Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte"

Transkript

1 Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

2 2

3 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende - familie og andre nære personer en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Familie og nære personer er nemlig med til at forme vores liv og er en del af vores identitet og historie. I Herlev Kommune anser vi derfor pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats, og vi ved, at pårørende kan have stor betydning for den enkeltes liv. Pårørende har et medmenneskeligt ansvar. For nogle mennesker kan god kontakt og støtte fra familie og andre i det nære netværk være direkte afgørende for oplevelsen af livskvalitet. Herlev Kommune har en lang tradition for at arbejde tæt sammen med pårørende. Gennem årene er der høstet mange gode erfaringer i forhold til, hvad der får samarbejdet til at fungere rigtig godt. Det gode samarbejde inddrager pårørendes erfaringer, viden og ressourcer til glæde og gavn for borgerne, de pårørende selv og kommunens ansatte. Et godt samarbejde gør det også nemmere at tale om både det, der er godt og det, der er svært. I Herlev Kommune sætter vi stor pris på pårørendes kontakt og støtte til deres nærmeste. Vi byder derfor pårørende velkomne og arbejder for, at pårørende inddrages til glæde og gavn for de mennesker, de er pårørende til. Med pårørendepolitikken styrker og udvikler vi den fælles ramme og platform for et frugtbart samarbejde. Jeg glæder mig derfor til at se pårørendepolitikken blive foldet ud i vores lokale tilbud og i det daglige samarbejde mellem borgere, pårørende og ansatte i Herlev Kommune. Herlev, august 2013 Thomas Gyldal Petersen Borgmester 3

4 Pårørendepolitikken en fælles ramme for samarbejdet Herlev Kommunes pårørendepolitik er udformet for at skabe en fælles ramme for inddragelsen af pårørende, med respekt for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse. Pårørendepolitikken skal sikre, at: vi styrker og udvikler det gode samarbejde til glæde og gavn for borgere, deres pårørende og kommunens personale. pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for, og videreudvikling af det gode samarbejde til glæde og gavn for borgeren. pårørende inddrages i væsentlige initiativer der har betydning for borgeren, når borgeren ønsker det og/eller borgeren har vanskeligheder ved at kommunikere ønsker og behov. pårørende mødes med en forståelse for deres rolle som pårørende og understøttes i denne Herlev Kommunes værdier og mål for samarbejdet med pårørende formidles og udmøntes lokalt. Pårørendepolitikken er udarbejdet på baggrund af brugeres, pårørendes, medarbejdere og lederes erfaringer med det gode samarbejde, og deres input til hvordan pårørendepolitikken skal formidles og udmøntes. En politik for pårørendesamarbejdet på alle områder Pårørendepolitikken omfatter samarbejde med pårørende på alle områder, hvor inddragelse og samarbejde kan være til glæde og gavn for borgeren, dennes pårørende og kommunens ansatte. Politikken omhandler således både samarbejde med pårørende til borgere i bofællesskaber samt pårørende til borgere, der bor i egen bolig. Pårørendepolitikken er derfor en fælles ramme for samarbejdet og henvender sig både til borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i Herlev Kommune. 4

5 Hvem kan være pårørende I definitionen af pårørende er det relationen mellem borgeren og pårørende, der er afgørende. Forældre er de naturlige, primære pårørende til børn og unge med handicap. Voksne med handicap og ældre vælger selv, hvem der er deres pårørende. Det betyder, at pårørende kan være: forældre, søskende, ægtefælle/samlever eller børn til borgeren en anden slægtning eller nær ven, som har en tæt relation til borgeren. Inddragelse af pårørende kan sagtens omfatte dialog og samarbejde med flere personer, som borgeren definerer som sine pårørende. Det kan dog i praksis, være nødvendigt at udpege en pårørende som primær kontaktperson. 5

6 Pårørende og professionelle har forskellige relationer til borgeren I Herlev Kommune mener vi, at den gensidige respekt er fundamentet for et godt samarbejde mellem pårørende og kommunens medarbejdere. Vi anerkender og har fokus på, at pårørende og ansatte har forskellige roller. Det betyder, at: Pårørende anerkendes og respekteres som personer: med indgående indsigt og viden om borgeren og borgerens livshistorie, der kan være den røde tråd i borgerens liv, der er/kan være følelsesmæssigt involveret i borgeren. Ansatte anerkendes og respekteres som: professionelle inden for deres område fagpersoner med en professionel tilgang De forskellige relationer til borgeren gør det vigtigt at afstemme forventninger omkring, hvordan pårørende og professionelle på forskellig vis kan fastholde og forbedre mulighederne i borgerens liv. 6

7 Borgerens ret til selvbestemmelse Alle voksne mennesker har ret til at bestemme over og tage ansvar for deres eget liv. Udgangspunktet for at inddrage og samarbejde med pårørende er derfor at borgeren er i centrum af eget liv. Inddragelse og samarbejde med pårørende sker derfor altid: med udgangspunkt i borgerens ønske og samtykke, underlagt den enkeltes ret til personlig integritet, selvbestemmelse og samfundsmæssige rettigheder. I forhold til borgere med handicap eller sygdom, der gør det svært at udtrykke egne ønsker og behov, har pårørende og professionelle et særligt ansvar for at tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Tavshedspligt Voksne over 18, som er myndige, skal give tilladelse hvis fortrolige eller private oplysninger skal videregives til pårørende. Pårørende kan altid henvende sig til de professionelle om forhold, der kan have betydning for den enkelte borgers livssituation. Når børn er under 18 år, gælder tavshedspligten som hovedregel ikke over for forældrene. 7

8 Værdier og mål for det gode samarbejde I Herlev Kommune er der lang tradition for samarbejde med pårørende og mange gode erfaringer med, hvad der skal til, for at samarbejdet fungerer rigtig godt. Et godt samarbejde sikrer de bedste betingelser for et godt liv som pårørende, og et godt liv for pårørende, sikrer de bedste betingelser for et godt liv. Med et godt samarbejde bliver pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddraget til glæde og gavn for borgere, pårørende og kommunens ansatte. Et godt samarbejde gør det nemmere at tale om både det, der er godt, og det, der er svært. Samarbejdet tager afsæt i følgende værdier: Pårørende er en vigtig samarbejdspartner i den helhedsorienterede indsats. Pårørende og professionelle er alle forskellige og bidrager forskelligt til at fastholde og forbedre mulighederne i borgerens liv. Pårørende inddrages i væsentlige beslutninger, der har betydning for borgerens helbred, liv og hverdag. Tillid og positivt engagement. Udvikling gennem dialog og åbenhed. Fokus på den enkelte borger og fællesskabet. Det betyder, at samarbejdet bygger på: at være til glæde og gavn for borgeren, og tage udgangspunkt i og have respekt for borgerens ret til selvbestemmelse. at såvel pårørende, som professionelle er imødekommende overfor henvendelser og ønske om dialog fra den anden part. anerkendelse og respekt for, at både pårørende og ansatte er forskellige, og at pårørende og professionelle har forskellige relationer til borgeren. tillid og positivt engagement i samarbejdet, både fra pårørende og ansatte. dialog og åbenhed omkring såvel positive iagttagelser og ideer, som svære problemstillinger. dialog og samarbejde på både individuelt og generelt niveau 8

9 9

10 Støtte til pårørende Pårørende er betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats. Samtidig er det vigtigt med fokus på, at pårørende selv kan være udsatte, eksempelvis på grund af den belastning, det kan indebære at være pårørende til et menneske med handicap eller en alvorlig sygdom. Pårørende er ofte både følelsesmæssigt og praktisk involveret i borgerens liv og kan i kortere eller længere perioder føle et stærkt pres i forhold til denne rolle. Herlev Kommune har derfor fokus på, at møde pårørende med forståelse for deres rolle og ønsker at bidrage til, at pårørende understøttes bedst muligt i deres indsats fx i form af aflastning. Det lokale foreningsliv er også en vigtig samarbejdspartner, idet foreningslivet er kendt for at være gode til at skabe mødefora og netværksgrupper for pårørende. 10

11 Fra ord til handling Borgere, pårørende og personale skal være orienteret om pårørendepolitikken og de bærende mål og værdier for samarbejdet med pårørende. I mødet med nye borgere og pårørende er det særligt vigtigt, at orientere om Herlev Kommunes pårørendepolitik og lokale retningslinjer for samarbejdet. Pårørendepolitikken skal derfor være tilgængelig på Herlev Kommunes hjemmeside og på tilbuddenes hjemmesider. Herlev Kommunes pårørendepolitik skal udmøntes lokalt, med fokus på det konkrete samarbejde med pårørende i de enkelte tilbud og afdelinger. Udmøntningen skal tage afsæt i brugernes forskellige ønsker og behov på det enkelte område, og i et samarbejde mellem brugere, pårørende, ledere og ansatte. Det er lederen af det enkelte tilbud eller afdeling, der er ansvarlig for den lokale udmøntning. Herlev Kommune bidrager med nødvendig konsulentbistand til de lokale processer, og der etableres en følgegruppe af professionelle og pårørende, der følger processen og evaluerer på forløbene. Herlev Kommunes pårørendepolitik revideres i 2018, i forbindelse med revideringen af Herlev Kommunes handicappolitik. 11

12 Pårørendepolitik Udgivet af Herlev Kommune August 2013

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere