April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen"

Transkript

1 En væsentlig del af indholdet i denne årbog er baseret på materiale, som medlemmer og venner af Vejby- Tibirke Selskabet har skrevet. Noget har ligget i længere tid i arkivet og ventet på, at blive publiceret. Artikler, erindringer og oplysninger fra medlemskredsen vil altid danne grundlag for udgivelse af selskabets årbøger. Derfor skal redaktionen opfordre alle medlemmer til fortsat at forsyne selskabet med materiale, som kan være af interesse for medlemskredsen. Redaktionen vil gerne rette en tak til alle, som med tekst, oplysninger og billeder har bidraget til denne årbog. En speciel tak for fotografisk bistand til Stig Olkjær, Vejby. En af hovedkræfterne bag bl.a. de seneste årbøger trådte ud af selskabets bestyrelse ved generalforsamlingen i Om hendes store indsats i selskabet faldt der ikke mange ord ved den lejlighed. Redaktørerne af denne årbog, som fra hende overtog et omfattende materiale og heriblandt en væsentlig del af grundlaget for 1996-årbogen, vil derfor gerne rette en særlig tak til Liv Tvermoes for hendes indsats i selskabet og årbogsarbejdet. April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen

2

3 Vejby-Tibirke årbog 1996 Minder og mennesker omkring min malende mor 1

4 Vejby-Tibirke årbog 1996 Endnu da vi i 1936 tog vores nybyggede sommer/helårshus i besiddelse, var der i Tisvilde en markant koloni af kunstnere, bildende såvel som musiske. Når dette nu efter mange år står så klart og virker så betydningsfuldt for mig, er grunden selvfølgelig den, at vi, d.v.s principielt min mor med min søster og mig som vedhæng, i nogen grad kom til at høre til denne koloni. For den læser, der ikke er eller kan være helt klar over baggrunden for dette tilhørsforhold, må ganske kort anføres, at mor, malerinden Mary E. Havning, født Bonfils i det herrens år udstillings året, som de gamle sagde - i perioden fra midt i 30-erne til midt i 60-erne var en af landets mest anerkendte og mest anvendte portrætmalere med en perlerække af karakterfulde, repræsentative billeder bag sig, spændende fra en række bryggeriarbejdere til ophængning på Carlsbergmuseet, over diverse direktører og grosserere til biskopper i Viborg, Ålborg og København. Sidstnævnte, biskop Fuglsang- Damgaards billede hænger i Frue Kirkes søndre skib, hvor det kan beses af eventuelle interesserede. Nogle af hendes mange portrætter fik da også relation til hendes T isvilde-tilværelse, idet hun bl.a. her i sit atelier malede vores nabo mod vest, overformynder Lauritz Ingerslev, til ophængning i det nu hedengangne Overformynderi. (Hvor mon det billede nu er blevet af?). Portræt af overformynder Lauritz Ingerslev Minder og mennesker omkring min malende mor 2

5 Vejby-Tibirke årbog 1996 Og oppe fra Tibirke Bakker kom modellen til et af min mors mest vellykkede portrætter, nemlig murermester Einar Kornerup, med hvis datter jeg senere blev gift. En slags Kunst for Varer, som arkitekten professor Edvard Thomsen udtrykte det. Billedet hænger i firmaets Einar Kornerups hovedkontor i Glostrup, og ægteskabet holder endnu, godt på vej til guldbrylluppet. Portræt af murermester Einar Kornerup Minder og mennesker omkring min malende mor 3

6 Vejby-Tibirke årbog 1996 Overformynderens svoger, den hollandske hr. Weidema, malede hun con amore, og billedet befinder sig stadig i hendes atelier. En række herlige landskabsbilleder blev det også til i årenes løb; billeder der indeholder hele den duft af det danske bondelandskab, der nu er blevet til villakvarterer med alt for høje træer. Huset ligger på den nuværende Margot Nyholmsvej nr. 8. Hvor mange tænker mon i øvrigt på, at samme Margot Nyholm er identisk med Det kgl. Teaters fejrede primaballerina Margot Lander, som imidlertid giftede sig med direktør Erik Nyholm, der havde sit sommerhus ved den markvej, der jo som så mange andre veje, da veje over hele landet skulle have navne, fik navn efter en på stedet boende berømthed. Vejen kunne altså dårligt kaldes Margot Landersvej for ikke at genere hendes derboende mand. Men det er altså hende! Dette vort hus, som er tegnet af min onkel, arkitekt Henning Hansen, ligger på en grund, der nogle år tidligere var udmatrikuleret fra Stuebjerggårds jorder og købt af fru Jenny Bang, der sikkert efter moden overvejelse valgte at blive bo ende i sit hus skråt overfor Nordhus, og derfor solgte denne anden grund til min mor for hele 50 øre pr. kvadratalen. Jørgen og Anna Havning foran huset på Margot Nyholmsvej. (Foto: Stig Olkjær) Minder og mennesker omkring min malende mor 4

7 Vejby-Tibirke årbog 1996 De geografiske omgivelser for vores hus var, udover skoven, til hvilken vi altid har haft og trods skovstyrelsens urimelige afgiftspolitik stadig har en låge, den førnævnte overformynder Ingerslev ca. 200 m. oppe ad bakken i Stuebjerghus, bygget vist nok af hans far omkring Mod nord lå de åbne marker med gårdejer Carl Pedersens køer, heste, roer eller korn i smuk vekseldrift, og med den langtrækkende ubebyggede og ubevoksede udsigt helt ud forbi Godhavn, drengehjemmet med de dengang lidt frygtede såkaldt uartige drenge, som vi aldrig mærkede noget negativt til. De klart positive sider af Godhavn var til gengæld smedien og gartner Egestad. Skønne toner På skrå mod nordvest for os boede grosserer Fischer, der var af ungarsk oprindelse. Fra hans ikke specielt charmerende 2-etagers hus lød sommetider skønne toner ud i sommeraftenen, når han, der var en habil pianist, spillede sammen med sin landsmand violinisten Emil Telmanyl. Dette hus er fra ca. 1934, og det er tegnet af arkitekt Helge Holm, en god ven og samtidig med arkitekt Henning Hansen - vores arkitekt, om jeg så må sige. Begge har de på akademiet haft Martin Nyrop til lærer. Nyrop, der blandt meget andet er arkitekten bag xylograf Hendriksens hus "Arken", som fra vores hus, dengang uden træer, kunne ses til venstre for grosserer Fischers hus. Mod øst boede Thora Bendix, enke efter cellisten Fritz Bendix, kgl. kapelmusikus og bror til pianisten og komponisten Victor Bendix i "Lunde bo", som vist var tegnet af arkitekt Helweg-Møller omkring Thora Bendix, der forøvrigt også havde været gift med den herostratisk- berømte justitsminister Alberti, boede i huset om sommeren sammen med sin datter Karen Hetsch, som senere efter moderens død overtog huset og boede der til sine dages ende sammen med sin trofaste hushjælp gennem mange år frøken Søndberg. Alt i alt boede vi således et yndigt sted for en midaldrende, selvstændig dame med to børn og husassistent i gavlværelset på loftet. Minder og mennesker omkring min malende mor 5

8 Vejby-Tibirke årbog 1996 Pas på med selskabeligheden Når jeg tidligere brugte udtrykket at vi "i nogen grad kom til at høre til denne (kunstner-) koloni" skyldes det det forhold, at da vi flyttede derop, sagde min mors gamle ven og akademikammerat maleren William Scharff: "Pas på med selskabeligheden. Den er nem at komme ind i, men forbandet svær at slippe ud af, og den stjæler en masse tid og kræfter fra en. Jeg kender det af egen erfaring!". Denne udtalelse plus vel også en egen indre form for isolationstrang gjorde, at nok var vi på hat med mange, men den altopslugende selskabelighed slap vi fri af. Men hvem var så denne koloni? William Scharff fra Spånekrogen i Tisvilde Lunde er nævnt, og nær ham boede til den ene side billedkunstneren Victor Haagen-Müller og til den anden side tegneren og maleren Carl Jensen, gift med maleren professor Julius Pauls ens ene datter. En anden datter var gift med billedhuggeren Hugo Liisberg, der ligeledes boede i Lundene nær ved svigerfar Paulsens gamle gård. I Lundene fandt man også maleren Axel Ulmer, med hvem vi havde en ganske hyggelig form for aftentedrikningssamkvem. Han var en god maler, og han og hans søde kone Misse var nogle dejlige hjertevarme mennesker. Så var der jo billedhugger Elo i møllen i Lundene, Ove Kunert omme ved Borshøjgård, maleren Carl Schwenn nedenfor Knudåge Riisager, og endelig Ebba Holm i Holmehuset, som er beskrevet i årbogen for Musik på rejsegrammofonen Ebba Holm og hendes søster Ulla omgikkedes vi meget på tedrikningsplanet, ofte garneret med musik på rejsegrammofonen. Ebba, som mor havde gået på akademiet med, ringede mangen en gang og spurgte om vi skulle have "en spille" i aften, og mit første møde med Schuberts Müllerlieder stammer fra en aften i Holmehuset med rejsegrammofonen fremme på bordet og petroleumslampen tændt. Ulla og Ebba Holm var et sødt charmerende harmonisk, om end noget uegalt, søskendepar. Ulla, den klarhjernede grosserer. Ebba, den følsomme kunstner. Ulla var altid svagelig og sygelig i hvert fald ifølge egne udtalelser - og blev loyalt støttet af søster Ebba, som til gengæld virkede kernesund. Men de supplerede hinanden godt. Minder og mennesker omkring min malende mor 6

9 Vejby-Tibirke årbog 1996 Søstrene Ebba og Ulla Holm Jeg nåede lige at opleve deres far Adolph, der havde ladet huset bygge i 1906 og som med sine barske og knappe bemærkninger - bare den måde han kunne sige God Dag på! - mest af alt mindede om en pensioneret britisk oberst fra kolonitidens glansperiode. Hvad han var grosserer i og siden efterfulgtes af sin datter i, husker jeg ikke, men han havde gjort det godt. I hjemmet i Anker Heegaardsgade i København hang blandt andet flere af Hans Smidts billeder på væggene. De to ugifte døtres fremtid var sikret. Nutiden sikrede de selv ved omhyggeligt og pertentligt at passe hus og have, sidstnævnte dog med hjælp til det grove af Anders Christiansen, arbejdsmand hos murermestrene Johs. og Fritz Poulsen om dagen og havemand om aftenen. Han var et rart og hjælpsomt menneske, som boede i det gamle hvide hus mellem æggenielsen i villa Borshøj og ostemanden Friis-Jensen. De lokale handlende Mens Nielsen kun solgte æg til folk, han kendte, solgte Friis-Jensen ost til alle. Først fra den lille hestevogn, som bragte ostebutikken ud til Minder og mennesker omkring min malende mor 7

10 Vejby-Tibirke årbog 1996 alle i området efter en tidsplan med vistnok ugentlige besøg hvert sted, siden fra sit nybyggede røde butikshus henne ved siden af købmand Jørgensen i Købmandshuset. Og endelig var der jo ismejeriet overfor stationen, ned ad trappen til det lavloftede hvide og rene butikslokale. Var det ikke Svendsen de hed, ham og hans søde kone? Også Svendsen kørte ud med mælk fra 0rekilde Mejeri i 0rby hver dag. Det med at køre ud med butikken på fastlagte besøgsrunder var jo noget, der gjaldt mange handlende. Vi fik ved døren besøg udover de to førstnævnte, af slagter, fiskemand, bager og grønthandler, ikke at forglemme postbud Lauritz Nielsen, som både afleverede og modtog breve til videre forsendelse mod kontant betaling af portoen oppe i hoveddøren, og endda fik tid til en sludder og en lille kop kaffe ind i mellem. Er der nogen der siger, at serviceniveauet er hævet i nyere tid?»spejlbillede«malet af Mary E. Havning ca Minder og mennesker omkring min malende mor 8

11 Vejby-Tibirke årbog 1996 I bil fra København Et helt kapitel for sig var transporten af os og vores habengut fra 0sterbrogade 82 i København. En sommerudflytning til flere måneders landophold og senere hjemigenflytning var en ret omfattende operation for os, der ligesom langt de fleste familier dengang ikke havde bil selv. Men vi havde Lauritz Corneliussen, og æret være hans minde; thi foruden sin bil havde han sin stoiske ro og sin store, om end måske lidt tilknappede, hjælpsomhed. Intet syntes at kunne bringe ham ud af fatning, end ikke vores godsmængde, der foruden førnævnte tre personer skulle anbringes i og på hans bil nr. B 417, såvidt jeg husker. Vi skulle have cykler med, en stor kurvekuffert, som alle pænere familier dengang havde, diverse mindre kolli, nogle papkasser med fødevarer samt endelig en stor oval zinkbalje med vores pelargonier og andre potteplanter, der skulle med på landet for at overleve. Tagbagagebæreren blev fyldt op i god højde og alt surret forsvarligt fast, cykler og zinkbalje kom på bagagebæreren, der blev klappet ned bagpå, og al resterende gulvplads mellem og omkring vores seks passagerben blev udfyldt med diverse. Allerede det at få pakket det hele sammen på og i bilen var et stort og kompliceret arbejde for Corneliussen, men hertil kom, at vi boede på 4. sal, så det var mange ture op og ned ad trapperne den gode Lauritz skulle foretage, uden en sur bemærkning, Var datidens varme sommervejr over os, kunne hele ceremonien afsluttes med en Chabesovand inden afgang, mens den fuldt pakkede vogn bare stod alene og ventede ved gadedøren. Jeg tror nok, at man stjal mindre dengang, eller også er det en af de almindelige lyserøde erindringsforskydninger. De gode gamle dage sluttede i 1939 For yngre mennesker og ditto senere tilflytte de bør lige bemærkes, at når vi bevægede os til fods på diverse veje mellem diverse huse, var det på sandede markveje, opkørte hjulspor med græsrabat imellem. Vi gik langs marker, Stuebjerggårds sandede jorder, hvor køerne gik i tøjrslagets cirkel, eller hvor lidt tyndhåret korn stod og håbede på lidt vand fra Vor Herre, mens fårene gik på de magreste jorder mellem Minder og mennesker omkring min malende mor 9

12 Vejby-Tibirke årbog 1996 gule evighedsblomster med den krumhornede vædder som vogter. Der var ingen asfalt uden på landevejen, og der var langt færre huse. Gårdene blev endnu drevet som landbrug, og københavnerne boede ikke i typehuskvarterer men på pensionater, på Vesterpris, Badehotellet, Helenekilde, Kildegård, Julsgård, Poulstrup, Tisvildehus, Tisvilde Kro, Hotel Tisvildeleje og Højbohus, samt muligvis flere endnu, hvis navne er blevet arkiveret i glemmebogen. Alt dette var de gode gamle dage, en fortid der for min erindring i Tisvildebelysning holdt op en lys sensommeraften d. 3. september Jeg stod ved stuens vindue og så ud mod nord, ud over Carl Pedersens marker, mod den store lyse aftenhimmel, der i september kan have en egen renhed og klarhed. Radioen spillede fra en eller anden tysk station Beethovens 7. symfoni, og alt åndede fred, om end en lidt anspændt fred på grund af tyskernes indmarch i Polen 2 dage før. Pludseligt, og ret så umusikalsk, blev musikken afbrudt og en speaker læste en meddelelse op. Den var henvendt til det polske folk og begyndte med ordene: "Achtung, Achtung Warschau". Det var en opfordring til kapitulation, og her begyndte fremtiden, Verdenshistorien. Minder og mennesker omkring min malende mor 10

13 Vejby-Tibirke årbog 1996 Fortiden var forbi - og blot som en svag afglans af det, der nu kun er minder, er disse linier skrevet i en forvirret tid, som en dag også vil blive "de gode gamle dage". Jørgen Havning Minder og mennesker omkring min malende mor 11

14 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Dagligliv i Tibirke og Tisvilde Fhv. tømrermester og antikvitetshandler Ove Westphal fortæller om barndomstiden og forretningslivet. Af Ove Westphal Som gammel Tibirke- og Tisvildeborger, født 1/ og medlem af Vejby- Tibirke Selskabet fra start, vil jeg gerne fortælle om min oprindelse og om forretningslivet fra barndomstiden og fremover. Min far var Carl Gustav Larsen, født 17/9 1878, søn af Lars Knudsen, f. i Annisse 1/ og min farmor Inger Catrine Jensdatter, f. i Smidstrup 12/ Farfar og farmor boede i et gammelt faldefærdigt hus på hjørnet af T isvildelundevej og Bækkebrovej (før Tibirkevej). Huset blev nedrevet Min mor var Johanne Sophie Westphal, f. 15/4 1885, datter af købmand og bager Johannes Chr. Westphal og hustru Caroline F. Nielsen, som var ejer af Unnerup møllebageri og købmandshandel Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 1

15 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 fra De solgte og flyttede og købte Tibirke købmandshandel 1898 af købmand Thorup, som startede ca Min mormor, Caroline Westphal, døde 9/8 1890, og som tiden gik fandt Westphal sig en ny kone, Marie Andrea Frederikke født Nielsen, stedmoder til min moder og fire søstre: Anna, f. 1878, Augusta, f. 1879, Emilie, f. 1881, Elisabeth, f og Johanne, f Min morfar, Johannes Chr. Westphal, døde 9/7 1901, men forretningen fortsatte med Marie Westphal og min moster Anna, som var meget vellidt af kunderne. Det var en blandet landhandel med en lang trædisk med mange skuffer til mel, gryn, sukker m.m.. På disken stod balancevægten og den store vægt med udregning. Kaffemøllen var der også. Kagedåser med fine ornamenter på forsiden. Hele bagvæggen var dækket af reoler fyldt med tobak, skrå, kaffetilsætning, te m.m. Bag disken smørdritlen og lidt derfra sæbespanden, øl og vand m.m.. I bagbutikken hang telefonen og på ydervæggen petroleumspumpen. Alt blev tappet på flasker eller afvejet på stedet. Ude på lageret lå flere sække groft salt, der blev brugt meget. Alle købte en og op til flere kasser høstsild til nedsaltning, og mange slagtede grisen og saltede flæsk og skinker for senere rygning. På loftet stod eller lå flere sække med suk ker, mel, havregryn m.m., flere ruller hegnstråd, hønsenet, div. redskaber, reb, snore m.m.. Jeg glemmer heller ikke kandis, bolcher, lakridsrod og flødekarameller til een øre (kandis kostede fem øre og lakridsrod 10 øre). Caroline Westphal Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 2

16 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Model for Julius Pauls en Udbringning af varer op i lundene eller ud i Tibirke bakker med islænderen»pjevs«spændt for den lille fjedervogn. Ca var det min bror Helge og sommetider Finn, som kørte ud med varer. Jeg fik sommetider lov at køre med. En dag var vi oppe hos professor Julius Paulsen, og der var en stor Skt. Bernhards hund, der satte tænderne i Helges lår. En anden gang var min søster Gerda Elise også med, da Pauls en spurgte:»kan jeg ikke låne de to unger?«, og vi blev placeret på grøftekanten af Kædemosegårds mark, og der blev lavet et pænt maleri af os. Vi fik besøg af Paulsens døtre, fru Inger Liisberg og fru Merete Karl Jensen i dengang vores marskandiser- og antikforretning. For gammelt bekendtskab inviterede vi på et glas vin i gårdhavens overdækkede terrasse. Så spurgte fru Liisberg, om jeg ikke kunne lave en lignende terrasse til hende. Det gjorde jeg, og det blev der en fin handel ud af. De fik terrassen og vi et maleri, en hjort udført af Liisberg samt tre bind af Weilbachs kunstnerleksikon. Mine forældre blev viet d. 13/ i Tibirke Kirke. De købte en byggegrund - nu Tibirkevej nr. 13- og opførte det røde murstenshus, som naboerne kaldte et slot. Min far var udlært karetmager hos Johannes Chr. Westphal Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 3

17 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Niels Møller i Unnerup, men grundet ophør måtte han fortsætte resten af læretiden hos karetmager Jensen i Frederiksværk og fik et fint svendebrev. Noget af det første, han udførte, var trækvogn og trillebør til murermester Kielberg fra Hillerød, som opførte Tisvilde Badehotel. Men næsten alle bønderne fra Vejby ogtibirke Sogne kom med vogne og redskaber for reparationer. Senere - fra ca gik han over i tømrer-snedker- og bygningsfaget og har tegnet og opført en lang række huse, gårde, nye stuehuse, skoler, 0rekilde mejeri 1915, Helsinge præsteforpagtergård, det samme i Blistrup og en lang række sommerhuse, og flere villaer i Holte, Lyngby og København m.m.. Carl Gustav Larsen Den 9. april i København Jeg blev udlært som tømrer d. 26/ hos min far. Efter en kort tid hjemme arbejdede jeg for snedker Jørgensen i Tibirke og en tid for tømrermester E. Sylvest, Rågeleje og derefter ca. 1 1/2 år hos firmaet Toft-Nielsen og Vallø i København. Jeg begyndte ca. 14 dage før d. 9. april 1940 og oplevede hele invationen med lange kolonner af militærkøretøjer. Den morgen var jeg i tvivl, skulle jeg tage på arbejde? Jeg cyklede ud til Hovedstadens Brugsforening i Århusgade for at montere nogle porte. Men det blev ikke til ret meget den Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 4

18 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 dag. På hjemturen oplevede jeg at se værnemagten indtage Østerbro kaserne. Firmaet udførte næsten alt arbejde på de danske kaserner. Jeg var i Værløse med ni garageporte og på den nye husarkaserne i Næstved med 54 porte og en stor foldevæg til deling af ridehuset. På samme sæt var vi på Randers dragonkaserne og opsatte en lang række porte ved tankstationer på Sjælland og Lolland og desuden mange garageporte hos private i det københavnske område. Derefter kom jeg hjem og blev kompagnon med min far og virkede ca. 30 år som mester og drev derefter marskandiserog antikforretning i 20 år. Forretningen lukkede 30/ Købmandsbutikken i Tibirke som familien Westphal overtog i 1898 (Postkort udlånt af Allan Rasmussen) Skoletiden i Tisvilde Om min skoletid i Tisvilde by kan jeg fortælle, at jeg begyndte i første klasse hos frk. Moe, som var datter af Bornholmermaleren Louis Moe. Hun var vældig rar. Vi begyndte med morgensang»1 østen stiger solen op«og sluttede med Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 5

19 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996»Klokken slår - tiden går«. Jeg gik der i tre år. Derefter op til lærer Skousen, som også var rar og venlig - når man opførte sig ordentligt! Engang var der en af drengene, som var meget uvorn; han måtte op og lægge sig på Skousens knæ, og så vankede der tre slag med spanskrøret. Knægten blev skruptosset og rendte hovedet lige mod læreren. Dette bevirkede en ekstra tur inde på det private kontor. Så kom fru Skousen og sagde:»så lille far, nu må det være nok!«. Jeg gik ud af skolen ved min konfirmation d. 5/ Den næste købmand - nabo til forskolen - var Edward Petersen og senere sønnen Hartvig Petersen. Den startede ca. samme tid som Tibirke købmandshandel og var ligeså en blandet landhandel med alt, hvad dertil hører. Datteren Helene hjalp til med at cykle ud med varer. Jeg husker også der i skoletiden, når vi gik ind til Hartvig og købte lakridsrod eller kræmmerhusbolcher. En anden ting at nævne er sprøjtehus et for enden af kastaniealleen. Når der var meldt brand, måtte klokker Thomsen hurtigt ud og klimte med kirkeklokkerne for at samle hjælp til slukning. Jeg mindes, at min far fortalte om dette. Jens Larsens gård i Holløse var ved at brænde i 1915, og Chr. Jensen, Holløse, var med. De rejste stiger og kravlede med spande og vandslanger op på taget og fik slukket ilden. De blev præmieret af brandselskabet med hver en sølvske, som jeg og Jensens datter, fru Damgaard Olsen, stadig er i besiddelse af. Holløsebakken (Postkort fra før 1907 udlånt af Allan Rasmussen) Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 6

20 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Forretningslivet Lidt mere om forretningslivet. Det grå hus lige ved siden af den gamle stråtækte skole, som startede med skolelærer Bro (min far gik der fra 1885). Her boede gartner Knudsen og handlede med grøntsager, kartoffelhandel m.m.. Det foregik fra kælderen. Senere kom købmand Jensen og derefter Koblegaard og flere andre. Jensen skar tørv i Tisvilde mose i stor stil under krigen Derefter slagtermester Jens Larsen med slagtehus og butik - kreaturhandler og landmand; det var en god forretning med god betjening. Jeg husker specielt, når min far fik udbetalinger i checks på byggeri. I stedet for at tage til Helsinge gik vi ned til fru Larsen og fik vekslet. Tegnebogen var altid i orden. En gang om ugen kørte sønnen Knud ud med slagtervarer, og min kone Dorthe spurgte efter skært kød. Det var ikke kommet med, men de havde udsalg i Tisvildeleje.»Det var en skam«, siger Knud,»for min kone nede pålejet har sådan noget godt inderlår!«. Unnerup Møllebageri Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 7

21 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Sønnen Karl fortsatte kreaturhandelen og landbrug en del år for senere udstykning og salg. Derefter det gamle stråtækte bindingsværkshus, som var Oscar Andersons butik også kaldet»sulebiksen«, viktualie og ostebutik. Nogle fantastisk søde og rare mennesker. Fru Anderson gjorde alt for kunderne. En dag kom en dame og klagede sin nød. Hun skulle have gæster, og hvad gør man så? Fru Anderson gik ud i sit køkken efter en færdig steg -lige til at sætte på bordet. Dagen var reddet for damen. Datteren Dagmar hjalp med i butikken, men når der kom en kunde for at købe et stykke.rigtig gammelost, måtte hendes mor træde til. Senere blev det gamle hus jævnet med jorden, idet en ny forretning blev opført lige ved siden af den gamle butik. Den blev delt op i to dele, slagte afdeling og almindelig kolonialbutik (»Den lille butik«). Lige efter»sulebiksen«var der cykelværksted en tid med Carl Halle, som senere flyttede til Unnerup, og senere kom andre til sammesteds. Men på den anden side af vejen lå»venners minde«, og der var cykelværksted og barber- og frisørsalon hos Jensen også kaldet»babutten«. Han gik altid med et langt skødeforklæde, og så tyggede han skrå, så det hang ud af mundvigene. Men han var en flink fyr at komme hos. Barberstuen lå ovre i»venners minde«. Jeg blev klippet hos ham ca Cykelværkstedet og huset»venners minde«er væk, - nedrevet på grund af vejregulering - og det nye hus, som beboes af familien Petersen, har jeg været med til at bygge. Lige overfor lå bagermester Larsens butik med altid frisk brød og med alt, hvad der hører til. Min bror Povl var en tid medhjælper i bageriet, og bager Jensen, som boede nærved os, hjalp til. Der var en fast ugentlig brødtur med hestekøretøj. Det var brødkusk Otto Larsen fra Taagerup og senere Oline Svendsens Erik, der kørte turene. Man kaldte ham den syngende eller fløjtende bager. Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 8

22 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Den næste forretning var Adolf Poulsens og Peter Nielsens snedkerværksted og ligkistemagasin i et gammelt stråtækt hus, som senere -ca blev starten på Poulsen og Nielsens tømrer- og snedkerværksted ved Stuebjerggårdsvej. Til slut malermester Bengtsens forretning, som var et fint anerkendt firma med flere svende. Der var også udlejet lokaler til manufaktur fra Jakob Nielsen i Helsinge. Bestyreren - en dame fra Helsinge egnen, blev gift med min farbror Frederik, som udvandrede til Eglebendt i Minnesota, USA, Fogedgårdens Brand Fogedgårdens brand i 1958 var en slem oplevelse. Jeg var alene hjemme, da Laurits Olsen med dengang Zoneredningskorpsets sprøjter kom fra Helsinge. Jeg kørte straks derned og oplevede det frygtelige syn at se alle de gamle antikke ting blive flammernes bytte. Den nat blev jeg udtaget til brandvagt, og sammen med flere andre gik vi et par dage og passede på. Familien Chr. Nielsen fik midlertidigt ophold på Skovridergården. Fogedgaarden i Tisvilde tegnet af Kaj Walther Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 9

23 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Efter nogen tid kom Nielsen en dag over til os og spurgte, om jeg ville tegne og give overslag på en ny gård. Nielsen medbragte selvet grundrids. Jeg tegnede og regnede priser ud på hele byggeriet. Vi blev enige om en samlet entreprisesum, og jeg stod som entreprenør for den nye gård, som ligger på Vejbyvejen, lige før viadukten. Tisvilde, januar 1994 Ove Holger Westphal PS. Indtil for 15 år siden hed jeg også Larsen. Men for at føre Westphal-navnet videre til børn og børnebørn sløjfede vi Larsen. Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 10

24 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Vejby-Tibirke Selskabet handler ikke bare om historieskrivning, men om områdets nutid og fremtidige udvikling. Derfor har årbogsudvalget bedt biolog Ida Dahl-Nielsen redegøre for Amtets planer omkring Arresø Lavvandet sø i Holløse Bredning en del af Arresøplanen Af Ida Dahl-Nielsen Arresøens tilstand skal forbedres, så der igen kommer et varieret dyre- og planteliv i søen. Et af tiltagene er etablering af lavvandede søer i oplandet. I Holløse Bredning er der planlagt en lavvandet sø. Arresøen - en grøn spand maling om sommeren Det er en kendsgerning at Danmarks største sø, Arresøen er meget forurenet; så forurenet, at der stort set ikke er nogle rovfisk i søen. De kan nemlig ikke se deres bytte, fordi vandet er så uklart. Det uklare vand skyldes store mængder af alger, der specielt om sommeren blomstrer kraftig op på grund af mange næringsstoffer. Det er især fosfor, der er den afgørende faktor for algernes vækst, og der er store mængder af dette næringsstof i søen. Igennem de sidste mange årtier er der blevet tilført rigtig store mængder fosfor til søen, og skal tilstanden i søen forbedres således, at der igen kan komme et alsidigt plante og dyreliv i søen, må belastningen af næringsstoffer bringes ned. Forbedret rensning af byernes spildevand og ændringer i landbrugets produktionsmetoder, har siden midten af 1970'erne betydet en væsentlig nedgang i tilledningen af især fosfor til Arresø; men der er stadig et stykke vej igen. Derfor har Frederiksborg Amt i Regionplan 1993 vedtaget»lavvandet sø i Holløse Bredning«1

25 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 en plan for, hvordan fosfortilførslen kan bringes ned på et acceptabelt niveau. Planen går ud på, at tilledningen inden år 2000 skal være bragt ned til omkring 6 tons fosfor. Men de ophobede mængder fosfor, der er i søens bund, er så store, at det derefter vil tage yderligere år, før tilstanden i søen vil være acceptabel. Tille dningen til Arresø har tidligere været oppe på næsten 100 tons om året, hvoraf en meget stor del stammede fra bysamfund, især Hillerød. Siden hen er tilførslen faldet betydeligt, således blev der i 1993 tilført ca 15 tons til søen. Amtets plan for Arresø indebærer følgende tiltag, der skal begrænse fosfor tilledningen til søen: forbedret rensning af spildevandet fra byerne og fra enkeltejendommene samt ekstensivering af landbrugs driften, især på lavbunds arealer og de skrånende arealer ned til sø og vandløb. Men disse forhold er ikke nok til at gøre søen ren. Derfor skal der også etableres lavvandede søer i oplandet.»lavvandet sø i Holløse Bredning«2

26 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Søprojekter i Arresøens opland Der er planer om at etablere i alt seks lavvandede søer i oplandet til Arresøen. Søerne skal forsinke vandtilførslen til Arresøen. Forsinkelsen betyder, at fosforet får tid til enten at bundfælde sig eller binde sig i mere eller mindre uopløste uorganiske forbindelser eller i planter og mikroorganismer. Derudover er søerne med til at skabe flere vådområder - en naturtype, der inden for de sidste 100 år har været i tilbagegang. Søerne er valgt ud fra gamle kort fra 1855, som viser tidligere naturlige vådområder, og placeringen fremgår af figur 1. Den første sø, Solbjerg Engsø ved Kagerup, blev etableret i En lavvandet sø i Holløse Bredning Det er planen der skal etableres en lavvandet sø i Holløse Bredning. Området anvendes i øjeblikket til afgræsning, noget af arealet ligger hen som braklægning, mens andet er groet mere til med pil, bjørneklo osv. Der har tidligere været planer om også at inddrage den nordøstlige del af Ellemosen i projektet, men disse planer er droppet bl.a. fordi det vil give uoverskuelige problemer med Oltidsvejen, der i så fald ville komme til at ligge midt i den lavvandede sø. Heller ikke den sydvestlige del af den meget naturskønne mose vil blive berørt af projektet. Området her er præget af mose med birkeskov, pilebuske, enkelte græsningsarealer og tørvegrave, og her er flere sjældne planter og dyr. Holløse Bredning var tidligere et stort vådområde, men de sidste mange årtier har området været afvandet. Der er bygget dæmninger langs åen, og el-pumper sørger i flere måneder af året for, at vandet ledes bort fra de bagvedliggende arealer og ud i åen. Moser og enge udgjorde tidligere meget store dele af det danske land, men disse naturtyper er blevet meget sjældnere. I mange årtier opdyrkede vi stor set al den agerjord, der»lavvandet sø i Holløse Bredning«3

27 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 kunne indlemmes i en intensiv landbrugsproduktion. Det skete omkring århundredeskiftet efter devisen»hvad udad tabes skal indad vindes«. Hvad vi måske ikke var klar over på dette tidspunkt under inddæmning/ dræning af mose og engarealer, var deres betydning i naturens puslespil og store husholdning med næringsstoffer. De oversvømmede enge og lavvande de søer tilbageholdt store mængder næringsstoffer, som så kom kreaturerne - og dermed bønderne til gode når vandet trak sig naturligt tilbage og efterlod frodig græsvækst til hø og afgræsning. Dette system kan og må vi benytte os af igen i stedet for det nuværende, hvor vandet blot skynd-»lavvandet sø i Holløse Bredning«4

28 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 somt pumpes væk og ledes hurtigt væk af snorlige kanaler/åer. Projektet i Holløse Bredning er på mange måder en tilbageførsel til tidligere tiders arealanvendelse med flere vådområder. I praksis vil området i højere grad komme til at ligne naturen, og det, der var inden man i 1930'erne byggede diger og opsatte elpumper for at afvande området. Helt konkret er der planer om at etablere en lavvandet sø med omkringliggende engarealer. Indtil videre foreligger der kun en forundersøgelse, men der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en mere detaljeret projektbeskrivelse for etablering af en lavvandet sø i Holløse Bredning. Dette projektforslag vil blive sendt i høring. Den planlagte sø vil fa et areal på ca 58 ha, og rundt om søen vil der blive et knap 22 ha stort engområde. Søen vil fa et vandspejl i kote 4.25 og gennemsnitsdybden vil blive 0,70 m. Et fugle-eldorado Søen forventes at fa et alsidigt dyre- og planteliv. Undervandvegetationen formodes at komme til at dække knap 1/3 af bundarealet, og vil være domineret af arter som blandt andet vandpest og vandaks. Der vil komme til at leve fredfisk som skaller og eventuelt nogle rovfisk som gedder. Fuglelivet vil blive meget varieret. Man ser tit i forbindelse med etablering af nye søer, at der indfinder sig mange forskellige arter i starten, og at arts antallet klinger nogen af i løbet af et par år. Men der er ingen tvivl om, at området vi blive et fugleeldorado. Søen forventes, når den efter nogle år har indfundet sig i en ligevægt, at kunne tilbageholde omkring 240 kg fosfor om året. Det svarer til ca 1/3 af det fosfor, der vil strømme til området. Beregninger viser, at de seks lavvandede søer i oplandet til Arresø tilsammen vil kunne tilbageholde godt 2 tons fosfor pr. år.»lavvandet sø i Holløse Bredning«5

29 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Holløse Bredning udgør terrænmæssigt et rimeligt hensigtsmæssigt areal, idet det er nogenlunde skålformet. Herved bliver det kun nødvendigt med dæmninger få steder bl.a. mod syd mod Ellemosen og Oldtidsvejen. Ud over Oldtidsvejen er der en række andre forhold, der skal undersøges nærmere i forbindelse med en detailprojektering, Det gælder f.eks. påvirkning på omkring liggende arealer, forhold for en ejendom, der kommer til at ligge lavt mv. Etableringen af søen vil ske i et samarbejde mellem Tisvilde Statsskovdistrikt (der hører ind under Skov- og Na-»Lavvandet sø i Holløse Bredning«6

30 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 turstyrelsen, Miljøministeriet) og Frederiksborg Amt. Statsskovvæsenet vil stå for opkøb af arealerne og amtet står for projekteringen og udførelsen. Projektet vil direkte komme til at berøre de knap 40 lodsejere, som har parceller i området. Landskabsafdelingen ønsker at få en konstruktiv dialog i gang med disse lodsejere. Ida Dahl-Nielsen, biolog. Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt»Lavvandet sø i Holløse Bredning«7

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1

MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1 MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1 Nedenstående er samlet og nedskrevet 15.1.2013 af Birthe Eis Grøndahl, født Johansen, barnebarn af Maler Johansen i Ørslev. Min hovedkilde til nedenstående er min faster

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere