Lokal Udviklings Plan for Lundby Lokalråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Udviklings Plan 2014 2021 for Lundby Lokalråd"

Transkript

1 1 Lokal Udviklings Plan for Lundby Lokalråd Køng Lundby Svinø Sværdborg og Udby Sogne - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lokalrådsbestyrelsens forventninger til områdets LUP Lundby Lokalråds vision frem til år 2021: Uddybning af visionen: Lundby lokalområde i dag Beskrivelse af områdets 5 sogne Køng sogn Lundby sogn Svinø sogn Sværdborg sogn Udby sogn Hvad gøres for at opnå vores vision til 2021? Konkrete tiltag (Handleplaner) Lokalrådsbestyrelsens handleplaner Muligheder for økonomisk støtte til projekter Møder med erhvervsdrivende, iværksættere og interesserede borgere Samarbejde mellem Lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, Ungdomsskolen, Svend Gønge skolen og repræsentanter for forældre og ældre elever Markedsføring af lokalområdet udadtil Samarbejde med andre Andre handleplaner Borgerforeningen Lundby Idrætsforeningen Svend Gønge Foreningen Svend Gønge... 15

3 3 1. Indledning Vordingborg kommune har opfordret lokalrådene til at udarbejde en Lokal Udviklings Plan (LUP), som kan understøtte det enkelte lokalområde i at skabe et fælles udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Planen skal tage udgangspunkt i lokale ønsker og forudsætninger og på den måde være et realistisk styringsværktøj for det lokale udviklingsarbejde. fungere som grundlag for lokalområdets dialog med kommunen og som markedsføring i forhold til potentielle tilflyttere, erhverv, investorer, fonde og puljer bidrage til at sikre sammenhæng, koordinering og synergi mellem de lokale ønsker til udvikling og Vordingborg Kommunes planlægning En lokal udviklingsplan er ikke et statisk dokument. Planen vil blive løbende revideret efter behov. Denne første udgave af Lundby Lokalråds LUP er resultatet af en længere proces med involvering af områdets foreninger og borgere. Kommunen har afholdt orienteringsmøde med kommunens lokalrådsbestyrelser På et borgermøde den 4. december 2013 vedrørende LUP orienterede lokalrådsbestyrelsen om det hidtidige arbejde, og mødedeltagerne kom med deres ønsker og kommentarer Med henblik på at støtte realisering af de projekter og initiativer, som er beskrevet i lokalrådenes lokale udviklingsplaner har Vordingborg kommune fra 2013 afsat en særlig LUP pulje på 1 mio. kr. For at kunne komme i betragtning til støtte skal projekter og aktiviteter forventes at have en mærkbar og synlig effekt i forhold til den lokale udvikling. Puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål. På lokalrådets vegne Steen Nielsen, formand I første kvartal i 2013 orienterede lokalrådsbestyrelsen alle kendte foreninger i området og bad dem sende deres ønsker og planer for fremtiden til bestyrelsen, således at de kunne indgå i planen. Foreningerne var inviteret til møde om planen i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling den 23. april 2013 Foto: Orla Andersen. Siden indvielsen af den renoverede Lundby Station har den været en væsentlig faktor i områdets bestræbelser på at tiltrække nye borgere, som skal pendle til arbejde.

4 4 2. Lokalrådsbestyrelsens forventninger til områdets LUP Lundby Lokalråds Lokale Udviklingsplan skal sikre fortsat udvikling i området, således at området kan tiltrække pendlerfamilier, mindre erhvervsvirksomheder og turister. Planen skal påvirke kommunen, så den understøtter vores tanker omkring udvikling af hele lokalområdet fungere som lokalområdets redskab til at prioritere opgaver lokalt markedsføre området over for omverdenen, herunder tilflyttere og nye erhverv benyttes i den lokale debat og sikre, at der løbende kommer nye ideer. 3. Lundby Lokalråds vision frem til år 2021: Lundby lokalområde er i 2021 det mest aktive og levende lokalsamfund i Vordingborg kommune og det foretrukne bosætningsområde. Kommunen har valgt at prioritere investeringer her højt, fordi lokalbefolkningen er en aktiv sparringspartner, som indgår i netværk og partnerskaber med henblik på at igangsætte nye projektaktiviteter, som bringer kultur, fritid og erhverv sammen i en nærhed for borgerne. Området satser især på bosætning, turisme og mindre erhverv. 4. Uddybning af visionen: I 2021 benyttes Lundby Station hver dag af mange rejsende, såvel pendlere som turister. I 2021 har togene hurtig internetforbindelse. Mange pendlere har derfor aftalt med arbejdsgiverne, at transporttiden kan medregnes som arbejdstid. I området over for stationen har en landsdækkende kæde i 2021 bygget et supermarked, som benyttes af områdets borgere og togpendlerne, inden de fortsætter med bus mod Køng og Kostræde eller Præstø, Kalvehave og Stege. Supermarkedet tilbyder bl.a. cykeludlejning med eller uden oppakning. Turister, der kommer med tog, har dermed bekvem mulighed for at komme rundt i området. Som en særlig service er det muligt at tilbagelevere cyklen i et af kædens øvrige supermarkeder i kommunen. Også togpendlerne har stor glæde af cykeludlejningen. Det sker ofte, at en pendler lejer en cykel i kortere eller længere tid til brug mellem bopæl og tog.

5 5 Områdets tomme huse har i 2021 fået nye beboere. De udlagte boligområder ved Lundby og Køng er bebygget, og det har været nødvendigt at udlægge nye boligområder I 2021 har Svend Gønge skolen måttet udvide for at få plads til alle elever. Efter skoletid møder mange frivillige op på skolen for at hjælpe med at beskæftige de elever, der bliver på skolen efter skoletid. Eksempelvis er det frivillige, der mødes i skolekøkkenet med eleverne et par gange om ugen for at lave mad, som forældre, der kommer sent hjem fra arbejde kan spise på skolen i forbindelse med afhentning af deres børn. Også andre borgere har mulighed for at deltage i disse fællesspisninger. Et evt. overskud går til nye aktiviteter for eleverne. I 2021 er det efterhånden mange år siden, Idrætsforeningen Svend Gønge tog fitnesscentret i den tidligere pedelbolig på Svend Gønge Skolen i brug. I 2021 har foreningen Svend Gønge åbnet oplevelsescentret Gøngeland og samarbejder med de frivillige turistguider i de øvrige sogne, så turisterne i forbindelse med besøget i Gøngeland kan opleve historiens vingesus i Køng, besøge kirkerne i Svinø, Sværdborg eller Udby eller opleve naturen omkring Avnø og Dybsø Fjord. I 2021 er der indrettet vandrerhjem i en del af den tidligere politiskoles bygninger på Avnø. I øvrigt benyttes politiskolen som kursus- og feriecenter for pensionister. I 2021 har en landmand etableret en campingplads. Beliggenheden nær fjorden og stisystemet gør den velegnet til aktiv ferie for hele familien. Campingpladsen har bl.a. udlejning af rideheste og mindre både og benyttes meget af ryttere med eller uden egen hest samt lystfiskere. Turister, der ønsker at blive flere dage i området, kan i 2021 bo på vandrerhjemmet, campingpladsen eller et af de mange bed and breakfaststeder, der findes i området. De mange nedlagte landbrug summer i 2021 af liv. De er overtaget af erhvervsdrivende. Mange kommer fra Københavnsområdet og har i tide valgt at flytte tættere på det sydlige Europa, inden Femern Bælt-forbindelsen åbner. Åbningstiderne i børneinstitutionerne er i 2021 tilpasset pendlerfamiliernes behov. 5. Lundby lokalområde i dag Områdets aktiver: Rigt foreningsliv Natur, skov og strand Gode pendler muligheder. Station og tæt på motorvej. Gode og billige boliger Rimelig afstand for de fleste til købmænd med dagligvarer Lægehus, apotek, postbutik, skole, SFO og børnehaver Aktiv erhvervsforening

6 6 Området ligger i den nordvestlige ende af Vordingborg Kommune, i smørhullet mellem Vordingborg, Næstved og Præstø. Det er rigt på fortidsminder og skøn natur. Områdets befolkningstal er svagt faldende, men ikke i samme omfang som i resten af kommunen. Det er nødvendigt for mange borgere at pendle til og fra arbejde hver dag. Derfor er det en stor fordel, at det meste af området ligger tæt på motorvej og jernbanestationen i Lundby. Jernbanestationen har timedrift (i myldretiden halvtimesdrift). Fra stationen er der busforbindelse til Præstø og Stege og videre derfra til Møns turistattraktioner, bl.a. Møns Klint og Klintholm havn. Området har nogle unikke natur- og kulturområder, aktive butikker samt en masse dygtige ildsjæle, der arbejder for, at der sker noget i området. Disse aktiver vil være vores basis for udviklingen i de kommende år. Der er udlagt arealer omkring Lundby og Køng til nye boliger, og der er ledige erhvervslokaler til butikker, kontorer, mindre fabrikation og håndværk. Omkring halvdelen af borgerne bor i områderne Køng med Kostræde Banker og i Lundby. 6. Beskrivelse af områdets 5 sogne 6.1. Køng sogn Tidligere var Køng kendt som områdets erhvervscentrum med et af landets tidligste og fineste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. Tekstilfabrikationen er for længst ophørt. Nu har Køng Museum til huse i fabrikkens oprindelige administrationsbygning, Gl. Øbjerggård. Faktisk er der basis for udvikling af et helt frilandsmuseum i Køng, da flere af fabrikkens bygninger stadig eksisterer. I perioden har Køng gennemgået et områdefornyelsesprojekt. I den forbindelse blev bl.a. Spindeskolen gennemgribende restaureret og er nu klar til at blive taget i brug af de aktive borgere. Den var oprindelig det sted, unge piger blev opdraget til gode fabriksarbejdere. Foto: Orla Andersen. Spindeskolen i Køng blev gennemgribende renoveret i forbindelse med Områdefornyelsen

7 7 Også Husflidsskolen fik en tiltrængt udbygning samt nye redskaber (de oplever fremgang i antallet af brugere især unge). Idrætsklubben Svend Gønge fik udbygget deres fodboldbaner samt en BMX-bane og en klatremur. I en lille træbevoksning ved vejen mellem Gl. Øbjerggård og Øbjerggård ligger fundamentet fra Kong Valdemars jagtslot Lille Gurre. I Køng findes i dag børnehave, automekaniker, mindre håndværksvirksomheder samt en købmand. Det er også i Køng, at en stor del af lokalområdets udendørs sportsaktiviteter finder sted. Idrætsklubbens omklædningsrum er bygget i forbindelse med forsamlingshuset, hvor der er børneklub på 1. sal, og hvor medlemmer af områdets pensionistforening mødes hver onsdag eftermiddag i vinterhalvåret. Det er også her, mange foreninger holder møder, ligesom huset udlejes til fester Lundby sogn Lundby består af nabobyerne Gammel Lundby med kirken og Lundby, der opstod omkring jernbanen, da den kom til området i Byen blev hurtigt en erhvervsaktiv by med mange beskæftigede i en række virksomheder, f.eks. plastfabrik, finmekanisk fabrik, teglværk, bryggeri, mejeri, der senere blev til rødkålsfabrik og en landbrugsskole. Omkring 1960 var der 11 købmandsforretninger i Lundby og Gl. Lundby. Mange af dem er forsvundet og i dag er den største arbejdsplads den lokale skole med ca. 50 ansatte inkl. SFO. Som tidligere er der også i dag et rigt foreningsliv i byen. I dag tæller byen følgende private services: Teglværk (som et af de få steder i Danmark) Et ukendt antal liberale erhverv/hjemmearbejdspladser Lundby Vandværk, som forsyner hele Lundby og en stor del af oplandet med vand En købmand (supermarked) Frisør En deltidsåben dametøjsbutik En systue Et pizzeria og en cafe Et autoværksted Vognmandsfirma Håndværksfirmaer (tømrer, tækkemand mv.) ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo

8 8 Blandt offentlige services findes: Lægehus Lundby Apotek, som er en afd. af Vordingborg Apotek Postbutik Kommunal sportshal Tennisklub med tennisbaner Medborgerhus ejet af borgene Bibliotek åbent alle ugens dage fra 7-23 (stort set selvbetjent) Togafgang mod København og Rødby. Efterskole Svend Gønge-skolen (0-9 klasse) Børnehave, SFO og dagpleje Desuden et (ukendt) antal erhvervsdrivende inden for liberale erhverv samt enkeltmandsvirksomheder med hjemmearbejdsplads. Og som i de øvrige sogne er landbruget stadig et stort aktiv. Lundbygård har en meget stor juletræsproduktion. Historisk er Lundby kendt for Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, der var aktiv i området. Som tak for sin indsats fik han Lundbygård, der var et beskedent bondehus, som intet har tilfælles med den nuværende Lundbygård, og som iøvrigt lå et helt andet sted. I 2007 blev Foreningen Svend Gønge dannet. Det korte perspektiv var at fejre Gøngehøvdingen Svend Poulsens 400 års fødselsdag i 2010, men formålet var også, at aktiviteterne skulle fortsætte efter jubilæumsåret. Gøngemarkedet er nu en årlig begivenhed, som bringer foreninger i byen sammen, og har op mod besøgende. Planlægningen af næste års Gøngemarked tager lang tid og involverer mange frivillige, bl.a. en sygruppe, der laver kostumerne. Foto: Orla Andersen. Billeder fra Gøngemarkedet. Aktørerne er i dragter, som medlemmer af sygruppen fremstiller i månederne op til det årlige Gøngemarked

9 Svinø sogn Halvøen Svinø var tidligere en del af Køng Sogn. Historisk set har borgerne dog ikke følt sig særlig knyttet til Køng, og omkring år 1900 samlede kvinderne penge ind til at bygge en kirke i Svinø By. Sognet var derefter et kirkedistrikt i Køng Sogn, indtil Svinø efter borgerens ønske blev et sogn den 1. oktober Tidligere var der både erhvervsfiskere, en metalvarefabrik, flere købmænd, skole et antal håndværkere samt landbrug. Nu er der nogle få håndværkere og landbruget tilbage. Forsamlingshuset er samlingssted for borgerne, både i foreningssammenhæng og ved private fester. Også i Svinø Sogn har historien sat sine spor: Kirkegården rummer en mindelund, hvor faldne allierede flyvere fra 2. verdenskrig ligger begravet. Året igennem har kirken mange besøgende fra hele verden, og den 4. maj finder en af de største mindehøjtideligheder i landet sted med deltagelse af de forskellige værn, flere ambassader samt pårørende til de faldne flyvere. Desuden et stort antal borgere fra hele Sydsjælland. Området rummer flere gravhøje, hvoraf Måneshøj og Østerhøj er restaureret inden for de senere år på foranledning af landmændene. Svinø Strand er en af de bedste badestrande i Vordingborg kommune, og der er gode muligheder for fiskeri såvel fra kysten som fra båd. Dybsø Fjord og Avnø Fjord er velegnede til fiskeri fra småbåde samt kano- og kajaksejlads. På Avnø er der naturcenter, som er indrettet i den tidligere flyveskole samt shelter- og teltplads, hvor man frit kan overnatte. Desuden ride- og vandrestier, der er en del af Køng Naturstier, som er anlagt på initiativ af lodsejerne. Systemet har forbindelse til Sjællandsleden og Fjord til Fjordstien mellem Avnø Fjord og Præstø Fjord. Efter flyveskolens lukning, blev bygningerne benyttet som politiskole og senere asylcenter. Bygningerne ejes af staten. De står nu tome og er sat til salg. De vil f.eks. være velegnet som feriecenter, hotel, vandrerhjem, hospice, plejehjem e.l. Foto: Orla Andersen. Man kan ikke kun bade ved Svinø Strand. Mange kommer for at fiske med stang fra kysten. De, der bliver tilbage, når badegæsterne er gået hjem, kan være heldige at opleve solnedgange som denne.

10 Sværdborg sogn Sværdborg er et landsogn med kirke og friskole. Sognet er især kendt for kalkmalerierne i Sværdborg Kirke. Kirken er en af de tættest bemalede kirker fra tiden omkring 1400 tallet. Der er flere fortolkninger af billederne. En af de mere fantasifulde forklaringer kommer fra Axel Bolvig, der i sin krimi Klimakonspirationen skriver, at kalkmalerierne viser, at man allerede for 600 år siden forudså vore dages klimakatastrofer. Sognets forsamlingshus, som ligger i Over Vindinge, benyttes af foreninger og private til møder og fester. Foto: Orla Andersen. En lille smagsprøve på de mange kalkmalerier i Sværdborg kirke 6.5. Udby sogn Udby er kendt som Grundtvigs fødested og er i dag præget af den smukke, hvide velholdte præstegård og præstegårdshaven, der af mange benyttes til en spadseretur på præstegårdshavens stier. Det var her i Udby, Grundtvig skrev Dejlig er den himmel blå. For nylig er Grundtvigs mindestuer forsynet med en virkelig god lille plancheudstilling i de lokaler, hvor den unge Grundtvig levede. Der er rundvisning i mindestuerne i sommerhalvåret, men ellers kan man bestille en særrundvisning. Der er få, mindre synlige erhvervsvirksomheder i Udby, men der er stadig liv i den gamle brugs, som i dag rummer Udby Antik. I nærheden af gadekæret står et af de i utallige mindesmærker for Genforeningen, rejst Udby kirke er rammen om en række koncerter, og der er såvel kirkelige handlinger, musik som friluftsteater med folk og fæ i den store præstegård. Udby kro er en af de tidligere blot 131 kongelig privilegerede kroer, her i landet. Foto: Orla Andersen. Begge billeder viser Mindestenen for Grundtvig. Stenen blev rejst på Udby kirkegård i 1883 ved hundredeårsdagen for Grundtvigs fødsel

11 11 7. Hvad gøres for at opnå vores vision til 2021? Lokalrådsbestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om muligheder for økonomisk og praktisk støtte til diverse projekter Lokalrådsbestyrelsen vil tage initiativ til møder med erhvervsdrivende, iværksættere, foreninger og interesserede borgere for gensidig inspiration til at nå målet. Man vil bl.a. arbejde for etablering af overnatningsmuligheder, udlejning af kano, kajak og mindre både ved Dybsø fjord samt uddannelse af frivillige turistguider og bosætningsambassadører Lokalrådsbestyrelsen vil arbejde på, alene eller sammen med andre lokalråd, at blive repræsenteret på relevante messer og lignende (bolig/fritid/ferie m.v.) for på den måde at tiltrække pendlere såvel fra Københavnsområdet som fra nabobyerne. Vi vil i den forbindelse fokusere på de positive ting i området men være realistiske, således at nye borgere ikke flytter hurtigt igen på grund af bristede forventninger. Lokalrådsbestyrelsen vil utrætteligt tale områdets sag ved møder med kommunen og andre samarbejdspartnere. Der skal etableres et samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, ungdomsskolen, Svend Gønge Skolen og repræsentanter for de ældre elever på skolen. Gruppen skal sikre, at der skabes kulturelle tilbud og nye fritidsaktiviteter for de unge. Desuden skal der etableres bedre dialog og kontakt mellem voksengruppen og de unge, således at man får bedre forståelse for hinandens behov og ønsker i nærområdet. Foreningen Svend Gønge fortsætter de årlige Gøngemarkeder. Mere langsigtet vil man udvikle et oplevelsesland, hvor de besøgende kan se og mærke historien ved selv at medvirke og ikke bare være tilskuere Idrætsforeningen Svend Gønge arbejder videre med planerne om fitnesscenter og kulturcenter med bl.a. ½ hal i tilknytning til Svend Gønge skolen. Foto: Orla Andersen. Dybsø fjord, Nørrestrand

12 12 8. Konkrete tiltag (Handleplaner) 8.1. Lokalrådsbestyrelsens handleplaner Muligheder for økonomisk støtte til projekter Det skal sikres, at der altid findes mindst 1 person i lokalområdet, som har overblik over, hvilke muligheder, der findes for at få støtte til projekter. Vedkommende behøver ikke være medlem af lokalrådsbestyrelsen. Det må meget gerne være en borger, der har særlig interesse for eller viden om området, men som ikke har tid eller interesse for at gå ind i bestyrelsen. Tidsplan: Efterlyse interesserede på dialogmødet den 25. marts 2014 og om nødvendigt ved generalforsamlingen den 8. maj Opstart senest 1. juni Møder med erhvervsdrivende, iværksættere og interesserede borgere Emner til behandling: Hvordan fastholder vi nuværende antal borgere og erhverv? Hvordan tiltrækker vi flere? (Folder? Messer? Avisannoncer? TV reklamer? Samarbejde med andre lokalråd og/eller kommunen?) Tidsplan: Generel orientering på dialogmødet den 25. marts 2014 og på Lokalrådets generalforsamling den 8. maj 2014 Deltagelse i et snarligt morgenmøde i Syv Sognes erhvervsforum Opstartsmøde, hvor ønsker og gode ideer registreres og arbejdsgrupper nedsættes: Juni 2014 Herefter kvartalsvise opfølgnings- og statusmøder

13 Samarbejde mellem Lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, Ungdomsskolen, Svend Gønge skolen og repræsentanter for forældre og ældre elever Formål: At give bosætningen bedre forudsætninger ved at skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borgere i distriktet, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids- og skoletilbud. Vi vil have aktiviteter og fritidsinteresser i området, som er målrettet de unge og deres forældre samt øvrige borgere. Aktiviteterne kan være meget forskellige og kan involvere alle lokale aktører. Vi vil skabe endnu mere liv og aktivitet samt styrke det lokale sammenhold og kultur. Planlægning af Lundby kultur og familie festival er allerede gået i gang. Tidsplan: Indledende møder mellem Lokalrådsbestyrelse, ungdomsskole og Svend Gøngeskolen... december 2013 januar 2014: Opstartsmøde januar 2014 Ansøgning om midler fra LUP pulje ultimo januar 2014 Brainstorming samt nedsættelse af arbejdsgrupper 5. februar 2014 Gruppernes planlægning af kultur og familie festival. februar maj 2014 Afvikling af Lundby kultur og familie festival. 24. maj 2014 Opfølgning/fremtidigt arbejde. juni 2014 og frem Markedsføring af lokalområdet udadtil Udarbejde informationsfolder marts april 2014 Søge midler til trykning af folder april maj 2014 Lave aftaler om placering af folder på tankstationer, rastepladser, biblioteker m.v... maj 2014 Trykning og fordeling af folder juni 2014 Stande på boligmesser, turistmesser m.v. august 2014 og frem Fremstilling af små præsentationsfilm juli 2014 og frem Udlægning af præsentationsfilm på YouTube juli 2014 og frem

14 Samarbejde med andre Lokalrådsbestyrelsen vil i relevant omfang samarbejde med andre aktører (projekter, andre lokalråd, foreninger, Vordingborg kommune m.fl.) i bestræbelserne på at virkeliggøre lokalrådets vision frem til Aktuelt gælder det Projekt Fem der viser vejen, hvor Lundby Borgerforening er inviteret til at deltage. De øvrige 4 byområder er fra andre egne af landet, og projektets formål er at udarbejde en værktøjskasse til inspiration områder i Danmark, der ønsker udvikling Andre handleplaner Borgerforeningen Lundby Sag Sikre overlevelse for de butikker, der p.t. findes i byen, herunder især købmanden med postbutik Få beplantet det nye grønne område ved Ibsvej/Boelsvej, som Borgerforeningen har tilsået og nu afventer, at Kommunen beplanter Vandhul i Gøngelunden ønskes oprenset. Vandhullet bruges af skolen i bl.a. natur/teknik. Ønsker cykelsti over den kommende nye bro over jernbanen Fortsat tog fra Lundby Station hver time og ekstratog i myldretiden. Fælles snerydning på villavejene By arrangementer (juletræ, fastelavn, sommerfest m.v.) Handling Borgerforeningen erkender, at den ikke har indflydelse på, hvordan private driver deres virksomhed men vil alligevel hele tiden være opmærksomme på problematikken Borgerforeningen har forgæves søgt at få et svar fra kommunen og vil løbende følge op på sagen. Og ellers håbe, at der vil kunne findes en løsning via nye Grønne Udviklingsplaner Har allerede nævnt det for nogle politikere. Vi undersøge om skolen også er interesseret og derefter arbejde videre med sagen. Borgerforeningen har fået løfte om cykelsti på broen. Borgerforeningen vil følge op over for Bane Danmark og Kommunen. Borgerforeningen følger udviklingen gennem Pendlergruppen og reagerer om nødvendigt over for DSB og kommunen Borgerforeningen vil undersøge interessen hos borgerne. Forudser, at interessen muligvis ikke er stor, da mange selv har købt udstyr til snerydning Borgerforeningen vil undersøge interessen for sådanne fester. Generelt mangler der borgerinteresse. Hvordan vækkes den?

15 Idrætsforeningen Svend Gønge Foreningsfitness Planlægningen skrider godt frem. Forventes at åbne i august Finansieringen er endnu ikke helt på plads. Kulturcenter med bl.a. ½ hal med bevægelsesmotion Ingen konkrete planer, men der er allerede nu behov for ekstra haltimer. Når fitnesscentret er oppe at køre vil man have skitsetegninger til ½ hal klar og arbejde for at få den bygget ved Svend Gønge skolen Foreningen Svend Gønge Fortsætter med de årlige Gøngemarkeder, der skal være fundamentet for de mere langsigtede mål, som er at udbrede kendskabet til vores historie gennem møder, foredrag og bogudgivelser/publikationer. Mere langsigtet er målet at skabe og udvikle et oplevelsesland, Gøngeland.

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Handlinger 2015-17 1

Handlinger 2015-17 1 Handlinger 2015-17 1 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med Liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Vi vil vækst bygge og bo.

Vi vil vækst bygge og bo. 1 Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 det grundlæggende niveau Vi vil vækst bygge og bo. Sdr. Rind-Rindsholm et lokalsamfund, hvor vækst og velfærd skal gå hånd i hånd. Ansøgende

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere