April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen"

Transkript

1 En væsentlig del af indholdet i denne årbog er baseret på materiale, som medlemmer og venner af Vejby- Tibirke Selskabet har skrevet. Noget har ligget i længere tid i arkivet og ventet på, at blive publiceret. Artikler, erindringer og oplysninger fra medlemskredsen vil altid danne grundlag for udgivelse af selskabets årbøger. Derfor skal redaktionen opfordre alle medlemmer til fortsat at forsyne selskabet med materiale, som kan være af interesse for medlemskredsen. Redaktionen vil gerne rette en tak til alle, som med tekst, oplysninger og billeder har bidraget til denne årbog. En speciel tak for fotografisk bistand til Stig Olkjær, Vejby. En af hovedkræfterne bag bl.a. de seneste årbøger trådte ud af selskabets bestyrelse ved generalforsamlingen i Om hendes store indsats i selskabet faldt der ikke mange ord ved den lejlighed. Redaktørerne af denne årbog, som fra hende overtog et omfattende materiale og heriblandt en væsentlig del af grundlaget for 1996-årbogen, vil derfor gerne rette en særlig tak til Liv Tvermoes for hendes indsats i selskabet og årbogsarbejdet. April 1996 Lars Repsdorph - Niels Jørgen Larsen

2

3 Vejby-Tibirke årbog 1996 Minder og mennesker omkring min malende mor 1

4 Vejby-Tibirke årbog 1996 Endnu da vi i 1936 tog vores nybyggede sommer/helårshus i besiddelse, var der i Tisvilde en markant koloni af kunstnere, bildende såvel som musiske. Når dette nu efter mange år står så klart og virker så betydningsfuldt for mig, er grunden selvfølgelig den, at vi, d.v.s principielt min mor med min søster og mig som vedhæng, i nogen grad kom til at høre til denne koloni. For den læser, der ikke er eller kan være helt klar over baggrunden for dette tilhørsforhold, må ganske kort anføres, at mor, malerinden Mary E. Havning, født Bonfils i det herrens år udstillings året, som de gamle sagde - i perioden fra midt i 30-erne til midt i 60-erne var en af landets mest anerkendte og mest anvendte portrætmalere med en perlerække af karakterfulde, repræsentative billeder bag sig, spændende fra en række bryggeriarbejdere til ophængning på Carlsbergmuseet, over diverse direktører og grosserere til biskopper i Viborg, Ålborg og København. Sidstnævnte, biskop Fuglsang- Damgaards billede hænger i Frue Kirkes søndre skib, hvor det kan beses af eventuelle interesserede. Nogle af hendes mange portrætter fik da også relation til hendes T isvilde-tilværelse, idet hun bl.a. her i sit atelier malede vores nabo mod vest, overformynder Lauritz Ingerslev, til ophængning i det nu hedengangne Overformynderi. (Hvor mon det billede nu er blevet af?). Portræt af overformynder Lauritz Ingerslev Minder og mennesker omkring min malende mor 2

5 Vejby-Tibirke årbog 1996 Og oppe fra Tibirke Bakker kom modellen til et af min mors mest vellykkede portrætter, nemlig murermester Einar Kornerup, med hvis datter jeg senere blev gift. En slags Kunst for Varer, som arkitekten professor Edvard Thomsen udtrykte det. Billedet hænger i firmaets Einar Kornerups hovedkontor i Glostrup, og ægteskabet holder endnu, godt på vej til guldbrylluppet. Portræt af murermester Einar Kornerup Minder og mennesker omkring min malende mor 3

6 Vejby-Tibirke årbog 1996 Overformynderens svoger, den hollandske hr. Weidema, malede hun con amore, og billedet befinder sig stadig i hendes atelier. En række herlige landskabsbilleder blev det også til i årenes løb; billeder der indeholder hele den duft af det danske bondelandskab, der nu er blevet til villakvarterer med alt for høje træer. Huset ligger på den nuværende Margot Nyholmsvej nr. 8. Hvor mange tænker mon i øvrigt på, at samme Margot Nyholm er identisk med Det kgl. Teaters fejrede primaballerina Margot Lander, som imidlertid giftede sig med direktør Erik Nyholm, der havde sit sommerhus ved den markvej, der jo som så mange andre veje, da veje over hele landet skulle have navne, fik navn efter en på stedet boende berømthed. Vejen kunne altså dårligt kaldes Margot Landersvej for ikke at genere hendes derboende mand. Men det er altså hende! Dette vort hus, som er tegnet af min onkel, arkitekt Henning Hansen, ligger på en grund, der nogle år tidligere var udmatrikuleret fra Stuebjerggårds jorder og købt af fru Jenny Bang, der sikkert efter moden overvejelse valgte at blive bo ende i sit hus skråt overfor Nordhus, og derfor solgte denne anden grund til min mor for hele 50 øre pr. kvadratalen. Jørgen og Anna Havning foran huset på Margot Nyholmsvej. (Foto: Stig Olkjær) Minder og mennesker omkring min malende mor 4

7 Vejby-Tibirke årbog 1996 De geografiske omgivelser for vores hus var, udover skoven, til hvilken vi altid har haft og trods skovstyrelsens urimelige afgiftspolitik stadig har en låge, den førnævnte overformynder Ingerslev ca. 200 m. oppe ad bakken i Stuebjerghus, bygget vist nok af hans far omkring Mod nord lå de åbne marker med gårdejer Carl Pedersens køer, heste, roer eller korn i smuk vekseldrift, og med den langtrækkende ubebyggede og ubevoksede udsigt helt ud forbi Godhavn, drengehjemmet med de dengang lidt frygtede såkaldt uartige drenge, som vi aldrig mærkede noget negativt til. De klart positive sider af Godhavn var til gengæld smedien og gartner Egestad. Skønne toner På skrå mod nordvest for os boede grosserer Fischer, der var af ungarsk oprindelse. Fra hans ikke specielt charmerende 2-etagers hus lød sommetider skønne toner ud i sommeraftenen, når han, der var en habil pianist, spillede sammen med sin landsmand violinisten Emil Telmanyl. Dette hus er fra ca. 1934, og det er tegnet af arkitekt Helge Holm, en god ven og samtidig med arkitekt Henning Hansen - vores arkitekt, om jeg så må sige. Begge har de på akademiet haft Martin Nyrop til lærer. Nyrop, der blandt meget andet er arkitekten bag xylograf Hendriksens hus "Arken", som fra vores hus, dengang uden træer, kunne ses til venstre for grosserer Fischers hus. Mod øst boede Thora Bendix, enke efter cellisten Fritz Bendix, kgl. kapelmusikus og bror til pianisten og komponisten Victor Bendix i "Lunde bo", som vist var tegnet af arkitekt Helweg-Møller omkring Thora Bendix, der forøvrigt også havde været gift med den herostratisk- berømte justitsminister Alberti, boede i huset om sommeren sammen med sin datter Karen Hetsch, som senere efter moderens død overtog huset og boede der til sine dages ende sammen med sin trofaste hushjælp gennem mange år frøken Søndberg. Alt i alt boede vi således et yndigt sted for en midaldrende, selvstændig dame med to børn og husassistent i gavlværelset på loftet. Minder og mennesker omkring min malende mor 5

8 Vejby-Tibirke årbog 1996 Pas på med selskabeligheden Når jeg tidligere brugte udtrykket at vi "i nogen grad kom til at høre til denne (kunstner-) koloni" skyldes det det forhold, at da vi flyttede derop, sagde min mors gamle ven og akademikammerat maleren William Scharff: "Pas på med selskabeligheden. Den er nem at komme ind i, men forbandet svær at slippe ud af, og den stjæler en masse tid og kræfter fra en. Jeg kender det af egen erfaring!". Denne udtalelse plus vel også en egen indre form for isolationstrang gjorde, at nok var vi på hat med mange, men den altopslugende selskabelighed slap vi fri af. Men hvem var så denne koloni? William Scharff fra Spånekrogen i Tisvilde Lunde er nævnt, og nær ham boede til den ene side billedkunstneren Victor Haagen-Müller og til den anden side tegneren og maleren Carl Jensen, gift med maleren professor Julius Pauls ens ene datter. En anden datter var gift med billedhuggeren Hugo Liisberg, der ligeledes boede i Lundene nær ved svigerfar Paulsens gamle gård. I Lundene fandt man også maleren Axel Ulmer, med hvem vi havde en ganske hyggelig form for aftentedrikningssamkvem. Han var en god maler, og han og hans søde kone Misse var nogle dejlige hjertevarme mennesker. Så var der jo billedhugger Elo i møllen i Lundene, Ove Kunert omme ved Borshøjgård, maleren Carl Schwenn nedenfor Knudåge Riisager, og endelig Ebba Holm i Holmehuset, som er beskrevet i årbogen for Musik på rejsegrammofonen Ebba Holm og hendes søster Ulla omgikkedes vi meget på tedrikningsplanet, ofte garneret med musik på rejsegrammofonen. Ebba, som mor havde gået på akademiet med, ringede mangen en gang og spurgte om vi skulle have "en spille" i aften, og mit første møde med Schuberts Müllerlieder stammer fra en aften i Holmehuset med rejsegrammofonen fremme på bordet og petroleumslampen tændt. Ulla og Ebba Holm var et sødt charmerende harmonisk, om end noget uegalt, søskendepar. Ulla, den klarhjernede grosserer. Ebba, den følsomme kunstner. Ulla var altid svagelig og sygelig i hvert fald ifølge egne udtalelser - og blev loyalt støttet af søster Ebba, som til gengæld virkede kernesund. Men de supplerede hinanden godt. Minder og mennesker omkring min malende mor 6

9 Vejby-Tibirke årbog 1996 Søstrene Ebba og Ulla Holm Jeg nåede lige at opleve deres far Adolph, der havde ladet huset bygge i 1906 og som med sine barske og knappe bemærkninger - bare den måde han kunne sige God Dag på! - mest af alt mindede om en pensioneret britisk oberst fra kolonitidens glansperiode. Hvad han var grosserer i og siden efterfulgtes af sin datter i, husker jeg ikke, men han havde gjort det godt. I hjemmet i Anker Heegaardsgade i København hang blandt andet flere af Hans Smidts billeder på væggene. De to ugifte døtres fremtid var sikret. Nutiden sikrede de selv ved omhyggeligt og pertentligt at passe hus og have, sidstnævnte dog med hjælp til det grove af Anders Christiansen, arbejdsmand hos murermestrene Johs. og Fritz Poulsen om dagen og havemand om aftenen. Han var et rart og hjælpsomt menneske, som boede i det gamle hvide hus mellem æggenielsen i villa Borshøj og ostemanden Friis-Jensen. De lokale handlende Mens Nielsen kun solgte æg til folk, han kendte, solgte Friis-Jensen ost til alle. Først fra den lille hestevogn, som bragte ostebutikken ud til Minder og mennesker omkring min malende mor 7

10 Vejby-Tibirke årbog 1996 alle i området efter en tidsplan med vistnok ugentlige besøg hvert sted, siden fra sit nybyggede røde butikshus henne ved siden af købmand Jørgensen i Købmandshuset. Og endelig var der jo ismejeriet overfor stationen, ned ad trappen til det lavloftede hvide og rene butikslokale. Var det ikke Svendsen de hed, ham og hans søde kone? Også Svendsen kørte ud med mælk fra 0rekilde Mejeri i 0rby hver dag. Det med at køre ud med butikken på fastlagte besøgsrunder var jo noget, der gjaldt mange handlende. Vi fik ved døren besøg udover de to førstnævnte, af slagter, fiskemand, bager og grønthandler, ikke at forglemme postbud Lauritz Nielsen, som både afleverede og modtog breve til videre forsendelse mod kontant betaling af portoen oppe i hoveddøren, og endda fik tid til en sludder og en lille kop kaffe ind i mellem. Er der nogen der siger, at serviceniveauet er hævet i nyere tid?»spejlbillede«malet af Mary E. Havning ca Minder og mennesker omkring min malende mor 8

11 Vejby-Tibirke årbog 1996 I bil fra København Et helt kapitel for sig var transporten af os og vores habengut fra 0sterbrogade 82 i København. En sommerudflytning til flere måneders landophold og senere hjemigenflytning var en ret omfattende operation for os, der ligesom langt de fleste familier dengang ikke havde bil selv. Men vi havde Lauritz Corneliussen, og æret være hans minde; thi foruden sin bil havde han sin stoiske ro og sin store, om end måske lidt tilknappede, hjælpsomhed. Intet syntes at kunne bringe ham ud af fatning, end ikke vores godsmængde, der foruden førnævnte tre personer skulle anbringes i og på hans bil nr. B 417, såvidt jeg husker. Vi skulle have cykler med, en stor kurvekuffert, som alle pænere familier dengang havde, diverse mindre kolli, nogle papkasser med fødevarer samt endelig en stor oval zinkbalje med vores pelargonier og andre potteplanter, der skulle med på landet for at overleve. Tagbagagebæreren blev fyldt op i god højde og alt surret forsvarligt fast, cykler og zinkbalje kom på bagagebæreren, der blev klappet ned bagpå, og al resterende gulvplads mellem og omkring vores seks passagerben blev udfyldt med diverse. Allerede det at få pakket det hele sammen på og i bilen var et stort og kompliceret arbejde for Corneliussen, men hertil kom, at vi boede på 4. sal, så det var mange ture op og ned ad trapperne den gode Lauritz skulle foretage, uden en sur bemærkning, Var datidens varme sommervejr over os, kunne hele ceremonien afsluttes med en Chabesovand inden afgang, mens den fuldt pakkede vogn bare stod alene og ventede ved gadedøren. Jeg tror nok, at man stjal mindre dengang, eller også er det en af de almindelige lyserøde erindringsforskydninger. De gode gamle dage sluttede i 1939 For yngre mennesker og ditto senere tilflytte de bør lige bemærkes, at når vi bevægede os til fods på diverse veje mellem diverse huse, var det på sandede markveje, opkørte hjulspor med græsrabat imellem. Vi gik langs marker, Stuebjerggårds sandede jorder, hvor køerne gik i tøjrslagets cirkel, eller hvor lidt tyndhåret korn stod og håbede på lidt vand fra Vor Herre, mens fårene gik på de magreste jorder mellem Minder og mennesker omkring min malende mor 9

12 Vejby-Tibirke årbog 1996 gule evighedsblomster med den krumhornede vædder som vogter. Der var ingen asfalt uden på landevejen, og der var langt færre huse. Gårdene blev endnu drevet som landbrug, og københavnerne boede ikke i typehuskvarterer men på pensionater, på Vesterpris, Badehotellet, Helenekilde, Kildegård, Julsgård, Poulstrup, Tisvildehus, Tisvilde Kro, Hotel Tisvildeleje og Højbohus, samt muligvis flere endnu, hvis navne er blevet arkiveret i glemmebogen. Alt dette var de gode gamle dage, en fortid der for min erindring i Tisvildebelysning holdt op en lys sensommeraften d. 3. september Jeg stod ved stuens vindue og så ud mod nord, ud over Carl Pedersens marker, mod den store lyse aftenhimmel, der i september kan have en egen renhed og klarhed. Radioen spillede fra en eller anden tysk station Beethovens 7. symfoni, og alt åndede fred, om end en lidt anspændt fred på grund af tyskernes indmarch i Polen 2 dage før. Pludseligt, og ret så umusikalsk, blev musikken afbrudt og en speaker læste en meddelelse op. Den var henvendt til det polske folk og begyndte med ordene: "Achtung, Achtung Warschau". Det var en opfordring til kapitulation, og her begyndte fremtiden, Verdenshistorien. Minder og mennesker omkring min malende mor 10

13 Vejby-Tibirke årbog 1996 Fortiden var forbi - og blot som en svag afglans af det, der nu kun er minder, er disse linier skrevet i en forvirret tid, som en dag også vil blive "de gode gamle dage". Jørgen Havning Minder og mennesker omkring min malende mor 11

14 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Dagligliv i Tibirke og Tisvilde Fhv. tømrermester og antikvitetshandler Ove Westphal fortæller om barndomstiden og forretningslivet. Af Ove Westphal Som gammel Tibirke- og Tisvildeborger, født 1/ og medlem af Vejby- Tibirke Selskabet fra start, vil jeg gerne fortælle om min oprindelse og om forretningslivet fra barndomstiden og fremover. Min far var Carl Gustav Larsen, født 17/9 1878, søn af Lars Knudsen, f. i Annisse 1/ og min farmor Inger Catrine Jensdatter, f. i Smidstrup 12/ Farfar og farmor boede i et gammelt faldefærdigt hus på hjørnet af T isvildelundevej og Bækkebrovej (før Tibirkevej). Huset blev nedrevet Min mor var Johanne Sophie Westphal, f. 15/4 1885, datter af købmand og bager Johannes Chr. Westphal og hustru Caroline F. Nielsen, som var ejer af Unnerup møllebageri og købmandshandel Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 1

15 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 fra De solgte og flyttede og købte Tibirke købmandshandel 1898 af købmand Thorup, som startede ca Min mormor, Caroline Westphal, døde 9/8 1890, og som tiden gik fandt Westphal sig en ny kone, Marie Andrea Frederikke født Nielsen, stedmoder til min moder og fire søstre: Anna, f. 1878, Augusta, f. 1879, Emilie, f. 1881, Elisabeth, f og Johanne, f Min morfar, Johannes Chr. Westphal, døde 9/7 1901, men forretningen fortsatte med Marie Westphal og min moster Anna, som var meget vellidt af kunderne. Det var en blandet landhandel med en lang trædisk med mange skuffer til mel, gryn, sukker m.m.. På disken stod balancevægten og den store vægt med udregning. Kaffemøllen var der også. Kagedåser med fine ornamenter på forsiden. Hele bagvæggen var dækket af reoler fyldt med tobak, skrå, kaffetilsætning, te m.m. Bag disken smørdritlen og lidt derfra sæbespanden, øl og vand m.m.. I bagbutikken hang telefonen og på ydervæggen petroleumspumpen. Alt blev tappet på flasker eller afvejet på stedet. Ude på lageret lå flere sække groft salt, der blev brugt meget. Alle købte en og op til flere kasser høstsild til nedsaltning, og mange slagtede grisen og saltede flæsk og skinker for senere rygning. På loftet stod eller lå flere sække med suk ker, mel, havregryn m.m., flere ruller hegnstråd, hønsenet, div. redskaber, reb, snore m.m.. Jeg glemmer heller ikke kandis, bolcher, lakridsrod og flødekarameller til een øre (kandis kostede fem øre og lakridsrod 10 øre). Caroline Westphal Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 2

16 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Model for Julius Pauls en Udbringning af varer op i lundene eller ud i Tibirke bakker med islænderen»pjevs«spændt for den lille fjedervogn. Ca var det min bror Helge og sommetider Finn, som kørte ud med varer. Jeg fik sommetider lov at køre med. En dag var vi oppe hos professor Julius Paulsen, og der var en stor Skt. Bernhards hund, der satte tænderne i Helges lår. En anden gang var min søster Gerda Elise også med, da Pauls en spurgte:»kan jeg ikke låne de to unger?«, og vi blev placeret på grøftekanten af Kædemosegårds mark, og der blev lavet et pænt maleri af os. Vi fik besøg af Paulsens døtre, fru Inger Liisberg og fru Merete Karl Jensen i dengang vores marskandiser- og antikforretning. For gammelt bekendtskab inviterede vi på et glas vin i gårdhavens overdækkede terrasse. Så spurgte fru Liisberg, om jeg ikke kunne lave en lignende terrasse til hende. Det gjorde jeg, og det blev der en fin handel ud af. De fik terrassen og vi et maleri, en hjort udført af Liisberg samt tre bind af Weilbachs kunstnerleksikon. Mine forældre blev viet d. 13/ i Tibirke Kirke. De købte en byggegrund - nu Tibirkevej nr. 13- og opførte det røde murstenshus, som naboerne kaldte et slot. Min far var udlært karetmager hos Johannes Chr. Westphal Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 3

17 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Niels Møller i Unnerup, men grundet ophør måtte han fortsætte resten af læretiden hos karetmager Jensen i Frederiksværk og fik et fint svendebrev. Noget af det første, han udførte, var trækvogn og trillebør til murermester Kielberg fra Hillerød, som opførte Tisvilde Badehotel. Men næsten alle bønderne fra Vejby ogtibirke Sogne kom med vogne og redskaber for reparationer. Senere - fra ca gik han over i tømrer-snedker- og bygningsfaget og har tegnet og opført en lang række huse, gårde, nye stuehuse, skoler, 0rekilde mejeri 1915, Helsinge præsteforpagtergård, det samme i Blistrup og en lang række sommerhuse, og flere villaer i Holte, Lyngby og København m.m.. Carl Gustav Larsen Den 9. april i København Jeg blev udlært som tømrer d. 26/ hos min far. Efter en kort tid hjemme arbejdede jeg for snedker Jørgensen i Tibirke og en tid for tømrermester E. Sylvest, Rågeleje og derefter ca. 1 1/2 år hos firmaet Toft-Nielsen og Vallø i København. Jeg begyndte ca. 14 dage før d. 9. april 1940 og oplevede hele invationen med lange kolonner af militærkøretøjer. Den morgen var jeg i tvivl, skulle jeg tage på arbejde? Jeg cyklede ud til Hovedstadens Brugsforening i Århusgade for at montere nogle porte. Men det blev ikke til ret meget den Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 4

18 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 dag. På hjemturen oplevede jeg at se værnemagten indtage Østerbro kaserne. Firmaet udførte næsten alt arbejde på de danske kaserner. Jeg var i Værløse med ni garageporte og på den nye husarkaserne i Næstved med 54 porte og en stor foldevæg til deling af ridehuset. På samme sæt var vi på Randers dragonkaserne og opsatte en lang række porte ved tankstationer på Sjælland og Lolland og desuden mange garageporte hos private i det københavnske område. Derefter kom jeg hjem og blev kompagnon med min far og virkede ca. 30 år som mester og drev derefter marskandiserog antikforretning i 20 år. Forretningen lukkede 30/ Købmandsbutikken i Tibirke som familien Westphal overtog i 1898 (Postkort udlånt af Allan Rasmussen) Skoletiden i Tisvilde Om min skoletid i Tisvilde by kan jeg fortælle, at jeg begyndte i første klasse hos frk. Moe, som var datter af Bornholmermaleren Louis Moe. Hun var vældig rar. Vi begyndte med morgensang»1 østen stiger solen op«og sluttede med Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 5

19 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996»Klokken slår - tiden går«. Jeg gik der i tre år. Derefter op til lærer Skousen, som også var rar og venlig - når man opførte sig ordentligt! Engang var der en af drengene, som var meget uvorn; han måtte op og lægge sig på Skousens knæ, og så vankede der tre slag med spanskrøret. Knægten blev skruptosset og rendte hovedet lige mod læreren. Dette bevirkede en ekstra tur inde på det private kontor. Så kom fru Skousen og sagde:»så lille far, nu må det være nok!«. Jeg gik ud af skolen ved min konfirmation d. 5/ Den næste købmand - nabo til forskolen - var Edward Petersen og senere sønnen Hartvig Petersen. Den startede ca. samme tid som Tibirke købmandshandel og var ligeså en blandet landhandel med alt, hvad dertil hører. Datteren Helene hjalp til med at cykle ud med varer. Jeg husker også der i skoletiden, når vi gik ind til Hartvig og købte lakridsrod eller kræmmerhusbolcher. En anden ting at nævne er sprøjtehus et for enden af kastaniealleen. Når der var meldt brand, måtte klokker Thomsen hurtigt ud og klimte med kirkeklokkerne for at samle hjælp til slukning. Jeg mindes, at min far fortalte om dette. Jens Larsens gård i Holløse var ved at brænde i 1915, og Chr. Jensen, Holløse, var med. De rejste stiger og kravlede med spande og vandslanger op på taget og fik slukket ilden. De blev præmieret af brandselskabet med hver en sølvske, som jeg og Jensens datter, fru Damgaard Olsen, stadig er i besiddelse af. Holløsebakken (Postkort fra før 1907 udlånt af Allan Rasmussen) Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 6

20 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Forretningslivet Lidt mere om forretningslivet. Det grå hus lige ved siden af den gamle stråtækte skole, som startede med skolelærer Bro (min far gik der fra 1885). Her boede gartner Knudsen og handlede med grøntsager, kartoffelhandel m.m.. Det foregik fra kælderen. Senere kom købmand Jensen og derefter Koblegaard og flere andre. Jensen skar tørv i Tisvilde mose i stor stil under krigen Derefter slagtermester Jens Larsen med slagtehus og butik - kreaturhandler og landmand; det var en god forretning med god betjening. Jeg husker specielt, når min far fik udbetalinger i checks på byggeri. I stedet for at tage til Helsinge gik vi ned til fru Larsen og fik vekslet. Tegnebogen var altid i orden. En gang om ugen kørte sønnen Knud ud med slagtervarer, og min kone Dorthe spurgte efter skært kød. Det var ikke kommet med, men de havde udsalg i Tisvildeleje.»Det var en skam«, siger Knud,»for min kone nede pålejet har sådan noget godt inderlår!«. Unnerup Møllebageri Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 7

21 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Sønnen Karl fortsatte kreaturhandelen og landbrug en del år for senere udstykning og salg. Derefter det gamle stråtækte bindingsværkshus, som var Oscar Andersons butik også kaldet»sulebiksen«, viktualie og ostebutik. Nogle fantastisk søde og rare mennesker. Fru Anderson gjorde alt for kunderne. En dag kom en dame og klagede sin nød. Hun skulle have gæster, og hvad gør man så? Fru Anderson gik ud i sit køkken efter en færdig steg -lige til at sætte på bordet. Dagen var reddet for damen. Datteren Dagmar hjalp med i butikken, men når der kom en kunde for at købe et stykke.rigtig gammelost, måtte hendes mor træde til. Senere blev det gamle hus jævnet med jorden, idet en ny forretning blev opført lige ved siden af den gamle butik. Den blev delt op i to dele, slagte afdeling og almindelig kolonialbutik (»Den lille butik«). Lige efter»sulebiksen«var der cykelværksted en tid med Carl Halle, som senere flyttede til Unnerup, og senere kom andre til sammesteds. Men på den anden side af vejen lå»venners minde«, og der var cykelværksted og barber- og frisørsalon hos Jensen også kaldet»babutten«. Han gik altid med et langt skødeforklæde, og så tyggede han skrå, så det hang ud af mundvigene. Men han var en flink fyr at komme hos. Barberstuen lå ovre i»venners minde«. Jeg blev klippet hos ham ca Cykelværkstedet og huset»venners minde«er væk, - nedrevet på grund af vejregulering - og det nye hus, som beboes af familien Petersen, har jeg været med til at bygge. Lige overfor lå bagermester Larsens butik med altid frisk brød og med alt, hvad der hører til. Min bror Povl var en tid medhjælper i bageriet, og bager Jensen, som boede nærved os, hjalp til. Der var en fast ugentlig brødtur med hestekøretøj. Det var brødkusk Otto Larsen fra Taagerup og senere Oline Svendsens Erik, der kørte turene. Man kaldte ham den syngende eller fløjtende bager. Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 8

22 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 1996 Den næste forretning var Adolf Poulsens og Peter Nielsens snedkerværksted og ligkistemagasin i et gammelt stråtækt hus, som senere -ca blev starten på Poulsen og Nielsens tømrer- og snedkerværksted ved Stuebjerggårdsvej. Til slut malermester Bengtsens forretning, som var et fint anerkendt firma med flere svende. Der var også udlejet lokaler til manufaktur fra Jakob Nielsen i Helsinge. Bestyreren - en dame fra Helsinge egnen, blev gift med min farbror Frederik, som udvandrede til Eglebendt i Minnesota, USA, Fogedgårdens Brand Fogedgårdens brand i 1958 var en slem oplevelse. Jeg var alene hjemme, da Laurits Olsen med dengang Zoneredningskorpsets sprøjter kom fra Helsinge. Jeg kørte straks derned og oplevede det frygtelige syn at se alle de gamle antikke ting blive flammernes bytte. Den nat blev jeg udtaget til brandvagt, og sammen med flere andre gik vi et par dage og passede på. Familien Chr. Nielsen fik midlertidigt ophold på Skovridergården. Fogedgaarden i Tisvilde tegnet af Kaj Walther Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 9

23 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Efter nogen tid kom Nielsen en dag over til os og spurgte, om jeg ville tegne og give overslag på en ny gård. Nielsen medbragte selvet grundrids. Jeg tegnede og regnede priser ud på hele byggeriet. Vi blev enige om en samlet entreprisesum, og jeg stod som entreprenør for den nye gård, som ligger på Vejbyvejen, lige før viadukten. Tisvilde, januar 1994 Ove Holger Westphal PS. Indtil for 15 år siden hed jeg også Larsen. Men for at føre Westphal-navnet videre til børn og børnebørn sløjfede vi Larsen. Dagligliv i Tibirke og Tisvilde 10

24 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Vejby-Tibirke Selskabet handler ikke bare om historieskrivning, men om områdets nutid og fremtidige udvikling. Derfor har årbogsudvalget bedt biolog Ida Dahl-Nielsen redegøre for Amtets planer omkring Arresø Lavvandet sø i Holløse Bredning en del af Arresøplanen Af Ida Dahl-Nielsen Arresøens tilstand skal forbedres, så der igen kommer et varieret dyre- og planteliv i søen. Et af tiltagene er etablering af lavvandede søer i oplandet. I Holløse Bredning er der planlagt en lavvandet sø. Arresøen - en grøn spand maling om sommeren Det er en kendsgerning at Danmarks største sø, Arresøen er meget forurenet; så forurenet, at der stort set ikke er nogle rovfisk i søen. De kan nemlig ikke se deres bytte, fordi vandet er så uklart. Det uklare vand skyldes store mængder af alger, der specielt om sommeren blomstrer kraftig op på grund af mange næringsstoffer. Det er især fosfor, der er den afgørende faktor for algernes vækst, og der er store mængder af dette næringsstof i søen. Igennem de sidste mange årtier er der blevet tilført rigtig store mængder fosfor til søen, og skal tilstanden i søen forbedres således, at der igen kan komme et alsidigt plante og dyreliv i søen, må belastningen af næringsstoffer bringes ned. Forbedret rensning af byernes spildevand og ændringer i landbrugets produktionsmetoder, har siden midten af 1970'erne betydet en væsentlig nedgang i tilledningen af især fosfor til Arresø; men der er stadig et stykke vej igen. Derfor har Frederiksborg Amt i Regionplan 1993 vedtaget»lavvandet sø i Holløse Bredning«1

25 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 en plan for, hvordan fosfortilførslen kan bringes ned på et acceptabelt niveau. Planen går ud på, at tilledningen inden år 2000 skal være bragt ned til omkring 6 tons fosfor. Men de ophobede mængder fosfor, der er i søens bund, er så store, at det derefter vil tage yderligere år, før tilstanden i søen vil være acceptabel. Tille dningen til Arresø har tidligere været oppe på næsten 100 tons om året, hvoraf en meget stor del stammede fra bysamfund, især Hillerød. Siden hen er tilførslen faldet betydeligt, således blev der i 1993 tilført ca 15 tons til søen. Amtets plan for Arresø indebærer følgende tiltag, der skal begrænse fosfor tilledningen til søen: forbedret rensning af spildevandet fra byerne og fra enkeltejendommene samt ekstensivering af landbrugs driften, især på lavbunds arealer og de skrånende arealer ned til sø og vandløb. Men disse forhold er ikke nok til at gøre søen ren. Derfor skal der også etableres lavvandede søer i oplandet.»lavvandet sø i Holløse Bredning«2

26 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Søprojekter i Arresøens opland Der er planer om at etablere i alt seks lavvandede søer i oplandet til Arresøen. Søerne skal forsinke vandtilførslen til Arresøen. Forsinkelsen betyder, at fosforet får tid til enten at bundfælde sig eller binde sig i mere eller mindre uopløste uorganiske forbindelser eller i planter og mikroorganismer. Derudover er søerne med til at skabe flere vådområder - en naturtype, der inden for de sidste 100 år har været i tilbagegang. Søerne er valgt ud fra gamle kort fra 1855, som viser tidligere naturlige vådområder, og placeringen fremgår af figur 1. Den første sø, Solbjerg Engsø ved Kagerup, blev etableret i En lavvandet sø i Holløse Bredning Det er planen der skal etableres en lavvandet sø i Holløse Bredning. Området anvendes i øjeblikket til afgræsning, noget af arealet ligger hen som braklægning, mens andet er groet mere til med pil, bjørneklo osv. Der har tidligere været planer om også at inddrage den nordøstlige del af Ellemosen i projektet, men disse planer er droppet bl.a. fordi det vil give uoverskuelige problemer med Oltidsvejen, der i så fald ville komme til at ligge midt i den lavvandede sø. Heller ikke den sydvestlige del af den meget naturskønne mose vil blive berørt af projektet. Området her er præget af mose med birkeskov, pilebuske, enkelte græsningsarealer og tørvegrave, og her er flere sjældne planter og dyr. Holløse Bredning var tidligere et stort vådområde, men de sidste mange årtier har området været afvandet. Der er bygget dæmninger langs åen, og el-pumper sørger i flere måneder af året for, at vandet ledes bort fra de bagvedliggende arealer og ud i åen. Moser og enge udgjorde tidligere meget store dele af det danske land, men disse naturtyper er blevet meget sjældnere. I mange årtier opdyrkede vi stor set al den agerjord, der»lavvandet sø i Holløse Bredning«3

27 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 kunne indlemmes i en intensiv landbrugsproduktion. Det skete omkring århundredeskiftet efter devisen»hvad udad tabes skal indad vindes«. Hvad vi måske ikke var klar over på dette tidspunkt under inddæmning/ dræning af mose og engarealer, var deres betydning i naturens puslespil og store husholdning med næringsstoffer. De oversvømmede enge og lavvande de søer tilbageholdt store mængder næringsstoffer, som så kom kreaturerne - og dermed bønderne til gode når vandet trak sig naturligt tilbage og efterlod frodig græsvækst til hø og afgræsning. Dette system kan og må vi benytte os af igen i stedet for det nuværende, hvor vandet blot skynd-»lavvandet sø i Holløse Bredning«4

28 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 somt pumpes væk og ledes hurtigt væk af snorlige kanaler/åer. Projektet i Holløse Bredning er på mange måder en tilbageførsel til tidligere tiders arealanvendelse med flere vådområder. I praksis vil området i højere grad komme til at ligne naturen, og det, der var inden man i 1930'erne byggede diger og opsatte elpumper for at afvande området. Helt konkret er der planer om at etablere en lavvandet sø med omkringliggende engarealer. Indtil videre foreligger der kun en forundersøgelse, men der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en mere detaljeret projektbeskrivelse for etablering af en lavvandet sø i Holløse Bredning. Dette projektforslag vil blive sendt i høring. Den planlagte sø vil fa et areal på ca 58 ha, og rundt om søen vil der blive et knap 22 ha stort engområde. Søen vil fa et vandspejl i kote 4.25 og gennemsnitsdybden vil blive 0,70 m. Et fugle-eldorado Søen forventes at fa et alsidigt dyre- og planteliv. Undervandvegetationen formodes at komme til at dække knap 1/3 af bundarealet, og vil være domineret af arter som blandt andet vandpest og vandaks. Der vil komme til at leve fredfisk som skaller og eventuelt nogle rovfisk som gedder. Fuglelivet vil blive meget varieret. Man ser tit i forbindelse med etablering af nye søer, at der indfinder sig mange forskellige arter i starten, og at arts antallet klinger nogen af i løbet af et par år. Men der er ingen tvivl om, at området vi blive et fugleeldorado. Søen forventes, når den efter nogle år har indfundet sig i en ligevægt, at kunne tilbageholde omkring 240 kg fosfor om året. Det svarer til ca 1/3 af det fosfor, der vil strømme til området. Beregninger viser, at de seks lavvandede søer i oplandet til Arresø tilsammen vil kunne tilbageholde godt 2 tons fosfor pr. år.»lavvandet sø i Holløse Bredning«5

29 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 Holløse Bredning udgør terrænmæssigt et rimeligt hensigtsmæssigt areal, idet det er nogenlunde skålformet. Herved bliver det kun nødvendigt med dæmninger få steder bl.a. mod syd mod Ellemosen og Oldtidsvejen. Ud over Oldtidsvejen er der en række andre forhold, der skal undersøges nærmere i forbindelse med en detailprojektering, Det gælder f.eks. påvirkning på omkring liggende arealer, forhold for en ejendom, der kommer til at ligge lavt mv. Etableringen af søen vil ske i et samarbejde mellem Tisvilde Statsskovdistrikt (der hører ind under Skov- og Na-»Lavvandet sø i Holløse Bredning«6

30 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET ÅRBOG 1996 turstyrelsen, Miljøministeriet) og Frederiksborg Amt. Statsskovvæsenet vil stå for opkøb af arealerne og amtet står for projekteringen og udførelsen. Projektet vil direkte komme til at berøre de knap 40 lodsejere, som har parceller i området. Landskabsafdelingen ønsker at få en konstruktiv dialog i gang med disse lodsejere. Ida Dahl-Nielsen, biolog. Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt»Lavvandet sø i Holløse Bredning«7

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere