GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE"

Transkript

1 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 Juni 2014

2 1864 Flere ting knytter sig til ovenstående tal. Jeg vil omtale 3 ting relateret til Han havde godt nok et dansk korps med mand under sig i 1688 og var med da James d. 2 blev fordrevet fra England og erstattet med William d. 3. Han var øverstbefalende for de engelske styrker i krige mod Frankrig Man mener sangen daterer fra den tid og sangen er en omskrivning af en fransk sang. Det vides dog ikke hvornår den kom til Danmark. 2. Krigen 1864 hvor Danmark stod alene mod Preussen og Østrig er et af de sorteste kapitler i Danmarks historien og et eksempel på mangel på rettidig omhu kombineret med en elendig eller/og manglende ledelse fra såvel politikere som kongen. Militæret manglede ressourcer og uddannet personel. Bedre var det ikke at tyskerne var velforberedte og deres kansler dygtigt havde lagt en diplo matisk vej, som Danmark ikke kunne gå imod. Dette sammen med nogle ultimative krav medførte en hurtig ende på diplomatiet og i febru ar går de preussiske tropper over Slien. Dette starter den 2 Slesvigske krig med deltagelse af ca preussere og østrigere med generelt mere moderne kanoner og bagladerrifler mod danskernes ca mand inklusive enkelte af vore nordiske brødre. Krigen slutter den 18. april 1864 med det endelige slag ved Dybbøl og med krigen tabes. Krigen 1864 regnes for den første skyttegravskrig (senere overgået flere gange). Altså 150 år siden, men også Røde Kors havde de første udsendinge som observatører i kri gen i håb om at kunne forebygge nogle af krigens rædsler. De første gesandter var en schweizer og en hollænder, hvis beretninger fra Dybbøl stadig findes Røde Kors historie begynder med schweizeren Henri Dunant der i 1859 er til stede ved Sol ferino i Italien, hvor der er et kæmpe slag mellem franskmændene og østrigerne med delta gelse af franskmænd og østrigere med i alt omkring 5000 døde og sårede. I dette kaos forsøgte frivillige kvinder at organisere hjælp til de sårede og døende fra begge sider. Det lykkedes ham at få samlet en international konference i 1863, der mundede ud i den før ste Genevekonvention 1864, der primært drejede sig om beskyttelse og pleje af syge og sårede, samt beskyttelse af civilbefolkningen. Røde Kors har fortsat adgang til og kan hjælpe ved krige og katastrofe af anden karakter i kraft af sin neutralitet, uafhængighed og upartiskhed. Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Virker både internationalt og nationalt. Finn Børsting Larsen, 2. gilde 1. Mallebrok døde ikke i krigen Det menes at Mallebrok er en fordanskning af den engelske felt herre John Churchill, hertug af Marlborough der lever

3 Mester har ordet spejderideen for voksne Kære alle. Så er det næsten sommer, for dig. og jeg håber, at solen vil skinne på gilderne i Odense og Vi havde stadsgildeting 1. maj og fik valgt ny stadsgildeskatmester Hanne Brokmose fra 3. gilde og ny DIS Kirsten Christiansen fra 3. gilde. Det er altid dejligt, når der er nogle, der vil indgå i samarbejdet for Odense gilderne. Samtidig fik vi sagt pænt tak for arbejdet og indsatsen som skatmester til Elsebeth 8. gilde og som DIS til Merete 9. gilde. Jeg selv blev genvalgt som stadsgildemester. Jeg siger tak for tilliden, og vil sammen med dig arbejde for fremgang for Odense gilderne. På tinget blev hensigtserklæring vedr. ekstra parkeringsplads og arbejdsgruppe kunstudstillinger i Gildehuset vedtaget. Hvis du har interesse i at indgå i arbejdsgruppen omkring udstillinger, så bør du hurtigt tale med din gildeledelse, og aftale, om du kan deltage i den for dit gilde. - Overordnet er ideen stadig også den, at åbne Gildehuset op for andre end nuværende medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Odense. Den 10. maj deltog Verner og jeg i mødet på Tydal med landsgildeledelsen. Som I ved, var emnet her, hvad vi skal gøre for at få nye ind i Sct. Georgs Gilderne. Der kom mange ideer frem både nogle vi har hørt før, men også nye. F.eks. blev det drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt, at ansætte en informationsmedarbejder/pr medarbejder på landsbasis, bl.a. for at optimere mulighederne for at få gildebevægelsen mere omtalt i de større medier landsdækkende aviser, TV m.m. I den sammenhæng nævnte jeg, at vi nøje bør overveje, hvad vi bruger vore økonomiske ressourcer til. På LGT 2013 donerede vi næsten ,- til tre organisationer, uden det blev omtalt i medierne. Det er ikke godt nok.. Måske kunne disse midler være brugt mere hensigtsmæssigt? Verner deltager i den gruppe, der hurtigt vil samle ideerne og mulighederne fra mødet. Næste gang mødes gruppen i vores gildehus. Der er endnu ikke udpeget en ny LGPR. Det blev drøftet den 10.maj og de tilstedeværende distriktsgildemestre og stadsgildemestre foreslog i enighed nuværende redaktør på Sct. Georgs - Ingrid Danstrup. Ingrid er ikke DGM, så det vil kræve en ændring i lovene. Der er heller ikke afholdt alle valg i distrikterne endnu, så derfor kommer der forventet først en afklaring i forbindelse med gildemesterstævnet den 27. og 28. september. For os i Odense tror jeg på, at vi skal fortsætte med at markedsføre os bl.a. via vores Gildehus MEN ISÆR ved at vi alle skal huske at gøre opmærksom på vores værdier og dermed Spejderideen for voksne, hver gang vi optræder i det offentlige rum. Det er stadig mund til mund metoden, der er den bedste PR. Fortsætter side 4-3 -

4 Fortsat fra side 3 Den 13. maj var der møde i husudvalget. Husudvalget konstituerede sig med Erik Johnsen 2. gilde som formand og Birger Leth-Larsen som ny i daglig ledelse. Den 6. november er vi ved at planlægge et BEGEJSTRINGSMØDE se andet sted i gildekontakt. Begejstring og positiv udstråling om Sct. Georgs Gilderne er vigtig og HUSK vi har noget helt unikt, som ikke findes på samme vis i andre foreninger: I Sct. Georgs Gilderne bygger vi meget af vores arbejde på små grupper med 6 til 7 deltagere, der mødes jævnligt i vore private hjem. Disse grupper er ikke større, end at alle kan få taletid i trygge rammer, og i mange gilder ændres sammensætninger hvert 2 år, for at medvirke til udvikling af nye tanker og ideer samt bedre kendskab til hinanden. Med ønsket om en god sommer. Med venlig gildehilsen Kay Spejderideen for voksne Sct. Georgs Gilderne i Odense Begejstringsmøde! Værdierne for dig ved dit medlemskab af Sct. Georgs Gilderne Danmark. Afholdes i gildehuset den 6. november 2014 Oplæg ved landsgildets LGUS Peter Skræ. Om handleplanen mod nye horisonter og spejderideen for voksne. Mere info senere. HUSK: Vi skal anfægte de negative tanker. Og det skal gå lynhurtigt. Det gør det ikke i starten, men øvelse gør mester

5 INFO Seniorlaug Seniorlauget holder ferie - DUS - INFO KOM FRIT FREM. Alene kan du lave meget - Sammen kan vi lave utroligt meget mere - Føler du dig træt af alderen - så tænk på alle dem der ikke fik lov at være med - så husk at - Uanset alder, er der altid noget godt, at se frem til. Gildernes uddannelsesmedarbejdere og andre med interesse for nye opgaver. Jeg vil gerne i kontakt med dig. MOD NYE HORISONTER. Opgaven er at gøre GILDERNE mere synlige. Med ønsket om at vi ses, hører jeg gerne fra DIG. Lav din egen æblemost: Har du for mange æbler, ærgrer det dig, så kom til Gildehuset kl Saml æblerne samme, så vil de blive til most, der kan fryses og er brugbar hele vinteren. Det vil koste 7,00 Kr. pr liter. De 7.00 kr. vil ubeskåret gå ind i good-turn kassen. Det forventes, at æblerne er skyllet. Kommer du med dine eller jeres æbler så ring eller mail til mig. For bedre planlægning. Hilsen Erik DUS tlf mobil mail adresse: - 5 -

6 BRODERFONDEN under Sct. Georgs Gilderne i Odense Referat af generalforsamlingen den 1. maj 2014 i gildehuset. 1. Som dirigent valgtes Axel Michelsen og referent Lizi Jensen. 2. Af formandens beretning fremgik det, at der i 2013 havde været otte dødsfald. I den forløbne del af 2014 har der været 4 dødsfald, så fonden nu har 151 medlemmer, heraf 108 gildebrødre og 43 gildebrødre udenfor gilderne. 3. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4. Kasseren forelagde det reviderede regnskab. Der er fortsat udbetalt 5.000,-kr per dødsfald, dog med fradrag for forudgående, ikke indkrævede bidrag. Som forventet udviste regnska bet et overskud, og fondens kapital pr udgør nu ,- kr. 5. Der var enighed om at fastholde indskud, bidrag og ydelser på hidtidige niveau. 6. De to valgte revisorer Erik Jensen 2.gilde og Ingeborg Lauridsen 4.gilde er genvalgt. 7. Der var ingen emner under eventuelt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Inger Weber som formand og Axel Michelsen som kasserer Dirigent Axel Michelsen formand Inger Weber Referent Lizi Jensen Bestyrelsesmedlemmer i Broderfonden maj gilde Edith Hermannsen, Krogløkkeparken 52, Odense NØ tlf gilde Finn Børsting, Bülowsvej 8, 5230 Odense M tlf gilde Kasserer: Axel Michelsen, Rosenvænget 74, 5250 Odense SV tlf gilde Lizi Jensen, Jupitervænget 4, 5210 Odense NV tlf gilde Inger Pedersen, Rypebakken 38, 5210 Odense NV tlf gilde Formand: Inger Weber, Thorsgade 8, Odense C tlf

7 -7-

8 1. GILDE GK Inger Hansen GM Edith Hermannsen GS Birger Leth-Larsen 1. gildes hjemmeside ønskes alle gildebrødre og deres pårørende Valdemarsdag i Den Fynske Landsby Søndag den 15. juni kl Gilde deltager med fanen 1.gruppe: Tirsdag den 10. juni kl hos Edith og Holger. Ud i det grønne - og grill på terrassen. 2. gruppe: Onsdag den 25. juni. Vi mødes kl på Munkebo Bakke. 3. gruppe: Efter nærmere aftale. 4. gruppe: Torsdag den 5. juni. Vikingemuseet 5. gruppe: Efter nærmere aftale Hjertelig til lykke til Knud Hunderup, der fylder 70 år den 4. juli

9 2. GILDE GK Erik Johnsen GM Finn Børsting GS Peter Lassen Husk at der er: Søndag den 1 juni der er sommertur. Program for turen er udsendt. Alle gildebrødre ønskes en rigtig god sommer Cafe aftenen i maj var alle tiders aften med fuldt hus. Reserver allerede nu fredag den 12. september. Program i næste nummer af gildekontakt. Dem som deltog i sidste arrangement vil få direkte besked på mail

10 3. GILDE GK Hanne Veje Olsen GM Axel Michelsen GS Karin Ravnkilde 3. gildes hjemmeside: 14. & 15. juni - Vi skal på Sommerweekend til Slukefter Kro For dem der ikke tager med til Tørring Mølle er der kaffe på Slukefter Kro fra kl. 15 frokost Mødetid på Tørning Mølle Hvor vi spiser vores medbragte frokost 15. juni Valdemarsdag (se side 7) Gruppemøder: 1 gr. Har holdt gruppeafslutning 2 gr. Har holdt gruppeafslutning 3 gr. 27. juni Gruppeafslutning i Annes Sommerhus, Andkær Strand kl gr. 24. juni Gruppeafslutning - Vi mødes i Det Nordatlantiske Hus kl derefter spisning på Da Filippa 5 gr. Har holdt Gruppeafslutning 6 gr. Har holdt Gruppeafslutning Alle ønskes én rigtig god sommer og på gensyn!

11 4. GILDE GK Carsten Jensen GM Jørgen Skovsby GS Lissi Rasmussen 4. gildes hjemmeside: 11. juni - Sommerafslutningsnørklemøde i Ingeborgs sommerhus, Klokkelyngen 11, Langø, 5690 Martofte. Vi mødes hos Karin kl. 10,00, hvor vi fordeler os i bilerne, Husk frokost. 18. juni Friluftgildehal Vi håber i 8.gruppe at rigtig mange vil finde vej til Stige Ø d. 18.juni. Det vil være rigtig godt hvis der også kom gæster med denne aften, så tag en spejder ven eller to med, alle er velkommen. Vi mødes med madkurven kl. 18:00 ved den 11overdækkede grillplads, selve gildehallen er kl. 19:30. 8.gruppe bager kage og har kaffen klar, som vi nyder efter gildehallen. Det kan være en god ide at tage en stol med. Husk at tilmelde jer til eller tlf Gruppemøder: 2. gr. Ingen møder i juni 3. gr Sommertur til Hanna og Helges sommerhus 4. gr. Sommerafslutning juni - Dato ikke bestemt 5. gr Kl ved Else 16. juni Sommerafslutning Mosegården 6. gr Sommerafslutning 7. gr Gruppeafslutning (sted og tidspunkt følger) 8. gr Friluftgildehal på Stige Ø (se ovenfor) 9. gr Sommerafslutning Mærkedage: Den 6. juni kan Karin og Mills fejre guldbryllup. Derfor inviterer de til morgenkaffe kl LOPPEMARKED. Loppemarkedet er nu godt overstået, det var godt besøgt. Der blev solgt for kr ,50 udgifter kr. 176,00 så et overskud på kr ,50. Jeg syntes det er et flot resultat, når det er første gang, vi prøver i lang tid. Tak for alle der brugte deres tid på loppemarkedet. Vi håber på at gentage succes næste år. Anni og Else

12 8. GILDE GK Karin Jensen GM Nina Nøddelund GS Lone Nielsen 8. gildes hjemmeside: JUNI: Søndag den 15. juni Valdemarsdag Ud med Fanen i Den Fynske Landsby. (se side 7) Lørdag den 21. juni Fælles afslutning Kirkeladen i Mesinge kl Giv besked til Uni hvad I vil have at spise. Når vi har spist kører vi en tur til Fyns Hoved, hvor vi drikker vores medbragte kaffe. (husk kaffe - evt. kage) Vi kører hjem over Kerteminde. JULI Tirsdag den 15. juli Søndag den 27. juli Tur til Nyborg Vold Vi mødes på p. pladsen kl , hvor vi spiser vores med bragte mad (Husk madpakken) Koncert i Kongens Have (der er ikke aftalt noget). AUGUST: Tirsdag den 12. august Naturlaug Fyn - tur til Hylkedam. Lørdag den 16. august Opstart på Carlslund Jazz med start kl hvis man vil spise musikken starter kl en god ide - medbring egen stol. Alle Ønskes en rigtig god sommer. Gruppemøder juni: gr. 81 Fredag den 20. juni kl hos Ulla gr. 82 Ingen møde. Gruppemøder august: gr. 81 Inger finder en dag gr. 82 mandag den 25. kl opstart hos Karin Grundlaget for et lykkeligt liv er et godt helbred og en dårlig hukommelse. Albert Schweitzer

13 9. GILDE GK Merete Stensdal GM Dorthe Ditlevsen GS Irene Bernth JUNI: Onsdag den 11. kl. 10 SOMMERUDFLUGT TIL NORDFYN. Vi mødes hos Dorthe, Åløkkehaven 14, hvor vi fordeler os i et passende antal biler. Fornuftig påklædning tilrådes. Medbring madpakke og drikkelse. Eftermiddagskaffen indtages i Skovby. 3. gruppe arrangerer og håber på stort fremmøde. Evt. afbud senest den 6. juni til Irene, tlf eller Anna, tlf GRUPPERNE: 1. gruppe (Inge) Intet møde i juni. 2. gruppe (Sonja) onsdag den 18. juni. 3. gruppe (Anna) Intet møde i juni. MÆRKEDAG: Den 12. juli fylder Anna rundt. Stort tillykke. GILDELEDELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER, OG VI SES IGEN MED FRISK ENERGI TIL FRILUFTGILDEHAL SAMMEN MED 2. GILDE MAN- DAG DEN 1. SEPTEMBER. En pessimist ser forhindringer i enhver mulighed, en optimist ser muligheder i enhver forhindring Winston Churchill

14 Hvorfor altid de samme blomster??? En gildebror sagde for nogen tid siden TAK - at jeg satte en blomst ved et medlem der ikke er mere - OG - hvorfor så altid den samme billede??? Fordi det er de blomster, valmuen, kornblomsten og margueritten, der vokser vildt på marken, den mark hvor mange brave mænd kæmpede for fædrelandet og sluttede deres dage. OG.-.rejser du rundt, vil du se disse blomster ved alle mindesmærker (i hvert fald farverne), for de faldne, om det er i London, Paris eller USA. Valmuen har en særlig betydning for briterne og er blevet et årligt tilbagevendende symbol og knytter sig uløseligt til datoen 11. november. Vi skal tilbage til Første Verdenskrig. Tyskland og dets allierede kæmper på den ene side af fronten, britiske, amerikanske, franske, canadiske, australske og andre nationers soldater på en anden. Og hvor kommer så valmuen ind i billedet? Det er ikke ligefrem denne sarte sommerblomst, vi forbinder med november måned. Blomstersymbolet har da heller ikke direkte noget med 11. november 1918 at gøre. Ideen med valmuerne opstod først senere og stammer oprindeligt slet ikke fra Storbritannien. Det var en amerikansk professor ved navn Moina Michael, der kom på at sælge valmuer af rød silke til venner og bekendte for at rejse penge til de hjemvendte lemlæstede soldater i USA. MEN - I 1921 besluttede briterne at gøre 11. november, datoen for våbenhvilen, til en national mindedag, den såkaldte Remembrance Day. Valmuesymbolet er helt centralt for dagen, som også kaldes Poppy Day valmuedag. Enhver, der har været i London på denne årstid, ved, at byen er på den anden ende og nærmest ved at drukne i valmuer de fleste dog lavet af papir, stof eller plastik. Ikke kun kongelige, toppolitikere og tv-kendte bærer dem. Det er en lang historie, som jeg ikke vil trætte jer med, men blot fortælle, at valmuen også er blevet et symbol for mig, da jeg flere gange, har oplevet den 11. november i London. Alle bærer den lille Poppy, et fantastisk skue, med alle de mange Poppy er ved Westminster Abbey. Jeg oplevede det også engang i Washington ved et mindesmærke for Koreakrigen, de røde, blå og hvide blomster, hvor der netop var lagt en krans fra Danmark. Det gør et stort indtryk på en. OG - derfor er blomsterne i kransene den 4. maj i Ansgar Anlæg også røde, blå og hvide - markens blomster. Washington mindesmærke Korea-krigen Poppy-dag London 11. november

15 Dato Arrangement Hvor? Arrangør side Kræmmermarked Føtex Bolbro - kl gilde Fjordens Dag Sct. Georgsløbet Teamet Distr.gildehal m. ridderopt. Næsby Kirke/Gildehuset Ridderudv Fellowship DIS Bankospil Gildehuset kl gilde Fredslyset DIS OBS!! Odense gildernes fællesarrangementer, dvs. Odense Stadsgildes, samt arrangementer der kunne være af fælles interesse kan blive lagt på hjemmesidens mødekalder, så fremt de via kansleren er meddelt Webmaster. 8. gildes Friluftsgildehal 2014 Friluftgildehallen i år blev noget anderledes end forventet og efter ønske fremrykket en måned, så den nu erstattede et gildemøde. Vejret var ikke optimalt og trusler om afbud blev konsekvensen, men heldigvis havde vi jo gildehuset denne aften, så madpakkerne kunne nydes her i varme og tørvejr. Vi fik dækket et flot bord, sat pejsevideo på via projektoren og gildehallen blev opsat i en rundkreds med et lille bord i midten med gildedug, masser af syrener samt et stort fad med måske 50 fyrfadslys, der skulle illudere bålet. Musik havde vi ikke denne aften, men mange af vore kendte sommersange, som Danmark nu blunder den lyse nat, Jeg ser de bøgelyse øer, Fo ajle di små blomster dæ dov æ te i år blev lystigt sunget. Der blev holdt gildemestertale og 5 min. Sct. Georg og igen sang vi Jeg elsker de grønne lunde, Vi er børn af sol og sommer, og sluttede med Du danske sommer jeg elsker dig. Vi havde en vildt hyggelig aften og blev enige om, at denne friluftsgildehal alligevel havde været noget særligt og at det måske heller ikke var sidste gang vi havde dannet kreds i stedet for at sidde som i en biograf

16 REDAKTIONEN Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail - - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe. Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer! HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større.) og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5. En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. Jeg bruger rigtig lang tid på at redigere. Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges. Billeder må ikke kopieres fra nettet. De skal indsættes, og der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn. Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde!

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde! Juni 2014 København Hvidovre Gruppearbejde! Ideen med grupper i Gildet er mere eller mindre taget med fra patruljesystemet hos spejderne. Jeg har dog også hørt de ældre gildebrødre fortælle, at grupperne

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have!

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! Liljen 67. årg August 2015 Nr. 8 Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! dig.«anonym»se mod lyset, så falder skyggerne bag Lolland Falster Distrikt 2015-2016 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 18. august 17. august 10. august Oplevelsestur Friluftsgildehal Friluftsgildehal

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods.

Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods. Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Maj 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Indbydelse til Gildemøde torsdag den 22. maj 2014, kl. 19.00. Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov

Læs mere