Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250"

Transkript

1 Tlf

2 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard

3 Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger og informationer omkring Rosenholm, samt belyse Rosenholms forventninger til studerende. Forudsætningen for, at såvel studerende som Rosenholm får et positivt og lærerigt udbytte af praktikperioden, er et åbent og ærligt tillidsforhold mellem den studerende og personalet på Rosenholm. Med ønsket om dette, byder vi alle nye praktikanter velkommen. Velkommen: Velkommen til dig, som er ny studerende på Rosenholm. Det er altid spændende at begynde på en ny arbejdsplads. Der er mange nye indtryk og emner, du skal sættes ind i og forholde dig til. Vi håber, vi med dette hæfte kan gøre din praktik på Rosenholm mere overskuelig, til gavn for både dig og os. Vi ser frem til samarbejdet Centerleder Mona Herskind

4

5 Undervisning: På Rosenholm tilbyder vi undervisning for de studerende. Dette kan vi gøre, da vi finder det vigtigt, at medarbejderne har mulighed for at komme på kurser og videreudvikle eller søge nye kompetencer indenfor forskellige områder. Undervisere og studerende finder i fællesskab datoer for undervisning i følgende: I teamet: - Medicin - Hjælpemidler og løfteteknik m.m. - Kommunikation (Tegn Til Tale) - Prøvekørsel af bus Fælles: - Magtanvendelse samt fysisk og psykisk vold - Brand og beredskabsplan - Seksualitet - Organisation og ledelse (v. Centerleder Mona Herskind) Vi håber du får en god praktik på Rosenholm!

6 Kort præsentation af Rosenholm: Den studerende kan forvente en spændende praktikperiode på Rosenholm, da det er et bosted i rivende udvikling. Det er et botilbud, for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. På Rosenholm bor der 38 beboere, med hver deres egen lejlighed som er fordelt på 4 teams. Næsten alle beboere er tilknyttet et eksternt dagtilbud, enten på beskyttet værksted eller dagcenter. Hvert team består af en teamleder, ca medarbejdere samt 8-12 beboere. Rosenholm har i 2012 fået opført eget dagtilbud, Kridthuset. Her er plads til 16 borgere. Til hver beboer er tilknyttet en kontaktperson eller i et s- team hvor personalet arbejder sammen om at være kontaktpersoner for flere beboere, som skal være medvirkende til at skabe tryghed og faste rammer omkring den enkelte beboer. Til kontaktpersonsbegrebet hører en række arbejdsområder, f.eks.: 1. Forældre/pårørendekontakt samt kontakt til dagtilbud, sagsbehandler og konsulenter 2. Ansvar for økonomi, tøj, gaver, fritidsinteresser, ture ud af huset (hjemmedage) m.m. 3. Forberedelse, udarbejdelse, indkaldelse og afholdelse af handleplaner og handleplansmøder Rosenholm tilbyder: 1. En indkøringsperiode som føl hos faste medarbejdere på teamet. 2. Vejledningstimer fastsat på arbejdsplanen, af vejleder/e. 3. Løbende evaluering af praktikken, indeholdende både ris og ros og konstruktiv kritik. 4. En høj grad af ansvar og medindflydelse 5. En arbejdsplads, du selv er med til at præge og hvor der er plads til forskellighed 6. Gode muligheder for faglig og personlig udvikling, herunder kurser og foredrag 7. Et godt arbejdsmiljø 8. Et varmt, lærerigt og udviklende praktikforløb i et botilbud med herlige beboere og medarbejdere, som kun ønsker at give dig så god en uddannelse som overhovedet muligt. 9. Imødekommende og engagerede kollegaer og et godt kollegialt samarbejde Rosenholm ønsker at modtage pædagogstuderende fordi: 1. Vi meget gerne vil være med til at uddanne nye pædagoger, da de jo er vores kommende kolleger 2. Vi oplever, at det er udviklende for miljøet at blive set på med nye øjne, af en studerende 3. Vi får et frisk pust fra seminariet. Det giver os mulighed for at følge med i hvordan uddannelsen udvikler sig. Samtidig er det en indgangsvinkel for os, til at påvirke seminariet med vores erfaringer. 4. Vi ser det som en god mulighed for at give kommende pædagoger interesse og lyst til at arbejde indenfor vores område.

7 Det første besøg: Der aftales en dato for første besøg som bliver en samlet introdag for alle praktikanter på Rosenholm. Alle nye studerende får tilsendt et program for dagen, som forløber over ca. 3-4 timer. Hvis den studerende har specielle ønsker mht. ferie o.l. må vedkommende gerne have overvejet det, før introdagen, så studerende og vejledere i samarbejde kan kigge på det. Ligeledes er det også vigtigt, at den studerende allerede på besøgsdagen, er meget åben om specielle ønsker og behov i forbindelse med praktikken. Der bliver udleveret en arbejdsplan som drøftes med vejlederen. Der bliver snakket om Rosenholms forventninger til praktikken og den studerende. Der bliver fortalt om mødetider, tavshedspligt og særlige forholdsregler så som regler om magtanvendelse og fysisk vold. Rosenholms forventninger til den studerende: At du i praktikken er åben og nysgerrig på området med voksne udviklingshæmmede, bl.a. ved: - at du involverer dig i Rosenholm og i beboernes liv og individuelle behov, deres hverdag og det sociale fællesskab - at du udviser aktiv interesse for Rosenholms målsætning - at du sammenholder Rosenholms målsætning, pædagogik og lovgivningen på området At du arbejder med dig selv, både fagligt og personligt, bl.a. ved: - at du stikker en finger i jorden og har situationsfornemmelse - at du tager den med ro - hav tålmodighed overfor beboerne og dig selv - at du er nysgerrig, iagttagende, spørgende og reflekterende - at du arbejder med at blive bevidst om dine stærke og svage sider - at du udviser og videreudvikler samarbejdsevner og selvstændighed - at du er opmærksom på din dobbeltrolle som studerende og ansat - at du tager medansvar for det pædagogiske arbejde At du er studerende, bl.a. ved: - at du udvikler faglig kompetence - at du reflekterer over forløb med henblik på afklaring af egne holdninger - at du giver udtryk for egne faglige holdninger, også evt. kritisk holdning til Rosenholms målsætninger og pædagogiske arbejde - at du kan give og modtage konstruktiv kritik - at du på et tidspunkt, når du føler dig tryg, selv begynder at tage initiativ til selvstændige pædagogiske aktiviteter sammen med en/flere beboere - at du er opsøgende og selv tilegner dig viden, bl.a. ved fordybelse i konkrete områder - at du er ansvarlig for egen læring

8 I forhold til vejledningstimerne på Rosenholm: - at du møder velforberedt til vejledningstimerne - at du bruger dig selv og reflekterer over det du oplever - at du kommer med forslag til områder vi kan studere - at du gør opmærksom på det, hvis du ikke trives - at du evaluerer på - og giver konstruktiv kritik af ugen der gik - at du forbereder ugen der kommer, samt fører studiejournal - at du sammen med din vejleder, evaluerer på din egen målsætning Vi sammensætter en uddannelsesplan i fællesskab, i starten af praktikken. Vi har nogle obligatoriske emner til vejledningstimerne, men herudover har den studerende mulighed for selv at vælge, hvilke emner der kan være interessante at fordybe sig mere i; eksempelvis i forbindelse med praktikopgaven. Temaer til vejledningstimerne: - Rosenholms forventninger til den studerende - Den studerendes forventninger til Rosenholm - Den studerendes læringsmål - Rosenholms historie og opstart - Dagsrytme og gennemgang af beboere, journallæsning - Pædagogens forskellige opgaver i et botilbud - Rosenholms målsætning og visioner - Teamets målsætning (beboere, personale, pårørende) - Administrative opgaver, regnskab, handleplaner - Personalesamarbejde - Kommunikationsmidler - Eksterne samarbejdspartnere: socialrådgivere, pæd. konsulenter, psykologer, psykiatere, praktiserende læger, fysiologer og ergoterapeuter m.fl. - Pårørendekontakt - Kontaktpersonrollen - Brugerinddragelse, selv- og medbestemmelse - Fritidsinteresser: klubvirksomhed, sang, musik, ridning, svømning og massage m.m. - Fysisk og psykisk vold, indberetning, beredskabsplan - Magtanvendelse lovlig/ulovlig - Etik og moral - Forskellige handicaps, diagnoser

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Job og Aktiv Ringe Februar 2014

Job og Aktiv Ringe Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside Job og Aktiv

Læs mere

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn.

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Uddannelsesplan Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Indhold Velkommen til kommende pædagoger Hvad kan vi tilbyde en studerende? Hvilken betydning har en studerende for

Læs mere