Ny kunstudstilling i Menighedshuset. September - Oktober - November. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny kunstudstilling i Menighedshuset. September - Oktober - November. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 4-2015"

Transkript

1 September - Oktober - November Kirkeblad for Struer Sogn. Nr Den brændende tornebusk, Henrik Amorsen Ny kunstudstilling i Menighedshuset Fire gange årligt skifter den løbende kunstudstilling, hvor en bred og mangfoldig vifte af kunstnere inviteres til at udstille. Næste udstilling (sept., okt. og nov.) er med skulptør og billedmager Henrik Amorsen fra Ikast. Den brændende tornebusk er der, hvor Gud udpeger Moses til at lede israelitterne ud af Ægypten til Kanaans land. Menighedshuset og dermed udstillingen er åben på hverdage i dagtimerne.

2 Kirkelig VEJVISER Sognepræst (kbf.) og børne/ungdomspræst Karen Togsverd Hansen, Bredgade 16 Tlf / Fri fredag Sognepræst Thorkil Lundberg Hyldehegnet 2, Bremdal Tlf Fri mandag Sognepræst Per Mikkelsen (fælles med Venø sogn) Venø præstegård. Tlf Fri mandag Præstevikar Erik Bitsch (fælles med Søndbjerg Odby sogn) Tlf Fri mandag Børne og Ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard Tlf Kordegnekontoret, Kirkegade 42 (fælles med Gimsing sogn) Tlf Adm. kordegn Knud-Erik Sønderskov Kordegn Jytte Agergaard Kontortid: man-fre kl samt tors kl Regnskabsmedarbejder Karen Smed-Nørgaard Tlf Kirkegårdskontoret, Kirkegade 44 Tlf Kirkegårdsleder Ole Møller Andersen Tlf Kirkegårskontor, Tina Gade - Kontortid man-fre kl samt tors kl Organist Jørgen Kleon Jeppesen Sandgaardsvej 24, 7400 Herning Tlf. kontor , mobil Organist Jonsvein Høgagard, tlf Kirketjenerne tlf Kirketjener vedr. menighedshuset Inger Møller tlf Kirketjener vedr. kirken Dorthe Anneberg tlf Menighedsråd: Formand: Ejler Kærvang tlf Kirkens web: Kirkegården: Kirkens omsorgstjeneste Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og har sit udspring i kristendommen, hvilket vil sige: i Jesus Kristus selv. Ordet diakoni betyder tjeneste. Jesus kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Når Jesus gjorde denne tjeneste for os, så skylder vi tillige at tjene vor næste. Jesus viste omsorg og kærlighed mod de mennesker, som han mødte på sin vej, hvilket vi kan læse om i alle 4 evangelier. Hos Lukas kap. 18,35f hører vi om helbredelsen af den blinde ved Jeriko. Lad os se på den fortælling, og hvad vi kan lære i tjenesten for vor næste. Jesus har tid til den enkelte. Jesus kommer forbi ved Jerikos byport. Mennesker har travlt med at komme forbi. Hvad sker der? - spørger en blind tigger. Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Straks råber han spontant uden nogen betænkningstid: Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig! Nogen forsøgte at true ham til tavshed. Dog uden held. For ingen skal true et menneske fra mødet med Jesus. Derfor råbte han endnu højere: Davids søn, forbarm dig over mig! Da stod Jesus stille. Der er virkelig én, som hører, når et menneske råber om hjælp. Stilhed er vigtig i mødet med et andet menneske. At der er én, som vil høre på mig. En, som giver sig tid til mig. Jesus gik ikke bare forbi, som så mange andre gør det. Jesus stod stille. Her er ingen trusler. Ingen løftede pegefingre. Ingen moralprædiken. Ingen fordømmelse. Jesus ønsker at møde mennesket netop dér, hvor det er. Jesus har fokus på den enkelte: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede: Herre, at jeg må kunne se. At lytte er nøglen til at møde sit medmenneske. Det er indgangen til at forstå sit medmenneske. Jesus sagde til ham: Bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Han fik noget mere noget som han ikke havde bedt om, men som Jesus gav ham: Den frelsende tro. Derfor fulgte han Jesus og lovpriste Gud. I mødet med Jesus får vi et nyt syn på, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os til vor frelse. Det giver os et nyt syn på vore medmennesker, så vi ønsker at møde dem med den samme kærlighed, som Jesus mødte os med. Endnu gælder det, som Jesus fra Nazaret sagde: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort; (Joh 6,37) Mennesker kender til omsorg og kærlighed. Hvad er så den kristne kirkes særkende? Det er viser Jesus - omsorgen for det hele menneske, dvs. både til legeme og sjæl. Vi har ikke bare en medmenneskelig omsorg for hinanden. Vi har også en omsorg for hinandens frelse og dermed troens liv med Jesus Kristus. Sognepræst Thorkil Lundberg 2

3 Nyt fra Menighedsrådet Struer Kirke 125 år i 2016 Velkommen til: Pensioneret præst fra Lemvig Erik Bitsch, der vikarierer i Søndbjerg og Struer, indtil der bliver ansat en ny sognepræst. Velkommen til: Kirkegårdsgartner Kristian Jensen der startede 5. august Efterårsudstilling af billeder i Menighedshuset Billedmager og skulptør Henrik Amorsen fra Ikast udstiller malerier sept., okt. og nov. i Menighedshuset, hvor han i foråret 2014 udstillede skulpturer. Aftrykket, han denne gang gerne vil sætte på væggene i udstillingsperioden, kan nærmest betragtes som i bogstaveligste forstand. Det forholder sig nemlig således, at billederne er grafiske arbejder i form af træsnit og raderinger trykt på papir. For Henrik Amorsen er det en ny udtryksform og altså ganske nyt for ham, at forestillinger og indtryk kommer til udtryk på denne måde. Motiver og inspiration er hentet fra den Bibelske billedverden eller måske rettere via de forestillinger, der opstår, når livet med kærligheden, troen og håbet mødes med tvivlen i en kristen kontekst. Tak og farvel til: Det er med dyb beklagelse, at Nina Dyrhoff Nyegaard efter 3 års virke har valgt at opsige sin stilling i Søndbjerg og Struer Sogne. Vi ønsker Nina god vind og Guds velsignelse med hendes nye gerning som sognepræst i Tårnborg Sogn ved Korsør fra 1. august. Prædikestol fra 1891 Menighedsrådets jubilæumsudvalg har lavet et rammeprogram for markering af Kirkens 125 års jubilæum i Festligholdelsen vil strække sig over 3 uger. Derved håber jubilæumsudvalget på, at rigtig mange finder tid til at deltage. 1. søndag i advent 27. november 2016: Kl Familiegudstjeneste ved sognepræst og børne- og ungdomspræst Karen Togsverd Hansen med evt. afslutning for MINI-konfirmander. Kl Adventkoncert med Struer Kirkes Kor i kirken under ledelse af organist Jørgen Kleon Jeppesen. Søndag den 4. december 2016: Kl Jubilæumsjulekoncert med Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille. Entrè kr. 50,00. Fredag den 9. december 2016: Kl Reception i Menighedshuset. Afsløring af Plakatkonkurrence. Præsentation af bog med titlen: Livet, der var engang. Kirkegårdsvandring. Kl Gudstjeneste/aftensang i kirken. Søndag den 18. december 2016: Kl Festgudstjeneste i Struer Kirke ved biskop Henrik Stubkjær, Viborg. Kl Samværsarrangement i Menighedshuset. Jubilæumsudvalget går nu i gang med detailplanlægning, og der vil løbende blive orienteret om aktiviteterne. 3

4 Musik i Struer Kirke Klaverkoncert med Eunjin Ko Dey Søndag d. 13. sept. kl Entre 50kr Spil dansk dag med børnehaver og SFO Torsdag d. 29. okt. kl. 16:00 - Fri entre Spil dansk dag Aftensang Torsdag d. 29. okt kl Fri entre ER DU KONFIRMAND OG/ELLER TEENAGER? Så glæd dig, for næste skoleår bliver der 3 gudstjenester, som særligt er for dig. TeenChurch er gudstjeneste med konfirmander fra hele provstiet. TeenChurch er gudstjeneste med god musik, ord til eftertanke og nadver. TeenChurch er gudstjeneste med stationer rundt i kirken. TeenChurch er gudstjeneste for dig. TeenChurch i Struer Kirke 2015/16 Mandag den 9. november kl Mandag den 7. december kl Mandag den 25. januar kl Efter gudstjenesten spiser vi chips og drikker sodavand i Menighedshuset, og vi er færdige kl Koncert med Vocal Pleasure Søndag d. 15. nov. kl Entre 50kr Rytmisk voksenkor med 50 korsangere ledet og dirigeret af Niels Bay, der i det daglige er musiklærer ved Herning Gymnasium. Søndag den 25. oktober kl Traditionen tro er gudstjenesten den sidste søndag i oktober en BUSK-gudstjeneste. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke, og derfor henvender denne gudstjeneste sig særligt til børn og unge. Vi håber dog, at alle såvel unge som gamle vil bakke op og være med til at gøre det til en god og festlig gudstjeneste, som understreger, at kirkens budskab er for alle generationer og kan formidles på mangfoldige måder. Adventskoncert Søndag d. 29. nov. kl Fri entre Koncert med korister og musikere, som er tilknyttet Struer Kirke. Gudstjenesten tilrettelægges i samarbejde mellem det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Struer, Voldhøj Valgmenighed og Struer Kirke. Efter gudstjenesten giver Struer Menighedsråd pølser, brød og sodavand til alle i Menighedshuset. Sognepræst og børne/ungdomspræst Karen Togsverd Hansen 4

5 Høstgudstjeneste i Struer kirke Søndag den 20. september kl Ved høstgudstjenesten takker vi for høsten, maden og alt, hvad vi får hver eneste dag. Kirken er pyntet festligt op, og vi opfordrer alle til at medbringe lidt frugt og grønt af årets høst. Børnene og konfirmanderne mødes før gudstjenesten i våbenhuset, og sammen med præsten går de som indledning til gudstjenesten ind i procession med frugt og grønt. Ved høstgudstjenesten samler vi ind til vores missionsprojekt, Mor-barn-centret i Bohong i Centralafrika. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Menighedshuset og auktion over frugt og grønt, brød og marmelade. Pengene fra auktionen går til det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Struer. Husk derfor kontanter denne dag, hvor vi har mulighed for at give af vores overflod til dem, der mangler. Allehelgen Søndag den 1. nov. kl og kl Allehelgens Dag mindes vi vore døde. Der er minder om stort og småt, om glæder og sorger, om højtid og hverdage, ja om alt det, vi delte med dem, der ikke er her mere. På Allehelgens Dag hører vi også, at Gud er stærkere end døden. Vi hører, at Gud kan skabe liv og give fremtid der, hvor vi må give slip og tage afsked. På Allehelgens Dag er der plads til minder og savn, stilhed og eftertanke, bøn og opstandelseshåb. Der er højmesse kl. 10 ved sognepræst Thorkil Lundberg og mindegudstjeneste kl. 16 ved sognepræsterne Karen Togsverd Hansen og Per Mikkelsen. Ved mindegudstjenesten om eftermiddagen bliver navnene læst op på dem, der er døde i vores sogn det sidste år, og der er mulighed for at tænde et lys i kirken og/eller et gravlys på kirkegården. For voksne i sorg Sorg- og samtalegrupper for voksne Under Menighedsplejen i Struer er der etableret et tilbud for voksne, der har mistet. Møderne finder sted hver 14. dag, og et sorggruppeforløb etableres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til: Thorkil Lundberg, , eller Lisbeth Lundin Jacobsen, , Folk og kirke under angreb Om mødet med Boko Haram i Nigeria Søndag d. 15. november afholder Stiftsudvalg for Økumeni, Mission og Religionsmøde, Viborg Stift en temadag i Struer Kirke og Menighedshus. Dagen starter med gudstjeneste kl. 10 ved Karen Togsverd Hansen efterfulgt af frokost i Menighedshuset. Efterfølgende er der indlæg om Boko Haram som bevægelse og dens betydning og ikke mindst for de kristne i Nigeria. Boko Haram har dræbt mennesker og fordrevet op mod 3 millioner mennesker i Nigeria. Først ved Niels Kastfelt, der er lektor ved Afd. for Kirkehistorie og Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Dernæst ved Peter Fischer-Nielsen, der er nyudnævnt generalsekretær for Mission Afrika og tidligere leder af Kristent Informations- og Videncenter for Islam. Alle er velkomne og tilmelding sker til Vilhelm Værge på / Frokosten koster 75kr og eftermiddagskaffe 25kr. 5

6 6 Struer kirkes juniorklub Juniorklubben er godt i gang igen efter sommerferien. Og vi mødes som sædvanlig hver onsdag kl , på nær i skoleferierne. Vi begynder altid med at få lidt eftermiddagsmad, og herefter kan aktiviteterne variere alt efter årstider, højtider og hvad vi ellers har lyst til. Vi hører også et eller andet fra biblen og beder Fadervor sammen. Så er du 9-13 år eller går i 3.6.klasse, så kig ind. Det er gratis at være. Leder: Børne & ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard med god assistance fra Juniorklubmedhjælper Andreas Rohde. Kontakt: / Baby-salmesang Opstart af efterårsholdet er udsat. B&U-medarbejder Charlotte B. Nygaard er desværre midlertidig sygemeldt. Efterårsholdet kommer således ikke i gang 1. sept., som planlagt, men starter straks når Charlotte er tilbage. Ved interesse eller tvivl kontakt kirkekontoret (se side 2). Charlotte vil derefter tage kontakt til alle interesserede, når hun er tilbage. Konfirmation 2016 Fredag den 22. april: Parkskolen Søndag den 24. april: Parkskolen - Intern. klasse Søndag den 1. maj: Østre skole 2017 Søndag den 7. maj Østre Skole Fredag den 12. maj: Parkskolen 2018 Fredag den 27. april: Parkskolen tidligere 6.a og 6.b Lørdag den 28. april: Østre Skole Flere detaljer på dk Kirkebil Enhver, som måtte have behov for kørsel til gudstjenester, koncerter og sognearrangementer i Struer Kirke eller Menighedshus, kan bestille taxa ved direkte henvendelse til: Struer taxi på tlf Regningen vil automatisk blive sendt til Struer kordegnekontor. Menighedsrådsmøder Tirsdag 22. sptember Onsdag 21. oktober Torsdag 26. november i Menighedshuset kl Dagsorden og referat i våben-og menighedshuset. Offentlig adgang. Indsamlinger i kirken Sept: Blå Kors i Danmark Høstoffer: Kirkens missionsprojekt (Mor/barn klinikken i Bohong) Oktober: Kirkens missionsprojekt Høstauktion og BUSK: De kirkelige ungdomsorg. i Struer Sogn. Nov: Julehjælp i Struer Kommune 22. nov: Indre Mission i Danmark Struer Kirkes Kor Spirekoret, (3., 4., og 5. klasse) øver hver tirsdag fra kl Aspirantkoret, (6., 7., og 8. klasse) øver hver torsdag fra kl Kirkekoret, (fra 9. klasse) øver hver torsdag fra kl Kunne DU tænke dig at være med?... så kontakt organisten Besøg af præsten Ønsker du besøg i hjemmet af en af Struer Kirkes præster, eller er du som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person ønsker præstens besøg, f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse, er du altid velkommen til at kontakte en af sognepræsterne. Klokkespillet Spiller hver dag 8:30, 12:30 og 17:30. Morgensalmen kl gentages kl på dage med højmesse. September: Gud ske lov for nattero Marken er mejet Du gav mig, o Herre, en lod af din jord Oktober: Det lysner over agres felt Oktoberdagens skiften Nu falmer skoven trindt om land November: Gud ske tak og lov Dybt hælder året i sin gang Skyerne gråne

7 Tumlinge og Pilte (0.-4.klasse) mødes tirsdag kl. 17:00-18:30. Væbnere og SeniorVæbnere (5.-8.klasse) mødes mandag kl. 19:00-21:00. Møder afholdes i FDF Huset, Nordvestvej 15. Kontakt: Jette Thing tlf / mail: www. struer-fdf.dk Forbrugeroplysning om radio og Tvprogrammer. Modtager også ros og ris om udsendelserne. Kontakt Ejler Kærvang Park Alle 76, Tlf Mail: Missionær: Svend Taulborg, Fuglebakken 23, Formand: Ejler Kærvang, Park Allé 76, Missionshuset Bethania: Torvegade 12. De fleste møder afholdes der. Mandagscafé Hver mandag i ulige uger kl. 9:30. Bedemøde Hver mandag i lige uger kl. 9:30. Eftermiddagsmøder kl. 14:30: 1.9., 29.9., og Bibelundervisning kl. 19:30: 15.9., og Bibelkreds kl. 14:30 i private hjem: og Temaundervisning kl. 19:30 i Herrup: og Missionsuge kl. 19:30: og Andre møder: 8.9. og Kristne bøger og musik forhandles af Svend Taulborg Formand: Jette Ryttersgaard, Fredensgade 24, 7600 Struer, tlf Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden. Menighedsplejerne ved kirkerne i Struer Kommune Frivillig støtte og aflastning for pårørende, der drager omsorg for syge eller demente i hjemmet. Kontakt: Kirsten Bethe, / Else Gøbel på, Sorggrupper for voksne Sorg og samtalegruppe, et tilbud til voksne der har mistet. Kontakt: Thorkil Lundberg, Lisbeth Lundin Jacobsen, GRUNDTVIGSK FORENING STRUER OG OMEGN 7. okt. kl. 19, Gimsinghoved v/cand.mag i religionsvidenskab Mikkel Hjelt, Århus Radikalisering i samfundet En lokal gruppe fra Ådalen i Struer, der arbejder imod radikalisering, fortæller efterfølgende om deres erfaringer. 3. nov. kl. 19, Struer Friskole v/professor ved Aalborg Universitet Anette Borchorst Stemmeret i 100 år køn, demokrati og velfærd Kontakt: Arne Bjerrum, Glentevej Struer, Tlf: Fredagsfællesskabet ved Struer kirke 4. september Vores egen aften Hygge og drøftelse af visioner / ideer. Forhindret : Ideer til 2. oktober Lovsangsaften v/marie-louise og Jakob Høeg Marie-Louise og Jakob spiller klaver og kontrabas. 6. nov. Når generationer mødes i bøn v/martin Lykkegaard og Børge Pedersen hvad har en mand på 39 og en på 84 til fælles? 4. dec. Julefrokost og julehygge Alle aftner: kl. 17:45 fællesspisning i Struer Menighedshus, Kirkegade 42 Kontaktpersoner: Ida & Thomas Larsen / Hans Jørgen & Anne Katrine / Marthas Strikkeklub Vi mødes hver torsdag i Struer Menighedshus kl. 10:00-11:30. Vi strikker børnetøj og tæpper til Rumænien. Strikkeklubben er åben for alle og garn modtages med tak. Kontakt: Hanne Lauth, Ølbyvej Struer Tlf

8 Tæt på detaljer i kirken STRUER KIRKEKALENDER 8 Kirke og Sogn udgives 4 gange årligt af Struer Menighedsråd. Redaktion og Kommunikationsudvalg: Poul Andreæ Jesper Andersen Redaktør Knud-Erik Sønderskov Næste nr. af Kirke & Sogn udkommer den 1. dec. og vedrører månederne dec. 2015, jan. og feb Deadline for næste udgave er: 30. okt. kl. 12:00 Tryk: arcorounborg GRAFISK KTH: PM: TL: EB: Karen Togsverd Hansen Per Mikkelsen Thorkil Lundberg Erik Bitsch (vikar) Altergang: Generelt anvendes druesaft. Første søndag i hver måned dog altervin ( mærket: *A) SEPTEMBER Onsdag 02. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Den gode Hyrde Onsdag 02. kl Studiekreds v. TL over Johs. kap. 10 Fredag 04. kl Fredagsfællesskabet (se side 7) Søndag 06. kl s.e Trinitatis v. TL ( A*) Kirkekaffe Fredagsfællesskabet Tirsdag 08. kl Spaghettigudstjeneste v. KTH Onsdag 09. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Opvækkelsen af Lazarus Søndag 13. kl s.e Trinitatis v. KTH Søndag 13. kl Klaverkoncert med Eunjin Ko Dey (se side 4) Søndag 13. kl Meditationsgudstjeneste v. TL Onsdag 16. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Vejen, sandheden og livet Torsdag 17. kl Sogneaften v. Jacob Birkler Tema: Med livet og døden i hænderne Søndag 20. kl s.e Trinitatis - Høstgudstjeneste v. TL Efterfølgende kirkefrokost i Menighedshuset Tirsdag 22. kl Menighedsrådsmøde Onsdag 23. kl Onsdagsgudstjeneste v. PM Søndag 27. kl s.e Trinitatis v. PM Tirsdag 29. kl Konfirmandopstartsgudstjeneste v. KTH Onsdag 30. kl Onsdagsgudstjeneste v. EB OKTOBER Fredag 02. kl Fredagsfællesskabet (se side 7) Lørdag 03. kl Dåbsgudstjeneste v. KTH Søndag 04. kl s. e Trinitatis v. EB ( A*) Kirkekaffe - FDF Tirsdag 06. kl Hverdagsgudstjeneste v. TL Onsdag 07. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Det sande vintræ Onsdag 07. kl Studiekreds v. TL over Johs. kap. 11 Søndag 11. kl s.e Trinitatis v. TL Onsdag 14. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Jesu sidste bøn Søndag 18. kl s.e Trinitatis v. PM Onsdag 21. kl Onsdagsgudstjeneste v. EB Onsdag 21. kl Menighedsrådsmøde Søndag 25. kl s.e Trinitatis BUSK gudstjeneste v. KTH Efterfølgende pølser, brød og sodavand i Menighedshuset Søndag 25. kl Forbønsgudstjeneste v. TL Onsdag 28. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Korset Onsdag 28. kl Studiekreds v. TL over Johs. kap. 12 Torsdag 29. kl Syng Dansk Dag med børnehaver og SFO er (se side 4) Torsdag 29. kl Syng Dansk Aftensang v. PM (se side 4) NOVEMBER Søndag 01. kl Alle Helgen v. TL ( A*) Kirkekaffe Indre Mission Søndag 01. kl Mindegudstjeneste v. KTH, PM og NDN Tirsdag 03. kl Spaghettigudstjeneste v. KTH Onsdag 04. kl Onsdagsgudstjeneste v. PM Fredag 06. kl Fredagsfællesskabet (se side 7) Søndag 08. kl s.e Trinitatis v. EB Mandag 09. kl TeenChurch v. KTH Onsdag 11. kl Onsdagsgudstjeneste v. PM Søndag 15. kl s.e Trinitatis v. KTH Søndag 15. kl Stiftmissionsstævne: Folk og kirke under angreb om situationen i Nigeria Søndag 15. kl Koncert med Vocal Pleasure, Herning (se side 4) Onsdag 18. kl Onsdagsgudstjeneste v. TL Tema: Den opstandne Jesus Onsdag 18. kl Sogneaften v. Lene Friis.Tema: Med hjerte og stok at leve med et synstab Søndag 22. kl Sidste søndag i kirkeåret v. KTH - Efterfølgende kirkefrokost Onsdag 25. kl Aftensang v. KTH Torsdag 26. kl Menighedsrådsmøde Søndag 29. kl søndag i Advent v. TL Søndag 29. kl FDF- Julemarked i Menighedshuset Søndag 29. kl Adventskoncert med kirkens korister og musikkere. Fri Entre.

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Dagligt brød og kærlighed

Dagligt brød og kærlighed September - Oktober - November 2011 Dagligt brød og kærlighed Første dag, jeg så en mejetærsker høste i år, tænkte jeg, det ser skønt ud. Maskinen er hypermoderne. Der sidder en mand bag de tonede ruder

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Sommeren går på hæld Sommeren går lige så stille på hæld. Sommervejret har været som det plejer. Ustadigt. Det har budt på regn

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN SEPT. / OKT. / NOV. / DEC. 2015 Det sker i Skåde Sogn HØST - gudstjeneste og marked søndag 13. september Ved højmessen søndag 13. september kl. 10.00-13.30 markeres

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN Nr. 4 19. årgang sept. - nov. 2013 Fornøjelig og smuk sommerkoncert med kirkens kor Oplysning og adresser Torben Pedersen, Sognepræst, Kbf. Ørnevej 13, 7430 Ikast. Tlf. 97 25

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

U2 rocker kirken OPSTANDELSESKIRKEN

U2 rocker kirken OPSTANDELSESKIRKEN OPSTANDELSESKIRKEN 9. årg. nr. 44 September, oktober og november 2007 Kirkebladet for Opstandelseskirkens sogn i Albertslund Syd U2 ved Jacob Brønnum Ind-tro III Kunst i Kirkens Kaffestue Menighedsplejen

Læs mere