Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien"

Transkript

1 Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien Kære Praktikant Tak fordi du har meldt dig til Frivillig Fredag Praktik 2012! Læs venligst denne Vejledning til praktik, før du kaster dig over resten af praktikkataloget. Mange spændende praktikmuligheder Det er i år lykkedes at få hele 19 foreninger til at byde ind med spændende praktikophold. Det siger noget om, at de mange frivillige i kommunen rigtig gerne vil vise, hvilken forskel deres engagement gør for brugere og lokalsamfund. Samtidig har vi udvidet praktikantfeltet, så det i år omfatter både byrådspolitikere og embedsmænd i forvaltningen. Også her er tilslutningen stor. Hvordan gør du? Når du har læst om alle praktikkerne, skal du beslutte, hvilke praktikophold du har lyst til at prøve kræfter med. Bemærk, at flere af praktikkerne kun strækker sig over nogle få timer. Du er derfor velkommen til at kombinere flere praktikker, så du kan opnå et bredere indblik i det frivillige arbejde. Når du har valgt dine top-3 ønsker, skal du sende dem i en mail til koordinator Lene Sønderbye Kjærulff på mail: (angiv venligst rækkefølge med foreningens fulde navn).. tilbagemelding til dig Når vi har modtaget ønskerne, går vi i gang med at matche foreninger og praktikanter. Vi vil så vidt muligt forsøge at opfylde alles ønsker, men vi håber selvfølgelig, at du vil se praktikoplevelsen som en god og spændende mulighed, uanset hvor du måtte komme i praktik. I begyndelsen af september får både foreninger og praktikanter besked. Foreningen får dine kontaktdata, og det er efterfølgende op til foreningen at lave de endelige aftaler direkte med dig. Synliggørelse Vi vil opfordre dig til at skrive nogle linjer om dit udbytte af praktikopholdet (meget gerne med fotos) og om frivillighed i det hele taget. Dette vil vi publicere bl.a. på vores hjemmeside, så alle interesserede kan læse om dine og de øvrige praktikanters oplevelser ude i foreningerne. Frivilligcenteret udarbejder en pressemeddelelse om Frivillig Fredag Praktik 2012, og vi vil også opfordre foreningerne til at benytte alle muligheder for synliggørelse. Deadline for tilbagemelding om ønsket praktik er senest MANDAG DEN 27. AUGUST 2012 og meget gerne tidligere. Rigtig god fornøjelse Page 1 Page 2

2 Amnesty International - gruppe 1- Hillerød og Allerød Amnesty International blev grundlagt i 1961 af den britiske advokat, Peter Benenson. 50 år senere er Amnesty International en verdensomspændende organisation med over 3 millioner medlemmer. Som et direkte resultat af Amnesty International s arbejde er tusindvis af samvittighedsfanger blevet løsladt, færre og færre lande bruger dødsstraf, verden har fået en FN-konvention mod tortur, og siden 2002 har krigsforbrydere været i den Internationale Straffedomstols søgelys. Lokalt prøver man at udbrede kendskabet til uretfærdigheder. Lokalgruppen skriver breve til myndigheder verden over, deltager i Amnesty Internationals forskellige kampagner og forsøger at synliggøre Amnesty Internationals arbejde. Se mere på: kontaktpersoner: Maggie Andersen Tlf: Mail: og/eller Kirsten L. Dalgaard Tlf: / Mail: Kan aftales med praktikanten Kan aftales med praktikanten aktivitet i praktikforløb Lokalgruppen påtænker at være aktive i efterårets kampagne, som kommer til at handle om ytrings- og forsamlingsfrihed i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika). Vi kender dog først kampagnens indhold i august, men vi formoder, at der bliver tale om blandt andet en underskriftsindsamling. Den vil vi meget gerne have hjælp til. Desuden vil vi gerne udbrede kendskabet til Amnesty Internationals LIFELINE, hvor man på en enkel måde støtter diverse overgreb via sms. Målet med praktikken er at udbrede kendskabet til det arbejde, der udføres i lokalgruppen. Vi håber, at praktikanten vil få et større kendskab til Amnestys virke generelt og til lokalgruppens arbejde i særdeleshed. Landsforeningen Autisme - Kreds Nordsjælland Vi er en forældreforening, der arbejder for og med mennesker, der har autisme i familien. Vi har næsten 700 familier tilknyttet vores lokalforening, hvor vi laver netværksgrupper for forældre og temaaftner med forskellige oplægsholdere. Vi går med som besiddere for familier, der er kørt fast, og vi kommer med ideer til, hvordan familierne kan klare hverdagen. Vi mærker tydeligt, hvordan vores familier Page 3 Page 4

3 præges af den udvikling, der i øjeblikket finder sted ift. inklusion og støtte, og vil meget gerne bidrage med vores viden og erfaring der, hvor beslutningerne tages. Se mere på: Formand Anne Lorenzen Tlf Mail: Enten tirsdag den 25. september kl eller onsdag den 26. september kl Eller på foreningens arrangement på Frivillig fredag den 28. september. Kan aftales nærmere med Anne Lorenzen Vi vil endvidere gerne invitere vores praktikant til at deltage i et spændende medlemsarrangement tirsdag den 11. september for unge med autisme og for deres forældre. Afholdes på Egedammen i Hillerød fra kl Mødes i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød ca. kl. 15. Aftales endeligt når vi får kontakt. Praktikanten skal sammen med formanden besøge en af vores medlemsfamilier, der har 3 børn - alle med autismediagnoser. Familien har gjort sig erfaringer både med specialtilbud og integration i det normale skolesystem. Familien vil fortælle om, hvordan det er at leve med de udfordringer der er, hvordan de forholder sig til inklusion m.m. Efter besøget vil vi mødes med bestyrelsen, byde på lidt mad og fortælle om det arbejde, vi laver for vores familier, og om de tanker og udfordringer vi ser ift. bl.a. inklusion, og hvordan stramningerne på handicapområdet påvirker vores familier og vores aktiviteter i foreningen. Vi vil samtidig gerne sparre med praktikanten om, hvordan vi kan bruge hinanden dvs. samarbejdet mellem vores frivillige forening og politikere/ embedsmænd. Vi håber, at vores praktikant vil få nye tanker og større indsigt (og forståelse) omkring vores hjertesag Autisme. Og vi håber, at det vil sprede nye ringe i vandet - til gavn for børn, unge og voksne med autisme samt deres familier. Blå Kors Genbrug Blå Kors Danmark er en kristen organisation, som hjælper mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler. Blå Kors Danmark hjælper både misbrugeren og familien. Genbrugsbutikken i Hillerød sælger møbler, billeder, bøger, glas, porcelæn, nips og tøj til både børn og voksne. Overskuddet går til Blå Kors Danmark. Butikken har åben kl , og de frivillige står for ekspedition, sorteringsarbejde, vask og strygning af tøj, ordning af møbler m.m. Derudover står de for regnskab og personalelister. Se mere på: kontaktpersoner: Kirsten Neerup og Inge Jensen Tlf Mail: / Torsdag den 27. september 2012 kl Page 5

4 Blå Kors Genbrug, Helsingørsgade 21, 3400 Hillerød Praktikanten kommer til butikken i Helsingørsgade og bliver præsenteret for de frivillige. Derefter deltagelse som almindelig frivillig i arbejdet med sortering af indkomne genstande, prisfastsættelse, servicering af kunder i butikken m.m. Undervejs vil der selvfølgelig være mulighed for en god snak om det store engagement, de frivillige ligger i det humanitære arbejde, og den værdi det giver for dem og for de mennesker, som Blå Kors Danmark hjælper. NB. Medbring madpakke. Cykelgruppen Fri-hjul - en netværksgruppe i Frivilligcenter Hillerød Cykelgruppen Fri-hjul er en selvorganiserende gruppe af cyklister, der gerne vil give Hillerød-borgere en chance for at (gen)opdage cyklen som et naturligt transportmiddel i hverdagen samt at få styrket krop og sjæl gennem motionsture med andre i det lokale område. Det har vi gjort hver torsdag kl siden august Turene er på ca km med start og slut ved Frivilligcenter Hillerød. Deltagerantallet er typisk på personer, og alle, der har tid og en cykel, kan deltage. I praksis er der langt flest pensionister. Gruppen er tilknyttet Frivilligcenteret som en netværksgruppe med en frivillig tovholder, Tim Karll, men alle deltagere forventes at tage aktiv del i at styrke gruppens sociale liv med turforslag og andre sociale initiativer. Tim Karll Tlf Mail: Torsdag den 27. september 2012 kl Udgangspunkt er Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød. Cykelturen begynder og slutter her. Dagen begynder ved Frivilligcenter Hillerød med en kort introduktion til gruppens regelsæt og praksis, gennemgang af ruteplanlægning og informations system. Derefter deltager praktikanten i en dejlig cykeltur kl I praksis kører vi ikke frem og tilbage samme vej, vi kører rundt. Under turen vil der være rig lejlighed til at snakke med deltagerne det er kun op ad de stejle bakker, vi ikke taler sammen. Ved hjemkomst til Frivilligcenteret afsluttes med eksempler på billedbehandling af fotos fra turen. Vi håber, at praktikanten udover god motion og en masse frisk luft vil få et indblik i, hvordan en selvorganiserende gruppe kan fungere og ved samtaler med deltagerne få forståelse for, hvor meget det kan betyde både fysisk og socialt at deltage i et sådan samvær. Derudover vil praktikanten få kendskab til, hvad der betyder, at der er et samlingsted som Frivilligecenteret i Hillerød. NB. Praktikanten skal selv medbringe cykel (ikke racer), Page 6

5 egnet tøj, evt. frugt og drikkevarer og kunne køre 20 km i roligt tempo. Vi holder normalt en pause på min. undervejs. Åndehullet - en netværksgruppe under Danmarks Lungeforening, og Hillerød Lungeklub Åndehullet er en selvhjælps- og netværksgruppe for lungehandicappede. Gruppen har eksisteret ca. 3 år og består pt. af 15 personer på +60 år. Formålet er at støtte hinanden i at leve med en kronisk sygdom. Vi mødes en gang om ugen til gymnastik og lungetræning. Derudover mødes selvhjælpsgruppen en gang om måneden i Frivilligcenter Hillerød til snak og socialt samvær. Hillerød Lungeklub blev stiftet i foråret 2011, hvor Hillerød Sygehus spurgte rehabiliteringspatienter, om de havde lyst til at deltage som patientgruppe i sygehusets motionsløb. 10 patienter tog udfordringen op og gennemførte motionsløbet på 3 km i Hillerød Lungeklub træner fortsat og har deltaget i motionsløbet igen i Se mere på: under Lokalforening/netværk Marianne Henriksen Tlf Mail: Onsdag den 26. september 2012 kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Praktikanten deltager i et netværksmøde med madpakke, hvor der tales om stort og småt. Gymnastiklæreren vil deltage og fortælle om gymnastik og lungetræningen, og der er mulighed for at få en snak med deltagerne om, hvad de får ud af det rent fysisk og socialt. Hillerød Lungeklub vil fortælle om klubben og formålet med deltagelse i Hillerød Sygehus motionsløb. Vi håber på at synliggøre vigtigheden af rehabilitering og netværk for kronisk syge. Den fysiske rehabilitering til at klare hverdagen og det sociale netværk til at støtte hinanden. Vi tror på, at dette er med til at forebygge dyre hospitalsindlæggelser. Derudover vil praktikanten få en forståelse af, hvor vigtigt det er for netværksgruppen, at der findes et samlingsted som Frivilligcenter Hillerød, hvor det er muligt at få lokaler, hjælp til synliggørelse og støtte til praktiske formål. NB. Praktikanten behøver ikke at medbringe madpakke. Dansk Røde Kors - Hillerød Afdeling Page 7 Page 8

6 Lokalafdelingen i Hillerød arbejder med flere ting. Bl.a. Røde Kors Genbrugsbutik med salg af genbrugstøj, bøger, nips. Indtægterne går bl.a. til sociale aktiviteter, ferielejre, julehjælp - samt udviklings- og katastrofehjælp. Besøgsvenner, der besøger oftest ældre og/eller handicappede i deres hjem. Patientstøtter på Hillerød Hospital ved bl.a. hovedindgang og akutområde for guidning og trøst. Samaritter der træner førstehjælp og deltager i vagter for at hjælpe tilskadekomne. Kioskfunktioner og kaffe/hygge snak på Bauneparken, Birgittehjemmet og Ålholmparken. Nørklere, der syr/strikker efter bestemte mønstre til RKs katastrofe/nødhjælps-lager. Undervisning i førstehjælp af certificerede instruktører. Se mere på: eller Afdelingsformand Bent Kauffmann Tlf Mail: Torsdag den 27. september 2012 kl. ca til ca Start efter aftale, kunne være ved Røde Kors Butikken Omkring kl : 1-2 praktikanter kommer evt. til vores Røde Kors Butik i Slotsgade 51. Her er præsentation, og så ellers deltagelse som almindelig frivillig. (Sortering og vurdering af tøj, servicering af kunder i butikken). Ca. kl : Besøg hos Patientstøtter på Hillerød Hospital, fx Hovedindgang/Information, Nedre Kirurgi og Akutområdet. Herefter vil vi Invitere på en kop kaffe og en snak om afdelingens øvrige aktiviteter enten i hospitalets café eller i vores mødelokale på Viemosegård. I såvel butikken som på hospitalet håber vi, at vore gæster vil få indblik i det sociale og praktiske arbejde, vi udfører, så man bl.a. kan se ideen i et aktivt foreningsliv med muligheder for mødelokaler / baser. Herligt, at praktikanterne vil tage sig tid til denne udfordring! Frivilligcenter Hillerød Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i hele Hillerød Kommune. Vi giver plads til, mulighed for og inspiration til, at man som borger kan engagere sig i sit lokalsamfund. Man kan også møde andre frivillige, udveksle erfaringer, danne netværk og skabe samarbejde på tværs. Medlemsgrupper og -foreninger har adgang til lokaler, kopiservice, IT samt faglig sparring og uddannelse i forhold til foreningsarbejdet. Desuden kan frivilligcenteret hjælpe dem med at udvikle aktiviteter, øget synlighed og engagere nye frivillige. Se mere på Centerleder Anette Nielsen Tlf Mail: Page 9

7 Fredag den 28. september 2012 (også kaldet Frivillig Fredag) kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c og Pop-up-shoppen et sted i Slotsgade/Helsingørsgade. I hele uge 39 har Slotsgade/Helsingørsgade været omdannet til et åbent galleri i forbindelse med projektet Social gadekunst - et vindue til en forening. 12 lokale kunstneres portræt af 12 lokale sociale foreninger har været udstillet i butiksvinduerne. Samtidig har der været en Popup-shop for engagement i gågaden, hvor man har kunnet høre foredrag, møde foreninger og frivilligcentret, se film om projektet samt købe kalendere med tryk af de 12 malerier. På Frivillig Fredag afholdes auktion over en række af malerierne, og årets frivillighedspris uddeles af borgmester Kirsten Jensen. Som praktikant får du mulighed for at deltage i de sidste forberedelser og afviklingen af Frivillig Fredag arrangementet. Konkret skal du deltage i en briefing først på dagen og derefter indgå i den praktiske forberedelse og afvikling af auktionen, reception og uddeling af Hillerød Kommunes frivilligpris. Dagen vil desuden indledes med en introduktion til vores center og tilbud for såvel foreninger som borgere. Og endelig vil du få mulighed for at møde repræsentanter fra de medvirkende foreninger - og dermed brugere af frivilligcenterets tilbud og støtte. Gigtforeningen - Lokalgruppe Hillerød Gigtforeningen arbejder for bedre livskvalitet til mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler. Gigt er den mest udbredte kroniske sygdom i Danmark og dækker over 200 diagnoser. Typiske eksempler er slidgigt, ryglidelser og leddegigt. Mange tror, at det kun er ældre mennesker, der får gigt. Men gigt ses også hos yngre mennesker og børn. Gigt kan ikke kureres, men den rette behandling kan mindske symptomerne og i mange tilfælde hæmme sygdommens udvikling. Man kan også selv gøre meget for at få det bedre, f.eks. ved at have fokus på træning, håndtering af smerter samt kost og vægt. Gigtforeningens kontaktperson i Hillerød har taget initiativ til særligt hold for gigtramte i samarbejde med Fysioterapien i Centrum. Se mere på: Evy Laursen Tlf Mail: Mandag den 24. september 2012 kl (træning kl ) Fysioterapien i Centrum, Hostrupvej 21, 3400 Hillerød Praktikanten vil få en halv times orientering om at leve med en gigtlidelse. Derefter deltager praktikan- Page 10

8 ten i en times træning, og som afslutning vil der være mulighed for at tale med deltagerne. Holdtræning for gigtramte bliver superviseret af en fysioterapeut med erfaring inden for træning af gigtpatienter. Træningen tilpasses den enkeltes behov, da der er stor forskel på, hvilke niveauer der kan trænes på. En person med et synlig handicap kan i nogle tilfælde træne længere uden at få smerter end en person, der ser rask ud. Praktikanten går forhåbentlig hjem med en større viden om, hvad det vil sige at leve med en gigtlidelse, og at træning er en vigtig del af hverdagen, samt en støre viden om Gigtforeningens arbejde. Grønnegade Centret - Caféen Grønnegade Centret er et sted, hvor seniorer hjælper hinanden med at sætte aktiviteter i gang under mottoet holder seniorer aktive. Formålet er at skabe socialt netværk for førtidspensionister og borgere over 60 år, og give dem mulighed for at holde sig aktiv både fysisk og psykisk. Grønnegade Centret forebygger ensomhed. Der er 1500 medlemmer og 140 frivillige med arbejdsopgaver omkring Centrets daglige funktioner (rengøring, cafe, reception, lokalebestilling o.s.v.) samt ansvar for de mange forskellige aktiviteter og arrangementer. Centret har bl.a. en hyggelig cafe, hvor medlemmer kan købe kaffe, kager, smørrebrød m.v. Der er ca. 40 frivillige hen over en uge i cafeen. Som regel er de 3 ad gangen på vagt i ca. 3 timer. Centerleder Bente Most Tlf Mail: Mandag fredag kl Nærmere mødetid kan aftales med praktikanten. Grønnegade Centret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød Aktiviteten vil foregå i Grønnegade Centrets cafe, hvor der bliver mulighed for at ekspedere samt udføre forefaldent arbejde i samarbejde med cafeleder og frivillige. Cafeen er centrets navle. Her får man god mulighed for at tale med medlemmerne og få et indtryk af, hvordan Grønnegade Centret fungerer i forhold til de frivillige og brugerne. Vi håber, at praktikanten vil få et indtryk af det store frivillige arbejde, der lægges i cafeen, og den store betydning det har for medlemmerne. Hillerød Almennyttige Boligselskab Hillerød Almennyttige Boligselskab består af 3 afdelinger. Frivillig Fredag Praktikken vil fokusere på de to af- Page 11 Page 12

9 delinger i Kongevænget, som dækker 840 boliger med 1850 beboere. Her arbejder Afdelingsbestyrelserne meget med den sociale trivsel for at løse problemer, som kan skabe utryghed blandt beboerne. Brohuset er et samlingssted for beboerne og rammen for det frivillige arbejde. Her kan man få en kop kaffe og en god snak, men også hjælp til lønsedler og andet papirarbejde. Beboerne kan bruge faciliteterne til fælles arrangementer og dermed være med til at gøre området til et bedre og tryggere sted at være. Der findes forskellige beboergrupper i området, bl.a. Al Karama som består af muslimske mænd, der arrangerer aktiviteter for de unge. Se mere på: Lars Pedersen Tlf Mail: Fredag den 28. september kl eller evt. torsdag den 27. september kl Aftales med praktikanten. Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød Praktikanten skal sammen med formand Lars Pedersen deltage i en Brohusvagt. Brohuset er åben kl , og her kan beboerne komme forbi til en kop kaffe og en snak, men også til praktisk hjælp. Hvad der konkret vil ske under vagten afhænger altså af, hvem der kommer, og hvad der er behov for den pågældende dag. Under Brohusvagten snakker vi med praktikanten om de opgaver og udfordringer, vi som Alment Boligselskab står over for. Der vil også være mulighed for at komme i dialog med de beboere, der kommer i Brohuset denne dag. Efter Brohusvagten laver vi en rundvisning i området, hvor vi besøger en af klubberne, vi har i bebyggelsen (Al Karama) og får en god snak med dem. Vi håber, at praktikanten vil gå herfra med et mere nuanceret billede af beboerne og området, end man måske får fra medierne. Vi håber desuden på en god dialog omkring de udfordringer, som altid vil findes i et område med så sammensat beboerskare. Hillerød Motionsvenner Hillerød Motionsvenner arbejder først og fremmest med vedligeholdelsestræning af svagere, ældre borgere - oftest i deres eget hjem. De fleste borgere får vi kontakt med via kommunens træningssektion og gennem demenskoordinatoren. Hillerød Motionsvenner sætter sammen med borgeren mål for vedligeholdelsestræningen, forhåbentlig med følgevirkningerne: fortsat rimelig selvhjulpen i eget hjem, fortsat motivation for at vedligeholde sin selvhjulpenhed og derved bevare så meget livskvalitet som muligt. Besøget af motionsvennen skulle også gerne være et friskt socialt pust. Kirsten L. Dalgaard Tlf / Mail: Tirsdag den 25. september Kl i Frivilligcenter Hillerød lokale 1.3 Page 13

10 (på andre dage i ugen kan laves aftale med en motionsven og en borger) Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød. Praktikanten kan vælge mellem to praktikmuligheder. ENTEN at følge med en motionsven til træning hos en borger. Forud for et sådant besøg vil vi mødes og give dig en introduktion til vores forening samt det, der skal foregå. Træningen omfatter gerne forskellige øvelser på stol, øvelser med små rekvisitter, diverse gangøvelser og styrketræning af forskellig art. Nogle borgere tager også en gåtur udendørs. Efter besøget vil vi evt. tage en kop kaffe og samle op på oplevelsen sammen. ELLER praktikanten kan deltage i Hillerød Motionsvenners åbne hold i Frivilligcenter Hillerød. Dette foregår tirsdag den 25. september kl i lokale 1.3. Forud herfor vil vi lige sætte os sammen en halv time og tage en snak om, hvem vi er og hvad vi gør, og efter træningen drikker vi en kop fælles kaffe sammen med instruktører og deltagere i borgercaféen. Hillerød Motionsvenner håber at kunne vise praktikanten, at bevægelse/træning har stor betydning også i de sidste år af livet, og at kunne vise eksempler på glæden ved at træne og glæden ved at være frivillig. HjerneSagen i Nordsjælland HjerneSagen i Nordsjællands værested Viemosegård har eksisteret i 21 år. Vore brugere er fortrinsvis +50 og kommer fra hele det tidligere Frederiksborg Amt. Der kommer personer hver tirsdag og torsdag. Derudover har vi pårørendetræf, årlige udflugter og sociale arrangementer. Da de fleste af vore brugere er kørestolsbundne, halvsidigt lammede og/eller har afasi (begrænset eller manglende verbalt sprog), er vort tilbud helt unikt. Alle vore ressourcer er målrettet personer med disse handicaps. Vi er ca. 15 frivillige, som hver uge lægger 1 eller 2 dages arbejde på værestedet. Nogle af os har en faglig baggrund, andre er pårørende til hjerneskadede eller blot interesserede i at give en hånd med. De frivilliges alder går fra ultimo 50 til primo 80. Se mere på: Lisbet Kragh Tlf Mail: Tirsdag 25. september kl og/eller torsdag 27. september kl Viemosegård, Hejrevej 1, 3400 Hillerød Praktikanten vil møde brugerne en dag på værestedet for senhjerneskadede: Deltage i morgensang og siddegymnastik, få indblik i vore tilbud i atelieret og træværkstedet, samt datastuen. Vi serverer dejlig varm middagsmad. Vi håber, at besøget vil være en øjenåbner for vigtigheden af at have et sådant tilbud i Nordsjælland, herunder muligheden for at kunne opretholde værestedet på Viemosegård eller et tilsvarende sted med samme faciliteter. Desuden håber vi, at praktikanten Page 14

11 vil få en større forståelse for Hjernesagens arbejde, og den betydning det har for de hjerneskadede og deres pårørende, men også for samfundet i form af bedre funktion og større socialt velvære. KFUM Spejderne - Megalipperne i Hillerød KFUM Spejderne er et spejderkorps med ca medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere. Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen. Gruppen Megalipperne blev oprettet i 1940 og fik navn efter en megalip, som er en lille hjorteart. Gruppen består af ca. 50 børn og unge fra 6 år og opefter samt ca. 17 ledere og andre voksne. Se mere på: eller www. spejdernet.dk Lars Jensenius Tlf Mail: Tirsdag den 25. september 2012 kl Spejdercenteret Frydenborg, Gribbereden, Frydenborgvej 21, 3400 Hillerød Praktikanten vil deltage i en typisk spejderaktivitet førstehjælps handlebane sammen med børn i alderen år. Ca min varighed. Derefter orientering fra gruppeledelsen omkring hvad vores arbejde består af, holdninger og formål samt hvilke udfordringer vi har. Ca min varighed. Vi håber, at praktikanten vil opnå en bedre forståelse for, hvad livet som frivillig leder betyder, hvordan vi bidrager til udviklingen af børn og unge, og hvad lokalsamfundet får ud af vores engagement. Klaverfabrikken Klaverfabrikken er et kultur- og aktivitetshus for alle nationaliteter og alle generationer Vi arrangerer koncerter, børneaktiviteter, værkstedsaktiviteter, m.m. Se mere på. Birgit Rømer Tlf Mail: Onsdag den 26. september 2012 kl Klaverfabrikken, Fredensvej 12 A, 3400 Hillerød. På systue eller alternativt i receptionen. Page 15 Page 16

12 Dagen vil begynde med en introduktion og rundvisning til Klaverfabrikken. Herefter vil praktikanten få mulighed for at følge en dags arbejde enten i receptionen eller på systuen. I receptionen skal der tages telefoner, tage imod gæster og andet forefaldende arbejde. I systuen syr vi ny kostumer og reparerer på de gamle. Da Klaverfabrikken er et meget dynamisk sted, ved man aldrig præcist, hvordan en dag vil forløbe. Men vi håber, at praktikanten vil få et indblik i det store arbejde og engagement, der lægges i huset. Nordsjællands Svæveflyveklub Nordsjællands Svæveflyveklub blev dannet i Vi arbejder med at udbrede kendskab til svæveflyvning og de fantastiske oplevelser denne sport kan tilbyde. En stor del af vores arbejde har fokus på unge mennesker, som vi tilbyder et skolingsprogram, der afsluttes med et svæveflyver certifikat. Vores klub har også stor fokus på konkurrence aspektet og har igennem årene fostret mange Danmarksmestre. Klubben er baseret på frivilligt arbejde, og med 160 aktive medlemmer er vi Danmarks største svæveflyveklub. I øvrigt har ca. 50% af danske erhvervs- og militær piloter begyndt deres karriere i en svæveflyveklub. Læs mere på: Bonni Kryger Tlf Mail: Kan aftales med praktikanten Nordsjællands Svæveflyveklub, Kurreholmvej 39, 3330 Gørløse I weekender og helligdage begynder en flyvedag i klubben kl. 9.30, hvor der er morgenbriefing. Til briefingen mødes alle medlemmer i klubhuset og dagens instruktører briefer om flyvedagen herunder specielt vejr og flyveforhold. Efter briefingen trækkes flyene ud af hangarene, og der føres daglig tilsyn på samtlige fly for at sikre, at flyene er i sikkerhedsmæssig forsvarligt stand. Flyene trækkes ned til startstedet og flyvningen, herunder flyvning med skoleholdet, begynder. Klubbens slæbefly og startspil trækker svæveflyene op, og er vejret godt, kan en enkelt flyvetur tage flere timer. Det er ikke usædvanligt, at vi flyver distancer på 300 km eller mere. Flyvningen stopper kl , hvorefter flyene trækkes hjem til hangarene, rengøres og derefter er der igen briefing, hvor flyvedagen evalueres. Styrk din Krop Page 17 Page 18

13 Styrk din Krop er et forebyggelsesprojekt sat i værk af det tidligere Frederiksborg Amt i Vi er 38 instruktører fordelt ud over Helsingør, Allerød, Hørsholm, Gribskov, Frederikssund, Birkerød og Hillerød. Styrk din Krop arbejder med at motivere gruppen af 65+, som er i stand til at transportere sig selv, og som ikke magter øvrige motionstilbud, til aktivt at vedligeholde egne funktionsevner, så man fremover fortsat kan klare hverdagen ved egen hjælp. Styrk din Krop medvirker også til at udvikle det sociale netværk for den enkelte deltager. Desuden støtter Styrk din Krop kommunens forebyggende genoptræningsarbejde, f.eks. når kommunen slipper taget i den enkelte ældre efter genoptræning. En del KOL-patienter har netop meldt sig som deltagere på vores hold. Se mere på Hillerød Kommunes hjemmeside (søg på Styrk din krop ). Kirsten L. Dalgaard Tlf / Mail: Mandag 24. sep. kl , Kulturværkstedet, Fredensvej 12c bag Biblioteket eller Tirsdag 25. sep. kl , Birgittehjemmet, Hillerødsholmsalle 139 eller Onsdag 26. sep. kl , Skansedal, Fredskovhellet 2 K eller Onsdag 26. sep. kl , Nødebo Kro, Nødebovej Afhænger af datoen. Aftales med praktikanten. Der er undervisning i 1½ time, hvor stole og forskellige rekvisitter indgår. Det er alsidig træning, som tager hensyn til den enkeltes niveau. Træningen fokuserer blandt andet på at vedligeholde balanceevnen og styrke musklerne. Praktikanten er velkommen til at deltage i undervisningen eller bidrage om instruktør, hvis man har erfaring i den retning. Den sidste ½ time bruges til socialt samvær og fx sang over en kop kaffe. Vi vil gerne give mulighed for at opnå et større kendskab til vores forebyggende arbejde blandt ældre borgere gennem Styrk din Krop-træningen. NB. Medbring egnet tøj til deltagelse i gymnastikundervisningen. Tirsdagsrådgivningen: - Økonomisk Råd og Vejledning - Advokathjælpen - Familierådgivningen Hver tirsdag er der mulighed for at få hjælp, råd og vejledning i Frivilligcenter Hillerød fra en gruppe mennesker, der med deres faglige baggrund og personlige engagement hjælper medborgere på vej. De frivillige i Økonomisk Råd og Vejledning bruger deres faglighed fra den økonomiske verden til at tilbyde en personlig snak om økonomi. Advokathjælpen er et frivilligt socialt tilbud fra Advokaterne i Hillerød om gratis og anonym retshjælp. Page 19

14 Familierådgivningen er et nystartet tilbud, hvor uddannede terapeuter med forskellige baggrunde stiller sig til rådighed for at støtte den enkelte borger og familien i at håndtere hverdagens udfordringer. kontaktpersoner: Tovholder for den fælles reception for tirsdagsrådgivningen: Jytte Behrendtz. Økonomisk råd og Vejledning: Sigurd Christensen, Lisbeth Andersen og Knud Kruse. advokathjælpen: Advokatforeningen i Hillerød formand Erik Turley, Advokathuset Nordsjælland. Familierådgivningen: Jenna Christensen, Birgitte Hermann og Sisser Andersen. For alle tre: c/o Frivilligcenter Hillerød Tlf. : Mail: Tirsdag den 25. september kl Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Praktikken vil begynde med en introduktion til hvert af de tre rådgivningstilbud gennem en snak med de rådgivere, som er repræsenteret denne tirsdag aften. Det vil være muligt at få en snak med nogen af de borgere, som møder op for at få rådgivning, i det omfang borgerne ønsker at tale med praktikanten. Ligeledes håber vi, at en eller flere borgere siger ja til, at praktikanten kan deltage i et rådgivningsmøde. Det er også muligt for praktikanten selv at deltage med en problemstilling eller spørgsmål i et eller flere af de tre tilbud. Som praktikant vil du få indblik i et unikt tilbud i Hillerød, hvor ressourcestærke borgere er engageret direkte i civilsamfundet ved at stille deres person og faglighed til rådighed for medborgere, der har behov for det. Du vil opleve, at det er en mangfoldighed af mennesker i Hillerød, som benytter tilbuddene, og du vil opleve et konkret bud på, hvordan en række lokale virksomheder tage et socialt medansvar. Ventilen Hillerød Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Hillerød afdelingen består af 7 frivillige, alle i starten af 20 erne, og de fleste af os er studerende. Hver onsdag åbner vi mødestedet for vore brugere, som er mellem 15 og 25 år. Det er unge, der af en eller anden grund føler sig ensomme. Det er unge, der mangler et socialt netværk og af den grund har sociale vanskeligheder. I Ventilen kan de finde et frirum, hvor de kan være sociale uden at være bange for at opleve afvisninger. De kan også lave de sociale aktiviteter, som de ikke kan lave alene f.eks. gå i biografen eller på en cafe. Den mulighed giver vi dem i Ventilen, og vi kan se dem vokse og få mere selvtillid og selvværd. Hvilket giver dem mod til at flytte hjemmefra, få venner eller tage en uddannelse. Se mere på: Eva C. H. Jensen Tlf , Mail: Page 20

15 Onsdag den 26. september kl (mødestedet har åbent , men vi vil gerne bruge tid til at snakke og afslutte aftenen på en god måde) Ventilen Hillerøds mødested, Buevej 1, 3400 Hillerød (det ligger i kælderen) Aftenen vil begynde med en introduktion til Ventilen og de unge, der kommer. Derudover vil vi også snakke om, hvordan tavshedspligten fungerer i Hillerød. Derefter vil de unge komme mellem Den første onsdag i hver måned vælger de unge aktiviteterne, derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke præcist sige, hvad aktiviteten bliver, men det er typisk at spille spil, lave mad, rundbold, bowling, osv. Hvis du vælger at komme i praktik i Ventilen Hillerød, vil du en aften være med til at skabe et frirum for de unge. Vi håber, at praktikanten vil være med til at skabe en god aften for de unge og samtidig få et indblik i nogle unge, som befinder sig i en gråzone og har brug for støtte. Vi håber også, at praktikanten får øje på det store frivillige arbejde, vi lægger i Ventilen og den store værdi, det har for de unge. Ældre i bevægelse - Hillerød Gymnastik og Idrætsforening (HGI) I HGIs afdeling for bevægelige ældre i den gode alder 60+ lægger vi vægt på at have det fornøjeligt og dyrke det sunde. Hver mandag og torsdag kl mødes vi til 3 kvarters let motion til frisk musik. Herefter er der frit valg mellem vandreture i skoven, dart, kortspil, petanque og hvad der ellers kan samles tilslutning til. Til sidst mødes vi om en kop medbragt kaffe og en sludder. Ældre i Bevægelse er udelukkende drevet og ledet af frivillige kræfter. Læs mere på: Mogens Reichhardt Tlf Mail: Mandag den 24. september 2012 kl eller torsdag den 27. september 2012 kl Klubhuset ved Hillerød Stadion HGI, Selskovvej 76, 3400 Hillerød Praktikanten skal deltage i gymnastikken og de efterfølgende aktiviteter. Undervejs vil der være mulighed for at komme i dialog med deltagerne. Vi håber, at praktikanten vil få en fornemmelse for, hvor stor værdi denne ugentlige aktivitet har for de ældres fysiske velbefindende og deres følelse af at have et socialt netværk. NB. Medbring tøj der er egnet til let gymnastik. Page 21

praktikkatalog Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien

praktikkatalog Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra Frivillig i psykiatrien praktikkatalog Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien Kære Praktikant Tak fordi du har meldt dig til Frivillig Fredag Praktik 2012! Læs venligst denne Vejledning til

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 En stor tak til alle de foreninger og frivillige som var med til at gøre til en stor succes. Jytte Bjørn - modtageren af frivilligprisen 2014 Åbent hus i foreningerne

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Oversigt over arrangementer

Oversigt over arrangementer Program 2012-2013 Oversigt over arrangementer FASTE ARRANGEMENTER: På hjertestierne i Billund Kommune ---------------------------- 3 Motion + Ældre Motion på Petersminde Centret ------------- 5 Kom til

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015 Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220 Aktivitetsplan 2014/2015 1 september 2014 til 31 august 2015 Mandag- Tirsdag- Onsdag Torsdag kl.9-16 Fredag kl. 9-14 Lørdag og Søndag kl. 11-13

Læs mere

Praktikkatalog - V.I.P. praktik - uge 39, 2013

Praktikkatalog - V.I.P. praktik - uge 39, 2013 Spændende muligheder for V.I.P praktik Som V.I.P. praktikant har du muligheden for at møde et udsnit af de mange frivillige i foreningslivet i Odense Kommune, og opleve hvilken forskel deres engagement

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. september 2016: Åbent hver fredag 16-22 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES September 2016 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Velkommen til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

GÅ I GANG Program 2014-2015

GÅ I GANG Program 2014-2015 GÅ I GANG Program 2014-2015 Oversigt over arrangementer FASTE ARRANGEMENTER På hjertestierne i Billund Kommune ---------------------------------------- 4-6 Ældre Sagens gymnastikhold primært for ældre

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus ønsker alle et godt efterår Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus køkken 73 76 84 67 Mogens Thrane, Formand for Brugerrådet 22

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Konference. Gåture som sundhedsfremmende og forebyggende aktivitet hos ældre. Dato Tidspunkt. Sted

Konference. Gåture som sundhedsfremmende og forebyggende aktivitet hos ældre. Dato Tidspunkt. Sted Konference Bilag 2b Gåture som sundhedsfremmende og forebyggende aktivitet hos ældre aktivitet i X Kommune Et samarbejde mellem amt, kommune og frivillige Dato Tidspunkt Sted Logo Logo Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er ung, måske i gang med en STU uddannelse eller lignende. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed i Københavns

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Den Blå Viol er mit hjem Den Blå Viol i Skive er et værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Program 1/8-31/12 2015 Præsthøjgården

Program 1/8-31/12 2015 Præsthøjgården Program 1/8-31/12 2015 Præsthøjgården Indholdsfortegnelse Aktiviteter & spil Bankospil Motion Computerkendskab / IT Kreative aktiviteter Udflugter/ture Natur oplevelser Foredrag Aktiviteter i huset Ugeplan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Oversigt over arrangementer

Oversigt over arrangementer Program 2013 2014 Oversigt over arrangementer Ældresagens gymnastik primært for ældre 3 Ældre Sagens Fitnesshold 3 Ældre Sagens Gå i Gang Hold (ikke kun for ældre) 4 Ældresagens cykeltur 4* Tur på hjertestien,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 Lene Mobil: 50 84 39 53 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten + åbningstider.

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE Idekatalog LYSERØD LØRDAG En del af STØT BRYSTERNE AKTIVITETER OG EVENT Motionsløb, cykel- eller vandretur Gå sammen med en eller flere lokale idrætsforeninger, og arranger et motionsløb, rulleskøjteløb,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Tilbud på plejecenterområdet april 2014

Tilbud på plejecenterområdet april 2014 Tilbud på plejecenterområdet april 2014 Skemaet bedes udfyldt inden mandag den 11.04.16 Plejecenter Tilbud om gåture Træning i motionsrum Gymnastik Tåsinge Der tilbydes gåture når vejret er til det. Gåture

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere