Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS 1 Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt betingelserne ) gælder for alle aftaler som omhandler salg og levering af produkter fra AnyShape ApS, CVR-nr til kunden samt færden på AnyShape ApS hjemmeside AnyShape er et plastikprodukt (herefter benævnt produktet ) som kan formes efter kundens ønske og evner når det opvarmes til 60 C. Produktet sælges i forskellige typer og farver. 2 Sikkerhed For at anvende produktet skal det opvarmes til 60 C, og der er risiko for at brugeren kan blive forbrændt, når brugeren håndterer kogende vand eller andre varme genstande. Børn bør derfor ikke forme produktet uden at være under opsyn af en voksen. AnyShape er ikke egnet for børn under 3 år pga. kvælningsfare. AnyShape ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig, hvis der eksempelvis sker skader på ting, dyr eller personer i forbindelse med opvarmning eller nedkøling af produktet eller anden brug af produktet. Læs altid sikkerhedsinstruktionen før produktet anvendes, og opstår der tvivl så kontakt AnyShape ApS. Sikkerhedsinstruktionerne findes på hjemmesiden under fanen Instruktion. 3 Ansvar Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. 3.1 Produktansvar AnyShape ApS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, dog kun i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. 3.2 Ansvarsbegrænsning AnyShape ApS er ikke ansvarlig for hvad kunden vælger at anvende produktet til. Herunder kan AnyShape ApS blandt andet eksempelvis (opremsningen er ikke udtømmende) på ingen måde holdes ansvarlig for kundens kreationer, hvis de ikke holder eller eventuelt gør skade på personer, dyr eller materiale. Eksempelvis (opremsningen er ikke udtømmende) kan AnyShape ApS ikke holdes ansvarlig, hvis kunden: Laver en hammer af produktet og slår sig over fingrene Laver en lampe hvor produktet indgår og der opstår brand Indstøber noget i produktet som ikke kan komme fri igen, herunder f.eks. legemsdele Fæstner noget vha. produktet og dette falder ned Bruger produktet til ulovlige eller uautoriserede formål (herunder, f.eks. krænkelser af 3. mands immaterielle rettigheder). Side 1 af 10

2 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan AnyShape ApS ansvar over for kunden ikke overstige et beløb svarende til 90 % af hvad kunden indenfor det seneste år har købt vare, og tilknyttede ydelser, for hos AnyShape ApS. 3.3 Indirekte tab Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er AnyShape ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. 3.4 Force majeure Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er AnyShape ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for AnyShape ApS kontrol, og som AnyShape ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 4 Køb Al handel foregår som udgangspunkt via webshoppen For erhvervskunder kan andet dog aftales. Der er ikke indgået en bindende købeaftale med AnyShape ApS, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra AnyShape ApS. AnyShape ApS forbeholder sig ret til at nægte service til hvem som helst uden grund til enhver tid. Der tages forbehold for prisfejl mv., udsolgte varer og trykfejl. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos AnyShape ApS's leverandører. Bemærk at der tages forbehold for at billeder, som vises af produkter på hjemmesiden kan afvige fra produktets egentlige udseende. Billeder der vises er kun vejledende. Produktets egentlige udseende kan derfor godt afvige fra den illustration som vises på hjemmesiden. AnyShape ApS bestræber sig dog på at have så retvisende billeder på hjemmesiden som overhovedet muligt, men det kan ikke garantere, at visning af farver vil være nøjagtig på print eller skærm. 5 Afbestilling Afbestilling af en ordre skal ske hurtigst muligt til AnyShape ApS pr. til Hvis afbestillingen finder sted før varen er afsendt refunderes det fulde købsbeløb. Ønsker kunden at fortryde købet efter at varen er afsendt, kan privatkunder gøre brug af fortrydelsesretten. 6 Betaling AnyShape ApS modtager betaling via PayPal, VISA, MasterCard, MobilPay, e-faktura (gælder kun for offentlige virksomheder) eller bankoverførsel. Hvis der betales via MobilPay eller bankoverførsel vil Side 2 af 10

3 betalingen, af tekniske årsager blive trukket på kundens konto, når ordren afgives. En ordre afsendes ikke før det fulde beløb for købet er modtaget. Der tages ingen ekstra kortgebyr for handel med AnyShape ApS. AnyShape ApS krypterer alle kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kortnumre eller andre informationer under transaktionen med PBS. AnyShape ApS har ikke adgang til kundens kortoplysninger, da oplysningerne sendes direkte til AnyShape ApS betalingsudbyder. 6.1 Betaling efter aftale Betalingsmåden "EFTER AFTALE" kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt at disse i forvejen har opnået en betalingsaftale med AnyShape ApS. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter modtagelsen af en faktura, medmindre parterne skriftligt har aftalt noget andet Forsinket betaling Rente Hvis kunden, af årsager som AnyShape ApS er uden ansvar for, undlader rettidigt at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser er AnyShape ApS berettiget til at opkræve en rente af det forfaldne beløb på 3,5 % pr. måned gældende fra fakturaens forfaldsdato og frem til betalingen sker Ophævelse Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra AnyShape ApS, har AnyShape ApS foruden rente efter pkt tillige ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 7 Priser Alle priser på hjemmesiden er angivet i Danske kroner (DKK) og er inklusiv 25 % moms. 8 Levering Leveringsomkostningerne opkræves pr. forsendelse og varierer afhængig af antal af varer, varetype, vægt og volumen. Leveringsomkostningerne fremgår inden gennemførelsen af købet. AnyShape ApS har som kvalitetsmål at ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt samme dag. Ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter. Det kan dog undtagelsesvis ske at der kan gå flere dage før kundens ordre afsendes. I tilfælde af der vil gå mere end 3 dage før afsendelse vil kunden blive kontaktet af AnyShape ApS. Side 3 af 10

4 AnyShape ApS sørger for levering med Post Danmark (med mindre andet aftales). Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår leveringsforsinkelser hos Post Danmark, vil dette forsinke leverancen i forhold til den forventede leveringsdato. AnyShape ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af adskillige dages forsinkelse eller udeblevne leverancer, fremsender AnyShape ApS naturligvis en ny leverance uden beregning. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage. AnyShape ApS tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Levering til Færøerne, Grønland og udlandet sker også med Post Danmark. AnyShape leverer kun til adresser i Europa. 8.1 Undersøgelse af levering Kunden skal undersøge den fremsendte vare ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles skriftligt til AnyShape ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til AnyShape ApS, kan den ikke senere gøres gældende. 9 Reklamationsret AnyShape ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert håndtering, for høje temperaturer, ringe vedligeholdelse, vold eller udsættes for elementer, som er kendt for at nedbryde eller ødelægge produktet (se produktdatabladet). Reklamation over fejl og mangler som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles AnyShape ApS inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for at foretage ombytning eller evt. efter aftale kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder AnyShape ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Det skal bemærkes at produktet er et bio-nedbrydeligt plastmateriale, som derfor nedbrydes hvis det udsættes for bestemte mikroorganismer. Ligeledes kan produktet, som meget andet plastik, ikke holde til at blive udsat for UV lys, hvilket gør produktet sprødt og eventuelle farver kan falme. Reklamationsretten bortfalder såfremt at produktet beskadiges efter at have været udsat for disse eller lignende forhold, og disse forhold er beskrevet i produktdatabladet som kan findes på hjemmesiden. 9.1 Reklamation og varereturnering Kunden skal altid henvender sig pr. mail til forud for en reklamation. Vare returneres til følgende adresse medmindre andet anvises: AnyShape ApS Mariendalvej Hobro Mærket: Reklamation Side 4 af 10

5 Varereturnering foregår til denne adresse, medmindre at andet anvises bemærk at AnyShape ApS ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken eksempelvis en kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer til den bankkonto hvortil refusion kan ske, kopi af evt. forudgående korrespondance mv. 9.2 Refusion I tilfælde af aftalte afslag eller fradrag i prisen, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel (med mindre at andet aftales), og AnyShape ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for kundens bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. eller anden traditionel korrespondanceform. 10 Fortrydelsesret 10.1 Oplysning om fortrydelsesretten ifølge Forbrugeraftaleloven En forbruger har i et forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende. Forbrugeren har ikke fortrydelsesret på visse former for forseglede varer, hvis forbrugeren har brudt forseglingen. Dette gælder for lyd- og billedoptagelser, computersoftware og varer, der af hygiejniske grunde er forseglede. Læs evt. selv mere på https://www.retsinformation.dk/ eller Den offentlige forbrugerportal Udnyttelse af fortrydelsesretten Ønsker du som kunde at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret som regnes fra den dag varen blev modtaget, skal du blot returnere varen i ubrudt emballage, da produktet er forseglet af hygiejniske årsager. Er du i tvivl om produktet vil leve op til dine forventninger, så efterspørg en gratis vareprøve som vedlægges din ordre. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal kunden selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til AnyShape ApS senest 14 dage efter købet, og varen skal returneres senest 14 dage efter at købet er fortrudt. Meddelelse om fortrydelse skal gives pr. mail på I meddelelsen skal kunden tydeligt gøre opmærksom på, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Det er også muligt at anvende Standardfortrydelsesformularen i bilag 1, men det er ikke obligatorisk. Pakken skal mærkes Fortrydelsesret og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos AnyShape ApS. Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden Side 5 af 10

6 unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel og AnyShape ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer til kundens bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. eller anden korrespondanceform. Vare returneres til følgende adresse medmindre andet anvises: AnyShape ApS Mariendalvej Hobro Mærket: Fortrydelsesret AnyShape ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost med omdeling. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til AnyShape ApS. Kunden vil tillige have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted. 11 Særlige betingelser for erhvervskunder 11.1 Immaterielle rettigheder Ejendomsret Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder tilhører AnyShape ApS Krænkelse Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal AnyShape ApS for egen regning: I. Sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, eller II. Ændre de krænkende produkter så de ikke længere krænker, eller III. Erstatte de krænkende produkter med nogle der ikke krænker, eller IV. Tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med et fradrag på 20 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. Side 6 af 10

7 11.2 Fortrolighed (Gælder for erhvervskunder) Videregivelse og brug Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge AnyShape ApS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, når de ikke er offentligt tilgængelige Beskyttelse Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over AnyShape ApS fortrolige oplysninger som beskrevet under pkt Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab Varighed Kundens forpligtelser efter pkt gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 12 Gældende ret og værneting 12.1 Gældende ret Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret Værneting Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol. 13 Brugerkommentarer, feedback og andre indlæg Hvis du, på eller uden AnyShape ApS anmodning, sender specifikke indlæg (f.eks konkurrencebidrag), kreative ideer, forslag, opfordringer, planer eller andre materialer, via online medier, via , med post, eller på anden måde til AnyShape ApS, accepterer du, at AnyShape ApS til enhver tid uden begrænsninger kan, redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte eller på anden måde bruge det fremsendte. AnyShape ApS er ikke forpligtet til at: 1) Betale kompensation for eventuelt fremsendt materiale eller idéer (medmindre at andet er skriftligt aftalt) 2) Reagere på eventuelt fremsendt materiale eller idéer AnyShape ApS kan, men er ikke forpligtet til, overvåge, redigere eller fjerne indhold fra hjemmesiden, som AnyShape ApS udfra eget skøn vurderer ulovlige, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde stødende eller overtræder nogen tredieparts immaterielle rettigheder eller AnyShape ApS betingelser. Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende materiale eller indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af AnyShape ApS hjemmeside eller enhver tilknyttet hjemmeside. Du må ikke bruge falsk adresse, Side 7 af 10

8 foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af bemærkningerne. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer, du foretager, og deres præcision. AnyShape ApS tager intet ansvar og påtager sig intet ansvar for eventuelle kommentarer indsendt af dig eller tredjepart. 14 Om AnyShape.dk 14.1 Persondatapolitik Hos AnyShape ApS er der stor respekt for dine personlige oplysninger og AnyShape ApS vider giver derfor ikke dine personlige oplysninger til tredjemand (Vi hader også Spam)! I forbindelse med køb af varer hos AnyShape ApS kan det dog være nødvendigt at videregive visse oplysninger til tredjemand, eksempelvis Post Danmark. Kunden vil derfor ved at acceptere betingelserne forud for en bestilling af varer hos AnyShape ApS give samtykke til, at AnyShape ApS videregiver oplysninger, der er nødvendige for ordrens gennemførelse og levering til tredjemand. Kunden kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger AnyShape ApS har på kunden, og kunden kan til en hver tid få disse oplysninger rettet eller slettet. AnyShape ApS krypterer alle kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kortnumre eller andre informationer under transaktionen med PBS. AnyShape ApS har ikke adgang til kundens kortoplysninger, da oplysningerne sendes direkte til AnyShape ApS betalingsudbyder. Det kan forekomme at AnyShape ApS registrerer kundens adfærd på AnyShape ApS hjemmeside for at sikre kunden den bedst mulige brugeroplevelse. Det er muligt, at AnyShape ApS indhenter ikke identificerbare oplysninger såsom land, postadresse o.l. på besøgende hos AnyShape.dk. Dette gør vi blandt andet for at finde ud af, hvilke af vore produkter som er de mest populære Cookies AnyShape.dk anvender cookies til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden Hvad er cookies En cookie er en datafil som bliver forsøgt gemt på kundens computer af den hjemmeside som kunden besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider og er med til at sikre at hjemmesidens funktioner fungerer som de skal, og de anvendes for at kunne genkende kundens computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke personlige informationer i AnyShape ApS cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Side 8 af 10

9 14.4 Links til andre websites AnyShape ApS hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites, fx Facebook. AnyShape ApS er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når kunden besøger andre websites, opfordres kunden til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker. 15 Copyright Alt på AnyShape ApS' hjemmeside er beskyttet under loven om ophavsret. Brug af layout, billeder og tekster er ikke tilladt uden forudgående aftale med AnyShape ApS. 16 Klage AnyShape ApS ønsker den bedste behandling af vore kunder og skulle du være utilfreds med AnyShape ApS produkter eller service, så hører vi meget gerne fra dig, og vil gøre vores bedste for at imødegå dine behov. Klager og generelle spørgsmål kan altid fremsendes til eller pr. tlf Side 9 af 10

10 Bilag 1 Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) - Til AnyShape ApS, Mariendalvej 20, 9500 Hobro, Mærket: Fortrydelsesret - Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) - Dato (*) Det ikke relevante udstreges Side 10 af 10

Bestilling Bestilling hos "Asgaard Games" foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email.

Bestilling Bestilling hos Asgaard Games foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email. Personlige oplysninger Ingen personlige oplysninger, der registreres på "Asgaard Games", bliver på noget tidspunktoverdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen.

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen. Når du køber møbler hos www.boboonline.dk, er sælger: Cvr. nr. 10594197 Indehaver: Bo Daugaard Sørensen Bank: Sydbank reg. 7160 kontonr. 1179147 Alle kontrakter indgås på dansk. Der kan kun indgås aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser B2C

Salgs- og leveringsbetingelser B2C Salgs- og leveringsbetingelser B2C 1. Priser og betaling Alle priser findes under det relevante produkt og prisen er angivet inkl. moms. Udover prisen på produktet tillægges en pris for fragt. Fragtprisen

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale Tlf.: +45 33 43 32 33 E-mail: webshop@shoesonsale.dk CVR-nr.: 19860647 Shoes On Sale s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 23

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 23 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Carla-F.dk drives af: Carla F Kronprinsensgade 9 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 23 E-mail: webshop@carla-f.dk CVR-nr.: 19860647 Carla F s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere