Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14."

Transkript

1 Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: oktober 03, 2015

2 Grundkort og basisdata Behov for et paradigmeskift? Af Lars Brodersen, Aalborg Universitet Inge Flensted spørger i lederen i geoforum.dk nr. 122, hvorfor vi i GIS-domænet ikke er lykkelige, hvorfor GIS ikke anvendes til mangt og meget. Det er meget gode spørgsmål, synes jeg. Hvad er grunden til, at fx politikere ikke yder GIS og geoinformation den opmærksomhed, som vi i GISdomænet synes, de burde? Det er min opfattelse som Inges, at vi i GIS-domænet har en oplevelse af, at vores fine GIS-kort og geoinformation ikke udnyttes i den udstrækning, de fortjener, og at politikerne på alle niveauer ikke tildeler GIS-faget de nødvendige resurser. Øv! Jeg kommer i denne artikel med et bud på årsager og mulige veje at gå for at komme ud af moradset, men først og fremmest synes jeg, at Inges leder lægger op til en sund selvransagelse og refleksion i GIS-domænet. Lad os tage debatten! Her kommer et indlæg: Politikerne skal med på GIS-bølgen Det må kunne lade sig gøre at få politikerne med på GIS- og geoinformationbølgen, men hvor er det, hindringerne ligger? Politikerne er udmærket i stand til at omgås kompleks information i form af tekstredegørelser, regneark osv., så det kan ikke være det, der holder dem væk. Skyldes fraværet så, at politikerne er dumme eller ignoranter? Næppe, fordi de så sandelig nok kan finde ud af i øvrigt at omgås og ordne kompleks information. Hvad nu, hvis vi siger, at årsagen er, at vores GIS-kort ikke er helt så lækre og effektive, som vi selv synes? Kan de overhovedet bruges til noget (kortene, altså), eller er det os selv, der stikker os blår i øjnene? Jeg har en idé, som jeg gerne vil diskutere: måske præsenterer vores GIS-kort ikke det, som politikerne har brug for i deres arbejde, som vel at mærke er at tage beslutninger. Hvad nu hvis vores GIS-kort repræsenterer en måde at se og forstå rummet på, som ikke honorerer politikernes informa tions behov i deres arbejde? Hvad nu hvis vi i GIS-domænet faktisk ikke har flyttet os i forhold til politikernes behov, siden de topografiske kort blev udviklet? Vi i GIS-domænet og politiker ne Der er masser af generalisering i den her artikel. Det er der en ganske bestemt grund til, nemlig at gøre mit budskab så skarpt som muligt for at initiere en debat. Ikke en hvilken som helst debat og slet ikke om politik eller infrastruktur, de emner er blot med for eksemplets skyld. Der skal derfor lige afklares et par begreber, inden jeg fortsætter. Politikere er udmærkede mennesker, og de gør det, de er ansat til, hvilket er at tage beslutninger. Begrebet politiker er en underklasse til overklassen beslutningstagere. Andre underklasser kan være bestyrelser, direktører, eksperter, chefen osv. Begrebet vi i GIS-domænet er straks mere komplekst, idet det dækker alle, som laver kort i enhver afskygning. Kort skal i denne sammenhæng forstås i allerbredeste betydning. Begrebet medie er ikke nævnt i indledningen, men er alligevel implicit i artikelteksten, fordi alle overvejelserne i artiklen er medieuafhængige; fri leg i web-services, hjemmesider, papirdokumenter, mobilapparater osv. Mediet er uden betydning for diskussionen. Den militærtopografiske forståelses horisont Hvad skal man egentlig forstå ved begrebet grundkort, som står i artiklens overskrift? Grundkort betyder vist nok det samme som basiskort og basisdata, i hvert fald i forhold til denne artikels ærinde. For det første er et grundkort vel information, som lægges under tematisk information. Idéen er, at grundkortet bidrager med information om temaets rumlige placering. Typisk, eller måske rettere stort set altid, er grundkortets indhold veje, jernbaner, vandløb og søer, bygninger, bebyggede områder, visse typer tekniske installationer (afhængig af måleforhold), et udvalg af stednavne, måske skov, i kuperet terræn er der også ofte information om terrænets form - og det er så i grove træk det. Dertil komme en række detaljeringer af disse informationstyper. Hvorfor er det standardindholdet? Hvad er begrundelsen for dette generelt anerkendte grundkortindhold? Spørgsmålet vokser, når det ihukommes, at det ikke kun er i Danmark, at det er sådan? Jeg lover og garanterer, at der ikke er nogen naturlov, der bestemmer indholdet i grundkortene, basisdata, basiskort eller hvad det nu end kaldes. Så grundkortenes indhold er et resultat af menneskelige beslutningsprocesser, og hvorfor er det så lige, at vi har besluttet os for netop dette indhold i grundkortene? En begrundelse kunne være, at det er fordi, det er det indhold, der dur, fungerer, virker. Undskyld, men det er jo netop problemet, at det ikke dur. Hvis det duede, ville vi ikke stille det spørgsmål, som artiklen indledes med. En anden begrundelse kunne være, at det er, det indhold, vi er i stand til at skabe inden for de givne rammer. Hmmm Jeg ville mene, at rammerne sættes i fællesskab mellem de involverede parter, så den holder vist ikke hele vejen igennem. Rammer kan ændres, hvis man vil. En tredje begrundelse kunne være, at de nævnte informationstyper nu geoforum.dk 124 maj

3 en gang er det, mennesket orienterer sig rumligt i forhold til. Jeg anerkender, at det er den slags informationstyper, man i almindelighed bruger for at orientere sig som orienteringsløber, bilist, vandrer, cyklist, soldat, pilot i lav højde eller tilsvarende aktivitetsudfoldende persontyper ude i naturen. Hvad nu, hvis det kun er en begrænset del af menneskets aktiviteter, som reelt orienterer sig på det nævnte grundlag? Nu er det jo fx nok ikke det, politikerne har som hovedbeskæftigelse at orientere sig ude i naturen. Politikerne er ansat til at træffe beslutninger om bl.a. fordeling af resurser, og det er jo bl.a. det, vi i GIS-domænet gerne vil have politikerne til at bruge kortene som middel til. Så hvis politikerne ikke orienterer sig i deres arbejde på grundlag af veje, bebyggede områder, vandløb og terrænformer, hvad orienterer de sig så i forhold til? Alle handlingers moder forfængelighed, magt og penge Lad os prøve, blot for den gode diskussions skyld, at tage udgangspunkt i, at der grundlæggende er tre motiver for alle handlinger her i livet: forgængelighed, magt og penge. Ikke særligt flatterende, men måske ganske tæt på virkeligheden. Fremføres i hvert fald ofte i psykologi-litteraturen som værende det, vi mennesker agerer i forhold til. Grundkort som grundlag Hvis fx politikerne skal diskutere den danske trafikinfrastruktur anno 2060, som består af veje, broer, jernbaner, færgeruter, pipelines, kabler osv., hvad orienterer de sig så i forhold til? I forhold til den eksisterende infrastruktur? Jo, givetvis, men måske på en anden måde, end vi i GIS-domænet normalt ser på infrastruktur. Hvad nu hvis de faktisk i betydelig grad tager ud- gangspunkt i forfængelighed, magt og penge? Lad os se på nogle eksempler, hvilken indflydelse forskellige orienteringsgrundlag har for en sådan infrastrukturdebat. Først et eksempel, hvor den fremtidige infrastruktur tegnes ovenpå et traditionelt grundkort. Hvad skal man så mene om infrastrukturen i 2060 på baggrund af kort i figur 1 og 2? Jo, man kan sammenligne med det eksisterende vejnet, men hvad skal man bruge det til for at diskutere fremtiden? Det er svært at mene noget, og det er jo lige præcis problemet. Der er ikke noget i kortet, der animerer til diskussion, der er intet, der provokerer. Hvis der skal komme gang i en diskussion på grundlag af kortene i figur 1 og 2, er brugeren nødt til på egne præmisser (og det sker nok ofte på et ubevidst plan) at indlæse yderligere information i kortet for, at der skabes den nødvendige informationsværdi. Denne personlige indlæsning af yderligere information er uheldig, for hvad er så egentlig diskussionsgrundlaget? I figur 1 og 2 er vist et traditionelt grundkort i meget lille målforhold. Eksemplets værdi er den samme, såfremt det havde været baseret på fx Kort10, et færdselskort i 1: eller andre traditionelle GIS-kort. Det væsentlige i eksemplet er ikke målforholdet og det dertil knyttede indhold, men derimod selve forståelsen af de nødvendige objekttyper. Helt galt med et tilløb til en infrastrukturdebat går det, hvis vi kaster os over billedkort, som i andre sammenhænge er attraktive og effektive (her med eksemplet Google Earth, se figur 3 og 4). På billedkort-grundlaget er der slet ingenting at mene. Jamen, der er zoomet for langt ud, kunne der indvendes. Hvordan ved politikerne, hvornår der er zoomet rigtigt? Figur 1. Traditionelt grundkort med velkendt form og indhold. Figur 2. Traditionelt grundkort med skitser til ny infrastruktur. Det er svært at mene noget om tema-indholdet. Nu har jeg lige jordet to af de fremmeste produkter fra GIS- og geoinformationsdomænet; det traditionelle grundkort og billedkortet. Billedkortet er godt at kigge på og lade sig undres og glædes ved. Billeder befinder sig i informationskategorien ikon, og kan derfor ikke bruges til andet end undren og glæde med mindre man er billedtolkningsspecialist, og det er politikere altså ikke! Om de almindelige, traditionelle grundkort vil jeg her fremsætte min hovedpåstand: de almindelige, 10 geoforum.dk 124 maj 2011

4 traditionelle grundkort er i bund og grund kun brugbare til militære formål. Begrebet traditionelle grundkort omfatter hele paletten af kort og geodata fra GIS-domænet inkl. FOT og KMS KortXX. Belægget for min påstand er, at militæret for længe siden satte standarden veje, jernbaner, vandløb, søer, skove, bebyggede arealer, stednavne og terrænformer med bevæggrunden, at det var den information, de skulle bruge for at kunne beslutte, hvor det var godt at rykke frem (eller tilbage), hvor der var forhindringer af diverse art, og hvor det var godt at skjule sig. Altså et indhold som muliggjorde udøvelsen af de militære gerninger. Hvad nu, hvis denne gamle militærtopografiske standard blot er blevet videreført, fordi det nu lige var, hvad der var hensigtsmæssigt på de tidspunkter, hvor der blev truffet beslutninger om nye produkter og standarder? Er det nogensinde blevet diskuteret, hvilke geoinformationstyper det ville være hensigtsmæssigt at have til rådighed i fx en kommunal forvaltning? Eller har vi blot overtaget den gamle militærtopografiske forståelseshorisont? Det er min fornemmelse, at det er det sidste, der har gjort sig gældende. Hvis jeg har ret, er det uhensigtsmæssigt, fordi det altså er de færreste kortbrugere, og især ikke politikerne, der skal gøre sig militærtopografiske overvejelser og beslutninger. Pyt med det egentlig, fordi det er blot at gå glip af noget. Værre er det, synes jeg, at hverken vi eller politikerne på grundlag af det traditionelle grundkort kan forstå de kræfter, der driver og kontrollerer samfundet, fordi disse kun yderst perifert er knyttet til terrænformer, vandløb, søer og veje. Et er, at vi ikke kan forstå. Noget andet og endnu værre er, at Figur 3. Billedkort (eksemplet Google Earth), som i mange henseender er vældig nyttigt og populært. Figur 4. Billedkort med skitser til ny infrastruktur. Siger ikke nogen noget som helst. vi dermed undgår eller undlader at bidrage til debatten om samfundets drift, udvikling og styrende kræfter, så længe vi ikke kortlægger disse kræfter. Der må gøres noget andet! Hvad skal vi fra GIS-domænet så tilbyde, for at politikerne kan komme til at føre en god diskussion på grundlag af attraktive og effektive kort? Svaret må være, at vi skal tilbyde politikerne det, som de har brug for for at kunne løse deres opgaver og ikke nødvendigvis, hvad vi har liggende på serveren. Hvis nu vi antager bare for sjov, i hvert fald for den gode diskussion om grundkort og informationstyper, at politikere agerer på grundlag af forfængelighed, magt og penge, er det dét, de skal have stillet til rådighed. Så skal vi fra GIS-domænet tilbyde kort, som muliggør, at politikerne kan udfolde deres overvejelser om forfængelighed, magt og penge. Nej, det er for plat, kunne man mene. Det er det altså ikke, for det var jo præmissen, at det er sådan politikerne arbejder, og dermed også præmissen for denne grundkortdiskussion. Det er bare et eksempel. Lad os se på, hvad der sker, hvis emnet udfoldes på kortene. Jeg påstår ikke, at præmissen er sand, men den er god at bruge for at diskutere eksempler på en anderledes tilgang til GIS-domænets ulykkelighed (jf. Inge Flensteds spørgsmål). Rigdomsfordeling som grundlag Lad os tage udgangspunkt i, at det er penge, der i al væsentlighed er den drivende kraft for politikernes beslutningsprocesser. Altså må vi kortlægge pengenes fordeling ud over Danmark, hvis vi vil gi et grundlag for at diskutere infrastruktur Eksemplerne nedenfor bygger på min kollega Jan K. Staunstrups kort Danmark på den grønne gren og de marginaliserede, som er en kortlægning af stuehuspriser, se figur 5. Grøn er rig, og rød er fattig. Kortet er farvelagt, som det er, for at skabe et politisk debatindlæg, og det er jo netop det søgte grundlag i denne artikel. Jan Staunstrups grundkort Danmark på den grønne gren og de marginaliserede er i sig selv stærkt provokerende, hvilket også er meningen. Der går altid en dis- 12 geoforum.dk 124 maj 2011

5 kussion i gang, når kortet kommer frem som fx på søndagskaffesofabordet eller ved et fagligt seminar; hold da op, hvor der så bliver diskuteret. Det sker altså ikke med et traditionelt grundkort, vel? Hvis vi så lige gør en omvej omkring den danske regering (efteråret 2010) på kortet i figur 6, lægges der brænde på bålet. Kortet i figur 6 sætter noget i gang i sindet hos enhver; spørgsmålene og kommentarerne vælter frem. Fx sidder du nu og tænker på, om jeg (artikelforfatteren) har en skjult, politisk dagsorden med at bringe det kort. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg konstaterer blot regeringsmedlemmernes bopæl, og fordelingen er nok ikke anderledes for rød blok, om de måtte komme til at danne regering en dag. Min dagsorden er blot at markere, hvor effektive kort kan blive. Tilsvarende spørgsmål ville ikke vælte frem, hvis vi sad og kiggede på et traditionelt GIS-kort. Tilbage til infrastrukturen 2060 på kort. Hvis skitsen til infrastruktur 2060 fra figur 2 og 4 tegnes ovenpå rigdomsfordelingskortet, sker der også ting og sager med hensyn til at få sat gang i en debat. Debatoplægget, skitsen til infrastruktur-2060, peger på, at der skal et net af motorveje ud over hele landet som vist i figur 7. På grundlag af dette nye kort er det meget svært ikke at ha en mening om, at det da vist ikke kan betale sig med de der store, dyre motorvejsanlæg ude i de røde områder. Har jeg ret i, at tanken er nærliggende? Det er meget nærliggende at gribe til argumentet om, hvad der kan betale sig, jf. figur 8. Behøver vi i grunden en ny og større forbindelse hen over Fyn for at komme fra Århus til København og Figur 5. Rigdomsfordeling; grøn er rig og rød er fattig. Kilde: Jan K. Staunstrup, Aalborg Universitet. Figur 6. Regeringsmedlemmers bopæle i forhold til rigdomsfordelingen; et kort, som provokerer til diskussion. omvendt? Nej, drop den. Fokusér på det, der er nødvendigt; det vi faktisk behøver: den direkte forbindelse mellem Danmarks to økonomiske kraftcentre (figur 9). Det er faktisk ret svært på dette grundlag at argumentere mod den viste løsning i figur 9. Eller tager jeg fejl? Dermed har vi så også fået defineret det berygtede begreb: Den Rådne Banan, se figur 10, men det er en helt anden snak. De traditionelle grundkorts bestanddele Hvad består de traditionelle grundkort egentlig af? De består af meget, og det er mægtig godt og fint. Måske det i virkeligheden er mere interessant at spørge, hvorfor de traditionelle grundkort indeholder, det de gør? Det er min opfattelse, at de består af det, de gør, fordi vi i ombrudsfaserne (fra papirkort til TOP10DK og TK, og fra TK og TOP10DK til FOT) ikke gav os tid til at diskutere, om det nu også giver smæk for skillingen at registrere fx vejbredder under 3 meter, 3-6 meter og over 6 meter. Vejbredder kom oprindeligt ind i de militærtopografiske kort, fordi de var interessante for vurderingen af passabiliteten for større militære køretøjer. Hvad har disse vejbredder at gøre i et moderne samfund med politiske debatter om fordeling af milliarder og atter milliarder af kroner til sygehuse, infrastruktur og dette og hint? Hvorfor er der standsningssted i landets ypperste grundkort? Jeg tror, at forklaringen er, at det er der, fordi det var der i de militærtopografiske databaser og kort. Det kan i visse henseender være uhyre fornuftigt og rimeligt at fortsætte med det, der består og var hidtil. Så må vi også acceptere, at hverken målgruppe eller anvendelsesmuligheder ændrer sig nævneværdigt, hvilket netop udelukker fx politikere fra at blive fan af GIS, kort og geoinformation. Der er en betydelig og gunstig effekt i relation til at skabe debat ved at gå bort fra de traditionelle grundkort over til fx rigdomsfordeling som grundlag for politiske debatter. Det turde være tydeligt oven på de foregående eksempler. geoforum.dk 124 maj

6 De traditionelle grundkort befordrer ikke politiske debatter. Måske er det derfor, politikerne ikke gider bruge GIS og geoinformation, i hvert fald ikke i det omfang, vi synes, de burde? Måske er det derfor, de ikke vil tilføre vort fag de resurser, som vi synes, det fortjener? Jeg ved godt, at Jans dejlige rigdomsfordelingskort aldrig kunne være lavet uden matrikelkort, FOT, adresseregistre osv, som alle er vokset ud af GIS-domænets kortog geodataaktiviteter. Jeg ved også godt, at der er mange fageksperter, som er særdeles godt hjulpne med GIS-domænets nuværende produkter. Mægtig fint. Udgangspunktet for hele denne debat er jo altså, som Inge Flensted skriver, at vi i GIS-domænet er ulykkelige, fordi vores produkter ikke bliver anerkendt og brugt i det omfang, vi synes, de fortjener. Figur 7. Den nye infrastruktur på rigdomsfordeling; nu begynder det at rykke. Det er svært ikke at ha en mening om tingene. Figur 8. Det er nærliggende at mene, at det ikke kan betale sig at etablere store mængder infrastruktur i de røde (fattige) områder. Og hvad gør vi så? Inge Flensted efterlyser i lederen i geoforum.dk gode kort- og GIS-eksempler og idéer til markedsføring af det gode GIS-budskab. Jeg tror, at problemet skal angribes fra en anden vinkel. Allerede Søren Kierkegaard skrev, at enhver samtale starter med et spørgsmål (og ellers er der ingen samtale, men blot selvpromovering). Så hvis vi gerne vil i dialog med fx politikere, for at de bliver fan af GIS, kort og geoinformation, tror jeg, at vi må starte med at lytte efter det spørgsmål, de stiller os. Hvad er det, de spørger os om? Ingenting, lige for tiden. Rigtigt, men så må vi sammen med fx politologer, sociologer o.l. lede efter de spørgsmål, som politikerne stiller, og som har relevans for os. Får vi fat der, kan vi begynde at tilpasse vores produkter. Jeg synes, at vi i Geoforum skal tage en debat fra grunden af, hvor vi i samarbejde med andre Figur 9. Egentlig behøver vi jo i al væsentlighed kun at etablere en direkte forbindelse mellem de to økonomiske kraftcentre. bl.a. undersøger vores ønskede målgruppers (fx politikernes, men også andres) arbejdsopgaver og arbejdsmønstre for at finde ud af, hvilke spørgsmål fx politikerne ville stille os, hvis de ellers kunne for-mulere dem, hvad de jo af gode grunde p.t. ikke kan, fordi de ikke kender vores verden. Figur 10. Dermed har vi så også fået defineret Den Rådne Banan; udkantsdanmark og kernedanmark. Hov, hvad så med mellemdanmark? Spørgsmålet, vi leder efter svar på, må være, hvad der skal til for, at vores GIS og geoinformation kan bidrage til målgruppernes opgaveløsninger. Tilgiv mig for at være provokerende i denne artikel; formålet er udelukkende at få gang i debatten. 14 geoforum.dk 124 maj 2011

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Er vi modne til at demokratisere geodata og geoinformation? Brodersen, Lars. Published in: Geoforum Perspektiv

Aalborg Universitet. Er vi modne til at demokratisere geodata og geoinformation? Brodersen, Lars. Published in: Geoforum Perspektiv Aalborg Universitet Er vi modne til at demokratisere geodata og geoinformation? Brodersen, Lars Published in: Geoforum Perspektiv Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuskript Link to publication

Læs mere