Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien"

Transkript

1 Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien Kære Praktikant Tak fordi du har meldt dig til Frivillig Fredag Praktik 2012! Læs venligst denne Vejledning til praktik, før du kaster dig over resten af praktikkataloget. Mange spændende praktikmuligheder Det er i år lykkedes at få hele 19 foreninger til at byde ind med spændende praktikophold. Det siger noget om, at de mange frivillige i kommunen rigtig gerne vil vise, hvilken forskel deres engagement gør for brugere og lokalsamfund. Samtidig har vi udvidet praktikantfeltet, så det i år omfatter både byrådspolitikere og embedsmænd i forvaltningen. Også her er tilslutningen stor. Hvordan gør du? Når du har læst om alle praktikkerne, skal du beslutte, hvilke praktikophold du har lyst til at prøve kræfter med. Bemærk, at flere af praktikkerne kun strækker sig over nogle få timer. Du er derfor velkommen til at kombinere flere praktikker, så du kan opnå et bredere indblik i det frivillige arbejde. Når du har valgt dine top-3 ønsker, skal du sende dem i en mail til koordinator Lene Sønderbye Kjærulff på mail: (angiv venligst rækkefølge med foreningens fulde navn).. tilbagemelding til dig Når vi har modtaget ønskerne, går vi i gang med at matche foreninger og praktikanter. Vi vil så vidt muligt forsøge at opfylde alles ønsker, men vi håber selvfølgelig, at du vil se praktikoplevelsen som en god og spændende mulighed, uanset hvor du måtte komme i praktik. I begyndelsen af september får både foreninger og praktikanter besked. Foreningen får dine kontaktdata, og det er efterfølgende op til foreningen at lave de endelige aftaler direkte med dig. Synliggørelse Vi vil opfordre dig til at skrive nogle linjer om dit udbytte af praktikopholdet (meget gerne med fotos) og om frivillighed i det hele taget. Dette vil vi publicere bl.a. på vores hjemmeside, så alle interesserede kan læse om dine og de øvrige praktikanters oplevelser ude i foreningerne. Frivilligcenteret udarbejder en pressemeddelelse om Frivillig Fredag Praktik 2012, og vi vil også opfordre foreningerne til at benytte alle muligheder for synliggørelse. Deadline for tilbagemelding om ønsket praktik er senest MANDAG DEN 27. AUGUST 2012 og meget gerne tidligere. Rigtig god fornøjelse Page 1 Page 2

2 Amnesty International - gruppe 1- Hillerød og Allerød Amnesty International blev grundlagt i 1961 af den britiske advokat, Peter Benenson. 50 år senere er Amnesty International en verdensomspændende organisation med over 3 millioner medlemmer. Som et direkte resultat af Amnesty International s arbejde er tusindvis af samvittighedsfanger blevet løsladt, færre og færre lande bruger dødsstraf, verden har fået en FN-konvention mod tortur, og siden 2002 har krigsforbrydere været i den Internationale Straffedomstols søgelys. Lokalt prøver man at udbrede kendskabet til uretfærdigheder. Lokalgruppen skriver breve til myndigheder verden over, deltager i Amnesty Internationals forskellige kampagner og forsøger at synliggøre Amnesty Internationals arbejde. Se mere på: kontaktpersoner: Maggie Andersen Tlf: Mail: og/eller Kirsten L. Dalgaard Tlf: / Mail: Kan aftales med praktikanten Kan aftales med praktikanten aktivitet i praktikforløb Lokalgruppen påtænker at være aktive i efterårets kampagne, som kommer til at handle om ytrings- og forsamlingsfrihed i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika). Vi kender dog først kampagnens indhold i august, men vi formoder, at der bliver tale om blandt andet en underskriftsindsamling. Den vil vi meget gerne have hjælp til. Desuden vil vi gerne udbrede kendskabet til Amnesty Internationals LIFELINE, hvor man på en enkel måde støtter diverse overgreb via sms. Målet med praktikken er at udbrede kendskabet til det arbejde, der udføres i lokalgruppen. Vi håber, at praktikanten vil få et større kendskab til Amnestys virke generelt og til lokalgruppens arbejde i særdeleshed. Landsforeningen Autisme - Kreds Nordsjælland Vi er en forældreforening, der arbejder for og med mennesker, der har autisme i familien. Vi har næsten 700 familier tilknyttet vores lokalforening, hvor vi laver netværksgrupper for forældre og temaaftner med forskellige oplægsholdere. Vi går med som besiddere for familier, der er kørt fast, og vi kommer med ideer til, hvordan familierne kan klare hverdagen. Vi mærker tydeligt, hvordan vores familier Page 3 Page 4

3 præges af den udvikling, der i øjeblikket finder sted ift. inklusion og støtte, og vil meget gerne bidrage med vores viden og erfaring der, hvor beslutningerne tages. Se mere på: Formand Anne Lorenzen Tlf Mail: Enten tirsdag den 25. september kl eller onsdag den 26. september kl Eller på foreningens arrangement på Frivillig fredag den 28. september. Kan aftales nærmere med Anne Lorenzen Vi vil endvidere gerne invitere vores praktikant til at deltage i et spændende medlemsarrangement tirsdag den 11. september for unge med autisme og for deres forældre. Afholdes på Egedammen i Hillerød fra kl Mødes i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød ca. kl. 15. Aftales endeligt når vi får kontakt. Praktikanten skal sammen med formanden besøge en af vores medlemsfamilier, der har 3 børn - alle med autismediagnoser. Familien har gjort sig erfaringer både med specialtilbud og integration i det normale skolesystem. Familien vil fortælle om, hvordan det er at leve med de udfordringer der er, hvordan de forholder sig til inklusion m.m. Efter besøget vil vi mødes med bestyrelsen, byde på lidt mad og fortælle om det arbejde, vi laver for vores familier, og om de tanker og udfordringer vi ser ift. bl.a. inklusion, og hvordan stramningerne på handicapområdet påvirker vores familier og vores aktiviteter i foreningen. Vi vil samtidig gerne sparre med praktikanten om, hvordan vi kan bruge hinanden dvs. samarbejdet mellem vores frivillige forening og politikere/ embedsmænd. Vi håber, at vores praktikant vil få nye tanker og større indsigt (og forståelse) omkring vores hjertesag Autisme. Og vi håber, at det vil sprede nye ringe i vandet - til gavn for børn, unge og voksne med autisme samt deres familier. Blå Kors Genbrug Blå Kors Danmark er en kristen organisation, som hjælper mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler. Blå Kors Danmark hjælper både misbrugeren og familien. Genbrugsbutikken i Hillerød sælger møbler, billeder, bøger, glas, porcelæn, nips og tøj til både børn og voksne. Overskuddet går til Blå Kors Danmark. Butikken har åben kl , og de frivillige står for ekspedition, sorteringsarbejde, vask og strygning af tøj, ordning af møbler m.m. Derudover står de for regnskab og personalelister. Se mere på: kontaktpersoner: Kirsten Neerup og Inge Jensen Tlf Mail: / Torsdag den 27. september 2012 kl Page 5

4 Blå Kors Genbrug, Helsingørsgade 21, 3400 Hillerød Praktikanten kommer til butikken i Helsingørsgade og bliver præsenteret for de frivillige. Derefter deltagelse som almindelig frivillig i arbejdet med sortering af indkomne genstande, prisfastsættelse, servicering af kunder i butikken m.m. Undervejs vil der selvfølgelig være mulighed for en god snak om det store engagement, de frivillige ligger i det humanitære arbejde, og den værdi det giver for dem og for de mennesker, som Blå Kors Danmark hjælper. NB. Medbring madpakke. Cykelgruppen Fri-hjul - en netværksgruppe i Frivilligcenter Hillerød Cykelgruppen Fri-hjul er en selvorganiserende gruppe af cyklister, der gerne vil give Hillerød-borgere en chance for at (gen)opdage cyklen som et naturligt transportmiddel i hverdagen samt at få styrket krop og sjæl gennem motionsture med andre i det lokale område. Det har vi gjort hver torsdag kl siden august Turene er på ca km med start og slut ved Frivilligcenter Hillerød. Deltagerantallet er typisk på personer, og alle, der har tid og en cykel, kan deltage. I praksis er der langt flest pensionister. Gruppen er tilknyttet Frivilligcenteret som en netværksgruppe med en frivillig tovholder, Tim Karll, men alle deltagere forventes at tage aktiv del i at styrke gruppens sociale liv med turforslag og andre sociale initiativer. Tim Karll Tlf Mail: Torsdag den 27. september 2012 kl Udgangspunkt er Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød. Cykelturen begynder og slutter her. Dagen begynder ved Frivilligcenter Hillerød med en kort introduktion til gruppens regelsæt og praksis, gennemgang af ruteplanlægning og informations system. Derefter deltager praktikanten i en dejlig cykeltur kl I praksis kører vi ikke frem og tilbage samme vej, vi kører rundt. Under turen vil der være rig lejlighed til at snakke med deltagerne det er kun op ad de stejle bakker, vi ikke taler sammen. Ved hjemkomst til Frivilligcenteret afsluttes med eksempler på billedbehandling af fotos fra turen. Vi håber, at praktikanten udover god motion og en masse frisk luft vil få et indblik i, hvordan en selvorganiserende gruppe kan fungere og ved samtaler med deltagerne få forståelse for, hvor meget det kan betyde både fysisk og socialt at deltage i et sådan samvær. Derudover vil praktikanten få kendskab til, hvad der betyder, at der er et samlingsted som Frivilligecenteret i Hillerød. NB. Praktikanten skal selv medbringe cykel (ikke racer), Page 6

5 egnet tøj, evt. frugt og drikkevarer og kunne køre 20 km i roligt tempo. Vi holder normalt en pause på min. undervejs. Åndehullet - en netværksgruppe under Danmarks Lungeforening, og Hillerød Lungeklub Åndehullet er en selvhjælps- og netværksgruppe for lungehandicappede. Gruppen har eksisteret ca. 3 år og består pt. af 15 personer på +60 år. Formålet er at støtte hinanden i at leve med en kronisk sygdom. Vi mødes en gang om ugen til gymnastik og lungetræning. Derudover mødes selvhjælpsgruppen en gang om måneden i Frivilligcenter Hillerød til snak og socialt samvær. Hillerød Lungeklub blev stiftet i foråret 2011, hvor Hillerød Sygehus spurgte rehabiliteringspatienter, om de havde lyst til at deltage som patientgruppe i sygehusets motionsløb. 10 patienter tog udfordringen op og gennemførte motionsløbet på 3 km i Hillerød Lungeklub træner fortsat og har deltaget i motionsløbet igen i Se mere på: under Lokalforening/netværk Marianne Henriksen Tlf Mail: Onsdag den 26. september 2012 kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Praktikanten deltager i et netværksmøde med madpakke, hvor der tales om stort og småt. Gymnastiklæreren vil deltage og fortælle om gymnastik og lungetræningen, og der er mulighed for at få en snak med deltagerne om, hvad de får ud af det rent fysisk og socialt. Hillerød Lungeklub vil fortælle om klubben og formålet med deltagelse i Hillerød Sygehus motionsløb. Vi håber på at synliggøre vigtigheden af rehabilitering og netværk for kronisk syge. Den fysiske rehabilitering til at klare hverdagen og det sociale netværk til at støtte hinanden. Vi tror på, at dette er med til at forebygge dyre hospitalsindlæggelser. Derudover vil praktikanten få en forståelse af, hvor vigtigt det er for netværksgruppen, at der findes et samlingsted som Frivilligcenter Hillerød, hvor det er muligt at få lokaler, hjælp til synliggørelse og støtte til praktiske formål. NB. Praktikanten behøver ikke at medbringe madpakke. Dansk Røde Kors - Hillerød Afdeling Page 7 Page 8

6 Lokalafdelingen i Hillerød arbejder med flere ting. Bl.a. Røde Kors Genbrugsbutik med salg af genbrugstøj, bøger, nips. Indtægterne går bl.a. til sociale aktiviteter, ferielejre, julehjælp - samt udviklings- og katastrofehjælp. Besøgsvenner, der besøger oftest ældre og/eller handicappede i deres hjem. Patientstøtter på Hillerød Hospital ved bl.a. hovedindgang og akutområde for guidning og trøst. Samaritter der træner førstehjælp og deltager i vagter for at hjælpe tilskadekomne. Kioskfunktioner og kaffe/hygge snak på Bauneparken, Birgittehjemmet og Ålholmparken. Nørklere, der syr/strikker efter bestemte mønstre til RKs katastrofe/nødhjælps-lager. Undervisning i førstehjælp af certificerede instruktører. Se mere på: eller Afdelingsformand Bent Kauffmann Tlf Mail: Torsdag den 27. september 2012 kl. ca til ca Start efter aftale, kunne være ved Røde Kors Butikken Omkring kl : 1-2 praktikanter kommer evt. til vores Røde Kors Butik i Slotsgade 51. Her er præsentation, og så ellers deltagelse som almindelig frivillig. (Sortering og vurdering af tøj, servicering af kunder i butikken). Ca. kl : Besøg hos Patientstøtter på Hillerød Hospital, fx Hovedindgang/Information, Nedre Kirurgi og Akutområdet. Herefter vil vi Invitere på en kop kaffe og en snak om afdelingens øvrige aktiviteter enten i hospitalets café eller i vores mødelokale på Viemosegård. I såvel butikken som på hospitalet håber vi, at vore gæster vil få indblik i det sociale og praktiske arbejde, vi udfører, så man bl.a. kan se ideen i et aktivt foreningsliv med muligheder for mødelokaler / baser. Herligt, at praktikanterne vil tage sig tid til denne udfordring! Frivilligcenter Hillerød Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i hele Hillerød Kommune. Vi giver plads til, mulighed for og inspiration til, at man som borger kan engagere sig i sit lokalsamfund. Man kan også møde andre frivillige, udveksle erfaringer, danne netværk og skabe samarbejde på tværs. Medlemsgrupper og -foreninger har adgang til lokaler, kopiservice, IT samt faglig sparring og uddannelse i forhold til foreningsarbejdet. Desuden kan frivilligcenteret hjælpe dem med at udvikle aktiviteter, øget synlighed og engagere nye frivillige. Se mere på Centerleder Anette Nielsen Tlf Mail: Page 9

7 Fredag den 28. september 2012 (også kaldet Frivillig Fredag) kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c og Pop-up-shoppen et sted i Slotsgade/Helsingørsgade. I hele uge 39 har Slotsgade/Helsingørsgade været omdannet til et åbent galleri i forbindelse med projektet Social gadekunst - et vindue til en forening. 12 lokale kunstneres portræt af 12 lokale sociale foreninger har været udstillet i butiksvinduerne. Samtidig har der været en Popup-shop for engagement i gågaden, hvor man har kunnet høre foredrag, møde foreninger og frivilligcentret, se film om projektet samt købe kalendere med tryk af de 12 malerier. På Frivillig Fredag afholdes auktion over en række af malerierne, og årets frivillighedspris uddeles af borgmester Kirsten Jensen. Som praktikant får du mulighed for at deltage i de sidste forberedelser og afviklingen af Frivillig Fredag arrangementet. Konkret skal du deltage i en briefing først på dagen og derefter indgå i den praktiske forberedelse og afvikling af auktionen, reception og uddeling af Hillerød Kommunes frivilligpris. Dagen vil desuden indledes med en introduktion til vores center og tilbud for såvel foreninger som borgere. Og endelig vil du få mulighed for at møde repræsentanter fra de medvirkende foreninger - og dermed brugere af frivilligcenterets tilbud og støtte. Gigtforeningen - Lokalgruppe Hillerød Gigtforeningen arbejder for bedre livskvalitet til mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler. Gigt er den mest udbredte kroniske sygdom i Danmark og dækker over 200 diagnoser. Typiske eksempler er slidgigt, ryglidelser og leddegigt. Mange tror, at det kun er ældre mennesker, der får gigt. Men gigt ses også hos yngre mennesker og børn. Gigt kan ikke kureres, men den rette behandling kan mindske symptomerne og i mange tilfælde hæmme sygdommens udvikling. Man kan også selv gøre meget for at få det bedre, f.eks. ved at have fokus på træning, håndtering af smerter samt kost og vægt. Gigtforeningens kontaktperson i Hillerød har taget initiativ til særligt hold for gigtramte i samarbejde med Fysioterapien i Centrum. Se mere på: Evy Laursen Tlf Mail: Mandag den 24. september 2012 kl (træning kl ) Fysioterapien i Centrum, Hostrupvej 21, 3400 Hillerød Praktikanten vil få en halv times orientering om at leve med en gigtlidelse. Derefter deltager praktikan- Page 10

8 ten i en times træning, og som afslutning vil der være mulighed for at tale med deltagerne. Holdtræning for gigtramte bliver superviseret af en fysioterapeut med erfaring inden for træning af gigtpatienter. Træningen tilpasses den enkeltes behov, da der er stor forskel på, hvilke niveauer der kan trænes på. En person med et synlig handicap kan i nogle tilfælde træne længere uden at få smerter end en person, der ser rask ud. Praktikanten går forhåbentlig hjem med en større viden om, hvad det vil sige at leve med en gigtlidelse, og at træning er en vigtig del af hverdagen, samt en støre viden om Gigtforeningens arbejde. Grønnegade Centret - Caféen Grønnegade Centret er et sted, hvor seniorer hjælper hinanden med at sætte aktiviteter i gang under mottoet holder seniorer aktive. Formålet er at skabe socialt netværk for førtidspensionister og borgere over 60 år, og give dem mulighed for at holde sig aktiv både fysisk og psykisk. Grønnegade Centret forebygger ensomhed. Der er 1500 medlemmer og 140 frivillige med arbejdsopgaver omkring Centrets daglige funktioner (rengøring, cafe, reception, lokalebestilling o.s.v.) samt ansvar for de mange forskellige aktiviteter og arrangementer. Centret har bl.a. en hyggelig cafe, hvor medlemmer kan købe kaffe, kager, smørrebrød m.v. Der er ca. 40 frivillige hen over en uge i cafeen. Som regel er de 3 ad gangen på vagt i ca. 3 timer. Centerleder Bente Most Tlf Mail: Mandag fredag kl Nærmere mødetid kan aftales med praktikanten. Grønnegade Centret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød Aktiviteten vil foregå i Grønnegade Centrets cafe, hvor der bliver mulighed for at ekspedere samt udføre forefaldent arbejde i samarbejde med cafeleder og frivillige. Cafeen er centrets navle. Her får man god mulighed for at tale med medlemmerne og få et indtryk af, hvordan Grønnegade Centret fungerer i forhold til de frivillige og brugerne. Vi håber, at praktikanten vil få et indtryk af det store frivillige arbejde, der lægges i cafeen, og den store betydning det har for medlemmerne. Hillerød Almennyttige Boligselskab Hillerød Almennyttige Boligselskab består af 3 afdelinger. Frivillig Fredag Praktikken vil fokusere på de to af- Page 11 Page 12

9 delinger i Kongevænget, som dækker 840 boliger med 1850 beboere. Her arbejder Afdelingsbestyrelserne meget med den sociale trivsel for at løse problemer, som kan skabe utryghed blandt beboerne. Brohuset er et samlingssted for beboerne og rammen for det frivillige arbejde. Her kan man få en kop kaffe og en god snak, men også hjælp til lønsedler og andet papirarbejde. Beboerne kan bruge faciliteterne til fælles arrangementer og dermed være med til at gøre området til et bedre og tryggere sted at være. Der findes forskellige beboergrupper i området, bl.a. Al Karama som består af muslimske mænd, der arrangerer aktiviteter for de unge. Se mere på: Lars Pedersen Tlf Mail: Fredag den 28. september kl eller evt. torsdag den 27. september kl Aftales med praktikanten. Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød Praktikanten skal sammen med formand Lars Pedersen deltage i en Brohusvagt. Brohuset er åben kl , og her kan beboerne komme forbi til en kop kaffe og en snak, men også til praktisk hjælp. Hvad der konkret vil ske under vagten afhænger altså af, hvem der kommer, og hvad der er behov for den pågældende dag. Under Brohusvagten snakker vi med praktikanten om de opgaver og udfordringer, vi som Alment Boligselskab står over for. Der vil også være mulighed for at komme i dialog med de beboere, der kommer i Brohuset denne dag. Efter Brohusvagten laver vi en rundvisning i området, hvor vi besøger en af klubberne, vi har i bebyggelsen (Al Karama) og får en god snak med dem. Vi håber, at praktikanten vil gå herfra med et mere nuanceret billede af beboerne og området, end man måske får fra medierne. Vi håber desuden på en god dialog omkring de udfordringer, som altid vil findes i et område med så sammensat beboerskare. Hillerød Motionsvenner Hillerød Motionsvenner arbejder først og fremmest med vedligeholdelsestræning af svagere, ældre borgere - oftest i deres eget hjem. De fleste borgere får vi kontakt med via kommunens træningssektion og gennem demenskoordinatoren. Hillerød Motionsvenner sætter sammen med borgeren mål for vedligeholdelsestræningen, forhåbentlig med følgevirkningerne: fortsat rimelig selvhjulpen i eget hjem, fortsat motivation for at vedligeholde sin selvhjulpenhed og derved bevare så meget livskvalitet som muligt. Besøget af motionsvennen skulle også gerne være et friskt socialt pust. Kirsten L. Dalgaard Tlf / Mail: Tirsdag den 25. september Kl i Frivilligcenter Hillerød lokale 1.3 Page 13

10 (på andre dage i ugen kan laves aftale med en motionsven og en borger) Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød. Praktikanten kan vælge mellem to praktikmuligheder. ENTEN at følge med en motionsven til træning hos en borger. Forud for et sådant besøg vil vi mødes og give dig en introduktion til vores forening samt det, der skal foregå. Træningen omfatter gerne forskellige øvelser på stol, øvelser med små rekvisitter, diverse gangøvelser og styrketræning af forskellig art. Nogle borgere tager også en gåtur udendørs. Efter besøget vil vi evt. tage en kop kaffe og samle op på oplevelsen sammen. ELLER praktikanten kan deltage i Hillerød Motionsvenners åbne hold i Frivilligcenter Hillerød. Dette foregår tirsdag den 25. september kl i lokale 1.3. Forud herfor vil vi lige sætte os sammen en halv time og tage en snak om, hvem vi er og hvad vi gør, og efter træningen drikker vi en kop fælles kaffe sammen med instruktører og deltagere i borgercaféen. Hillerød Motionsvenner håber at kunne vise praktikanten, at bevægelse/træning har stor betydning også i de sidste år af livet, og at kunne vise eksempler på glæden ved at træne og glæden ved at være frivillig. HjerneSagen i Nordsjælland HjerneSagen i Nordsjællands værested Viemosegård har eksisteret i 21 år. Vore brugere er fortrinsvis +50 og kommer fra hele det tidligere Frederiksborg Amt. Der kommer personer hver tirsdag og torsdag. Derudover har vi pårørendetræf, årlige udflugter og sociale arrangementer. Da de fleste af vore brugere er kørestolsbundne, halvsidigt lammede og/eller har afasi (begrænset eller manglende verbalt sprog), er vort tilbud helt unikt. Alle vore ressourcer er målrettet personer med disse handicaps. Vi er ca. 15 frivillige, som hver uge lægger 1 eller 2 dages arbejde på værestedet. Nogle af os har en faglig baggrund, andre er pårørende til hjerneskadede eller blot interesserede i at give en hånd med. De frivilliges alder går fra ultimo 50 til primo 80. Se mere på: Lisbet Kragh Tlf Mail: Tirsdag 25. september kl og/eller torsdag 27. september kl Viemosegård, Hejrevej 1, 3400 Hillerød Praktikanten vil møde brugerne en dag på værestedet for senhjerneskadede: Deltage i morgensang og siddegymnastik, få indblik i vore tilbud i atelieret og træværkstedet, samt datastuen. Vi serverer dejlig varm middagsmad. Vi håber, at besøget vil være en øjenåbner for vigtigheden af at have et sådant tilbud i Nordsjælland, herunder muligheden for at kunne opretholde værestedet på Viemosegård eller et tilsvarende sted med samme faciliteter. Desuden håber vi, at praktikanten Page 14

11 vil få en større forståelse for Hjernesagens arbejde, og den betydning det har for de hjerneskadede og deres pårørende, men også for samfundet i form af bedre funktion og større socialt velvære. KFUM Spejderne - Megalipperne i Hillerød KFUM Spejderne er et spejderkorps med ca medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere. Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen. Gruppen Megalipperne blev oprettet i 1940 og fik navn efter en megalip, som er en lille hjorteart. Gruppen består af ca. 50 børn og unge fra 6 år og opefter samt ca. 17 ledere og andre voksne. Se mere på: eller www. spejdernet.dk Lars Jensenius Tlf Mail: Tirsdag den 25. september 2012 kl Spejdercenteret Frydenborg, Gribbereden, Frydenborgvej 21, 3400 Hillerød Praktikanten vil deltage i en typisk spejderaktivitet førstehjælps handlebane sammen med børn i alderen år. Ca min varighed. Derefter orientering fra gruppeledelsen omkring hvad vores arbejde består af, holdninger og formål samt hvilke udfordringer vi har. Ca min varighed. Vi håber, at praktikanten vil opnå en bedre forståelse for, hvad livet som frivillig leder betyder, hvordan vi bidrager til udviklingen af børn og unge, og hvad lokalsamfundet får ud af vores engagement. Klaverfabrikken Klaverfabrikken er et kultur- og aktivitetshus for alle nationaliteter og alle generationer Vi arrangerer koncerter, børneaktiviteter, værkstedsaktiviteter, m.m. Se mere på. Birgit Rømer Tlf Mail: Onsdag den 26. september 2012 kl Klaverfabrikken, Fredensvej 12 A, 3400 Hillerød. På systue eller alternativt i receptionen. Page 15 Page 16

12 Dagen vil begynde med en introduktion og rundvisning til Klaverfabrikken. Herefter vil praktikanten få mulighed for at følge en dags arbejde enten i receptionen eller på systuen. I receptionen skal der tages telefoner, tage imod gæster og andet forefaldende arbejde. I systuen syr vi ny kostumer og reparerer på de gamle. Da Klaverfabrikken er et meget dynamisk sted, ved man aldrig præcist, hvordan en dag vil forløbe. Men vi håber, at praktikanten vil få et indblik i det store arbejde og engagement, der lægges i huset. Nordsjællands Svæveflyveklub Nordsjællands Svæveflyveklub blev dannet i Vi arbejder med at udbrede kendskab til svæveflyvning og de fantastiske oplevelser denne sport kan tilbyde. En stor del af vores arbejde har fokus på unge mennesker, som vi tilbyder et skolingsprogram, der afsluttes med et svæveflyver certifikat. Vores klub har også stor fokus på konkurrence aspektet og har igennem årene fostret mange Danmarksmestre. Klubben er baseret på frivilligt arbejde, og med 160 aktive medlemmer er vi Danmarks største svæveflyveklub. I øvrigt har ca. 50% af danske erhvervs- og militær piloter begyndt deres karriere i en svæveflyveklub. Læs mere på: Bonni Kryger Tlf Mail: Kan aftales med praktikanten Nordsjællands Svæveflyveklub, Kurreholmvej 39, 3330 Gørløse I weekender og helligdage begynder en flyvedag i klubben kl. 9.30, hvor der er morgenbriefing. Til briefingen mødes alle medlemmer i klubhuset og dagens instruktører briefer om flyvedagen herunder specielt vejr og flyveforhold. Efter briefingen trækkes flyene ud af hangarene, og der føres daglig tilsyn på samtlige fly for at sikre, at flyene er i sikkerhedsmæssig forsvarligt stand. Flyene trækkes ned til startstedet og flyvningen, herunder flyvning med skoleholdet, begynder. Klubbens slæbefly og startspil trækker svæveflyene op, og er vejret godt, kan en enkelt flyvetur tage flere timer. Det er ikke usædvanligt, at vi flyver distancer på 300 km eller mere. Flyvningen stopper kl , hvorefter flyene trækkes hjem til hangarene, rengøres og derefter er der igen briefing, hvor flyvedagen evalueres. Styrk din Krop Page 17 Page 18

13 Styrk din Krop er et forebyggelsesprojekt sat i værk af det tidligere Frederiksborg Amt i Vi er 38 instruktører fordelt ud over Helsingør, Allerød, Hørsholm, Gribskov, Frederikssund, Birkerød og Hillerød. Styrk din Krop arbejder med at motivere gruppen af 65+, som er i stand til at transportere sig selv, og som ikke magter øvrige motionstilbud, til aktivt at vedligeholde egne funktionsevner, så man fremover fortsat kan klare hverdagen ved egen hjælp. Styrk din Krop medvirker også til at udvikle det sociale netværk for den enkelte deltager. Desuden støtter Styrk din Krop kommunens forebyggende genoptræningsarbejde, f.eks. når kommunen slipper taget i den enkelte ældre efter genoptræning. En del KOL-patienter har netop meldt sig som deltagere på vores hold. Se mere på Hillerød Kommunes hjemmeside (søg på Styrk din krop ). Kirsten L. Dalgaard Tlf / Mail: Mandag 24. sep. kl , Kulturværkstedet, Fredensvej 12c bag Biblioteket eller Tirsdag 25. sep. kl , Birgittehjemmet, Hillerødsholmsalle 139 eller Onsdag 26. sep. kl , Skansedal, Fredskovhellet 2 K eller Onsdag 26. sep. kl , Nødebo Kro, Nødebovej Afhænger af datoen. Aftales med praktikanten. Der er undervisning i 1½ time, hvor stole og forskellige rekvisitter indgår. Det er alsidig træning, som tager hensyn til den enkeltes niveau. Træningen fokuserer blandt andet på at vedligeholde balanceevnen og styrke musklerne. Praktikanten er velkommen til at deltage i undervisningen eller bidrage om instruktør, hvis man har erfaring i den retning. Den sidste ½ time bruges til socialt samvær og fx sang over en kop kaffe. Vi vil gerne give mulighed for at opnå et større kendskab til vores forebyggende arbejde blandt ældre borgere gennem Styrk din Krop-træningen. NB. Medbring egnet tøj til deltagelse i gymnastikundervisningen. Tirsdagsrådgivningen: - Økonomisk Råd og Vejledning - Advokathjælpen - Familierådgivningen Hver tirsdag er der mulighed for at få hjælp, råd og vejledning i Frivilligcenter Hillerød fra en gruppe mennesker, der med deres faglige baggrund og personlige engagement hjælper medborgere på vej. De frivillige i Økonomisk Råd og Vejledning bruger deres faglighed fra den økonomiske verden til at tilbyde en personlig snak om økonomi. Advokathjælpen er et frivilligt socialt tilbud fra Advokaterne i Hillerød om gratis og anonym retshjælp. Page 19

14 Familierådgivningen er et nystartet tilbud, hvor uddannede terapeuter med forskellige baggrunde stiller sig til rådighed for at støtte den enkelte borger og familien i at håndtere hverdagens udfordringer. kontaktpersoner: Tovholder for den fælles reception for tirsdagsrådgivningen: Jytte Behrendtz. Økonomisk råd og Vejledning: Sigurd Christensen, Lisbeth Andersen og Knud Kruse. advokathjælpen: Advokatforeningen i Hillerød formand Erik Turley, Advokathuset Nordsjælland. Familierådgivningen: Jenna Christensen, Birgitte Hermann og Sisser Andersen. For alle tre: c/o Frivilligcenter Hillerød Tlf. : Mail: Tirsdag den 25. september kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Praktikken vil begynde med en introduktion til hvert af de tre rådgivningstilbud gennem en snak med de rådgivere, som er repræsenteret denne tirsdag aften. Det vil være muligt at få en snak med nogen af de borgere, som møder op for at få rådgivning, i det omfang borgerne ønsker at tale med praktikanten. Ligeledes håber vi, at en eller flere borgere siger ja til, at praktikanten kan deltage i et rådgivningsmøde. Det er også muligt for praktikanten selv at deltage med en problemstilling eller spørgsmål i et eller flere af de tre tilbud. Som praktikant vil du få indblik i et unikt tilbud i Hillerød, hvor ressourcestærke borgere er engageret direkte i civilsamfundet ved at stille deres person og faglighed til rådighed for medborgere, der har behov for det. Du vil opleve, at det er en mangfoldighed af mennesker i Hillerød, som benytter tilbuddene, og du vil opleve et konkret bud på, hvordan en række lokale virksomheder tage et socialt medansvar. Ventilen Hillerød Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Hillerød afdelingen består af 7 frivillige, alle i starten af 20 erne, og de fleste af os er studerende. Hver onsdag åbner vi mødestedet for vore brugere, som er mellem 15 og 25 år. Det er unge, der af en eller anden grund føler sig ensomme. Det er unge, der mangler et socialt netværk og af den grund har sociale vanskeligheder. I Ventilen kan de finde et frirum, hvor de kan være sociale uden at være bange for at opleve afvisninger. De kan også lave de sociale aktiviteter, som de ikke kan lave alene f.eks. gå i biografen eller på en cafe. Den mulighed giver vi dem i Ventilen, og vi kan se dem vokse og få mere selvtillid og selvværd. Hvilket giver dem mod til at flytte hjemmefra, få venner eller tage en uddannelse. Se mere på: Eva C. H. Jensen Tlf , Mail: Page 20

15 Onsdag den 26. september kl (mødestedet har åbent , men vi vil gerne bruge tid til at snakke og afslutte aftenen på en god måde) Ventilen Hillerøds mødested, Buevej 1, 3400 Hillerød (det ligger i kælderen) Aftenen vil begynde med en introduktion til Ventilen og de unge, der kommer. Derudover vil vi også snakke om, hvordan tavshedspligten fungerer i Hillerød. Derefter vil de unge komme mellem Den første onsdag i hver måned vælger de unge aktiviteterne, derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke præcist sige, hvad aktiviteten bliver, men det er typisk at spille spil, lave mad, rundbold, bowling, osv. Hvis du vælger at komme i praktik i Ventilen Hillerød, vil du en aften være med til at skabe et frirum for de unge. Vi håber, at praktikanten vil være med til at skabe en god aften for de unge og samtidig få et indblik i nogle unge, som befinder sig i en gråzone og har brug for støtte. Vi håber også, at praktikanten får øje på det store frivillige arbejde, vi lægger i Ventilen og den store værdi, det har for de unge. Ældre i bevægelse - Hillerød Gymnastik og Idrætsforening (HGI) I HGIs afdeling for bevægelige ældre i den gode alder 60+ lægger vi vægt på at have det fornøjeligt og dyrke det sunde. Hver mandag og torsdag kl mødes vi til 3 kvarters let motion til frisk musik. Herefter er der frit valg mellem vandreture i skoven, dart, kortspil, petanque og hvad der ellers kan samles tilslutning til. Til sidst mødes vi om en kop medbragt kaffe og en sludder. Ældre i Bevægelse er udelukkende drevet og ledet af frivillige kræfter. Læs mere på: Mogens Reichhardt Tlf Mail: Mandag den 24. september 2012 kl eller torsdag den 27. september 2012 kl Klubhuset ved Hillerød Stadion HGI, Selskovvej 76, 3400 Hillerød Praktikanten skal deltage i gymnastikken og de efterfølgende aktiviteter. Undervejs vil der være mulighed for at komme i dialog med deltagerne. Vi håber, at praktikanten vil få en fornemmelse for, hvor stor værdi denne ugentlige aktivitet har for de ældres fysiske velbefindende og deres følelse af at have et socialt netværk. NB. Medbring tøj der er egnet til let gymnastik. Page 21

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 35 Klub Fortuna... 44 Teglporten... 41 Rønnebærhus... 45 Digital hjemmevejledning... 40 Foreninger ABS...

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf: 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 Det Store Frivilligmarked 2011 Lørdag den 27. august kl. 11-15 på Gammel Torv i Aalborg Frivilligmarked i Aalborg Hvert år den sidste lørdag i august

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Oktober 2011 Informationsmøder for nye frivillige Onsdag 12. oktober kl. 10.30-13.30 eller torsdag 27. oktober kl. 17.00-20.00 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere