GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE"

Transkript

1 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 Juni 2014

2 1864 Flere ting knytter sig til ovenstående tal. Jeg vil omtale 3 ting relateret til Han havde godt nok et dansk korps med mand under sig i 1688 og var med da James d. 2 blev fordrevet fra England og erstattet med William d. 3. Han var øverstbefalende for de engelske styrker i krige mod Frankrig Man mener sangen daterer fra den tid og sangen er en omskrivning af en fransk sang. Det vides dog ikke hvornår den kom til Danmark. 2. Krigen 1864 hvor Danmark stod alene mod Preussen og Østrig er et af de sorteste kapitler i Danmarks historien og et eksempel på mangel på rettidig omhu kombineret med en elendig eller/og manglende ledelse fra såvel politikere som kongen. Militæret manglede ressourcer og uddannet personel. Bedre var det ikke at tyskerne var velforberedte og deres kansler dygtigt havde lagt en diplo matisk vej, som Danmark ikke kunne gå imod. Dette sammen med nogle ultimative krav medførte en hurtig ende på diplomatiet og i febru ar går de preussiske tropper over Slien. Dette starter den 2 Slesvigske krig med deltagelse af ca preussere og østrigere med generelt mere moderne kanoner og bagladerrifler mod danskernes ca mand inklusive enkelte af vore nordiske brødre. Krigen slutter den 18. april 1864 med det endelige slag ved Dybbøl og med krigen tabes. Krigen 1864 regnes for den første skyttegravskrig (senere overgået flere gange). Altså 150 år siden, men også Røde Kors havde de første udsendinge som observatører i kri gen i håb om at kunne forebygge nogle af krigens rædsler. De første gesandter var en schweizer og en hollænder, hvis beretninger fra Dybbøl stadig findes Røde Kors historie begynder med schweizeren Henri Dunant der i 1859 er til stede ved Sol ferino i Italien, hvor der er et kæmpe slag mellem franskmændene og østrigerne med delta gelse af franskmænd og østrigere med i alt omkring 5000 døde og sårede. I dette kaos forsøgte frivillige kvinder at organisere hjælp til de sårede og døende fra begge sider. Det lykkedes ham at få samlet en international konference i 1863, der mundede ud i den før ste Genevekonvention 1864, der primært drejede sig om beskyttelse og pleje af syge og sårede, samt beskyttelse af civilbefolkningen. Røde Kors har fortsat adgang til og kan hjælpe ved krige og katastrofe af anden karakter i kraft af sin neutralitet, uafhængighed og upartiskhed. Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Virker både internationalt og nationalt. Finn Børsting Larsen, 2. gilde 1. Mallebrok døde ikke i krigen Det menes at Mallebrok er en fordanskning af den engelske felt herre John Churchill, hertug af Marlborough der lever

3 Mester har ordet spejderideen for voksne Kære alle. Så er det næsten sommer, for dig. og jeg håber, at solen vil skinne på gilderne i Odense og Vi havde stadsgildeting 1. maj og fik valgt ny stadsgildeskatmester Hanne Brokmose fra 3. gilde og ny DIS Kirsten Christiansen fra 3. gilde. Det er altid dejligt, når der er nogle, der vil indgå i samarbejdet for Odense gilderne. Samtidig fik vi sagt pænt tak for arbejdet og indsatsen som skatmester til Elsebeth 8. gilde og som DIS til Merete 9. gilde. Jeg selv blev genvalgt som stadsgildemester. Jeg siger tak for tilliden, og vil sammen med dig arbejde for fremgang for Odense gilderne. På tinget blev hensigtserklæring vedr. ekstra parkeringsplads og arbejdsgruppe kunstudstillinger i Gildehuset vedtaget. Hvis du har interesse i at indgå i arbejdsgruppen omkring udstillinger, så bør du hurtigt tale med din gildeledelse, og aftale, om du kan deltage i den for dit gilde. - Overordnet er ideen stadig også den, at åbne Gildehuset op for andre end nuværende medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Odense. Den 10. maj deltog Verner og jeg i mødet på Tydal med landsgildeledelsen. Som I ved, var emnet her, hvad vi skal gøre for at få nye ind i Sct. Georgs Gilderne. Der kom mange ideer frem både nogle vi har hørt før, men også nye. F.eks. blev det drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt, at ansætte en informationsmedarbejder/pr medarbejder på landsbasis, bl.a. for at optimere mulighederne for at få gildebevægelsen mere omtalt i de større medier landsdækkende aviser, TV m.m. I den sammenhæng nævnte jeg, at vi nøje bør overveje, hvad vi bruger vore økonomiske ressourcer til. På LGT 2013 donerede vi næsten ,- til tre organisationer, uden det blev omtalt i medierne. Det er ikke godt nok.. Måske kunne disse midler være brugt mere hensigtsmæssigt? Verner deltager i den gruppe, der hurtigt vil samle ideerne og mulighederne fra mødet. Næste gang mødes gruppen i vores gildehus. Der er endnu ikke udpeget en ny LGPR. Det blev drøftet den 10.maj og de tilstedeværende distriktsgildemestre og stadsgildemestre foreslog i enighed nuværende redaktør på Sct. Georgs - Ingrid Danstrup. Ingrid er ikke DGM, så det vil kræve en ændring i lovene. Der er heller ikke afholdt alle valg i distrikterne endnu, så derfor kommer der forventet først en afklaring i forbindelse med gildemesterstævnet den 27. og 28. september. For os i Odense tror jeg på, at vi skal fortsætte med at markedsføre os bl.a. via vores Gildehus MEN ISÆR ved at vi alle skal huske at gøre opmærksom på vores værdier og dermed Spejderideen for voksne, hver gang vi optræder i det offentlige rum. Det er stadig mund til mund metoden, der er den bedste PR. Fortsætter side 4-3 -

4 Fortsat fra side 3 Den 13. maj var der møde i husudvalget. Husudvalget konstituerede sig med Erik Johnsen 2. gilde som formand og Birger Leth-Larsen som ny i daglig ledelse. Den 6. november er vi ved at planlægge et BEGEJSTRINGSMØDE se andet sted i gildekontakt. Begejstring og positiv udstråling om Sct. Georgs Gilderne er vigtig og HUSK vi har noget helt unikt, som ikke findes på samme vis i andre foreninger: I Sct. Georgs Gilderne bygger vi meget af vores arbejde på små grupper med 6 til 7 deltagere, der mødes jævnligt i vore private hjem. Disse grupper er ikke større, end at alle kan få taletid i trygge rammer, og i mange gilder ændres sammensætninger hvert 2 år, for at medvirke til udvikling af nye tanker og ideer samt bedre kendskab til hinanden. Med ønsket om en god sommer. Med venlig gildehilsen Kay Spejderideen for voksne Sct. Georgs Gilderne i Odense Begejstringsmøde! Værdierne for dig ved dit medlemskab af Sct. Georgs Gilderne Danmark. Afholdes i gildehuset den 6. november 2014 Oplæg ved landsgildets LGUS Peter Skræ. Om handleplanen mod nye horisonter og spejderideen for voksne. Mere info senere. HUSK: Vi skal anfægte de negative tanker. Og det skal gå lynhurtigt. Det gør det ikke i starten, men øvelse gør mester

5 INFO Seniorlaug Seniorlauget holder ferie - DUS - INFO KOM FRIT FREM. Alene kan du lave meget - Sammen kan vi lave utroligt meget mere - Føler du dig træt af alderen - så tænk på alle dem der ikke fik lov at være med - så husk at - Uanset alder, er der altid noget godt, at se frem til. Gildernes uddannelsesmedarbejdere og andre med interesse for nye opgaver. Jeg vil gerne i kontakt med dig. MOD NYE HORISONTER. Opgaven er at gøre GILDERNE mere synlige. Med ønsket om at vi ses, hører jeg gerne fra DIG. Lav din egen æblemost: Har du for mange æbler, ærgrer det dig, så kom til Gildehuset kl Saml æblerne samme, så vil de blive til most, der kan fryses og er brugbar hele vinteren. Det vil koste 7,00 Kr. pr liter. De 7.00 kr. vil ubeskåret gå ind i good-turn kassen. Det forventes, at æblerne er skyllet. Kommer du med dine eller jeres æbler så ring eller mail til mig. For bedre planlægning. Hilsen Erik DUS tlf mobil mail adresse: - 5 -

6 BRODERFONDEN under Sct. Georgs Gilderne i Odense Referat af generalforsamlingen den 1. maj 2014 i gildehuset. 1. Som dirigent valgtes Axel Michelsen og referent Lizi Jensen. 2. Af formandens beretning fremgik det, at der i 2013 havde været otte dødsfald. I den forløbne del af 2014 har der været 4 dødsfald, så fonden nu har 151 medlemmer, heraf 108 gildebrødre og 43 gildebrødre udenfor gilderne. 3. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4. Kasseren forelagde det reviderede regnskab. Der er fortsat udbetalt 5.000,-kr per dødsfald, dog med fradrag for forudgående, ikke indkrævede bidrag. Som forventet udviste regnska bet et overskud, og fondens kapital pr udgør nu ,- kr. 5. Der var enighed om at fastholde indskud, bidrag og ydelser på hidtidige niveau. 6. De to valgte revisorer Erik Jensen 2.gilde og Ingeborg Lauridsen 4.gilde er genvalgt. 7. Der var ingen emner under eventuelt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Inger Weber som formand og Axel Michelsen som kasserer Dirigent Axel Michelsen formand Inger Weber Referent Lizi Jensen Bestyrelsesmedlemmer i Broderfonden maj gilde Edith Hermannsen, Krogløkkeparken 52, Odense NØ tlf gilde Finn Børsting, Bülowsvej 8, 5230 Odense M tlf gilde Kasserer: Axel Michelsen, Rosenvænget 74, 5250 Odense SV tlf gilde Lizi Jensen, Jupitervænget 4, 5210 Odense NV tlf gilde Inger Pedersen, Rypebakken 38, 5210 Odense NV tlf gilde Formand: Inger Weber, Thorsgade 8, Odense C tlf

7 -7-

8 1. GILDE GK Inger Hansen GM Edith Hermannsen GS Birger Leth-Larsen 1. gildes hjemmeside ønskes alle gildebrødre og deres pårørende Valdemarsdag i Den Fynske Landsby Søndag den 15. juni kl Gilde deltager med fanen 1.gruppe: Tirsdag den 10. juni kl hos Edith og Holger. Ud i det grønne - og grill på terrassen. 2. gruppe: Onsdag den 25. juni. Vi mødes kl på Munkebo Bakke. 3. gruppe: Efter nærmere aftale. 4. gruppe: Torsdag den 5. juni. Vikingemuseet 5. gruppe: Efter nærmere aftale Hjertelig til lykke til Knud Hunderup, der fylder 70 år den 4. juli

9 2. GILDE GK Erik Johnsen GM Finn Børsting GS Peter Lassen Husk at der er: Søndag den 1 juni der er sommertur. Program for turen er udsendt. Alle gildebrødre ønskes en rigtig god sommer Cafe aftenen i maj var alle tiders aften med fuldt hus. Reserver allerede nu fredag den 12. september. Program i næste nummer af gildekontakt. Dem som deltog i sidste arrangement vil få direkte besked på mail

10 3. GILDE GK Hanne Veje Olsen GM Axel Michelsen GS Karin Ravnkilde 3. gildes hjemmeside: 14. & 15. juni - Vi skal på Sommerweekend til Slukefter Kro For dem der ikke tager med til Tørring Mølle er der kaffe på Slukefter Kro fra kl. 15 frokost Mødetid på Tørning Mølle Hvor vi spiser vores medbragte frokost 15. juni Valdemarsdag (se side 7) Gruppemøder: 1 gr. Har holdt gruppeafslutning 2 gr. Har holdt gruppeafslutning 3 gr. 27. juni Gruppeafslutning i Annes Sommerhus, Andkær Strand kl gr. 24. juni Gruppeafslutning - Vi mødes i Det Nordatlantiske Hus kl derefter spisning på Da Filippa 5 gr. Har holdt Gruppeafslutning 6 gr. Har holdt Gruppeafslutning Alle ønskes én rigtig god sommer og på gensyn!

11 4. GILDE GK Carsten Jensen GM Jørgen Skovsby GS Lissi Rasmussen 4. gildes hjemmeside: 11. juni - Sommerafslutningsnørklemøde i Ingeborgs sommerhus, Klokkelyngen 11, Langø, 5690 Martofte. Vi mødes hos Karin kl. 10,00, hvor vi fordeler os i bilerne, Husk frokost. 18. juni Friluftgildehal Vi håber i 8.gruppe at rigtig mange vil finde vej til Stige Ø d. 18.juni. Det vil være rigtig godt hvis der også kom gæster med denne aften, så tag en spejder ven eller to med, alle er velkommen. Vi mødes med madkurven kl. 18:00 ved den 11overdækkede grillplads, selve gildehallen er kl. 19:30. 8.gruppe bager kage og har kaffen klar, som vi nyder efter gildehallen. Det kan være en god ide at tage en stol med. Husk at tilmelde jer til eller tlf Gruppemøder: 2. gr. Ingen møder i juni 3. gr Sommertur til Hanna og Helges sommerhus 4. gr. Sommerafslutning juni - Dato ikke bestemt 5. gr Kl ved Else 16. juni Sommerafslutning Mosegården 6. gr Sommerafslutning 7. gr Gruppeafslutning (sted og tidspunkt følger) 8. gr Friluftgildehal på Stige Ø (se ovenfor) 9. gr Sommerafslutning Mærkedage: Den 6. juni kan Karin og Mills fejre guldbryllup. Derfor inviterer de til morgenkaffe kl LOPPEMARKED. Loppemarkedet er nu godt overstået, det var godt besøgt. Der blev solgt for kr ,50 udgifter kr. 176,00 så et overskud på kr ,50. Jeg syntes det er et flot resultat, når det er første gang, vi prøver i lang tid. Tak for alle der brugte deres tid på loppemarkedet. Vi håber på at gentage succes næste år. Anni og Else

12 8. GILDE GK Karin Jensen GM Nina Nøddelund GS Lone Nielsen 8. gildes hjemmeside: JUNI: Søndag den 15. juni Valdemarsdag Ud med Fanen i Den Fynske Landsby. (se side 7) Lørdag den 21. juni Fælles afslutning Kirkeladen i Mesinge kl Giv besked til Uni hvad I vil have at spise. Når vi har spist kører vi en tur til Fyns Hoved, hvor vi drikker vores medbragte kaffe. (husk kaffe - evt. kage) Vi kører hjem over Kerteminde. JULI Tirsdag den 15. juli Søndag den 27. juli Tur til Nyborg Vold Vi mødes på p. pladsen kl , hvor vi spiser vores med bragte mad (Husk madpakken) Koncert i Kongens Have (der er ikke aftalt noget). AUGUST: Tirsdag den 12. august Naturlaug Fyn - tur til Hylkedam. Lørdag den 16. august Opstart på Carlslund Jazz med start kl hvis man vil spise musikken starter kl en god ide - medbring egen stol. Alle Ønskes en rigtig god sommer. Gruppemøder juni: gr. 81 Fredag den 20. juni kl hos Ulla gr. 82 Ingen møde. Gruppemøder august: gr. 81 Inger finder en dag gr. 82 mandag den 25. kl opstart hos Karin Grundlaget for et lykkeligt liv er et godt helbred og en dårlig hukommelse. Albert Schweitzer

13 9. GILDE GK Merete Stensdal GM Dorthe Ditlevsen GS Irene Bernth JUNI: Onsdag den 11. kl. 10 SOMMERUDFLUGT TIL NORDFYN. Vi mødes hos Dorthe, Åløkkehaven 14, hvor vi fordeler os i et passende antal biler. Fornuftig påklædning tilrådes. Medbring madpakke og drikkelse. Eftermiddagskaffen indtages i Skovby. 3. gruppe arrangerer og håber på stort fremmøde. Evt. afbud senest den 6. juni til Irene, tlf eller Anna, tlf GRUPPERNE: 1. gruppe (Inge) Intet møde i juni. 2. gruppe (Sonja) onsdag den 18. juni. 3. gruppe (Anna) Intet møde i juni. MÆRKEDAG: Den 12. juli fylder Anna rundt. Stort tillykke. GILDELEDELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER, OG VI SES IGEN MED FRISK ENERGI TIL FRILUFTGILDEHAL SAMMEN MED 2. GILDE MAN- DAG DEN 1. SEPTEMBER. En pessimist ser forhindringer i enhver mulighed, en optimist ser muligheder i enhver forhindring Winston Churchill

14 Hvorfor altid de samme blomster??? En gildebror sagde for nogen tid siden TAK - at jeg satte en blomst ved et medlem der ikke er mere - OG - hvorfor så altid den samme billede??? Fordi det er de blomster, valmuen, kornblomsten og margueritten, der vokser vildt på marken, den mark hvor mange brave mænd kæmpede for fædrelandet og sluttede deres dage. OG.-.rejser du rundt, vil du se disse blomster ved alle mindesmærker (i hvert fald farverne), for de faldne, om det er i London, Paris eller USA. Valmuen har en særlig betydning for briterne og er blevet et årligt tilbagevendende symbol og knytter sig uløseligt til datoen 11. november. Vi skal tilbage til Første Verdenskrig. Tyskland og dets allierede kæmper på den ene side af fronten, britiske, amerikanske, franske, canadiske, australske og andre nationers soldater på en anden. Og hvor kommer så valmuen ind i billedet? Det er ikke ligefrem denne sarte sommerblomst, vi forbinder med november måned. Blomstersymbolet har da heller ikke direkte noget med 11. november 1918 at gøre. Ideen med valmuerne opstod først senere og stammer oprindeligt slet ikke fra Storbritannien. Det var en amerikansk professor ved navn Moina Michael, der kom på at sælge valmuer af rød silke til venner og bekendte for at rejse penge til de hjemvendte lemlæstede soldater i USA. MEN - I 1921 besluttede briterne at gøre 11. november, datoen for våbenhvilen, til en national mindedag, den såkaldte Remembrance Day. Valmuesymbolet er helt centralt for dagen, som også kaldes Poppy Day valmuedag. Enhver, der har været i London på denne årstid, ved, at byen er på den anden ende og nærmest ved at drukne i valmuer de fleste dog lavet af papir, stof eller plastik. Ikke kun kongelige, toppolitikere og tv-kendte bærer dem. Det er en lang historie, som jeg ikke vil trætte jer med, men blot fortælle, at valmuen også er blevet et symbol for mig, da jeg flere gange, har oplevet den 11. november i London. Alle bærer den lille Poppy, et fantastisk skue, med alle de mange Poppy er ved Westminster Abbey. Jeg oplevede det også engang i Washington ved et mindesmærke for Koreakrigen, de røde, blå og hvide blomster, hvor der netop var lagt en krans fra Danmark. Det gør et stort indtryk på en. OG - derfor er blomsterne i kransene den 4. maj i Ansgar Anlæg også røde, blå og hvide - markens blomster. Washington mindesmærke Korea-krigen Poppy-dag London 11. november

15 Dato Arrangement Hvor? Arrangør side Kræmmermarked Føtex Bolbro - kl gilde Fjordens Dag Sct. Georgsløbet Teamet Distr.gildehal m. ridderopt. Næsby Kirke/Gildehuset Ridderudv Fellowship DIS Bankospil Gildehuset kl gilde Fredslyset DIS OBS!! Odense gildernes fællesarrangementer, dvs. Odense Stadsgildes, samt arrangementer der kunne være af fælles interesse kan blive lagt på hjemmesidens mødekalder, så fremt de via kansleren er meddelt Webmaster. 8. gildes Friluftsgildehal 2014 Friluftgildehallen i år blev noget anderledes end forventet og efter ønske fremrykket en måned, så den nu erstattede et gildemøde. Vejret var ikke optimalt og trusler om afbud blev konsekvensen, men heldigvis havde vi jo gildehuset denne aften, så madpakkerne kunne nydes her i varme og tørvejr. Vi fik dækket et flot bord, sat pejsevideo på via projektoren og gildehallen blev opsat i en rundkreds med et lille bord i midten med gildedug, masser af syrener samt et stort fad med måske 50 fyrfadslys, der skulle illudere bålet. Musik havde vi ikke denne aften, men mange af vore kendte sommersange, som Danmark nu blunder den lyse nat, Jeg ser de bøgelyse øer, Fo ajle di små blomster dæ dov æ te i år blev lystigt sunget. Der blev holdt gildemestertale og 5 min. Sct. Georg og igen sang vi Jeg elsker de grønne lunde, Vi er børn af sol og sommer, og sluttede med Du danske sommer jeg elsker dig. Vi havde en vildt hyggelig aften og blev enige om, at denne friluftsgildehal alligevel havde været noget særligt og at det måske heller ikke var sidste gang vi havde dannet kreds i stedet for at sidde som i en biograf

16 REDAKTIONEN Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail - - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe. Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer! HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større.) og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5. En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. Jeg bruger rigtig lang tid på at redigere. Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges. Billeder må ikke kopieres fra nettet. De skal indsættes, og der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn. Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer! NR. 6 Juni 2014 - 16 - gildekontakt@gmail.

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer! NR. 6 Juni 2014 - 16 - gildekontakt@gmail. REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 Juni 2015 Blomsterfestival 2014 Gode nyheder fra det sidste døgn: Planeten jorden fortsatte med at dreje sig om sin akse med det resultat, at solen stod

Læs mere

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015 - 16 -

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015 - 16 - REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2014. St. Thomas Kirche Berlin

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2014. St. Thomas Kirche Berlin GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 1 Januar 2014 St. Thomas Kirche Berlin Gilderne fik nye og reviderede love for to år siden vedtaget på landsgildetinget 2011. Gildernes nye motto: Spejderideen

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN VELKOMMEN. til det nye

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN VELKOMMEN. til det nye REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 JUNI 2013 - 16 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 JUNI 2013 - 16 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 4 April 2013 Hvad er en pensionist? Vi var her før, der var strømpebukser, opvaskemaskine, PC er, McDonalds. Vi blev gift først og boede sammen bagefter.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 December 2014-16 - gildekontakt@gmail.com

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 December 2014-16 - gildekontakt@gmail.com REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 3 Marts 2014 Berliner bjørn 2013 HOLD TAKTEN OG HOLD UD! - (delvis citeret fra Cirkus Holmboe) "Årh.. det er godt nok svært det her lige nu" udbryder yngsteartisten,

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 8 Oktober 2014 Glimt fra New Zealand Netop her blev noget af Ringenes herre optaget!

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 8 Oktober 2014 Glimt fra New Zealand Netop her blev noget af Ringenes herre optaget! REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Foto: Jens Aage Jensen

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Foto: Jens Aage Jensen GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE Foto: Jens Aage Jensen NR. 1 Januar 2015 Det fik mig til at tænke på mit eget livsforløb og om jeg havde nået, hvad jeg gerne ville indtil nu. Som teenager var

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2015 - 12 - gildekontakt@gmail.com

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2015 - 12 - gildekontakt@gmail.com REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 10 December 2014 Hvad skaber egentlig julen? Datoen eller traditionerne? Jeg har 4 børn med hver deres familie, og når jeg bare skal samle børnene, så er

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 10 December 2015 I 2012 aflagde jeg ridderløftet. Mit spørgsmål lød: Hvilke tanker gør du dig som gildebror om mødet mellem flere kulturer i et menneskeligt

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN. Redaktionen ønsker alle et rigtig godt nytår, med TAK for 2013 SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2014 - 16 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN. Redaktionen ønsker alle et rigtig godt nytår, med TAK for 2013 SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2014 - 16 - REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 5 Maj 2014 - 20 - gildekontakt@gmail.com

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 5 Maj 2014 - 20 - gildekontakt@gmail.com REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 2 Februar 2015 2015 er skudt ind! også i den grad. Som optakt til årsskiftet havde vor Dronning en glimrende og sigende Nytårstale, hvor hun bl. a. talte

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Foto: PW

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. Foto: PW GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE Foto: PW NR. 2 FEBRUAR 2016 FLYGTNINGESTRØMME årets ord 2015 Nu skriver vi 2016 og er allerede i februar, men kigger vi tilbage på året 2015, må man sige, at

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 7 AugustSeptember. Arizona 2012

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 7 AugustSeptember. Arizona 2012 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 7 AugustSeptember 2014 Arizona 2012 BRODERFONDEN For nogle dage siden modtog jeg en mail fra Erhvervsstyrelsens erhvervsside med overskriften Tillykke Broderfonden

Læs mere

GILDE KONTAKT OBS. Indlæg til februars Gildekontakt bedes være redaktøren i hænde senest den 10. januar - grundet ferie SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT OBS. Indlæg til februars Gildekontakt bedes være redaktøren i hænde senest den 10. januar - grundet ferie SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE OBS. NR. 7 AugustSeptember - 20 - gildekontakt@gmail.com

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE OBS. NR. 7 AugustSeptember - 20 - gildekontakt@gmail.com REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2013 - 16 -

GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 1 Januar 2013 - 16 - REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 december

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 december REDAKTIONEN gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes,

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Mærkedag: 02. juni 04. juni 06. juni 07. juni

Mærkedag: 02. juni 04. juni 06. juni 07. juni Vallekilde-Hørve Friskole. 1. juni 2012 Fredagsbrev nr. 701 Næste uger: 04. juni 05. juni 06. juni 07. juni 08. juni Mundtlig prøve dansk Grundlovsdag Skolen lukket SFO åben til kl. 12.00 Førstehjælpskursus

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 december Foto privat

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 10 december Foto privat GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 10 december 2016 Foto privat I gilderne er der mange facetter og muligheder afhængig af hvilke interesser man har. Der er arbejdet i gildet, stadsgilde-distriktsgilde,

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere