Lokal Udviklings Plan for Lundby Lokalråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Udviklings Plan 2014 2021 for Lundby Lokalråd"

Transkript

1 1 Lokal Udviklings Plan for Lundby Lokalråd Køng Lundby Svinø Sværdborg og Udby Sogne - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lokalrådsbestyrelsens forventninger til områdets LUP Lundby Lokalråds vision frem til år 2021: Uddybning af visionen: Lundby lokalområde i dag Beskrivelse af områdets 5 sogne Køng sogn Lundby sogn Svinø sogn Sværdborg sogn Udby sogn Hvad gøres for at opnå vores vision til 2021? Konkrete tiltag (Handleplaner) Lokalrådsbestyrelsens handleplaner Muligheder for økonomisk støtte til projekter Møder med erhvervsdrivende, iværksættere og interesserede borgere Samarbejde mellem Lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, Ungdomsskolen, Svend Gønge skolen og repræsentanter for forældre og ældre elever Markedsføring af lokalområdet udadtil Samarbejde med andre Andre handleplaner Borgerforeningen Lundby Idrætsforeningen Svend Gønge Foreningen Svend Gønge... 15

3 3 1. Indledning Vordingborg kommune har opfordret lokalrådene til at udarbejde en Lokal Udviklings Plan (LUP), som kan understøtte det enkelte lokalområde i at skabe et fælles udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Planen skal tage udgangspunkt i lokale ønsker og forudsætninger og på den måde være et realistisk styringsværktøj for det lokale udviklingsarbejde. fungere som grundlag for lokalområdets dialog med kommunen og som markedsføring i forhold til potentielle tilflyttere, erhverv, investorer, fonde og puljer bidrage til at sikre sammenhæng, koordinering og synergi mellem de lokale ønsker til udvikling og Vordingborg Kommunes planlægning En lokal udviklingsplan er ikke et statisk dokument. Planen vil blive løbende revideret efter behov. Denne første udgave af Lundby Lokalråds LUP er resultatet af en længere proces med involvering af områdets foreninger og borgere. Kommunen har afholdt orienteringsmøde med kommunens lokalrådsbestyrelser På et borgermøde den 4. december 2013 vedrørende LUP orienterede lokalrådsbestyrelsen om det hidtidige arbejde, og mødedeltagerne kom med deres ønsker og kommentarer Med henblik på at støtte realisering af de projekter og initiativer, som er beskrevet i lokalrådenes lokale udviklingsplaner har Vordingborg kommune fra 2013 afsat en særlig LUP pulje på 1 mio. kr. For at kunne komme i betragtning til støtte skal projekter og aktiviteter forventes at have en mærkbar og synlig effekt i forhold til den lokale udvikling. Puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål. På lokalrådets vegne Steen Nielsen, formand I første kvartal i 2013 orienterede lokalrådsbestyrelsen alle kendte foreninger i området og bad dem sende deres ønsker og planer for fremtiden til bestyrelsen, således at de kunne indgå i planen. Foreningerne var inviteret til møde om planen i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling den 23. april 2013 Foto: Orla Andersen. Siden indvielsen af den renoverede Lundby Station har den været en væsentlig faktor i områdets bestræbelser på at tiltrække nye borgere, som skal pendle til arbejde.

4 4 2. Lokalrådsbestyrelsens forventninger til områdets LUP Lundby Lokalråds Lokale Udviklingsplan skal sikre fortsat udvikling i området, således at området kan tiltrække pendlerfamilier, mindre erhvervsvirksomheder og turister. Planen skal påvirke kommunen, så den understøtter vores tanker omkring udvikling af hele lokalområdet fungere som lokalområdets redskab til at prioritere opgaver lokalt markedsføre området over for omverdenen, herunder tilflyttere og nye erhverv benyttes i den lokale debat og sikre, at der løbende kommer nye ideer. 3. Lundby Lokalråds vision frem til år 2021: Lundby lokalområde er i 2021 det mest aktive og levende lokalsamfund i Vordingborg kommune og det foretrukne bosætningsområde. Kommunen har valgt at prioritere investeringer her højt, fordi lokalbefolkningen er en aktiv sparringspartner, som indgår i netværk og partnerskaber med henblik på at igangsætte nye projektaktiviteter, som bringer kultur, fritid og erhverv sammen i en nærhed for borgerne. Området satser især på bosætning, turisme og mindre erhverv. 4. Uddybning af visionen: I 2021 benyttes Lundby Station hver dag af mange rejsende, såvel pendlere som turister. I 2021 har togene hurtig internetforbindelse. Mange pendlere har derfor aftalt med arbejdsgiverne, at transporttiden kan medregnes som arbejdstid. I området over for stationen har en landsdækkende kæde i 2021 bygget et supermarked, som benyttes af områdets borgere og togpendlerne, inden de fortsætter med bus mod Køng og Kostræde eller Præstø, Kalvehave og Stege. Supermarkedet tilbyder bl.a. cykeludlejning med eller uden oppakning. Turister, der kommer med tog, har dermed bekvem mulighed for at komme rundt i området. Som en særlig service er det muligt at tilbagelevere cyklen i et af kædens øvrige supermarkeder i kommunen. Også togpendlerne har stor glæde af cykeludlejningen. Det sker ofte, at en pendler lejer en cykel i kortere eller længere tid til brug mellem bopæl og tog.

5 5 Områdets tomme huse har i 2021 fået nye beboere. De udlagte boligområder ved Lundby og Køng er bebygget, og det har været nødvendigt at udlægge nye boligområder I 2021 har Svend Gønge skolen måttet udvide for at få plads til alle elever. Efter skoletid møder mange frivillige op på skolen for at hjælpe med at beskæftige de elever, der bliver på skolen efter skoletid. Eksempelvis er det frivillige, der mødes i skolekøkkenet med eleverne et par gange om ugen for at lave mad, som forældre, der kommer sent hjem fra arbejde kan spise på skolen i forbindelse med afhentning af deres børn. Også andre borgere har mulighed for at deltage i disse fællesspisninger. Et evt. overskud går til nye aktiviteter for eleverne. I 2021 er det efterhånden mange år siden, Idrætsforeningen Svend Gønge tog fitnesscentret i den tidligere pedelbolig på Svend Gønge Skolen i brug. I 2021 har foreningen Svend Gønge åbnet oplevelsescentret Gøngeland og samarbejder med de frivillige turistguider i de øvrige sogne, så turisterne i forbindelse med besøget i Gøngeland kan opleve historiens vingesus i Køng, besøge kirkerne i Svinø, Sværdborg eller Udby eller opleve naturen omkring Avnø og Dybsø Fjord. I 2021 er der indrettet vandrerhjem i en del af den tidligere politiskoles bygninger på Avnø. I øvrigt benyttes politiskolen som kursus- og feriecenter for pensionister. I 2021 har en landmand etableret en campingplads. Beliggenheden nær fjorden og stisystemet gør den velegnet til aktiv ferie for hele familien. Campingpladsen har bl.a. udlejning af rideheste og mindre både og benyttes meget af ryttere med eller uden egen hest samt lystfiskere. Turister, der ønsker at blive flere dage i området, kan i 2021 bo på vandrerhjemmet, campingpladsen eller et af de mange bed and breakfaststeder, der findes i området. De mange nedlagte landbrug summer i 2021 af liv. De er overtaget af erhvervsdrivende. Mange kommer fra Københavnsområdet og har i tide valgt at flytte tættere på det sydlige Europa, inden Femern Bælt-forbindelsen åbner. Åbningstiderne i børneinstitutionerne er i 2021 tilpasset pendlerfamiliernes behov. 5. Lundby lokalområde i dag Områdets aktiver: Rigt foreningsliv Natur, skov og strand Gode pendler muligheder. Station og tæt på motorvej. Gode og billige boliger Rimelig afstand for de fleste til købmænd med dagligvarer Lægehus, apotek, postbutik, skole, SFO og børnehaver Aktiv erhvervsforening

6 6 Området ligger i den nordvestlige ende af Vordingborg Kommune, i smørhullet mellem Vordingborg, Næstved og Præstø. Det er rigt på fortidsminder og skøn natur. Områdets befolkningstal er svagt faldende, men ikke i samme omfang som i resten af kommunen. Det er nødvendigt for mange borgere at pendle til og fra arbejde hver dag. Derfor er det en stor fordel, at det meste af området ligger tæt på motorvej og jernbanestationen i Lundby. Jernbanestationen har timedrift (i myldretiden halvtimesdrift). Fra stationen er der busforbindelse til Præstø og Stege og videre derfra til Møns turistattraktioner, bl.a. Møns Klint og Klintholm havn. Området har nogle unikke natur- og kulturområder, aktive butikker samt en masse dygtige ildsjæle, der arbejder for, at der sker noget i området. Disse aktiver vil være vores basis for udviklingen i de kommende år. Der er udlagt arealer omkring Lundby og Køng til nye boliger, og der er ledige erhvervslokaler til butikker, kontorer, mindre fabrikation og håndværk. Omkring halvdelen af borgerne bor i områderne Køng med Kostræde Banker og i Lundby. 6. Beskrivelse af områdets 5 sogne 6.1. Køng sogn Tidligere var Køng kendt som områdets erhvervscentrum med et af landets tidligste og fineste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. Tekstilfabrikationen er for længst ophørt. Nu har Køng Museum til huse i fabrikkens oprindelige administrationsbygning, Gl. Øbjerggård. Faktisk er der basis for udvikling af et helt frilandsmuseum i Køng, da flere af fabrikkens bygninger stadig eksisterer. I perioden har Køng gennemgået et områdefornyelsesprojekt. I den forbindelse blev bl.a. Spindeskolen gennemgribende restaureret og er nu klar til at blive taget i brug af de aktive borgere. Den var oprindelig det sted, unge piger blev opdraget til gode fabriksarbejdere. Foto: Orla Andersen. Spindeskolen i Køng blev gennemgribende renoveret i forbindelse med Områdefornyelsen

7 7 Også Husflidsskolen fik en tiltrængt udbygning samt nye redskaber (de oplever fremgang i antallet af brugere især unge). Idrætsklubben Svend Gønge fik udbygget deres fodboldbaner samt en BMX-bane og en klatremur. I en lille træbevoksning ved vejen mellem Gl. Øbjerggård og Øbjerggård ligger fundamentet fra Kong Valdemars jagtslot Lille Gurre. I Køng findes i dag børnehave, automekaniker, mindre håndværksvirksomheder samt en købmand. Det er også i Køng, at en stor del af lokalområdets udendørs sportsaktiviteter finder sted. Idrætsklubbens omklædningsrum er bygget i forbindelse med forsamlingshuset, hvor der er børneklub på 1. sal, og hvor medlemmer af områdets pensionistforening mødes hver onsdag eftermiddag i vinterhalvåret. Det er også her, mange foreninger holder møder, ligesom huset udlejes til fester Lundby sogn Lundby består af nabobyerne Gammel Lundby med kirken og Lundby, der opstod omkring jernbanen, da den kom til området i Byen blev hurtigt en erhvervsaktiv by med mange beskæftigede i en række virksomheder, f.eks. plastfabrik, finmekanisk fabrik, teglværk, bryggeri, mejeri, der senere blev til rødkålsfabrik og en landbrugsskole. Omkring 1960 var der 11 købmandsforretninger i Lundby og Gl. Lundby. Mange af dem er forsvundet og i dag er den største arbejdsplads den lokale skole med ca. 50 ansatte inkl. SFO. Som tidligere er der også i dag et rigt foreningsliv i byen. I dag tæller byen følgende private services: Teglværk (som et af de få steder i Danmark) Et ukendt antal liberale erhverv/hjemmearbejdspladser Lundby Vandværk, som forsyner hele Lundby og en stor del af oplandet med vand En købmand (supermarked) Frisør En deltidsåben dametøjsbutik En systue Et pizzeria og en cafe Et autoværksted Vognmandsfirma Håndværksfirmaer (tømrer, tækkemand mv.) ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo

8 8 Blandt offentlige services findes: Lægehus Lundby Apotek, som er en afd. af Vordingborg Apotek Postbutik Kommunal sportshal Tennisklub med tennisbaner Medborgerhus ejet af borgene Bibliotek åbent alle ugens dage fra 7-23 (stort set selvbetjent) Togafgang mod København og Rødby. Efterskole Svend Gønge-skolen (0-9 klasse) Børnehave, SFO og dagpleje Desuden et (ukendt) antal erhvervsdrivende inden for liberale erhverv samt enkeltmandsvirksomheder med hjemmearbejdsplads. Og som i de øvrige sogne er landbruget stadig et stort aktiv. Lundbygård har en meget stor juletræsproduktion. Historisk er Lundby kendt for Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, der var aktiv i området. Som tak for sin indsats fik han Lundbygård, der var et beskedent bondehus, som intet har tilfælles med den nuværende Lundbygård, og som iøvrigt lå et helt andet sted. I 2007 blev Foreningen Svend Gønge dannet. Det korte perspektiv var at fejre Gøngehøvdingen Svend Poulsens 400 års fødselsdag i 2010, men formålet var også, at aktiviteterne skulle fortsætte efter jubilæumsåret. Gøngemarkedet er nu en årlig begivenhed, som bringer foreninger i byen sammen, og har op mod besøgende. Planlægningen af næste års Gøngemarked tager lang tid og involverer mange frivillige, bl.a. en sygruppe, der laver kostumerne. Foto: Orla Andersen. Billeder fra Gøngemarkedet. Aktørerne er i dragter, som medlemmer af sygruppen fremstiller i månederne op til det årlige Gøngemarked

9 Svinø sogn Halvøen Svinø var tidligere en del af Køng Sogn. Historisk set har borgerne dog ikke følt sig særlig knyttet til Køng, og omkring år 1900 samlede kvinderne penge ind til at bygge en kirke i Svinø By. Sognet var derefter et kirkedistrikt i Køng Sogn, indtil Svinø efter borgerens ønske blev et sogn den 1. oktober Tidligere var der både erhvervsfiskere, en metalvarefabrik, flere købmænd, skole et antal håndværkere samt landbrug. Nu er der nogle få håndværkere og landbruget tilbage. Forsamlingshuset er samlingssted for borgerne, både i foreningssammenhæng og ved private fester. Også i Svinø Sogn har historien sat sine spor: Kirkegården rummer en mindelund, hvor faldne allierede flyvere fra 2. verdenskrig ligger begravet. Året igennem har kirken mange besøgende fra hele verden, og den 4. maj finder en af de største mindehøjtideligheder i landet sted med deltagelse af de forskellige værn, flere ambassader samt pårørende til de faldne flyvere. Desuden et stort antal borgere fra hele Sydsjælland. Området rummer flere gravhøje, hvoraf Måneshøj og Østerhøj er restaureret inden for de senere år på foranledning af landmændene. Svinø Strand er en af de bedste badestrande i Vordingborg kommune, og der er gode muligheder for fiskeri såvel fra kysten som fra båd. Dybsø Fjord og Avnø Fjord er velegnede til fiskeri fra småbåde samt kano- og kajaksejlads. På Avnø er der naturcenter, som er indrettet i den tidligere flyveskole samt shelter- og teltplads, hvor man frit kan overnatte. Desuden ride- og vandrestier, der er en del af Køng Naturstier, som er anlagt på initiativ af lodsejerne. Systemet har forbindelse til Sjællandsleden og Fjord til Fjordstien mellem Avnø Fjord og Præstø Fjord. Efter flyveskolens lukning, blev bygningerne benyttet som politiskole og senere asylcenter. Bygningerne ejes af staten. De står nu tome og er sat til salg. De vil f.eks. være velegnet som feriecenter, hotel, vandrerhjem, hospice, plejehjem e.l. Foto: Orla Andersen. Man kan ikke kun bade ved Svinø Strand. Mange kommer for at fiske med stang fra kysten. De, der bliver tilbage, når badegæsterne er gået hjem, kan være heldige at opleve solnedgange som denne.

10 Sværdborg sogn Sværdborg er et landsogn med kirke og friskole. Sognet er især kendt for kalkmalerierne i Sværdborg Kirke. Kirken er en af de tættest bemalede kirker fra tiden omkring 1400 tallet. Der er flere fortolkninger af billederne. En af de mere fantasifulde forklaringer kommer fra Axel Bolvig, der i sin krimi Klimakonspirationen skriver, at kalkmalerierne viser, at man allerede for 600 år siden forudså vore dages klimakatastrofer. Sognets forsamlingshus, som ligger i Over Vindinge, benyttes af foreninger og private til møder og fester. Foto: Orla Andersen. En lille smagsprøve på de mange kalkmalerier i Sværdborg kirke 6.5. Udby sogn Udby er kendt som Grundtvigs fødested og er i dag præget af den smukke, hvide velholdte præstegård og præstegårdshaven, der af mange benyttes til en spadseretur på præstegårdshavens stier. Det var her i Udby, Grundtvig skrev Dejlig er den himmel blå. For nylig er Grundtvigs mindestuer forsynet med en virkelig god lille plancheudstilling i de lokaler, hvor den unge Grundtvig levede. Der er rundvisning i mindestuerne i sommerhalvåret, men ellers kan man bestille en særrundvisning. Der er få, mindre synlige erhvervsvirksomheder i Udby, men der er stadig liv i den gamle brugs, som i dag rummer Udby Antik. I nærheden af gadekæret står et af de i utallige mindesmærker for Genforeningen, rejst Udby kirke er rammen om en række koncerter, og der er såvel kirkelige handlinger, musik som friluftsteater med folk og fæ i den store præstegård. Udby kro er en af de tidligere blot 131 kongelig privilegerede kroer, her i landet. Foto: Orla Andersen. Begge billeder viser Mindestenen for Grundtvig. Stenen blev rejst på Udby kirkegård i 1883 ved hundredeårsdagen for Grundtvigs fødsel

11 11 7. Hvad gøres for at opnå vores vision til 2021? Lokalrådsbestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om muligheder for økonomisk og praktisk støtte til diverse projekter Lokalrådsbestyrelsen vil tage initiativ til møder med erhvervsdrivende, iværksættere, foreninger og interesserede borgere for gensidig inspiration til at nå målet. Man vil bl.a. arbejde for etablering af overnatningsmuligheder, udlejning af kano, kajak og mindre både ved Dybsø fjord samt uddannelse af frivillige turistguider og bosætningsambassadører Lokalrådsbestyrelsen vil arbejde på, alene eller sammen med andre lokalråd, at blive repræsenteret på relevante messer og lignende (bolig/fritid/ferie m.v.) for på den måde at tiltrække pendlere såvel fra Københavnsområdet som fra nabobyerne. Vi vil i den forbindelse fokusere på de positive ting i området men være realistiske, således at nye borgere ikke flytter hurtigt igen på grund af bristede forventninger. Lokalrådsbestyrelsen vil utrætteligt tale områdets sag ved møder med kommunen og andre samarbejdspartnere. Der skal etableres et samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, ungdomsskolen, Svend Gønge Skolen og repræsentanter for de ældre elever på skolen. Gruppen skal sikre, at der skabes kulturelle tilbud og nye fritidsaktiviteter for de unge. Desuden skal der etableres bedre dialog og kontakt mellem voksengruppen og de unge, således at man får bedre forståelse for hinandens behov og ønsker i nærområdet. Foreningen Svend Gønge fortsætter de årlige Gøngemarkeder. Mere langsigtet vil man udvikle et oplevelsesland, hvor de besøgende kan se og mærke historien ved selv at medvirke og ikke bare være tilskuere Idrætsforeningen Svend Gønge arbejder videre med planerne om fitnesscenter og kulturcenter med bl.a. ½ hal i tilknytning til Svend Gønge skolen. Foto: Orla Andersen. Dybsø fjord, Nørrestrand

12 12 8. Konkrete tiltag (Handleplaner) 8.1. Lokalrådsbestyrelsens handleplaner Muligheder for økonomisk støtte til projekter Det skal sikres, at der altid findes mindst 1 person i lokalområdet, som har overblik over, hvilke muligheder, der findes for at få støtte til projekter. Vedkommende behøver ikke være medlem af lokalrådsbestyrelsen. Det må meget gerne være en borger, der har særlig interesse for eller viden om området, men som ikke har tid eller interesse for at gå ind i bestyrelsen. Tidsplan: Efterlyse interesserede på dialogmødet den 25. marts 2014 og om nødvendigt ved generalforsamlingen den 8. maj Opstart senest 1. juni Møder med erhvervsdrivende, iværksættere og interesserede borgere Emner til behandling: Hvordan fastholder vi nuværende antal borgere og erhverv? Hvordan tiltrækker vi flere? (Folder? Messer? Avisannoncer? TV reklamer? Samarbejde med andre lokalråd og/eller kommunen?) Tidsplan: Generel orientering på dialogmødet den 25. marts 2014 og på Lokalrådets generalforsamling den 8. maj 2014 Deltagelse i et snarligt morgenmøde i Syv Sognes erhvervsforum Opstartsmøde, hvor ønsker og gode ideer registreres og arbejdsgrupper nedsættes: Juni 2014 Herefter kvartalsvise opfølgnings- og statusmøder

13 Samarbejde mellem Lokalråd, borgerforeninger, idrætsforeningen, Ungdomsskolen, Svend Gønge skolen og repræsentanter for forældre og ældre elever Formål: At give bosætningen bedre forudsætninger ved at skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borgere i distriktet, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids- og skoletilbud. Vi vil have aktiviteter og fritidsinteresser i området, som er målrettet de unge og deres forældre samt øvrige borgere. Aktiviteterne kan være meget forskellige og kan involvere alle lokale aktører. Vi vil skabe endnu mere liv og aktivitet samt styrke det lokale sammenhold og kultur. Planlægning af Lundby kultur og familie festival er allerede gået i gang. Tidsplan: Indledende møder mellem Lokalrådsbestyrelse, ungdomsskole og Svend Gøngeskolen... december 2013 januar 2014: Opstartsmøde januar 2014 Ansøgning om midler fra LUP pulje ultimo januar 2014 Brainstorming samt nedsættelse af arbejdsgrupper 5. februar 2014 Gruppernes planlægning af kultur og familie festival. februar maj 2014 Afvikling af Lundby kultur og familie festival. 24. maj 2014 Opfølgning/fremtidigt arbejde. juni 2014 og frem Markedsføring af lokalområdet udadtil Udarbejde informationsfolder marts april 2014 Søge midler til trykning af folder april maj 2014 Lave aftaler om placering af folder på tankstationer, rastepladser, biblioteker m.v... maj 2014 Trykning og fordeling af folder juni 2014 Stande på boligmesser, turistmesser m.v. august 2014 og frem Fremstilling af små præsentationsfilm juli 2014 og frem Udlægning af præsentationsfilm på YouTube juli 2014 og frem

14 Samarbejde med andre Lokalrådsbestyrelsen vil i relevant omfang samarbejde med andre aktører (projekter, andre lokalråd, foreninger, Vordingborg kommune m.fl.) i bestræbelserne på at virkeliggøre lokalrådets vision frem til Aktuelt gælder det Projekt Fem der viser vejen, hvor Lundby Borgerforening er inviteret til at deltage. De øvrige 4 byområder er fra andre egne af landet, og projektets formål er at udarbejde en værktøjskasse til inspiration områder i Danmark, der ønsker udvikling Andre handleplaner Borgerforeningen Lundby Sag Sikre overlevelse for de butikker, der p.t. findes i byen, herunder især købmanden med postbutik Få beplantet det nye grønne område ved Ibsvej/Boelsvej, som Borgerforeningen har tilsået og nu afventer, at Kommunen beplanter Vandhul i Gøngelunden ønskes oprenset. Vandhullet bruges af skolen i bl.a. natur/teknik. Ønsker cykelsti over den kommende nye bro over jernbanen Fortsat tog fra Lundby Station hver time og ekstratog i myldretiden. Fælles snerydning på villavejene By arrangementer (juletræ, fastelavn, sommerfest m.v.) Handling Borgerforeningen erkender, at den ikke har indflydelse på, hvordan private driver deres virksomhed men vil alligevel hele tiden være opmærksomme på problematikken Borgerforeningen har forgæves søgt at få et svar fra kommunen og vil løbende følge op på sagen. Og ellers håbe, at der vil kunne findes en løsning via nye Grønne Udviklingsplaner Har allerede nævnt det for nogle politikere. Vi undersøge om skolen også er interesseret og derefter arbejde videre med sagen. Borgerforeningen har fået løfte om cykelsti på broen. Borgerforeningen vil følge op over for Bane Danmark og Kommunen. Borgerforeningen følger udviklingen gennem Pendlergruppen og reagerer om nødvendigt over for DSB og kommunen Borgerforeningen vil undersøge interessen hos borgerne. Forudser, at interessen muligvis ikke er stor, da mange selv har købt udstyr til snerydning Borgerforeningen vil undersøge interessen for sådanne fester. Generelt mangler der borgerinteresse. Hvordan vækkes den?

15 Idrætsforeningen Svend Gønge Foreningsfitness Planlægningen skrider godt frem. Forventes at åbne i august Finansieringen er endnu ikke helt på plads. Kulturcenter med bl.a. ½ hal med bevægelsesmotion Ingen konkrete planer, men der er allerede nu behov for ekstra haltimer. Når fitnesscentret er oppe at køre vil man have skitsetegninger til ½ hal klar og arbejde for at få den bygget ved Svend Gønge skolen Foreningen Svend Gønge Fortsætter med de årlige Gøngemarkeder, der skal være fundamentet for de mere langsigtede mål, som er at udbrede kendskabet til vores historie gennem møder, foredrag og bogudgivelser/publikationer. Mere langsigtet er målet at skabe og udvikle et oplevelsesland, Gøngeland.

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Denne version er foreløbig og ikke godkendt, men repræsenterer ideer og overvejelser, som er fremkommet i forbindelse med forberedelsen af LUP-arbejdet,

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Netværk og foreninger Brugere af kommunale institutioner udstyres med nøgler. Etablering af offentlig bålplads i alle lokalsamfund.

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Vestmøn er fantastisk!

Vestmøn er fantastisk! Vestmøn er fantastisk! Det ved vi der bor her og vi vil gerne give dig mulighed for at bo og leve i vores fantastiske område. Er du flyttet til Vestmøn eller tænker du på at flytte til Vestmøn, kan du

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune KØBSTADSPROJEKT NYSTED 2013+ Forslag til Guldborgsund Kommune KONCEPT & STRATEGI Hele den gamle købstad er udviklingsmålet Synergi: flere initiativer, der understøtter hinanden Projektet realiseres i samspil

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Opsamling på høringssvar til Kommuneplanstrategi 2015

Opsamling på høringssvar til Kommuneplanstrategi 2015 Opsamling på høringssvar til Kommuneplanstrategi 2015 Høringspart Bemærkninger Forvaltningens bemærkninger 3 lodsejere fra Farø Henviser til referat af møde d. 23. okt. 2014, hvor der er drøftet muligheder

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009.

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Samlingssteder og fælles begivenheder Tema Spørgsmål Svar Er der byfester, festival

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen

Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen Dialogmøder i 2016 Dialogmøde i efteråret 2015 Borgere, politikere, oplægsholdere Bord-diskussioner Stor succes Dialogmøder i 2016 2 mindre arbejdsmøder i første

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Lundby lokalområde. Lundby. Præstø Jungshoved. Bårse. Skibinge-Allerslev. Mern. Ørslev Kastrup / Neder Vindinge. Midt Møn. Kalvehave Stege Lendemarke

Lundby lokalområde. Lundby. Præstø Jungshoved. Bårse. Skibinge-Allerslev. Mern. Ørslev Kastrup / Neder Vindinge. Midt Møn. Kalvehave Stege Lendemarke Lundby lokalområde Bårse Præstø Jungshoved Lundby Skibinge-Allerslev Ørslev Kastrup / Neder Vindinge Mern Midt Møn Vordingborg Nyråd Stensved Kalvehave Stege Lendemarke Østmøn Midt Møn Vestmøn Bogø 5 Kulturmiljøer

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere