Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT"

Transkript

1 Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

2 ... fra Redaktionen... Lys i en mørk tid Vinteren er over os, julen er lige om hjørnet, det nye kirkeår er lige begyndt, og der er nye tider og tanker i vores Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette Fassing, tlf Bladets redaktion: Jes Rønn Hansen, Kristine Zarina Nüchel, Bente Nørgård-Sørensen, Jørgen Rasmussen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg, ligesom ikke alle indlæg nødvendigvis er et udtryk for redaktionens holdninger og meninger. Produktion: Hansen Grafisk, Foto: Redaktionen, hvis ikke andet er nævnt. Næste deadline er Næste nummer udkommer medio marts 2006 Materiale til næste blad sendes til: Kristine Z. Nüchel, Strib Landevej 1, Strib, 5500 Middelfart, menighedsråd det sidste vil du kunne læse mere om inde i bladet. I det hele taget, der er ingen grund til at blive nedtrykt over, at det er årets mørkeste tid, vi går i møde. Det er nemlig også en tid med traditioner for at tænde levende lys både inde og ude. Man ved, at siden kristendommens indførelse i Norden har lys - først tællerpråse, siden voks- og stearinlys - fulgt julen og nedtællingen til juleaften. Kalenderlyset hører til den række af nyere juletraditioner, der er blevet udbredt under og efter Anden Verdenskrig, og som i dag er kendt og elsket af et hvert barn stort som lille jeg selv inklusiv. Adventslysene og adventskransen er endnu en dejlig undskyldning for at tænde et par levende lys en tradition der har sine rødder i Tyskland, hvor man fra omkring 1830 fremstillede såkaldte adventkroner eller julepyramider pyntet med vintergrønt og lys. Den 13. dec. bærer Luciabruden lyset frem. Julelysene blev de kaldt de to store lys, som skulle stå tændte på julebordet, mens man spiste samt, hele julenat. De måtte under ingen omstændigheder slukkes. Det var lys, der brændte i hjemmet som en hyldest til Jesus. En smuk tradition man dog ikke ser særligt ofte i Danmark mere. Til helligtrekongersaften 6. januar siger traditionen 3 store lys - et for hver af kongerne. I øvrigt var og er det også traditionen i hvert fald i vores hjem, at man helligtrekongersaften tænder juletræet for sidste gang, og skal det være helt rigtigt, skal vi også have de sidste æbleskiver den aften. I starten af februar er det Kyndelmisse endnu en lejlighed til lys. Dette skal så hermed være redaktionens opfordring til at tænde en masse levende lys. Rigtig glædelig Jul og godt Nytår. Anette Fassing p.v.a. redaktionen 2 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

3 Gudstjeneste Light Kære folkekirke-medlem Vi har gudstjeneste i vores kirker hver søndag hele året rundt. Det ved I formentlig. Det er også mit indtryk, at mange af jer faktisk er glade for folkekirken, og gerne bruger kirken, når lejligheden ellers byder sig, til barnedåb, konfirmation, bryllup eller begravelse. Vi vil som præster og ansatte i folkekirken gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den store goodwill vi føler, der er overfor kirken her hos os. Vi vil imidlertid også gerne inden for vores beføjelser - give jer flere muligheder for at få noget ud af kirkeskatten. Vi, der arbejder med gudstjenesterne søndag efter søndag, kan godt se, at det er svært for mange at få plads til gudstjeneste i familiekalenderen. Vi kender det godt fra os selv, når vi ikke er på arbejde om søndagen. Hverdagens travlhed, børnenes aktiviteter, hjemmets forventninger, møder, ombygninger, tilbygninger, havegrill, familiefester, ferie, fitness-centeret, løbeturene og så en film på TV ja, vi har alle alt for travlt og magter ikke at få mere ind i kalenderen. Og det sidste vi kunne drømme om, om søndagen, var at gå i kirke. Men som præst synes jeg alligevel, det er ærgerligt. Det er ærgerligt, at mange ikke får mere ud af den mulighed, som jeres kirke her i sognet faktisk kunne tilbyde, både når det gælder den åndelige velvære og den lange række af sidegevinster, som vi mener, en mere aktiv udnyttelse af folkekirkens muligheder kunne give - både i forhold til hverdage med familie og i forhold til ens arbejde. Vi vil derfor, som noget nyt, gerne tilbyde jer en Gudstjeneste Light. Gudstjenesten løber af stabelen fra 1. januar 2006 hver mandag morgen kl i Strib kirke og er en kort gudstjeneste på max. 20 minutter. Her bliver der mulighed for at synge gamle og nye salmer. Her kan man lytte til den kommende søndags bibel-tekster fra evangelierne. Her bliver der tid til lidt stilhed, bøn og til at lytte til noget flot orgelmusik. Det er vores håb, at nogle af jer vil benytte jer af denne nye mulighed til at få kickstartet en travl arbejdsuge. Det er min overbevisning, at en sådan gudstjeneste er en god mulighed for at begynde sin arbejdsuge på et solidt grundlag. Få afleveret børnene i god ro og orden i skole og institution. Og bruge 20 minutter på sit åndelige velbefindende, inden man går i gang med arbejdsugen. Det er vores overbevisning, at kirkens budskab, Jesu ord, kan forøge manges livskvalitet, gøre os roligere, tryggere, gladere og sundere, og gøre op med meget af den rodløshed og desperation der findes i vores tid. Vi er faktisk ikke bange for at påstå, at kristendom kan gøre et menneske lykkeligere!! Vi vil derfor opfordre dig til at deltage i vores uge-starter : Gudstjeneste Light, mandag morgen i Strib kirke. Ikke for vores skyld. Men for din egen skyld for familiens skyld for fællesskabets skyld Giv det en chance, og se, hvad det eventuelt kan give dig af inspiration, ro og fornyet energi. En god start på ugen har betydning for hele ugen! Husk; at gå i kirke er lidt som at begynde at løbe. Det kan være svært i begyndelsen, men gør man det til en vane, bliver det til ren velvære! Vi kalder det blot noget andet end velvære; vi kalder det velsignelse! Jes Rønn Hansen sognepræst Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005 3

4 Et Herrens år! Om få uger tager vi igen hul på et helt nyt år Årstallet er nyt, og der ligger 365 ubrugte dage frit til vor disposition, til at fylde i dem hvad vi ønsker os i det nye år eller gør der nu også det? Vi går ind i et nyt år, men på en måde forbliver meget ved det gamle. Der er ikke meget, der forandrer sig, blot fordi vi skifter dato eller årstal. Der ligger ganske vist 365 dage med forhåbninger og forventninger til, hvad mit liv skal bringe, ligesom der hver dag ligger for morgendagen. Det er dog ikke hver dag, at vi tænker over det, og mærker det lige så tydeligt som ved nytårsskiftet. Her brydes nemlig det gamle og det nye i vore sind. Vi gør status over det gamle år, prøver at lægge det dårlige til side, prøver at føre det gode videre. Vi lægger planer, og samler kræfter til alle forhåbningerne. Her i de sidste uger af det gamle år, og særligt i ugen mellem jul og nytår holdes regnskab, hvordan ser det ud på bundlinien, hvordan står det med debit og kredit. Vi genoplever årets begivenheder, sådan som tv har serveret dem for os, det er tiden at kåre årets hovedperson i snart sagt enhver disciplin. På den måde er ugen mellem jul og nytår den stille uge, tid til regnskabsaflæggelse, nåede jeg det, jeg ville, og hvorfor ikke? Særligt det sidste kan optage os særdeles meget mens taknemmeligheden for alt det vi fik og oplevede, snart er gemt og glemt i pc ernes billedmappe. Det er tid til at se fremad igen. Men vi ved jo nok alle inderst inde, at vi alligevel ikke sådan over natten kan lade alt bag os og begynde forfra. Vi har alle vore egne bekymringer og sorger, men også glæder og forhåbninger, som vi tager med os. Vi kan ikke vælge at lade vore bekymringer blive tilbage og kun nøjes med at overføre glæderne til det nye års regnskab. Glæder og sorger hører sammen. Årstallet kan skifte fra 2005 til 2006, det er nok også det eneste, for vi bliver igen og igen mindet om, at årene hænger sammen, vores liv og samliv og dermed ansvaret rækker ud over årene. Hver morgen, når vi slår øjnene op, er det den samme gamle jord, vi står op til, det er de samme vilkår, som gælder for menneskelivet, vi møder. Vi kan ikke, om vi nok så meget ønskede det, sætte os ud over det liv, som vi har fået givet. Vi kan ikke ved egen kraft sætte os ud over dødens virkelighed men i Jesu fødsel julenat og i Kristi opstandelse påskemorgen får vi et tilsagn om, ikke at døden er udslettet, men at den ikke er nogen straf. Vi er blevet befriet fra den tanke at skyld og straf hører sammen. Med N. F. S. Grundtvig får året navn, når vi synger Vær velkommen Herrens år. Hvert år det samme nemlig Herrens År. Det er og bliver et Herrens år, når det omkranses af sandheden, nåden og freden sandheden om Gud og vort liv, en sandhed der stiller os overfor påskens nåde, og bringer os freden med Gud, den fred vi skal gå med ud til hinanden for at dele den. Således kan vi kende et Herrens år, og derfor må vi også hvert år synge: Vær velkommen. Således understreger dette navn samhørigheden årene imellem. Et lignende tilhørsforhold gør sig gældende i Jesu liv, da han bliver omskåret og navngivet otte dage efter sin fødsel. Hermed indgår han i den en slægtsmæssig og menneskelige sammenhæng og forpligteenhed, ved på sin egen krop at bære tegnet på den 4 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

5 aftale, som Gud indstiftede med Abraham. Jesus går ind under de samme vilkår, som hans folkefæller og medmennesker dengang gik ind under. Han skulle ikke være noget særligt fremfor de andre blot en af dem. Han skulle være deres medmenneske og bror i alle ting. Derfor blev han ikke blot et menneske sådan i almindelighed, men et menneske på en bestemt tid og et bestemt sted og i et bestemt folk, for at han kunne møde dem som en af deres egne. For at de kunne forstå, at han virkelig var deres medmenneske og bror netop på det sted, hvor de levede. De skulle ikke gå udenfor deres folk og deres kirke for at finde ham, han var dér, hvor de var. Jesus måtte fuldt og helt gå ind på livets vilkår for at kunne kæmpe den kamp, som han skulle nemlig at sprænge omskærelsens eksklusive karakter. Julenat blev Gud, Gud i tiden, ikke af tiden som nogen vil påstå. Dermed blev der givet et tilsagn til os, at han også er dér, hvor vi er. Jesus er ikke et idealmenneske, som er hævet over livets almindelige daglige kår, men han er et menneske som vi. Hans ord kommer til os netop dér, hvor vi står. Vi skal ikke være noget særligt for at have med ham at gøre. Med Jesus kommer Guds skabende ord ud til enhver, der vil høre et ord, der forkynder os tilgivelse og håb. Hvad betyder det da, at ordet fra Gud, møder os netop på det sted, hvor vi er? Det betyder, at alt vores arbejde og alle vore gerninger er under tilgivelsen, alle vore hverdage ja alle vore år, også det som snart er lagt bag os. Dermed er der også håb over det alt sammen, det håb der udspringer fra den forvisning, at det alt sammen er tilgivet. Solen står op over Båring vig. 24. okt. 05. Foto: Maria Jensen Jesus lod sig binde af de vilkår som gjaldt for et jødisk drengebarn, for at være jøde for jøderne, og dermed kunne han have noget at sige til sine egne. Det kan ikke nytte noget at ville hæve sig op på et andet niveau, for at tale ned til mennesker. Således skal vi ikke på noget tidspunkt tro, at vi kan hæve os op over, og løsrive os fra vores tilværelse, vi har et ansvar for vor næste, som ikke begrænses af nogle grænsedragninger. For tilhørsforholdet til Kristus ophæver de skillelinier, som vi sætter. Men vi er samtidig bundet til det sted, vi er sat, det var selv Jesus, men det giver ingen privilegier i forhold til Gud. Her kommer det ikke an på om man er træl eller fri, mand eller kvinde. Det korstegn som vi har fået i dåben, giver os ikke ret til at fraskrive os ansvaret for nogle samfundsgrupper, eller for dem som ikke er som os. Tværtimod får vi her et tegn, der tilskriver os ansvaret også for dem, der ikke er som os, på tværs af tid og sted, om det er i år eller næste år. Det er vor opgave, der dog samtidig også er en gave. Så derfor tillykke med nytårsgaven. Søren-Herluf Sørensen Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005 5

6 Lys i mørke Vi sad igen og så filmen Ernst og Lyset, konfirmanderne og jeg. Det har vi efterhånden gjort i næsten 10 år, så jeg kender godt den lille tankevækkende film af Anders Thomas Jensen. Her er det den hurtige og smarte sælger Ernst (Jens Jørn Spottag), der lever i en markeds-verden, der hele tiden tænker: Fremad! Sælg! Vær stærk! Skab vækst! Og som tramper på alle der ikke går i samme retning. Og så er der den undselige Lyset alias Jesus alias Søren Østergaard, der slet ikke er selvstændig og stærk, men bare altid gør hvad far siger! Filmen er tankevækkende, fordi man gennem mange ting der sker, bliver påmindet om filmens problemstilling. For eksempel den berygtede PISA -rapport, hvor årige danske skoleelever fra 206 danske skoler har deltaget i en undersøgelse. Undersøgelsen, som ikke er afsluttet, skal hjælpe til med at kortlægge danske skoleelevers kompetence og evne til at kunne konkurrere og klare sig i det internationale informationssamfund, som det hedder i rapporten. Jeg kender ikke rapporten i detaljer, men jeg kan da forstå, at danske børn ikke er så dårlige til dansk og matematik, som medierne gerne vil lade os forstå. Politikerne er jo hurtige til at hoppe med på mediernes galaj, så med jævne mellemrum popper en eller anden ambitiøs politisk sjæl op i medierne, med budskabet om, at nu skal skoleeleverne også til at være dygtigere, og at lærerne er for dårlige, og at det hele sejler i den danske folkeskole!!! Det er nu imidlertid ikke mit indtryk fra vores skole. Jeg har indtryk af, at alle vores børn respekteres med de forskellige personligheder, vi er. Jeg har indtryk af, at lærerne kæmper en brav kamp mod medier og forældres ofte forenklede forestillinger om, hvad et menneske (en skoleelev) skal kunne lære for at være menneske! Og at danske skoleelever respekteres, som dem de er til trods for deres skiftende færdigheder indenfor for eksempel dansk og matematik. Og det er godt og vigtigt. Og så til sagen; grunden til at det er så vigtigt, er at vi må holde evangelisk fast i, at det ikke altid handler om at være stærk, selvstændig og længst fremme i konkurrencen på det internationale marked. Der er da forhåbentlig værdier i livet, som er vigtigere end at være dygtig til at kunne sælge sig selv? For eksempel at være kærlig! At have respekt for andre! At kunne have medfølelse! At kunne vise barmhjertighed! Alle disse ting kan man ikke købe sig til på et marked. Ligeså lidt, som alle godt ved, at mennesker ikke bliver bedre mennesker, af at være stærke, smukke, dygtige og langt fremme i skoene! Evangeliet minder os hele tiden om - og holder os fast på - at det ikke er jungleloven der gælder blandt os, men at det er kærligheden, der tæller. Evangeliet om Jesus er derfor et lys i mørket, som kan tage noget af det voldsomme pres, som det uendeligt kedsommelige internationale marked, kan give mennesker i dag. Hvad enten dette pres så kalder sig Ernst (alvor), PISA, det frie marked, modeluner eller blot almindelig dyriskhed! Jes Rønn Hansen sognepræst 6 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

7 Rejsegilde - Strib kirkegårds nye maskinhus Den 27. oktober 2005 bød medlem af menighedsrådet Erik Thorning velkommen til de fremmødte håndværkere, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer. Samtidig fortalte han, at det nye maskinhus var blevet til i samarbejde med det gamle menighedsråd, som ønskede gode arbejdsforhold for kirkegårdens ansatte. Det glædede ham meget at se, at det nu var blevet til noget, og at den lange proces nu endelig var ved at komme til sin afslutning. Erik Thorning afsluttede med et trefoldigt leve for det nye maskinhus. efter hans mening skyldtes de mange ændringsforslag undervejs. Samt nogle kommunikationsproblemer. Alt var nu fejet af vejen, og han forventede at maskinhuset stod helt færdigt til brug inden sneen kom. Jørgen Rasmussen Herefter talte arkitekt Ganshorn om den lange tid det havde taget fra starten af projektet og til i dag, som Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005 7

8 Lønkammeret Kommer man på besøg i vore søsterkirker i Norge eller Sverige eller syd for grænsen, så vil man her ikke så sjældent opleve, at de stedlige kirker rummer et lille præsteværelse eller samtalehjørne, hvor der er givet tid og rum for samtalen. Det kan være et ydmygt lille rum, blot med et par stole og et bord, eller sågar blot et afskærmet hjørne inde i kirkerummet. Her kan man møde præsten og uforstyrret få en fortrolig samtale eller bare en hyggelig snak. Et præsteværelse i vore hjemlige kirker er snarere et omklædningsrum end et samtaleværelse. Så hvis man vil præsten noget, så må man gå til præstegården og banke på. Dette kan være, og er for de fleste kun noget man gør, når man synes man har et ordentligt ærinde. Men hvornår er det? Hvornår er det alvorligt nok til, at man kan gå præsten på dørene. Erfaringen siger os, at det som regel snarere er det statslige administrationskontor, der udsteder attester o.lign. man opsøger end præsten. Vejen fra trangen til en samtale med eller blot en der vil lytte, til at opsøge præsten kan ofte være meget lang - nærmest uoverstigelig. Det er som om vi mennesker skal have en anledning eller et påskud for at opsøge et andet menneske, de færreste af os har det mod, der skal til for bare at gå hen til en anden, og spørge om du ikke vil lytte til de tanker jeg har gjort mig. Det er på baggrund af disse betragtninger, at vi nu vil give muligheden for at et besøg på kirkegården kan kombineres med en samtale med din præst. I den anledning vil vi indrette et lønkammer - et samtalerum, hvor enhver ganske uformelt kan komme, og drøfte vejr og vind, kornpriserne eller meningen med livet, eller hvorfor vi mennesker igen og igen dummer os, hvis vi nu er udtryk for et intelligent design. I Lønkammeret, som er et lille ydmygt lokale beliggende i samme bygning som kapellet på Strib Kirkegård, vil være åbent 3 gange om ugen. Her vil der være mulighed for i det skjulte i samtalens form at komme ind på det der smerter, og det der glæder os allermest. Et besøg på kirkegården kan ofte vække en masse følelser og tanker, som det kan være godt at kommer ud med igen i en fortrolig samtale. Så derfor dette tilbud, hvor man ikke skal have et påskud for at tale om, hvad der ligger en på hjertet. Velkommen i Lønkammeret! Sognepræsterne 8 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

9 Kirkegården - mellem kultur og natur Anne Louise Sommer er lektor på Danmarks Designskole, men hun har en meget speciel hobby kirkegårde, deres udvikling siden Som iscenesat rum for komplekse kulturelle, æstetiske og sociale betydningsdannelser i tæt samspil med de skiftende tiders natursyn i forhold til 1700-tallets franske og engelske nybrud inden for havekunst, litteratur og filosofi. Kirkegårde er et æstetisk fænomen, der har eviggyldige værdier og går gennem sociale og kulturelle forandringer gennem årene. Kirkegården er jordisk repræsentation til det, som ikke er længere, siger Anne Louise Sommer i sit foredrag om kirkegårde i Strib sognegård. Det var et spændende foredrag med historisk indblik fra de dødes by Nekro-polis til skovekirkegårde i Danmark, fra antik til moderne tider. Hvordan ser gravsteder ud i vor kirkegård? Spejler de de levendes samfund, er de som et personligt rum, en individuel oplevelse og en dialog imellem de levende og døde? Den nuværende tendens er tilbage til naturen. Drømmen om at det gode liv følges af den gode død. Gravsteder personaliseres, bliver mere intime, og individuelle ønsker bliver vigtigere end fællesskabets behov. Efter foredraget fulgte kaffe, kage og diskussioner. Der var mange spørgsmål, men nogle af dem får ikke et svar. Livet og Døden er stadigvæk et mysterium, og den kan vi ikke herske over. Kristine Z. Nüchel Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005 9

10 Kender du vores graver? Knud Aage Pallesen er graver ved Vejlby kirkegård. Alle har set ham om søndagen, når han er i kirken til gudstjeneste, eller forbereder en begravelse, eller måske har I snakket med ham på kirkegården. Han smiler altid. Han er glad for sit arbejde som graver. En gravers arbejde er 8% kontorarbejde, 90% fysisk arbejde på kirkegården og 2 % følelser, især når der er begravelser eller bisættelser. Vi er alle mennesker og har alle følelser. Det er et hårdt arbejde, men Knud Aage er glad for sit arbejde. Knud Aage er uddannet landmand. Han har tre voksne børn og fire børnebørn, som er spredt fra Vestjylland til Sjælland. Idræt er hans store interesse. Han har været elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup, og i mange år har han været i bestyrelsen for Ribes amts Gymnastikforening. Nu spiller han badminton i Strib. Da blev han 50 år, besluttede familien at sælge gården og lave noget helt andet. Familien flyttede til Strib, og han søgte gravermedhjælperstilling i Strib. Desværre eller heldigvis fik Helge Amossen stillingen. Senere søgte Knud Aage graverstilling i Vejlby, og der har han arbejdet siden. Hvordan var det for en landmand at blive graver? Det er ikke så svært, men det er noget anderledes. Som landmand er man jo selvstændig, og må selv bestemme, men her er en del regler og systemer, man skal følge. Der er et stort samarbejde med gravstedindehaverne, kirkeværge og mange andre. En gravers kundskaber er også anderledes end en landmands. Derfor tog jeg på et 11 ugers kursus, og blev opkvalificeret som gartner. Det gav også mulighed for at stige i løn. Men vi, Hans Jørgen og jeg, lærer meget fra hinanden. Vi skal hele tiden holde øje med forskellige ting, som skal laves, især de mange småting. Derfor er det rart at have en kollega, så er vi to om at huske alle tingene. Hvem bestemmer over gravstedet er det dig eller ejerne? Det er gravstedsindehaverne, som bestemmer, men jo flere år vi passer gravstedet, jo mere lærer vi om gravstedsindehaverne og deres ønsker. Så der er samarbejde imellem os. Også, når vi skal bestille blomster, så ser vi på legater og på vores aftaler om vedligeholdelse først. Hvad med planterne, hvem sørger for dem? Vi vil gerne, at vores kirkegård ser meget pænt ud. Derfor har vi valgt at have forskellige farver gennem året. Stedmoderblomster er blå og laksefarvet, derefter kommer påskeliljer med gul farve, så planter vi isbegonier, som er lyserøde, mørkerøde og hvide. Vi har farveskift, som passer til årstiden. Har du et favorit gravsted? Nej, her har vi ingen forskelsbehandling. Vi tænker på 10 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

11 hvert enkelt gravsted, og vi passer på dem alle. Man kan også selv passe sin egen familiens gravsted, men hvis nu det ikke bliver renholdt god nok, så snakker vi med ejerne. Men vi er meget glade for dem, som passer deres familiegravsteder selv, det er lidt mere personligt. Man kan jo ikke købe sig fra det hele. Men hvad med spøgelser? Det er ren fantasi (smiler Knud Aage). Vi har nogle flagermus, som suser rundt, når vi ringer i kirketårnet. Men det er meget hyggeligt. Ellers ved vi, at alle er liggende, og de ved, at vi passer på dem. Hvis jeg gerne vil begraves på Vejlby kirkegård, hvad skal jeg så gøre for det? Så skal du snakke med graveren om det. Selv om man ikke er tilknyttet kirken eller sognet, kan man godt ønske at blive begravet her. Det var kun i gamle dag, at dem, som kommer fra Aulby, skal ligge med udsigt til Aulby, dem, som var fra Kustrup, skal ligge mod Kustrup osv. Nu kan alle bestemme, hvor og hvordan man ønsker at blive begravet. Tak for et godt arbejde og held og lykke med det i fremtiden! Kristine Z. Nüchel fra en hyggelig samtale med Knud Aage Pallesen Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

12 Verden uden hastværk og vold Mange mennesker drømmer om en bedre verden, en verden uden hastværk og vold, og hvor naturen behandles med omsorg og respekt. Mange ville gerne leve et liv, hvor familien holder sammen, og alle kommer hinanden ved. Men det bliver ved drømmen, for hvordan ændrer man verden, og hvor skal man begynde? Amishfolket har imidlertid levet sådan gennem århundreder. De mener, at denne livsform er Guds mening med denne jord. Amish vækker en del opsigt på grund af deres gammeldags påklædning og levevis. Mange synes, de er nogle særlinge, fordi de er så anderledes. Amish-folket har boet i USA i mange generationer, og er amerikanske statsborgere. Men de vil ikke leve på samme måde som deres naboer, fordi de ser samfundets livsstil som en fare for moral og familiesammenhold. De foretrækker en enkel tilværelse uden for byerne, hvor forældre og deres børn arbejder i familiens landbrug. Men hvad får en gruppe mennesker til at sige nej tak til at deltage i den almindelige teknologiske udvikling og give afkald på moderne bekvemmeligheder? Hvorfor vil de absolut lide afsavn og arbejde hårdere end andre, når de har råd til at gøre livet lidt mere behageligt for sig selv? Hvorfor holder mennesker stædig fast på et fremmedsprog, som kun de selv forstår, og hvorfor vil de ikke have nogen pynt på tøjet eller i huset? Svaret er, at Amish finder livets mening udtrykt i Bibelen. De er klar over, at de fristelser, det amerikanske samfund byder på, er svære at modstå, og udgør en trussel mod deres livsform. De forsøger at undgå fristelserne ved at have så lidt som muligt at gøre med samfundet omkring dem. Amish viser, at det kan lade sig gøre at virkeliggøre drømmen om et anderledes liv. Dette var, hvad vi vidste, da vi i juni drog af sted mod Pennsylvania for at besøge Amish folket. Vores baggrund for at vælge dette rejsemål var interessen for heste og hestedrevne landbrug, og vi havde hørt og læst, at dette kunne vi opleve meget af hos Amishfolket. Rejsens højdepunkt var en meget stor udstilling og demonstration med de sidste nye landbrugsredskaber til hestedrevet landbrug, da fik 12 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

13 vi noget at se, som vi ikke havde troet muligt, rundballepresser, slåmaskiner, plantemaskiner, høvender, 4 furet plove og meget mere, alt blev trukket af hestene blot med hjælp fra en hjælpemotor, så moderne landbrug kan også drives med levende hestekræfter. Må Amish godt bruge disse moderne maskiner? Ja, de må bruge alt, hvad hestene kan trække, men de må kun have monteret jernhjul, da gummihjul jo er ganske unødvendige. Dem der nu tænker Hjerl Hede kan godt tro om igen, bare i Landcaster amt er der hestedrevne landbrug. På markerne dyrkes der majs, tobak, hvede og lucerne, som de vigtigste afgrøder. Der er stort sammenhold i familierne, alle skal være til stede ved måltiderne, ingen rejser sig før alle er færdige. Generationerne bor sammen i meget store stuehuse, og alle hjælper til. Arbejdsda-gene er lange, men søndag er hviledag, som overholdes strengt. Hver anden søndag er forbeholdt gudstjeneste, de andre hviledage går med besøg hos familie og venner. En af de oplevelser der gav stof til eftertanke var, at børnene var meget harmoniske, der var ikke et barn der skreg eller skabte sig, hvordan lærer man mon børn det? Her er lidt at tænke over: ti minutter før gudstjenesten starter, trækker mændene lod om, hvem af dem der skal prædike. Der er også stort økonomisk sammenhold i familierne - hvis en bygning brænder, kommer alle i fællesskabet for at hjælpe med byggeriet og om søndagen samles pengene ind ved gudstjenesten, så her er forsikring en unødvendig foranstaltning. Inden de unge mennesker binder sig til et liv som Amish, får de lov til at drage ud i det Amerikanske samfund for at se, hvad det er, de fraskriver sig ved at leve som Amish. Hvis de vælger at komme tilbage, bliver de døbt og indlemmet i samfundet. De unge mennesker der vælger at blive udenfor er velkomne til at besøge familien, men er ikke en del af samfundet. Vi nød stor imødekommen og venlighed på vores tur til Pennsylvania, og mon ikke de jævne folk derovre har fat i noget af det rigtige, med hensyn til livsfilosofien. Lene og Niels Erhard Sørensen Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

14 Sognet bekæmper den stille sult Frivillige i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat arrangerer søndag d. 5. marts 2006 Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling sammen med 1200 andre danske sogne til fordel for mennesker, der sulter. Sogneindsamlingen 2006 sætter fokus på mennesker, som lever i stille sult. Børn, voksne og gamle, som får ingen eller kun ét måltid mad om dagen. Sådan er hverdagen for flere end 800 millioner af fattige mennesker. Hvert ottende menneske på jorden lever i daglig, udmarvende sult. Selv i lande som f.eks. Indien, der oplever økonomisk fremgang, sulter millioner af familier. Og sulten er ikke kun et ansvar for dem, der lever tæt på verdens fattigste. Den er en urimelighed, som vi alle må tage stilling til og arbejde på at ændre. Vi håber på, at alle i vores sogn får mulighed for at putte penge i en indsamlingsbøsse den 5. marts. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Og hver eneste indsamler får i gennemsnit 931 kroner i bøssen i løbet af et par timers gåtur. Pengene fra Sogneindsamling 2006 vil Folkekirkens Nødhjælp bruge på projekter, der bekæmper den stille sult i en række lande, herunder Indien og Malawi i det sydlige Afrika. Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte Karen Pedersen, som står for Vejlby området, tlf Eller Bente Winther, som står for Strib-Røjleskov området, tlf Bente Winther 14 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

15 Diakoniens dag i Strib Diakoniens Dag er et nyt landsdækkende begreb Landets kirker opfordres til at sætte fokus på diakoni og frivillighed hvert år den første søndag i februar. Initiativet til Diakoniens Dag udgår fra Dansk Diakoniråd, som samler en lang række organisationer med diakonalt indhold. Diakoni betegner en gerning, som gøres til bedste for et andet menneske sagde Haldor Hald Diakoni er et fællesskab, en hånd til de svage, en tjeneste, som et menneske giver til et andet menneske, fra sin kærlighed til sjæle i hverdagen og i nød. Søndag, den 5. februar 2006 vil vi afholde Diakoniens Dag Spire og Gro - hvordan?" for at styrke kontakten mellem borgere, foreninger og kirke og for at finde fælles emner, problemstillinger, løsninger og for at få en god dag sammen. Vores håb er at dette arrangement kan blive til en årlig tilbagevendende begivenhed. Dagens program byder på forkyndelse, samvær, samtaler og informationsudveksling. Søndag, den 5. februar Andagt i sognegården Oplev forskellige hjørner af diakoni, kaffe- og kagehjørne (om besøgstjeneste), bønne- og lyshjørne (om sjælesorg), diskussionshjørne (om hverdagsliv), aktivitetshjørne (om fællesskab og samarbejde) Foredrag v/knud Frederik Knudsen, Folkekirkens Nødhjælp Aftenandagt Vi spiser aftensmad sammen Lysmesse med nadver i Strib kirke Alle er meget velkomne til at kontakte sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel, på telefon , for mere information. Sognepræst Jes Rønn Hansen har i fødselsdagsgave fået to meget flotte julefrimærker fra Strib Vi vil gerne høre fra dig, om du ved noget om disse to frimærker - historien bag dem og hvem har lavet dem. Send din historie til redaktion: Strib sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart. Ligeledes har Jes købt det meget flotte postkort af Strib Kirke som er på forsiden denne gang. Ved du noget om det vil vi også gerne vide det.. På forhånd mange tak. Redaktionen Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

16 Sognekalenderen December-januar-februar-marts December Lø. 24. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj kl Julegudstjeneste i Strib kirke kl Julegudstjeneste i Strib kirke kl Julegudstjeneste i Strib kirke kl Julegudstjeneste kl i Røjleskov kirke Julegudstjeneste i Vejlby kirke Ma. 26. kl Fællesgudstjeneste i Vejlby kirke Januar Ma. 2. kl Gudstjeneste Light To. 5. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen Ma. 9. kl Gudstjeneste Light Ti. 10. kl Legestue i Strib sognegård Ons. 11. kl Vejlby IM, Bedemøde, pastor Jette Larsen To. 12. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Ma. 16. kl Gudstjeneste Light Ti. 17. kl Legestue i Strib sognegård Ons. 18. kl Sogneeftermiddag To. 19. kl Gudstjeneste på kl Plejehjemmet Strandvejen Vejlby IM, Nytårsfest, pastor Anders Dahlgård Sø. 22. kl Auktion for Pakistan v/bengt Burg i Strib sognegård kl Nytårskoncert i Strib kirke Ma. 23. kl Gudstjeneste Light kl Sogneaften Ti. 24. kl Legestue i Strib sognegård Ons. 25. kl Dagligstuen kl Dameklub kl Vejlby IM, Årsmøde To. 26. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Ma. 30. kl Gudstjeneste Light Ti. 31. kl Legestue i Strib sognegård Februar To. 2. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen Sø. 5. kl Diakoniensdag i Strib kl Lysmesse i Strib kirke Ma. 6. kl Gudstjeneste Light Ti. 7. kl Legestue i Strib sognegård kl Sogneaften med KLF Ons. 8 kl Dagligstuen kl Vejlby IM, Vinterfest, Jens Mortensen, Fredericia To. 9. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Ma. 13. kl Gudstjeneste Light kl Vejlby IM, Vejlby Bibelkreds Kildegård Ti. 14. kl Legestue i Strib sognegård kl KFUM&K i Strib sognegård Ons. 15. kl Vejlby IM, KFUMs Soldater mission To. 16. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen Ma. 20. kl Gudstjeneste Light Ons. 22. kl kl Dagligstuen Vejlby IM, Missionshusets Bibelkreds To. 23. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Sø. 26. Fastelavns familie gudstjeneste Ma. 27. kl Gudstjeneste Light Ti. 28. kl Legestue i Strib sognegård Marts Ons. 1. kl Sogneftermiddag To. 2. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen Ma. 6. kl Gudstjeneste Light Ti. 7. kl Legestue i Strib sognegård Ons. 8. kl Dagligstuen kl kl Dameklub Vejlby IM, Bibelforedrag, pastor Bacher Mogensen To. 9. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Ma. 13. kl Gudstjeneste Light 16 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

17 Ma. 13. kl Vejlby IM, Vejlby Bibelkreds Elmelund Ti. 14. kl Legestue i Strib sognegård kl Sogneaften med KFUM&K Ons. 15. kl Vejlby IM, Missionshusets Bibelkreds To. 16. kl Gudstjeneste på Plejehjemmet Strandvejen Ma. 20. kl Gudstjeneste Light Ti. 21. kl Legestue i Strib sognegård kl Menighedsrødsmøde i Strib sognegård Ons. 22. kl kl Dagligstuen Vejlby IM, forårsfest, pastor Bo Gimm Herning To. 23. kl Gudstjeneste på Ældrecentret Rudbækshøj Ma. 27. kl Gudstjeneste Light Ons. 29. kl Sogneeftermiddag Ny struktur for menighedsrådet Det første dejlige arbejdsår i menighedsrådet er gået. Det nye menighedsråd er ved at finde sig til rette. Vi har det forgangne år ændret en smule på den struktur, som oprindelig var vedtaget for de tre sammenlagte menighedsråd. Ændringerne blev besluttet efter en række kurser, som vi har haft sammen med sognepræst Erling Andersen fra Nr. Bjert. Her diskuterede vi menighedsrådets arbejdsopgaver og i den forbindelse især, hvordan vi får opgaverne løst bedst muligt. Vi fik øjnene op for den struktur, vi havde skabt til at begynde med, spændte lidt ben for de visioner, vi havde i menighedsrådet. Alt dette mundede ud i, at vi her i efteråret lavede en ny konstituering. Menighedsrådet besluttede at vælge at have to kirkeværger og en kontaktperson. Kirkeværger: Hans Martin Hansen vil have tilsyn med kirke og kirkegård inklusiv graverhus, sognegård og præstegårde i pastoratet. Birgit Nørtoft vil varetage det administrative omkring kirkegårdsprotokoller og kirkegårdsvedtægter. Spørgsmål omkring gravsteder og betaling af disse sker til Birgit Nørtoft. Fremover vil der være en kontaktperson for hele personalet i pastoratet. Det er Lydia Kragh-Hansen. Der er ligeledes blevet holdt personalemøde, og personalet har valgt Birgitte Skovmand som repræsentant i menighedsrådet og Knud Aage Pallesen som sikkerhedsrepræsentant. Fremover vil der være to udvalg: stående udvalg, som tager af sig alle bygninger (kirker, præstegård og sognegård) og kirkegårde (formand er Jørgen Rasmussen, tlf ) og aktivitetsudvalg, som står for koordinering af alle aktiviteter og arrangementer i pastoratet (formand er Lene K. Sørensen, tlf ). Desuden er der nedsat et forretningsudvalg, bestående af formand Lene M. Sørensen, næstformand Anne V. Petersen, formand for stående udvalg Jørgen Rasmussen og kasserer Børge Madsen. Lene M. Sørensen, formand Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

18 Det sker Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat Advents familiegudstjeneste Torsdag den 15. december kl i Vejlby kirke og i Strib kirke vil børn se og høre Juleevangeliet. I Vejlby kirke er det efterårets minikonfirmander, som fortæller, synger og viser Juleevangeliet, - mens i Strib kirke kommer dukketeater Svantevit. Alle er velkomne! Nytårskoncert Søndag den 22. januar kl i Strib kirke er der Nytårskoncert med Trio Croccante, som består af tre solister, uddannet eller under uddannelse fra Det jyske Musikkonservatorium. Kim Hansen på trompet er fastansat i Århus Symfoniorkester, deltager i konkurrencer og solokoncerter. Inger Aarup er sanger (freelance) og benyttet både i opera- og oratoriesammenhænge. Kristian Krogsoe på orgel er under uddannelse på konservatoriet. Konstellationen trompet, sang og orgel giver unikke klangmuligheder, som Trio Croccante har specialiseret sig i. Blandt deres mest spillede komponister er: Händel, Bach, Scarlatti, Albinoni og Pergolesi. Der venter os en fremragende musikalsk oplevelse. Fastelavnsfamiliegudstjeneste Søndag, den 26. februar er Fastelavnsfamiliegudstjeneste, tønder og alt til søde tænder. I Strib kirke er der gudstjeneste kl , i Vejlby kirke kl Der er aktiviteter, leg og fastelavnsboller efter begge gudstjenester. Kom klædt ud! Kirkens legestue Hver tirsdag mellem 10 og 12 i Strib sognegården er alle børn fra 0-6 år velkomne sammen med mor, far eller bedste. Vi synger, gynger og laver noget sjovt hver gang. Saftevand, brød og kaffe får vi også. Det koster kr. 5.- pr. familie pr. gang at være med. Yderligere oplysninger hos Birgit Tofterup, AKI legestue Hver onsdag mellem og på Aulby skole. Vi starter med at synge børnesange, efterfølgende får vi kaffe, saftevand, frugt og brød til 5 kr. pr familie og går derefter i gang med dagens aktivitet og leg eller får besøg af månedens gæst. Yderligere oplysninger hos Mette Flinterup, Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

19 Det sker Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat Søndagsskolen/ Børnepasning i Strib kirke Alle børn under 10 år er en gang om måneden under gudstjenesten meget velkomne til aktiviteter og fri leg for børn, som foregår under prædikenen. Vi er tilbage i kirken til Nadver. Programmet kan ses i Strib kirke. Henvendelse: Kristine Z. Nüchel, Vejlby/Strib FDF på Aulby skole Puslinge/tumlinge (5 9 år): Onsdag fra kl til 18.00, kontakt Lone, Pilte (9 11 år): Mandag fra kl til 19.30, kontakt Judith Væbnere og senior væbnere (fra 11 år): Torsdag fra kl til 20.30, kontakt Martin Kredsleder: Lene Sørensen, ; Formand: Søren Thagaard, Korskolen og Ungdomskoret i Strib sognegård Korskolen: Torsdage kl øver børn i alderen 9-11 år. Ungdomskor: Torsdage kl øver unge i alderen år. Det er gratis at synge i kor. Når sangeren er optaget i kirkekoret medvirker han/hun lønnet i kirken. Der forventes interesse for musik, sang og stabilitet. Interesserede kan henvende sig til organisten Birgitte Skovmand, eller Bibelstudiekreds Kontaktperson Birgit Nørtoft, Sogneaftener Mandag, d. 23. januar kl i Strib sognegård Ikonmaleri, en historiske oplevelse v/gitte Buch. Ikoner er i den kirkelige forståelse kristen forkyndelse. Der åbnes en dør ind til den gamle fælleskristne arv fra oldkirken. Det er et spændende foredrag om ikoner, hvor maler Gitte Buch samtidig demonstrerer lidt af den gamle teknik. Tirsdag, d. 7. februar kl i Strib sognegård Kirke og tro i Danmarks Radio v/finn Slumstrup Foredraget er et oplæg til diskussion om, hvordan DR dækker kirke og tro i radio, på tv og på nettet. Og efter jeg har prøvet at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør i overensstemmelse med vores public service forpligtelse, glæder jeg mig til at diskutere med forsamlingen, som utvivlsomt har synspunkter på, om vi gør det godt eller dårligt. Jeg er en af to medarbejdere på det faste søndagsprogram Mennesker og tro, og desuden laver jeg Radioklassikeren hver søndag kl , siger Finn Slumstrup. Tirsdag, d. 14. marts kl i Strib Sognegård Når Gud er god, hvorfor er han det så ikke? v/henning Thomsen, rektor for Pastoralseminariet i Århus. Blev den store katastrofe i 2005 for mange en brat opvågnen og en klar markering af, at den menneskelige kunnen kan komme til kort - at vi ikke er herre over liv og død. Og spørgsmålet er så om kirken og om kristendommen har noget at byde på ind i den situation? Man kan også sige, at talen om Gud skal give os mod til at leve indtil døden. Gud er ikke en problemløser. Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

20 Det sker Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat Den Gud, som vi møder i teksterne i Ny Testamente, vil give os mod til at leve som mennesker sådan som vi er - udleverede til hinanden og på lånt tid, uden at vi hele tiden skal stræbe ud over vore grænser. Fri entre. Kaffe koster 15 kr. Sogneeftermiddage Onsdag, den 18. januar kl Kraften i ordet v/jørn Blohm Knudsen, daglig leder af Åbne Døre. Åbne Døre hjælper kristne i lande som Rumænien, Tyrkiet, Pakistan, Nord Korea, Kina, Kaukasien med en Bibel, en bog, en traktat, dels for at støtte og opmuntre kristne i de lande, hvor det koster meget at være kristen. Arbejdet foregår i yderste frontlinie. Onsdag, den 1. marts kl Er vi lutherske eller lutheranere? v/sognepræst i Middelfart Jens Bakker Mogensen. Har reformationen nogen betydning i 2006? Onsdag, den 29. marts kl Gennem kommunismen v/kristine Z. Nüchel. Det er svært at vurdere, om kommunismen er ven eller fjende, når man er født og opvokset i den. Den er fortid for nogle og nutid for andre. Hvordan Letland har overlevet kommunismen, og hvordan mennesker har vundet over deres hjerner med deres hjerter, og kirkens plads i det hele. - Fri entre. Kaffe 15 kr. Dameklub Alle kvinder over 30 er meget velkomne til Damekluben. Vi beriger vores liv med en lille smule kultur, musik, litteratur og natur under kirkens tag. Nyhedsbrev med program fås i alle tre kirker i våbenhuset. Kontakt Kristine Z. Nüchel, Onsdag, d. 25. januar kl i Strib sognegård Filmeftermiddag: En historie om det gode imod det onde. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Luk 6, 29. Onsdag, den 8. marts kl i Strib Sognegård Bibeleftermiddag: Vi har læst Da Vinci Mysteriet, har set Adams æbler, har vores egne overvejelser, men hvad siger biblen? KFUM & KFUK Vestfyn Tirsdag, d. 10.jan. kl i Nr Åby Sognehus Torkild Jensen, tidl. lærer på Båring Højskole: Mennesker omkring Luther. Tirsdag, d. 14. febr. kl i Strib Sognegård Svend Fårvang, præst i Tommerup: Eritrea, et nyt land i Afrika Det koster 25 kr. pr. aften inkl. kaffe. Yderligere information: Vera Lundsgaard, Indsamlinger 1. januar: Det Danske Bibelselskab; 5. februar: Danske Sømands- og Udlandskirker. 19. februar: KLF, Kirker og Medier. 12. marts: Kristelig Handicapforening. 20 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

21 Børneside i samarbejde med Tillykke med julen og det lille Jesus barn! Farv tegningen og find alle de ting, som hyrderne kan give til babyen som gave. Kryds og tværs Fra julen til fastelavn Send løsningen ind til kirkebladsredaktionen (Strib sognegård, Strib landevej 1, 5500 Middelfart) og vind en gave til fastelavn. Husk at skrive dit navn og adresse. Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

22 Kirkelige handlinger Døbt i Vejlby kirke 15. maj Anne Toft Nørregaard Jensen 21. august Cecilia Knudsen Thougaard Viet i Vejlby kirke 2. juli Søs Volkmann Christensen & Flemming Christiansen 9. juli Karina Reknagel Jensen & René Justesen Jensen Begravet/bisat fra Vejlby kirke 18. maj Anker Larsen 25. maj Johannes Holm Henriksen 21. august Helle Lund 6. september Magda Dorthea Kuus Døbt i Strib kirke 15. maj Philip Hansen 28. maj Lucas Roskvist 4. juni Josefine Perret-Gentil Oliver Perret-Gentil 5. juni Anne Kølby Christensen 12. juni Alberte Blendstrup Andersen 19. juni Fiona Astrup Rasmussen 26. juni Ida Marie Mogensen Thiemer 7. august Sara Toudahl Hansen 21. august Celine Marie Østergaard 25. september Victor Kongstad 9. oktober Alberte Marie Frandsen Gotfredsen Jeppe Alslev Landtved Viet i Strib kirke 28. maj Karina Michala Scharling & Michael Ravn Johansen Falk Majbrit Zacharias & Søren Jeppe Sørensen 11. juni Dorte Hansen & Nicolas Thomas Gjerlev Gaardmand Andersen 5. august Marlene Lyneborg Pedersen & Bo Dalby Koertsen 6. august Malene Sero & Thomas Mengers Karstensen Pia Blendstrup Andersen & Martin Andersen Randi Dahl Kristensen & Lars Højbjerg Nielsen 13. august Sidsel Bonne Berry & Max Wayne Berry Jane Bentzen & Morten Oscar Alexandersen 20. august Hanne Dalager & Kjeld Pedersen 27. august Gitte Ørnstrøm & Henrik Eliasen Marloth 28. august Helle Aaberg Willems & Morten Brandt Jakobsen 10. september Jette Elise Møller & Casper Munk Hansen 9. oktober Bodil Brandt & Poul Birkholm Begravet/bisat fra Strib kirke 14. maj Harald Ankjær Nielsen 21. maj Karen Margrethe Clement 4. juni Ebbe Jensen 7. juni Niels Skøde Billund 10. juni Bodil Hansen 27. juni Carl Henning 30. juni Ebbe Nielsen 9. juli Agnes Sorgenfryd Carstensen 20. juli Ingrid Christensen 4. august Ulla Hauschildt 21. august Torben Søgaard Kørvel 26. august Karen Rasmussen 27. august Poul Thagaard 7. september Karl Kristian Lauritsen 30. september Frede Verner Madsen 14. oktober Hans Oluf Koch 22. oktober Vibeke Margrethe Zoffmann Gønner Døbt i Røjleskov kirke 29. maj Camilla Nørgaard Pedersen 19. juni Karoline Kriklywi Magnus Dalby Koertsen 3. juli Mikkel Lindegaard Sørensen 7. august Viktor Karl Andersen 28. august Clemen Thorup Mommsen Viet i Røjleskov kirke 2. juli Rikke Møller & Leif Møllebjerg 30. juli Maja Stenør Mortensen & Claus Urhøj 6. august Line Marie Lauridsen & Erik Friis 20. august Sys Larsen & Michael Demant 9. oktober Charlotte Strunk Hansen & Bjorn Elie Marc Tuypens Begravet/bisat fra Røjleskov kirke 2. september Ellen Buhl Rasmussen 22 Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2005

23 Navne- og adresseliste - for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat Kirkekontoret: Strib Præstegård Nørre Alle 38, Strib Tlf.: Fax: Træffetid: Tirsdag til fredag Torsdag Mandag er fridag Alle Vejlby-Strib-Røjleskov pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser, attester, navneforandring osv. Strib sognegård: Udlejning: Lis Jensen, Tlf.: med emne sognegård Sognepræst Jes Rønn Hansen Strib Præstegård Nørre Alle 38, Strib Tlf.: , Mandag er fridag Sognepræst Bente Louise Toft (barselsorlov til den 5. februar 2006) Vejlby Præstegård Nybølvej 1, Vejlby Tlf.: Konstitueret i samme periode: Søren-Herluf Sørensen Langelandsgade 8, st.tv Odense C træffes på tlf eller efter aftale., Fredag er fridag Sognemedhjælper Kristine Zarina Nüchel Strib Sognegård Strib Landevej 1, Strib Tlf , Træffetid: Mandag Hjemmebesøg og anden træffetid efter aftale Kirkegårdene: Vejlby Graver Knud Aage Pallesen Nybølvej 30, Vejlby, tlf Træffetid dagligt Onsdag er fridag Strib Graver Helge Amossen Vestergade 93, Strib, tlf Træffetid dagligt Røjleskov Graver Lise Hakala Klintholmvej 29, Røjleskov, tlf Træffetid: Torsdag Mandag er fridag Organister: Vejlby Karen Elisabeth Jensen, tlf Strib-Røjleskov Brigitte Skovmand, tlf Menighedsrådsformand: Lene M. Sørensen Røjle Bygade Middelfart Tlf Kirkeværgerne: Hans Martin Hansen, tlf Birgit Nørtoft Christensen, tlf Kirkebil Ring til TAXA tlf inden kl søndag morgen. Nævn det er kirkebilen der ønskes og til hvilken kirke. Brug hjemmeside: - til orientering om pastoratets kirkeliv. Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/

24 Gudstjenester December-januar-februar-marts Dato Vejlby kirke Strib kirke Røjleskov kirke 15. december shs jrh Familie-jule- Familie-julegudstjeneste gudstjeneste 18. december 4. s. i advent shs shs 9.00 shs Søndagsskolen 24. december juleaften jrh jrh jrh shs shs 25. december juledag shs jrh 9.00 shs 26. december anden juledag shs Fællesgudstjeneste 1. januar Nytårsdag jrh shs jrh Indsamling Indsamling Indsamling 8. januar 1.s.e.H3K shs jrh 9.00 jrh 15. januar 2.s.e.H3K 9.00 shs shs shs Kirkekaffe Søndagsskolen 22. januar 3.s.e.H3K jrh 9.00 jrh shs Kirkekaffe 29. januar 4.s.e.H3K shs jrh 9.00jrh 5. februar Sidste s.e.h3k 9.00 shs jrh shs Indsamling/Kirkekaffe Lysmesse Indsamling 12. februar Septuagesima jrh 9.00 jrh jrh Kirkekaffe 19. februar Seksagesima jrh 9.00 jrh Indsamling Indsamling 26. februar Fastelavn jrh jrh Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste 5. marts 1.s.i Fasten jrh blt 9.00 blt 12. marts 2.s.i Fasten blt 9.00 blt jrh Indsamling Indsamling/Kirkekaffe Indsamling 19. marts 3.s.i Fasten 9.00 blt jrh blt Kirkekaffe Søndagsskolen 26. marts Midfaste blt blt 9.00 blt jrh : Jes Rønn Hansen shs: Søren-Herluf Sørensen blt: Bente Luise Toft

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1 Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 2...fra Redaktionen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse Vi går mod sommeren; tro det eller ej I drømmene handler det om godt vejr og ferie. Der er dog også et men; Kim Larsen skrev engang: Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser. Dette kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø 13. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke

Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø 13. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke Redaktionen Gæt hvad det er: Små runde røde sorte prikker ses alle vegne netop nu. Ja, det er rigtigt! Det er æbler. Det er æbletid, hvor vi har travlt med at høste, sylte, lave æblekager og... vente på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 9. ÅRGANG 2008 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Redaktionen Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere