6.s.e.Trin. 27.juli Hinge kirke kl Vinderslev kirke k Thorning kirke kl.11.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00"

Transkript

1 6.s.e.Trin. 27.juli Hinge kirke kl Vinderslev kirke k Thorning kirke kl Salmer: Hinge kl.8.30: / Vinderslev kl.9.30: / Thorning kl.11: / Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte:»mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«han svarede ham:»hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«han spurgte:»hvilke?«jesus svarede:» Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor! og: Du skal elske din næste som dig selv. «Den unge mand sagde:»det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?«jesus sagde til ham:»vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple:»sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde:»hvem kan så blive frelst?«jesus så på dem og svarede:»for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«matt 19,16-26 Kære Gud, vi beder dig om at tale dit ord til os nu. Lad din hellige Ånd virke, så vi må se vejen til frelse og evigt liv og følge den. Amen. Engang så jeg i et blad en tankevækkende vittighedstegning. Tegningen viser en mand, der med himmelvendte øjne fortæller en anden, at nu skal han snart af sted på en tur til 27/ Prædiken v/frede Møller 1

2 Sinaj bjerg. Så vil jeg stå dér på bjerget og læse De ti Bud højt, siger han. Hvortil den anden nøgternt svarer: Ja, det er jo også meget lettere end at blive hjemme og holde dem! Den rige unge mand, vi nu har hørt om, havde det noget anderledes. Han var ikke den, der nøjedes med at læse Guds bud eller faldt i svime over de kønne ord om at elske Gud og sin næste som sig selv. Nej, han havde gjort en helt utrolig opdagelse! Han var blevet klar over, at meningen med Guds bud ikke er at genere os, men at de skal værne om vores liv, så vort liv bliver fyldt af glæde og indhold. Over for konfirmanderne har jeg tit brugt billedet af Rundetårn. Op toppen af Rundetårn er der som bekendt et solidt rækværk. Så siger jeg: Forestil jer, at man en dag vedtog, at det var forkert med sådan et rækværk. Nej, lad os frem for alt få frihed! Nu bestemmer vi os for, at rækværket skal pilles ned, afskaffes. For det er generende og irriterende med sådan et rækværk. Velkommen til at tage turen op i tårnet for at nyde udsigten - vel at mærke uden rækværk! Med den vidunderlige frihed, som det indebærer at kunne stå deroppe og ikke og være begrænset af noget som helst Konfirmanderne plejer at forstå, at det er ikke frihed. Det er ikke den frihed, som er værd at stræbe efter, men faktisk det stik modsatte. Friheden den er der, så længe rækværket er der og beskytter og bevarer. Friheden er der ikke, når der er stor risiko for at falde ned og slå sig ihjel. 27/ Prædiken v/frede Møller 2

3 Mon ikke der er noget her, som vi trænger til at få gentaget i vor tid? Frihed, siger man, det må være at have lov til at gøre, som man vil. Det må være at have det som Pinocchio, ikke sandt? Der er ingen bånd, der binder mig. Eller som Poul Henningsen udtrykker det i den berømte vise: Man binder os på mund og hånd med vanens tusind stramme bånd og det er besværligt at flagre sig fri Men det er jo ikke sandt! Og den rige unge mand, vi hører om i dag, havde set det! Han havde set noget, som er uhyre vigtigt, og som vi ikke må glemme. Vi møder det samme i Det gamle Testamente, når den ukendte salmedigter siger sådan til Gud: Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Dine befalinger gør mig visere end mine fjender, for de er til stadighed hos mig. Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. ( Sl.119,97 ff). Mon ikke vi ofte har det med at komme lidt for hurtigt videre her? I farten laver vi så en slags åndelig kortslutning. Lynhurtigt konstaterer vi, at det er går jo ikke. Det er uoverkommeligt og umuligt for os at holde Guds bud, og så er det vel nok godt, vi har Jesus, som er død for vore synder. 27/ Prædiken v/frede Møller 3

4 Jamen, det er da sandt! Vist er det godt, vi har Jesus, men af og til kan det nu være godt at standse op og få øjnene op for den verden, der ligger i dette med at leve, som Gud vil det, leve efter hans bud En ung mand kommer til Jesus og spørger: Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Evangelisten Markus fortæller den samme historie med lidt andre ord, og så har han en bemærkning med, som nok er værd at standse ved. Da Jesus henviser til budene og hører den unge mand nævne dem og lytter til hans ord om, at han har holdt det alt sammen, så står der sådan: Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Det er altså ikke sådan, at Jesus straks har fingeren parat på aftrækkeren, så han øjeblikkeligt kan skyde den unge mand ned, når han kommer der og påstår, at han har holdt det alt sammen! Nej, der er ingen tvivl om, at her står Jesus over for et menneske, som virkelig tager det alvorligt, når det handler om Gud og hans rige. For denne unge mand er budene ikke bare en remse, han kan udenad, og det er heller ikke noget, som baster og binder ham, så det ødelægger tilværelsen for ham. For ham er det en glæde at høre, hvad Gud vil ham, og det er en glæde at indrette sig efter det, som er Guds vilje. Når Gud siger: Du må ikke begå drab, så ser denne unge mand, hvor god verden ville blive, hvis folk overholder det bud. Det ville godt nok begrænse nyhederne i TV og få en vis betydning, når det gælder udbuddet af kriminalromaner! 27/ Prædiken v/frede Møller 4

5 Når Gud siger: Du må ikke bryde et ægteskab, ja, så tænker denne unge mand på sin dejlige kone derhjemme og det stærke, vidunderlige fællesskab, de har med hinanden, og så nikker han og siger: Selvfølgelig, det er da det eneste rigtige! Og på samme måde med budene om ikke at vidne falsk, ære sin far og mor, og dette med at elske sin næste som sig selv. Det har jeg holdt alt sammen, siger han derfor, og de ord lyser både af ære, stolthed og glæde, og med forventning spørger han derfor: Hvad mangler jeg så? Kære Jesus, vil du ikke godt hjælpe mig, så jeg kan se, hvor meget der skal til, for at jeg kan få evigt liv? Vil du ikke godt vise mig, hvad jeg mangler? Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig! Det var for meget for den rige unge mand! Da han hørte de ord, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Så er det, spørgsmålet uvilkårligt melder sig: Var det bare det, Jesus ville opnå? Var det bare for at lukke munden på den rige unge mand? Var det derfor, Jesus sagde dette med at være fuldkommen, sælge det hele og give det til de fattige? Egentlig tror jeg det ikke. Her var der snarere tale om én, der var kandidat til at blive en af hans disciple. Og for at være det var det klart, at han måtte give afkald! For øvrigt var det ikke alle, der blev stillet over for samme krav, men hvor rigdommen er på vej til at blive en 27/ Prædiken v/frede Møller 5

6 afgud, altså det, der betyder mest af alt, ja, da lyder kravet: Gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige Dybest set ender vi så alligevel dér, hvor det er godt, vi har Jesus. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, skriver apostlen Paulus til de kristne i Rom, som vi hørte det fra alteret, og så føjer han til: og ufortjent gøres de retfærdige i hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Læg godt mærke til ordet ufortjent! Dér har vi nemlig det samme, som når Jesus taler om Gud, der gør det umulige. Hvem kan så blive frelst? spørger de forfærdede disciple. Er det lige så svært at komme ind i Guds rige som for en kamel at komme gennem et nåleøje, hvem kan så komme ind? Underforstået: Det kan jo ingen! Så er det jo komplet umuligt! Og så kommer evangeliets vidunderlige svar: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Nok er et liv med Gud under vejledning af hans gode bud en rigdom, et privilegium. Men det er ikke vejen til frelse! Vejen til frelse det er og bliver udelukkende det, som kommer fra Gud selv, nemlig Jesus Kristus. Nu er det sådan, at Gud gør den retfærdig, som tror på Jesus. Han eller hun får simpelt hen tilregnet alt det, som Jesus Kristus har gjort, og som han betyder. Også den lydighed og lovretfærdighed, som Jesus vandt gennem sit hellige, retfærdige liv, får jeg. Det er det, som er det kristne evangelium. Se, når man er på ferie i vor tid, så er det godt at have det, som kaldes en GPS. Den slags fandtes ikke før i tiden, så vi er nogle, der har prøvet at tulle rundt i en storby uden at kunne 27/ Prædiken v/frede Møller 6

7 finde vej eller mål. Det oplevede vi selv for en del år siden i Prag, hvor vi havde lejet en lejlighed i en eller anden forstad, som vi skulle finde frem til. Men vi kørte i den grad forkert, så vi kom flere timer for sent frem til den arme mand, som ventede på os i lejligheden! Den slags sker ikke i dag, hvor de fleste ejer en såkaldt GPS. Global Positioning System betyder det, og det vil sige, at man på forhånd taster adressen ind, og så bliver man simpelt hen vejledt ved hjælp af GPS en, indtil man er ved målet, destinationen, som det hedder i GPS-sproget. Sådan en GPS har vi også, når det gælder vejen til Gud. Bibelens ord er en klar vejledning. Og her sker der ikke det, som ofte sker, når man har en GPS, at den bare beregner en ny rute, når man alligevel kører forkert. Nej, her er ingen fejl eller korrektioner undervejs. Som Grundtvig siger det i sin julesalme: Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. Og det ord, som lyser for vor fod, lyder sådan: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. 27/ Prædiken v/frede Møller 7

8 Det er nu rart at vide! Amen. 27/ Prædiken v/frede Møller 8

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere