Tværkirkelige Ledergrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværkirkelige Ledergrupper"

Transkript

1 Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper Netværk FOR KVINDER I TJENESTE

2 Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og til tjeneste, ved at skabe et forum, hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder også de lokale tværkirkelige ledergrupper. At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer. At virke som katalysator for større enhed blandt kirker. At være forbedere for vækkelse i Danmark Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange kvinder?... 5 Hvor ofte - og hvor - skal gruppen mødes?... 5 Hvem kan inviteres med i en gruppe?... 5 Mødeform... 7 Vækst og fortrolighed i gruppen... 7 Bønnen er krumtappen i gruppen... 7 Gruppens kontaktperson... 9 Netværksledelsen

3 Forord Behovet for opmuntring og styrkelse af ledere Ledere i Guds i kirke idag har svære kår. Flere og flere bukker under for det høje tempo, med de mange krav og forpligtigelser og hvor vi giver ud af os selv hele tiden. Men hvor kan lederne selv gå hen, puste ud, og selv blive betjent? Man kan ikke, som menneske, konstant arbejde fokuseret og målrettet i sin tjeneste, uden at have sig selv med. Med dette menes, at få, eller give sig selv muligheden for at arbejde med de følelser og reaktioner vi oplever undervejs i tjenesten, på godt og ondt. Hvem kender dig og ved hvordan du trives med dig selv i tjenesten? Hvem kender dine kampe? Hvem ved om de visioner Gud har lagt i dig og hvem står med dig i bøn, for at de skal blive født frem? Det kan et endags -lederkursus ikke klare. Der må en ægte relation til. Selv i denne moderne tid vi lever i, bliver kristne kvindelige ledere stadig vejet og målt og er stærkt underrepræcenteret i en del kirkesamfund. Det kan være et pres som nogle lider under, andre ikke. Men vi er bevidste om, at der nogle steder, er langt mellem de kvindelige ledere, og som derfor føler sig utrolig ensomme og savner både forbilleder, samhørighed og nogen som de kan tale fortroligt med, på en måde man ofte kun kan med én, af samme køn. Især hvis man kæmper med noget, der følelsesmæssigt er forbundet til vor identitet som kvinde. Alt dette har Gud i det høje set Vi tror på, at det vi har fået lagt på hjerte for Danmarks kvindelige ledere, kommer fra Guds eget hjerte og omsorg. Og mere end det. Han har en plan for sit Legeme, som vi som kvinder, er en vital del af. En dybere forening af Kristi Legeme Joh.17:21: Jeg beder, at de alle må blive ét, for at verden kan tro, at du har sendt mig. Det overordnede formål er en dybere forening af Kristi Legeme, som skal fremme og styrke Guds rige i Danmark. Enheden gælder sammensmeltningen af kristne fra alle kirkesamfund. Den kommer ikke kun ved kundskab om enhed, tektik, eller at vi evt. praktisk kan stå sammen i forskellige fremstød, men den enhed Gud sigter til, er en hjerte til hjerte relation. Det er netop kvindernes force. At samle familien og nære fællesskabet indefra. Der er ingen tvivl om, at Gud er igang med at samle sine ledere, og hvad det hele skal føre til, ved kun han selv, men vi tror, at det langt vil overgå vores fantasi, og vigtigst at huske på: du og jeg, som ledere i Hans kirke, er en vigtig brik for at Guds vilje kan ske, både i det nære og det brede. 3

4 Der er brug for mere end den såkaldte resultatorienterede kommunikation i lederskaber. Muligheden for omsorg og personlig betjening, kan være det input, der gør, at vi bevares og styrkes i tjenesten, såvel som følelsesmæssigt. Agnethe Zimino, sognepræst i Kastrup: -Vi er bestemt til at være hinandens medhjælpere. Det tror jeg ikke bare gælder i ægteskabet, men også i Guds kirke på jord, og derfor betyder Netværk for kvinder en styrkelse af fællesskabet, som vi har i Kristus; at jeg ikke står alene - hverken når noget lykkes, eller når noget går i fisk. Vi har brug for at dele vort liv og vor tjeneste med andre lemmer på Kristi legeme. Højst seks kvinder i hver gruppe, hvis intimiteten skal bevares. 4

5 Hvor mange kvinder? Gruppen skal bestå af 3 6 kvinder. Tre er et minimum, men er der kun to, må de to, for en tid mødes og målrettet bede for en tredje. Seks kvinder er absolut maksimum i én gruppe, da intimiteten og fortroligheden som er et must, ellers ikke vil få indpas. Det er vigtigt at gruppen starter med få, der kender lidt til hinanden. Når der skal nye ind i gruppen, bør alle tages med på råd og alle bør være enige og føle tryghed i valget. Tag god tid til at bede over nye, da et forkert valg kan sætte hele gruppen tilbage. Husk, at tænke tværkirkeligt, så at der bliver så mange forskellige kirker repræsenteret som muligt i hver gruppe. Gruppens kontaktperson må meget gerne informere netværksledelsen om en ny, så vi kan stå med i bøn og evt. vejledning. Det samme gælder, hvis der er fraflytning eller gruppen på anden måde skal deles. Hvor ofte og hvor skal gruppen mødes? Det optimale er, at gruppen mødes ca. hver 6 8 uge. Vi har alle en spækket kalender, og det at mødes i ledergruppen, skal opleves som en oase og noget man ser frem til, - ikke som en belastning. Aftal indbyrdes hvor ofte i vil mødes indenfor dette tidsrum og sæt dato af to møder frem, så det ikke glider fra jer. Om i vil holde samlingerne et bestemt sted eller person, eller om i vil lade det gå på tur i hjemmene, aftaler i indbyrdes. Aftal ligeså hvor længe samlingen ca. skal vare, da det for de fleste betyder noget i planlægningen med familie og børn. Hvem kan inviteres med i en gruppe? Der er ingenlunde tale om hierarkier her, men hvem der kan inviteres med i disse tværkirkelige ledergrupper, hænger nøje sammen med den vision, vi har fået fra Gud. Vores helt klare vision er, at samle kirkens kvindelige ledere lokalt over hele Danmark. Man skal derfor helst ikke bo længere fra hinanden, end man i bil, kan nå hinanden indenfor ca. 30 min. Man behøver ikke lige akkurat at være præst/pastor/forstander, men, man skal bestemt have et slags lederansvar i den kirke/husmenighed man kommer i. Det går ikke an at give køb på denne del. Nogle savner bare at være i et bønnefællesskab, men det må hører ind under de enkelte kirkers ansvar. Hvis vi 5

6 begynder at Fortrolighed i gruppen er en nødvendighed for vækst og forløsende betjening. Der er stort behov for muligheden for at dele og veksle erfaringer, som kvindelige ledere. Vi tjener Gud med bøn. Både i betjeningen for hinanden, i forbønnen for verden, og ved at bede Guds rige komme og hans vilje ske ind i alle områder. 6

7 begynder at blande andre kategorier ind, vil de samtaler og den struktur, der ellers skal være i gruppen, få en helt anden drejning. Vores mandat fra Gud angående grupperne er, at skabe et lederforum for kvindelige ledere. Mødeform Som udgangspunkt skal samlingerne ikke have en traditionel dagsorden eller i det hele taget kræve nogen forberedelse, udover en kop kaffe/brød måske. Det vil også mindske afmeldinger p.g.a. træthed. Relationer, omsorg og bøn er i fokus. Har man med mellemrum lyst til at udvide en hyggeaften med f.eks. mad, skal man passe på, at det ikke bliver standard. Pludselig har man igen fået viklet sig ind i en masse krav og forberedelser som kan bevirke, at nogen føler, at de må trække sig fra fællesskabet, fordi de ikke kan følge med. Vækst og fortrolighed i fællesskabet Der vil ikke være vækst i fællesskabet hvis der ikke er den fornødne fortrolighed. Alle må forstå og samtykke, at alt, hvad der bliver sagt i fortrolighed i gruppen, bliver i gruppen. Med andre ord har man tavshedspligt. Sig dette højt til hinanden i gruppen med mellemrum, især hvor noget fortroligt lige er blevet delt. Det vil fjerne usikkerhed og fremme åbenheden, også i forbønnen og betjeningen for hinanden. Vi søger at grupperne skal have en form og struktur, hvor tillid og åbenhed kan få vækst, og hvor man er villig til at vokse ind i en engageret relation. Forcer ikke noget frem med overdreven eller utidig åbenhed, men lad det være kærligheden og følsomheden i relationen til hinanden, der er styrende for emnernes art og dybde. Bønnen er krumtappen i gruppen Ingen samlinger uden bøn. Indadrettet bøn og udadrettet bøn. Bøn, der betjener hinanden individuelt og bøn, der fremmer Guds rige i Danmark. Vi beder for hinandens tjeneste, familie og kirke, og hvad Gud ligger på vores hjerte for lokalområdet og vort land. Vi beder ikke lige meget for alle hver gang, men helt naturligt mere for nogen, den ene gang, og en anden, den anden gang, efter hvad der er blevet delt i gruppen. 7

8 Bær hinandens byrder, derved opfylder i Kristi lov. Gal.6:2 Gudrun Toldam, leder i apostolsk kirke i Ikast : -at være med i en ledergruppe, har jeg personligt oplevet som en utrolig berigelse i mit liv. Når jeg tager hjem efter en dag sammen føler jeg mig altid beriget, opmuntret og klar til påny at kaste mig over opgaverne. 8

9 Tjeneste: * lyt ind til hvilke visioner Gud har lagt på den enkelte hjerte og vær med til at støtte, bedømme og bede dem frem. Tal tro og bekræftigelse ind i visionerne hvor i oplever det. Bed generelt for de enkeltes tjeneste. Familie: * sammen med vores tjeneste for Gud, har vi også et praktisk liv med vores familie, ægtefælle og børn. Tjeneste og familieliv kan indimellem komme i konflikt med hinanden, og noget vi ofte kan bekymre os om. Bed derfor også for hinandens familie/ægteskab og eventuelle konkrete udfordringer dér. Kirke: * Velsign hinandens kirkesamfund. Det har Guds velbehag og er med til at fremme enheden i Kristi legeme. Verden: * Da gruppens medlemmer bor i samme lokalområde, kan der også naturligt dér, være mange ting i oplever at få nød for at skulle stå sammen om, og bede for. Gruppens kontaktperson Grupperne har ikke nogen gruppeleder i traditionel forstand, der har ansvar for at lede, forberede eller styre. Men alle grupper skal have det, vi har valgt at kalde, en kontaktperson. En kontaktperson er den i gruppen, der på særlig måde har kontakten til os i netværksledelsen. Det gælder i forholdet til spørgsmål, forbøn, celledeling, fraflytning, evt. vidnesbyrd til bladet osv. Kontaktpersonen er også den, der har ansvar for: * at der aftales mødedatoer for gruppen to samlinger frem og hvor * informere om div. ændringer * holder sammen på gruppen Det sker jo, at nogen bliver syge og må afmelde, eller der er ferie og man har ikke fået aftalt datoen for næste samling, og pludselig er der gået 6 mdr. Vi skal anerkende, at der er nogle som på en særlig måde, har gaven til at være den samlende. Men derudover, er hvem som helst velkommen til at kontakte os i netværksledelsen, for hvad som helst. 9

10 10 Lad først og fremmest kærlighed lede dit liv for så vil hele kirken stå sammen i fuldkommen harmoni. Kol. 3:14 (Living Bible)

11 Skriv gruppens navne, adresse og tlf. nr. her: Navn: adresse: Tlf.: Navn: adresse: Tlf.: Navn: adresse: Tlf.: Navn: adresse: Tlf.: Navn: adresse: Tlf.: Navn: adresse: Tlf.: 11

12 Adr.: Netværk for Kvinder i Tjeneste c/o Hanne Dalgaard Øde Hastrupvej Roskilde tlf Giro: Reg.nr.: 1551 SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK Netværk FOR KVINDER I TJENESTE

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

netværksbladet Forstå dine drømme Mentorskab Til kristne kvinder i Skandinavien Partnerskab med Dr. Sharon Stone Bitten S.

netværksbladet Forstå dine drømme Mentorskab Til kristne kvinder i Skandinavien Partnerskab med Dr. Sharon Stone Bitten S. netværksbladet Nr. 1 Januar 2015 Til kristne kvinder i Skandinavien Partnerskab med Dr. Sharon Stone Forstå dine drømme Bitten S. Ingerslev, coach: Mentorskab Udgivet af: NETVÆRK For Kvinder i Tjeneste

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Modul 6: I gode som i onde dage

Modul 6: I gode som i onde dage Modul 6: I gode som i onde dage Hvad skal denne tekst bruges til? Læs den første del af dette kapitel (At lære at tale hinandens sprog) derhjemme og lav sammen øvelse 1. Den anden del ( I medgang og modgang,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan.

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan. Som mange af jer sikkert allerede ved, modtog Fountain House sidste år et sponsorat fra the Robert Wood Foundation til delvis at støtte et større projekt, som vi kalder The National Clubhouse Expansion

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Personlig ledelse til overskud i hverdagen

Personlig ledelse til overskud i hverdagen Personlig ledelse til overskud i hverdagen 8 muligheder og spørgsmål februar 2014 Af: Eva Beierholm Bendtsen Overskudsmentor, mastercoach, ernæringsekspert, foredragsholder og kursusleder. www.livs-appetit.dk

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere