Havet karriere og sømandsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havet karriere og sømandsliv"

Transkript

1 Havet karriere og sømandsliv Oscar von Kræmers karriere April 1837 optaget i Det Alexandrovske Kadetkorps (knap 8 år gammel). Februar 1840 i Søkadetkorpset (11 år) 1844 i Gardemarine Compagniet 1846 Midshipman 5. maj 1850 udnævnt til løjtnant for udmærkelse i tjenesten. Februar Krimkrigen. Efter slaget ved Sevastopol 17. oktober 1854 modtaget St. Georgskorset, den højeste udmærkelse for tapperhed i felten. Februar 1855 udnævnt til kommandant på en af redouterne. Såret. Modtaget St. Anne Ordnen 3. klasse og St, Georgskorset 4. klasse for tapperhed. Vårvinter 1857 ansat i 2 år som adjudant hos kommandøren for 1. flådedivision, viceadmiral J.E. von Schantz. Kedeligt skrivebordsarbejde. Efterår 1857 stabsofficer på en eskadre til Middelhavet på korvetten Veprj på en rejse ned langs Europas kyster. Sommer 1858 hjemme igen som flagofficer for viceadmiral von Schantz. Januar 1859 tjeneste på klipperen Rasboinik på togt til Kina. Har ansvaret for besætningen. 8. oktober 1859 besked om, at han er forfremmet til kaptajnsløjtnant. August 1860 forbigået som kaptajn på Rasboinik, men bliver indsat som ældste officer på admiralskibet fregatten Svetlana på et togt til Japan samt verdensomsejling. Juni 1862 Svetlanas togt afsluttet. Fået St. Anne Ordnen 2. klasse. 26. marts 1863 forfremmet til 1. Søekvipage. August 1863-juli Kommandoen på Vitiaz, 17 kanoner, et superbt fartøj efter von Kræmers mening. På togt til Amerika. Sommer 1864-juni 1865 forfremmet til kaptajn af 2. rang, udkommanderet til en kampagne i Middelhavet, ansat ved tronfølgeren storfyrst Nicolais person med korvetten Vitiaz. Efter togtet hvor eskadren fulgte Nicolais lig hjem fra Nizza ombord på Alexander Nevskij. fik besætningen på Alexander Nevskij og dennes kaptajn Fedorovski ordner og udnævnelser (Fedorovskij til fløjadjudant). Vitiaz og Kræmer fik ingen udmærkelser. Sommer 1865 togt med Vitiaz til Stockholm og Danmark. Svensk orden (Ridder af Sværdordenen). Efter det 21 måneder lange togt med Vitiaz opsummerer Kræmer det synlige resultat: 2 udenlandske ordner samt krone på St. Anne Ordenen. Nytår 1866 udnævnt til befalingsmand på fregatten Osliaba. På sommerkampagne med den 16-årige storfyrst Alexej. 25. september 1866 udnævnt til fløjadjudant. Deltaget i storfyrst Alexanders og prinsesse Dagmars bryllup i november 1866 i den russiske kejsers suite. Forår 1867 kaptajn på Alexander Nevskij. Togt til Middelhavet med storfyrst Alexej. Juni 1868 udnævnt til Kommandør af Osmanyeh-Ordenen, Tyrkiets højeste orden. Marts 1869 udnævnt til befalingsmand på korvetten Varjag togt til Archangelsk. 21. maj 1869 udnævnt til eskadremajor hos kejseren en forfremmelse som var meget eftertragtet af enhver fremadstræbende søofficer. Blandt dem der havde stræbt efter posten var Fedorovski (Alexander Nevskijs tidligere kaptajn og medlem af krigsretten i Alexander Nevskij-sagen). Eftersommer 1869 rejse til Odessa over land for som eskadrechef at forberede den russiske kejserfamilies ophold på Krim. 1

2 December 1869 genindsat i kommandoen på Varjag ny kampagne med storfyrst Alexej og admiral Possiet. Maj 1870 afsejling med Varjag til Archangelsk, Novaja Semlja og Island. Oktober 1870 udnævnt til kaptajn på Svetlana, 5. og sidste togt med storfyrst Alexej og admiral Possiet, varer til august Amerika og jordomsejling. Oscar von Kræmer er flagkaptajn dvs stabschef for eskadren Svetlana, korvetterne Bogatyr og Abrek. Diverse udmærkelser. Januar 1874 udnævnt til havnekaptajn i Kronstadt samt udpeget som attacheret ved Hertugen af Edinburg, som skal giftes med kejser Alexander II s datter Maria Alexandrovna. 13. januar 1875 udnævnt til kontreadmiral med placering ved den kejserlige suite. 20. marts 1876 udnævnt til yngre flagmand ved Østersøflåden. Marts 1877 tilbud om at blive øverstbefalende over den russiske eskadre i Stillehavet. Afslået det p.gr.a. familien, ønsker hellere en befaling i Middelhavet. 23. november 1878 udnævnt til chef for den russiske eskadre i de græske farvande (admiral). Flagskib panserfregatten Fyrst Pozjarski. August 1880 Svetlana som admiralsskib. Nyt admiralsskib: Gerzog Edinburgski. April 1882 hjemkaldt, kommandant for Petersburg Havn. En ny stilling bestående af to tidligere poster: højeste chef og havnekaptajn. Dette lidt kedelige arbejde blev dog frafaldet og afløst af det mere hædrende: flagkaptajn hos kejseren ved Alexander III s kroning fået Vladimirordenens sløjfe af 2. Klasse. 13. januar 1886 viceadmiral og ordførende i flådens tekniske komité. 10. marts 1886 udnævnt til generaladjudant hos kejser Alexander III. 10. december 1888 udnævnt til chef for marinens hovedstab. September 1889 fulgt med storfyrst Alexej til Sortehavsflåden udnævnt som vikarierende admiral for Sortehavsflåden, hjemkaldt august November 1894 udsendt for at kundgøre Alexander III s død og Nikolaj II s tronbestigning. Dekoreret med Alexander Nevskij Ordenen i brillianter. Fået Dannebrogs Storkors i brillianter. Fået den svenske St. Olofsorden. 26. maj 1896 udnævnt til medlem af Rigsrådet. September års jubilæum som officer og udnævnt som fuld admiral. Maj 1898 kaldet af enkekejserinde Maria Feodorovna (Dagmar) til formand for bestyrelsen for Røde Kors. Juni 1903 belønnet med Røde Kors udmærkelsestegn af enkekejserinden Vladimirordenen af 1. klasse med bånd og sløjfe den højeste militære udmærkelse han kan få. Citater fra Oscar von Kræmers breve og dagbøger Vi har det ret morsomt i korpset. (Bror von Kræmer til sin mor december 1837) Oscar skynder sig opad med en forfærdelig fart. (Bror von Kræmer til sin mor december 1844). Sig mig, kan noget sammenlignes med en sømands liv! For nogle dages lidelse på havet hvilken nydelse, og på kronens bekostning! (Vagthavende stabsofficer Oscar von Kræmer til sin søster fra et togt i Middelhavet 1857 med korvetten Veprj). 2

3 Fartøjet fremskrider om nætterne gennem flydende sølv, under fulde sejl, og stjerner, spredte i nye hidtil usete grupper under den lysblå kappe, se så lysvågne ned på os ligesom i forundring over den fremmede fra norden. De er bedårende de tropiske nætter En mængde små tropiske fugle, flyvefisk, brilliante mollusker, alt dette giver adspredelse, og man føler sig mindre isoleret i den umættelige evighed, som omgiver én. Og dog hvor meget hellere ville jeg ikke sidde ved en god brændeild en vinteraften i Finland, når det hyler og stormer ude. Mens søstrene dækker op med en velsmagende aftensmad, i stedet for at stå og tælle stjernerne på en tropisk himmel og de tusind mil som er tilbage til næste havn. (Kaptajnsløjtnant Oscar von Kræmer til sin mor i marts 1860, ved ækvator mellem Kap Verde Øerne og Kapstaden ombord på klipperen Rasboinik) maj 1860 i Det Indiske Ocean Den 16., onsdag. Den nordnordøstlige vind øgede stærkt ved solopgangen. Vi bjergede bramsejl, fok og stagsejl, tog alle reb ind på stormsejlene. Kl. 7 øgede vinden stadigt, og vi surrede alle sejl ved hjælp af ender for at forstærke sejsingerne, strakte løbende riggen, skalkede lugerne og forberedte os på den storm, som hastigt udviklede sig. Ved solnedgangen så vi et fjernt lyn på horisonten, og for at møde alle eventualiteter på denne breddegrad ordnede vi alle brandsprøjterne, hentede økserne op, kaldte alle mand på dæk og afventede hvad der kunne komme. Tordenvejret nærmede sig. Omkring kl. 10 om aftenen sank barometeret til 29,49, vi indsvøbtes af et gravlignende mørke og en frygtelig stormbyge drev hagl, større end ærter, i ansigtet på os med et drøn som ildgivning fra et helt batteri. På alle spir og nokker tændtes St. Elms ild, tordenvejret nærmere sig mere og mere, selvom tordenbragene næsten helt druknede i stormens hvinen. Pludselig slog lynet med en frygtelig styrke ned på os. Vi blev blændede og bedøvede i nogle sekunder, derpå styrtede alle til brandsprøjterne. Klipperen var ligesom indhyllet i røg. Det var svært at afgøre om vi havde ild ombord eller ej. Vinden var utrolig stærk, og hæslige skyer med tordenbyger og hagl jagede uafbrudt frem over os. Den 17, torsdag. Uvejret varede hele natten og tordenbyge fulgte på tordenbyge næsten uden ophold, og hver byge var stærkere end den foregående. Vi bjergede stormforsejlet og havde kun stormstorsejlet tilbage med løse skøder; jeg forstår ikke hvordan det holdt. Barometeret begyndte at stige efter midnat, og det ganske hurtigt, vinden gik over i WSW, alt tydede på at vi havde nået cyklonens nordvestre sektion og snart skulle komme ud af dens cirkler. Ved solopgangen indså vi hele gruen i vores tilstand: vindstødene øgede om muligt, søen gik i frygtelige bølger, klipperen tog uophørligt vand ind. Horisonten og havet fremviste et virkeligt frygteligt syn; himmelen klarede op i nogle øjeblikke, dækkedes derefter at tætte rødhvide skyer; havet var oversået med skum og væltede sig i raseri. Klokken 9 om morgenen tog klipperen under en voldsom byge så meget vand ind, at det strømmede ind i alle luger og til og med dækskahytten fyldes med vand. I maskinrummet steg vandet til 32 tommer, fra dækket kunne det ikke mere komme væk og stod længe i højde med rælingen. Bygerne øgede blot, og bølgedannelsen var sådan at jeg ikke engang i drømme havde kunnet forestille mig noget lignende. Bølgebredden var to gange klipperens længde. Fartøjet formåede ikke længere at rejse sig, og i afventning på Leforts skæbne kaldtes alle op, presenninger spændtes over alle ventiler og luger, begge brandsprøjter blev ført ned i maskinrummet og nogle mand blev stillet med økser ved masterne for at kappe dem, hvis pumperne ikke skulle orke at lænse. I mellemtiden begyndte alle som var ledige, officerer såvel som matroser at øse vandet fra dækket med 3

4 kar, pøse, huer, stående i vand helt op til halsen. Nogle mand sendtes op for at klare merseråerne og stængerne. Ved tolvtiden toges merseråerne ned, men stængerne blev siddende tilbage. Snart rapporteredes det fra maskinrummet, at pumperne fungerede godt og at vandet var sunket til 4 tommer, hvilket beroligede alle, selv om klipperen stadig i længere tid kunne forsvinde i bølgerne. I eftermiddagens løb aftog vindstødene i styrke, og mod aften rådede blot en almindelig storm, hvorfor jeg, udmattet efter to døgns anspændelse, faldt tungt i søvn. Den18, fredag. Om morgenen aftog stormen, men søen var forfærdelig, og vi tog vand ind over rælingen hele dagen. Vi kogte grød til mandskabet ingen madlavning havde kunnet komme på tale i de to foregående dage og tørrede hvad som tørres kunne. Vi hejsede forstormsejlet og stagsejlet nr. 2. Mod aften klarede himlen op. Vi kunne nogenlunde bestemme vores position og konstatere, at vi i løbet af de to døgn var drevet 100 mil i østlig retning. Det var heldigt, at der var plads. (Oscar von Kræmer i sin dagbog den maj 1860 ombord på klipperen Rasboinik på vej fra Kapstaden til Java). En lykkelig kampagne. Vi havde under hele rejsen mistet blot nogle få mænd, som døde i Kina af feber, ikke en eneste ulykkeshændelse, ikke en eneste kropsskade i besætningen, ikke en eneste desertør, ikke et sejl og ikke et spir mistet, som om vi aldrig havde sejlet længere end mellem Reval og Helsingfors, og vi havde dog gjort rejsen rundt om jorden! Og til slut har vi lykkeligt gennemgået to strenge mønstringer, som gav fartøjet anseelse som et blandt de bedste i hele vor flåde. (Ældste officer Oscar von Kræmer efter en kampagne med admiralskibet fregatten Svetlana fra Japan til Australien, Maghellanstrædet, Portsmouth). Ja, vi har virkelig glemt havet og vore fartøjer for at bruge al vores tid på det amerikanske smukke køn, og sagt imellem os er det vel værd. (Oscar von Kræmer, forfremmet til 1. Søekvipage, fra besøg i New York med korvetten Vitiaz efteråret 1863, i brev til sin mor). Andre mennesker grubler over hvordan de skal kunne samle tilstrækkeligt sammen til en rejse til Italien, og her rejser jeg med al mulig bekvemmelighed, og desuden i hvilket selskab! Og får penge oven i købet, mere end jeg behøver! Synd bare, at blandt alt hvad jeg har lært mig på mine rejser er kunsten at samle penge ikke indbefattet. Oscar von Kræmer med korvetten Vitiaz i Nizza, november 1864, til sin bror). Jeg har besøgt mange interessante steder, set meget og kommet i personlig berøring med mange høje personer, Lincoln, den russiske kejser, kejserinden, tronfølgeren, til slut hele det svenske kongehus. Hele tiden har jeg haft udenrigs ophold, fået tre gange årsløn og en gang ½ ditto, alt ekstra, fået to brilliantringe, fået to udenlandske ordner og krone på Anneordenen, og om tronfølgeren havde fået lov at leve havde jeg sandsynligvis fået mere. (Kaptajn af 2. rang Oscar von Kræmer efter kampagne med korvetten Vitiaz til Amerika, Middelhavet, Sverige og Danmark.) Min tid har været optaget med visitter Jeg er ikke hofmand og jeg bliver det heller aldrig, men som et prosaisk menneske glæder jeg mig over de materielle fordele, som følger med, nu og i fremtiden. (Oscar von Kræmer, forfremmet til kaptajn på fregatten Osliaba 1866 på sommertogt med storfyrst Alexej, og derefter udnævnt til fløjadjudant hos kejseren) 4

5 Hvilke ordrer jeg end kan få, så må jeg holde god mine, thi kaptajnen på fartøjet må vise eksempel på disciplin, hvor beklemt hans hjerte end måtte være. (Oscar von Kræmer, kaptajn på fregatten Alexander Nevskij på togt til Middelhavet med storfyrst Alexej i et brev til sin forlovede, Sophie) I havnen modtoges de med kongelig salut av omkring 20 krigsfartøjer, af 8 forskellige nationer, og af alle disse var mit uden sammenligning det største og smukkeste. (Oscar von Kræmer, kaptajn på fregatten Alexander Nevskij i Piræus ved det nygifte græske kongepars ankomst, november 1867) God øvelse for storfyrst Alexej, som endnu aldrig har været med til nogen storme. (Oscar von Kræmer, eskadremajor hos kejseren og kaptajn på korvetten Varjag, på togt med storfyrst Alexej til Archangelsk 1870 efter ti dage i høj sø fra Island mod København) I dag har vi endnu mil tilbage til New York! Min længsel efter Dig og Lillus [sønnen Alexej] begynder at blive så uimodståelig, at jeg aldeles har mistet humøret og er træt af alt og alle: af vinden, som ikke er stærk nok; af fregatten som ikke går hurtigt nok, af Possiet, som ikke styrer den mest fordelagtige kurs og ikke går for damp, når det skulle være til nytte, af mennesker når de taler og af mennesker, når de tier. Jeg tænker først at begære orlov, og om dette nægtes, så begærer jeg enten afløsning på min post eller at du sendes herover på kronens bekostning i hele den tid jeg skal blive i Amerika naturligvis kun hvis du selv er med på sagen. Men dette er min sidste ressource, siden er der blot tilbage at begære sin afsked fra tjenesten, og dette skulle jeg gøre, hvis jeg havde nogen slags sikkerhed for snart at få en anden tjeneste. Hvis jeg skriver noget nu, så bliver følgen den, at jeg skader mig selv uhjælpeligt og alligevel ikke kommer herfra. Derfor tror jeg nu, at klogskaben byder at tie og rejse, og håbe på, at noget may turn up, skønt hjertet bløder. Vist er vejret herligt og temperaturen behagelig, vandet skønt at se på og bade i, himlen skøn og stjernebestrøet, det højt besungne Sydkors ligesom andre for os nye konstellationer på den sydlige halvkugle fortryller vore blikke, når natten kommer. Kaptajnen mindes sin rejse i samme farvand for 12 år siden: Hvor fortryllet var jeg ikke, og hvor meget nød jeg ej, selv om jeg befandt mig på et lille fartøj, hvor jeg savnede al komfort, ja, til og med en tør seng at hvile på. Men jeg var tolv år yngre og drømte à la belle etoile om en sådan lykke i fremtiden, som jeg nu har ladt bag mig. Alexej til Amerika og derfra uventet på jordomsejling , til sin hustru Sophie på rejse mellem Havanna og Rio de Janeiro) Humøret og tålmodigheden er begyndt at tage slut, man orker ikke at tale meget, og alle samtaleemner er temmelig udtærskede. Når man mødes om morgenen så hilser man på 5

6 hinanden og siger: Hu, hvor det er varmt, det er hedere end i går, hvorpå den anden svarer: Ja, det er forskrækkeligt varmt, vi må se hvor mange dage til vi ankommer til Rio. (Oscar von Kræmer, kaptajn på fregatten Svetlana på togt til Amerika og derfra på jordomsejling , til sin hustru Sophie, på rejse mellem Havanna og Rio de Janeiro). Jeg tror, at jeg er blevet en dårlig sømand, thi jeg prædiker daglig om det absurde i sømandens liv. Alexej til Amerika og derfra uventet på jordomsejling , til sin hustru Sophie på vej fra Rio de Janeiro til Kap Det gode Håb) Nu er jeg på vej til Singapore, 150 verst fra ækvator, som vi passerer i morgen, og er af heden forvandlet til liquide, skønt jeg ellers har det fortræffeligt og læsker mig med superbe ananasfrugter, mangostaner og is. Alexej til Amerika og derfra uventet på jordomsejling , til sin hustru Sophie på turen fra Batavia til Singapore) Horribelt vejr; storm, snefog og kulde, dækket er skjult i sne, sejlene og menneskene frosne. Vi er uden for Vladivostock, men det er umuligt at komme ind så længe det stormer. Jeg ønsker at jeg havde vinger, så jeg kunne flyve over Det Indiske Ocean, som endnu ligger mellem mig og alle de som er mig kære. Det går dog ret så godt nu, thi fregatten mærker ligesom hesten at rejsen gælder hjemmet, og med alle sine vinger udspændte for den friske nordøstlige monsun har den allerede på fem dage tilbagelagt verst. 6

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

Ove Kjeldsen: Jorden rundt i 60 år

Ove Kjeldsen: Jorden rundt i 60 år Ove Kjeldsen: Jorden rundt i 60 år Ove Kjeldsen var gårdmandssøn, født på, Tuse Næs ved Holbæk i 1916. Efter gymnasiet kom han til søs, med rederiet f. Lauritzen og med A.P. Møller, men han tog også, som

Læs mere

Pottemagerens Hus. Nyt fra

Pottemagerens Hus. Nyt fra Nr. 2 maj 2011 Nyt fra Pottemagerens Hus Mattæus 24:39 De ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Vi elsker Pottemagerens Hus. Alligevel forlader vi PH den 7. august for at drage ud på en

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 39. årgang Nr. 3 - august 2006 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Planlagte aktiviteter 2006 2007. Med forbehold for ændringer har bestyrelsen med baggrund i erfaringerne fra vintersæsonen

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 45. årgang Nr. 4 - november 2012 MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har til huse i den gamle arrest på Nyholm, hvor der hver tirsdag

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG. København. Missionshjemmet, Opført 1931.

S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG. København. Missionshjemmet, Opført 1931. S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG Missionshjemmet, Opført 1931. København. SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST 1956 105. årg. SKANDINAVIENS

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 42. årgang Nr. 3 - august 2009 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Arrangementer efterår/vinter 2009 2010 Alle medlemsmøderne (onsdagsmøderne) starter kl. 1930. Bemærk dog, at julearrangementet

Læs mere

Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab

Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab I et hul i jorden boede der en hobbit. Ikke et væmmeligt, beskidt og vådt hul, fyldt med stumper af orme og en lugt af mudder, og heller ikke et tørt, tomt, sandet

Læs mere

Vi kan hjælpe andre til at være trygge.

Vi kan hjælpe andre til at være trygge. LEKTIE År B 3. kvartal Lektie 2 En voldsom storm Ugens tekst og referencer: Luk 8,22-25. Mark 4,35-41. Den Store Mester, kap.35. Huskevers: Herren er hos mig, jeg frygter ikke. (Sl 118,6) Hovedformålet

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Indhold:

Den Lille Havfrue. Indhold: Den Lille Havfrue Indhold: Spilleplade, 5 kartondele, 4 spillebrikker af karton med plastikføder, drejeskive, 30 brikker med muslinger og 6 med støvle. Forberedelser Sæt spillepladen på bordet og fastgør

Læs mere

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen SØVÆRNET 2-2010 Udgiver Søværnets Operative Kommando Sødalsparken 20 Postboks 1483 8220 Brabrand E-mail: lesek@sok.dk Web: www.sok.dk Telefon: 89433099 Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A.

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

25. ÅRGANG JULEN 2006

25. ÅRGANG JULEN 2006 25. ÅRGANG JULEN 2006 Kære Tommerupborgere! Som det fremgår af forsiden er det nu 25. gang at Lions Club Tommerup med»jul i Tommerup«ønsker vore læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi siger

Læs mere

Oversat. Erna Frislev og Anna Holmquist

Oversat. Erna Frislev og Anna Holmquist Oversat af Erna Frislev og Anna Holmquist 2 Barndommen Der findes et princip, som modstår alle argumenter, og som medfører en hindring mod alt fremskridt, og det er fordømmelse, før en undersøgelse. -Paley-

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere