-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-. 'V f. i :. y. ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M. / Nr. 2 \ Americana : - ^ & # :' ; = 3 ;^Vi#"

Transkript

1 : - ^ & # DSI ÅNDSKRIFTAFDELINQÉ1 R KI V R E G';&S:T RAT U'"8M -. 'V f. i :. y. / Nr. 2 \ Americana :' ; = 3 ;^Vi#

2

3 Americana

4

5 Americana MANUSKRIPTER OG BREVE VEDR. NORD-, SYD- OG MELLEMAMERIKA I HÅNDSKRIFTAFDELINGEN REGISTRATUR VED PALLE RINGSTED DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN 1992

6 Det kongelige Bibliotek Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 2 ISSN ISBN Udgiver: Det kongelige Bibliotek Tryk: Vinderup Bogtrykkeri A/S Omslag: Kristin Wiborg Trykt i 200 eksemplarer Distribution: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling Postboks 2149,1016 København K. Tlf.:

7 FORORD En hel del såkaldte "Americana" er opbevaret i Håndskriftafdelingens samlinger. Det drejer sig om manuskripter, breve, rejsedagbøger, afhandlinger, optegnelser og andet materiale om Den Ny Verden, udvandringerne fra Danmark og danskere i Amerika. Der har ikke hidtil eksisteret nogen registratur over disse arkivalier. Initiativet til at udarbejde en sådan kom fra overassistent Palle Ringsted. Han beretter selv følgende om tilblivelsesprocessen: "En gang i 197(Yerne spurgte en forsker mig, om der i Håndskriftafdelingens samlinger lå noget materiale om danske udvandrere til Amerika. Ud over en lille samling breve fra danske mormoner, ud vandret til USA omkring 1850, var der intet at finde i afdelingens systematiske katalog. Og disse breve var ikke katalogiseret under sektionen "Amerika", hvor de egentlig hørte hjemme. Da det kom til stykket, var forskeren ikke videre interesseret i mormonbrevene, især da disse havde været benyttet tidligere. Han fik istedet et manuskript om tyske udvandrere til Amerika, med hvilket han stillede sig tilfreds. Efter denne oplevelse mente jeg, at en lille liste over "Americana" i Håndskriftafdelingens samlinger ville være på sin plads. Jeg er nemlig flere gange stødt på breve, manuskripter o.a. materiale om emnet, som ikke kunne findes under rette opslagsord i afdelingens kataloger. Jeg fik dog først tid til at begynde arbejdet i slutningen af 1980'erne. I starten brugte jeg megen tid på at finde "skjult" materiale frem. Meget af det var særdeles godt gemt. Noget kunne findes i den systematiske katalog, men ikke under "Amerika", mens andet slet ikke fandtes i katalogen. Oprindeligt havde jeg tænkt at opdele materiale udelukkende efter geografiske områder. Men på et tidspunkt fandt jeg, at det ville være svært at indplacere manuskripter vedr. Vinland i dette system. Ligeledes fandt jeg, at danske udvandrere skulle have deres eget afsnit. Det var jo trods alt dem, som motiverede mig til at lave denne registratur. Jeg har, så vidt muligt, brugt forfatternes egne titler, sprog og ortografi. Hvor det foreligger, har jeg bragt oplysninger om trykkeår og trykkested for publicerede manuskripter. Under afsnittet "Vinland" henviser jeg til Kr. Kålunds trykte katalog over oldnordiske håndskrifter i Det kongelige Bibliotek." Palle Ringsted har således udarbejdet registraturen i sin fritid. Da han samtidig er det eneste menneske i afdelingen, der kender bestanden af arkivalier så godt, at han også ved, hvad der aldrig er blevet katalogiseret, har han med denne indsats con amore, givet institutionen og fremtidens forskere en uvurderlig gave. For dette bringer Håndskriftafdelingen og Det kongelige Bibliotek ham sin hjerteligste tak. Oktober 1992 Overarkivar Birgitte Possing

8 INDHOLD Rejser Geografi / Historie Vinland USA Canada Eskimoer Vestindien Mellemamerika Sydamerika Danske udvandrere s. 7 s. 10 s. 13 s. 17 s. 27 s. 28 s. 31 s. 40 s. 42 s. 49

9 Rejser Andersen, Ib: Illustr. rejsedagbog fra en rejse til Vest Indien Februar- Oktober 1946 og til Afrika Februar s. (Ny kgl. Saml. 2662,2 ). Bang, Claus B.: "Journal for Reisen fra S. Croix til (København) over S. Domingo, Nord-America, England etc November 1773", 46 bl. (Troensegaard II). Christensen, Karl Valdemar: Skildring af prins Valdemars rejse med M/S "Peru" fra Antwerpen til den amerikanske vestkyst og via de tidligere Dansk Vestindiske Øer tilbage til London i tidsrummet 13. Dec til 30. Marts Illustr. m. kopier af fotografier. 47 s + bilag. (Ny kgl. Saml. 2739,2 ). (Columbus): Beretningen om Christoffer Columbus. (Kålund 1238). (Kall616,4,95r-95v). Cossio, Pedro Antonio de: Journal ført på en rejse fra Corunna (Spanien) til Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba til Cartagena (Venezuela) bl. (Ny kgl. Saml. 569,4 ). van Dockum, Carl: "Gamle Minder fra Tieneste-Aarene ombord i franske Skibe ". Heri (s ) en beskrivelse af et togt til Sydamerika ombord på fregatten "Marie-Thérese". 294 s. 1 bind. (Collin27,2 ). Freuchen, Peter: "I al Frimodighed" og "Fremdeles Frimodig." Maskinskr. mss s. (Utilg. 531, III.3.). Freuchen, Peter: "Book of the Seven Seas". Maskinskr. ms. 375 s. (Utilg. 531, HI.3). Friis, Gabriel Michael: Dagbog ført under fregatten "Sjælland"s togt til Brasilien og Vestindien 27. Okt April M. 20 illustr. i teksten eller på indstukne blade. 117 bl. (Ny kgl. Saml. 4012,4 ).

10 Gress, Elsa: "Diaries from Journeys." Optegnelser (på engelsk) fra rejser til Salzburg (1950,1951), USA ( ) ogtunis (1954). Maskinskr. 1 ringbind. (1987/142). Hansen, Alfred (etatsraad): Erindringer fra en rejse til Canada og USA bl. Maskinskr. afskrift af ms. i privat eje. Engelsk tekst. (Ny kgl. Saml. 3906, 4 ). Hjort, Gerda: Utrykt ms. til rejseskildring. Jamaica, Cuba, Florida og Mexico, maskinskr. 82 s. (1978/16). Kielland, Alexander L. (Udg.): "Captein Hans Arentz's Journal ". Heri bl.a. en rejse til Vestindien bl. (Collin 47,4 ). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA, s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 11). Krøyer, H. N.: Optegnelser fra en rejse til England, Frankrig og USA. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 12). Krøyer, H. N.: Sam Slick's (Thomas Ch. Haliburton) skildringer af amerikansk og engelsk liv. 75 s. (Ny kgl. Saml. 322e, 4, hefte 15). Krøyer, H.N.(udklipsbog). Heri: 1 brev fra Chr. VIII til H. N. Krøyer, 11/8-1840, ang. H.N. Krøyer's rejse med fregatten "Bellona" til Syd- Amerika. 1 litografi, Rio de Janeiro, 22x29 cm. 1 kobberstik, Lima, 12x19 cm. 3 litografier, USA: Sing-Sing fængslet, 20x27 cm. New York, 15x19 cm. New York City Hall, 15x19 cm. 1 plakat: US Mail Line "Louisville", med billede af hjuldamperen "Northerner". 52x64 cm. (Øverste højre hjørne mangler).(nykgl.saml.l630,2 ). Quadro, Juan Bodega y: Dagbog fra en rejse til søs langs Amerika's vestkyst fra Californien til Alaska. Neg. mikrofilm efter ms. i "The Henry Huntingdon Library", San Marino, Californien. Ms micro 83 Rasmussen, Knud: Dagbøger fra 5. Thule ekspedition, bind. (Knud Rasmussen Arkivet 1). Rasmussen, Knud : Regnskabsnotitser fra 5. Thule ekspedition. 1 bind. (Knud Rasmussen Arkivet 4).

11 Rasmussen, Knud: "Report of the Fifth Thule-Expedition kapsler. (Knud Rasmussen Arkivet 5.8). Rasmusen, Knud: "Polarforskningens Saga". Maskinskr. ms. med håndskr. rettelser. 2 kapsler. (Tr.: 1932). (Knud Rasmussen Arkivet 5.9). Rasmussen, Knud: "Die grosse Schlittenreise". maskinskr. 240 bl. Vedl.: 32 fotografier. (Knud Rasmussen Arkivet 5.10). Ravn, Niels F.: "Oversigt over de Rejser som ere foretagne for at finde Nordvestpassagen". (Ny kgl. saml. 4883,4 ). Scavenius, Peer: "Til Søs". Erindringer fra hans rejser som matros til Sydamerika (Brasilien, Argentina) og USA (New York). 137 bl. (Tr.: "Til Søs. Ungdomserindringer fra Rejser og Eventyr". Kbh. 1896). (Collin 100,2 ). Schmalkalden, Caspar: To rejsebeskrivelser : den ene fra Amsterdam til Brasilien 1642, den anden fra Amsterdam til Indonesien bl. Brasilien beskrives fra bl. 13r til 119v. Med 75 illustrationer (fisk, fugle, planter, sukkerfremstilling, landkort etc). (Thottl295,4 ). Et næsten identisk manuskript findes i Universitetsbiblioteket i Gotha. Dette manuskript er udgivet under titlen "Die wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien , nach einer bischer unveroffentlichen handschrift bearb. und hrsg. von Wolfgang Joost". Leipzig Tutein, Peter: Rejsedagbøger. 1) "Fra Hamborg til Sydamerika, 1929". 2). "Dagbog fra Canada, Alaska og USA 1930". Vedl. 17 fotografier. I et bind. 63 bl. (Utilg. 381). (Vespuccio, Amerigo): Beretningen om Amerigo Vespuccio. (Kålund 1238). (Kall616,4,96r-96v.) "Zweite Fortsetzung der Relation von der Reise einiger Saltzburgischen Emigranten, die iiber Holland und Engelland nach Georgien auf Sud-Carolina in America gegangen..." 3 s. (Trykt, siderne udtaget af en bog. Se også Ny kgl. Saml. 565,4 ). (Ledreborg 423, 4 ).

12 Geografi / Historie "Faheirdar forundrunarlegar Historiur um Americam". Overs. efter Sebastian Frans' Geographia (Thott 481, 8, ff. lr-30v). Alsedo y Herrera, Dionisio: "Compendio historico de la Pro vencia, Partidos, ciudades, Astilleros, Rios, y Puerto de Guayaquil, en las costas de la Mar del Sur" s. (Tr.: Madrid 1741, Guayaquil 1879). (Ny kgl. Saml. 446,4 ). Bircherod, J. : "Disputation II de aurifodinis et auriferis locis Africæ et Americæ". Kbh s. Trykt bog med håndskr. kommentarer i margen og på indskudte sider. (Thott ). Brandes, Georg: "Christoforo Colombo, kaldet Christobal Colon." bl. (Tr.: Tilskueren, Februar 1923). (Brandes arkivet IV. 488). Casas, Bartholome de las: "Avisos y reglas para los Confessores que ojeren Confessiones del los espanoles que son o han sido en cargo a los indios de la indias del mar Oceano". 78 s. (Tr.: Sevilla 1552). (Ny kgl. Saml. 565c, 4 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nuevo Sixtemo de Go vierno economico Para la America". Dat. Madrid, 14. Juli, dele i eet bind s. (Tr.: Madrid 1789). (Ny kgl. Saml. 347, 2 ). Campillo y Cossio, Josef del: "Nueva Sistema de Govierno economico para la America" s. (Ny kgl. Saml. 566,4 ). Dapper, Olfert: Håndskr. uddrag af Olfert Dapper: "Die unbekendte neue Welt oder Beschreibung... America". Amsterdam bl. (Thott 1300,4 ). Friess, Hendrich: "Bergwercks Aurora eller fuldkommen Forklaring om de meest brugeligste Substantiva Ord Saavel America som Europa". 22 bl. Med 22 kolor. ill. i teksten. København 1688.(Thott 179,2 ). Jacobæus, Holger: Compendium geographicum s. S.45: om Nordog Sydamerika. S. 56:1 håndtegnet kort o. Nord og Syd Amerika. (E don. var. 42,2 ). 10

13 Jacobæus, Holger: Compendium minimum geographicum. 24 s. S omhandler Nord- og Sydamerika. (E don. var. 146,4 ). Jarl, Axel: "Christopher Colombus." Trykmanuskript. 32 bl. (Tr.: Tidsskrift "Frem"). (Ny kgl. Saml. 2345,2, kps. 4) Montesclaros, Marques de: "Luz de materias de Indias..." 1642, s. (GI. kgl. Saml. 589,2 ). Muller, Christian: Atlas indeholdende 65 kolor. landkort tegnet af Christian Muller. Kort 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 64 og 65 henviser helt el. delvist til Nord- og Sydamerika. København (Thott426,2 ). Pastour, Michel David: "Recueil des Cosmographes, Geographes et Voyageurs..." Uddrag af 14 bøger trykt i det 17. årh. Heriblandt uddrag af Jean de Laet d'anvers: "Uhistorie du nouveau monde ou description des Indes occidentales..." Leyden s. (Troensegaard IH. 5). Dokumenter angående spanske besiddelser i Mellem- og Nordamerika (Nueva Espana). 6 stk. 18. årh. (Ny kgl. Saml. 1527,2 ). Steensby, H. P.: Materiale til forelæsninger over Nordamerika's, Mellemamerika's, Sydamerika's og Vestindien's geografi. (1977/129 5 ). Materias de Contaduria: "Provincia de las Indias Ocidentales ". 14 s. (GI. kgl. Saml. 2234, 4 ). Et læg med titlen "Antiquités Américaines", indeholdende 3 plancher med våben, redskaber, indskriptioner. Dertil div. notater, udklip og aviser. Nord-, Mellem- og Sydamerika. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HL 5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i Syd-, Mellem- og Nordamerika (ikkeusa). Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende medlemsskab af Oldskriftselskabet og forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kapsler. I sidste kapsel - et læg med medlemslister (C.C. Rafn's håndskr.). (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.0). 11

14 Dissertation de l'origine des Negres et des Americains. Udat. 18. årh. 20 bl. (Ny kgl. Saml 564,4 ). Finances, Revenus d'espagne et d'amerique Dettes et Impots s. (Ny kgl. Saml. 237,2 ). Dokumenter vedr. spansk kirkehistorie. Samlet af D. G. Moldenhawer. Heri enkelte dokumenter vedr. forholdene i spanske besiddelser i Amerika. (Ny kgl. Saml. 223h, 4 ). "Om Grønland og andre Nørre lande, item Ost-Indien og West-indien og Guinea". 147 bl. Forskellige hænder. Slutn. af det 17. årh. (GI. kgl. Saml. 2820,4 ). Tableau chronologique des conquétes faites par les Anglais dans les deux Indes depuis la rupture de la paix d'amiens. 3 s. (Add.222c,4 o,vi). Et bind indeholdende håndtegn., håndkolor. kort fra alle verdensdele. Indeholder 38 landkort som helt eller delvist henviser til Nord- og Sydamerika. Med marginalnoter. (E don.var.58,2 ). Kort beskrivelse af de spanske besiddelser i Syd- og Mellemamerika og Asien. Skrevet på spansk. 20 bl. (GI. Kgl. Saml. 516,2 ). 12

15 Vinland Brøndsted, Johannes : Optegnelser, breve, udklip, fotografier etc. vedr. Vinland og andre nordiske oldtidsminder i U.S. A. og Canada. 4 kapsler. (Utilg. 484, IV. 2. d.). Bussæus, A.: "Det gamle Gronland og Vinland" s. (Kålund 13.). (GI. kgl. Saml. 998,2*). Bussæus, A.: "Underretning om det gamle Gronland og Vinland..." 215 bl. ca (Kålund 107). (GI. kgl. Saml. 2886; 4 ). Bussæus, A.: "Kort Underretning om det fordum af Nordmænd og Islænder besøgte... Gamle Groenland... saa og om dend Part af Nord America, som først af Groenlænderne er bleven opfunden og da kaldet Vinland" s. + appendix, 71 s. (Ikke i Kålund). (Ledreborg329,4 ). Jensen, Johannes V.:"Grønlands- og Vinlandsrejserne". 48 bl. (Tr.: "De islandske Sagaer", vol. III, 1932). (Ny kgl. Saml. 3663,4*). Jonsson, Arngrim: "Groenlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 2håndtegn kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 38 bl. (Kålund 97). (GI. Kgl. Saml. 2876,4"). Jonsson, Arngrim: Gronlandiæ descriptio. 2 afskrifter - 6v-33r og 41r-62r. Heri afsnit om Vinland. (Kålund 1223). (Kali 275,4 ). Jonson, Arngrim: "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. Med 6 håndtegnede kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Island, Grønland, Vinland. 20 bl. (Kålund 98). (GI. kgl. Saml. 2877,4 ). Jonsson, Arngrim : "Gronlandia". Heri afsnit om Vinland. 39 bl. (Kålund 99). (GI. kgl. Saml. 2878,4'). Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands beskriffuelse..." 1669,32 bl. Heri 3 kort med Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson: cf. GI. kgl. Saml. 2881,4*. (Kålund 12), (GI. kgl. Saml. 997,2 ). 13

16 Jonsson, Bjorn af Skardsa: "Gronlands Beskriff else Colligeret af Iszlandske Antiquitåter..." Overs. og med noter af Th. Thorlacius heri 3 kort ved Vinland ved Gudbrand Thorlacius, Sigurd Stefansson, Jon Gudmundsson. 17 bl (Kålund 102). (GI. kgl. Saml. 2881,4 ). Lund, Christian: "De tuende Gronlandische Reigser ". Med 2 kort o. det nordlige Atlanterhav m. Norge, Island, Grønland, Vinland. Kopi af kortene i GI. Saml. 2876,4. 47 bl. (Kålund 101) (GI. kgl. Saml. 2880,4 ). Schacht, Matthias: "Enarrationum historicarum de Gronlandia..." Heri kopier af Sigurd Stefanssons og Jon Gudmundssons Grønlandskort med Vinland. (Kålund 443). (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Steensby, H.P.: Dagbøger fra hans rejse i USA og Canada i 1920 for efterforske Vinland's beliggenhed. 6 bind. (1977/129 1 ). Stenstrom, H.: "Dissertatio Historica de America, Norvegis ante tempora Columbi adita". Trykt. Lund s. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL 5). Thalbitzer, William: Optegnelser, notater vedr. Vinland. Dertil nogle tryksager og udklip. 1 charteque. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Lc.2). Thalbitzer, William: Manuskript og forarbejder til artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Tr.: "Danske Studier" ) Ms. omhandler en runesten fundet på øen Kingigtorsuaq, nord for Upernavik; og Kensington-stenen, fundet ved Kensington, Minnesota. (Ny kgl. Saml. 2357,2, Hl). Thalbitzer, William: Manuskript til artikel: "Two Runic Stones from Greenland and Minnesota". Tr.: "Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Miscellaneous Collections", vol. 116 no. 3, (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 1). Thalbitzer, William: Optegnelser, tryksager og breve vedr. hans artikel "To fjærne Runestene fra Grønland og Amerika". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 2). Thalbitzer, William: Runologi. Materiale overvejende omhandlede "Kensington-Stenen". (Ny kgl. Saml. 2357,2, IL 3-4). 14

17 Torfason, Th.: "Det gamle Gronland". Heri 3 kobberst. kort o. det nordlige Atlanterhav: Norge, Grønland, Vinland. (Stik efter landkortene i GI. kgl. Saml. 2881,4*). (Kålund 106). (GI. kgl. Saml. 2885,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 1238). (Kali 616,4, bl. 61r-67v). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 304). (Ny kgl. Saml. 1151,2', s ). Vinland - Erik den Røde's saga. 65 s. Hertil en latinsk oversættelse: "Relatio Erico rauda sive Russo", 65 s. Efter AM 557,4. (Kålund 324). (Ny kgl. Saml. 1173,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 768,4. (Kålund 441). (Ny kgl. Saml. 1288,2 ). Vinland - Uddrag af Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 769,4. (Kålund 442.). (Ny kgl. Saml. 1289,2 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Afskrift af AM 563b; 4. (Kålund 592.). (Ny kgl. Saml. 1697,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. (Kålund 609). (Ny kgl. Saml. 1714,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. Efter AM 544,4. 72 s. (Kålund 1084). (Thottl754,4 <> ). Vinland - Erik den Røde's saga. 16 bl. (Kålund 1105). (Thott 1776,4 ). Vinland - Erik den Røde's saga. 2 versioner bl. (Kålund 1001). (Thott 984, 2 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. Afskrift af AM 281,4. (Kålund 587). (Ny kgl. Saml. 1692,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefnis saga. (Kålund 593). (Ny kgl. Saml. 1698,4 ). 15

18 Vinland - "Gronlandica". Efter AM 770c, 4. Heri optegnelser vedr. Erik den Røde, Thorfinn Karlsefni og Vinland. 36 s. (Kålund 631). (Ny kgl. Saml. 1734,4 ). Vinland - Thorfinn Karlsefni's saga. Afskrift af AM 115, s. (Kålund 879). (Ny kgl. Saml. 1960,4 ). Vmbnd - Thorfinn Karlsefnis saga. 33 s. Afskrift af AM 770b, 4. Erik den Røde's saga. 43 s. Afskrift af AM 770b, 4. (Kålund 875). (Ny kgl. Saml. 1956,4 ). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga (s ) og Grønlændinge saga (s ). (Kålund 28). (GI. kgl. Saml. 1015,2, bind 1). Vinland - Olav Tryggvesøns saga. Heri: Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. Afskr. efter GI. kgl. Saml. 1005, 2 (Kålund 30). (GI. kgl. Saml. 1017, 2 ). Vinland-Mikrofilm efter GI. Kgl. Saml. 1005,2,sp ogsp (Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga). (Ms micro 200). Vinland - Mikrofilm efter GI. kgl. Saml. 1005,2. Heri Erik den Rødes saga og Grønlændinge saga. (Ms micro 552). Vinland - Div. tryksager vedr. "Antiquitates americanæ". (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Vinland - Kort o. det nordlige Atlanterhav. "General Chart exhibiting the Discoveries of the Northmen in the Arctic Regions and America./' Kobberstik, udat. 36 x 45 cm. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). Vinland - Faksimile af en runetekst fundet på øen Kingiktorsoak i Baffins Bay Gengivet i C.C. Rafn's "Antiquitates Americanæ", tab. VIII fig. 3. (Ny kgl. Saml. 1599,2, III.5). 16

19 *?' En Uchi-indianer, Georgia (Ny kgl. Saml. 565,4 ) U.S.A. Blichfeld, M.F.: ''Washington Irving - den første amerikanske forfatter der blev læst i Europa". 22 bl (1977/70). Blichfeld, M.R: "George Washington's Hjemliv som Søn og Ægtemand". 15 bl. (1977/70). Brandes, Georg: "Brev om Amerika". Udkast og trykmanuskript bl. (Tr. Pol. 2/8-1914). (Brandes arkivet IV. 388). Brandes, Georg: "Mine amerikanske Kolleger". 14 bl. (Tr.: The American- Scandinavian Review", november 1921, under titlen "My American Colleagues"). (Brandes arkivet IV. 469). 17

20 Brandes, Georg: "England og Nordamerika". 14 bl. (Tr.: Pol. 16/9-1923). (Brandes arkivet IV. 492) Brandes, Georg: Udklipsbog fra Georg Brandes' rejse til USA (Brandes arkivet V.) Brandes, Georg: "Brev om Amerika". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 3334,4, II). Brandes, Georg: "Præsident Wilsons vekslende Begreb om Neutralitet". 4 bl. (PalsboAaSp.21). Brandes, Georg: "Wilsons Fred uden Sejr". 1 bl. (Palsbo Aa Sp 21.). Brandes, Georg: " Brev om Amerika". 9 bl. (Palsbo Aa Sp 21). Brickell, John: "En Beskrivelse om Nordre Carolina". Overs. af Johan Heitman. Med 1 kobberst. kort og 4 små kobberstik med fugle, fisk dyr, planter. 41 bl. Dublin (Ny kgl. Saml. 1113,4 ). Brickell, John: "Extract of dr. John Brickell's Natural History of North Carolina. Oprindelig trykt i Dublin 1737". Dansk overs. ca s. (Ny kgl. Saml. 1515, 2 ). Bøgh, Erik: "En dansk Indvandrer i Amerika interviewet". 7 bl. (Ny kgl. Saml. 1577, 2 ). Cavling, Henrik: " Fra Amerika". 599 bl. (Tr.: 1897). (Collin 22,4 ). Samling af amerikanske avisudklip omhandlende USA's historie, kultur og andre forhold i årene ringbind. Samlet af Ole Cavling. (1991/87). Dahlerup, Joost, (da. arner, forf.) Efterladte papirer. 1 kapsel. (1988/64). Materiale vedr. dansk-amerikanere, danske institutioner i USA, danskere der har opholdt sig i USA. Indsamlet af forfatteren baron Joost Dahlerup indtil hans død Neg. mikrofilm. 5 spoler. Efter originalmateriale i New York Historical Society. (Ms micro 1162). 18

21 Ditlevsen, Ejner: Kunstmaler Ejnar Ditlevsen's rejsedagbog fra Livingstone, Montana og Yellowstone, Wyoming. Illustr. 59 bl. (1988/145). Duus, Aage: Amerikansk Fortolkningsteori. Maskinskr. 157 s. (Add. 831,4 ). Fay,Eli: "DiscourseattheFuneralof HansP. Jorgensen,Capt. of Co. A, 15th Regiment, Mass. Volunteers, who was killed in the Battle of Gettysburg, July 2,1863". 17 s. (Tr.: Fitschburg 1863). (1988/188). Fejlberg, F.: "Den amerikanske methodistpræst". 17 bl. (Palsbo Aa). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. USA. (Utilg. 531, HL 4). Freuchen, Peter: Breve til Peter Freuchen fra Exploreres Club, New York - Farrar and Rinehart forlag, New York - International Literary Bureau, New York - Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood. (Utilg. 531, Le). Fribert, L.J.: "De gamle Jord værker ved Aztalan i Wisconsin". 2 ark. [Ved brev fra Fribert til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, in. 5). Grundtvig, F.L.: "Iagttagelser vedrørende "Molothrus aters" Æglægning i Omegnen af Clinton, Iowa s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "Fuglenes Redebygning i New England. Desuden andre Ting amerikanske Fugle vedkommende" s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Grundtvig, F.L.: "The Vernal Migration of Warblers on Wolf River, Outagamie Country, Wisconsin". Trykt afhandling i "Bulletin of the Nuttall Ornithological Club", April s. (Ny kgl. Saml. 4262,4 ). Hammerich, L.L.: Ms. til et foredrag om Alaska, U. titel. U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, IILa.l). Hammerich, L.L.: "Fra en ny studierejse til Alaska". U. år. 3 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, HI.a.1). 19

22 Hammerich, L.L.: "Alaskarejsen 1953". 11 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hammerich, L.L.: "Report of my Journey in Alaska in 1950". Maskinskr. 14 bl. [Stilet til The Arctic Institute of North America]. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III.a.1.). Hansen, Hans Peter Christian: "Erindringer fra Nord-Amerika". 190 s. Dat. Washington d. 12. October (Ny kgl. Saml. 644, 8 ). Holm, Edvard: Forelæsninger over Den nordamerikaske Frihedskrigs Historie. Efterårssemestret s. (Add. 960,4 ). Janson, Kristofer: "Amerikanske Forhold. Fem Foredrag". 124s. (Amerika's demokratiske Institutioner, Aristokratiske Tendenser, Amerikanske Kvinder, Nordmændene i Amerika, Kirkelige Forhold i Amerika). (Collin66,2 ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve - Politik og Presse". Maskinskr. 13 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Manhattan-Breve -1 Subway'en". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.:" Manhattan-Breve - Det 20. Aarhundredes Amerika". Maskinskr. 11 bl. (Tr.: Aftenposten, Olo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.:" New York i Sol og Sne". Maskinskr. 9 bl. (Tr.: Aftenposten, Oslo, 1914). (Johannes V. Jensen arkiv IIL5.). Jensen, Johannes V.: Ms. u. titel. Maskinskr. 2 bl. (Muligvis udkast til et forord til "Fra Fristaterne".). (Johannes V. Jensen arkiv ). Jensen, Johannes V.: "Mellem Arkansas-Jægerne". 14 bl. (Tr.: "Sport" 18/ og i "Myter. Ny Samling", 1910). (Ny kgl. Saml. 861,8 ). 20

23 Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 3 kronikker fra Politiken - "Manden", "Forfatteren", "Præsidenten" bl. (Tr.: Pol. 22/ 11,23/11,24/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2"). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Hearst.". Om bladfyrsten William Randolph Hearst. 5 bl. (Tr.: Pol.: 16/ "Den ny Verden", 1907.) (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Amerika. Pressen". 4 bl. (Tr.: Pol. 20/ "Den ny Verden", 1907). (Ny kgl. Saml. 2185,2 ). Jensen, Johannes V.: "Fra Amerika". 7 bl. (Tr.: "Jysk Jul" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4, I.). Jensen, Johannes V.: "New York" bl. (Tr.: "Aftenposten" "Introduktion til vor Tidsalder" ). (Ny kgl. Saml. 3664,4,I.). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Filmbyen" bl. (Tr.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Manhattan" bl. (Tr.: Pol. 18/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4", IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Gennem Sydstaterne". 34 bl. (Tr.: Pol. 13/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Fra Stillehavet til Atlanten". 26 s. ar.: Pol. 7/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. I Trafikens Tegn". 29 bl. (Tr.: Pol. 28/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Verdensudstillingen i New York". 16 bl. (Tr.: Pol. 9/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4',11.). 21

24 Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Vesten". 31 bl. (Tr.: Pol. 27/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl Saml. 3664,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Amerika-Breve. Walt Disney". 21 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4, L). Jensen, Johannes V.: "Dansk-Amerikanerne og den danske Bonde". Brudstykke, kun begyndelsen. 4 bl. (Tr.: "Hjemmet". 4/7-1929). (Ny kgl. Saml. 3673,4, n.). Jensen, Johannes V.: "Moderne Amerikansk Litteratur. Den sociale Roman". 11 bl. (Tr.: Berl. Tid. 10/ ). (Ny kgl. Saml. 3667,4 ). Jensen, Johannes V.: "Et moderne Museum". (The American Museum of Naturalhistory). 21 bl. (Tr.: Pol. 12/7-1940). (Ny kgl. Saml. 3664,4,n). Jensen, Johannes V.: "Retninger i tiden. Fra Heksekedlen". 2 artikler bl. (Tr.: Pol. 24/9 og 25/9 1939). (Ny kgl. Saml. 3664,4, II). Jensen, Johannes V. :"Romanen Amerika". 15 bl. Fortale til Hans Bendix: "Med Ryggen til Europa" (Ny kgl. Saml. 3664, 4, IL). Jensen, Johannes V.: 'Thomas Jefferson". 24 bl. (Tr.: Pol. 14/ "Fra Fristaterne", 1939). (Ny kgl. Saml. 3666,4% L). Jensen, Johannes V.: "Whitman's Apoteose". Indl. til "Whitman's Digte", bl. (Ny kgl. Saml. 3666,4, IL). Jensen, Johannes V.: "Theodore Roosevelt". 6 bl. Dat. 1/ (Troensegaard II). Jespersen, Otto: Dagbog og breve fra et ophold i USA, 3/ til 16/ Neg. mikrofilm. 1 spole (Ms micro 3061). Jorgensen, Christine: Efterladte papirer - breve, personalia, mss. og tryksager. 6 kapsler. (Utilg. 739). Keim, Randolph (red.): "Sherman - A memorial in Art, Oratory and Literature". Trykt bog. Washington D.C., 1904,410 s. Illustr. bl.a. med fotografier af Sherman-monumentet skabt af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 22

25 Lapham, Increase A.: 1). Tuschtegning -"Ancient animal earthworks found at Milwaukee, Wisconsin". 2). "South view of a group of Tumuli on Somerset Creek, Kentucky". Trykt blad. [Ved brev fra Lapham til C.C. Rafn]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HI.5.). Larsen, Karl: "Amerika's Flag". 2 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Larsen, Karl: Breve og papirer vedr. professor Karl Larsen's Amerika-rejse (Ny kgl. Saml. 2798,2 ). Lassen, Meta: Materiale vedr. en udstilling af dansk kunst i USA , arrangeret af Meta Lassen. 1 charteque. (1978/13). Abraham Lincoln's arkiv. 97 spoler. The Robert Todd Lincoln Collection of the Papers of Abraham Lincoln. Series 1: General Correspondence and Related Documents. Series 2: Additional Correspondance. Series 3: Miscellaneous. Mikrofilm efter orig. papirer i Library of Congress, Washington D.C. (Ms micro 285). Madsen, Mads K.: Breve og personalia vedr. Mads K. Madsen, løjtnant US army. 121 breve til forældrene, inkl. 14 postkort m. motiver fra USA, nogle papirer vedr. hans officersuddannelse og karriere, samt et fotografialbum. (Ny kgl. Saml. 4803,4 ). Estevan, Josef Martinez: Dagbog fra en rejse langs Californien's kyst Neg. mikrofilm, efter ms. i "Henry E. Huntington Library", San Marino, Californien. (Ms micro 83). Nansen, Betty: 2 scrapbøger fra Betty Nansen's ophold i USA, (Utilg.565,VL). Nielsen, L.C.: "Fra Atlanterhavet til Stillehavet mellem Landsmænd". Ms. til foredrag. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Diverse optegnelser fra en rejse i USA (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV.). Nielsen, L.C.: Disposition til en bog om danskere i USA. Med bl.a. selvbiografiske optegnelser af dansk-amerikanere, fotografier fra danske samfund i USA, fotografier fra Oregon/Washington. (Ny kgl. Saml. 4030,4, IV,). 23

26 Nielsen, Oluf: Blade af min Dagbog, bl.a. fra USA s. Duplikeret. (1988/138). Olesen Løkken, Thomas: "Danmark i Amerika". Forarbejder, kladde og trykmanuskript. 3 kapsler. (Tr.: 1950). (Ny kgl. Saml. 4929, III.5.). Paludan, Jacob: "Arbejdsløse i New York". 5 bl. (Tr.: i "Fremad til Nutiden", 1953). (Ny kgl. Saml. 2771,2 ). Paludan, Jacob: 6 breve fra Jacob Paludan til Schultzer skrevne fra Atlantic City og New York, (Ny kgl. Saml. 5239,4 ). Paulli, Jakob: "Henry Ward Beecher. En Skitse". 26 s. (Ny kgl. Saml. 1839,2 ). Paulsen: Uddrag af et brev fra Paulsen til C.C. Rafn vedr. nogle ruiner i Wisconsin. 2 ark. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5). Pedersen, Hans Hartvig Seedorff: Rejseskitser fra USA. "Brev fra New York", "Fra Texas' Sletter til Arizonas Bjærge", "Negerliv i New Orleans" bl. (Marx-Nielsen 17,2 ). Pedersen, Svend: "Alexander Hamilton". En maskinskr. biografi. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). Pio, Louis: Nogle indianske sagn. 7 bl. Fotokopier. Orig. i priv.eje. (1972/118). Porter, Jacob: Drawings of Indian Arrowheads. 2 hefter, 1839 og bl løse tegninger af indianske pilespidser. (Ny kgl. Sam. 1599,2, m.5) Breve til C.C. Rafn vedr. nordamerikanske oldsager fra : George Bancroft, L.J. Fribert, Thaddeus M. Harris, Increase A. Lapham, James G. Morris, R.H. Newenham, Rhode Island Historical Society, Edward Swift, J.V.C. Smith og Samuel Webber. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, HI.5). Rask, Rasmus: "Betragtninger i Anledning af det kreolske Sprog". 7 s. (Add.627k,4 ). 24

27 Von Reck, Philipp Georg Friedrich: "Kurzgefasste Nachricht von dem Etablissement derer Salzburguschen Emigranten zu Ebenezer, in der Provinz Georgien in Nord-Amerika..." (Tr.: Hamburg 1777). Vedl.: 1 bind med tegninger at indianere, planter, dyreliv. 47 bl. Endvidere vedl. 5 charteques indeholdende 15 løse tegninger og et kobberst. landkort o.a. (Ben.: Afhandling i Fund og Forskning XXIII. " Kristian Hvidt: "En billedbog fra Georgia's barndom". Kristian Hvidt: "Von Reck's Voyage. Drawings and Journal of Philip Georg Friedrich von Reck." Savannah 1980.) (Ny kgl. Saml. 565,4 ). Ricard, Olfert: Notesbog fra en rejse til Amerika (Utilg. 423, H.I.). Scherfig, Hans: Udklip og tryksager fra Hans Scherfig's rejse i USA kapsel. (Utilg. 667, HL3.a.). Schoolcraft, Henry J.: "Brief notice of Druidical Runes in North America". 3 bl. 1 opklæbet ill. Vedl. 1 brev fra Schoolcraft til C.C. Rafn, 20/ (Ny kgl. Saml. 599,2, HI.5.). Skjoldborg, Johan: 'Indianerhøvdingen Unkas i Tvivl". Indtryk fra en rejse i Amerika. Håndskr. 13 bl. (Ny kgl. Saml. 4524,4, kps. 7.). Smith, Birgitte Rohl: Ms. til utrykt biografi over billedhuggeren Carl Rohl Smith, som udvandrede til USA i Maskinskr. 298 s. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). Topsøe, Vilhelm: Ms. til "Fra Amerika". 156 bl. (Ny kgl. Saml. 3719,4 ). Trier Mørch, Dea: "Da jeg opdagede Amerika". Maskinskr. ms. samt 1. og 2. korrektur. 10 kapsler. (1988/27). Waxell, Sven Larsson: Beretning om Vitus Bering's anden Kamchatkaekspedition, 1733 ff. 203 s. Kopi efter orig. manuskript i Statsbiblioteket, Leningrad. (Ms phot 62,2 ). Weed, Cora Chaplin: "Hånd Book for Iowa Soldiers and Sailors Monument". Trykt bog, uden sted, s. illustr. med fotografier af monumentet som er udført af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl Smith. (Ny kgl. Saml. 2270,2 ). 25

28 Vogel-Jørgensen, T.: Materiale til hans bog "Peter Lassen af California". Optegnelser, breve og udklip samt nogle anmeldelser. (Tr.: 1937). (Ny kgl. Saml. 2717,2,V.) Anon. beretning fra en rejse foretaget gennem de franske kolonier i Nordamerika i årene 1736,1737 og bl. Fransk tekst. (Ny kgl. Saml. 1805,2 ). Billeder fra Detroit. 12 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, HI). Billeder fra Nunivak. 19 neg.opt.24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Billeder fra White Horse, Alaska. 20 neg. opt. 24x36.1 spole. (Ny kgl. Saml. 5248,4, III). Comparative Vocabulary of Indian Languages. Neg. mikrofilm ca. 225 optagelser. 1 spole. Efter ms. i Smithsonian Institute - Archives of Bureau of American Ethnology. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa.). Arkivmateriale vedr. Nordic Association for American Studies. 2 kapsler. (1982/37). Landkort, litografier, stålstik fra Massachusetts og Rhode Island. Lokaliteter, bygninger, jordfund, inskriptioner. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5). Breve til, og koncepter fra, Oldskriftselskabet fra korrespondenter i USA. Brevvekslingerne omhandler så godt som udelukkende spørgsmål vedr. medlemsskab af Oldskriftselskabet samt forsendelse af bøger og antikviteter. 3 kpsl. (Ny kgl. Saml. 1599,2, IV.2.n.). 26

29 Canada Brandes, Georg: "Grønland og Canada". 12 bl. (Tr.: Politiken ). (Ny kgl. Saml. 2869, 2 ). Freuchen, Peter: Mss. til artikler vedr. Canada. "Kost og Logi". Maskinskr. 6s. Tr. i "Familiejournalen", 29/ "Minder fra Hudson- Bugten". Maskinskr. 18 s. Tr. i "The Beaver", 14/ "Bankvæsen i det nordlige Canada". Maskinskr. 2 s "Yukon-Territoriet". Maskinskr. ms. til radioforedrag. 12 s. Udat. (Utilg. 531, m.4.). Freuchen, Peter: 30 mss. til foredrag i Canadisk radio (Utilg. 531, m.4.). Munk, Jens: Hans egenhændige beskrivelse af rejsen for at finde Nordvest- Passagen s. (Add. 184,4 ). Nobel, Otto K.(dansk vice-konsul i Montreal, Canada, ): Livserfaringer. 2 bd s. (Et tilhørende fotoalbum findes i Det kgl. Bibliotek's billedsamling). (Ny kgl. Saml. 5208,4 ). Sandemose, Aksel: Dagbog Heri optegnelser fra hans første ophold i Canada. 1 kapsel. (1990/29). Sandemose, Aksel: Rejsedagbøger I-VI fra Canada, (Ny kgl. Saml. 5158,4 ). Et håndtegnet kort o. det nordøstlige Canada fra Hudson Bay til det sydlige Grønland og Island. Kopi efter kobberst. landkort af Sanson. (Ny kgl. Saml. 1290,2 ). Relation de Quebec commencant au xvii juillet Relation de Quebec commencant au xvii juillet s. (Ny kgl. Saml. 1515,2 ). "Efterretning om Capitain Backs arktiske Expedition". Trykt m. 1 kort. [Dansk Ugeskrift, 6 bind, nr Kbh. 1835]. (Ny kgl. Saml. 1599,2, HL5.). 27

30 Eskimoer Eskimoiske Sagn og Sange samlede af Dr. Franz Boas paa Baffin Island. Ca bl. (Ny kgl. Saml. 2488,4, IX.) Frederiksen, V.G: Eskimoernes Oprindelse og deres Vandring til Grønland. En etymologisk Undersøgelse". 1911,9 bl. (Ny kgl. Saml. 2440,2 ). Hammerich, L.L.: "Nunivak-extracts". 3 kapsler. Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Nunivak-ordbog: a-i, u-k, c-p, n-s". 4 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4', Hla, 1). Hammerich, L.L.: En samling vest-eskimoiske fortællinger. U.år. Håndskr. og maskinskr. 24 læg. Dansk, engelsk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa,1) L.L. Hammerich's arbejdspapirer, notater vedr. vesteskimoisk/grønlandsk sprog. Tryksager og udklip vedl. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1). Hammerich, L.L.: "Folkedigtning fra Grønland til Alaska" Maskinskr. 23 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4 %ffla,1). Hammerich, L.L.: "Lady into Lemming". U.år. Maskinskr. 6 bl. Eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Kvinden der blev til Lemming". Maskinskr. 3 bl. Dansk, tysk og eskimoisk tekst. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1) Hammerich, L.L.: "Een karakteristiek van het Eskimo" Maskinskr. 20 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Skitse til foredrag om Nunivak-eskimoer". U.år. Maskinskr. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa, 1). Hammerich, L.L.: "Fra en forskningsrejse til Nunivak". U.år. Maskinskr. 17 bl (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). 28

31 Hammerich, L.L.: ''En eskimoisk ordliste 7 '. U.år. 9 bl. (Ny kgl Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Bei dem Eskimo im Alaska'". U.år. 14 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Hla, 1.). Hammerich, L.L.: "Grønlændere uden for Grønland" U.år. Maskinskr. 7 bl. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, ffla, 1.) Hammerich, L.L.: "Eskimoisk ved Bering-havet". U.år. 8 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.). Hammerich, L.L.: "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. 22 bl. - "Report of my journeys of 1950 and 1953 to investigate the language of some Eskimos of Alaska". Maskinskr. Samme ms. som ovenstående, men med håndskr. rettelser og tilføjelser. 25 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, Illa, 1.) Hammerich, L.L.: "Blandt eskimoer i Alaska". U.år. 10 bl. (Ny kgl. Saml. 5248,4, ffla, 1). Kenick, Edna: 'Ticture Script from Nunivak". Bibeltekster skrevet med eskimoisk billedskrift og anvendt ved søndagsskoleundervisning på øen Nunivak ved Alaska. 26 bl. Vedlagt notater af L.L. Hammerich. (Ny kgl. Saml. 4758,4 ). Packard, A.S.: Notes on the Labrador Eskimos". Trykt artikel i tidsskriftet "American Naturalist" s. + 1 planche. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4). Rask, Rasmus: "Optegnelser betræffende det Aleutiske Sprog og dets Overensstemmelse med Grønlandsk". 13 bl. (Ny kgl. Saml. 149c, 4, nr. 103). Rasmussen, Knud: "Festen's Gave". Håndskr. og maskinskr. ms. Der mangler en del af forordet samt fortællingen "Det store Tuskhandels-Stævne". (Tr.: 1929). Vedl.: ubenyttet materiale til "Festen's Gave", 7 læg. (Knud Rasmussen arkivet 5.4). Rasmussen, Knud: Nogle eskimo-digte. Ukomplet ms. Håndskr. og maskinskr. 52 bl. (Tr.: i "Snehyttens Sange", 1930 og i "Fra Grønland til Stillehavet", ). (Knud Rasmusen arkivet 5.4). 29

32 Schmitt, Alfred: Materiale vedr. Alaska (Kuskokwim) eskimoerne's sprog og skrift. Indeholder breve og uddrag af biblen skr. på eskimoisk, tryksager om Herrnhuterne's arbejde blandt eskimoerne, udklip og fotografier. 2 kapsler. (Ny kgl. Saml. 2562,2 ). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. eskimo-dialektprøver fra Cap York, Upernavik, Labrador, Baffin Land, Hudson Bay, Mackenzie River, Alaska og Østgrønland. 81 bl. (Ny kgl. Saml. 2357,2, I.b.2.f). Thalbitzer, William: Optegnelser om central-eskimoiske sprog (Hudson Bay) efter meddelelser af Jakob Olsen til William Thalbitzer (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 2.). Thalbitzer, William: "Shamanisme fra Sibrien til Grønland". 22s. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: "Eskimoiske Oprindelsesmyter". 2 maskinskr. mss s. (Ny kgl. Saml. 2358,2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Optegnelser vedr. Quashse indianerne (Alaska, Canada). (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 4.). Thalbitzer, William: Notater vedr. eskimoiske stednavne fra Alaska, Canada, Sibirien. (Ny kgl. Saml. 2358, 2, kps. 14). Comparative wordlist of Alaskan, Eskimo, Siberian Eskimo and Chukchee. Neg. mikrofilm. 35 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of the American Philosphical Society (Boas Collection ms 135), Baltimore. (Ms micro 149). Labradoreskimoisk-tysk ordbog skrevet i slutningen af det 18. årh. 353 bl. Bagest: 15 løse blade med bibelhistoriske tekster på eskimoisk. Neg. mikrofilm. 378 opt. 1 spole. Efter ms. tilh. Brødremenigheden i Christiansfeld. (Ms micro 1497). Prayer Book of the Greek Orthodox Church for the Eskimos of the Kuskokwim District. Neg. mikrofilm. 29 opt. 1 spole. Efter ms. i Library of Congress, Washington D.C. (Ny kgl. Saml. 5248, 4, Illa.). 30

33 St. Croix, ca (Thott 1299,4 ) Vestindien Andersen, Jens: Diverse personlige papirer vedr. Jens Andersen, gendarm i Dansk Vestindien. (Ny kgl. Saml. 1922,2 ). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Gjødningsforsøg. St. Croix 1896/97". 2 s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Forsøg med Sukkerrør" s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Arendrup, Jul. og Chr. Dahl: "Record of experiments withsome varieties of sugarcane imported into St. Croix..." s. + 2 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). 31

34 Arendrup, Jul., Chr. Dahl, E. Heilbroch og L.P. Pontoppidan: "Gjødningsforsøg paa Statsplantagerne paa St. Croix" s. + 8 tabeller. (Utilg. 247, kps. 16). Bornemann, Cosmus: "Aller Underdanigste Mening udi Milans Sag mod Compagniets Directeurer etc. 4/3 1689". 6 bl. (Add. 103, III. 2 ). Rrar.des, Georg: "Geni til Kolonisation". 3 bl. (Tr.: Politiken 3/7-1916). (Ny kgl. Saml. 1839,2 ) Claussen, Anton: "Eigenhåndige nachricht von dånischen Eyland St. Croix in America" s. (Ny kgl. Saml. 766,4 ). Erichsen, Birgitte: Erindringer fra de vestindiske øer. ["St. Croix - En Mindekrans". "Tidsbilleder fra Vestindien - St. Thomas og St. Jan". "Skitser fra Vestindien - St. Jan". "Minder fra Vestindien - Ny taar paa St. Jan"." I Vestindien som Lærerinde for Guvernørens Børn". "En Rejse til St. Thomas som Lærerinde for Guvernør Colds Børn". "Minder fra Vestindien - Zilians Drenge".] Maskinskr. mss. (Ny kgl. Saml. 4363,4 ). Freuchen, Peter: "Antigua". Maskinskr. 3 s. Udat. (Utilg. 531,111.4.). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (E don. var. 157,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 767,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien". Udat (Ny kgl. Saml. 2722,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i West- Indien" s. (Ny kgl. Saml. 2738,4 ). Haagensen, R.: "Beskrivelse af Eilandet St. Croix i America i West-Indien" s. (Thottl298,4 ). R.H.: "Observation angaaende Hedningenes Omvendelse i Dansk Vestindien". 1755,17 s. (Thott 816, 2 ) 32

35 Hagemann, G.A.: "Om St. Croix". 20 bl. (Palsbo Fa). Hansen, Anton: Udkast, notater, kladder til et utrykt ms. om en rejse ombord på et nork hvalfangerskib "Thorshov" til Syd-Atlanten. Heri en beskrivelse af den holl. vestindiske ø Curagao. [Hans skitsebog fra denne rejse findes under samme signatur, i afsnit IV.l.4., dog uden illus tr. fra besøget i Curaqao]. (Ny kgl. Saml. 2817,2, HI.2). Holst, J.N.: "Eet Kort udtog af Conditioner som kunde være Ventelig at blive Eilænderne St. Jaen, St. Croix og St. Thomas til Opkomst..." s. (Thott 515,2 ). Hesselberg, Engebret: "Species Facti over den paa Eilandet St. Croix i Aaret 1759 intenderede Neeger Rebellion". 9 s. (Werlauff 22). Høyer, Paul E.: Registrant over litteratur vedr. Dansk Vestindien. 2 kartoteksæsker. (Ny kgl. Saml. 4717,4 ). Janowski, Zdenko St.: "St. Thomas, Westindien. Skizzen von der Reise S.M. Schiff "Zrinyi" in dem Jahren ". Storfol. 320s. Illustr. (akvareller, fotografier, træsnit) samt med 3 opklæbede trykte kort: "Westindien, Central-Amerika bis sum siidlichen Canada" x 37 cm. "Dansk Vestindien med tilgrænsede spanske og engelske Kolonier". Med detailkort o. St. Thomas havn i øverste venstre hjørne x 67 cm. "Harbour of St. Thomas". Søkort x 63 cm. (Add. 353,2 ). Lang, Andrew: 1 brev fra AndrewLangtilCCRafn26/ s. (Uddrag i afskrift ved C.C. Rafn). Brevet omhandler Columbus' 2. rejse og grundlæggelsen af fortet "Isabella" på øen San Domingo. Med en sketch af fortet's beliggenhed. (Ny kgl. Saml. 1599, 2, ffl.5.). Larsen, Kay: Dansk-vestindisk og Guinesiske personalia og data. Håndskr. og maskinskr. kartotekskort. 8 kasser. (Ny kgl. Saml. 3240,4 ). Leigh: Nogle papirer vedr. slægten Leigh på St. Thomas. 1 kapsel. (1969/182). 33

36 Løwenørn, P. de: "Beretning om en Reise foretaget... med Fregatten "Prøven" i Aarene 1782 og 1783". 308s. Med 2 håndtegn, kort: "Kaart over de Danske Vestindiske Øers Beliggenhed..." 64 x 48 cm. "Kaart over Rehden af Kap Francois". 52 x 33 cm. (Ny kgl. Saml. 303,4 ). Macdougall, William: Konceptbog over forretningsbreve ført af plantageejer William Macdougall, St. Croix. 450s. + 8 løse blade. (Ny kgl. Saml. 2738,2 ). Madsen, Frederik: Optegnelser fra hans tid som menig soldat på St. Croix bl. (Ny kgl. Saml. 4908,4 ). Mariager, P.: "Historisk Efterretning om det vestindiske-guineske Compagnies Etablissementer i Vestindien og Guinea" s. (Ny kgl. Saml. 426a, 2 ). Meyer, Herman: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien Neg. mikrofilm, 67 opt. (Ms micro 1076). Moltke, F.L.: "Forslag at paalægge Øerne St. Croix, St. Thomas, og St. Jean en Aarlig Grundskatt af 500 Oxehoveder Sukker". Kbh. 7/9,1768 m. 1 bilag. 2 bl. (Ny kgl. Saml. 1498,2 ). Mørch, Otto A.L.: "Samlinger til Vestindien's Havmolluskers Naturhistorie". 6 kapsler. (Ny kgl. Saml. 63q, 8 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Sukker-Plantningen, Maling, Kogning samt Vedkommende Machiners indretning med videre". 18 bl. (Kali 64,2 ). Mørch, Peder: "Beskrivelse over Cottoen eller Bomulds samt Risen, Caffe, og Tobacks Plantningen. Endelig om Boch-haut Træe og om Orcaner". 22 bl. (Kali 64,2 ). Nielsen, L.C.: Indledning til en artikel om dansk Vestindien med titlen "Tropisk Danmark". 1 bl. (resten mangler). (Ny kgl. Saml. 4030,4 ). Norden, F.L.: Journal fra en rejse til Vestindien ombord på orlogsskibet "Shrewsbury", bl. (Add. 57,2 ). 34

37 Oxholm, J.N.: Brevbog, ført af pastor J.N. Oxholm på St. Croix , og fortsat i Sønderup og Jyllinge. 40 bl (Ny kgl. Saml. 2446,2 6 ). Raunkjær, Ingeborg: "Arbejderspørgsmålet i Vestindien". Ms. til kronik. 8 bl. (Palsbo Aa). Rohr, Julius Philip Benjamin von: "See-Journal und Beschreibung von St Croix". Udat. (ca ). 148s. 6 kolor og 1 sort/hvid illustr. (Thott,1299,4 ). Rostgaard, Frederik: "F.Rs (Frederik Rostgaard) Lijv og Levnet vedkommende: hans forretninger som Hoved Participant først ved det Ostindiske, siden ved det Vestindiske og Guineiske Compagnie, og tilsidst Directeur ved dette sidste Compagnie fra 1712 til 1727". (Langebeks Excerpter 184 L, pk. 9.). Schiønning, Peter: "Udskrift af Protocollen holden udi Commissions Forhøret over Søe Capitain Peter Schiønning... samt General Krigs Rettens Dom ". 268 s. (Schiønning ). Schiønning, Peter: "Erindringer... i Anledning af en Rencontre med 3 engelske Krigs Fregatter i Dec i de vestindiske Farvande..." 400 s. [Se også Schiønning 12,4. Schiøning 102,4.]. (Schiønning 17,4 ). Schultz, A.C.: Skibsjournal, ført ombord på orlogsbriggen "St. Thomas" på et togt til Vestindien s. På indersiden af forpermen står "scrips. Suenson". Suenson er M.N. Suenson, chef for briggen. Journalen er ført af løjtnant (senere admiral) A.C. Schultz, næstkommanderende. (Add. 1129,4 ). Sommer, Søren: "En Kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat.: St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764,4 ). Sommer, Søren: "En kort Beskrivelse om St. Thomas og St. Croix udi Vestindien". Dat. St. Thomas d. 29 Aprilis s. (Ny kgl. Saml. 764b, 4 ). Sommer, Søren: "Beretning om St. Thomas og St. Croix af d. 29 April, Anno 1738". Afskrift. 15 s. (Ny kgl. Saml. 765,4 ). 35

38 Teilmann, A.C: "Erindringer af St. Croix Ornithologie" ff. 32 s. (Ny kgl. Saml. 4401,4 ). Valenzuela, Marcos Harrero: "Memoria que tratta de la Isla de Cuba". Udat. 33 s. (Ny kgl. Saml. 351,2 ). Wiinstedt, William Enoch: Dagbog fra en rejse til Dansk Vestindien, Puerto Rico, San Domingo og Venezuela ombord på skrueskonnerten "Fylla" i vinteren s. (Ny kgl. Saml. 5178,4 ). 'Tro memoria over Slave-Handelen paa Guinea og Vest Indien med forsøget Beretning angaaende Vest Indien''. (Add. 55,2, s ). "Det Vestindiske Slave Reglement af 3. Febr. 1755, tillige med Oeconomie og Commerce Collegie Forestilling af 13. Jan". 29 s. (Add. 598,4 ). "Det vestindiske og guineiske Compagnies Participanters vedtagne Convention, Reglement og Foreening indgaaet og sluttet den 26. September 1733". (Kali 390,4, bl. 1-34). Breve og indberetninger vedr. Vestindien, s. (Ledreborg258,2 ). 3 Dokumenter vedr. "Det Vestindiske-Guineiske Compagni". 1727,1747 (Ledreborg293,2 ). "Mémoire touchant le négoce et la navigation des Hollandois. 1699". Heri afsnit om handel og sejlads i Vestindien (46r) og Surinam og Curacao (50v -52v). (Ny kgl. Saml. 520, 4 ). "Pro Memoria, St. Croix 24/8 1801", underskr. Næser. Om forholdene på øen under den engelske besættelse. 1 bl. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Afskrift på engelsk af en artikel trykt i en New York avis, dateret 1 / På samme blad: Afskrift på engelsk af en proklamation trykt i St. Croix Gazette, 13/ (Ny kgl. Saml 567,2 ). 36

39 Nogle teaterplakater fra St. Croix. 3 stk. Udat. (ca. 1800). (Ny kgl. Saml. 567,2 ). "Grundritz eines anfanges fur die HochgråfUch-Schiininelmannschen Plantagen erkauftes Platzes, belegend in Christians-Stadt in Westindien". 20/ blad. 46 x 41 cm. (Ny kgl. Saml. 567,2 ). Beskrivelse af øen Puerto Rico. Spansk tekst s. (Ny kgl. Saml. 570,2 ). "Militair Etaten paa de danske vestindiske Øer saaledes som den til Aaret 1807 var reglementeret". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 *) "Extract af Major Oxholms Udkast til en Forsvars-Plan for de danske vestindiske Øer" 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ) "Extract af General-Major Waltersdorffs Betænkning angaaende de hensigtsmæssigste Forsvarsmidler for de Dank-Vestindiske Eilande". 7 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Extract af Defensions-Commissionens Betænkning om de Dansk-Vestindiske Øers Forsvar". 6 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 2 ). "Dekongl.Udgivterforde vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. "Dekongl. Indtægter for de vestindiske Øer for Aaret 1796". 1 bl. (Nykgl.SamL716x,2 ). "General Rapport for Aaret 1804". 4 s. "General Rapport for Aaret 1806". 2 s. (Nykgl.Saml.716x,2 ). "Extract af det vestindiske Contoirs Journal pro 1793". 2 s. (Ny kgl. Saml. 716x, 20). En aktie i Aarhus Vestindiske Handelsselskab, dat. 1/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). "Adress of the English Inhabitants of St. Croix to His Excellency General Baron von Prock". 14/ bl. (Ny kgl. Saml. 1497,2 ). Mandskabsliste for briggen "Christine Henriette".5/6-1806, Christiansted Toldkammer, St. Croix, 1. bl. Ny kgl. Saml. 1498,2 ). 37

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33

LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33 LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33 Institut for Historie, Københavns Universitet, februar 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1.1 Emnevalg 4 1.2 Formål.. 4 1.3 Afgrænsning..

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

1 DEN NoRDL1eE DEL AF SYD AMERIKA 1815-22.

1 DEN NoRDL1eE DEL AF SYD AMERIKA 1815-22. _. _-.i._ "I shall probably have a word or two to say about St. Thomas -- It is a Niggery-Hispano-Dano- Yankee-Doodle place -" (Anthony Trollope) DANSK VEsT1ND1EN os UAFHÆNGIGHEDSKAMPEN 1 DEN NoRDL1eE

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^

isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^ isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^ m^m^mmm LIBRARY unrvastty OP CALIPOCNIA Den danske Udvandring til Amerika dens Åarsager og Veje tilligemed en Udsigt over dansk Litteratur om Amerika

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Laura Thatt Jensen: Helbredssøgende på de danskvestindiske øer, her især St. Croix i perioden 1830-1880. Saxo Instituttet, Københavns Universitet,

Laura Thatt Jensen: Helbredssøgende på de danskvestindiske øer, her især St. Croix i perioden 1830-1880. Saxo Instituttet, Københavns Universitet, Laura Thatt Jensen: Helbredssøgende på de danskvestindiske øer, her især St. Croix i perioden 1830-1880. Saxo Instituttet, Københavns Universitet, 2010. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------------

Læs mere

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

Christianus Henricus Christophorus Wegener

Christianus Henricus Christophorus Wegener Christianus Henricus Christophorus Wegener 0 redigeret og annoteret af Peter Thejll 4/30/98 sidst opdateret Maj, 2003. Forord. Her er to breve som jeg i min slægtsforskning har fået af venlige slægtninge.

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson

www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson Allernyeste vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica per-olof johansson 2008 Udgivet som PDF-fil.

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

Katalog 38 VANGSGAARDS. November 2014

Katalog 38 VANGSGAARDS. November 2014 Katalog 38 November 2014 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land!

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Af Henning Bender Indledning Lige fra starten midt i 1800-tallet var den oversøiske masseudvandring fra Nordjylland

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 16 - DECEMBER 1995 Nr. 16-6. årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende),

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0905-4391 Marts 2014 49. årgang nr. 2 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Udsigt fra Crystal Palace, St. Thomas, med Jobs båd i baggrunden Medlemsmøde 25. april 2014 i

Læs mere

Vore medlemmer ønskes en god sommer

Vore medlemmer ønskes en god sommer 8. april 2010 sov Erik Lawaetz stille ind i sit hjem på plantagen Little St. St. Johns Johns nær nær Christiansted Nekrolog Erik Lawaetz Side 3 Golden Days 2010 Side 10 Festivalrejse 2011 Side 14 Vore

Læs mere

V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837

V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837 V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837 Forfatteren (f 19.58) er historiker med speciale i Latinamerikas og Caribiens historie. Han taler spansk og har selv besøgt Venezuela

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS

Læs mere

OBS! Medlemsmødet den 19. marts 2010 flyttet Se side 3

OBS! Medlemsmødet den 19. marts 2010 flyttet Se side 3 ISSN 0905-4391 Marts 2010 45. årgang nr. 2 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Karneval på St. Thomas OBS! Medlemsmødet den 19. marts 2010 flyttet Se side 3 Medlemsmøde - Forårstræf

Læs mere

Det er en dejlig oplevelse, hvilket?

Det er en dejlig oplevelse, hvilket? ISSN 0909-4391 Januar 2005 40. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Det er en dejlig oplevelse, hvilket? At være vært for vore venner fra U.S.V.I. prøv det, meld

Læs mere

Bülowsminde i 1830-erne. Se artikel af Jens Benoni Willumsen på side 12.

Bülowsminde i 1830-erne. Se artikel af Jens Benoni Willumsen på side 12. ISSN 0905-4391 Juni 2015 50. årgang nr. 3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Bülowsminde i 1830-erne. Se artikel af Jens Benoni Willumsen på side 12. Side Medlemsmøde i Taastrup

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0905-4391 Januar 2011 46. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Øregård Museum OBS: Vintertræf på Øregård Museum 28. januar s. 5 Medlemsmøde i Taastrup 10.marts

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 107. Jan. 2015 No. 1-39: Historie / History No. 40 51: Geografi og Rejser inkl. Grønland / Travel books incl. Greenland No. 52 94: Skønlitteratur og illustrerede

Læs mere