Kapitel 17. Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 17. Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling"

Transkript

1 Kapitel 17 Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling Samarbejdspolitikere repræsenteret ved tidligere statsminister Vilhem Buhl og de forbundne kar inden for den danske hær benævnt som Den lille Generalstab ved Ebbe Gørtz, Viggo Hjalf og Schjødt-Erichsen er af flere blevet anklaget for landsforræderi: Anklagen lyder på: 1. Ved at unddrage de aktive dele af modstandsbevægelsen kampmidler og i stedet deponere dem til krigen var slut for at tjene egne interesser, har de støttet den nazistiske krigsførelse og gjort sig skyldige i: A. Landsforræderi B. Indirekte mord på mindst 12 navngivne modstandsfolk? (Dette tal har på landsplan givetvis været større. AaS) b. Opfordring til mord C. Svækkelse af modstandsbevægelsens kampkraft og effektivitet ved at kanalisere offentlige midler til formål, der ensidigt tjente deres egne interesser D. At unødvendige skader blev påført civile liv og ejendom Gørtz 15, 23, 191, 265, 274, 292 Schjødt-Erichsen 265, 275,

2 Kort tilbageblik: Den skæve Våbenfordeling Hjalfsagens forløb Historikeren dr. Hæstrup havde i sin bog: «Den hemmelige alliance» beskrevet Den skæve Våbenfordeling. Hjalf følte sig krænket og svarede i en pjece. Den fik imidlertid ikke den ønskede virkning, men rejste en storm af protester, idet Hjalf indrømmede, at han i snævert samarbejde med Gørtz blot havde pareret ledende politikeres ordrer og brudt aftalen med Frihedsrådet om en ligelig fordeling af kampmidlerne. Journalisten Erik Nørgård skrev ret mange artikler i Politiken og Information, og dokumenterede yderligere forræderiet i hele tre bøger. Land og Folk skrev også, men strammer anklagerne til at omfatte landsforræderi og mord. Det ender med en injuriesag mod arbejderbladet Land og Folk og ikke som man skulle have forventet mod Hæstrup, Information og Erik Nørgård. Ingen kunne være i tvivl om, at antikommunist og forhenværende medlem af nazistpartiet Schjødt-Erichsen rejste injuriesagen med det primære formål at skade Danmarks Kommunistiske Parti mest muligt. Alene erstatningsbeløbets størrelse vidner derom. En retssag blev ført ved by-, lands- og højesteret. Trods kvalificeret kritik af retshandlingerne har man aldrig foretaget en vurdering af, om dommene var et udtryk for, om man dømte efter politikernes uudtalte ønsker, og om domstolene havde handlet juridisk kvalificeret ud fra alment gældende retsprincipper. Ej heller har man foretaget en revurdering ved at sammenligne de afsagte domme i Danmark med Krigsforbryderdomstolen i Nürnbergs domme over samme tema: Nemlig om man kunne fralægge sig sit ansvar for forbryderiske handlinger ved at påstå, at man handlede efter ordre. Krigsforbryderdomstolen i Nürnbergs dom var klar: At handle efter ordre fritager ikke for ansvar. At forholde sig passivt er også en handling og er strafbar Man skal primært handle efter sin overbevisning og samvittighed. Disse domme havde flere udgangspunkter; et af dem var Hitlers Kommissærordre. (Den nuværende tyske grundlov har netop indføjet Nürnbergerdomstolens konklusion, og tysk domstol har efterfølgende dømt i overensstemmelse med loven.) Journalisten Galster skrev pjece, hvori han påstod, at besættelsen den 266 Land og Folk 266, 285 Danmarks Kommunistiske Parti 266, 271 Den skæve Våbenfordeling , 194, 266, 275

3 9. april 1940 var aftalt på et møde i Rostock mellem udenrigsminister P. Munch og Himmler. Galster blev dømt for injurier. Kun få har hæftet sig ved den danske admiral Rechsnitsers dagbogsnotater, hvori han rørt takker for en tysk medalje for sin indsats for besættelsesmagten. Følger man admiralens adfærd i de skæbnesvangre måneder før den 9. april og selve besættelsens forløb indikerer hans notater, at hier liegt der hund begraben. De følgende bilag er fra den rigsbefuldmægtige dr. Werner Bests dagbog: Aften: Den danske Generalløjtnat Gørtz hos os til souper. Best, Werner dr. 9, 15, 50, 73, 86, 254, 267,

4 Morgenmøde i Dagmarhus med medarbejdergruppe 2 (udvidet) Møder med: Ministerialdirektor Dr. Berger (Reichfinansministerium, Berlin Ministerialdirigent Dr. Ebner, Reichkriegsgerichtrat De. Kantner, SS-Brigadeführer Kanstein, Assessor Schacht, Presseatteché Dr. Grassmann (Stockholm) Middag: SS.Sturmbannführer, Oberst i GFP (Geheime Feld Polizei ÅS) Krichbaum og SS Stumbannführer Kanstein til frokost hos os. Eftermiddag i Dagmarhus. Møder med: Ministerialdirektør Dr. Risch (Reichpostministerium Berlin, Überpostrat Burmeister, Ministerialdirigent Dr. Ebner, Gesandtschaftsrat Dr. Hensel, Kanzler Werner, Aften: Den danske Generalløjtnat Gørtz hos os til souper. Aften: Invitation fra Duckwitz; i Lyngby sammen med: Fhv. Statsminister Vilhem Buhl, Hans Hedtoft Hansen, Alsing Andersen, H.P. Hansen, 268 Hansen, H.C. 268, 278 Buhl statsminister 23, 268, 270, 275, 277 Duckwitz 50, 268, 274 SOE 29, 32, 268, 275

5 Formiddag i Dagmarhus Morgenmøde med mearbejdergruppe 1. Møder med: Generaldirektør Knutzen. Ss-Brigadeführer kanstein, Pberregierungsrat, Lieutnant Stier, Duckwitz. Regierungsdirektor Dr. Stalmann, SS-Brigadeführer Kanstein. Middag hjemme. Eftermiddag i Dagmarhus Møde med SS-Brigadeführer Kanstein. Aften: Invitation fra Duckwitz; i Lyngby sammen med: Fhv. Statsminister Vilhem Buh, Hans Hedtoft Hansen, Alsing Andersen, H.P. Hansen, (sandsynligvis H.C. Hansen ÅS), SS-Brigadeführer Kanstein. Møder med: Fhv. Statsminister Buhl, 269

6 Formiddag i Dagmarhus Morgenmøde med medarbejdergruppe 1, Møder med: Major Dr. Müller. Landesgruppenleiter Dalldorf. Skibsfartskyndig Duckwitz, SS-Obergruppenführer Pancke, SS-Standartenführer Bovensiepen. SS-Sturmbannführer Dr. Hoffmann. Middag hjemme. Samtale med Direktør Svennigsen. Eftermiddag i Dagmarhus. Møder med: Fhv. Statsminister Buhl, Duckwitz, Major Dr. Müller, Major Dr. Dyrssen. SS-Obergruppenführer Pancke, Oberleutnant Mayr, SS-Oberführer Dr. Kröger, SS-Sturmbannführer Boysen, Aften: SS-Standartenführer Bovensiepen hos mig. Modstandsbevægelsens finansiering Grundtvigsplanen stiftes i Stockholm i 1942; danske firmaer indbetaler beløb, som overføres til England til finansiering af bl.a. faldskærmsfolkene (kaninerne). Pengene administreres af S.O.E. (Special Operations Executive) Efter krigen betaler den danske stat 5 6 mil. kr. til England for at dække udgifter ved nedkastninger. Udgifterne til flytransporterne var de største. I juni og september 1944 udbetales henholdsvis 10 og 20 mil. kr. via Socialministeriet illegalt til Arbejdsgivernes Hjælpefond stiftet ; beløbene administreres af en af landets hovedbanker. Hvorledes er disse penge brugt? Hvilke kriterier blev fulgt ved fordelingen og ikke mindst af hvem? Til hvem? Til hvad? Oktober 1943 frigiver tyskerne højtuddannede danske officerer fra internering. Disse krigskarle blev interneret af tyskerne på et tidspunkt, hvor de vurderedes som en fare for tyskerne i tilfælde af invasion. Mærkværdigvis falder frigivelse, fornyet udbetaling af løn til disse officerer sammen med officerernes troskabsløfte til Den lille Generalstab om at afholde sig fra aktiv modstandskamp. Tilfældigt? Hvorfor øste Arbejdsgivernes Hjælpefond ikke penge i smededrengenes lommer? Sabotørerne havde slunkne maver og røven ud af bukserne. 270 Buhl statsminister 23, 268, 270, 275, 277 SOE 29, 32, 270, 275 Svenningsen 84, 86, 270

7 Jeg boede hos en kogekone, der arbejdede på hotel Nordland på Vesterbrogade. Hun foreslog, at jeg spiste på hotellet, for som hun sagde: «Når jeg har stået og lavet mad en hel dag, er det ikke opløftende at komme hjem for at lave mad til dig.» Jeg troede hun var blevet gal, det var da at vade lige ind i løvens hule. Men hun sagde: «Der er ingen problemer, blot du ikke har en skyder på dig. Jeg siger, du er min nevø og at de skal passe på din cykel». Første gang jeg indfandt mig klappede vagten kærligt på sin karabin og pegede på min cykel, den skulle han nok passe på. I denne periode købte BOPA sprængstof af tyskerne. I denne periode sultede flere af BOPAs sabotører. I denne periode var vi flere, som stillede sulten på skarpt bevogtede tyske hoteller. I denne periode bestod min morgen, middags- og aftensmad af rå havregryn med vand, jeg havde ikke råd til mælk. I en periode på 1½ år forfulgt af dansk og tysk politi, må jeg og Lille Svend dele den hjælp, vi fik ved indsamling på vore arbejdspladser kr. til deling om måneden. Først i november 1944 optræder jeg på en lønningsliste med kr. pr. måned. Disse penge stammede fra DKP s salg af Niels Ebbesensmærker på arbejdspladserne. En BOPAsabotør, Erling Sørensen kaldet Frank fortæller, at han, som er flygtet fra Falster til København, har fået illegalt logi hos en familie, hvor hans «nasseri» er blevet så belastende, at han må tage arbejde som bagerikarl. Situationen er mere end barok. BOPAs medlemsskare har på dette tidspunkt næppe været på mere end mand. På landsplan har tallet af aktive modstandsfolk ikke på noget tidspunkt oversteget 1.000, hvad er det i promille af hele den danske befolkning? Danmarks Kommunistiske Parti 266,

8 Kunne støtte til dem vælte statens budget? Nogle af disse, mere end få modstandsfolk har ikke tid til at kæmpe for Gud, Konge og Fædreland, de skal lige på arbejde først og tjene til leverpostejen. I denne periode satte sabotører unødigt livet på spil og forvoldte unødige skader (jeg gjorde i hvert fald Ridel & Lindegård Fiat o.a.) på civil ejendom; disse skader kunne have været reduceret væsentligt, medens skaderne på de egentlige mål kunne have været betydeligt mere effektive, hvis vi havde haft værktøjet, nemlig sprængstof og cordtex. Den Danske Brigade kostede 50 mil. kr. 1. Hvad var Frihedsrådets formål med Brigaden? 2. Hvad var statsminister Buhls? 3. Hvad var Den lille Generalstabs? (Hærens?) ad. 1. Tænk lige på, at alle Brigadens medlemmer var modstandsfolk, som var flygtet til Sverige. Brigaden var udrustet og trænet til, at dens mandskab kunne bistå, hvis og såfremt kampe skulle opstå i forbindelse med befrielsen. Brigaden bestod af mand, svært bevæbnede og trænet til indsættelse, skulder ved skulder med deres kammerater i Danmark, som de jo kun nødtvungent havde måttet forlade. De troede, at de skulle deltage i de kampe, der kunne opstå ved Danmarks befrielse fra det tyske terrorregime. Således opfattede den menige soldat og dens officerer Brigadens formål. Længe efter krigen blev Buhls breve til den svenske statsminister offentliggjort, de havde været svære at finde under gulvtæpperne, men der udbrød et ramaskrig blandt Brigadens folk, de følte sig med rette bedraget. ad. 2. Frygtede Buhl de lange knives nat? En dom for landsforræderi? Måske at blive sat uden for døren? Afslører Buhls brev til den svenske statsminister og hans andre manipulatoriske handlinger at: A. Han med næb og klør ville bevare magten? B. Han ville forhindre de nye kræfter i vort samfund, som modstandsbevægelsen og de folkelige oprør var udtryk for, i at få indflydelse og dermed del i magtapparatet? 272 Den danske Brigade 89, 146, 194, 272 Frihedsråd 74, 128, 154, 253, 272, 284

9 ad. 3. Den lille Generalstabs formål var ensidigt at bekæmpe og forhindre de progressive kræfter i arbejderbevægelsen i at få indflydelse. Samarbejdet mellem politikere og hærens øverstbefalende var derfor gnidningsløst. Oktober 1943 Buhl (hvorfor skrev Scavenius ikke?) skriver til sin svenske kollega, P.A. Hansson, som for øvrigt bl. a. tillod tyske troppetransporter og som stillede flyvepladser til rådighed for at lette tyskernes besvær med at nedkæmpe og besætte Norge. Han var manden, der tillod tyske divisioners transit til Finland, således at man derfra kunne angribe Leningrad. Han havde den rette forståelse, han var en god socialdemokrat på højrefløjen; ham beder Buhl om hjælp til hvad? Er der liv, er der håb Buhl bad ganske enkelt Sverige være ham behjælpelig med oprettelsen af et dansk politikorps (Brigaden), som kunne beskytte og sikre ham og hans venner magten, mod de fæle, forvildede unge i modstandsbevægelsen, når tyskerne havde kapituleret. Når Buhl ønskede et politikorps, udtrykte han da samtidig sin vurdering af det danske politis hidtidige loyalitet overfor samarbejdspolitikerne? Denne vurdering er måske den mest præcise angivelse af politiets rolle, indsats eller mangel på samme, medens der var en krig. Skulle Den danske Brigade være Statsminister Buhls private livgarde? Buhl skutter sig bag de tykke mure på Christiansborg og skuer ud i fremtiden. Hvad vil den bringe ham? Scavenius 23,

10 Interessant ville det være at få kendskab til Buhls dagbog, for måske har han gjort sig de samme overvejelser som hans justitsminister, stikkeren Thune Jacobsen, der flygtede til Sverige og fik asyl. Buhl går i tænkeboksen; måske er det ikke for sent at sætte vand over til endnu en rævekage. Som jeg senere vil vise, må Buhls mål have været udslettelsen af alle aktive modstandsfolk, ikke kun kommunisterne. De pæne folks børn i Holger Danske var med i kalkulationen. December 1943; Buhl får anbragt den overfor samarbejdspolitikerne loyale General Gørtz i Den lille Generalstab. Frihedsrådets kontaktmand bliver socialdemokraten Frode Jacobsen. Brikkerne er ved at være på plads. Smart? Gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffmann oplyser på side 111 i Okänd Arme. (OA) (Bogen er af ukendte årsager ikke udgivet i Danmark.) Afskrift «Men også det danske socialdemokratiske parti, som hidtil i det (längsta) = forgangne har samarbejdet med okkupationsmagten, anså nu tiden for at være inde til at tegne en dobbeltforsikring i Storbritannien og tage intim kontakt med den danske modstandsbevægelse for at sikre, at de ikke efter krigen skulle stå til ansvar for tidligere tyskvenlighed. Gennem en forbindelsesmand, som var søfartsekspert hos dr. Best (Duckwitz AaS ) byttedes informationer og advarsler. Dr. Best afslørede dagen for aktionen mod jøderne, og derved blev kun 477 jøder deporteret til Theresienstadt i stedet for Hedtoft besøgte den rigsbefuldmægtigede, krigsforbryderen dr. Werner Bests højrehånd, nazisten Duckwitz. Socialdemokraten (Hans Hedtoft) rapporterede til gengæld om sine forbindelser til modstandsbevægelsen og de allierede. Endog militære grupper indenfor modstandsbevægelsen forsøgte lige før krigsafslutningen at tilbyde visse efterretninger i bytte mod, at tyskerne likviderede kommunistiske modstandsgrupper. Det var kun i Belgien, at man i lignende omfang lykkedes med det diplomatiske mesterstykke at samarbejde på to adskilte planer. Ovenstående oversigt er nødvendig for at man skal forstå den danske modstandsbevægelsens opståen og udvikling.» Afskrift slut. Man byttede informationer. Hvilke informationer afleverede Hans Hedtoft? 274 Gørtz 15, 23, 191, 265, 274, 292 Hansen, Hans Hedtoft 8, 51, 274, 275 Theresienstadt 47, 208, 215 Best, Werner dr. 9, 15, 50, 73, 86, 254, 267 Duckwitz 50, 268, 274 Theresienstadt 47, 208, 215, 274

11 OA si 121 «Mod slutningen af krigen forekom styrkeforholdene indenfor modstandsbevægelsen så betænkelige for nogle af officersgrupperne, at de til og med indlod sig på underhåndsforhandlinger med okkupationsmagten for at få våben eller tysk hjælp til at knuse de kommunistiske modstandsgrupper.» Afskrift slut. Modstandsbevægelsen anmoder England om at bombe Shellhuset med den begrundelse, at Gestapo, altså forfatteren, chefen for Gestapo i Danmark, ligger inde med så vitale insider informationer, om personer, organisationers struktur og udrustning, at man frygter, at en gestapoaktion fuldstændig ville rive modstandsbevægelsen op. Derfor beder modstandsbevægelsen via S.O.E. chefen Ole Lippmann om, at R.A.F. bomber Shellhuset. Hvilke informationer afleverede de militære grupper mod til gengæld at få slagtet de aktive modstandsfolk? Hvornår afleverede man informationerne? Der er en indtil vished grænsende sandsynlighed for, at disse oplysninger stammer fra de nært forbundne kar, repræsentanterne for Den skæve Våbenfordeling, nemlig Buhl ved Hans Hedtoft Hansen Hjalff Schjødt-Eriksen og sandsynligvis Gørtz. Dette er ikke blot en hypotese, men et vægtigt indicium. Hvis hypotesen er rigtig, bliver konsekvensen af dette forræderi bombningen af Shellhuset og dermed bl. a. katastrofen på Den franske Skole. Blev de dermed medansvarlige og medskyldige i de lemlæstelser i al den lidelse og død, der indtraf hin ulykkelige martsdag? Indtil andet er bevist, må det skønnes mere end sandsynligt, at samarbejdspolitikerne og deres samarbejdspartnere også må bære medansvar for ofrene ved Shelllhusets bombardement. Sløret kan først løftes, når adgang til lukkede arkiver åbnes for nye, men unge, uvildige historikere, bagmandspolitiet eller politiets bedrageriafdeling. På Den Franske Skole dræbtes 13 voksne og 86 børn; andre steder dræbtes 11 voksne og to børn. Ved Shellhuset dræbtes i alt 100 personer, nazister og danske fanger; fem måske seks allierede fly og ni besætningsmedlemmer gik tabt. Totalt 237 liv. Tyder også det på, at her er tale om personer, der er kynisk beregnende, og som for enhver pris tager alle eventualiteter med i kalkulationerne? Bar de både livrem og seler for at overleve et retsopgør? Hjalf, Viggo 265, 275, 283, 289 SOE 29, 32, 270, 275 Lippmann, Ole 275, 277, 284, 291 Buhl statsminister 23, 268, 270, 275, 277 Gestapo 39, 59, 65, 77, 110, 117, 119, 167, 216, 275,

12 Eller var det igen som ved d. 9. april 1940 og den 29. august 1943 «uforudsigelige» «tilfældige» «uheldige» og beklagelige omstændigheder? Man vidste ikke! Man troede ikke osv. August 1944; Brigaden skal udstyres, der skal købes våben, det koster. I første omgang garanterer skibsreder A.P. Møller et lån på 3 mil. Kr., men denne økonomiske indsats er ikke uden risiko. Buhl garanterer tilbagebetaling efter krigen. Maskinpistoler overføres fra Sverige. 17,09,1944 til dec overføres stk. 9 mm. ammunition fra Sverige til Danmark til lager, til bedre tider. Januar 1945 til 23 marts 1945 igen overføres stk. 9 mm. To BOPAsabotører mistede d. 23 marts 1945 livet i Brøndby i forsøg på at skaffe ammunition sammenlign datoerne. Er her tale om en strafbar handling? Landsforræderi? Den lille Generalstab ved kaptajn Schjødt-Eriksen stod for organiseringen og fordelingen af kampmidlerne. Brandts Jammersminde Dec. 43 jan. 44. Brandt opsøger forskellige indflydelsesrige personer bl.a. Ebbe Munck i Sverige og sender en ansøgning. Hvad skriver Brandt? Udpluk fra Esben Kjeldbæks BOPA si 339. «I det sidste halve år har vi ikke set engelsk sprængstof. Vi bruger udelukkende tyske fænghætter, der passer dårligt med de engelske blyanter. På Standard Electric forsagede 50 kg. Trotyl, fordi vi ikke havde Cordtex. (Den ene bombe blæste den anden væk. AaS) Ammunition: Vi kan ikke fylde vore pistolers magasiner op, vi mangler 7,65 ammunition. osv. Brandt efterlyser flammekastere, morterer og bazookaer.» Men ak så forgæves! Kort tid, før, ved en aktion mod Fiat, fik jeg en meget lodret skideballe af Brandt (vi havde væltet for meget) og forklarede da mine handlinger med, at vi ikke havde værktøjet. Under en ildkamp med Hipoer, hvor min hånd fyldes med splinter fra defekt ammunition eller et defekt våben, bebrejder jeg bagefter kammeraten, der skal dække mig og dermed forsøge at gøre det ud for en livsforsikring, at han solder. Han fyrede efter min vurdering for mange skud af, da han skal dække mig, medens jeg løber over et åbent stykke land. 276 Brandt=Børge Thing 55, 136, 137, 197, 276 Munck, Ebbe 29, 36, 276 Møller A.P. 257, 260, 276 Den lille Generalstab 265, 270, 272, 276,283

13 Krigere i krig uden våben krudt og kugler. Et billede på det kæmpende Danmark, medens der var krig. Er der mere plads under gulvtæppet? Brandt var langt fra den eneste, der påpegede, at der var kræfter som bevidst fordelte våben og materiel skævt; det vil sige, at Buhl, med sit slæng af officerer gemte materiel bort til bedre tider. Også i Frihedsrådet blev bedrageriet drøftet, der foreligger ordrette gengivelser af anklager for fusk. Hovedpersonerne var Gørtz, Hjalff og Schjødt-Eriksen. Holger Danske havde f. eks. privat finansieret købet af 425 svenske maskinpistoler, men de danske officerer fik spændt ben også for dette. Medio april, 1945 Ole Lippmann får foretræde for statsminister Buhl og foreholder ham Englands misbilligelse af Den skæve Våbenfordeling, og gør Buhl hovedansvarlig. Lippmann kræver af Buhl, at han gør noget ved det her og nu. Det gør Buhl. I krigens sidste dage får BOPA for første gang våben udefra. Min bemærkning var: «Nåh! Kammerater, så er krigen forbi!» Altså har Buhl haft indflydelse og været den ledende figur i dette uhumske spil. Dette fremgår også af korrespondancen (håndskrevne breve) mellem de tre herrer, af retsreferater ved Landsret og Højesteret, og af Hjalfs bog: «Hæren under Besættelsens kår,» at de alle fulgte regeringens ordrer. (Buhls). Henvisninger til denne bog anføres som: VH med sidetallet. Første maj 1945 fire dage før tyskerne kapitulerede Buhl sender en besked til Sverige via den svenske gesandt. Buhl vil være helt sikker på, at svenskerne har forstået hans budskab: Svenskerne skal overholde den indgåede aftale, nemlig, at den danske brigade ikke må afgå til Danmark uden forudgående aftale (ordre) fra ham. Den svenske gesandts formulering af Buhl budskab var: «Kommunismen skulle i høj grad miste udviklingsmuligheder, hvis den tyske okkupation ophørte uden kamp.» Hvordan forstår du dette budskab? Ved hjælp af kugleramme og Hovedstadens blå regnebog får vi to muligheder: Gestapo 39, 59, 65, 77, , 167, 216, 275, 283 Schjødt-Erichsen Buhl statsminister 23, Lippmann, Ole 275, 277, 284,

14 1. Tyskerne ville ikke overgive sig, og det ville komme til kamp. Her forudså Buhl meget rigtigt, at de forvildede, unge også her ville gøre deres pligt. Dette ville tappe modstandsbevægelsen og især den folkelige del, den han helt fejlagtigt antog for at være prokommunistisk eller Moskvatro for blod. Dermed ville den være ude af spillet om magten. Brigaden kunne fra «lænestolene» i Sverige gå i land, vade tørskoet over deres kammeraters lig og sikre Buhl magten. 2. Hvis tyskerne mod forventning ville overgive sig uden kamp, havde han stadig Brigaden ubeskadiget i baghånden. Hvad kalkulerede Buhl med? Gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffmann skriver i ÖA si 122: «I februar 1944 forsøgte man derfor at få en gensidig våbenstilstand med det tyske sikkerhedspoliti. Da modstandsbevægelsens repræsentanter måtte indrømme, at de ikke havde nogen kontrol over de vilde modstandsgrupper, (BOPA og Holger Danske AaS) som sandsynligvis ville fortsætte sabotagen og likvideringerne af tyskere og tyskvenlige danskere, blev forhandlingerne resultatløse.» Citat slut. Den senere socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen (kendt fra nedstyrtet USA fly i Grønland medførende Atom Brintbomber) skal på et tidspunkt have betegnet sabotører, som de «vilde»; kan gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffman have denne nedladende, særprægede og usædvanlige betegnelse fra fælles selskabelige sammenkomster? Den skæve våbenfordelings repræsentanters ihærdige forsøg på at få tyskerne til at udrydde «kommunistsvinene» passer som fod i hose med bestræbelserne på at slagte de københavnske sabotører ved Brigadens landsætning og ved de tyske kaserner. Brigadens landsætning I krigens sidste dage blev BOPAs afdelinger fordelt med specialopgaver til de forskellige afsnit i København, vi var jo de kampvante, vi var specialisterne, vi havde lugtet til krudtrøg. Alt var luftigt, romantikken lurede. Som en mellemopgave skulle vi sikre Brigadens landsætning, når vi nu alligevel havde cyklerne fremme. Brandt, KK, Uffe og Ib tager i forskellige hold til Helsingør for at rekognoscere. Niels og jeg cyklede til Nivå. 278 Hoffmann 274, 278 Hansen, H.C. 268, 278

15 Kronborg Uffe beretter: «Vi var tre, KK, Holger og jeg. Inde i København fik vi fat i en taxa og bad ham køre mod Hørsholm. Her blev vi på Kongevejen standset af en Hipospærring. Jeg viste min tyske våbentilladelse og Hipofolkenes leder trak mig lidt væk og formanede mig venligt om at gemme den godt væk, for den ville være farlig, når dagen kommer, og den kommer snart, sagde han. Lidt længere fremme stoppede chaufføren, for her var grænsen for, hvor han havde tilladelse til at køre. Han blev holdt op og da han var god nok, fortsatte han uden vrøvl mod Helsingør, hvor helt andre problemer uventet dukkede op. Man havde ikke set en taxa fra København i flere år, og den vakte derfor opsigt. Folk stimlede sammen, og det var det sidste af alt, vi ønskede. Det forøgede risikomomentet betragteligt. Chaufføren lovede at vente, og vi drog ud i byen, der vrimlede med tyskere. Kronborg, som vi skulle erobre var en stor fæstning og KK udbrød spontant: «Jeg vil ikke slås ihjel på krigens sidste dag» Vi var alle tre overbeviste om, at et angreb på Kronborg kun havde en udgang nemlig vor død. Hjemturen foregik uden problemer, og da vi om aftenen mødte Brandt, var denne overrasket over vort definitive nej.» Nivå Niels og jeg nød cykelturen langs Sundet til Nivå. Vor undersøgelse af forholdene tog ikke lang tid, dertil var befæstningen af bakkerne for overbevisende. Skyttegrave, bunkers, maskingeværreder, let og svært artilleri, samt minefelter var menuen. Det bedste, kampvante infanteri kunne ikke selv med svære våben overvinde denne fæstning, uden at der først var gennemført luftbombardement eller beskydning med svært artilleri. Ingen tvivl i mit sind, et angreb betød selvmord. På vejen hjem drøftede vi udformningen af vor konklusion til Brandt og valgte en diplomatisk løsning. Når man havde gennemført en tæppebombning fra luften, efterfulgt af præcisionsskydning fra søen med svært artilleri i timer, så var der intet, vi hellere ville end at rydde op. Således uden at have konfereret indbyrdes nægter alle at begå selvmord. Holger Danske fik Ingeniørkasernen som opgave. Her var elitesoldater indlogeret, også de nægtede. Holger Danske 32, 69, 128, 146, 194, 279 Horwitz, Hugo kaldet Uffe 138, 139, 197,

16 For at fuldstændiggøre billedet af griseriet kun, at Brandt og Svend Schippers kaldet Aksel foreslog de militære eksperter landgang andre steder, bl.a. på Amager, men det havde ikke den store interesse. Vore chancer for at overleve ville dermed givetvis være for store. Under retssagen (Schjødt-Erichsen Land og Folk) blev Brandt nægtet at afgive fyldestgørende vidneforklaring og nærmest latterliggjort. Børge Outze skrev i Information: «Man må vel forstå det sådan, at general Hjalf har forestillet sig, at Bopa- Brandt og hans folk måtte snige sig ind på Kronborg med klude svøbt om fødderne og overrumple tyskerne ved at skære halsen over på de tyske vagtposter.» To officerer, Knud Skou og Erik Crone, som var tilknyttet transport af våben, opponerer forgæves mod den skæve fordeling og forsøger på egen hånd at bringe våben til de kæmpende grupper. Begge bliver af Hjalff og Schjødt-Eriksen betegnet som stikkere, og på ordre fra Schjødt-Eriksen skudt af Holger Danske folk. Skou dræbtes på stedet, Crone bliver såret, men undslipper i første omgang. Få dage senere arresteres han under omstændigheder, der mere end antyder, at danske stikkere er på spil, at der må have været en form for samarbejde mellem «danske» og tyske instanser. Tysk politi stoppede en sporvogn på Tietgensbroen i Kbh. og går direkte mod Crone med bemærkningen: «Deutsche Statspolizei: Sie sind Erik Crone, sie sind verhaftet.» Et «rygte» mellem fanger i Gestapohovedkvarteret går på, at Crone tilfældigt under sin arrestation på Shellhuset, i det tyske politihovedkvarter, ved 19 tiden genkender en person tilknyttet de «danske» officersgrupper. Crone blev henrettet før daggry. Kan forklaringen være, at Crone i live ville udgøre en trussel mod det dansk tyske samarbejde? Da denne oplysning ikke kan dokumenteres er navn på vidnet udeladt. De to ofre er nu begravet i Mindelunden, men det er ingen trøst, at de blev renset og nu ligger på en ærefuld plads, al den stund, at jeg ikke een, men mange gange under mine besøg på Bernadottegården har forsøgt at hyggesnakke og dermed trøste den ene af Skou og Crones banemænd, Eiliff. Lige til sin sidste dag levede han et liv i Helvede med samvittighedskvaler over at have bidraget til to kammeraters død der, som han, havde kæmpet for et frit Danmark. 280 Aksel=Schippers, Svend 137, 280

17 Ofre for den skæve våbenfordeling Victor Larsen; dræbt under afvæbningsaktion Martin Andersen; dræbt under afvæbningsaktion Gunnar Dahl; såret og arresteret under afvæbningsaktion, Gunnar var mellem de 11 fanger, der fik nakkeskudet Bjarne Hansen; dræbt under afvæbningsaktion Preben Gylche; dræbt under afvæbningsaktion Børge Heltby; dræbt under afvæbningsaktion Ebbe Rørdam; dræbt ved aktion mod ammunitionstog Kaj Jensen; dræbt ved aktion mod ammunitionstog Verner Sørensen dræbt ved aktion mod ammunitionstog Svend Jørgensen, dræbt under likvidering: patron klikker. (Knud Skou likvideres af modstandsbevægelsen, (Hjalffsagen). Erik Crone såres af modstandsbevægelsen (Hjalffsagen). Crone bliver stukket. Arresteres af Gestapo og henrettes. 2 modstandsfolk, faldskærmsfolk og 2 redningsfolk dræbes ved en eksplosionsulykke under forsøg på at fremstille sprængstof på køkkenbordet. (Thielesvej) Såret, skadet fysisk og psykisk Ole Ewé såret i ildkamp under afvæbningsaktion, Aage Staffe; BOPA-Gun sprænger i hånden under ildkamp. Ejliff; var en af aktørerne ved Knud Skous likvidering; han tilgav aldrig sig selv, at han havde dræbt en kammerat. Hans liv blev en levende begravelse. Hertil kommer faldskærmsfolk og 142 emigranter arresteret, udleveret og dermed indirekte myrdet af dansk politi ved udlevering til tyskerne. Et ukendt antal allierede flyvere. Et mig ubekendt antal Holger Danske Folk. Tabene i det øvrige land skal lægges til. Hvis man som udgangspunkt tager antallet af sabotager på landsplan og sammenligner Københavnsområdet med provinsen, får man en indikator, der mere end antyder, at antallet af ofre for Den skæve Våbenfordeling er betydeligt højere, end jeg har kunnet gøre rede for her. 281

18 Få kunstnere har med så få streger som Herluf Bidstrup forstået at anskueliggøre besættelsestiden og dens forræderier. 282 Den lille Generalstab 265, 270, 272, 276,283

19 Et andet medlem af den lille Generalstab opfordrer også til mord på modstandsmand. I Nordjylland havde lederen Toldstrup organiseret et meldesystem, således at grupperne kunne gå i aktion indenfor få timer. Mod syd havde oberstløjtnant Bennike kommandoen og var underlagt Den lille Generalstab i hovedstaden. Han havde organiseret et meldesystem via London. Dette system havde en funktionstid på flere dage, når og hvis det fungerede. Effektiviteten er således karakteristisk for lederens kvalitative indsats. Oberstløjtnant Bennike, skulle have været villig til at «ofre» Toldstrup, her blot til Gestapo med lighedstegn som til Den lille Generalstabs likvidering af løjtnant Skou. Dette er en mere end grim beskyldning, som jeg helst ville tvivle på, men her er desværre dokumentation: Min kære Fætter af Poul Vestergaard Jensen; siderne 212, 230 og 86. Afskrift: Den skriver Bennike i brev til Hjalf, lederen af Den lille Generalstab i København:....«han (Toldstrup ÅS) lider jeg tror det for alvor af højhedsvanvid parret med forfølgelsesvanvid med hensyn til mig. Der må, hvis der skal komme noget godt ud af arbejdet her, sættes en stopper for hans færd. Det lyder råt. Jeg tror for alvor, at det bedste for den sag ville være, om han blev fjernet af Gestapo på en sådan måde, at han ikke var i stand til at røbe noget af sin megen viden, men dette tør man vel ikke regne med». Afskrift: side 230: «.Kære Viggo (Hjalff ÅS) ja, hvis man i det hele taget mener, at vor kamp har nogen betydning, så er der ikke andet at gøre end at få Toldstrup væk, på hvad måde, det så end sker.... De må tro mig, at De må handle derefter og gøre det omgående: det går ikke længere. Han må bort, og han må hentes og bringes bort snarest.» Bennike oberstløjtnant 23, 283, 291 Hjalf, Viggo 265, 275, 283, 289 Gestapo 39, 59, 65, 77, 110, 117, 119, 167, 216, 275,

20 Hvorfor søgte man om tilladelse til mord? Hvorfor er handlingerne ikke beskrevet offentligt og retsforfulgt? Sabotagerne i Nordjylland blev på et tidspunkt så effektive, at tyskerne ledte en stor del af trafikken fra nordjyske havne med skib til Århus. På samme tid kørte transporterne igennem de sydlige regioner uden nævneværdige forsinkelser videre til grænsen. Forklaring? Den ligger lige for, den får du her: side 86: I foråret 1945 rapporterer Højland Christensen til chefen for SOE, Ole Lippmann. «Onkels (oberstløjtnant Bennike ÅS) tid er i de sidste to måneder 75% gået med Toldstrup-sagen og 25% med at gøre det umuligt for mennesker at finde ham.» Afskrift slut. Uden at have den juridiske viden, må brevene vel vurderes, som en tilståelse for indirekte medvirken til mord og velsagtens også landsforræderi. Var effektiv modstandskamp en torn i øjet på nogle af den danske hærs officerer? Var hærens indsats og betydning på landsplan uden effektivitet? Var hærens holdninger og metoder overfor den aktive modstandsbevægelse ensartet i og med, at ordrerne kom fra Den lille Generalstab? Bedragerier = aftaler blev indgået med Frihedsrådet, blev brudt i hemmelighed, senere benægtet og holdt skjult til afsløringens time. Var hærens officerer ansvarlige for opfordring til drab, mordforsøg og mord? Var frygten for, at de folkelige kræfter, som modstandskampen repræsenterede skulle overtage magten den fremherskende? Hvis du vil svare på de stillede spørgsmål, må du tænke på, at indenfor hæren var der flere, som trodsede Den lille Generalstab og ydede en fantastisk indsats indenfor modstandsbevægelsens rammer mod vort fædrelands fjender. Højland Christensen var blot een af dem. Hjalfsagen i de glade tresser Var der igen tale om, at danske domstole, som iflg. Grundloven skulle være uafhængige af magtens udøvere, blot udførte bestillingsarbejde? Har vore domstole ære i behold? 284 Christensen, Højland 284, 291 Lippmann, Ole 275, 277, 284, 291 Frihedsråd 74, 128, 154, 253, 272, 284

21 Domstolenes habilitet var der ingen, der tog op til en nøjere vurdering. Umiddelbart forekommer det mig en messe værd at overveje om, et «retsvæsen», der i årene forud, gang på gang brød Grundloven, og som dengang gik politikernes og tyskernes ærinde, og som dømte antinazister på samlebånd, kunne være habilt og være værdigt til at dømme de samme antinazister endnu engang. Retssagerne ved Landsret og Højesteret foreligger som stenografiske referater. Trods gennemlæsning af sagsakterne og min manglende juridiske ekspertviden vil jeg ved brug af sund fornuft og den retsfølelse, man almindeligvis er udstyret med i et såkaldt demokratisk retssamfund udtale: Det var en parodi på en retshandling og er et godt eksempel på, at ånden fra domstolenes storhedstid under nazivældet ikke var glemt. Ved Landsret og Højesteret faldt domme i 1960 og 61 mod chefredaktør for Land og Folk, Martin Nielsen og formanden for DKU (Danmarks kommunistiske Ungdom) Poul Emanuel. Begge sager var anlagt af Hjalf og Schjødt-Erichsen, da de følte deres ære krænket. Efter samtaler med Martin Nielsens søn, Anton Nielsen må jeg konkludere at: Vore domstole ved begge retshandlinger har overtrådt og krænket almene juridiske principper og handlet i strid med dansk lovgivning. Martin Nielsens søn, Anton Nielsen har skrevet og udgiver i nærmeste fremtid et tre binds værk med titlen: SOM BØLGER I HAV; Emanuel Poul 285, 290 Land og Folk 266, 285 Nielsen, Anton 285, 292 Nielsen, Martin 285,

22 Bind 1 har titlen: ARBEJDETS FOLK; Bind 2: KRIGENS BØRN; og Bind 3; ALDRIG KAMPEN ENDER. I bind to, kapitel 40 redegør Anton Nielsen for sagsforløbet og beskriver i detaljer den umenneskelige behandling, hans far endnu engang blev udsat for. Da jeg finder Anton Nielsens redegørelse for yderst saglig, veldokumenteret og vigtig af hensyn til vort demokrati og parlamentariske systems fremtid, har jeg bedt Anton Nielsen om tilladelse til at citere fra hans bog. Det følgende er baseret på bogen og vore samtaler. Domstolenes tilsidesættelse af love og juridiske retsprincipper 1. Ved en historisk gennemgang af sager ført mod repræsentanter for arbejderbevægelsen igennem årene, må vi fastslå, at vort retsvæsen har dømt usædvanlig hårde straffe, baseret på den siddende regerings uudtalte ønsker. Dommene kan dermed karakteriseres som bestillingsarbejde. a. Man har dermed gentagne gange tilsidesat og krænket Grundlovens krav om uafhængighed mellem den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Har man også gjort det i Hjalfsagen? Meget tyder derpå. 2. Var Landsret og Højesterets medlemmer habile? Ikke efter min vurdering, thi: Et enkelt medlem, muligvis og sandsynligvis flere havde under besættelsen været medlem af DNSAP, (Danmarks National Socialistiske Parti). a. Højesteret havde i 1941 på regeringens opfordring udtalt: Kommunistloven var ikke et brud på Grundloven. Dermed overtrådte man Grundloven vor forfatning frikendte regering og politikere for ansvaret for den grundlovsstridige forfølgelse af folketingsmedlemmer og andre danske borgere. b. Domstole dømte modstandsfolk i overensstemmelse med den siddende regerings ønsker. Man havde således dømt på et tidspunkt, da Danmark var en vasalstat styret af samarbejdspolitikere. Igen skulle de dømme modstandsfolk, som havde kæmpet og betalt med ubeskrivelige lidelser for vor frihed, for vort demokrati vort daværende retsvæsen skulle igen fælde dom på en svunden tids præmisser. 286

23 3. Havde domstolene på forhånd fældet dom? Det fremgår i de to sager med al tydelighed af sagsbehandlingen: a. Stenografiske retsreferater foreligger uden underskrift. De er givetvis skrevet af forhenværende rigsdagsstenograf J. Jarris. Denne blev ifølge Information afskediget straks efter befrielsen for unational optræden og samtidig afskediget fra stenografarbejde i Københavns borgerrepræsentation. Begrundelsen var bl.a., at han sigtedes for at have taget stenogrammer af Christmas Møllers taler fra London til brug for tyskerne. Det kan derfor ikke undre, at netop denne stenografs referater er unøjagtige og fulde af fejl for at sige det mildt. De er farvede. b. Vidner, der af retten skønnedes at ville vidne til fordel for den anklagede, blev afbrudt eller helt udelukket fra at afgive vidneforklaring. c. Forsvaret blev afskåret fra, at fremlægge bevismateriale, der befandt sig i statens lukkede arkiver. Retten kom ikke med en saglig begrundelse herfor, hvorfor jeg må konkludere: Sagsøgerne, Hjalf og Schjødt-Erichsen, som var de forskellige samarbejdsregeringers politikeres lydige lam og dermed medansvarlige for de landsforræderriske handlinger, ville blive afsløret. De anklagede, Martin Nielsen og Poul Emanuels udsagn ville blive berigtiget, hvorfor de ville være at frifinde. d. Retten undlod at benytte almen tilgængelig viden om domspraksis ved Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Landsforræder eller heltemodig frihedskæmper Eksempel: VH side 11; afskrift: «Det er et absolut krav til en hær, at enhver soldat ubetinget adlyder enhver lovlig ordre, der gives af en foresat. Pligten gælder for den menige som for hærens chef for den sidste er det pligten til at rette sig efter og på bedst mulige måde at udføre de anvisninger, der gives ham af de folkevalgte politikere gennem regeringen.» Afskrift slut. Kommentar: Dette lyder smukt, men er i realiteternes verden en gang vås: Staklen overser Nürnbergerdommen det er forståeligt for efter den ville han blive dømt. Møller, Christmas 10, 32, 197,

24 Staklen overser, at der efter den 9. april til 29. august 1943 ikke fandtes en folkevalgt regering, men kun en flok politikere som bestyrede vasalstaten efter okkupationsmagtens direktiver. Uanset, hvordan nødretslovens paragraffer bøjes af juridiske akrobater, kan Grundloven ikke tilsidesættes. Efter 29. august og frem til kapitulationen fandtes ingen regering, derfor var staklen og hans kolleger fritstillet til at handle efter deres samvittighed og overbevisning, hvis og såfremt de havde haft en sådan, men det havde de ikke. VH side 13: «..generalløjtnant Gørtz handlede rigtigt eller forkert, når han også efter den 29. august 1943 følte sig forpligtiget overfor de politikere, som ved tysk magtbud var blevet fjernet» afskrift slut Kommentar: Staklen, Hjalf tilstår sammensværgelsen mod modstandsbevægelsen og forsøger igen at frikende sig for ansvar ved at skubbe bæen over på Gørtz og politikere. Også her optræder den tapre fædrelands-kæmper ynkeligt. Nu er det ikke længere en folkevalgt regering, som hæren og staklen skal lyde, men tilfældige politikere med en ubestemmelig observans. Regeringen var fjernet ved Folkeoprøret den 29. august Påstanden vidner igen om, at en ledende person i den danske hær ikke havde begrebet et lod af virkeligheden, som var, at det danske folks augustoprør var en protest og et farvel til samarbejdsregeringens underkastelsespolitik og at Danmark Tyskland var i krigstilstand. Virkeligheden var; at gik de ikke selv, ville de ikke se fredens lys, de ville blive likvideret. VH side 19 afskrift «.. januar 1943 bøjede sig for tysk krav om udlevering af meget væsentlig dele af den danske hærs beholdninger». ( geværer, næsten lette maskingeværer, 30 millioner patroner, 20 morterer, mortergranater og adskillig anden udrustning). Afskrift slut. Kommentar: Denne oplysning er ny for mig, hidtil har jeg kun haft kendskab til udlevering af 6 motortorpedobåde, og store mængder krigsmateriel i 288

25 1942 og for 700 millioner kroners funktionsdygtigt udstyr august Måske kan man tilgive mig og forstå min vrede og forargelse over, at disse fædrelandskæmpere og krigskarle udleverer våben til en fjende og helt og aldeles forhindrede aktive modstandsfolk i at få del i byttet. VH side 21 afskrift: «tyskerne var i besiddelse af komplette opgørelser over danske militære lagre.disse var udleveret efter regeringens beslutning på tysk krav.» Afskrift slut. Kommentar: Man må såre undres over paradokset: Disse talentulde hærførere evner senere at stikke blår i øjnene på deres danske medkæmpere, men på udleveringstidspunktet for alle disse mordvåben til fjenden optræder de som pæne, hæderlige bogholdere. Kunne de ikke ved hjælp af viskelæder eller radervand have ændret på protokollerne og stukket os i modstandsbevægelsen lidt af de hårdt savnede varer? Givetvis, men det ville man ikke modstandsbevægelsens aktivister var fjenden de tyske nazister var vennerne. VH side 26 «der for hærens ledelse måtte fremstå som dens selvfølgelige og vigtigste opgave: Hurtigst muligt at få etableret styrker med virkelig kampværdi, som kunne være til disposition for den danske regering...den opgave, det var at få opstillet styrker af egentlig kampværdi, stod for hærens ledelse som en opgave, der kun kunne løses af hæren, og som derfor måtte løses af hærledelsen side om side med den deltagelse i modstandskampen, om hvilken der ikke bestod nogen tvivl.» Afskrift slut Kommentar: Man får medlidenhed med staklen Hjalf. Er manden som repræsentant og leder af en uduelig hær blottet for enhver form for selvkritik? Han viser her hovmod og tro på egne kvalifikationer, medens han nedvurderer de eneste, der bekæmpede overmagten. De eneste, der kunne opstille styrker med kampværdi var Hjalf og hans kolleger. Hvorfor ville han så med djævlens vold og magt indsætte omkring 175 sølle BOPAfolk til at sikre Brigadens landsætning? Vi skulle begå selvmord på strømpesokker med kniv mellem tænderne og en slangebøsse i baglommen. Kendsgerningerne er som i andre tilfælde, at Hjalf og kolleger håbede at gentage spøgen Hjalf, Viggo 265, 275, 283,

26 Anklagen lød alene på ulovlig opsætning af plakater. Poul Emanuel, formand for DKU (Danmarks kommunistiske ungdom) blev i første omgang idømt en bøde på kr. Da han ikke havde så mange penge, blev straffen forvandlet til 60 dages fængsel. I januar 1961 kom sagen for landsretten, hvor der krævede frifindelse. Fængselsstraffen blev nedsat til 30 dages hæfte, som afsonedes i Vestre Fængsel. Sammenlign denne dom for at klistre plakater op med domme for simpel kriminalitet. mord på og udslettelse af modstandsbevægelsens mest aktive folk BOPA og Holger Danske. Det er nærliggende at spørge, når han var så dygtig, hvorfor satte han så ikke sine styrker med virkelig kampværdi ind, medens der endnu var krig? En skærpende omstændighed ved evt. strafudmåling af hærens forræderiske handlemåde er, at man med det kvalitativt høje stade hærens efterretningstjeneste selv fremhæver at have haft, har haft nøje kendskab til BOPAs to militære fiaskoer ved Tankstelle og i Brøndbyerne. VH side 43 «Tysk indgriben under selve landsætningen skulle søges hindret af BOPA og en lige så stor styrke» (når BOPA skrabede bunden kunne vi stille med 175 mand AaS) og landgangen, som tidligere nævnt ske under britisk luftstøtte. Kommentar: Her er tale om digt eller igen en af de mange fordrejelser og løgne. Luftstøtte? Prøver staklen Hjalf at pynte sig og lagkagen? Har han fundet begrebet luftstøtte fra Niels og min diplomatisk udformede rapport, hvor vi netop forudsætter bombardementer fra luften og fra søen, som en forudsætning for at aktionere? 290 Tankstelle 131, 136, 138, 146, 290 Emanuel Poul 285, 290

27 Hvis Brandt var informeret om luftstøtte, ville han givetvis have informeret os, da det ville være et væsentligt moment i vore taktiske overvejelser. VH side 31 «.var man nået til en koordinering af Jernbanesabotagen.» Kommentar: En påstand, som er i strid med kendsgerningerne, pænt udtrykt en lodret løgn. Dette fremgår med al tydelighed af Bennikes breve til Hjalf og af Højland Christensens til chefen for SOE, Ole Lippmann: «Onkels (oberstløjtnant Bennikes) tid er i de sidste to måneder 75 % gået med Toldstrup-sagen og 25 % med at gøre det umuligt for mennesker at finde ham.» Oversat til dansk: Begrebet koordinering rummer vel en form for samarbejde. Her var tale om en person, Bennike, som efter bedste evne søgte at få samarbejdspartneren slået ihjel. Heldigvis var evnerne begrænsede, så Toldstrup overlevede og ellers gemmer Bennike sig i et musehul og afventer fredens komme. Motiver for domstolenes tilsidesættelse af sandheden Hvorfor prøvede man, at dække over uhumskhederne? Selvforsvar? Så simpelt er det måske? Var der gået hul på bylden, ville magten løbe politikerne af hænde. Ligene i lasten ville blive afdækket. Såfremt Hjalf og Schjødt-Erichsen blev afsløret som landsforrædere, som medskyldige i indirekte mord på modstandsfolk og landsforræderi, ville det give den siddende regering problemer. Som konsekvens ville det betyde et magtskifte og gennemgribende ændringer af vort parlamentariske system. Da socialdemokratiets tilbagegang lige efter befrielsen var ved at være slut, ville en afsløring være katastrofal. Hvad gjorde politikerne? Igen greb man til de velkendte metoder: Sand på bålet olie på bølgerne syltekrukke og ind under gulvtæpperne med det overskydende snavs, selv om der her var tale om udtalt pladsmangel. Skal man vurdere danske politikeres evne til at styre vort land, vil bedømmelserne være ret forskellige, men hvis man spørger almindelige borgere om vore politikeres troværdighed og evne til at tilsløre deres mere end samvittighedsløse adfærd for at blive hængende på lønsomme ministertaburetter, er ingen i tvivl: De er second to none. Bennike oberstløjtnant 23, 283, 291 Lippmann, Ole 275, 277, 284, 291 Christensen, Højland 284,

28 Hjalfsagens efterspil? Magthavernes metoder i andedammen Fortielse; man fortiede, at den nu postulerede frihedskæmper Schjødt- Erichsen havde været nazist. De to officerer blev mandsopdækket af politikere. Først efter længere tids råben, blev det afsløret, at de var stillet forfremmelser i udsigt, som belønning for at holde samarbejdspoltikerne ude af det offentlige søgelys. Buhl og co., var mere end tavse under retssagen. De holdt sig som sædvanlig i baggrunden; i ly, de frygtede naturligvis, at dynd, mudder, skulle hvirvles op og afsløre deres egen rolle i rænkespillet. Officererne var tilsyneladende alene i rampelyset, men ikke uden betaling; nej, systemet prøvede som modydelse at dække over dem, ved at smide sand på, fortie og sikre dem i deres positioner, ja endog at forfremme dem. Kaptajn Viggo Hjalf blev i efteråret 1943 udpeget af general Gørtz til at lede den såkaldte «lille Generalstab». Han blev således hærens næstmægtigste mand og havde ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af de såkaldte O-grupper, af hærens kontakt med Frihedsrådet og dens medvirken i modstandsarbejdet. Han varetog ledelsen frem til befrielsen og handlede gennem hele perioden loyalt overfor Gørtz og dennes politiske bagland. Efter krigen avancerede han til generalløjtnant og blev udnævnt til øverstkommanderende for hæren. Men den gik ikke. Et ramaskrig på landsplan rejste sig. Meget kraftige protester, der blandt andet indeholdt oplysning om, at Schjødt-Eriksen havde været medlem af det danske nazistparti, hindrede, at Hjalf blev forfremmet. I 1960 måtte han forlade posten som følge af Hjalfsagen, hvor han tog ansvaret for den påståede skæve Våbenfordeling mellem hærgrupper og civile modstandsgrupper, som hans kollega i Den lille Generalstab, kaptajn Schjødt-Eriksen havde iværksat med hans vidende og velsignelse. Politikersnak Pølsesnak (citater fra Anton Nielsen kapitel 40 incl. mine bidrag ÅS) Krigsminister Poul Hansen lod igennem aviserne befolkningen vide, at Hjalf fra den 1. juli ikke længere var forsvarschef. I stedet havde han udnævnt general Valdemar Jacobsen. 292 Nielsen, Anton 285, 292 Gørtz 15, 23, 191, 265, 274, 292

29 Men man forstod, at det var med sorg i sinde, at Poul Hansen havde måttet fyre general Hjalf. Til Ritzaus Bureau sagde han i anledning af generalens fald: «Jeg anser generalløjtnant Hjalf for en dygtig og retlinet officer, og jeg beklager stærkt, at jeg efter udløbet af den i forsvarsloven anførte ansættelsesperiode for værnschefer ikke har kunnet anbefale genansættelse af general Hjalf som chef for hæren. Det er efter min opfattelse nødvendigt for at tilvejebringe fornøden ro omkring hærens arbejde, at der sker et skifte på posten som chef for hæren. Det er mit håb, at alle, der ønsker arbejdsro for forsvaret, efter regeringens nu trufne beslutning vil bidrage hertil, og at kræfterne kan samles om på bedst mulig måde at føre den nye forsvarsordning ud i livet.» Kommentar Det må betegnes som en politikers mesterværk i fordrejelse af kendsgerninger, når man betegner en person som retlinet, når denne tilstår sig som medskyldig i mord, mordforsøg, bedrageri og landsforædderi. Endnu en nazist blev forsøgt udnævnt til en høj post i det danske forsvar. Det drejede sig om oberst Jens Holger Johansen, som på Hjalfs anbefaling af forsvarsminister Poul Hansen på trods af protester fra så og sige alle sider blev udnævnt til generalmajor og chef for 2. division og for det midtjyske hjemmeværn (Region 3). Forsvarsministeren kastede sig ud i et absurd forsvar for sin mand nazi-obersten. I en længere redegørelse, der var udarbejdet på forhånd, hævdede krigsministeren, at det for ham var dokumenteret, at oberst Johansen var fuldt rehabiliteret for de beskyldninger og rygter, der var rettet imod ham. På trods af mange ord og på trods af Poul Hansens forsøg på at renvaske obersten, lykkedes det heller ikke denne gang at dokumentere, at oberst Johansen ikke havde været medlem af nazipartiet. Tværtimod måtte Poul Hansen indrømme, at Johansen meldte sig ind ca. en uge efter Frankrigs nederlag, men han hævdede, at Johansen «kun» havde været med til ét nazi-møde. Indmeldelsen er næsten samtidig med Schjødt-Erichsens lige akkurat på det tidspunkt, hvor en tysk sejr var sandsynlig hvor England var meget nær kapitulation. Som rotter forlader de senere den synkende skude og fortier deres nazistiske fortid. 293

Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan?

Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan? Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan? En entydig besvarelse af disse spørgsål ligger uden for min formåen,

Læs mere

Kapitel 14. Den sk æv e vå benfordeling

Kapitel 14. Den sk æv e vå benfordeling Kapitel 14 Den sk æv e vå benfordeling Som det er fremgået tidligere her i min bertning, havde vi og de andre aktive modstandsorganisationer en konstant mangel på våben og sprængstof. Det var led i en

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Krigen var slut! var den nu også det?

Krigen var slut! var den nu også det? Kapitel 2 Krigen var slut! var den nu også det? Mummespil bag kulisserne gemt under gulvtæpperne? Var modstandskampen også en klassekamp? Var modstandskampen også et ungdomsoprør? Var en ny krig efter

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 1 9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere