opt. 1 spole. Efter ms. tilh. Brødremenigheden i Christiansfeld. (Ms micro 1497). Prayer Book of the Greek Orthodox Church for the Eskimos of the Kuskokwim District. Neg. mikrofilm. 29 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of Congress, Washington D.C. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa.). 30

33 St. Croix, ca (Thott 1299,4 ) Vestindien Andersen, Jens: Diverse personlige papirer vedr. Jens Andersen, gendarm i Dansk Vestindien. (Ny kgl. Saml. 1922,2 ). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Gjødningsforsøg. St. Croix 1896/97". 2 s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Forsøg med Sukkerrør" s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Record of experiments withsome varieties of sugarcane imported into St. Croix..." s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). 31

34 Arendrup, Jul., Chr. Dahl, E. Heilbroch og L.P. Pontoppidan: "Gjødningsforsøg paa Statsplantagerne paa St. Croix" s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Bornemann, Cosmus: "Aller Underdanigste Mening udi Milans Sag mod Compagniets Directeurer etc. 4/3 1689". 6 bl. (Add. 103, III. 2 ). Rrar.des, Georg: "Geni til Kolonisation". 3 bl. (Tr.: Politiken 3/7-1916). (Ny kgl. Saml. 1839,2 ) Claussen, Anton: "Eigenhåndige nachricht von dånischen Eyland St. Croix in America" s. (Ny kgl. Saml. 766,4 ). Erichsen, Birgitte: Erindringer fra de vestindiske øer. ["St. Croix - En Mindekrans". "Tidsbilleder fra Vestindien - St. Thomas og St. Jan". "Skitser fra Vestindien - St. Jan". "Minder fra Vestindien - Ny taar paa St. Jan"." I Vestindien som Lærerinde for Guvernørens Børn". "En Rejse til St. Thomas som Lærerinde for Guvernør Colds Børn". "Minder fra Vestindien - Zilians Drenge".] Maskinskr. mss. (Ny kgl. Saml. 4363,4 ). Freuchen, Peter: "Antigua". Maskinskr. 3 s. Udat. (Utilg. 531,111.4.). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (E don. var. 157,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 767,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien". Udat (Ny kgl. Saml. 2722,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 2738,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse af Eilandet St. Croix i America i West-Indien" s. (Thottl298,4 ). R.H.: "Observation angaaende Hedningenes Omvendelse i Dansk Vestindien". 1755,17 s. (Thott 816, 2 ) 32

35 Hagemann, G.A.: "Om St. Croix". 20 bl. (Palsbo Fa). Hansen, Anton: Udkast, notater, kladder til et utrykt ms. om en rejse ombord på et nork hvalfangerskib "Thorshov" til Syd-Atlanten. Heri en beskrivelse af den holl. vestindiske ø Curagao. [Hans skitsebog fra denne rejse findes under samme signatur, i afsnit IV.l.4., dog uden illus tr. fra besøget i Curaqao]. (Ny kgl. Saml. 2817,2, HI.2). Holst, J.N.: "Eet Kort udtog af Conditioner som kunde være Ventelig at blive Eilænderne St. Jaen, St. Croix og St. Thomas til Opkomst..." s. (Thott 515,2 ). Hesselberg, Engebret: "Species Facti over den paa Eilandet St. Croix i Aaret 1759 intenderede Neeger Rebellion". 9 s. (Werlauff 22). Høyer, Paul E.: Registrant over litteratur vedr. Dansk Vestindien. 2 kartoteksæsker. (Ny kgl. Saml. 4717,4 ). Janowski, Zdenko St.: "St. Thomas, Westindien. Skizzen von der Reise S.M. Schiff "Zrinyi" in dem Jahren ". Storfol. 320s. Illustr. (akvareller, fotografier, træsnit) samt med 3 opklæbede trykte kort: "Westindien, Central-Amerika bis sum siidlichen Canada" x 37 cm. "Dansk Vestindien med tilgrænsede spanske og engelske Kolonier". Med detailkort o. St. Thomas havn i øverste venstre hjørne x 67 cm. "Harbour of St. Thomas". Søkort x 63 cm. (Add. 353,2 ). Lang, Andrew: 1 brev fra AndrewLangtilCCRafn26/ s. (Uddrag i afskrift ved C.C. Rafn). Brevet omhandler Columbus' 2. rejse og grundlæggelsen af fortet "Isabella" på øen San Domingo. Med en sketch af fortet's beliggenhed. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5.). Larsen, Kay: Dansk-vestindisk og Guinesiske personalia og data. Håndskr. og maskinskr. kartotekskort. 8 kasser. (Ny kgl. Saml. 3240,4 ). Leigh: Nogle papirer vedr. slægten Leigh på St. Thomas. 1 kapsel. (1969/182). 33

36 Løwenørn, P. de: "Beretning om en Reise foretaget... med Fregatten "Prøven" i Aarene 1782 og 1783". 308s. Med 2 håndtegn, kort: "Kaart over de Danske Vestindiske Øers Beliggenhed..." 64 x 48 cm. "Kaart over Rehden af Kap Francois". 52 x 33 cm. (Ny kgl. Saml. 303,4 ). Macdougall, William: Konceptbog over forretningsbreve ført af plantageejer William Macdougall, St. Croix. 450s. + 8 løse blade. (Ny kgl. Saml. 2738,2 ). Madsen, Frederik: Optegnelser fra hans tid som menig soldat på St. Croix bl. (Ny kgl. Saml. 4908,4 ). Mariager, P.: "Historisk Efterretning om det vestindiske-guineske Compagnies Etablissementer i Vestindien og Guinea" s. (Ny kgl. Saml. 426a, 2 ). Meyer, Herman: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien Neg. mikrofilm, 67 opt. (Ms micro 1076). Moltke, F.L.: "Forslag at paalægge Øerne St. Croix, St. Thomas, og St. Jean en Aarlig Grundskatt af 500 Oxehoveder Sukker". Kbh. 7/9,1768 m. 1 bilag. 2 bl. (Ny kgl. Saml. 1498,2 ). Mørch, Otto A.L.: "Samlinger til Vestindien's Havmolluskers Naturhistorie". 6 kapsler. (Ny kgl. Saml. 63q, 8 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Sukker-Plantningen, Maling, Kogning samt Vedkommende Machiners indretning med videre". 18 bl. (Kali 64,2 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Cottoen eller Bomulds samt Risen, Caffe, og Tobacks Plantningen. Endelig om Boch-haut Træe og om Orcaner". 22 bl. (Kali 64,2 ). Nielsen, L.C.: Indledning til en artikel om dansk Vestindien med titlen "Tropisk Danmark". 1 bl. (resten mangler). (Ny kgl. Saml. 4030,4 ). Norden, F.L.: Journal fra en rejse til Vestindien ombord på orlogsskibet "Shrewsbury", bl. (Add. 57,2 ). 34

37 Oxholm, J.N.: Brevbog, ført af pastor J.N. Oxholm på St. Croix , og fortsat i Sønderup og Jyllinge. 40 bl (Ny kgl. Saml. 2446,2 6 ). Raunkjær, Ingeborg: "Arbejderspørgsmålet i Vestindien". Ms. til kronik. 8 bl. (Palsbo Aa). Rohr, Julius Philip Benjamin von: "See-Journal und Beschreibung von St Croix". Udat. (ca ). 148s. 6 kolor og 1 sort/hvid illustr. (Thott,1299,4 ). Rostgaard, Frederik: "F.Rs (Frederik Rostgaard) Lijv og Levnet vedkommende: hans forretninger som Hoved Participant først ved det Ostindiske, siden ved det Vestindiske og Guineiske Compagnie, og tilsidst Directeur ved dette sidste Compagnie fra 1712 til 1727". (Langebeks Excerpter 184 L, pk. 9.). Schiønning, Peter: "Udskrift af Protocollen holden udi Commissions Forhøret over Søe Capitain Peter Schiønning... samt General Krigs Rettens Dom ". 268 s. (Schiønning ). Schiønning, Peter: "Erindringer... i Anledning af en Rencontre med 3 engelske Krigs Fregatter i Dec i de vestindiske Farvande..." 400 s. [Se også Schiønning 12,4. Schiøning 102,4.]. (Schiønning 17,4 ). Schultz, A.C.: Skibsjournal, ført ombord på orlogsbriggen "St. Thomas" på et togt til Vestindien s. På indersiden af forpermen står "scrips. Suenson". Suenson er M.N. Suenson, chef for briggen. Journalen er ført af løjtnant (senere admiral) A.C. Schultz, næstkommanderende. (Add. 1129,4 ). Sommer, Søren: "En Kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat.: St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764,4 ). Sommer, Søren: "En kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat. St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764b, 4 ). Sommer, Søren: "Beretning om St. Thomas og St. Croix af d. 29 April, Anno 1738". Afskrift. 15 s. (Ny kgl. Saml. 765,4 ). 35

38 Teilmann, A.C: "Erindringer af St. Croix Ornithologie" ff. 32 s. (Ny kgl. Saml. 4401,4 ). Valenzuela, Marcos Harrero: "Memoria que tratta de la Isla de Cuba". Udat. 33 s. (Ny kgl. Saml. 351,2 ). Wiinstedt, William Enoch: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien, Puerto Rico, San Domingo og Venezuela ombord på skrueskonnerten "Fylla" i vinteren s. (Ny kgl. Saml. 5178,4 ). 'Tro memoria over Slave-Handelen paa Guinea og Vest Indien med forsøget Beretning angaaende Vest Indien''. (Add. 55,2, s ). "Det Vestindiske Slave Reglement af 3. Febr. 1755, tillige med Oeconomie og Commerce Collegie Forestilling af 13. Jan". 29 s. (Add. 598,4 ). "Det vestindiske og guineiske Compagnies Participanters vedtagne Convention, Reglement og Foreening indgaaet og sluttet den 26. September 1733". (Kali 390,4, bl. 1-34). Breve og indberetninger vedr. Vestindien, s. (Ledreborg258,2 ). 3 Dokumenter vedr. "Det Vestindiske-Guineiske Compagni". 1727,1747 (Ledreborg293,2 ). "Mémoire touchant le négoce et la navigation des Hollandois. 1699". Heri afsnit om handel og sejlads i Vestindien (46r) og Surinam og Curacao (50v -52v). (Ny kgl. Saml. 520, 4 ). "Pro Memoria, St. Croix 24/8 1801", underskr. Næser. Om forholdene på øen under den engelske besættelse. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Afskrift på engelsk af en artikel trykt i en New York avis, dateret 1 / På samme blad: Afskrift på engelsk af en proklamation trykt i St. Croix Gazette, 13/ (Ny kgl. Saml 567,2 ). 36

39 Nogle teaterplakater fra St. Croix. 3 stk. Udat. (ca. 1800). (Ny kgl. Saml. 567,2 ). "Grundritz eines anfanges fur die HochgråfUch-Schiininelmannschen Plantagen erkauftes Platzes, belegend in Christians-Stadt in Westindien". 20/ blad. 46 x 41 cm. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Beskrivelse af øen Puerto Rico. Spansk tekst s. (Ny kgl. Saml. 570,2 ). "Militair Etaten paa de danske vestindiske Øer saaledes som den til Aaret 1807 var reglementeret". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 *) "Extract af Major Oxholms Udkast til en Forsvars-Plan for de danske vestindiske Øer" 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ) "Extract af General-Major Waltersdorffs Betænkning angaaende de hensigtsmæssigste Forsvarsmidler for de Dank-Vestindiske Eilande". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Extract af Defensions-Commissionens Betænkning om de Dansk-Vestindiske Øers Forsvar". 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Dekongl.Udgivterforde vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. "Dekongl. Indtægter for de vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. (Nykgl.SamL716x,2 ). "General Rapport for Aaret 1804". 4 s. "General Rapport for Aaret 1806". 2 s. (Nykgl.Saml.716x,2 ). "Extract af det vestindiske Contoirs Journal pro 1793". 2 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 20). En aktie i Aarhus Vestindiske Handelsselskab, dat. 1/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). "Adress of the English Inhabitants of St. Croix to His Excellency General Baron von Prock". 14/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). Mandskabsliste for briggen "Christine Henriette".5/6-1806, Christiansted Toldkammer, St. Croix, 1. bl. Ny kgl. Saml. 1498,2 ). 37

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Lucretia og Margaret

Lucretia og Margaret Lucretia og Margaret Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. H U G H Z A C H A R I A E Lucretia og Margaret Slavebarnets Historie H O V E D L A N D Lucretia og Margaret Slavebarnets

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund.

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Inuitisk religion og mytologi Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skabelsesmyterne og kosmologien 13 Tekst 1. De første mennesker.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

Tekster: 1. Germania af Cornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120) oversat af Hans Henrik Lefolii (1819-1908)

Tekster: 1. Germania af Cornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120) oversat af Hans Henrik Lefolii (1819-1908) Tema: Romerne og Germanerne 1. Germania af Cornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120) oversat af Hans Henrik Lefolii (1819-1908) 2. Cæsar om Germanernes samfund uddrag af Gallerkrigen af Gahus Julius Cæsar ca.

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

IND I HISTORIEN. Christian 4.

IND I HISTORIEN. Christian 4. IND I HISTORIEN 6. K L A S S E F LY V E R F I N D S I D É B O K S 6. K L A S S E Christian 4. Tag på fotosafari på jagt efter Christian 4. s bygninger i København. Husk også at fotografere nogle af de

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Opdagelsesrejser FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Opdagelsesrejser FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN Orgelbogen Orgelklubben Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Katrine Immerkjær Kristiansen, 2015 Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Leif W(illy) Rasmussen

Leif W(illy) Rasmussen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) R R R Claus Rafner Signatur: 1959 - Historiker, cand.mag. Handbook and Catalog of Danish Tobacco and

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A

D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A S U S A N N E B E R N S T E I N I Søndermarken ved København står et temmelig ukendt mindesmærke, en Mindehøj, til ære for de danske udvandrere.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang

Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang Nr Medl Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 39 JAK seddel Thisteds amts andelskasse 10 0 110 andele Si10 2 39 JAK seddel Ringkøbing Andelskasse 10 kr 1+

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1 Seneste 1 31. marts 1 1 ved start sæson: 0-16,5 for top 5: 35,8 ved start sæson: 16,6-54 for top 5: 34,2 Års Års 1021 Kjeld Andersen 10,1 1 38 12 6 1 1 4221 Allan Baun

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Mediefag C Bente Hansen

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer)

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) (version 6, februar 2016) Når du indtaster slavelister, skal du overholde nedenstående regler: 1. Er dokumentet en forside, bagside eller

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 DANSK MEDICIN HISTORISK ÅRBOG Redaktion, Aarhus (ansvarshavende) Gert Almind, Holbæk Gerda Bonderup, Aarhus Claus Fenger, Odense Sven Erik Hansen, København Søren Hess,

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere