Praktikstedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem sekretariatet for praktikpladsforum i region Midtjylland, VIA University College og Diakonhøjskolen. Praktikstedsbeskrivelsen skal revideres hvert halve år og placeres efter gældende praksis OG på institutionernes hjemmeside Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Faxnummer Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Åbningstider: Aldersgruppe for institutionens brugere sæt kun 1 kryds: Cafe Parasollen Grundtvigsvej Viby J Merete Graabæk Alle aldre Børn og unge Skolebørn Småbørn 1

2 Unge Voksne Ældre 0-3 årige 2-6 årige 0-6 årige Praksisform sæt gerne flere krydser se evt. nederst på denne blanket: (se uddannelsesplan for de enkelte praktikperioder) Børn og unge Mennesker med nedsat funktions evne Mennesker med sociale problemer. Evt. målgruppekarakteristika Flygtninge/indvandrere Fysisk handicappede Fysisk og psykisk handicappede Psykisk handicappede Sociale vanskeligheder Udviklingshæmmede Foranstaltningstype sæt kun 1 kryds: Dagophold Døgnophold Klubvirksomhed Miljøarbejde m.v. Kultur-/udviklingsprojekt Rådg./støtte og behandling 2

3 Institutionens ejerforhold sæt kun 1 kryds: Regional Kommunal Privat Hjemkommune: Aarhus Beskrivelse af praktikstedet i søgeord: Et værested, spisested og arbejdsplads for social udsatte personer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Gennemsnitlige mellem gæster dagligt, derudover arbejder ca. 35 frivillige og personer i arbejdes afprøvning. Varieret antal personer i samfundstjeneste og forskellige tilskuds/skåne job. Sygeplejerske, social og sundheds ass., lærer, psyko terapeut, pædagog/diakon/køkkenass. Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagoguddannelse: 3

4 Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på PD niveau Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på kursist niveau Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: Hvilke: Diakon og køkkenassistent Vejledernes navn(e) Navne:Dorthe Maagaard Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen Navne:Dorthe Maagaard Formål jf. lovgrundlag. Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe. Arbejdsmetoder: Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor Cafe Parasollen er en selvejende institution, i samarbejde mellem Viby J sogn og KFUM`s sociale arbejde. Vedtægter ligger på cafeen og kan evt. fremsendes. Driftsoverenskomst med Århus Kommune. Socialt udsatte borgere. Gæsterne der besøger cafe og frivillige, der arbejder i cafe er en blandet gruppe. Dels socialt udsatte med bl.a. misbrugs adfærd, psykiatribrugere og brugere der har brug for f.eks. et netværk. Personer i arbejdes afprøvning er ofte personer med psykiske eller fysiske begrænsning. Vi arbejder med den anerkendende tilgang hvor vi vægter borgerens egen ret til egne valg i livet. Vi arbejder med respekt og ud fra det kristne menneskesyn, om at vi alle er ligeværdige. Vores metode tilgang kaldes CARè, som bygger på recovery og rehabilitering. 4

5 Tværprofessionelt samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Vi samarbejder med jobcentrene primært i Aarhus om Opkvalificering og vejledningsforløb. Dette kursus er for personer der skal have deres arbejdsfunktioner afprøvet, et 32 tilbud. Vi samarbejder desuden med misbrugscenteret, Alkoholrådgivningen, tandplejere og læger. Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Det forventes ikke at den studerende har alene vagter, men der vil være tilbud om en weekend vagt sammen med de frivillige i praktikken. På vagter vil der altid være mulighed, for telefonisk kontakt til en ansat. Vi forventer praktikanten indgår i vagtplanen i cafeens arbejds- og åbnings tider. Cafeen har åbent alle hverdage og helligdage hele året. Der er også åbent juleaften og der vil være mulighed for vagt denne aften. De to eneste faste lukke dag er den 31 december og 1 st. januar. Øvrige oplysninger Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne når praktikperioden er afsluttet. CKF erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. Uddannelsesplan 5

6 Periodens Faglige Kompetencemål jf. bilag 7: 1. Praktikperiode (1. semester) Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer, c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer, d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis, a) I det daglige arbejde, vil du indgå i caféens praksisfællesskaber. Praksis fællesskaber kan bl.a. Opstå i madproduktion, kassebetjening, rengøringsopgaver, spise fællesskaber, samtale med gæster. b) Igennem praksis vil du indgå i og udvikle relationer til de frivillige og ansatte der arbejder i cafe`, samt til vores gæster/brugere af cafe`. Igennem praktikken vil du arbejde med støtte til bl.a. nye frivillige i at indgå i praksis fællesskabet. I forhold til vores gæster/brugere af cafe, vil du i praktikken arbejde med at støtte vores gæster til etablering af relationer, heri netværksdannelse. c) Du vil fortløbende igennem praktikken blive inddraget i de pædagogiske processer. Det sker igennem daglig praksis fælleskab og i planlagte forløb og arrangementer i cafe. Planlagte forløb og arrangementer kunne evt. være årstids bestemte arrangementer i café regi, hvor vi arbejder på tværs af frivillighedsgruppen og gæstegruppen. F.eks. har vi et julemarked, fastelavnsfest, høst fest. Vi forventer den studerende aktivt deltager i disse forløb/arrangementer. d) Vi vil opfordre dig til at lave en log bog/dagbog. Dine notater 6

7 e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. bruges til at dokumentere og legitimere praksis i vejlednings time, hvor du igennem refleksion øver din formulering af erfaringer til øget viden, indsigt og forståelse af pædagogisk praksis i cafe. Der opfordres derudover, til at skrive 3 praksis fortællinger i første praktik periode. Fortællingerne tages med i vejlednings time. Sammen med vejleder vil praksis fortællingerne blive læst og evalueret. e) I Cafe Parasollen arbejder vi med en tilgang der hedder CARè, der bygger på recouvering og rehabilitering. Vores cafes værdier bygger på det kristne menneskesyn og anerkendende pædagogik. Du vil igennem praktikken blive udfordret til at forholde dig til dine egne værdier og etiske overvejelser. f) Du vil igennem praktikken skulle øve dig i at i tale sætte egne synspunkter/holdninger i dialog med kollegaer. Vi har den studerendes punkt på dagsorden, på det ugentlige personale møde, hvor du får mulighed for at fremlægge evt. forundring og/eller observationer. Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder jf. bilag 7 Fælles for de tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. a) Cafe Parasollen -er stedet, hvor man går ind for at købe en kop kaffe, hjemmebagt kage, smørrebrød eller dagens varme ret m.m. -er stedet, hvor du går ind for at få en snak om livet 7

8 b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs c) Etik, værdier og menneskesyn -er stedet, hvor du går ind for at møde og være sammen med andre mennesker -er stedet, hvor du går ind, for at sidde i ro, læse dagens avis eller få et glas vand -er et alkohol/stoffrit sted, hvor alle er velkommen -er "kirkens dagligstue" og "mors køkken" Cafe Parasollen er en cafe, der er præget af det sociale samvær, omsorg, rådgivning og fælles aktiviteter, både blandt gæster, frivillige og ansatte i cafe. Vores mål er at se det enkle menneske/anerkende den enkelte uanset status, race og køn. Cafe Parasollen tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn, hvor mennesket er unikt uanset køn, race, og situation, skabt i Guds billede. b) Vi forventer dem studerende læser litteratur som udlånes ved for besøg før praktik start. Den lånte litteratur fortæller om KFUM`s sociale arbejde og historie, samt informere om vores målgruppe for vores pædagogiske arbejde. Der udlånes derudover dvd med livshistorier, fortalt af brugere af KFUM`s sociale cafeer i Danmark. c) Cafe Parasollen er en offentlig cafe og værested, hvor alle er velkomne. Det er en stof- og alkohol fri cafe og værested, hvor der ikke accepteres aktivt misbrug i cafeen lokaler. Vores primære målgruppe er den socialt udsatte, som har brug for mad, evt. have et frivilligt arbejde, at blive set, netværksdannelse og omsorg/medvandring 8

9 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces. a) Som praktikant indgår du i den daglige vagtplan i samspil og samarbejde med de ansatte og frivillige. Du vil møde vores gæster i dialog, nærvær i aktiv lytning. På tværs af alle grupper i cafeen opstår der praksis fælleskaber. Du vil blive inddraget som deltager i fælleskaber. b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen. c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer. d) Magt og etik i relationer. b) Som praktikant vil du i arbejdet opleve og indgå i samspilsprocesser og deri i praksis fælleskaber på tværs af alle grupper i cafe. Vi vægter at se det enkle menneske som værdifuld og med vores anerkende tilgang til den enkelte ser vi inklusion af vores frivillige/gæster i samspilsprocesser. c) Igennem praksis vil du indgå i og udvikle relationer til de frivillige og ansatte der arbejder i cafe`, samt til vores gæster/brugere af cafe`. Igennem praktikken vil du arbejde med støtte til bl.a. nye frivillige i at indgå i praksis fællesskabet. I forhold til vores gæster/brugere af cafe, vil du i praktikken arbejde med at støtte vores gæster til etablering af relationer, heri netværksdannelse. d) Vores cafe bygger på det kristne menneskesyn. Vi ser mennesket som unikt og 9

10 værdifulde, skabt i Guds billede. I praksis betyder det at vi ikke måler og vejer det enkle menneske i forhold til status eller præstationer, men vi ser alle mennesker lige værdifulde og vi er alle elsket af Gud. Vi vil i vejledning forholde os til magt og relationer i forhold til vores menneskesyn og pædagogiske praksis. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Praktik dokument og læringsmål vil blive brugt forløbende igennem praktikken. Vi forventer aktivt brug af disse. Praktik dokument bliver brugt i 2/3 dels samtalen. I vejledning vil vi forholde os til progressionen i praktikken, i forhold til dine læringsmål mål. Har du et levnedsmiddel hygiejne bevis (ikke krav), må dette gerne medbringes. Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i? Andet: Den studerendes arbejdsplan: Vi tilbyder tema dage, årstidsbestemte arrangementer og div. Aktiviteter i cafe. Vi vil igennem praktikken aftale hvad der er aktuelt for din praktik. Dette også set i forhold til de mål du opstiller. Du har mulighed for at få indflydelse på din vagtplan. Der vil efter forsamtalen tilsendes dig en vagtplan som du skal godkende. Evt. ferie og fridage aftales i god tid før afholdelse. Arbejdstid ligger i tidsrum: Mandag: 8-22 Tirsdag til fredag: 8-16 Weekend: Vi har åbent alle helligdage. Vagter kan ligger på disse dage. Vagter på 10

11 helligdage er kl Vi har åbent juleaften og har du lyst til at deltage/opleve denne aften på cafe, er der mulighed for dette. Angivelse af relevant litteratur: Organisering af praktikvejledning Hvordan og hvornår gives der vejledning? Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Ved intro samtalen, før opstart af praktik, får den studerende udleveret relevant litteratur, som forventes læst før og under praktikken. Der gives gennemsnitlig 1 times vejledning pr. uge. Der tages forbehold ved helligdage, ferie afvikling og sygdom. Den studerende vil som udgangspunkt have vejledning med vejleder, men de andre ansatte kan også inddrages, dette vil være den studerendes eget ansvar. Vi forventer den studerende tager relevante emner op, til ansvar for egen læring igennem praktikken. Er der bekymring/problemer i praktikforløb vil den studerende altid blive underrette før der tages kontakt til seminar. Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne når praktikperioden er afsluttet. CKF erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 11

12 Uddannelsesplan 2. Praktikperiode (3. semester) Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 7: Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde, b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser, c) planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer, d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis. Uddannelsesmål Udfyldes af institutionen a) Den studerende vil indgå i vores team, som ansvarlig for den daglige cafe drift og være tovholder for de forskellige praksis i cafe. b)den studerende deltager i personale mødet hver tirsdag og er her med i sparring omkring udviklings- og forandrings processer i cafe. I vejlednings tid vil vi reflektere over emnet. c)der skrives praktikdokument kontinuerligt igennem praktikken. Det forventes at den studerende skriftliggør observationer under dagbogsnotat for personer i arbejdes prøvning og den generelle praksis i cafe. På personale mødet forventes pædagogisk sparring ind i det tværfaglige team. d)pædagogisk praksis formidles i cafe, både til gæste-/bruger gruppen, men også ind i frivilligheds gruppen og med folk i div. Ordninger fra jobcentrene. Der ydes håndholdt indsats i enkle projekter og her forventes at den studerende indgår i det pædagogiske arbejde i cafe. e) i Vejledningstid og på personale mødet, forventes det, at den studerende tager aktivt deltagelse. Der er forventning til at den studerende tager ansvar for egen læring og indgår i praksis i cafe arbejdet. Igennem praktikken vil vi reflektere og forholde os etisk og kritisk til praksis i cafe. 12

13 Periodens Centrale Kundskabsog Færdighedsområder jf. bilag 7 (se også de fælles CKF er for alle 3 praktikperioder under praktikperiode 1) 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende. b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling. c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår. d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse. e) Internt og eksternt samarbejde. f) Magt og etik i den institutionelle ramme. Den studerende skal forholde sig til vores drift overenskomst, partnerskabsaftaler. Vi arbejder ud fra en tilgang der bygger på borgers egen ret til egne valg og vi bygger på borgers egen motivation. Vi samarbejder med bl.a. jobcentrene om opgaver i forhold til borgere der skal ud på eller tilbage på arbejdes marked. Vi er i det krydsfelt hvor der dels er krav/ lovgivning og dels er nogle borgere, der skal forholde sig til muligheder i stedet for begrænsninger. Cafeen er en selvejende institution og er en social økonomisk virksomhed. Vi er et tværfagligt team som er ansatte og vi arbejder også eksternt med samarbejdes partnere ude fra. F.eks. misbrugs center, sagsbehandlere/virksomheds konsulenter, bo støtter osv. I forhold til magt og etik ser vi dels der er lovkrav til borgere og dels vil vi gerne påberåbe os, at vi arbejder med borger inddragelse og retten til egne valg i livet. Et dilemma hvor vi ofte støder på magt og etik og vi forventer vores studerende forholder sig til dette igennem praktikken. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i? At den studerende tager ansvar for egen læring. Dvs. at den studerende har mål og en motivation for praktikken. Vi forventer loyalitet overfor vores værdier og arbejdes tilgange. Aktiv deltagelse i personale møder, hvor der forventes at den studerende aktivt deltager i forhold til pædagogisk praksis og sparring i arbejdet. Ansvar for årstids bestemte arrangementer på lige fod med andet 13

14 ansat personale. Den studerendes arbejdsplan: Den studerende får i samarbejde med vejleder udarbejdet en arbejdes plan. Vagter kan forekomme i weekend og helligdage. Angivelse af relevant litteratur: Der vil igennem praktikken blive udleveret relevant litteratur Organisering af praktikvejledning Hvordan og hvornår gives der vejledning? Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Der gives gennemsnitlig 1 times vejledning pr. uge. Vejlednings tid vil være planlagt i vagtskema. Der tages forbehold for helligdage og studie indkald. Forventer den studerende oplysning/undervisning i relevant emne skal dette oplyse før vejledning, gerne 2 arbejdes dage før. Det er den studerendes ansvar at skrive referat fra vejledning. Såfremt der stilles bekymring/eller der er problemer, som kan betyde at den studerende ikke kan bestå praktik, vil den studerende altid blive kontaktet før der kontaktes seminar. Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 14

15 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6. semester) Den studerende skal i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder. På følgende blanket beskriver institutionen konkrete specialiseringsmuligheder. For at udbyde en specialisering skal institutionen kunne vejlede i de gældende CKF er og have den gældende brugergruppe repræsenteret i institutionen. Specialiseringsområder: Hvilke(n) specialiseringsområde(r) findes i jeres institution? (Klik på firkanten og sæt x) Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer Linjefagsområder: Hvilke linjefagsområder er der i særlig grad fokus på i institutionen?: Prioriter med 1,2,3 hvis det er muligt. (Klik på firkanten og skriv 1,2 og 3) Sundhed, krop og bevægelse: Udtryk, musik og drama: Værksted, natur og teknik: Faglige kompetencemål for 3. praktikperiode jf. bilag 7: Målet for 3. praktikperiode er, at Udfyldes af institutionen Hvordan skabes mulighed og rammer for, at den studerende kan arbejde med kompetencemålene? Hvilke indikatorer er der på, at den studerende lever op til kompetencemålene i praktikinstitutionen? 15

16 den studerende kan a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession, b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov, c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt, d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. a) Den studerende vil få ansvar personer i 32 forløb (under LAB loven). Derudover skal den studerende tage del i det pædagogiske arbejde i cafeens dagligdag med vores: Frivilligheds gruppe, gæsteog bruger gruppe. b) Igennem praktikken skal der opnås en progression til selvstændig at kunne stå for 32 forløb. Dvs. tage ansvar for opstartssamtale og samarbejdet med job centeret og sagsbehandlere/virksomhedskonsulenter. c) Den studerende skal igennem praktikken opnå progression til selvstændigt, i dialog med kursist, at kunne lave handle planer ud fra en overordnet målsætning, som er sat i samarbejde med job centeret. Den studerende skal kunne tilegne sig viden om kursisten og sætte sig ind i f.eks. psykisk lidelse, fysiske begrænsning osv. F.eks. med hensyn til hjælpe midler eller struktur, at kunne hjælpe og støtte kursisten i forløbet, til at opnå de mål der er sat for pågældende periode. Det forventes at den studerende kan begrunde pædagogisk handling i forhold til teori og praksis. Mål for praktikken er at den studerende får til ansvar at kunne fremlægge handleplan for kursister i 32 forløb, med en pædagogisk begrundelse for tiltag. I det daglig inddrage kursisten i praksis hvor målene for kursisten kan indfries. At den studerende skriftligt kan afrapportere til jobcenteret om 16

17 kursisternes forløb i Cafe Parasollen ud fra de på forhån givne spørgsmål som er udarbejdet i vores partnerskabs aftale med. d&e: igennem praktikken skal den studerende i vejlednings tid, samt på det ugentlige personale møde tage ansvar for egen læring igennem refleksion. Vi ser det som vigtigt at der kobles teori på praksis. Det ses som selvfølgeligt at den studerende er velforberedt og aktiv både i vejledning (med dagsorden for hver vejledning, afleveret en dag før vejledning) og til personale møderne. Vi arbejder i et tværfagligt team hvor pædagogen skal kunne kommunikere den pædagogiske profession over i praksis feltet til kollegaer og bidrage med viden i personale gruppen. Faglige kompetencemål for specialiseringen jf. bilag 8: Målet for specialiseringen er, at den færdiguddannede kan a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen, b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og a) Viden og indsigt opnås i det daglige praksis felt, dels med brugeren af cafe, blandt frivilligheds flokken, blandt personer i div. Forløb herunder 32 forløb. b) Vi forventer den studerende tager ansvar for at kunne begrunde pædagogisk praksis, dette sker i det daglige arbejde verbalt. Der skal skriftlig begrundes i pædagogisk praksis i 17

18 handlemuligheder, c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde. afrapportering af kursist i arbejdet med 32 kursisterne. c) Den studerende skal vise selvstændigt initiativ til at indgå i kritisk refleksion over praksis på personale møderne og søge ny viden om teori, forskning ud fra socialt udsatte. Den studerende skal kunne formidle denne viden ind i et tværfagligt team. d) I vejledningstid med vejleder skal den studerende i form af praksis fortællinger igennem refleksion evt. via smtt- model, vise proffesions forståelse i forhold til pædagogisk praksis. Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for 3. praktikperiode, jf. bilag 7: (se også de fælles CKF er for alle 3 praktikperioder under praktikperiode 1) 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession: a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt. b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder. c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder. d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og a) Pædagogstuderende i 3 praktik vil arbejde med personer i arbejdes prøvning. Vi har partner skabs aftale med Job centre i Aarhus, Odder og Skanderborg. Den studerende tage del i den daglige praksis i cafeen. Vi har fokus på praksis og praksis fælleskaber, herunder inklusion og eksklusion. Vi bruger at arbejde med det fælles tredje i cafe arbejde, hvor vi blandt andet ser cafe arbejde som en tilgang til dialog med kursist. b) SMTT-model til at analyse og forstå praksis. Vi arbejde med recovery og relation. Anerkendende pædagogik ved at se det enkle menneske. I forhold til vore kristne menneskesyn at se den enkle som lige værdig. I det daglige arbejde skriftliggør vi observationer/iagttagelser i dagbog skrivning for de enkle kursister i 32 forløb. I forhold til frivillighedsgruppen og 18

19 kulturelle udvikling. e) Professionsbevidsthed og - identitet. f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver. gæstegruppen tager vi iagttagelser/observationer op på personale mødet. Vi samarbejder med jobcentret om 32 kursister, vi bliver inviteret i rundbords samtaler hvor læger/psykologer og evt. kontakt/støtte personer deltager. c) Evidens baseret hvor der udstikkes mål for forløb på bagrund af kursistens faktiske psykiske/fysiske forhold ( 32). Der sker en handling og vi evaluerer på denne og dokumentere den i forhold til viden. Vi arbejder med recovery hvor vi har en tro på at alle kan komme sig og hvor den enkle tager ansvar for eget liv og handlinger. d) Metode tilgangen bygger på CARè tilgangen som er bygget på recovery og rehabilitering. Empowerment er et ord der bruges i vores tilgang og vi vil i vejledning forholde os til dette ord og så set i forhold til socialt udsatte og vores samfund. e) I vejledning kan vi reflektere over hvilke metoder der forholdes til da vi har flere tilgange. Bl.a konflikt teoretisk, lærings teoretisk, interaktionistisk osv. Den studerende vil skulle kunne reflektere og forhold sig til de enkle teorier kontra praksis i cafe. f) Vi bidrager til løsning af tværfaglige proffessionelle opgaver dels i det daglige arbejde med vores kollegaer hvor den studerende bidrager med pædagogisk input i team og dels i samarbejdet med jobcenteret, hvor vi giver vores faglighed i sparring omkring kursister og 19

20 deres handleplan/målsætning. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forhold på institutionen, som den studerende skal være opmærksom på? Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i? Andet: Den studerendes arbejdsplan: Den studerende deltager på ligefod med ansatte i personale møder hver tirsdag mellem 13 og 15. Desuden tilbydes den studerende, at deltage i tema dage, stormøder, medarbejder møder, turer ud af huset osv. Den studerende gennemgår sammen med vejleder hvad der er relevant og aktuelt, for den studerende at deltage i. Den studerendes vagtplan udarbejdes af vejleder og kan revideres hen ad vejen hvis vagter ønskes placeret anderledes i forhold til de kursister, den studerende bliver ansvarlig for. Der arbejdes enkle weekend og helligdage på lige fod med de ansatte. Angivelse af relevant litteratur: Der er litteratur i cafe som kan læses bl.a omkring KFUM`s sociale arbejde og indsatser. Desuden forefindes relevant litteratur om psykisk og fysisk lidelser. Organisering af praktikvejledning: Hvordan og hvornår gives der vejledning? Som udgangspunkt er der vejledning hver torsdag. Torsdagen vil også være den ugentlige studiedag for den studerende. Vejledning foretages af, vejleder Dorthe Maagaard og såfremt Dorthe ikke er tilstede eller forhindret tages vejlednings tiden af Dorte Outzen. Den studerende kan også indbyde de andre ansatte til vejledningstid, såfremt der er relevant emne der skal reflekteres over eller belyses. Dette kunne f.eks. være ledelse med Merete. Torsdagen kan den studerende selv vælge om der skal arbejdes i praksis feltet i cafe, eller der skal læse 20

21 litteratur/skrives dagbog, samtaler eller andet. Hvis den studerende vælger at tage ud af huset eller arbejdet hjemme meddeles det senest dagen før. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution: (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Såfremt der er bekymring omkring den studerendes praktik, vil der altid tages en samtale med den studerende før der tages kontakt til seminariet. Til samtalen vil både Dorthe Maagaard og Dorte Outzen være til stede. CENTRALE KUNDSSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR SPECIALISERINGEN, JF. BILAG 8 BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. PERIODENS CENTRALE KUNDSSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER, JF. BILAG 8 Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende Centrale kundskabs- og færdighedsområder i relation til sin specialisering: Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende Centrale kundskabs- og færdighedsområder i relation til sin specialisering: MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER: a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. F.eks. Hvilke menneske-, lærings- og udviklingssyn ligger der til grund for jeres praksis? Hvordan kommer det til udtryk(pædagogiske metoder og den daglige pædagogiske praksis)? b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og Vi arbejder ud fra det kristne menneske syn, hvor mennesket ses som unikt og værdifuld, uanset status. Vi arbejder ud fra CARè tilgangen, som bygger på recovery og rehabilitering. Denne tilgang rummer anerkendelse både i kommunikation, relationer og i ansvaret for egen læring til udvikling og en indsigt i egne kompetencer. Vi har en blandet bruger gruppe som rummer den socialt udsatte, som har brug for det basale behov at 21

22 samfundsmæssige vilkår. F.eks. Hvilke særlige vilkår gør sig gældende for bruger gruppen? Hvad betyder det for den pædagogiske praksis? spise, for at få omsorg f.eks. ved at blive set, lyttet til. Der er mulighed for at købe mad kupon og hermed billigere mad. Vi har en frivilligheds gruppe som også rummer socialt udsatte personer. Derudover er der folk i arbejdes prøvning, samfundstjeneste osv. Disse grupper rummer også sårbare mennesker med hver deres udfordring i forhold til vores samfund og de krav der stilles på arbejdes markedet. I samarbejde med Viby sogn, er der en mulighed for gratis mad. Gæsten/den frivillige skal selv hente en mad billet på Viby kirkekontor. Denne kupon kan der betales med i cafeen. Vi har etniske grupper, der består af forskellige nationaliteter. Disse grupper mødes, i et socialt samvær. Grupperne består hovedsagligt af mænd. De bruger cafeen som mødested og for at opbygge et netværk. Vi har pensionisten (både alders - og førtids pensionisten). Disse mødes, eller arbejder, i cafe dels for at søge netværk og dels for at blive set /anerkendt i dagligdagen. c) Inklusion og eksklusion. F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med inklusion og eksklusion? Hvilke metoder og pædagogiske overvejelser anvendes der? Det inkluderende fælleskab sker i f.eks. i arbejdet blandt de frivillige og iblandt gæstegruppen når de spiser, drikker kaffe eller spiller forskellige spil. Vi er obs! På eksklusion der kan opstå ved f.eks stærk afvigende adfærd. Eller ved intern mobning i arbejdsfælleskab. Vi arbejder med den anerkendede tilgang og narrativ pædagogik. Vi arbejder udfra CARè tilgang som 22

23 bygger på recouvery og rehabilitering d) Omsorg, magt og relationsdannelse. F.eks. Hvilke muligheder og dilemmaer er der i arbejdet med omsorg, magt og relationsdannelse for den konkrete brugergruppe? Vi ser vores gæster som kompetente mennesker og vi ser dem som ligeværdige. Vi arbejder ud fra de har ret til egne valg i livet. Vi arbejder under loven om tavshedspligten og uden om visitering af borgere. De personer der er i arbejdes prøvning, forholder vi også retten til egne valg, men må samtidig også forholde dem lovgivning omkring arbejdes marked og retten til ydelser igennem offentlig forsørgelse. e) Opsøgende arbejde og interventionsformer. F.eks. Hvordan arbejdes der med opsøgende arbejde? Hvilke interventionsformer anvendes? f) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. F.eks. Hvilke aktiviteter og udfoldelsesmuligheder er der for brugergruppen? Hvilke pædagogiske og metodiske overvejelser ligger til grund til grund for disse. g) Brugerinddragelse og rettigheder. F.eks. Hvordan arbejdes der med bruger inddragelse og rettigheder? Hvordan kommer det til udtryk? Hvilke pædagogiske og metodiske overvejelser ligger til grund for dette? h) Love, konventioner og regler af særlig betydning for I samarbejder med udsatte team såfremt vi har bekymring om borger. Gæstegruppen har mulighed for kreative aktiviteter, bordtennis, dart og gå ture. Der inviteres også til udflugter og kurser. De frivillige har mulighed for refleksion/supervision på et ugentligt udvidet middags møde. Derudover køres der tema dage hvor relevante emner kan tages op. Der indbydes også til kurser under KFUM`s sociale arbejde til de frivillige. Borgers egen ret til egne valg. Vi tilstræber at lytte os frem til borgers egne ønske for fremtiden. Dette gælder både i gæstegruppen, de frivillige og folk i arbejdes prøvning. LAB loven, Pension loven, sociale ydelser generelt, f.eks hvordan man 23

24 brugergruppen. F.eks. Er der særlige indsatser og strategier institutionen arbejder efter? i) Misbrug og psykiske lidelser. F.eks. Hvilke former for misbrug ses hos brugergruppen? Hvilke former for psykiske lidelser ses hos brugergruppen? Hvordan arbejdes der med brugergruppens problemstillinger? j) Truede familier, sorg og krise. F.eks. Hvordan arbejdes der med truede familier? Hvordan arbejdes der med sorg og krise? Hvilken betydning har det for den daglige pædagogiske praksis? søger økonomisk hjælp til f.eks tandlæge. Vi tilbyder at læse papirer og evt. breve for vores gæster hvis de har svært ved at forstå indholdet. Vi arbejder som før beskrevet under tavsheds pligten. Alkohol, hash, heroin, div. Piller. Oftes i et blandings misbrug. Man må IKKE indtage hverken alkohol eller stoffer/piller i cafeen, men gæsterne må mødet påvirket ind i cafe såfremt de kan opfører sig, så andre også kan være der. Frivillige og ansatte må IKKE være påvirket i arbejdes tiden. Bipolar lidelser, ADHD, ADD osv. Tilgangen til arbejdet er CARè tilgang som bygger på recovery og rehabilitering. Der er tilknyttet en cafe præst i en kvart stilling igennem provstiet. Han kommer 2-3 gange ugentlig i cafe miljøet og er kendt af gæstegruppen og de frivillige. Han tager ofte de svære samtaler og han har tid til at lytte. Der kan aftales tid med ham. Derudover tager ansatte personale også samtaler i ene rum, såfremt der er behov for dette. Vi ser vigtigheden i dagligdagen af at være klare og tydelige i vores kommunikation, når vi giver tid til den enkle gæst/frivillige. Der er brug for klare meldinger om tids interval og tidspunkt for samtale. Ved personer i arbejdes prøvning ser vi sommetider brudte relationer til familier/ægtefælle/børn. Vi er i den lyttende rolle i praksisfeltet og oplever også dette som behovet. Der vil arbejdes med, hvordan den enkle skal forholde sig til arbejdes marked f.eks. 24

25 hvis man er blevet ene med børnene osv. Og hvilke tiltage eller evt. hjælp der kan gives. 25

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Diakonhøjskolen Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse , Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. februar 2013 Dato: 10. januar 2013 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Institutionens E-mailadr.: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Idavang H.C. Ørstedsvej 1 7800

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Diakonhøjskolen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat organisation

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat organisation Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Selvejende

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Selvejende Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Solveig Steen Schultz

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Solveig Steen Schultz Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Diakonhøjskolen Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere